Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tranthithuylam
Thu gọn cột thông tin

Đăng ký tác phẩm trước và sau khi biên tập

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-2-2017 19:15:17 | Xem tất
Đăng ký tác phẩm: Tiểu Thuyết
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ ]. S( g2 |4 P$ t
Tên: Vương Bài Biên Đạo
©2019 Kites.vn | ( f1 V! y! x/ Z, J2 u% KAll rights reserved
Tác giả: Giang Nguyệt Niên Niên
©2019 Kites.vn |   J* B1 d- O) V# O4 w  n/ [All rights reserved
Thể loại: trọng sinh, showbiz, thanh xuân, HE.
' {% A8 L: p% L  g& k©2019 Kites.vn | All rights reserved
Editor: Hina
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ K  u& z3 Z, O+ Q) O0 A/ f
Tình trạng sáng tác: xong hết rồi
9 J/ t  A; a" Y  ~' Q% s5 J( M3 d©2019 Kites.vn | All rights reserved
Độ dài: 80C + 1PN
©2019 Kites.vn | All rights reserved* X. O( D: n- |* w6 L
Raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2734946
©2019 Kites.vn | 2 V) D* v  ?( h; Y8 LAll rights reserved
Tốc độ: 3 ngày/chương
9 c* E& _4 j& J: i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đăng ký làm poster: Có
©2019 Kites.vn | 7 |+ e& j9 Q9 ]All rights reserved
! X% h4 I- Q; K! k4 W; g) V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Giới thiệu vắn tắt:
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 l, h9 h7 Q! x
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2019 Kites.vn | " I1 Q, R3 `+ N4 J/ g8 TAll rights reserved
: w+ j3 @9 G! |) J% K6 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 1:
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 G/ ?& |6 ^3 d8 P$ @, Y
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

Bình luận

Cám ơn em nhiều nha  Đăng lúc 1-2-2017 09:49 PM
dạ được, chị lập thread đi, bất cứ lúc nào cần hỗ trợ chị cứ nhắn ạ, hi hi  Đăng lúc 1-2-2017 09:45 PM
À thôi poster chị nhờ bạn chị xem nếu không được nữa thì chị nhắn em nha, giờ chị lập thread luôn được chưa em?  Đăng lúc 1-2-2017 09:42 PM
mừng chị quay về, chị có yêu cầu gì với poster không ạ?  Đăng lúc 1-2-2017 09:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-2-2017 01:32:53 | Xem tất
Đăng ký tác phẩm
©2019 Kites.vn | All rights reserved, N$ U7 a8 U5 H& K
% w5 S/ i% P" D: U. U4 H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tên tác phẩm: Đi qua con đường của em
$ o  |- {( L  D- c# t©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 \, Q1 q6 g$ u" {( ^' O
Tác giả: Giải Tổng
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 I2 }& a  n# Y0 r& F
©2019 Kites.vn | 3 x5 ^. W. N& W  LAll rights reserved
Thể loại: Hiện đại, HE
©2019 Kites.vn | $ s! `# f  p6 S) }All rights reserved
5 \8 @: R. O- N8 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Người dịch: Mốc
8 I& ~) g# ?4 B1 v; l©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | / a6 J% X* t; w0 K: G- p' ^$ p& R- s' pAll rights reserved
Chỉnh sửa: Fei Yang
©2019 Kites.vn | ; j* h/ Z% H0 `" }" ZAll rights reserved
* X; G4 {6 _2 l5 i0 s7 @6 W3 v, N©2019 Kites.vn | All rights reserved
Độ dài: 65 Chương
©2019 Kites.vn | * T* B- }5 J+ ?+ q# d5 L( B/ kAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 E7 K* l6 a+ |, o. U" m! IAll rights reserved
Raw: Tấn Giang
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 G% Z- `+ b# D8 V, x
©2019 Kites.vn | 6 E* H- }- ]3 N- W  |+ eAll rights reserved
Tiến độ: 1-2 chương/tuần
©2019 Kites.vn | 1 C) m; I% b& {4 ]7 M  \All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' |* `8 ?+ M. D( B+ h
Giới thiệu:
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 t0 l2 L3 g! U( ~
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 f! d6 b3 Y) M7 m  I
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

Bình luận

ok em, cứ đăng thread đi nhé, vì poster hơi bị lâu :P  Đăng lúc 2-2-2017 02:46 PM
À, em quên mất, em đăng ký làm poster luôn ạ  Đăng lúc 2-2-2017 12:24 PM
ok, em đăng đi nhé  Đăng lúc 2-2-2017 09:11 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-2-2017 21:57:56 | Xem tất
Đăng ký tác phẩm: tiểu thuyết
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ t% N5 L) Y( t# D
Tên tác phẩm: Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên
! Y3 u, d4 q! b+ D  r©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tên tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
©2019 Kites.vn |   \4 u1 a1 b+ {2 YAll rights reserved
Link raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2480502
©2019 Kites.vn | + _- ?# j2 G2 o: e2 HAll rights reserved
Tốc độ: 1 tuần/1 c nếu có thể
) {/ p5 \8 |  Y: ~; ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đăng ký làm poster: không
©2019 Kites.vn | All rights reserved  h5 @. D) E; x/ X1 @! p, j# H
©2019 Kites.vn | 8 a0 b+ R3 f, T1 ]7 o% y$ OAll rights reserved
Văn án:
8 Q8 p) z$ k5 R* M( h3 N7 ^3 R& J, |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vì không muốn gả cho lão già chẳng ra gì ở huyện bên, nàng buộc phải chạy trốn.
5 \, l8 H2 w0 f8 `  x2 T' _: f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " C  z4 L4 N, K4 jAll rights reserved
Lần thứ nhất bỏ trốn, đúng lúc gặp tướng quân vào thành, nàng té một vòng lăn quay, à không, là quỳ xuống trước mặt hắn (không phải cố ý đâu).
©2019 Kites.vn | 3 m+ J* \9 L) U  g* U$ k" Y( p# Z2 eAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 _7 ~# L# H; e8 wAll rights reserved
Lần thứ hai bỏ trốn, đúng lúc gặp tướng quân đến nhà làm khách, bị tướng quân bắt ngay tại trận (nhất định là hắn cố ý).
3 E: `" B0 l( x©2019 Kites.vn | All rights reserved
! g3 n4 W6 w! b©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lần thứ ba bỏ trốn, khắp người nàng đầy thương tích, gần như là tuyệt vọng, mà hắn nhanh chóng cưỡi ngựa lao đến, mở rộng vòng tay ôm nàng vào lòng (hắn cố tình thật là quá tốt).
©2019 Kites.vn | ; ~7 ^$ U3 s# OAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. U- u3 |+ W- o3 [6 k5 F5 x
Tướng quân nói: "Tuy ta không muốn kẹp ân với ngươi, nhưng ta có ân với ngươi là sự thật."
  l- z2 k3 z: J1 a4 R1 W+ y7 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 c( g$ W  C# R6 Q
Cho nên là?
2 L% n, Z' r. g$ e( v©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 E- z. ^  W' j4 H$ n8 U8 Q: j9 g1 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tóm tắt: An Nhược Thần không muốn khuất phục trước số phận, cả ba lần trốn nhà đều đụng phải Long tướng quân. Nàng cứ ngỡ có thể được quý nhân tương trợ, không ngờ lại cuốn vào âm mưu gián điệp. Người nhà ác độc, muội muội mất tích, gián điệp thần bí, quyền biến minh tranh ám đấu. An Nhược Thần trở thành mấu chốt để phá giải bí ẩn, cũng trở thành điểm tựa trên đầu quả tim Long tướng quân.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 E1 N" t/ V( {' W
©2019 Kites.vn | % m0 a& }7 `! w4 i  \$ LAll rights reserved
Câu nói tóm tắt: Đúng thời gian đúng người, tất cả đổi thay.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* G7 ~9 ]6 o+ |% J* C; E. R
©2019 Kites.vn | All rights reserved" ^* Q; m+ g; _  Z. W7 Q
Nửa chương 1:
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 R0 P8 i4 e' a, ]% l
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

Bình luận

muốn làm gì đó thì làm :))  Đăng lúc 3-2-2017 07:27 AM
cho em đổi lại tên truyện cho đỡ sến =))  Đăng lúc 2-2-2017 10:06 PM
ok đăng đi em  Đăng lúc 2-2-2017 09:59 PM
Dài quá cho phép em up nửa chương ạ.  Đăng lúc 2-2-2017 09:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-2-2017 08:32:48 | Xem tất
Thông báo tác phẩm hoàn thành:
©2019 Kites.vn | 3 ^, U, T) X% ~* }; iAll rights reserved
- Tên tác phẩm: Nơi cuối con đường, anh và em
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 X: Q( z  ?- Q/ n, g: u) o
- Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên
©2019 Kites.vn | All rights reserved" [3 a# n1 h. l: R. V. }! u+ O. g* Q
- Thể loại: Hiện đại, HE
©2019 Kites.vn | 3 v1 |1 p+ B( cAll rights reserved
- Số chương: 68
7 u$ \7 r; K4 ?3 l% b9 x9 K& i/ D©2019 Kites.vn | All rights reserved
- Editor: huong1603

Bình luận

ok bạn  Đăng lúc 6-2-2017 08:46 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-2-2017 09:55:10 | Xem tất
Đăng ký tác phẩm: Tiểu thuyết
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 |$ B3 P5 w# J0 O
Tên tác phẩm: Kinh niên lưu ảnh
©2019 Kites.vn | 5 ?( }; }& l8 z% D7 A9 Q- JAll rights reserved
Tên tác giả: Như Thị Phi Nghênh
©2019 Kites.vn | ! Z; V4 ]+ W, O/ M6 U( W$ c% @All rights reserved
Thể loại: Hiện đại, HE
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ X( x" p- e: _- p$ \( p
Người dịch: ALin
©2019 Kites.vn | All rights reserved* y; [. R5 V/ E# u) ^
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ v$ ]+ [1 S' h, B7 F
Độ dài: 43 chương chính truyện + 9 chương ngoại truyện
©2019 Kites.vn | + @3 A, T) D+ W, ~All rights reserved
Nguồn raw: http://www.lwxs520.com/books/15/15354/index.html
0 x$ _+ X# e8 Z' N©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tốc độ: 1 chương/1 tuần
©2019 Kites.vn |   _6 M' W: L$ Y' y3 h( kAll rights reserved
Đăng ký làm poster: Có
©2019 Kites.vn | + G/ }! @6 f! V: X$ K. WAll rights reserved
Giới thiệu sơ lược:
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ q6 @# Y/ Z* X. H
Văn án:
# Y/ Q3 h$ h! B) l$ w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cuộc đời này, ngay cả gặp mặt một lần cũng là mong ước hão huyền.
7 e" P; C; G$ }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bao năm tháng đã qua, liệu chúng ta có thể lưu giữ lại được không?
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 \2 O5 m5 ]9 f/ o
“Nếu như có thể, em sẽ dùng trọn đời trọn kiếp để nhớ về anh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 ^% W- S" \! C% C* G- z
“Câu trả lời này, anh sẽ dùng thời gian trọn đời trọn kiếp trả lời em.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved# u' w! p& s, I8 P) @
Nhân vật chính: Triển Nhược Lăng, Chung Khi

©2019 Kites.vn | 3 y: X- `! C3 J3 C2 a+ r/ n) E  k$ L$ \All rights reserved
Chương 1:

©2019 Kites.vn | All rights reserved  i/ V+ ?. Z) }; ~0 B* C/ U) _
       
Cao trung đối với Triển Nhược Lăng mà nói chỉ là một mảng ký ức vừa hỗn độn vừa mơ hồ, mãi đến sau này mới dần dần trở nên rõ nét.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 g; b! {5 g3 C# ?0 k! J9 e2 i
        Hơn ba tháng sau dài sau khi tốt nghiệp lớp 12, cô lật lại từng kỷ niệm, giống như trong một bộ tranh xếp hình lớn, từng mảng, từng mảng ghép vào nhau tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh những năm tháng cao trung.
5 V% [. _% x/ j- w©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Rất nhiều lúc, Triển Nhược Lăng có thể dễ dàng men theo dòng sông ký ức dài đằng đẵng, quay trở về với tiết Hoá học đem lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất.
©2019 Kites.vn | 4 K1 }( V" X6 m$ m- {0 E0 {* lAll rights reserved
        Đó là tiết Hóa học đầu tiên sau khi khai giảng lớp 10.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 M: N/ _+ v0 M2 p6 a. @! ~
        Lúc ấy cách giờ tan học chỉ vỏn vẹn vài phút đồng hồ, giáo viên Hóa học đã giảng xong bài nhưng vẫn chưa có ý định cho hết tiết, ngước nhìn đồng hồ treo ở phía cuối lớp, nói: “Vẫn còn vài phút nữa, các em xem lại sách một lần, suy ngẫm lại một chút nội dung của bài học hôm nay.”
©2019 Kites.vn | : k0 w* r3 t: X9 d& H, PAll rights reserved
        Toàn bộ học sinh trong lớp đều đang trong trạng thái nhao nhao không yên, chỉ có lác đác vài bạn học chăm chú xem sách. Âm thanh thu dọn sách vở, đồ đạc lắp đầy không gian, dường như chỉ cần âm thanh này càng lớn thì càng thể hiện được sự bất bình đối với giáo viên. Thậm chí có không ít bạn học còn khoa trương kéo bàn đẩy ghế, nhưng lại vô cùng cẩn thận cúi thấp đầu không để giáo viên biết được là ai đang làm loạn trong lớp.
  {& z# M- v- S8 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng cúi đầu lật lật sách giáo khoa, thỉnh thoảng lại nghe thấy vài vài tiếng càu nhàu bất mãn vang lên từ các bạn học xung quanh:
% y* v& @& J: u; j. A2 D* `; k©2019 Kites.vn | All rights reserved
        “Đói bụng muốn chết, sao vẫn còn chưa hết tiết nữa?”
8 o/ h7 y" `9 f4 _% Q: J©2019 Kites.vn | All rights reserved
        “Giáo viên này sao không làm việc thiện cho nghỉ tiết sớm chút đi?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved% b. e  g# Y# G+ p
        Giáo viên Hóa học giống như chỉ nhìn nhưng không hề nghe thấy cả lớp ầm ĩ nhốn nháo, nói thêm một lần nữa: “Mọi người xem lại sách lần nữa…”
©2019 Kites.vn | All rights reserved, D/ p% N! J) z1 [0 |" \
        Lời còn chưa dứt liền có giọng nói của một nam sinh vang lên: “Xem xong rồi!”
©2019 Kites.vn |   d. l3 v+ E8 l" hAll rights reserved
        Âm thanh rất dõng dạc, dội vào tai vô cùng rõ ràng, kết nối câu sau với câu trước vừa khéo tựa như chỉ buộc miệng nói ra, thế nhưng nghe vào lại có vài phần giống như cố ý đối đầu.
4 n8 Q, n/ b1 k( M" O) f©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Toàn bộ học sinh trong lớp không hẹn mà cùng nổ ra một tràng cười, vài bạn học ngồi bàn đầu thậm chí còn thích thú quay đầu ra sau, tìm hiểu xem tiếng nói vữa nãy được phát ra từ đâu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: ~1 x/ h& a0 s* r
        Triển Nhược Lăng cũng không kìm được mà bật cười. Cô không nghĩ rằng học sinh năm đầu cấp có thể chủ động và kiêu ngạo như thế - câu trả lời đó quả thật hơi liều rồi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* I) ]: y; T, T5 t1 p
        Sau này, cô luôn cho rằng tiết Hóa học kia chính là kỷ niệm đầu tiên giữa cô và Chung Khi, cũng đồng thời là kỷ niệm sâu sắc nhất. Anh dùng một câu nói ngắn gọn “xem xong rồi” chiếm lấy một góc trong đầu óc cô, để rồi những năm tháng chia ly sau này cô đều không ngừng hồi tưởng lại.
" n& q7 q* W4 N. i" y/ j- U, s©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Tiếng chuông tan học vẫn chưa vang lên, giáo viên Hóa học lại nói: “Vậy thì lại xem thêm lần nữa.” Lúc nói còn để ý quan sát nam sinh có khuôn mặt sáng láng ngồi ở phía sau lớp học.
©2019 Kites.vn | . q' N: L/ ~1 s2 TAll rights reserved
        “Reng reng reng ~ ~”
) c, g% v3 o  b# X( r: q©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Vào lúc này, tiếng chuông tan học vô cùng đúng lúc vang lên.
- g8 o8 N; T# Q6 `/ d* A9 g' l. y©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Tất cả mọi người, bao gồm những bạn học đang xem sách cùng những bạn học không xem sách đều ngẩng đầu nhìn giáo viên, chỉ đợi một tiếng cho phép tan học.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 B" a/ y: \& \; e
        Giáo viên Hóa học gật gật đầu: “Mọi người có thể ra về.” Ngữ khí vẫn như cũ, vô cùng dịu dàng.
©2019 Kites.vn | ' Z; d1 c0 h  ^All rights reserved
        Ngay lập tức, âm thanh đứng dậy và kéo cặp sách vang khắp lớp học. Không đến vài phút sau, học sinh đều đã ra về gần hết, phòng học trong phút chốc trở nên vô cùng tĩnh mịch.
4 `; v$ r7 M5 U. L5 B- g8 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Tiết học đầu tiên của buổi chiều hôm sau là tiết Sinh vật của giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo trẻ tuổi đứng trên bục giảng, cầm tờ danh sách lớp nói: “Đọc đến tên bạn nào, bạn đó đứng dậy tự giới thiệu bản thân với cả lớp một chút…”
©2019 Kites.vn | All rights reserved. G& l+ U5 g3 E  |
        Khi nghe đến tên mình được đọc lên, Triển Nhược Lăng lập tức đứng dậy: “Mình là Triển Nhược Lăng, rất vui được gặp mọi người.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 V* `3 s& z) U: [$ r
        Tiếp theo lại có vài bạn học, nghe đọc đến tên mình cũng đứng dậy tự giới thiệu bản thân.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- f5 E3 I  t$ J, n; m
        Cô chủ nhiệm cầm danh sách lớp trong tay, nghi hoặc đọc lên: “Chung Kì?”
©2019 Kites.vn | 1 O% \) V1 _+ EAll rights reserved
        Không có ai trả lời.
/ b$ w- Z$ L# s. g9 s/ B' w' h- l$ i4 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Trôi qua vài giây, giọng của một nam sinh vang lên: “Cô giáo, chữ thứ hai viết như thế nào vậy?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ k. G# `) Q" b) {' P
        “Vô cùng xin lỗi, chữ này có lẽ do tôi đọc sai. Để tôi viết lên bảng.” Giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi bối rối lấy viên phấn viết lên bảng đen một chữ: Khi.
©2019 Kites.vn | 1 q; t" Q* Y7 j- gAll rights reserved
        “Khi.” Triển Nhược Lăng vô tình đọc thành tiếng chữ được viết trên bảng.
8 T& u. f( W1 n& L8 n" M©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Phía sau truyền đến âm thanh ghế bị kéo dịch ra, có người đứng dậy: “Thưa cô, là em.”
©2019 Kites.vn | 0 e$ e/ }% [2 ~$ ]4 x0 U* M/ _9 IAll rights reserved
        Là giọng của nam sinh vừa lên tiếng lúc nãy, vang lên bên tai rất rõ ràng: “Mình là Chung Khi…”
©2019 Kites.vn | All rights reserved* R" E$ Z7 o& Y" e; ~! p
        “Quả thực đọc là “Kì” mà, chữ hiếm gặp như vậy cậu cũng đọc được à?” Trình Tư Dao ngồi bên cạnh Triển Nhược Lăng, kinh ngạc không thôi.
©2019 Kites.vn | , v7 }  m( \0 q+ X, k- iAll rights reserved
        “Chẳng qua mình biết một người trong tên cũng có chữ này.” Triển Nhược Lăng cười nhẹ.
©2019 Kites.vn | 3 b1 Z5 ~2 v. O: lAll rights reserved
        Trình Tư Dao xoay đầu nhìn về phía sau, “à? Là người sáng hôm qua ấy.”
©2019 Kites.vn | " t8 f9 F3 R) ?4 C" w* TAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng thuận miệng hỏi: “Người nào cơ?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved& R2 H: \; K8 |( n3 I
        “Chính là người trong tiết Hóa học hôm qua la lên “xem xong rồi” ấy.” Trình Tư Dao dẫu dẫu môi, ra hiệu cho cô mau nhìn về phía sau xem.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) d* p, p" s0 F+ Z% y, G8 ^5 x  T6 |
        Là người đó?
©2019 Kites.vn | / i: x# g. K: ~/ Q" `9 a7 T5 V3 ^3 O/ UAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng hấp tấp quay đầu ra sau.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% D* q. ^* q  m' F$ u2 z$ l
        Nam sinh tên Chung Khi vừa tự giới thiệu về bản thân xong, đang ngồi xuống nói vài ba câu với nam sinh ngồi bên cạnh, dáng vẻ ngồi tựa vào lưng ghế có phần lười biếng.
0 b' o5 q2 [' [( z  S©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Những tia nắng chiếu vào lớp học, ôm lấy khuôn mặt cậu, tóc của cậu rất ngắn, cả vầng trán chìm trong màu vàng của nắng, đuôi mắt cong cong, khóe môi mang theo một nụ cười nhạt nhìn vào hơi giống với bộ dạng một người ưa bỡn cợt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, ?. b  g8 ?! m7 F  m* _# G6 H
        Chính là người này vào tiết Hoá học đã nói ra một câu kinh điển nổi danh?
©2019 Kites.vn | All rights reserved# \  n$ b# G6 H( V; e0 h
        Nhờ đó, cô mới ghi nhớ cái tên này, cũng nhờ đó, nhớ đến người này.
+ L/ K  }2 E- y7 e1 R& Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Có thể phát biểu một câu táo bạo không hề cố kỵ như vậy trong tiết Hóa học, bạn học này nhất định đủ năng lực.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  [( b4 f2 I$ f! |9 t
        Quả thực thực tế đã chứng minh phán đoán của Triển Nhược Lăng. Thành tích học tập của Chung Khi rất xuất sắc, là một học sinh ưu tú điển hình, được các giáo viên vô cùng yêu thích. Bất kể là giáo viên dạy môn nào, chỉ cần nhắc đến tên cậu ấy đều cực kỳ cao hứng vui vẻ.
©2019 Kites.vn | & c, f' S  p( p5 I8 \4 b" I; ZAll rights reserved
        Cậu ấy không thuộc kiểu học sinh cần cù siêng năng, thế nhưng thành tích lại luôn đặc biệt vượt trội. Cậu ấy cũng không phải người giỏi xã giao, trước giờ cũng chẳng để tâm đến việc lấy lòng bạn học và giáo viên, thế nhưng tất cả giáo viên và các bạn học ngồi xung quanh đều rất thích cậu ấy. Cậu ấy lúc nào cũng mang bộ dạng không nghiêm túc hay đùa giỡn, như thể nếu trời sập xuống cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ấy.
©2019 Kites.vn | 6 K9 W& q  f7 {) nAll rights reserved
        Có một lần Trình Tư Dao không nhịn được lên tiếng: “Có thành tích tốt nên thảo nào lại kiêu ngạo như thế, bình thường không thèm để giáo viên vào mắt, bài tập cũng không nộp được mấy lần…”
( T, h7 w( Z& W; Z$ O; G# C0 G©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng đang cúi đầu chăm chú đọc sách nghe thấy, bật cười trả lời. “Mình thấy cậu ấy buồn cười mà.” Cô nhớ lại tiết Hóa học, nhớ lại câu nói “xem xong rồi” kia của Chung Khi - chỉ ba từ vô cùng gọn ghẽ lại dễ dàng làm thay đổi bầu không khí ngột ngạt của lớp học, thậm chí đến sau khi tan học nó vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô.
©2019 Kites.vn | 0 @% {  Y: _- [; o" c4 T4 }4 x5 Y9 h6 @All rights reserved
        Cô lại nói tiếp, “mình nhớ tiết Hóa học kia… Mình thấy cậu ấy nói chuyện cũng thú vị lắm.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ o+ w$ J/ D) y& f8 |  ?
        “Được rồi, đúng là cậu ta có chút buồn cười, nhưng mà vẫn rất cao ngạo. Mình thấy cậu ta hơi xem thường người khác… Nhưng mà một người vừa đẹp trai, thành tích học tập lại vừa siêu, ngay cả mình mình cũng thấy bái phục nữa là.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved* U3 |8 I+ U. G' n" R
        Triển Nhược Lăng cười cười, cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 z) s3 L+ S4 O
        Trong lòng bất giác ấp ủ một chờ mong: Cô muốn được làm quen với Chung Khi.
, ?9 V. v1 f; l" Z7 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Sau đó, khi nghĩ lại những lời Trình Tư Dao nói, cô nghĩ mình chỉ có thể bỏ cuộc – Chung Khi là một học sinh hoạt bát là thế, rất nhiều lúc cậu ấy để lại cho Triển Nhược Lăng một ấn tượng cậu ấy giống như một đứa trẻ con lúc nào cũng vui vẻ, thế nhưng trong ấn tượng của nhiều người cậu ấy lại là người rất khó tiếp xúc – đặc biệt là đối với nữ sinh, ngoại trừ Bối Tử Toàn ngồi phía trước cậu ấy, Triển Nhược Lăng gần như chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy nói chuyện với bất kỳ bạn học nữ nào.
' Z% z" \) Z2 w. ?0 {2 M3 J2 s©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Cô thầm nói với chính mình: Thôi vậy, suy cho cùng đều là bạn học cùng một lớp, vẫn còn nhiều thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày làm quen với cậu ấy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: B( ~/ O2 G0 {8 e( h+ W
        Thế nhưng, cô tuyệt không thể ngờ được, ngày ấy lại xa xôi đến như vậy, hơn nữa lại còn đến sau một vụ tai nạn xe.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: g& i3 a! [- d  S' T
        Kỳ nghỉ Quốc khánh, Triển Nhược Lăng gặp phải tai nạn xe: Cô bị một chiếc xa taxi đâm vào khi đang đi trên phố, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, chân bị gãy phải bó một lớp bột thạch cao dày.
* P; b' h; J3 ~- R2 `* H" z  E©2019 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng nằm viện hơn bốn tháng, đến khi xuất viện đã bước sang học kỳ hai năm lớp 10. Quay trở lại trường học đã vắng mặt lâu ngày, ngước ánh mắt nhìn lên phòng học ở trên cao, trong lòng bỗng dưng cảm thấy thật xa cách.
©2019 Kites.vn | 4 |1 E" D" p( A* b+ TAll rights reserved
        Bác sĩ đã dặn dò trong vòng hai tháng không được phép vận động, đồng thời còn viết một tờ giấy bảo cô đưa cho giáo viên. Nhờ vào tờ giấy này, cô có thể được miễn tiết Thể dục cũng như tất cả các hoạt động ngoại khóa.
©2019 Kites.vn | 6 b$ b  g4 ~) g  ], l" oAll rights reserved
        Do hơn bốn tháng không đến lớp, bài vở của cô không những bị bỏ lại rất xa, mà mối quan hệ với các bạn học vô hình trung cũng trở nên không mấy thân thiện.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& _$ ]- g1 P# d! ~
        Mỗi ngày Triển Nhược Lăng ngồi trong lớp học, an tĩnh làm bài tập, cũng rất ít nói chuyện cùng với các bạn học khác.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- z" b+ k2 a- m& _
        Tình trạng này kéo dài hơn nửa năm, cho đến tận học kỳ 1 năm lớp 11.
; r. |7 n! ~+ x4 Z. c3 h©2019 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

đã duyệt, bạn đăng nhé ^^  Đăng lúc 14-2-2017 10:34 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-2-2017 10:47:26 | Xem tất
ALin gửi lúc 14-2-2017 09:55 AM
©2019 Kites.vn | All rights reserved! L  Q1 e- \2 I
Đăng ký tác phẩm: Tiểu thuyết
/ \) B. N6 n' c0 k; `; ]' ?3 R0 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tên tác phẩm: Kinh niên lưu ảnh
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 u0 }3 i  l; X8 |
Tên tác giả: Như Th ...

Cảm ơn bạn nha, nhanh ghê
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-2-2017 11:54:35 | Xem tất
Đăng ký tác phẩm: tiểu thuyết
©2019 Kites.vn | , H! x/ A: g: F+ d. ~  h0 H4 ~All rights reserved
Tên tác phẩm: Quy tắc của nàng Lọ Lem
©2019 Kites.vn | All rights reserved- h# R$ f; j' X4 R2 g3 Z* f2 P5 c7 Q
Tên tác giả: Cửu Cửu
& w  X: a0 j9 e% U7 k, g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 r6 H" [/ E$ k
Chuyển ngữ: 23AT Team (TT dịch, Qin edit)
©2019 Kites.vn | All rights reserved! q1 m7 r" @/ r0 ~1 U( F
Tình trạng sáng tác: đã kết thúc
©2019 Kites.vn | + U( [9 {. \6 {4 p2 v# tAll rights reserved
Độ dài: 66 chương.
$ i  X) O% h* t, _1 Q6 z" R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=743299
' s8 V. m4 \1 w0 L$ P2 k# Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tốc độ: Chỉ có thể đảm bảo không bị drop.
: Z$ r0 I7 E$ O6 ]) @; U5 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đăng ký làm poster: không
) h2 [. M/ ?! W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Văn án:
5 {9 _$ m7 B3 i" b! B+ V5 p) L' \( V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô cứ đinh ninh cho rằng, thế giới này rất công bằng. Lấy được bao nhiêu thì phải bỏ ra bấy nhiêu, cô không có tư cách phung phí nên cô không muốn lấy quá nhiều. Cô còn ngây thơ đến nỗi cho rằng, hoàng tử đều có chung một công thức cố định: đẹp trai, nhà giàu, tốt bụng, chung tình. Ấy vậy mà, cô có điều kiện của cô bé Lọ Lem, lại không có may mắn của cô bé Lọ Lem.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  X' x) r" z  c5 j" n: q
©2019 Kites.vn | All rights reserved' O  A+ S" Z- j: n/ F; W0 ]" w
Chương 1: Gặp lại (1)
" K  W. O) I0 T/ h* n9 G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

Bình luận

duyệt :>  Đăng lúc 15-2-2017 12:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-2-2017 05:58:55 | Xem tất
Đăng ký tác phẩm: tiểu thuyết ngôn tình
©2019 Kites.vn | . f- w/ y( f0 y) @All rights reserved
Tên tác phẩm: Chi bằng tạm ở cùng nhau
©2019 Kites.vn | 5 r5 }5 E; a% SAll rights reserved
Tác giả: Thịnh Thế Ái
  S. {5 ^; e# T$ i. ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại: ngôn tình hiện đại, thanh mai trúc mã, ngọt ngào, nhẹ nhàng, HE
©2019 Kites.vn | All rights reserved* K/ L3 ?; x& t% O% B- J
Người dịch/Editor: Tuyệt Ái Chi Thành (jueaizhicheng)
©2019 Kites.vn | / {' l1 m( a6 b  z- ~5 \: tAll rights reserved
Tình trạng sáng tác: đã hoàn thành
©2019 Kites.vn | All rights reserved' s" c; y- m5 n) r2 Z
Độ dài: 66 chương
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 Q6 D7 j% b6 w0 m  U, h
Nguồn convert/ Nguồn raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2414123
©2019 Kites.vn | All rights reserved* M, ?  R/ X2 {. Y! V1 c
Tốc độ: 3 chương/ 1 tuần
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 R) Q( _- c# S3 z$ I8 C' q
Đăng ký làm poster: không
©2019 Kites.vn | . ~0 C* S& H! t5 i# {- lAll rights reserved
Giới thiệu:
. R$ C* q* o: d- ^; }! Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
VĂN ÁN:
©2019 Kites.vn | 4 f0 t( G  \* W2 |All rights reserved
Một đôi oan gia tính cách trái ngược, nhà khảo cổ học cứng nhắc và cô người mẫu phóng khoáng.
# L. O; w$ W/ t, ~* p©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " s1 g3 @7 N9 M  k. T$ dAll rights reserved
Giống như hương nước hoa Chanel, bát tự không hợp, tính cách trái dấu, lập nên hôn ước, chẳng bằng chấp nhận luôn. Sẽ thấy những tranh chấp  tình yêu ma sát ra thuốc súng như thế nào!
6 L3 W# u( ]# D8 ]. u1 N2 W1 y) f©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 L8 D  R8 A$ M% Q- `5 y2 w4 h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Diêu Tinh Thần: Bố Lục Lập Phong, nghiên cứu đồ cổ
0 g# k. P. o+ X# t©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 U1 d0 i4 j7 V/ B& SAll rights reserved
Mẹ Lục Lập Phong, nghiên cứu đồ cổ
# h; ]1 l' m! R: X& w$ \1 \# t©2019 Kites.vn | All rights reserved
0 S. {2 \+ _/ Q! f7 q* M) @7 W3 A©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lục Lập Phong, cũng nghiên cứu đồ cổ
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 b/ ]' M2 ]- h3 v
©2019 Kites.vn | 9 t+ `# E5 Y% N7 J0 D- h! gAll rights reserved
Sao lại muốn cô gả cho người đến 28 tuổi rồi vẫn lạc hậu như đồ cổ?!
1 o5 z! g/ q* K7 x; {! ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ |6 R' d( L. P: k' ~
Lục Lập Phong: Cô gái này, chỉ được cái mặt tiền, tài năng thì không có, nông cạn bừa bãi không có nội hàm, là đồ dỏm.
©2019 Kites.vn | * V! z" [8 }! X6 n: S( Y% C1 nAll rights reserved
; @4 [4 R8 r+ m1 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
Muốn tôi cưới cô ấy, thà sống cả đời nghiên cứu xác ướp còn hơn!
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 E) B/ R" f  [( B8 s: c7 X+ K
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 `( Z) n( |, e+ A& f7 ]! i
Diêu Tinh Thần: Chẳng cần khuyên bảo tôi, người mẫu hơi lớn tuổi thì sao? Chị đây chính là cởi mở yêu trẻ em, vô cùng hoạt bát nhé!
5 ?' J$ _- {! ]2 _( A' W2 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# w: p# w3 R. }! P; U
Lục Lập Phong: Không cần khuyên can là có ý gì? Chẳng nhẽ tôi vô cùng cứng nhắc à?
7 f* S6 |, x; n( n©2019 Kites.vn | All rights reserved
) K; o  \! N7 U8 n0 g" j) @4 |" y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Được rồi, vậy cô nói cho tôi biết, hương nước hoa Chanel được pha chế như thế nào?

CHƯƠNG 1:
©2019 Kites.vn | All rights reserved  g$ n; y+ a) E+ Z" o# D
Trong phòng chụp ảnh, âm thanh sắc bén vang lên nhanh nhẹn như kéo cắt.
©2019 Kites.vn |   `4 B* v$ v" X9 z( O8 W* {9 sAll rights reserved
! ^7 Y# d, g4 j7 W0 t5 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vóc người thon dài, chỗ lồi chỗ lõm khiến cho người ta cảm thấy thích thú của Diêu Tinh Thần đang đang đứng trước mặt nhiếp ảnh gia, mỗi một ánh mắt, một động tác của cô, đều không chần chừ mà chuẩn xác, tự tin mà chuyên nghiệp.
©2019 Kites.vn | & v+ ?% J" `+ e  n5 HAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 J# p# u7 K; a! }1 `' d, n5 m
“Rắc rắc rắc rắc”, từng tiếng vỡ vụn giòn tan va vào dây thần kinh của nữ trợ lý.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 z; v4 V& [  O, ]: z
©2019 Kites.vn | * K, E% B3 z( X% j. EAll rights reserved
Khí trời nóng vô cùng, bao quanh cô bốn phía, nhưng cô lại bất giác rùng mình.
©2019 Kites.vn | : M. i# j, _5 yAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 H" J$ C& j. s, Q/ T  U4 ?- kAll rights reserved
©2019 Kites.vn |   j, |, R/ S9 r4 UAll rights reserved
Hoàn Tử tay trái cầm một ly cà phê kem ướp lạnh, tay phải cầm một ly cà phê nóng hơn, ánh mắt u ám nhìn bộ dáng của Diêu Tinh Thần dưới đèn, đôi tay đang cầm ly hiện lên khớp xương rõ ràng, kẽ run run, càng tức giận đốt ngón tay càng trở nên trắng bệch.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# D9 w' l( A: L+ @# ~& }
©2019 Kites.vn | All rights reserved' D9 B+ ]! p. }; y% k3 F% S
Mỗi người đều có một ranh giới cuối cùng của mình.
©2019 Kites.vn | $ f& p  X' d& C0 [- ?% oAll rights reserved
$ R# U$ _6 i: L( u©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hiện tại, con gái của Hoàn Tử đã nhập viện vì bệnh tim, một người mẹ đơn thân như cô bây giờ lòng đang nóng như lửa đốt, vốn muốn xin Diêu Tinh Thần nghỉ để đi thăm con gái, lại bị cô đòi đi mua cà phê, mua thì mua, nhưng mua được cà phê rồi thì cô lại chê lạnh, làm khổ cô phải đi mua cà phê nóng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 v5 d& U, k2 h, l  m5 w( |/ q; _3 k2 A
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 J* _: a, `' E6 A% l" J
Đủ rồi, thật sự là quá đủ rồi!
! E% _; ]. ]% ?) F' Z% l©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% b2 Q1 S! Q+ \
“Bộp!” Ly cà phê giấy trong tay Hoàn Tử bị bóp vỡ một cách dữ tợn, chất lỏng đục ngầu lạnh như băng trào ra từ tay phải cô.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ A- b0 a# M/ ^/ E# w" V
©2019 Kites.vn | . e& d* @- Q" `9 \- b# eAll rights reserved
Diêu Tinh Thần . . . Diêu Tinh Thần!
©2019 Kites.vn | * Y( e1 a5 \3 D; p4 Y" [! iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" M' E4 x0 V3 {0 |
Trợ lý nghệ sĩ thì không phải là người sao!
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 n  |; B  B" Q9 \" A
9 C$ H) s" z% I3 B3 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hoàn Tử nheo mắt lại nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cô dưới ánh đèn sáng loáng, trong mắt tràn đầy chán ghét!
8 `2 m# S, j6 g; u' f3 K©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 O7 `* N4 `  yAll rights reserved
Cô sẽ liều mạng cùng cái người này! Mẹ nó! Bà đây không hầu hạ ngươi nữa!
©2019 Kites.vn | & V5 @1 c' o% i( A0 U  H! l$ \% QAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" p( ~, J' Y  j5 n
Tuổi còn trẻ mà đã khó phục vụ như vậy! Hoàn Tử cô không biết đã làm trợ lý cho bao nhiêu người? Không có một ai giống cái người làm cho người ta khó mà chịu được này.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 Z- J$ H7 T& W2 g1 Q# C( w
* J! O$ w9 z9 [% I" t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chỉ là không ngờ nhân phẩm của Diêu Tinh Thần như vậy, lại có thể sống bình yên vô sự trong vòng xoáy đấu tranh kịch liệt của giới người mẫu, còn có thể tiến vào vòng quay phim của ngành điện ảnh!
, S0 J* z+ D  ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ ^; N6 A" v6 B+ y9 `& R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tuy rằng vai diễn của cô đều là vai tiểu tam vợ bé tranh sủng cùng vợ cả, không nóng cũng không lạnh, nhưng chẳng hiểu sao lại còn có thể cho cô phát hành đĩa nhạc! Là phát hành đĩa nhạc!
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 {; G& L. n; F% t" A' e
©2019 Kites.vn | 6 `/ A+ U# s- E& a6 LAll rights reserved
Phi! Cái giọng giống như mẹ già vậy đã phá tan một bài hát, y y a a rầm rầm rì rì, giống như là một ổ gà mái vậy!
©2019 Kites.vn | 7 n  Q% x4 O! [2 P! [/ C) V' cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ' c' H' P! S' ^7 Y9 _; ?% ]All rights reserved
May mà ánh mắt của công chúng cũng coi là sáng như tuyết! Mấy bảng xếp hạng bình chọn top mười  nữ ca sĩ hát dở nhất, cô đúng là vô cùng xứng đáng mà xếp thứ nhất! Làn sóng hấp dẫn với tiêu đề “Diêu Tinh Thần cút ra khỏi làng âm nhạc” cũng tiến lên phía trước nhiều lần.
©2019 Kites.vn | 0 y% b9 T- w' O2 N, ]7 x! \5 @, KAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- {: q; r/ Y. L6 m( e. {; e
Thô tục, nông cạn, không học thức, tham hư vinh, người phụ nữ này, tháo trang sức ra thì không khác nào gái đứng đường mà cứ ở mặt công chúng giả bộ mình là nữ thần!
' l  t, Y  T# B; w' C©2019 Kites.vn | All rights reserved
' X7 [, @7 u9 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Rõ ràng lúc ở nhà ba ngày liền không thèm gội đầu, thế mà khi phỏng vấn dám ưỡn ngực vênh mặt nói mình là người sạch sẽ!
©2019 Kites.vn | + T7 Z' i2 o' |/ i2 O; C# \, ]All rights reserved
©2019 Kites.vn | % E1 ~" Q4 o( u  \" SAll rights reserved
Phi! Có lần Hoàn Tử đến nhà cô, vừa vặn nhìn thấy cô một bên thì đắp mặt nạ, một bên thì dũa móng chân, vô cùng say mê!
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 T5 F% v" O* s& E" v' i
©2019 Kites.vn | 4 Z2 ]5 D) I0 j4 B2 wAll rights reserved
Không được, cô không nhịn được nữa! Hoàn Tử căm phẫn hệt như một quả bóng đang phồng lên, càng ngày càng căng, càng ngày càng phồng, dù sao nếu không phục vụ cô nữa, thì dứt khoát phải xé lớp mặt nạ này ra, trước khi đi nhất định phải lột trần lớp mặt nạ này của cô!
3 d+ C0 w9 x& L% ^6 \% k; g$ @©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- V% d) z, b% u' E; C( B
Mắt thấy Diêu Tinh Thần đã chụp ảnh xong,chuẩn bị ra khỏi phòng chụp ảnh, “Lạch cạch”! Nữ trợ lý đem mảnh vụn của ly cà phê trong tay ném một cái, chí khí ngẩng cao trợn mắt nhìn Diêu Tinh Thần.
©2019 Kites.vn | 6 `' u* I2 _4 S' a* S+ D! x- X. {! C, \All rights reserved
0 J. v3 Q8 E9 e9 G* r1 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bây giờ đang là giữa mùa hè, nhưng máy điều hòa trong phòng chụp ảnh hình như đang bị hỏng, Diêu Tinh Thần rốt cuộc cũng không đứng vững nổi nữa, cởi phăng áo khoác mà nhà quảng cáo cung cấp xuống rồi bước nhanh tới phòng rửa tay, định dùng nước lạnh xối lên tay giải nhiệt một chút.
©2019 Kites.vn | 1 o' \, D& I4 T8 y  sAll rights reserved
3 L- v  q1 O0 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thân hình Diêu Tinh Thần rất cao, người cao một mét sáu như Hoàn Tử đứng cùng cô, giống như là tòa nhà cao ốc mới xây và tòa mới dỡ hỏng đang đứng chung một chỗ, chênh lệch khá xa, cho nên cô cũng chưa chú ý tới sự khác lạ của Hoàn Tử.
©2019 Kites.vn | ( V' x+ m$ M- L; ^! GAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ X# ]' p3 I4 W6 @
Hoàn Tử không cam lòng, siết chặt nắm đấm bước ra ngoài.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 ?1 z. B! S! p, Q4 k
©2019 Kites.vn | + {5 I8 ^6 U! |8 i0 g% ~All rights reserved
. . .
©2019 Kites.vn | . C3 I6 ^2 G+ s4 D! ^5 O" kAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ! H. `7 L# u5 f9 rAll rights reserved
Diêu Tinh Thần đứng trước bệ rửa mặt trong phòng vệ sinh, mở vòi nước, dòng nước lạnh như băng vừa mạnh vừa to, giống như ưu tư của cô vào đêm hôm đó.
0 u  f$ p$ A0 {! |, |# o+ X5 x+ V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 s$ u% t$ b2 h+ x0 Y
Đêm hôm đó, cô ở trên giường bị người ta khóa hai tay ra sau lưng, động tác vừa vội vàng mà nóng bỏng tiến vào. Khiến cho cả người cô đều đông thành tượng đá, theo từng va chạm kia mà vỡ vụn.
, P. s- R8 \+ S) L©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: I' [2 H5 M) `+ C
Ngày đó cô bị người môi giới lôi đi bàn bạc hợp đồng quảng cáo, là ở một biệt thự sang trọng. Lúc ngồi trên bàn tiệc không ngờ lại bị đổi ly rượu, uống liền mấy ly vào bụng, vốn đã lâng lâng, nhưng người có tửu lượng luôn luôn rất tốt như Diêu Tinh Thần lập tức nhận ra mình đã bị người ta bỏ thuốc, chuyện này cô đã từng nghe nói đến nhưng lại không ngờ nó sẽ phát sinh trên người mình, có điều khi đó tất cả đã muộn, đầu cô căng ra, tức khắc ngã quỵ trên ghế sa lon.
©2019 Kites.vn | ' K2 ?4 d5 y: gAll rights reserved
9 r6 q0 \$ x& K3 q! o( D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đến khi tỉnh lại, mắt đã bị che mất, cả người rơi vào một mảnh bóng tối, là cướp sắc sao, nếu là chuyện này thì Diêu Tinh Thần cũng không sợ, cùng lắm thì coi như tình một đêm, chờ khi tỉnh lại sẽ tìm người môi giới tính sổ, nhưng nếu là có người cố ý chỉnh cô, cố ý chụp hình quay phim khiêu dâm, vậy mới là phiền toái.
/ L4 M" l2 Z: i- _) }& G& P©2019 Kites.vn | All rights reserved
# s7 o# ?- M2 @$ O. @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trong bóng tối, cô cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh tạo, tựa như tứ chi trên cơ thể đều không phải của cô, chỉ có khứu giác, thị lực đã ngủ đông vào thời điểm đó lại trở nên nhạy cảm khác thường.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* Z3 ~) ?& n# q( u9 X9 j, \7 h
©2019 Kites.vn | All rights reserved* i( z0 t/ M; ]# f! o/ {
Cô nghe thấy tiếng bước chân của người kia, dừng lại ở bên mép giường, hắn ta tựa hồ nhìn cô rất lâu, hoặc có thể đang nhìn nơi khác, nói chung là mãi rất lâu sau đó cũng không làm gì.
©2019 Kites.vn | % Y6 y" o/ w" q4 a% ]2 f+ p) L) mAll rights reserved
, ]3 T- P  o( h- a2 k©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cho đến khi cô sắp bất tỉnh, sột sột xoạt xoạt, tiếng ma sát của tơ lụa vang lên, cô nghe thấy âm thanh kéo cà vạt của người đàn ông đó.
7 M+ @7 M. E6 _; ]* j# z0 r6 o9 ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ m3 k) H  P5 f( }& s* C
Hắn bắt đầu đè lên người cô, rất nặng, nhưng không phải là cái nặng của một thân thể béo phì trì tệ, cho nên nhất định đó không phải là một phú thương bụng phệ. Diêu Tinh Thần đoán hắn nhất định là một người đàn ông cao lớn, đường nét trên da thịt động chạm với nhau tạo nên xúc cảm cứng rắn mà đàn hồi, người này ít nhất thường xuyên rèn luyện.
  x/ F( Z( _% X  B+ ?& J3 F: f©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 Z& z( m6 ]: N# J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thứ để lại ấn tượng cho cô sâu sắc hơn một chút, chính là mùi thơm trên cơ thể của người kia, cụ thể là loại nước hoa nào thì cô không nhận ra, chỉ cảm thấy có một mùi thơm nhàn nhạt của gỗ cổ, giống như đã từng quen biết, nhưng lại phiêu dật không thể nhận ra.
* g8 Q5 \/ l& E: z* j; i©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' ?+ e3 c* H/ a" L: a2 BAll rights reserved
Dùng mộc chất đặc biệt như vậy làm nước hoa, khiến cho người đến gần hắn giống như đang tự đưa mình vào vườn trúc thanh tịnh sau cơn mưa, người đàn ông này nhất định là một người rất có địa vị.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; x, N& f$ ]; R) q1 Y
©2019 Kites.vn | All rights reserved( p& y) b; e7 I% }
Ôn hòa, tinh tế, hẳn là thường ngày hắn ngụy trang rất tốt, là một đại nam tử chủ nghĩa áo mũ chỉnh tề.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# E2 {5 |% m* n2 B. y. [
©2019 Kites.vn | All rights reserved) d2 W: H+ m$ u  ~
Cô lạnh lùng nghĩ tới lúc mình bị hắn hung hăng ra vào.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ K  S& ?+ ?8 ]7 L, p2 u( ~  O  a
©2019 Kites.vn | 1 v5 o# E* k* f8 yAll rights reserved
Thời buổi bây giờ, người có văn hóa, đều là thứ bại hoại, nên cầm thú bây giờ, đều có áo mũ hết.
©2019 Kites.vn | 2 H" t* J; o* @. Q- ]3 a7 W0 VAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( A, ]+ L: d, ], r2 ?- ^8 E
Nước ở vòi vẫn rào rào chảy, Diêu Tinh Thần thoát khỏi đoạn kí ức không biết phải gọi là thống khổ hay ngạc nhiên kia của mình, cô đưa đôi tay thon dài ra, đầu ngón tay vừa chạm vào dòng nước lạnh một khắc, đã cảm nhận được bụng mình co thắt cùng lúc, Diêu Tinh Thần giật mình, thất thần nhìn bóng mình trong gương.
5 n) t/ S$ {! k©2019 Kites.vn | All rights reserved
) P9 r' E  Y$ P©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mấy giây sau, trong gương xuất hiện gương mặt của một người phụ nữ khác, Hoàn Tử thường ngày luôn dốc sức ân cần giờ phút này tựa như một người khác, gắt gao nhìn cô chằm chằm.
©2019 Kites.vn | 0 [) A- I  h0 ?" wAll rights reserved
6 w- O) L9 \: o& o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Diêu Tinh Thần hơi sửng sốt, từ từ xoay người, phát hiện ra ánh mắt Hoàn Tử nhìn mình không đúng, im lặng mấy giây, bỗng nhiên bật cười.
©2019 Kites.vn | ' H3 J+ h+ m, GAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) R4 }( M. R; C% v( D  l* y
“Hoàn Tử, cô cũng phát hiện rồi phải không?”
# v0 `* Y" L+ s) Y+ k©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% {! K' P+ @2 n8 U- S2 I4 n
Hoàn Tử trợn mắt nhìn cô, nhận ra vẻ mặt cô hơi tái nhợt, kìm nhén tức giận và bất mãn trong lời nói của mình, lạnh lùng nói: “Phát hiện cái gì?”
8 W2 E9 t, X5 C. `; O; s$ E+ O©2019 Kites.vn | All rights reserved
& M5 j, F/ d1 ~$ q* F©2019 Kites.vn | All rights reserved
Diêu Tinh Thần dựa vào bồn rửa tay, rút ra một điếu thuốc lá nhỏ dài dành cho phụ nữ, kẹp trên tay, dùng đầu ngón tay chạm vào mũi Hoàn Tử một cái, mở miệng nở một nụ cười giễu cợ, khiến cho người nhìn có chút hoảng sợ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; L' H& F$ u7 r, O
) L1 Y- `% E% |  F©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Tôi cũng giống cô rồi . . . Còn chưa kết hôn, đã bị người ta làm lớn bụng . . .” Giọng Diêu Tinh Thần có vài phần bi thương, vén mái tóc dài như hải tảo ra phía sau tai, âm thầm chửi một câu: “Thật mẹ nó xui xẻo . . .”
  I  D$ j- {9 d4 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn |   j1 h3 P( H$ M, \/ A+ J# ]All rights reserved
Hoàn Tử sửng sốt, hoàn toàn quên mất mình muốn nói gì, bởi vì tình huống ở trước mắt này, thật là quá xa so với bộ dạng khỏe mạnh của cô.
9 U8 k8 N* L: F% p9 m+ A$ s©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 G* _4 k; S& g" V& ]7 f# R3 Z7 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Cô mang thai?” Hoàn Tử kinh ngạc nhìn vùng bụng bằng phẳng của cô.
©2019 Kites.vn | " ~$ D( Q% R5 q+ Z: w; nAll rights reserved
©2019 Kites.vn | , F4 O  f! e9 l$ \, W1 l. x3 o- L' qAll rights reserved
“Ừ”, Diêu Tinh Thần phất tay nhìn cô, giọng nhẹ bẫng, dáng vẻ dửng dưng vô cùng: “Xem ra, phải nhờ cô tạm thời chiếu cố hai người chúng tôi rồi, bất quá chúng ta không quan hệ, Diêu Tinh Thần tôi chưa bao giờ lợi dụng người khác, tăng tiền lương của cô thêm ba ngàn nữa.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved! T& `9 u$ P7 ]7 b8 Q
©2019 Kites.vn | ; t/ a' m3 t8 `# g% g$ fAll rights reserved
“Bao nhiêu cơ?”
' b, c+ b. Z0 Y' |) D8 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 O' k6 a+ g4 O; k* A3 _! M4 A©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Cô điếc hả! Lão nương nói tăng tiền lương cho cô thêm ba ngàn!” Không kiên nhẫn chính là đặc điểm lớn nhất của cô.
" g% ?) U4 b1 W( q( g$ ~2 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 \1 k$ M$ m, |. H; R, o  fAll rights reserved
“A? A! Vậy vậy . . . Cà phê kia không thể uống đâu! Không tốt với thân thể! Tôi đi mua cho cô chút sữa bò nóng nhé?” Hoàn Tử lập tức mềm lòng, mặt mày vui vẻ lóng ngóng vụng về, hoàn toàn quên mất ân oán tình thù mới còn ban nãy!
( `/ r" H* k" J, K©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 I# Z6 g2 |& C+ nAll rights reserved
“Được.” Diêu Tinh Thần có chút không nhịn được, điếu thuốc kẹp trong tay cũng không dám hút, đưa lên mũi ngửi tới ngửi lui: “Cô liên lạc giúp tôi với một bệnh viện tư nhân có tính bảo mật tốt, đừng tìm cái loại phát quảng cáo trên đường kia, còn nữa, tôi không muốn chịu đau, nhớ tìm cho tôi một bác sĩ có kĩ thuật tốt nhất, nếu như bác sĩ là kiểu chào hàng mở rộng tiêu thụ siêu âm cái gì đó, cô nói cho hắn, tự đi mà chơi trứng đi! Lão nương cần chặt chẽ phải như lúc đầu! Đi đi!”
©2019 Kites.vn | 6 |9 D% m9 w# D6 lAll rights reserved
& j# w: w* q5 z: e* [7 m$ T$ C©2019 Kites.vn | All rights reserved
Diêu Tinh Thần rốt cuộc cũng châm lửa, búng tàn thuốc lá một cái.
- c( _# q6 D/ m  ~$ k0 |( \% m©2019 Kites.vn | All rights reserved
( O# \* X% u! T% v( G/ i©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Được, được, tôi đi đây, lập tức đi!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved, u3 Q. t9 ^* \( u9 A
©2019 Kites.vn | 5 z; m4 Q. B, f1 y! pAll rights reserved
Hoàn Tử xoay người, nghĩ lại mà sợ đến lè lưỡi một cái, may mà vừa rồi cô nhịn được, nếu không thì có thể đi đâu mà tìm được công việc lương cao như vậy chứ?
©2019 Kites.vn | All rights reserved  M& o! r) y, Y4 s
: Q5 r$ Y$ q6 j( [9 ]6 R. X# K©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đúng rồi, vừa mới quên nói, vị chủ nhân này của Hoàn Tử, bề ngoài trắng trẻo, nhưng miệng lưỡi lại sắc bén như hạc đỉnh hồng vậy.

Bình luận

đã duyệt, bạn đăng nhé  Đăng lúc 18-2-2017 01:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-2-2017 18:16:24 | Xem tất
Đăng ký tác phẩm: Tiểu thuyết ngôn tình
) _8 }' S; Q) p* s) S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tên tác phẩm: Người tình nước Đức
: S; ?5 \0 J6 I7 G) m3 }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Engelchen
©2019 Kites.vn | 1 m7 ~9 ?/ g8 P4 _" JAll rights reserved
Thể loại: ngôn tình hiện đại, kỳ duyên dị quốc, HE
©2019 Kites.vn | ; q: ^4 F/ R( ]2 cAll rights reserved
Editor: Tuyệt Ái Chi Thành (jueaizhicheng)
©2019 Kites.vn | % e! V8 f8 d% Y' H8 h, L3 {All rights reserved
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
©2019 Kites.vn | + o$ O3 r; |! j% BAll rights reserved
Độ dài: 150 chương
" A: O2 h/ A1 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
Raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2382012
©2019 Kites.vn | All rights reserved, X' s# X1 y* ^. B
Tốc độ: 2 chương/ 1 tuần
©2019 Kites.vn | All rights reserved( g; {0 ?2 O) W/ _# x9 `* S! d
Đăng ký làm poster: Không
©2019 Kites.vn | 0 K1 x+ s* h, ^% p9 o" j- TAll rights reserved
Giới thiệu vắn tắt:
©2019 Kites.vn | 5 {) W0 k$ c. Y! T$ \All rights reserved
+ Văn án nghiêm chinh
+ ]% s% d8 I( t©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | : k5 c$ V+ }  |+ Q5 J0 QAll rights reserved
Một năm trước, có tiểu thịt tươi chuyển đến sát vách, má ơi, thật đẹp trai đến mức cặn bã!
3 c2 Q8 h. Z+ c8 ^2 V% u  v6 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 j7 m' Z* \. h/ B5 e( t8 iAll rights reserved
Một năm sau, tiểu thịt tươi thành bạn trai của Cố Á.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) K5 ], K( e, Y2 d9 c
©2019 Kites.vn | : I% ?/ @8 m6 H/ GAll rights reserved
Mười năm sau, cùng bạn đi xem World Cup, nam thần sút bóng vào gôn, tất cả khán giả đều phấn khích.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 \, }; ?% ^* n  U" L- V0 c5 E
- b- `- j' g- G3 U- h# G# Z( T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cố Á chỉ vào nam thần đang chạy trên sân bóng, không giấu nổi vẻ tự hào mà nói, đây là người đàn ông của tôi!
©2019 Kites.vn | - u/ O: l9 x3 d: ^) q4 w$ F; ~: TAll rights reserved
4 Y; e+ h8 ~" w©2019 Kites.vn | All rights reserved
*Nói khái quát: Đây là câu chuyện về một du học sinh nước Đức, không nghĩ rằng mình sẽ đem tiểu thịt tươi dạy dỗ thành một nam thần truyền cảm hứng.
©2019 Kites.vn | 8 V; P1 _. p- `* }, v2 gAll rights reserved
©2019 Kites.vn | " k6 M7 ^- w/ V' uAll rights reserved
+ Văn án khùng điên
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ n5 ^! c0 z& L; U9 Z
7 |7 a) F) h) t" V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ở bên kia sông, bên kia núi, có một đống người Đức vô cùng kì lạ.
©2019 Kites.vn | , P% v" n9 `. K+ u8 g. d8 L- w! IAll rights reserved
# Y, B! o) Z3 w: [' [$ j9 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bọn họ ăn thịt, xem đá bóng, uống bia.
©2019 Kites.vn |   c* k9 Z, ~" c4 j1 qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | & k7 ~# h* D( d/ GAll rights reserved
Bọn họ nghiêm chỉnh, cứng rắn, toàn cơ bắp,
©2019 Kites.vn | All rights reserved! i3 I1 j2 o4 ]2 q7 s! i
& n( H: }4 p: c5 m# E% O. F4 U' Q5 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bọn họ khó tính, kiêu ngạo, nhưng cũng nhiệt tình,
©2019 Kites.vn | # I. K1 P6 Z+ b( }& pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 v% ]) q1 z1 Z( N+ |" mAll rights reserved
Ôi, người Đức nghiêm túc,
©2019 Kites.vn |   r$ H' I$ a5 OAll rights reserved
  y" Y1 ^# z  v3 M$ W4 s( |( ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ôi, người Đức ngốc nghếch đáng yêu,
. M0 s8 l) y. {# ^) z  Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 D" @9 r0 Y# @) z/ q! t! A' \All rights reserved
Bọn họ đồng tâm hiệp lực tham gia World Cup,
9 g2 z* Z0 T" x; a©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: g6 r9 ~$ {+ y
Bọn họ thích phụ nữ, lại càng yêu bóng đá,
8 E& a8 D  R* p& n2 w$ K) I( ^+ i" ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | * A5 s* w/ m& `; P. |: N( OAll rights reserved
Tham gia lễ hội Bia, hát, khiêu vũ, gặm giò heo, thật sung sướng!

Chương 1: Lần gặp mặt đầu tiên
©2019 Kites.vn | & L) d0 p* N6 o) m0 X9 RAll rights reserved
18 tháng trước, Cố Á vì theo đuổi nam thần, kéo theo vali hành lý 30 cân, bay hai vạn cây số, từ bán cầu Nam tới bán cầu Tây. Thời gian trôi nhanh như trong một cái chớp mắt, kết quả, VISA ở đây sắp hết hạn rồi, chương trình đại học bên kia cô vẫn chưa hoàn thành. Thiên ngôn vạn ngữ biến thành một câu cảm thán “cố gắng đến chết”.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ ]0 h9 B, I' q: @8 R1 O
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 t7 E0 Y+ @4 s- c2 h4 @
Cô mới sắm thêm đồ đạc cho nhà mới, làm tổ ở trong phòng thu xếp đồ đạc, bỗng nhiên, chuông điện thoại reo liên hồi. Cố Á thuận tay nhận điện thoại, là người bạn tốt của cô, Nghiêm Hoan.
+ k1 R) ]& Q6 t3 Y6 s  [©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 B/ l8 r2 F( g& |0 QAll rights reserved
Điện thoại vừa nhận, Nghiêm Hoan bắt đầu nói: “Ai ôi, cậu còn thở gấp nữa? Lâu lắm rồi không ra ngoài, tớ còn tưởng cậu phát điên rồi.”
©2019 Kites.vn | 1 Y; U7 F/ X7 Y! K8 H0 IAll rights reserved
. O, G8 L7 n5 g5 c" [& M1 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
' J  P' G& B2 w# P4 @/ @; ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
Người bạn này mọi mặt đều rất tốt, chỉ bị mỗi cái miệng lưỡi độc địa. Nhưng mà, hai người quen biết một năm, thường xuyên trêu ghẹo lẫn nhau, cho nên Cố Á nghe thấy nhưng không để ý, mà đáp lại: “Sẽ đi ra khỏi ổ sớm thôi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved* F- T, t$ w. {  n
- a9 y8 Y2 \# Z- \$ N0 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nghiêm Hoan hỏi: “Tí nữa, bọn tôi đi xung quanh thành phố tìm việc làm tạm thời, cậu có đi không?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; b+ d  W" k0 s% W' s
: v+ N& N* Y# j9 ?: X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cố Á thở dài: “Đi cái nỗi gì, người ta xét ngôn ngữ và thị thực, tôi không được phép làm.”
©2019 Kites.vn | - l0 `: b: M9 D0 C6 y  V7 `( @& Q! x0 T6 vAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 l  m/ A  ^4 C7 ?6 jAll rights reserved
Nghiêm Hoan kinh ngạc ồ lên một tiếng: “Cậu nộp đơn vào trường học vẫn chưa được hồi đáp à? Trường bên này vài em trai em gái đã nhận được giấy báo nhập học rồi.”
©2019 Kites.vn | # {6 V2 U3 O  @' G  QAll rights reserved
& }) w- I5 d; r( [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đúng là bị chạm vào nỗi đau, nói đến đây, đầu Cố Á lại đau. Trước đây, có ngôn ngữ, thị thực trong tay, cô hào hứng chạy tới Đức, đến bây giờ đã là một năm trôi qua, có ngôn ngữ nhưng không đi học, từ đầu đến cuối không trường đại học nào chọn cô.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 s/ A7 M7 x6 O0 P. e
9 D2 g4 {5 H/ T/ B8 d, X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô hậm hực nói: “Trường học đã gửi cho tôi một tin nhắn từ chối, để tôi đi bù thêm một cái bằng lớp cao trung.”
©2019 Kites.vn | : q2 Z3 c  h& h! q' q0 dAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, q6 H. V0 Y5 z. Y+ t
“Cái gì?” Nghiêm Hoan trong chốc lát không biết, cũng không hiểu, nên hỏi: “Chẳng nhẽ cậu không học đại học ở New Zealand à? Tại sao lại xem trọng trường trung học thế?”
©2019 Kites.vn | * _8 n6 J! M4 u' z7 q4 N* uAll rights reserved
2 g; `8 [) i* k+ c6 U6 {/ `©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Ai da, tôi chưa tốt nghiệp đại học ở New Zealand, nên bằng cấp cao nhất là cao trung, mà bọn họ bảo, người từ Trung Quốc tới đều phải APS.”
©2019 Kites.vn | 3 Z4 a$ H4 V9 n8 \0 Z/ [% iAll rights reserved
# \5 y- e; H3 t3 Q1 L3 G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nói đến APS, đây thật sự là mối đau ngàn năm trong lòng cô, đây là loại chứng chỉ chuyên ngành Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ tiểu học đến đại học từ Đông sang Tây gì gì đó, cô đi học ở New Zealand, có làm sao được? Nhưng hình như người Đức não lòng vòng, vô cùng thần kỳ, thẳng thắn không hề khoan nhượng, nhưng gặp phải tình huống của cô, cũng bị làm khó. Cầm tập tài liệu xen lẫn Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và New Zealand… trợn tròn mắt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. R) ]& ~8 m& b" L, T- c, S# n  o
4 b  U4 t/ S0 ^: e, @+ ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
Có trời mới biết, chỉ vì một tờ giấy báo nhập học, cô đã chạy đến phòng Quản lí Du học sinh Quốc tế biết bao nhiêu lần. Để rồi ngưỡng cửa trường Đại học chèn ép người ta bẹp dí, ngay cả người bí thư phụ trách thủ tục nhập học cũng bắt đầu sốt ruột, càng về sau càng cảm thán. Nghị lực của học sinh người Trung Quốc, không dừng lại ở từ “kiên cường”!!
: q  O  |; g, i4 q! J- Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
! O' F! t5 h2 Z7 w8 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nghĩ lại khi đó, lúc vừa rời khỏi New Zealand, Cố Á thề son sắt muốn đi Đức rèn luyện thực tế một phen. Người tính không bằng trời tính, đâu ai biết rằng, trên con đường thực hiện ước mơ toàn bùn lầy lội, đi một bước vấp vào một cái hố. Con người từ khi sinh ra, không ai chưa một lần thất bại. Cố Á tin vào môt câu nói: Đôi khi liều lĩnh một chút mới có thể thu được chiến thắng. Cô chính là người cố chấp như thế, tự quyết định cuộc sống, coi như đi trên con đường không được vạch sẵn, cũng không muốn lần theo dấu vết người khác đã đi qua. Cho nên, tin buồn cứ liên tiếp tới.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 s# O& e/ H2 b2 J5 l5 Q; g
©2019 Kites.vn | - u( {2 e- ?% U" L2 z# dAll rights reserved
Nghiêm Hoan kinh ngạc hỏi: “Không phải nói, rằng sứ quán Bắc Kinh sẽ giúp cậu gửi một bản fax cho trường họ, cho họ biết rằng trường hợp của cậu là đặc biệt, có thể không bị APS ảnh hưởng đến việc vào đại học sao? Chẳng nhẽ bên kia ở Bắc Kinh chưa gửi?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved. i. N8 Z7 h' [
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 b4 h  N* s% o% j% o) ~& E: K
“Gửi rồi. Trường đại học cũng đã nhận được, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp tình huống như vậy, không biết ứng phó như thế nào, nên đem tài liệu của tôi gửi tới bộ phận Xét duyện Văn bằng Ngoại quốc rồi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; J8 N, `- Z+ P
0 o( u0 p9 M8 }! m  I: n©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nghe hai chữ “xét duyệt”, Nghiêm Hoan ù cả đầu, không nhịn được reo lên: “Thật là lòng vòng! Cậu có giấy chứng nhận nhập học đại học ở New Zealand, còn có cả điểm số, nếu bọn họ sợ cậu chưa đủ trình độ, có thể cho cậu học mấy khóa dự bị đại học mà. Vậy mà còn gửi máy bay tới lui, chứng thực tới lui, không sợ mất tiền!”
©2019 Kites.vn | 4 F3 Y  a" r/ Y1 z! s* O3 eAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; E* r6 G# j/ o+ E/ K+ Y; a
“Không có cách nào cả, đây chính là người Đức đấy! Phải quỳ trước sự cũ kỹ của họ!” Cố Á không nhịn được phát điên một trận, cô tốt nghiệp trung học trong nước, rồi sang New Zealand học khóa dự bị đại học, rồi lại học đại học, tuy chưa tốt nghiệp, nhưng thành tích của bốn học kỳ cũng là giấy trắng mực đen, vậy mà đại học bên này sống chết không chịu thừa nhận. Người Đức quá nghiêm cẩn quá nghiêm cẩn quá nghiêm cẩn!
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 |  ?: i% L6 D4 }2 u$ s4 @. V
©2019 Kites.vn | " p7 o1 [0 i4 GAll rights reserved
“Vậy kết quả ra sao?”
* @6 A: o) a4 j1 G% ?9 @, ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | . F1 l0 s* R3 M9 O: FAll rights reserved
Lại nói đến đây, Cố Á tâm tình bực bội: “Kết quả là, bằng chứng nhận cao trung ở Trung Quốc không được thừa nhận, dù họ đã đọc đi đọc lại! Còn học đại học, nếu trong tương lai tiếp tục cày ngành Kinh doanh, mất học bổng tới mấy năm.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 G7 b/ M+ `2 o) |, K
©2019 Kites.vn | 1 S9 w: x" b5 f: M* V7 I3 K- uAll rights reserved
Nghiêm Hoan vừa nghe, nhất thời nổi giận: “Đùa à! Người Đức có ai đã lên đại học, còn muốn quay lại học cấp hai trung học?”
©2019 Kites.vn | & ^2 @. g0 B) m$ Y3 `All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 k) a* O! G. N  f/ \All rights reserved
Cố Á vẻ mặt cầu xin, đáp lại: “Tôi.”
©2019 Kites.vn | - x) D$ p% {7 R* cAll rights reserved
3 T! `, i  f' Y- J  `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nghiêm Hoan nghe giọng cô buồn buồn, vội vàng an ủi: “Vậy không được, cậu phải đi xin học cao trung, dù sao học cao trung ở Đức không mất tiền.”
©2019 Kites.vn | % A9 t6 Q; h$ ^! n5 x: GAll rights reserved
$ m) S# X7 E6 |+ e! R, K3 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Ừ, vậy mấy ngày nữa, tôi đi hỏi xin học cao trung.” Cố Á ai oán trong lòng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ [* @. G0 C; r9 J
©2019 Kites.vn | ! R4 W' l5 g# s5 b9 [  p8 Y. eAll rights reserved
Nghiêm Hoan lại hỏi: “Còn thị thực của cậu? Khi nào hết hạn?”
8 s4 p$ W% r/ s©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 v8 d) O) A; ?9 A) AAll rights reserved
“Còn một năm nữa.”
: l( C+ j+ W0 F/ ^# f6 ]( X©2019 Kites.vn | All rights reserved
: ?, G# o: s) i( X- _! k©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Vẫn coi như còn thời gian, nghĩ một vài cách, trời sẽ không tuyệt đường sống của người đâu.”
©2019 Kites.vn | + q2 h4 d) Z- O: y, W5 xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + s1 l$ Y3 c  i. Q' eAll rights reserved
“Tôi cũng nghĩ thế.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved- [" u! ]1 U* V. X# V0 u
©2019 Kites.vn | ! |6 N0 N) G+ F9 x4 r5 W" S1 SAll rights reserved
“Còn không, cậu hỏi xin học ở đại học tư nhân, tự mình trả học phí, có thể yêu cầu nhập học sẽ rộng rãi hơn một chút.”
# X  L1 d5 O  ?% ~& o" y- s©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 T2 t- Y/ o* f2 c3 Z
Cố Á nói: “Tôi cũng xem qua rồi, gần nơi này có một trường tư nhân, tôi cùng họ hẹn thứ tư tuần sau gặp mặt, tới lúc đó phân tích cụ thể sau.”
" O& D" l1 b8 f: d1 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
0 C$ I+ t) ]: c1 w1 D0 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Cậu xem đấy, cái này có rất nhiều con đường, đừng quá lo lắng. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, xe tới trước núi ắt có đường [1].”
©2019 Kites.vn | , J1 y* u! ?9 i' @9 aAll rights reserved
©2019 Kites.vn | $ c( l2 G/ K0 J  f( I0 O- O8 y( uAll rights reserved
[1] Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe tới trước núi ắt có đường: ý muốn nói mọi chuyện nên để tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến, không nên gấp gáp.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- A7 d& s/ z; w' B% B/ ^
, |( f, Q3 I; F/ F( C& h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hai người từng làm ở ban ngôn ngữ, nhưng Nghiêm Hoan không có lịch sử học hành phức tạp như cô, nên thi xong tiếng Đức và bằng TOEFL, đã đươc nhập học. Nói vài câu, anh chuyển chủ đề: “Ở nhà tâm tình cũng không tốt, không bằng chúng ta đi ngắm cảnh. Rồi đi tìm việc làm, cậu coi như giải sầu.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved, e. f( F6 c" C8 g$ t; `! T- v4 g
©2019 Kites.vn | + d+ g7 B( c) v- |# ^$ b7 w0 z/ sAll rights reserved
Nói cũng đúng, mấy ngày nay cô chưa ra khỏi cửa, không đi mua cả thức ăn, trong nhà hết đạn hết lương thực. Hẹn xong thời gian, địa điểm, cô cúp máy.
0 r3 Z5 m. t% |; d5 ~" @8 @; h- V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 \+ I7 ~5 n8 @# lAll rights reserved
Cô tự lên tinh thần, đeo đồ trang sức nhã nhặn, đổi quần áo. Cố Á năm nay hai mốt tuổi, chính là dung mạo xinh đẹp ở tuổi thanh xuân, cho nên tùy tiện mặc cái gì, đều toát lên sự thanh tân. Người cô không cao, nhưng ngoại hình, các đường nét không chê vào đâu được, người cũng khá gầy, mảnh mai, còn vô cùng khả ái.
©2019 Kites.vn | + ~7 H9 @) H; M& i% d8 k& ^- _All rights reserved
7 Y! {- h: C% k, ~! L1 U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chuẩn bị xong xuôi, cô ưỡn ngực, chuẩn bị  xuất phát.
- I; @2 Y% w* x2 N# h* T( h©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 t6 H1 D. `9 Y: v3 s  i, p/ ~, O; T% t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đang khóa cửa thì trên thang lầu truyền tới tiếng cười vui sướng. Cô nhìn theo bản năng, là vài người thanh niên xấp xỉ tuổi cô, có cả nam lẫn nữ, đều là người Đức. Trong đó có một chàng trai tóc vàng, dáng dấp vô cùng hút mắt, quả nhiên, giá trị của con người đẳng cấp, vô cùng có cảm giác tồn tại.
©2019 Kites.vn | 3 ^( Z/ Z6 f, |4 |/ rAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ N4 _$ ~- `2 I
Cố Á dọn đến ở nơi này đã lâu, hàng xóm là người như thế nào, cô không hề biết. Nhưng chàng trai này cô đã gặp mấy lần, chắc cũng là khách trọ tầng này. Khu nhà trọ này dành cho học sinh và đàn ông độc thân, một phòng ngủ, một phòng khách, diện tích khoảng 40 mét vuông, phòng tắm riêng biệt, khá ấm áp. Khách trọ người Đức, đa số đều đường ai nấy đi, rất ít tương tác, nên không biết nhau cũng là chuyện bình thường.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, ?: n3 x5 Z8 y8 u
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ a1 Y+ w/ N7 U# a7 [
Trai đẹp tóc vàng đang cùng bạn bè nói chuyện, rồi khẽ chuyển ánh mắt, anh đang nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra nụ cười tươi, coi như là lời chào.
0 p/ H- t: N3 p$ A8 s; R# L- k2 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( C, O. Y6 U6 L+ u! t
Cô vốn thuộc dạng người “nhan khống” [2], đối với những gương mặt đẹp trai, là mất hết sức miễn dịch. Cố Á đỏ mắt, nhanh chóng khóa chặt cửa, xốc lại túi xách, vội vã chay. Cắm mặt xuống, cũng chỉ là nhìn thoáng qua, rất nhanh bị cô ném ra sau đầu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. X2 Q5 G5 E9 o8 F6 n
©2019 Kites.vn |   B4 [  ^3 U% E$ v# H! _All rights reserved
[2] Nhan khống: yêu thích người đẹp.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- F# Q: `3 Q+ h# i4 u6 D9 W
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 L5 e8 }" J& f% o# G% f
Qua 2 chuyến tàu điện ngầm, cuối cùng cũng đến chỗ hẹn gặp bạn tốt. Nghiêm Hoan đã tới từ sớm, tiêu sái không gì sánh được tựa vào lan can hút thuốc, thấy cô tới, hút thêm vài hơi, rồi búng tay, tàn thuốc bay theo một đường parabol hoàn mỹ, vào thẳng thùng rách. Anh sửa sang quần áo, bước nhanh đến.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  b$ C) b! Q' L8 c% q3 f- D5 _
©2019 Kites.vn | 0 V  Z: H- `9 B' B0 }4 j- S+ o. y. oAll rights reserved
Anh oán giận nói: “Sao bây giờ cậu mới đến?”
4 O8 Q% R: d0 B©2019 Kites.vn | All rights reserved
$ z" Y4 W, F) a7 i4 w©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Tôi xin lỗi, mải chuẩn bị nên đến muộn.”
% h% W0 h: P, N6 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 X3 b0 K9 s3 ~& b7 p- k
Nghe vậy, Nghiêm Hoan nhéo mặt cô, nhìn từ trên xuống dưới, nói: “Cậu lớn như vậy rồi, mà trang điểm với không trang điểm đều giống nhau.”
©2019 Kites.vn | ( g8 v, L; u: A( T0 XAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, W: p" m4 L! o6 o: o! `& A
Cố Á sửng sốt, nói: “Cậu đang khen tôi? Hay mắng tôi?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 d- l9 Y! n, b
) i  h7 @* b* F$ \©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nghiêm Hoan cười haha: “Khen hay mắng, cậu nghe không hiểu à?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 q% \+ ?) `. A/ v
$ n" V5 I* |+ g* I8 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
“…”
; i) o1 d0 \: \+ _$ M: V* h©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" ~0 d" b8 {  S& N- R
Thấy mặt Cố Á tối sầm lại, anh mới thu hồi nụ cười như quỷ, nghiêm mặt nói: “Bọn họ đã tới rồi, đang đứng trên đài chờ chúng ta.”
©2019 Kites.vn | ( `4 S  e9 R3 l  T2 M% QAll rights reserved
: H; i. F$ {- W! s3 b" J©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Ô, các cậu định đi cả những thành phố khác à?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ z5 y4 k! U6 r1 q5 m
9 ^/ Q/ [. F" c) M9 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hai người sóng vai đi, Nghiêm Hoan giải thích: “Đúng vậy, ở Frankfort không có nhà xưởng, bọn tôi muốn đi những nơi lân cận xem, nghe nói Euro bảo nhà xưởng ở nơi này.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- h2 t1 E) U3 |& W% E
©2019 Kites.vn | 7 [7 h; E, e0 ]3 {2 dAll rights reserved
Cố Á nhún vai, tỏ ý không áp lực, thị thực của cô không cho phép làm việc, cô chỉ đơn giản đi theo để giải sầu, nên đi đâu cũng vậy.
©2019 Kites.vn | , o' u. i( ^+ ~+ ?' s- GAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' j( ^& T* I0 Z$ D" J
Vội vã chạy tới trạm xe lửa, bạn bè của Nghiêm Hoan đã ngồi trên xe chờ. Mọi người tuy đến từ những nơi khác nhau, nhưng đều là du học sinh Trung Quốc, tha hương nơi đất khách quê người, vô cùng thân thiết. Trò chuyện vài câu, đã không còn lạ lẫm gì rồi.
0 e8 Q9 a5 }- I% M/ X©2019 Kites.vn | All rights reserved
3 W8 [3 f9 u1 p1 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mọi người đang hớn hở mặt mày bàn những chuyện lí thú khi đi du học ở Đức, kinh nghiệm làm việc, phỉ nhổ ông chủ cực phẩm, trong chốc lát, xe vô cùng náo nhiệt.. Trong tiếng nói chuyện phiếm, xe lửa chậm rãi chạy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ O/ F- X$ a. Q7 O3 p5 `1 M3 h+ w
©2019 Kites.vn | All rights reserved; B" c  B; f0 }# I1 v5 u
Cố Á ngồi một bên nghe, không xen mồm. Thấy cô luôn trầm mặc, một nam sinh đeo mắt kính hỏi: “Cố Á, người này à? Cô học đại học ở đâu?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 n0 R8 I8 g& @, i
! |. K# [- y5 T3 Q  ^- {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ánh mắt mọi người đổ dồn lên người cô.
9 e" l/ J& `' |$ z7 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: t) Q' C9 e$ l& u8 _( o
“Tôi còn đang học tiếng.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 w, o/ z7 a+ v; O& |; Q) ~
- \- T5 ]- v% O3 ]7 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nghe vậy, người ngồi đối diện Cố Á chen miệng nói: “Cậu không phải cùng Nghiêm Hoan tham gia vào ban ngôn ngữ à? Vì sao anh ta vào đại học, còn cậu vẫn ở lại hăng hái chiến đấu?”
8 k$ H3 \4 Z0 b+ q; A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & ~* _- s# ~) L3 y- IAll rights reserved
Cố Á cười cười, không tiếp lời.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ w2 s+ L6 m  U" _
8 W# b$ R$ |, ~: R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thấy vậy, Nghiêm Hoan liếc mắt, nói: “Ai bảo chúng tôi cùng tham gia? Cô ấy vào muộn hơn tôi nhiều.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved' A  D1 x& t' s* ~+ \, |
©2019 Kites.vn | All rights reserved' Y* Q. |3 A% y! y
Biết anh cố ý nói vậy để cho cô đỡ xấu hổ, Cố Á tuy cảm thấy chẳng có gì phải mất mặt cả, nhưng không muốn đem chuyện cũ của mình rêu rao cho mọi người đều biết. Nên cô nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, thấy cô không muốn nhiều lời, đề tài này cũng bị bỏ qua.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# C% ?5 E4 {* ?; K. W6 p# X7 {1 T
©2019 Kites.vn | 3 U3 ]2 G8 t0 }& ^0 N/ O/ VAll rights reserved
Đến trạm rất nhanh, khách xuống xe du lịch đã lục tục chen lấn ở cửa, xưa thắng gấp, kịch liệt chấn động, khiến cho hành khách hoảng loạn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 k, g  @, Z4 b+ C" f3 i  w
©2019 Kites.vn | $ T) d- E, ?9 m6 lAll rights reserved
Cố Á suýt chút nữa bị văng ra khỏi ghế ngồi, may mắn Nghiêm Hoan ở bên cạnh kéo lại, đang muốn ngỏ ý cảm ơn, lơ đãng ngẩng đầu một cái, cô nhìn thấy một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cố Á giật mình, dừng lại một giây, rồi trong lòng nhảy dựng lên.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 n; t0 ?* `- d
( j! r3 @# `: {1 S& C- L* ]2 T3 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô nháy nháy mắt, thật không thể tin được, xa cách một năm rồi, cô còn có thể gặp được anh. Duyên phận, là thứ vô cùng kì quái.
) z1 \& R4 M, S2 t. t. \) N©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ ?: ]& `3 m5 D+ B" p9 k1 H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thấy cô ngơ ngác nhìn về phía trước, Nghiêm Hoan đẩy vai cô, nói: “Cố Á, cậu làm sao vậy, choáng váng đầu óc à?
©2019 Kites.vn | . O. j! N7 {9 _  fAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ) H; x6 C. K& g1 a6 l4 s; jAll rights reserved
Cố Á hít một hơi thật sâu, chớp chớp đôi mắt ướt át, thấp giọng nhẹ nhàng nói: “Hoan Hoan, hình như tôi vừa thấy một tiền bối cũ.”
3 ^" J% d0 i& w. [©2019 Kites.vn | All rights reserved
, h! a8 m8 R, Q9 ?# \/ z/ N4 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nghiêm Hoan không phản ứng kịp, vẻ mặt không hiểu, hỏi: “Tiền bối nào thế?”
©2019 Kites.vn | ) |6 u( p# e1 a1 O( eAll rights reserved
- [* F+ B) @( v( h. x% Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Thomas Ho.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved# n" t! }  I4 Z; j6 q9 s$ `
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 v1 o7 v# t5 @$ b
Nghiêm Hoan nghe cái tên này, còn kinh ngạc hơn cả cô, đưa tay đỡ trên đầu cô, gằn từng chữ nói: “Không, phải, đâu!!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved% t& J0 G1 E. F. S1 ?, @
1 S& x8 P6 Y5 v©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Đúng vậy, không thể nào.” Cố Á bất đắc dĩ cười cười, trong lòng lại mơ hồ có cảm giác đau đớn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ ]8 s/ |; u% Z- k+ R/ v3 c
©2019 Kites.vn | 2 T" Y4 m6 b" l# g$ s/ v0 d& ^All rights reserved
Thomas Ho là một phú nhị đại hỗn hào, ông nội người Trung Quốc, của cải dồi dào. Hai người ở New Zealand biết, đó là mối tình đầu của Cố Á. Tại thời điểm đó, cô gái nhỏ Cố Á bắt đầu một tình yêu như phim, một tình yêu không thực tế, theo đuổi nam thần đi khắp nơi. Sau đó, cô hạ quyết tâm đến Đức. Ai biết rằng, trước khi cô đi, Thomas bỗng dưng đầu óc không bình thường, gửi cho cô một tin nhắn, vỏn vẹn dòng chữ: “Chúng ta không hợp nhau, chia tay đi.”
©2019 Kites.vn | " V5 R, E$ o+ m2 L4 h! p3 N' ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 `5 a" F) k+ C9 T2 K  V
Không có kết quả, anh ta chắc chắn sao? Vé máy bay cũng mua rồi, người sắp tới, lại nói muốn chia tay, lâm trận bỏ chạy là có ý gì?
©2019 Kites.vn | 2 R, W: H) P, m$ u4 hAll rights reserved
) Z8 Y! R& @6 A2 Y0 T. d$ u©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tuổi trẻ điên cuồng, tình ái tối cao, bất chấp hậu quả khiến người ta đau trứng. Cố Á đi tới Đức, ngay cả người yêu cũ còn chưa gặp, đã bị một cước đuổi đi. Đến nay, nguyên nhân hai người chia tay, vẫn là một bí mật.
©2019 Kites.vn | 8 a7 z  O9 I- t7 eAll rights reserved
- k+ G- d  z1 M" q/ e# D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô muốn thử đi tìm anh ta, nhưng vẫn không tìm. Người trong mộng là như vậy, khắp nơi trần đầy cẩu huyết, khi bạn dần dần hết hy vọng, anh ta sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt bạn.

Bình luận

đã duyệt, bạn đăng nhé  Đăng lúc 18-2-2017 06:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 18-2-2017 18:23:39 | Xem tất
Đăng ký tác phẩm: Tiểu thuyết ngôn tình
©2019 Kites.vn | 7 m5 m, j* N) r; [8 e+ U7 YAll rights reserved
Tên tác phẩm: Bản Sonata đào hôn
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ V# {1 @) W+ K% N2 X1 U
Tác giả: Bản Lật Tử
! y; o- h7 d6 N& n, r©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại: ngôn tình hiện đại, sủng ngọt, HE
/ x9 }/ D8 U' `$ e& p7 a8 ]6 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Editor: Tuyệt Ái Chi Thành
& G& x# S  F" F2 ~8 L( a©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 W8 [- c- {3 q: R
Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2597158
©2019 Kites.vn | ' I8 q2 ]9 F% w" O+ {( A& Y4 {5 lAll rights reserved
Tốc độ: 2–3 chương/ 1 tuần
©2019 Kites.vn | All rights reserved- N( u& |: z: H: ?0 b& P
Độ dài: 68 chương + PN
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 h6 H: }" |7 j9 u/ ^
Đăng ký làm poster: có
©2019 Kites.vn | / Y) r$ @( ?' p' HAll rights reserved
Giới thiệu vắn tắt:
©2019 Kites.vn | 6 y4 ~- B0 ]1 Y" j: gAll rights reserved
Đại tiểu thư Mễ Tình vì phản đối cuộc hôn nhân thương mại nên rơi vào thảm cảnh:
©2019 Kites.vn | 3 k3 L" g# A6 C6 [0 OAll rights reserved
©2019 Kites.vn | % ~9 ~, `" S  V; MAll rights reserved
Thẻ tín dụng bị đóng, tiền bị trộm, còn thừa đúng ba trăm lẻ tám đồng năm xu.
* C  R& \% c/ D( i©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 N% k2 Y: U+ W2 E! }All rights reserved
Ở nơi thành phố xa lạ này, tia hy vọng duy nhất thắp sáng cuộc đời cô, đó chính là tờ quảng cáo nhỏ dán trên cột điện.
©2019 Kites.vn | # j8 L, U" j- Z6 i6 a% u, iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% k5 c/ Q0 K# N' t% w' Y$ v. x
Một trăm mét vuông hai tầng tách riêng biệt, phí thuê chỉ có 299 tệ! Ai quan tâm liên hệ Tiêu tiên sinh tại địa chỉ: 138xxxxxxxx!
©2019 Kites.vn |   D+ N% w! S. K0 r) ^All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& O' I9 J- p4 M( G. {) q
Mễ Tình ngay lập tức lao đến địa chỉ kia.
©2019 Kites.vn | " T+ Z: `& F2 B/ Z6 c4 {; IAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! R( Z) H3 e% f
Tiêu Cố nhìn người đứng trước mặt mình, lông mày nhíu nhíu lại, hắn đăng tờ quảng cáo thuê nhà lúc nào nhỉ?
2 |$ j3 c6 X% X+ `* P©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 l5 B6 O8 k' Z! e* j4 O) T, B
#Chủ nhà của ta chuyên trị các loại bệnh công chúa, không tin nhào vô #
6 @, i! \' S3 t0 I/ G1 q* t©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 F; {+ a& I5 @8 Y  \All rights reserved
Hướng dẫn:
©2019 Kites.vn | 8 M3 A  E) C* S3 c! X% R% I* fAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% G4 O1 |+ c4 {4 o' X' p4 @
1. Ngọt sủng ngập răng, 1vs1, HE
©2019 Kites.vn | ! d& Q: b, `9 ^) i. H% h5 @+ dAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' \5 c' R2 V# W* I* O
2. Truyện vừa manh vừa sủng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 k5 _" S% q1 f6 N
©2019 Kites.vn | All rights reserved: e! l+ |2 W1 j) |" i
3. Nội dung toàn YY, không nên quá tin tưởng.
©2019 Kites.vn | 2 m; I5 u# E* k# H% }All rights reserved
©2019 Kites.vn | + R7 m: A/ q6 o) Q, c1 m  NAll rights reserved
4. Không có gì bất ngờ xảy ra, 9h mỗi ngày có chương mới. Hoan nghênh mọi người bình luận  づ ̄3 ̄]づ╭?~

Chương 1: Đào hôn
( K/ }1 t8 g2 S- k©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bến xe ồn ào, náo động đầy tiếng người, tiếng còi xe kêu không dứt bên tai, bóng dáng một cô gái đang kéo chiếc vali màu hồng phấn  nhanh nhẹn len qua đám người đông đúc.
©2019 Kites.vn | 9 z  j0 O& K2 p, t5 B, @5 SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ B3 r. k5 x% N( s7 \1 ?- U% s* R
Vòng qua một tài xế đang bắt khách, Mễ Tình dùng tốc độ như chạy nước rút 100m lao về phía phòng bán vé ở đại sảnh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 A0 ?) Q  B4 M  b4 A
©2019 Kites.vn | All rights reserved- L8 F2 B3 i" j" ?& F
Nhảy lên bậc tam cấp, chiếc vali nghiêng ngả đổ xuống dưới đất,  cô nhanh chóng nhặt lại đặt vào trong tay, cố hết sức chahjy tới hướng tới cửa bán vé ít người nhất.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ L" |* d0 W4 ?( h6 k8 E" x) x
©2019 Kites.vn | $ Z  I! i/ S. X/ zAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  [$ L+ @# {4 m/ S
“Cho tôi một vé xuất phát sớm nhất, cảm ơn.” Tuy hơi thở tuy gấp gáp nhưng giọng nói lại trong trẻo dễ nghe, hệt như ánh mặt trời tỏa nắng giữa mùa đông. Nhân viên bán vẻ qua cửa sổ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 ]( C5 }' C7 ]# l+ T
; F$ m2 |: ^2 v9 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mễ Tình lấy vì tiền từ balô đang đeo trên vai, lặp lại một lần, “Cho tôi một vé xuất phát sớm nhất, cảm ơn.”
©2019 Kites.vn | 7 S1 Y, M' O5 u# H! L# E! e* `& jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 q* {; W. |# ~
Người bán vẻ ngẩn ra, ngay lập tức hỏi như một cách máy móc: “Muốn đi đâu?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 V9 ?' j, _7 D" Q
©2019 Kites.vn | All rights reserved  f4 _6 i) `% X# c$ E7 u6 M& e
Mễ Tình khẽ động lông mày, nở nụ cười, “Đến chỗ nào cũng được, chỉ cần rời khỏi đây nhanh nhất là được.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved) {, f" F, T2 T! f3 I, M
©2019 Kites.vn | : ~) \& D6 c8 T! H2 L5 f2 f; e6 `All rights reserved
Người bán vé lại đờ ra, trong đầu cố nhớ lại gần đây có tranh chân dung tội phạm bị truy nã nào không.
0 Z0 J" [! g* x2 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- Z# c5 B/ c! e) g- P0 H
“Có thể nhanh lên một chút không? Tôi không có nhiều thời gian.” Thấy nửa ngày rồi người bán vé vẫn không động đậy, Mễ Tình không nhịn được thúc giục.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ Q% P: ], J" W
©2019 Kites.vn | 1 C, E6 }  `0 J6 @  cAll rights reserved
Người bán vẻ hoàn hồn, đầu ngón tay thuần thục gõ mấy cái lên bàn: “Hai phút sau, xuất phát ở sân ga số 11, giá vé 43 tệ.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ e- r0 _) e0 F4 }& N
# Y( E  B. }" H: O2 r( S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mễ Tình đưa tờ một trăm tệ lớn ra trả, rồi lấy lại vé xe cùng tiền thối, tay chân luống cuống theo hướng cửa soát vé số 11 chạy tới.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* n8 k, n$ U" A1 X* _* J8 `9 Q
©2019 Kites.vn | 5 ^9 O' Z" P$ x) q; s( `All rights reserved
Vừa vào sân ga, có nhân viên công tác thấy cô gọi lớn: “Cô đi chuyến xe này đúng không? Vậy mau lên một chút, chuẩn bị xuất phát rồi.
$ k, i: G7 P; V, R# V( e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# r$ j  i& J0 ?; Z3 \
Mễ Tình nhanh chóng bước tới, người nhân viên soát vé xe của cô, rồi nói nhanh: “Ghế số 20, sau khi lên xe lập tức khởi hành.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 _* L  _: Y7 K! ]" z
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 ~4 E, L$ w  b; C' H
Mễ Tình lên tiếng đáp, kéo vali đi hai bước lại vòng về, nhân viên công tác nhân hành lý trên tay cô, giúp bỏ vào buồng xe: “Tôi giúp cô, cô nhanh lên xe đi.”
©2019 Kites.vn | 4 ^% d6 \  S) H* m+ I: H) hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: C4 K$ W+ r/ I8 b. d, D
Mễ Tình thấy động tác của người kia có chút thô lỗ, chưa kịp nhắc nhở nhẹ  tay giùm, vali hình trái tim hồng phấn đã bị nhét vào, kèm theo tiếng “rầm” ở cốp xe.
3 Z' _7 l$ c* E5 D" |©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% v5 z4 e# k& Z1 I7 B
Mễ Tình cảm giác cả người đều run lên một cái.
7 C  d: v" L/ o0 r3 F+ |* |; e3 n©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ S  p' y4 y  t
Nhân viên công tác cất hành lý xong thấy cô còn đứng ở cửa, không kiên nhẫn nói: “Sao cô vẫn còn đứng ở chỗ này?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved  s3 G. o! e% {% j1 n
©2019 Kites.vn | All rights reserved; a5 t3 c2 L! g* c9 _% |
Mễ Tình mím môi, xoay người nhảy lên xe.
* O  D  T9 \5 y0 Q9 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " Y& N2 W# s% u  OAll rights reserved
Trong xe, người ngồi gần hết ghế, cô tìm ghế số 20, vừa ngồi xuống, xe đã chậm rãi rời sân ga.
( c" i. r9 C/ C$ x& I, b©2019 Kites.vn | All rights reserved
; I* ?5 E6 ?6 A% O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vị trí của cô ở bên cạnh cửa sổ, nhìn xuyên qua lớp thủy tinh có thể dễ dàng quan sát cảnh vật bên ngoài. Cô nhìn vài lần, không phát hiện thấy ai truy đuổi, mới thở phào nhẹ nhõm, yên lòng.
©2019 Kites.vn | 7 K1 m2 z0 P( Q  ~# d& \' A" wAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 n- }7 k, O0 U! N& QAll rights reserved
Lúc này cô mới nhớ ra, liếc mắt nhìn xem chiếc xe này đưa mình đến nơi nào
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 ~# t7 `1 n3 c9 n7 z( _- ?
©2019 Kites.vn |   l$ D+ W  H& l8 G  M5 M0 `All rights reserved
Nhìn lướt qua vé xe trong tay, trên đó in đậm năm chữ.
©2019 Kites.vn |   p3 c% P8 v, E8 JAll rights reserved
©2019 Kites.vn | & J% Q5 y4 F% a* E; y6 ?All rights reserved
Trạm dừng thành phố A.
©2019 Kites.vn | / F1 [( J9 s8 A* f4 k8 `; v7 T6 q# iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ! a9 Y1 n+ t, b3 Q' @All rights reserved
Thành phố A? Mễ Tình tìm trong trí nhớ, hình như mình chưa bao giờ đi đến thành phố này, mặc dù từ thành phố C tới thành phố A, cũng chỉ mất 2 giờ đường xe mà thôi.
9 m, s' h4 m& Z6 T# I2 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - t+ f! O, Q4 sAll rights reserved
“Cô cũng là sinh viên sao? Bây giờ trở về trường à?”
©2019 Kites.vn | - A9 v# Y/ v; \% l* s1 fAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" }: [/ d2 N5 W& H8 f9 z
Hành khách kế bên bỗng hỏi cô, Mễ Tình ngẩng đầu, nhìn lướt qua người hỏi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" ~0 f1 G9 q* D8 F; N: c+ `- X
©2019 Kites.vn | ' m% F) {9 f' z# LAll rights reserved
Vừa rồi chưa nhìn kĩ, hóa ra người bên cạnh cô là sinh viên đại học, tóc rất dài, ăn mặc thùy mị, còn đeo cặp kính đen.
- R4 p4 j" d0 ]' Y0 N©2019 Kites.vn | All rights reserved
9 ^( n1 r- ]9 w$ r0 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Quan sát vài lần, cô cười nói: “Tôi không phải trở về trường.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved. h  N$ `& q: D# Y/ w9 b
& ^/ d8 f! e& `/ i+ t$ V+ I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nữ sinh hiếu kỳ: “Vậy cô đi công tác sao? Tôi đến đây để tham gia phỏng vấn.”
©2019 Kites.vn | 9 w# p  m; [( j5 l- QAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( [& P9 I- U) a5 F* Z
Khi hai người nói chuyện, xe đã ra khỏi bến, Mễ Tình nhìn ra ngoài cửa sổ, “rẹt rẹt” kéo rèm cửa xuống: “Tôi đào hôn.”
©2019 Kites.vn | 0 y$ m8 }% ^0 c5 ?9 DAll rights reserved
©2019 Kites.vn | : _# n8 R3 X: B. X5 J7 ?* o' JAll rights reserved
Hai giờ trước, Mễ Tình mang theo khoản tiền riêng từ trong nhà trốn thoát.
©2019 Kites.vn | 3 f, m' h2 O# E& E  PAll rights reserved
©2019 Kites.vn | , U! e( W5 o  H# t, Q' B* \5 @/ YAll rights reserved
Đương nhiên cô cảm thấy đây không phải lỗi của cô, dù ai cũng vậy thôi, du học ở nước ngoài bốn năm mới tốt nghiệp trở về, liền được thông báo có vị hôn phu – chính là người mà lúc trước cả tên cũng chưa từng nghe qua, chắc chắn ai cũng sẽ bức xúc.
+ ]* C' c% m$ N8 L2 i- r©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 R+ R/ y, @  A  ]2 t- v% YAll rights reserved
Cô cũng đã thử thương lượng với bố mẹ, nhưng bố cô vô cùng kiên quyết muốn làm đám cưới, không những hoàn toàn bỏ qua ý kiến của cô, còn khiến mẹ cô giam lỏng cô ở nhà, định đợi lễ đính hôn hoàn thành, mới trả tự do cho cô.
©2019 Kites.vn | " l+ O& a3 f. MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ; d6 z9 l: b4 B5 g' pAll rights reserved
Mễ Tình nhớ kỹ rằng có người từng nói, cuộc sống chính là những chuyến lữ hành.
©2019 Kites.vn | + V$ H/ e& o! v5 s% G; q/ BAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 _% r! A6 Y8 Z6 B) DAll rights reserved
Thế nên bây giờ cô mới ngồi trong chiếc xe này đi đến thành phố A.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 b+ J7 ?0 c3 E' a! \" M7 Q5 y2 @
©2019 Kites.vn | # U" x* Y& w& @/ ^All rights reserved
Cô lấy từ trong balô cái bịt mắt, đeo vào, quyết định ngủ một giấc thật ngon.
5 q  T& f( I( W©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ Z% D& y) N6 }5 W( q* p( x' tAll rights reserved
Ô tô đến bến dừng bánh, cô lấy điện thoại ra xem giờ, 5h37′ chiều. Mễ Tình đem vali của mình từ trong buồng xe ra ngoài, kiểm tra cẩn thận một phen, hoàn hảo không chỗ xước sát.
( b0 d- u. x& Q- f0 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ G2 |! K8 }, e  |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bến xe ở thành phố A giống thành phố C, các loại âm thanh trộn vào, ồn áo náo động hết mức. Mễ Tình tay kéo hành lý, ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời bên ngoài, đưa tay hất mái tóc xoăn ra sau lưng, mỉm cười bước ra ngoài.
+ @6 ]0 _7 Q6 V7 t# W; v! q( }0 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
6 Y1 q6 y! [8 N% }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thành phố A là một đô thị sầm uất, bến xe cũng được xây dựng mang cảm giác nghệ thuật. Mễ Tình nhìn quanh bốn phía rồi lấy điện thoại ra chụp một tấm hình.
©2019 Kites.vn | : r" ~( r9 R8 P" VAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 Z, d# c. N9 r' ]3 c* p; {
Mặc dù cảnh vật nơi đây chỗ nào cũng xa lạ, nhưng lại khiến cho lòng cô khẽ xáo động.
©2019 Kites.vn | 5 ^  w7 z8 H+ i: D" m3 ZAll rights reserved
( u% p' W1 A: h4 S  _* J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Loại cảm giác này tựa như trò chơi mạo hiểm thời thuở bé.
©2019 Kites.vn | - U4 Q" T( l9 ?9 P5 rAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 E8 e) S# H+ ^
Cô nhếch môi, đi dọc theo đường cái về phía trước. Hai bên đường phố nô nức tiếng hàng rong, các cửa hàng nhỏ vang lên, có cả tài xế đang kiếm khách. Mễ Tình đi thẳng tới, chọn chiếc taxi sạch sẽ nhất.
©2019 Kites.vn | & x' `# V* Y7 Q, s! KAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- y3 L5 I" p, p0 t& S  u
Tài xế thấy có khách lên xe, nhiệt tình hỏi:”Người đẹp, đi đâu?”
5 i' a' W* Q) q$ R* I3 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' n+ j( _. m8 X" L: e$ h6 H- t: B
Lần nữa bị hỏi vấn đề này, Mễ Tình suy nghĩ một chút, cười nói với tài xế: “Tới khách sạn nổi tiếng nhất ở đây!”
- D3 S$ O- y$ U( W% b7 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
, q! m. d! r5 t0 o$ _©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Được.” tài xế đạp chân ga, lái theo hướng ngã tư đường.
©2019 Kites.vn | & I/ t) k  p1 y  k3 qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) \$ \9 G& y: o
Xe taxi dừng ở cửa khách sạn Định Âu, Mễ Tình xuống xe,lấy hành lý từ trong cốp sau ra, ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc cao ngất trước mắt.
, y  z) X: O. f& ]  X4 ^7 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 n2 K) j4 {& H+ ?7 a
Cửa chính không tồi, khá bắt mắt, cô cho 8 điểm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# E# S1 ^# d  Y7 [4 t( ]6 h( B
( B, g( u. @  z9 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Kéo vali đi vào, một anh chàng bảo vệ đẹp trai đằng xa nhiệt tình đi tới, mang hành lý của cô.
©2019 Kites.vn | + U0 d8 r  N9 ~$ i' UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ' P; |& C% y3 b: C" y) f( xAll rights reserved
Mễ Tình đưa toàn bộ hành lý cho anh ta, một thân thoải mái mà đi tới bàn lễ tân.
3 s+ M5 c& M( P  f1 |! W©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 R: C4 p) s$ P1 fAll rights reserved
“Thật ngại quá, thẻ không sử dụng được thưa cô.” Nhân viên lễ tân lễ phép đưa thẻ tín dụng trả lại cho Mễ Tình.
! ^/ ^4 m1 q& t6 w0 J©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ; v5 C0 S7 N5 j, U5 F5 {All rights reserved
Đôi mắt cô hơi lay động, rút từ ví tiền ra hai tấm thẻ: “Cô thử hai cái này xem.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved# Q) y; I* v3 A8 F/ f3 ?* S
©2019 Kites.vn | All rights reserved  P5 U/ z# \/ j
“Được, chờ tôi một chút.” Theo yêu cầu, nhân viên lễ tân thử qua hai tấm thẻ, nhưng sau đó đều đưa trả lại cho Mễ Tình. “Đều không dùng được, nếu cô có tiền mặt trên người có thể trực tiếp thanh toán bằng tiền mặt.”
©2019 Kites.vn | / H9 {2 L# z) {- O5 QAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 s' Y! C0 A  u- o& A$ E4 dAll rights reserved
Mễ Tình trễ miệng, hít sâu.
©2019 Kites.vn | ) w5 }7 L" `; w3 J4 aAll rights reserved
0 y) m9 H$ M- ^7 S/ O6 I) B. X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô đã đoán được từ trước rằng bố sẽ dùng cách này để đối phó với mình, nên đề phòng nguy cơ thẻ bị khóa, cô đã chuẩn bị một lượng lớn tiền mặt!
# M' l. r/ ?1 s* g* b©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  R' ~7 H+ v8 I5 r, o- C3 z* @
Mễ Tình thuê một phòng VIP, thanh toán luôn 3 ngày tiền phòng, cầm thẻ mở cửa phòng trên lầu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( ^4 M3 i5 w' O, |( f
$ C' v5 y. ?; `. g! C3 |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Wow, đúng là phòng VIP, giường King size cực mềm, bồn tắm rộng, Mễ Tình thích ý xả đầy nước rồi thả người xuống ngâm mình.
$ a% D- _8 \1 N8 \+ s5 Y4 W©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , [% L- f0 J) i* E8 IAll rights reserved
Lười biếng thở ra một hơi, cô duỗi người, híp mắt thoải mái.
©2019 Kites.vn | & v1 Z; k7 \% T- `' f; JAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 R8 P+ X1 M0 n1 ^  @9 D/ r( TAll rights reserved
Lần này trốn đi, cô đã tính toán vạch sẵn kế hoạch chu đáo. Nhưng sau khi chạy trốn  nên làm cái gì, cô còn chưa nghĩ đến.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ F' n; O& W) P  [
©2019 Kites.vn | All rights reserved% b- l' e  [5 {, q
Thôi mặc kệ, đã tới thành phố A rồi, trước hết nên vui vẻ một chút đã!
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 m6 ^$ v' N* [: }: |
. I5 |/ C5 [# [5 |" @# z% D  m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mễ Tình tính đơn giản, tiền trên người chắc đủ để chơi bời một trận, bố cô trong khoảng thời gian này có thể hồi tâm chuyển ý là tốt nhất, nhưng nếu như không thể,… cô dù sao cũng là du học sinh trở về, kiếm một công việc ở đây cũng không phải vấn đề.
6 C4 H2 ]/ ~0 B6 U! [( _  O©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 J6 o9 |- ]# X& }! m6 \* K
Dù như thế nào đi nữa, cô vẫn  muốn dừng ngay hôn ước kia.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 }+ N) {8 y- P. M. a" J5 G( M- D
* ]; h. R0 _, ]; T1 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng mẹ cô sẽ rất lo lắng, bởi khi đi, Mễ Tình vứt luôn SIM điện thoại.
4 f$ @3 e' ?2 H( [: _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , {7 |7 R* U' u+ B2 z* Z$ \- zAll rights reserved
Nghĩ tới đây, lông mày cô giật giật, xoay người đổi tư thế.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ \, F2 `5 O1 J0 ~2 z$ d7 n" t# k
  J2 w! e+ g4 H+ f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mẹ chắc chắn sẽ không nỡ để cô một mình bên ngoài, chỉ cần mẹ bằng lòng nói chuyện với bố, chuyện kết hôn e rằng có thể thay đổi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! p0 q( [0 @3 _! L/ P! ]
©2019 Kites.vn | ! ~  |$ J7 Q  G3 k: u; kAll rights reserved
Kiên trì tới ngày đó, sẽ có thắng lợi!
©2019 Kites.vn | . @0 J) u5 s' S( b! O+ rAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 X- X4 J7 }* O. p  ~All rights reserved
Nước trong bồn lạnh dần, Mễ Tình lau khô người, mặc bộ đồ ngủ con thỏ, xỏ dép ra ngoài.
©2019 Kites.vn | 1 W/ X9 |: Y" w( V% T5 KAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 r% t  V' @2 I( B! N4 [
Gọi cho phòng ăn chọnmón, cô lấy laptop từ túi hành lý ra, kết nối wifi của khách sạn.
©2019 Kites.vn | & z: t5 u4 u5 d/ a$ }7 cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 I7 F( x; Y6 A7 E1 v* dAll rights reserved
Anh Thỏ mới cập nhật weibo.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 G! T$ m. A+ m9 j0 ?% t
©2019 Kites.vn | All rights reserved- ~) x2 f. k9 K, Q7 t) w
“Tối hôm nay buổi hòa nhạc rất thành công, vô cùng vinh hạnh được hợp tác cùng thầy Chiêm Ninh Tư. [mỉm cười]”
©2019 Kites.vn | 7 G1 E! {+ W* n! ]) r( S1 J0 nAll rights reserved
3 U. I$ a; W# F2 x©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mễ Tình chống cằm, nhìn chằm chằm ảnh trên weibo đến đờ người ra. Anh Thỏ ơi, anh có biết em bị người ta bức hôn không?
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ o; z1 l+ Z& ]. l* v
2 _# V+ e0 }& K) [3 Q2 P) ~; I2 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Suy nghĩ một chút đã cảm thấy mắt cay cay, Mễ Tình tắt laptop, ngồi  chờ cơm.
/ j' n$ _/ d0 J©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ; p1 e' A2 \7 Q# c5 c. q# yAll rights reserved
Ngày thứ hai, cô ngủ thắng tới mười giờ mới rời giường, vừa ra khỏi cửa, đi mua ngay một cái SIM điện thoại, sau đó nghe theo lời tài xế, đầu tiên đi khu Thương mại Ánh Sao, tiếp theo là Quảng trường Bạch Mã, rồi cuối cùng tới Công viên Ánh Sao khám phá.
©2019 Kites.vn | ) Y" i7 ^; J* J) _+ t; M% m! KAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- H( R/ ~  |  P7 ?8 _0 C2 U
Lúc rời khỏi khách sạn, nhân viên lễ tân gọi cô lại: “Mễ tiểu thư, phòng của cô phải trả vào lúc 11h, cô có tiếp tục thuê không?”
5 w0 j% T# O7 V; `' G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! @2 \* S; F+ ~, j7 aAll rights reserved
Mễ Tình đáp: “Chờ tôi trở lại sẽ quyết định.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ y. g9 {/ R: y2 j8 g' Q
©2019 Kites.vn | - w7 j! R/ E, {( k) m- U6 eAll rights reserved
“Vâng, chúng tôi sẽ giữ phòng giúp cô muộn nhất đến 2h chiều.”
' ?0 @, p1 F- [2 s5 B+ h2 {  `©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 g& x: X6 K/ [* X
Mễ Tình gật đầu, tiếp tục hành trình ăn ăn uống uống mua mua sắm sắm của mình.
; E* J) {6 `8 @. t' V: @) L/ F0 l2 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
& q( _- s( U. ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bởi vì buổi trưa phải chạy về làm thủ tục thuê phòng tiếp, Mễ Tình ăn xong cơm trưa ở nhà hàng trong Công viên Ánh Sao,ăn xong quyết định về khách sạn luôn, nhưng khi tính tiền, cô phát hiện không thấy bọc tiền nhỏ đâu.
$ V8 j% t7 F. M) ^' R9 S! h" |( B©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' ~  K3 t/ I. a! z+ C' j+ i
Vì cô mang nhiều tiền mặt theo người, nên thường dùng một cái bọc nhỏ đựng tiền. Nhưng bây giờ, bọc nhỏ không cánh mà bay rồi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# H  s: y7 w5 a* ]
©2019 Kites.vn | 5 d# a0 @6 e% h0 LAll rights reserved
Mễ Tình hơi luống cuống, cô để gần hết tiền trong đó.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  C6 C$ u* D1 e
©2019 Kites.vn | All rights reserved% w2 _9 \4 o' w4 p/ z7 P( `
Nhân viên lễ tân thấy sắc mặt cô không tốt, hỏi thăm một câu, Mễ Tình cắn môi, rút ví lấy tiền trả.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 ^5 o; h! _/ B) j) x! v
©2019 Kites.vn | All rights reserved: c2 k% k+ k" @2 j, |* l  I& E
Trong ví tiền của cô chỉ còn một ít tiền lẻ để tiêu vặt bình thường, chừng một ngàn tệ. Tuy cô tiêu tiền như nước, nhưng vẫn rất để ý việc giữ của, giờ thì ví tiền vẫn ở đây, bọc nhỏ đã không thấy đâu.
©2019 Kites.vn | # p9 x8 V3 w* X( W7 D" HAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 t, l/ s' o/ CAll rights reserved
Đầu cô vẽ lên bao suy đoán, rất có thể đã bị trộm. Nhưng ai trộm, trộm ở đâu?? Kẻ trộm sao biết cô chuyên để tiền ở cái bọc nhỏ đó? Hay hai ngày trước mình mua quần áo đúng lúc hắn nhìn thấy, theo đuôi mình rồi hôm nay tìm được cơ hội hành động?
©2019 Kites.vn | 3 |/ \. b- Y1 A  s; ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 V& e7 [" }# G, S# y; s
Mễ Tình nhớ lại một, khi mua sô cô la ở tiệm, bọc nhỏ vẫn còn. Chứng tỏ sau khi chụp ảnh ở biển hoa xong mới bị trộm?
9 p  g6 ~; t. a+ E/ h0 @, F8 A4 G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& i& C) Q0 W/ O2 r$ O" k0 O4 [
Nhân viên đưa tiền lẻ, thấy cô sắc mặt tái nhợt, ân cần hỏi: “Cô gái này, cô khó chịu chỗ nào sao?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 T( L4 L0 N8 d5 b  e9 b
©2019 Kites.vn | All rights reserved: R+ v- M2 F- L3 h
“Tôi không sao, cảm ơn.” Mễ Tình nhận tiền lẻ, đi thật nhanh ra khỏi khách sạn. Dù biết cơ hội không lớn, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định đi tìm tiền ở ngoài đường.
©2019 Kites.vn | + L2 A: ?2 U" N% I! _6 {All rights reserved
* W! S6 K/ T" T" R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đừng nói ví tiền, ngay cả một tệ cũng không thấy bóng dáng.
©2019 Kites.vn | / l& C! ]! Y7 Y! U8 F! j+ Y9 VAll rights reserved
6 G$ g; f: t6 d% J) h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thời điểm cô biết tin mình phải gả cho một người đàn ông chưa hề quen biết cũng không tuyệt vọng như bây giờ.
! j  ^* ^" C- x' f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 H+ t  g- G& X1 `" d
Với Mễ Tình bây giờ mà nói, tiền chính là cảm giác an toàn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 ?% ]5 z9 P" i. g6 m' O& @
©2019 Kites.vn | 5 N! A/ \6 z- YAll rights reserved
Cô lấy điện thoại di động ra muốn báo nguy, nhưng lại lo lắng cảnh sát sẽ gọi cho gia đình cô. Biển hoa không có camera, nên cô cũng không biết mình bị trộm ở đâu, cơ hội bắt được trộm vô cùng nhỏ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 J  M, P$ o9 f, Y
©2019 Kites.vn | 7 K; P. y  h8 JAll rights reserved
Cô chán nản ngồi chồm hỗm trên mặt đất, rồi gọi xe trở về khách sạn.
* ~, E! m9 O) y2 t7 W% O©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | * f8 U7 S: S' X# R) dAll rights reserved
Khi đi qua quầy lễ tân, nhân viên nhắc nhở: “Mễ tiểu thư, cô có tiếp tục thuê phòng không?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved% }  w- S! n" M$ z) k% G% x% {1 x
# Z0 k+ Q$ _5 m" N6 N0 B©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mễ Tình dừng lại, đáp: “Không cần, tôi đi thu xếp đồ đạc rồi trả phòng.”
©2019 Kites.vn | / b1 }% e$ ^0 h. GAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' h9 A2 l4 Z& x6 I4 S* v
Mấy ngày hôm nay ở khách sạn, Mễ Tình đã dùng hết đồ dùng trong phòng, bây giờ tính ra, không những không được trả lại tiền cọc, còn phải bỏ thêm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; |2 A2 p# ~/ f6 l$ e
; b# z1 B8 g, y& ]6 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mễ Tình thấy may mắn, mình còn giữ lại một chút tiền ở khách sạn, không thì hôm nay cô phải báo cảnh sát thật rồi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 Z0 q% d& F" F5 _/ I1 D
©2019 Kites.vn | # y4 A6 k% A4 Q# RAll rights reserved
Kéo theo vali ra ngoài khách sạn, cô lôi toàn bộ số tiền trên người ra, đếm cẩn thận.
% v" w0 z) d) d, t3 r( V©2019 Kites.vn | All rights reserved
  P0 A) R' l% u$ H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tổng cộng còn 308 tệ 50 xu.
& B0 n; h1 q; c©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 ^# U$ {! v9 ^$ k) t  s
Cô đem tiền giấy với mấy đồng xu nhét hết vào ví, nhìn lên trời mà ngẩn người ra.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! E: d7 ^5 y3 l& U" L# _4 _7 ?, C9 @
©2019 Kites.vn | All rights reserved  G0 d9 i. R" d% V6 c- e2 ?
Vé xe về thành phố C chỉ tốn 43 tệ, số tiền còn lại có thể giúp cô thuận lợi trở về nhà.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 f0 o! z% @$ C' y
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 G0 B0 F  d% l3 j) C
Bây giờ mà trở về, muốn trốn đi lần nữa sẽ vô cùng khó khăn, Mễ Tình hình dung ra cảnh mình bị bắt đi cưới chồng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& R1 v* K( X5 q$ r- r4 {9 F& D
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 y+ u: T3 ^' o$ r9 q  A' h
Nhưng nếu ở lại thành phố A, cô sẽ rơi vào cảnh đầu đường xó chợ.
©2019 Kites.vn | 6 B4 S, U3 F/ {" @All rights reserved
0 g0 Y: u, |: h8 ~9 {" e  _©2019 Kites.vn | All rights reserved
…A, ánh mặt trời chói mắt quá.
©2019 Kites.vn | 2 a) C1 m; g/ v8 v/ O, Q6 i8 YAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' O4 H$ D9 @2 j: l- {; ^; Q4 F
Mễ Tình không nhìn nữa, kéo vali đi về phía trước.
©2019 Kites.vn | * c. q, R# M' p+ t( q9 AAll rights reserved
$ Y  u4 t( `- s' b©2019 Kites.vn | All rights reserved
Dù cô có thể tìm việc làm ở chỗ này, nhưng không thể ngay lập tức tìm thấy. Cứ coi như tìm được, tiền lương có dư dả không? Trên người cô bây giờ chỉ hơn 300 tệ, đêm nay ở đâu cô còn không biết.
©2019 Kites.vn | & m' w6 D# S: g2 PAll rights reserved
& V$ e( u5 A# J! e9 a©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ven đường, tài xế taxi nhấn còi, hỏi: “Người đẹp, đi không?”
2 [, ~: X) a5 ~3 ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - q/ s6 B, \# h' e+ PAll rights reserved
Mễ Tình cười nhạt: “Không cần.”
©2019 Kites.vn | ) A/ p& ^% j( l& sAll rights reserved
; e/ G" J8 r; x( @# v; V* G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bản thân cũng không biết nên đi đâu.
©2019 Kites.vn | ( ]. h8 n' }: n) U+ [All rights reserved
©2019 Kites.vn | " V6 X5 j1 w3 {All rights reserved
Đi dọc theo đường cái hơn một tiếng, chân Mễ Tình bắt đầu kháng nghị. Tới ghế đá ven đường ngồi xuống, cô cởi giày cao gót ra, nghĩ tới hình tượng của mình, chỉ còn cách lấy giày đập đập vào chân thôi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. w4 K! p* D5 i1 ?5 ^. Y
' M. W3 G9 L" K$ D8 |9 I1 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô còn chưa nghỉ ngơi xong, gò má phải bị một giọt nước lạnh như băng rơi trúng,
©2019 Kites.vn | ) T' V2 I) |3 |2 {9 D: yAll rights reserved
©2019 Kites.vn | / Z& y1 D3 s7 }' `/ _- F. HAll rights reserved
Mễ Tình sửng sốt, lau lau chỗ ướt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) z2 T" T  \) F: Z# L4 n2 g
©2019 Kites.vn | $ Y$ ?, C2 M4 f, G! w& o1 BAll rights reserved
… Xui xẻo như thế sao?
©2019 Kites.vn | " @# X# u8 w/ N6 U1 M7 V! qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ' s# f  [$ v( t* @/ ?) aAll rights reserved
Ngẩng đầu nhìn lên, nước mưa từng giọt từng giọt rơi xuống, vô cùng nên thơ.
©2019 Kites.vn | * l9 a% h8 z) @, w/ |All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( s1 T( Q. y+ q; B' q/ ?: Y
Mễ Tình: “…”
©2019 Kites.vn | ; R* |6 Q' M6 p; s0 q& q$ }% b. @+ lAll rights reserved
©2019 Kites.vn | $ {. [1 U1 k% ]3 N- O3 f, _; l7 a. A) VAll rights reserved
Mễ Tình kéo vali chạy thật nhanh, phóng tầm mắt nhìn ra, không thấy chỗ tránh mưa nào.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 `, o1 W! ~' O2 g# n
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 ?4 \* u7 D3 N' m& j+ J
May mà mưa rơi không nặng hạt, cô chạy một đoạn đường, tìm thấy một nhà nghỉ, vọt lên bậc thang đứng.
9 n, j7 t0 v% ~' ]4 \( W5 N* o5 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 O/ p# I+ X/ X* U' {5 ?
Dùng khăn lau tóc và áo khoác ngoài, Mễ Tình lấy ra cái gương, soi xem mặt mình có ổn không.
©2019 Kites.vn | 4 j  ^$ |; \8 JAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - h8 i$ i; `$ A" X4 sAll rights reserved
Đứng một hồi chờ mưa tạnh, cô nhìn xung quanh thêm vài lần. Nơi đây hình như là một khu dân cư, có không ít tòa cao tầng ở bên cạnh. Nhìn vào vẻ ngoài, đây giống một khu dân cư cũ, trên cột điện thậm chí còn có quảng cáo nhỏ phá hỏng bộ mặt thành phố.
/ V/ v7 X+ d  Z: q: L©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 H2 x4 p. C$ Q; @All rights reserved
A, chờ đã.
©2019 Kites.vn | ; ~; \5 v9 J% R1 n6 _2 _All rights reserved
) h, r5 c1 w( |9 Y2 Y& a©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô kéo vali đi tới, nhìn kỹ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: K8 Z1 y) W) }$ `1 T
©2019 Kites.vn | All rights reserved: V! g, W+ x' x$ @( G
Hoa viên Nam thành 100 mét vuông, hai tầng lầu tách biệt, phí thuê một tháng chỉ 299 tệ. Ai quan tâm liên hệ anh Tiêu 138xxxxxxxx.
) \. W! ^: H6 ]5 j1 K* w©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 b' V4 [/ n! j  I# u! M, i
Mễ Tình hai mắt sáng lên, 299 tệ, cô nộp xong tiền thuê nhà còn thừa tận 9 tệ rưỡi, bốn bỏ làm năm, thành 10 tệ!
©2019 Kites.vn | All rights reserved- r; a" b1 T" E6 J8 E+ J* K
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 n" W7 U6 P  p8 r) K" ~
Mễ Tình lập tức cầm điện thoại ấn số, tỉ mỉ kiểm tra, gọi vào.
0 V+ s5 ~# ?: k4 k©2019 Kites.vn | All rights reserved
3 c6 i$ P$ I( P©2019 Kites.vn | All rights reserved
Không người nghe.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 u7 |8 _" C, o# t7 m
©2019 Kites.vn | 2 L: p8 _; Y2 {- _5 S4 w. t- u9 TAll rights reserved
Chưa từ bỏ ý định, cô gọi lại một lần, vẫn không ai bắt máy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 Y7 I7 l, O' k$ ]
©2019 Kites.vn | " w# x8 O9 D8 Z: F0 E" H. G  T) ]All rights reserved
Cô cúp điện thoại, xé tờ quảng cáo kia xuống, đi tìm hoa viên Nam thành.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& j) m$ z5 ], w" A0 \
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 ^" }6 b, C) U! l- n
Đúng lúc mưa ngừng, Mễ Tình kéo vali đi, nhìn xung quanh một hồi, dễ dàng tìm thấy hoa viên Nam thành.
©2019 Kites.vn | 2 B  K* N, @# D& E# I* ]All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% s  E. p& t7 _9 S  o
Một bác gái cầm trong tay hai cái quạt lớn từ cửa đi tới, trông như chuẩn bị đi tập thể dục ở quảng trường. Mễ Tình cầm trong tay tờ quảng cáo, đi lên hỏi: “Bác ơi, bác có biết người họ Tiêu này không ạ?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 u/ X) B9 L' b6 O0 ?
©2019 Kites.vn | 2 e- m1 _) Z* N; ?All rights reserved
Bác gái nhìn hai lượt, “a” một tiếng: “Cái này là số điện thoại của ông chủ, cô muốn thuê phòng sao?”
©2019 Kites.vn | 6 j$ J8 l8 Z0 h& W$ @) P; {0 k1 ]All rights reserved
©2019 Kites.vn |   b0 k8 A  D% E' A; nAll rights reserved
Mễ Tình chớp chớp mắt to: “Ông chủ Tiêu? Bác biết anh ta ở đâu không? Cháu gọi số này mà không ai bắt máy cả.”
1 G, ?" E" G; l& b& z  o% m7 g) G7 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% o3 Q1 Z) q9 B: n& o( D- f
Bác gái xoay người, dùng cây quạt chỉ chỉ bên trong một ngôi nhà: “Là tòa kia, căn số 6 phòng 701B, nhưng sao hắn lại cho thuê một tháng chỉ tốn 299 tệ nhỉ, phòng này…”
©2019 Kites.vn | All rights reserved  k# n, b( W8 @
©2019 Kites.vn | ' X# G; Q% K9 f9 a: uAll rights reserved
“Cháu cảm ơn!” Bác gái vẫn đang lẩm bẩm gì đấy, Mễ Tình nhanh nhảu nói cảm ơn, đi tới tầng 6.
©2019 Kites.vn | $ ?/ H2 W4 ?# V! U, Y+ LAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ; H, v6 Z) q' r% G0 F+ DAll rights reserved
Vừa rồi đã nói, khu dân cư đã cũ rồi, nên không có thang máy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  ?" m  f& I/ O8 W, L
. V* Z( ~2 d  {. D+ ?; Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Dẫn theo nhiều hành lý như vậy bò lên 7 tầng lầu, đối với Mễ Tình là tai nạn, đối với Mễ Tình-đang-đi-giày-cao-gót thì chính là tai nạn mang tính hủy diệt!!!
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ D& d/ ?7 {# X) D! ~
3 o; V0 H* b: K: J% r- K1 N9 ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô đứng ở dưới lầu tòa nhà số 6, lại lấy điện thoại di động ra gọi người họ Tiêu kia, vẫn không ai bắt máy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  h0 b( [! o) O& F) n2 w! D
©2019 Kites.vn | * D% w7 y0 o+ J5 gAll rights reserved
Mễ Tình hít một hơi thật sâu, một tay nhấc vali, vẻ mặt lừng lẫy mà leo lên.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: C. m4 u- k& |7 S' a& n
2 ~2 G7 @4 z3 l! r©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trên đường nghỉ ngơi ba lần, cuối cùng sống sót lên được tầng 7. Cô vừa thở hổn hển, vừa nhấn chuông cửa.
. v' Q, X0 f  c6 U* h©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 C( W8 w' V0 o% _) AAll rights reserved
Không bao lâu, sau cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, “ken két”, cửa phòng mở ra. Hệ thống sưởi mang theo nhiệt lượng phả vào người Mễ Tình, cô khẽ ngẩng đầu, thấy rõ người đàn ông trước mắt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 a2 O( @+ J& J6 |- |+ l
9 m. K, B- q# P( ?$ [& ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vóc dáng tam giác ngược kết hợp với một đôi chân dài, dù chỉ mặc sơ mi trắng cùng quần jean, thì khí chất như người mẫu nam trên sàn diễn cũng khiến người ta máu huyết sục sôi, xuân tình nhộn nhạo. Mấu chốt là người này còn vô cùng đẹp trai, mái tóc đen ngắn lộn xộn, ánh mắt lười biếng, khiến cho gương mặt bỗng trở nên gọi cảm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; S  J7 `! v; y% m! ~. l
©2019 Kites.vn | All rights reserved) _$ K! N! }- x9 F) \+ I, f% s% G8 R
Tuy bị mỹ sắc mê hoặc trong giây lát, Mễ Tình rất nhanh thổ lộ ước nguyện ban đầu: “Chào anh, cho hỏi ở đây có phòng cho thuê sao?”

Bình luận

đã duyệt, bạn đăng nhé, bạn có yêu cầu gì với poster không?  Đăng lúc 18-2-2017 06:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách