Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1241|Trả lời: 6
Thu gọn cột thông tin

[Từ vựng] Tiếng Việt của tui - phân vân chính tả, phân vân cách dùng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 20-10-2018 20:05:46 | Xem tất |Chế độ đọc
Mình hi vọng là mình lập chủ đề đúng.   Ý mình là không có phạm luật Kites đó.
©2023 Kites.vn | 0 e, b/ i3 v3 }All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved) ?. t$ P$ f, K  a# e
Mục đích là mình muốn để lưu những từ ngữ mình thấy người khác sai và bản thân mình cũng bị sai, lâu lâu vào đọc cho nhớ.
$ [6 M9 W# c0 ~  N  Q( ]/ |9 \: l©2023 Kites.vn | All rights reserved
. L) y0 ]  @; w1 \©2023 Kites.vn | All rights reserved
Cũng không nhớ rõ ngữ cảnh phân vân như thế nào, nhưng muốn nốt lại sự việc là:
3 g( e4 B$ C; u$ Y8 `! q/ W9 N©2023 Kites.vn | All rights reserved
Hôm nay khi dịch một câu nào đó, đã phân vân viết "chia sẻ" có đúng hay không - vì phân vân giữa "chia sẻ" và "chia sẽ". Nên mới đi tra tự điển để kiểm tra chính tả thì thấy thế này:
& [, m% F/ Q0 h& k( \9 @0 v' N, o: k©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | : E0 n  _: l# p. _) R- UAll rights reserved
Theo từ điển Tiếng Việt ngôn ngữ Việt Nam của nhà xuất bản từ điển Bách Khoa thì:
©2023 Kites.vn | ; ^& Q' J4 v# h0 c# {* tAll rights reserved
- Không thấy chữ chia sẻ hay chia sẽ, mà thấy chia xẻ (động từ) với nghĩa là chia chác.
©2023 Kites.vn | All rights reserved. S$ N# {$ e8 u: L2 Y
Tui đây thấy hoang mang cực độ. Không lẽ mình sai trầm trọng hồi giờ sao? Vì hay viết "chia sẻ"
" e' ]4 k6 ?$ H2 d: i2 Y©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | % G) f  i, `. }6 u! nAll rights reserved
Thế rồi tui lại đi tra một từ điển khác là Từ điển tiếng Việt thông dụng của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam do Nguyễn Như Ý chủ biên thì có từ như sau:
©2023 Kites.vn | All rights reserved+ J1 k: U6 s' _  ^
©2023 Kites.vn | ) B/ U3 O, j4 E3 q: a. \& ^- a$ xAll rights reserved
- Chia sẻ (động từ): san sẻ, cùng chung chịu hoặc chung hưởng khổ đau, sung sướng. Vd: chia sẻ nỗi đau thương mất mát với nhau, chia sẻ vui buồn
* H& Y% Q) J7 x8 y- [4 i3 v©2023 Kites.vn | All rights reserved
- Chia xẻ (động từ): Chia cắt thành nhiều mảnh, làm cho không còn nguyên vẹn nữa. Vd: Chia xẻ lực lượng, ruộng đất bị chia xẻ nhiều.

/ x( j$ t, H5 W( q©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved1 M* B6 Q& u! `. U* c- w
Thì tui đây mới vỡ lẽ ra rằng từ nào cũng có và ở chữ "sẻ" hay "xẻ" đều là dấu hỏi.
©2023 Kites.vn | All rights reserved* J; [  M) }: y" f8 ?, R' V! s
Tui đây mới nghiệm ra:
©2023 Kites.vn | / W  t1 ?, L; B! B2 C. C0 s3 fAll rights reserved
©2023 Kites.vn | + L2 I4 \' s" L% y' W8 fAll rights reserved
Chia ngọt sẻ bùi còn chia năm xẻ bảy
©2023 Kites.vn | 6 ^8 }- {! q& F/ A% v' vAll rights reserved
©2023 Kites.vn | 6 G! r  r' w6 `6 NAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 [' r- ~2 i, [+ b4 w$ [

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +100 Thu lại Lý do
Kites + 100 Cảm ơn bạn! Tiếp tục chia sẻ nhé!.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2018 15:31:24 | Xem tất
Hôm nay lại phân vân giấu diếm hay giấu giếm.
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 ~; [( g, T2 d% ^* d% C
©2023 Kites.vn | . N* i4 N5 a6 U  c  K7 cAll rights reserved
Lần mò tự điển tiếng Việt thông dụng thì là "giấu giếm". Cố tình giấu giếm khuyết điểm.
( {9 e* @. s$ |/ `2 c' {$ Q" Y©2023 Kites.vn | All rights reserved

©2023 Kites.vn | 8 x( s2 c5 I. M7 W0 mAll rights reserved
Giờ đang niệm thần chú để nhớ cái từ này.

Bình luận

Chủ đề của bạn vui nè. Giấu giếm là chuẩn rồi, cái này thì mình biết :)))))))  Đăng lúc 31-10-2018 11:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-11-2018 14:10:02 | Xem tất
Cho mình đóng góp sự phân vân nè, cặp từ " giả thiết""giả thuyết" này. rùi là "Xán lạn" hay " sáng lạn","sáng lạng", "Sán lạn" nữa này, hihihi )))
©2023 Kites.vn | All rights reserved% p% r3 u7 f, Q4 s: T
Tiếng Việt nhiều lúc cũng rắc rối thật.
+ a( O9 _5 R3 d% F- T' j/ K" q% J0 P5 O©2023 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-12-2018 08:36:52 | Xem tất
nebikyo gửi lúc 18-11-2018 02:10 PM
©2023 Kites.vn | & v) \, n+ J' D3 f8 i. sAll rights reserved
Cho mình đóng góp sự phân vân nè, cặp từ " giả thiết" và "giả thuyết" này. rùi là  ...

©2023 Kites.vn | All rights reserved, z7 J1 r1 ?! |
I. Giả thiết và giả thuyết:
©2023 Kites.vn | ' }- C7 r# J/ [6 lAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved( a) }* u* T, e) z
Theo từ điển tiếng Việt thông dụng do Nguyễn Như Ý chủ biên thì định nghĩa như sau:
©2023 Kites.vn | All rights reserved& ^5 n( Y3 a7 e0 k
/ I) w" }; ^% a# J  n$ a' E4 ?©2023 Kites.vn | All rights reserved
Già thiết (supposition, suppose): vừa là danh từ, vừa là động từ
©2023 Kites.vn | / V" k3 B( C! j% x! VAll rights reserved
  1. Phần của định lí hay bài toán chứa đựng những điều coi như đã biết để chứng minh phần kết luận của định lí (hay để giải bài toán).
©2023 Kites.vn | All rights reserved9 D$ r( |2 ]8 `
  2. Như "giả định"
% ?* L4 b: I' i" Y' o8 g©2023 Kites.vn | All rights reserved
Giả thuyết (hypothesis): chỉ là danh từ
©2023 Kites.vn | " V6 z2 O1 }  o9 U! g# Z) L0 XAll rights reserved
  1. Ý kiến trên cơ sở đã biết dùng làm cơ sở cho lập luận, điều tra thêm. VD: giả thuyết khoa học
©2023 Kites.vn | All rights reserved# T- ]8 m5 X5 U) Y1 r9 T8 I- e
  2. Như "giả thiết"
©2023 Kites.vn | , g& R# M9 f+ e9 z4 h9 AAll rights reserved
* q/ v2 y4 j) T- \1 A9 t. }8 H©2023 Kites.vn | All rights reserved
Về cơ bản là hai từ khác nhau. Nhưng trong một số trường hợp thì nó có cùng nghĩa "giả thiết" nếu là danh từ.
©2023 Kites.vn | 6 H4 p& J5 a8 ?: q8 ?0 @All rights reserved
©2023 Kites.vn | 2 C7 C% u1 K. u0 Q4 R. vAll rights reserved
II. Sáng lạn, sáng lạng, xán lạn, sán lạn
©2023 Kites.vn | " Y2 i, y) g% i$ lAll rights reserved
©2023 Kites.vn | 7 d  m# N+ O8 S' x" ?All rights reserved
Mình tra từ điển Tiếng Việt Thông dụng và từ điển tiếng Việt của Nhà xuất bản Bách Khoa thì đều không có sáng lạng, sán lạn, sáng lạn.
+ L- F6 Q% T# `7 `©2023 Kites.vn | All rights reserved
2 |# l+ E, _3 V1 H! x6 V©2023 Kites.vn | All rights reserved
Mà chỉ có duy nhất xán lạn là tính từ và có nghĩa là chói lóa, rực rỡ (theo mình biết thì đây là từ Hán Việt), ví dụ như tương lai xán lạn.
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 x. B' v4 v) u; x' C
©2023 Kites.vn | 1 n. G* |* e8 a' Y7 _All rights reserved
Ngoài ra có chữ sáng láng cũng là tính từ có nghĩa là vui vẻ, có vẻ thông minh. Ví dụ như mặt mày sáng láng.
©2023 Kites.vn | 2 U& F  Z- n9 [# z" ~7 JAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved! Y/ d# c0 E3 g1 L' q
Mình hi vọng đã cung cấp thêm một số thông tin cho bạn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-12-2018 08:47:42 | Xem tất
Hôm nay mình đã đọc được một bài rất hay, muốn chia sẻ với mọi người. Hi vọng các bạn có thêm thông tin.
©2023 Kites.vn | $ M' E1 P) l7 z( {/ H+ }All rights reserved
©2023 Kites.vn | " h/ i9 F( Y: s8 T/ E7 D0 LAll rights reserved
Học “Chữ Việt” Thời Sài Gòn xưa
©2023 Kites.vn | 5 x) o1 e! |' j2 f- C5 Z7 KAll rights reserved
©2023 Kites.vn | - f/ m; ]8 ?8 p- y7 YAll rights reserved
DÙNG DẤU HỎI – NGÃ
©2023 Kites.vn | - N% M2 @7 r9 k" H( KAll rights reserved
; j! ~( w. M4 z, k: M8 w) }8 c©2023 Kites.vn | All rights reserved
1 . DÙNG TỪ LÁY THEO QUI ƯỚC :
4 b  I/ u* A( o2 W! B) f' Y' y©2023 Kites.vn | All rights reserved
3 F1 d$ B* t% e©2023 Kites.vn | All rights reserved
– Dấu Hỏi đi với Sắc và Ngang .
©2023 Kites.vn | All rights reserved0 G, D/ }  D. Q% B9 M
– Dấu Ngã đi với Huyền và Nặng .
©2023 Kites.vn | All rights reserved  x+ t6 `4 v8 q7 R5 ]. K
©2023 Kites.vn | All rights reserved4 w' W) Y. o+ B' |' k" j; ?9 C$ W0 D
HỎI + SẮC :
©2023 Kites.vn | All rights reserved! ^) \) x* J( F4 o7 g
1 L0 D& N! L2 ~+ ]( }©2023 Kites.vn | All rights reserved
– Gởi gắm, thổn thức, rải rác, khoảnh khắc, rẻ rúng, tử tế, cảnh cáo, sửng sốt, hảo hán, phản phúc, phản kháng, rửa ráy, quả quyết, khủng khiếp, khỏe khoắn, nhảm nhí, lở loét, lảnh lót, bảo bối, thưởng thức, thẳng thắn, thảng thốt, hiển hách, nhỏ nhắn, chải chuốt, rả rích, phảng phất, lả lướt, bổ báng, sản xuất.
" c3 n6 b' K- V2 l7 s& L©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved: E, Q; g5 d! n
– Mát mẻ, sắc sảo, mắng mỏ, vất vả, hối hả, hớn hở, xối xả, bóng bẩy, nóng nảy, sắp sửa, sắm sửa, hớt hải, lấp lửng, khúc khuỷu, tá lả, rác rưởi, trống trải, cứng cỏi, sáng sủa, sến sẩm, xấp xỉ, lém lỉnh, láu lỉnh, ngắn ngủi, chống chỏi, hốt hoảng, rắn rỏi, tức tưởi, chúi nhủi, nhắc nhở, nức nở, sấn sổ, ngất ngưởng, thắc thỏm, thấp thỏm, trắc trở, tráo trở, béo bở, ngái ngủ, gắt gỏng, kém cỏi, khấp khểnh, cáu kỉnh, kháu khỉnh, thất thểu, khốn khổ, tán tỉnh, ngúng nguẩy.
) W5 V3 F6 o- y/ r4 @+ |©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved: Q5 @, [2 A0 d/ |
HỎI + NGANG :
©2023 Kites.vn | ! O; U$ h) q; `3 HAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved" l+ E/ ~  P, E. J0 T
– Nhỏ nhen , nhởn nhơ , ngẩn ngơ , vẩn vơ , lẳng lơ , lẻ loi , hỏi han , nở nang , nể nang , ngổn ngang , dở dang , giỏi giang , sửa sang , thở than , mỏng manh , chỉn chu , dửng dưng , trả treo , tả tơi , bỏ bê , mải mê , chở che , bảnh bao , hẩm hiu , phẳng phiu , khẳng khiu , rủi ro , mỉa mai , trẻ trung , nghỉ ngơi , ngủ nghê , tỉ tê , xỏ xiên , ngả nghiêng , đảo điên , hiển nhiên , lẻ loi , thảnh thơi , sản sinh .
©2023 Kites.vn | " p+ K8 b( Q9 s) uAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved1 X4 ^2 [' ?; A
– Dư dả , chăm chỉ , năn nỉ , thư thả , thon thả , thoang thoảng , trong trẻo , trăn trở , vui vẻ , thơ thẩn , thanh thản , mơn mởn , xăm xỉa , lêu lổng , hư hỏng , căng thẳng , dai dẳng , xây xẩm , san sẻ , xoay sở , hăm hở , xa xỉ , ngoe nguẩy , phe phẩy , đông đủ , tanh tưởi , chưng hửng , tiu nghỉu , sang sảng , nham nhở , chao đảo , gây gổ , sơ hở , cơ sở , tin tưởng , năng nổ , cưa cẩm , thăm thẳm , đưa đẩy , tưng tửng , say xỉn
©2023 Kites.vn | All rights reserved, X) S; V0 w" f4 ~6 f3 C; \
©2023 Kites.vn | - b3 c! N$ [; h/ j8 kAll rights reserved
NGÃ + HUYỀN :
©2023 Kites.vn | All rights reserved, ]6 V5 {! Z7 W5 ~& ~5 f
7 Q) ~5 u: a4 ?! {. n©2023 Kites.vn | All rights reserved
– Bẽ bàng , vẫy vùng , nõn nà , vững vàng , đẫy đà , phũ phàng , bão bùng , sỗ sàng , vỗ về , rõ ràng , vẽ vời , sững sờ , ngỡ ngàng , hỗn hào , hãi hùng , sẵn sàng , kỹ càng , não nề , khẽ khàng , mỡ màng , lỡ làng .
©2023 Kites.vn | All rights reserved7 F' p: Z7 ]) h/ M( i; c
©2023 Kites.vn | All rights reserved) d& i* O8 G0 M7 I
– Gần gũi , liều lĩnh , lầm lỗi , gìn giữ , buồn bã , tầm tã , suồng sã , rầu rĩ , thờ thẫn , hờ hững , sàm sỡ , xoàng xĩnh , phè phỡn , bừa bãi , thừa thãi , nghề ngỗng , lừng lẫy , ruồng rẫy , lờ lững , đằng đẵng , mò mẫm , lầm lũi , nhàn nhã, bằng hữu.
©2023 Kites.vn | ; @, u5 s  K  y" {- `1 u$ X. S/ LAll rights reserved
9 t$ X* Y5 z: o: R% E# h1 f©2023 Kites.vn | All rights reserved
NGÃ + NẶNG :
©2023 Kites.vn | ) y0 o; g4 i7 Y- \All rights reserved
( ^" l8 w- Z: E3 E, K$ I* y©2023 Kites.vn | All rights reserved
– Lãng mạn , lũ lụt , hãm hại , nhẫn nhịn , lễ lộc , lỗi lạc , rũ rượi , lưỡng lự , chễm chệ , nhã nhặn , mẫu mực , chững chạc , dõng dạc , dữ dội , cãi cọ , nhão nhoẹt , kẽo kẹt , kĩu kịt , nhễ nhại , rõ rệt , lẫn lộn
©2023 Kites.vn | All rights reserved. G. r- q3 }5 S
! `9 |. i+ _$ A- F©2023 Kites.vn | All rights reserved
– Gọn ghẽ , ngạo nghễ , vạm vỡ , lặng lẽ , lạnh lẽo , bạc bẽo , sặc sỡ , rực rỡ , rộn rã , vội vã , nghiệt ngã , hậu hĩ , hậu hĩnh , ngộ nghĩnh , gạt gẫm , hụt hẫng , dựa dẫm , nhẹ nhõm , bập bõm , chập chững , mạnh mẽ , chặt chẽ , sạch sẽ , ngặt nghẽo , khập khiễng , đục đẽo , ruộng rẫy , giặc giã , giặt giũ , giận dỗi , bụ bẫm , dạy dỗ , gặp gỡ , dụ dỗ , lạ lẫm , rộng rãi , tục tĩu , nhục nhã , dạn dĩ , rạng rỡ , rệu rã .
©2023 Kites.vn | All rights reserved! o# h( l$ W& \" ?
# ?$ \/ m" \! ^' ~©2023 Kites.vn | All rights reserved
* TỪ KÉP LÀ TỪ THƯỜNG ĐI MỘT CẶP DẤU HỎI HOẶC NGÃ .
, N8 \( x5 g: x$ Y* W©2023 Kites.vn | All rights reserved
# n% Y! b8 z6 }0 b- y: ?; ^' z©2023 Kites.vn | All rights reserved
– Lã chã , bỗ bã , bẽn lẽn , bỡ ngỡ , mỹ mãn , dễ dãi , cũn cỡn , lững thững , ngẫm nghĩ , lỗ lã , lẽo đẽo , nhõng nhẽo , mũm mĩm , mẫu mã , vĩnh viễn , nhễu nhão .
©2023 Kites.vn | - ^9 ?6 B3 A# R& l) eAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved2 l- g+ T* F+ _4 m, Z4 e1 y
– Thỏ thẻ , đỏng đảnh , lẻ tẻ , của cải , lẩm bẩm , lẩm cẩm , lảm nhảm , hể hả , kể lể , nhỏng nhảnh , lủng củng , thỉnh thoảng , lảo đảo , tỉ mỉ , thủ thỉ , lảng vảng , rủng rỉnh , loảng xoảng , hổn hển , lủng lẳng , lỏng lẻo , lải nhải , tủm tỉm , bủn rủn , xởi lởi , tẩn mẩn , lẩn quẩn , thỏn mỏn , chỏn lỏn , giả lả , bải hoải , bổi hổi , lẩn thẩn , lởm chởm , rỉ rả , thủng thẳng , bỏm bẻm , nhỏm nhẻm , xiểng niểng , lẩy bẩy
©2023 Kites.vn | " D9 l9 \& O& ?% kAll rights reserved
©2023 Kites.vn | . u! ~' X' I! r; ?All rights reserved
2 . TỪ NGUYÊN ÂM : DẤU HỎI
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 J4 i# F& M3 C" {4 ^3 u
©2023 Kites.vn | All rights reserved, y: J8 [/ y& y1 s" A8 P
Ủa , ổi , ổng , ẩu , ủng , ỷ , ổn , ửng , ổ , ủy , ỏn ẻn , ong ỏng , im ỉm , âm ỉ , ấp ủ , ảo ảnh , ăn ở , êm ả , oi ả , yên ả , óng ả , ẩn ý , an ủi , ỉ ôi , ẩm ướt , ủ ê , uể oải , ít ỏi , ủn ỉn , oan uổng , ăng ẳng , ư ử , oẳn tù tì , ẻo lả , ủ rũ , yểu điệu , ỉu xìu , ảm đạm , uyển chuyển , quan ải , oản xôi , yểm trợ ( trừ : ễnh , ưỡn , ẵm , ỡm )
©2023 Kites.vn | & l7 M# z: Y# ?# q' E2 T# zAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved" X1 D# d% i' X' m6 o2 F% S
3 . TỪ HÁN VIỆT BẮT ĐẦU LÀ M , N , NH , L , V , D , NG THÌ DẤU NGÃ , CÁC CHỮ KHÁC DẤU HỎI .
  F& q; s* w' v" X©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | , `2 O3 {9 {' [3 D& VAll rights reserved
Ghi nhớ 7 chữ này bằng câu “ Mình Nên Nhớ Là Viết Dấu Ngã “
©2023 Kites.vn | All rights reserved$ z- `1 u' X. @( f7 x% t, G* F; f
– M : Mỹ nhân , Mẫu giáo , Mã đáo , Mãn nguyện , Mãng xà , Mãnh lực , Mẫn cán , Miễn nhiệm , Mão mũ
©2023 Kites.vn | All rights reserved% q* R3 B7 s9 O. l# f' Q' j
– N : Não bộ , Nữ nhi , Noãn hoa , Nỗ lực , Nã ( truy nã )
©2023 Kites.vn | All rights reserved5 S1 A% Y/ ], ~- q
– NH : Nhẫn tâm , Nhãn tiền , Nhiễu loạn , Nhũ mẫu , Nhã nhạc , Nhã nhặn , Nhuyễn thể , Nhĩ ( mộc nhĩ ) , Nhưỡng ( thổ nhưỡng)
©2023 Kites.vn | All rights reserved8 v6 c% ~6 N- o' E
– L : Lão gia , Lễ nghi , Lĩnh hội , Lỗi lạc , Lữ khách , Lãng tử , Lưỡng tính , Lãnh địa , Luỹ thành , Lãm nguyệt , Lẫm liệt
©2023 Kites.vn | . d2 y2 U  c6 y. M9 j* OAll rights reserved
– V : Vãn hồi , Viễn xứ , Vĩ đại , Võ sư , Vũ trang , Vĩnh hằng , Vững chãi
©2023 Kites.vn | - ^( Q# T0 E# o. x) a4 U' f1 TAll rights reserved
– D : Diễm phúc , Dũng khí , Dưỡng dục , Dĩ nhiên , Dõng dạc , Diễu hành , Dã ngoại , Dã tâm , Diễn thuyết
/ D& g8 n* U  x©2023 Kites.vn | All rights reserved
– NG : Nghĩa hiệp , Ngũ cốc , Ngữ hệ , Ngẫu nhiên , Nghiễm nhiên , Ngưỡng mộ , Ngã ( bản ngã )
2 b2 c# b+ P+ @. i- K©2023 Kites.vn | All rights reserved
* b/ a* l) O0 k. w. ?©2023 Kites.vn | All rights reserved
4 . HỌ VÀ TRẠNG TỪ : DẤU NGÃ
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 c8 l- u- ^8 `- p: d+ f
©2023 Kites.vn | 4 k& h. \: D! i; v/ hAll rights reserved
– Họ Nguyễn , Võ , Vũ , Đỗ , Doãn , Lữ , Lã , Mã , Liễu , Nhữ
  p: v, I# m: T+ L( A  K! g©2023 Kites.vn | All rights reserved
– Cũng , vẫn , sẽ , mãi , đã , những , hỡi , hễ , lẽ ra , mỗi , nữa , dẫu …
©2023 Kites.vn | All rights reserved2 n# Z# T; H7 X* ^2 I
©2023 Kites.vn | % i& l7 a4 t  p# S: n" DAll rights reserved
5 . DÙNG DẤU BẰNG CÁCH SUY LUẬN THEO NGHĨA . Ví dụ :
4 e, E$ T# T; [6 F©2023 Kites.vn | All rights reserved
9 @" W9 R6 |, g" ^©2023 Kites.vn | All rights reserved
NỔI – NỖI :
©2023 Kites.vn | All rights reserved0 F7 p; b" V. j
- E0 K. [* z* s©2023 Kites.vn | All rights reserved
– Chỉ sự trổi lên hơn mức bình thường thì dấu hỏi ( nổi trội , nổi bật , nổi danh , nổi tiếng , nổi mụn , nổi gân , nổi điên , nổi giận , nổi xung , nổi hứng , nổi sóng , nổi bọt , nổi dậy , chợ nổi , nông nổi , làm nổi , trôi nổi , hết nói nổi , chịu hết nổi , gánh không nổi )
3 i. L7 ^: N/ ^% F$ L. y7 ~©2023 Kites.vn | All rights reserved
% T- [# c0 k4 s/ o) x! B# V©2023 Kites.vn | All rights reserved
– Cái nào mang tính biểu cảm thì dấu ngã ( khổ nỗi , đến nỗi nào , làm gì nên nỗi , nỗi lòng , nỗi niềm , nỗi ước ao , nỗi nhục , nỗi oan , nỗi hận , nỗi nhớ )
0 B5 U  J* i" d. ~9 {3 R1 N©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved! A8 z, `: S- z5 \% Z$ Z
NGHỈ – NGHĨ :
©2023 Kites.vn | All rights reserved; }! G, y. M! z' L: `9 m+ T
9 ?3 A8 d, z( T' K" M: |©2023 Kites.vn | All rights reserved
– Liên quan đến sự dừng lại một hoạt động thì dấu hỏi ( nghỉ ngơi , nghỉ học , nghỉ việc , nghỉ hè , nghỉ lễ , nghỉ mệt , nghỉ dưỡng , nghỉ chơi , nghỉ mát , nghỉ thở , nghiêm nghỉ , nhà nghỉ , an nghỉ )
©2023 Kites.vn | All rights reserved3 j3 `2 ]  f! g; x5 k7 i% V' y
4 p9 z  ^0 v0 p©2023 Kites.vn | All rights reserved
– Thể hiện cảm xúc suy nghĩ thì dấu ngã ( nghĩ ngợi , suy nghĩ , ngẫm nghĩ , nghĩ cách , thầm nghĩ , nghĩ quẫn , nghĩ bậy , cạn nghĩ )
©2023 Kites.vn | 5 \4 ?4 I9 n! [# j1 Z4 J' l  w1 sAll rights reserved
6 E7 b5 n2 E6 d# w: ^) k©2023 Kites.vn | All rights reserved
MẢNH – MÃNH :
8 f$ C& q* G" ~+ B; {©2023 Kites.vn | All rights reserved
0 l' }+ A" X$ ]  W) d- k1 u0 L©2023 Kites.vn | All rights reserved
– Cái nào gợi hình dáng thì dấu hỏi ( mảnh trăng , mảnh ruộng , mảnh vườn , mảnh đất , mảnh xương , mảnh sành , mảnh vỡ , mảnh khảnh , mảnh mai , mảnh khăn , mảnh áo , mảnh vá , mảnh tình , mỏng mảnh )
2 h( s8 d2 D; L, A©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved( U' p# a# g6 n% J; m/ j* n  i
– Thể hiện tính chất thì dấu ngã ( dũng mãnh , mãnh liệt , ranh mãnh , ma mãnh , mãnh hổ , mãnh thú , mãnh lực ..)
©2023 Kites.vn | + U! R1 K3 X. }* A8 [* R8 ?All rights reserved
! Y: w, Z7 R" U0 t/ f©2023 Kites.vn | All rights reserved
KỶ – KỸ :
0 F$ K8 h% y, \: m) w: P% `©2023 Kites.vn | All rights reserved
' M6 O5 k4 c  @+ r4 d©2023 Kites.vn | All rights reserved
– Gắn với bản thân con người thì dấu hỏi ( kỷ vật , kỷ niệm , kỷ luật , kỷ lục , kỷ yếu , ích kỷ , tự kỷ , vị kỷ , tri kỷ , thế kỷ , thập kỷ )
©2023 Kites.vn | 8 n$ @, E$ j+ v+ [All rights reserved
1 g/ x. H0 ]1 M9 L! `5 Z9 j* J$ b©2023 Kites.vn | All rights reserved
– Gắn với kỹ thuật , trình độ thao tác thì dấu ngã ( Kỹ nghệ , kỹ năng , kỹ xảo , kỹ thuật , kỹ sư , kỹ nữ , kỹ lưỡng , kỹ càng , kỹ tính , nghĩ kỹ , giấu kỹ , tuyệt kỹ )
©2023 Kites.vn | All rights reserved( N7 J$ B1 P0 s8 h
©2023 Kites.vn | All rights reserved) ~0 E2 v4 \. l- ^3 ~
CHÚ Ý :
- t( B% w4 Z& R6 o! j. z©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | % E4 }) r. {, H7 oAll rights reserved
Qui ước cơ bản chứ không tuyệt đối , vẫn có một số từ ngoại lệ không theo qui ước trên như :
©2023 Kites.vn | All rights reserved+ b- A* U' z! I/ c) [
©2023 Kites.vn | All rights reserved2 |# ]. `# b2 F6 u8 J$ V# f4 R
HỎI + NẶNG : – Hủ tục, hủ bại.
©2023 Kites.vn | All rights reserved; j9 i/ o9 H9 B3 D8 q; N' F0 W" x
©2023 Kites.vn | All rights reserved: r0 B! {5 N! X" Y( {
chữ “nữa” viết dấu ngã trong đa số trường hợp, chỉ khi nói về số lượng chia hai như ” phân nửa”, “một nửa”, thì viết dấu hỏi.
; Z$ X' }! n1 }$ E©2023 Kites.vn | All rights reserved
Bài viết có thể hữu ích (有益) cho những ai thường phạm lỗi chính tả “hỏi ngã”. Tuy nhiên, phải nên nói rõ hơn là luật “trắc, bằng” thường đi kèm theo với dấu “hỏi” và “nặng huyền” thì thường đi kèm với dấu “ngã” thì chỉ nên áp dụng với chữ kép “thuần” Việt mà thôi. Còn nếu là những từ kép Hán Việt thì “quy luật” đó không có được hiệu nghiệm cho lắm. Tôi xin cho thí dụ:
* L) i: J- `/ l1 }# P©2023 Kites.vn | All rights reserved
Ví dụ như chữ “sản xuất” (產出) ở trên là tiếng Hán Việt và “tình cờ” nó đi theo cái luật “bằng, trắc”. Tuy nhiên, nếu là “cộng sản” (共產) hay “tài sản” (財產) thì nó lại không có hợp với luật “huyền nặng”!
©2023 Kites.vn | ; [' r& S- W! w8 d( sAll rights reserved
©2023 Kites.vn | % G2 I( ]$ d6 j& NAll rights reserved
Lý do là vì chữ Hán Việt không hề thay đổi từ “hỏi” sang “ngã” hay ngược lại, khi cái chữ đó đi kẹp với những chữ có những dấu khác nhau.
©2023 Kites.vn | ' ~4 |7 O9 B+ |6 y; E3 {$ {( UAll rights reserved
©2023 Kites.vn | All rights reserved; {) Y/ _7 j3 F& f
Một khi chữ “sản” đã được viết với dấu “hỏi” rồi thì cho dù nó có đi kẹp với dấu gì đi nữa thì nó vẫn phải viết với dấu hỏi mà thôi.
# ]. n* v4 x2 u( g; D( f: p©2023 Kites.vn | All rights reserved
©2023 Kites.vn | + T$ O9 _0 A  ~' v* sAll rights reserved
Giống như chữ “phản ứng” (反應) thì là đúng với quy luật, dấu “hỏi” đi kèm với dấu “sắc”, nhưng “phản hồi” (反囘) thì không theo quy luật vì viết với dấu hỏi, nhưng lại đi kèm theo với dấu “huyền” !
©2023 Kites.vn | All rights reserved9 W( g: n  P5 |/ f& y
/ @' y8 @" @' p+ P©2023 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn: Ở đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-12-2018 06:55:44 | Xem tất
Dạo này mình đọc khá nhiều trang mạng, nhiều bài báo giải trí bắt gặp từ "câu dẫn" mà thực sự mãi không hiểu là từ gì, đi tra tự điển khắp nơi cũng không thể nào hiểu nổi từ này.
©2023 Kites.vn | * C; a& p# {1 U% oAll rights reserved
Cũng may là biết một chút xíu tiếng Hoa nên mới mò ra được, hiểu được "cân dẫn" là gì. Nhưng có một điều thấy mọi người cứ chuyển ngữ kiểu đó trong khi từ tiếng Việt có thì lại không dùng. Đôi khi mình không hiểu tại sao luôn. Mình rất kỵ những kiểu dùng từ mà tiếng Việt thì đầy từ thay thế, nhưng chuyển ngữ tiếng Hoa một cách mơ hồ và thiếu hiểu biết như vậy.
©2023 Kites.vn | All rights reserved" F5 V9 [! ]7 m0 U
/ E# k9 q% V# {' Z©2023 Kites.vn | All rights reserved
勾引 = chuyển âm là "câu dẫn" có nghĩa là quyến rũ (động từ), câu kết, dụ dỗ. Bao nhiêu từ cho bao nhiêu ngữ cảnh, tại sao lại cứ giữ nguyên như vậy thì thật sự mình không hiểu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-1-2019 13:09:32 | Xem tất
Đây là điều mình thắc mắc muôn thuở rồi ạ. Phân biệt "Gi" và "D" ạ
©2023 Kites.vn | * y; E0 x+ {9 w" [- ?' {1 P. sAll rights reserved
Thực sự cái này mình không biết phân biệt luôn, khi nào viết không chắc luôn phải tra từ điển. "Giảng dạy". "Giỏi giang" hay là "Giảng giạy", "Giỏi Dang" v.v...
©2023 Kites.vn | All rights reserved' k- {  ?% i8 x6 ^7 W
Giữa hai cái này có cách nào để phân biệt không ạ?  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách