Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: nhuphamcs112
Thu gọn cột thông tin

PHÁT ÂM ENGLISH ZUI!!!

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 20-8-2012 16:20:42 | Xem tất
nhuphamcs112 gửi lúc 20-8-2012 16:11
ai hốp đát mai đờ riêm quiu bì căm tru
tiếp nè!
I want to go around the world=========== ...

AI QUAN TRU GÂU Ờ RAO THỜ QUƠ

tiếp : the boy in my avatar will be my husband in the future
                                                                                                                                             
                                                                        
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2012 16:22:36 | Xem tất
oanhspears gửi lúc 20-8-2012 16:20
AI QUAN TRU GÂU Ờ RAO THỜ QUƠ

tiếp : the boy in my avatar will be my husband in the future

đờ boi in mai a va ta quiu bi mai hớt sờ bần in đờ phiu chờ
==============================================================================================
the boy in my avarta will be my husband too
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2012 16:23:55 | Xem tất
thicam_hn gửi lúc 20-8-2012 16:19
Tét mai hen o du quiu phau
====================================================================== ...

quen diu xay nót thinh ẹt ồ!
===========================================================================================
i am sorry for not coming yesterday
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-8-2012 16:29:31 | Xem tất
nhuphamcs112 gửi lúc 20-8-2012 16:22
đờ boi in mai a va ta quiu bi mai hớt sờ bần in đờ phiu chờ
============================== ...

THỜ BOI IN MAI A VA TA QUIL BI MAI HỚT SỜ BÌNH TRU

tiếp : who is the boy in your avatar?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-8-2012 16:31:32 | Xem tất
oanhspears gửi lúc 20-8-2012 16:29
THỜ BOI IN MAI A VA TA QUIL BI MAI HỚT SỜ BÌNH TRU

tiếp : who is the boy in your avatar? ...

hu i đờ boi in do a va ta?
====================================================================================
it' s Chansung 2pm chibi! cute right?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-8-2012 18:18:14 | Xem tất
nhuphamcs112 gửi lúc 20-8-2012 16:31
hu i đờ boi in do a va ta?
===================================================================== ...

Ít Chan Sung tu bi em chi bi! Kiu rai?
===========================================================================================================================================
Looking for the drama arang and the magistrate
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-8-2012 18:47:18 | Xem tất
thicam_hn gửi lúc 20-8-2012 18:18
Ít Chan Sung tu bi em chi bi! Kiu rai?
========================================================== ...

Lúc king fo the d ra ma A rang en dơ ma gi trờ trết =))
\===========================================================================================
My name is Sexy :))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-8-2012 18:49:30 | Xem tất
bjmbjmxjnh gửi lúc 20-8-2012 18:47
Lúc king fo the d ra ma A rang en dơ ma gi trờ trết =))
\===================================== ...

Mai nêm y sờ séc xy
*nôn*:)))))
=====================================================================================================================
you forgot the world beautiful before sexy
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-8-2012 19:03:43 | Xem tất
du phó gọt đờ quợt béo ti phùn bì pho xẹc xỳ
==========================================================================================================================
Never let anybody fall in love
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-8-2012 19:04:16 | Xem tất
thicam_hn gửi lúc 20-8-2012 18:49
Mai nêm y sờ séc xy
*nôn*:)))))
============================================================== ...

Ziu fo gót dơ guốt biu tí phùn bi pho sếc xỳ =))))))))))))
*cô định đá đểu tôi đá =)))*

============================================================================================================================
Arang so cute, so beautiful, so nice :))
===========
Chệ em ta đi đâu cũng PR đc =))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách