Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: ღ♥Nh0kBj♥ღ
Thu gọn cột thông tin

Ô chữ bí mật kỳ II

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-6-2012 22:08:38 | Xem tất
Tham gia Ô chữ bí mật kỳ II


    Nick diễn đàn : x.m.c
    Giới tính : nữ
    Thuộc nhà : không thuộc nhà nào cả.

1.        Ô chữ 1: DORAEMON
2.        Ô chữ 2: VOLDEMORT
3.        Ô chữ 3: BRITNEYSPEAR
4.        Ô chữ 4: LEESEUNGGI
5.        Ô chữ 5: HADITHAM
6.        Ô chữ 6: RONALDO
7.        Ô chữ 7: YADECH
8.        Ô chữ 8: DAVIDCOPPERFIELD
9.        Ô chữ 9: GERMANY
10.        Ô chữ 10: CONAN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-6-2012 22:21:30 | Xem tất
- Ô 1: Doraemon
- Ô 2: Voldemort
- Ô 3:Britney Spears
- Ô 4: Lee Seung Gi
- Ô 5: Hà Dĩ Thâm
- Ô 6: Ronaldo
- Ô 7: Yadech
- Ô 8: David Copperfield
- Ô 9: Germany
- Ô 10: Conan
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-6-2012 22:30:10 | Xem tất
Hàng ngang
1. DOREAMON
2. VOLDEMORT
3. BRITNEY SPEARS
4. LEE SEUNG GI
5. HÀ DĨ THÂM

Hàng dọc
6. RONALDO
7. LAKORNS
8. DAVID COPPERFIELD
9. GERNANY
10. CONAN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-6-2012 22:30:43 | Xem tất
>>Tiêu đề : Tham gia Ô chữ bí mật kỳ II

>>Nội dung :

    Nick diễn đàn : Aqua
    Giới tính : Nữ
    Thuộc nhà : Eins House, TGL, Running Man, BIG BANG

>>Đáp án :

- Ô 1 : DORAEMON
- Ô 2 : VOLDEMORT
- Ô 3 : BRITNEYSPEARS
- Ô 4 : LEESEUNGGI
- Ô 5 : HADITHAM
- Ô 6 : RONALDO
- Ô 7 : YADECH
- Ô 8 : DAVIDCOPPERFIELD
- Ô 9 : GERMANY
- Ô 10 : CONAN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-6-2012 22:30:54 | Xem tất
>>Tiêu đề : Tham gia Ô chữ bí mật kỳ II

>>Nội dung :

    Nick diễn đàn : einna
    Giới tính : Nữ
    Thuộc nhà : Eins House, MU, TGL, Running Man, FK, AGD, QIHM

>>Đáp án :

- Ô 1 : DORAEMON
- Ô 2 : VOLDEMORT
- Ô 3 : BRITNEYSPEARS
- Ô 4 : LEESEUNGGI
- Ô 5 : HADITHAM
- Ô 6 : RONALDO
- Ô 7 : YADECH
- Ô 8 : DAVIDCOPPERFIELD
- Ô 9 : GERMANY
- Ô 10 : CONAN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-6-2012 22:31:30 | Xem tất
>>Tiêu đề : Tham gia Ô chữ bí mật kỳ II

>>Nội dung :

    Nick diễn đàn : Báo_Pink
    Giới tính : Nữ
    Thuộc nhà : Eins House, Fashion King

>>Đáp án :

- Ô 1 : DORAEMON
- Ô 2 : VOLDEMORT
- Ô 3 : BRITNEYSPEARS
- Ô 4 : LEESEUNGGI
- Ô 5 : HADITHAM
- Ô 6 : RONALDO
- Ô 7 : YADECH
- Ô 8 : DAVIDCOPPERFIELD
- Ô 9 : GERMANY
- Ô 10 : CONAN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-6-2012 22:32:59 | Xem tất
- Ô 1 : DORAEMON
- Ô 2 : VOLDEMORT
- Ô 3 : BRITNEYSPEARS
- Ô 4 : LEESEUNGGI
- Ô 5 : HADITHAM
- Ô 6 : RONALDO
- Ô 7 : YADECH
- Ô 8 : DAVIDCOPPERFIELD
- Ô 9 : GERMANY
- Ô 10 : CONAN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-6-2012 22:34:06 | Xem tất
>>Tiêu đề : Tham gia Ô chữ bí mật kỳ II

>>Nội dung :

    Nick diễn đàn : shinemy1987
    Giới tính : Nữ
    Thuộc nhà : TGL

>>Đáp án :

- Ô 1 : DORAEMON
- Ô 2 : VOLDEMORT
- Ô 3 : BRITNEYSPEARS
- Ô 4 : LEESEUNGGI
- Ô 5 : HADITHAM
- Ô 6 : RONALDO
- Ô 7 : YADECH
- Ô 8 : DAVIDCOPPERFIELD
- Ô 9 : GERMANY
- Ô 10 : CONAN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-6-2012 22:35:39 | Xem tất
Tham gia Ô chữ bí mật kỳ II


Nội dung:
    Nick diễn đàn: anglemoon
    Giới tính: not male :-"
    Thuộc nhà: SHINee

Đáp án:
1. DORAEMON
2. VOLDEMORT
3. Britney Spears
4. Lee Seung Gi
5. Hà Dĩ Thâm
6. Ronaldo
7. Yadech
8. David Copperfield
9. Germany
10. Conan
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-6-2012 22:39:48 | Xem tất
Tiêu đề : Tham gia Ô chữ bí mật kỳ II
Nội dung :
    Nick diễn đàn : hpwind
    Giới tính : nữ
    Thuộc nhà :DBSK box
Đáp án:
- Ô 1 : Doremon
- Ô 2 : Voldemort
- Ô 3: Britney Spears
- Ô 4: Lee Seung Gi
- Ô 5: Hà Dĩ Thâm
- Ô 6: Ronaldo
- Ô 7: Yadech
- Ô 8: David Copperfield
- Ô 9: Germany
- Ô 10 : Conan
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách