Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: kimvankieu
Thu gọn cột thông tin

[Event] Mừng sinh nhật lần thứ 7 kites.vn - TÔI YÊU TIẾNG NƯỚC TÔI - Đáp án event tuần 6 (post #39) - CẬP NHẬT LUẬT CHƠI MỚI #32

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 15-9-2018 19:30:35 | Xem tất
Có câu hỏi tuần 3 trên fanpage kites rồi mọi người ơi!
©2024 Kites.vn | All rights reserved  ~. }2 c" N/ {5 k
" V& Z! u( g3 d; g& u# Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Tôi yêu tiếng nước tôi” tuần 3 đến hẹn lại lên!!!
©2024 Kites.vn | All rights reserved, A! G2 \+ o+ ]* g) h- U
1.        Tìm lỗi chính tả trong câu sau:
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 J; M7 |  e7 U+ k1 j- v  {
Chúng tôi đã hết sức nỗ lực khi quản lý nghệ, qua sự chung thành và tin tưởng lẫn nhau được đặt lên hàng đầu.
©2024 Kites.vn | 4 ~( \6 b2 g# _( W/ q8 RAll rights reserved
2.        Câu Kiều sau là câu Kiều số bao nhiêu trong “Truyện Kiều Chú giải” được chia sẻ trên Kites.vn
©2024 Kites.vn | ! U/ {0 Q$ i/ E5 }  DAll rights reserved
Cung thương lầu bậc ngũ âm
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 w! Y( z- v* t! ^7 D
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương
©2024 Kites.vn | & |6 m- u; @+ w9 z  u0 J4 {All rights reserved
3.        Câu sau là câu đố hay thành ngữ, tục ngữ và giải thích thêm về sự chọn lựa của bạn.
©2024 Kites.vn | 8 b: b7 c, P7 A# _All rights reserved
Con đóng khố, bố cởi truồng
©2024 Kites.vn | 5 ~4 I2 L* s! j* U- DAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 4 F, ~% `5 M4 l8 _) K! x8 NAll rights reserved
4.        Từ “châu” trong câu Kiều số 86 – Truyện Kiều Chú giải được chia sẻ trên kites.vn sau đây có nghĩa là gì:
©2024 Kites.vn | : M/ s7 U$ W% o- @& Z" W$ o% KAll rights reserved
Sầu tuôn đứt nối châu sa vắn dài
©2024 Kites.vn | : r) v1 e1 `* F$ nAll rights reserved
5.        Giải thích nghĩa cụm từ ‘tiến thoái lưỡng nan”
* ?! o% F) g* u# o& ~& T7 y©2024 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-9-2018 16:54:25 | Xem tất
Sau ba tuần theo dõi, có lẽ do cách đặt câu hỏi khá khó nên BTC event quyết định thay đổi thể lệ một chút. Là mỗi tuần chỉ ra một câu liên quan đến Truyện Kiều Chú Giải được chia sẻ trên Kites.
©2024 Kites.vn | All rights reserved: @# E- [6 m, M0 U1 I. X0 Z
©2024 Kites.vn | All rights reserved# B! }% g1 D6 G
Mọi người lan truyền cho các bạn chưa có nick Kites tham gia để được đăng ký nick Kites nhé!
©2024 Kites.vn | All rights reserved  K) e) F+ m3 I' }; e) k+ e
©2024 Kites.vn | 9 a4 w. r- o! V0 ?' SAll rights reserved
Thân mến!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-9-2018 15:02:32 | Xem tất
Đáp án tuần 3
3 |6 D& m+ r/ }* u2 d5 S/ Z, U©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved* g, i1 }, `& d  g
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 d6 _1 h# c4 ^3 c" f( V
1.        Tìm lỗi chính tả trong câu sau:
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 @1 Q6 s: S% I5 _
Chúng tôi đã hết sức nỗ lực khi quản lý nghệ, qua sự chung thành và tin tưởng lẫn nhau được đặt lên hàng đầu.
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 V, v% o9 ^8 ]6 J$ n
=> thiếu từ, nên là "nghệ sĩ", trung thành (thay vì chung thành)
©2024 Kites.vn | * Q6 ]6 y. _3 rAll rights reserved
( d" w! \- G: C. o2 R) m©2024 Kites.vn | All rights reserved
2.        Câu Kiều sau là câu Kiều số bao nhiêu trong “Truyện Kiều Chú giải” được chia sẻ trên Kites.vn
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 b* Z8 a/ _  Y( I% N
Cung thương lầu bậc ngũ âm=> Câu 29
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 }; A: h: }  [4 n# z3 y- a8 h# L
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương => Câu 30
7 h: |2 h) y, b7 W  q©2024 Kites.vn | All rights reserved
2 C4 T0 I  S! u, v$ g1 m©2024 Kites.vn | All rights reserved
3.        Câu sau là câu đố hay thành ngữ, tục ngữ và giải thích thêm về sự chọn lựa của bạn.
©2024 Kites.vn | # L  Q( \! h7 h; MAll rights reserved
Con đóng khố, bố cởi truồng
& w! D+ @: ?5 l3 U. @- Y; m2 n/ n©2024 Kites.vn | All rights reserved
=> Câu đố, đố về cây măng (đang còn mo nang bao bọc, tức "đóng khố") và cây tre già (đã rụng hết mo nang, tức là "cởi truồng")
( w5 T/ x! Z4 u& Y! h0 S* l$ F©2024 Kites.vn | All rights reserved
9 j1 Z# {9 F" _0 f" [©2024 Kites.vn | All rights reserved
- G( J0 G" ?# W3 I) u) n0 I; Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
4.        Từ “châu” trong câu Kiều số 86 – Truyện Kiều Chú giải được chia sẻ trên kites.vn sau đây có nghĩa là gì:
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ p% v" l" m8 O6 Q0 m9 ]& g: z! \
Sầu tuôn đứt nối châu sa vắn dài
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 `: f3 k* f9 ?2 I+ S
=> Có nghĩa là giọt nước mắt
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 @7 f0 u( W" Q3 h9 R: ?: B
©2024 Kites.vn | 3 I3 ^9 S4 `4 R5 I: u7 `All rights reserved
5.        Giải thích nghĩa cụm từ ‘tiến thoái lưỡng nan”
©2024 Kites.vn | & j$ k- S/ v0 d) f* I, }$ V7 MAll rights reserved
©2024 Kites.vn | # W5 K: b. [% o( R: M, X, \All rights reserved
=> Nghĩa đen: tiến và lùi đều khó
©2024 Kites.vn | 3 r2 z5 F+ K0 g4 pAll rights reserved
Nghĩa bóng: Chuyện đang ở thế đã tiến hành rồi, nhưng gặp bế tắc, tiếp tục làm (tiến) cũng khó mà rút lui (thoái) cũng khó.

©2024 Kites.vn | All rights reserved+ ^/ Z& D9 B  r( _3 n: O$ w  w7 H
©2024 Kites.vn | All rights reserved' I3 I% d: k5 m2 c) Q

©2024 Kites.vn | % Y" X; V* W( @' h9 B: zAll rights reserved
Tuần này có 3 bạn cũ tham gia: Hoài Hoàng, Ngọc Châm và Nguyễn Thị Mận.
8 O7 ~9 ]9 P6 A! ~4 V©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hai bạn Hoài Hoàng và Nguyễn Thị Mận đều có câu sai thiếu từ nghệ sĩ, còn bạn Ngọc Châm lại sai câu thứ ba. Cho nên BTC khuyến khích sẽ tặng thêm 200 sức gió vào trong tài khoản kites của các bạn nhé.

+ D- V' H7 @: U: X; l©2024 Kites.vn | All rights reserved
' G/ @. }! R" }8 O4 c, B©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thân mến!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-9-2018 16:10:37 | Xem tất
Em nghĩ câu 1 khi không rõ trong ngữ cảnh nào thì không thể nói "nghệ" là sai lỗi chính tả được. Câu này em đã đọc trong 1 bài báo liên quan đến scandal của HuynA và E'Dawn, em biết câu đấy thiếu từ "sĩ"nhưng em nghĩ nó không phải lỗi chính tả, mà là Kites viết thiếu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-9-2018 19:53:09 Từ di động | Xem tất
Vì bên mình chỉ yêu cầu chỉ ra lỗi sai chính tả nên mình chỉ chỉ ra 1 lôi, thế còn từ kia là viết thiếu mà. Sao lại thành sai được, mong ad sẽ sửa lại đáp án nhé.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-10-2018 13:43:07 | Xem tất
Đáp án tuần này các bạn nhé:
* |, d! Q6 ^) l2 q9 x: R& a7 v©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved  `# @3 j; P# ?) G( q" l
Cỏ non xanh tận chân trời (Câu 39)
©2024 Kites.vn | All rights reserved& @* B9 ~8 _7 w- E: s. x* ]6 |
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa (Câu 40)
©2024 Kites.vn |   J$ N& G; l; v: f& ~All rights reserved
©2024 Kites.vn | . z  \2 y3 R: P3 A: r9 G& c: fAll rights reserved
Mây Tần tỏa kín song the (Câu 220)
©2024 Kites.vn | 9 X2 s3 V9 ^- MAll rights reserved
Bụi hồng lẽo đẽo đi về chiêm bao. (Câu 221)
©2024 Kites.vn | All rights reserved: T" Q. |3 }, S2 R* Q
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 L3 i8 X1 b9 \) t( U
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 i4 b8 {# \9 s7 G+ `: t
Hầu hết các bạn tham gia event tuần này đều đáp đúng, chỉ còn vấn đề nhanh hay chậm thôi.
; d& C# z5 h/ P" z' Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
+ E/ X" T( j  v+ ^! @' l©2024 Kites.vn | All rights reserved
Nên các bạn sau đây trúng giải nhé.
6 \* y% g7 S$ \6 |" M- s" }3 }©2024 Kites.vn | All rights reserved
Các bạn vui lòng PM (trên FB) về:
©2024 Kites.vn | 9 n6 ^" H$ u% a7 p8 WAll rights reserved
1. Thông tin nick kites muốn lập + email (nếu chưa có nick)
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 n7 G- X5 ^" X" V9 L0 f
Hoặc thông tin nick kites nếu đã có. (Lưu ý nick diễn đàn khác với nick trên kites.vn)
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 Q3 H0 E. K5 b% }+ N
©2024 Kites.vn | All rights reserved& D% s1 i% Z% q! K5 d4 y
2. Địa chỉ nhận sổ (phải chi tiết, đầy đủ số điện thoại, tên người nhận, địa chỉ người nhận)
©2024 Kites.vn | 6 o$ w6 Q4 A0 ~4 L) GAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 m" g* ?" g5 X  n/ ]
1. Hoài Hoàng (20:10)
/ l- ^& N- f8 G4 ^, {©2024 Kites.vn | All rights reserved
2. Mai Phuong (20:05)
©2024 Kites.vn | & l. v3 _6 j& d8 ~3 L3 p1 G" [4 IAll rights reserved
3. Lý Trân (20:16)
6 \+ V# c' `. F% l) h©2024 Kites.vn | All rights reserved
4. Hoàng Thu Hằng (20:13)
" ]! |! P5 g( S2 K7 H1 \1 t©2024 Kites.vn | All rights reserved
5. Thùy Linh (20:16)
©2024 Kites.vn | All rights reserved) [* K3 V: L$ K# k9 {# i
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 y& M- G2 P! ^$ [- ~5 M
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 p4 W$ i9 N) J0 c
©2024 Kites.vn | : ]9 u- C4 Y2 {  u% u( N9 ]/ q# M9 [All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-10-2018 19:39:22 | Xem tất
Có câu hỏi tuần này rồi các bạn nhé! Hi vọng có nhiều bạn mới tham gia hơn. Mong những bạn đã có nick rồi thì nhường cho các bạn khác ^^
©2024 Kites.vn | , R: w% U: @% m8 J# |6 u+ w" C' TAll rights reserved
; ]0 [& C, J8 a( ?©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mọi người vào đây nha https://www.facebook.com/kites.v ... ?type=3&theater
* G, X3 }8 M9 ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-10-2018 19:25:31 | Xem tất
Đáp án tuần này các bạn nhé!
' k% p4 t+ G- O. o©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ! l9 n1 d6 ]) N+ `! }( zAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved" M$ }2 s3 U: [& A
"Sương in mặt, tuyết pha thân => Câu 164
' Y3 u) P$ P* g5 Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
Sen vàng lững đững như gần như xa"  => Câu 165
©2024 Kites.vn | All rights reserved  h& r2 ?7 L# F1 b; W1 ^
"Sen vàng" trong câu này nghĩa là gì? => nghĩa là chân nhỏ.
) ~' X# ?& j1 d©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ) b2 i* r% P: CAll rights reserved
©2024 Kites.vn | * e( d* {4 T, t* O0 T/ o, A9 b1 ]2 {0 uAll rights reserved
Toàn bộ các bạn tham gia tuần này đều đáp đúng, nhưng 5 bạn sau có câu trả lời sớm nhất (theo nick FB)
©2024 Kites.vn | 9 m! q0 p, H* u" j% B& ~1 f& ?: W* FAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 e# `+ b% j$ b4 x3 i  d1 B: z/ `
1. Nguyễn Nhật Linh (20:11 ngày 6/10)
©2024 Kites.vn | All rights reserved* F& l' k( g) D& S* \' W
2 Thanh Thúy (20:21 ngày 6/10)
©2024 Kites.vn | All rights reserved! X, P$ R! v# L) F/ ~# ?$ p
3. Nguyen Mai  (20:34 ngày 6/10)
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 g. e( Y) W% J) n( g* }
4. Phan Bao Ngoc Trinh (20:37 ngày 6/10)
©2024 Kites.vn | ( `( D( \, `1 Q  s: XAll rights reserved
5. Atami You (20:46 ngày 6/10)
©2024 Kites.vn | $ ^& J1 o4 G, ~5 b: lAll rights reserved
©2024 Kites.vn | . [' E9 L2 B, H  pAll rights reserved
Tất cả các bạn được thông báo trúng giải vui lòng:
+ n7 m  v+ F5 Z2 |©2024 Kites.vn | All rights reserved
PM vào Fanpage Kites
# k4 J2 b+ h# t% O©2024 Kites.vn | All rights reserved
- Những bạn chưa có nick Kites (dù là kites.vn hay là diễn đàn) vui lòng cung cấp email và nick muốn lập
  g9 A* H1 _# }3 g9 q$ W9 E©2024 Kites.vn | All rights reserved
- Những bạn đã có nick Kites.vn nhưng chưa có nick forum thì vui lòng cung cấp nick đã có và email
©2024 Kites.vn | ) n' u" t, b; e, i3 ?All rights reserved
- Những bạn đã có nick forum vui lòng cung cấp nick
©2024 Kites.vn | All rights reserved" z* M% n- d9 S' H
- Các bạn gửi địa chỉ nhận quà: Tên người nhận, điện thoại người nhận, địa chỉ chi tiết
; Q4 R7 u* V0 p+ J/ _©2024 Kites.vn | All rights reserved
Các bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin vào trước ngày thứ bảy tuần này (13/10). BTC sẽ không giải quyết cho các trường hợp gửi thông muộn.
) {; k" x& ^6 l0 V©2024 Kites.vn | All rights reserved
- m- X/ k; ~& q/ ~©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thân mến!
' k# M) M+ m7 z. ~8 W$ r! b©2024 Kites.vn | All rights reserved
+ {! z/ f2 A  g$ i/ b©2024 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-10-2018 13:41:53 | Xem tất
Đáp án tuần này (câu hỏi ngày 13/10) các bạn nhé!
©2024 Kites.vn | 5 B0 G% g8 M# L- AAll rights reserved
: o: y. d! F( G5 y©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Nẻo xa mới tỏ mặt người => Câu 118
: G" }% c; F1 e" k4 f- ^9 n" ~©2024 Kites.vn | All rights reserved
Khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình" => Câu 119
5 D& S2 }7 J0 t9 Q) a* x+ Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 A7 I- x9 D/ l) D
Vì câu hỏi khá đơn giản nên các bạn tham gia đều trả lời đúng. Tuy nhiên theo quy định BTC chỉ có thể chọn ra 5 bạn có đáp án sớm nhất như sau:
& L& K) a* n* s3 e©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 9 q- i/ S8 m+ h) UAll rights reserved
1. Lê Mỹ Hiền 20:09 ngày 13/10
©2024 Kites.vn | + n8 Q7 w& ]! _7 {) \% VAll rights reserved
2. Yang Chen 20:17 ngày 13/10
©2024 Kites.vn | 4 |, s% j, S5 J# l+ C6 }All rights reserved
3. Nhật Trâm 20:18 ngày 13/10
* g( I! x3 R! B+ g©2024 Kites.vn | All rights reserved
4. Nguyễn Thị Mận 20:18 ngày 13/10
©2024 Kites.vn | All rights reserved! L$ `) g7 k3 }: Y; Q3 C& W
5. Đào Hoàng Yến 20:36 ngày 13/10
©2024 Kites.vn | 3 d# |( \3 G* @+ ?  U5 {& uAll rights reserved
©2024 Kites.vn | , U; Z5 I9 ^2 r1 B+ O5 eAll rights reserved
Lưu ý: BTC chỉ giải quyết cho các trường hợp cung cấp đầy đủ thông tin một lần theo quy định
©2024 Kites.vn | 8 ~8 _% H7 z6 }3 NAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 m; J. L/ F0 D- q; @
©2024 Kites.vn | All rights reserved! r5 }6 r$ T- R4 m
Các bạn trúng giải vui lòng PM vào Fanpage Kites
©2024 Kites.vn | ! r/ f$ q' t7 E0 m# _/ ~All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved# H: C' a3 @9 v. v& K: m
- Những bạn chưa có nick Kites (dù là kites.vn hay là diễn đàn) vui lòng cung cấp email và nick muốn lập (các bạn muốn có nick gì thì đề xuất nick đó)
©2024 Kites.vn | 5 j' p$ R( l* W5 I4 qAll rights reserved
©2024 Kites.vn | $ Q! r" U; G' v! S8 lAll rights reserved
- Những bạn đã có nick Kites.vn nhưng chưa có nick forum thì vui lòng cung cấp nick đã có và email
9 b4 A6 r( q- J©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | # v- {" @9 A+ \* ?2 `All rights reserved
- Những bạn đã có nick forum vui lòng cung cấp nick
©2024 Kites.vn | All rights reserved" n- z5 I( T$ E! a2 j7 w* m% J8 F, O
©2024 Kites.vn | : ?. J1 p+ h4 K- v  M" HAll rights reserved
- Các bạn gửi địa chỉ nhận quà: Tên người nhận, điện thoại người nhận, địa chỉ chi tiết
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 z" ]# W. ^4 z$ A4 T
" b- X7 g. J) N8 N  R©2024 Kites.vn | All rights reserved
Các bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin vào trước ngày thứ bảy tuần này (20/10). BTC sẽ không giải quyết cho các trường hợp gửi thông muộn và thiếu.
©2024 Kites.vn |   h: m3 d- J% V, K' U  G$ kAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 w+ ]6 v; g3 \  b$ I8 F
Lưu ý: BTC chỉ giải quyết cho các trường hợp cung cấp đầy đủ thông tin một lần theo quy định
©2024 Kites.vn | All rights reserved  b' n% f8 {  t& w" F4 f: q( b
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-10-2018 20:17:11 | Xem tất
BTC thông báo tạm nghỉ event tuần này!
©2024 Kites.vn | + X$ C) U5 ]6 TAll rights reserved
* M1 P' _0 }& P+ R7 _) L9 t% r©2024 Kites.vn | All rights reserved
Sẽ gặp lại các bạn vào tuần sau!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách