Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: monkey1998
Thu gọn cột thông tin

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015 - KẾT QUẢ TRANG 1 #2

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-9-2015 07:40:27 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: lulumi1011
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill me heal me )/ 88
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Yong Pal/ 188
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Joo Won (Yong Pal)/ 140
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Tae Hee (YongPal)/ 218
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 07:47:55 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: lulumi88
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill me heal me )/ 218
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kill Me Heal Me/ 288
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Joo Won (Yong Pal)/ 280
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum / 288
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 08:33:39 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: Rome
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me) / 73
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Yong Pal (SBS) / 58
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Im Si Wan (Misaeng) / 64
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill Me, Heal Me) / 97
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 08:54:53 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: Clrarazan
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Joo Won (Yong Pal)/ 189
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Misaeng (tvN)/ 171
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Lee Jong Suk (Pinocchio)/ 147
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill Me, Heal Me)/139
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 08:58:31 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: hanachan
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me Heal Me) / 69
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Misaeng (tVN) / 69
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Lee Jong Suk (Pinocchio) / 69
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Park Shin Hye (Pinocchio) / 69
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 09:29:56 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: tatata59
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: Ji Sung (Kill Me, Heal Me)
  Số người có cùng bình chọn: 25
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: Yong Pal (SBS)
  Số người có cùng bình chọn: 25
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Lee Jong Suk (Pinocchio)
  Số người có cùng bình chọn: 25
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Kim Hee Sun (Angry Mom)
  Số người có cùng bình chọn: 25
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 09:47:24 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: ngocloidh191992
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Joo Won (Yong Pal)/93
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Misaeng (tvN)/120
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Park Hae Jin (Bad Guys)/50
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Tae Hee (Yong Pal)/63
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 09:49:34 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: hourglass_2502
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me)/ 200
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Misaeng (tvN)/ 55
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Park Yoo Chun (Sensory Couple)/ 69
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill me heal me)/ 78
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 10:14:47 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: phuonglien98
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Joo Won (Yong Pal)/41
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kill Me Heal Me/32
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Lee Jong Suk (Pinocchio)/48
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Tae Hee (Yong Pal)/25
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 10:25:40 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: loveme
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: Ji Sung (Kill Me, Heal Me)/ Số người có cùng bình chọn: 60
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: Misaeng (tvN)/ Số người có cùng bình chọn: 50
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Lee Jong Suk (Pinocchio)/ Số người có cùng bình chọn: 30
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Hwang Jung Eum (Kill Me, Heal Me)/ Số người có cùng bình chọn: 60Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách