Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 10598|Trả lời: 39
Thu gọn cột thông tin

[Event] Mừng sinh nhật lần thứ 7 kites.vn - TÔI YÊU TIẾNG NƯỚC TÔI - Đáp án event tuần 6 (post #39) - CẬP NHẬT LUẬT CHƠI MỚI #32

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17-8-2018 19:52:46 | Xem tất |Chế độ đọc

/ L; f+ K0 D4 D* I) X©2024 Kites.vn | All rights reserved

©2024 Kites.vn | % X4 R8 ~# t; S; G, OAll rights reserved
©2024 Kites.vn | * a3 ]/ {; G" d7 b% l/ QAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ' Q2 `6 l- Y4 }9 nAll rights reserved
Nhân dịp mừng sinh nhật kites.vn tròn 7 tuổi (2.9.2011 - 2.9.2018), chúng mình tổ chức một trò chơi nho nhỏ với chủ đề "TÔI YÊU TIẾNG NƯỚC TÔI'' nằm trong chuỗi event SỐNG ĐẸP xem như là màn ra mắt box.
! o: ~8 k" v  ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
+ `0 P6 F4 t, v©2024 Kites.vn | All rights reserved
1. Thời gian cuộc thi: vào tối thứ Bảy hàng tuần bắt đầu từ ngày 1/9/2018; và cuộc thi diễn ra trong 6 tuần liên tiếp.
©2024 Kites.vn | # i- I  y2 v1 H/ ]/ h) d3 MAll rights reserved
2. Thành phần tham gia: thành viên diễn đàn kites.vn, thành viên trang kites.vn và cộng đồng kites trên fanpage kites.vn
©2024 Kites.vn | All rights reserved% o9 o1 V; @: R8 G, {5 Y2 S2 d
3. Thể lệ cuộc thi:
6 Z+ y+ f1 L" Z/ D: @) ~- r©2024 Kites.vn | All rights reserved
+ x, y$ ?  p0 F- `$ k, j5 R©2024 Kites.vn | All rights reserved
3.1 Cuộc thi được tổ chức vào 8 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên Fanpage chính thức của kites.vn.
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ z$ h* s* R$ \% ^# a. Z
8 w- n+ z2 g" r/ ]: n, R, P©2024 Kites.vn | All rights reserved
3.2 Mỗi tuần thi bao gồm 5 câu hỏi, 4 bạn trả lời nhanh nhất và có đáp án đúng nhất với đáp án được công bố tại link này thì sẽ được nhận giải thưởng. Chỉ nhận bài được post trên fanpage Kites trước khi công bố đáp án hàng tuần vào 12 giờ tối thứ Ba của tuần tiếp theo (tuần sau khi công bố câu hỏi).
0 f; L) g1 {$ Q' E" J" B" O4 D©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved% t+ s% T2 b' `) l3 l. G7 m3 B
Như vậy, bài thi sẽ được công bố trên Fanpage chính thức của kites.vn và đáp án sẽ được công bố tại link này.
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 v6 i' L3 s, b, n# Q* {
Chúng mình đã đăng ký với BĐH cho xin để box box Tôi yêu tiếng Việt được xem tự do, nên các bạn chưa có nick thành viên của diễn đàn đều có thể xem đáp án.
- I8 M$ q, X' f, S5 x9 q$ }0 V©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ; h0 M" \! W4 eAll rights reserved
3.3 Những bạn trúng giải sẽ được chúng mình thông báo tại link này vào tối thứ Năm hàng tuần và liên lạc để set nick và trao giải thưởng.
©2024 Kites.vn | ( P% m+ D3 p' |( ~' w: f8 oAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved& J6 K4 ~7 r- G9 ^9 e
3.4 Giải thưởng:
©2024 Kites.vn |   n% e1 T/ ~$ P  }- U* Z; V/ f( FAll rights reserved
* Đối với những bạn trúng giải đã có nick diễn đàn kites: 200 sức gió và 1 quyển sổ xinh xinh
©2024 Kites.vn | 3 t7 k* w0 D7 Z! G- P4 Q+ |All rights reserved
* Đối với những bạn trúng giải đã có nick kites.vn nhưng không phải là nick diễn đàn: BTC sẽ set nick vào diễn đàn và 1 quyển sổ
. N0 [- M$ ?  Z9 L©2024 Kites.vn | All rights reserved
* Đối với những bạn trúng giải chưa có nick kites: BTC sẽ set nick (theo đề xuất của bạn) và 1 quyển sổ
©2024 Kites.vn | 7 f5 C3 V9 S( p6 H, O+ W3 [0 JAll rights reserved
©2024 Kites.vn | + z; L% p; G" V/ QAll rights reserved
8 W1 R8 Z# `: E6 N8 b6 {©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cập nhật ngày 18/9/2018:
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 U3 x) t$ ]5 A7 J1 R" E9 R2 j
  Sau ba tuần theo dõi, BTC quyết định thay đổi một chút về thể lệ event. Từ tuần thứ tư, BTC sẽ chỉ có 1 câu liên quan đến Truyện Kiều chú giải chia sẻ trong Kites.
©2024 Kites.vn | % Z6 C. E0 U  |* K; NAll rights reserved

9 P+ P0 ?$ V, W©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 1 V# |5 u! @  ?) R6 K& lAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ) D; {2 i# {% t4 \0 O* pAll rights reserved

©2024 Kites.vn | + x5 W, B0 b' A' pAll rights reserved
ĐÁP ÁN EVENT TUẦN 1

9 N/ \$ L& ^/ c. y1 K0 w©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved' w9 n0 h3 @& f- j8 B
©2024 Kites.vn | All rights reserved; H& s8 L" z1 P
1. Tìm điểm sai chính trả trong câu sau:
1 Q; J4 O% l9 G©2024 Kites.vn | All rights reserved
Chúng tôi mong chờ vào tương lai sáng lạn của cậu.
8 L% G- E; ^; D% B: Z' h©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved# A9 }% D+ e4 }  F4 L
Đáp án: "chính trả", "sáng lạn" => sửa lại: chính tả, xán lạn
©2024 Kites.vn | 6 W, [" {  ]9 ]- N- MAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved' t" w" ?) M7 e+ ^9 V
2. Câu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” là tục ngữ hay thành ngữ?
©2024 Kites.vn | 5 w5 A; b$ o* m2 @, i2 eAll rights reserved
7 C8 u& _7 e' v7 S©2024 Kites.vn | All rights reserved
Đáp án: tục ngữ
©2024 Kites.vn | All rights reserved: Z" \5 q& B4 o
©2024 Kites.vn | ( @- N, S0 A' Z- e. VAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 F$ [: A' C! g5 }- ]- f& {7 U
3. Câu Kiều dưới đây là câu thứ mấy trong “Truyện Kiều chú giải” đang được chia sẻ trên Kites
©2024 Kites.vn | 6 o" _! h1 e" N. ^+ L' gAll rights reserved
Mai cốt cách, tuyết tinh thần
©2024 Kites.vn | 5 j" o: X& a: fAll rights reserved
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười
©2024 Kites.vn | * U' `; H7 N: s" eAll rights reserved

©2024 Kites.vn | All rights reserved# K* e3 x  D. u; G1 h" R. v) m% B
Đáp án: Câu 15 và câu 16

©2024 Kites.vn | ' F4 G* \% ]+ u: P: V1 E: AAll rights reserved
( v# M5 r) g+ g1 l3 d5 r- P©2024 Kites.vn | All rights reserved
4. Nội dung câu Kiều trên miêu tả về ai? Như thế nào?
  o1 K. i4 O3 g) ~' ~©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | . h9 v- |, M8 k$ X% K6 ^3 z# W; wAll rights reserved
Đáp án: "Mai cốt cách": cốt cách thanh kỳ như cây mai hoặc cành mai, ý nói tầm vóc người dong dỏng cao thanh thanh như cành mai. Cụm này tả Kiều.
+ T  ^2 a2 b6 @  T- x©2024 Kites.vn | All rights reserved
"Tuyết tinh thần": tinh thần trong trắng như tuyết, ý nói tư tưởng trong sạch; đầu óc ngây thơ, không có một chút gì là ô trọc tức là ngoan ngoãn nết na, thật thà, chất phác. Mấy chữ này tả tính tình, đức hạnh của Thúy Vân. Mỗi người một vẻ, "mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười" thì biết rằng "mai cốt cách" là vẻ của người này, và "tuyết tinh thần" là vẻ của người kia.
©2024 Kites.vn | ' c6 d. T5 X8 d: A0 N+ iAll rights reserved

©2024 Kites.vn | All rights reserved2 H! ~: z3 a/ Q/ P! N7 n* K
$ T3 G5 I" c4 F/ }) n5 v5 R©2024 Kites.vn | All rights reserved
5. Giải thích nghĩa của thành ngữ “Ếch ngồi đáy giếng”
2 Z3 g! u7 e, n# c0 w©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved" J& c4 G: [; q/ Y
Đáp án: Không hiểu gì mọi việc chung quanh, tầm nhìn hạn hẹp. (tùy thuộc vào cách các bạn chua nghĩa).
©2024 Kites.vn | - i3 j/ P) ?, b# n+ U& m& v. dAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved) \) l6 C6 w* T& R1 m

©2024 Kites.vn | All rights reserved5 F" c' ]+ @& s$ ~8 e
ĐÁP ÁN EVENT TUẦN 2

/ {2 E; Q9 X1 u1 i©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 O- P9 z% A" h9 l$ T
1.        Tìm lỗi chính tả trong câu sau:
©2024 Kites.vn | ) \* L0 j( m5 ^, t) w6 \! ~: @. EAll rights reserved
Tổng thư ký - Lê Hoài Anh khẳng định một lần nữa việc rời lịch trận đấu bán kết giữa Hà Nội FC và Bình Dương là hợp lý.
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ m) D2 C, B  T7 m
©2024 Kites.vn | / F6 F! G+ P; ], P9 pAll rights reserved
=>> Từ đúng: Dời lịch
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 z3 V7 z% `$ ]7 C. j! I: a
, M. k; e  P/ n9 ^! ~9 q©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved! w7 b: X) M2 G5 l4 O& J
2.        Câu Kiều sau là câu Kiều số bao nhiêu trong “Truyện Kiều Chú giải” được share trên Kites.vn
©2024 Kites.vn | All rights reserved  d' w) m( K. b6 X. y6 y" F6 N
Thuyền tình vừa ghé tới nơi
©2024 Kites.vn | All rights reserved% u; X5 {7 [$ H( O4 K- F, V, l
Thì đà trâm gẫy bình rơi bao giờ
. n. J0 ~* \) Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ( C* E9 A1 F# w4 r( D& e3 {All rights reserved
=>> Thuyền tình vừa ghé tới nơi - nằm trong câu 63
©2024 Kites.vn | $ k0 Q. Z4 B$ P% e+ E2 xAll rights reserved
Thì đà trâm gẫy bình rơi bao giờ  - câu 64

5 x) v# G7 }9 v3 c7 h©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved! [! u' B0 }8 p
  E! E, b" G4 {7 D) |©2024 Kites.vn | All rights reserved
3.        Câu sau là ca dao hay tục ngữ
+ i9 \$ x) M0 m$ b. V: J* H©2024 Kites.vn | All rights reserved
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
©2024 Kites.vn | ; ~0 [7 j: E' P. D6 ?3 T0 DAll rights reserved
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm
! l5 \/ A$ b' c+ U9 u/ c/ W©2024 Kites.vn | All rights reserved
% a; Y! l" _) E! g" Z9 _5 U  i©2024 Kites.vn | All rights reserved
=>> Tục ngữ (hình thức là ca dao, nhưng ý nghĩa là tục ngữ)
©2024 Kites.vn | 4 q; ]2 z  J' p9 k! d1 q5 z1 a8 jAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved. B8 C; Q$ G' t9 d
4.        Giải thích nghĩa của từ “sè sè” trong câu Kiều “Sè sè nấm đất bên đường”
! x4 J" I" m, Z; s& |" I; D( h©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved% p3 [. ?6 [( t, x
=>> Sè sè: sà sà, lùm lùm, nổi u u lên một chút
©2024 Kites.vn | All rights reserved# j6 R3 B3 d- |6 B+ J3 E
6 J) S% O% U( P% v( `& b©2024 Kites.vn | All rights reserved
5.        Câu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” nghĩa là gì?
©2024 Kites.vn | & J- b# `* A: x4 y- _' {; {6 E6 @All rights reserved

©2024 Kites.vn | All rights reserved' k3 F  o5 ^! {" W+ }* ?
=>> Nghĩa đen: trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa
/ m( @9 s' ^: U* b# w  I. Q, T©2024 Kites.vn | All rights reserved
Nghĩa bóng: Những kẻ có cùng bản chất thì thường tìm đến, kết giao với nhau, có thể là xấu hoặc không xấu.

©2024 Kites.vn | $ C. d3 q- u7 y+ ~7 Q: RAll rights reserved

Bài viết chứa quá nhiều dữ liệu cho phép.

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký

x

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +20 Thu lại Lý do
Pap + 5 Cảm ơn bạn
myluckystar.tky + 5 Ủng hộ 1 cái!
hai2an + 10 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-8-2018 07:23:56 | Xem tất
Cùng với việc đang có một vấn nạn cải cách giáo dục lớp 1 rất nhức nhối hiện nay thì chúng ta cần phải làm gì đó để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt!
©2024 Kites.vn | ) I, j8 D: Q, Z7 l9 NAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved; t0 G. X' j9 H
Rất ủng hộ event này của Kites!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-8-2018 07:45:30 | Xem tất
Ủng hộ cuộc thi mới của KITES, mọi người cùng tham gia để nhận được quà nhé.
©2024 Kites.vn | ' A" C) Q1 c! v% w- [( H2 iAll rights reserved
Vui chơi có thưởng lại rất có ích cho việc học tập tiếng Việt nữa đó.
& O& M! J1 e4 e# I+ {2 y# B3 S©2024 Kites.vn | All rights reserved
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt các bạn nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-8-2018 08:18:26 | Xem tất
Cả năm mới đc ăn sinh nhật một lần, lại có cơ hội kiếm sức gió. Tội gì không thử để có sức gió và có quà
©2024 Kites.vn | All rights reserved" Z4 U) @; e% f+ h
Ủng hộ GAME và chúc mừng sinh nhật Kites.
©2024 Kites.vn | All rights reserved& N; _2 |0 u6 z* ]+ ^4 e
Tham gia vì sự trong sáng của Tiếng Việt
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-8-2018 11:04:46 | Xem tất
Hôm qua mới xem clip cô giáo dạy các cháu cấp một đọc tiếng Việt mà nhức nhối thay!
©2024 Kites.vn | 6 Y8 ^6 O8 a. c" ]) E/ rAll rights reserved
! F. Z5 O# d- q$ e©2024 Kites.vn | All rights reserved
Event này quá là bổ ích và thiết thực luôn, mong các bạn nhiệt tình tham gia để góp phần giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt nhé!
©2024 Kites.vn |   f  n/ m" Z  x9 ]. T2 ZAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 6 P( y4 o' W) ~* T! A; WAll rights reserved
Vừa trau dồi thêm được kiến thức mà lại có thưởng, quá hấp dẫn!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-8-2018 12:26:34 | Xem tất
Xịn quá ạ ~
% k, F6 e( S2 {/ S5 M, n©2024 Kites.vn | All rights reserved
8 _! R9 j2 K! M- I  f3 z©2024 Kites.vn | All rights reserved
Chúc mừng sinh nhật bé Kites 7 tuổi, thương nhắm thương nhắm ~
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 G2 }5 i$ u9 v3 D
©2024 Kites.vn | ! z3 C2 H7 L/ z1 M! z: y2 `All rights reserved
Ủng hộ Event nhiệt tình luyênnnnnnnnm/ Cũng xin là ý nghĩa nhân văn thật sự!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-8-2018 16:17:35 | Xem tất
Chúc box ngày càng phát triển. Chúc có nhiều người tham gia và quan tâm đến tiếng nói, ngôn ngữ nước nhà.
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 T$ }: m7 D% w+ u& Q
Mình cũng sẽ tham gia nhiệt tình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-8-2018 17:09:25 | Xem tất
Cũng 7 năm rồi cơ đấy!!!!
+ ~, }# K/ Q& w©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved. }9 f9 L2 V) K, u' y- F
Chúc mừng sinh nhật Kites <3
% p3 i; Q8 }9 q' U©2024 Kites.vn | All rights reserved
: T- r. ^' K2 ~6 l©2024 Kites.vn | All rights reserved
Chúc cộng đồng Kites ngày càng phát triển nhé. Event mừng sinh nhật, nhất định sẽ tham gia để kiếm gió, kiếm quà, kiếm sổ kỷ niệm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-8-2018 23:40:14 | Xem tất
hóng hóng để trả lời
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-8-2018 23:42:03 | Xem tất
thấy cái hoạt động này có vẻ ý nghĩa đây, chứ mấy nay thấy video rồi sách vở các thứ của mấy em lớp một thì tội quá. mà mình cũng ko biết đánh vần
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách