Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 263992|Trả lời: 542
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Hảo Nữ Thập Bát Giá | Hoa Lạc Trùng Lai (Chương 248 - Hoàn)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-3-2012 12:42:10 | Xem tất |Chế độ đọc

4 `$ S0 o) Z0 M* |- W) a, q/ @©2019 Kites.vn | All rights reserved
(Rất cảm ơn bạn fiat2ga và đội kitesbook đã làm giúp mình bìa đẹp. ^ ^)

©2019 Kites.vn | 6 q* s1 P1 v* ]5 |! f1 Q! zAll rights reserved
©2019 Kites.vn | : R: o  _. ~; V; ~2 SAll rights reserved
Tên tác phẩm:

©2019 Kites.vn | + h. |0 h* b. l- }! EAll rights reserved
9 P) P$ e% M: r: N" [, O©2019 Kites.vn | All rights reserved
HẢO NỮ THẬP BÁT GIÁ

©2019 Kites.vn | All rights reserved% C3 ?# Y/ G/ P, J" R: i
(những ai thấy tên khó hiểu mời đọc văn án bên dưới )

# j  [) L+ x0 s1 i1 \8 A©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 `+ n2 s+ b+ R$ M4 B) t6 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
, ^3 N/ G0 D  B©2019 Kites.vn | All rights reserved
(Tên convert: Hảo nữ 18)
. q) B. G. v  D7 J7 @& ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Hoa Lạc Trùng Lai
©2019 Kites.vn | 5 J" b6 K9 R) i  c, J. CAll rights reserved
Editor: ha_tem (Rùa River)
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 z9 _& P/ k1 |. g/ V, r
Độ dài: 248 chương
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 m. r" o4 u( B8 u+ B* ?0 N
Thể loại: Tiểu thuyết, xuyên không, giang hồ phiêu lưu…HE
: @# D& J. A5 E- d  m+ k& c©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 H7 |  z3 o- A6 Y/ K6 d# w' ^
Convert: Tàng Thư Viện
) g# ]- ?! {# Y. Q# z$ `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nguồn: Memory River

©2019 Kites.vn | # }3 x  ^3 H3 q, rAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - F. ?0 b0 l- ]3 T: M* KAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 n  Z. F+ F8 b% M# L/ `All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! v, j4 y. l" E! c) Q$ }All rights reserved
VĂN ÁN:

©2019 Kites.vn | All rights reserved* d0 i# ^: D( \: \5 V' A
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 F3 ~: o- n8 ~; S# I4 M5 J/ f
( }! ~4 V5 N1 X( u1 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
# `8 S7 L5 I- z& ]# d* [4 L6 G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ôi chao, những ai hiểu lầm tên truyện phạt úp mặt vào tường hết nhé… Che mặt… Tui chỉ là một cô con gái ngoan ngoãn vừa mười tám tuổi, đến tuổi lấy chồng mà thôi… (tác giả cho bợn Tiểu Ngư nhí nhảnh ghê, cơ mà giả nai thôi, bợn Tiểu Ngư gian xảo lớm.  )
! {& C6 I# C2 Y# o2 ?- Q& z& j©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! G& H4 Y& g) D7 g. }- X7 z3 \/ \4 tAll rights reserved

0 n) }2 i# }: j9 t9 U$ w' N. n3 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ; j' W- E8 w7 R# X, h) F" fAll rights reserved
Lão cha là đại hiệp, thúc thúc là cao thủ, nghe vẻ gia thế như này cũng không tồi nha!
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ |4 _& a5 |% B8 A* ]
0 l+ k1 P, L  ?6 o* J( |2 |5 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng đợi chút, tại sao cả nhà người nào cũng đều xanh xao vàng vọt như vậy?
8 A+ c5 I/ B$ r1 J% W- Q( V©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 |: _/ u. Q6 n9 H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cái gì? Trong nhà ngay cả cái nồi cũng trơ đáy?
& B- G* j, u# s3 X) w©2019 Kites.vn | All rights reserved
% j! ^9 g# w7 Y, Y% ~2 r+ A7 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bực rồi đó nha, nếu làm đại hiệp không có tiền đồ như vậy, sao không làm tiểu địa chủ chứ?
©2019 Kites.vn | 4 d$ F* y; X2 s1 d: p9 U1 H! rAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + ]+ r3 j% d0 Q0 W8 f; Q7 aAll rights reserved
Hãy xem một vị hiệp nữ tương lai có tiềm năng nhất trong lịch sử làm thế nào giận dữ phấn đấu, thề phải vượt lên được cuộc sống dư dả an khang!
{:445:}
©2019 Kites.vn | All rights reserved# o, g: U6 g) t
©2019 Kites.vn | All rights reserved; d) [& x9 |# s* B; D( [
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 i# D) D+ b0 i( b% ~4 @1 {
……….
2 [% M" W8 B6 r) m8 z, Y) I1 j©2019 Kites.vn | All rights reserved
: F, E3 p: a9 `. v9 s9 i! E9 n©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, f; h8 k) o/ i$ J
©2019 Kites.vn | All rights reserved! i% o9 X/ I# F2 C8 }# Y

©2019 Kites.vn | ; p* |' N8 ~3 Z6 C" `$ oAll rights reserved
GIỚI THIỆU:

©2019 Kites.vn | 0 \( y% ]5 r9 j. P+ Y' e0 q- Q/ Q$ ~; EAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 P) F- \& T: f* C8 ]8 L
Nàng trở về thời cổ đại triều Tống, trọng sinh thành một cô bé chín tuổi. Không phải tiểu thư nhà giàu, con quan hay công chúa, chỉ là một cô bé bình thường sống ở nông thôn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( x3 O6 u5 t) P& y9 h9 Q
©2019 Kites.vn | All rights reserved# Z, y, i% ^' G4 \8 u
Cuộc sống tưởng yên bình, nhưng nàng có thể yên tâm làm hài tử ngốc nghếch mà sống không, khi mà nhà có hai vị “đại hiệp”, một vị đã lớn đầu mà còn ngốc nghếch, chuyên mang của nhà đi cho thiên hạ trong khi con mình thì sắp chết đói, một vị không quan tâm đến gì khác ngoại trừ võ học.
©2019 Kites.vn | ! b2 k4 ]9 s& X; |* wAll rights reserved
©2019 Kites.vn | # Y. U) n9 b  ~: V9 d0 o2 i" `! }3 HAll rights reserved
Nàng thực sự tức giận rồi. Dù là hài tử chín tuổi nhưng cũng không thể không ra tay, trở thành chủ gia đình.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' i' T. |- j$ W+ }
( M$ H8 w- B( s) L6 t3 z9 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hai vị đại hiệp từ đó cứ việc nhìn mặt nàng mà hành sự. .
©2019 Kites.vn | All rights reserved  K2 g! j9 N+ v4 F. B& y
% V& k7 W* K5 K( b2 f- I( A©2019 Kites.vn | All rights reserved
Note: Không hiểu sao dạo này ta lại thích toàn những nữ chính thông minh. Nàng này cũng rất thông minh, nhưng không phải kiểu láu lỉnh mưu mẹo mà rất trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo. Nam chủ tuy khá lâu sau mới “cạp đôi” nữ chính, nhưng nói chung tính tình cũng thú vị.

. N; l; A1 O  k, u7 ~: U& g©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ y1 N+ g& e% e; p- c! R©2019 Kites.vn | All rights reserved
***

©2019 Kites.vn | # A4 m  I% p9 m% W4 e1 gAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 C3 E/ u, d% A! N- }) mAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. C+ z/ \6 ]- Z% ~+ m9 {  a' d
©2019 Kites.vn | 7 @* i% h. [+ CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | # j/ K. l  E1 B5 Y: B, {All rights reserved
________________

Rate

Số người tham gia 6Sức gió +30 Thu lại Lý do
siwang + 5 Ủng hộ 1 cái!
无名♫ + 5 Ủng hộ 1 cái!
sarahlee_95 + 5 ^^
minjay1608 + 5 Ủng hộ 1 cái!
HinaNg + 5 Ủng hộ 1 cái!
bjmbjmxjnh + 5 e bắt đầu bị thích cái này rùi :.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-3-2012 12:44:53 | Xem tất

" k# S" B" N7 Q! z. s  H" H©2019 Kites.vn | All rights reserved
CHƯƠNG 1: Cuộc sống mới bi thảm của Phạm Tiểu Ngư

©2019 Kites.vn | 4 }2 W/ q, A0 W/ ^8 bAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 U) @- B9 w; [# XAll rights reserved

©2019 Kites.vn | 5 o$ G6 U( g" @All rights reserved
Bắc Tống Thiên Hi năm thứ tư, tại Phục Ngưu sơn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 k8 a+ O4 `3 E6 A8 M
©2019 Kites.vn | All rights reserved' U! N. ^1 q0 p
Phục Ngưu sơn trải dài tám trăm dặm. Trong một sơn cốc, cánh đồng rộng mênh mông, bờ ruộng dọc ngang trải dài trong ánh nắng chiều. Vào vụ xuân, những người nông dân chăm chỉ cày xới ruộng đất nhà mình, thừa dịp mấy ngày nắng ấm này nhanh chóng gieo trồng vụ mùa mới.
) c& ?3 F0 z! N$ ^! K, W8 v©2019 Kites.vn | All rights reserved
2 ^1 j8 f# X# N; f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sơn cốc này địa hình có đôi chút kỳ dị, ba mặt đều là sườn núi thoai thoải, chỉ có phía bắc trải dài chừng một dặm, mặt đất bảy tám trượng đang thoai thoải giống như ba mặt khác, bỗng nhiên sơn thế đột ngột mọc lên một ngọn núi dựng đứng cao vút giống như một con rồng vươn thẳng lên trời nhìn bốn phía quan sát nhân gian, chính là Trụ Thiên sơn, ngọn núi cao nhất. Phía bên kia, một dãy núi khác trải dài thoai thoải giống như một cái đuôi vươn ngang trong sơn cốc, lại lên xuống trập trùng không dứt như mình rồng, bởi vậy nên những thôn dân mới đến nơi này định cư được chừng vài thập niên lập ra một thôn gọi là thôn Long Vĩ.
©2019 Kites.vn | ; {1 K2 I2 q+ C  `& ^All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! s( R2 Z! a$ ~. g, X
Giờ này, nhà nhà đã bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, những làn khói bếp mờ mờ màu trắng tỏa ra từ ống khói các nhà trong xóm núi lượn lờ bay lên trong thung lũng tạo nên cảm giác thật thanh bình.
9 g9 t4 B  F* d; r  u©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 t6 G. b6 [4 h' L1 x©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ở cạnh một con dốc trên sườn núi thứ nhất, có một ngôi nhà tranh hai gian, cũng vào giờ này nhưng lại lạnh lẽo im ắng, không hề có bóng dáng khói lửa, chỉ có một cô bé chừng tám chín tuổi, thân hình mặc một bộ đồ màu lam cũ rích đã có nhiều miếng vá, một mình đứng trước cổng, thỉnh thoảng lại ngóng nhìn xuống phía chân núi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 H  d0 ]$ [4 u7 T6 f
©2019 Kites.vn | " k& E: s0 x$ {, j, VAll rights reserved
Gió núi lạnh lẽo thổi mái tóc của cô bé bay bay, dù đã buộc thành một cái đuôi ngựa nhưng vẫn bị rối tung, úa vàng như cỏ khô. Cô bé không kiên nhẫn giơ tay vuốt lại mấy sợi tóc qua sau tai, để lộ ra một đôi mắt to đen láy, sáng lấp lánh tinh anh. Tuy cô bé có đôi mắt xinh đẹp, ngũ quan cũng thanh tú cân đối nhưng sắc mặt lại xanh xao, thân hình gầy còm vừa nhìn đã biết là thiếu dinh dưỡng lâu ngày.
! b8 B2 Z# Z/ l©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 {' D; R  b3 ~: z
Cô bé đợi một hồi không thấy gì, rõ ràng rất sốt ruột liền đưa mắt nhìn về phía tây.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( x  D8 m4 I; T+ _( U# z
©2019 Kites.vn | * b+ }0 d) W. R# l1 R& Y0 `1 VAll rights reserved
Phía trên sườn núi, mặt trời đã lặn, mây phía chân trời đỏ rực rỡ như ánh đèn đêm dạ hội, cô bé vẫn yên lặng ngắm nhìn những đám mây lớn nhỏ muôn hình vạn trạng, ánh mắt chăm chú, kia một đám mây màu vàng khiến cô không kìm được suy nghĩ liên tưởng, đám mây dần dần thay hình đổi dạng ngoan ngoãn từ từ biến hình thành những chiếc bánh mì mới ra lò nóng hôi hổi, quét một lớp bơ bóng nhoáng tỏa ra hương vị ngọt ngào mê người, đợi ai đó đến cầm lấy cắn một miếng.
©2019 Kites.vn | 8 c, e; E4 J: l' kAll rights reserved
" }7 U4 ], [1 V7 g* N7 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Rột.. ọt….
©2019 Kites.vn | 9 w7 \+ @0 Y+ j; ~0 Z$ TAll rights reserved
- U: r  z0 f0 Z) C1 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đang lúc người nào đó vui sướng giơ tay ra định cầm lấy cắn một miếng cho bõ thì bỗng nhiên một tiếng động vang lên, đánh vỡ mộng đẹp của nàng.
©2019 Kites.vn | 5 ]8 [$ i. X( m# cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% [9 N6 A5 v. ?1 l7 l# s
Ai, thực đáng tiếc, chỉ một chút nữa thôi nàng đã có thể nếm được hương vị tuyệt vời này..
©2019 Kites.vn | " ~' r% N8 R/ k) L2 N8 mAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 P* [! [! c, l3 g
Bị lôi tuột về hiện thực, Phạm Tiểu Ngư theo bản năng hai tay bo bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ tràn đầy tiếc nuối, lại hướng chân núi nhìn xuống.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- L; x5 E5 v) B( `) t, r. n
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ F8 Y$ O# |/ I! F! R: k1 I
Trong sơn cốc, đã có mấy người nông dân xong việc đồng áng vác cuốc trở về ăn cơm, thế mà con đường nhỏ uốn lượn dưới chân núi vẫn không có một bóng người.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: X3 F0 c5 P3 S; M0 c
" t4 {+ E5 _0 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chết tiệt, hai vị này còn không trở về? Đừng nói cho nàng rằng hai cái thùng cơm kia lại đi chơi gặp ai đó đau khổ chịu bất công lại hành hiệp trượng nghĩa đi! Nếu lần này trở về bọn họ còn giống như mấy lần trước đồ ăn chẳng thấy đâu lại đem thú săn được đổi lấy tiền mang đi cứu giúp cái gì nhà nghèo đáng thương, nàng thật muốn phát điên.
©2019 Kites.vn | " P) X: `2 b2 R) x! O' v$ iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  m" k9 [" H) p; L
Rọt….ọt.. ọt..
©2019 Kites.vn | : L, @6 r. F/ U) yAll rights reserved
: L+ t$ O! L% v# O. i) g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cái dạ dày trống rỗng lại một lần nữa nghiêm trọng biểu tình , nhắc nhở Phạm Tiểu Ngư một bụng hờn dỗi không thể ăn được, tức giận cũng không thể ăn được, nàng nếu không muốn ngồi không chịu cảm giác đói bụng cùng chờ đợi hai người không biết bao giờ mới xuất hiện kia, không bằng bây giờ vào bếp nấu chút rau dại còn lại, rau đó tuy khó ăn nhưng ít nhất cũng lừa được cái bụng một chút.
©2019 Kites.vn | - z+ r% l- J. U% H5 d3 _4 fAll rights reserved
) A% @' s. O8 K2 t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ai, còn tưởng hôm nay cuối cùng cũng không cần ăn thứ rau dại – chỉ ngửi cũng đã muốn phun này. Tiểu Ngư thở dài, một lần nữa buộc lại thắt lưng, quay người đẩy cánh cửa cũ đi vào nhà bếp.
©2019 Kites.vn | 4 R% H4 z( g7 a# F1 Z& f6 fAll rights reserved
% u; c* d& d' Q- ^6 _* r3 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trời nhập nhoạng tối, trong nhà tối om mơ hồ một cái bóng màu xám trắng, hiển hiện cuộc sống bi thảm hiện tại của Tiểu Ngư.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 Z4 \3 j$ W( T0 V& G
3 O2 ^4 B& `( z6 A4 h+ A: t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mấy ngày qua, nàng thường tự hỏi một vấn đề, nếu trước đó thân thể này sống lại mà không có trí nhớ từ kiếp trước, nàng có thể mê mê tỉnh tỉnh mà sống cuộc sống nghèo khổ này hay không? Tuy nhiên dù sao nếu cũng chỉ là nếu, giả thiết đó cũng không thể phủ nhận sự thật là nàng đến từ một thời đại khác, cuộc sống vật chất đầy đủ phong phú. Cảm quan của nàng sớm khắc sâu các loại mĩ thực hương vị, thói quen sạch sẽ cuộc sống thoải mái, bây giờ khiến nàng phải chịu đói chịu khổ, ngay cả nếu có thể chấp nhận thích ứng với mọi hoàn cảnh, ngày hôm đó lại có thể nào chết dễ dàng như thế?
©2019 Kites.vn | ) J; A3 e5 Q, ^# H. P% A: UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 J+ e) q' O* B! H$ V
Từ khổ thành sướng chấp nhận thật dễ dàng, nhưng từ sướng quay về khổ lại thật khó khăn, những lời này thật chí lý, tựa như nàng, đã sống tại ngôi nhà rách nát này nửa tháng cũng không có cánh nào quen được với cảnh nhịn ăn nhịn mặc này, càng không thể chấp nhận nổi cơ thể chính mình trước kia thon thả cao ráo có thể so sánh với người mẫu, nhưng dáng vẻ hiện giờ đã rút nhỏ lại không chỉ một nửa so với trước kia.
6 x  z; A  Y! E$ `+ j* f. t©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 z+ T; G7 |' ?8 F( sAll rights reserved
May mắn chính là tuổi nàng cũng nhỏ lại, nếu không chỉ sợ nàng đã sớm leo lên đỉnh núi mà nhảy xuống đi đầu thai lần nữa.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( m3 r2 Y9 H2 d, x' p* V
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 N9 m) O- f6 ^5 Z* F8 y
Phạm Tiểu Ngư cúi đầu nhìn thân hình gầy gò của mình, rõ ràng đã chín tuổi nhưng lại chỉ nhỏ như mới sáu bảy tuổi, không khỏi cười khổ, lại nhịn không được một cỗ oán khí bốc lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" P5 M) i; }  j; d9 n$ }: B
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 f! o# u% }3 ]5 X) M
Nếu nói thời đại này dân chúng đều nghèo khổ như nhà nàng hiện tại, nàng dù có không cam tâm thì cũng chỉ có thể oán thời vận không may mắn. Vấn đề lại là hiện giờ gia cảnh mới không những chẳng thể đem so sánh với kiếp trước của nàng, mà ngay cả mười dặm xung quanh đây cũng khó kiếm được nhà nào khốn cùng giống như nhà nàng vậy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ A, O, I2 A' p" m' O
©2019 Kites.vn | All rights reserved; ~: O7 c( Z( M% x% e( y
Xét hai ba chục hộ dân thôn Long Vĩ dưới chân núi mà nói, bọn họ tuy rằng nông dân bình thường, làm lụng đầu tắt mặt tối quanh năm cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nhưng ít nhất con cái nhà họ cũng có thể ăn no mặc ấm. Còn Đông Đông nhà nàng? Theo lý thuyết, trong nhà có hai người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh làm trụ cột, tuổi cũng chưa gọi là già, nàng cùng đệ đệ cho dù nếu không được sung sướng thì cũng không phải thường xuyên chịu đói, chỉ có cháo mà ăn đi?
©2019 Kites.vn | % M0 ?% [# y2 ?& k- f8 ~# UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 h+ y& A4 Y+ k9 \/ o; {$ B2 FAll rights reserved
Nhưng, sự thật là vậy, hằng ngày đều như vậy! Có đôi khi Tiểu Ngư còn hoài nghi chính mình và Đông Đông đi ăn xin cũng có thể được ăn no hơn là hiện tại.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 a8 v. E0 o$ d  [# B! _- O5 s, Z4 B
2 Y- d9 X. U: ?( U1 n©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhớ tới một người cha với một ông chú kia, Tiểu Ngư đôi mắt không khỏi lại trừng lên, vẻ giận dữ lại càng đậm.
( ~- n" M6 V6 Q6 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | . E- c; n+ n% w8 h7 wAll rights reserved
Võ công cao cường thì rất lợi hại sao? Được người ta gọi một tiếng đại hiệp thì rất giỏi sao?
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ x8 T2 ~: ^$ G5 g1 w2 a
; N9 {) Z! ~0 M8 t; ?0 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ta nhổ vào! Ngay cả con mình đói no cơ bản còn không lo được, đại hiệp cho chó ăn a? Nhà ai có việc tìm đến đều gật đầu đồng ý, bất kể ban ngày hay đêm tối đều tràn đầy nhiệt tình giúp đỡ, nhưng con gái nhà mình thì đối xử tốt hơn được gì? Ngay cả trong nhà có gạo hay không cũng không biết, ta gọi là đại ngốc xem ra vẫn còn nhẹ lắm.
7 Q& M: E. v6 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
& B( M+ t; F. j, J6 R6 e6 Y' G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hừ, nếu không xem hắn tốt xấu gì vẫn là cha của thân thể này, nàng đã sớm đem cái mặt người tốt kia mắng cho không ngẩng đầu lên được, sau đó một mình cao chạy xa bay. Cho dù hiện tại cơ thể này mới chín tuổi nhưng nàng không tin bằng hơn hai mươi năm kinh nghiệm sống kiếp trước lại không thể nuôi sống được chính mình.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ P4 S/ o5 o9 J) b. z1 I" h
©2019 Kites.vn | All rights reserved% i- g: Z' m+ Y3 e2 f- B
Chỉ có điều, nếu như nàng thật sự bỏ đi thì Đông Đông làm sao bây giờ? Nhớ khi nàng mới tỉnh dậy, mở mắt ra trước tiên nhìn thấy cậu bé chừng sáu bảy tuổi đang chăm sóc mình, Tiểu Ngư thở dài. Cả nhà này, người duy nhất cho nàng cảm giác tình thân chính là tiểu đệ đệ có vẻ như trưởng thành sớm trước tuổi kia. Chợt nhớ ra dường như đã sắp đến giờ tiểu đệ trở về, Tiểu Ngư lại giật mình, lúc này mới phát hiện chính mình còn đang đứng ở cửa bếp chưa vào.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# |5 M( l8 C/ w/ [. ~% V+ j
©2019 Kites.vn | All rights reserved. y" ^7 c$ X6 ?4 [6 [% g
Kiềm chế! Kiềm chế! Nếu đã làm tỷ tỷ thì nhất định phải chăm sóc tiểu đệ đệ thật tốt, coi như bù cho kiếp trước nàng không có anh chị em gì đi.
- d( h- b0 m& Q; w4 S0 K$ T9 h/ T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | % i) v7 w6 k" d* X' [& o& [All rights reserved
Trong ánh sáng nhập nhoạng, Tiểu Ngư nhấc cái vung gỗ đậy thùng nước lên, múc một ít nước đem đến trước bếp. Quơ mấy thanh củi gạt tro tàn làm bên trong thoáng khí, sau đó xếp vào lá cây củi vụn, dùng đá lửa bắt đầu nhóm lửa.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 p+ _- u: n' {% b
©2019 Kites.vn | All rights reserved; c8 ?7 W: |6 D# b
Động tác này tưởng như đơn giản nhưng cũng khiến nàng mấy lần suýt nữa bị hun khói đến chết, mặt mày nhem nhuốc mới có thể làm xong. Nghĩ lại trước kia, bếp nhà nàng vừa vệ sinh lại vừa sạch sẽ, bếp ga, lò vi sóng chỉ cần ấn một cái là dùng được, làm sao lại như bây giờ, chỉ mới nhóm lửa không thôi đã mất tới nửa ngày?
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 z" Z* |4 }" D1 A3 ~/ n
©2019 Kites.vn | All rights reserved% e3 E+ ]! ?& W# J) q3 B
Cạch…cạch…cạch.. Hơn mười lần lặp lại một động tác mài, sau rồi một tia lửa rốt cuộc cũng bắt đầu chịu xuất hiện, Tiểu Ngư vội vàng ném đá lửa, cẩn thận nhen cho ngọn lửa cháy to hơn rồi mới nhóm vào bếp, chất thêm một ít nhánh cây vụn, chờ khi củi vụn bén lửa cháy mới xếp thêm những khúc củi to hơn vào.
©2019 Kites.vn | . R- b% K5 M: [All rights reserved
# `: `+ @; I  M( c, {7 `" z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Xác định lửa sẽ không tắt, Tiểu Ngư yên tâm đứng dậy, nhấc nồi nước đặt lên, rổ rau dại đặt một bên, chờ cho nước sôi mới mở vung đem rau dại cho vào.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 N3 N7 F; }/ A% x% M
8 R0 ]& a+ g) ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sau lại đến xào rau.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ U; |( ?& L. }( p  a" w* h
$ ]) y7 x; n7 s0 s©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tiểu Ngư lấy một bình nhỏ, dùng đũa lấy ra một miếng mỡ lợn bên trong. Nhà này thật là nghèo rớt mùng tơi, cư nhiên một chút dầu cải dầu vừng đều không có, chỉ có thể dùng mỡ lợn chướng mắt mà kiếp trước tùy tay có thể ném thùng rác.
©2019 Kites.vn | 3 ?" }! f4 v6 ~/ D) l6 uAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 L; q% }* K- [- i* q: |9 b/ U  ~All rights reserved
Trong nồi nước dần dần cạn, đợi thêm lát nữa, Tiểu Ngư cho mỡ lợn vào, mỡ lợn tiếp xúc với đáy nồi nóng, nhất thời phát ra tiếng xèo xèo, hương thơm bay lên. Trong một khắc cái bụng trống rỗng, Tiểu Ngư chỉ muốn đem miếng thịt kia ăn quách, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị gạt đi, nàng đem miếng thịt mỡ bỏ lại vào trong bình.
! \9 V. W: z' m4 D) X, ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ; p. H4 ^4 q! lAll rights reserved
Xong rồi, Tiểu Ngư lại vội đem rau dại cho vào đảo đều, khi đã mềm, nàng cũng không muốn ăn đồ cháy, vội bắc ra.
3 s/ K* g2 Y# O6 r/ T©2019 Kites.vn | All rights reserved
- ~- X1 f; G) t9 r# W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mùi thức ăn nóng hôi hổi bốc lên tỏa khắp gian bếp, rổ rau đầy tràn ban nãy cũng đã ngót đi chỉ còn được hai bát. Nàng đói đã sắp ngất đi, cau mày cố ép mình dùng tốc độ nhanh nhất ăn hết một bát, sau đó đem một bát còn lại đặt vào nồi cho nóng đợi lát nữa Đông Đông tan học trở về. Về phần hai vị chậm chạp không về kia, cứ để họ ăn không khí đi!
©2019 Kites.vn | 5 K# \& a1 [" J4 b6 h$ x8 VAll rights reserved
; h6 b% B- O0 V  f8 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mội hồi như vậy, chân trời ánh sáng đã sắp tắt hẳn, bốn phía sườn núi đều chìm vào hôn ám, khói bếp trong thôn đã gần như tắt hẳn, tinh mắt có thể nhìn thấy có mấy người bưng bát ngồi ở cửa nhà họ, vừa ăn vừa tán gẫu cùng hàng xóm.
©2019 Kites.vn | / S6 g4 N) g6 h7 j: X. oAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 ^( S$ q3 V" _1 F+ c( w
Một trận gió từ đầu sơn cốc thổi đến, mang theo giọng tục tằn của mấy người nông dân cùng vài dự định gieo trồng mùa vụ.  Hơi gió lạnh lẽo, Tiểu Ngư nhịn không được khẽ run rẩy, bộ y phục cũ nát chắp vá này, dù cho hai tay có ôm chặt lấy người hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Nhìn trời, gió càng lúc càng lạnh, tự hỏi không biết Đông Đông đi học quần áo vậy liệu có lạnh không?
©2019 Kites.vn | All rights reserved" w4 f! p! `+ `- t) @! E0 R) }# k
©2019 Kites.vn | All rights reserved) G! M% E' J: N9 e* D9 y5 _" e
Tiểu Ngư đang lo lắng không biết có nên mang quần áo đi cho đệ đệ hay không, bỗng dưng dưới chân núi xuất hiện hai thân ảnh quen thuộc. Phạm Tiểu Ngư đứng thẳng lên, hai người này rốt cuộc cũng biết đường trở về.
©2019 Kites.vn | ( d1 G: R# I: n: W: ~9 HAll rights reserved
' A3 G8 B) e1 G" V8 B6 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chỉ là…
©2019 Kites.vn | # K, o* c4 w! ]7 j( ~$ IAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ c7 e1 A+ w: u  z6 s5 X0 e
Tiểu Ngư nhìn hai người dưới sơn đạo kia, cơ hồ như người nào hai tay cũng trống trơn, vừa đi vừa xoa đi cọ lại hai cánh tay giống như bị lạnh, ánh mắt nàng lập tức đông kết lại không thua gì gió lạnh. Hừ, tốt lắm, thật sự tốt lắm!

__________________

Bình luận

nhìn dài vậy mà đọc nhanh hết lắm bạn ạ. ^ ^.  Đăng lúc 9-6-2013 04:31 PM
Đọc văn án xong thì mún đọc. mà nhìn độ dài chương... haixxxxxzzzzz, có nên sụp hố sớm hay để lâu sau mới nhảy hố đây!  Đăng lúc 8-6-2013 12:34 PM
uh, chị thik nữ 9 thông minh mà, đọc đỡ tức. :)  Đăng lúc 6-10-2012 06:59 PM
hơ hơ em đọc đc chương đầu , giờ mới thấy nha chị rùa thích nữ chính hiện đại quay lại quá khứ làm 1 nữ nhân vật thông minh ;))  Đăng lúc 6-10-2012 05:40 PM
uh, hơn 1000 trang word luôn >.<  Đăng lúc 28-3-2012 06:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-3-2012 12:47:05 | Xem tất

' B3 m) e  A* K& T5 a0 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
CHƯƠNG 2: Giá áo túi cơm

©2019 Kites.vn | All rights reserved3 v2 P% d7 m9 ?
% N! a: ]4 _- u, Q: C9 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- T7 y/ K4 n9 m* a2 Q: F
Đôi mắt Tiểu Ngư đã sắp bốc lửa, dưới sơn đạo kia hai thân ảnh cũng ngày càng tiến đến gần.
©2019 Kites.vn | # O2 D3 \( W; ~, xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 J- u  u6 @- N* z5 fAll rights reserved
Chỉ thấy hai người này chừng độ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, chiều cao tầm thước, không gầy không béo, mày rậm mắt sáng. Đặc biệt hơn, ngũ quan trên khuôn mặt bọn họ đều giống nhau như đúc, một cặp sinh đôi anh tuấn. Hai người này nếu y phục đẹp hơn một chút đi trên đường tuyệt đối có sức thu hút, có thể khiến các cô nương quay đầu lại vụng trộm nhìn ngắm.
, m  w3 `) T& v: s$ n©2019 Kites.vn | All rights reserved
& I9 F7 ?' v" [0 M1 y# d* Z% o6 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Lão Nhị, đợi lát nữa Tiểu Ngư hỏi tại sao không có tiền, ngươi nhất định phải giúp ta làm chứng nha!” Càng đi càng bước chậm lại, Phạm Thông ngẩng đầu nhìn về phía ngôi nhà tranh trên sườn núi lo lắng nói.
1 b2 c0 v0 ~6 F  r4 R) q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% S0 A+ k# _3 i5 m! C  @
“Đã biết đã biết, điều này huynh đã nói đi nói lại bao nhiêu lần, không thấy mệt sao?” Lão Nhị Phạm Đại đáp lại vẻ nóng này khó kiềm chế, biểu hiện trên mặt so với lão Đại thì bình tĩnh thoải mái hơn, hắn vừa đi vừa vung  vẩy nhánh cây cầm trên tay, chiêu thức mạch lạc rõ ràng giống như đang luyện một môn võ công nào đó.
©2019 Kites.vn | 4 h$ h8 B  T( Z4 d3 qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 j) E9 f: u  d  k% _All rights reserved
“Ta là sợ ngươi quên thôi.” Phạm Thông trên mặt hiện vẻ lấm lét, “Nếu Tiểu Ngư biết ta lại không cẩn thận đem tiền cho người ta, nó nhất định rất tức giận, không bằng nói…”
©2019 Kites.vn | All rights reserved& A" i$ z: A) ]. k" d# ]
: B8 F9 J3 M7 D( t- I, H* p7 n0 M©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Không bằng nói dối rằng huynh không cẩn thận bị người ta ăn trộm mất?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved' k3 f& ^5 E: g0 |4 L% Y
©2019 Kites.vn | All rights reserved" D1 ^0 k3 p  g% j& g
Lời còn chưa dứt, Phạm Đại đột nhiên nhảy bật lên, nhánh cây trong tay vũ thành một loạt những động tác liên tiếp, chiêu thức biến hóa hư ảo cùng lá cây bay tán loạn, sau đó dừng lại nhìn Phạm Thông khinh bỉ: “Đại ca, đừng nói ta không nhắc nhở huynh, tuy Tiểu Ngư đã không còn nhớ rõ sự tình trước kia nhưng huynh đừng quên, từ sau khi nó được chúng ta đả thông kinh mạch đã trở nên thông minh hơn bao nhiêu, ta xem cái cớ cũ rích này của huynh chỉ có thể đánh lừa được Bạch Thái ngây thơ cùng Tiểu Ngư ngốc nghếch trước kia thôi, hiện tại chẳng lừa được nó đâu.”
8 y5 P1 `; ]/ q' R©2019 Kites.vn | All rights reserved
0 a. i* Q( J: z/ L9 k  e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Thông phiền não nhíu mày: “Ta biết Tiểu Ngư hiện tại không giống với trước đây, nhưng ngươi nói đi, phải làm sao mới không làm nó nổi giận chứ?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved' ]0 \# w! Q  h" h& p: M% P( a
©2019 Kites.vn | % A* `- F' `4 e; ~% {, ~# Y! l: i4 u" vAll rights reserved
“Nói thật ra…..”
. W0 c. z, B! J©2019 Kites.vn | All rights reserved
( y2 U0 L- T8 S9 A/ J; K©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Đại lại múa một chiêu, vừa định nói ba chữ này, còn chưa có bắt đầu đã chợt nghe có một âm thanh non nớt chen vào nói thay, theo quán tính gật đầu nói: “Đúng, nói thật ra…. A….”
©2019 Kites.vn | 3 z: Q  z: C* _* d; |4 NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  f& b3 m' c$ J: n
Vừa dứt lời, hắn giật mình nhìn ra phía trước, chỉ thấy từ sau lùm cây đi ra một cô bé sắc mặt lầm lì tối đen.
4 ^! R( ]# O3 e; j©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: ]0 A- @& p3 M2 w
Ách… Từ khi Tiểu Ngư chết đi sống lại, chẳng phải công phu không luyện chút gì sao? Tại sao khinh công lại tiến bộ nhanh như vậy, có thể cư nhiên khiến hai huynh đệ không hề phát hiện ra, chẳng lẽ… Phạm Đại trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, chợt bưng kín miệng, theo bản năng xoay người trốn ra sau Phạm Thông.
©2019 Kites.vn | ; o  W4 L) l/ L3 F: yAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 Z, w( x4 V4 l8 W: rAll rights reserved
Chết rồi, hắn vừa rồi hình như có gọi qua Đông Đông bằng tên cũ.
5 Z; Y( D3 x6 z8 E: q0 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | % x, @5 x3 q; f$ r) n1 kAll rights reserved
“Tiểu.. Tiểu Ngư,… Con..  tại sao con lại ở dưới này?” So với Phạm Đại kinh hách, Phạm Thông vừa nãy còn muốn cầu đệ đệ thông đồng, hiện tại sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, ngay cả lời nói cũng không lưu loát.
6 D8 c( B; a+ s; u- o©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ; J' Z3 O$ G! z1 P# l  B! u  M% CAll rights reserved
“Bởi vì con nghĩ cha cùng thúc thúc trở về muộn như vậy, nhất định là mua rất nhiều thứ, mang nhất định rất nặng, cho nên đặc biệt xuống dưới này nghênh đón hai người!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 X! y0 [- T7 O
©2019 Kites.vn | : r: G( [( l+ g4 ^) UAll rights reserved
Phạm Tiểu Ngư tiến một bước đến trước mặt bọn họ, lời nói nghe ra thực là hiếu thuận, thanh âm non nớt nghe cũng thật ngọt ngào, nhưng dù ai nhìn mặt nàng cũng có thể nhận ra trong mắt nàng thực chất không có nửa điểm tươi cười. Ánh mắt liếc qua gói giấy dầu nhỏ trong tay Phạm Thông, Tiểu Ngư lại nói tiếp, giọng nói lạnh khiến người ta phải phát run: “Xin hỏi phụ thân đại hiệp vĩ đại của ta, ngài mang gì về cho chúng con ăn vậy?”
; y% H! l# K* w1 C7 ^  _©2019 Kites.vn | All rights reserved
, _8 m5 F5 m8 X; A) W- X. K©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Ta.. Cái kia… Ta….” Bị bắt quả tang, Phạm Thông căn bản cũng không dám nhìn thẳng vào Tiểu Ngư, ngón tay nắm chặt vào cái bao nhỏ đáng thương, đầu cúi sắp chạm đến ngực, nhưng cứ “Ta..” mãi mà không nói ra được cái gì thêm.
©2019 Kites.vn | 7 [3 U, p0 L! ~All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 h. i5 B- _, m/ F7 o/ aAll rights reserved
“Ta cái gì nha?” Tiểu Ngư lại nói, khóe miệng nhếch lên, cảm giác trong ngực tựa như có một ngọn núi lửa sắp phun trào.
+ g4 O$ z/ ?. h! M: U3 i/ V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 g8 b" V+ W* m/ F# u$ @
“Ta….” Phạm Thông đầu đổ đầy mồ hôi, căn bản không dám nhìn thẳng vào Tiểu Ngư, lén lút liếc mắt sang bên cạnh định tìm Phạm Đại giúp đỡ, nhưng lại phát hiện đệ đệ vốn đang đứng bên cạnh đã trốn ra đứng sau lưng hắn từ đời nào.
: d5 R# P* k7 K; |2 K. m©2019 Kites.vn | All rights reserved
) c$ X5 R5 G, L©2019 Kites.vn | All rights reserved
Làm ngơ trước những cái nháy mắt liên tiếp từ phía huynh trưởng, Phạm Đại chẳng những kiên quyết không nhìn mà ngược lại còn biểu hiện ra một bộ ta đây đại nghĩa tuyệt đối không đồng mưu.
©2019 Kites.vn | . H6 @4 h( v- q) v, `, }7 u2 p9 QAll rights reserved
©2019 Kites.vn | : U3 U+ I- A% o9 \% Z6 S2 ZAll rights reserved
Muốn hắn nói đỡ cho sao, đừng đùa! Từ khi cháu gái này trở nên thông minh, tính tình cũng thay đổi hoàn toàn, hơn nữa còn nghiêm cấm bọn họ gọi tên của Đông Đông là Phạm Bạch Thái (có nghĩa là cải trắng), nếu không sẽ hằng ngày đều làm mặt lạnh lùng. Hiện tại Tiểu Ngư không rảnh để truy cứu hắn lỡ lời, hắn họa có ngu mới đem đầu ra chịu tội.
) A% P/ R+ A7 `# _9 G3 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
' h  R: G  m6 x©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Ta.. ta mua bánh bao, Tiểu Ngư có lẽ đói bụng rồi, đây, ăn một cái, rất ngon.” Phạm Thông gặp phải lão Nhị trước đó còn sảng khoái đáp ứng hỗ trợ hắn giờ lại mất hết khí chất co đầu rụt cổ lại, đành cắn răng cầm gói giấy bao dầu đưa ra.
©2019 Kites.vn | ( c, W) K+ L6 i# yAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ! v1 D2 m1 y( P' w5 ZAll rights reserved
“A, thật nhiều bánh bao nha!” Tiểu Ngư liếc mắt một cái đảo qua bên trong gói giấy, mắt mở thật to: “Một cái, hai cái, ba cái, bốn.. Cư nhiên có bốn cái bánh bao nha!”
7 {  {8 n" S8 X7 V6 P- @( k( _, I©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ H: `3 |; o2 l3 Y8 Y0 l0 `, M4 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nghe nàng cố ý dùng khẩu khí kinh hô thập phần khoa trương , Phạm Thông cùng Phạm Đại khóe miệng đồng thời run rẩy. Phạm Đại da mặt dày, hơn nữa không liên quan đến mình, nhất định giữ bộ dạng tai điếc mắt mù, còn Phạm Thông quẫn đến nỗi hận không thể đào một cái hố mà chui xuống trốn đi.
©2019 Kites.vn | 0 X' G3 T3 K# _, I- [! }All rights reserved
  j5 [+ A1 ~, w. o* B+ {©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Nói đi, lần này rốt cuộc lại là người nào đáng thương khiến người ta phải rơi lệ?” Nhìn người cha bộ dáng hệt như học sinh tiểu học chỉ biết cúi đầu, Tiểu Ngư rốt cuộc nhịn không được oán khí đầy ngập, gập mạnh gói bánh lại hỏi.
©2019 Kites.vn | ) Y* x9 L. L, Y* {All rights reserved
©2019 Kites.vn | ( Q% c4 z5 G) i2 R* b* }$ uAll rights reserved
Số thịt thú rừng đủ để bán được hơn môt trăm văn tiền cũng chỉ đổi được bốn cái bánh bao này, phụ thân đại hiệp của nàng, thật đúng là có khả năng a!
©2019 Kites.vn | : j* d1 Q; N" Y% f; o2 m8 ~: |: L) G$ cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | / z4 T0 P8 M( R5 J% S2 eAll rights reserved
….
©2019 Kites.vn | All rights reserved! k; d9 J) ?" A& \( N2 ?- R
2 y8 p' q7 c' Z. j©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bóng tối hoàng hôn đã phủ xuống dãy núi phía xa, đang dần hướng lại sơn cốc, thôn dưới chân núi cũng đã không còn nhìn thấy rõ.
©2019 Kites.vn | 9 v1 }7 J& F  b6 K2 l- ]. Q% KAll rights reserved
©2019 Kites.vn | / d3 R. O3 t  M* FAll rights reserved
Vù..ù..ù.. lại một trận gió đêm thổi qua, mái nhà tranh nhất thời run rẩy, vài cọng không chống chịu được bị  thổi bay theo gió. Theo cửa sổ nhìn vào trong gian nhà gần như trống rỗng chỉ có bốn bức tường, cuộc chiến đang vào hồi quyết liệt, vừa lúc nam nhân lại yếu thế thụt lùi một bước.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* G$ D& G% y# j" d" |% `0 u# u0 n
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 l6 ]3 w4 u3 a  w1 ~( I5 ~, ^
Trong ngôi nhà tranh, ánh đèn dầu nhỏ bé leo lét, cùng với một tia nắng yếu ớt cuối cùng trong ngày khẽ lay động, chiếu sáng bên bàn hai khuôn mặt một lớn một nhỏ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: W! U3 V% F' [1 K- K! X* V
$ z/ `. s1 v, N6 w©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Sau đó, cha liền đem tất cả tiền trên người cho tiểu nương tử bán mình táng phu đáng thương kia, cho nên mới trừ bỏ bốn cái bánh này, ngay cả chút gạo chút muối nào cũng không có?” Nghe xong Phạm Thông giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn Tiểu Ngư có vẻ động lòng, còn chủ động kết luận cho câu chuyện.
& |" d; T  i1 v5 G$ J: q# J- \" Y0 `! e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | . ^( `9 L9 {8 V7 R6 e& qAll rights reserved
“Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Ngư con không biết Tiểu nương tử kia đáng thương thế nào đâu, nàng cùng trượng phu* vì quê nhà bị lũ lụt mới đi tìm người thân, ai ngờ họa vô đơn chí, còn chưa tới kinh thành trượng phu liền bệnh chết trên đường. Nàng một nữ tử tuổi còn trẻ không nghĩ ra được gì, lại không quen biết ai, không tiền bạc, ngay cả áo quan cũng không mua nổi, nếu không phải cha vừa lúc thấy, nàng cũng chỉ có thể bán mình vào Hoàng gia làm nô tỳ.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 o- d) S9 a- L3 t* v, F
©2019 Kites.vn | All rights reserved! \6 d) a4 ^6 f' w
*Trượng phu: chồng
©2019 Kites.vn | - B# m" Z+ V5 }3 PAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ( A. |4 N) w. t9 Y. h/ N, q% OAll rights reserved
Thấy con gái sắc mặt lại âm u, có chút áy náy, Phạm Thông tinh thần tỉnh táo được một chút, sống lưng cũng thẳng lại ít nhiều, lấy tinh thần hiệp nghĩa nói nghiêm nghị: “Nếu là nàng gặp được một ông chủ tốt thì không nói làm gì, nhưng nếu như là Hoàng gia ở trấn trên, nhà đó nổi tiếng ngang ngược độc ác, ở nhà họ người ở thường bị đánh đập thương tích đầy mình, con nói cha thân là người trong chính đạo, làm sao có thể thấy chết mà không cứu, trơ mắt nhìn người ta nhảy xuống hố lửa?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 f1 q) k& M6 ~6 L5 U4 J9 Y8 U. y
1 w. @' P5 C3 u0 A. f- B©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Vâng.” Phạm Tiểu Ngư gật gật đầu, quả nhiên lại là cái chuyện xưa chó gặm.
" r) p) Q- U( r$ J©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | # `/ q% G" l: d4 j' W; [All rights reserved
“Con gái  bảo bối, hiện tại con đã biết hết tiền căn hậu quả, sẽ không giận phụ thân chứ?” Dõng dạc nói, Phạm Thông tràn ngập chờ mong nhìn con gái, mà Phạm Đại, sau khi vào nhà liền cố ý đứng lùi ra xa, bất động thanh sắc lui lại từng bước, ánh mắt tràn đầy vẻ đồng tình thông cảm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 G+ X, |" O" ^: w% a( v8 p% |. r
©2019 Kites.vn | " i$ Y* S& c3 M. RAll rights reserved
Đại ca ngu ngốc, đến bây giờ còn không hiểu tính con gái sao, chuyện này nếu đổi lại là hắn, đã sớm cúi đầu tỏ vẻ hối hận, còn thề không có lần sau, đại ca lại còn dám dùng loại khẩu khí này để nói chuyện?
©2019 Kites.vn | % D9 p, m& ~& D$ |6 R+ S! \" @( D! D7 u4 MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) ]- F$ f* U- q6 Q8 r( S
Ai, cùng một bụng mẹ sinh ra mà tại sao trí thông minh lại cách xa nhau như vậy?
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ J. d8 v  \/ q. V0 a' |
* ]5 H* A+ P8 W; R8 b) [©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Đúng vậy, không trách cha, đương nhiên không thể trách cha… Cha mẹ người khác dù cho có người ăn xin chết trước cửa cũng mặc kệ không quan tâm, chỉ cần con cái của mình có thể ăn no mặc ấm, còn lại thì mặc kệ, một chút thương cảm cũng không có. Còn con, con có người cha vô cùng thích hành hiệp trượng nghĩa, thà rằng cả nhà mình chịu đói cũng muốn cứu tế người khác, chúng con thân là con cái, kiêu ngạo còn không kịp, làm sao còn dám trách cha? Con chỉ là có một chuyện nghĩ mãi không ra, rất muốn thỉnh giáo phụ thân, tại sao ngài rõ ràng là người hào hùng vạn trượng, nơi nơi đều tôn kính là đại hiệp, nhưng người ta lại gọi con và Đông Đông là ăn mày vậy?”
" z. x9 ]( t9 \" T4 M- g©2019 Kites.vn | All rights reserved
: C9 q( h! Z2 O2 m% x©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Tiểu Ngư không giận cười lại, nói đến từ “con cái” cùng “ăn mày” giọng nói mềm mại  kéo dài, thực ngọt ngào, hơn nữa thanh âm vô cùng rõ ràng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" v0 t$ c+ l8 K  P, v, R
©2019 Kites.vn | + f+ P+ p& e5 w5 Y9 i2 Y; cAll rights reserved
Phạm Thông nháy mắt đờ người, hắn dù ngu ngốc cũng nhận ra ngữ khí châm chọc liên tiếp trong lời Tiểu Ngư, lại nhìn trên người Tiểu Ngư bộ y phục cũ nát đầy mụn vá, nhìn khuôn mặt nhỏ gầy của nàng, khuôn mặt ngăm đen nhất thời đỏ lên, sau đó chuyển sang trắng bệch, rồi lại biến thành màu đỏ.

___________
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-3-2012 16:42:43 | Xem tất
              
0 G9 @0 _8 ^- e1 e* m©2019 Kites.vn | All rights reserved
CHƯƠNG 3: Làm người tốt

  V6 m6 w5 J3 P( N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 A6 @* Q$ s4 _All rights reserved
©2019 Kites.vn | . [. o, b7 F1 K2 F' y/ r; wAll rights reserved
Hì hì…..
( I* c  J' P$ f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nghe Tiểu Ngư dùng giọng mềm mại, mỉm cười mà tỏ vẻ giận dữ cùng kiêu ngạo, lại nhìn mặt Phạm Thông biểu tình phong phú, Phạm Đại nhất thời quên mất chính mình hẳn là không nên gây ra bất cứ sự chú ý nào, làm “khán giả” thầm lặng, đáng tiếc lại nhịn không được mà bật cười, thanh âm vừa mới phát ra lập tức hối hận.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, b6 Q: F$ @$ G4 a0 A! i! s# |/ ?# f2 C
©2019 Kites.vn | All rights reserved' l9 M0 q9 j$ E& i- I- ?
“Thúc thúc thân ái của cháu, xin hỏi lời nói của cháu buồn cười lắm sao?” Quả nhiên Phạm Tiểu Ngư ánh mắt lập tức giống như thuốc súng bị đốt ngòi nổ, tóe ra ánh lửa kinh người.
  R7 B5 C4 S2 B2 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | # V- R: L4 [  k, @All rights reserved
“Không, không  buồn cười, tuyệt đối không buồn cười!” Phạm Đại lập tức bào chữa, thân mình vẫn dán sát vào cửa không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào áo tơi treo trên tường.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 ]. c7 ~/ l  i  q% t5 D
©2019 Kites.vn | * \6 R) X" U% x; B1 h' n* n" KAll rights reserved
Tiểu Ngư khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lưu chuyển nhìn trở lại mục tiêu cũ Phạm Thông trong nháy mắt trên trán lại toát mồ hôi lạnh, đem gói bánh đặt trước mặt hắn, vừa cười vừa trầm ngâm hỏi: “Còn nữa, phụ thân à, xin hỏi nhà chúng ta hôm nay ăn xong chỗ bánh này, ngày mai sẽ ăn cái gì? Còn nữa, học phí chúng ta còn khất nợ tiên sinh dạy học khi nào thì đóng? Hình như sáng nay trước khi đi ngài còn nói với Đông Đông ngày mai nhất định sẽ đưa hắn đi đóng học phí? Sao vậy? Ngài cảm thấy nóng à? Tại sao trên trán lại toàn mồ hôi vậy? Con và Đông Đông mỗi tối đi ngủ còn thấy lạnh mà?”
, _+ k' ]8 m. g' W+ }6 K©2019 Kites.vn | All rights reserved
, Z) R/ U& ]5 U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Khó chịu sao? Chính là muốn ngươi cái kẻ muốn làm người tốt này thông suốt! Hừ, nàng không tin, nếu trên đời này mà có nhiều người muốn làm đại hiệp người tốt như vậy, thật sự đại nhân đại nghĩa lúc nào cũng đem lợi ích người khác xếp ở vị trí hàng đầu thì thế giới này đã sớm thái bình vĩnh cửu, làm gì còn nhiều ân ân oán oán như vậy?
©2019 Kites.vn | ( f- |0 K) u3 r9 BAll rights reserved
- z- z3 [9 M2 M6 S! B: v©2019 Kites.vn | All rights reserved
A, không đúng, nàng làm sao lại khoa trương loại người tốt như vậy, phải là kiên quyết khinh bỉ loại người này mới đúng!
; B! U8 {" ]4 U% h, L, O©2019 Kites.vn | All rights reserved
  @+ W% ~! e. g! f©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Cái này.. này…” Phạm Thông ngay cả mồ hôi cũng không dám lau, cười nịnh nửa ngày, đột nhiên trước mắt sáng ngời, lấy lòng nói: “Con gái bảo bối, cha xin