Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: cuopbienmap
Thu gọn cột thông tin

Tổng hợp album, single của Amuro Namie

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2011 19:42:13 | Xem tất
[1997.12.25] (REMIX SINGLE) CAN YOU CELEBRATE?
Tracklist

1. CAN YOU CELEBRATE? -Wedding Mix
2. Dreaming I was dreaming -Subconscious Mix
3. CAN YOU CELEBRATE? -Heavenly Mix
4. CAN YOU CELEBRATE? -Instrumental
5. Dreaming I was dreaming -Instrumental

Credit: namieamuromexico
Reup by [email protected]
Plz take out with full credit!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2011 19:43:12 | Xem tất
[1998.12.23] I HAVE NEVER SEEN
Tracklist

1. I HAVE NEVER SEEN -SINGLE MIX
2. I HAVE NEVER SEEN -WITH HER SOUL MIX
3. I HAVE NEVER SEEN -INSTRUMENTAL
Credit: namieamuromexico
Reup by [email protected]
Plz take out with full credit!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2011 19:44:16 | Xem tất
[1999.03.17] RESPECT the POWER OF LOVE
Tracklist

1. RESPECT the POWER OF LOVE -Straight Run
2. RESPECT the POWER OF LOVE -NYC Uptown remix
3. RESPECT the POWER OF LOVE -Instrumental

Credit: namieamuromexico
Reup by [email protected]
Plz take out with full credit!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2011 19:50:47 | Xem tất

[1999.07.07] toi et moi
Tracklist

1. toi et moi -Straight Run
2. toi et moi -A&S NY Bounce Remix
3. toi et moi -TV Mix

Credit: namieamuromexico
Reup by [email protected]
Plz take out with full credit!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2011 19:51:56 | Xem tất
[1999.09.01] SOMETHING ‘BOUT THE KISS
Tracklist

1. SOMETHING ‘BOUT THE KISS
2. YOU ARE THE ONE
3. SOMETHING ‘BOUT THE KISS (THE ALL OUT MIX)
4. SOMETHING ‘BOUT THE KISS (Instrumental)

Credit: namieamuromexico
Reup by [email protected]
Plz take out with full credit!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2011 21:04:59 | Xem tất
[2000.01.01] (SINGLE) LOVE 2000
Tracklist

1. LOVE 2000 -STRAIGHT RUN
2. LOVE 2000 -SYSTEM BREAKDOWN REMIX
3. ASKING WHY
4. LOVE 2000 -Instrumental
5. ASKING WHY -Instrumental


Credit: namieamuromexico
Reup by [email protected]
Plz take out with full credit!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2011 21:06:03 | Xem tất
[2000.07.12] NEVER END
Tracklist

1. NEVER END (Radio Edit)
2. NEVER END (Original Mix)
3. NEVER END (Chanpuru Mix)
4. NEVER END (Acappella)


Credit: namieamuromexico
Reup by [email protected]
Plz take out with full credit!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2011 21:07:32 | Xem tất
[2000.10.04] PLEASE SMILE AGAIN
Tracklist

1. PLEASE SMILE AGAIN (TK Original mix)
2. CROSS OVER (TK Original Mix)
3. PLEASE SMILE AGAIN (Jamaster A Mix)
4. PLEASE SMILE AGAIN (tv mix)
5. PLEASE SMILE AGAIN (acappella)


Credit: namieamuromexico
Reup by [email protected]
Plz take out with full credit!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2011 21:08:27 | Xem tất
[2001.01.24] think of me / no more tears
Tracklist

1. think of me
2. no more tears
3. I TO YOU
4. no more tears (club dub)

Credit: namieamuromexico
Reup by [email protected]
Plz take out with full credit!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2011 21:09:42 | Xem tất
[2001.08.08] Say the word
Tracklist

1. Say the word
2. Let’s not fight
3. Say the word (Breeze House Mix)
4. Say the word (Instrumental)
5. Let’s not fight (Instrumental)

Credit: namieamuromexico
Reup by [email protected]
Plz take out with full credit!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách