Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: kyoluvjj
Thu gọn cột thông tin

[Drabble] BÁO HOÀN - XÓA - KHÓA - MỞ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 11-8-2017 18:52:26 | Xem tất
+tên fic : Cẩm chướng đỏ

+tên author : Aae Nguyen

+yêu cầu : fic hoàn

+ link fic :
http://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=481875
(From: Kites)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-12-2017 10:44:20 | Xem tất
+ Tên fic: Vô Danh

+ Tên author: Winniewiny

+ Yêu cầu: fic hoàn

+ Link fic: http://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=493899
(From: Kites)

Bình luận

Done  Đăng lúc 21-12-2017 12:38 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-12-2017 15:27:00 | Xem tất
Tên fic: Nhật kí Baek Seung Jo

Author: AeInManDeulGi

Yêu cầu: xóa fic

Link fic:
[LongFic|T] Nhật ký Baek Seung Jo | Baek Seung Jo - Oh HaNi | On Going
http://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=494440
(From: Kites)

Bình luận

Done  Đăng lúc 21-12-2017 12:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-1-2018 18:24:50 | Xem tất
+tên fic : Fallen Angel

+tên author : Aaenguyen

+yêu cầu : fic hoàn

+ link fic :
http://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=494983
(From: Kites)

Bình luận

Done  Đăng lúc 9-1-2018 06:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-1-2018 17:41:49 | Xem tất
+tên fic : Tình trai

+tên author : Aaenguyen

+yêu cầu : fic hoàn

+ link fic :
http://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=495036
(From: Kites)

Bình luận

Done  Đăng lúc 10-1-2018 05:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-3-2018 21:23:07 | Xem tất
Tên fic: Love In Macau

Tên author: AeInManDeulGi

Yêu cầu: Fic hoàn

Link fic: [Short fic|M] Love In Macau | AeInManDeulGi | Song Jae Rim - Kim So Eun | Completed
http://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=494844
(From: Kites)

Bình luận

Done  Đăng lúc 10-3-2018 01:02 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-3-2018 01:25:47 | Xem tất
+tên fic :
1 - Key
2 - Rose
3 - Cám dỗ

+tên author: Aaenguyen

+yêu cầu : Mở fic

+ link fic :

1 - http://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=481067
(From: Kites)

2 - http://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=483031
(From: Kites)

3 - http://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=491426
(From: Kites)

Bình luận

Done  Đăng lúc 10-3-2018 01:52 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-3-2018 01:55:38 | Xem tất
+tên fic :
1 - Key
2 - Rose
3 - Cám dỗ

+tên author: Aaenguyen

+yêu cầu : Hoàn fic

+ link fic :

1 - [Oneshot|M] Key | Bacham72 | Luhan - Kris Wu | Completed
http://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=481067
(From: Kites)

2 - [Shortfic|T] Rose | Bacham72 | No Min Woo - Fictional girl | Completed
http://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=483031
(From: Kites)
3 - [Oneshot|MA] Cám dỗ | Aaenguyen | Kwon Ji Yong - Choi Seung Hyun | Completed
http://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=491426
(From: Kites)

Bình luận

Done  Đăng lúc 16-3-2018 01:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-3-2018 01:32:00 | Xem tất
+tên fic : Green Carnation

+tên author : Aae Nguyen

+yêu cầu : fic hoàn

+ link fic :
http://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=495377
(From: Kites)

Bình luận

Done  Đăng lúc 16-3-2018 01:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-3-2018 23:53:41 | Xem tất
+tên truyện : Dương Cầm

+tên author : Aae Nguyen

+yêu cầu :  hoàn

+ link fic :
http://forum.kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=492902
(From: Kites)

Bình luận

Done  Đăng lúc 16-3-2018 11:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách