Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: monkey1998
Thu gọn cột thông tin

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015 - KẾT QUẢ TRANG 1 #2

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-9-2015 10:30:31 Từ di động | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015

Nick Kites:miiii
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:

- Daesang: / Số người có cùng bình chọn:Jisung(Kill me heal me)/86.
- Phim truyền hình xuất sắc nhất:/số người có cùng bình chọn: Produce(KBS2)/23
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất:/ số người có cùng bình chọn: Park Yoo Chun(Sensory Couple)/27
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill me heal me)/41
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 10:44:08 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: zigzak
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Kim Soo Hyun (Producer) / 80
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Yong Pal (SBS) / 19
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Im Si Wan (Misaeng) / 36
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Tae Hee (Yong Pal) / 29
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 10:46:10 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: dohuyen90
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me) / 72
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Yong Pal (SBS) / 55
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Lee Jong Suk (Pinocchio) / 37
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill Me, Heal Me) / 39
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 11:00:53 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: windking4892
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill me heal me ) / 109
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Yong Pal (SBS) / 84
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Park Yoo Chun (Sensory Couple) / 69
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Tae Hee (Yong Pal) / 98
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 11:19:09 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: kimtaewoo
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me) / 211
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Misaeng (tvN) / 77
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Yoo Joon Sang (Heard it Through the Grapevine) /29
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Hee Sun (Angry Mom) / 29
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 11:35:21 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: hwangle
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me) / 99
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Misaeng (tvN) / 80
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Park Yoo Chun (Sensory Couple) /57
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Jang Nara (I Remember You) / 37
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 12:00:39 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: Hallyu_resturn
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: Joo Won / Số người có cùng bình chọn: 500
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: Misaeng / Số người có cùng bình chọn: 100
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Park Hae Jin/ Số người có cùng bình chọn: 15
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Kim Hee Sun/ Số người có cùng bình chọn: 50
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 12:48:24 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: keobong
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me) / 87
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Yong Pal (SBS) / 25
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Im Si Wan (Misaeng) / 36
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill Me, Heal Me) / 26
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 12:52:44 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: CereniKris
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: Ji Sung (Kill Me Heal Me) / Số người có cùng bình chọn: 90
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: Kill me Heal me / Số người có cùng bình chọn: 75
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Joo Won (Yong Pal) / Số người có cùng bình chọn: 79
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Hwang Jung Eum (Kill Me Heal Me) / Số người có cùng bình chọn: 72
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 12:58:04 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: pikachu1997
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn:Ji Sung (Kill Me, Heal Me)/73
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn:Yong Pal (SBS)/90
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Joo Won (Yong Pal)/65
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn:Hwang Jung Eum (Kill me heal me)/50
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách