Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 4178|Trả lời: 30
Thu gọn cột thông tin

Tổng hợp album, single của Amuro Namie

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-12-2011 21:19:42 | Xem tất |Chế độ đọcSINGLE


1. Body Feels EXIT  DL
2. Chase the Chance   DL
3. Don’t wanna cry   DL
4. You’re my sunshine   DL
5. SWEET 19 BLUES   DL
6. A walk in the park   DL
7. CAN YOU CELEBRATE?  DL
8. How to be a Girl    DL
9. Dreaming I was dreaming   DL
10. (REMIX SINGLE) CAN YOU CELEBRATE? DL
11. I HAVE NEVER SEEN  DL
12. RESPECT the POWER OF LOVE  DL
13. toi et moi  DL
14. SOMETHING ‘BOUT THE KISS   DL
15. LOVE 2000 DL

16. NEVER END  DL
17. PLEASE SMILE AGAIN  DL

18. think of me / no more tears  DL
19. Say the word    DL
20. I WILL   DL
21. Wishing On The Same Star  DL
22. Shine More   DL
23.  Put ‘Em Up   DL
24. SO CRAZY / Come   DL
25.  ALARM   DL
26. ALL FOR YOU  DL
27. GIRL TALK / the SPEED STAR   DL
28.  WANT ME, WANT ME   DL


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2011 22:01:01 | Xem tất
[1995.10.25] Body Feels EXIT
Tracklist

1. Body Feels EXIT (ORIGINAL MIX)
2. Body Feels EXIT (X-TENDED MIX)
3. Body Feels EXIT (FKB MIX)
4. Body Feels EXIT (ORIGINAL KARAOKE)


Credit: namieamuromexico
Reup by [email protected]
Plz take out with full credit!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2011 22:02:55 | Xem tất

[1995.12.04] Chase the Chance
Tracklist

1. Chase the Chance (ORIGINAL MIX)
2. Chase the Chance (TRIP CLUB MIX)
3. Chase the Chance (G. WRIGHT JUNGLE MIX)
4. Chase the Chance (ORIGINAL KARAOKE)


Credit: namieamuromexico
Reup by [email protected]
Plz take out with full credit!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2011 22:04:19 | Xem tất
[1996.03.13] Don’t wanna cry
Tracklist


1. Don’t wanna cry (Radio Edit)
2. present
3. Don’t wanna cry (Original Karaoke)
4. present (Original Karaoke)


Credit: namieamuromexico
Reup by [email protected]
Plz take out with full credit!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2011 22:05:27 | Xem tất
[1996.06.05] You’re my sunshine
Tracklist

1. You’re my sunshine -STRAIGHT RUN
2. You’re my sunshine -EDDIE DELENA DANCE MIX
3. You’re my sunshine -TV MIX
Credit: namieamuromexico
Reup by [email protected]
Plz take out with full credit!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2011 22:06:45 | Xem tất
[1996.08.21] (SINGLE) SWEET 19 BLUES
Tracklist

1. SWEET 19 BLUES (STRAIGHT RUN)
2. SWEET 19 BLUES (KC DUB MIX)
3. Joy (STRAIGHT RUN)
4. Joy (EXTENDED SUMMERTIME MIX)

Credit: namieamuromexico
Reup by [email protected]
Plz take out with full credit!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2011 22:11:09 | Xem tất
[1996.11.27] A walk in the park
Tracklist

1. a walk in the park -STRAIGHT RUN-
2. a walk in the park -FABULOUS FREAK BROTHERS MIX
3. a walk in the park -BACK TRACK WITH TK

Credit: namieamuromexico
Reup by [email protected]
Plz take out with full credit!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2011 19:35:50 | Xem tất
[1997.02.19] CAN YOU CELEBRATE?
Tracklist

1. CAN YOU CELEBRATE? -STRAIGHT RUN
2. CAN YOU CELEBRATE? -SEVENTH AVENUE SOUTH MIX
3. CAN YOU CELEBRATE? -BACK TRACK WITH TK


Credit: namieamuromexico
Reup by [email protected]
Plz take out with full credit!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2011 19:36:57 | Xem tất
[1997.05.21] How to be a Girl
Tracklist

1. How to be a Girl -Straight Run
2. How to be a Girl -ADULT EDUCATION MIX
3. How to be a Girl -InstrumentalCredit: namieamuromexico
Reup by [email protected]
Plz take out with full credit!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2011 19:40:43 | Xem tất
[1997.11.27] Dreaming I was dreaming
Tracklist

1. Dreaming I was dreaming -Straight Run
2. Dreaming I was dreaming -congratulations
3. Dreaming I was dreaming -InstrumentalCredit: namieamuromexico
Reup by [email protected]
Plz take out with full credit!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách