Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Pim
Thu gọn cột thông tin

Thắc mắc, góp ý, kiện cáo và thông báo của Box (Thông báo mới về việc edit/dịch trùng truyện trong kites page 41)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 29-12-2012 20:26:33 | Xem tất
foreveryoung gửi lúc 29-12-2012 20:15
©2022 Kites.vn | ) ~% E% z! e1 f- L. \9 aAll rights reserved
Bạn ơi, mình không bắt lỗi ai hết. Mình cũng không bức xúc. Mình nói “không đồng  ...

©2022 Kites.vn | 3 F* |2 L7 A# p4 r# fAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ! ]! m0 b3 f! B; C, O& h# n9 wAll rights reserved
©2022 Kites.vn | / j# b( |6 Q; d* R  C3 fAll rights reserved
Mọi chuyện dừng ở đây đi các bạn
©2022 Kites.vn | All rights reserved. z/ Y# c) v5 k7 C8 n  L
; D0 D0 A, k/ O8 V3 x7 @©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đây là diễn đàn, không thể bạn 1 câu, tôi 1 câu...
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 j# }( W7 L) J; a
©2022 Kites.vn | ; |. \8 w5 ~6 Y8 rAll rights reserved
Em FY, ý của bạn Pim ở đây là mong em hãy cân nhắc trước khi đưa ra một đề nghị nào đó, nếu em k là người theo dõi, em không biết... Cá nhân tôi nghĩ em không nên đưa ra ý kiến không chính đáng như thế.
©2022 Kites.vn | ' @( E# ^/ G$ J- @All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ |/ Y" N4 D8 a; s; Q3 p9 k8 [! {
Mọi chuyện kết thúc ở đây đi các bạn, đây là diễn đàn, "dĩ hòa di quý"
©2022 Kites.vn | # ?& k+ I  @( i, q. XAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: Y8 D6 z/ W/ Z
Không nên có ý kiến nữa
©2022 Kites.vn | 4 n( y; C$ v; @* A6 U# qAll rights reserved
, I4 [+ R3 h$ ^4 ?3 M©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 G9 D+ J. _, d* J, {
! Q1 r( {4 s7 D6 Y: R©2022 Kites.vn | All rights reserved

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Pim + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-12-2012 20:44:53 | Xem tất

©2022 Kites.vn | All rights reserved2 f" d( c0 G. T& T
Lời còn nhiều mà tâm cạn rồi, nên thôi ha ;”;
©2022 Kites.vn | " Q& ^4 M) h8 p# Z% s8 MAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ( U$ S) ?, S0 F* c) `' GAll rights reserved
Nhưng có một điểm mình phải cố chấp, đây là “Văn chương”, là “Văn học”, mình tập trung hoàn toàn vào “mối quan hệ giữa người dịch / người edit và người đọc”. Xin đừng hiểu lầm, xin đừng đánh đồng, cũng xin đừng suy rộng quá.
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 w  W( f/ N7 r( K
/ @! ~: G+ F0 ]2 Z- U8 f©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thực xin lỗi, một lần nữa, giờ mới thấy đúng là “không đáng.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ r) D, b% y$ U5 O3 K7 m! e% |6 m

Bình luận

về nhà thôi FY :x  Đăng lúc 29-12-2012 09:07 PM
Ve nha di co. :x:x:x  Đăng lúc 29-12-2012 08:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-12-2012 21:06:59 | Xem tất
foreveryoung gửi lúc 29-12-2012 16:44
©2022 Kites.vn | 1 z: R* ^. g3 N5 \/ _' RAll rights reserved
Lời còn nhiều mà tâm cạn rồi, nên thôi ha ;”;
©2022 Kites.vn | All rights reserved- a" V4 Q0 r8 C  x- H1 L; {5 j: v
©2022 Kites.vn | - M0 G8 L. V2 mAll rights reserved
Nhưng có một điểm mình phải cố ch ...

Bạn nói thôi nhưng mà lại comt thêm thế này khiến mình không nhịn được :)
. s2 F9 T# C# r- O5 e0 ~* [©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved- \% H4 z# H$ \# x8 O. t, J. t7 a& ?
Hiểu lầm? đánh đồng? suy diễn rộng quá?
©2022 Kites.vn | All rights reserved' E9 _! i1 E$ `
©2022 Kites.vn | All rights reserved( x/ }* T7 Y* ^# j3 |, n- O
Nếu như đã nhìn nhận vấn đề thì nên nhìn nhận toàn diện, chứ đừng nhìn nhận 1 góc .
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 k+ y; E* J* E  F
©2022 Kites.vn | ' P, L2 C; M; O* AAll rights reserved
Đã nói về việc ẩn bài ý, thì đâu chỉ có box Literature, trong khi box mới thực hiện cái này chứ gì?
©2022 Kites.vn | All rights reserved, g1 w/ A7 C( D" a+ f
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 F% ^4 e7 F! L* Q$ u
Làm sub, làm tập san, làm radio, hay làm truyện, bất cứ thứ gì ở kites cũng là Free, chia sẻ không lợi nhuận, ko một đồng tiền thật, có chăng vài ba xèng đồng tiền áo thì làm nên cái gì?
©2022 Kites.vn | All rights reserved' ]- }/ V* ?1 O
©2022 Kites.vn | All rights reserved% I- y7 h/ |  r" H" \
"mối quan hệ giữa người dịch/ người edit- người đọc "
4 ~: L( b/ H/ R" N2 O5 J3 B6 |: ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | * N" n2 `2 w% o2 yAll rights reserved
cho hỏi nó khác với
©2022 Kites.vn | All rights reserved) W7 Z' Y8 x+ f7 z* a
©2022 Kites.vn | All rights reserved. c1 f" a; V2 ^. x" e
"mối quan hệ giữa người làm sub - người xem" là mấy à? =))
©2022 Kites.vn | 0 ^$ l2 t$ `" _' ?All rights reserved
©2022 Kites.vn | & C5 j" T, b- D) eAll rights reserved
Khác nhau hình thức mà thôi, nên mình lấy ví dụ là chả có gì mà lại bảo là ko nên suy diễn rộng?
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ ~- a4 I% {  F& k; a/ j1 f  H; |
©2022 Kites.vn | All rights reserved& t- U" h# Y% b# j- Z/ X
Mình lấy ngay  ví dụ ở kites chứ đâu xa đâu nhỉ?
8 Z8 Q) v* m9 \% O, ^* b/ E( B0 F©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 C  Y# u3 I+ d  p6 ]  u# }+ @
Không hiểu cái từ "không đáng" của bạn là gì?
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 q: b# {2 z$ W. [( C2 j
0 M2 w7 R0 w8 _7 o: J9 h8 k1 D% l©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mình đã muốn dừng rồi nhưng đọc thêm cái comt của bạn nữa mình thực sự cảm thấy bạn đang vô cùng bức xúc và chưa được giải tỏa chứ ko phải là không có ý gì, không nên như bạn nói ^_^
2 d9 i$ A( q3 V, e2 ~* Y9 t: t9 a7 \$ p  A©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 O8 ]& C/ N/ R7 O) ?; ?0 v  y6 SAll rights reserved
Thế thôi nhé ,đây là quyền lợi của mỗi người chủ thread, nhóm edit ^_^
©2022 Kites.vn | 5 n1 m- N1 D' {* q* C  Y7 o" JAll rights reserved

Bình luận

halay ý kiến ý cò gì =))  Đăng lúc 29-12-2012 10:05 PM
why? why em bị cô Lin ngăn chặn ko cho ngoi lên mà chị lại xuất hiện ở đây thế này =))))) về ôm anh Huyền thôi chị :X  Đăng lúc 29-12-2012 09:59 PM
nắm áo, nắm tóc, nắm tay lôi về :))) Về động ngay :)))  Đăng lúc 29-12-2012 09:25 PM
-khác. / "không đáng" trích theo bài của Nhutphonglin.   Đăng lúc 29-12-2012 09:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-12-2012 21:21:08 | Xem tất
Mọi chuyện nên dừng lại ở đây nhé.
* t% {3 i! n* {2 a9 O©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ L7 |" k7 Y! M2 \6 f
Nếu bạn FY còn ý kiến về cá nhân nào trong topic này, bạn có thể PM trực tiếp với từng người để tiếp tục trao đổi. Mọi chuyện không nên đi quá xa với giới hạn của nó, những gì cần nói cũng đã nói, cần im lặng cũng đã im lặng.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 L; {( O3 b& y* i( {( \/ I9 b
©2022 Kites.vn | : Z5 `/ S2 v  q, VAll rights reserved
Vậy nên, mọi chuyện chấm dứt ở đây.

Bình luận

SM 1 cái =)))))))  Đăng lúc 29-12-2012 10:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-12-2012 20:08:11 | Xem tất
cho mình hỏi chút là những truyện được post theo dạng kitebook thì có làm ebook khi hoàn ko?
9 W2 ?* ~8 P7 s5 j7 i4 K9 A©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | $ @1 a2 z, E) A! b  p; W$ wAll rights reserved
chẳng biết hỏi ai nên chạy đại vào đây, sorry nếu mình có làm phiền nhé :)

Bình luận

cái đó là tùy vào chủ thớt thôi, mình cũng muốn đọc ebook lắm nè, mà đâu có đâu :(((, thôi, ráng ngồi máy đọc truyện kites, nằm ngủ đọc truyện wp ha :xx  Đăng lúc 31-12-2012 05:20 PM
thanks bạn hoaquynh ^^ kenshin; mọi ng giữ lại bạn worrd rồi chuyển ebook cũng ko mất thời gian lắm mà, tại mắt mình kém quá nên đọc trên máy ko dc hix hix  Đăng lúc 31-12-2012 01:26 PM
mình cũng muốn coi truyện kiểu bình thường nè, để mình đi hỏi thử mý bạn ý coi sau khi up bản online ko up bản thường tiếp ko, lâu cũng đc  Đăng lúc 31-12-2012 10:39 AM
vì làm kitesbook để tránh bị chôm nên ko làm ebook đâu bạn, vì thế thì việc làm kitesbook là thừa mất rồi ý hic, chịu khó tý nha  Đăng lúc 31-12-2012 03:48 AM
cũng ko còn cách nào khác bạn ạ, nhưng có một số truyện ko làm kitesbook như Nghiệt trái, Phượng Tù hoàng ^^, còn mấy truyện khác chịu khó đọc mtính vậy ^^  Đăng lúc 30-12-2012 09:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-12-2012 07:24:41 | Xem tất
Chào cả nhà, cho mình thắc mắc một chút: Hôm qua mình đã xin phép post truyện "Tội lỗi" ở bên vficland.com về box nhà mình rồi, link: Tội lỗi truyện này bên vficland để theo mục là truyện phương Đông, nhưng tác giả lại giấu tên, chỉ do một người bạn của anh Viễn đăng lại, người dịch Muadongxaxam. Vậy mình có được post truyện này sang box nhỏ "Tác phẩm sưu tầm không", nếu được thì ghi tên tác giả là gì. Mong nhận được sự phản hồi của các bạn. Cảm ơn nhiều!

Bình luận

Cảm ơn ss nhé!  Đăng lúc 31-12-2012 10:40 AM
đc, em ghi nguồn người dịch là được ^^  Đăng lúc 31-12-2012 10:38 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-12-2012 13:51:51 | Xem tất
Các cô cho bạn hỏi cái này nhá: bạn thấy mấy cái icon lúc trước dễ thương lắm mà sao nhà mình lại không xài nữa vậy.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! P0 ?- B3 A% F3 l# L
Còn mấy cái icon mới này bạn sử dụng trong mấy cái cm lúc đăng lên forum thì chỉ toàn thấy hiện lên số và chữ  
©2022 Kites.vn | / c7 z5 U5 Y% `( ?) YAll rights reserved
thôi chú không hiện lên mấy cái mặt cười.
©2022 Kites.vn | All rights reserved; b  I7 ?8 i2 l9 b$ U
Happy NewYear nha các cô
. _/ H# J7 C: u. _; n9 E9 D©2022 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

đôi từ giao diện chuẩn sang gd đơn giản là đc .  Đăng lúc 10-1-2013 03:12 AM
Có ai giải thíc giúp mình vì sao onl = đt lại ko xem đc trang Kites ko :((.....nó cứ báo Not found .... làm muốn đọc truyện lại phải onl lap :((..............sbd help me !!!!!!!   Đăng lúc 2-1-2013 05:29 PM
cô lên google, seach icon rồi dùng đi, cũng nhiều cái dễ thương lắm lun! ^^  Đăng lúc 31-12-2012 05:06 PM
diễn đàn đang fix bạn ơi, nên đang chờ sửa lại y  Đăng lúc 31-12-2012 02:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-1-2013 17:32:19 | Xem tất
Có ai giải thích giúp mình vì sao onl bằng điện thoại lại không xem được trang Kites ko :((.....nó cứ báo Not found là sao trời (mình xài smart phone ý T_T)....
©2022 Kites.vn | * ]; f& z7 ?% j. {  YAll rights reserved
Làm muốn đọc truyện lại phải onl lap :((..............sbd help me !!!!!!!

Bình luận

bạn đăng ký 3G sẽ nhanh và đỡ tốn hơn ^^. Trọn gói tháng mấy chục ngàn. Ngày xưa mình xài GPRS trời ơi xót dạ  Đăng lúc 6-1-2013 07:22 PM
thì xài GPRS nên nó load lâu đấy mà T_T  Đăng lúc 5-1-2013 09:18 AM
mình thấy nó chỉ load lâu hơn chút thôi mà, đâu lâu lắm đâu nhỉ?  Đăng lúc 4-1-2013 07:20 PM
dùng giao diện web thì không bị sao, cơ mà load nặng chít bà luôn ~"~...... đành phải cắn răng mà chờ đợi nó load vậy u_u  Đăng lúc 3-1-2013 10:20 AM
tại dạo này hình như ktes đang fix, nên có lẽ lỗi, ráng xài một tg bạn ạ, hqua mình lên -dt cũng bị như vậy :(  Đăng lúc 3-1-2013 09:49 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-1-2013 17:26:53 | Xem tất
bây giờ các truyện trong box ko làm ebook nữa à các bạn?
©2022 Kites.vn | ) n% r# o* g( RAll rights reserved
mình toàn đọc truyện trên điện thoại ko đọc được bản pic trên kites hay đăng, cũng ko đọc được kitesbook
©2022 Kites.vn | : @/ R% `! p5 k7 IAll rights reserved
biết làm thế nào bây giờ :'( :'(:'(

Bình luận

mình cũng rầy thúi ruột với cái vụ này hic hic  Đăng lúc 7-1-2013 08:12 PM
mình có hỏi các topic có kitesbook, các bạn ý không có ý định làm ebook thường, mình cũng buồn cái ý  Đăng lúc 5-1-2013 12:02 PM
để tránh bị đem đi đấy bạn, bạn chịu khó đọc bằng máy tính vậy ^^, cũng có nhiều truyện ko làm KB mờ ^^  Đăng lúc 4-1-2013 06:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-1-2013 19:18:06 | Xem tất
các ss ơi cho em hỏi là box này có cho đăng truyện tự sáng tác không ạ. Và nếu đăng thì đăng ở đâu ạ. :)

Bình luận

cậu đký ở box Fanfic ^^ link đây : http://kites.vn/158-1/fanfic.html  Đăng lúc 7-1-2013 08:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách