Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: monkey1998
Thu gọn cột thông tin

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015 - KẾT QUẢ TRANG 1 #2

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-9-2015 21:08:01 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites:
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Joo Won/ 75
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kill Me, Heal Me / 120
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Im Si Wan / 140
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Tae Hee / 60
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 21:24:37 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: jane_1992
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill me heal me )/ 242
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Misaeng (tvN)/ 117
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Lee Jong Suk (Pinocchio)/204
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Hee Sun (Angry Mom)/128
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 21:38:56 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: Jaejoo_1904
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me Heal Me)/ 137
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Yong Pal/ 113
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Im Si Wan (Misaeng)/ 49
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill Me Heal Me)/ 103
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 21:39:16 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: Asaka
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me) / 84
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kill Me, Heal Me (MBC) / 44
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Lee Jong Suk (Pinocchio) / 93
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Park Shin Hye (Pinocchio) / 86
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 21:46:25 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: Violet12_8
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me) / 142
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kill me heal me/ 89
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Park Yoo Chun (Sensory Couple) /68
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill me heal me)/ 127
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 21:50:25 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: mymyjim
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (YongPal)/ 35
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kill me heal me/ 55
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Lee Jong Suk (Pinocchio) / 20
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Hee Sun (Angry Mom)/ 35
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 21:57:43 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: Raphael
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me) / 62
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Misaeng (tvN) / 59
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Im Si Wan (Misaeng) / 33
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Hee Sun (Angry Mom) / 85
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 22:20:09 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015

Nick Kites: ☼Madeline☼
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Joo Won (Yong Pal)/ 48
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Yong Pal/ 35
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Im Si Wan (Misaeng)/ 20
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Tae Hee (Yong Pal)/ 13
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 22:31:11 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: linhcancer
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang:Ji Sung (Kill Me, Heal Me) / Số người có cùng bình chọn:93
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: Producer (KBS2)/ Số người có cùng bình chọn: 50
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Im Si Wan (Misaeng)/ Số người có cùng bình chọn:45
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Kim Hee Sun (Angry Mom)/ Số người có cùng bình chọn:56
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 22:53:45 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: luvalynn96
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me) / 25
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kill Me, Heal Me (MBC) / 30
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn:Lee Jong Suk (Pinocchio) / 22
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Hee Sun (Angry Mom) / 18
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách