Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: PRTeam
Thu gọn cột thông tin

DỰ ĐOÁN THÍ SINH NÀO SẼ ĐẠT GIẢI CUỘC THI ẢNH "KITES, I LOVE YOU"

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-7-2015 16:10:36 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” "
1. Giải nhất: #36 cana - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 92
2. Giải nhỉ:  #18 NgânĐinh - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn:70
3. Giải ba: #28 phuongchi2901- Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn:59
Lý do lựa chọn: Đẹp

Bình luận

3. Giải ba: #28 phuongchi2901- Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn:59  Đăng lúc 28-7-2015 05:17 PM
1. Giải nhất: #36 cana - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 92 2. Giải nhỉ: #18 NgânĐinh - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn:70  Đăng lúc 28-7-2015 05:17 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
huongntd + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-7-2015 20:26:44 | Xem tất
Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” "
1. Giải nhất: #36 cana - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn. 54
2. Giải nhì: #38 yukito - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn.23
3. Giải ba: #19 Sehun1204 - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn. 27

Lý do lựa chọn: Style đơn giản, mình thích đơn giản :3

Bình luận

3. Giải ba: #19 Sehun1204 - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn. 27  Đăng lúc 29-7-2015 01:20 PM
1. Giải nhất: #36 cana - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn. 54 2. Giải nhì: #38 yukito - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn.23  Đăng lúc 29-7-2015 01:20 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-7-2015 23:47:26 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” "
1. Giải nhất: #36 cana - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 34
2. Giải nhỉ: #38 yukito - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 17
3. Giải ba: #9 tian6969 - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 15
Lý do lựa chọn: Đẹp

Bình luận

3. Giải ba: #9 tian6969 - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 15  Đăng lúc 29-7-2015 01:21 PM
1. Giải nhất: #36 cana - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 34 2. Giải nhỉ: #38 yukito - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 17  Đăng lúc 29-7-2015 01:20 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 28-7-2015 23:57:25 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” "
1. Giải nhất: #36 cana - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 36
2. Giải nhỉ: #21 tengteng - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 20
3. Giải ba: #34 boykute020994 - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 19
Lý do lựa chọn: đơn giản và đẹp

Bình luận

3. Giải ba: #34 boykute020994 - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 19  Đăng lúc 29-7-2015 01:21 PM
1. Giải nhất: #36 cana - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 36 2. Giải nhỉ: #21 tengteng - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 20  Đăng lúc 29-7-2015 01:21 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-7-2015 09:57:25 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” "
1. Giải nhất: #36 cana - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 32.
2. Giải nhỉ: #38  yukito - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 18.
3. Giải ba: #18 NgânĐinh - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 10.
Lý do lựa chọn: Các bạn đều có tâm huyết của riêng mình, theo cảm nhận của mình thì Bạn #36 cầu kì-chu đáo-đọc-đẹp. Bạn #38 mình thấy hay hay. Bạn #18 thì đơn giản nhưng mình thích màu ảnh.

Bình luận

3. Giải ba: #18 NgânĐinh - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 10.  Đăng lúc 29-7-2015 01:21 PM
1. Giải nhất: #36 cana - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 32. 2. Giải nhỉ: #38 yukito - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 18.  Đăng lúc 29-7-2015 01:21 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-7-2015 12:47:57 | Xem tất
[color=SeaGreen]
Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” "
1. Giải nhất: #36 cana - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn 99
2. Giải nhỉ: #38 yukito - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn 77
3. Giải ba: #34 boykute020994 - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn 50
Lý do lựa chọn: bạn cana làm nhìn đẹp ghê <3 hi vọng bạn đc giải nhất nhé <3

Bình luận

Nhất: #36- 99 Nhì: #38- 77 Ba: #34- 50  Đăng lúc 29-7-2015 09:51 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 29-7-2015 15:04:58 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” "
1. Giải nhất: #36 cana - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 39
2. Giải nhỉ: #38 yukito - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 15
3. Giải ba: #34 boykute020994 - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 12
Lý do lựa chọn: đẹp

Bình luận

Nhất: #36- 39 Nhì: #38- 15 Ba: #34- 12  Đăng lúc 29-7-2015 09:51 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách