Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: monkey1998
Thu gọn cột thông tin

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015 - KẾT QUẢ TRANG 1 #2

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-9-2015 20:33:20 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: thanhthuyhp
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill me heal me)/ 66
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: YongPal/ 45
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn:  Lee Jong Suk (Pinocchio)/22
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Park Shin Hye (Pinocchio)/27
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 20:39:38 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: mizzle51.
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Kim Soo Hyun (Producer)/ 62
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kill me heal me/ 69
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn:  Park Yoo Chun (Sensory Couple) / 62
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim tae Hee (Yong pal)/ 51
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 20:41:00 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick kites : lucky_angel
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Joo Won /49
- Phim truyền hình suất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Yong Pal /53
- Nam diễn viên suất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Im Si Wan /33
- Nữ diễn viên suất sắc nhất : / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum /27
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 20:49:24 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015

Nick Kites: tramanhtat

Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: Ji Sung (Kill Me, Heal Me) / 45
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: Misaeng (tvN) / 54
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Im Si Wan (Misaeng) / 25
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Park Shin Hye (Pinocchio) / 55
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 20:49:46 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: mytientran2702
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me)/56
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Yong Pal (SBS)/22
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Lee Jong Suk (Pinocchio)/40
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Park Shin Hye (Pinocchio)/33
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 20:52:52 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: lekhue23
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me)/ 98
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Misaeng (tvN)/ 84
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Lee Jong Suk (Pinocchio)/ 77
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill Me, Heal Me)/ 135
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 20:53:41 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015

Nick Kites: luvhyunbin
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: Joo Won (Yong Pal) / 43
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: Yong Pal (SBS) / 85
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Lee Jong Suk (Pinocchio) / 36
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Kim Tae Hee (Yong Pal) / 38
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 20:57:57 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: Bae_CMin
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill me heal me )/ 40
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kill me heal me/ 30
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Park Hae Jin (Bad Guys)/20
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill me heal me)/ 30
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 21:02:01 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: kitkatjapan
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Kim Soo Hyun (Producer)/43
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Yong Pal (SBS)/20
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Lee Jong Suk (Pinocchio)/30
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill Me, Heal Me)/37
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 21:03:18 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: thanhtuyen912vt
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me)/ 91
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kill Me, Heal Me/90
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Park Yoo Chun (Sensory Couple)/86
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Park Shin Hye (Pinocchio)/90
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách