Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 158808|Trả lời: 28
Thu gọn cột thông tin

[Drabble] BÁO HOÀN - XÓA - KHÓA - MỞ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2016 16:10:14 | Xem tất |Chế độ đọc
Thông Báo


-kể từ ngày 2/10-topic cũ yêu cầu sẽ khóa và đưa xuống,Mod sẽ lập một theat mới đó là báo fic,đứa con tinh thần của các bạn  đã hoàn.Để Mod tiện tô màu .

-Các fic từ nay không cần phải yêu cầu treo poster,vì tất cả fic nào cũng sẽ được treo


- Nếu muốn Xóa + Khóa + Mở fic thì báo luôn ngay trong theat này theo  mẫu sau .


ví dụ 1 :

+tên fic :

+tên author:

+yêu cầu : xóa fic

+ link fic :

Ví dụ 2 :

+tên fic :

+tên author :


+yêu cầu : fic hoàn

+ link fic :
From Mod :

-KYO-
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-10-2016 19:39:39 | Xem tất
+tên fic : Cô gái ấy

+tên author: miu0699

+yêu cầu : xóa fic

+ link fic : http://forum.kites.vn/thread/-sh ... 16--451111-1-1.html

Bình luận

Done nhe em  Đăng lúc 10-10-2016 11:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-10-2016 19:46:01 | Xem tất
+tên fic : FG và bạn cùng bàn

+tên author : miu0699

+yêu cầu : fic hoàn

+ link fic : http://forum.kites.vn/forum.php? ... read&tid=467819

Bình luận

done nhe em  Đăng lúc 10-10-2016 11:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-10-2016 08:55:55 | Xem tất
+ Vũng nước nhỏ/ Leros

+yêu cầu : fic hoàn

+ link fic :http://forum.kites.vn/thread/-tr ... ros-475315-1-1.html

Bình luận

done  Đăng lúc 11-10-2016 11:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-10-2016 01:01:02 | Xem tất
+tên fic : Xảo ngôn Vọng ngữ

+tên author : Aae Nguyen

+yêu cầu : fic hoàn

+ link fic :
http://forum.kites.vn/thread/-on ... ted-484127-1-1.html
(From: Kites)

Bình luận

ta đợi nàng thì ta tự done lun cho nhanh, hehe  Đăng lúc 29-10-2016 05:00 PM
mac cuoi ạ,em trở về rùi nè  Đăng lúc 29-10-2016 04:58 PM
cười cái giề nàng kia?  Đăng lúc 29-10-2016 04:55 PM
haa  Đăng lúc 29-10-2016 01:56 PM
tự done lun, hehe  Đăng lúc 29-10-2016 01:02 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-11-2016 14:58:34 | Xem tất
Tên fic: Quy Linh

Tên author: WinnieWiny

Yêu cầu: fic hoàn

Link fic:
http://forum.kites.vn/thread/-lo ... end-456533-1-1.html

Bình luận

done  Đăng lúc 5-11-2016 08:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-11-2016 01:03:19 | Xem tất
+tên fic : Breathless

+tên author : Aae Nguyen

+yêu cầu : fic hoàn

+ link fic :

http://forum.kites.vn/thread/-so ... ted-485697-1-1.html
(From: Kites)

Bình luận

done lun ^^  Đăng lúc 25-11-2016 01:03 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-1-2017 12:23:14 | Xem tất
Tên fic: Đỉnh thế giới

Tên author: WinnieWiny

Yêu cầu: Xóa fic

Link fic: [Longfic|T] Đỉnh Thế Giới | WinnieWiny | ChanBaek | Chap 2
http://forum.kites.vn/thread/-lo ... p-2-488247-1-1.html
(From: Kites)

Bình luận

done  Đăng lúc 4-3-2017 05:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-3-2017 18:56:20 | Xem tất
Tên fic: Kill me softly (His song)

Tên author: GEG.

Yêu cầu: Hoàn fic

Link fic: forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=489645&extra=page%3D2&mobile=no
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-4-2017 13:49:19 | Xem tất
+tên fic : Cửa sổ tâm hồn

+tên author : Aaenguyen

+yêu cầu : fic hoàn

+ link fic :
http://forum.kites.vn/thread/-on ... end-490373-1-1.html
(From: Kites)

Bình luận

Done  Đăng lúc 17-4-2017 01:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách