Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: ღ♥Nh0kBj♥ღ
Thu gọn cột thông tin

Ô chữ bí mật kỳ I

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-6-2012 12:29:55 | Xem tất
>>Tiêu đề : Tham gia Ô chữ bí mật kỳ I

>>Nội dung :

    Nick diễn đàn : beongmat
    Giới tính : Nữ
    Thuộc nhà : MBLAQ

>>Đáp án : (không dấu - có dấu đều được, nếu có dấu phải chính xác 100% ,có khoảng cách rõ ràng, hoa thường đều được)
Ví dụ :

- Ô 1 : SNSD
- Ô 2 : Hồ Ca
- Ô 3: Lee Min Ho
- Ô 4: Avengers
- Ô 5: Events
- Ô 6: Sone
- Ô 7: greenrosetq
- Ô 8: hot link
- Ô 9: Hiên Viên Kiếm
- Ô 10 : Zac Efron
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-6-2012 13:02:38 | Xem tất
>>Tiêu đề : Tham gia Ô chữ bí mật kỳ I

>>Nội dung :
     Nick diễn đàn: cooro_vt
    Giới tính : nữ
    Thuộc nhà : hội Sến E-Muzik

>>Đáp án :
- Ô 1: SNSD
- Ô 2: HOCA
- Ô 3: LEEMINHO
- Ô 4: AVENGERS
- Ô 5: SPORTS
- Ô 6: SONE
- Ô 7: GREENROSETQ
- Ô 8: HOTLINK
- Ô 9: HIENVIENKIEM
- Ô 10: ZACEFRON
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-6-2012 13:23:21 | Xem tất

Tham gia Ô chữ bí mật kỳ I

Nick diễn đàn: Jae
Giới tính: Nam
Thuộc nhà: JYP Girls, Core Girls

Ô 1: SNSD
Ô 2: Hồ Ca
Ô 3: Lee Min Ho
Ô 4: Avengers
Ô 5: Sports
Ô 6: Sone
Ô 7: greenrosetq
Ô 8: hotlink
Ô 9: Hiên Viên Kiếm
Ô 10: Zac Efron
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-6-2012 13:29:54 | Xem tất
Tham gia ô chữ bí mật kỳ I

>>Nội dung:
Nick: daugaran91
Giới tính: Nam
Thuộc nhà: U, TK2H, Rừng AMAZING!

>>Đáp án
1. SNSD
2. Hồ Ca
3. Lee Min Ho
4. Avengers
5. Sports
6. SONE
7. greenrosetq
8. hot link
9. Hiên Viên Kiếm
10. Zac Efron

P/s: Ô chữ kiểu  này dễ quá BTC, ai nhanh hơn thì sẽ thắng thôi. Gà có ý kiến là mỗi kỳ sẽ có 10 hàng ngang, 10 từ hàng ngang sẽ đưa đến một gợi ý về từ khóa của từ hàng dọc, từ khóa không cần xếp theo thứ tự hàng dọc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-6-2012 13:31:46 | Xem tất
Tham gia Ô chữ bí mật kỳ I

Nội dung
Nick: papparoti
Giới tính: nữ
Thuộc nhà:

Đáp án
HÀNG NGANG
1. SNSD
2. Hồ Ca
3. Lee Min Ho
4. Jane Eyre
5. Sports
HÀNG DỌC
6. SONE
7. Greenrosetq
8. Hot link
9. Painted Skin 2
10. Zac Efron
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-6-2012 16:23:21 | Xem tất
>> Tiêu đề: Tham gia ô chữ bí mật kỳ I
>> Nội dung
Nick diễn đàn: mie_anne
Giới tính: Nữ
Thuộc nhà: Đa's house và thớt Chun
>> Đáp án
-ô 1: SNSD
-ô 2: Hồ Ca
-ô 3: Lee Min Ho
-ô 4: Avengers
-ô 5: Sports
-ô 6: Sone
-ô 7: greenrosetq
-ô 8: hotlink
-ô 9: Hiên viên kiếm
-ô 10: Zac Efron
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-6-2012 17:07:00 | Xem tất

Tiêu đề: Tham gia Ô chữ bí mật kỳ I

Nội dung:

    Nick diễn đàn: tam_9x
    Giới tính: Nữ
    Thuộc nhà: U

Đáp án :

Ô 1: SNSD

Ô 2: Hồ Ca (Hoca)

Ô 3: Lee Min Ho

Ô 4: Avengers

Ô 5: Sports

Ô 6: Sone

Ô 7: greenrosetq

Ô 8: hotlink

Ô 9: Hiên Viên Kiếm

Ô 10: Zac Efron


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-6-2012 20:21:57 | Xem tất
Tham gia Ô chữ bí mật kỳ I

Nick diễn đàn : andrew282
Giới tính : Nam
Thuộc nhà : Full House

1. SNSD
2. HO CA
3. LEE MIN HO
4. AVENGERS
5. SPORTS
6. SONE
7. GREENROSETQ
8. HOTLINK
9. HEARTBEAT LOVE
10. ZAC EFRON

Trả lời đại vậy, ăn thua hên xui :| có 1 câu tìm mãi ko ra câu trả lời :( vẫn thừa 1 ký tự nhưng kệ làm liều vậy, vui là chính, ủng hộ sư huynh :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-6-2012 21:39:42 | Xem tất
>>Tiêu đề : Tham gia Ô chữ bí mật kỳI
>>Nội dung :
1.SNSD
2.Hoca
3.leeminho
4.avengers
5.sports
6.sone
7.greenrosetq
8.phancam
9.hienvienkiem
10.zacefron
    Nick diễn đàn :kate0303
    Giới tính :nữ
    Thuộc nhà :bộ gia,thi gia
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-6-2012 08:16:30 | Xem tất
>>Tiêu đề : Tham gia Ô chữ bí mật kỳ I

>>Nội dung :

    Nick diễn đàn : anh
    Giới tính : Nam
    Thuộc nhà : Villa Gác Mái

>>Đáp án :

- Ô 1 : snsd
- Ô 2 : hoca
- Ô 3 : leeminho
- Ô 4 : avengers
- Ô 5 : sports
- Ô 6 : sone
- Ô 7 : greenrosetq
- Ô 8 : hotlink
- Ô 9 : hienvienkiem
- Ô 10 : zacefron
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách