Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 4913|Trả lời: 0
Thu gọn cột thông tin

[Quy định] Sinh nhật của các nữ diễn viên có trong Box

 Đóng [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 18-3-2013 21:55:40 | Xem tất |Chế độ đọc

SINH NHẬT CỦA CÁC DIỄN VIÊN TRONG BOXTHÁNG 1
Bernice Liu - Liêu Bích Nhi (6/1/1979)
Chen Xiu Wen - Trần Tú Văn (7/1/1962)
Guo Zhen Ni - Quách Trân Nghê (08/01/1982)
Ke Jia Yan - Kha Giai Yến (10/01/1985)
Han Xue - Hàn Tuyết (11/1/1983)
Hai Qing - Hải Thanh (12/1/1978)
Angela Zhang _Trương Thiều Hàm (19/1/1982)
Gillian Chung - Chung Hân Đồng (21/1/1981)
Hu Bing Qing - Hồ Băng Khanh (25/01/1992)
RuBy Lin - Lâm Tâm Như  (27/1/1976)
Jiang Zu Ping - Giang Tổ Bình (30/01/1978)
Wang Luo Dan - Vương Lạc Đan (30/1/1984)
Zhou DongYu - Châu Đông Vũ (31/1/1992)


THÁNG 2
Victoria Song - Tống Thiến (02/02/1987)
Zhang Zi Yi - Chương Tử Di (9/2/1979)
Huang Sheng Yi - Huỳnh Thánh Y(11/2/1983)
Wang Yan - Vương Diễm (11/02/1974)
Selena Li - Lý Thi Vận (12/02/1981)
Michelle Ye - Diệp Tuyền  (14/2/1980 )
Amber Kuo - Quách Thái Khiết (19/02/1986)
Sun Fei Fei - Tôn Phi Phi (21-2-1981)
Mabel Yuan - Viên San San (22/2/1987)
Fala Chen - Trần Pháp Lai ( 24/02/1982)
Albee - Tiểu Huân (27/2/1989)
Li Bing Bing - Lý Băng Băng (27/2/1973)
Angela Baby - Dương Dĩnh (28/2/1989)


THÁNG 3

Hua Yi Han - Hoa Nghệ Hàm (02/03)
Yuki Hsu - Từ Hoài Ngọc (03/03/1978)
Zhang Yan - Trương Diên (04/03/1970)
Trương Manh (06.03.1981)
Yan Dan Chen - Nhan Đan Thần (09/03/1978)
Lan Yan - Lam Yến (09/03/1986)
Lưu Thi Thi (10-3-1987)
Vicki Zhao - Triệu Vy (12/3/1976)
Zhang Zilin - Trương Tử Lâm (12/3/1987)
Jin Sha -Kim Sa (14/3/1983)
Sandra Ma - Mã Tư Thuần (14/3/1988)
Lin Yuan - Lâm Viên (15/03/1989)
Vivian Hsu - Từ Nhược Tuyên (19/03/1975)
Wang Li Kun - Vương Lệ Khôn (22/3/1985)
Liu Xiao Ye - Lưu Hiểu Diệp (23/2/1979)
Zhang Xin Yu - Trương Hinh Dư (28/3/1987)
Yoki Sun - Tôn Diệu Kỳ (29/3/1986)
Hebe Tian - Điền Phức Chân (30/3/1983)


THÁNG 4

Annie Liu - Lưu Tâm Du (1/4/1981)
Joe Chen - Trần Kiều Ân (4/4/1979)
Zhou Mu Yin - Châu Mục Nhân (07/04/1986)
Linda Chung - Chung Gia Hân (9/4/1984)
Ya Tou - Nha Đầu (11/04/1988)
Kan Qing Zi - Hám Thanh Tử (15/4/1988)
Shu Qi - Thư Kỳ (16/4/1976)
Angel Dong - Đổng Khiết (19/4/1980)


THÁNG 5
Gu Li Na Zha - Cổ Lực Na Trát (2/5/1992)
Tsai Chamder - Thái Xán Đắc (03/05/1975)
Natalie Tong - Đường Thi Vịnh (03/05/1981)
Vicky Zeng - Tằng Hoàn Đình (5/5/1982)
Xie Na - Tạ Na (6/5/1981)
Jiao Jun Yan - Tiêu Tuấn Diễm (6/5/1987)
Li Xiao Ran - Lý Tiểu Nhiễm (8/5/1978)
Jiang Xin - Tưởng Hân (08/05/1983)
Zhao Yuan Yuan - Triệu Viên Viện (09/05/1991)
Dong Hui - Đổng Tuệ (22/05/1997)
Cecilia Cheung - Trương Bá Chi (24/5/1980)
Charmaine Sheh - Xa Thi Mạn (28/5/1975)
Zhang Xin Yi - Trương Hâm Nghệ (29/5/1981)
Michelle Chen - Trần Nghiên Hy (31/5/1983)


THÁNG 6

Yang Rong - Dương Dung (3/6/1981)
Dilraba Dilmurat - Địch Lệ Nhiệt Ba (3/6/1992)
Rainie Yang - Dương Thừa Lâm (4/6/1984)
Li Man - Lý Mạn (04/06/1988)
Dai Jiao Qian - Đới Kiều Thiên (04/06/1983)
Penny Lin - Lâm Vy Quân ( 07/06/1978 )
Grace Yu Xiao Fan - Du Tiểu Phàm (09/06/1964)
Ella Chen - Trần Gia Hoa  (18/6/1981)
Kate Tsui - Từ Tử San (19/6/1979)
Zhang Jia Ni - Trương Gia Nghê (22/6/1987)
Zuo Xiao Qing - Tả Tiểu Thanh (25/06/1977)


THÁNG 7
Chen Dan Ting - Trần Đan Đình (03/07/1990)
Su Qing - Tô Thanh (05/07/1989)
Cynthia Wang - Vương Tâm Như (08/07/1986)
Re Yi Zha - Nhiệt Y Trát (15/7/1986)
Vivien Yeo - Dương Tú Huệ (20/07/1984)
Shera Li - Lý Hân Nhữ (20/7/1988)
Sally - Cảnh Điềm (21/07/1989)
Kelsey Lu - Lữ Giai Dung (25/7/1984)


THÁNG 8
Tiffany Hứa Vỹ Ninh (7/8/1984)
Liya Tong - Đồng Lệ Á (8/8/1984)
Zhou Xiao Han - Chu Hiểu Hàm (8/8/1984)
Ni Ni - Nghê Ni (8/8/1988)
Gui Gui - Quỷ Quỷ (11/ 8/1989)
Carman Lee - Lý Nhược Đồng (16/8/1973)
Jessica Hester Hsuan - Tuyên Huyên (18/8/1970)
Zheng Shuang -Trịnh Sảng (22/08/1991)
Crystal Liu - Lưu Diệc Phi (25/8/1987)
Tavia Yeung - Dương Di (30/8/1979)


THÁNG 9
Shui Ling - Thủy Linh/Tưởng Cần Cần (3/9/1975)
Janine Chang - Trương Quân Ninh (4/9/1982)
Cyndi Wang - Vương Tâm Lăng (5/9/1982)
Li sheng - Lý Thạnh (10/9/1985)
Jiang Yi Yan - Giang Nhất Yến (11/9/1983)
Mi Yang - Dương Mịch (12/9/1986)
Fan Bing Bing - Phạm Băng Băng (16/9/1981)
Jian Pei En - Giản Bái Ân (21/9/1974)
Theresa Fu - Phó Dĩnh (22/09/1984)
Sun Li - Tôn Lệ ( 26/9/1982)
Li Qin - Lý Thấm (27/09/1990)
Yang Min Na - Dương Minh Na (27/9/1976)
Ady An - An Dĩ Hiên (29/9/1980)
Shen Ao Jun - Thẩm Ngạo Quân (29/9/2976)


THÁNG 10

Gigi Lai - Lê Tư (1/10/1971)
Gao Yuan Yuan - Cao Viên Viên (5/10/1979)
Yao Chen - Diêu Thần (5/10/1979)
Barbie Xu - Từ Hy Viên (6/10/1976)
Alyssia Chia - Giả Tịnh Văn (7/10/1974)
Thang Duy - Tang Wei (7/10/1979)
Angela - Vương Thi Linh (13/10/2009)
Zhao Li Ying - Triệu Lệ Dĩnh (16/10/1987)
Yang Xue - Dương Tuyết (16/10/1978)
Kathy Yuen - Thang Di (17/10/1988)
Zhou Xun - Châu Tấn (18/10/1976)
Chen Duling - Trần Đô Linh (18/10/1993)
Bianca Bai - Bạch Khâm Tuệ  (23/10/1982)
Stephy Qi Wei-Thích Vi ( 26/10/1986)
Crystal Zhang - Trương Thiên Ái (28/10/1990)
Wang Ou - Vương Âu (28/10/1987)
Ariel Lin - Lâm Y Thần (29/10/1982)
Selina Ren - Nhậm Gia Tuyền (31/10/1981)


THÁNG 11
Jia Qing - Giả Thanh (02/11/1986)
Dong Xuan - Đổng Tuyền (5/11/1982)
Myolie Wu - Hồ Hạnh Nhi (6/11/1979)
Yang Zi - Dương Tử (6/11/1992)
Ivy Chen - Trần Y Hàm (12/11/1982)
Beatrice Xu - Hứa Vỹ Luân (13/11/1978)
Ye Qing - Diệp Thanh (13/11/1987)
Joyce Zhao - Triệu Hồng Kiều (15/11/1979)
Joanne Zeng - Tăng Chi Kiều (17/11/1988)
Deng Yun Ting - Đặng Quân Đình (21/11/2003)
Charlene Choi - Thái Trác Nghiên (22/11/1982)
Huo Si Yan - Hoắc Tư Yến (23/11/1981)
He Zhuo Yan - Hà Trác Ngôn (26/11/1988)
Kwok Ho Ying - Quách Khả Doanh (27/11/1970)
Liu Jing - Lưu Cạnh (30/11/1983)


THÁNG 12
Shu Chang - Thư Sướng(1/12/1987)
Hu Ke - Hồ Khả (1/12/1975)
Yu Li - Vu Lợi (02/12/1963)
Kathy Chow - Châu Hải My (6/12/1966)
Tang Yan - Đường Yên (6/12/1986)
Chai Wei - Sài Úy (7/12/2002)
Deng Sha - Đặng Sa (8/12/1985)
Yang Yi Xin - Đường Nghệ Hân (9/12/1989)
Xing Hui - Tinh Huỷ (10/12/1975)
Wu Ya Qiao - Ngô Á Kiều (10/12/1987)
Patty Hou - Hầu Bội Sâm (20/12/1978)
Loura - Lâu Nghệ Tiêu (27/12/1988)
Janice Man - Văn Vịnh San (29/12/1988)
Zhang Meng - Trương Mông (29/12/1988)


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách