Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 120|Trả lời: 1
Thu gọn cột thông tin

[Từ vựng] Tiếng Việt của tui - phân vân chính tả, phân vân cách dùng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 20-10-2018 20:05:46 | Xem tất |Chế độ đọc
Mình hi vọng là mình lập chủ đề đúng.   Ý mình là không có phạm luật Kites đó.
: ^$ i7 b# l) x% Y  H9 I* L©2018 Kites.vn | All rights reserved
( B: e) |! M% J1 K: H4 V©2018 Kites.vn | All rights reserved
Mục đích là mình muốn để lưu những từ ngữ mình thấy người khác sai và bản thân mình cũng bị sai, lâu lâu vào đọc cho nhớ.
©2018 Kites.vn | All rights reserved2 c; U; O- {3 n) `$ c( x
©2018 Kites.vn | / _5 u9 n, n! JAll rights reserved
Cũng không nhớ rõ ngữ cảnh phân vân như thế nào, nhưng muốn nốt lại sự việc là:
©2018 Kites.vn | 8 e  p7 J9 X  ~% G+ M5 yAll rights reserved
Hôm nay khi dịch một câu nào đó, đã phân vân viết "chia sẻ" có đúng hay không - vì phân vân giữa "chia sẻ" và "chia sẽ". Nên mới đi tra tự điển để kiểm tra chính tả thì thấy thế này:
©2018 Kites.vn | % h9 h( ~9 p3 @0 OAll rights reserved
©2018 Kites.vn | 5 a- j6 s' |5 i7 M6 l3 n$ J% V2 iAll rights reserved
Theo từ điển Tiếng Việt ngôn ngữ Việt Nam của nhà xuất bản từ điển Bách Khoa thì:
©2018 Kites.vn | " ]' B5 q6 ^) s/ s3 F* M6 ~% sAll rights reserved
- Không thấy chữ chia sẻ hay chia sẽ, mà thấy chia xẻ (động từ) với nghĩa là chia chác.
©2018 Kites.vn | All rights reserved) I* F, U5 d9 V: Y: D, w
Tui đây thấy hoang mang cực độ. Không lẽ mình sai trầm trọng hồi giờ sao? Vì hay viết "chia sẻ"
©2018 Kites.vn | All rights reserved( ^3 p. ]1 {2 D4 x
©2018 Kites.vn | All rights reserved) v0 s( i3 q( _, e2 X( ~
Thế rồi tui lại đi tra một từ điển khác là Từ điển tiếng Việt thông dụng của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam do Nguyễn Như Ý chủ biên thì có từ như sau:
©2018 Kites.vn | , {* J1 |' @% |, W9 g, }All rights reserved
©2018 Kites.vn | 5 D1 q( H6 ~* yAll rights reserved
- Chia sẻ (động từ): san sẻ, cùng chung chịu hoặc chung hưởng khổ đau, sung sướng. Vd: chia sẻ nỗi đau thương mất mát với nhau, chia sẻ vui buồn
1 n  e' Z3 c/ p) A/ L( b" ]. y©2018 Kites.vn | All rights reserved
- Chia xẻ (động từ): Chia cắt thành nhiều mảnh, làm cho không còn nguyên vẹn nữa. Vd: Chia xẻ lực lượng, ruộng đất bị chia xẻ nhiều.

4 ?" e- {# [  r©2018 Kites.vn | All rights reserved
©2018 Kites.vn | # x, ?. J8 v1 t6 HAll rights reserved
Thì tui đây mới vỡ lẽ ra rằng từ nào cũng có và ở chữ "sẻ" hay "xẻ" đều là dấu hỏi.
. _9 ~5 w" w0 U1 d( d$ s* G1 Q1 s* d©2018 Kites.vn | All rights reserved
Tui đây mới nghiệm ra:
©2018 Kites.vn | 2 c- V8 I3 ~2 A  s; D* xAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved$ ?& p1 E1 e! \$ I  }0 b
Chia ngọt sẻ bùi còn chia năm xẻ bảy
©2018 Kites.vn | All rights reserved: f3 G4 C" O/ v# Z! I
©2018 Kites.vn | 8 P7 J1 U" X! V3 n! N8 T" a: HAll rights reserved
©2018 Kites.vn | All rights reserved: v& F) ~- _, y) |

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +100 Thu lại Lý do
Kites + 100 Cảm ơn bạn! Tiếp tục chia sẻ nhé!.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2018 15:31:24 | Xem tất
Hôm nay lại phân vân giấu diếm hay giấu giếm.
©2018 Kites.vn | All rights reserved. N- f& g4 d4 b" h
©2018 Kites.vn | All rights reserved3 K" N8 D4 f- t2 i* m9 W  P  _6 U0 y
Lần mò tự điển tiếng Việt thông dụng thì là "giấu giếm". Cố tình giấu giếm khuyết điểm.
©2018 Kites.vn | 6 I8 v2 V: [* t( i) p6 w1 HAll rights reserved

©2018 Kites.vn | # V, k9 n2 X* t: dAll rights reserved
Giờ đang niệm thần chú để nhớ cái từ này.

Bình luận

Chủ đề của bạn vui nè. Giấu giếm là chuẩn rồi, cái này thì mình biết :)))))))  Đăng lúc 31-10-2018 11:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách