Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: nhuphamcs112
Thu gọn cột thông tin

PHÁT ÂM ENGLISH ZUI!!!

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-8-2012 11:58:01 | Xem tất
bjmbjmxjnh gửi lúc 22-8-2012 09:57
lơn ning i dờ phờ rom e vờ ry goe
............................................................ ...

am sô háp pi

--------------------------------------------
---------------------------------------------------------
call me maybe
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2012 12:16:14 | Xem tất
p.pun gửi lúc 22-8-2012 11:58
am sô háp pi

--------------------------------------------

cô mi mây bi
=========================================================================================================================================
nothing on you
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2012 12:20:53 | Xem tất
bjmbjmxjnh gửi lúc 22-8-2012 12:16
cô mi mây bi
=================================================================================== ...

na thing on diu
-----------------------------------------------------
-------------------------------------------------
What do you think?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2012 12:58:54 | Xem tất
oắt đu iu tink
===============================================================================================================
they dont care about us
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2012 14:24:54 | Xem tất
kubi gửi lúc 22-8-2012 12:58
oắt đu iu tink
=================================================================================== ...

giây đôn ke a bao ớt ^^
================================================================
=====================================================
============================
I really blew it this time
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2012 14:27:33 | Xem tất
p.pun gửi lúc 22-8-2012 12:20
na thing on diu
-----------------------------------------------------
---------------------------- ...

vắt đu diu thin?
=============================================================================================================
I would if i could
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2012 14:29:07 | Xem tất
bjmbjmxjnh gửi lúc 22-8-2012 12:16
cô mi mây bi
=================================================================================== ...

na thin om iu
========================================================================
The question is where to begin^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2012 17:13:29 | Xem tất
kimmiu gửi lúc 22-8-2012 14:29
na thin om iu
========================================================================
The questio ...

dơ quét chừn ít sờ goe tu bì gin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
thinking of you
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2012 17:36:55 | Xem tất
kanarakun92 gửi lúc 22-8-2012 17:13
dơ quét chừn ít sờ goe tu bì gin
----------------------------------------------------------- ...

thin kin óp du
================================================================================================
today was a fairytale
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-8-2012 17:42:36 | Xem tất
kanarakun92 gửi lúc 22-8-2012 17:13
dơ quét chừn ít sờ goe tu bì gin
----------------------------------------------------------- ...

thin cin ộp iu
==============================================================================================
I have faith in you
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách