Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Pim
Thu gọn cột thông tin

Góc hỗ trợ, giúp đỡ công việc dịch/edit truyện

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-2-2013 21:58:45 | Xem tất
Đọc một hồi tất cả các post của thớt này, hoa hết cả mắt, hihi mà chả nhớ được tẹo nào (khi nào cần dùng lại lôi ra đọc lại)
©2022 Kites.vn | All rights reserved# o# Q* D6 q  Y/ _9 L( ~
mình đang tập tọe edit truyện, những chia sẻ của các bạn thật sự rất hữu ích đối với người mới toe như mình.
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ x0 H. a" A& f# K! N7 Q: Y' s
Trước hết thì chưa có gì cần hỏi vì chưa edit, chỉ muốn comt mấy dòng để gử lời cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ kinh nghiệm quý báu của mình. {:418:}
©2022 Kites.vn | 3 J: a3 H! O! Z" [All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-2-2013 17:20:17 | Xem tất
Tối qua tớ đọc "Trúc mã lại thanh mai" của TTK, phát hiện một số lỗi về cách dùng từ mà rất nhiều editor mắc phải:
& z7 A) F' C8 t! W©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | * _5 E3 i2 I: H% z" ?9 o; WAll rights reserved
& b* v$ r) G9 |, W$ f" T8 l©2022 Kites.vn | All rights reserved
- Nguyên lai: Tiếng Việt  không có từ này. Nghĩa là: Hóa ra, thì ra. Tớ nhớ hồi đọc "Chờ em đánh răng", người edit sử dụng liên tục, khó chịu như nhai cơm phải sạn.
" j/ P/ w) Q2 r( r©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 1 X. _& F) S! ZAll rights reserved
- Cư nhiên: có nghĩa Lại có thể, lại (tùy tình huống)
©2022 Kites.vn | All rights reserved* E; l7 K* L& ^" m8 ?0 B1 E
©2022 Kites.vn |   K/ j% i& m7 a- ?9 t1 aAll rights reserved
- Nửa điểm: Đây là cách nói nhấn mạnh, nhiều editor thường edit "không có nửa điểm",  dịch "không hề" là được.
©2022 Kites.vn | 2 _3 y( u/ |. {8 x1 Q' b7 L; V+ \( |All rights reserved
9 ^' J4 V/ i- i7 R/ H: d©2022 Kites.vn | All rights reserved
- Phi thường: nghĩa là rất, vô cùng, hết sức...Tiếng Việt cũng có từ "phi thường" nhưng nghĩa khác.
: E6 ]( {7 q% [: p* i5 E7 O©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  a( o. i$ S) J
- ~4 t3 a( b2 R: o2 @" o) a©2022 Kites.vn | All rights reserved
PS: Đây là lỗi hay gặp nhất, tạm thời tớ mới nghĩ ra từng đó. Có gì bổ sung sau ^^

Bình luận

:x  Đăng lúc 25-2-2013 11:50 PM
cám ơn chị :) lúc đọc cv thì em cũng hiểu chung chung ý định nói gì nhưng chẳng nghĩ ra nó tương ứng với từ gì trong tiếng việt :''>  Đăng lúc 22-2-2013 06:29 PM
Hự, nhìn cái thớt này mới nhớ em còn đang nợ bài hướng dẫn dùng QT. Tối nay phải ráng sửa cho xong mới được.  Đăng lúc 22-2-2013 05:33 PM
thanks ss :)  Đăng lúc 22-2-2013 05:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-2-2013 11:18:03 | Xem tất

©2022 Kites.vn | All rights reserved- h* M3 f0 }. t
Các sis giúp em chỗ này với ạ
©2022 Kites.vn | All rights reserved% q0 E7 E; ]/ u' G3 R5 R7 K
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ P/ z% a' F) l$ F  P' c; X
câu này : 一声三绕, 百转千折
©2022 Kites.vn | All rights reserved  \+ w& Q' T( S# b( r4 U( g
©2022 Kites.vn |   b+ r& [$ u5 u% b) UAll rights reserved
ở trong đoạn này ạ
©2022 Kites.vn | All rights reserved" b0 H( i7 g0 Y
7 c) J. p! H* ^; e©2022 Kites.vn | All rights reserved
"灵枢. . . . . ." 他又来了, 用那种轻轻柔柔的嗓音悠长地唤我的名字, 一声三绕, 百转千折, 听得人心头发痒.
©2022 Kites.vn | All rights reserved0 x" c; P! {" W

©2022 Kites.vn | ( T! Y* I( I8 M, d3 t* [All rights reserved
thank các ss ^^
©2022 Kites.vn | 5 k: C9 ]: S$ a0 u* GAll rights reserved
* n3 T4 l6 n% M8 i©2022 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

^^ Em cảm ơn Cụ  Đăng lúc 23-2-2013 12:49 PM
Không rõ ngữ cảnh nhưng hiểu đại khái thế này : 1 tiếng 3 vòng, trăm chuyển ngàn xoay. ý là kéo dài ra, uốn giọng, nghe mà nổi da gà ấy.  Đăng lúc 23-2-2013 11:36 AM
Cậu cho thêm CV đc k. Hamilk k biêt tiếng Trung nhưng đôi khi hiểu nghĩa CV cũng nhanh lắm đấy. Hì hì!  Đăng lúc 23-2-2013 11:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-2-2013 11:20:09 | Xem tất
Nhờ chị em xem hộ Hamilk những câu, từ này với nhé, đọc ngược đọc xuôi không hiểu gì cả.
©2022 Kites.vn | 2 u2 k$ M7 ~/ @0 S3 yAll rights reserved
©2022 Kites.vn | - c" Y6 |& k3 d3 ^3 T" DAll rights reserved
1. 陆旭走过来隔着老板桌站在男人对面, 他把箱子放在桌子上说: "周先生, 如你所料她没收."
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ j5 H% d  Q" ]/ m
©2022 Kites.vn | All rights reserved; K9 I2 u# X3 I( g' S9 o7 Z
        男人脸上没任何的波动, 他有些懒洋洋的从座位上站起来, 漫不经心的道: "送人东西总要投人所好." 他把面前的那份资料推到陆旭的面前: "你看看, 然后看着安排一下吧, 做的低调一点, 不要影响她的生活."
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 K% L4 d6 X1 s) ]1 U- D

+ i4 b  F, M1 b4 Q7 d5 W©2022 Kites.vn | All rights reserved
Lục húc đi tới cách lão bản bàn đứng ở nam nhân đối diện, hắn đem thùng đặt ở trên bàn nói:“Chu tiên sinh, như ngươi sở liệu nàng tịch thu.”
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ u( \, U* c7 A: l, Q
Nam nhân trên mặt không gì dao động, hắn có chút lười biếng theo chỗ ngồi thượng đứng lên, không chút để ý nói:“Tặng người này nọ tổng yếu đầu nhân sở hảo.” Hắn đem trước mặt kia phân tư liệu đổ lên lục húc trước mặt:“Ngươi xem xem, sau đó nhìn an bài một chút đi, làm điệu thấp một chút, không cần ảnh hưởng của nàng cuộc sống.”

©2022 Kites.vn | All rights reserved8 k! _( d# i3 _3 q- E5 L' B6 h
! d0 c( ^# r3 L) g©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 F# b8 p6 I. T9 m6 X
2. Hamilk hay gặp từ này " Kim Tự Tháp". Ví dụ luôn trong câu, chị em nào có thể dịch giúp Hamilk cả đoạn này thì càng tốt.
©2022 Kites.vn | . h/ c1 t0 E$ _! B9 w* f) [All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: A6 R0 U& r# X# }  U( G& v7 m
这个世界, 一件事情发生的背后往往是复杂而具有多面性的, 孔立青再聪明通透, 但以她所生活的环境能窥视和分析透彻她所 能看见的一面已经是难得了, 就她分析观察所得出结论在她拒绝了陆旭那一笔巨款后, 她和那帮人的交集也就到那里了, 毕竟她是个小人物对他们既没有利用价值也 没有任何私人感情的瓜葛. 她这人说起来应该挺聪明, 但她这人的生活环境和遭遇注定了她考虑事物多是以自己的出发点去思考去分析的, 有些简单和狭隘, 她忽略 了人性的复杂, 或者以她的生活环境也想象不到这世界有些生活在金字塔顶端的人所拥有的强大的权利和快速的行动力.
©2022 Kites.vn | All rights reserved& d5 c4 d9 Y( X" U4 {3 a% y& a
- E+ p$ Q, E9 E, ?©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thế giới này, một việc phát sinh sau lưng thường thường là phức tạp mà có nhiều mặt tính , khổng lập thanh tái thông minh thông thấu, nhưng coi hắn sở cuộc sống hoàn cảnh có thể nhìn trộm cùng phân tích thấu triệt nàng có khả năng thấy một mặt đã muốn là khó được , liền nàng phân tích đài quan sát ra kết luận ở nàng cự tuyệt lục húc kia nhất bút cự khoản sau, nàng cùng kia bang nhân cùng xuất hiện cũng đi ra nơi đó , dù sao nàng là cái tiểu nhân vật đối bọn họ ký không có lợi dùng giá trị cũng không có gì tư nhân cảm tình liên quan. Nàng người này lại nói tiếp hẳn là cử thông minh, nhưng nàng người này cuộc sống hoàn cảnh cùng gặp được nhất định nàng lo lắng sự vật nhiều này đây chính mình điểm xuất phát đi tự hỏi đi phân tích , có chút đơn giản cùng hẹp, nàng xem nhẹ nhân tính phức tạp, hoặc là coi hắn cuộc sống hoàn cảnh cũng tưởng tượng không đến thế giới này có chút sinh hoạt tại Kim Tự Tháp đỉnh nhân sở có được cường đại quyền lợi cùng rất nhanh hành động lực.
, g2 `0 x% t8 o- S/ \$ L  p©2022 Kites.vn | All rights reserved
1 P5 ~. U: H: X' w©2022 Kites.vn | All rights reserved
3. Tính cách " Bát Quái" nghĩa là gì? ( Hamilk chưa mò lại được bản raw để đưa từ tiếng Trung chính xác lên đây).

Bình luận

bát quái là bà tám, buôn dưa, nhiều chuyện :P  Đăng lúc 23-2-2013 12:47 PM
" Kim Tự Tháp" tớ cũng hiểu như Kurt nhưng gói gọn trong một từ thì nên dịch là gì nhỉ?  Đăng lúc 23-2-2013 11:51 AM
theo Cút thì chữ Kim Tự Tháp đó chỉ cuộc sống giàu sang, quyền quý, nói chung của giới thượng lưu. Nghĩa chưa dò, không có QT ở đây nên k chắc chắn  Đăng lúc 23-2-2013 11:39 AM
cô nên copy nguyên cả đoạn sẽ dễ hơn, vì phải hiểu bối cảnh nữa  Đăng lúc 23-2-2013 11:37 AM
Câu đầu tiên có phải là: " Tặng toàn bộ chỗ này cho người thân của cô ấy" không nhỉ?  Đăng lúc 23-2-2013 11:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-2-2013 12:42:54 | Xem tất
hamilk gửi lúc 23-2-2013 11:20
©2022 Kites.vn | All rights reserved% x2 V/ f8 O' N+ ^! o
Nhờ chị em xem hộ Hamilk những câu, từ này với nhé, đọc ngược đọc xuôi không hiểu  ...

5 K8 W) f6 n% O% I# q; f! B' |; J9 L©2022 Kites.vn | All rights reserved
1. Lúc trước khi edit em mới chỉ gặp cụm "Đầu kì sở hảo" - mà bên Lạc Việt nó giải thích là hùa theo sự yêu thích của người khác. GG cụm "Đầu nhân sở hảo" thì em chưa tìm được lời giải nghĩa ở trang nào cả, nhưng có một câu trả lời liên quan ở đây:
©2022 Kites.vn | , e9 b/ Z* O% @8 `  ?All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 ]7 A  s; J+ W
http://zhidao.baidu.com/question/65551499
©2022 Kites.vn | 7 }& E- [' a7 n- n/ p6 lAll rights reserved
Chị có thể đọc giải thích như cv ở đây: http://vietphrase.com/go/zhidao.baidu.com/question/65551499
: i' ~8 Q( `3 j5 }, N8 x©2022 Kites.vn | All rights reserved
! f7 M& v& ], b5 T" \2 W* f©2022 Kites.vn | All rights reserved
Theo đấy thì "Đầu nhân sở hảo" thường mang ý xấu, em hiểu đại khái là biết người ta yêu thích cái gì thì tặng/ làm theo nhưng ko phải hoàn toàn vô tư mà do có ý đồ, muốn đạt được mục đích mới làm như thế.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- }7 y1 p: w& X+ ^
©2022 Kites.vn | ; N( z4 G, s+ J6 T5 ~2 I2 xAll rights reserved
2. Cụm đỉnh Kim tự tháp này em cũng hiểu như bạn Kurt, gói gọn trong 1 từ thì hì hì ... trước người ta hay nói cuộc sống dưới đáy xã hội, trái với nó thì là cuộc sống ở đỉnh xã hội chăng =))
& X: s4 R% U% ]( O& N% U( l2 a! |- f©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ p$ |! n8 a" X2 Z
3. Bát quái em thường gặp thì hình như có nghĩa là nhiều chuyện ^^
©2022 Kites.vn | 2 P! x0 S* D, KAll rights reserved
Tin tức bát quái là chỉ tin đồn, tin không chính thức, từ này tương đương với từ "gossip" trong TA, người mà dùng từ này thì là để chỉ mấy bà tám, lưỡi dài, hay ngồi lê đôi mách :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-2-2013 21:13:32 | Xem tất
meo gửi lúc 23-2-2013 12:42
©2022 Kites.vn | 9 g% r; }8 x* s) yAll rights reserved
1. Lúc trước khi edit em mới chỉ gặp cụm "Đầu kì sở hảo" - mà bên Lạc Việt nó gi ...

1. Tớ đã đọc giải thích theo đường link mà Meo đưa cho. Hiểu ý rồi mà vẫn k biết edit nguyên cả câu đấy như thế nào. Chưa kể chương tớ đang edit khiến tớ vật vã lên xuống, nản k chịu được, sao mà khó thế k biết.
©2022 Kites.vn | / U. ^, L" n" xAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ( W  X0 d# p$ ]& d* @( [All rights reserved
2. " Cuộc sống trên đỉnh XH" nghe có vẻ ổn.
7 C9 M5 K6 C5 Y! X+ y# N" P: y©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | ; H+ i, d! i3 c, CAll rights reserved
3. Hóa ra " Bát quái" có nghĩa như vậy. Chán tớ thế k biết. Edit truyện, nắm rõ bối cảnh rồi mà vẫn đực hết mặt ra khi gặp từ này.
©2022 Kites.vn | " D3 h5 l8 J7 J, G8 D6 [  IAll rights reserved
7 I1 B+ O( {) F6 M3 u: Y©2022 Kites.vn | All rights reserved
Cảm ơn Meo ( và Kurt) nhiều!

Bình luận

Đôi khi tớ làm thế đấy. Nhưng hnay gặp 1 chap khó từng câu, từng đoạn nên tự kỷ từ sáng đến giờ. Qđịnh tối nay đọc truyện khỏi edit, e diếc gì hết.  Đăng lúc 23-2-2013 09:27 PM
meo
nào đó lại bỗng dưng nghĩ ra cách xử lý thì lại đi sửa, em hay làm kiểu này chữa cháy lắm ss ạ :d  Đăng lúc 23-2-2013 09:18 PM
meo
Vốn từ cũng ít ss ạ, nên nếu gặp từ nào hiểu nghĩa mà chưa biết chuyển ngữ ntn thì em toàn để Hán Việt sau đó giải thích bên dưới, đợi 1 ngày đẹp trời   Đăng lúc 23-2-2013 09:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-2-2013 00:18:33 | Xem tất
Nhà mình có topic này hay hehe
©2022 Kites.vn | All rights reserved( l$ T! F6 C8 r! y
3 e0 ]1 c# k$ B" ^©2022 Kites.vn | All rights reserved
Mình mới đọc trong thread 888, có bạn nhờ sửa một đoạn truyện cho thuần Việt. Bạn này hay mắc từ "trăm ngàn lần" (qian wan bie), nên chuyển thành "tuyệt đối không được" hoặc cụm từ có nghĩa tương tự.
©2022 Kites.vn | ' @9 x- K8 ~9 w8 }6 C) G) c  XAll rights reserved
©2022 Kites.vn | 0 e+ q% E$ k; _- ?All rights reserved
edit:
9 ~5 i; c1 k5 E& E©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thêm 1 từ mình hay gặp: Sớm đã biết/ Sớm đã gặp... phải dịch là "đã biết từ lâu"
1 b3 @: P' J% W  i©2022 Kites.vn | All rights reserved
* ?0 @6 X5 s- j, s$ x/ p©2022 Kites.vn | All rights reserved
Có lẽ nếu có đoạn nào không chắc, các bạn cứ quăng vào đây sẽ được mọi người góp ý cẩn thận :D

Bình luận

câu này tớ phải nói với bạn Thỏ mới đúng ^^ Nói thật là WP tớ khó vào lắm, hy vọng Thỏ quay về Kites post tiếp Yêu hận triền miên :)  Đăng lúc 24-2-2013 12:37 AM
bao giờ hết stress hãy quay lại dịch truyện nhá, mình nhớ truyện nhà bạn :)  Đăng lúc 24-2-2013 12:35 AM
cụm này chuyển hoàn toàn từ tiếng Trung 千万 or 万万  Đăng lúc 24-2-2013 12:32 AM
tiếng Việt ko có đâu e, toàn là "mày đừng có làm cái này cái kia"; "Dù thế nào cũng ko đc làm";... ý của nó là "tuyệt đối ko đc" :D   Đăng lúc 24-2-2013 12:31 AM
"Trăm ngàn lần" theo kiểu "trăm ngàn lần đừng làm cái này cái kia" hả sis? Em tưởng trong tiếng Việt mình cũng nói như thế :''>  Đăng lúc 24-2-2013 12:27 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-2-2013 09:47:07 | Xem tất

3 R- ^% T# d/ H% l$ W©2022 Kites.vn | All rights reserved
Thread này lập ra rất hay.
4 E; S# n* n% E# _8 q$ v©2022 Kites.vn | All rights reserved
Đối với những bạn vừa mới bước vào sự nghiệp chuyển ngữ, đương nhiên câu cú sẽ không thể mượt mà được. Đó đã là quy luật từ xưa đến nay rồi.
©2022 Kites.vn | All rights reserved7 |! |4 B/ N- H) G# u5 h4 [
Từ page 1 đến bài viết này của mình, mình thấy có rất nhiều bạn đã góp ý về từ đơn. Khi edit bằng QT các bạn cũng nên chú ý một số vấn đề sau:
©2022 Kites.vn | % V! u- F( r2 }+ ZAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved  \) q& E0 e9 O! p* G) N) T
1/ QT là bản dịch thô, máy móc không thể thay thế hoàn toàn con người. Đối với những editor chuyên nghiệp, các bạn có thể không cần đến convert mà chuyển ngữ trực tiếp từ bản dịch thô này. Tuy nhiên, đối với những editor mới, mình khuyên các bạn nên tham khảo càng nhiều nguồn convert càng tốt. Vì khi thành lập một câu, có thể CV của người này cho ra câu khác, CV của người kia lại cho ra câu khác nữa, thậm chí có thể cùng nghĩa hoặc khác nghĩa,  có nhiều lúc chúng sẽ bổ sung nghĩa, giải quyết rắc rối phần nào cho các bạn.
" K, R' {  k! P©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 3 J- r; R5 {! p5 h. ?$ E. Z& _All rights reserved
2/ Các bạn chuyển ngữ từ dịch thô nên chú ý, khi đưa vào QT, có thể lẫn raw và convert đều không chuyển nghĩa hết được mà lại giữ lại phát âm khi dịch thô (Ví dụ như "lai a" = "lại đây"...), các bạn nên chú ý.
©2022 Kites.vn | All rights reserved( N" [1 `; |$ \7 W1 V8 t
©2022 Kites.vn | All rights reserved) B: n; K9 U4 @) {" L# [
3/ Khi edit, đương nhiên sẽ không tránh khỏi gặp vài điển tích, điển cố, một vài câu khó, đừng bực, các bạn hãy copy raw đoạn đó bỏ vào google dịch để tham khảo nghĩa. Nếu nghĩa vẫn chưa ra, các bạn hãy lượt bớt một vài chữ cuối hoặc đầu câu, cách khoảng từng chữ trong khung câu dịch, các bạn sẽ ra câu như ý.
©2022 Kites.vn | / H( S9 L9 s6 |: c% EAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ z6 j( g- f0 Y6 ~& ^3 R' B
Và nếu không như ý nữa, các bạn hãy bỏ cả đoạn raw vào khung dịch của trang http://www.microsofttranslator.com/, lựa chọn dịch từ tiếng Trung -> Anh, sau đó dựa theo kiến thức Anh ngữ vốn có để dịch, còn nếu bạn nào không rành tiếng Anh, các bạn hãy lấy từ đó vào google dịch. Có thể sẽ không được câu như ý, nhưng ít ra nó có thể giúp bạn hiểu nghĩa để chuyển ngữ.
©2022 Kites.vn | All rights reserved$ ~) x: p+ j9 u7 e! @8 n: p
©2022 Kites.vn | 1 _  V, D& n" UAll rights reserved
4/ Một điều quan trọng không kém, những bạn editor mới hãy mạnh tay trong việc chuyển ngữ, các bạn đừng lo, đừng sợ câu ấy bị sai. Rất đơn giản, các bạn là editor, bản chuyển ngữ chỉ đúng nhiều nhất là 80%, nếu các bạn đã nắm nghĩa, thì cứ diễn đạt theo cách các bạn hiểu, không cần bám convert, vì convert vốn dĩ chỉ là dịch thô, là máy móc, các bạn mới chính là người cầm cán, là linh hồn của tác phẩm chuyển ngữ.
/ z3 E3 d; [0 v& U+ U& }9 }©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved1 \/ k. e1 a9 N- a+ o
Mình là thành viên mới. Biết một ít tiếng Hoa. Nếu cần, các bạn có thể pm cho mình bất kì lúc nào nếu cần giúp đỡ. Mình sẽ giúp nếu như nó nằm trong khả năng.
©2022 Kites.vn | 2 ]: ~* j6 U7 Y2 K, n9 U1 h+ K0 KAll rights reserved
Chúc box ngày càng có nhiều tác phẩm chất lượng hơn.

- I% z; U, |" b% }3 o©2022 Kites.vn | All rights reserved
$ X8 K( X0 I0 p' D: O3 f©2022 Kites.vn | All rights reserved
Edit: Mình đổi nick nha các bạn. Có hỏi gì thì pm vào nick này
©2022 Kites.vn | All rights reserved) R& R* s$ w/ i
http://kites.vn/space-username-Lleenguyen.html

©2022 Kites.vn | All rights reserved! G; {- V$ |6 o
3 Q5 c  x+ E0 T& b©2022 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

M lại đổi nick, nếu m xài nick MaiMaiL t sẽ chuyển tiền cho m lót dạ, còn nick khác thì k chuyển 1 xu em ạh  Đăng lúc 25-2-2013 06:12 AM
cám ơn bạn, khi nào bí sẽ nhào vào hỏi :-*  Đăng lúc 24-2-2013 10:55 PM
@Kurt: ừ, mình là em họ chị ấy :D  Đăng lúc 24-2-2013 09:17 PM
Hình như là người quen của Lin ^^.  Đăng lúc 24-2-2013 03:12 PM
Like mạnh vì đã có chỗ để nhờ vả. Cảm ơn MMNguyen.  Đăng lúc 24-2-2013 03:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-2-2013 20:02:31 | Xem tất
Đôi lời gửi tới các editor lần đầu tiên bắt tay edit truyện.
©2022 Kites.vn | All rights reserved  g9 _$ E  u/ t: c) M7 x* }( U
©2022 Kites.vn | All rights reserved! _' n! ~" N; R7 k" W# A
Gần đây rất nhiều bạn có khả năng đọc CV tham gia edit truyện. Đây là hiện tượng đáng mừng của box VH.
©2022 Kites.vn | , N* O$ _4 i" _* ]  L, q, xAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved) \7 X; P9 S" Y% ?
Tuy nhiên, các bạn nên cân nhắc kỹ trước khi bắt tay edit truyện, bởi dịch/edit truyện không phải công việc dễ dàng mà tốn nhiều thời gian và công sức.
5 w* ]$ `- p- c: m' \4 K& o©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 s( f  N- Y& L, u2 f0 F
Tớ thấy có nhiều bạn mới lần đầu edit đã chọn những tác phẩm dài mấy trăm chương. Những chương đầu còn hăng hái, sau đuối dần và cuối cùng mất hút. Thành ra box mở rất nhiều hố nhưng phải tầm một nửa dở dang không biết đến ngày nào mới lấp đầy.
/ D8 c7 n0 v) k( g0 X©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved: V2 l! Z/ U6 w
Tớ nghĩ, những bạn lần đầu edit truyện nên tìm những tác phẩm ngắn trước. Bởi vì bạn là người mới nên chưa thu hút sự chú ý của độc giả, độc giả không rõ tốc độ ra truyện của bạn thế nào, liệu bạn theo đến hết truyện. Độc giả sẽ có tâm lý chờ hoàn hoặc gần hoàn mới đọc. Vì vậy, topic của bạn vắng vẻ, lượt view ít, comment ít cũng là điều dễ hiểu.
©2022 Kites.vn | / M0 v* j- n$ V9 \5 C% aAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved3 D2 E4 a& i9 Q$ d- h
Một số người trong box như tớ, MDH hay Nhuphonglin, meo, Cat...mỗi khi đào hố đều được chờ đón và ủng hộ là do bọn tớ đã từng dịch/edit nhiều truyện trước đó, nên tạo dựng được uy tín nhất định. Hồi tớ dịch tác phẩm đầu tiên QHNH, topic cũng vắng lặng, đến nửa cuối truyện mới sôi nổi hơn. Tác phẩm đầu tiên của các bạn Kurt & Lin "Sa ngã vô tội" chẳng có nhiều com. Thời gian Cat mới edit bộ "Dụ tình", phải gần hai tháng liền topic không được chú ý, hầu như không có com của độc giả.
5 |& g3 ~" s" x) F0 s& V! l' w# t©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved' R5 m/ t, G6 \* A1 i* j- t, w
Nói thế để các bạn biết, giai đoạn đầu thường gặp nhiều khó khăn. Edit truyện dài lại không nhận được sự ủng hộ, các bạn rất dễ nản chí. Nản chí rồi bỏ ngang, công sức ban đầu của các bạn sẽ trở thành công cốc.
©2022 Kites.vn | $ L4 ~7 s! [# A+ @5 _  ^0 zAll rights reserved
©2022 Kites.vn | ' Z- \# U" o  N3 ~  [* R! G+ iAll rights reserved
Hy vọng các bạn cân nhắc khi chọn tác phẩm. Một tác phẩm vừa tầm tay, hoàn thành nhanh chóng, chắc chắn sẽ được độc giả đón nhận.
©2022 Kites.vn | All rights reserved+ V4 G# G* R. Z* \' ~' O: a6 ^8 d1 b( t
# a4 p! r0 ?5 [0 |5 m©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | 6 G; K: k* l( UAll rights reserved
©2022 Kites.vn | $ C3 l) Q- r" CAll rights reserved

Bình luận

Theo e những editor mới nên kiếm ng lão luyện beta hoặc chỉnh ít nhất vài chap đầu. Thế sẽ ổn hơn  Đăng lúc 27-2-2013 08:38 AM
ss nói thế em xí hổ quá, ss cũng xử 1 bộ dài ngoằng, còn bao nhiêu bộ sau này nữa mà :x  Đăng lúc 26-2-2013 08:24 PM
Không ai chịu khó và kiên trì như cô Cat, phục cô luôn. Tớ là tớ rất sợ mấy truyện dài ^^  Đăng lúc 26-2-2013 02:33 PM
Dụ tình nhà em công nhận lúc đầu vắng tèo, vừa làm vừa tự nhủ Cố lên, cuối cùng cũng coi như được an ủi :D  Đăng lúc 26-2-2013 01:18 PM
like ss  Đăng lúc 25-2-2013 11:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-2-2013 13:45:35 | Xem tất
Vô tình lụm được bí kíp, đang nhức hết cả đầu mà chả biết mần răng đây. Các nàng cứu với.
©2022 Kites.vn | 8 P" C$ t* _! M. b: g+ jAll rights reserved
Số là bạn đang edit Dục vọng của người chinh phục, dù đã chuẩn bị tinh thần vẫn bị đụng đầu cái cốp với 1 mớ các từ ngữ, khái niệm mới, giờ ôm ra tham khảo ý kiến mọi người:
©2022 Kites.vn | All rights reserved8 |, h8 I/ i- ~6 e# p
$ D  u% O7 T5 d( i©2022 Kites.vn | All rights reserved
1.  Máy móc tối thượng luận = chủ nghĩa máy móc tối cao?
' K0 W& R( p& @' R# T! X8 N2 K: k©2022 Kites.vn | All rights reserved
1 `: _/ O3 A7 b. w+ C( S% h©2022 Kites.vn | All rights reserved
2.  Cơ Giới Nhân ở trong này trang lên mặt bộ mặt nạ bảo hộ." Cô mở ra trang bị phía bên phải một cái cái hộp nhỏ, bên trong chỉnh tề chồng chất lục sắc khuê tinh lát cắt, "Này có phải không phải khống chế tâm phiến?
©2022 Kites.vn | All rights reserved/ t7 g) l0 H. ?8 n; [" n
Tâm phiến = bộ vi xử lý?
, J6 C3 v, i9 }- i- j' \% O0 J- p©2022 Kites.vn | All rights reserved
©2022 Kites.vn | : b. P$ j1 k# B( V( ~9 cAll rights reserved
nhưng vẫn thấy ko ổn lắm. Theo mô tả của tác giả ĐM thì những người máy này trên dây chuyền sản xuất sau khi được lắp "tâm phiến" vào sẽ nhất nhất theo "nguyên tắc cơ bản của người máy", nghe theo sự chỉ huy của người máy Minh Hoàng. Nhưng nếu ko có "tâm phiến" thì họ chả khác gì những cỗ máy biết cử động, ai chỉ đâu đánh đó.
©2022 Kites.vn | " N8 i" K. \+ D' o; J6 \All rights reserved
Nên theo ý hiểu của mình "tâm phiến" của người máy giống như "trí tuệ" của con người, ko có "tâm phiến" người máy như những đứa bé chỉ biết đi biết chạy.
©2022 Kites.vn | All rights reserved- L" k1 ~7 h" \3 n
©2022 Kites.vn | All rights reserved" M! d1 ~3 _  M' r2 c
3. Sao gần mặt trời nhân = người hành tinh ... (tên hành tinh này khó diễn dịch ra quá)
©2022 Kites.vn | - k  i8 W4 b( h( \5 h" JAll rights reserved
©2022 Kites.vn | # ]" {1 d9 R6 P" `All rights reserved
4. Lưỡi xán hoa sen? cái này hình như là 1 điển tích
©2022 Kites.vn | 8 ]6 D7 }4 e) A& aAll rights reserved
©2022 Kites.vn | All rights reserved. \# Y$ y2 J9 V
5. Ngô yêu?
©2022 Kites.vn | All rights reserved9 Z- r- v; y( d
©2022 Kites.vn | , c% [, @8 Y7 o: ?  o+ AAll rights reserved
Cám ơn các nàng đã giúp đỡ

Bình luận

May quá tớ không đụng vào viễn tưởng của chị Mặc. Nhìn cái bản convert hãi dễ sợ. Xong đợt này tớ hứa với lòng sẽ tránh xa chính kịch cổ ngôn ra luôn ^^;   Đăng lúc 28-2-2013 03:54 PM
Bạn copy cả tiếng trung ra mới biết nghĩa được :D  Đăng lúc 27-2-2013 04:19 PM
Opi
cám ơn ss GR lắm lắm  Đăng lúc 26-2-2013 01:57 PM
Từ tâm phiến tớ dịch là "con chíp", "Sao gần mặt trời" tên riêng nên để âm Hán Việt.  Đăng lúc 26-2-2013 01:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách