Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Doem
Thu gọn cột thông tin

[Nam] So Ji Sub - 소지섭( Nơi post ảnh và news, không tám trong thread)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 15-12-2011 21:32:17 | Xem tấtCre: Soompi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-12-2011 21:34:37 | Xem tấtCre: Soompi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-12-2011 21:37:17 | Xem tấtCre: Soompi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-12-2011 22:26:05 | Xem tấtCre : Soompi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-12-2011 22:34:21 | Xem tất
                                 Clip So Ji Sub The 19th Korean Culture Entertainment Awards


                                                              


                                                              


Cre:http://www.youtube.com/user/nivras16
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-12-2011 22:45:47 | Xem tất
Ảnh quảng cáo cho HTC Sensation XL


Cre: Soompi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-12-2011 22:30:27 | Xem tất
So ji sub tại HTC party
Cre: Soompi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-12-2011 22:34:07 | Xem tấtCre : Soompi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-12-2011 22:38:10 | Xem tất

Cre: Soompi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 21-12-2011 21:28:25 | Xem tất
Cre: baidu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách