Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: PRTeam
Thu gọn cột thông tin

DỰ ĐOÁN THÍ SINH NÀO SẼ ĐẠT GIẢI CUỘC THI ẢNH "KITES, I LOVE YOU"

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-7-2015 20:26:18 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” "
1. Giải nhất: #4 Lanchew33  - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn. 73
2. Giải nhỉ: #7 littlebarbie - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn. 23
3. Giải ba: #9 tian6969 - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn. 45
Lý do lựa chọn:

Bình luận

Nhất: #4- 73 Nhì: #7- 23 Ba: #9- 45  Đăng lúc 23-7-2015 03:09 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2015 21:06:35 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” "
1. Giải nhất: #3 alpenliebe123 - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn. 20
2. Giải nhỉ: #9 tian6969 - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn. 15
3. Giải ba: #4 Lanchew33  - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn. 10
Lý do lựa chọn: ưng ý tưởng, màu sắc và góc chụp :3

Bình luận

Nhất: #3- 20 Nhì: #9- 15 Ba: #4- 10  Đăng lúc 23-7-2015 03:09 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2015 21:08:34 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” "
1. Giải nhất: #36 cana - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn. 40
2. Giải nhỉ: #37 ZhangAkemy - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn. 30
3. Giải ba:#38 yukito - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn. 20
Lý do lựa chọn: các bạn sáng tạo quá đi

Bình luận

Nhất: #36- 40 Nhì: #37- 30 Ba: #38- 20  Đăng lúc 23-7-2015 03:10 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2015 21:11:04 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” "
1. Giải nhất: #38 yukito - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn. 22
2. Giải nhỉ: #9 tian6969 - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn. 15
3. Giải ba: #3 alpenliebe123 - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn. 10
Lý do lựa chọn: đẹp quá :3 nhìn ưng cái bụng ghê :3

Bình luận

Nhất: #38- 22 Nhì: #9- 15 Ba: #3- 10  Đăng lúc 23-7-2015 03:11 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2015 21:57:55 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” "
1. Giải nhất: #37 ZhangAkemy - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn 45
2. Giải nhỉ: #36 cana  - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn30.
3. Giải ba: #33 YngChn  - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn25.
Lý do lựa chọn: các bạn rất sáng tạo

Bình luận

Nhất: #37- 45 Nhì: #36- 30 Ba: #33- 25  Đăng lúc 23-7-2015 03:11 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2015 22:03:50 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” "
1. Giải nhất: #36 cana - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 53
2. Giải nhỉ: #4 Lanchew33  - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 12
3. Giải ba: #16 Fish - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn :12
Lý do lựa chọn: đáng yêu ạ

Bình luận

Nhất: #36- 53 Nhì: #4- 12 Ba: #16- 12  Đăng lúc 23-7-2015 03:12 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2015 22:08:26 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” "
1. Giải nhất: #38 yukito - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn:28
2. Giải nhỉ: #23 happyness - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 10
3. Giải ba: #28 phuongchi2901 - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 8
Lý do lựa chọn: các bạn sáng tạo và khéo tay

Bình luận

Nhất: #38- 28 Nhì: #23- 10 Ba: #28- 8  Đăng lúc 23-7-2015 03:12 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2015 22:13:02 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” "
1. Giải nhất: #38 yukito - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 33
2. Giải nhỉ: #16 Fish - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn 28
3. Giải ba: #32 je_god - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn:16
Lý do lựa chọn: ...ưng mắt

Bình luận

Nhất: #38- 33 Nhì: #16- 28 Ba: #32- 16  Đăng lúc 23-7-2015 03:13 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2015 22:16:09 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” "
1. Giải nhất: #12 sunshine12  - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn 50
2. Giải nhỉ: #15 tinhuy69  - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn 40
3. Giải ba: #22 skyflyfly - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn 30
Lý do lựa chọn: đẹp quá, màu cũng đẹp

Bình luận

Nhất: #12- 50 Nhì: #15- 40 Ba: #22- 30  Đăng lúc 23-7-2015 03:13 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2015 22:19:31 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” "
1. Giải nhất:#38 yukito - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn 46
2. Giải nhỉ: #4 Lanchew33  - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn 30
3. Giải ba: #36 cana - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn 27
Lý do lựa chọn:

Bình luận

Nhất: #38- 46 Nhì: #4- 30 Ba: #36-27  Đăng lúc 23-7-2015 03:14 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách