Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: kyoluvjj
Thu gọn cột thông tin

[Drabble] BÁO HOÀN - XÓA - KHÓA - MỞ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-3-2018 01:55:38 | Xem tất
+tên fic :
1 - Key
2 - Rose
3 - Cám dỗ

+tên author: Aaenguyen

+yêu cầu : Hoàn fic

+ link fic :

1 - [Oneshot|M] Key | Bacham72 | Luhan - Kris Wu | Completed
http://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=481067
(From: Kites)

2 - [Shortfic|T] Rose | Bacham72 | No Min Woo - Fictional girl | Completed
http://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=483031
(From: Kites)
3 - [Oneshot|MA] Cám dỗ | Aaenguyen | Kwon Ji Yong - Choi Seung Hyun | Completed
http://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=491426
(From: Kites)

Bình luận

Done  Đăng lúc 16-3-2018 01:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-3-2018 01:32:00 | Xem tất
+tên fic : Green Carnation

+tên author : Aae Nguyen

+yêu cầu : fic hoàn

+ link fic :
http://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=495377
(From: Kites)

Bình luận

Done  Đăng lúc 16-3-2018 01:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-3-2018 23:53:41 | Xem tất
+tên truyện : Dương Cầm

+tên author : Aae Nguyen

+yêu cầu :  hoàn

+ link fic :
http://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=492902
(From: Kites)

Bình luận

Done  Đăng lúc 16-3-2018 11:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-4-2018 00:22:24 | Xem tất
+tên truyện : Búp-bê nhân tạo

+tên author : Aae Nguyen

+yêu cầu :  hoàn

+ link fic :
http://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=495441
(From: Kites)

Bình luận

Done  Đăng lúc 6-4-2018 12:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-4-2018 01:00:10 | Xem tất
+tên fic : Ngôn ngữ yêu thương

+tên author : Aae Nguyen

+yêu cầu : fic hoàn

+ link fic :
https://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=495566
(From: Kites)

Bình luận

Done  Đăng lúc 30-4-2018 01:00 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-5-2018 12:43:39 | Xem tất
+tên fic :  Prince of Darkness

+tên author : Aae Nguyen

+yêu cầu : fic hoàn

+ link fic :

https://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=495616
(From: Kites)

Bình luận

Done  Đăng lúc 6-5-2018 12:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-2-2019 23:25:29 | Xem tất
+tên fic :

1. 520999

2. Dùng một chữ *NHẪN* để nói yêu anh.

3. Biệt ly khúc

+tên author : Aaenguyen

+yêu cầu : Khóa fic

+ link fic : 1. https://forum.kites.vn/thread/-l ... -22-489685-1-1.html

2. https://forum.kites.vn/thread/-s ... g-2-495131-1-1.html

3. https://forum.kites.vn/thread/-s ... hat-490553-1-1.html


From Mod:

Thời hạn khóa: 17/02/2019 Đến 17/02/2020


Bình luận

Done  Đăng lúc 16-2-2019 11:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 19-4-2019 01:17:56 | Xem tất
+tên fic : Bão lòng

+tên author : Aae Nguyen

+yêu cầu : fic hoàn

+ link fic :
https://forum.kites.vn/thread/-l ... ted-496408-1-1.html
(From: Kites)

Bình luận

Done  Đăng lúc 19-4-2019 01:19 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách