Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 6582|Trả lời: 187
Thu gọn cột thông tin

{Coloring Contest} || ~ I Call It Art ~ || ✿ Vote cho các tác phẩm dự thi ✿

   Đóng [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-9-2015 22:14:20 | Xem tất |Chế độ đọc
Các bạn thí sinh và độc giả box Văn thân mến, đã hết thời gian nộp bài dự thi contest "I Call It Art" nên mình mở topic vote để các bạn bầu chọn cho tác phẩm mà mình yêu thích nhất.
9 z( `0 [8 P+ b3 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' h7 A2 ]" Z, v4 u' `+ jAll rights reserved
Tổng kết số lượng bài dự thi là 57, vượt quá con số mà mình mong đợi, nên mình quyết định sẽ trao nhiều hơn 1 giải Vote cho những bài có lượng vote bằng comment đứng các thứ hạng đầu.
1 x9 a$ C& d3 C# A4 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ H- _) C, D' U! v, R& d# @
• Các bạn vote bằng cách comment tại topic này theo số thứ tự tranh, mỗi người chỉ vote 1 lần cho 1 bài dự thi, khuyến khích nêu cảm nhận để khích lệ các thí sinh dự thi nha ^^~
©2020 Kites.vn | % r! s8 f9 K9 `0 n, g4 [All rights reserved
©2020 Kites.vn | : k& f& r7 ?8 C4 O$ V. EAll rights reserved
• Lưu ý: Các thí sinh dự thi cũng được quyền vote, miễn là không vote cho chính tác phẩm của mình
©2020 Kites.vn | % h5 |! J5 ^& b  jAll rights reserved
( G7 o9 T5 t+ g1 A) H©2020 Kites.vn | All rights reserved
• Một số tác phẩm dự thi đã đăng trước ngày 9/9 nhưng do lỗi ảnh chưa hiển thị được, sau khi update vẫn được quyền tham gia vote.
# R* ~; H# Z- T' p/ l©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 M) k; X" Y# e2 Q$ C©2020 Kites.vn | All rights reserved
• Hạn vote dự kiến từ ngày 9/9/2015 đến ngày 15/9/2015
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 H$ U! x, _  I6 U
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 u* W& U6 Y4 Y! x8 P
• Các bạn ấn vào dòng chữ "Hiện/Ẩn nội dung" để xem ảnh nhé. Vì size ảnh có cái hơi nặng nên mình để vào spoiler cho dễ load.
©2020 Kites.vn | 7 t5 E- Q* U5 b; N3 t* B: TAll rights reserved
©2020 Kites.vn | * p1 z; A; y0 I  c9 u! IAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* r) f* E& ]' W
Tổng hợp các tác phẩm dự thi

7 F# O8 z; p/ a% G1 ?/ x$ T©2020 Kites.vn | All rights reserved
* [' [' X  B6 `1 \0 h( Q- H1 n* [8 V7 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 N3 Y  {9 ?7 `* b6 t+ v
1. pebi1803 - Tác phẩm số 1
* p  a$ Y8 l' s7 u©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 x9 V+ h: b% Y1 oAll rights reserved

©2020 Kites.vn | ; O) R" `+ \! T' @* L3 hAll rights reserved
4 z  o0 o; V! k0 W& A9 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
2. pebi1803 - Tác phẩm số 2
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 ?5 t6 l+ {4 [0 S8 J) |
©2020 Kites.vn | All rights reserved% B$ Q; C% B+ A3 r
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

# w; k% h. Y& p- L©2020 Kites.vn | All rights reserved
3. jemy - Tác phẩm số 1
©2020 Kites.vn | All rights reserved- \# w4 e. `- w
©2020 Kites.vn | All rights reserved% o8 ~7 \$ x3 \9 d& h
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

4 I) F; E% C+ X1 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
4. jemy - Tác phẩm số 2
©2020 Kites.vn | ! O  o& r4 V5 j$ C7 |All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 z' W3 h7 @: q& ?9 X* s
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | : k8 ~2 h; `4 [+ y1 Y3 sAll rights reserved
5. songtulacloi - Tác phẩm số 1
©2020 Kites.vn | ' K# a2 x4 j. i' _All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- M8 [6 J$ j+ Q
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

2 A6 v; q" `# \9 r. {* l( w2 g©2020 Kites.vn | All rights reserved
6. songtulacloi - Tác phẩm số 2
©2020 Kites.vn | 7 q( v% G1 v; J  L, ]$ a, |4 oAll rights reserved
6 h4 p4 @! a9 D& ?5 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | % S8 I* _) E# K; JAll rights reserved
7. Claire_ng - Tác phẩm số 1
: U" ~5 ~- b# r$ b©2020 Kites.vn | All rights reserved
" m) ^" j5 Y1 Z" q3 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | 5 E* j- ]3 o" A. {* @8 cAll rights reserved
8. Claire_ng - Tác phẩm số 2
©2020 Kites.vn | + E4 M& z. r" o; g* Y. k, BAll rights reserved
- R! B6 `  P' C/ X+ a4 z! q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

) ~8 d- F$ s( i. o6 }2 o1 `! h+ @4 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
9. Claire_ng - Tác phẩm số 3
©2020 Kites.vn | All rights reserved" ]) I' P# h( P4 j
©2020 Kites.vn | All rights reserved; Q7 z. D2 ?& S
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved6 @- f' n( z- J: J
10. Imadoki - Tác phẩm số 1
4 J" d* Z3 }3 w4 A0 h8 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 x/ ]9 {' }* S7 ?2 P
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved$ x$ n  V8 Y- J5 D: C
11. ThựcThần - Tác phẩm số 1
©2020 Kites.vn | 9 f" r- e8 p7 ?( I% SAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  R' J- x- R. x
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

; V! {6 l! C% r©2020 Kites.vn | All rights reserved
12. ngoisaogiaybn - Tác phẩm số 1
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 V; a( M. i8 f1 p
6 ]) U! Y1 X9 W& ?# I8 Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | % O5 h$ U1 K+ p) d4 gAll rights reserved
13. apricot4185 - Tác phẩm số 1
©2020 Kites.vn | - r" b; h$ [1 AAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; [9 J% A4 }3 m$ E# I7 k8 c
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | # o9 z( Q  |5 S, V* \. W, uAll rights reserved
14. yukito - Tác phẩm số 1
©2020 Kites.vn | All rights reserved  s( ^: f* `& r
©2020 Kites.vn | All rights reserved! @) O5 u3 C! v$ B" B' A! Q
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | ! `: ~3 z! T3 h: t5 D" EAll rights reserved
15. chupy - Tác phẩm số 1
3 E& m( ~7 {8 O8 U2 |$ K©2020 Kites.vn | All rights reserved
5 ~' ~# C( M+ J' A( Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

  U2 |7 r4 G! M! m' E2 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
16. rainie.elims - Tác phẩm số 1
©2020 Kites.vn | ; N$ Y1 Y2 t8 l; `: c3 K9 IAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" d6 w  M5 F6 \: u# w( @3 p! H( Q0 g
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved# P+ G0 q& n, e' E% b# ~  |0 A/ V
17. DaoChiYeu - Tác phẩm số 1
' H5 H( H! V' p7 p©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( c5 c1 N! D4 o; B0 M2 E( @, vAll rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved3 X2 k) s- G7 F% a
18. hotblood1987 - Tác phẩm số 1
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 C! K% S: @" s' t. |2 b% X/ T
( B' z& o6 T8 n$ }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved7 ]* x  x; P& a; Z' l) y
19. hotblood1987 - Tác phẩm số 2
©2020 Kites.vn | $ u4 T0 s& b9 J$ H* [All rights reserved
- N0 F! m4 B# m* A©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | 5 L) f( }. s; h' K5 k9 }All rights reserved
20. chupy - Tác phẩm số 2
©2020 Kites.vn | All rights reserved  \, e& A- C* b
©2020 Kites.vn | All rights reserved; y. \% N# M( O+ B6 k' o4 `& B
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved8 W# u9 Z3 t1 A: ^9 h  j& ~
21. DaoChiYeu - Tác phẩm số 2
©2020 Kites.vn | All rights reserved: e6 O: N9 t# A- W8 w6 Q/ Y
) y! F6 |, T" b5 D4 x: ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | " u5 q3 j: f9 |+ c# L8 aAll rights reserved
22. nora111 - Tác phẩm số 1
©2020 Kites.vn | All rights reserved% [% F! g, P$ \4 a  D
©2020 Kites.vn | * r2 \# x7 F+ o3 S6 OAll rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved! t8 U, T' L; b& S) \- o& {
23. hanachan - Tác phẩm số 1
& w! w6 W) N0 r! B; m5 C' R©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) D/ {! K, S6 V# s% V
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved7 S: N% Q! H& k5 a* D% X: ^
24. nora111 - Tác phẩm số 2
7 J% j5 j" G6 k8 T©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 P2 P5 d4 p4 \3 Z: E0 E& [2 ~9 |
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

4 J2 o$ r2 j% d1 u©2020 Kites.vn | All rights reserved
25. nora111 - Tác phẩm số 3
9 f, L' N9 O- @8 i7 v3 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
; ?% ~: \( _* l1 v8 b* |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved, I) T0 f- N+ V4 E+ W! Z
26. waper7 - Tác phẩm số 1
©2020 Kites.vn | : B% m+ \5 e( Q% ?All rights reserved
©2020 Kites.vn | * z) ]# }: Z" d4 d. qAll rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved! \/ {) ^/ M! z: [6 D
27. waper7 - Tác phẩm số 2
6 d4 c6 A+ o" G$ j3 w©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ c: v& a- o7 a; E# o: f5 d
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

* ^3 J: r9 h$ L% a©2020 Kites.vn | All rights reserved
28. DaoChiYeu - Tác phẩm số 3
©2020 Kites.vn | & J. k7 D; y- I" r2 ^All rights reserved
  P, V6 W, C+ a# M7 q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | ; y$ t& B1 Y- _0 T/ g9 xAll rights reserved
29. pebi1803 - Tác phẩm số 3
6 P' H4 o' l" r©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: m4 r) y9 Y1 B  u1 n
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved* D  R6 U  B% j* |/ r/ a/ |$ v
30. hoaphong_240591 - Tác phẩm số 1
©2020 Kites.vn | All rights reserved' `' [) Q9 F& m2 Q! j
2 S8 }9 Q2 e  w2 j$ V' _4 ?7 s! _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved3 m4 `4 m* w% ~/ d( K* t$ h( l
31. hoaphong_240591 - Tác phẩm số 2
©2020 Kites.vn | 9 Y% l- l* w) L* H7 aAll rights reserved
©2020 Kites.vn | * L) v/ O* W7 n# o: gAll rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

: s  ?8 G/ y1 B6 o. i9 O: P% ]& O0 N©2020 Kites.vn | All rights reserved
32. YngChn - Tác phẩm số 1
2 e* k) e: o# K/ S. n/ _0 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
1 B5 S& e' v- Q* f  ?1 A$ ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved3 k4 `) b6 D( z! G- I5 w9 }0 g
33. YngChn - Tác phẩm số 2
©2020 Kites.vn | All rights reserved% F) L* A2 o- F
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 F0 F' S6 \( S/ u$ _' }
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved, W  g& C) z0 f- X
34. caseytn - Tác phẩm số 1
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 \( h" ~9 d/ T
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 Q0 N; p9 w* ]# F/ e2 Z* r# B
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | ! M0 |8 T- K" {All rights reserved
35. DaoChiYeu - Tác phẩm số 4
©2020 Kites.vn | All rights reserved- W7 B0 C3 V  c: V# Z
3 ?4 f9 G' b# Y- w; U! g$ J©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | ; \2 Q' L3 P7 `  T, q' g6 e  pAll rights reserved
36. ilol - Tác phẩm số 1
©2020 Kites.vn | % ~/ O( V( \2 |All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 u( \3 [: G0 x' k& `5 F# X
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

7 P. S% w- i7 W% i% T/ _0 N" x©2020 Kites.vn | All rights reserved
37. ventole - Tác phẩm số 1
' s) W1 g1 L" \$ |$ H! C9 W( u* X! c©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 k4 A. t: `, _3 D9 _* aAll rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved  i: R  j8 f. \  r) k* @
38. ilol - Tác phẩm số 2
©2020 Kites.vn | 1 b) p, e2 X" z* V4 xAll rights reserved
0 D) Y* L4 G6 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved: o1 h6 h& g2 W) w% |9 Y
39. QiaoHuang - Tác phẩm số 1
©2020 Kites.vn | 3 Q1 x3 X2 U! u  P/ G- F' cAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ) E4 s. u7 \) ?2 Q- y9 c" wAll rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved' M* E3 R1 Z0 D3 r2 E  F
40. QiaoHuang - Tác phẩm số 2
  m* u- w7 P5 o! n( b8 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
" c- I6 x) ], L, J/ R# x! ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved4 `; W6 k6 t# g
41. it_s_raining - Tác phẩm số 1
©2020 Kites.vn | 2 [# a; |5 E, p1 M& iAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 V5 d6 U3 E7 m7 \; v- z8 `3 c( {1 ?All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved- ]  \1 v9 x0 z
42. kemkun - Tác phẩm số 1
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 z" U: h* D" ?& j6 i
* x6 Q$ F: J' |0 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

; Q. r* H% ^0 c4 O* X) Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
43. MunJbee - Tác phẩm số 1
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ B+ j/ B: [, I2 X: g7 ]
1 E' K$ J! M4 X2 S4 H# o©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved8 [1 y1 x: n$ V. q# h0 L. X) e
44. apricot4185 - Tác phẩm số 2
©2020 Kites.vn | All rights reserved% X$ B( r0 {( U; Y, J
0 [1 l- Z6 P$ b& o( L- f0 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | 3 V* ?& V; |6 t' C$ OAll rights reserved
45. Hanah1070 - Tác phẩm số 1
©2020 Kites.vn | ; p9 j; [5 f3 }& A; a; m# VAll rights reserved
©2020 Kites.vn | # L7 w( u( z2 o! LAll rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

8 n8 B' J6 w/ F3 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
46. Hanah1070 - Tác phẩm số 2
©2020 Kites.vn | : P7 _" Q5 _1 @8 U/ O6 v% K0 pAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ; l* O6 E7 f; @. M' ~All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | # ?' Q9 d; A  k& ~2 x, \3 J+ v$ TAll rights reserved
47. LoveMU4ever - Tác phẩm số 1
" A' Z4 L. w" ]) L. w' i' G©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 [) |$ c2 N! z0 B, o
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

$ f1 N: s' Q- Y2 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
48. ritaruby2009 - Tác phẩm số 1
©2020 Kites.vn | 2 L+ ~; B" Q* C- v. yAll rights reserved
. q1 n( n+ f9 }. J©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved6 ~+ G. C* _) i7 ?
49. shing_love - Tác phẩm số 1
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ e& p( X% {/ G( S* T
1 w) y# s7 x( \- C1 g©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved/ N6 N) ?3 v/ R2 l
50. HueBach - Tác phẩm số 1
©2020 Kites.vn | # M' ?0 A$ v' }" A" IAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! p& O1 {- |& |* n! @2 k% V# Y' g
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

- e7 d3 Q0 w0 ]6 \4 _9 `. M/ a©2020 Kites.vn | All rights reserved
51. HueBach - Tác phẩm số 2
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 T. Q/ l( a, \
©2020 Kites.vn | & K7 y# {1 [: e: t) T1 y4 s: g! Q1 vAll rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved9 A8 r7 _7 _! A- v" Y
52. LoveMU4ever - Tác phẩm số 2
©2020 Kites.vn | All rights reserved, g7 F& U% i0 R+ a( i8 Y$ o: F
: Z  G; [7 m" u* [& X" u7 k) k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

7 j2 P! w+ d4 j' g©2020 Kites.vn | All rights reserved
53. myreah - Tác phẩm số 1
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 u! o5 }! [9 B$ y
  t# W! f$ ^1 t/ B  e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved' s5 k$ w" ~: q- J/ z( |
54. khanhuyen1093 - Tác phẩm số 1
©2020 Kites.vn | $ A, k* N  A  a9 Z6 @All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' X( N5 X/ R# o8 e1 AAll rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | All rights reserved) o9 \, I* g- J- ^, F3 o% Y
55. yukito - Tác phẩm số 2
$ ?, {' l  U1 O/ L6 G! J. z+ @3 {- i©2020 Kites.vn | All rights reserved
* [/ K& v9 \6 o% b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

- I" b. L* o9 {' v% y0 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
56. tanpopoame - Tác phẩm số 1
' A# P9 A" s, v$ z4 N$ ?( k©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 s: w: Q  i+ O! _All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2020 Kites.vn | 7 X$ p6 C) L) [- l+ _All rights reserved
57. tanpopoame - Tác phẩm số 2
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ V* Y$ B# N7 v# T1 j1 I
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 q1 R2 q2 @2 ^
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

Rate

Số người tham gia 10Sức gió +50 Thu lại Lý do
srivasta + 5 thich cả chục bức thì làm sao
yotomo + 5 Cảm ơn bạn
无名♫ + 5 đẹp quá
TieuHo + 5 Ủng hộ 1 cái!
Ja.ne + 5 Ảnh đẹp :x mà load hơi lâu ạ ^^.
phuongha109 + 5 Ảnh đẹp quá
Hồng-Hồng + 5 Ảnh đẹp quá
SteelRose + 5 nhiều quá lại đẹp không biết chọ.
mymy1053JK + 5 ôi ~ cũng muốn mua về tô
Queenie_Sk + 5 づ ̄3 ̄)づ Ủng hộ 1000 cái

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-9-2015 22:27:15 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

Ôi ... tác phẩm nào cũng đẹp thế này ... vote ai bỏ ai bây giờ  ^^!!!
©2020 Kites.vn | All rights reserved: I3 K# s$ |) I4 b+ N8 U/ }5 q
©2020 Kites.vn | 2 N2 ~: O: H9 [' p9 PAll rights reserved
Cô MinhHạ cứ post giờ này là thể nào tui cũng nghiễm nhiên đứng trên đại lộ danh vọng!!!
' b0 f8 K6 h* F% D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( J* Z3 j& U- E
La lớn
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 B) r3 r, s; D7 o( w6 O( N
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 L- f0 }: A  V$ I" g5 U
Tớ vote cho 16
©2020 Kites.vn | " y$ o9 d/ s6 e& Y5 q0 D( wAll rights reserved
. [" ~; x6 g) b* [. ~" H1 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
nhen nhen nhen!!!!!!

©2020 Kites.vn | All rights reserved2 w9 G( \4 Y9 T2 k
©2020 Kites.vn | + O: q* W% o6 ]9 B4 gAll rights reserved

Bình luận

cô hoạt động về đêm à =)) rồi rồi đã ghi nhận nha :x  Đăng lúc 10-9-2015 01:17 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
phuongha109 + 5 giống t nha t cũng thích bài 16 nhấ.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-9-2015 22:46:15 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

Các bạn khéo tay quá , tớ bình chọn lần lượt 13,1 ...,16, 15 ,14, 26, 27, 34 . Trời mạng yếu chặp mới hiện hết các hình . CHắc m vote tất cả á .
©2020 Kites.vn | ! |. ^& w& a( Z# h# a  N' `9 RAll rights reserved
Hhehe mong có nhiều bạn tham gia bình chọn , Cám ơn ban tổ chức .
©2020 Kites.vn | ( y* i5 s2 t- A5 iAll rights reserved
lâu rồi mới thấy nhiều màu sắc sinh động như vậy . Cuộc đời xô bồ chen chúc , u ám lắm thế mà vào đây m cứ ồ lên .Bất ngờ thật . Đẹp rực rỡ , m thích hình cái cây , con voi ,tưới nước , ngôi nhà .
©2020 Kites.vn | All rights reserved: H* y! e5 o. d1 M7 W
* ~8 n$ m0 d% L/ L' w# m©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mình đành chọn 26 ngôi nhà sáng tối của bạn nào đấy .  Nó có điều gì đó giống cảm giác m hiện giờ .Sau một ngày vất vả đi từ sáng về từ tối , đặt lưng lên giường, cái chân lên ghế m ngồi như tránh lũ , thả giép thềm nhà chạm nền gạch dưới hàn g cây .Nhà là Yên bình , thanh thản , nơi đẹp nhất trong lòng m .
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 }0 b/ |$ P! Z& o5 X
Xin lỗi vì ko chọn dc hết . Bài nào cũng thật đẹp . Mình khoái cả hình chú sóc màu xanh toàn lá cây thôi, và hình quả lựu đạn rất hay .
) P) l& v* I9 ?) N. h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) J' ~8 l3 ]8 j' \: w8 \& U/ o& lAll rights reserved
Tặng bông cho các bạn còn lại

Bình luận

chỉ đc chọn 1 bài thôi cậu ơi :))  Đăng lúc 9-9-2015 10:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-9-2015 22:48:34 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

Mấy bạn tô màu đẹp quá, nhưng mình thích mất số 19.
" n4 }+ n! v9 V3 c6 O$ }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hình đáng yêu, cách tô chỗ đậm chỗ nhạt rất đẹp.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 n  [( f) k4 v+ ^; R5 p
Nhìn giống như tô trên máy tính ý.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. L& [" B/ [% E$ z
Mong rằng bạn tác giả sẽ được giải nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-9-2015 22:56:11 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

Quả thật hình nào cũng đẹp, các bạn ai ai cũng bỏ công sức để tạo ra những bức hình thật đẹp, bây giờ loại hình này đang được phổ biến, tiếc rằng chỉ được vote cho 1 bạn mà thôi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" t: C* B, T! W4 l8 {
Mình chọn số 7.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-9-2015 22:57:46 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

trước tiên cảm ơn thớt đã mời mình tham gia vote
©2020 Kites.vn | ! O- `  T3 ~# b# YAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 A( P! p2 }" Y5 C8 ^All rights reserved
và sau đây mình xin vote cho bạn Shing_love mang số báo danh bốn mươi chín, ký hiệu là 49
+ ~; A$ E9 L4 ^, l# Y! Y! |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | # {' T7 t& |- t- U' O. \All rights reserved
có nhiều tác phẩm mình rất ngưỡng mộ nhưng mà chỉ có 1 phiếu bầu, điều này làm bạn băn khoăn quá nhèo ^^
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 A; H4 P* N& P3 h: k
/ Z! P; h* D: F" x% O" _/ n©2020 Kites.vn | All rights reserved
chúc các bạn may mắn, chúc cuộc thi thành công tốt đẹp, chúc tất cả
©2020 Kites.vn | " v9 Q2 x$ Z/ SAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 A4 Q' x; o7 J; p
nửa đêm đang nghe nhạc sến súa nên tâm trạng bạn nó cũng sến theo mong mn thông cảm cho

Bình luận

=)))))) yêu vãi :3  Đăng lúc 10-9-2015 08:47 AM
khổ lắm, già neo đơn nửa đem nghe nhạc thất cmn tình thớt ạ ><  Đăng lúc 9-9-2015 11:01 PM
sến v~ cả ra í =)) đọc comment mà hài k thể tả =))  Đăng lúc 9-9-2015 10:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-9-2015 23:00:14 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

tác phẩm:  11, 12, 13, 31,33, 49,55, 44 rất đẹp và tỉ mỉ
: D. c! M3 K4 d9 n  K©2020 Kites.vn | All rights reserved
vote giải 1 cho số 13 vì nghệ thuật phối màu rất đẹp và tỉ mỉ hài hòa
©2020 Kites.vn | All rights reserved) h8 h: j. l$ i+ A( l: T1 m3 ^
tác phẩm 44 rất sáng tạo tui cho thứ 2
) p0 z; E7 t7 k; p7 j0 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
tác phẩm 12, 31, 11, 13 tui cho giải 3
©2020 Kites.vn | All rights reserved% D9 a# a2 t. K) p, G
tóm lại tui vote cho số 13 nha

Bình luận

mò mãi mới có người vote cho tui 1 phiếu... đội ơn cô panda =))) xem như an ủi tâm hồn thiếu nữ của tui =)))  Đăng lúc 12-9-2015 08:22 AM
cám ơn bạn nhìu nha  Đăng lúc 10-9-2015 11:21 AM
nhưng mà vẫn khuyến khích tinh thần tham gia của các bạn hehe ^^  Đăng lúc 9-9-2015 11:05 PM
tui kết số 13 từ lâu rồi, nhìn đẹp ghê luôn, mà nói thiệt có mấy bức tèm lem quá luôn ớh, nói sợ các bạn buồn  Đăng lúc 9-9-2015 11:04 PM
vote chi tiết v~, thích r nha :))  Đăng lúc 9-9-2015 11:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-9-2015 23:06:11 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

Waaaa, dạo này phong trào tô màu đang lên cao quá. Tớ cũng vừa được tặng 2 quyển sách, đang đau đầu nghĩ xem tô màu kiểu gì, nhìn tranh của các bạn thế này tớ thích ghê. Quá nể.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- a' l  h6 Q7 d7 l, _
+ U, {# T( g3 m5 U8 A- W©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tớ cũng vote cho số 16. Thứ nhất là có thể vì chất lượng ảnh up tốt nên màu sắc nhìn rất rõ ràng và sắc nét, dễ thu hút ánh nhìn của người khác. Thứ hai, tớ rất thích phần tô mặt con sói, đậm nhạt rất rõ, rất thực và có hồn. Thứ ba là các màu phối hợp với nhau tạo cho tớ có cảm giác vừa nổi vừa nhã
0 D7 m/ L' d$ [# J+ z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 L# B( h7 F: A0 X, N# ^
Tớ không chuyên ngành nên chỉ có thể nhận xét vậy thôi, nếu có sai sót mong các bạn bỏ qua.
+ i3 ^: Y- D% G2 J; X2 _1 l+ d©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 W) p% M2 S: B3 k. f
Theo cảm nhận cá nhân thì số 18 cũng rất ấn tượng. Nhưng rule chỉ cho vote 1 bài nên chốt vẫn là số 16 nhé ^^

Bình luận

Nhưng khúc sau mình vẫn thích cách lên màu của bạn ấy :D  Đăng lúc 14-9-2015 04:10 PM
Mình cũng ko biết nữa bạn ơi, do mình chưa xem sách ^^ Nhưng mà sau khi bạn nói, xem kỹ lại thì thấy có phần giống màu có sẵn thật ^^  Đăng lúc 14-9-2015 04:10 PM
Con sói là bạn ấy tự tô hay là có sách có sẵn màu vậy bạn? Do thấy con sói và con hổ ở dưới đều có màu rất hợp lý nên phân vân giữ tự tô và có sẵn.  Đăng lúc 14-9-2015 12:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-9-2015 23:07:45 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

mình bầu chọn cho người qun số 49 shing_love đáng eo ^^
©2020 Kites.vn | 2 z/ ~9 C/ y: [$ k% ^All rights reserved
3 v1 ~# q1 H1 b: V©2020 Kites.vn | All rights reserved
cuộc thi này có nhiều tác phẩm đẹp lắm luôn, mình biết sớm cũng cố gắng bon chen 1 suất rồi
©2020 Kites.vn | 0 X/ l3 h# x! \# ]All rights reserved
©2020 Kites.vn | + [: _8 y9 K4 Q8 S/ cAll rights reserved
chúc cuộc thi thành công tốt đẹp và nhanh chóng tìm được quán quân nhé, 5ting

Bình luận

nhất định xí 1 suất thớt ạ ^^  Đăng lúc 10-9-2015 03:34 PM
nếu tớ tổ chức đợt 2 thì cậu có bon chen tham gia k :))  Đăng lúc 10-9-2015 01:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-9-2015 23:08:56 | Xem tất

Trả lời thưởng +2

Nhiều tác phẩm đẹp quá mà chỉ được vote 1 nên mình chọn tác phẩm mình thích nhất theo cảm nhận riêng của mình, không liên quan tới nghệ thuật phối màu hay những kỹ năng tương tự (vì mình cũng không nắm rõ )
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 _: T2 c" O$ j$ D* ]
©2020 Kites.vn | " K% S$ a1 c8 o# X7 B, R  _& sAll rights reserved
Mình vote số 22 nhé!
: Q0 U- \: B. G©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) Z+ O3 R; n0 P. c$ VAll rights reserved
Vốn đã thích hình gốc rồi, bạn ý còn tô đúng gu màu mình thích nữa nên không có lý do gì để không chọn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách