Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: monkey1998
Thu gọn cột thông tin

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015 - KẾT QUẢ TRANG 1 #2

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-9-2015 18:36:50 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: Xuxucon       

Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:

- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me)/112

- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Misaeng (TvN)/18

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Im Si Wan (Misaeng)/16

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Hee Sun (Angry Mom)/60
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 19:00:45 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: nguyetnhung98
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me)/ 36
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Yongpal (SBS)/50
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Park Yoo Chun (Sensory Couple)/18
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill Me, Heal Me)/36
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 19:30:38 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: Jelling
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me) / 49
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Misaeng (tvN) / 73
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Im Si Wan (Misaeng) / 59
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill Me, Heal Me) / 84
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 20:52:35 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: JoeyPhan
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me) / 79
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Misaeng (tvN) / 68
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Park Yoo Chun (Sensory Couple) /38
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Hee Sun (Angry Mom) / 47


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 21:39:28 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick kites: bap_nu159
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill me heal me )/ 57
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kill Me, Heal Me (MBC)/47
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn:Yoo Joon Sang (Heard it Through the Grapevine)/35
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Hwang Jung Eum (Kill Me, Heal Me)/53
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 21:46:55 | Xem tất

Trả lời thưởng +5

DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: capcap1425
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Joo Won (YongPal)/ 155
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Misaeng (tvN)/60
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Im Si Wan (Misaeng) / 35
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Park Shin Hye (Pinocchio)/ 38
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 23:32:38 | Xem tất

Trả lời thưởng +5


DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: T.o.c
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill Me, Heal Me)/39
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kill Me, Heal Me/51
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Park Hae Jin (Bad Guys)/18
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Hee Sun (Angry Mom) /27
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2015 23:35:08 | Xem tất
DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠi KOREAN DRAMA AWARDS 2015:
Nick Kites: furin03
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang:/Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill  me heal me)/ 73
- Phim truyền hình suất sắc nhất :/ Số người có cùng bình chọn : Producer( KBS2) / 58.
- Nam diễn viên chính suất sắc nhất:/ Số người có cùng bình chọn: Lee Jong Suk ( Pinocchio) / 93
- Nữ diễn viên chính suất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Hee Sun ( Angry Mom) / 32

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
monkey1998 + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-9-2015 00:15:35 | Xem tất
DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: panda_xinh
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Kim Soo Hyun (Producer)/60
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Misaeng (tvN) / 25
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Park Yoo Chun (Sensory Couple)/ 15
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Park shin hye (pinochio) / 103

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
monkey1998 + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-9-2015 00:58:35 | Xem tất
DỰ ĐOÁN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CÁC GIẢI THƯỞNG TẠI KOREAN DRAMA AWARDS 2015
Nick Kites: binsuk-hyunwoo
Dự đoán người chiến thắng các hạng mục:
- Daesang: / Số người có cùng bình chọn: Ji Sung (Kill me heal me )/ 72
- Phim truyền hình xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Yong Pal (SBS)/ 81
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Lee Jong Suk (Pinocchio)/110
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: / Số người có cùng bình chọn: Kim Hee Sun (Angry Mom)/99

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
monkey1998 + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách