Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: PRTeam
Thu gọn cột thông tin

DỰ ĐOÁN THÍ SINH NÀO SẼ ĐẠT GIẢI CUỘC THI ẢNH "KITES, I LOVE YOU"

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 22-7-2015 14:46:21 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” : .
1. Giải nhất: . #7 littlebarbie - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn:40.
2. Giải nhỉ: . #5 bblouis - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn:40.
3. Giải ba: #20 xiuxiu99 - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn:30.
Lý do lựa chọn: dễ thương

Bình luận

Nhất: #7- 40 Nhì: #5- 40 Ba: #20- 30  Đăng lúc 22-7-2015 10:39 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2015 14:49:46 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” : .
1. Giải nhất: . #19 Sehun1204 - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 30.
2. Giải nhỉ: . #18 NgânĐinh - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 30.
3. Giải ba: #23 happyness - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn:30.
Lý do lựa chọn: đẹp bắt mắt

Bình luận

Nhất: #19- 30 Nhì: #18- 30 Ba: #23- 30  Đăng lúc 22-7-2015 10:40 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2015 14:51:46 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” : .
1. Giải nhất: . #36 cana- Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn:40.
2. Giải nhỉ: . #37 ZhangAkemy - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn:40.
3. Giải ba: #22 skyflyfly - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn:40.
Lý do lựa chọn: sáng tạo đẹp mắt

Bình luận

Nhất: #36- 40 Nhì: #37- 40 Ba: #22- 40  Đăng lúc 22-7-2015 10:40 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
NgânĐinh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2015 14:54:00 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” : .
1. Giải nhất: . #5 bblouis - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 35.
2. Giải nhỉ: .#12 sunshine12 - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 35.
3. Giải ba: #15 tinhuy69 - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn:35.
Lý do lựa chọn: nhìn lạ

Bình luận

Nhất: #5- 35 Nhì: #12- 35 Ba: #15- 35  Đăng lúc 22-7-2015 10:41 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Thảo.My + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2015 14:55:47 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” : .
1. Giải nhất: . #32 je_god - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 38.
2. Giải nhỉ: . #33 YngChn - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 38.
3. Giải ba: #36 cana - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn: 38.
Lý do lựa chọn:đẹp ấn tượng

Bình luận

Nhất: #32- 38 Nhì: #33- 38 Ba: #26- 38  Đăng lúc 22-7-2015 10:42 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Thảo.My + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2015 20:00:15 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” : .
1. Giải nhất: . #36 cana - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn 56 .
2. Giải nhỉ: . #20 xiuxiu99 - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn 55 .
3. Giải ba: #31 p3min_lovely - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn - 34.
Lý do lựa chọn:

Bình luận

Nhất: #36- 56 Nhì: #20- 55 Ba: #31- 34  Đăng lúc 22-7-2015 10:42 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2015 20:21:03 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” "
1. Giải nhất: #5 bblouis - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn 34 .
2. Giải nhỉ: #8 liar2015 - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn 25.
3. Giải ba: #17 Fox. - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn 67.
Lý do lựa chọn:

Bình luận

Nhất: #5- 34 Nhì: #8- 25 ba: #17- 67  Đăng lúc 22-7-2015 10:43 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2015 20:22:13 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” "
1. Giải nhất: #15 tinhuy69 - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn 55.
2. Giải nhỉ: #18 NgânĐinh - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn 33.
3. Giải ba: #20 xiuxiu99 - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn 44.
Lý do lựa chọn:

Bình luận

Nhất: #15- 55 Nhì: #18 - 33 Ba: #20- 44  Đăng lúc 22-7-2015 10:43 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2015 20:23:27 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” "
1. Giải nhất: #15 tinhuy69  - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn 45 .
2. Giải nhỉ: #21 tengteng- Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn 54 .
3. Giải ba: #32 je_god - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn 26.
Lý do lựa chọn:

Bình luận

Nhất: #15- 45 Nhì: #21- 54 Ba: #32- 26  Đăng lúc 22-7-2015 10:44 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 22-7-2015 20:25:05 | Xem tất

Dự đoán “thí sinh nào sẽ đạt giải cuộc thi ảnh "KITES, I LOVE YOU"” "
1. Giải nhất: #13 doremon12- Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn. 45
2. Giải nhỉ: #14 Yeugajunki - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn. 23
3. Giải ba: #35 brenaforrendar - Theo bạn có bao nhiêu người trả lời giống bạn. 54
Lý do lựa chọn:

Bình luận

Nhất: #13- 45 Nhì: #14- 23 Ba: #35- 54  Đăng lúc 22-7-2015 10:45 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
PRTeam + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách