Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Pim
Thu gọn cột thông tin

Thắc mắc, góp ý, kiện cáo và thông báo của Box (Thông báo mới về việc edit/dịch trùng truyện trong kites page 41)

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2013 21:35:54 | Xem tất
Hy vọng các bạn không spam - không quote lại văn án/ nội dung truyện để đọc được chương ẩn.
# h1 Q5 Q: |) c- u! V# u©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | " r- X5 Z# j" I' hAll rights reserved
Chỉ cần com một lần các bạn sẽ đọc được tất cả những chương ẩn ( nếu có ) sau này.

©2022 Kites.vn | All rights reserved# J% n7 v! N( _* k" h
©2022 Kites.vn | All rights reserved. ?9 Z! D5 b& ~/ R, y* y
Mình mượn tạm bài của Heybaby hướng dẫn trong truyện Thú Phi để cho mọi người dễ dàng đọc được các chương ẩn.

. T) ]& L4 A( |! M©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 ]$ p# ^9 i; A& I1 ]( {All rights reserved
Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Đọc Chương Ẩn Bằng Hình Ảnh.

©2022 Kites.vn | All rights reserved/ R. }! H: U% _3 k' ?
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 s9 W" U. u0 L; }6 s  J
+ Dành cho những người chưa có nick tại Kites.vn
©2022 Kites.vn | 6 s- m2 b" A& s$ G* IAll rights reserved
+Những người có nick rồi chỉ cần đăng nhập , bỏ bước đăng ký.
©2022 Kites.vn | 9 B+ z& F+ p: b: ?All rights reserved
+Click vào hình cho rõ nếu hình bé.

8 z* S+ P2 M6 [5 n: e( E5 Z& k  G5 _©2022 Kites.vn | All rights reserved
+ g) j" @9 d" n) i9 j1 g" X©2022 Kites.vn | All rights reserved

©2022 Kites.vn | 3 q3 n8 [! j. @2 s  c! g/ H) LAll rights reserved
- Đầu tiên---
©2022 Kites.vn | All rights reserved" b# X. a2 p2 ^( ?& O! N  l: `6 t
©2022 Kites.vn | * C+ C& l' S5 iAll rights reserved

©2022 Kites.vn | ( d4 u0 ?% i6 b' g1 t0 y, g6 LAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 5 r6 M$ O8 d2 z2 ~, A: BAll rights reserved
--Bước 1---
©2022 Kites.vn | ; i" u6 \( u9 v9 EAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 w: Z% @$ ], G4 E4 H7 P8 B4 jAll rights reserved

! S# U5 r1 g5 b* \/ a©2022 Kites.vn | All rights reserved
$ M: h% i) K; t3 u8 d# A& m©2022 Kites.vn | All rights reserved
---Bước 2---
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 K$ r" V6 ?7 J
©2022 Kites.vn | All rights reserved  Q# B! Q; {5 R1 n( x) g0 {

2 M+ }# h8 m8 O2 u# }0 i5 f©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: C" N% c1 `$ b& m1 L
---Bước 3---
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ j4 d0 c% Q8 q6 V; ^! t
©2022 Kites.vn | - q) b& X/ h: V, e% N7 w0 Z( kAll rights reserved

©2022 Kites.vn | All rights reserved: v; q' a7 x+ y! j. `1 F5 Q
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 x( ]* g- H9 _. v0 }4 K6 h
----Bước 4---
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 T* e8 c4 d. Z( b
6 m+ q3 i  u3 I) F/ _8 T2 l©2022 Kites.vn | All rights reserved

% W! j( j/ P7 Y9 L! b©2022 Kites.vn | All rights reserved
; b( X" m; G6 [% F2 c©2022 Kites.vn | All rights reserved
--Bước 5---
+ A2 e3 A6 k' \$ I. u! Y# _©2022 Kites.vn | All rights reserved
# X* S% _/ b. |& \2 t% @9 o! j©2022 Kites.vn | All rights reserved

©2022 Kites.vn | " f- }5 ?' {1 b* SAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% S( v* R7 B2 Y6 ]  _, M& L) u
---Bước 6---
  V5 j& O- Y! W©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved( h, {, A  A$ U1 X) v

©2022 Kites.vn | All rights reserved5 X. ?" U* b8 d6 k( t
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ r& {# {7 g+ I" e4 v+ U9 k9 T
--Bước 7---
+ ]! v" s7 G# I3 ?# B5 u©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. n1 Z- _' n! W2 r( ~( I+ G

©2022 Kites.vn | All rights reserved8 c5 L  V$ c. b* u6 m+ Z4 V" d
5 A! q0 c) n/ W& f©2022 Kites.vn | All rights reserved
---Bước 8----
©2022 Kites.vn | ( f  ]% M& k) IAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 D3 S9 c, ~& b  z% j$ QAll rights reserved

©2022 Kites.vn | + L! L. B- m. S# D6 u+ M& ]All rights reserved
6 u, l1 z8 v( [©2022 Kites.vn | All rights reserved
---Bước 9---
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ _% L+ j! h5 X6 j
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ M$ N6 x! M2 D8 i

©2022 Kites.vn | All rights reserved% }( S' j$ y2 E! l
©2022 Kites.vn | ) M" h4 l0 Z% S, v$ TAll rights reserved
---Bước 10---
5 G# q' x6 y( H% g6 C©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved* E0 [9 J4 f: Y6 g/ r2 N& h. U

% r# }" ~# ~8 G  n" D3 [©2022 Kites.vn | All rights reserved
" T. K  v+ s  S* _, X©2022 Kites.vn | All rights reserved
--Lưu ý cuối---
©2022 Kites.vn | ) @9 x. u" E7 O. @( YAll rights reserved
' Z* y' r# f7 H' J/ u5 a2 S) Z' c©2022 Kites.vn | All rights reserved

7 D$ N/ J4 E1 w+ \* k' g+ I©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cr: Heybaby
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 C, x. w+ A1 y- @( k2 t  b+ S

Bình luận

tại cô Pim ko ghi đây chỉ là ví dụ đó =))  Đăng lúc 12-1-2013 03:40 AM
cô hướng dẫn trong thớt nhà cô làm hôm qua có người vô nhà tụi tôi post bài nào là pé Trạch gì gì đó =))  Đăng lúc 11-1-2013 09:23 PM
Page 6 rồi ss ơi :)))  Đăng lúc 11-1-2013 08:10 AM
cô Pim bê cả vào đây =)) hự =))  Đăng lúc 11-1-2013 02:05 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-1-2013 17:39:20 | Xem tất
Ma có ý kiến một chút với mod về truyện post trong kites:
©2022 Kites.vn | % I) Y& ]; ]* N$ ]( WAll rights reserved
©2022 Kites.vn | " p* J+ ?- `/ h& s0 w) t3 [+ t* f# gAll rights reserved
Tình hình hiện nay kites có nhiều truyện hay và nhiều editor/dịch giả  kỳ cựu và những editor/dịch giả mới nhưng edit/dịch rất hay.
©2022 Kites.vn | All rights reserved# L/ X2 ~9 z# B& r; v. S  ]
©2022 Kites.vn | All rights reserved& T& v* |3 z$ }2 a2 ~0 m
Theo Ma được biết thì nhà mình cho phép nhiều nhà edit cùng một tác phẩm, dù tác phẩm đó được editor/dịch giả A edit rồi nhưng vẫn cho phép editor B edit cùng một truyện đó, như vậy có nên không khi nhà có rồi, mình nghĩ edit B nên edit bộ khác sẽ tốt hơn (đỡ tốn thờ gian của edit B và truyện trong kites sẽ phong phú hơn).
( z6 p# V; J+ _" T  m3 B* h©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 4 g5 I% J! E" x1 N! w, R$ y( F! hAll rights reserved
- Lúc trước mod Cà cho phép nhà minjay1608 edit bộ Phượng Tê Thần Cung thì cũng hợp lý vì nhà kia đã bỏ bê tác phẩm này, lâu lâu mới post vài chương rồi im luôn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, N0 l/ x  M, }4 M; L8 p" [
& M" l) g$ Q! Z0 ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
- Nhưng Ma thấy tác phẩm Thit Thần Tiên do Bạn Tiểu Triệu dịch rất hay, và tốc độ ra truyện điều đặn, nhưng mà mod lại đồng ý cho ss meo post truyện này (ss meo là editor kỳ cựu, edit hay ai cũng biết) sẽ gây ra sự so sách giữa hai nhà, ảnh hưởng về sau sẽ không tốt.
©2022 Kites.vn | 7 h3 l) D( J+ I& uAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 }* B' d  S# M% t5 k2 o9 @
Do đó theo ý kiến của Ma thì truyện nào trong nhà kites có rồi, tốc độ truyện ra điều đặn, editor/dịch hay (cái này chắc không cần vì trước khi được post truyện đã qua kiểm duyệt của mod) thì mod không duyệt tác phẩm này do editor khác đăng ký. Tóm lại: tốt nhất là một truyện một nhà làm.
: d$ [3 ?+ h7 \- C0 I©2022 Kites.vn | All rights reserved
! a8 g1 ^7 _  o3 e3 V, E' U$ w+ f©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ma xin hết. :D
©2022 Kites.vn | All rights reserved5 e: W/ m8 B1 i% B5 U
-------------------
2 Q  B  t1 R+ B, |9 E7 O3 H©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 \; ], n$ i# p6 t( h1 J1 VAll rights reserved
Edit: Do sớn sa sớn xác đọc không kỷ nên tưởng ss meo edit truyện dài. Thanks mod Pim và Thỏ đã chỉ điểm. haizzz vào ổ tu tiếp đây.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 r; {# Y0 y. I! z, U( u
7 f, m4 A. ]  R4 D0 g! R©2022 Kites.vn | All rights reserved
Một bài học nữa cho Ma tội tài lanh :D

Bình luận

meo edit là tác phẩm truyện ngắn của bộ kia thui em, ss lúc mới coi cũng bị zị nhưng coi kỹ thấy meo làm truyện ngắn mà ^^  Đăng lúc 14-1-2013 01:13 AM
@ ss meo: vậy hong lẽ em nhầm ss thành edit kỳ cựu nữa rồi sao ;)). p/s: cái này tự em oánh giá, còn người khác và ss meo oánh giá khác là em ko biết nha ^^  Đăng lúc 13-1-2013 06:47 PM
meo
Ôi, mình thành editor kỳ cựu từ bao giờ thế ;;) :"> ... hí hí, mình cũng ngày ngày trông ngóng ở cái hố nhà bạn Tiểu Triệu mà ;))  Đăng lúc 13-1-2013 06:39 PM
Pim
hì ko sao ^^  Đăng lúc 13-1-2013 06:03 PM
@ Thỏ: ủa truyện ngắn hả, tưởng truyện dài, nhầm rồi :))  Đăng lúc 13-1-2013 06:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-1-2013 17:57:44 | Xem tất
maruko gửi lúc 13-1-2013 17:39
9 d7 l5 u3 Q3 s6 r# n# ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Ma có ý kiến một chút với mod về truyện post trong kites:
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 S( Q  I- e/ R& G" K. S' ?! ^% [
' W3 z0 Q& H6 Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tình hình hiện nay kites có n ...

Chào bạn.
©2022 Kites.vn | . S; l% n4 k& |6 H& a4 dAll rights reserved
©2022 Kites.vn | , b3 M  }3 d6 HAll rights reserved
Trước khi duyệt tác phẩm mới của bạn meo đăng kí, mình cũng có xem qua và tìm hiểu kĩ càng mới đồng ý duyệt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 f* `/ {0 |  d/ e0 y3 p
©2022 Kites.vn | ! B1 y9 Q/ k2 |' U! X2 kAll rights reserved
Mặc dù cùng một tác giả, cùng một tác phẩm nhưng bạn meo cũng đã nêu rất rõ ràng ở phần đăng kí tác phẩm mới, bạn có thể xem qua dòng này của meo đã giải thích rất rõ ràng.
©2022 Kites.vn | / k+ f- `" o+ @+ p' Z2 xAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  f( P4 K8 v; s3 t1 _( V
Giới thiệu sơ lược (bắt buộc): Truyện ngắn này viết trước bản truyện dài kia 3 năm, tên nhân vật giống, một số tình tiết giống - có lẽ từ đoản văn này mà tác giả mới có ý tưởng viết Thịt thần tiên (bản tiểu thuyết kia); nhưng về cơ bản thì hai bản này không liên quan, tác giả có dòng chú ý như thế :|. Nội dung thì là diễn biến tình cảm giữa một lão đạo sĩ và một con trai tinh thôi, hix, tóm tắt thì chỉ có thế :-s

©2022 Kites.vn | ! M: w2 \! o% n7 t) |( lAll rights reserved
Do vậy mình đã đồng ý duyệt để meo post tác phẩm Thịt Thần Tiên phiên bản truyện ngắn này. Ở đây sẽ không có cạnh tranh hay sự so sánh nào giữa tác phẩm này bởi cũng như tác giả đã nói trên sẽ có nhiều điểm khác biệt.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! V! d4 _& F/ o7 G4 W- r# t
©2022 Kites.vn | All rights reserved! J9 z0 E2 R! K. t  P
Vậy nên mình quyết định duyệt bởi nếu như hai bản không giống nhau thì không liên quan thì hơn nữa đây cũng chỉ là thể loại truyện ngắn không hề ảnh hưởng đến tác phẩm dài hơi Thịt Thần Tiên do bạn Tiểu Triệu đang dịch.
©2022 Kites.vn | 0 y1 R: R1 w/ g: s3 }% u7 Q7 Q/ pAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 U2 D) A) S5 v, T& k# j+ f3 ]All rights reserved

Bình luận

ôi cái quần, Joo Won - Tửng, tình yêu SG của tôi :X  Đăng lúc 14-1-2013 01:53 PM
cũng LX giống tỷ hả, cái môi còn dính sữa =))), đc, đủ khiêu gợi quá thế =))), soái ca  Đăng lúc 14-1-2013 01:15 AM
Thanks mod Pim, do sớn sa sớn xac đọc ko kỷ :)  Đăng lúc 13-1-2013 06:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-1-2013 19:46:57 | Xem tất
các nàng ơi cho ta góp ý tý nha, nếu có sai gì mọi người bỏ qua nhá. truyện ở đây rất hay, ta hay đọc truyện = đt(ta nghĩ có 1 số nqười cũng thế) nhưng mà ta đọc thì có vài truyện post pic vài chương á, ví dụ chương nào post pic các nàng có thể kèm theo ở trang đầu là chương nào có pic không? thanks mọi người trước nha :)

Bình luận

cái này phải do chủ topic edit/ dịch đồng ý làm mới được,hì  Đăng lúc 15-1-2013 12:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-1-2013 10:48:53 | Xem tất

7 h6 ]# h# `) a1 B©2022 Kites.vn | All rights reserved
/ E: ~& _, G; e) q7 G6 C©2022 Kites.vn | All rights reserved
Chào mod
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 k2 U7 k/ p7 a# q7 l: j& g
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 L7 z' I6 m9 c& q
Cho tớ góp ý điều này
©2022 Kites.vn | & V# h+ x% I: a( X; b5 p; Q; J# [All rights reserved
$ _& o) y) ]& J$ b2 ~+ C& s©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thứ 1: Ở cổng ngoài, chỗ treo banner và mấy cái dòng dẫn link đấy, mod căn giữa cho đẹp.
( e* ]& o" i  B. E9 Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved; y) H7 K' L' d# m- m6 A
Thứ 2: là cách bố trí treo banner, chúng ta đâu nhất thiết phải treo theo sơ đồ 4/4/4/4.. chúng ta có thể canh treo sao cho căn xứng như 4/4/3.. hay 4/4/3/3... được mà, tùy theo số lượng tác phẩm đăng kí treo banner mà thiết kế sơ đồ, như thế nhìn sẽ đẹp mắt hơn, hài hòa hơn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved, H) g' |# q, D
©2022 Kites.vn | 5 [/ ~- M6 ^: x& G0 h' LAll rights reserved
Thứ 3: Về nội quy tháo banner cho những tác phẩm lâu k có chap mới, tớ thấy có nhiều truyện đã lâu k có chap vẫn cứ được treo banner như thường đấy, các bạn có thể xem xét lại rồi tháo nó xuống k??? Cụ thể là nhà Kites có quá nhiều tác phẩm, chúng ta nên ưu ái treo những hố ra điều đặn thôi ạh, chứ load hết như thế rất chậm.
©2022 Kites.vn | 2 W$ T) c. O" h/ G" Y; ]. tAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. |; M2 {: i8 B9 \* A6 f, C( l( t5 w
Cám ơn mod
) C0 t$ x- G! Z- o: U©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% a5 v- p) ?  P
Cám ơn mod rất nhiều

Bình luận

nhìn kỹ ra tên lửa bay vèo vèo, nhìn sơ tưởng cá kiểng =))  Đăng lúc 16-1-2013 09:15 PM
tên lửa bay bay vèo vèo =))  Đăng lúc 16-1-2013 06:29 PM
Em để nguyên văn thế, mà chị làm quần cắt bớt, em k dám đòi hỏi :)  Đăng lúc 16-1-2013 03:30 PM
vậy thì phải là "Có thời gian liền làm, không ngủ được làm liền" chớ =))  Đăng lúc 16-1-2013 03:10 PM
Em biết nhưng đổi lại cho vần sis ơi... Cái đó đó sis,, =))  Đăng lúc 16-1-2013 02:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-1-2013 05:39:57 | Xem tất
Hình như phần banner (poster) truyện ngoài cổng
©2022 Kites.vn | All rights reserved% \- ~& |/ V  ^" e9 M2 N- A/ n* N
2 hàng cuối nó bị lệch so với 3 hàng đầu nhỉ
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ P) k  d* B$ x# n0 F: `
hôm nay rãnh rỗi ngồi đọc "Khi lướt qua nhau" tự dưng 5h sáng mắt tinh tường hơn hẳn
- F) o( x9 O; v©2022 Kites.vn | All rights reserved
vô tình phát hiện nó lệch 1 xíu, mod có thể xem qua căn lại cho đều thì sẽ đẹp hơn ^^

Bình luận

"Chỉ em mới hiểu anh" - Khắc Việt =)))))))))  Đăng lúc 19-1-2013 12:45 AM
nó chỉ đọc truyện hoàn thôi cô ơi  Đăng lúc 19-1-2013 12:41 AM
chị Si có đọc Độc quyền chiếm hữu ko? Hay lắm ^^  Đăng lúc 18-1-2013 11:59 PM
ừm, cám ơn cậu nha, mình mới sửa rùi  Đăng lúc 18-1-2013 02:53 PM
=)) bó tay. Đi đâu cũng thấy nhắc KLQN, mà sự thật nó phũ phàng quá =))  Đăng lúc 18-1-2013 11:37 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-1-2013 23:34:22 | Xem tất
Mình có góp ý nho nhỏ.
©2022 Kites.vn | 9 z3 m# Q! |3 d6 kAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 g+ i+ g, U  g' Q& C/ v; _+ fAll rights reserved
Hiện tại nửa bên phải của box (phần đề tên ng post, lượng view/số bài) đang bị bold trông rất khó chịu T.T
©2022 Kites.vn | All rights reserved. B  u6 h* e. i; Q7 |6 L
©2022 Kites.vn | 8 C' u( |$ U; v; Q/ g7 ~All rights reserved
Cái này chắc mod để thừa một lệnh [b] bên trên, chỗ treo banner ấy.
" ?% Y, j3 f8 M& f0 }0 l' g# p©2022 Kites.vn | All rights reserved
- n2 P$ \2 G2 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mong bạn mod sớm sửa lại, chứ nhìn thế này mỏi mắt quá.

Bình luận

thank mod nhé, làm việc nhanh quá :))  Đăng lúc 24-1-2013 12:05 AM
Pim
Ok bạn, mình đã sửa rồi nhé :).  Đăng lúc 23-1-2013 11:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-1-2013 17:40:26 | Xem tất
Cô Pim ơi! cho mình hỏi cái này chút chẳng là mấy hôm trước mình co tham gia bình chon "Những câu nói và từ ngữ làm nên...", nhưng hôm nay mình nhận đc tin nhắn của chủ thớt cô rabbitlyn_ver2 thì lai đọc không đc, và thấy báo là cần quyên đọc trên 20 mới đc vào.
©2022 Kites.vn | ' Z0 f( |6 G2 V" K6 PAll rights reserved
Vậy là sao hả cô

Bình luận

nick từ cấp Opal trở lên ss ạ :)  Đăng lúc 25-1-2013 10:50 PM
vậy như thế nào mới tham gia đc hả cô, mình tham gia kites lâu ùi nhưng lười cm chứ k phải nick clone mới lập  Đăng lúc 24-1-2013 08:30 PM
em nhờ mod set quyền đọc 20 vì có rất nhiều nick clone mới lập để vote mà như thế thì ko công bằng ss thông cảm nhé :)  Đăng lúc 24-1-2013 05:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-1-2013 19:32:56 | Xem tất
ta có một thắc mắc ^^
©2022 Kites.vn | All rights reserved" P2 B1 A" e# E, o/ H9 J$ @
là hôm bữa ss Pim chỉ mọi người cách đọc chương ẩn, nhưng ta lại muốn hỏi xem làm thế nào để làm chương ẩn, có cần điều kiện gì ko ah, vd như cấp bậc gì gì đó ý.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ ?0 l# g5 J% K9 a6 T# a
ta cứ tự hỏi mãi mà ko biết phải làm thế nào, thui thì tự hỏi mình không bằng hỏi người, nên ta chạy vào đây hỏi mọi người. :P

Bình luận

gớm khổ ^^ tks ss, ta là ta thắc mắc thế, giờ thỉ hỉu rùi :)  Đăng lúc 26-1-2013 07:35 PM
Pim
chỉ có Mod mới đặt được chương ẩn bạn à :D.  Đăng lúc 26-1-2013 07:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-1-2013 20:53:13 | Xem tất
Cho mình hỏi cái này. (ko biết có đúng chỗ ko nữa nhưng chẳng biết hỏi ở đâu. nếu ko đúng thì mong mod thông cảm.)
©2022 Kites.vn | 7 d* o' n. G1 z" @- L, AAll rights reserved
Truyện của mình khi bắt đầu up lên đây thì mình để tên là tên convert, nhưng lâu sau mình mới biết tên gốc thật của nó. Mà tên gốc thì hay hơn, tên convert thì.. hơi bị vô nghĩa. = =. mình đã đổi lại ở blog riêng, nhưng trên diễn đàn thì có được tự do đổi lại ko hay phải hỏi ý kiến hay với thủ tục gì nữa?

Bình luận

Thank bạn. :)  Đăng lúc 26-1-2013 09:43 PM
Pim
bạn có thể đổi tên truyện nhưng trước khi đổi nhớ viết bài 1 thông báo để mọi người biết được tên mới của truyện ^^  Đăng lúc 26-1-2013 09:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách