Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: monkey1998
Thu gọn cột thông tin

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015 - KẾT QUẢ TRANG 1 #2

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-9-2015 18:54:11 | Xem tất

Trả lời thưởng +5DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: nhok.ishimaru
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Kim Soo Hyun (Producer)/67
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Yong Pal (SBS) / 89
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Park Yoo Chun (Sensory Couple)/ 90
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Park shin hye (pinochio) / 97

Bình luận

Kim Soo Hyun (Producer)/67 - Yong Pal (SBS) / 89 - Park Yoo Chun (Sensory Couple)/ 90 - Park shin hye (pinochio) / 97  Đăng lúc 30-9-2015 08:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 19:59:35 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: [W]ednesday
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:

- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me) / 69
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Misaeng (tvN) / 50
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Lee Jong Suk (Pinocchio) / 25
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Tae Hee (Yong Pal) / 60

Bình luận

Ji Sung (Kill Me, Heal Me) / 69 - Misaeng (tvN) / 50 - Lee Jong Suk (Pinocchio) / 25 - Kim Tae Hee (Yong Pal) / 60  Đăng lúc 30-9-2015 08:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 20:01:01 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

Ji SungJi Sung
tất nhiên về độ nổi thì KSH hơn nhưng mà năm nay phải nói là KMHM cực kỳ nổi
Khả năng diễn xuất của JS là đỉnh lắm lun
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 20:03:06 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: dark-angel
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Kim Soo Hyun (Producer)/80
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Misaeng (tvN) / 76
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Park Yoo Chun (Sensory Couple)/ 85
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Park shin hye (pinochio) / 98

Bình luận

Kim Soo Hyun (Producer)/80 - Misaeng (tvN) / 76 - Park Yoo Chun (Sensory Couple)/ 85 - Park shin hye (pinochio) / 98  Đăng lúc 30-9-2015 08:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 20:03:48 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: ZangCass
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: Ji Sung (Kill Me Heal Me) / Số người có cùng bình chọn: 67
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: Yong Pal (SBS) / Số người có cùng bình chọn: 35
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Lee Jong Suk (Pinocchio) / Số người có cùng bình chọn: 79
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Hwang Jung Eum (Kill Me Heal Me) / Số người có cùng bình chọn: 72

Bình luận

Ji Sung (Kill Me Heal Me)/67 - Yong Pal/35 - Lee Jong Suk/79 - Hwang Jung Eum/72  Đăng lúc 30-9-2015 08:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 20:07:11 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: lycoi17
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung/83
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Yong Pal/54
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Im Si Wan/34
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum/45

Bình luận

Ji Sung/83 - Yong Pal/54 - Im Si Wan/34 - Hwang Jung Eum/45  Đăng lúc 30-9-2015 08:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 20:09:09 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: PaMiHa
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill me heal me )/ 77
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Misaeng (tvN) / 57
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Lee Jong Suk (Pinocchio)/ 47
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill me heal me)/ 37

Bình luận

Ji Sung (Kill me heal me )/ 77 - Misaeng (tvN) / 57 - Lee Jong Suk (Pinocchio)/ 47 - Hwang Jung Eum (Kill me heal me)/ 37  Đăng lúc 30-9-2015 08:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 20:25:15 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: hoang181196
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Joo Won (YongPal)/ 77
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kill Me Heal Me/ 56
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Lee Jong Suk (Pinocchio) / 42
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill Me Heal Me)/ 61

Bình luận

Joo Won (YongPal)/ 77 - Kill Me Heal Me/ 56 - Lee Jong Suk (Pinocchio) / 42 - Hwang Jung Eum (Kill Me Heal Me)/ 61  Đăng lúc 30-9-2015 08:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 20:28:55 | Xem tất

Trả lời thưởng +5


DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: Naruto_Sachi
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me) / 67
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Misaeng (tvN) / 53
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Im Si Wan (Misaeng) / 49
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill Me, Heal Me) / 71

Bình luận

Ji Sung (Kill Me, Heal Me) / 67 - Misaeng (tvN) / 53 - Im Si Wan (Misaeng) / 49 - Hwang Jung Eum (Kill Me, Heal Me) / 71  Đăng lúc 30-9-2015 08:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-9-2015 20:32:42 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: Agnes.Malfoy
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Joo Won (Yong Pal)/ 50
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kill Me, Heal Me (MBC)/ 65
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Im Si Wan (Misaeng)/ 30
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill Me, Heal Me)/ 40

Bình luận

Joo Won (Yong Pal)/ 50 - Kill Me, Heal Me (MBC)/ 65 - Im Si Wan (Misaeng)/ 30 - Hwang Jung Eum (Kill Me, Heal Me)/ 40  Đăng lúc 30-9-2015 08:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách