Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 732|Trả lời: 1
Thu gọn cột thông tin

[Quan trọng] Muội muội mới gia nhập mong các tỷ tỷ ka ka giúp đỡ nhiều

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-3-2013 20:58:55 | Xem tất |Chế độ đọc
_ Họ và Tên : Phạm Ngọc Kim Ngân
©2024 Kites.vn | ' M, H0 e+ }% \+ s% hAll rights reserved
_ Ngày Tháng Năm Sinh : 29/04/1989
©2024 Kites.vn | 2 o/ ?: h5 f- a4 p, M: Z5 MAll rights reserved
_ Quê quán :Vĩnh Long
, f3 U; u3 Q$ p©2024 Kites.vn | All rights reserved
_ Nick name : [email protected]
©2024 Kites.vn | All rights reserved* |0 j' h( O* d" T
_ Hoàn cảnh biết đến BBKT : là fan của NKL lúc kaka còn đóng phim Tiêu thập nhất lang
©2024 Kites.vn | + V+ C# F" ^' r6 Y; F" F9 oAll rights reserved
_ Xin gia nhập vào phủ với danh phận : Nhị Thập Cửu Muội ....
+ t" Z8 g7 ^9 _& j4 v% q©2024 Kites.vn | All rights reserved
_ Sẽ trở thành thành viên Bộ gia nếu được sự đồng ý của toàn thể gia đình
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-4-2014 11:49:18 | Xem tất
bây giờ mới thấy
3 R" x4 V. m5 f" _, z©2024 Kites.vn | All rights reserved
tỉ chuyển sang post bên gia phả nhé
: B; `0 W" h9 n0 K2 i5 `©2024 Kites.vn | All rights reserved
chào đón tỉ vào bộ gia
©2024 Kites.vn | 3 r9 X' B7 ~6 U+ zAll rights reserved
mong được gặp lại tỉ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách