Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: ღ♥Nh0kBj♥ღ
Thu gọn cột thông tin

Ô chữ bí mật kỳ II

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 14-6-2012 21:49:03 | Xem tất
>>Tiêu đề : Tham gia Ô chữ bí mật kỳ II
>>Nội dung :  tham gia ô chữ bí mật kì II

    Nick diễn đàn : casanovar
    Giới tính :  nam
    Thuộc nhà :  C-zone

1.       doraemon
2.       voldermort
3.       britneyspear
4.       leeseunggi
5.       haditham
6.       ronaldo
7.       yadech
8.       davidcopperfield
9.       germany
10.     conan
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-6-2012 21:49:51 | Xem tất
Tham gia Ô chữ bí mật kỳ II

Nick diễn đàn : flowertc
Giới tính : Nữ
Thuộc nhà : Rừng Amazing.

Đáp án :

1.  Ô chữ 1: DORAEMON
2.  Ô chữ 2: VOLDEMORT
3.  Ô chữ 3: BRITNEYSPEAR
4.  Ô chữ 4: LEESEUNGGI
5.  Ô chữ 5: HADITHAM
6.  Ô chữ 6: RONALDO
7.  Ô chữ 7: YADECH
8.  Ô chữ 8: DAVIDCOPPERFIELD
9.  Ô chữ 9: GERMANY
10.Ô chữ 10: CONAN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-6-2012 21:52:02 | Xem tất
>>Tiêu đề : Tham gia Ô chữ bí mật kỳ II

>>Nội dung :

    Nick diễn đàn : meobong
    Giới tính : NỮ
    Thuộc nhà : lang thang

>> Đáp án:

1        DORAEMON
2        VOLDEMORT
3        BRITNEY SPEARS
4        LEE SEUNG GI
5        HÀ DĨ THÂM
6        RONALDO
7        YADECH
8        DAVID COPPERFIELD
9        GERMANY
10        CONAN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-6-2012 21:53:01 | Xem tất
Tham gia Ô chữ bí mật kỳ II

Nick: VTK
Giới tính: nữ
Thuộc nhà: Lee Seung Gi

Đáp án:

Ô 1: DORAEMON
Ô 2: VOLDEMORT
Ô 3: BRITNEYSPEAR
Ô 4: LEESEUNGGI
Ô 5: HADITHAM
Ô 6: RONALDO
Ô 7: YADECH
Ô 8: DAVIDCOPPERFIELD
Ô 9: GERMANY
Ô 10: CONAN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-6-2012 21:53:19 | Xem tất
Tham gia Ô Chữ Bí Mật kì II

   Nick diễn đàn : Little_Tanpopo
    Giới tính :Nữ
    Thuộc nhà :Du mục

Đáp án:

1. Doraemon
2. Voldemort
3.Britney Spears
4. Lee Seung Gi
5. Hà Dĩ Thâm
6.Ronaldo
7. Nadech
8. David Copperfield
9.Germany
10. Conan
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-6-2012 21:56:49 | Xem tất
1. Doraemon
2. Voldemort
3. Britney Spears
4. Lee Seung Gi
5. Hà Dĩ Thầm
6. Ronaldo
7. Yadech
8. David Copperfield
9. Germany
10. Conan
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-6-2012 21:58:23 | Xem tất
>>Tiêu đề : Tham gia Ô chữ bí mật kỳ II
>>Nội dung :

    Nick diễn đàn : Harrypotter
    Giới tính : Nam
    Thuộc nhà : K2H

Ô 1.       DORAEMON
Ô 2.       VOLDEMORT
Ô 3.       BRITNEYSPEAR
Ô 4.       LEESEUNGGI
Ô 5.       HADITHAM
Ô 6.       RONALDO
Ô 7.       YADECH
Ô 8.       DAVIDCOPPERFIELD
Ô 9.       GERMANY
Ô 10.     CONAN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-6-2012 22:00:37 | Xem tất

Tham gia Ô chữ bí mật kỳ II

Nick diễn đàn : ngocpham112
Giới tính : Nữ

Đáp án :
Ngang:
1. DORAEMON
2. VOLDEMORT
3. BRITNEY SPEARS
4. LEE SEUNG GI
5. HÀ DĨ THÂM
Dọc:
6. RONALDO
7. YADECH
8. DAVID COPPERFIELD
9. GERMANY
10. CONAN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-6-2012 22:03:24 | Xem tất
Nick diễn đàn : Jae
Giới tính : Nam
Thuộc nhà : JYPG

Ô 1: DORAEMON
Ô 2: VOLDEMORT
Ô 3: BRITNEY SPEARS
Ô 4: LEESEUNGGI
Ô 5: HADITHAM
Ô 6: RONALDO
Ô 7: YADECH
Ô 8: DAVIDCOPPERFIELD
Ô 9: GERMANY
Ô 10: CONAN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-6-2012 22:04:17 | Xem tất

        Ô chữ 1: DORAEMON
        Ô chữ 2: VOLDEMORT
        Ô chữ 3: BRITNEYSPEAR
        Ô chữ 4: LEESEUNGGI
        Ô chữ 5: HADITHAM
        Ô chữ 6: RONALDO
        Ô chữ 7: YADECH
        Ô chữ 8: DAVIDCOPPERFIELD
        Ô chữ 9: GERMANY
       Ô chữ 10: CONAN
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách