Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sweetcandy_love
Thu gọn cột thông tin

[Drabble] ĐĂNG KÝ MỞ FIC - TRUYỆN

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21-9-2011 17:06:47 | Xem tất
[Long fic] You belong with me | jasook | Dream High Cast, Vợ-Chồng | Chap 20 ^^
http://kst.net.vn/thread/-long-f ... p-20--7093-1-1.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-9-2011 16:39:47 | Xem tất
[Long fic] Dreams come true| pepooh_smile^^| On going

Link:
http://kst.net.vn/thread/-long-f ... going-7424-1-1.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 23-9-2011 18:26:06 | Xem tất
[Oneshot]Hoa Gió|vane_tran|SoEul|On going

http://kst.net.vn/thread/-onesho ... going-7442-1-1.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

stt.club Tài khoản bị xóa
Đăng lúc 26-9-2011 13:29:23 | Xem tất
[Transfic] Carving My Destiny|nisku|Chap 1-3

Link: http://kst.net.vn/forum.php?mod= ... mp;extra=#pid282509
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-9-2011 21:01:57 | Xem tất
[Series OneShot] Love Songs | BuBe_KST | On going

Mong đợi MOD đồng ý =^^=
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-9-2011 08:11:10 | Xem tất
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-9-2011 18:05:46 | Xem tất
[One-shot] It has to be you!|Sun|YunJae|Casting!
http://kst.net.vn/thread/-one-sh ... ting--8152-1-1.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-9-2011 23:12:38 | Xem tất
        [Transfic] Oppa Nappa| lady_lia257|YongSeo
http://kst.net.vn/thread/-transf ... hap-1-8188-1-1.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 2-10-2011 08:52:38 | Xem tất
[longfic]màu của hạnh phúc|khun-ji-jun|khun-min-joon|iu_hyominie|casting
link:http://kst.net.vn/thread/-longfi ... sting-8775-1-1.html
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-10-2011 19:18:21 | Xem tất
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách