Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 51036|Trả lời: 1
Thu gọn cột thông tin

[Quy định] Danh sách diễn viên tại box Chinese Actors (update 20/12/17)

 Đóng [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-9-2011 16:05:11 | Xem tất |Chế độ đọc


List topic theo vầnA

Ah Ben - A Bổn (阿本)

Bobby Au Yeung - Âu Dương Chấn Hoa ( 歐陽震華)

B

Eddie Peng - Bành Vu Yên (彭于晏)

Tom Price - Bạch Tử Hiên (白梓轩)

Bai Jing Ting - Bạch Kính Đình ( 白敬亭 )


C

Vic Zhou - Châu Du Dân (周渝民 / 仔仔)

Jin Dong - Cận Đông (靳东)

Wallace Chung - Chung Hán Lương (鐘漢良)

Zhu Zi-Xiao - Chu Tử Kiêu (朱梓骁 )

Louis Koo - Cổ Thiên Lạc (古天樂)

Lawrence Yan - Chân Chí Cường (甄志强)


Gao Hao - Cao Hạo (高昊 )

Gao Zi Qi - Cao Tử Kỳ (高梓淇 )

Godfrey Tsao-Cao Dĩ Tường (曹志翔)

Leo Ku - Cổ Cự Cơ (古巨基)


D

Yang Jun Yi - Dương Tuấn Nghị (楊俊毅 )

Yang Yang - Dương Dương (杨洋

Shawn Dou - Đậu Kiêu-(窦骁)

Danson Tang - Đường Vũ Triết (唐禹哲)

Yu Hao Minh - Du Hạo Minh (俞灏明)

Allen Ting - Đinh Tử Tuấn (丁子峻)

Du Chun - Đỗ Thuần (杜淳)

Deng Chao - Đặng Siêu (邓超)

Ye Zu Xin - Diệp Tổ Tân (叶祖新)EG

Jia Nai Liang - Giả Nãi Lượng ( 贾乃亮 )

H

Hu Ge - Hồ Ca (胡歌)

Han Dong - Hàn Đống (韩栋)

Elvis Han - Hàn Đông Quân (韩东君)

Mike He - Hạ Quân Tường (贺军翔)

Xu Wei Zhou – Hứa Ngụy Châu (许魏洲)

Ambrose Hsu - Hứa Thiệu Dương (許紹洋)

Wallace Huo - Hoắc Kiến Hoa (霍建華)

Felix Wong - Huỳnh Nhật Hoà ( 黃日華)

Huang Xiao Ming - Huỳnh Hiểu Minh (黄晓明)

George Hu - Hồ Vũ Uy (胡宇崴)

Peter Ho - Hà Nhuận Đông(何润东)

♥ Hồ - Huỳnh - Hoắc - BB's Houses ♥

Huang Shao Qi - Hoàng Thiếu Kỳ (黄少祺)

Huang Jing Yu - Hoàng Cảnh Du (黄景瑜)

Huang Ming - Hoàng Minh (黄明)

Kenny Ho - Hà Gia Kính (何家劲)


Bosco Wong - Huỳnh Tông Trạch (黃宗澤)

Ken Hung - Hồng Trác Lập (洪卓立)

Hu Yi Tian - Hồ Nhất Thiên (胡一天)


K

Roy Chiu - Khưu Trạch (邱澤)

Qiao Zhen Yu - Kiều Chấn Vũ ( 乔振宇 )

Qiao Ren Liang - Kiều Nhậm Lương (乔任梁)L


Christopher Lee_Lý Minh Thuận (李名顺)

Lin Geng Xin - Lâm Canh Tân - (林更新)

Raymond Lam - Lâm Phong (林峰)

Lu Han - Lộc Hàm (鹿晗)

Leon Jay Williams - Lập Uy Liêm (立威廉 )

Jungle Lin - Lâm Giang Quốc (林江国)

Lam Tze Chung - Lâm Tử Thông (林子聪)

Ling Xiao Su - Lăng Tiêu Túc (凌潇肃) l

Lu Yi - Lục Nghị (陆毅)

Li Jia Hang - Lý Giai Hàng (李佳航)

Hawick Lau- Lưu Khải Uy ( 刘恺威)

Jimmy Lin - Lâm Chí Dĩnh (林志颖)

Show/ Alan Luo - La Chí Tường (羅志祥)


Luo Jin - La Tấn (罗晋)

Frankie Lam - Lâm Văn Long (林文龍)

Wayne Lai - Lê Diệu Tường (黎耀祥 )

Tony Leung - Lương Triều Vỹ (梁朝偉)

M

Matthew - Minh Đạo (明道)

Ray - Mã Thiên Vũ (马天宇)

Steven Ma - Mã Tuấn Vỹ (馬浚偉)

Mao Zi Jun - Mao Tử Tuấn (茅子俊)
N

Wu Chun - Ngô Tôn (吴尊)

Jerry Yan - Ngôn Thừa Húc (言承旭)

Wei Chen - Ngụy Thần (魏晨)

Shawn ~ Wei Qian Xiang - Ngụy Thiên Tường (魏千翔)

Ren Quan - Nhậm Tuyền (任泉)

Vanness Wu - Ngô Kiến Hào (吴建豪)

Nicky Wu - Ngô Kỳ Long (吳奇隆)

Kevin Yan - Nghiêm Khoan (严宽)

Nie Yuan - Nhiếp Viễn (聂远)


Daniel Wu - Ngô Ngạn Tổ ( 彥祖 )

Wu Jun Yu- Ngô Tuấn Dư (吴俊余)

OP

Feng Shao Feng - Phùng Thiệu Phong (冯绍峰)
Rhydian Vaughan- Phụng Tiểu Nhạc- (鳳小岳)
Q

Dylan Kuo - Quách Phẩm Siêu (郭品超 )

Aaron Kwok - Quách Phú Thành (郭富城)

Kenny Kwan- Quan Trí Bân (关智斌 )
RST

Bii  - Tất Thư Tận(毕书尽)

Alec Su - Tô Hữu Bằng (苏有朋)

Joe Cheng - Trịnh Nguyên Sướng (郑元畅)

Calvin Chen - Thần Diệc Nho (辰亦儒)

Zhang Dan Feng - Trương Đan Phong (张丹峰)

Dicky Cheung - Trương Vệ Kiện (張衛健)

Zhang Han - Trương Hàn ( 张翰 )

Nicholas Tse - Tạ Đình Phong (謝霆鋒)

Jing Bo Ran – Tỉnh Bách Nhiên (井柏然)

Eric Suen - Tôn Diệu Uy (孙耀威)

Sun Yi Zhou - Tôn Nghệ Châu (孙艺洲)

Benny ~ Qian Yong Chen - Tiền Vịnh Thần (钱泳辰)

Jackie Chan - Cheng Long-Thành Long (成龍)

Thích Tiểu Long - Ashton Chen (释小龙)

Cheney Chen - Trần Học Đông  ( 陈学冬)

Benny Chan - Trần Hạo Dân (陈浩民)

Chen Kun - Trần Khôn (陈坤)

Chen Xiang - Trần Tường(陳翔)

Sammul Chan - Trần Kiện Phong (陈键锋)

William Chan  - Trần Vĩ Đình  (陈伟霆)

Kevin Cheng - Trịnh Gia Dĩnh (鄭嘉穎)

Ryan - Trịnh Khải (郑恺)

Joeseph Chang - Trương Hiếu Toàn (張孝全)

Zhang Zhe Han - Trương Triết Hạn (张哲瀚)

Jiao En Jun - Tiêu Ân Tuấn (焦恩俊)

Chen Xiao - Trần Hiểu (陈晓)

Zhang Rui - Trương Duệ (张睿)

Izz Tsui - Từ Chính Hy (徐正曦)

Gino - Thái Thượng Phủ (蔡尚甫)

Zhang Shi - Trương Thế (張世)

Mark Chao - Triệu Hựu Đình (趙又廷 )


Jiang Jing Fu - Tưởng Kính Phu - 蒋劲夫

Zhang Zhuo Wen - Trương Trác Văn (张倬闻)

Wang Yiming - Tiểu Bảo ( 王一鸣 )

Song Da Min-Tống Đạt Dân (宋达民)

Edwin Siu - Tiêu Chính Nam ( 萧正楠 )

Vincent Zhao - Triệu Văn Trác ( 趙文卓 )

Sheng Yi Lun - Thịnh Nhất Luân (盛一伦)


U

Jiro Wang - Uông Đông Thành (汪东城)V

Wang Qing - Vương Thanh ( 王青 )

KingOne Wang - Vương Truyền Nhất (王傳一)

Aaron Yan - Viêm Á Luân (炎亞綸)

Wang Jin Duo - Vương Kim Đạc (王今铎)

Sam Wang - Vương Thiệu Vỹ (王绍偉)

Yuan Hong - Viên Hoằng (袁弘)

Wang Zi - Vương Tử (王子)


Wang Kai - Vương Khải (王凯)


X


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-9-2011 19:48:23 | Xem tất
Sinh nhật của các diễn viên


Tháng 1
Tôn Diệu Uy (03/01/1973)
Lục Nghị (06/01/1976)
Ngôn Thừa Húc (01/01/1977)
Nghiêm Khoan (24/01/1979)
Thái Thượng Phủ (30/1/1981)
Bạch Tử Hiên (11/01/1985)
Thích Tiểu Long (06/01/1988)Tháng 2
Trương Vệ Kiện (08/02/1965)
Trần Khôn (4/2/1976)
Đặng Siêu (08/02/1979)
Minh Đạo (26/2/1980)
Ngụy Thần (22/02/1986)
Trương Trác Văn (28/02/1986)
Lâm Canh Tân (13/02/1988)


Tháng 3
Nhậm Tuyền (4/3/1975)
Tiêu Chính Nam (23/3/1977)
Nhiếp Viễn (17/03/1978)
Bành Vu Yên (24/3/1982)
Lý Giai Hàng (08/03/1987)
Hồng Trác Lập (02/03/1987)
Phụng Tiểu Nhạc ( 10/03/1988)
Ngô Tuấn Dư (07/03/1992)
Vương Thanh(10/03/1993)


Tháng 4
Thành Long (7/4/1954)
Triệu Văn Trác (10/4/1972)
Trương Đan Phong (01/04/1981)
Cao Tử Kỳ (30/4/1981)
Giả Nãi Lượng (12/04/1984)
Hoàng Minh (15/4/1986)
Trịnh Khải (17/4/1986)
Nguỵ Thiên Tường (01/04/1987)
Trương Duệ (07/04/1987)
Vương Tử (14/04/1989)
Tỉnh Bách Nhiên (19/04/1989)
Vương Kim Đạc (25/04/1989)
Lộc Hàm (20/04/1990)Tháng 5

Lê Diệu Tường (04/05/1964)
Dương Tuấn Nghị (01/05/1974)
Đinh Tử Tuấn (06/05/1974)
Trần Kiện Phong (04/05/1978)
Vương Truyền Nhất (5/5/1980)
Lăng Tiêu Túc (22/05/1980)
Đỗ Thuần (22/05/1981)
Từ Chính Hy (05/05/1985)
Trương Triết Hạn (11/05/1991)Tháng 6
Lương Triều Vỹ (27/06/1962)
Quách Phẩm Siêu (08/06/1977)
Châu Du Dân (09/06/1981)
A Bổn (11/06/1982)
Trần Học Đông (28/06/1990)
Tháng 7
Âu Dương Chấn Hoa (28/07/1960)
Lý Minh Thuận ( 23/07/1971)
Hoàng Thiếu Kỳ (6/7/1971)
Lập Uy Liêm (30/7/1976)
La Chí Tường (30/07/1979)
Hồ Vũ Uy (24/07/1982)
Diệp Tổ Tân (08/07/1984)
Mã Thiên Vũ (12/7/1986)
Trần Hiểu (05/07/1987)
Tất Thư Tận (07/07/1989)
Hàn Đông Quân (21/07/1992)Tháng 8
Cổ Cự Cơ (18/8/1972)
Ngô Kiến Hào (07/08/1978)
Tạ Đình Phong (29/08/1980)
Cao Hạo (04/08/1981)
Uông Đông Thành (24/08/1981)
Vương Khải (18/08/1982)
Viên Hoằng (23/08/1982)
Chu Tử Kiêu (13/8/1986)Tháng 9
Huỳnh Nhật Hoà (04/09/1961)
Tô Hữu Bằng (11/09/1973)
Ngô Ngạn Tổ (30/9/1974)
Hà Nhuận Đông (13/09/1975)
Hồ Ca (20/09/1982)
Trịnh Nguyên Sướng (16/09/1982)  
Đường Vũ Triết (2/09/1984)
Cao Dĩ Tường (22/09/1984)
Triệu Hựu Đình(25/09/1984)
Tưởng Kính Phu (2/09/1991)
Dương Dương (09/09/1991)
Thịnh Nhất Luân (23/9/1992)Tháng 10
Quách Phú Thành (26/10/1965)
Trần Hạo Dân (7/10/1969)
Cổ Thiên Lạc (21/10/1970)
Ngô Kỳ Long (31/10/1970)
Mã Tuấn Vỹ (26/10/1971)
Lưu Khải Uy (13/10/1974)
Lâm Chí Dĩnh (15/10/1074)
Hứa Thiệu Dương (17/10/1976)
Ngô Tôn (10/10/1979)
Phùng Thiệu Phong (07/10/1978)
Khưu Trạch (14/10/1981)
Tôn Nghệ Châu ( 23/10/1983)
Trương Hàn (6/10/1984)
Kiều Nhậm Lương (15/10/1987)
Bạch Kính Đình (15/10/1993)
Tiểu Bảo (31/10/2006)Tháng 11
Tống Đạt Dân (06/11/1967)
Tiêu Ân Tuấn (07/11/1967)
Chung Hán Lương (30/11/1974)
Huỳnh Hiểu Minh (13/11/1977)
Kiều Chấn Vũ (01/11/1978)
Thần Diệc Nho (10/11/1980)
Hàn Đống (11/11/1980)
La Tấn (30/11/1981)
Viêm Á Luân (20/11/1985)
Trần Vĩ Đình (21/11/1985)
Du Hạo Minh (14/11/1987)Tháng 12
Hà Gia Kính (29/12/1959)
Lâm Văn Long (19/12/1967)
Vương Thiệu Vỹ (18/12/1976)
Cận Đông (22/12/1976)
Lâm Giang Quốc (23/12/1977)
Lâm Phong (8/12/1979)
Hoắc Kiến Hoa (26/12/1979)
Tiền Vịnh Thần (02/12/1980)
Huỳnh Tông Trạch (13/12/1980)
Quan Trí Bân (30/12/1980)
Hạ Quân Tường (28/12/1983)
Trương Hiếu Toàn (28/12/1983)
Mao Tử Tuấn (31/12/1986)
Đậu Kiêu (15/12/1988)
Trần Tường (13/12/1989)
Hồ Nhất Thiên (26/12/1993)


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách