Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 19180|Trả lời: 291
Thu gọn cột thông tin

{Coloring Contest} || ~ I Call It Art ~ || ✿ ◔◡◔ ✿ (Kết quả chung cuộc page 29)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-8-2015 17:30:22 | Xem tất |Chế độ đọc
Coloring Contest
©2024 Kites.vn | . P/ `  S' f0 R& ?All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved- [% ^7 Z9 O6 Q/ T( C! S+ F
I Call It Art

0 t5 E% Q- G+ \* C©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | . T) @4 Z: q9 V" k% I2 m0 SAll rights reserved

©2024 Kites.vn | 7 @* ]# q4 V7 E4 M. QAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved. v/ Q7 o  X; v; n
Poster by @JolFany

5 L* [* C: |9 O- X# C% C, u& x©2024 Kites.vn | All rights reserved
/ T' V) @5 ?# G©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 }+ U+ i. Z* K! F3 r6 L
♥ Nhân sự kiện hot trend Coloring Book dành cho người nhớn đang rầm rộ dạo gần đây trên khắp các trang mạng xã hội như twitter, instagram và đặc biệt là mặt trận facebook, dù biết xu hướng này không phù hợp với box Văn lắm nhưng mình cũng liều mình đại diện 2 Mod tổ chức mini contest mang tên "I Call It Art" để khép lại mùa hè đầy sôi động và chào đón mùa thu, mùa năm học mới mà nếu còn tuổi đi học chắc mình chả bao giờ mong ngóng cái mùa này
©2024 Kites.vn | 2 Y* f7 c+ Y" m  nAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 Y& J9 G4 w7 ^. b# h7 \2 T! K
" [& q9 C% x. x" @©2024 Kites.vn | All rights reserved
♪ Thể lệ ♫
) k: _# i, Y8 n©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | % z, \6 b5 {2 V8 vAll rights reserved
• Đối với những bạn có sách:
  w, W0 c+ f% y. i©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 1 e: u  L5 c. F* P  @- m  rAll rights reserved
- Các bạn tô màu 01 (hoặc nhiều) bức vẽ bất kỳ nằm trong 1 (hoặc nhiều) quyển Sách tô màu dành cho người lớn bất kỳ mà bạn đang có.
( \5 `- s/ H$ B# Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
9 Q+ P! Z( h+ n" l©2024 Kites.vn | All rights reserved
• Đối với những bạn không có sách hoặc muốn thử các bức vẽ khác:
2 s- H% A2 z4 b/ I8 D8 ~! D©2024 Kites.vn | All rights reserved
- h9 c- Z/ r! a( A! T©2024 Kites.vn | All rights reserved
- Các bạn tô màu 01 (hoặc nhiều) bức vẽ bất kỳ nằm trong số các bức tranh theo LINK DOWNLOAD NÀY hoặc những tranh bạn tìm được bằng cách in ra giấy khổ A4, A3 hoặc khổ 25x25cm (giống khổ sách to nhất của các cuốn Sách tô màu dành cho người lớn hiện đang có ở VN).
©2024 Kites.vn | . T+ L8 u  u1 ~& |2 @, U; A( WAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ( T0 q( r+ E, o* r  Z: N0 X5 L- LAll rights reserved
- Preview vài bức tranh:
©2024 Kites.vn | $ n3 \; H, i4 K3 a8 G/ y$ b. SAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved. F# h. e% `0 \+ D  v3 O. y6 V; R

- ]/ p% |; U& z. R1 r- F©2024 Kites.vn | All rights reserved
0 ?1 Z1 O* `* T1 S* P©2024 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2024 Kites.vn | All rights reserved# `) q& r; k/ l2 C5 X" V
4 V# Z: u* {; k8 e) U©2024 Kites.vn | All rights reserved
- Các bức vẽ này hầu hết đều nằm trong các quyển sách tô màu đã được xuất bản khác trên thế giới. Mình sưu tầm lượm lặt để mọi người được trải nghiệm những bức vẽ mới mẻ hơn ^^~
©2024 Kites.vn | ' Q2 j( R7 g7 P( R, L7 N3 H1 c0 WAll rights reserved
©2024 Kites.vn | $ D* b2 K% v9 g& j; l6 z0 c1 s& uAll rights reserved
©2024 Kites.vn | , @4 I' q4 ?; g3 E- RAll rights reserved
►Lưu ý: ­
, i9 O* y$ G& \) F©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn |   j$ J  Z& T8 |1 {  F  b- H8 E, TAll rights reserved
©2024 Kites.vn | . o/ i( a: j5 o4 @. aAll rights reserved
- Các bạn nên in ra loại giấy dày, giấy vẽ (giấy màu ngả vàng) thì tô sẽ đỡ bị hằn hơn các loại giấy mỏng. Loại giấy này rất dễ tìm thấy ở các nhà sách lớn nhỏ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 i4 `3 Y' l; l  X' |
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 r4 {+ M: H# O" L) N/ A8 ?
- Nếu có điều kiện, khuyến khích các bạn nên mua sách, vì chất lượng giấy và chất lượng hình vẽ đều đẹp và tốt hơn so với hình trên mạng.
©2024 Kites.vn | ; c; j' A7 ?+ p6 ^  |6 Q+ UAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 O4 H8 F; ?3 {3 a( n5 J8 J) h0 i* y/ q
) p- r8 |2 i, p6 W. _0 W7 U©2024 Kites.vn | All rights reserved
• Các bạn có thể tô bằng bất kỳ thể loại màu nào như màu dạ, màu nước, màu sáp, màu chì, miễn là đẹp, nhưng khuyến khích các bạn nên tô bằng màu chì nước (water color pencils) vì loại chì này dễ tô các chi tiết nhỏ, hẹp, và thường mềm hơn chì bình thường
4 v; x1 G# ?5 i5 a$ b8 J©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | . ~: n- m( z! b" }$ }All rights reserved
• Tô xong, các bạn chụp ảnh / scan tác phẩm và post lên đây theo mẫu sau:
* H3 ?/ }. j& A% q' d& V0 ^5 o5 [©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 h" X. p$ G7 {8 @& c6 U
Bài dự thi contest "I Call It Art" - Nick Kites @ kites.vn - Tác phẩm số 1 (Số 2, Số 3...)
: B; J9 }1 L  a, @$ _©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ! S/ p* ?1 |6 c9 kAll rights reserved
VD:
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 \6 v1 W" }( ]  R  z/ S! b* D. [
©2024 Kites.vn | All rights reserved: O3 C+ N5 w5 i+ C' y2 j$ w. {6 X
Bài dự thi contest "I Call It Art" - Minh Hạ @ kites.vn - Tác phẩm số 1
©2024 Kites.vn | ) ~0 a. f- `# ]" w/ r+ {All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 x, V! n$ i5 w5 e0 h% Q( x( V
5 c8 |! ?4 T1 G: z; M8 @©2024 Kites.vn | All rights reserved
• Để hợp lệ, tác phẩm dự thi vui lòng có dòng chữ viết tay theo mẫu sau trong tranh:
) @' w! a1 Z6 a©2024 Kites.vn | All rights reserved
9 Y/ X1 D' z5 k9 ~+ W©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tên nick @ Literature - forum.kites.vn
) f& ]+ n0 [3 ?/ \, c8 E©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 8 [4 m" W5 ~2 _( qAll rights reserved
VD: MinhHạ @ Literature - forum.kites.vn
©2024 Kites.vn | All rights reserved# T/ {; H, c6 N$ h* P% Z" f, x; @
©2024 Kites.vn | All rights reserved; R! ^) H6 y% J2 n/ R2 {
; R8 m( ?- }7 g+ q) z/ E©2024 Kites.vn | All rights reserved
• Vui lòng không đăng các tác phẩm đã dự thi ở nơi khác.
6 P# T/ o3 r9 @: t& D$ B2 C©2024 Kites.vn | All rights reserved
/ @5 T) A8 g& g6 ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn |   X; m% B$ o" U; I( MAll rights reserved
♪ Thời hạn nhận bài dự thi ♫
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 c+ S, @; I3 Q1 T
©2024 Kites.vn | All rights reserved. `6 {- J, u: x, C
• Bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 17/8/2015 đến ngày 8/9/2015.
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 M; f, L; a. ~, W' B& K
©2024 Kites.vn | 8 q5 B) Y1 n2 Q" d7 \7 c2 e  vAll rights reserved
• Từ ngày 8/9/2015 đến 15/9/2015 là thời hạn Vote cho các tác phẩm dự thi.
©2024 Kites.vn | * y# @8 S3 B% h2 o6 r' QAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 0 U' q( {* U; }& ZAll rights reserved
• Kết quả dự kiến được công bố vào ngày 18/9/2015.
©2024 Kites.vn | All rights reserved* j: v/ k+ N% E
8 P# T9 f$ f& q3 ~©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 4 `) m& j  L; _1 Y; G; Q7 l5 {All rights reserved
♪ Giải thưởng cây nhà lá vườn do 2 Mod (MinhHạ + @无名♫ ) tự bỏ tiền túi ra trao thưởng đây, mại zô mại zô
- w1 x- x4 l( `! V, g6 I8 |©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 3 ?5 W6 r- ]5 {; F) r; pAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved: L1 i& N% F: V: R' ?
✿ Giải Nhất:
©2024 Kites.vn | 0 [9 q9 L8 d# F# _) A1 {. wAll rights reserved
3 K+ O) ^" x+ E  W) k©2024 Kites.vn | All rights reserved
• Là giải thưởng dành cho tác phẩm có sáng tạo, đẹp, phối màu tốt.
©2024 Kites.vn | + v$ t8 C' [: {; J9 i) BAll rights reserved
6 a& b6 X& ]1 K$ x" K©2024 Kites.vn | All rights reserved
• 1 quyển Sách tô màu bất kỳ đã phát hành tại VN + 1 Hộp màu thiếc chì nước Marco Raffines 36 màu (hoặc 24, 12 màu nếu hết hàng).
©2024 Kites.vn | # T8 c" l% O% j3 x% X/ z) H0 iAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved: S, y0 U0 ~7 t2 H- x1 {- j* K1 |
• Ước tính trị giá giải thưởng khoảng < 250.000VNĐ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved; f1 R: Z' y, p4 o
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 [  E0 K% F: H/ n1 B
• Dành cho những bạn không ham hố hoặc đã quá chán ngấy với thể loại Coloring Book, giải thưởng sẽ là 1 quyển / bộ sách < 250.000VNĐ tính theo giá bìa.
©2024 Kites.vn | All rights reserved* _) [# c" l% e4 Q0 f' A
4 _- c# J0 b: l* o©2024 Kites.vn | All rights reserved
✿ Giải Nhì:
©2024 Kites.vn | ( _& d! d6 m; n: T4 ?$ C/ FAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved* A* j, q6 v1 ]5 p
• 1 quyển Sách tô màu bất kỳ dành cho người lớn đã phát hành tại VN hoặc 1 quyển sách bất kỳ trị giá < 100.000VNĐ tính theo giá bìa.
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 A7 w; ^, E! W" Z6 f
- K% R, K. `- P' K) T+ l1 B3 _9 P©2024 Kites.vn | All rights reserved
✿ Giải nhiều Vote bằng comment nhất:
©2024 Kites.vn | 5 o+ a# _* I" V1 E0 C9 |3 g! @All rights reserved
* W% H* v! |+ _5 Z6 V' N7 T©2024 Kites.vn | All rights reserved
• 1 quyển Sách tô màu bất kỳ dành cho người lớn đã phát hành tại VN hoặc 1 quyển sách bất kỳ trị giá < 70.000VNĐ tính theo giá bìa.
7 Y1 ?% q# D( X" A5 S2 d©2024 Kites.vn | All rights reserved
: l: J+ ^+ ]0 K' h  W: `  |8 k©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ) _/ a! J+ G: d& s+ ?3 ZAll rights reserved
▰ Nếu người trúng giải Vote trùng với giải Nhất hoặc giải Nhì thì giải này sẽ thuộc về người có lượng Vote nhiều kế tiếp.
©2024 Kites.vn | All rights reserved" ]# ^3 c6 a  Z, [6 J8 \& f
$ o6 T5 E  B7 \- H7 x# H* I©2024 Kites.vn | All rights reserved
▰ Các nick vote bằng comment hợp lệ phải được lập trước ngày 1/8/2015 và có tối thiểu 20 bài viết. Mỗi nick comment 1 lần.

% I* v* n+ a9 U2 ^5 R! o©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | " u0 x9 Y: W3 f0 |All rights reserved
©2024 Kites.vn | # d3 |! \# M1 S# [* K; x2 T! _, aAll rights reserved
♪ Thành phần Ban giám khảo ♫
©2024 Kites.vn | ; n8 }2 v: N3 y$ k- Y, NAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved* N$ U  a9 c1 Y
• 1 Mod đại diện box Văn - MinhHạ
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 H/ [& d+ r+ `
©2024 Kites.vn | 5 ?2 n8 a8 y6 ZAll rights reserved
• 2 designer đại diện Design Team - @JolFany , @KeoBong0508 .
©2024 Kites.vn | 4 X: o1 h1 f$ I# A( DAll rights reserved
5 ^1 L# l+ X( C! H5 i8 B' t$ g©2024 Kites.vn | All rights reserved
( X& m6 r9 R8 F©2024 Kites.vn | All rights reserved
♪ Gợi ý tô màu ♫
©2024 Kites.vn | All rights reserved# i7 q# `; f: x# W, {! M
©2024 Kites.vn | 0 k, A( d, ^( _6 ZAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 N' d3 p" g7 C/ o  }( r1 P# p
♥ Sau đây là các video clip gợi ý cách tô màu theo kiểu blend màu rất điển hình và thời thượng của các bạn quốc tế, ưu điểm của kiểu tô này là dù không biết kết hợp màu thì tô xong nhìn tổng thể trông cũng không đến nỗi nào, nhưng nhược điểm là mất thời gian, có khi 1 tiếng đồng hồ chưa tô xong 1 bông hoa hoặc 1 cái lá
©2024 Kites.vn | 5 ]! ]5 |( N$ a, H* g' q' TAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved; B# }+ b& }, B, n8 S  B/ E

©2024 Kites.vn | 9 m( z  B7 y, D2 F! n) cAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ) @% j3 w- H+ F5 l  E6 t0 uAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 3 Q) Y# D; S$ H( a8 k6 i5 h# WAll rights reserved
♥ Nói chung dòng sách tô màu (Coloring Book) này không chỉ phục vụ nhu cầu sáng tạo (Creative) mà còn phục vụ nhu cầu xả stress, thư giãn tinh thần. Nên mong các bạn không quá đặt nặng cách phối màu, mà hãy cứ tô và đăng các tác phẩm dù còn chưa ưng ý để chia sẻ với mọi người nhé ^^ Xấu đẹp trong mắt người khác không quan trọng, quan trọng là "I Call It Art". Đó là tiêu chí của contest nho nhỏ này ^^
©2024 Kites.vn | All rights reserved) h, Q- t* m7 B1 a
©2024 Kites.vn | All rights reserved: z9 g) {1 @9 w* K# G+ j
♪ Mọi câu hỏi thắc mắc vui lòng đăng tại đây.
©2024 Kites.vn | All rights reserved; v- [( {) O; A  ^/ E
# N9 A( V- |( P3 z; `©2024 Kites.vn | All rights reserved
♥ Cuối cùng là mong contest thành công tốt đẹp ^^~
6 A2 L/ D& D% W% C7 @8 F©2024 Kites.vn | All rights reserved
6 z  S& x  B9 |9 }6 c©2024 Kites.vn | All rights reserved

Rate

Số người tham gia 27Sức gió +140 Thu lại Lý do
elisapham + 5 Ủng hộ 1 cái!
yunyunmeimei + 5 Ủng hộ 1 cái!
Victoria119 + 5 Ủng hộ 1 cái!
vany_lee137 + 5 ủng hộ cô nè
chansun + 5 Ủng hộ 1 cái!
aimthemoon + 5 Ủng hộ 1 cái!
Jann + 5 Ủng hộ 1 cái!
caijco + 5 Ủng hộ 1 cái!
susikg + 5 mình muốn ham hố quá :3
Atula1994 + 5 Ủng hộ 1 cái!
hai2an + 10 Ủng hộ 1 cái!
je_god + 5 Cảm ơn bạn
srivasta + 5 Ủng hộ 1 cái!
sis_wanabe + 5 Ủng hộ 1 cái!
EmilyAnnCyrus + 5 Ủng hộ 1 cái!
kimleebi + 5 Ủng hộ 1 cái!
|Invisible| + 5 Muốn tham gia quá :))
无名♫ + 5 Cảm ơn bạn
ღ♥dolphin♥ღ + 5 Ủng hộ 1 cái!
Ja.ne + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-8-2015 17:32:53 | Xem tất
Tổng hợp giải đáp thắc mắc

* d; R" p! j0 Q1 |, B; i©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ; z- N. U" b) H4 O# n2 t0 V! ]" NAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ; [0 }' p, ^) i. M. _. ]+ aAll rights reserved
1. Bao giờ có topic vote?
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 ]3 l+ m8 q9 S
. C4 b# @- O/ ?©2024 Kites.vn | All rights reserved
Sau ngày 8/9, hết thời hạn nhận bài dự thi sẽ có topic vote.
©2024 Kites.vn | All rights reserved; k! r$ x# t: k. h! z
©2024 Kites.vn | " f2 j9 K) T. P4 \% O2 RAll rights reserved
2. Làm thế nào upload ảnh lên forum?
©2024 Kites.vn | All rights reserved- H% G5 |5 H  ~* C: @' W0 ]* I
% y4 U% L- h# S+ H) c©2024 Kites.vn | All rights reserved
Muốn up ảnh lên forum, các bạn phải upload ảnh lên một host online như photobucket, tinypic, tumblr. Hướng dẫn tại ĐÂY.
7 s7 [* F6 ^. O, T; V. U©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 k7 D, C, m3 w
Sau đó các bạn cho link ảnh vào giữa code [.img].[./img] là được. Lưu ý khi sử dụng thì bỏ dấu chấm sau dấu ngoặc vuông đi.
  E' g# T0 \" b©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved. C  I! L7 O8 B& ~: |7 z/ Q' r8 A
©2024 Kites.vn | . B% v0 ]: C8 VAll rights reserved
©2024 Kites.vn | : v0 H/ ~" B# cAll rights reserved
Tổng hợp các tác phẩm dự thi
©2024 Kites.vn | 5 r8 t4 ?+ P1 d1 x& Q% q/ l6 m) cAll rights reserved
, I" P" ~9 j2 N: a% |4 M; i* u©2024 Kites.vn | All rights reserved
! v5 O& J4 ?6 K! s. {©2024 Kites.vn | All rights reserved
Danh sách các bài dự thi và topic vote tại đây
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 S' ]3 x1 T+ v( f$ }; d0 w. i
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 z4 ~/ }0 D1 ?1 g( L0 a
{Coloring Contest} || ~ I Call It Art ~ || ✿ Vote cho các tác phẩm dự thi ✿

©2024 Kites.vn | . r+ i1 Y' Y) ?0 r' s; C/ ZAll rights reserved

Bình luận

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=905099736230252&set=a.579825088757720.1073741833.100001907012897&type=1&theater Bài dự thi của mình.  Đăng lúc 8-9-2015 03:50 PM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=905099736230252&set=a.579825088757720.1073741833.100001907012897&type=1&theater Minh Hạ cậu post dùm mình ko hết hạn ^^  Đăng lúc 8-9-2015 03:46 PM
Wow, đẹp quá, nhìn hoa cả mắt luôn.  Đăng lúc 6-9-2015 10:48 AM
Các bức tranh đều rất đẹp. Mình rất thích bức tranh về nàng tiên cá và con cáo. Bức tranh đồi hỏi không chỉ thời gian mà còn sự tỉ mẩn.  Đăng lúc 30-8-2015 08:32 PM
số 13 cũng đẹp nữa  Đăng lúc 30-8-2015 07:26 PM

Rate

Số người tham gia 6Sức gió +30 Thu lại Lý do
Victoria119 + 5 Quá đẹp &lt;3
Atula1994 + 5 Ảnh đẹp quá
Ja.ne + 5 Ủng hộ 1 cái!
SteelRose + 5 Ảnh đẹp quá
phuongha109 + 5 Ủng hộ 1 cái!
无名♫ + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2015 17:56:09 | Xem tất

Trả lời thưởng +10

Nghe tên đã thấy hết sức hấp dẫn, phần thưởng cũng quá tuyệt nữa
©2024 Kites.vn | 1 l3 ?1 f: H4 t, ~' H: UAll rights reserved
dạo nay công nhận coloring book có xu hướng thật, mình cũng đang muốn mua 1 cuốn về để giải tỏa stress đây
©2024 Kites.vn | 6 {8 I- m% t; Z& OAll rights reserved
Chúc contest thật thành công và nhiều bạn tham gia nhé

Bình luận

:x, dân lười c ơi nên chắc k bon chen đâu =))))  Đăng lúc 16-8-2015 07:58 PM
ủa cũng phải tham gia chớ, in ra giấy rồi tô tô vẽ vẽ thôi mừ :))  Đăng lúc 16-8-2015 06:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2015 18:13:41 | Xem tất

Trả lời thưởng +10

Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp! Có nhiều tác phẩm dự thi lung linh lóng lánh!
( B; C; N7 l% b6 O( @) B©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | # I2 }& i) g/ C- y: y7 b4 w# T4 ^All rights reserved
Tớ có hoa miệng hem cóa hai tay nên chỉ lót dép ngồi hóng thoai!
0 Y3 c4 ^# e$ l8 w©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved" \- [* P+ V/ s9 f9 a* s- v8 M
Chúc cả nhà có những phút giây thư giãn thật vui!
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ f# H* C' ~  C# [
©2024 Kites.vn | * Q7 ^0 w( p. R. PAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ( K, q# ^! Z2 hAll rights reserved

Bình luận

lại bảo k có hoa tay, thấy cậu làm mấy cái banner trên fanpage cũng đẹp lắm mà, tô thử cho biết đi :x  Đăng lúc 17-8-2015 10:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2015 18:41:27 | Xem tất

Trả lời thưởng +10

Chủ hố nghĩ ra ý tưởng sáng tạo quá ^^
. [$ ?6 h: M; a! l8 a' S©2024 Kites.vn | All rights reserved
Chúc cuộc thi thành công và có nhiều bài dự thi nha
0 E: a3 K" ]* u: H* |9 J©2024 Kites.vn | All rights reserved
Dạo trc t bị stress công việc nên nghe bọn bạn mách t cũng mua về vẽ vời nhưng cơ mà khiếu vẽ vời của t quá kém nên  nó đã bị vứt xó, hehe
©2024 Kites.vn | ; \, g* r, `2 b+ ~) FAll rights reserved
Thoai t sẽ ủng hộ chủ hố bằng cách xem bài thi và còm men biết đâu lại kiếm được xèng hí hí

Bình luận

comment thì k có xèng đâu :)) đăng tác phẩm đi cậu ơi ^^  Đăng lúc 16-8-2015 10:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2015 18:44:49 | Xem tất

Trả lời thưởng +10

hấp dẫn thế nhưng mà em tô xấu lắm nên hổng có dám tham gia để giành giải thưởng được mà chỉ có thể tham gia cho cuộc thi được hấp dẫn hơn thôi ấy. tô quyển này thoải mái hơn giải tỏa stress...
3 H, l& S3 G8 _, j" g* B) V©2024 Kites.vn | All rights reserved
chúc cuộc thi thành công và có nhiều bạn tham gia cùng nhiều bức tranh tô màu đẹp...
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 e; E4 k, u. `# H& R0 h$ D/ Z5 _

Bình luận

há há. thế có đc đi cửa sau không chị? =))))))))))))))))))))  Đăng lúc 17-8-2015 07:13 PM
tham gia đi em, k tình hình là contest ế đến nơi mất =))  Đăng lúc 16-8-2015 10:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2015 20:12:07 | Xem tất

Trả lời thưởng +10

Tuy không có khiếu làm mấy cái này mình cũng vào bon chen ủng hộ cuộc thi nha.
3 w6 L: i( T: G# M©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved  V( X8 \4 u3 o5 ~
Hy vọng sẽ có nhiều người tham gia.
©2024 Kites.vn | $ K. {2 ^& p9 n/ C  XAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved( {: r8 u! X0 H; \; g( P
Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp.

Bình luận

http://forum.kites.vn/thread/-game-show-thanh-xuan-nam-ay-chung-ta-vua-gap-go-20h-ngay-5-9-2015--458359-1-1.html cho tớ pờ rồ ké cái game ạ ^^  Đăng lúc 3-9-2015 05:44 PM
tô thử đi cậu ơi, dễ mà ^^  Đăng lúc 17-8-2015 10:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2015 20:58:18 | Xem tất

Trả lời thưởng +10

Woa, dạo này cái vụ sách tô màu đúng là hót hòn họt luôn ấy, đi đâu cũng thấy mọi người khoe tranh, bữa tớ còn thấy tranh tô bằng bút dạ quang cơ
% G/ {! L- K- l©2024 Kites.vn | All rights reserved
: B( q5 J3 V6 C, \©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thật tò mò và háo hức với các tác phậm dự thi trong mục này quá đi!
/ _9 F; T" x/ D. }* w9 V©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 N- b8 q# ]0 j
Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp nhé!
©2024 Kites.vn | 3 m. z) }/ a  l/ wAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ) Z2 J8 L3 ]9 u% P1 E( ]) GAll rights reserved
#TeamHóng

Bình luận

trốn nợ ahihi =))  Đăng lúc 23-8-2015 12:36 AM
tại sao vậy ạ >.< huhu  Đăng lúc 22-8-2015 11:04 PM
chị khóa fb ahihi =))  Đăng lúc 22-8-2015 10:43 PM
chị ơi fb của chị bị sao vậy oàaaaaaaa  Đăng lúc 22-8-2015 06:41 PM
thấy nhiều bạn tham gia mà, không có tớ thì cũng không lo ế đâu ha :D  Đăng lúc 21-8-2015 11:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2015 21:38:43 Từ di động | Xem tất

Trả lời thưởng +10

Quay về tuổi thơ với từng cây bút vẽ... Thú vị đây...
& n) `$ R- `  ^3 m©2024 Kites.vn | All rights reserved
Nếu chăm một chút em nó sẽ tham gia góp vui...
©2024 Kites.vn | All rights reserved. L, _4 E9 w3 ^, i5 C; u
Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp... và có nhiều bức tranh đẹp nhé
& B# V, W! X5 \* T. \. T©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 8 c, l2 @- @/ g! C0 `All rights reserved

Bình luận

nếu niếc cái giề, tham gia ngay và luôn đê cậu ơi :)) :x  Đăng lúc 17-8-2015 10:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-8-2015 22:30:49 | Xem tất

Trả lời thưởng +10

ồ contest này hay quá nhỉ :3 cũng phù hợp với box Văn đấy chứ
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ n  I5 t9 ^6 v+ S, v! N/ X: K) N0 H
©2024 Kites.vn | 5 g/ @" t1 n' p" o2 ^All rights reserved
đợt lâu ơi là lâu rồi có fan tặng cuốn tô màu cho IU, trong Producer cũng nhắc đến nên thấy khá thú vị, ngờ đâu giờ đã thấy phủ sóng khắp nơi bên ss cũng thấy có
©2024 Kites.vn | % g3 y/ w/ m3 P; R5 tAll rights reserved
* d9 ]! i: N5 {! j7 G©2024 Kites.vn | All rights reserved
thật ra ss cũng muốn mua một cuốn về tô mà tiền nong không xông xênh lắm, giải tỏa căng thẳng thì ss đã có meditation rồi, với độ này ss vẫn đang phải giải quyết một số thứ nên chắc không tham gia được. vào đây ủng hộ một tiếng cho xôm, hy vọng cuộc thi sẽ có nhiều người tham gia nhé lần này thấy đơn giản dễ chơi dễ trúng hơn những cuộc thi khác ^.^
©2024 Kites.vn | ! m( H0 X, L+ N  F- KAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 X/ t- U$ \  ?, Z( y3 N' N
cảm ơn em đã hú ss nha ~

Bình luận

cho mình pờ rồ ké cái game nhé ^^ http://forum.kites.vn/thread/-game-show-thanh-xuan-nam-ay-chung-ta-vua-gap-go-20h-ngay-5-9-2015--458359-1-1.html  Đăng lúc 3-9-2015 05:43 PM
em không sợ nếu ss thắng giải thì em sẽ tốn thêm tiền gửi phần thưởng sang đây cho ss sao? :)) jk, bên này bút màu cũng đắt lắm em, thông cảm cho ss T_T  Đăng lúc 18-8-2015 07:34 PM
s thử lượn lờ bookstore bên đó xem, mua chì cơ bản 12 màu về tô cũng đc mà s ;)  Đăng lúc 17-8-2015 10:35 PM
ss không có bút màu đó em :D dạo này để dành tiền mua đồ ăn và đồ dưỡng da hết rồi :")  Đăng lúc 17-8-2015 01:56 PM
s ơi, s có thể tải ảnh em đã tìm sẵn, in ra rồi tô mà :D  Đăng lúc 17-8-2015 11:24 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách