Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ha_tem
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Hảo Nữ Thập Bát Giá | Hoa Lạc Trùng Lai (Chương 248 - Hoàn)

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2012 17:35:56 | Xem tất

©2020 Kites.vn | All rights reserved) k# m5 A8 ~; r4 c/ \
CHƯƠNG 10: Thừa cơ hội

©2020 Kites.vn | All rights reserved4 q2 i& X" R/ H; P
8 }  V/ C% Q/ r' n- I- S! Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
  q8 g7 B+ _* O; [: i©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Đại thúc, chúng ta đã kiểm tra lại tổn thất của ngài, nhưng theo như số lượng ngài nói trước đó thì có chút không đúng a!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved" E9 J( W8 e$ W: s. p" L' [: H
8 f9 B( V! ?: [2 _+ y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bọn họ ở phòng củi một lúc, khi Trương Đức Tuyên vội vàng chạy đến, Phạm Thông đã sửa xong hơn một nửa số bàn ghế gãy, mà Phạm Tiểu Ngư mang hết số bàn hỏng này đặt một bên để Trương Đức Tuyên nhìn rõ ràng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( V3 J# L6 L' i/ g0 i
©2020 Kites.vn | All rights reserved# l. m- ], Z1 b
“Đây…” Trương Đức Tuyên không ngờ bọn họ lại nhanh như vậy, nhất thời có chút xấu hổ, bất quá gừng già không phải loại nhạt, hắn đảo mắt tìm cớ, mặt không đổi sắc nói:
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 g1 ^6 x) s% P
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 w; M0 j* ^3 ^
“Aiz! Đại thúc sao có thể lừa các ngươi chứ, nhưng đám đồ đạc này quả thật hỏng quá nhiều, ta cũng không ngờ các ngươi lại muốn đến sửa, cho nên mới sai để làm củi đun. Còn đám bát đĩa vỡ này, ta cũng ngay từ đầu muốn gom hết lại, có lẽ bọn tiểu nhị lười biếng nên mới không thu lại hết. Nếu sớm biết cháu không tin đại thúc, ta đã sai bọn chúng giữ lại hết rồi.”
+ V1 o2 U8 [( I; Y; }; A- `6 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 Y& H" E4 v4 n( V! N& R; V) KAll rights reserved
“Thì ra là thế, nhưng đại thúc à, cháu tuy là trẻ con cũng biết rằng chuyện gì cũng phải cần chứng cứ, nếu đại thúc không lấy được thêm những thứ khác bị hỏng ra, chúng ta cũng không thể thừa nhận được, phải không?” Phạm Tiểu Ngư cười tủm tỉm.
©2020 Kites.vn | 0 P' M! c) y6 ^All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) L* S3 D! T0 \- J; l6 NAll rights reserved
Từng ấy thứ đồ hỏng mà dám báo tổn thất thành ba bốn trăm văn tiền, xem ra phụ thân này của nàng thật là dễ bắt nạt đến nổi tiếng rồi!
. _6 o" N  q! s. q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ I8 A) l) L6 `1 u
Còn khoản đồ ăn cũng tuyệt đối có vấn đề, theo nàng biết, phàm là gian thương nhất định đều có hai bản sổ sách ghi chép, một cuốn là thật, một cuốn ghi số liệu giả để tiện buôn bán trốn thuế. Nếu nàng cố ý muốn xem sổ sách ghi chép lại hao tổn lúc ấy, lại bỏ thêm chút công tìm thầy đồ của trấn trên làm người làm chứng cho tin cậy, Trương Đức Tuyên nhất định không dám đem sổ sách thực ra, cứ như thế, hắn ngược lại còn có thể chịu thiệt thêm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ _/ t- Y8 J6 u, A: i4 _+ T3 H- G0 X  _
; c# r+ w( i) B, c©2020 Kites.vn | All rights reserved
Có lẽ tổng hợp hết lại, số đền bù chẳng đến một xâu tiền, thật sự khinh nhà họ Phạm đều là đồ ngốc hết cả sao?
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 O/ P% @5 q8 e% \" U
©2020 Kites.vn | 8 F( l: }3 M( d7 ?All rights reserved
“Ha ha, đều là việc nhỏ, việc nhỏ..” Ngoài ý muốn, Trương Đức Tuyên vậy mà lại không dây dưa vấn đề này, ngược lại còn thập phần nhiệt tình kéo Phạm Thông:
  I. O$ r- t0 ?( }©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 k6 Z5 i  r$ t( CAll rights reserved
“Phạm huynh đệ a! Lão ca đã sớm nghe nói toàn bộ trấn trên trấn dưới đều khen Phạm huynh đệ thái độ làm người hiệp can nghĩa đảm, nhiệt tình vì lợi ích chung, các hương thân nhắc đến ngươi không ai là không dựng ngón tay cái mà xưng Phạm huynh đệ một tiếng đại hiệp a!”
©2020 Kites.vn | 1 R% ?) _' ~( A! y5 C7 aAll rights reserved
©2020 Kites.vn | * \) @" ]6 T% O/ T0 YAll rights reserved
Ah? Quái, đại thúc này nói vậy là sao? Đột nhiên vào rồi cứ thế tung hô như vậy?
©2020 Kites.vn | 3 J  Q% j, O4 f. oAll rights reserved
©2020 Kites.vn | : z3 }* Y  N6 RAll rights reserved
“Trương chưởng quầy khích lệ, Phạm mỗ chỉ làm vài việc trong khả năng của mình thôi.” Phạm Thông nghe Trương Đức Tuyên nói toàn lời ngon tiếng ngọt, không khỏi ngượng ngùng, có chút không quen, xoa xoa tay.
©2020 Kites.vn |   Y! Z7 `7 t' S) T, OAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) D$ c4 E4 v  \* ~; S7 l% f1 ^
“Đại thúc, ngài có chuyện cần cha ta giúp phải không?” Tiểu Ngư tròng mắt vừa chuyển, đột nhiên cười đến mười phần thoải mái.
©2020 Kites.vn | ) H- Y3 ?8 p6 y; J0 S3 e. T% `  `) fAll rights reserved
©2020 Kites.vn | & Z* x8 G8 _2 Z* X1 k& {All rights reserved
“…….”
©2020 Kites.vn | & V- d  H( m" s' ~& D9 F, ^. C$ Q& sAll rights reserved
©2020 Kites.vn | % R2 D0 K. m0 o; WAll rights reserved
Trương Đức Tuyên cổ họng vẫn ứ đầy lời ngon ngọt, nhất thời bị Tiểu Ngư chặn lại, nhìn Tiểu Ngư đôi mắt sáng giảo hoạt, Trương Đức Tuyên trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, hắn ngàn tính vạn toán nhưng không dự đoán được tiểu nha đầu này tự dưng thông minh như vậy, càng không ngờ hôm nay khéo thế nào lại xuất hiện một vị chủ nhân khó hầu hạ, lần này, thực có cảm giác trộm gà không xong còn mất nắm gạo a! Xem ra việc Phạm Thông này tạm thời không ngoa được, trước đem khách quý hầu hạ tốt rồi nói sau.
" o: g3 ~7 J+ V9 `! p©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 n4 j. g: C/ |5 N8 q  J8 T
“Phạm huynh đệ, ta nói thẳng vậy, hiện tại lão ca có chuyện cần ngươi hỗ trợ, việc này nếu ngươi giúp lão ca làm xong, họa đệ đệ ngươi gây ra chúng ta sẽ thương lượng dễ dàng hơn.” Trương Đức Tuyên buồn mất vài giây mới quay về với thanh âm của mình.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) X' D; {3 Z* A* H: P5 Y- d* N+ Q
7 n0 V* z9 E5 ~0 Z. |) b©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Trương chưởng quầy, mời ngài nói! Phạm mỗ nếu có thể làm được nhất định hết sức.” Phạm Thông chắp tay nói.
; o5 m  }# m# t6 ^, e3 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
5 x  [$ J5 Y  E. e©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Thật ra thì, chuyện này cũng không khó…” Trương Đức Tuyên còn muốn tranh thủ thừa nước đục thả câu.
+ M  s  y/ }' H: G©2020 Kites.vn | All rights reserved
) g: ]8 D" ^$ J4 P8 u©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tiểu Ngư lại ở một bên cười hì hì:
©2020 Kites.vn | 1 C7 r0 X5 p. ^6 C8 I! @7 oAll rights reserved
6 V  ?% X* [+ y8 `2 d. T8 A$ y- a  O©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Đại thúc, nếu thúc không nói mau, tiểu công tử kia có thể chờ không kịp đó.”
( p$ |, T" n& p7 D9 ?$ C' O: K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- t1 M4 u+ P4 ?$ r9 `2 {, H, `
Trương Đức Tuyên giật mình nhìn nàng:
4 y+ A1 V  u; n! c©2020 Kites.vn | All rights reserved
) Y$ E! k6 |" S: C: q©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Ngươi sao lại biết là tiểu công tử kia?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved: J3 `& y) U# V- e
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 O9 G- w2 f, P. q
“Dễ đoán mà, ta coi tửu lâu nhà đại thúc hôm nay có một vị khách quý như vậy thôi, nếu không phải vì hắn, ngài giờ sao lại phải chạy đến phòng củi này làm gì?” Tiểu Ngư cười khẽ, “Cho nên thúc cứ việc nói thẳng đi.”
©2020 Kites.vn | % @2 F' m2 ?5 y/ V3 ]# a3 v' bAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; X3 q; E0 c; N/ @0 o8 _
“Đúng vậy, Trương chưởng quầy cứ việc nói thẳng xem cần Phạm mỗ giúp gì đi.” Phạm Thông hồn hậu nói.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 ~$ ]5 v, m3 E' V/ j/ P# `
©2020 Kites.vn | All rights reserved: L. E2 Q; @  V" `  C
Trương Đức Tuyên khóe miệng run rẩy một chút, nói:
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ n* n: r  S' }
5 m+ T. |8 x- x! _& o8 p. B* c©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Là thế này, vị tiểu công tử kia gọi đồ ăn, trong đó có một món là thịt thỏ rừng, vốn trong quán còn nửa con, nhưng vị tiểu công tử kia không chịu, muốn ăn toàn bộ một con, hơn nữa còn khăng khăng đòi là thỏ hoang trên núi. Các ngươi cũng thấy, hiện giờ trời đã tối vậy rồi, ai còn đến bán thỏ rừng nữa? Lão ca ta khuyên can mãi hy vọng tiểu công tử thông cảm, hắn lại đột nhiên nổi giận, aiz.. Các ngươi không biết mấy hộ vệ bên người hắn kia, một đám đều như hùm như sói… Cho nên ta đành phải tìm Phạm huynh đệ nhờ giúp cho. Phạm huynh đệ nhất định phải giúp lão ca chuyện lần này a!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved- W( Z/ H$ y- P4 F* s. ]0 n
- }: P% f- Z" X' b©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Trương chưởng quầy, ngươi yên tâm..”
©2020 Kites.vn | All rights reserved; S5 a/ W' D! Y# w; y9 P
) W! C1 O* N9 w©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Cha ta nhất định có thể giúp ngài bắt được thỏ hoang, bất quá chúng ta hãy nói điều kiện trước. Cha, hiện giờ nhà chúng ta do con làm chủ, cha không quên đấy chứ?” Tiểu Ngư lén nhéo thắt lưng Phạm Thông một chút, thuận tiện hướng hắn một nụ cười thập phần ôn nhu.
©2020 Kites.vn | $ K" p1 V. ^! F1 Q2 f5 D" l: n/ G/ WAll rights reserved
©2020 Kites.vn | $ W, ^( }: L4 H) `) m* Z2 z% EAll rights reserved
“A…” Phạm Thông hàm hồ, nhớ đến hai xâu tiền nợ, không dám nói tiếp nữa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 ?# L! f1 V5 S9 k4 H. W
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 i  }6 H/ ^+ F( C$ t) Y5 H. j
Trương Đức Tuyên nhất thời rơi thế hạ phong, toàn bộ nguy cơ bất lợi, vội la lên:
# p; h5 l* L" k9 _, w©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | " {2 N# l1 j. }( F$ P" LAll rights reserved
“Ôi tiểu tổ tông của ta, chỉ cần cháu để cha đi bắt được thỏ hoang, điều kiện nào cũng dễ thương lượng.”
: m1 _7 P" S  l& s% \- R( W©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 {" g7 n  Y/ r©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tiểu Ngư đảo vòng đôi con ngươi đen như hắc châu:
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 b3 Y. `6 O2 }: d
2 ]8 H, u4 i* j4 i* h  i©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Được rồi, cha đi bắt thỏ hoang trước đi, ta sẽ nói chuyện với đại thúc.”
©2020 Kites.vn | $ _8 e8 [  ^; LAll rights reserved
3 ^- d" H2 b- |, e; Q2 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Thông gật gật đầu, thuận tay cầm một cái chân bàn, nháy mắt liền biến mất ngoài cửa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; y: o. F" d# J7 V( r, H
" ^! O3 n/ d4 \8 n) {©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trương Đức Tuyên thấy Phạm Thông đã đi, trong lòng nhất thời thả lỏng, đảo mắt liền khôi phục lại bộ dáng thương nhân khôn khéo, tự đắc từ trên cao nhìn xuống nói:
, f& u, ?+ x1 J* j( X; b9 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
# Z! ^7 `3 K7 O- w7 K, x4 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Cháu gái à, hiện giờ một con thỏ bán nhiều lắm cũng chỉ ba bốn mươi văn tiền, đợi lát nữa cha ngươi bắt được thỏ hoang trở về, ta sẽ trả giá gấp hai, không, gấp ba, ra gấp ba mua một con thỏ, ngươi xem thế nào?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved; s, V: Z( c. ^' ~/ Y
©2020 Kites.vn | . X# |* |3 ]5 n" B+ m# ^All rights reserved
Tiểu Ngư mắt điếc tai ngơ xoa xoa bụng mình, than thở:
+ N: I/ ]. H# N! v" \# C- S©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 c% b) T7 K% i" \6 v* s* d4 \4 Z3 dAll rights reserved
“Aizz, đi xa như vậy, bánh bao đều tiêu hóa hết rồi, thật là đói a!”
1 C, x+ ^: p8 A8 l  o8 V$ e©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( u7 H- A# W7 ~: m, \) H. p
Trương Đức Tuyên cơ mặt run lên, lập tức trở về khuôn mặt tươi cười nói:
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 V6 f) a9 V' I
©2020 Kites.vn | & V0 T- B5 M4 b$ A( c/ ]8 k6 b% l- VAll rights reserved
“A, cháu gái sao không chịu nói sớm, đến đến, đại thúc mang cháu đi phòng bếp ăn chút cơm, ai nha, xem cháu người gầy thế, đợi lát nữa phải ăn nhiều một chút a!”
©2020 Kites.vn | $ o- \1 n, {& O' I" m+ v! UAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 ~& d% T2 F4 A% kAll rights reserved
“Cám ơn đại thúc, đại thúc thật là tốt!” Tiểu Ngư như ý cười ngọt ngào, cơm thơm ngào ngạt nha, ta đã mong nhớ các ngươi ước chừng nửa tháng rồi a!
& a7 E% z5 C" g3 d3 i9 b. G9 p©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! |: g4 k  J5 N& G4 B, cAll rights reserved
…….
©2020 Kites.vn | ( O* j+ i4 \: @  g" I. JAll rights reserved
+ V5 S: C" a, r5 u©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | 9 H$ i: [$ q' \: F4 v- \3 xAll rights reserved
©2020 Kites.vn | , K0 W" j: G6 r& SAll rights reserved
Hơn nửa canh giờ sau.
©2020 Kites.vn | 5 ]! e) x: q" R0 V+ n4 G; y8 vAll rights reserved
$ S- q0 Z( F  |+ q+ x' i©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trong sương phòng hậu viện.
©2020 Kites.vn | 5 ?. [- _) D8 B) i, w) rAll rights reserved
$ Q) n. ?( E* P- ~$ F©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Cháu gái à, ngươi cũng quá đáng rồi, thúc thúc nhà ngươi phá tửu lâu nhà ta, đuổi khách của ta, sao có thể chỉ bằng một con thỏ hoang cha ngươi mang về liền xóa hết toàn bộ được?” Trương Đức Tuyên lập tức đứng lên, cười lạnh nói, “Nếu làm ta nóng lên, ta hoàn toàn có thể đi nha môn tố cáo thúc thúc nhà ngươi, cho hắn vào ngồi nhà lao.”
9 Y$ [& _; w2 k$ g©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) E8 X  Z0 L5 W  E* A& {8 ~All rights reserved
“Đại thúc ngài nếu không đồng ý, cũng có thể a, sao phải dọa Tiểu Ngư?” Tiểu Ngư sợ hãi rụt người lại, sau đó nhẹ nhàng nói tiếp nửa câu sau: “Đại thúc, ta nghe nói trong nhà lao mỗi ngày đều có cơm ăn, phải không ạ?”
©2020 Kites.vn | * g3 z  p  Y( B8 l3 |* pAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 Y9 l) }, L$ x
Phốc…
' v" a* j2 _6 \) v©2020 Kites.vn | All rights reserved
' K, N. I) D8 F6 X* J3 |  C©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved! z) V" ?( A5 J, d
2 M8 t6 _% u8 T3 u7 t4 ?( T9 o8 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trương Đức Tuyên nhất thời tức đến suýt chút nữa thì hộc máu, hắn hôm nay đã đấu vài hiệp với Tiểu Ngư, biết tiểu cô nương này thật sự không khờ dại đơn thuần như vẻ bề ngoài, thậm chí so với hắn còn giả dối hơn, cố tình nó lại nắm được thóp mình không dám đắc tội tiểu công tử kia, thôi thôi thôi, hôm nay cứ cho là hắn gặp hạn, tổn thất thì tổn thất chút ít đi!
6 _$ P+ l. I0 q1 @  l8 C- l' S©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' ~- l' @' O2 r6 {; I3 W* X
Dù sao tiểu nha đầu này cũng không thể mỗi ngày đi theo Phạm Thông, chỉ cần bọn họ còn ở trong hai trấn, sớm muộn gì cũng có cơ hội trả lại cơn tức này.
©2020 Kites.vn | , K7 W6 C) Z4 ^7 B/ S7 CAll rights reserved
©2020 Kites.vn | $ A+ t5 i2 s. l, RAll rights reserved
“Đại thúc, nói miệng không bằng chứng, đừng quên lập tờ chứng từ, như vậy khi cha cháu trở về là mọi người có thể điểm chỉ vào ngay!”
2 V7 z& D. w( E6 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" T1 h) g, f" o+ g% m) ]; s4 E' P. v
Phốc… Trương Đức Tuyên lại một lần nữa phun máu tươi trong lòng, hắn… tức …đến…chết …mất!
( E* ]* c: ^5 t©2020 Kites.vn | All rights reserved
____________________
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-3-2012 18:06:07 | Xem tất
CHƯƠNG 11: Người nhà

©2020 Kites.vn | * p! T* N. ?) i, t% i) xAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" ^& e/ a) o3 j: R. q
& k1 d* |# v5 k7 F2 L7 T©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bóng đêm dày đặc, những ánh đèn thắp trong trấn cũng tắt dần.
©2020 Kites.vn | ) d% X7 Y3 V, x4 P* mAll rights reserved
©2020 Kites.vn | + |) ~7 i0 ?% i* F- n) x% \All rights reserved
Xách túi bánh bao tiện tay quơ được một bên, Phạm Thông giơ cây đuốc cùng Tiểu Ngư ra khỏi tửu lâu, nghĩ đến trước đó còn đang phát sầu vì hai xâu tiền nợ nần, sau một hồi con gái đã đem sự tình giải quyết hết, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần, từ ái nổi lên đang muốn giơ tay vuốt ve đầu cô con gái thông minh nhạy bén này của mình một chút, nhưng nghĩ đến Tiểu Ngư vẫn không thích hắn, lại rụt tay trở về.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: ?( ~7 Z  e5 _% Z
©2020 Kites.vn | 1 z0 n3 e% I9 {0 y, b4 yAll rights reserved
“Cha?” Tiểu Ngư bỗng nhiên gọi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 A: r" `$ }7 C9 _
©2020 Kites.vn | & @4 i% J) ]% ], _8 a: a* q. sAll rights reserved
“A, con gái bảo bối, có chuyện gì?” Phạm Thông trưng ra khuôn mặt tươi cười.
©2020 Kites.vn | ( z) t5 @. R6 J8 n/ xAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  {5 F0 v( q/ k0 H' G9 V4 w  H
“Con thấy mệt, cha cõng con trở về.” Tiểu Ngư dụi dụi mắt, bá đạo ra lệnh, động tác của Phạm Thông vừa nãy, rất nhỏ thôi nhưng đều không thoát khỏi mắt nàng, trong lòng bỗng nhiên có chút mềm mại cùng không đành lòng.
©2020 Kites.vn | 6 _) x0 D+ U- x) g# x. R9 KAll rights reserved
©2020 Kites.vn | * c6 B; |1 W$ X, ]9 \$ qAll rights reserved
Tuy nói rằng nàng đối với người cha này thập phần không hài lòng, bất quá Phạm Thông quả thật cũng thật tâm yêu thương hai chị em, cũng không phải cố ý muốn hai chị em phải chịu sống những ngày khổ sở, tựa như mình trong mấy ngày tỉnh lại, hắn liền lo lắng không dám rời đi, dù thế nào cũng phải tự mình ở bên chăm sóc mới yên tâm, chẳng qua tính hắn thật sự quá lương thiện, lương thiện đến mức khiến người ta tức điên. Bất quá hiện tại nàng đói bụng suốt cả một ngày, thật vất vả chỉ có một cái bánh bao ăn thôi mà phải chạy cả mười dặm sơn đạo, còn phải kiệt lực đấu với lão cáo già kia, dù có được ăn no xong cũng không chống cự được chút mệt mỏi, mười dặm đường về liền để cho phụ thân tuổi trẻ mạnh khỏe biểu hiện một chút đi!
©2020 Kites.vn | , c( i" W: L$ c# s1 TAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- Q8 n/ {: p9 F( h1 t" ?6 w
“Được, cha cõng con gái bảo bối về nhà nào!” Phạm Thông nhanh nhẹn gật đầu nói, đồng thời cởi áo dài trên mình khoác lên người nàng, sau đó giương miệng cười vui vẻ ngồi xổm xuống.
©2020 Kites.vn | : B$ V- W+ ~/ [: F" LAll rights reserved
©2020 Kites.vn | . f& g  d1 f  U, {' c4 XAll rights reserved
Bắt hắn làm cu li mà còn vui vẻ như vậy, tật xấu a!
©2020 Kites.vn | 8 \, ?$ U% X, ~- p& C# B5 \' F5 c+ VAll rights reserved
$ ^, {, C, s4 H: A7 U0 o©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tiểu Ngư trong lòng càng nhuyễn, khóe miệng cũng không kìm được mà nhếch lên một chút, chạy lại sau lưng hắn giơ tay ôm lấy cổ, dặn dò kỹ:
1 f: M( `) A0 q/ q4 I& T©2020 Kites.vn | All rights reserved
. f( O& ]8 `7 N$ Y  T©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Cha, người nghe cho kỹ, về sau đừng nói cho Nhị thúc là mọi việc đều đã được giải quyết, hắn gây ra phiền toái lớn như vậy cho nhà chúng ta, cứ như vậy mà tha thì dễ cho hắn quá!”
+ F' Z6 N/ ?. Y7 s  o& t+ j/ v©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - E8 O0 k1 f, W' T' t0 nAll rights reserved
“Được, không thể cứ thế mà tha cho hắn.” Trên lưng truyền lại cảm giác đã lâu mới thấy, vừa ngọt ngào lại vô cùng áp lực, Phạm Thông chỉ cảm thấy lòng đầy thỏa mãn, vội sủng nịnh nói.
©2020 Kites.vn | 0 M2 R0 V4 v. t. B) o! T3 A: pAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" r% D# P. h* W/ g, P2 Z( u$ U
“Phải bắt hắn tự mình đi kiếm tiền trả nợ.”
©2020 Kites.vn | * t0 A' D+ D. P1 h; x$ B1 }All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; z- M+ b6 _5 Q$ f8 l! S0 r) tAll rights reserved
“Được, bắt hắn tự mình đi kiếm.”
' s/ C3 o) ^1 U( l8 _* T©2020 Kites.vn | All rights reserved
) O5 l2 d* N) F: L3 p$ I$ ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Chờ kiếm đủ tiền rồi, chúng ta trước đóng học phí cho Đông Đông.”
" K! y) V8 r3 f, \+ o% @) B©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 n, J  E7 C+ D1 ^" GAll rights reserved
“Được, đóng học phí.”
9 V: i$ K" {! u# E* T" O3 a) A©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! W2 ^$ u& B6 c# _( B( o4 S
“Việc kiếm tiền, không chỉ mình Nhị thúc, cha cũng phải đi.”
% a: S5 V) z% u3 ?: r©2020 Kites.vn | All rights reserved
3 a! d" h. o) d( z1 X( e! o©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Được, cha cũng đi, cha nhất định cố gắng kiếm tiền.”
©2020 Kites.vn | # N/ \; E# I. \  ~- E( `$ @% YAll rights reserved
©2020 Kites.vn | % A8 L: B* |2 w3 P2 UAll rights reserved
“Còn thiếu chút nữa.. còn có… hiện tại con làm chủ gia đình, về sau…” Cơn buồn ngủ mạnh mẽ kéo đến, Tiểu Ngư dần dần khép mi mắt nặng nề, miệng vẫn không quên dặn dò, Phạm Thông cứ thuận tiện gì cũng nói ừ.
©2020 Kites.vn | 4 x; w; Q1 V7 YAll rights reserved
) A3 l) G$ ?1 M% i# `% v5 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
Có lẽ là đêm quá tối, có lẽ nhịp bước chân cao thấp nhịp nhàng giống như một chiếc nôi mê người, giờ đây trong ngực nàng tuy còn nghẹn chút lửa giận, nhưng lại đột nhiên không muốn nổi nóng thêm, cũng không muốn so đo nhiều nữa, nàng muốn được nằm yên trên tấm lưng ấm áp này, ngủ ngon một giấc, để mình thực sự trở lại thành một cô bé con chín tuổi, làm một đứa trẻ có người yêu thương bảo vệ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: Q  y/ W5 g5 H1 z) ^& e
©2020 Kites.vn | 8 z% A( m2 v2 R2 K( L- hAll rights reserved
Liền làm một cô bé đi, cũng không sao cả, phải không? Thật giống như kiếp trước của nàng, khi còn nhỏ, mỗi khi nàng bị ốm, ba lại cõng nàng đi bệnh viện, khi đó cho dù sốt cao, ý thức đều mơ hồ, vẫn có thể nhớ thực rõ là đang nằm trên lưng ba, có cảm giác an tâm khi được người yêu thương chiếu cố.
©2020 Kites.vn | : R! d6 K& M4 e' G( d6 C/ B1 j" DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 d% {( t- l8 I. s  _
“Được, cha phải nhớ kỹ hết đó, cha cùng Nhị thúc về sau nhất định phải cố gắng kiếm tiền nuôi cả nhà, cho hai chị em đều có cơm ăn, có quần áo mặc, còn có sách cho Bạch Thái học…” Tiểu Ngư giọng dần dần nhỏ xuống.
9 H$ f+ J8 B9 M2 a/ L' K/ ?. E1 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 J& D. o  k& P0 b! s' }+ M
“Không phải Bạch Thái, là Đông Đông!” Tiểu Ngư trong lúc mơ màng còn không quên làu bàu phản bác.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! S' f6 a1 m- J( ]( M  C
©2020 Kites.vn | * M5 J. ^' d/ M* C+ HAll rights reserved
“Ừ, là Đông Đông, chờ cha kiếm đủ tiền, nhất định đi nha môn sửa lại đại danh cho Đông Đông.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 |- d' U  g. ~9 V
©2020 Kites.vn | All rights reserved( R2 {% P. e* W7 j, ?
“Cha nhớ giữ lời, không làm được sẽ lại làm Đông Đông thất vọng..” Những lời này bình thường nghe có chút ý khinh thường, hôm nay trong lúc buồn ngủ lại nói ra thực nỉ non.
©2020 Kites.vn | 2 N% J: k0 c7 h; o; m) xAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 G& i9 n. U4 OAll rights reserved
“Cha sẽ giữ lời, về sau nhất định cho các con có cuộc sống tốt nhất!” Phạm Thông ôn nhu nói.
©2020 Kites.vn | 6 |% Z6 c/ i8 S7 R  A9 UAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 e% D5 }) Q3 S6 B4 mAll rights reserved
“Uhm, tuy rằng cam đoan của cha chẳng mấy trọng lượng, bất quá con sẽ quyết định tin cha thêm lần nữa.” Lẩm bẩm xong câu này, giọng nỉ non của Tiểu Ngư rốt cuộc im hẳn, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn.
©2020 Kites.vn | , i( t/ Z' T9 H2 D1 R4 z5 QAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 G7 I7 E, o* u5 Q1 fAll rights reserved

8 I$ f, R) N$ m9 _$ {©2020 Kites.vn | All rights reserved
# d0 r8 W0 t: x6 ?7 J# k©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Lớn như vậy còn bắt phụ thân cõng, thực không biết xấu hổ!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved  X& U. ~7 ]( R& t2 X: }
©2020 Kites.vn | All rights reserved- C6 y( H: I7 w7 T
Thân ảnh hai cha con cùng ánh sáng lửa đuốc dần biến mất khỏi ngã tư đường, hòa tan vào bóng đêm, chỉ còn lại một chút ánh lửa lóng lánh, cửa sổ lầu hai của khách điếm đột nhiên có chút hé mở, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú, thập phần khinh thường nói.
©2020 Kites.vn | 2 f8 e) T. K/ w/ o; F/ jAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 M- M/ `1 B! X7 o9 N
Thế nhưng ánh đèn lồng màu đỏ hơi chút lay động trong gió lại rõ ràng chiếu tỏ, hắn đưa lưng về phía mọi người, trong mắt ánh lên một cỗ mất mát cùng hâm mộ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ ]8 {" o7 w# _/ f
©2020 Kites.vn | All rights reserved# h: H5 b" I3 J# a( b0 z3 g
………..
: I" t. V) m" U& H6 K0 Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 J4 e$ k4 J5 H9 v1 jAll rights reserved

©2020 Kites.vn | . }$ _! Q+ Q! ^; Y9 |- E2 F3 ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- _2 w8 P+ a. ?9 s9 v* u
Sáng sớm tiếng chim hót là chuông đồng hồ báo thức dễ nghe nhất trên thế giới.
©2020 Kites.vn | ) h- O# q1 w9 X' j+ eAll rights reserved
" a7 n' ~. _' c4 @. t3 ~5 ^6 A3 B3 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tiểu Ngư miễn cưỡng mở mắt, nhìn nóc nhà đơn sơ, hơi mỉm cười, thật sự là kỳ quái, ngày hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, suýt chút nữa khiến nàng tức chết, vậy mà lại là lần nàng ngủ yên nhất từ khi xuyên qua đến thế giới này.
2 O1 c4 k; [' I! b+ }9 a5 W# V©2020 Kites.vn | All rights reserved
) x/ Y2 d" p; b  F& r©2020 Kites.vn | All rights reserved
Là vì rốt cuộc đã giải quyết xong cục nợ trời giáng cho nên thấy thoải mái, hay bởi tấm lưng rộng ấm áp kia? Hay là, có nghĩa mình đã tiến thêm một bước tiếp nhận thân tình huyết mạch tương liên của thân thể này?
5 N( X# e; Y, G+ D2 p©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 u- [' B5 ^7 s: {! j
“Tỷ tỷ, đã tỉnh rồi?” Cửa gỗ kêu kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, Phạm Bạch Thái vừa thấy nàng mở mắt liền vui vẻ chạy vào, nhào ôm lấy nàng, vô cùng sùng bái nói, “Tỷ tỷ, tối qua đệ nghe cha nói…”
# W$ Q8 V6 b6 Q  G©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 N' j- h6 c  Z/ D, E+ N$ _
“Suỵt!” Phạm Tiểu Ngư vội che cái miệng nhỏ của nó lại, nghe ngóng động tĩnh phòng ngoài, thấp giọng hỏi: “Nhị thúc đâu?”
©2020 Kites.vn | $ ?1 @1 n# T3 x- G, C0 z. xAll rights reserved
©2020 Kites.vn | + g% T8 {/ Y" M( JAll rights reserved
Phạm Bạch Thái cười hì hì kéo tay nàng:
' U* k  E- M. y+ L5 n+ X, }( Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; {9 Q, d6 b7 M  g" G, sAll rights reserved
“Nhị thúc đi săn thú còn chưa về. Đêm qua đệ nghe thấy cha lừa Nhị thúc nói chúng ta nợ Trương đại thúc hai xâu tiền, phải liều mạng săn thú mới có thể trả nổi, Nhị thúc nghe xong áy náy lắm, cả đêm đều ở trong rừng.”
3 E, x% C% d/ v9 z4 Z6 ^5 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ r3 b$ ?# G7 o6 P$ |& ?  U  I
“Coi như hắn biết điều, hì hì.” Tiểu Ngư cũng vui vẻ nở nụ cười, cụng vào trán hắn một cái, một bên buộc tóc lại hỏi: “Thế cha đâu?”
©2020 Kites.vn | / j$ l5 u' y! Y7 yAll rights reserved
6 I- n' f6 I& T: a5 z- R. Z& n' S©2020 Kites.vn | All rights reserved
Quái, vì sao hôm nay tiếng cha này lại đặc biệt dễ gọi như vậy?
©2020 Kites.vn | All rights reserved! r" C5 H4 {& Q/ S
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 Q: F5 n# U- [- ]. j5 Z+ F
“Cha cũng đi săn thú, cha nói, vì chúng ta, cha nhất định phải chăm sóc cả nhà.” Bạch Thái khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa đầy ánh hào quang hy vọng, “đúng rồi, tỷ tỷ có đói bụng không? Đệ đã hâm nóng lại bánh bao một chút rồi nè.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved, Y5 C% q4 W" e: C, ~
0 ?% x1 z+ g# z+ U) q, M©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Đông Đông ngoan lắm, được, tỷ tỷ rời giường, chúng ta cùng ăn nhé!” May mắn tối quá còn thuận tay moi được của Trương Đức Tuyên mấy cái bánh, hôm nay tất cả mọi người không phải đói bụng, đợi bọn họ về thì đem thú rừng săn được đi bắn, sau đó là có thể có gạo, mì và muối để ăn rồi.
; e% e6 T4 }) H* r- m. J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 G# F' J8 X3 m' Y& |All rights reserved
……..
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 a% N$ @% ]$ _  d
©2020 Kites.vn | , c& l. j% W8 [+ W% p4 X" \All rights reserved

9 p: [* N) k# ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
" o& a, b0 a0 L5 d9 L7 S3 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ăn xong bụng đã no hơn, nhìn dáng Bạch Thái xuống núi đi học, Tiểu Ngư dọn dẹp lại ngôi nhà. Tuy nói ngôi nhà này dù có dọn đến thế nào chăng nữa vẫn siêu cấp rách nát, nhưng rách thì rách, sạch sẽ vẫn sạch sẽ được, có thể tận lực mà sống thoải mái là tốt rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, V8 _5 X7 }2 H+ ]- f9 x
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 Z5 ^: P6 V' S" j& y9 L& x
“Cháu gái ngoan, cháu xem thúc thúc mang gì về cho cháu này!”
©2020 Kites.vn | 2 L- w: H7 q7 O7 e& L  h% OAll rights reserved
. G' ^6 ]* C  a# l, h/ {3 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tiểu Ngư vừa cầm cái chổi chuẩn bị quét sân, chợt nghe bên ngoài cổng truyền vào một tràng cười to vui vẻ.
©2020 Kites.vn | ; L3 |0 F8 `$ S: q7 f/ I5 H" WAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ' E$ b5 g; ?/ w" ?All rights reserved
Túi cơm vô tâm vô phế này, rước họa lớn như vậy cư nhiên còn cười được. Nhớ đến chuyện tối hôm qua, tâm tình Tiểu Ngư đang vui vẻ nhất thời biến mất, tay cầm chổi trừng to mắt lạnh lùng, thật phải nhìn xem Phạm Đại mang được cái gì tốt trở về.
©2020 Kites.vn | ' [% Z  }% b# HAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 E+ X3 ^- W2 r+ S( DAll rights reserved
“Tiểu Ngư, cháu xem cháu xem.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved) `3 S+ v7 p4 y* c9 t1 K
2 \3 g6 T5 W9 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Đại tiến vào sân liền rung vai, hai con thú hoang trên hai đầu cây gậy bị ném xuống đất, nhanh nhẹn nói câu chào đón lấy lòng, giở vạt áo ra. Chỉ thấy trong vạt áo hắn có hai con vật nhỏ trông giống cún con đang cuộn mình, bộ lông xù xù màu nâu đỏ, cảm giác thấy ánh sáng, hai con vật nhỏ đều sợ hãi he hé mắt, kêu run rẩy hai tiếng, cùng nhau co rúm người lại, rõ ràng vẫn là hai con thú nhỏ mới sinh.
©2020 Kites.vn | ; ^$ T$ }' t+ GAll rights reserved
____________________
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-4-2012 14:43:11 | Xem tất
CHƯƠNG 12: Cáo con, chúng ta đều không có mẹ

©2020 Kites.vn | All rights reserved  e: J  K0 Y' [
©2020 Kites.vn | All rights reserved- p6 W8 d% ]! ?, G9 ~0 {+ M
0 E  [/ A1 [" ~- C' o©2020 Kites.vn | All rights reserved
“A, là cáo con!”
' T. Z# D5 U' e, {- B9 {; f©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 I- U/ U4 x6 P8 r* J
Tiểu Ngư sửng sốt một chút, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai con cáo nhỏ, tuy trong lòng còn mang tức giận với Phạm Đại “gây rối” nhưng vẫn không kìm được, nựng nựng âu yếm hai con vật nhỏ xinh xắn, thanh âm cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
©2020 Kites.vn | * }( T; t& |1 @$ H) U8 x$ lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | % [" c' u' f& IAll rights reserved
“Đúng vậy, đây là loài cáo đỏ, khi ta phát hiện ra chúng, hang cáo đã không biết bị dã thú gì phá mất, bên trong đều là máu.”
©2020 Kites.vn | 7 A+ T. @8 b5 H4 [; g6 {# HAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ O" `: T7 e- W0 Z
Phạm Đại thấy Tiểu Ngư nhẹ tay vuốt, nhất thời bổ sung thêm một ít, thừa dịp nàng không chú ý cười trộm một chút.
& \! }( e* ?( p0 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
$ \% b" H5 D9 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Cáo nhỏ đáng thương, mày không có mẹ sao?” Tiểu Ngư nhịn không được ôm lấy một con, chú cáo nhỏ khẽ run rẩy, nhưng rất nhanh đã cảm giác được thiện ý của Tiểu Ngư, lại kêu lên hai tiếng, cọ cọ tay nàng.
6 W: _5 q& q' m1 f  H5 n7 M©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% W5 j1 V9 F) P: Y1 i' q+ k
“Cháu gái ngoan, chúng ta để chúng lại nuôi được không?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 C/ f, e& `; ^+ s7 X2 l
©2020 Kites.vn | All rights reserved  C' Y8 Y$ P1 ]" m$ M
Phạm Đại ôm con cáo nhỏ còn lại, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vẻ nịnh nọt, thoạt nhìn vô cùng tức cười.
! W+ X+ D( K' p/ f3 W8 M9 z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) W; [0 i% s9 E# Q; K" I* M7 Q- p1 lAll rights reserved
“Nuôi cáo? Xin hỏi thúc thúc, chúng ta còn đang nợ ngập đầu, lấy cái gì nuôi chúng nó?”
©2020 Kites.vn | . J3 ]4 H; n5 S+ iAll rights reserved
2 ?( ^6 z6 i& A©2020 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn hắn, tựa tiếu phi tiếu, hắn nghĩ rằng mang hai con cáo con trở về nàng sẽ tha cho hắn sao? Nàng còn đang muốn cùng hắn tâm sự một chút về cái gì gọi là trách nhiệm nữa đây.
* R+ m) e/ K1 w©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 t2 ^# N3 X5 F" ^1 n- q! mAll rights reserved
Cả nhà già trẻ ngụ cách thị trấn mười dặm, lại nghĩ quậy tửu lâu của người ta mà có thể trốn được, chỉ số thông minh của thúc thúc này thật còn phải chờ người khai phá.
, z  O( t9 f) }1 d; A. S©2020 Kites.vn | All rights reserved
, K! d8 g  x* v: e: b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ack!…. Phạm Đại thân mình cao to nhất thời rùn xuống mấy phần, quả nhiên không dễ qua ải như vậy.
©2020 Kites.vn | ' L* i. V0 F- x  ^All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" N* ?3 z0 x+ S* C6 @5 n

©2020 Kites.vn | All rights reserved3 j- U: X% a0 e( Z# Q
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ [9 |! L+ p* O3 {0 X& X  ~  R
“Cho nên, sự tình căn bản không phải như Trương Đức Tuyên kia nói, thúc thúc dù không hiểu đối nhân xử thế cũng biết không thể phá của người ta gì đó mà trốn tránh không gánh chút trách nhiệm nào đúng không? Bọn họ căn bản tìm không được kẻ đầu sỏ thực sự mới đổ lên đầu ta.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 c9 [- ]* U; C( w% l
©2020 Kites.vn | 8 \% Q9 `/ g! y2 J4 O3 SAll rights reserved
Bên trong nhà tranh, Phạm Đại kể lại mọi chuyện xong, thực ủy khuất dùng một câu lên án làm kết luận.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' d& u' a' X% ?0 f( T4 F0 _
1 k. Z" Z& }' H- Z  v2 o©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tiểu Ngư một bên nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông tơ mềm mại của cáo con trong lòng, một bên nhìn Phạm Đại cân nhắc xem lời hắn có mấy phần là thật, bất quá nàng nhìn Phạm Đại chỉ sau một phút, trong lòng đã có đáp án.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% y6 t, ?: H4 o$ N( k* a2 {) r
©2020 Kites.vn | % R, l' E4 R; qAll rights reserved
Phạm Đại thực rất thông minh, nhất là về việc luyện võ, ngộ tính cực cao, có rảnh sẽ nghiên cứu những chiêu thức mới, nhưng về cuộc sống thực tế tính tình lại đơn giản, làm gì cũng thẳng thắn, không thông thạo nói dối. Một người nếu bình thường như thế mà nói dối, rất dễ dàng để nhận ra ánh mắt đối phương thật giả thế nào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' _* [& y1 R4 b$ g$ |% M: l
©2020 Kites.vn | : }7 n/ k' R! [1 D: \4 e# N! y6 FAll rights reserved
Hiện tại, trong ánh mắt Phạm Đại hết thảy đều lộ ra bất bình cùng ủy khuất, xem tình huống có thể ước đoán tám chín phần là nói thật.
, I! x/ E- I' A2 ?: G2 j8 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; [( X. z! a( k9 JAll rights reserved
“Ý của thúc là, thúc nhiều lắm cũng chỉ xô cái bàn, ném vỡ vài cái bát đĩa mà thôi?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ N0 r7 t5 a& v, x! r; Q. t5 j2 T
8 b3 G5 Q9 f8 b8 w©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Hoàn toàn chính xác, nếu thúc thúc nói dối gạt cháu, thì ta sẽ….” Phạm Đại vò vò đầu, nhất thời nghĩ không ra nên thề như thế nào.
5 b) w- p2 t& s8 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
8 x$ b) j& @3 `9 u# v©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Thúc sẽ thế nào?” Tiểu Ngư khóe miệng gợn lên một chút.
©2020 Kites.vn | ( I% b  w  F2 u) m) Z% o2 [All rights reserved
9 u6 C. }$ J+ h$ v©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Ta sẽ bị mất hết võ công!” Phạm Đại hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vỗ ngực lớn tiếng nói.
) |$ B. }8 j, h) H( j; `+ q/ v©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 X) f& u. s& |& O6 {9 T$ h! y) sAll rights reserved
“Vậy chứng cớ ở đâu?”
©2020 Kites.vn | . R  J$ D0 u3 j4 mAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  m) ~+ c4 ]( @1 T
Phạm Đại nếu dám phát ra thề độc thế này, chứng minh lời hắn nói hết thảy không sai, xem ra thúc thúc này của nàng còn không đến mức là kẻ trốn tránh trách nhiệm. Phạm Tiểu Ngư trong lòng yên tâm, nhưng trên mặt vẫn là thần sắc không dám dễ dàng tin tưởng.
6 P6 g  Z. E" S: s/ c  D' T©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( I* d* C2 q7 T2 VAll rights reserved
“Bằng hữu của ta có thể làm chứng.” Phạm Đại đúng lý hợp tình nói, lời vừa ra khỏi miệng lại ỉu xìu, buồn bực không thôi.
) x% [3 I) n$ D©2020 Kites.vn | All rights reserved
0 v  b& v- m# M* [7 Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nếu bằng hữu của hắn lúc ấy không trốn, hắn còn phải chịu tiếng xấu thay người khác như bây giờ sao? Con bà nó, tiểu tử kia rất không trượng nghĩa, lần sau nếu để hắn nhìn thấy, nhất định phải bắt đền gấp đôi lần tổn thất này. Ước chừng hai xâu tiền đó, hắn còn phải săn thú bao nhiêu ngày nữa mới đủ để trả lại cho người ta? Săn thú bán lấy tiền còn chưa tính, vấn đề là hắn còn đâu thời gian mà nghiên cứu tiếp bộ kiếm pháp cho Tiểu Ngư luyện tập nữa?
$ d# L: }2 _4 S) a: m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 N& {4 b2 R, u  i" ]' QAll rights reserved
Bộ kiếm pháp này, từ khi Tiểu Ngư năm tuổi hắn đã bắt đầu cân nhắc, tính toán để khi nàng mười tuổi tặng làm quà sinh nhật, hiện giờ thì trơ mắt nhìn sinh nhật Tiểu Ngư đã sắp đến, tính toán thời gian thế nào cũng không đủ a!
5 K( s, q" E1 l3 O: ~9 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ K0 @( o' N4 U4 `
“Xem thúc đã thề như thế rồi, lần này ta tạm thời tin tưởng trước vậy.” Tiểu Ngư không biết kế hoạch của Phạm Đại, chậm rì rì nói, ác liệt nhìn Phạm Đại đang thở phào một hơi không chút giấu giếm, cười cười híp mắt bổ sung một câu: “Nhưng, nếu thúc không tìm thấy bằng hữu của mình, như vậy hai xâu tiền cũng chỉ có thể để tự thúc một người nghĩ cách mà đền thôi.”
©2020 Kites.vn | % W& X! m8 o  d0 A0 s! MAll rights reserved
, ~( }% h# O9 u# A( n1 s/ M©2020 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Đại há to miệng, lại chán nản nhắm mắt lại: “Được rồi, ta đền.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved& z* q) h4 n, u9 I9 J9 W( G
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 C$ c6 G# l: O! @% e# o7 K
Hắn quay đầu nhìn thành quả mà mình phải vất vả suốt cả đêm qua, chỗ thịt thú rừng này phỏng chừng cũng chỉ bán nhiều lắm được hơn trăm văn tiền, tính toán lại số ngày phải nai lưng ra trả nợ với ngày sinh nhật Tiểu Ngư, nhất thời sầu mi khổ kiếm.
# A4 \& i+ z" E3 S$ x9 Q5 H0 z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | / V' [/ [" G3 r: _+ E, j  @7 \9 C/ iAll rights reserved
Phạm Tiểu Ngư thầm cười trộm, không để ý đến hắn nữa, cúi đầu nhìn chú cáo nhỏ trong lòng, hơi sầu một chút, cáo con nhỏ như vậy chắc chưa thể ăn thịt, vậy cho nó ăn cái gì đây?
0 c; N+ Y9 c+ `8 \' p+ g2 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! r5 ], X& K/ B

2 `* w: G- M: [2 z# l: Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | . \6 F- Z/ C8 {$ M" w* o" `  qAll rights reserved
……
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ |- N' S5 M, A& M( [: v
©2020 Kites.vn | All rights reserved. L( X" l3 s7 \3 ?2 L7 z

©2020 Kites.vn | - L) v9 Z% }0 M2 V2 N$ k7 w7 A) {All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 k0 D3 u. z4 [5 C  R
“Hai con cáo này hẳn là mới sinh không lâu, ta nhớ trấn trên nhà bác gái bán sữa đậu nành có một con chó cái mới đẻ, hay là hôm nay chúng ta mang bọn nó lên trấn trên đi, trước kiếm một ít sữa cho chúng rồi nói tiếp nhé.”
©2020 Kites.vn | 8 O" X/ x# W+ k2 @' @8 TAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ' K/ [/ _" v. t* x  A. iAll rights reserved
Không lâu sau Phạm Thông cũng trở về nhà vác theo thú săn được, nghe rõ mọi chuyện liền đưa ra phương pháp này, vì thế Tiểu Ngư liền bế theo hai chú cáo con cùng đi.
% H% a8 G, A9 d" y1 T* v) g9 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 K( I( ~. l/ w* W7 i

©2020 Kites.vn | " m6 N, `/ y% LAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: \" G+ ?. C6 a3 y0 y, f

©2020 Kites.vn | % j$ r* ]- L8 \2 z" B+ DAll rights reserved
* S1 b4 g! D$ j5 @2 s3 {©2020 Kites.vn | All rights reserved
………..
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 U# q/ Z. W  \6 K% o
©2020 Kites.vn | All rights reserved- M7 W! O) ~$ b5 r8 _; M3 W
Lên đến trấn trên, ba người đến trước cửa hàng nhà bác Lữ gái.
$ t& L1 r& z6 c8 y4 n% V& f©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 z+ Q8 G* }; i2 t
Mọi việc đều thuận lợi, bác Lữ gái từng nhận không ít giúp đỡ của Phạm Thông sảng khoái đồng ý rồi đem hai con cáo bỏ vào ổ chó, Phạm Tiểu Ngư lo chó mẹ đuổi hoặc cắn cáo con, bảo phụ thân khá quen với chó mẹ đứng bên cạnh trông, chuẩn bị sẵn sàng nếu có gì thì lấy luôn cáo con ra.
©2020 Kites.vn | ( J) {! o8 E# p% i. X2 RAll rights reserved
©2020 Kites.vn | : a. o( ?8 h4 |! U" y# kAll rights reserved
May mắn, con chó cái lông vàng này tình mẫu tử dồi dào, đối với hai chú cáo nhỏ có màu lông gần gần giống kia chẳng những không chút địch ý, ngược lại khá là từ ái để cho chúng bú no nê.
©2020 Kites.vn | : K6 Q8 l9 v2 C5 ?All rights reserved
3 S4 T! I1 e/ Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chờ Phạm Tiểu Ngư và Phạm Thông trong phòng củi đi ra, Phạm Đại vội chạy đến nịnh nọt: “Cháu gái ngoan, thúc thúc đã giúp bác gái xách nước rồi.”
/ M, Z' a8 |  Z+ q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( D" R, I! K9 p* A: d
“Đến đây mau, uống bát sữa đậu nành nóng đi! Ai da, mấy tháng nay nhà chúng ta cũng đã nhờ mọi người hỗ trợ ít nhiều rồi.” Bác Lữ gái nhìn bọn họ, nhiệt tình nói.
©2020 Kites.vn | ) W% i# ]. d) e5 D3 \All rights reserved
©2020 Kites.vn | / u+ s- }; \+ O) MAll rights reserved
Phạm Thông vội từ chối: “Không cần không cần, chúng ta không khát.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved( U* u- u7 [: \3 |% P
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 _% G) C  L& Y/ i7 k. {- K
“Sao nào, các người còn khách khí với ta sao? Mau ngồi xuống, một bát sữa đậu có đáng bao nhiêu, nếu mọi người không uống thực khách khí quá.” Bác Lữ gái thân thiết kéo Phạm Tiểu Ngư đến cạnh bàn, khuyên nàng uống một bát.
- {. `2 S3 L/ y# P©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  J3 d: N' u. A. j* S$ ?  C
“Cám ơn bác gái.” Tiểu Ngư nhu thuận ngồi xuống, bác Lữ gái này ở trấn trên có tiếng là người tốt bụng, nếu cứ khách khí ngược lại sẽ khiến người ta giận, không bằng cứ nhận. Dù sao cũng là đạo lý đối nhân xử thế, có đi có lại, cũng không thể xem như mình chiếm tiện nghi.
©2020 Kites.vn |   e* }+ }* v9 [  TAll rights reserved
! L" e' y, N, ^' o5 V7 {©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Vẫn là Tiểu Ngư ngoan.” Bác Lữ gái vừa lòng múc sữa đậu nành mang đến, nhìn Tiểu Ngư uống sữa nhã nhặn giống như tiểu thư khuê các, trong lòng nổi lên thương xót, dịu dàng vuốt vuốt mái tóc đuôi ngựa của nàng, giận dữ nói: “Cô bé đáng thương, không có mẹ ruột bên người, tóc cũng không biết búi, đợi lát nữa uống xong  bác gái búi lại cho cháu.”
©2020 Kites.vn |   d3 [6 d6 V8 ?All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! Q# T. ?# S5 Z0 s8 m. i
Phạm Thông ngồi đối diện thân mình đã cứng đờ, động tác uống sữa không khỏi khựng lại một chút, rồi lại cúi đầu. Bên cạnh, Phạm Đại lại quay đầu nhìn ra phố, làm bộ như cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không biết.
% a/ ^6 b3 E. T8 _* K©2020 Kites.vn | All rights reserved
0 \6 J7 v. m  b0 B9 k9 Q8 i$ V1 N©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mẹ ruột? Đúng vậy, nàng không phải hẳn nên là có một người mẹ sao?
0 T: E" S4 g7 c& [* M7 y3 b$ W9 L  E©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 ~% W9 G7 H' P. _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Tiểu Ngư nhớ lại, từ sau khi tỉnh dậy, người trong nhà chưa từng có ai nhắc đến chữ này, hiện giờ đột nhiên nghe được, không khỏi ngẩn ra, theo bản năng nhìn về Phạm Thông, lại cảm giác sắc thái trên mặt hắn trầm xuống rất nhiều.
. I. B8 K& R$ ^! H0 A, s5 Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
" w' R( C. A+ c©2020 Kites.vn | All rights reserved
Xem ra người mẹ ruột này có thể đã sớm qua đời, Tiểu Ngư trong lòng hiện lên một tia tiếc nuối, trên mặt lại lộ ra nụ cười nhỏ xinh xắn: “Cám ơn bác gái.”
©2020 Kites.vn | 1 g7 t7 i4 h; W/ h4 d' BAll rights reserved
& C( i% u# f: c©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nếu về sau phải sống tại thế giới này, học thêm được chút kỹ năng gì đó ở đây cũng tốt, như là chải đầu, tuy rằng nàng cảm thấy buộc kiểu đuôi ngực vẫn là tiện nhất, nhưng đối với ánh mắt của thời đại này, chỉ có thể hình dung bằng một chữ - xấu.
% q  l: O4 W" I6 c©2020 Kites.vn | All rights reserved
__________________
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2012 16:47:30 | Xem tất
CHƯƠNG 13: Bán thịt thú rừng

$ x8 @7 z+ m+ O) T) l' C5 a, J# k( Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 q7 h: Z9 `' M; k* G7 ?All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' m( g" S& O+ cAll rights reserved
Trước khi đi, Phạm Thông lén để lại cho bác Lữ gái một con gà rừng, Phạm Tiểu Ngư nhìn thấy, nhưng chỉ mỉm cười, không chỉ trích phụ thân tự quyết định.
©2020 Kites.vn | + F. }5 p0 N) t8 MAll rights reserved
2 X& _( p9 u9 g/ Z6 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chỉ cần bọn họ thật tâm tính toán vì gia đình mà không phải lạm dụng lòng thương hại, tin rằng sau này nhất định sẽ dần tốt hơn.
8 ]0 R& t! j7 l7 `$ U0 s! i©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 ]% ^9 n( R. ]1 m% k" ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đợi lấy lại được chút tiền vốn, nàng cũng phải ngẫm lại có nên học các tiền bối xuyên qua lợi dụng tri thức kiếp trước kiếm chút tiền bạc hay không… Tuy theo cặp sinh đôi thập phần kiêu ngạo mà nói nàng hiện giờ cốt cách tuyệt đối là kỳ tài luyện võ vạn người có một, chỉ cần chăm chỉ luyện công, tương lại tuyệt đối là đệ nhất nữ hiệp, bất quá xét qua kinh nghiệm từ phụ thân và Nhị thúc mà nói thì, làm nữ hiệp hiển nhiên là không có tiền đồ.
©2020 Kites.vn | 9 \4 x  F- }. P" QAll rights reserved
5 B7 r  o: A" d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cuộc sống dân cổ đại đã đủ lạc hậu, nàng cũng không muốn cả đời mình đều sống khổ cực như thế này, cho nên vấn đề cơm no áo ấm là mục tiêu đầu tiên của nàng, cuộc sống tương lai ít nhất cũng phải đạt tới mức thường thường bậc trung mới được.
©2020 Kites.vn | + D: Z# V7 [' t" lAll rights reserved
/ ?0 _6 _9 K- o8 O8 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Rời khỏi cửa hàng của bác Lữ gái, Phạm Tiểu Ngư vừa suy nghĩ vừa đi theo hai huynh đệ sinh đôi khiêng thú rừng vào chợ của trấn, vừa nhìn đã không khỏi hoảng sợ, chỉ một cái liếc mắt thôi, con phố dài cùng lắm ba bốn mươi thước, tính cả nhà bọn họ mà tổng cộng đã có bốn hàng bán thịt thú rừng.
2 r$ U! X& L+ o- |5 s, Q9 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | # Q8 Y, M5 N* b# ]* K( P1 ~" E6 |All rights reserved
Có câu kỳ hóa khả cư*, nhưng đối thủ cạnh tranh nhiều như vậy, sao dễ bán được giá cao?
©2020 Kites.vn | All rights reserved- B! N" \& f4 |4 t3 U8 U; `. Z
©2020 Kites.vn | All rights reserved. h- M% Q) L' `; n3 d4 O2 |
Nhìn huynh đệ họ Phạm thành thành thật thật đem thú rừng của mình đặt xuống ngồi một chỗ giống mấy nhà kia, không nói tiếng nào chờ khách đến, Phạm Tiểu Ngư âm thầm lắc đầu, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
©2020 Kites.vn | 1 z& I* u8 z9 a+ i6 Y$ K# CAll rights reserved
& y1 B4 L! l8 P% }* i2 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thôn trấn này dù không lớn, tuy nhiên xung quanh trong vòng hơn mười dặm cũng chỉ có một cái trấn như vậy, dân cư xung quanh quen sáng sớm đi chợ rồi còn về nhà làm việc, bởi vậy, giờ cũng là lúc náo nhiệt nhất, dù là quán ven đường hay cửa hàng to đẹp cũng đã bắt đầu buôn bán từ sớm, tiếng người bán rao hàng ồn ào, to đến mức hai con cáo nhỏ sợ hãi run run, rúc vào trong lòng Tiểu Ngư núp kín.
©2020 Kites.vn | 8 l! z8 ]7 g: D, P1 z6 A- I* iAll rights reserved
©2020 Kites.vn | + z' V% m1 q% ~: ]' J  E2 Y* c. tAll rights reserved
Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nếu muốn giữa nhiều đối thủ cạnh tranh thế kia mà mình vẫn có thể bán được giá cao, phải hiểu một chút giá cả của người ta.
  j- F: X0 K) t7 o1 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: X/ L& T9 d% ~
Phạm Tiểu Ngư nhìn người đến người đi qua ngã tư đường, mấy người bán kia còn chưa chú ý đến mình, liền dặn dò hai huynh đệ trước chưa cần vội bán, chính mình núp sau những người đi đường dạo qua một vòng những quầy bán thú rừng khác, cẩn thận nhìn hàng của họ, lại nghe bọn họ buôn bán cò kè mặc cả, so sánh với hàng của nhà mình, hoàn toàn yên tâm.
©2020 Kites.vn | ( z4 X5 Z! g% |9 G6 k3 W$ iAll rights reserved
' y: _/ a# C1 j; H8 e, E7 k! Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Xem ra võ công cao vẫn thực có lợi, bất luận là về chủng loại hay chất lượng, hàng của nhà nàng đều vượt xa, chỉ cần có người mua, không lo giá cả bị rẻ.
- t/ [% ^+ ~, e: z& P6 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
$ E8 A- E8 E4 L7 c) Y3 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Tiểu Ngư để cho hai người đem hai con lửng* to hơn hai mươi cân, một con sói đặt chỉnh tề ở phía trước dễ nhìn thấy, phía sau bày những thỏ hoang gà rừng bình thường, lại hỏi Phạm Đại Phạm Thông giá thường bán, sau đó nói:
( a: {# R, H) t6 [0 J) ?9 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! @5 \; E# r' I# p% Q1 dAll rights reserved
“Cha, đợi lát nữa nếu có người hỏi chúng ta bán giá bao nhiêu, hai người đừng đáp, để con đến bán.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 n" S6 P% d" w1 D+ q+ E3 T
3 G( S6 P) f9 s5 P( B©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Nhưng con đã từng bán những thứ này bao giờ đâu?” Phạm Thông ngơ ngác.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( Z: a" [* j3 z5 H; q, }
©2020 Kites.vn | ' |+ p; M1 |) |8 a* Z) m3 HAll rights reserved
“Khắp đường cái đều bán hàng đấy thôi, nhìn sẽ biết, tóm lại đợi lát nữa có người mua, hai người ở bên cạnh nhìn là được.” Phạm Tiểu Ngư dặn trước.
& u, m. ?0 e. L0 ?6 s) U. C, P$ ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
3 l( X2 G, ^2 R8 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hai huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, ngoan ngoãn ngồi xuống một bên, để chỗ chính giữa cho Tiểu Ngư.
©2020 Kites.vn | ; Y! v6 a( o* S5 e/ Y# y. D1 iAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: H  ]; ?" m: `
Thú rừng được phân loại rõ, những người đi qua quả nhiên để ý đến nhiều hơn, không ít người đến hỏi đám lửng và sói kia, tuy nhiên vừa nghe giá Tiểu Ngư nói liền lắc đầu bỏ đi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 t8 R* {& i; h! N
1 l! j  n5 q0 K5 d6 y$ C- r& c©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Tiểu Ngư, giá này có phải cao quá hay không?” Khi mấy người khách đều đã bỏ đi, Phạm Thông nhịn không được lo lắng nói.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" G" \8 I# K3 P6 ?7 X
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 ^1 y1 L2 U1 H8 a. D
“Yên tâm.” Tiểu Ngư ngồi trên bậc thang một góc tường, không chút hoang mang đùa nghịch cáo con trong lòng, một chút cũng không sốt ruột.
©2020 Kites.vn | . S; s* P3 j" }) d! eAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, {  l9 g5 V4 x& j$ @2 R& X) ^4 B
Vừa rồi mấy người khách đó quần áo bình thường, nhìn là biết dân chúng gia cảnh nghèo khó, giống bọn họ, mua gà rừng thỏ hoang về cải thiện bữa ăn một chút thì có thể, nhưng tuyệt đối không có khả năng tiêu tiền mua con lửng về làm thức ăn, không thể xem như khách hàng đúng nghĩa được, có đi cũng không tiếc. Hơn nữa trấn nhỏ này dù không lớn nhưng cũng không ít phú hộ, huống chi thời gian còn sớm, không tin là bán không được.
- V1 @( c; k) u3 p1 G2 `/ O©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ y/ ~5 d7 W2 D- [, }  H1 W! U9 u! m& G
Dòng người vẫn tiếp tục qua lại lui tới, người hỏi giá có, người lắc đầu bỏ đi cũng nhiều, Phạm Thông gấp đến độ đứng ngồi không yên, chốc chốc lại đi coi xem mấy hàng khác có bán được không, mỗi khi thấy người ta bán được hàng lại nghĩ phải khuyên Tiểu Ngư, nhưng nhìn Tiểu Ngư vẫn nhàn nhã chơi đùa với cáo con, vẻ mặt như Lã Vọng câu cá, lại đành đem lo lắng nuốt vào trong. Mà Phạm Đại bên cạnh, tuy rằng là kẻ gánh trách nhiệm lớn nhất, lại vô tâm vô phế tuyệt không sốt ruột, một tay bắt ra một cái kiếm quyết, thỉnh thoảng lại chuyên chú cân nhắc suy nghĩ, việc thú rừng có bán được hay không dường như không chút liên quan gì đến hắn.
©2020 Kites.vn | ( g0 U# P9 \# D7 c2 `! t- b8 P% YAll rights reserved
©2020 Kites.vn | , k* k5 r( Y5 I) m( |  `* CAll rights reserved
“Thịt thú rừng này bán thế nào?”
©2020 Kites.vn | & T  U+ ^  h: s$ d% N6 \All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# {- `; q, B( S. {; }
Ngay khi Phạm Thông gấp đến muốn bốc hỏa, một người y phục chỉnh tề giống như quản gia dẫn theo hai tùy tùng đứng trước hàng.
( S. p$ N9 J* x) S3 X3 M©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 ]$ W, E0 F1 V- o' A# b) a6 g* X
Phạm Thông vội đứng dậy, đang muốn nói, góc áo lại bị Tiểu Ngư kéo mạnh, đành chịu im miệng.
©2020 Kites.vn | - Y+ ?- A  l. W2 A' c2 W# D1 h& [All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- ?5 w  l- w' m' P" U" M, g
“Xin hỏi đại thúc, thúc là muốn mua một con hay là mua hết?” Tiểu Ngư cười tủm tỉm hỏi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' q9 }  \6 P, f& }, `3 r) C
©2020 Kites.vn | . L, n9 ]/ V" q5 YAll rights reserved
Người giống quản gia kia đầu tiên lướt qua Phạm Thông bộ dáng muốn nói lại thôi, Phạm Đại thờ ơ, mới đưa mắt nhìn Tiểu Ngư, cười nheo nheo mắt nói:
©2020 Kites.vn | All rights reserved! G( u2 |' {: {4 z6 Q8 Q
( q( ?6 ]( G, L5 s% e" C1 Q# e8 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Mua một con thì thế nào? Mua hết toàn bộ thì thế nào?”
6 x' v4 ]% D6 \2 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
2 I+ d- v/ c7 M©2020 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Tiểu Ngư đem cáo con ôm trong lòng giao cho Phạm Đại, đứng lên cười ngọt ngào:
# \* M& e: j8 `. E5 e* A0 X* K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 u8 C/ ]2 n9 H( z8 i
“Nếu mua một con đương nhiên có giá một con, nếu đại thúc mua toàn bộ, giá nhất định sẽ ưu đãi hơn chút rồi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved) a, F) o  E; f( s7 Z+ r
2 S9 B; C" R" F) D% O! \©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Vậy nếu ta chỉ mua con lửng kia thôi thì có giá bao nhiêu?” Quản gia kia cười nói.
' l$ g5 ?8 {; e% \) A- Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
4 m1 c/ H* Q+ _" Y. v& P$ r0 E©2020 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Tiểu Ngư giơ tám ngón tay, lắc lắc.
0 P0 P. ~9 ~5 L2 a; Z1 V/ z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ I2 s( ]7 R7 G. ?8 E1 [( q3 I8 E
Quản gia kia nhíu mày, dùng mũi chân lật lật con lửng kia một chút, nói:
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 P" Q; R* P& Y1 U& @. T
©2020 Kites.vn | All rights reserved, \% ?  ^; R9 u5 r
“Nếu con lửng này của cháu còn sống, tám mươi văn cũng không phải đắt, nhưng hiện giờ đã chết, tiểu cô nương, giá này của cháu quá là…”
0 M+ r' s7 V" l$ W1 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
- t# J0 g0 o! L# L! ~# S©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Đại thúc là muốn nuôi lửng hay sao?” Tiểu Ngư trừng mắt nhìn, trong mắt đều là vẻ tò mò.
©2020 Kites.vn | - I" d- ?; P5 C+ nAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 V, d# e& X: F) fAll rights reserved
Quản gia kia sửng sốt: “Cũng không phải.”
2 d+ \% T0 ?( W$ g0 t©2020 Kites.vn | All rights reserved
+ n) T; w$ T# i/ `©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Vậy đại thúc là muốn mua làm thịt ăn, hay làm thuốc, hay lấy da đây?” Tiểu Ngư hỏi lại, kỳ thực cũng là đem giá trị của con lửng lợn này nói ra hết.
©2020 Kites.vn | 5 U0 f, p: p) t$ m9 X9 ]. \1 o8 iAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, O! ?- A# @. K0 ^2 P  [5 w2 L- W, |
Quản gia kia ngây ra một chút, sau đó nhịn không được cười ha ha, nói:
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 u9 x0 c/ s" o. k+ f, u% m
1 b9 U- B* Z1 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Tiểu cô nương này, thật là khôn khéo đó.”
©2020 Kites.vn | ) `# z# k# A8 B' xAll rights reserved
________________
6 {3 K# t& ~* f3 i; j$ R$ ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# Y" @' M! N8 G. b
*: Kỳ hóa khả cư
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 W$ m. L0 ^# }: C3 E. k5 n
©2020 Kites.vn | All rights reserved) ~6 M* ]. _7 ]5 a+ u
4 z& p& Z* @/ y/ P2 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hai chữ “Kỳ hóa” ở đây là chỉ hàng hóa quý hiếm. Còn “Khả cư” là chỉ cất giữ hoặc tích trữ.
7 |1 z$ \+ P0 P6 A/ w5 n6 K©2020 Kites.vn | All rights reserved
Câu thành ngữ này có nghĩa là tích trữ những hàng hóa quý hiếm, đợi tới khi được giá cao thì bán ra.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ r) D2 r' ^0 s' S$ S
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký - Lã Bất Vi liệt truyện”. Đại thương gia nước Vệ là Lã Bất Vi đến Hàm Đan thủ đô nước Triệu làm buôn bán. Tại đây, ông đã gặp công tử nước Tần là Dị Nhân lúc đó đang làm con tin tại nước Triệu.
! P7 I2 G& N9 u. i$ _4 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lã Bất Vi suy tính nếu mua chuộc được Dị Nhân làm tiền vốn đầu cơ chính trị, thì mình sau này tất công thành danh toại. Nên sau khi về nhà, ông mới hỏi cha mình rằng: “Người nông dân làm ruộng, thì sau một năm được lợi gấp mấy lần?”. Người cha đáp: “Gấp mười lần”. Lã Bất Vi lại hỏi: “Nếu buôn bán vàng bạc đá quý thi lợi gấp bao nhiêu?” Người cha đáp: “Lợi gấp mấy chục lần”. Lã Bất Vi lại hỏi tiếp: “Thế nếu giúp dựng lên một nhà vua thì lời lãi gấp bao nhiêu lần?” Người cha đáp: “Thế thì thật là to lớn không có cách nào tính toán được”.
©2020 Kites.vn | * f# \6 v, {( A# E% U! G) u6 N  }All rights reserved
Do đó, Lã Bất Vi liền nghĩ ngay đến việc lợi dụng công tử Dị Nhân để làm một chuyến buôn bán một vốn mười lãi. Dị Nhân nguyên là cháu của Tần Chiêu Vương, con của Thái tử An Quốc Quân.
$ c/ w- n' X; X( E- L©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trước tiên, Lã Bất Vi đến nói với Dị Nhân là mình sẽ rốc hết sức để đưa công tử về nước, như vậy một khi Tần Chiêu Vương qua đời, An Quốc Quân tất lên ngôi kế vị thì công tử sẽ trở thành Thái tử. Dị Nhân vô cùng cảm ơn và hứa rằng, nếu sau này mình được lên ngôi thì sẽ chia một nửa nước Tần cho Lã Bất Vi. Sau đó, Lã Bất Vi đem theo một khoản tiền lớn sang nước Tần mua chuộc người thiếp yêu của An Quốc Quân là Hoa Âm phu nhân, khuyên bà nhận Dị Nhân làm con, và yêu cầu An Quốc Quân sai người sang đón Dị Nhân về nước, đổi tên là Tử Sở. Mấy năm sau, Tần Chiêu Vương tạ thế, An Quốc Quân lên nối ngôi, xưng hiệu là Hiếu Văn Vương. Một năm sau, Hiếu Văn Vương mất, Sở Tử lên kế vị, Lã Bất Vi trở thành đại công thần bậc nhất.
©2020 Kites.vn | ; N: |* G0 N( s) ?0 [9 c2 P( ]All rights reserved
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để chỉ hiện tượng tích trữ, lũng đoạn, giữ lấy một đồ vật hay công nghệ nào đó, để sau này thu được lời lãi càng to lớn hơn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; Q( S/ k) u9 C3 ~: u" Q5 k
©2020 Kites.vn | 3 i4 _! d8 e* t# PAll rights reserved
*: Con lửng: còn gọi là con lửng lợn, xem tại Lửng lợn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2012 20:43:55 | Xem tất
CHƯƠNG 14: Gặp lại tiểu chính thái

©2020 Kites.vn | % P9 ]5 O4 }. s' V, ^* OAll rights reserved
; _0 |) G- a6 H; `/ @9 z" P©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 e+ A; z5 N, Q
©2020 Kites.vn | All rights reserved* }& f% Q* x- p7 e2 I
“Đa tạ đại thúc đã khen, tuy nhiên không phải ta tự khen nhà mình đâu, đại thúc ngài có thể nhìn kỹ, thú rừng của nhà chúng ta những thúc thúc bá bá khác đều không dễ dàng săn được, hơn nữa cả người còn nguyên vẹn không hao tổn gì không giống những hàng khác đều lỗ chỗ vết thủng, nếu lột lấy da sẽ tốt hơn nhiều.
. t. g3 A( ?9 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
0 @# ?7 H; \: w" u/ E% B+ K( u©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nghe đối phương nói mình khôn khéo, Phạm Tiểu Ngư mỉm cười, tiếp tục tìm cách đẩy mạnh tiêu thụ. Khen cũng vô dụng thôi, ngươi chỉ cần tỏ ra hào phóng nói, toàn bộ mua hết, vậy mới được.
©2020 Kites.vn | 4 R- R& y& |" Y6 e9 O2 tAll rights reserved
  `+ B: J& F7 ~! r* N& @©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Không sai, về điểm này thú rừng của nhà ngươi quả thật có khác.” Quản gia kia hào phóng giơ tay, “được rồi, ngươi nói giá đi, nếu thích hợp ta sẽ mua hết, hơn nữa không chỉ hôm nay, ngay cả ngày mai ta cũng lấy.”
6 f( j  z1 V& t. E©2020 Kites.vn | All rights reserved
4 k$ l- S# ]; J" h: P, k6 J6 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vừa nghe có ngươi nói mua toàn bộ, Phạm Thông kích động đứng dậy, lại bị Phạm Tiểu Ngư giành nói trước:
©2020 Kites.vn | 3 }0 y  I6 q) S; v3 s- iAll rights reserved
! V# m+ k" g( O! X©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Đại thúc nếu nói vậy, còn muốn mua hàng của chúng ta ngày mai, chúng ta cũng sẽ không bán đắt cho ngài, như vậy đi, hai lửng một sói, bốn thỏ rừng hai gà rừng, tổng cộng tính cho ngài ba trăm năm mươi văn đi.”
6 q: e0 w+ a7 S+ T1 s0 n" }©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | / f3 P9 w& q5 y8 V. a0 D8 LAll rights reserved
Nếu theo giá Phạm Tiểu Ngư đã dự tính từ đầu, chỗ thú rừng này ít nhất cũng phải ngoài bốn trăm văn, nhưng Phạm Tiểu Ngư lại giảm đi mấy chục văn, quản gia kia tuy không để ý đến chỗ nhỏ đó, cũng vui mừng vì nàng thoải mái như vậy, lập tức tiếp lời:
©2020 Kites.vn | All rights reserved& w* \( i  ~9 c: Y9 V
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 a7 m2 N) l2 s" t* k
“Tốt, khó khi nào gặp được tiểu cô nương còn nhỏ mà lanh lợi như ngươi. Vậy là quyết định xong, các người cùng ta trở về, cũng tiện để lần sau nhận ra nơi phải mang thịt đến. Không nói giấu các người, các người lần này gặp may đó, trang chúng ta mấy hôm nay sẽ có hỷ sự, chỉ cần các ngươi có thể bắt được thú rừng lúc sáng sớm trước buổi trưa, bất luận có bao nhiêu cứ việc mang đến, đương  nhiên, tốt nhất là càng mới càng tốt.”
©2020 Kites.vn | 9 ^) z/ E5 w4 ?6 j! o8 P% K2 OAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 f& l' T/ S1 {9 a- e' b! K% v
Nói xong, đếm luôn hơn ba trăm văn tiền trả ngay tại chỗ cho Tiểu Ngư.
©2020 Kites.vn | $ d! e* x/ a5 `( x2 z! IAll rights reserved
©2020 Kites.vn | , P. C& Q- R7 w* m  F" iAll rights reserved
“Đại thúc yên tâm, việc này không thành vấn đề, ta sẽ bảo phụ thân và thúc thúc chú ý bắt những loại thú rừng ngon nhất.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 W8 X* u  Z5 f* k. V4 [- W0 b
©2020 Kites.vn | 4 F+ s) ]1 k9 \# MAll rights reserved
Phạm Tiểu Ngư cười tủm tỉm nhận lấy, đưa cho Phạm Thông lúc này đã hoàn toàn yên tâm cười vui vẻ, sau đó tự mình bế hai chú cáo con, giao cho hai huynh đệ khiêng thú rừng, trong ánh mắt hâm mộ của đám bán hàng rong xung quanh rời khỏi phố chợ, đưa lên một chiếc xe trâu ở đầu đường.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: s+ w. F/ {1 I5 W
. b) P0 }. w! w5 P9 z; a8 H7 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đợi quản gia kia mua mấy loại hàng hóa khác trở về, mặt trời cũng đã lên cao tỏa nắng ấm áp rực rỡ, cả nhà Tiểu Ngư đi theo sau hơn năm dặm đường mới đến một trang viên lớn như một thôn làng, quả nhiên đang chăng đèn kết hoa, trên tấm biển lớn hình chữ nhật thâm trầm treo trước cổng đề ba chữ to rồng bay phượng múa: Thượng Quan Phủ.
©2020 Kites.vn | ( z4 L. b. P2 E- UAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 a3 t8 E( b! K2 q+ T2 pAll rights reserved
Quản gia kia dẫn bọn họ đi đến cửa bên, chỉ cho bọn họ lần sau tiến vào như thế nào, rồi sai người dưới khuân thú rừng đi, lại dặn lần sau tận lực mang đến nhiều và tươi một chút, xong rồi vội vàng đi làm việc.
©2020 Kites.vn | ! z6 k, q4 d" F. ~9 BAll rights reserved
% D5 z0 B+ \4 D©2020 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Tiểu Ngư nguyên có chút tò mò, trang  viện lớn như vậy nhà cửa bên trong là cái bộ dạng gì, nhưng người ta không mời bọn họ vào trong, cũng không tiện thỉnh cầu, đành thu hồi ánh mắt tò mò lại, cùng hai huynh đệ đi ra khỏi cửa bên, tính đi qua trước cửa chính quay về trấn nhỏ. Còn chưa đi được hai bước đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, một người cưỡi ngựa đang phi về phía này. Quản gia đang định đi vào lại vội vàng quay ra nghênh đón.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 L7 n/ D/ U# |$ a
1 p+ Y' `; F- R3 {- b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chỉ thấy người kia là một thiếu niên vô cùng tuấn tú, ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, một thân hoa phục gấm vóc nhưng ánh mắt thâm trầm, trên mặt không có chút vui vẻ nào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' [1 E9 E/ W& P5 Z, k5 z; i
©2020 Kites.vn | All rights reserved& P! U0 Z' M# M% G9 ]- i
“Công tử của tôi, sao sáng sớm người đã bỏ ra ngoài vậy, phu nhân tìm người cả buổi, mau mau đi thử hỉ phục đi.” Quản gia kia thấy hắn xuống ngựa, vội đón lấy dây cương rồi giao cho gã sai vặt bên cạnh.
©2020 Kites.vn | ) k3 h! q" a" d0 Z- r- TAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; l* V* A' M% S7 Q
“Có gì hay kia chứ!” Thiếu niên lạnh lùng nói, ánh mắt lướt qua đám người Phạm Tiểu Ngư rồi lạnh mặt đi vào, quản gia vội vàng chạy theo sau tiếp tục khuyên bảo.
: y, ?) N9 @& A  x+ r$ O4 H. q# q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 V6 d6 q4 e6 o  ^- i, E( D
Xem ra chú rể này dường như không vừa ý với hôn sự của mình! Không biết có phải tân nương xấu xí hau là vị tiểu công tử này đã có người trong lòng? Phạm Tiểu Ngư lén đảo con ngươi đen một vòng, tính xem  ngày mai có thể tìm một cơ hội xem hỏi thăm được ít tin tức giải trí một chút hay không. Bất quá bát quái thì bát quái, chuyện quan trọng trước mắt chính là phải trở lại trấn nhỏ mua đồ ăn lương thực, bảo đảm cho cả nhà có thể được ăn cơm no mấy ngày.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 p/ e9 L7 ^2 v2 H% z, B
+ r# o) ]/ U/ L! p+ M. S- P©2020 Kites.vn | All rights reserved
Rời khỏi trang viên, hai huynh đệ lúc này mới có cơ hội người này hỏi người kia thăm, vừa nể vừa tò mò hỏi Tiểu Ngư, lúc ấy làm thế nào mà chắc chắn hàng nhất định bán được giá tốt như vậy?
©2020 Kites.vn | 1 J: P0 T7 M  C. z, LAll rights reserved
©2020 Kites.vn | % O9 Q/ q( g# l$ ^6 ?3 ]All rights reserved
“Khi con bán hàng mọi người không chú ý nghe sao?” Tiểu Ngư lắc đầu xem thường, quả thực bị hai huynh đệ này đánh bại rồi, nàng còn tưởng qua lần mua bán thế này hai người phải học được chút gì, biết hàng của mình có ưu điểm thế nào, không ngờ lại cư nhiên đem mấy lời nàng nói như gió thoảng bên tai.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  l- J" W2 K2 J0 G: C3 b
" D. G% w* ~; O9 z' Q; ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Ta đã biết, ý Tiểu Ngư là, hàng thông thường với hàng không thông thường gì đó có thể bán với giá tốt hơn.” Phạm Đại cười hắc hắc, đầu hắn tựa hồ vĩnh viễn đều nhanh hơn Phạm Thông nửa nhịp.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, o  w% U' [- }; B# w/ N2 l
9 ]- D) \. T( Q% J* S©2020 Kites.vn | All rights reserved
“A, thì ra là thế. Vậy chúng ta từ nay về sau bắt nhiều lửng hơn mới được.” Phạm Thông bừng tỉnh đại ngộ.
/ @& }; Y9 j! I5 _' S©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 L" P' B4 f0 `- ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Không chỉ là lửng, còn có hươu nai chồn cáo, hoặc báo hoặc hổ gì đó, càng khó săn càng tốt.” Phạm Tiểu Ngư một chút cũng không lo săn thú khó khăn thế nào, hơn nữa cổ đại dù sao cũng không có vấn đề như bảo vệ môi trường hay thú quý hiếm, những loại thú dữ to lớn, dân chúng bình thường chỉ có trốn, mấy ai dám đi bắt giết, nhưng thời gian Thượng Quan gia này cho cũng quá ít, đành xem có cơ hội gặp được hay không  vậy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# i* J+ l6 ~1 T' r# c7 I
6 l  b; h8 T/ e' R  E" M8 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Được, tối nay chúng ta lại đi săn tiếp.” Phạm Thông tuy chịu mệt nhọc nhưng không lo lắng vất vả hay không vất vả chút nào, miệng đáp ứng luôn, Phạm Đại vốn muốn nhàn hạ, nhưng nhìn thấy Tiểu Ngư ánh mắt tựa tiếu phi tiếu, cũng vội gật đầu theo.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ k. }  H& ?# u- L
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 C6 o5 T: s# a! I* Q: H- [* O& J
Tuy nói hôm nay bán được ba trăm năm mươi văn tiền, nhưng hắn còn thiếu người ta hai xâu tiền, thêm nữa chuyện tốt như hôm nay không phải ngày nào cũng có, xem ra khi chưa trả hết nợ nần, ở trong nhà này hắn vẫn là nhất định không ngẩng nổi đầu lên được.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 Y7 }- u2 s0 ^) U; P" P% a
©2020 Kites.vn | All rights reserved! t' R, c& s3 v8 Z7 O  F4 {! e, r1 B
Trở lại trấn nhỏ, Tiểu Ngư bảo Phạm Thông đưa ra ba xâu tiền nhỏ, chính mình cầm lấy một trăm văn, trên danh nghĩa là đem đền cho ông chủ tửu lâu Trương Đức Tuyên, thực tế là tiền học phí cho Phạm Bạch Thái, sau đó số còn lại đổi lấy gạo, muối ăn và một ít nhu yếu phẩm cần thiết khác, đồng thời còn mua cho Đông Đông bốn chiếc bánh mứt táo nữa.
, B0 K3 a- N5 ]% z0 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% x  B( t' A; c3 a
Trong túi còn tiền, hơn nữa ít nhất không cần lo lắng tương lai mấy ngày nữa sống thế nào, Phạm Tiểu Ngư rốt cuộc cảm thấy chính mình đỡ đáng thương một chút, lại nhìn hai nhóc cáo trong lòng, hình như đã đói bụng rồi, liền quyết định đi quấy rầy con chó mẹ nhà bác Lữ gái một lần nữa.
©2020 Kites.vn | % I2 M, b' Q3 e1 ~/ LAll rights reserved
©2020 Kites.vn | # f( g" O" ~' T$ N) u, oAll rights reserved
Cổ đại một ngày buồn tẻ nhàm chán, nuôi hai con cáo làm thú cưng có lẽ cũng vui, dù sao hai anh em sinh đôi kia chân cẳng nhanh nhẹn, cùng lắm thì mỗi ngày để bọn họ ôm cáo con đến vú sữa chó mẹ, đợi cho lớn một chút có thể ăn thịt thì bảo Nhị thúc phụ trách bắt chuột hay gì đó cho chúng nó ăn.
©2020 Kites.vn | . k# [9 _0 G7 ]" E6 G1 z* R3 MAll rights reserved
©2020 Kites.vn | & i1 W: z$ ?2 {% LAll rights reserved
“Ê, nhóc con!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ @& n) d8 n* O
©2020 Kites.vn | " R: ^- D$ h; L( xAll rights reserved
Tiểu Ngư đang y y ra cảnh Phạm Đại mặt mày sầu khổ tìm bắt chuột, bỗng nhiên bị một giọng nói xuyên thủng màng nhĩ, xét đơn âm thì là một giọng nói dễ nghe, nhưng tập hợp lại là một câu kiêu ngạo vênh váo từ trên lầu hai tửu lâu vọng xuống.
/ h: I* n3 U  l  W6 S" R! d©2020 Kites.vn | All rights reserved
____________________
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-4-2012 22:08:10 | Xem tất
CHƯƠNG 15: Ê, không được đi!

©2020 Kites.vn | All rights reserved0 U- Y6 I8 c, Z- [4 j0 ^9 T
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 k, j! `9 |$ }8 B
©2020 Kites.vn | All rights reserved  n1 S) f# @; Z: w+ O
Thằng nhóc chết tiệt! Tại sao lại không may đụng phải nó chứ? Bàn tay Phạm Tiểu Ngư đang vuốt ve cáo con nhất thời khựng lại, lập tức quyết định có tai như điếc. Hơn nữa tâm trạng nàng hiện giờ đang tốt, lười đi so đo với một tên tiểu quỷ.
: {) }2 E2 r( n+ j+ i+ c©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 C8 b1 e4 O/ t1 E9 D# s
“Tiểu Ngư, tiểu công tử kia hình như là gọi con..”
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 h9 }, G# b1 C, f$ V
©2020 Kites.vn | ' {# o9 d4 @/ y- E. V4 hAll rights reserved
Nàng không ngẩng đầu, Phạm Thông bên cạnh lại theo bản năng ngẩng mặt lên nhìn thoáng qua, còn ngốc nghếch muốn nhắc nàng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ N8 h/ f9 {5 q2 W& I% r
©2020 Kites.vn | All rights reserved, z9 H# D6 J0 ]2 \
“Con có tên có họ!” Phạm Tiểu Ngư tức giận trừng mắt liếc phụ thân một cái, Phạm Thông lập tức ngậm miệng, Phạm Đại ở một bên lén cười trộm.
2 r# ^3 D( s- O! F+ E©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ s& u" F' i( ?, c
“Con nhóc kia, ta gọi ngươi đó, ngươi đứng lại cho ta!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 R) z1 j0 j, `; l
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 k$ u8 i1 r7 Y
Kẻ đứng trên lầu mất lịch sự hét to đúng là tiểu chính thái ngày hôm qua, tuy rằng ở trọ lại phòng thượng hạng nhất, nhưng đối với người được chăm chút nuông chiều từ nhỏ như hắn mà nói vẫn khó mà thích ứng được, lăn qua lộn lại mãi đến nửa đêm mới miễn cưỡng chợp mắt, do đó rời giường muộn. Vốn nha hoàn bên cạnh định đem đồ ăn sáng vào phòng cho hắn dùng, nhưng tính tình trẻ con, có mấy đứa chịu ở một mình một người ăn cơm trong phòng, nhất định đòi lên tầng hai tửu lâu vừa ăn vừa đùa nghịch, không ngờ trong lúc vô tình ngó nghiêng lại nhìn thấy cô bé hôm trước làm hắn tức giận.
' ]  w, T* e1 K. E©2020 Kites.vn | All rights reserved
5 Y) A! N5 }% U& D8 i; m7 b5 z2 I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tuy nhiên, thực ra hắn hôm nay không phải vì tức giận trước đó, cũng không phải có hứng thú gì với con bé này, mà là hai cuộn lông xù trong lòng con bé, con vật nhỏ trông có vẻ chơi sẽ rất vui , chỉ một cái liếc mắt thôi liền hấp dẫn lực chú ý của hắn. Hành trình gần ngàn dặm, trên đường đi không phải kể ra có bao nhiêu buồn chán, vừa nhìn thấy con vật nhỏ đáng yêu, tiểu chính thái trong lòng tự nhiên là vô cùng ưa thích.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% k6 u7 e; z. o' p# D0 T# e
+ p9 F( g0 _1 t6 y7 {©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nhóc con, nó coi bản thân nó là ai chứ? Phạm Tiểu Ngư không nhịn được xoay người xem thường, bước chân ngược lại nhanh hơn. Loại cậu ấm có tiền này một đám đều được nuông chiều từ bé, một chút việc nhỏ cũng bị xé ra thành lớn đến tận trời, nàng không rảnh chơi cùng bọn họ!
©2020 Kites.vn | All rights reserved# j6 H5 l0 H. V  u% [
. j) l: Z+ ~  A. J# U5 c9 X% N©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Công tử nhà ta ra lệnh cho các ngươi đứng lại, các ngươi không có tai sao?”
! W, G# j1 _7 M. \1 ^8 v: y& F©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ p" {$ \/ r% d/ [* ~& a& Y
Thấy Phạm Tiểu Ngư mặc kệ, trên lầu hai truyền ra một tiếng quát, tiếp theo nghe một tiếng bịch, cửa sổ bị đẩy ra, hai hộ vệ võ trang đầy mình nhảy xuống đất, dùng thân cao ngựa lớn chặn đường bọn họ lại, dọa những người đi đường xung quanh nhảy dựng, vội dạt ra xa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* e0 }! h+ ^1 @) a6 k
©2020 Kites.vn | ) N+ k6 n$ K! U* @3 {All rights reserved
Hay thật, lầu hai này cách mặt đất ít nhất cũng hơn một trượng (~3.33m), hai người kia làm thế nào chỉ nhảy một cái mà giống như bước xuống một bậc thang thôi vậy?
©2020 Kites.vn | 0 n" |8 O5 @! T2 yAll rights reserved
" S: y1 f5 g6 D( L. _' p2 A, I©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Con gái bảo bối, con lui ra sau!”
©2020 Kites.vn | ' ?9 D8 Y4 `, }  N9 r2 qAll rights reserved
5 N/ l! Y3 ]/ u$ }2 X/ f6 G( n©2020 Kites.vn | All rights reserved
Giữa ban ngày, trước mắt mọi người mà kiêu ngạo như thế, muốn đánh nhau sao? Phạm Tiểu Ngư mày vừa nhíu, Phạm Thông đã đưa bao gạo trong tay cho Phạm Đại, đồng thời giành vị trí bảo vệ trước mặt nàng, thân hình cao lớn không kém đứng lên trước, ngữ khí thập phần lễ phép, còn chắp tay nói:
©2020 Kites.vn | 6 N8 [" Q1 g+ Z" l0 lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- k( ^/ y7 u5 m7 t3 \& @% ^7 ]
“Hai vị đột nhiên vô cớ chặn đường, không biết có gì chỉ bảo?”
* h9 t" r* A* @4 G  e  k$ X# c( [©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. C" x  b  U: O  L, C
Phạm Tiểu Ngư nhất thời trán nổi mấy vạch đen, người ta rõ ràng là gây sự, phụ thân ngốc của nàng còn hỏi người ta có gì chỉ bảo, ngất!
©2020 Kites.vn | All rights reserved; U3 j% ~5 E( q! S# i6 I$ N2 d
©2020 Kites.vn | All rights reserved( ~) _. A" L5 J/ j# i
“Ê, ngươi ôm trong tay là cái gì, mang lên đây cho ta xem!”
©2020 Kites.vn | , R7 s- c% @! e+ PAll rights reserved
©2020 Kites.vn | * I$ f7 ^' s" w# c" GAll rights reserved
Hai hộ vệ còn chưa trả lời, tiểu chính thái đã từ trên cao nhìn xuống qua cửa sổ, vẻ mặt như đúng rồi chỉ vào Phạm Tiểu Ngư.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% v4 ]% ]& G$ F: B2 \2 T* b+ c4 l. @
" N; t+ f5 n* [5 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
Một câu này của tiểu chính thái, ánh mắt mọi người nhất thời tập trung nhìn vào lòng Tiểu Ngư.
/ b: J  G! j9 }3 p, P4 o©2020 Kites.vn | All rights reserved
( S+ `, T: |3 G2 r" T! I$ n©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Kỳ lạ, ngươi là ai vậy? Thứ của ta, dựa vào đâu phải đem cho ngươi xem?”
©2020 Kites.vn | * S% A, w( l# y, zAll rights reserved
0 K; ]' W( {/ ]0 f' V# t8 f+ r©2020 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Tiểu Ngư không nhìn hai hộ vệ kia, lười biếng quay mình xem thường, tuổi còn nhỏ đã bị nuôi thành kiêu căng như vậy, khi lớn lên thì thế nào? Chỉ bằng điểm này, nàng cũng phải tặng cho tên nhóc con này một cây đinh, làm cho nó biết trên thế giới này không phải nó muốn cái gì là được cái đó.
6 J- S7 C0 Y$ X" M* d0 Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 I3 d6 ]' o; `: v
“Ta… ta muốn xem đấy!” Tiểu chính thái hiển nhiên cho đến giờ còn chưa gặp qua có người cư nhiên dám cãi nhau với hắn, hơn nữa còn là một con bé nông thôn trông còn nhỏ hơn cả hắn, nghẹn lời một chút, nhất thời nổi giận.
©2020 Kites.vn | 6 c: l9 v- y; t7 I4 n; g/ c4 ?( |& BAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  l( l" D, O: k  N0 z" `# u3 R
“Mặc kệ ngươi.” Phạm Tiểu Ngư hừ một tiếng, ngược lại càng ôm chặt hai chú cáo con, nói với Phạm Thông: “Cha, Nhị thúc, chúng ta đi.”
©2020 Kites.vn | 1 x. T/ @7 h6 Q) a. G# V4 a" mAll rights reserved
©2020 Kites.vn | - T. C5 @' I6 n6 O& LAll rights reserved
“Ê, không được đi!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved( D9 G6 ~# V' @: Q
©2020 Kites.vn | All rights reserved# H& |3 M  r& B9 Y; _
Tiểu chính thái tức đến dậm chân, hai hộ vệ lập tức tiến đến Phạm Thông, trong đó một người vươn tay về phía Tiểu Ngư.
0 q) H2 ~/ O/ |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; o& o+ P( M. R' l/ T. m: _
Lần này, Phạm Thông cho dù hiền đến đâu cũng không khỏi trầm mặt, hắn tùy ý vung tay, một chiêu liền chặn lại hai hộ vệ đang tưởng rằng chuyện dễ như trở bàn tay:
©2020 Kites.vn | + \" r. s- O: |All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ G/ Q+ e7 ]& r+ w2 e2 ?  e) mAll rights reserved
“Các hạ vô cớ muốn động đến con gái Phạm mỗ, cũng phải hỏi trước tại hạ đã chứ!”
! J3 h5 |5 V1 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
: ?" g2 H! h; ?; O+ V  m9 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hộ vệ kia vốn tưởng rằng Phạm Thông chẳng qua chỉ là một dân chúng bình thường, không ngờ chẳng những một chiêu đã bại, còn bị ám kình của đối phương đẩy lui lại hai bước, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức đề phòng, hộ vệ kia cũng lắp bắp kinh ngạc. Nhìn đến tình huống trở nên như vậy, hai gã hộ vệ khác theo sát bên cạnh tiểu chính thái cũng nhảy xuống, chặn lại đường lui của ba người.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  Y6 l2 V9 a0 _7 x  u
©2020 Kites.vn | . c- `1 r3 h8 D% l" K7 HAll rights reserved
Bốn người vừa vây lại, đám dân chúng tò mò xung quanh nhất thời kêu lên kinh hãi, kẻ nào nhát gan đã nhanh chân lùi lại mấy bước, miễn cho trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Những người bình thường có lương tâm đã từng chịu qua giúp đỡ của Phạm Thông đều lộ ra vẻ lo lắng, lại không biết kỳ thực, mấy hộ vệ này thân thủ thoạt nhìn có vẻ lợi hại, trong mắt huynh đệ Phạm gia chỉ là loại thường mà thôi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 X! ^( @+ `3 \1 ]* _/ D2 S
©2020 Kites.vn | ' B0 z: g: Q& D( E. x8 u: s' RAll rights reserved
“Cháu gái ngoan, có muốn thúc thúc trút giận cho cháu không?”
©2020 Kites.vn | " p; k2 n6 ^; a; i# r5 C% ~) }. v/ A: QAll rights reserved
: [/ |# U1 ]' n©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thấy đại ca đang cự với mấy người kia, Phạm Đại tay đang xách đồ vội kề sát Phạm Tiểu Ngư, làm bộ như lòng đầy căm phẫn, trong mắt lại lóe ra những tia hưng phấn, chỉ chờ Phạm Tiểu Ngư gật đầu một cái liền ném đồ xông lên chiến đấu.
) O; i  ^  W" |2 P©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 |" a$ l% a5 Y1 t
Từ khi đến nơi này, hắn đã lâu không luận bàn võ nghệ với ai, tuy rằng hôm qua mới đập phá chút ít nhưng còn chưa đã thì mấy tên kia đã bỏ chạy, chẳng thấm tháp gì. Nhưng có vẻ hôm nay mấy kẻ này thoạt nhìn không tồi lắm, không chừng còn có thể đã ghiền một chút, cũng tiện thử nghiệm mấy chiêu kiếm hắn mới nghiên cứu ra.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& }2 S3 b  X9 h7 M* \. W9 R: e2 j
, O# e, l2 j8 Z$ y  H©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Cha, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi!” Phạm Tiểu Ngư một cái liếc mắt khiến kẻ đang thích gây họa Phạm Đại ngoan ngoãn câm miệng.
©2020 Kites.vn | 1 u, m) y/ k2 d. a% OAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 P+ Z# Z' ]8 `  L+ ZAll rights reserved
Không phải nàng sợ đối phương nhiều người mình sẽ bị thiệt, nàng tin rằng dù thế nào Phạm Thông cũng sẽ không để cho con gái chính mình bị thương tổn. Nhưng dù thế nào, tuổi thực của nàng cũng lớn hơn thằng nhóc kia mấy lần, nếu đánh nhau thật, chẳng phải biến thành nàng bắt nạt trẻ con hay sao?
©2020 Kites.vn | $ G- E7 n# C$ rAll rights reserved
©2020 Kites.vn | * |0 b% u( |2 @8 S9 aAll rights reserved
Huống chi tiểu chính thái này hiển nhiên là con nhà quyền thế, nhất thời dạy dỗ hắn, quan trọng là người lớn nhà hắn sẽ không nhắm mắt cho qua, đến lúc đó không xong. Nhà họ Phạm ở vùng này danh tiếng vang xa, ai cũng biết nhà họ ở đâu, hòa thượng chạy được nhưng miếu thì không, không đáng vì một thằng nhóc kiêu căng mà rước lấy phiền toái.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ r9 v4 C& k9 w7 ^
©2020 Kites.vn | 2 v$ g7 P  `: w3 }2 g& q( t/ @- c! Q- nAll rights reserved
Tuy nhiên, cho dù vậy cũng không chứng minh nàng chịu ngoan ngoãn cho tiểu chính thái muốn làm gì thì làm, bằng bản lĩnh của hai huynh đệ, bọn họ “không thể trêu chọc”, không phải không có tác dụng gì.
©2020 Kites.vn | 0 |; Y7 X+ l9 t; G- OAll rights reserved
_______________________
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-4-2012 22:09:17 | Xem tất
CHƯƠNG 16: Nửa ngốc

©2020 Kites.vn | All rights reserved: H0 V% K  v/ m4 A0 N& j; l
- J1 K- [4 S; I' j; j7 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | , E% B* F$ g' n) _  h3 O2 ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 D7 d) d6 f- p: G  m/ ~; @
“Được, chúng ta về nhà.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved- K, G5 g: Y5 B' q+ }. U+ \% x
©2020 Kites.vn | ( g2 D$ H2 ~% z: ]9 W+ E. f0 cAll rights reserved
Phạm Thông quay đầu cười cười nhìn Phạm Tiểu Ngư, rồi ôm vai nàng đi về phía trước.
©2020 Kites.vn | 3 P( x" d! t( @, Y0 |* F: L4 U3 IAll rights reserved
/ |" W2 b: l, [4 O©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hắn bình thường tuy hay can thiệp chuyện bất bình, không nhịn được khi kẻ yếu bị khi dễ, thật ra trong lòng rất khoan dung độ lượng, đôi khi người ta coi thường hắn quá thành thật, tuy trong lòng biết rõ nhưng trên mặt lại chỉ cười hiền lành bỏ qua, không để tâm. Lúc này, nếu không phải đối phương muốn đụng đến con gái, hắn sẽ không ra tay, hiện giờ Tiểu Ngư đã không quan tâm, hắn đương nhiên càng không đi chấp nhặt một đứa trẻ con.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; c* \4 w" |& d" [
©2020 Kites.vn | 2 ]: z7 d% v. \) c: Y) `8 n+ V/ WAll rights reserved
Chỉ tiếc cha con Phạm Tiểu Ngư đã muốn bỏ qua, đối phương lại không nguyện ý.
' \$ `6 Y+ H) A( E( o©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 Y2 O8 ?! E7 |0 X, g0 E©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Công tử nhà ta chưa nói cho các ngươi đi, các ngươi không được phép đi!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved. l( W, c, k; F& ^. I2 \. ~
©2020 Kites.vn | All rights reserved, t" z3 i3 c/ w
Hộ vệ vừa bị Phạm Thông cản lại ban nãy tiến lên quát, hắn tuổi còn trẻ, trong mắt lộ ra vẻ hiếu chiến không khác gì Phạm Thông, có lẽ hiện giờ trong lòng hắn, việc dốc sức cho chủ tử đã xếp hàng hai, cảm giác gặp được kỳ phùng địch thủ phải giao đấu quyền cước, so tài cao thấp mới là điều hắn muốn nhất.
©2020 Kites.vn | ' x/ J+ B3 Y9 ?  P/ f3 V6 kAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 B. T! K1 q1 r6 F4 OAll rights reserved
Phạm Đại lập tức khinh thường buông một tiếng cười nhạo.
; f+ t. z, M! [' f! g% r7 t©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( ~5 F' g+ A& K4 i4 ^+ AAll rights reserved
“Nhị thúc!” Phạm Tiểu Ngư  cảnh cáo đồng thời trừng mắt nhìn hắn, đôi mày nhỏ hơi nhíu lại, đã có quyết định, bảo Phạm Thông cúi thắt lưng, ghé sát tai hắn thấp giọng nói: “Cha, ôm con chạy thoát ra, nếu mấy kẻ này còn đuổi theo, đợi ra ngoài trấn chỗ không người sẽ cho hắn một bài học.”
©2020 Kites.vn | + r) ]% z) @% R" AAll rights reserved
+ L* X- H: e5 j4 y: t% u  i5 U8 |) R©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nàng nhìn không vừa mắt hành động của đối phương là một chuyện, không có nghĩa là có thể hành động theo cảm tính.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& W0 J9 e2 Y( D) o
©2020 Kites.vn | All rights reserved, U$ o4 N# n, x' h  }% W" c
Hai huynh đệ võ công tuy cao, không nói đến bốn người này, cho dù tiểu chính thái có sai tất cả những người bên cạnh xuống thì cũng không dễ mà thắng nổi hai huynh đệ song sinh, vấn đề là, hiện giờ không phải thời loạn lạc mà có thể làm loạn, lại càng không giống thế giới giang hồ của tiểu thuyết võ hiệp dù giết người cũng không ai quản, đánh người là phạm pháp. Huống chỉ ở xã hội phong kiến mà nói đến những thứ như công bằng dân chủ lại càng nực cười, cái gọi là quan lại bao che cho nhau, lấy thân phận dân chúng tầm thường như bọn họ, không cần nói nhiều, quan phủ nhất định thiên vị cho tiểu chính thái, những người dân chứng kiến trên đường cũng không chắc có thể làm chứng rằng bọn họ là tự vệ mới đánh trả, huống chi hiện giờ lại ở ngay trước cửa tửu lâu của Trương gia, Trương Đức Tuyên kia hôm qua bị nàng thừa cơ vơ vét, nhất định ghi hận trong lòng, không chừng có thể lật lọng vu tội, cho nên, nàng vẫn là lui mấy bước, nếu đối phương không thức thời, tìm một nơi không người dạy dỗ một chút cũng không muộn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& C) x2 F7 ~$ e* I5 A
' \! ~  N0 z/ F7 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đương nhiên, nếu không đuổi theo, chuyện này coi như bỏ qua, dù sao bọn họ chỉ đi ngang qua, coi như bị chó dữ sủa sau lưng hai tiếng là được.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! H0 A( I6 A, N
©2020 Kites.vn | ' `9 X! d5 \, }( G/ ^1 PAll rights reserved
“Ê, các ngươi thì thầm cái gì?” Tiểu chính thái trên lầu hiển nhiên là một chủ nhân thiếu kiên nhẫn.
1 |: L) S" p1 k2 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | & x6 W6 C+ B5 SAll rights reserved
“Phạm lão đại, là ngươi không đúng rồi, tiểu công tử người ta chẳng qua chỉ tò mò nên mới muốn xem cháu gái đang ôm cái gì, cũng không phải cướp đoạt, nhìn một cái cũng không thiếu mất con gái ngươi một miếng thịt, ngươi là người được phụ lão hương thân mười dặm quanh đây tôn xưng là đại hiệp, sao hôm nay lại keo kiệt thế, chẳng lẽ ngươi bất mãn gì với tiểu công tử sao?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved! g, x8 v' j& N8 }5 G- y
4 {( G  v/ |* [& ^( ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Đại đang gật gật đầu, tính ôm Tiểu Ngư bắt đầu chạy, Trương Đức Tuyên đột nhiên từ tửu lâu đi ra, mặt đầy chính nghĩa, miệng đầy nghiêm trang, còn thuận tiện châm ngòi.
©2020 Kites.vn | 3 R1 {% j* U  u: KAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ N7 k# y' ~/ z4 X! P! g2 q
Khốn kiếp! Phạm Tiểu Ngư nghe vậy trong lòng thầm mắng một câu, biết là gian thương Trương Đức Tuyên sẽ không bỏ qua cơ hội mượn dao giết người tốt thế này mà, quả nhiên đã muốn trả thù.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 Q$ I7 X4 u7 R3 n' O  A% ?$ U7 S% r
©2020 Kites.vn | # E1 X3 T7 a, b* K! lAll rights reserved
Phạm Thông sửng sốt, mở miệng định phản bác, lại cảm thấy hình như mình đúng là không có lý, Phạm Đại đứng bên cạnh nhìn thấy Trương Đức Tuyên, nghĩ đến nợ nần còn chưa xong theo bản năng muốn giấu những thứ cầm trong tay giấu ra sau, miễn cho Trương Đức Tuyên đòi gán nợ, tâm trạng “hiếu chiến” mới dâng trào bất giác đã bị đè bẹp.
©2020 Kites.vn | 4 m( z' Z. m( x) `% dAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( r, e1 c) D! K3 W
“Nhìn một cái đương nhiên không thiếu mất miếng thịt nào.” Lão tử không giỏi cãi, không có nghĩa con gái là nàng dễ nói chuyện, Phạm Thông còn đang sững sờ, Phạm Tiểu Ngư đã tựa tiếu phi tiếu nhìn Trương Đức Tuyên, “Bất quá cũng phải xem là cho người nào nhìn! Nếu có người hiểu được rằng khi nói chuyện thêm vào một chữ “thỉnh” thôi, không chỉ là liếc mắt một cái, ngay cả hai mắt ba mắt nhìn một lúc lâu cũng không sao. Ngay cả lễ phép cơ bản nhất cũng không hiểu, thứ của nhà ta, dựa vào cái gì đem cho người ngoài xem? Đại thúc, nếu mọi người muốn nhìn tượng phật bằng vàng của nhà ông, ông chẳng lẽ cũng thoải mái lấy ra cho mọi người nhìn hay sao?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved! ?2 l& p" _. E6 d& `0 h7 B& d# ~
©2020 Kites.vn | All rights reserved. R. U& j) X1 t/ Q: _$ s! \
“Đây….đây căn bản là hai việc khác nhau, hiện giờ tiểu công tử muốn xem là hai con cáo ranh con nhà ngươi mà thôi, cũng chẳng phải là thứ quý hiếm gì.” Trương Đức Tuyên thôi cười giả dối, nói, “Đinh tiểu công tử là người tôn quý, có địa vị cao như vậy chịu nói chuyện với tiểu nha đầu thấp kém như ngươi đã đủ khách khí, ngươi không cần mặt mũi nữa phải không?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved! `/ P8 h# m9 m3 }. C
©2020 Kites.vn | $ N# p; X( E/ `% I6 AAll rights reserved
Hắn miệng nói là con cáo ranh con nhà ngươi, nhưng giọng rõ ràng muốn chế giễu Phạm Tiểu Ngư và Phạm Bạch Thái cũng là hai con cáo ranh con, khiến cho Phạm Tiểu Ngư lòng càng thêm phản cảm.
9 S4 `/ D" C5 @- H©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' t7 P2 f0 o4 s1 h4 L
“Mặt mũi?” Phạm Tiểu Ngư khó hiểu chớp mắt rồi nghi hoặc mở to mắt hỏi Phạm Thông, “Cha, chẳng lẽ mặt con bị mất sao? Đại thúc tại sao lại cho con mặt mũi được?
% Y+ x; P% @" M* d9 r©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | , U/ q3 x6 _! A- _All rights reserved
Phạm Thông buồn cười xoa đầu nàng, nói:
©2020 Kites.vn | + x: L; k1 ?! `' w. D: ~3 ^! jAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) g; a, |- U1 g9 L  m
“Mặt con không mất, vẫn ở trên đầu đấy thôi.”
$ t( W. j) U' r: E©2020 Kites.vn | All rights reserved
& P/ W$ R4 ~+ s4 L4 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Tiểu Ngư nghiêm trang gật đầu, lại quay đầu nói với Trương Đức Tuyên sắc mặt đã muốn rớt xuống: “Đại thúc, ông không cần cho tôi mặt đâu, mặt tôi không có bị rơi.”
% j, ~' p5 U$ r. X) a# I! [©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 b1 Q: W  m5 Q6 }3 ~6 G! _% A+ n
“Ta nói là Đinh công tử cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng có có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.” Trương Đức Tuyên nhất thời bực mình, nếu không phải tối qua mới thấy Phạm Tiểu Ngư mồm miệng lanh lẹ, hắn có lẽ nghĩ rằng Phạm Tiểu Ngư vẫn là con bé ngốc như trước, nhưng hiện giờ “con bé ngốc” này lại muốn đem hắn thành đồ ngốc.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ j. Z" R/ E* i1 {
( E; v" Q0 O7 g& D* Q' F. R. Z  N* r©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Cha, con không hiểu, đại thúc mời chúng ta uống rượu lúc nào vậy? Người lớn mới có thể uống rượu, con là trẻ con, trẻ con chẳng lẽ cũng uống rượu được ạ?” Phạm Tiểu Ngư mặt càng thêm ngây thơ, trong lòng lại buồn cười muốn chết, đột nhiên phát hiện làm trẻ con thật ra cũng không tồi, nếu đổi thành tuổi kiếp trước của nàng, chỉ sợ lời này vừa nói ra, da gà cũng muốn rơi đầy đất.
©2020 Kites.vn | , g+ b: v" R& U0 g" XAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 d- G4 U; j: c7 T/ \& C
Thấy Phạm Tiểu Ngư nói đông nói tây chuyện nọ xọ chuyện kia, khiến mình đang tìm cách giáo huấn Phạm gia tiện thể lấy lòng tiểu chính thái mà giống như đấm phải bông, không chút ảnh hưởng, lại nhìn hàng xóm láng giềng bên cạnh cũng vài người đang không nhịn được cười trộm, Trương Đức Tuyên tức giận đến nỗi mặt hết xanh lại chuyển sang hồng, cố gắng đem câu cãi thứ ba nuốt xuống, chĩa mũi nhọn về phía Phạm Thông, hừ nói: “Một tiểu nha đầu lừa đảo, không thể nói chuyện đạo lý với ngươi được, Phạm lão đại, ta nể tình ngươi thường ngày có danh tiếng tốt, hảo tâm giúp ngươi hòa giải miễn cho tổn thương hòa khí với tiểu công tử, ngươi đã không hiểu được, vậy thì tự đi mà xử lý.”
& T6 b- ?' m4 Z2 A0 m9 J- K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | / E$ p- g, C# q( X& y& x' B/ i2 iAll rights reserved
Nói xong, lùi lại hai bước, bộ dáng hưng phấn khi người gặp họa nhìn đám hộ vệ của tiểu chính thái đang áp sát tiến đến.
% X/ e9 d8 [$ }2 w" z©2020 Kites.vn | All rights reserved
__________________
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-4-2012 22:10:25 | Xem tất
CHƯƠNG 17: Làm thịt ngươi!

- a: [' z2 z9 |0 ]4 B- D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 e/ y0 W) U- }. X. Z; H; R( W; EAll rights reserved
©2020 Kites.vn |   K# V* }3 G/ {$ A5 wAll rights reserved
Trương Đức Tuyên vừa lùi xuống, thế cục hai bên lại trở nên căng thẳng như cũ.
©2020 Kites.vn | 1 Q( l7 {/ }" O4 G5 P* n. nAll rights reserved
. _8 W5 E$ o0 M5 B) m2 E©2020 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Thông cúi đầu nhìn Phạm Tiểu Ngư, ánh mắt dò hỏi, Phạm Tiểu Ngư đang muốn gật đầu, bên tai đột nhiên nghe được một thanh âm rất nhỏ, không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn liền thấy đại nha hoàn trẻ tuổi kia ghé sát bên tai tiểu chính thái khe khẽ nói nhỏ.
: h0 L1 [0 I5 v  [6 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 j+ N# L+ v: h  z" F
“Chỉ là hai con cáo con, công tử, bỏ đi, nghe nói cáo đều có mùi rất hôi, không xem cũng vậy, miễn cho mùi cáo hôi hám làm cậu khó thở, chúng ta ăn xong cơm còn phải đi nữa! Hành trình đã chậm mất mấy ngày rồi, nếu còn chậm nữa, ông nội cậu sẽ không vui đâu.”
©2020 Kites.vn | . V. k# [3 R1 A+ w4 @7 \, ?All rights reserved
©2020 Kites.vn | / y( U  T2 P5 V$ j' Y$ K& KAll rights reserved
Kỳ lạ, rõ ràng cảm giác được tiếng bọn họ nói chuyện rất nhỏ, sao mình lại có thể nghe được nhỉ? Nhớ lại sau khi mình tỉnh dậy không lâu, ngay cả tiếng gió thổi cỏ lay mà cũng có thể làm mình thấy ồn ào, Phạm Tiểu Ngư không khỏi kinh ngạc về thính lực linh mẫn của thân thể này. Bất quá nếu lúc này đại nha hoàn trẻ tuổi kia nói như vậy, nàng ngược lại sẽ không vội đi, dù nói thế nào thì chạy trốn luôn có phần khó coi.
©2020 Kites.vn | $ K4 a) |4 [, M6 Z8 v9 b/ t* X+ TAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 P/ K+ Q' k3 b% P
“Cổ Ngọc, sao ngươi cứ lôi ông nội ta ra thế?” Tiểu chính thái nhíu mày buồn bực nói, bất quá hình như nó cũng có phần kính nể vị ông nội kia, miệng tuy bất mãn nhưng giọng cũng nhỏ xuống theo: “Ta mặc kệ. Ta nhìn con bé kia liền thấy khó chịu, nhất định phải xem con cáo của nó, không nhìn thấy ta sẽ không đi!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 P+ T4 Z* N  {5 p
©2020 Kites.vn | 1 B, F& n1 b9 W8 E* J7 v$ V7 jAll rights reserved
Ha! Thật là một thằng nhóc xấu xa!
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 o$ q: L3 `' ]  W7 y% [7 [) B1 i6 ]. z
9 L2 y! ^' Z$ c. w/ {2 ~8 D* ^  t©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nó như vậy, Phạm Tiểu Ngư trong lòng ngược lại trở nên thoải mái, lại nhìn tiểu chính thái kia bộ dáng tức giận, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười mỉm rất nhẹ, đột nhiên cảm thấy vẻ mặt nóng giận này của tiểu chính thái thật sự khá thú vị, khiến người ta có một loại xúc động muốn tiếp tục trêu chọc.
4 a  p; O8 C# v- g$ a8 L' z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | " U  E) T+ F% y' E# m3 mAll rights reserved
“Công tử…”
©2020 Kites.vn | / c: v  `3 [- t6 t. q2 yAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 X, D4 L3 I: ?7 KAll rights reserved
“Ngươi xem ngươi xem, nó còn đang đắc ý cười ta kìa!” Tiểu chính thái gặp phải ánh mắt của Phạm Tiểu Ngư, tức giận đến đẩy đại nha hoàn trẻ tuổi ra, định ra lệnh cho hộ vệ động thủ.
% n' J  F# U, A, W©2020 Kites.vn | All rights reserved
# B* J, j$ t0 |0 a+ n) _- X©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đại nha hoàn trẻ tuổi vội vàng giữ chặt nó lại, cầu xin: “Được được được, tiểu công tử của ta, cậu muốn xem cáo, nô tỳ giúp cậu nghĩ cách, cậu trước ngồi xuống có được không?”
©2020 Kites.vn | * q+ o, T6 q( H% C) EAll rights reserved
) ^7 H9 q/ x2 S! j' y% g1 D. W3 `, F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tiểu chính thái do dự một chút, gật gật đầu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. K; K) M4 W1 y/ ]$ c- Q; X
©2020 Kites.vn | " J; Z8 r- s0 e* e9 W) }4 MAll rights reserved
Đại nha hoàn trẻ tuổi đứng thẳng dậy, bước lên trước mấy bước rồi mới nhìn Phạm Tiểu Ngư, đeo lên cái mặt nạ mỉm cười, giọng bình thường trở lại, nói:
' k6 T) Z$ X" T2 r3 K©2020 Kites.vn | All rights reserved
, o& `4 V; E& }$ m: T% A©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Tiểu muội muội, xin hỏi muội ôm trong lòng là cáo con phải không?”
7 O, F- i1 I/ R) q/ p9 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 ]& s+ @% V4 `$ Y
“Đúng vậy, đại tỷ tỷ!” Nghe nàng đặc biệt nhấn mạnh chữ “xin”, Phạm Tiểu Ngư cũng đổi về vẻ tươi cười ngây thơ, chuyện vốn cũng chẳng có gì ghê gớm, bọn họ nếu nhất định muốn cứng rắn nàng cũng không sợ, nếu đối phương muốn mềm mỏng, vậy thì nàng liền đại nhân đại lượng, thuận nước đẩy thuyền thôi!
©2020 Kites.vn | ' o: Z" S5 ?3 ZAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 n- x8 x% R- g1 i0 f9 r" Y: P
“Chúng ta chưa từng nhìn thấy cáo nhỏ bao giờ, không biết tiểu muội muội có thể ôm đến cho chúng ta xem được không?” Đại nha hoàn trẻ tuổi lấy ra trong tay áo một xâu tiền nhỏ, quơ quơ: “Nếu tiểu muội muội đồng ý, tỷ tỷ có phần thưởng a!”
©2020 Kites.vn | ' x( @" A1 K% a0 e) tAll rights reserved
5 @: G$ u/ P# \©2020 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Tiểu Ngư nhìn nhìn xâu tiền trong tay nàng, ít nhất… có hai mươi văn tiền, trong lòng xem thường xì một tiếng, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm ngọt ngào: “Đại tỷ tỷ, tỷ nói có thể giữ lời?”
©2020 Kites.vn | : N, [0 C* y0 Q1 oAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 R8 T$ e* a3 ]5 _. E/ M
Không nên mất công từ chối, để ngươi nhìn một cái ta liền kiếm hai mươi văn, không làm thịt ngươi ta chính là đồ ngốc, hai mươi văn này có thể mua mấy chục cái bánh bao cơ mà!
©2020 Kites.vn | All rights reserved* H' W' }& B* V% N5 R
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 u3 s1 [1 z  n' k8 w1 `/ s
“Đương nhiên, nhiều người nghe thấy như vậy, ta dĩ nhiên sẽ không đổi ý.” Đại nha hoàn trẻ tuổi ra vẻ dịu dàng cười, trong mắt lại giấu không được chút kiêu ngạo mình tài trí hơn người, bất quá nhìn nàng đối với tiểu chính thái kia rất có vẻ “ôn nhu hiền đức”. có lẽ nàng lười không muốn che giấu với một đứa bé gái nghèo khổ mà thôi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ t( _! X5 U1 W; j* e& e8 [: ?
3 B+ Q- P& g9 f' _©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Được rồi, để cho các người nhìn một cái thôi. Nhị thúc, thúc ở dưới lầu chờ, cháu và cha đi lên một chút.” Phạm Tiểu Ngư làm bộ hơi lo lắng, mỉm cười ôm cáo con lên tửu lâu, tự nhiên giống như tòa tửu lâu to cao này chẳng khác gì ba cánh cửa rách nát nhà mình.
©2020 Kites.vn | & B& R+ R% @$ r4 u$ ]" V2 h  qAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 f) x* E1 c% IAll rights reserved
Bốn hộ vệ vừa thấy, cũng lập tức theo sát.
©2020 Kites.vn | * ^2 s0 L3 o- B1 b$ o1 JAll rights reserved
+ `- M  V0 B+ `  ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nhìn nàng một thân áo vải thô màu lam chằng chịt đầy mụn vá, Trương Đức Tuyên cực kỳ muốn nhạo báng để nàng khó xử, nhưng nghĩ đến đây là khách quý muốn nàng đi vào, không thể làm gì khác, đành phải buồn bực lui qua một bên, đi theo sau mọi người.
1 K9 E; j6 k, d( A©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' h* x/ l/ @& D4 v; r- e9 IAll rights reserved
Mà Phạm Đại vốn đang có chút chột dạ, thấy Trương Đức Tuyên cư nhiên lại không đến tìm hắn phiền toái, ngạc nhiên muốn sờ sờ mũi, lại nhận ra hai tay đang phải xách bao nhiêu thứ, bất quá sống lưng ngay lập tức thẳng lại.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 g$ K$ C* l/ o5 n: t6 u
- Z  K* K. @0 B8 ]5 m- @©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mặc kệ Trương Đức Tuyên vì sao lại kỳ lạ như thế, chỉ cần không đến tìm hắn đòi nợ liền vạn sự đại cát.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ W; J' `+ O, {5 c% {! H; z
©2020 Kites.vn | 7 T$ n( D! `8 h2 q8 C! [All rights reserved
…..
©2020 Kites.vn | ) Z: k5 w8 |2 c, w9 |All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' ^0 d6 C5 ?. f! y2 d( S( p
Phạm Tiểu Ngư bước vào tửu lâu, chỉ tùy tiện liếc mắt nhìn qua xếp đặt trong quán rồi tự nhiên tiến đến cầu thang lên tầng hai, không lộ ra nửa điểm quê mùa nhà nghèo mà Trương Đức Tuyên mong chờ.
1 `* `. h2 u& `, T% B4 M3 U6 i1 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) Z  m& r2 ?( q( SAll rights reserved
Quán trọ cổ đại mà thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt, tửu lâu này tuy nói là tửu lâu kiêm khách điếm tốt nhất của trấn, nhưng so với tửu lâu trong TV kiếp trước nàng xem, vẫn là thô sơ khó coi, cho dù cái gọi là nhã gian tốt nhất cũng chỉ trên tường treo một hai bức họa, trong góc đặt một chậu hoa bình thường mà thôi, không có gì đặc biệt.
©2020 Kites.vn | $ |6 k1 y* [3 }0 V/ K4 r: wAll rights reserved
+ Y$ y6 _- k) G# T0 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thấy Phạm Tiểu Ngư mắt không chớp đi thẳng đến chỗ mình, đại nha hoàn trẻ tuổi trên mặt thoáng chút kinh ngạc, nhưng lại lập tức bỏ qua, phía sau tiểu chính thái mắt đã sớm dính chặt vào trong lòng Phạm Tiểu Ngư.
. ]+ ?) c0 I# t* }©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# c: l! q3 _, W4 G
Phạm Tiểu Ngư đưa một con cho Phạm Thông ôm, giơ tay cười ngọt ngào nói: “Đại tỷ tỷ, đây là Nhạc Nhạc, nhạc trong khoái nhạc. Còn cha ta đang ôm là Bối Bối, bối trong bảo bối, các người nhìn rõ rồi chứ?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved* }! V; L- r* {0 V2 \
) _- h  E- n. E; ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nhạc Nhạc? Bối Bối? Có thấy Tiểu Ngư đặt tên cho hai con cáo con này bao giờ đâu nhỉ? Phạm Thông bên cạnh kỳ quái nghĩ thầm trong lòng.
1 G( N4 l4 x7 a$ V! l$ G) ]# n! |  P©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | , S3 V+ i: G9 hAll rights reserved
Hai con cáo con vốn đang ngủ ngon trong lòng nàng, sau đó cảm giác mất đi ấm áp, không khỏi hoảng sợ mở to mắt kêu ư ử như chó con, vùng vẫy một chút, bốn chân cùng cái đuôi huơ huơ trong không khí, cực kỳ đáng yêu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 H0 O* e9 f' Q% ~% Y% a4 {' N+ T8 ?
©2020 Kites.vn | ; e: B6 B7 q7 {- [All rights reserved
“Tên thật khó nghe!” Tiểu chính thái miệng khinh thường hừ một cái, nhưng mắt lại hết nhìn con này đến con kia không rời, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ khao khát.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) l" W- o9 L, ^
©2020 Kites.vn | All rights reserved# J9 f6 e4 G$ x
Phạm Tiểu Ngư không để ý đến nó, cười hì hì ôm lại cáo con vào lòng, bàn tay nhỏ giơ ra hướng đại nha hoàn: “Đại tỷ tỷ, tiền của ta đâu?”
' `+ F+ w2 q0 V* ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | * `+ r( A+ k' cAll rights reserved
Đại nha hoàn trẻ tuổi vẻ kiêu ngạo không được tự nhiên ném tiền lại, nói: “Các ngươi đi đi!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved: J* z- H1 d8 T
©2020 Kites.vn | All rights reserved! p2 L/ @2 |6 a9 j
Phạm Tiểu Ngư lanh lẹ tiếp được, cười hì hì nói với Phạm Thông: “Cha, chúng ta về thôi!” Trong lòng lại đoán nói không chừng tiểu chính thái còn chưa chịu đâu.
2 |0 o9 C# y; T2 v. B# R©2020 Kites.vn | All rights reserved
3 P* {0 D4 \" \3 h' ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Chờ một chút!” Tiểu chính thái quả nhiên lại có chuyện.
5 _! a$ z1 Z* n; O; V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 C' J7 A4 d; A- A$ o- NAll rights reserved
“Công tử, chúng ta còn phải đi nữa!” Đại nha hoàn kéo tay nó, nhỏ giọng nhắc.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 l+ n! K0 j# \. N: v
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 M4 D9 A- @6 ~2 `
“Ta biết.” Tiểu chính thái không nhịn được đẩy nàng ra, đến trước mặt Phạm Tiểu Ngư đang xoay người định đi, phụng phịu nói: “Ta muốn cáo của ngươi, bao nhiêu tiền?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 m6 N: t0 Z& s+ v( e
©2020 Kites.vn | ) Y/ ~: }4 b2 C+ Y3 o8 oAll rights reserved
“Ngươi muốn mua cáo con của ta?” Phạm Tiểu Ngư ngạc nhiên nhướn đôi mày thanh tú, trong lòng nhanh chóng cân  nhắc xem lát nữa nên đưa ra giá nào thì tốt.
©2020 Kites.vn | 3 f# G. q6 f) m9 M" X! f  ]All rights reserved
©2020 Kites.vn | : b6 N. p4 Z6 E( JAll rights reserved
Đại nha hoàn bước đến nói: “Công tử, nếu cậu muốn nuôi thú cưng, chúng ta đi mua mèo con được không? Cáo có mùi hôi, khó chịu lắm.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved- u, \2 l( R9 Q
©2020 Kites.vn |   y* o1 E8 }2 v# MAll rights reserved
“Đúng vậy, tiểu công tử vẫn là đi mua chó con mèo con đi, Nhạc Nhạc và Bối Bối là thành viên trong nhà chúng ta, không bán, cha, chúng ta đi.” Phạm Tiểu Ngư vội phụ họa, lại còn ôm cáo con chặt hơn, vội vàng giục Phạm Thông giống như dừng một chút thì cáo con yêu quý sẽ bị cướp mất, trong lòng lại trộm cười.
©2020 Kites.vn | 8 T+ U( r8 Q; A8 yAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 }" C  |. ]6 `6 o) e/ E7 F  sAll rights reserved
Tiểu chính thái này tâm lý phản nghịch không phải mạnh bình thường, e rằng nàng càng không muốn bán nó lại càng muốn mua hơn, ha ha!
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 @. m& [. q. \3 y: e# z; I
©2020 Kites.vn | All rights reserved( t9 }* l7 Z1 ]3 V9 P/ B* h
“Không, ta muốn mua con cáo này!” Tiểu chính thái quả nhiên giơ tay chỉ vào con cáo nhỏ Phạm Tiểu Ngư đang “cố gắng” bảo vệ, đôi mày nhỏ nhíu chặt.
8 i6 p2 ~, J0 N" j8 i- I0 w©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | + u' Y6 b5 B1 Q( a. U  m. eAll rights reserved
“Ta không bán.” Phạm Tiểu Ngư một lời cự tuyệt.
6 y, R+ W% o$ y; O* |8 T/ _©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 S% s5 I# {2 I# `1 K
“Ta muốn!” Tiểu chính thái càng hăng lên, tiến lên một bước, dùng ưu thế cao hơn đối phương nửa cái đầu của mình muốn đè bẹp khí thế của Phạm Tiểu Ngư.
' X+ S3 f9 H7 H! K8 i5 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
__________________
©2020 Kites.vn | All rights reserved" E7 C9 n0 t* l& v3 C
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 W$ B. P7 H" o- K/ q: b
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-4-2012 22:11:45 | Xem tất
CHƯƠNG 18: Mua bán

4 g3 h# D2 K. G& J% }©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 q$ O' \& a$ O- XAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 n4 b- L4 ?3 l( N( b: |All rights reserved
2 x" l8 D* _9 u) Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tiểu chính thái này cậy mạnh, hộ vệ lại thô bạo đứng chặn ở cửa ra vào.
6 c, I) p, p8 T/ h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | * x& l1 O! L7 F1 Z, iAll rights reserved
“Làm gì vậy? Ngươi muốn cướp cáo con của ta sao?” Phạm Tiểu Ngư cảnh giác nghiêng mình, biểu hiện ra vẻ tiểu hài tử tức giận phòng bị, đáy lòng lại cười đến vui vẻ, không sợ ngươi chặn lại, chỉ sợ ngươi không cần nữa thôi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* j  t3 j' o0 l
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 U) z- R7 I$ G) F1 H! z' F/ \4 ~
Đại nha hoàn trẻ tuổi biết rõ tiểu chính thái một khi trở nên ương ngạnh sẽ rất khó thuyết phục, thấy chủ tử lại nổi tính nết, đành chạy theo nó, ôn nhu nói: “Được rồi, công tử muốn mua chúng ta sẽ mua, bất quá để nô tỳ đến nói được không?”
4 b3 O7 e# w) G! [©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | % Y2 `4 C9 K. z$ N9 i- M1 yAll rights reserved
Tiểu chính thái hừ một tiếng, cuối cùng cũng đồng ý.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# A5 S( V/ X! u+ t/ r, u! d
©2020 Kites.vn | " h: E& j% c! q; z. Q7 s6 k; JAll rights reserved
“Tiểu muội muội, nhìn dáng vẻ muội nhất định là một tiểu cô nương vô cùng thiện lương đáng yêu, hai con cáo nhỏ này là nhà muội nuôi sao?” Đại nha hoàn trẻ tuổi bắt đầu giả vờ ôn nhu nói khách sáo.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 {5 L% ]- g3 y" z& |
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 O! a# y+ r: u' P
“Là cha ta tìm mất rất là lâu, vất vả cực khổ lắm mới bắt được chúng nó.” Phạm Tiểu Ngư nói dối mặt không đổi sắc, thuận tiện dùng vẻ mặt sùng bái kỳ thực là ánh mắt cảnh cáo nhìn thoáng qua Phạm Thông.
. S4 D5 q# N& g2 ^% j3 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( A. @1 J9 e, U# Z
Phạm Thông đang muốn hỏi lũ cáo này không phải Phạm Đại bắt sao, gặp ánh mắt của Phạm Tiểu Ngư liền nuốt câu hỏi lại, đơn giản trầm mặc không nói.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  q. ~* s: \0 [) S
©2020 Kites.vn |   |/ l  g( p$ G$ W/ aAll rights reserved
“Tiểu muội muội, chúng ta thương lượng chút nhé, muội xem muội dù sao cũng có cả hai chú cáo con, vậy bán cho công tử nhà ta một con được không? Nếu muội đồng ý, tỷ tỷ trả muội một trăm đồng tiền nhé!” Đại nha hoàn trẻ tuổi tự cho là vô cùng hào phóng mà nói, trên thực tế, một trăm đồng tiền chỉ để mua một con cáo con quả thật coi như đã là trả giá rất cao rồi, nếu như người nàng gặp không phải là Phạm Tiểu Ngư.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, q& v0 {4 v& y: m
©2020 Kites.vn | ' }0 `& R1 n2 [All rights reserved
Ngoài cửa Trương Đức Tuyên vẻ mặt dữ tợn run rẩy, bỗng nhiên thấy cảnh trước mắt vô cùng quen thuộc, đang định ra mặt lấy lòng tiểu chính thái một chút, nhắc nhở hắn cẩn thận phải Phạm Tiểu Ngư xảo trá, nhưng nghĩ đến Phạm Tiểu Ngư miệng lưỡi sắc như dao với mặt mũi của mình, quyết định ngậm miệng không nói, không chừng Phạm Tiểu Ngư tham lam đòi giá quá cao, vị tiểu công tử này giận dữ sai người trừng trị nó, chẳng phải là tốt sao?
©2020 Kites.vn | % ?) g8 B" s/ }/ eAll rights reserved
©2020 Kites.vn | % ^. e3 t( r+ CAll rights reserved
Mất hai xâu tiền mới mua được một con thỏ hoang, mua bán lỗ vốn đến hộc máu như thế cả đời hắn cũng không quên được.
; O; z( g% c2 x0 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% J/ E5 d6 H% s3 {0 }2 U" U( K; W
“Đại tỷ tỷ, nếu như tỷ có một người bạn rất tốt, mỗi ngày đều ở bên cạnh tỷ, nghe tỷ nói chuyện, cùng tỷ chơi đùa, khi tỷ không vui nó còn an ủi tỷ, tỷ có thể nỡ lòng bán nó đi không?” Phạm Tiểu Ngư rất chính đáng giảng đạo lý, kỳ thực mới là đoạn dạo đầu của khúc nhạc phiến tình.
; I1 ~2 t- n  b( t  D' f8 M0 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 q1 w: j8 [* z) x& B; k0 E
Chuyện buôn bán quan trọng nhất không chỉ là nói vật phẩm có giá trị sử dụng gì, thật sự đáng giá nhất là giá trị của nó có thể đem lại hưởng thụ thế nào cho tinh thần con người. Giống như quần áo, nếu chỉ là sử dụng, vậy chỉ cầm giữ ấm là xong, cái khiến người ta ưa thích là kiểu dáng đa dạng để phô ra, còn không phải dùng quần áo để tăng giá trị cho bản thân sao? Giá trị của thú cưng cũng để phục vụ một nhu cầu nào đó cho bản thân con người, như tiểu chính thái này, dù được vây quanh cả một đám đông bảo vệ còn có cả tiểu bảo mẫu hầu hạ bên cạnh, nói trắng ra, bất quá chỉ là một đứa trẻ muốn một thứ đồ chơi thôi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- E! _- w8 C$ ^" P; p, [+ P
©2020 Kites.vn | - m/ C; W8 @: p8 }; l9 l% cAll rights reserved
Thử hỏi, có bao nhiêu đứa trẻ có thể thật sự kháng cự được sự hấp dẫn của một món đồ chơi mà nó thấy mới mẻ? Huống chi lại là thứ đồ mà nó gặp được trong lúc hoàn toàn có thể tự quyết định là mua được.
©2020 Kites.vn | ! z6 g4 @0 z6 F, P. DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: p. d, S6 k+ X& c( k
Thấy Phạm Tiểu Ngư nói phóng lên tầm quan trọng của cáo con với mình, không đáp lời nàng, đại nha hoàn trẻ tuổi đột nhiên có một loại ảo giác Phạm Tiểu Ngư đang phẫn trư ăn lão hổ, nhưng lập tức gạt đi, tiểu nha đầu trước mắt này dáng vẻ quê mùa, cùng lắm chỉ bảy, tám tuổi, sao có thể hiểu được mặc cả trả giá này nọ, nhất định là nó thật sự tiếc con cáo con, không muốn bán mà thôi.
/ t* Z; R# m; J) `* `3 t©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 R# M% j* V2 h" K( SAll rights reserved
Tự giải thích cho mình như vậy, nghĩ lại bộ dáng tham tiền ban nãy của Phạm Tiểu Ngư khi nghe có hai mươi văn tiền, đại nha hoàn trẻ tuổi lại đeo lên mặt vẻ tươi cười: “Tiểu muội muội thật sự là có lòng yêu thương rất đáng quý, nhưng tiểu muội muội nếu thích cáo nhỏ này như vậy, có phải cũng hy vọng  nó có thể được sống vui vẻ thoải mái hơn không? Nếu muội bán nó cho chúng ta, tỷ tỷ cam đoan, nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho nó, cho nó đồ ăn ngon nhất, cho nó cái ổ tốt nhất, tuyệt đối không làm nó chịu ủy khuất gì, muội nói như vậy được không?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ g! E6 s; E( Q1 R2 e0 x' L4 {
©2020 Kites.vn | " _' i: ?9 e, y) w6 h2 @9 aAll rights reserved
“Nhưng cha ta nói, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình, ta yêu Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc cũng yêu ta, nó cũng sẽ không nỡ rời khỏi ta. Nhạc Nhạc, em nói có đúng hay không?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 c% S; Q+ F% b% S4 S8 \0 n
2 y$ X' y% t, `©2020 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Tiểu Ngư tràn ngập trìu mến vuốt ve đầu cáo con, cáo con thoải mái híp mắt lại, cực kỳ ăn ý kêu lên một tiếng, khiến Phạm Tiểu Ngư trong lòng nhất thời cũng thấy đáng yêu chết đi được: “Xem, Nhạc Nhạc nói nó không nỡ rời khỏi ta, nó cũng không muốn rời khỏi Bối Bối.”
8 K# w1 G8 h" h! p* F) ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
2 |" ~& }' B( A& O$ K3 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Như vậy, tỷ tỷ tăng thêm một trăm văn được không?” Nhớ đến ban nãy mình vừa giơ tiền ra Phạm Tiểu Ngư liền ngoan ngoãn đi lên, nha hoàn vội lấy ra hai xâu tiền, giơ cao lắc lắc phát ra tiếng đinh đang, trong lòng lại thấy buồn bực, nàng đường đường một đại nha hoàn của Đinh gia lại cư nhiên phải nịnh nọt một tiểu nha đầu mất cả nửa ngày không xong, thật sự mất mặt vô cùng, chờ mua được con cáo này rồi, tiểu công tử chơi chán xong, nàng thế nào cũng phải lột da con cáo này ra mới được.
; B% k" z8 d0 q1 |' z( C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 g$ |8 f1 D. ^2 DAll rights reserved
“Không đâu.” Phạm Tiểu Ngư lắc lắc đầu, còn rụt về phía Phạm Đại, dáng vẻ trông như rất muốn bỏ ra ngoài.
©2020 Kites.vn | 0 ]3 ~) u8 j, O; b& dAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ' q/ {8 J  E" ?. @/ JAll rights reserved
“Vậy tiểu muội muội muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng bán đây?” Đại nha hoàn trẻ tuổi thiếu chút nữa mất hết kiên nhẫn, nhưng vừa để ý thấy khuôn mặt nhỏ xanh xao vàng vọt của Phạm Tiểu Ngư, nhất thời có chủ ý mới, tròng mắt vừa chuyển, dụ dỗ nói: “Hai trăm văn tiền này, muội có thể mua được rất nhiều đồ ăn nha!”
©2020 Kites.vn | ) N2 a5 q& _5 C$ c% [All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, M% j9 W% ]5 U, [8 `$ p3 }
“Thật vậy sao?” Nhắc đến ăn, ánh mắt Phạm Tiểu Ngư quả nhiên có chút do dự.
©2020 Kites.vn | # ~3 ]* D% E1 o' h0 wAll rights reserved
* U& K2 Z; h* u1 R- S) _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ngoài cửa, Trương Đức Tuyên mắt không chớp qua khe hở giữa hai thân hình cao to của hộ vệ nhìn chằm chằm Phạm Tiểu Ngư vẻ mặt khờ dại, trong lòng tràn ngập xem thường. Hắn chỉ thuận miệng nói ra mà nàng nhớ kỹ rành mạch không sai sót gì, chẳng lẽ không biết hai trăm văn có thể mua những gì? Muốn dọa người? Bất quá việc mất mặt như vậy hắn đương nhiên không thể chủ động tự vạch trần mình, đành không ngừng cầu nguyện trong lòng: “Mắc mưu đi, mắc mưu đi, bị lừa đau sau đó mau mau đến dạy dỗ quỷ nha đầu này một chút!
©2020 Kites.vn | / F3 T( m+ l9 e' a2 TAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' N" a4 G$ i% o2 |4 D; i* s
“Đương nhiên là thật rồi.” Đại nha hoàn nghĩ cuối cùng cũng khiến Phạm Tiểu Ngư động lòng, thầm thở phào một hơi, chỉ vào điểm tâm trên bàn của tiểu chính thái nói tiếp: “Nếu muội có tiền thì muốn ăn gì cũng được, không sợ đói bụng.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 O4 C6 m: T# Z/ w8 I; z* k, s
©2020 Kites.vn | 9 o3 D- y  f' U9 X6 F! w/ kAll rights reserved
“Nhưng mà…..” Phạm Tiểu Ngư mắt nhìn mấy đĩa đồ ăn còn chưa đụng chạm đến chút nào lại nhìn tiểu chính thái, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nửa thật nửa giả tiếp tục do dự.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 D( Q! r( n8 l, u; Z" `9 d
" g6 {" D  |% j4 H+ w- C©2020 Kites.vn | All rights reserved
Không phải nói, nhìn bao nhiêu đồ ăn sáng kia nàng thật rất muốn ăn, phải biết rằng từ sau khi nàng đến thế giới này vẫn phải sống cuộc sống bi thảm vô cùng, yêu cầu vật chất đã thấp xuống mức đáng thương, bánh bao đã là thứ tốt nhất mà nàng được ăn.
5 E: T  I; u6 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
( }! i/ ]. t* u! C# k( D7 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Chỉ cần ngươi bán con cáo này cho ta, tất cả những đồ ăn kia đều cho ngươi.” Tiểu chính thái bên cạnh nghe đại nha hoàn thuyết phục nửa ngày không xong, không kiên nhẫn đứng dậy, lần thứ n đẩy đại nha hoàn ra, quyết định tự mình làm chủ.
7 i" p3 |2 `8 Q# A6 F2 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( J1 z3 \+ f& Z- eAll rights reserved
“Nhưng…”
©2020 Kites.vn | ! X  u8 @0 y: d( e7 Q# ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: Q" A+ E$ P  G, D  o* u
Phạm Tiểu Ngư thoạt nhìn như rốt cuộc bị đám đồ ăn đả động, mấy loại đồ ăn sáng này là điểm tâm đủ mọi màu sắc, ở trong cũng không biết bỏ thêm bao nhiêu loại nhân thịt… tổng cộng bảy loại, trừ bát cháo kia đã bị uống hết nửa thì những thứ khác thật ra đều có thể mang đi.
6 _: O; n) w6 n4 ^6 h$ E% t©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 g( N+ m: {( _* F2 N. W) J( T; [
“Đừng có nhưng nhưng mãi thế, đó, ta dùng bạc đổi cáo con của ngươi, vậy được rồi chứ?” Tiểu chính thái hầm hừ kéo túi tiền trên thắt lưng đại nha hoàn, không thèm nhìn qua đã lấy ra một khối bạc, thô lỗ ném vào lòng Phạm Tiểu Ngư, đồng thời đoạt lấy cáo con, giữ trong lòng ngang ngược nói: “Nữ nhân đúng là phiền toái, lề mề.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 I6 d6 c8 @4 T- q6 F/ c
©2020 Kites.vn | ! V  b* y4 {% D) k# {. PAll rights reserved
“A, Nhạc Nhạc của ta!” Phạm Tiểu Ngư kêu lên một tiếng nói, vừa muốn giữ cáo con lại, vừa muốn tiếp lấy bạc không để rơi xuống đất, cố ý tỏ ra bất ngờ không kịp đề phòng, một khắc do dự, con cáo nhỏ đã bị tiểu chính thái đoạt lấy ôm chặt, mà khối bạc nặng trịch kia cũng đã nằm gọn trong tay nàng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# J% v( C/ ]5 y. W4 T
©2020 Kites.vn | ; ]8 n( ]& F: O! uAll rights reserved
______________________
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-5-2012 20:36:43 | Xem tất
            
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ s: Y- s. F: K% t
CHƯƠNG 19: Ấm no khỏi cần sầu muộn

©2020 Kites.vn | All rights reserved$ z. U) x+ \  r( b' }
©2020 Kites.vn | All rights reserved: R4 S4 o) e% a, E' g
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 g/ }/ S% C7 u" ]# T* h! r( D" o
Trong nháy mắt bạc kia rơi vào tay, trong lòng Phạm Tiểu Ngư lập tức ước lượng ra mấy con số: không đến nửa cân, có lẽ là năm lạng bạc, tuy nhiên khối bạc này cũng không có hình dáng nguyên bảo như mọi người bình thường hay tưởng tượng, chỉ là một thỏi bạc nguyên khối hình chữ nhật không có gì đặc biệt, góc cạnh không quá vuông vức, trên có khắc vài chữ phồn thể.
  b7 d2 g) N5 V+ X2 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- L6 D  ]7 b3 [! y9 E
Quả nhiên là năm lạng, Phạm Tiểu Ngư cúi đầu nhìn nén bạc, trong lòng nhanh chóng tính toán.
- A6 y1 ?) M0 E+ K# W( h©2020 Kites.vn | All rights reserved
0 Z$ B- V/ O7 {; K5 _5 o8 U3 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nàng từ sau khi đến thế giới này, ngoại trừ tìm hiểu thân thế, đương nhiên cũng phải hiểu biết về tiền tệ trao đổi của thời đại này.
9 V  o; ~3 |) \* ^# u©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) ]' E! [" R6 ]2 l/ s: D
Nếu những điều thú vị như thầy giáo hài hước trước kia đã từng giảng là sự thật lịch sử, vậy thì đơn giản lấy giá trị của thỏi bạc này mà nói, nàng đã đến trước thời đại đó, bởi vì hiện tại những năm cuối Chân Tông này một hoặc hai lượng bạc chỉ trị giá năm trăm văn, không lâu sau, rất nhanh cả nước sẽ vì thiếu bạc mà giá trị tăng đến một ngàn năm sáu trăm gì đó, gần như gấp ba lần, nếu có điều kiện, nàng có thể thừa dịp tiểu hoàng đế Nhân Tông chưa đăng cơ tích trữ ít bạc, chờ đến khi Nhân Tông làm hoàng đế, nhà nàng cũng có thể giàu lên gấp ba lần.
©2020 Kites.vn | & ^, U6 G% k6 L9 [1 h. n. _All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 g6 E, n/ w! _+ x
Bởi vậy, nén bạc này của tiểu chính thái hôm nay giá trị nhiều nhất là ba xâu tiền, tương lai có lẽ thành mười xâu vừa vào tay, Phạm Tiểu Ngư trong lòng thật sự là vui đến nở hoa.
©2020 Kites.vn | ! O8 i9 {) l9 u, pAll rights reserved
% ^. O+ `9 e1 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tuy nhiên, căn cứ vào tinh thần không thể không chém, nếu tiểu chính thái này lãng phí như thế, vậy thì chém nhiều một chút là được.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 V) ~0 @7 S; P
©2020 Kites.vn | 0 o5 Q8 T) M; ^8 N3 `All rights reserved
“A, công tử, nén bạc này ít nhất… có thể mua được mấy chục con cáo, sao người lại đưa cho nó nhiều như vậy?” Đại nha hoàn đứng bên cạnh thấy tiểu chính thái tiêu tiền lung tung như vậy, không khỏi có chút đau lòng.
©2020 Kites.vn | : h$ M* b( C" J/ i' Q, tAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. L* y5 L" i0 c& ~3 P
“Ta thích thì đưa, ngươi quản được sao?” Tiểu chính thái trợn trắng mắt nhìn nàng, tay lóng ngóng vụng về ôm cáo con, vẻ mặt có chút luống cuống, hiển nhiên là con cáo nhỏ kia thân mình quá mức mềm mại khiến nó có chút chưa quen.
©2020 Kites.vn | 8 O, a1 N2 `; f* t( F, n. _All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( Z7 t* n) N) X/ @  {3 \All rights reserved
“Cha, đây là cái gì?” Hai người bọn họ nói chuyện đã nhanh chóng nhắc nhở đến Phạm Tiểu Ngư, nàng liền giơ nén bạc lên nghi hoặc hỏi Phạm Thông.
©2020 Kites.vn | # F4 l. Q$ L: ~! c5 E. i, TAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! f% k1 V; @4 K( ?
Người đời sau, bình thường có nhiều hiểu lầm đối với giá trị của bạc, động chút liền lấy vàng bạc ra mua mua bán bán, cứ tưởng rằng một lượng bạc không có gì đáng giá, thực tế, ở thời Nam – Bắc Tống, bạc không phải là loại tiền tệ lưu thông phổ biến, chỉ yếu dùng trong mậu dịch xuất nhập khẩu và ban thưởng, tiến cống hàng năm, bổng lộc của quan viên cũng không dùng bạc để phát, lại càng không nói đến dân chúng bình thường, lấy thân phận của nàng, nên là chưa nhìn thấy bạc bao giờ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 b$ U1 g  Y( Z5 ?9 S, k# I, y
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ c5 U4 c; q. J" E( j9 p5 R
“Đồ ngốc, đây là bạc!” Tiểu chính thái mắng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' x+ v6 s: W* @
- i7 a4 |: Q9 u' t- F+ [©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Bạc để làm gì? Ta không cần bạc, ta muốn Nhạc Nhạc.”
©2020 Kites.vn | $ R8 p2 \8 U5 fAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ h( K8 N6 }9 R- M: W# R, O' l0 N; g
Phạm Tiểu Ngư cầm bạc muốn tiến lên trả lại cho tiểu chính thái, tiểu chính thái cảnh giác lùi lại mấy bước, cứ như ngược lại là Phạm Tiểu Ngư cướp của nó không bằng: “Đồ ngốc, bạc còn có giá hơn tiền bình thường nhiều, cha ngươi nếu đã bắt được cáo, ngươi bảo cha ngươi đi bắt mấy con khác không phải được rồi sao? Cổ Ngọc, đem tiền ngươi đang cầm đưa hết cho nó đi. Người đâu, mau chuẩn bị xe!”
©2020 Kites.vn | & M2 h' U4 R1 A2 pAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: Y* @: ?# E; _0 q. ?8 g1 l& m/ l; a
Ở cửa một hộ vệ lập tức đáp lời rồi đi làm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. F7 ]; s, x. ?5 P) [
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 D/ _4 b( \* i/ _8 g9 s/ C" O
“Còn muốn đưa thêm tiền nữa?” Cổ Ngọc kinh ngạc mở to mắt, khuôn mặt xinh đẹp đã không còn chế trụ nổi oán khí trong bụng, ánh mắt nhìn Phạm Tiểu Ngư đã có chút oán hận, toàn là vì tiểu nha đầu này, tiểu công tử mới có thể đối với nàng quát qua mắng lại, hừ!
©2020 Kites.vn | 4 F/ `2 |8 B3 O: V% n  I0 dAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 I; S+ q3 R/ K& x$ Y; E8 W* z: \/ YAll rights reserved
“Ngươi là công tử hay ta mới là công tử?” Tiểu chính thái tình tình thật sự không được tốt lắm, hai ba câu nói là có thể chọc hắn tức đến giậm chân.
! K, k9 S% r% {' j©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 I  W8 w, ^6 X  G; k2 @9 l) NAll rights reserved
Cổ Ngọc ủy khuất cắn cắn môi, vẻ điềm đạm đáng thương quả nhiên là phong tình vạn chủng, khiến người phải yêu thích, chỉ tiếc tiểu chính thái mới trên dưới mười tuổi, nào đã hiểu được thưởng thức phong tình thiếu nữ, nàng càng chần chừ hắn lại càng trừng mắt, Cổ Ngọc không thể làm gì khác ngoài việc oán hận mà đem tiền ném thẳng mặt Phạm Tiểu Ngư.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ a! M/ J$ s4 `: m6 o& \
& {3 x  M9 P0 |* ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Tiểu Ngư giống như bị dọa đến ngẩn ra tránh cũng không tránh, nhưng Phạm Thông đứng bên cạnh sao có thể để hơn hai trăm đồng tiền đập vào người con gái, cánh tay dài duỗi ra, nhẹ nhàng khéo léo bắt lấy hai xâu tiền, dò hỏi Phạm Tiểu Ngư: “Tiểu Ngư, con xem?”
©2020 Kites.vn | All rights reserved% i1 C  ?# W5 M1 r! x% y) N
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 ?2 V5 E* |, {2 \$ d+ C* z
“Quên đi, bán thì bán!” Phạm Tiểu Ngư bĩu môi, “Tuy nhiên, ta có một điều kiện.”
©2020 Kites.vn | 6 {4 Q' y3 N9 ]3 p* KAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 @3 r" G+ ~& _$ R+ H: m* s9 r
Được rồi, nể mặt tiểu chính thái đã ở đây dạy dỗ nha hoàn giả bộ rụt rè này, sẽ không so đo chuyện vừa rồi với hắn nữa, có điều nàng ban nãy nếu đã đặt cả tên cho cáo con, còn nói đó là bạn của mình, cũng nên nói thêm một chút để tiểu chính thái tin tưởng.
9 G* N* U2 `8 e& n2 R- X# m©2020 Kites.vn | All rights reserved
  i; U! u" [: p, T- A©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Điều kiện gì?” Tiểu chính thái trừng mắt nhìn nàng.
©2020 Kites.vn | + e  r# T9 t6 I- n' HAll rights reserved
& \$ p" k& ]% n0 |7 w* v  x©2020 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Tiểu Ngư đưa bạc cho Phạm Thông, lấy lại con cáo kia trên tay hắn, hai mắt mở to nghiêm trang thành thật nhìn tiểu chính thái: “Ngươi là thật lòng thích Nhạc Nhạc sao?”
©2020 Kites.vn | % ^, X% n& P. B% I6 d4 M% g' RAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) M9 J5 ~) r( @0 @0 R
Tiểu chính thái mím mím môi, rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo: “Đương nhiên.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved; y) y: `8 f3 F5 E* B0 f
©2020 Kites.vn | % W) a1 K# C1 cAll rights reserved
“Vậy ngươi có thể cam đoan sẽ luôn luôn thích nó, chăm sóc nó, không để bất kỳ kẻ nào bắt nạt nó không?” Phạm Tiểu Ngư vờ như không nhìn ra hắn qua loa có lệ.
1 u- e# V+ r0 s©2020 Kites.vn | All rights reserved
5 f/ H7 a) V. {. s©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Ta… Ta cam đoan.” Tiểu chính thái thuận miệng nói.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ A, W$ @0 ^7 j, d
©2020 Kites.vn | 7 C9 `9 `0 x! c# y9 zAll rights reserved
“Ngươi là nam tử hán sao?”
©2020 Kites.vn | * n' r, J* v# ?  I6 VAll rights reserved
7 ~" ]( X2 [' N9 \3 x7 n: R! _©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Đương nhiên.” Lần này tiểu chính thái trả lời rất lanh lẹ và kiêu ngạo.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 p2 z+ \6 J5 L
©2020 Kites.vn | All rights reserved- m4 m. j+ S1 }2 J
“Tốt lắm, chúng ta ngoắc tay.” Phạm Tiểu Ngư giơ một ngón tay nhỏ bé, nhìn thằng bé bằng ánh mắt xinh đẹp trong veo: “Cha ta nói, nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện đều là nhất ngôn cửu đỉnh, còn nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hôm nay ngươi cam đoan cả đời bảo vệ Nhạc Nhạc, vậy ngươi nói được phải làm được, nếu không, ta sẽ khinh bỉ ngươi.”
: a( v8 W# B0 t/ Z7 L: {/ [% W/ w©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 n* U2 p0 a, ]# {All rights reserved
Tiểu chính thái căn bản vốn không nghĩ sẽ lúc nào cũng phải giữ con cáo nhỏ kia, nhưng lúc này trơ mắt nhìn Phạm Tiểu Ngư như thế, lại không tiện đổi ý ngay trước mặt. Lại nhìn ngón tay nhỏ bé xinh xắn của nàng, trong lòng không hiểu vì sao hăng lên, đưa tay gạt ngón tay của nàng đi, xòe bàn tay kia ra, hừ giọng: “Nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên nói được làm được, ta không thèm cái loại ngoắc ngoắc tay ngây thơ gì đó với ngươi, chúng ta đập ta thề!”
©2020 Kites.vn | / }7 G: C0 Q& G4 w' LAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 Z3 @! Z# ^$ o# FAll rights reserved
“Được!” Phạm Tiểu Ngư cũng sảng khoái mở to bàn tay, hai người đều dùng sức mười phần đập xuống khiến tay ai nấy đều thầm đau rát, nhưng lại không ai biểu hiện nhăn nhó ra ngoài mặt.
! }- v; F, n/ Z) A; I  {©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& D' G6 h; ]6 X6 g
“Đi!” Tiểu chính thái hừ một tiếng, vòng qua Phạm Tiểu Ngư ra khỏi phòng.
7 g1 Q' U  ~0 X0 L+ F©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 P; D" u  [: s' T8 j: P$ T% L
Nha hoàn Cổ Ngọc vội nhanh chân đuổi theo, không quên thừa dịp tiểu chính thái không nhìn thấy hung dữ trừng mắt liếc Phạm Tiểu Ngư một cái.
' r3 L! ?7 C7 E" Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
* T  k* `3 H/ P8 Y0 K8 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Đại tỷ tỷ, đừng quên chăm sóc cho Nhạc Nhạc thật tốt nhé. Nhạc Nhạc bây giờ còn nhỏ, chỉ có thể uống sữa, không thể cho nó ăn những thứ khác được đâu.” Phạm Tiểu Ngư tâm tình khoái trá cao giọng dặn, Cổ Ngọc kia nghe xong lảo đảo suýt ngã, vội vàng chạy đuổi theo tiểu chính thái.
3 e+ L. W. ?: S4 g3 b6 R& @©2020 Kites.vn | All rights reserved
6 j# n- r+ c( x  V©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chưởng quầy tửu lâu Trương Đức Tuyên thấy tiểu chính thái xuống lầu, đành bỏ qua không đâm chọc gì Phạm Tiểu Ngư, vội vàng theo đi xuống tiễn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 C% v# {( K5 a" j2 z
% Z+ b5 o0 O8 w8 f  }9 H: j4 ~5 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Tiểu nhị ca, phiền huynh gói lại toàn bộ chỗ này.” Phạm Tiểu Ngư vừa cười dài chỉ vào những đĩa điểm tâm chưa bị đụng đến, vừa nhìn bên ngoài cửa sổ đoàn người ngựa xe của tiểu chính thái bên dưới, tâm tình thật là vui vẻ!
©2020 Kites.vn | % J( A6 J2 f+ BAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% j6 n$ W5 U4 i7 @0 v4 a
“Phạm Thông, con gái ngươi thật giỏi đó!” Khi ra cửa, Trương Đức Tuyên ngoài cười nhưng trong không cười nói.
©2020 Kites.vn | 6 P0 O% B- p2 B5 `, v1 b& K$ HAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 ^) A. D. c, D0 H" n- |. z. S8 }
“Đại thúc quá khen, đại thúc tạm biệt.” Phạm Tiểu Ngư ôm điểm tâm, cười hì hì chào hỏi Phạm Đại đứng một bên né né tránh tránh, “Nhị thúc, chúng ta đi.”
©2020 Kites.vn | All rights reserved- n8 \" r/ O! u  k- o# M7 w
©2020 Kites.vn | All rights reserved, j, w1 l6 G0 j* P, y* Y6 ?
“Ừ, đi!” Phạm Đại khiêng bao gạo lên, nhanh như chớp chạy lên trước, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, cư nhiên không hỏi một chút xem bên trong tửu lâu vừa rồi đã xảy những gì.
7 i' I1 E6 A+ i) E6 P$ L©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 g" Q, L2 x- z9 Q) Q
Kỳ lạ, hắn chạy nhanh như vậy để làm chi? Phạm Tiểu Ngư nghi hoặc nhìn theo Phạm Đại, bừng tỉnh, a, thì ra hắn là sợ Trương Đức Tuyên đòi nợ, haha!
©2020 Kites.vn | % U+ {0 X$ d* N6 M0 ]4 h9 GAll rights reserved
©2020 Kites.vn | . L) A; q8 x; l# J3 G8 ]% |% t3 a( C. ~All rights reserved
Hắc hắc, tuy rằng hôm nay buôn bán có được thêm chút lời, bất quá “món nợ lớn” kia vẫn phải để Phạm Đại từ từ tự mình trả, để hắn khỏi tiếp tục chơi bời lêu lổng nữa.
©2020 Kites.vn | ' D7 c, d4 n3 X/ q- dAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 `% p+ B8 a. B) o
“Cha, chúng ta cũng đi thôi!” Phạm Tiểu Ngư đột nhiên có loại cảm giác ngây thơ xúc động muốn được nhảy nhót trên đường, thực ra bây giờ nàng đã có thể thích làm gì cũng được, thật rất vui vẻ, mới qua một ngày đêm thôi chẳng những nợ nần xong hết mà hơn nữa từ nay về sau không còn phải lo lắng mỗi lúc đều hết sạch đồ ăn, haha, nàng và Đông Đông hai thân thể nhỏ bé này cũng nên lớn lên thôi.
©2020 Kites.vn | ( N- f& d3 E* X9 B( c( yAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' m+ d0 p* J" p! m. r: Z' T; N9 T5 K
Nhìn con gái khó có được lúc biểu hiện ra vui vẻ của trẻ con, Phạm Thông không khỏi vừa kiêu ngạo vừa cảm khái, vội bước sát theo.
& A/ r3 M4 y! y& N1 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | % O$ q% O* f4 i% BAll rights reserved
Hai cha con một trước một sau đi xa dần, ai cũng không biết chỉ trong chốc lát ban nãy, có một nữ nhân mặc y phục đỏ cưỡi ngựa chạy ngang qua trước tửu lâu, mà Phạm Đại vốn đang đứng bên đường, thân hình cao lớn lùi ra tránh sau một người bán hàng rong.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 Y: j& Y2 h- U2 [/ u2 r8 ?. H5 N

Bình luận

truyện hay lắm bạn! Cảm ơn bạn đã dịch nhé! :)  Đăng lúc 20-2-2013 07:10 PM
uh đúng rồi, mình là Rùa River đó bạn. ^^.  Đăng lúc 5-6-2012 08:41 PM
truyện rất hay ^^ cảm ơn b đã chia sẻ. Mình hỏi nhỏ được không: b có phải bạn Rùa River??? mình có đọc truyện này ở nhà bạn ý. hay bạn....  Đăng lúc 17-5-2012 03:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách