Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 325996|Trả lời: 0
Thu gọn cột thông tin

Nội quy box Literature - Yêu cầu đọc kĩ trước khi post bài (update 3/5/2017)

 Đóng [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-9-2011 13:49:08 | Xem tất |Chế độ đọc
Nội quy box Literature - Khu “Tác phẩm do member Kites tự dịch/edit"

©2022 Kites.vn | 9 p" g  @4 q  bAll rights reserved
2 s) F# n. Y1 p& q1 ?& {©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 8 m6 P; f/ g1 x' SAll rights reserved
I - Quy định chung
©2022 Kites.vn | 4 R5 `  s- H& l8 j) @/ v1 f+ n# o0 qAll rights reserved
: O( W  m) g$ _©2022 Kites.vn | All rights reserved
7 ]) ?2 b+ o6 U( @" c3 j6 ?: l! c©2022 Kites.vn | All rights reserved
1/ Độc quyền đối với các tác phẩm do member biên tập tại Kites.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- r7 ]  b7 v; z& |$ q& Y
©2022 Kites.vn | All rights reserved: f$ q) q- ]1 z
©2022 Kites.vn | All rights reserved: e2 V: n3 @) [9 e
- Yêu cầu đưa rõ nguồn raw (bản ngôn ngữ gốc của truyện) để tiện việc xét duyệt tác phẩm.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& X/ h( {1 n+ ?+ T8 h3 R
©2022 Kites.vn | All rights reserved: e; t* m  g9 f! b0 N
- Đối với editor/người dịch đăng lần đầu tại box, đăng đầy đủ văn án và trọn vẹn chương đầu tiên khi đăng ký tác phẩm.
©2022 Kites.vn | # Z' |8 O; C/ N0 sAll rights reserved
Người đăng lần 2 trở lên, đăng văn án và ít nhất nửa chương đầu của truyện, hoặc đăng văn án và phần giới thiệu chi tiết của người dịch/edit về truyện.
- M& U/ z0 j: Q; t©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mục đích của việc làm này là xem xét văn phong, từ ngữ, ngữ pháp, ngữ nghĩa … của editor/người dịch có thuần việt và đảm bảo chất lượng, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam hay không. Như vậy sẽ giúp độc giả khi đến Kites có những bản truyện hoàn chỉnh nhất có thể.
©2022 Kites.vn | ! z" o2 a. V  b4 s( TAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' d5 L7 p8 D) x7 m9 ~( {' g
- Đảm bảo mỗi tác phẩm được đăng tại Kites đều có nội dung - ngôn ngữ tiếng Việt rõ ràng, không lạm dụng câu chữ/từ ngữ bản convert hoặc tiếng bản gốc (đối với tác phẩm dịch) quá nhiều.
% V* G* X1 H; Q9 s# O  l. Z! ~5 i5 y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ V8 |$ q, a9 z0 @% `5 B" z
- Những tác phẩm đã đăng ký độc quyền trên Kites sẽ được đăng tải ngoài khu tự dịch/edit và hưởng nhiều quyền lợi dành cho người dịch/editor của box văn học Kites. Tuy nhiên khi bạn không chỉ đăng tải trên Kites mà còn đăng tải ở một diễn đàn khác (wordpress, facebook...) vui lòng đăng sau Kites ít nhất một chương tác phẩm. Nếu vi phạm điều này sẽ được xử lý theo các biện pháp dưới đây:
©2022 Kites.vn | All rights reserved& ?' h1 f) n6 e  o4 x4 e( ^
9 Y2 F9 ^, O- ~$ a©2022 Kites.vn | All rights reserved
+ Vi phạm lần 1: Mod sẽ nhắn tin nhắc nhở riêng chủ thread.
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 P" n$ A: m/ E5 G8 G
+ Vi phạm lần 2: Mod sẽ nhắc nhở công khai và tiến hành khóa thread nếu cảm thấy cần thiết.

©2022 Kites.vn | All rights reserved. ^! g( r5 y1 U: k' w) s
©2022 Kites.vn | 0 j. t* o  N- \All rights reserved
- Ngoài ra, những tác phẩm đã post quá 1/3 tổng số chương nội dung truyện tại blog cá nhân hoặc website khác, editor vui lòng đăng ký bên khu sưu tầm.
©2022 Kites.vn | $ Q. E) y7 Z# B% p4 UAll rights reserved
(Update 16/10/2015)
+ M" E# J# R4 N! F% a5 G©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ D/ a6 c0 o6 O+ w
2/ Trước và sau khi post xong một tác phẩm, các bạn làm theo hướng dẫn sau.
©2022 Kites.vn | All rights reserved! V' n, W& _# e+ M- `
+ Q! Q! G+ a# N9 f, k4 i2 G©2022 Kites.vn | All rights reserved
- Trước khi lập thread cho một tác phẩm, các bạn vui lòng đăng ký trước tại thread: Đăng ký tác phẩm trước và sau khi biên tập. Điền đúng và đẩy đủ mẫu đăng ký của box Văn.
1 H3 I, l4 c" B" M* H5 \- L3 j2 S9 s©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 I- a8 i* r1 W* l, D+ k6 N! |All rights reserved
- Quản lý box (Moderator - Mod) sẽ kiểm tra xem tác phẩm đã có hay chưa. Nếu đã có, quản lý box sẽ báo và từ chối. Nếu chưa có và tác phẩm được duyệt, quản lý box cũng sẽ báo cho người đăng ký và mọi người bắt đầu việc mở thread tác phẩm. Để theo dõi tiện lợi hơn việc tác phẩm đã có hay chưa, các bạn hãy tham khảo List truyện ở khu tự dịch/edit.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& V2 N$ X* v& D* v0 y# j
©2022 Kites.vn | 6 S( L. D$ f2 ^8 Q' G/ yAll rights reserved
- Sau khi biên tập hoàn một tác phẩm, các bạn vui lòng trở lại thread: Đăng kí tác phẩm trước và sau khi biên tập. Điền theo đúng mẫu quy định đăng kí biên tập hoàn của box Văn.
0 n# ^7 B7 M/ \, l6 v©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: z, E6 i* o# c6 w. j- f2 u* u
Sau đó bọn tớ sẽ xác nhận và tô đậm thread lên cho các bạn.
  Y1 [8 R/ f* f: V©2022 Kites.vn | All rights reserved
( R4 B4 [& e/ c4 |2 D©2022 Kites.vn | All rights reserved
: ?/ _2 a# t) S" ?5 r$ v©2022 Kites.vn | All rights reserved
3/ Hình thức trình bày thread (Update 18/6/2014)
©2022 Kites.vn | All rights reserved' C0 o! x1 U7 I- {) Y7 |- j
©2022 Kites.vn | 0 P: s0 o1 T/ k. uAll rights reserved
a. Tiêu đề thread:
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 _# I* ?2 V3 q" g4 S% \
©2022 Kites.vn | 2 e; @$ G& `! L0 HAll rights reserved
- Các bạn điền đúng mẫu sau: [Thể Loại Chính] Tên Tác Phẩm | Tác Giả
7 l6 O* O& M( K; u: B©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 [. p' n1 [6 b; }" g/ R6 E( Q- B( QAll rights reserved
[Hiện Đại] Nếu Không Là Tình Yêu | Diệp Lạc Vô Tâm
+ s( q4 A, y# Z/ K©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ' X2 z+ Q  ?/ ^All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: q- ]7 q2 D  `, B# a1 h
Tùy vào thể loại quản lý box sẽ highlight màu, tác phẩm nào đã hoàn thành và các bạn đã post hết, sẽ được tô đậm (bold) cho các bạn thuận tiện trong việc chọn lựa cũng như theo dõi.
©2022 Kites.vn | 9 t4 F& O: O0 pAll rights reserved
5 G' P% d* ^* i1 A©2022 Kites.vn | All rights reserved
Viết hoa các chữ cái đầu tiên của các từ, kể cả thể loại, tên tác giả lẫn tên tác phẩm, không viết hoa toàn bộ các ký tự.
5 J% I# K5 K1 g5 H8 Q* w/ P©2022 Kites.vn | All rights reserved
$ Z# K8 l3 H8 R; o0 B( ]3 L©2022 Kites.vn | All rights reserved
VD: [Hiện Đại] Bến Xe | Thương Thái Vi
©2022 Kites.vn | All rights reserved- D1 x1 `% m! k, F7 h3 l2 ~& m! ]- |+ r
©2022 Kites.vn | , ^1 x* J& f9 nAll rights reserved
, I5 _0 ^9 K; ?7 ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
b. Trình bày bên trong thread.
©2022 Kites.vn | , f, Y' A0 r3 o: P' RAll rights reserved
©2022 Kites.vn | " q# B  |& K2 E! n, s/ _8 OAll rights reserved
- Mỗi tác phẩm khi post, ở post đầu tiên cần trình bày các nội dung sau.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  o+ Z- X) M& _' O
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 B7 m4 [* G4 r* K
Tên tác phẩm:
. r5 E! i( a, V©2022 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả:
5 b: [+ z' ]4 H" e$ j©2022 Kites.vn | All rights reserved
Người dịch/Edit:
©2022 Kites.vn | 6 p1 p# z' k* t$ _+ TAll rights reserved
Độ dài: (Bắt buộc đối với những tác phẩm đã hoàn)
©2022 Kites.vn | All rights reserved; [5 a9 g3 r8 r4 V. t
Thể loại:
©2022 Kites.vn | All rights reserved% `0 R6 E3 h5 b9 T/ y
Tình trạng sáng tác: (Đã hoàn thành hay chưa hoàn thành)
©2022 Kites.vn | ( G7 b. W6 X' m$ rAll rights reserved
Nguồn raw:

©2022 Kites.vn | All rights reserved7 ]+ S4 y9 a$ L4 V0 ^
- Tuyệt đối không dùng chữ màu đỏ (màu đỏ chỉ dùng cho staff) và hạn chế dùng màu sắc chói mắt khác, gây khó khăn cho người đọc.
  N* a4 Y- z5 d% ^$ R2 I©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ E7 n/ u" [  m7 r
- Không bold đậm toàn bài.
4 ]& M" I$ C' ^  R% v# v©2022 Kites.vn | All rights reserved
" Y, \% [- q) ~: Y) b9 ~, k©2022 Kites.vn | All rights reserved
- Sau khi post hoàn thành một tác phẩm, ở post cuối cùng các bạn để chữ "Hết", hoặc "End", hoặc "Kết thúc"..., để quản lý box thuận lợi cho việc check và theo dõi.
$ P8 l' {' L& P. J3 t©2022 Kites.vn | All rights reserved
4 L) l# N6 E: q! `, {% ~' A1 X6 Z©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 7 r3 d' n/ e9 S) `! TAll rights reserved
c. Về nội dung tác phẩm được post.
©2022 Kites.vn | 8 g* v! R" d0 OAll rights reserved
: A& N" r/ S5 @; b5 ^- s5 e/ C©2022 Kites.vn | All rights reserved
- Nghiêm cấm dịch/biên tập những tác phẩm có tính đồi trụy, phi văn hóa, không lành mạnh, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam,..
, ]6 W; P6 ~5 r& Y8 z5 B  [©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 [& M- q& z6 W( H; B
- Nghiêm cấm dịch/biên tập những tác phẩm có tính chất phản động, bị cấm lan truyền, gây ảnh hưởng xấu đến tư tưởng người đọc, nội dung nhạy cảm liên quan đến chính trị, tôn giáo,.
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 b5 w- Q& S+ N6 [% ^
©2022 Kites.vn | : Q2 H+ l+ |  D. a7 Y1 HAll rights reserved
-  Không được sử dụng các ngôn từ dưới hình thức chat (zui wá, vậy àk...), không post chữ gập ghềnh lên xuống (chuyỆn kỂ rẰng, rA lÀ thẾ,...), không tự thêm ý của mình vào trong tác phẩm (nếu có ý kiến các bạn tự comment bài khác ở bên dưới, hoặc ngay bên dưới mỗi chương truyện).
©2022 Kites.vn | ' k2 g  h5 V+ p+ k2 K" `All rights reserved
0 C* J' t% d/ l5 L©2022 Kites.vn | All rights reserved
- Để nâng cao chất lượng tác phẩm và có động lực theo đuổi đến cùng, các bạn nên tìm hiểu rõ ràng tác phẩm trước khi biên tập, xem tác phẩm đó như thế nào, nội dung ra sao, bản thân có đủ sức và nội dung có chất lượng để bản thân biên tập trọn vẹn hay không. Hạn chế việc biên tập vài chương đầu rồi bỏ hẳn vì lượng view thấp hoặc ít comment.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 ?! J2 r  B  a, a  _4 L2 q
©2022 Kites.vn | All rights reserved( P2 b, o1 L& v" {5 k
- Ngoài thể loại ngôn tình, truyện đam mỹ/bách hợp sẽ được duyệt post trong khu Sưu tầm nếu truyện này đã qua kiểm duyệt và được xuất bản ở Việt Nam. Tuy nhiên Mods vẫn có quyền từ chối xét duyệt nếu truyện đam mỹ/bách hợp đã được xuất bản có nội dung không phù hợp (ví dụ được xuất bản bởi nhà xuất bản không có uy tín, cẩu thả trong việc xét duyệt, hoặc có nhiều ý kiến phản đối từ độc giả, v.v...) (Update 28/06/14)
+ A6 c4 r, K" B; t" ~  m©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ' s0 A, ?6 n& T1 ^All rights reserved
- Truyện đam mỹ/bách hợp chưa được xuất bản tại Việt Nam, mới được dịch/edit trên mạng thì box xin từ chối xét duyệt. (Update 28/06/14)
©2022 Kites.vn | All rights reserved( `* |3 q' f# V
©2022 Kites.vn | All rights reserved" |  P+ _( M! m) U
©2022 Kites.vn | 7 E5 a( A9 _6 Q4 MAll rights reserved
4/ Quy định khi viết bài bình luận:
©2022 Kites.vn | ! f9 q9 S. m; W# gAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 w8 X2 O2 F% t$ @
- Không viết bài ngắn dưới 3 dòng, bài lặp lại quá nhiều ký tự, icon, spam,… hay chỉ viết “Thanks, Hay đấy”,… nhằm đủ 3 dòng. Nếu viết ngắn nên chọn chức năng BÌNH LUẬN thay vì TRẢ LỜI.
©2022 Kites.vn | 0 P- l; v4 m3 a: F" f/ `: E8 cAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved" `6 F8 u% D6 P& j
- Không spam hoặc viết những gì không hề liên quan đến thread, chủ đề đang thảo luận.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- j0 ^" \* p, X& f1 H
- G& e$ R9 |0 G1 ^: [©2022 Kites.vn | All rights reserved
- Không viết bài hối chương mới đối với truyện tự dịch/edit.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  l) b1 o3 A3 y& `- O& _; z
3 f9 R6 [. d& q- e# ]©2022 Kites.vn | All rights reserved
- Không dùng mực đỏ.
©2022 Kites.vn | 2 {- L  z. g! e- W+ A2 BAll rights reserved
# t! U' z/ M* B©2022 Kites.vn | All rights reserved
- Không copy cùng một nội dung qua nhiều thread khác nhau.
  G) T& i7 ]4 h8 n: k. _  M- I©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 D6 D) P$ r# y+ Z/ s$ YAll rights reserved
- Không viết bài quảng cáo, PR cho bất cứ trang web, diễn đàn, blog cá nhân … khác qua Kitesvn.com
©2022 Kites.vn | * F2 `$ _2 \. bAll rights reserved
©2022 Kites.vn | - A" [7 n" o6 EAll rights reserved
- Bắt buộc viết bài đầy đủ dấu tiếng việt, không dùng ngôn ngữ teen, chat, gây khó hiểu cho người đọc và tuyệt đối không viết chữ gập ghềnh lên xuống như ví dụ đã nêu. Và phải tôn trọng công sức của người dịch/edit.
©2022 Kites.vn | 7 U7 p8 _2 e. i" T) R* _& w$ dAll rights reserved
©2022 Kites.vn | : q* z3 K( m4 s; a+ N: Z" BAll rights reserved
5/ Về việc edit/dịch trùng truyện trong box. (Update ngày 3/5/2017)
6 x, o3 c$ n' I! |% L2 y9 n©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 V$ o8 \3 \, g
Khi đăng ký edit/dịch 1 truyện đang được edit/dịch trong kites, cần chú ý các điều sau:
8 i4 A6 h. S  j" U! Q+ j+ g©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved6 u! U0 v  n" ]& Z/ c  `8 a
- Editor/ dịch giả tiền nhiệm đã drop truyện. (ít nhất 30 ngày không đăng):
©2022 Kites.vn | All rights reserved( a5 N$ R7 b  N9 W- Y0 o9 i
©2022 Kites.vn | + G# R+ ^. n8 s% @9 g; VAll rights reserved
+ Drop từ 1 đến 4 tháng: mod sẽ nhắn tin cho editor/ dịch giả đó để hỏi xem họ có ý định làm tiếp truyện hay không, trong vòng 2 tuần kể từ ngày nhắn, nếu mod không nhận được phản hồi hoặc phản hồi là không có ý định làm tiếp thì editor/ dịch giả mới mới được đăng ký mở hố.
©2022 Kites.vn | All rights reserved2 o7 V8 ^$ |) o, x7 A7 [" n
! {6 Z2 ~6 o8 r/ c' Z$ \8 o, H; W©2022 Kites.vn | All rights reserved
+ Drop trên 4 tháng sẽ xem như editor/ dịch giả tiền nhiệm mất quyền với tác phẩm đó, editor/ dịch giả mới có thể đăng ký mở hố (làm tiếp hoặc làm lại đều được) mà không cần nhắn tin xin phép.
©2022 Kites.vn | All rights reserved4 ^. D/ c8 E9 a# ?* a
©2022 Kites.vn | + q! m+ j: a+ p# S! s& WAll rights reserved
- Khi đăng ký truyện đang được edit/ dịch trong kites, editor/ dịch giả mới phải đăng 2 chương do chính mình edit/ dịch kế tiếp chương đã drop (Ví dụ: chị HinaNg drop truyện Vương bài biên đạo ở chương 2, editor/ dịch giả mới muốn làm tiếp thì phải đưa chương 3 + 4 cho mod duyệt)
©2022 Kites.vn | 9 V- M6 x$ V- p/ V) o+ r& T4 P; yAll rights reserved
& ~2 W' k; P+ v8 A: t9 k2 s©2022 Kites.vn | All rights reserved
6/ Về việc lập poll trong box. (Update ngày 15/04/2012)
©2022 Kites.vn | # M. I+ V% R' Y! b9 G, n* kAll rights reserved
8 f- L1 K- a/ y- }2 }& ?' [©2022 Kites.vn | All rights reserved
- Poll vẫn có thể lập. Nhưng để tránh tình trạng poll lộn xộn nên sẽ hạn chế poll trong box. Chỉ lập poll khi thật sự cần thiết, chủ đề mới lạ liên quan đến Văn học, hoặc để phục vụ cho các event, dự án của box.
2 f; a2 }# z8 P3 v' S$ T3 g; d# P©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 ~. W# d5 ^% t$ C' H! r4 o
- Vẫn như post tác phẩm, trước khi muốn lập poll phải vào thread đăng ký đầy đủ. Quản lý box sẽ reply, sau đó mới lập poll.
©2022 Kites.vn | All rights reserved* A  P! P; A' Q
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 n3 r  w" M) I& T
- Nếu các bạn lập poll nhằm để chia sẻ, thảo luận về một chủ đề Văn học nào đó thì có thể vào ♥Nhà 888♥ để mọi người cùng nhau trao đổi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  c+ K: w/ N2 K7 K: M
# k: |3 l5 v. @0 n7 O# ~©2022 Kites.vn | All rights reserved
- Poll được lập phải đưa ra thời hạn nhất định, tránh việc poll treo lơ lửng. Đến ngày deadline quản lý box sẽ khoá poll lại và chuyển xuống cuối để không làm loãng box.
2 X" S+ v& Z0 e©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 ^4 r5 U$ D: t! M$ J
0 B8 M( I6 z% `" `& N% l©2022 Kites.vn | All rights reserved
II - Các quy định khác.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( b# @8 U4 v1 y' `5 G
' G- \/ N3 y, S: |: q; k©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | " w" ~7 J2 G4 A, N1 L3 V* mAll rights reserved
Tuân thủ tuyệt đối quy định chung của Kitesvn.com tại đây.
0 J' Y5 W3 I( K3 [+ j+ X©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved( h: R5 y; B! R* ^% A4 c
* \# R8 E. O8 L) d; s" B* p©2022 Kites.vn | All rights reserved
III - Hình thức xử lý vi phạm. (Update 18/6/2014)
©2022 Kites.vn | All rights reserved" c+ f8 A7 w# T
©2022 Kites.vn | $ @/ E: }4 u6 A) Z7 @/ L( J% dAll rights reserved
- Lần một: Nhắc nhở + Yêu cầu sửa bài. (Nếu vi phạm nặng như bài spam, bài một dòng không dấu: có thể xóa bài không báo trước)
©2022 Kites.vn | + T9 f& R% u0 W7 r% T, MAll rights reserved
©2022 Kites.vn | # K! `3 z. B$ ^3 s( @All rights reserved
- Lần hai: Nhắc nhở + Xóa bài + Trừ điểm + Cảnh cáo
. J+ l2 v9 ]) G2 [7 |4 I* Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved% d( @- g; g. D- E
- Lần ba: Warn nick hoặc ban nick có thời hạn tùy vào độ nặng nhẹ trong vi phạm.
©2022 Kites.vn | All rights reserved. u" G. f. {5 c% D
©2022 Kites.vn | All rights reserved- x: a$ w  p$ v; S9 M
Vi phạm quá ba lần nick sẽ được đưa lên SMod xử lý (có thể bị phạt "Cấm truy cập".
©2022 Kites.vn | $ ?2 S  a! D6 [( KAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 ?3 E, q3 Z9 PAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 2 ^( P0 Z. s1 ?: V+ u1 z0 O. S! TAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 v6 _. G5 w$ `* U) k' x
©2022 Kites.vn | 3 x/ m6 _; y* ]All rights reserved
IV- Khen thưởng thành viên tích cực.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- G) m" @& U" R0 E# z) q7 _$ K8 ^0 {* n
- Q) q% a1 q% d8 ^* ?8 q* {©2022 Kites.vn | All rights reserved
Những thành viên tích cực tham gia đóng góp xây dựng box sẽ được cộng điểm, hoặc được tặng một phần nho nhỏ K$D nhằm khen ngợi và cổ vũ các bạn tiếp tục đóng góp cho box.
©2022 Kites.vn | * b4 O1 G9 U& }/ C% n8 ]$ XAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 y0 Y: W. k, M9 a) @9 U* ~
+ j2 A; V1 ]1 k7 V' E©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 l- N4 V. [! S# \
Hy vọng các bạn tuân thủ các quy định trên để box Văn Học ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của toàn diễn đàn.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& t0 _& A( V  ^' `
2 s' R, {1 y3 L/ M+ T* w©2022 Kites.vn | All rights reserved
Trân trọng cảm ơn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách