Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3091|Trả lời: 0
Thu gọn cột thông tin

Tuyển Designer Cho Box Văn

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-12-2017 09:39:54 | Xem tất |Chế độ đọc
        Với nhu cầu đưa box Văn ngày càng phát triển hơn, box Văn xin thông báo tuyển nhân sự cho Design Group của box như sau:
©2019 Kites.vn | % x9 K$ _( T+ s( l; v1 hAll rights reserved
6 ]- j* n3 [7 n/ _©2019 Kites.vn | All rights reserved
        1/ Vị trí: Designer chuyên design poster và trích dẫn truyện.
* r7 J4 ?1 M) @6 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , g3 S6 h1 ~  [; W( v3 g! Z0 EAll rights reserved
        2/ Yêu cầu:
) @. S" g! F7 E; @4 t©2019 Kites.vn | All rights reserved
        - Yêu thích các tác phẩm văn học của kites.
©2019 Kites.vn | 8 n2 a- j5 n& p- `$ b( W8 mAll rights reserved
        - Biết và đam mê với công việc design.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" E+ j# f1 X& Z5 m  d" b6 S5 f1 L
        - Chịu khó học hỏi, tìm tòi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* i6 r4 H; s6 e- d
        - Có tinh thần trách nhiệm, đảm bảo tiến độ công việc.
©2019 Kites.vn | * B4 y. Q# w4 M* b1 P9 U" P5 RAll rights reserved
        - Có thời gian rảnh làm ít nhất 1 sản phẩm/ tuần.
- D# \& G, j; G# Y' U$ t% b6 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ @0 {  J' N9 ~. Z2 k: A. XAll rights reserved
        3/ Quyền lợi khi tham gia:
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 X+ ~: d4 H1 m9 T9 D! J% a, _
        - Có điều kiện rèn luyện và phát triển tay nghề design của bản thân.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 v% f' F  k& O( O' M. h( Y" T
        - Được làm quen, kết bạn với những thành viên có cùng sở thích và đam mê.
©2019 Kites.vn | 1 p" s6 c9 `2 l/ t; M, X% V2 @All rights reserved
        - Sản phẩm trích dẫn của các bạn sẽ được treo trên tường box Văn và trên fanpage của box. Tên của bạn làm poster sẽ được vinh danh trên post đầu của truyện.
3 T% A4 |8 ?+ S$ n! [. ]" t©2019 Kites.vn | All rights reserved
        - Được hưởng lương/ sản phẩm: Poster, trích dẫn: 50 sức gió/ sản phẩm được chọn, ngoài ra nếu gặp editor hào phóng có thể được lì xì thêm.
©2019 Kites.vn | - z9 R' i4 Y# i2 s8 @" C# j6 bAll rights reserved
        (Lương của các bạn nhiều hơn editor/ dịch giả nhiều lắm đấy, mỗi lần đăng 1 chương, editor được có 1 sức gió thôi)
©2019 Kites.vn | % a% U2 D/ T) S7 \$ B" UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + B# @* i4 |( J8 qAll rights reserved
        4/ Lưu ý:
©2019 Kites.vn | All rights reserved# L1 d, v6 {9 H: Z& E3 v
        - Bài test sẽ được gửi trong vòng 1 tuần kể từ ngày đăng ký.
- b0 F# A; a+ ~% l. m7 p" [6 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
        - Hình thức liên lạc: qua facebook.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 W' z" a% k9 {8 n) Y
        - Không đăng ký hộ người khác, không dùng tài khoản không phải của mình để đăng ký.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' b/ U$ C  ]# f5 ?! o; A
        - Người không có tài khoản kites nhưng có tài khoản facebook cũng có thể tham gia bằng cách nhắn tin cho fanpage (https://www.facebook.com/Boxliteraturekites.vn/) nhưng sẽ không được hưởng lương sản phẩm (sức gió)
) T+ `% c3 d/ |# g©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 J) B- u2 J# \7 r! F% \©2019 Kites.vn | All rights reserved
        5/ Mẫu đăng ký:
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 `( s6 G* T+ m5 j1 [9 _& Q7 j
        - Tên thường gọi:
©2019 Kites.vn | & k7 d/ E' R$ ~All rights reserved
        - Facebook:
©2019 Kites.vn | * g3 A: j6 }$ A+ R/ p8 AAll rights reserved
        - Năm sinh:
4 M( J( Q$ y8 }# M( D3 j©2019 Kites.vn | All rights reserved
        - Giới tính:
7 h- ]$ ^; e2 X: o% A( `©2019 Kites.vn | All rights reserved
        - Kinh nghiệm (nếu có):

       

©2019 Kites.vn | All rights reserved3 @; n" _: i( z0 k8 G& v

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
YoungBB + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách