Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: monkey1998
Thu gọn cột thông tin

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015 - KẾT QUẢ TRANG 1 #2

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-9-2015 23:47:05 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: mymyjim
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (YongPal)/ 31
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kill me heal me/ 51
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Lee Jong Suk (Pinocchio) / 11
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Hee Sun (Angry Mom)/ 36
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 00:00:17 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: tichanh004
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang:  / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me)/ 57
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Producer (KBS2)/ 32
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Im Si Wan (Misaeng)/ 36
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Hee Sun (Angry Mom)/ 41
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 00:14:16 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: taurus
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung / 123
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Misaeng / 77
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Lee Jong Suk / 91
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Hee Sun / 60
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 00:21:50 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites:
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung / 80
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Miseang/65
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Im Si Wan / 50
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Hee Sun / 50
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 00:49:52 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: ranie_pei
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me)/90
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Yong Pal (SBS)/125
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Lee Jong Suk (Pinocchio) / 60
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill me heal me)/ 50
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 00:53:31 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: orachdimua
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung(Kill me heal me) / 39
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Yong Pal (SBS)/ 43
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Lee Jong Suk (Pinocchio) / 28
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill me heal me)/ 57
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 02:31:43 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: subill178
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me)/ 50
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Yong Pal (SBS)/ 30
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Im Si Wan (Misaeng)/ 35
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Hee Sun (Angry Mom) / 20
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 04:34:00 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015

Nick Kites: PurpleSeaUrchin

Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung/101
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kill me heal me/80
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Im Si wan/30
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Hee Sun/40

Bình luận

à, em nhầm % hihi  Đăng lúc 26-9-2015 05:36 PM
ô 101 luôn hả ss heheehe  Đăng lúc 26-9-2015 05:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 06:00:11 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: airybees
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Joo Won (Yong Pal) / 43
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Misaeng (tvN) / 37
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Lee Jong Suk (Pinocchio) / 33
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill Me, Heal Me) / 25
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 07:34:10 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: nyls2ny
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji sung (Kill me heal me)/ 150
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kill me heal me / 50
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn:  Lee Jong Suk (Pinocchio) / 100
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Park Shin Hye (Pinocchio)/55
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách