Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: ღ♥Nh0kBj♥ღ
Thu gọn cột thông tin

Ô chữ bí mật kỳ II

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-6-2012 23:02:35 | Xem tất
hức, nay bị chậm rồi, giờ mới thấy muộn ta vẫn cố nào {:412:}


>>Tiêu đề : Tham gia Ô chữ bí mật kỳ II

>>Nội dung :

    Nick diễn đàn : fyfy_1710
    Giới tính : Nữ
    Thuộc nhà : Gác mái, Đường Mía, Joonghouse

>>Đáp án

Ô 1: DORAEMON
Ô 2: VOLDEMORT
Ô 3: BRITNEY SPEARS
Ô 4: LEE SEUNG GI
Ô 5: HÀ DĨ THÂM
Ô 6: RONALDO
Ô 7: YADECH
Ô 8: DAVID COPPERFIELD
Ô 9: GERMANY
Ô 10: CONAN

p.s: thật sự là k hiểu câu 7 lắm nên đoán bừa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-6-2012 23:49:54 | Xem tất
"Tham gia ô chữ bí mật kỳ II"

    Nick diễn đàn : •Mia•
    Giới tính : nữ
    Thuộc nhà : J vs T @@

HÀNG NGANG

1. Doraemon
2. Voldemort
3. Britney Spears
4. Lee Seung Gi
5. Hà Dĩ Thâm

HÀNG DỌC

6.  Ronaldo
7.  Thailand Actors & Actresses
8.  David Copperfield
9.  Germany
10. Conan
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-6-2012 15:03:41 | Xem tất
Tham gia Ô chữ bí mật kì II
Nick diễn đàn : camaplenbo
Giới tính : Nữ
Thuộc nhà : JYP Girls
Đáp án :
1. DORAEMON
2. VOLDEMORT
3. BRITNEY SPEARS
4. LEE SEUNG GI
5. HÀ DĨ THÂM
6. RONALDO
7. YADECH
8. DAVID COPPERFIELD
9. GERMANY
10. CONAN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-6-2012 09:44:29 | Xem tất

Tham gia Ô chữ bí mật kỳ II

Nick diễn đàn: Anatasia
Giới tính: Nữ
Nhà: Hyunbin

Đáp án:
- Ô 1: Doraemon
- Ô 2: Voldemort
- Ô 3: Britney Spears
- Ô 4: Lee Seung Gi
- Ô 5: Hà Dĩ Thâm
- Ô 6: Ronaldo
- Ô 7: Yadech
- Ô 8: David Copperfield
- Ô 9: Germany
- Ô 10: Connan
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-6-2012 10:32:55 | Xem tất
Tham gia Ô chữ bí mật kỳ II

Nick diễn đàn : andrew282
Giới tính : Nam
Thuộc nhà : Full House

1. DORAEMON
2. VOLDEMORT
3. BRITNEY SPEARS
4. LEE SEUNG GI
5. HÀ DĨ THÂM
6. RONALDO
7. YADECH
8. DAVID COPPERFIELD
9. GERMANY
10. CONAN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-6-2012 20:23:16 | Xem tất
Tham gia Ô chữ bí mật kỳ II

Nick: PAPPAROTI
Giới tính: F
Thuộc nhà: BỘ GIA

1. DORAEMON
2. VOLDEMORT
3.  BRITNEYSPEARS
4. LEESEUNGGI
5. HADITHAM
6. RONALDO
7. LAKORN
8. DAVIDCOPPERFIELD
9. GERMANY
10. CONAN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-6-2012 10:51:57 | Xem tất

Tham gia Ô chữ bí mật kỳ  II

>>Nội dung :

    Nick diễn đàn :nthh267
    Giới tính :nữ
    Thuộc nhà :A+

>>Đáp án :

- Ô 1 : Doraemon
- Ô 2 : Voldemort
- Ô 3 : Britney Spears
- Ô 4 : Lee Seung Gi
- Ô 5 : Hà Dĩ Thâm
- Ô 6 : Ronaldo
- Ô 7 : Yadech
- Ô 8 : David Copperfield
- Ô 9 : Germany
- Ô 10 : Conan
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-6-2012 14:26:01 | Xem tất
Tham gia Ô chữ bí mật kỳ II

Nick diễn đàn: fuzzy1892
Giới tính: Nữ
Thuộc nhà: không có

Đáp án:
1. Doraemon
2. Voldemort
3. Britney Spears
4. Lee Seung Gi
5. Hà Dĩ Thâm
6. Ronaldo
7. Yadech
8. David Copperfield
9. Germany
10. Conan
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-6-2012 14:59:18 | Xem tất
Tham gia Ô chữ bí mật kì 2
Nick:yeukhangvy_89
Giới tính nữ:
Nhà: yadech, supper spam


Đáp án:
1. Doraemon
2. Voldemort
3. Britney Spears
4. Lee Seung Gi
5. Hà Dĩ Thâm
6. Ronaldo
7. Yadech
8. David Copperfield
9. Germany
10. Conan

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-6-2012 21:50:39 | Xem tất
>>Tiêu đề : Tham gia Ô chữ bí mật kỳ II

>>Nội dung :
    Nick diễn đàn: leovt89
    Giới tính: Nữ
    Thuộc nhà: Royalland và 1 số nhà khác (Bộ Gia, Hồ Tiêu Gia, Bông's House, Thi Gia)

>>Đáp án :
1. DORAEMON
2. VOLDEMORT
3. BRITNEYSPEARS
4. LEESEUNGGI
5. HADITHAM
6. RONALDO
7. YADECH
8. DAVIDCOPPERFIELD
9. GERMANY
10. CONAN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách