Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 264658|Trả lời: 710
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Hảo Nữ Thập Bát Giá | Hoa Lạc Trùng Lai (Chương 248 - Hoàn)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-3-2012 12:42:10 | Xem tất |Chế độ đọc

+ l/ g# ]) m3 p: Z8 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
(Rất cảm ơn bạn fiat2ga và đội kitesbook đã làm giúp mình bìa đẹp. ^ ^)

©2019 Kites.vn | All rights reserved: S3 @, `! P9 d8 C! V; ^: o8 G
©2019 Kites.vn | 6 O! I. J- s0 `% B0 JAll rights reserved
Tên tác phẩm:

©2019 Kites.vn | All rights reserved, v  p. n" E! \( ^/ i
©2019 Kites.vn | All rights reserved, e. M+ ~8 V$ I; X# [
HẢO NỮ THẬP BÁT GIÁ

©2019 Kites.vn | All rights reserved& a, T4 B: Q+ j
(những ai thấy tên khó hiểu mời đọc văn án bên dưới )

©2019 Kites.vn | & ~- [- x6 g8 c7 y* p/ S" MAll rights reserved
. ^1 o: E) u% K( Z2 B0 z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 ?3 @6 R) F# L4 A' [5 A+ m* i
(Tên convert: Hảo nữ 18)
$ d2 e& M: Z1 p. V1 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Hoa Lạc Trùng Lai
& M! ?1 [4 i  s©2019 Kites.vn | All rights reserved
Editor: ha_tem (Rùa River)
©2019 Kites.vn | . U9 l( W4 M5 I5 V. p5 [All rights reserved
Độ dài: 248 chương
©2019 Kites.vn | All rights reserved* t; r6 Y, k/ V/ B7 {
Thể loại: Tiểu thuyết, xuyên không, giang hồ phiêu lưu…HE
©2019 Kites.vn | , H3 _  V  {/ ^0 |All rights reserved
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 f& ]5 C3 L% W# Y9 Y( F
Convert: Tàng Thư Viện
©2019 Kites.vn | + L0 g, ?5 U- T. g% m; E7 HAll rights reserved
Nguồn: Memory River

©2019 Kites.vn | All rights reserved% Z& R6 I; ]& ~3 @. Y2 v- X# _
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ s4 d2 X2 c8 e' j4 G2 ^8 O- f6 n% x
4 _6 Q, x: D. m6 G9 ~, {©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ c, Y; h5 y. F$ b) I+ d0 s) t
VĂN ÁN:

©2019 Kites.vn | : i+ e/ p+ h9 S  xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" k8 `( |( D# b/ l5 F# g) O
: ^0 ~( Q4 X2 L' s3 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 G1 Q# f5 {' y" r5 U
Ôi chao, những ai hiểu lầm tên truyện phạt úp mặt vào tường hết nhé… Che mặt… Tui chỉ là một cô con gái ngoan ngoãn vừa mười tám tuổi, đến tuổi lấy chồng mà thôi… (tác giả cho bợn Tiểu Ngư nhí nhảnh ghê, cơ mà giả nai thôi, bợn Tiểu Ngư gian xảo lớm.  )
- U4 q: |- B; B0 x/ o& F©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | : G5 ^/ e$ K. s9 \All rights reserved

9 S" }" I, v: B6 ~  b4 k8 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
( M9 l' H, O! h- u/ G- M+ y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lão cha là đại hiệp, thúc thúc là cao thủ, nghe vẻ gia thế như này cũng không tồi nha!
©2019 Kites.vn | All rights reserved: S4 g3 ^* y2 p7 v8 `. v/ J1 I8 [
©2019 Kites.vn | ! R6 f. h8 `- P: }# C& u1 P. u. p( wAll rights reserved
Nhưng đợi chút, tại sao cả nhà người nào cũng đều xanh xao vàng vọt như vậy?
- M4 p4 u+ M( O©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 i8 K5 Z7 d0 Y) N©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cái gì? Trong nhà ngay cả cái nồi cũng trơ đáy?
©2019 Kites.vn | All rights reserved" \- p1 Q, V0 h5 [4 E4 E
" u  D0 r$ q) h6 J5 m1 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bực rồi đó nha, nếu làm đại hiệp không có tiền đồ như vậy, sao không làm tiểu địa chủ chứ?
©2019 Kites.vn | All rights reserved" L) a$ W, V2 S7 v+ U
0 Q/ I3 h: x( t$ H# [5 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hãy xem một vị hiệp nữ tương lai có tiềm năng nhất trong lịch sử làm thế nào giận dữ phấn đấu, thề phải vượt lên được cuộc sống dư dả an khang!
{:445:}
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 x2 q: o7 t% N( ~8 L: G
©2019 Kites.vn | ' K3 o5 g2 W2 K: F0 JAll rights reserved
: r) Z- U2 q" a3 N* |©2019 Kites.vn | All rights reserved
……….
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 u& g  q+ k2 C/ F: ]4 J7 |
, H6 V3 D# n+ k; B' Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ( l* l' K4 W( e: \' i2 WAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 e* U# Q7 b9 Q2 w  |5 N2 C0 OAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved8 k# X+ [1 Q5 Z% r5 `
GIỚI THIỆU:

©2019 Kites.vn | 1 H& [  A$ \4 d- N: ~6 ]- WAll rights reserved
( \9 C1 R2 r+ s  ~% b) w  r  |2 |: R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng trở về thời cổ đại triều Tống, trọng sinh thành một cô bé chín tuổi. Không phải tiểu thư nhà giàu, con quan hay công chúa, chỉ là một cô bé bình thường sống ở nông thôn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 L4 {: Z4 i5 L; u( q: @; \
©2019 Kites.vn | 8 K' d' G2 I/ F' P/ S  H, D0 ^All rights reserved
Cuộc sống tưởng yên bình, nhưng nàng có thể yên tâm làm hài tử ngốc nghếch mà sống không, khi mà nhà có hai vị “đại hiệp”, một vị đã lớn đầu mà còn ngốc nghếch, chuyên mang của nhà đi cho thiên hạ trong khi con mình thì sắp chết đói, một vị không quan tâm đến gì khác ngoại trừ võ học.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 d8 Q2 W3 P: ~: R" W
©2019 Kites.vn | 4 b$ x; ~# I/ l7 ]0 k  uAll rights reserved
Nàng thực sự tức giận rồi. Dù là hài tử chín tuổi nhưng cũng không thể không ra tay, trở thành chủ gia đình.
7 o% ~3 z' J( s  F©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ X5 m7 `- B) G6 J9 L3 ]7 E3 `, Q1 d3 IAll rights reserved
Hai vị đại hiệp từ đó cứ việc nhìn mặt nàng mà hành sự. .
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 q+ D7 m1 R3 o" Z# ?
( L5 G# Q7 |# W- g. g: T/ Y) w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Note: Không hiểu sao dạo này ta lại thích toàn những nữ chính thông minh. Nàng này cũng rất thông minh, nhưng không phải kiểu láu lỉnh mưu mẹo mà rất trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo. Nam chủ tuy khá lâu sau mới “cạp đôi” nữ chính, nhưng nói chung tính tình cũng thú vị.

©2019 Kites.vn | - B4 m" J& [: O; F# f! I/ X& @All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) u/ i1 F4 p) x$ d; [2 HAll rights reserved
***

" C/ _' V+ o) A  e©2019 Kites.vn | All rights reserved
) y$ U3 m$ D+ W2 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
! R0 V) T% ?' k: I$ K+ `  r©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 }$ R7 u; _0 Z) WAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% d: b& b1 }. m. O8 q5 Q' }  d
________________

Rate

Số người tham gia 6Sức gió +30 Thu lại Lý do
siwang + 5 Ủng hộ 1 cái!
无名♫ + 5 Ủng hộ 1 cái!
sarahlee_95 + 5 ^^
minjay1608 + 5 Ủng hộ 1 cái!
HinaNg + 5 Ủng hộ 1 cái!
bjmbjmxjnh + 5 e bắt đầu bị thích cái này rùi :.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-3-2012 12:44:53 | Xem tất

' |5 n8 \3 m. l. b& q©2019 Kites.vn | All rights reserved
CHƯƠNG 1: Cuộc sống mới bi thảm của Phạm Tiểu Ngư

©2019 Kites.vn | 9 t6 e0 J3 r$ @# _) _" W+ A2 ?) c9 _All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% _# ]0 _- x+ D  v+ g7 `: o* c6 k

2 ]5 s1 r; ^* v  {1 }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bắc Tống Thiên Hi năm thứ tư, tại Phục Ngưu sơn.
% {* H3 g$ y7 o* Z  G2 h; w( h©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. Z; s: B3 ~" J
Phục Ngưu sơn trải dài tám trăm dặm. Trong một sơn cốc, cánh đồng rộng mênh mông, bờ ruộng dọc ngang trải dài trong ánh nắng chiều. Vào vụ xuân, những người nông dân chăm chỉ cày xới ruộng đất nhà mình, thừa dịp mấy ngày nắng ấm này nhanh chóng gieo trồng vụ mùa mới.
) m3 r% N7 M- u5 t& i% Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
; S: W1 N8 L& d( Z" l" m) J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sơn cốc này địa hình có đôi chút kỳ dị, ba mặt đều là sườn núi thoai thoải, chỉ có phía bắc trải dài chừng một dặm, mặt đất bảy tám trượng đang thoai thoải giống như ba mặt khác, bỗng nhiên sơn thế đột ngột mọc lên một ngọn núi dựng đứng cao vút giống như một con rồng vươn thẳng lên trời nhìn bốn phía quan sát nhân gian, chính là Trụ Thiên sơn, ngọn núi cao nhất. Phía bên kia, một dãy núi khác trải dài thoai thoải giống như một cái đuôi vươn ngang trong sơn cốc, lại lên xuống trập trùng không dứt như mình rồng, bởi vậy nên những thôn dân mới đến nơi này định cư được chừng vài thập niên lập ra một thôn gọi là thôn Long Vĩ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ Y8 v( x* l: |/ ^0 x
©2019 Kites.vn | 4 h; f6 O$ ?: ?5 J9 RAll rights reserved
Giờ này, nhà nhà đã bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, những làn khói bếp mờ mờ màu trắng tỏa ra từ ống khói các nhà trong xóm núi lượn lờ bay lên trong thung lũng tạo nên cảm giác thật thanh bình.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 F; c0 n  r0 }+ ^) E7 w8 |- _; h
©2019 Kites.vn | ( g) V1 W2 Z$ s" yAll rights reserved
Ở cạnh một con dốc trên sườn núi thứ nhất, có một ngôi nhà tranh hai gian, cũng vào giờ này nhưng lại lạnh lẽo im ắng, không hề có bóng dáng khói lửa, chỉ có một cô bé chừng tám chín tuổi, thân hình mặc một bộ đồ màu lam cũ rích đã có nhiều miếng vá, một mình đứng trước cổng, thỉnh thoảng lại ngóng nhìn xuống phía chân núi.
©2019 Kites.vn | 7 D( S5 [9 K) ~) s9 u& a  qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 B# Q* T4 C# p8 c/ z, g
Gió núi lạnh lẽo thổi mái tóc của cô bé bay bay, dù đã buộc thành một cái đuôi ngựa nhưng vẫn bị rối tung, úa vàng như cỏ khô. Cô bé không kiên nhẫn giơ tay vuốt lại mấy sợi tóc qua sau tai, để lộ ra một đôi mắt to đen láy, sáng lấp lánh tinh anh. Tuy cô bé có đôi mắt xinh đẹp, ngũ quan cũng thanh tú cân đối nhưng sắc mặt lại xanh xao, thân hình gầy còm vừa nhìn đã biết là thiếu dinh dưỡng lâu ngày.
  N+ v* q4 n- H2 O9 W4 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ p# g% {4 r3 C  E4 Z8 {5 O
Cô bé đợi một hồi không thấy gì, rõ ràng rất sốt ruột liền đưa mắt nhìn về phía tây.
©2019 Kites.vn | 4 ?. b. ~/ f( G- RAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- C/ q5 t8 i# X5 K5 x* P
Phía trên sườn núi, mặt trời đã lặn, mây phía chân trời đỏ rực rỡ như ánh đèn đêm dạ hội, cô bé vẫn yên lặng ngắm nhìn những đám mây lớn nhỏ muôn hình vạn trạng, ánh mắt chăm chú, kia một đám mây màu vàng khiến cô không kìm được suy nghĩ liên tưởng, đám mây dần dần thay hình đổi dạng ngoan ngoãn từ từ biến hình thành những chiếc bánh mì mới ra lò nóng hôi hổi, quét một lớp bơ bóng nhoáng tỏa ra hương vị ngọt ngào mê người, đợi ai đó đến cầm lấy cắn một miếng.
6 t2 v$ H  M/ T+ g4 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 o# U7 |% i. @; L: K$ aAll rights reserved
Rột.. ọt….
+ P7 ^* z. ]" N! _. A) d©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ p' V# j1 O8 b0 `
Đang lúc người nào đó vui sướng giơ tay ra định cầm lấy cắn một miếng cho bõ thì bỗng nhiên một tiếng động vang lên, đánh vỡ mộng đẹp của nàng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 y6 b, M2 v- L: R: Y- p# a
©2019 Kites.vn | All rights reserved& w+ p3 \/ k% w
Ai, thực đáng tiếc, chỉ một chút nữa thôi nàng đã có thể nếm được hương vị tuyệt vời này..
©2019 Kites.vn | All rights reserved: |5 ?0 s  T" q$ Y0 _% q9 O
$ y; }* A3 f1 p$ H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bị lôi tuột về hiện thực, Phạm Tiểu Ngư theo bản năng hai tay bo bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ tràn đầy tiếc nuối, lại hướng chân núi nhìn xuống.
©2019 Kites.vn | 5 P* j2 J) K4 W/ U" d4 XAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! }) T+ n8 c7 w0 b
Trong sơn cốc, đã có mấy người nông dân xong việc đồng áng vác cuốc trở về ăn cơm, thế mà con đường nhỏ uốn lượn dưới chân núi vẫn không có một bóng người.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% d: N% X/ A7 X
©2019 Kites.vn | All rights reserved, m" a3 M! ^9 r( D. H, I3 e
Chết tiệt, hai vị này còn không trở về? Đừng nói cho nàng rằng hai cái thùng cơm kia lại đi chơi gặp ai đó đau khổ chịu bất công lại hành hiệp trượng nghĩa đi! Nếu lần này trở về bọn họ còn giống như mấy lần trước đồ ăn chẳng thấy đâu lại đem thú săn được đổi lấy tiền mang đi cứu giúp cái gì nhà nghèo đáng thương, nàng thật muốn phát điên.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) ~" r3 ]7 j2 W. n& X5 T+ T
. j- a7 X% o1 U! r# U8 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
Rọt….ọt.. ọt..
©2019 Kites.vn |   h1 b! Q# f) L2 KAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ) L7 e& y8 h; A; ]& GAll rights reserved
Cái dạ dày trống rỗng lại một lần nữa nghiêm trọng biểu tình , nhắc nhở Phạm Tiểu Ngư một bụng hờn dỗi không thể ăn được, tức giận cũng không thể ăn được, nàng nếu không muốn ngồi không chịu cảm giác đói bụng cùng chờ đợi hai người không biết bao giờ mới xuất hiện kia, không bằng bây giờ vào bếp nấu chút rau dại còn lại, rau đó tuy khó ăn nhưng ít nhất cũng lừa được cái bụng một chút.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: x/ T! \/ _1 K6 o& @' O/ P  H
©2019 Kites.vn | All rights reserved' @& x& q& X. y+ x  g9 [# d7 [
Ai, còn tưởng hôm nay cuối cùng cũng không cần ăn thứ rau dại – chỉ ngửi cũng đã muốn phun này. Tiểu Ngư thở dài, một lần nữa buộc lại thắt lưng, quay người đẩy cánh cửa cũ đi vào nhà bếp.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- W' Z: v; f# t) Z
1 @# o- ?  U- r, {9 R" U3 f9 |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trời nhập nhoạng tối, trong nhà tối om mơ hồ một cái bóng màu xám trắng, hiển hiện cuộc sống bi thảm hiện tại của Tiểu Ngư.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. m& H2 ^. ], H% @9 G
©2019 Kites.vn | . @6 t  z! C5 c! l: y* OAll rights reserved
Mấy ngày qua, nàng thường tự hỏi một vấn đề, nếu trước đó thân thể này sống lại mà không có trí nhớ từ kiếp trước, nàng có thể mê mê tỉnh tỉnh mà sống cuộc sống nghèo khổ này hay không? Tuy nhiên dù sao nếu cũng chỉ là nếu, giả thiết đó cũng không thể phủ nhận sự thật là nàng đến từ một thời đại khác, cuộc sống vật chất đầy đủ phong phú. Cảm quan của nàng sớm khắc sâu các loại mĩ thực hương vị, thói quen sạch sẽ cuộc sống thoải mái, bây giờ khiến nàng phải chịu đói chịu khổ, ngay cả nếu có thể chấp nhận thích ứng với mọi hoàn cảnh, ngày hôm đó lại có thể nào chết dễ dàng như thế?
©2019 Kites.vn | All rights reserved  T; z. w* i( Y% X+ M( E
©2019 Kites.vn | 0 {& R, k  W, Y* j9 o) gAll rights reserved
Từ khổ thành sướng chấp nhận thật dễ dàng, nhưng từ sướng quay về khổ lại thật khó khăn, những lời này thật chí lý, tựa như nàng, đã sống tại ngôi nhà rách nát này nửa tháng cũng không có cánh nào quen được với cảnh nhịn ăn nhịn mặc này, càng không thể chấp nhận nổi cơ thể chính mình trước kia thon thả cao ráo có thể so sánh với người mẫu, nhưng dáng vẻ hiện giờ đã rút nhỏ lại không chỉ một nửa so với trước kia.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: k( m- ^/ q% g! X! Z: F: \" f
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 d8 n1 b3 A9 I% _
May mắn chính là tuổi nàng cũng nhỏ lại, nếu không chỉ sợ nàng đã sớm leo lên đỉnh núi mà nhảy xuống đi đầu thai lần nữa.
©2019 Kites.vn | 6 F1 E. E' s5 F" i- ]% H% `0 FAll rights reserved
6 {: v0 S) a+ k2 m. l7 x1 ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Tiểu Ngư cúi đầu nhìn thân hình gầy gò của mình, rõ ràng đã chín tuổi nhưng lại chỉ nhỏ như mới sáu bảy tuổi, không khỏi cười khổ, lại nhịn không được một cỗ oán khí bốc lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại.
/ |" I, ^  }. V0 a' ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) c% G7 g, D- f% a' h& }All rights reserved
Nếu nói thời đại này dân chúng đều nghèo khổ như nhà nàng hiện tại, nàng dù có không cam tâm thì cũng chỉ có thể oán thời vận không may mắn. Vấn đề lại là hiện giờ gia cảnh mới không những chẳng thể đem so sánh với kiếp trước của nàng, mà ngay cả mười dặm xung quanh đây cũng khó kiếm được nhà nào khốn cùng giống như nhà nàng vậy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- U% q7 C( \1 U. |
* Y; U6 E: L+ z1 o: P©2019 Kites.vn | All rights reserved
Xét hai ba chục hộ dân thôn Long Vĩ dưới chân núi mà nói, bọn họ tuy rằng nông dân bình thường, làm lụng đầu tắt mặt tối quanh năm cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, nhưng ít nhất con cái nhà họ cũng có thể ăn no mặc ấm. Còn Đông Đông nhà nàng? Theo lý thuyết, trong nhà có hai người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh làm trụ cột, tuổi cũng chưa gọi là già, nàng cùng đệ đệ cho dù nếu không được sung sướng thì cũng không phải thường xuyên chịu đói, chỉ có cháo mà ăn đi?
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ s1 ?$ T; L7 P' i# A( ~
©2019 Kites.vn | All rights reserved. d0 h0 N, R# ]( R' Y: l. g
Nhưng, sự thật là vậy, hằng ngày đều như vậy! Có đôi khi Tiểu Ngư còn hoài nghi chính mình và Đông Đông đi ăn xin cũng có thể được ăn no hơn là hiện tại.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 L" f9 }' s  c, s2 g
©2019 Kites.vn | All rights reserved. y+ A) h. K$ l1 d% U* W
Nhớ tới một người cha với một ông chú kia, Tiểu Ngư đôi mắt không khỏi lại trừng lên, vẻ giận dữ lại càng đậm.
©2019 Kites.vn | ) Z+ r7 U/ k/ k  w4 WAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" ~; X+ t, o: s! }/ R" |
Võ công cao cường thì rất lợi hại sao? Được người ta gọi một tiếng đại hiệp thì rất giỏi sao?
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 b! B$ k+ _8 T: d3 v
©2019 Kites.vn | . o- E4 o. P/ v$ p6 ]) kAll rights reserved
Ta nhổ vào! Ngay cả con mình đói no cơ bản còn không lo được, đại hiệp cho chó ăn a? Nhà ai có việc tìm đến đều gật đầu đồng ý, bất kể ban ngày hay đêm tối đều tràn đầy nhiệt tình giúp đỡ, nhưng con gái nhà mình thì đối xử tốt hơn được gì? Ngay cả trong nhà có gạo hay không cũng không biết, ta gọi là đại ngốc xem ra vẫn còn nhẹ lắm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 v3 h$ D1 x1 z- y/ U2 T
( `& U/ E; S! e& J6 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hừ, nếu không xem hắn tốt xấu gì vẫn là cha của thân thể này, nàng đã sớm đem cái mặt người tốt kia mắng cho không ngẩng đầu lên được, sau đó một mình cao chạy xa bay. Cho dù hiện tại cơ thể này mới chín tuổi nhưng nàng không tin bằng hơn hai mươi năm kinh nghiệm sống kiếp trước lại không thể nuôi sống được chính mình.
1 y% f: S$ E4 {# ]; w$ `& [©2019 Kites.vn | All rights reserved
; U6 H# W8 U2 F( R' b1 F1 n) b©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chỉ có điều, nếu như nàng thật sự bỏ đi thì Đông Đông làm sao bây giờ? Nhớ khi nàng mới tỉnh dậy, mở mắt ra trước tiên nhìn thấy cậu bé chừng sáu bảy tuổi đang chăm sóc mình, Tiểu Ngư thở dài. Cả nhà này, người duy nhất cho nàng cảm giác tình thân chính là tiểu đệ đệ có vẻ như trưởng thành sớm trước tuổi kia. Chợt nhớ ra dường như đã sắp đến giờ tiểu đệ trở về, Tiểu Ngư lại giật mình, lúc này mới phát hiện chính mình còn đang đứng ở cửa bếp chưa vào.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- x, U: k& W: h9 x0 m
©2019 Kites.vn | ; ?5 A2 ~8 G, r6 p( z$ Z  ~- T7 \All rights reserved
Kiềm chế! Kiềm chế! Nếu đã làm tỷ tỷ thì nhất định phải chăm sóc tiểu đệ đệ thật tốt, coi như bù cho kiếp trước nàng không có anh chị em gì đi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ D7 Q' k( i3 k  \& J1 o
! J" A! }  i/ |# _) n; j©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trong ánh sáng nhập nhoạng, Tiểu Ngư nhấc cái vung gỗ đậy thùng nước lên, múc một ít nước đem đến trước bếp. Quơ mấy thanh củi gạt tro tàn làm bên trong thoáng khí, sau đó xếp vào lá cây củi vụn, dùng đá lửa bắt đầu nhóm lửa.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 G6 w0 u" d: E6 k7 s
©2019 Kites.vn | * Z5 e2 P% L' L- S. F% P# U( IAll rights reserved
Động tác này tưởng như đơn giản nhưng cũng khiến nàng mấy lần suýt nữa bị hun khói đến chết, mặt mày nhem nhuốc mới có thể làm xong. Nghĩ lại trước kia, bếp nhà nàng vừa vệ sinh lại vừa sạch sẽ, bếp ga, lò vi sóng chỉ cần ấn một cái là dùng được, làm sao lại như bây giờ, chỉ mới nhóm lửa không thôi đã mất tới nửa ngày?
©2019 Kites.vn | All rights reserved" y  Z; l& z- H9 G) s
©2019 Kites.vn | ; V& i0 H9 W; F7 K8 mAll rights reserved
Cạch…cạch…cạch.. Hơn mười lần lặp lại một động tác mài, sau rồi một tia lửa rốt cuộc cũng bắt đầu chịu xuất hiện, Tiểu Ngư vội vàng ném đá lửa, cẩn thận nhen cho ngọn lửa cháy to hơn rồi mới nhóm vào bếp, chất thêm một ít nhánh cây vụn, chờ khi củi vụn bén lửa cháy mới xếp thêm những khúc củi to hơn vào.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ J, U+ h8 j- U$ w0 a
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 e; _. ?& g7 _# ]8 ?/ ?% Z5 N
Xác định lửa sẽ không tắt, Tiểu Ngư yên tâm đứng dậy, nhấc nồi nước đặt lên, rổ rau dại đặt một bên, chờ cho nước sôi mới mở vung đem rau dại cho vào.
©2019 Kites.vn | 9 P, M9 r3 @" S) ?All rights reserved
, N1 ?8 b) S' M+ }2 L/ J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sau lại đến xào rau.
©2019 Kites.vn | 6 s# K! M5 B+ j/ J( p6 OAll rights reserved
! J0 w9 u2 D3 F©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tiểu Ngư lấy một bình nhỏ, dùng đũa lấy ra một miếng mỡ lợn bên trong. Nhà này thật là nghèo rớt mùng tơi, cư nhiên một chút dầu cải dầu vừng đều không có, chỉ có thể dùng mỡ lợn chướng mắt mà kiếp trước tùy tay có thể ném thùng rác.
3 B9 A4 q( r, p4 O0 n( }) ^+ [©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 ?9 X8 s5 ~+ m! h8 vAll rights reserved
Trong nồi nước dần dần cạn, đợi thêm lát nữa, Tiểu Ngư cho mỡ lợn vào, mỡ lợn tiếp xúc với đáy nồi nóng, nhất thời phát ra tiếng xèo xèo, hương thơm bay lên. Trong một khắc cái bụng trống rỗng, Tiểu Ngư chỉ muốn đem miếng thịt kia ăn quách, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị gạt đi, nàng đem miếng thịt mỡ bỏ lại vào trong bình.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% u- K+ p# N+ v+ U: T. K
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 ]- ~0 F% J+ x6 Z" w6 F) u0 d
Xong rồi, Tiểu Ngư lại vội đem rau dại cho vào đảo đều, khi đã mềm, nàng cũng không muốn ăn đồ cháy, vội bắc ra.
! h2 z* t7 Q9 h  q$ r3 O; h( U©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 a, Z: w, O+ i+ i' D0 e5 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mùi thức ăn nóng hôi hổi bốc lên tỏa khắp gian bếp, rổ rau đầy tràn ban nãy cũng đã ngót đi chỉ còn được hai bát. Nàng đói đã sắp ngất đi, cau mày cố ép mình dùng tốc độ nhanh nhất ăn hết một bát, sau đó đem một bát còn lại đặt vào nồi cho nóng đợi lát nữa Đông Đông tan học trở về. Về phần hai vị chậm chạp không về kia, cứ để họ ăn không khí đi!
) e6 y! v$ T  g2 K+ k©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% c3 |3 O. u) y6 n, Q# v% h
Mội hồi như vậy, chân trời ánh sáng đã sắp tắt hẳn, bốn phía sườn núi đều chìm vào hôn ám, khói bếp trong thôn đã gần như tắt hẳn, tinh mắt có thể nhìn thấy có mấy người bưng bát ngồi ở cửa nhà họ, vừa ăn vừa tán gẫu cùng hàng xóm.
©2019 Kites.vn | ) z. n6 T0 o7 f  zAll rights reserved
  T: u( B8 E  d8 d0 V' C- _' r©2019 Kites.vn | All rights reserved
Một trận gió từ đầu sơn cốc thổi đến, mang theo giọng tục tằn của mấy người nông dân cùng vài dự định gieo trồng mùa vụ.  Hơi gió lạnh lẽo, Tiểu Ngư nhịn không được khẽ run rẩy, bộ y phục cũ nát chắp vá này, dù cho hai tay có ôm chặt lấy người hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Nhìn trời, gió càng lúc càng lạnh, tự hỏi không biết Đông Đông đi học quần áo vậy liệu có lạnh không?
©2019 Kites.vn |   V) ^! e5 E9 S, f- \All rights reserved
$ p' {$ Y# u/ l©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tiểu Ngư đang lo lắng không biết có nên mang quần áo đi cho đệ đệ hay không, bỗng dưng dưới chân núi xuất hiện hai thân ảnh quen thuộc. Phạm Tiểu Ngư đứng thẳng lên, hai người này rốt cuộc cũng biết đường trở về.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 k5 C; [0 q8 g2 b5 \
©2019 Kites.vn | All rights reserved: e/ N6 d7 {6 [
Chỉ là…
©2019 Kites.vn | All rights reserved: c; H# c# \2 N$ y
©2019 Kites.vn | All rights reserved  j0 E$ f8 V& C/ f
Tiểu Ngư nhìn hai người dưới sơn đạo kia, cơ hồ như người nào hai tay cũng trống trơn, vừa đi vừa xoa đi cọ lại hai cánh tay giống như bị lạnh, ánh mắt nàng lập tức đông kết lại không thua gì gió lạnh. Hừ, tốt lắm, thật sự tốt lắm!

__________________

Bình luận

nhìn dài vậy mà đọc nhanh hết lắm bạn ạ. ^ ^.  Đăng lúc 9-6-2013 04:31 PM
Đọc văn án xong thì mún đọc. mà nhìn độ dài chương... haixxxxxzzzzz, có nên sụp hố sớm hay để lâu sau mới nhảy hố đây!  Đăng lúc 8-6-2013 12:34 PM
uh, chị thik nữ 9 thông minh mà, đọc đỡ tức. :)  Đăng lúc 6-10-2012 06:59 PM
hơ hơ em đọc đc chương đầu , giờ mới thấy nha chị rùa thích nữ chính hiện đại quay lại quá khứ làm 1 nữ nhân vật thông minh ;))  Đăng lúc 6-10-2012 05:40 PM
uh, hơn 1000 trang word luôn >.<  Đăng lúc 28-3-2012 06:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-3-2012 12:47:05 | Xem tất

©2019 Kites.vn | ' ~8 R) ^7 J) K( M, a( LAll rights reserved
CHƯƠNG 2: Giá áo túi cơm

6 }# J2 G. r; h% ~2 Q5 p* o6 s©2019 Kites.vn | All rights reserved
% Q2 i+ }3 o5 Z. A/ C) }; @©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) H; q( r. w+ KAll rights reserved
Đôi mắt Tiểu Ngư đã sắp bốc lửa, dưới sơn đạo kia hai thân ảnh cũng ngày càng tiến đến gần.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 T2 Q: {% B7 K1 i
" [3 y- _0 ]* k©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chỉ thấy hai người này chừng độ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, chiều cao tầm thước, không gầy không béo, mày rậm mắt sáng. Đặc biệt hơn, ngũ quan trên khuôn mặt bọn họ đều giống nhau như đúc, một cặp sinh đôi anh tuấn. Hai người này nếu y phục đẹp hơn một chút đi trên đường tuyệt đối có sức thu hút, có thể khiến các cô nương quay đầu lại vụng trộm nhìn ngắm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 |% r* C4 c$ }2 P
©2019 Kites.vn | % a6 m: x  t/ i: h, S8 [All rights reserved
“Lão Nhị, đợi lát nữa Tiểu Ngư hỏi tại sao không có tiền, ngươi nhất định phải giúp ta làm chứng nha!” Càng đi càng bước chậm lại, Phạm Thông ngẩng đầu nhìn về phía ngôi nhà tranh trên sườn núi lo lắng nói.
©2019 Kites.vn | & X  @6 q6 y  B- r3 m# EAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 s" o. D8 L1 r* V0 K2 p% A3 p* |4 }
“Đã biết đã biết, điều này huynh đã nói đi nói lại bao nhiêu lần, không thấy mệt sao?” Lão Nhị Phạm Đại đáp lại vẻ nóng này khó kiềm chế, biểu hiện trên mặt so với lão Đại thì bình tĩnh thoải mái hơn, hắn vừa đi vừa vung  vẩy nhánh cây cầm trên tay, chiêu thức mạch lạc rõ ràng giống như đang luyện một môn võ công nào đó.
5 z' t8 L  `% H' h) S0 v& S  T: n©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 X( Q" `2 C- Y& f% c! a. b
“Ta là sợ ngươi quên thôi.” Phạm Thông trên mặt hiện vẻ lấm lét, “Nếu Tiểu Ngư biết ta lại không cẩn thận đem tiền cho người ta, nó nhất định rất tức giận, không bằng nói…”
©2019 Kites.vn | 5 y  S( E$ x5 P' P4 rAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 I$ u( O7 t1 x- L9 {- Z' qAll rights reserved
“Không bằng nói dối rằng huynh không cẩn thận bị người ta ăn trộm mất?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 m/ K" ^$ G5 {  l* h
©2019 Kites.vn | All rights reserved* X8 i& e& b1 f3 d2 e% F7 q3 x) t
Lời còn chưa dứt, Phạm Đại đột nhiên nhảy bật lên, nhánh cây trong tay vũ thành một loạt những động tác liên tiếp, chiêu thức biến hóa hư ảo cùng lá cây bay tán loạn, sau đó dừng lại nhìn Phạm Thông khinh bỉ: “Đại ca, đừng nói ta không nhắc nhở huynh, tuy Tiểu Ngư đã không còn nhớ rõ sự tình trước kia nhưng huynh đừng quên, từ sau khi nó được chúng ta đả thông kinh mạch đã trở nên thông minh hơn bao nhiêu, ta xem cái cớ cũ rích này của huynh chỉ có thể đánh lừa được Bạch Thái ngây thơ cùng Tiểu Ngư ngốc nghếch trước kia thôi, hiện tại chẳng lừa được nó đâu.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved# A3 r, t9 M) K
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 @1 Q) x) \, I* k) g1 j" }* C
Phạm Thông phiền não nhíu mày: “Ta biết Tiểu Ngư hiện tại không giống với trước đây, nhưng ngươi nói đi, phải làm sao mới không làm nó nổi giận chứ?”
/ a2 F: r) j/ ?6 z: H  U2 K©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 h' ~2 y6 t: a5 g6 N/ M# q©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Nói thật ra…..”
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ g: ~$ w  e' p
©2019 Kites.vn | , H0 Y. Y6 w5 |4 g  Q  gAll rights reserved
Phạm Đại lại múa một chiêu, vừa định nói ba chữ này, còn chưa có bắt đầu đã chợt nghe có một âm thanh non nớt chen vào nói thay, theo quán tính gật đầu nói: “Đúng, nói thật ra…. A….”
©2019 Kites.vn | All rights reserved# L1 i! Y& v" y6 o2 v, g( g
* U# d6 S2 f, J$ m+ S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vừa dứt lời, hắn giật mình nhìn ra phía trước, chỉ thấy từ sau lùm cây đi ra một cô bé sắc mặt lầm lì tối đen.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# D1 y  B: c" U+ p
©2019 Kites.vn | ) v- g) W2 W! V  \2 Z6 MAll rights reserved
Ách… Từ khi Tiểu Ngư chết đi sống lại, chẳng phải công phu không luyện chút gì sao? Tại sao khinh công lại tiến bộ nhanh như vậy, có thể cư nhiên khiến hai huynh đệ không hề phát hiện ra, chẳng lẽ… Phạm Đại trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, chợt bưng kín miệng, theo bản năng xoay người trốn ra sau Phạm Thông.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& W3 M( }2 |5 M, I. {: }
©2019 Kites.vn | All rights reserved# a' l' p* ]* c3 x/ |
Chết rồi, hắn vừa rồi hình như có gọi qua Đông Đông bằng tên cũ.
; b3 M) p6 B' K/ }©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 o; ]% x5 m8 V3 I" i©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Tiểu.. Tiểu Ngư,… Con..  tại sao con lại ở dưới này?” So với Phạm Đại kinh hách, Phạm Thông vừa nãy còn muốn cầu đệ đệ thông đồng, hiện tại sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, ngay cả lời nói cũng không lưu loát.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& W/ u' b9 s$ j7 b' b
©2019 Kites.vn | All rights reserved! v6 A/ y1 s6 {' d
“Bởi vì con nghĩ cha cùng thúc thúc trở về muộn như vậy, nhất định là mua rất nhiều thứ, mang nhất định rất nặng, cho nên đặc biệt xuống dưới này nghênh đón hai người!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ S6 g- C  c8 ~
©2019 Kites.vn | 2 t) `: N% x) ZAll rights reserved
Phạm Tiểu Ngư tiến một bước đến trước mặt bọn họ, lời nói nghe ra thực là hiếu thuận, thanh âm non nớt nghe cũng thật ngọt ngào, nhưng dù ai nhìn mặt nàng cũng có thể nhận ra trong mắt nàng thực chất không có nửa điểm tươi cười. Ánh mắt liếc qua gói giấy dầu nhỏ trong tay Phạm Thông, Tiểu Ngư lại nói tiếp, giọng nói lạnh khiến người ta phải phát run: “Xin hỏi phụ thân đại hiệp vĩ đại của ta, ngài mang gì về cho chúng con ăn vậy?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 K  m3 i5 j: \& O
©2019 Kites.vn | ) M6 Z/ |; [- ]/ Z' L" Q! NAll rights reserved
“Ta.. Cái kia… Ta….” Bị bắt quả tang, Phạm Thông căn bản cũng không dám nhìn thẳng vào Tiểu Ngư, ngón tay nắm chặt vào cái bao nhỏ đáng thương, đầu cúi sắp chạm đến ngực, nhưng cứ “Ta..” mãi mà không nói ra được cái gì thêm.
©2019 Kites.vn | ' ~6 ?( u6 H  M7 oAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 L: H& D7 y9 W9 F4 UAll rights reserved
“Ta cái gì nha?” Tiểu Ngư lại nói, khóe miệng nhếch lên, cảm giác trong ngực tựa như có một ngọn núi lửa sắp phun trào.
©2019 Kites.vn |   @" [6 L5 v( rAll rights reserved
©2019 Kites.vn | , L) O0 \9 m1 ~2 TAll rights reserved
“Ta….” Phạm Thông đầu đổ đầy mồ hôi, căn bản không dám nhìn thẳng vào Tiểu Ngư, lén lút liếc mắt sang bên cạnh định tìm Phạm Đại giúp đỡ, nhưng lại phát hiện đệ đệ vốn đang đứng bên cạnh đã trốn ra đứng sau lưng hắn từ đời nào.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- f& L+ E( p. J( F. j& Y$ g& _6 j7 _
©2019 Kites.vn | . C& I! D. X4 w6 oAll rights reserved
Làm ngơ trước những cái nháy mắt liên tiếp từ phía huynh trưởng, Phạm Đại chẳng những kiên quyết không nhìn mà ngược lại còn biểu hiện ra một bộ ta đây đại nghĩa tuyệt đối không đồng mưu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; Z6 t) g8 P3 V0 j
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ `' k$ e! N" L9 ~/ W$ ]) w
Muốn hắn nói đỡ cho sao, đừng đùa! Từ khi cháu gái này trở nên thông minh, tính tình cũng thay đổi hoàn toàn, hơn nữa còn nghiêm cấm bọn họ gọi tên của Đông Đông là Phạm Bạch Thái (có nghĩa là cải trắng), nếu không sẽ hằng ngày đều làm mặt lạnh lùng. Hiện tại Tiểu Ngư không rảnh để truy cứu hắn lỡ lời, hắn họa có ngu mới đem đầu ra chịu tội.
* h+ c7 S6 ~$ I+ R1 `) D5 S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" n/ n- |! _) W. i
“Ta.. ta mua bánh bao, Tiểu Ngư có lẽ đói bụng rồi, đây, ăn một cái, rất ngon.” Phạm Thông gặp phải lão Nhị trước đó còn sảng khoái đáp ứng hỗ trợ hắn giờ lại mất hết khí chất co đầu rụt cổ lại, đành cắn răng cầm gói giấy bao dầu đưa ra.
©2019 Kites.vn | ( s8 ~# h: c. _5 l3 K% `All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! H% ]- V; u8 c+ j) L5 I+ |
“A, thật nhiều bánh bao nha!” Tiểu Ngư liếc mắt một cái đảo qua bên trong gói giấy, mắt mở thật to: “Một cái, hai cái, ba cái, bốn.. Cư nhiên có bốn cái bánh bao nha!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 a. n5 I2 H* f
©2019 Kites.vn | , Y. n3 Y! D7 D& Z' AAll rights reserved
Nghe nàng cố ý dùng khẩu khí kinh hô thập phần khoa trương , Phạm Thông cùng Phạm Đại khóe miệng đồng thời run rẩy. Phạm Đại da mặt dày, hơn nữa không liên quan đến mình, nhất định giữ bộ dạng tai điếc mắt mù, còn Phạm Thông quẫn đến nỗi hận không thể đào một cái hố mà chui xuống trốn đi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' L' w$ }( V/ a- V/ [3 j
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ b- |8 E1 E' k5 c
“Nói đi, lần này rốt cuộc lại là người nào đáng thương khiến người ta phải rơi lệ?” Nhìn người cha bộ dáng hệt như học sinh tiểu học chỉ biết cúi đầu, Tiểu Ngư rốt cuộc nhịn không được oán khí đầy ngập, gập mạnh gói bánh lại hỏi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- D' I7 g. b. a: ~# Z5 i
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ b' ?% A( q8 D, O: x
Số thịt thú rừng đủ để bán được hơn môt trăm văn tiền cũng chỉ đổi được bốn cái bánh bao này, phụ thân đại hiệp của nàng, thật đúng là có khả năng a!
©2019 Kites.vn | / M+ ~5 H; ~; YAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 ?6 _/ }0 n/ |; I, ~/ b1 ZAll rights reserved
….
©2019 Kites.vn | All rights reserved  B8 G9 U0 {* v
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 m" |" D4 j; p! t, O
Bóng tối hoàng hôn đã phủ xuống dãy núi phía xa, đang dần hướng lại sơn cốc, thôn dưới chân núi cũng đã không còn nhìn thấy rõ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 c2 m; [) ?0 @5 B9 ]* }: \8 e
' ~1 [1 b8 c9 z! r7 W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vù..ù..ù.. lại một trận gió đêm thổi qua, mái nhà tranh nhất thời run rẩy, vài cọng không chống chịu được bị  thổi bay theo gió. Theo cửa sổ nhìn vào trong gian nhà gần như trống rỗng chỉ có bốn bức tường, cuộc chiến đang vào hồi quyết liệt, vừa lúc nam nhân lại yếu thế thụt lùi một bước.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  m2 Z1 k- O5 s% `% v2 T, }
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 K; n' h1 r1 `2 ^1 b2 a# i, e
Trong ngôi nhà tranh, ánh đèn dầu nhỏ bé leo lét, cùng với một tia nắng yếu ớt cuối cùng trong ngày khẽ lay động, chiếu sáng bên bàn hai khuôn mặt một lớn một nhỏ.
©2019 Kites.vn | " I8 L: `" n: y2 qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 K3 V" j9 c/ @6 n" g8 U3 [+ [
“Sau đó, cha liền đem tất cả tiền trên người cho tiểu nương tử bán mình táng phu đáng thương kia, cho nên mới trừ bỏ bốn cái bánh này, ngay cả chút gạo chút muối nào cũng không có?” Nghe xong Phạm Thông giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn Tiểu Ngư có vẻ động lòng, còn chủ động kết luận cho câu chuyện.
©2019 Kites.vn | , G0 l+ _' k& c) r8 nAll rights reserved
) I* Q$ k. ^  N* h# d2 J! @©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Ngư con không biết Tiểu nương tử kia đáng thương thế nào đâu, nàng cùng trượng phu* vì quê nhà bị lũ lụt mới đi tìm người thân, ai ngờ họa vô đơn chí, còn chưa tới kinh thành trượng phu liền bệnh chết trên đường. Nàng một nữ tử tuổi còn trẻ không nghĩ ra được gì, lại không quen biết ai, không tiền bạc, ngay cả áo quan cũng không mua nổi, nếu không phải cha vừa lúc thấy, nàng cũng chỉ có thể bán mình vào Hoàng gia làm nô tỳ.”
©2019 Kites.vn | ' `) |  ^) F% o/ gAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 z1 j0 h# q, }. A, o2 t0 A: ?( w! PAll rights reserved
*Trượng phu: chồng
©2019 Kites.vn | + C3 `/ B8 Q8 ?& [+ `All rights reserved
$ w* N/ L4 d3 e9 ]4 D5 h, H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thấy con gái sắc mặt lại âm u, có chút áy náy, Phạm Thông tinh thần tỉnh táo được một chút, sống lưng cũng thẳng lại ít nhiều, lấy tinh thần hiệp nghĩa nói nghiêm nghị: “Nếu là nàng gặp được một ông chủ tốt thì không nói làm gì, nhưng nếu như là Hoàng gia ở trấn trên, nhà đó nổi tiếng ngang ngược độc ác, ở nhà họ người ở thường bị đánh đập thương tích đầy mình, con nói cha thân là người trong chính đạo, làm sao có thể thấy chết mà không cứu, trơ mắt nhìn người ta nhảy xuống hố lửa?”
3 s7 B  E% R& k4 \1 m: n©2019 Kites.vn | All rights reserved
; f- j) i* ?, N/ z3 f& \©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Vâng.” Phạm Tiểu Ngư gật gật đầu, quả nhiên lại là cái chuyện xưa chó gặm.
" M5 k% d$ g7 ?4 p7 K$ \" {" a: r©2019 Kites.vn | All rights reserved
' Z: y1 `9 h6 u. S7 c+ g* w©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Con gái  bảo bối, hiện tại con đã biết hết tiền căn hậu quả, sẽ không giận phụ thân chứ?” Dõng dạc nói, Phạm Thông tràn ngập chờ mong nhìn con gái, mà Phạm Đại, sau khi vào nhà liền cố ý đứng lùi ra xa, bất động thanh sắc lui lại từng bước, ánh mắt tràn đầy vẻ đồng tình thông cảm.
©2019 Kites.vn | 1 ^4 M' N* l) K# @% m! l" HAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# z; N& Y( b. w
Đại ca ngu ngốc, đến bây giờ còn không hiểu tính con gái sao, chuyện này nếu đổi lại là hắn, đã sớm cúi đầu tỏ vẻ hối hận, còn thề không có lần sau, đại ca lại còn dám dùng loại khẩu khí này để nói chuyện?
. y) j: E( g4 z& R1 q* E©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 V' h3 Y6 c% \% F) qAll rights reserved
Ai, cùng một bụng mẹ sinh ra mà tại sao trí thông minh lại cách xa nhau như vậy?
©2019 Kites.vn | : ~/ W5 G; A9 I% D, e- eAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ) C! d/ w, a3 n$ G1 ?; AAll rights reserved
“Đúng vậy, không trách cha, đương nhiên không thể trách cha… Cha mẹ người khác dù cho có người ăn xin chết trước cửa cũng mặc kệ không quan tâm, chỉ cần con cái của mình có thể ăn no mặc ấm, còn lại thì mặc kệ, một chút thương cảm cũng không có. Còn con, con có người cha vô cùng thích hành hiệp trượng nghĩa, thà rằng cả nhà mình chịu đói cũng muốn cứu tế người khác, chúng con thân là con cái, kiêu ngạo còn không kịp, làm sao còn dám trách cha? Con chỉ là có một chuyện nghĩ mãi không ra, rất muốn thỉnh giáo phụ thân, tại sao ngài rõ ràng là người hào hùng vạn trượng, nơi nơi đều tôn kính là đại hiệp, nhưng người ta lại gọi con và Đông Đông là ăn mày vậy?”
  z2 Y" S: o) i3 [# |3 n, S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & E8 m. A' S! `, b; |/ YAll rights reserved
Phạm Tiểu Ngư không giận cười lại, nói đến từ “con cái” cùng “ăn mày” giọng nói mềm mại  kéo dài, thực ngọt ngào, hơn nữa thanh âm vô cùng rõ ràng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 X$ m/ t( |: p; S, v' G  d# i
$ k$ u; W" _) s2 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Thông nháy mắt đờ người, hắn dù ngu ngốc cũng nhận ra ngữ khí châm chọc liên tiếp trong lời Tiểu Ngư, lại nhìn trên người Tiểu Ngư bộ y phục cũ nát đầy mụn vá, nhìn khuôn mặt nhỏ gầy của nàng, khuôn mặt ngăm đen nhất thời đỏ lên, sau đó chuyển sang trắng bệch, rồi lại biến thành màu đỏ.

___________
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 24-3-2012 16:42:43 | Xem tất
              
©2019 Kites.vn | All rights reserved- V8 G) O0 \7 F' f7 W
CHƯƠNG 3: Làm người tốt

©2019 Kites.vn | 1 @, \7 l2 G7 R$ o0 gAll rights reserved
3 d) r1 R$ T2 s- k% A3 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 I3 L( X" R( W# J2 {! W+ V
Hì hì…..
©2019 Kites.vn | - I$ @3 o/ b2 D/ i* |0 nAll rights reserved
Nghe Tiểu Ngư dùng giọng mềm mại, mỉm cười mà tỏ vẻ giận dữ cùng kiêu ngạo, lại nhìn mặt Phạm Thông biểu tình phong phú, Phạm Đại nhất thời quên mất chính mình hẳn là không nên gây ra bất cứ sự chú ý nào, làm “khán giả” thầm lặng, đáng tiếc lại nhịn không được mà bật cười, thanh âm vừa mới phát ra lập tức hối hận.
©2019 Kites.vn | " r& j) q7 i% ~+ X4 [9 JAll rights reserved
! i. Q' }( z4 t% L2 h% P" {©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Thúc thúc thân ái của cháu, xin hỏi lời nói của cháu buồn cười lắm sao?” Quả nhiên Phạm Tiểu Ngư ánh mắt lập tức giống như thuốc súng bị đốt ngòi nổ, tóe ra ánh lửa kinh người.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 Y5 G- O5 o% S3 \) s* N2 v
2 b6 d( y6 y8 A" Z8 s* ^$ r1 y5 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Không, không  buồn cười, tuyệt đối không buồn cười!” Phạm Đại lập tức bào chữa, thân mình vẫn dán sát vào cửa không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào áo tơi treo trên tường.
©2019 Kites.vn | ) a3 b( E+ k( |All rights reserved
©2019 Kites.vn | * G* a! h$ u" i5 C# f/ FAll rights reserved
Tiểu Ngư khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lưu chuyển nhìn trở lại mục tiêu cũ Phạm Thông trong nháy mắt trên trán lại toát mồ hôi lạnh, đem gói bánh đặt trước mặt hắn, vừa cười vừa trầm ngâm hỏi: “Còn nữa, phụ thân à, xin hỏi nhà chúng ta hôm nay ăn xong chỗ bánh này, ngày mai sẽ ăn cái gì? Còn nữa, học phí chúng ta còn khất nợ tiên sinh dạy học khi nào thì đóng? Hình như sáng nay trước khi đi ngài còn nói với Đông Đông ngày mai nhất định sẽ đưa hắn đi đóng học phí? Sao vậy? Ngài cảm thấy nóng à? Tại sao trên trán lại toàn mồ hôi vậy? Con và Đông Đông mỗi tối đi ngủ còn thấy lạnh mà?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 e6 n9 d+ h0 q0 {& ^8 \. O% C( j
©2019 Kites.vn | All rights reserved, E3 [7 I! ^6 u5 s
Khó chịu sao? Chính là muốn ngươi cái kẻ muốn làm người tốt này thông suốt! Hừ, nàng không tin, nếu trên đời này mà có nhiều người muốn làm đại hiệp người tốt như vậy, thật sự đại nhân đại nghĩa lúc nào cũng đem lợi ích người khác xếp ở vị trí hàng đầu thì thế giới này đã sớm thái bình vĩnh cửu, làm gì còn nhiều ân ân oán oán như vậy?
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ w: B2 G( X& z2 |- Q9 |) K$ A; t
©2019 Kites.vn | ) m# ?0 o+ _: q6 a3 S1 sAll rights reserved
A, không đúng, nàng làm sao lại khoa trương loại người tốt như vậy, phải là kiên quyết khinh bỉ loại người này mới đúng!
/ A8 a; T* A7 P" ^5 @  E! C©2019 Kites.vn | All rights reserved
; a1 P: @# \+ [3 O' |# R©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Cái này.. này…” Phạm Thông ngay cả mồ hôi cũng không dám lau, cười nịnh nửa ngày, đột nhiên trước mắt sáng ngời, lấy lòng nói: “Con gái bảo bối, cha xin lỗi, cha biết mình sai rồi, về sau nhất định sửa, cố gắng săn thú nuôi gia đình, cho Đông Đông học hành, không bao giờ… tiêu loạn tiền nữa, con đừng giận nữa có được không? Cha ngày mai nhất định sẽ săn thêm nhiều thú rừng đem về, nhất định cho con cùng Bạch Thái ăn no, được không?”
4 G& @7 Z' E  ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & H9 Z- p8 }5 A$ pAll rights reserved
“Cha gọi Đông Đông là gì? Cải trắng (bạch thái có nghĩa là cải trắng)? Nhắc tới cái tên này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ngư nhất thời trầm xuống.
4 V8 ]" q. \# V% r, H©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | / J# }; N. q, E* _/ {& QAll rights reserved
Hắn còn mặt mũi mà kêu cái tên này sao? Thử hỏi trên thế giới này có người cha nào khi đứa con sinh ra, trong nhà chỉ còn mấy cây rau cải trắng liền đặt tên cho đứa con trai là cải trắng? Uổng cho hắn bộ dạng đường đường cao bảy thước, không nghĩ rằng sau này sẽ khiến con mình tự ti bị ám ảnh sao? Về sau trưởng thành làm thế nào mà đối mặt cùng bạn bè người ngoài?
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ c, a" z  f* c: v, I: ]
: w0 |1 `/ \$ g) k+ y2 e4 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
“A, không không, là Đông Đông, Đông Đông!” Phạm Thông vội sửa lại, nhân tiện tặng kèm thêm một nụ cười tỏ vẻ thập phần hối lỗi biết sai liền sửa.
©2019 Kites.vn | 5 x+ y$ U  _' v  v$ ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | $ L6 b9 e% O( f8 BAll rights reserved
“Chuyện của Đông Đông tạm thời gác sang một bên, hiện tại con cũng không muốn nói nhiều vô nghĩa. Con hỏi cha, nếu cha ngày mai vẫn không sửa được, không mang được lương thực và học phí của Đông Đông trở về, đến lúc đó phải làm sao bây giờ?” Tiểu Ngư không có tâm tư đùa cùng hắn nữa, nói vào trọng điểm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 Y, t0 h! \9 ?
©2019 Kites.vn | All rights reserved; z9 ?- Z8 G( ^+ m
Không ngừng hy vọng, không ngừng thất vọng, loại trò chơi này đã đùa nhiều lần rồi, nàng không có hứng thú chơi lại nữa.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: F" T' w+ L& Z3 C5 o1 r
©2019 Kites.vn |   |8 T  S' ~2 h! {; V( S; z2 M+ nAll rights reserved
“Sẽ không, cha ngày mai nhất định nói được sẽ làm được.” Phạm Thông vội thành khẩn hứa hẹn.
©2019 Kites.vn | - A, u0 `- r2 P( ^7 ~# xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + c2 p9 i5 }/ G, c/ c$ p* aAll rights reserved
“Loại cam đoan này con đã nghe qua vô số lần.” Tiểu Ngư khinh thường nói.
2 o6 v% R; j  c, u. ~1 S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 n4 Y, F0 k3 w" C9 ]! j/ |- i- Y
Ách.. Phạm Thông sửng sốt, cười nịnh một chút, nhíu mày khó xử, rồi đột nhiên đứng dậy, trịnh trọng giơ tay lên thề: “Nếu ngày mai ta không mua gạo và muối đem về, còn khiến mọi người đói bụng, phụ thân ta sẽ không phải là anh hùng mà là cẩu hùng!”
. N$ Y+ s& ~8 D. P©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | : _6 u( n$ X& ~' \: {& V/ BAll rights reserved
“Anh hùng? Anh hùng thì đáng bao nhiêu tiền? Trong mắt ta, cẩu hùng so với anh hùng còn tốt hơn nhiều.” Tiểu Ngư châm chọc nói, “Ít nhất cẩu hùng còn đem được thức ăn về cho con mình ăn no.”
©2019 Kites.vn | $ f7 C. i! D. G* A  sAll rights reserved
©2019 Kites.vn | # r1 P/ g7 V: a" F- qAll rights reserved
Đừng trách nàng nói lời chua ngoa như vậy, người làm cha này thật sự làm cho người ta không thể nhịn được nữa. Đúng, nàng không nhớ rõ cái gọi là “qua lại”, khiến nàng có tai có mắt, nàng có thể nghe được nhìn được, cũng miễn bàn linh hồn của nàng nhập vào thể xác này, không thể không nhập gia tùy tục, tự nhiên là muốn tìm hiểu tình huống gia cảnh cụ thể, Đông Đông từ lâu đã buồn thiu kể cho nàng nghe “Công tích vĩ đại” của lão cha nhà này.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; h  i# }* ?/ x; S" t* W
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 r' ?) }# G+ Z  L5 y* b
Trước đó, nàng sở dĩ không trách móc truy cứu, ngay cả đói khổ cũng an phận chịu đựng, tìm một chút rau dại linh tinh làm đồ ăn, không phải không để ý đến lỗi của bọn họ, chẳng qua chỉ muốn cho Phạm Thông một cơ hội, hy vọng Phạm Thông trải qua vài lần như vậy có thể tỉnh ngộ, nhận ra chính người nhà của mình mới là quan trọng, không cần luôn luôn vung vãi lòng tốt mà thôi, cũng không nói lên rằng nàng đồng tình với việc bọn họ làm.
# z/ G) v/ O3 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 T! m9 N  O- W0 `# I" h6 Z+ b
Đúng, giúp đỡ người khác làm niềm vui là một phẩm chất tốt, quả thật cũng đáng đề cao tôn trọng, nhưng vấn đề là giúp người cũng phải có khả năng, đầu tiên phải hiểu được chính mình có khả năng gì để giúp. Nếu hôm nay cả nhà được ăn no không phải chịu đói rét khổ sở như vậy, cứ thoải mái làm việc tốt nàng và Đông Đông tám đời cũng không quan hệ, nàng cũng sẽ không can thiệp đến. Nhưng hiện tại thì sao? Mắt hắn để làm gì, ngay cả tình trạng trong nhà rõ rành rành như vậy cũng không nhìn ra được?
/ V" t. ]9 `( v' j©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 z4 N- v+ a" y6 ^( A  d©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng không chút nghi ngờ rằng nếu còn tiếp tục như vậy, nói không chừng một ngày nàng và Đông Đông đột nhiên chết đi, dù không phải chết đói, bằng thân thể còm cõi này của hai tỷ đệ phỏng chừng một chút bệnh tật cũng đủ để cướp đi sinh mệnh của hai người, đến lúc đó lão cha này mới chịu để ý đến. Nói không khách khí, đây là thời điểm sinh tử, nếu sinh tồn còn khó thì mặt mũi thể diện hết thảy đều vứt hết.
/ i8 I  t4 Q; F& A8 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
3 e6 t* W( X5 E4 o" d$ z©2019 Kites.vn | All rights reserved
“….” Không nghĩ tới Tiểu Ngư không khách khí như vậy, Phạm Thông nhất thời mặt cứng đờ, nửa ngày sau mới lại bất đắc dĩ hạ giọng thì thầm ủy khuất: “Ta có tìm đồ ăn mà, hôm qua chúng ta còn ăn thịt chim trĩ…”
& X9 K1 O8 [) F4 \7 ^6 O# L0 d©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 U8 a) n  p9 A
“Còn nói nữa?” Nhắc tới món thịt này, Tiểu Ngư  lại giận dữ, “ Cha cho là mỗi ngày đều ăn thịt là rất giỏi sao? Chúng ta muốn ăn chính là cơm, muốn ăn chính là rau dưa, muốn ăn chính là muối, muối! Muối! Cha có hiểu hay không hả?”
7 S( e! I6 r1 t& k5 m% I& r0 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ; W% u' }3 x& U4 K  PAll rights reserved
Nếu nàng muốn ăn thịt, chẳng lẽ buổi sáng còn không nói bọn họ để lại một chút thịt thú rừng sao?
©2019 Kites.vn | + c: Q# q) ?# M# v0 i, sAll rights reserved
# b7 o$ g$ l/ M% X( H& N©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vấn đề là từ khi nàng xuyên qua đến đây trở thành một cô bé con chín tuổi, đã nhiều ngày như vậy, bữa ăn có muối ở nhà này đếm số lượng còn không quá năm sáu ngón tay. Đồ ăn nhìn thì có vẻ thịt thà phong phú, kì thực lại thê thảm, ăn thịt rừng suốt ngày khiến nàng răng đau người nóng, nhìn đến là thấy buồn nôn, nếu không phải quá đói thì ngay cả một miếng nàng cũng không muốn đụng đến. Đến đêm, muốn nếm vị mặn của muối đến độ nằm mộng liền thấy mình uống nước biển, lại càng hoài niệm kiếp trước đi chợ khó tính lựa chọn đồ ăn, rau này ăn ngon, loại quả kia ăn không thích.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 t( D, f+ D) Q. p! Y& R
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 A' K9 N2 I! \
Bất quá, nếu sớm biết rằng bọn họ lấy tiền bán được đi cứu trợ cái người đáng thương nào đó, nàng thà rằng miệng ăn đầy những thứ đó cũng không khiến bọn họ mang đi bán.
# |& L1 i: N4 ?% U  U- n©2019 Kites.vn | All rights reserved
- g5 Q" V. ^3 K0 A" B' O* a0 e9 _* f©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Từ từ, bình tĩnh…” Đối mặt với cơn giận dữ của Tiểu Ngư, Phạm Thông không khỏi sợ hãi rụt cổ lùi lại, cẩn thận hỏi, bồi thêm gương mặt tươi cười: “Như thế này được không? Cha nghĩ cách đi vay một ít tiền, trước cho Đông Đông đóng tiền học phí, mua trước một ít lương thực, sau đó sẽ cố gắng săn thú trả nợ.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved. c* a6 t5 A6 c, M. r4 Z% D' U) a
8 x" `9 |& T5 a0 f8 v& d©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Đương nhiên có thể, nếu như cha có thể vay nổi.” Nhắc tới vay tiền, Tiểu Ngư nhịn không được cười nhạo một tiếng.
8 L" Y& B* q/ s. o©2019 Kites.vn | All rights reserved
: G. Z9 i9 z4 O- G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng sở dĩ khinh thường Phạm Thông là người tốt, kiên quyết phản đối hắn hành hiệp trượng nghĩa, trừ bỏ lão cha ngốc này thường “vĩ đại vô tư” mà đặt người ngoài lên trên đầu chị em họ, nguyên nhân lớn nhất chính là vì thái độ quá ư là vô ơn của người dân nơi này. Phạm Thông quá mức thiện lương, giúp đỡ người khác chưa từng nghĩ đến báo đáp là một chuyện, nhưng người được hắn giúp có thái độ gì lại là chuyện khác. Trong vòng  mười dặm quanh đây có bao nhiêu người có thể giống như Tôn đại thúc có ơn thì báo đáp? Lại có bao nhiêu người rõ ràng là nợ ân huệ cha nàng nhưng sau lưng lại đi chê bai hắn ngốc, châm biếm hắn dễ lợi dụng?
©2019 Kites.vn | + V. a. ~9 g" D, WAll rights reserved
* m$ d! n! J8 d©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thật giống như cái tên Tiểu Cát hay bắt nạt Đông Đông, cha nó năm trước đánh xe đi đến chân núi không cẩn thận bị lật, nếu không phải Phạm Thông đúng lúc tìm được hắn, lại cõng hắn lên trấn trên tìm đại phu, liệu còn có thể sống đến bây giờ sao? Nếu có chút cảm kích nào, hắn nên dạy dỗ lại con mình cho tốt, thằng bé kia kiêu căng hư hỏng luôn bắt nạt Đông Đông gầy yếu. Còn có Hoàng gia phía tây trấn, mấy tháng trước nhà bị cháy, cũng là Phạm Thông chịu nguy hiểm giúp bọn họ lấy được tài vật quan trọng ra ngoài, bọn họ báo đáp như thế nào? Lại có nhà tự xưng là dòng dõi thư hương kia, lại là Lý gia, Lưu gia…
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ a+ z3 f9 F2 ~/ u+ B
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ d. u6 _9 X& D( }- i3 ~) E
Nàng dám đánh cược, trong phạm vi hơn mười dặm quanh đây, khó mà tìm ra được nhà nào không chịu qua sự giúp đỡ của Phạm Thông, nhưng có ai nhớ đến mà giúp đỡ tỷ đệ các nàng được chút nào? Nếu như sau khi tỉnh dậy, nàng còn cảm thấy may mắn có được một người cha nghĩa hiệp, đến giờ này, hai tiếng đại hiệp đối với nàng quả thực chính là một loại châm chọc trắng trợn khó mà chịu đựng.
/ L, B# D* B, W( R# A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 X; r) x; T7 H/ o+ G
Tiểu Ngư càng nghĩ càng giận, nhìn đến Phạm Thông kia bộ dạng lúng túng, nửa ngày không nghĩ ra được cách gì, lại cảm thấy tức giận trong ngực như phát nổ bùng cháy dữ dội.

________________

Bình luận

bạn thông cảm nhé, chap mới đăng mình sẽ sửa lại cho dễ đọc hơn. Mấy chap này bạn dùng tạm phím Ctrl + để đọc nhé. ^ ^.  Đăng lúc 21-2-2013 12:49 AM
mình cứ tưởng để chữ kiểu này đã rời, đỡ nhức mắt và dễ đọc hơn rùi chứ. ><.  Đăng lúc 21-2-2013 12:47 AM
truyện hay lắm bạn! Nhưng bạn có thể cho font chữ lớn hơn 1 xíu và khoảng cách giũa các dòng to hơn xíu dc ko, như thế sẽ dễ đọc hơn :) tks bạn  Đăng lúc 20-2-2013 05:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-3-2012 19:07:59 | Xem tất

! y: X4 ]6 p$ p! B# W$ x( i©2019 Kites.vn | All rights reserved
CHƯƠNG 4: Ta làm chủ nhà

+ U0 Z7 y1 l# _; J' y) p- ?* Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
6 Y5 x* h3 n4 W: k, p- |- c©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 C/ v" f  B- C! t2 t0 f% o% ~+ VAll rights reserved
“Tỷ tỷ, cha, Nhị thúc, con đã về!” Đang lúc Tiểu Ngư không chút lưu tình chuẩn bị châm chọc tiếp, bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói thanh thúy, đúng lúc cứu Phạm Thông thoát khỏi xấu hổ.
©2019 Kites.vn | ( L; n9 |# ~# aAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! q. d. U% R, `
“Con ngoan, con đã về rồi? Hôm nay ở lớp học có gì vui không?”
©2019 Kites.vn | 6 ?. o# e% z; N0 tAll rights reserved
©2019 Kites.vn | / J# D3 O# y0 uAll rights reserved
Nghe được giọng nói kia, Phạm Thông nhất thời như tù tử hình vớ được lệnh ân xá, vội lấy cớ quan tâm con cái chạy trối chết ra ngoài, đệ đệ sinh đôi Phạm Đại của hắn cũng cơ hồ nhanh như chớp biến mất trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại một mình Tiểu Ngư.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: H0 a7 C  d' p
©2019 Kites.vn | All rights reserved, y  I: h) s$ e. B, o8 T
Thật buồn cười, bọn họ nghĩ lấy Đông Đông làm tấm mộc thì chuyện hôm nay có thể xong sao?
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 h# M2 \" f. k: c5 t; e2 }" Y6 y- e
©2019 Kites.vn | " A7 J& }: S! g) aAll rights reserved
Tiểu Ngư cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang đứng dậy, bình tĩnh lại đi ra ngoài. Bất quá khi nàng trông thấy cậu bé gầy gò bé nhỏ như một viên kẹo đậu đỏ bị hai huynh đệ sinh đôi kia vây lấy, trong mắt không tự chủ được cảm giác ấm áp tràn trề, thanh âm cũng nhu hòa lại, mỉm cười gọi tên thân mật của hắn: “Đông Đông!”
©2019 Kites.vn | 4 Z1 v% m+ V1 Q/ @# `All rights reserved
" f2 J. ?5 @4 A. L) s3 _$ t©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Tỷ tỷ!” Viên kẹo đậu đỏ chân tay đồng dạng nhỏ bé, mái tóc hoe hoe vàng, đại danh là Bạch Thái đang có chút không quen sự quan tâm nhiệt tình bất thường của hai huynh đệ sinh đôi, thấy Tiểu Ngư, khuôn mặt nhất thời giãn ra vui vẻ bước về phía nàng, kéo tay nàng vui vẻ cười không ngừng : “Tỷ tỷ, hôm nay tiên sinh dạy chúng ta Nhất thủ thi, nói là đương kim hoàng thượng chính mình viết, Đông Đông đã học thuộc, Đông Đông đọc cho tỷ tỷ nghe được không?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 q+ Z+ ~8 E0 {# A
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 I. i; Y% _/ Y* z
“Đương nhiên là được. Đến đây, bên ngoài gió lạnh, mau vào nhà đi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 j  f: G" d3 r# n( S' i* X0 L
: x; w$ G5 W) n8 u( n3 K, t. C- e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tiểu Ngư mỉm cười nắm tiểu đệ đệ mi thanh mục tú xinh xắn không nhanh không chậm đi vào trong nhà.
5 f7 F' P+ u; K- Z2 a©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" o! I9 S4 M7 d% N/ U1 z( a
Thừa dịp hai chị em xoay người, Phạm Thông vội bắn một ánh mắt về phía đệ đệ, ý bảo lát nữa nhất định phải giúp hắn nói chuyện, Phạm Đại lại nhìn lại, ý bảo lực bất tòng tâm. Phạm Thông chắp tay lại khẩn cầu, Phạm Đại hai tay xua lia lịa.
5 J4 L" @% b' _0 S! L( j* ?' K©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) y" J, s$ f/ |0 v* t% P9 i5 HAll rights reserved
“A, hôm nay trong nhà có bánh bao ăn!” Trong khi hai huynh đệ còn đang bế tắc thì Bạch Thái nhìn thấy mấy cái bánh trên bàn đã mừng rỡ kêu to, hai huynh đệ thần sắc không hẹn mà cùng cứng đờ.
. [2 L2 U* j. A5 K3 P- Z6 S©2019 Kites.vn | All rights reserved
& T6 n" a! `5 ^- P  }$ x( z©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Đúng vậy, đây là cha chúng ta lấy hai con thỏ hoang và một gà rừng đổi lấy, Đông Đông, đệ nói cha chúng ta có phải rất lợi hại không?” Bên trong quả nhiên truyền ra lời nói châm chọc.
©2019 Kites.vn | & S: ]4 d7 V+ o) C- \All rights reserved
1 b  d$ y) j; }& y6 q  g©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Phụ thân lại lấy tiền bán thú săn được cho người ta sao?” Phạm Bạch Thái lập tức hiểu ra tại sao vừa nãy cha và Nhị thúc lại nhiệt tình như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tràn đầy thất vọng, chán nản cúi đầu, không còn tâm trạng đọc thơ nữa, rầu rĩ nói: “Học phí của đệ làm sao bây giờ? Hôm nay tiên sinh hỏi đệ, đệ còn nói cha hôm nay mang nhiều thỏ hoang gà rừng đem bán, ngày mai là có tiền đóng.”
7 Q, _, O  r! _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - {! F8 n1 m* C/ W: dAll rights reserved
“Các người nghe thấy không?” Tiểu Ngư đau lòng xoa đầu Đông Đông, lạnh lùng nhìn về phía cửa sổ, “Hiện tại không có tiền đóng học phí, các người nói ngày mai Đông Đông làm sao đi học đây?”
©2019 Kites.vn | 8 e. M" h5 C, [0 m5 c1 Y6 c& KAll rights reserved
©2019 Kites.vn |   X* K9 `- Q. Z6 k8 E0 MAll rights reserved
“Thực xin lỗi!” Phạm Thông cúi đầu áy náy đi vào, Phạm Đại sờ sờ cái mũi, chỉ muốn trốn tránh bên ngoài nhưng không dám, đành phải theo vào, bất quá vừa qua cửa liền bất động, giữ tư thế sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào, giống như Tiểu Ngư đáng sợ như Mẫu Dạ Xoa vậy.
0 l8 y4 k+ a$ C/ D/ o©2019 Kites.vn | All rights reserved
  N% _7 A8 @& [5 Y& H3 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Thực xin lỗi? Thực xin lỗi có thể làm cho Đông Đông ngày mai được đi học không? Có thể làm cho tỷ đệ chúng ta có cơm ăn, có quần áo mặc không?”
©2019 Kites.vn | ( r# T+ u" V) R% ]# s7 L. UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + t+ d' u6 `( oAll rights reserved
Thấy Phạm Thông lại lộ ra cái loại thành khẩn này, quay người đi sẽ lại chứng nào tật nấy, Tiểu Ngư bực mình nhịn không được đập mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng “rầm” lớn, mạnh đến nỗi ngọn đèn suýt nữa thì bị đổ, trong phòng ánh sáng nhất thời lung lay một trận.
: p+ G, L# F$ }2 r- g3 R$ M/ f©2019 Kites.vn | All rights reserved
% }0 U. I! ^; [3 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lão hổ không ra uy, coi ta là mèo bệnh sao?
# D0 b* F. B- W' J0 T3 m4 u/ d©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' I, C( a' r4 H+ Y) Y6 Q3 s
“Tỷ tỷ?”
©2019 Kites.vn | % M6 z9 D0 O4 z% @All rights reserved
©2019 Kites.vn |   p  c* H6 n5 v4 c3 pAll rights reserved
Chưa từng thấy tỷ tỷ giận dữ như vậy, Phạm Bạch Thái nhất thời hoảng sợ, bánh bao trong tay rớt xuống bàn, Phạm Đại cùng Phạm Thông đều giật mình mở to hai mắt.
©2019 Kites.vn | - u8 \  A6 G" y0 e' d" r* D  HAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + Z$ V- B: |& j. \6 J; gAll rights reserved
“Đông Đông, bánh bao lạnh ăn sẽ không ngon, đệ giúp tỷ tỷ đem vào phòng bếp hấp lại một chút nhé!” Ý thức được chính mình không không chế được tâm tình dọa tới Đông Đông, Tiểu Ngư vội hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười một chút, không để ý bàn tay đang đau rần lên đem bao bánh nhét vào tay đệ đệ, dịu dàng nói: “Chờ nóng rồi đệ cứ ăn trước, tỷ tỷ cùng cha và Nhị thúc nói chuyện một lát.”
©2019 Kites.vn | ( q/ n' S: y  j6 }  x0 QAll rights reserved
3 Q$ C: }1 e* v; C7 |1 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nói trắng ra từ ngày đến đây, người duy nhất có thể khiến lòng nàng trở nên dịu dàng ấm áp chính là tiểu đệ đệ bé nhỏ này, cho dù không vì chính mình, nàng cũng sẽ vì đệ đệ duy nhất có cùng huyết thống với cơ thể này mà cố gắng cải thiện cuộc sống.
0 J8 ^  ^0 T* s4 O©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' a  M3 E% k5 @. PAll rights reserved
Bạch Thái tiếp nhận gói bánh, đôi mắt nai con lo lắng nhìn, giọng nhỏ nhẹ cầu xin: “Tỷ tỷ, cha, vậy mọi người có gì từ từ nói, đừng cãi nhau được không ạ?”
0 G8 j3 m. M, D) A6 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 F7 C" n3 x2 {! dAll rights reserved
Phạm Tiểu Ngư sững một chút, rồi xoa đầu nó, cố gắng nở nụ cười dịu dàng nhất: “Được, tỷ tỷ đồng ý với đệ, cùng phụ thân từ từ nói chuyện.”
©2019 Kites.vn | " w/ Z1 }, z* a& Z$ x. TAll rights reserved
0 ?7 {- s' i3 l©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Bạch Thái há miệng tựa hồ như muốn nói gì, nhưng rồi lại im lặng cúi đầu đi vào bếp.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( N  j/ l) X- K0 w* V* g1 Q5 h
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 ~0 J; c) a4 }8 ?% v9 g* @
………..
$ N% p. X/ \1 ~. N6 _' s" I+ O7 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - C& f7 {8 ~; H7 lAll rights reserved
“Tiểu Ngư, con đừng giận nữa, về sau cha nhất định sẽ nói được làm được, nếu không bấy giờ cha đi săn thú, ban đêm dã thú đi kiếm ăn nhiều, cha và thúc thúc kiếm một chút thổ sản, sáng mai con cùng cha đi bán, tiền con giữ toàn bộ, không, về sau tiền đều đưa con giữ hết, con xem như vậy được không?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved) p4 V  V# C" Z8 |) F) @$ ~; N
©2019 Kites.vn | 9 Y! J6 Y- m  |6 e% H, }% [2 A$ mAll rights reserved
Nhìn đứa con trai nhỏ bộ dáng mất mát biến mất sau cánh cửa, lại nhìn con gái mặt lạnh lùng, Phạm Thông ngoài áy náy ra thì đều là tự trách, xấu hổ lại càng thêm xấu hổ, chỉ có thể cầu xin lấy lòng.
©2019 Kites.vn | 0 D, h' T( I% _4 q0 N: xAll rights reserved
9 x- m2 q: ?0 S- `( x9 o- M0 g* Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hắn kỳ thật cũng biết chính mình cho dù muốn trợ giúp mọi người cũng cần biết lượng sức, ít nhất phải nuôi nấng con mình cho tốt rồi mới giúp người ngoài, nhưng mỗi khi nhìn thấy người gặp khó khăn đều không có cách nào làm như không thấy, sau đó không kịp suy nghĩ gì liền đem tiền trên người lấy ra, nhưng điều này cũng không chứng tỏ hắn không yêu thương Tiểu Ngư và Bạch Thái nha! Nếu có thể, hắn nguyện ý trả giá hết thảy để Tiểu Ngư và Bạch Thái được bình an và vui vẻ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ \0 f4 w, \8 _$ h+ e) K* X
  m: v7 V  L5 ?9 N3 ~7 N" |$ e" s# J©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Đây là ý của cha?” Phạm Tiểu Ngư hoài nghi nhìn hắn, “Cha sẽ không quay đầu đổi ý chứ?”
©2019 Kites.vn |   `. X6 o; L! W' g' B, DAll rights reserved
% x* K- R; e' h/ m6 H©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Sẽ không!” Phạm Thông dùng hết sức gật đầu, sau đó lại vội lắc đầu, chỉ vào Phạm Đại nói: “Thật sự sẽ không, Nhị thúc của con có thể làm chứng.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 P7 ^9 O- X* j
' Q; a, Z2 r' v. \©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Nhị thúc, thúc cũng là một thành viên trong gia đình, thúc đồng ý sao?” Phạm Tiểu Ngư lập tức nhìn thẳng Phạm Đại.
4 ~; d2 _) X4 _) T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' _- f1 }" s+ H; ?All rights reserved
“Ta không có ý kiến gì.” Phạm Đại lập tức thức thời tỏ thái độ.
©2019 Kites.vn | 6 F4 Q, o0 L( u5 t/ aAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# U/ w* c' W0 K; X& O& b# h
“Tốt lắm!” Phạm Tiểu Ngư vỗ bàn, “nếu cha và Nhị thúc đều nói như vậy, con hôm nay sẽ bỏ qua cho hai người lần cuối cùng. Bất quá, con trước tiên nói rõ, về sau chẳng những tất cả tiền, tài sản trong nhà đều là con bảo quản, mặt khác việc lớn việc nhỏ hai người cũng phải nghe con, nói cách khác, nhà này về sau sẽ do con quản.”
©2019 Kites.vn | 8 A0 z: p% u) {) H. f% E. MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 e+ o% b3 M; k  I" f8 c, e1 YAll rights reserved
Ý định này đã có từ khi nàng xuyên qua được ba ngày, sau lại hơn  mười ngày thích ứng và quan sát càng làm nàng thêm quyết tâm thực hiện. Nếu Phạm Thông không có cách nào ước thúc chính mình, như vậy, nếu nàng muốn cải thiện toàn bộ cái nhà này, điều kiện tiên quyết là nàng phải làm chủ.
) O0 b& q0 ^1 y: C% \1 F4 G1 f, c  u©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 B) e* b" j' c6 R2 @
“Chủ nhà?” Nhị vị huynh đệ sinh đôi hai miệng một lời hô lớn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) C. X8 K' {4 L* [& l, n
8 }8 s4 g1 K* c$ i©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Thế nào? Không được sao? Chẳng lẽ hai người nghĩ rằng trong cái nhà này còn người có thể so với con làm chủ nhà tốt hơn sao?” Phạm Tiểu Ngư khinh bỉ nhìn bọn họ.
5 G, I9 b, t6 \- N) M5 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# ^0 L# ^( h4 X3 ~; f* T
Một người vừa nghe người khác cầu xin liền nhão ra như bùn, có thể táng gia bại sản để làm người tốt cứu vớt thiên hạ, một kẻ cả ngày chỉ biết say mê võ công mộng thành đệ nhất cao thủ võ lâm, một đứa trẻ mới bảy tuổi thành thục sớm biết giúp người nhà chăn trâu thả ngỗng? Một cái nhà nghèo khổ rỗng tuếch đáng thất vọng thế này ngoại trừ nàng một người xuyên không có trí nhớ từ kiếp trước đảm đương thì còn ai có thể làm nữa?
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 c' o, `8 ^& B0 K( r9 x
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 Q0 e  w+ m: F; n. o2 u% z, o6 k
Ít nhất sau khi nàng làm chủ, tuyệt đối sẽ không khiến cho mọi người ngay cả cơm ăn cũng không đủ no, quần áo không đủ ấm, lại càng không để cho Đông Đông chăm chỉ ham học sẽ không được đến trường..
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-3-2012 19:10:06 | Xem tất
CHƯƠNG 5: Tìm tới cửa

©2019 Kites.vn | All rights reserved( d/ b0 C- i) z; o
©2019 Kites.vn | All rights reserved* A0 H4 e$ h$ A" r* N
! i' i: w5 I  i( f  y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhìn ánh mắt khinh thường của Tiểu Ngư, Phạm Thông và Phạm Đại hai khuôn mặt lại liếc nhìn nhau, hai người trong lòng đều hiện ra một sự việc, ý phản bác rốt cuộc không nói ra lời.
©2019 Kites.vn | # t% b; x* X5 I# c& }* [$ P0 |All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 V9 O; g# Y( O5 ^% x
Đừng nhìn Tiểu Ngư hôm nay thông minh lợi hại, có thể chạy nhảy khỏe mạnh, thế nhưng đã từng dạo một vòng qua quỷ môn quan, lúc ấy thân thể không một hơi thở, tim cũng không đập, Đông Đông suýt chút nữa khóc ngất đi, tình cảnh bi thảm đêm đó đến nay còn khắc sâu trong trí óc bọn họ, tuy rằng sau đó gặp được kỳ tích, Tiểu Ngư sống lại, nhưng dường như đã thoát thai hoán cốt mà trở nên thập phần thông minh, chỉ cần tưởng tượng đến là đã muốn rùng mình, nghĩ mà sợ hãi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! G9 u$ Q* [0 X* d) m
©2019 Kites.vn | - W( \* e2 N$ W) P" T2 v+ cAll rights reserved
Bởi vì, Tiểu Ngư sau khi tỉnh lại, đầu óc không như bình thường, thậm chí đệ đệ yêu quý hơn cả tính mạng cũng không nhận ra, tính tình cũng thật đáng sợ, ngay cả người đã trưởng thành như bọn họ cũng vô pháp nắm bắt được, cả ngày trừng to hai mắt ngồi ngây ngốc, thập phần dọa người, gấp đến độ Phạm Đại phải chạy nhanh mười dặm đến y quán, đem lão thầy lang tuyên án nàng đã chết lôi trở về.
/ h! \' v! }& ]; m0 {: n9 q; [0 I+ l©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- Z, ]: S2 w; N! O
Sau tuy Tiểu Ngư biết được rõ thân phận của mình, miệng cũng gọi họ là phụ thân, thúc thúc nhưng bọn họ có thể cảm thấy được, thực chất Tiểu Ngư cũng chẳng xem họ là trưởng bối, đôi khi trong ánh mắt luôn lạnh lẽo kia hiện lên vẻ coi họ như người dưng xa lạ. Loại cảm giác này làm cho lòng họ cảm thấy sợ hãi, nhưng ngoại trừ cẩn thận tránh làm nàng chịu kích thích, bọn họ không còn nghĩ ra được biện pháp nào khác nữa.
©2019 Kites.vn | / ?/ D- l2 R# L" MAll rights reserved
& |/ M& I& q- `( P* X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bởi vì, mặc kệ Tiểu Ngư có thay đổi như thế nào, vẫn chính là nữ nhân yêu quý của họ, bọn họ không mất đi nàng đã cảm thấy thực may mắn, làm sao còn dám oán hận ông trời.
©2019 Kites.vn | " V% ^" j5 |& D0 s/ ?, }) i7 r: ?All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 O1 @1 [: Y& m6 W5 M2 A% ]
Về sau, Tiểu Ngư chậm rãi trở lại bình thường, nàng bắt đầu nhúng tay cai quản việc nhà, hơn nữa còn hơn trước kia cẩn thận chiếu cố chăm sóc Đông Đông, còn thường khoa tay múa chân đề nghị việc này việc khác, kỳ quái chính là mỗi chuyện nàng nói đều hợp tình hợp lý không thể phủ nhận. Sau nửa tháng, nhà bọn họ quả thật có khá hơn, tối thiểu tiên sinh dạy học đồng ý cho Đông Đông được ngồi nghe giảng, trong nhà cũng không đến nỗi mỗi ngày một bữa như trước, hơn nữa cho dù có ăn rau dại so với trước kia cũng có hương vị hơn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' L, [- }8 c6 j5 W! A
©2019 Kites.vn | / V2 n1 o7 N, N) z# C6 \All rights reserved
“Con đồng ý tỷ tỷ làm chủ!” Ngay khi Phạm Đại Phạm Thông trong lòng đã muốn gật đầu đồng  ý, cửa bếp đột nhiên truyền đến giọng nói của Đông Đông, còn thật sự tỏ vẻ kiên định với ý kiến của mình.
©2019 Kites.vn | 4 j( \8 v/ s! ?8 c9 }, _; M& }: c' UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 [+ b* H7 G; c
Tuy rằng tỷ tỷ có lúc từng không nhận biết hắn, nhưng vẫn như cũ yêu thương hắn, lại làm cho hắn được đi học như ý nguyện, còn có thể khiến cho cha cúi đầu nhận sai, khiến cho thúc thúc cả ngày luyện võ cũng phải đi săn thú, hắn tin tưởng, chờ đến lúc tỷ tỷ làm chủ nhà, trong nhà nhất định có thể tốt hơn rất nhiều.
$ K9 Y& v$ S- R9 O# u©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 ]( ?& |3 B6 ~% M% C( nAll rights reserved
Tiểu Ngư trìu mến nhìn thoáng qua Bạch Thái, đến bên cạnh hắn xoa xoa đầu, sau đó hai chị em cùng ngẩng đầu nhìn hai huynh đệ.
7 e6 O9 g! I) `3 s# B©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ T" `6 n" h5 y- ]/ F! N
“Đông Đông cũng đồng ý, hai người không có ý kiến gì chứ?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved% I4 w2 N1 h5 z8 o7 ?! {
: X6 ]5 z9 U, e) Y3 G- Q$ m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Đại thần kinh luôn lười suy nghĩ vội vàng tỏ thái độ: “Ta không có ý kiến.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved, Q" M1 i" T/ e8 x2 ^
©2019 Kites.vn | / s/ ~1 R' d  E& E" d! {All rights reserved
Tuy rằng hắn có dự cảm, sau  khi Tiểu Ngư làm chủ nhà  hắn nhất định không được giống như trước cả ngày chuyên tâm nghiên cứu võ đạo, bất quá điều này so với việc đắc tội cô cháu gái khuôn mặt tươi cười như hoa nhưng ánh mắt lạnh lùng có thể khiến người ta tóc gáy đều dựng thẳng lên trời thì đều không là gì. Có trách thì trách chủ ý kia lúc trước là do hắn nói ra.
©2019 Kites.vn | $ a; }5 C9 `5 z, w/ ~7 K! kAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 H( e% c& s0 ?9 f# u
“Mọi người đều đã đồng ý, ta đây cũng không có ý kiến.”
" C8 Z0 M+ f- r" K, s©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 z3 r7 ^7 R$ ?/ pAll rights reserved
Trong lòng thua thiệt nhưng Phạm Thông vẫn gật đầu, chỉ cần con gái vui vẻ là được rồi, cứ theo ý nàng, coi như là hắn làm phụ thân bù lại một chút vậy. Ai bảo bọn họ hai người là trưởng bối mà ngay cả con cháu mình cũng không chăm sóc nổi đâu? Để Tiểu Ngư làm chủ nhà cũng không có gì không tốt, dù sao hiện tại Tiểu Ngư cũng đang quản hết mọi việc trong nhà đấy thôi. Bọn họ là người trong giang hồ, không thể giống như đám người buôn bán tính toán chi li, tùy nàng đi.
1 e. ?4 ~/ e. C/ W: R; [( c©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' s0 ^- ]- `8 |+ E( |
“Như vậy đã định, về sau trừ khi con đồng ý, ai cũng không thể lộn xộn một văn tiền.” Phạm Tiểu Ngư trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ z3 g; q" u& d' K) W3 ?5 Q
! [4 y9 E# o0 _  U% r0 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Thông và Phạm Đại vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.
' S1 c5 C& c* r3 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, C, p/ L; E! Q, Z" d" q
“Tốt lắm, đi ăn thôi! Ăn sớm nghỉ sớm.” Tiểu Ngư kéo bả vai Đông Đông đi hướng phòng bếp, nhà này ngay cả dầu thắp cũng phải tiết kiệm, mấy ngày nay nàng đã muốn quen trời tối là ngủ trời sáng là tỉnh theo tiêu chuẩn, ngủ sớm dậy sớm khỏe người.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( x: n6 r; ?0 F/ \
7 d- U, s4 J5 i( k. W0 c# X# @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mới đi vài bước, đột nhiên bên ngoài vang lên những tiếng ồn ào, một giọng thở phì phì hét lớn: “Phạm Đại, ngươi ra đây cho ta!”
/ ?) A) R% Y# X" E" ~$ y- D3 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " m9 P6 w  H; Q- @; p. m1 HAll rights reserved
…..
©2019 Kites.vn | All rights reserved- ]0 b5 E3 K# g: h
©2019 Kites.vn | " }: X" n7 f( V8 ^- BAll rights reserved

©2019 Kites.vn | % a# z) P/ A, M8 GAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# U! T) z' a( x& [+ H$ R4 c
Tốt, thì ra hôm nay chẳng những lão Đại hành hiệp trượng nghĩa, lão Nhị túi cơm cũng không làm được cái gì tốt a!
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 _1 w5 w/ m4 `! x
©2019 Kites.vn | All rights reserved; E3 M. }% j5 y, ]6 \/ I7 F' |
Nghe được âm thanh ồn ào bên ngoài, tâm trạng Phạm Tiểu Ngư rất khó mới bình tĩnh trở lại lập tức bị thổi bùng, hai mắt như hai lưỡi kiếm sắc bén quay đầu hướng trong phòng vọt tới, đã thấy trong phòng tối om, Phạm Thông đang ngây ra nhìn cánh cửa sổ đang lắc lư, mà Phạm Đại vừa đứng đây thôi hiển nhiên đã chạy án biến mất.
©2019 Kites.vn | 8 c+ n4 x1 |/ |, ]3 X% U. SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + Q0 n( D' v6 J# Y8 m- w# O  p" sAll rights reserved
“Phạm Đại, Phạm Đại! Ngươi đi ra cho ta!” Người ngoài cửa lại hô.
2 S2 G8 Q* ?7 V' v) P©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 P8 b1 Z+ Y) a©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đã gây họa còn dám trốn! Phạm Tiểu Ngư hai nắm tay nháy mắt nắm chặt lại, lồng ngực hô hấp kịch liệt.
% T& `; J# V$ c" m0 W+ X- U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 W- s! C0 q, E. m$ X- b$ k# JAll rights reserved
“Tỷ tỷ….” Bạch Thái nhìn Tiểu Ngư sắc mặt xanh mét, không khỏi lo lắng kêu lên một tiếng.
8 O* ~7 t+ C7 B# ]1 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
, f0 H5 ^( V8 d& W( w1 f8 ~4 a©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tiểu Ngư cố gắng áp chế cơn tức giận, tận lực ôn nhu nói: “Đông Đông, đệ đi vào ăn trước đi, không cần ăn rau dại, ăn bánh bao ấy!”
6 N' o/ Q% Q) M/ B1 W, ~- M1 t©2019 Kites.vn | All rights reserved
. a- O, W% n7 T4 O' n©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đuổi Đông Đông vào trong rồi, Tiểu Ngư hai mắt lạnh băng lập tức bắn về phía Phạm Thông lưc này thần tình cũng đang ngạc nhiên, tựa hồ không hiểu Phạm Đại đã làm ra cái đại họa gì.
2 Y6 Z2 R" p7 K4 ]& M7 Y8 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 k1 X$ ]! x: {  X$ i©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Không liên quan đến ta, ta cái gì cũng không biết.” Thấy con gái ánh mắt sắc như dao mới mài, Phạm Thông bị dọa lập tức giơ hai tay tỏ vẻ mình trong sạch, “Không tin chúng ta ra ngoài xem.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 f" e) ?! r- _
, B/ l1 \. F' Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Tiểu Ngư mặt bình tĩnh hừ một tiếng, không nói một lời đi thẳng ra ngoài. Tức giận thì tức giận, nhưng việc vẫn phải giải quyết, về phần Phạm Đại, nàng không tin hắn cả đời không dám trở về.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 u' c3 V+ U$ y( {3 |/ g: M2 E
$ q& G  y2 j( R8 A, ]5 N3 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Thông cũng vội đứng dậy, chân dài đi nhanh bên cạnh con gái, tuy nói Tiểu Ngư từ nhỏ đã được dạy võ công, nam nhân trưởng thành bình thường cũng không làm gì nổi nàng, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô bé chín tuổi, cho dù nàng là chủ nhà cũng không thể để nàng một mình đối mặt nguy hiểm.
  p! W& i- V, H+ B©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ z! ]$ C5 L- C* b+ }
Vừa ra khỏi nhà, hai người nhìn qua khỏi bức tường bao quanh, bên ngoài có chừng tám chín nam nhân hùng hổ, cầm đầu là một người mặc tơ lụa, thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi, vượng khí mập mạp, mặt vuông mũi to, mắt mở trừng trừng, dáng vẻ thập phần quen thuộc, chẳng phải là ông chủ của đại tử lâu trấn trên Trương Đức Tuyên sao?
©2019 Kites.vn | 3 I; Z0 a) V$ ?! F( HAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 i3 L, i# W" ?" Q  b, k2 `4 @' w
“Đây không phải Trương đại thúc sao?” Phạm Tiểu Ngư còn chưa đi ra ngoài khỏi bức tường quanh sân đã giữ trước mặt khuôn mặt tươi cười đón khách, kinh ngạc hỏi: “Trương đại thúc, ngài sao lại mang nhiều người đến nhà ta như vậy?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved! a8 ~% C+ q8 L
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 m$ d1 [3 R/ X2 o  X! N, B
Trương Đức Tuyên giương mắt đảo qua, con bé này nửa tháng trước vẫn là một đứa ngốc, sao bây giờ đột nhiên lại nói chuyện lễ độ như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá hắn không quan tâm, hai mắt chĩa vào Phạm Thông, dùng giọng cực kỳ thô thiển dữ tợn quát: “Phạm Thông, đệ đệ ngươi Phạm Đại đâu? Hắn phá tửu lâu của ta rồi bỏ chạy, không thể bỏ qua như vậy được!”

________________
©2019 Kites.vn | All rights reserved! j7 x- E9 U/ K/ n/ Z
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-3-2012 15:47:40 | Xem tất
CHƯƠNG 6: Phạm Đại gây họa

©2019 Kites.vn | 0 _; a  ^3 q) q; hAll rights reserved
( s: j% o( {9 `6 T+ d+ K©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 N! X! e% z3 X! _5 bAll rights reserved
“Phá tửu lâu?” Phạm Thông và Tiểu Ngư nhất tề giật mình.
©2019 Kites.vn | 0 [, x5 o3 B( V, j; d- ZAll rights reserved
9 y3 d* E5 W( l  R, M; O* y2 t©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Đừng nói là các ngươi không biết!” Trương Đức Tuyên cười lạnh nói, vươn cổ nhìn vào trong, “Phạm Đại, ngươi không phải là nam nhân, mau ra đây cho ta!”
©2019 Kites.vn | 0 s' L7 @4 t: @; ~6 j& n1 zAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 ]3 _# A/ B% lAll rights reserved
“Trương đại thúc, xin hãy bớt giận, có chuyện gì từ từ chúng ta cùng nói, thúc thúc ta vào núi săn thú rồi, hiện giờ chắc chưa thể về ngay được.” Đối phương căn bản là không để ý đến mình, mà Phạm Thông là phụ thân lại chỉ biết gật đầu há miệng, Phạm Tiểu Ngư tâm tình lại nổi điên, nhưng trước mắt chỉ có thể nhịn lửa giận xuống, cố gắng duy trì mỉm cười.
, U7 C0 x; J, r% ?1 j3 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& l7 N, g% J, `( Z4 W
Mẹ nó, nàng kiếp trước không làm chuyện gì xấu nha, tại sao đời này của nàng lại không may mắn như vậy, đừng nói rằng đây là người ông trời phái xuống để khảo nghiệm năng lực làm chủ gia đình của nàng.
©2019 Kites.vn | * V" {/ r. S* s1 cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 Q8 r) h" G7 x6 O3 a$ v' B
“Săn thú? Lừa ai a! Mới rồi còn có người thấy hắn về nhà.” Trương Đức Tuyên cái mũi phình to nặng nề phun ra hai tiếng cười lạnh, “Nếu hắn trốn đi, ngươi là ca ca hắn cũng vậy thôi, đệ đệ ngươi ở tửu lâu của ta đánh nhau, chẳng những phá của ta hai bộ bàn, còn đuổi khách của ta, ảnh hưởng đến việc làm ăn của tửu lâu nhà ta, ngươi nói xem nên tính toán thế nào đây?”
©2019 Kites.vn | % s5 c. P. B: E7 XAll rights reserved
©2019 Kites.vn | $ B  D0 O* O3 }# P4 i+ ]All rights reserved
“Ông chủ Trương, ông đừng vội, nếu là đệ đệ gây họa, ta là ca ca nhất định không thể không quản, không biết ông chủ Trương tổn thất bao nhiêu, Phạm mỗ nhất định đền…” Phạm Thông cuối cùng ngoài ý muốn mà phản ứng lại, vội chính nghĩa mà nói cam đoan.
©2019 Kites.vn | ) g2 G, ]. P9 O( d5 D. i) D: z% \All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* |8 Y& A* v4 K1 \$ u* R- D
“Nhất định bồi thường cho ông, bất quá chúng ta hiện giờ còn chưa rõ ràng lắm tiền căn hậu quả sự việc, hy vọng ông chủ Trương trước nói cùng chúng ta nói rõ tình huống, sau đó chúng ta sẽ thương lượng xem nên bồi thường thế nào, Trương đại thúc, ông thấy thế nào?” Phạm Tiểu Ngư cướp lời hắn, miễn cho phụ thân ngốc nghếch này cái gì cũng chưa rõ ràng đã buông lời hứa hẹn.
©2019 Kites.vn | % t# N, V! `) V: l. v* u7 ]6 [All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ Y8 ?2 C" N9 `- U# F+ u; r5 E
Nếu không phải lòng có quỷ, Phạm Đại sẽ không vừa nghe thấy người ta đến liền bỏ chạy, cho nên khẳng định là Phạm Đại sai, không người nào là không muốn lui mấy phần để tranh cãi được giải quyết thuận lợi, dĩ nhiên thường là bồi thường phải chịu thiệt một chút.
' m+ I+ P1 c0 Z2 F7 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. p: J. }# p* W1 h* ?* w8 t) e
“Đi ra chỗ khác, người lớn nói chuyện, trẻ con nói leo cái gì!” Gặp Tiểu Ngư mấy lần cướp lời, còn không để Phạm Thông kịp nói cam đoan bồi thường, Trương Đức Tuyên trừng mắt quát lên.
- b2 [5 q- I( ]! E$ d% O! {) K©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ \6 B4 u0 x( J: P©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Trươngđại thúc, lời này của ngài không đúng rồi, ta tuy rằng vẫn là trẻ con, nhưng cũng không có nghĩa ta không làm được gì.” Tiểu Ngư khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ thuần khiết vô tội, “Không giấu gì Trương đại thúc, nhà chúng ta vừa mới thống nhất là bắt đầu từ hôm nay mọi việc trong nhà đều do ta làm chủ, nếu ta không đồng ý chỉ sợ cha ta cũng không hứa hẹn được gì với ngài đâu. Có câu tự làm tự chịu, nếu Trương đại thúc ngài không chịu cùng chúng ta bình tĩnh nói chuyện thì ngài nên tự mình tìm thúc thúc bồi thường đi, ta nghĩ cha con ta không thể giúp gì được đâu.”
4 u" x) p. y1 g5 Q0 V) r7 y  n  a©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 T# G0 s. E  v6 ^( I7 VAll rights reserved
Những lời này tuyệt đối không giống một đứa trẻ không biết gì nói ra được, Trương Đức Tuyên nhất thời giật mình há to miệng, còn không tin, nhưng lại thấy Phạm Thông vừa bị ngắt lời ban này chẳng những không có gì phản bác, ngược lại hai mắt chỉ lo nhìn trái nhìn phải, cũng không phải nhìn đám người mà trên mặt rõ ràng hiện rõ vẻ ngượng ngùng xấu hổ, Trương Đức Tuyên không khỏi khóe miệng co rút, cuối cùng đành đánh mắt nhìn Tiểu Ngư: “Có thật hiện tại ngươi làm chủ nhà?”
©2019 Kites.vn | 4 g4 ^. `+ R6 {All rights reserved
8 W! K0 p* X  B. g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đứa nhỏ Phạm gia này trước nay vốn ngốc nghếch chẳng biết cái gì, làm sao lại trở nên thông minh được như vậy? Nhìn vẻ hiểu biết giống như người trưởng thành này, có thật đúng là của một con bé ngốc trước kia mỗi lần lên trấn trên đều cười ngây ngô với mọi người không vậy? Bất quá nói thực thì, bộ dạng hiện tại này của nàng, hình như là gọn gàng xinh đẹp hơn rất nhiều.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! U" `, H  ?3 i9 U) H
( B, T5 h( p' B6 k1 F: v' o! B  V©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Đương nhiên, không tin ông có thể hỏi cha ta. Cha, người nói xem?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved( m# t1 M! x' m6 V6 g+ W
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 |$ L  F3 T( \" f6 p& W1 Z# n
Tuy khẩu khí này phát ra có điểm kinh thế hãi tục, bất quá nàng cần chính là hiệu quả này, về phần người khác từ sau dùng ánh mắt gì để nhìn nàng, nàng đều lười quản, quan trọng là… từ nay về sau, nàng phải từ từ mà cho mọi người bên ngoài biết, về sau Phạm gia có nàng làm chủ, ai cũng đừng nghĩ Phạm gia giống như trước dễ dàng bị khi dễ, lợi dụng.
6 s" [' L& ~; f/ n/ @©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 H0 p* H# b' e' d5 vAll rights reserved
“Ách…Này.. khụ khụ, dù sao đều là người một nhà cả, ai làm chủ cũng đều giống nhau, giống nhau!”
# E7 C! c! {; s4 ^  t©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 K8 _0 v7 q" T1 ]; g: O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Thông ho khan hai tiếng, không dám mở miệng nói nhiều, hiện tại hắn hiểu được vì sao lão Nhị trước đó không chịu giúp mình, sự tình này thật không dễ mà giúp a, không muốn tự chuốc họa, đành quay đầu lại vừa khẳng định, vừa nghĩ cảm giác bị cô con gái mới thoát thai hoán cốt châm chọc khiêu khích, thật sự rất khổ sở.
5 q( f: p: E- E/ K3 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ p% r) B4 X& m  D- r©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Được rồi, nếu ngươi là chủ nhà, vậy ngươi nói, thúc thúc ngươi phá tửu lâu của ta, tính sao bây giờ?” Trương Đức Tuyên khôn khéo nói, trong lòng lại âm thầm cười nhạo Phạm Thông đúng là vô dụng, trước bị bị người ta đùa giỡn cũng thế, hiện tại ngay cả con gái trong nhà cũng cưỡi lên đầu lên cổ hắn rồi, một đứa trẻ chín tuổi làm chủ gia đình, thật sự là cười đến rụng răng. Bất quá hắn cũng mặc kệ đối phương rốt cuộc ai là chủ nhà, dù sao chờ bàn bạc xong xuôi, hắn biết chính xác Phạm Thông coi tiền như rác, chỉ chờ hắn gật đầu, đến lúc đó sẽ không sợ đại hiệp đầu gỗ thật thà này dám chối không chịu đền. Toàn trấn phạm vi mấy chục dặm, ai chẳng biết lão Đại Phạm gia là ngốc tử thứ hai của nhà họ?
' t% p# Y7 V& y- S9 K5 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ M: X; f  }9 R
Không đúng, hiện tại con gái bọn họ đã thông minh hơn, hắn hẳn là vinh dự mà thăng lên vị trí hạng nhất mới đúng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, q+ p- c! t8 f+ F8 _2 |/ x
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 S; o& t$ H* |( r8 n6 ~
“Trương đại thúc, nếu chúng ta đã đồng ý bồi thường, vậy thì ông có thể hay không đem chuyện tình kể ra cho chúng ta được rõ?” Nếu đối phương đã đồng ý tâm bình khí hòa bàn bạc, Tiểu Ngư liền hào phóng thỉnh bọn họ vào nhà.
( f6 E7 K" O6 Z7 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# n; w4 r: E# ?! F8 P
Chỉ cần người trí thông minh bình thường, tùy tiện dùng ngón chân mà nghĩ cũng có thể hiểu được phá tửu lâu của người ta không phải là mấy chục mấy trăm văn tiền là có thể dễ dàng đền bù ổn thỏa, huống chi người ta còn tìm đến tận cửa, vẫn là trước hết nghe Trương Đức Tuyên này nói thế nào, sao đó nghĩ ra đối sách vẫn tốt hơn. Hơn nữa mời người ta vào nhà, trong nhà như thế nào người ta vừa nhìn thấy là sẽ rõ, cũng có lợi hơn trong việc tranh thủ hoãn binh, phải biết rằng hiện tại nhà bọn họ nghèo đến nỗi chuông đánh cũng không kêu ra tiếng (câu so sánh này ta cũng ko rõ nghĩa lắm, ai biết bảo giúp nhé), rách nát như vậy tin rằng không có ai cảm thấy hứng thú.
) ^& \" d6 L# N- U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " S5 v. V0 V! {4 B9 ^$ aAll rights reserved
Không bột đố gột nên hồ, nàng mặc dù làm chủ nhà, nhưng cái nhà này bốn phía vách tường đều trống trơn, nàng có lợi hại mấy cũng chỉ có thể sử dụng kế hoãn binh trước.
' J2 ^% a  G8 L+ \7 m6 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " B8 {* P# \1 S+ }2 eAll rights reserved
Người ta đều đã nói đồng ý bồi thường, Trương Đức Tuyên tự nhiên cũng không làm gì quá đáng thêm, vẻ mặt tuy rằng còn thực tức giận, nhưng khẩu khí rốt cuộc dịu đi đôi chút, theo Tiểu Ngư đi vào nhà, ngồi xuống uống một ngụm nước chè thô liền cau mày buông chén, đem chân tướng sự tình kể rõ.
. K3 J& t: G! K) f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& f4 m& u, n# x; B1 m5 \! N9 U2 @: m
Nguyên là buổi chiều hôm nay, Phạm Đại đột nhiên cùng một người lạ đến tửu lâu của hắn uống rượu, hai người cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, nhìn vào có thể thấy tuyệt đối là bạn tốt lâu năm, cũng không lâu sau, hai người đột nhiên cùng mấy người dân quê ngồi bàn bên cạnh cạnh khóe nhau mấy câu, sau đó rất nhanh liền xông vào đánh nhau. Trận đấu võ này, chẳng những đuổi hết khách nhân không còn một người, sau một hồi đấu đá lại đem lầu hai phá tan tành. Cho đến khi Trương Đức Tuyên được báo chạy tới, ba người dân quê mặt mũi bầm dập đã sớm leo lên ngựa chạy mất, quay đầu lại tìm Phạm Đại cùng người lạ kia thì cả hai cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
4 s3 \9 Q& H* k8 M( h©2019 Kites.vn | All rights reserved
# R9 r5 A+ i9 t$ }8 p5 r+ |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lần này Trương Đức Tuyên đương nhiên không thể bỏ qua, tửu lâu hắn mở để buôn bán, Phạm Đại bọn họ nháo hắn, chẳng những tiền không trả mà ngay cả những người khách khác cũng chạy mất không trả tiền, hơn nữa mấy cái bàn cùng bát đĩa vỡ còn chờ bồi thường tổn thất, nói thế nào cũng phải tìm Phạm Đại bồi thường, nếu không phải vì Phạm Thông bình thường hay giúp đỡ mọi người, tính tình cũng tốt thì hắn đã sớm báo quan đến bắt Phạm Đại.
©2019 Kites.vn | + V/ J! d. Z( D2 l6 dAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - [. f4 f5 D) _% @All rights reserved
Trương Đức Tuyên vốn dông dài, Tiểu Ngư vừa hỏi, hắn chẳng những đem sự tình đầu đuôi kể ra hết, cũng thêm mắm dặm muối miêu tả thêm hắn có bao nhiêu thê thảm, tổn thất có bao nhiêu thảm thiết, thậm chí còn khoa trương nói một trận náo loạn này, chỉ sợ sau này không còn khách nào dám đến…
©2019 Kites.vn | $ b) L# T! J; v1 k) B3 Z" bAll rights reserved
" h/ m2 _# d% E* ]; y& Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Trương đại thúc, ông nói chúng ta nghe đều hiểu được, vậy xin hỏi ông một chút, rốt cuộc ông chịu tổn thất bao nhiêu?” Tiểu Ngư nghe mày không khỏi nhíu lại, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe hắn nói hết, sau đó hỏi vào trọng điểm, tuy nói lần này sai ở Phạm Đại, nhưng gian thương có tiếng như Trương Đức Tuyên nhất định là sẽ nói hống lên để đòi càng nhiều bồi thường càng tốt, nàng cũng không thể để cho người ta tùy tiện bóc lột.

©2019 Kites.vn | All rights reserved: B2 y, y, o& o2 f& R7 |
___________________
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-3-2012 15:54:07 | Xem tất
CHƯƠNG 7: Đấu trí

©2019 Kites.vn | ( g1 ^$ x# P' ]* {4 jAll rights reserved
: `( l& f$ o9 ^% X  K- ]4 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 z, X& s' S# O) F1 S7 F

$ u6 v4 h5 |- h0 D8 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trương Đức Tuyên đầu ngoảnh lại, cư nhiên để lộ ra tính cách tính toán nhỏ nhặt hoàn toàn bất đồng với hình tượng thô lỗ cố ý gây dựng từ ban đầu, lẩm nhẩm tính: “Lúc ấy lầu hai tổng cộng có năm bàn khách, Phạm Đại ăn một bàn bốn cân rượu tốt nhất tổng cộng bốn mươi bốn văn tiền, thêm nữa tiền đồ ăn năm mươi tám văn, tổng cộng một trăm linh hai văn. Ngoài ra bốn bàn khách tổng cộng ăn sáu trăm chín mươi hai văn, lầu hai sáu bộ bàn toàn bộ bị đánh vỡ, còn có hai cánh cửa sổ bị vỡ, tổng cộng hết bảy trăm bảy mươi văn, lại thêm bát đĩa sáu mươi văn, tổng cộng hai xâu năm mươi bốn văn, niệm tình chúng ta đều hương thân cùng làng cùng trấn, năm mươi bốn văn ta không tính nữa, tính hai xâu là được.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved( E) B3 R9 ^% j/ `/ Y  D; j% T
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 u7 E- t) w" n6 S  O; Q3 t
“Hai xâu tiền?” Hai cha con không hẹn mà cùng trợn tròn mắt, Tiểu Ngư lại tức giận đến mức thiếu chút nữa thì tắc thở.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, d) r( v  J9 P2 O
9 u1 V+ a8 E& _  D; |- o8 S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hiện giờ đổi ra thành tròn tám trăm văn tiền, nếu giống nhà bọn họ sống tiết kiệm, hai xâu tiền có thể đủ sống hơn một năm, bất quá mấy ngày nay nàng bị hai huynh đệ thùng cơm túi cơm rèn luyện, trái tim đã trở nên cường hãn hơn, tuy rằng khiếp sợ đập mãnh liệt trong lồng ngực nhưng lời kinh hô vừa ra khỏi miệng đã được nén lại, chuyển thành vẻ mặt tươi cười thành khẩn mà lại khó xử, xua tay nhìn xung quanh một lần rồi thở dài: “Trương đại thúc, không phải Phạm gia chúng ta cố ý từ chối, nhưng ông xem tình cảnh nhà chúng tôi, không dám giấu, đừng nói là hai xâu tiền, ngay cả một xu hiện tại cũng không có.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved( N# M# N# C( e- W
6 W3 k8 Z! t9 z: K©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Không thể nào, hôm nay Phạm đại hiệp mới bán thịt thú rừng ngoài chợ được một trăm hai mươi văn đấy thôi.” Trương Đức Tuyên cười lạnh đẩy bàn tính ra vang lên tiếng lạch cạch, đôi mắt phù thũng hiện lên một tia khinh thường.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 a- Y3 R2 t" E
8 \8 a8 i7 D/ K: p7 p8 B8 W©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Trương đại thúc, ông cũng kể như người tinh thông tin tức của trấn trên, chẳng lẽ không biết hôm nay trấn trên có một tiểu nương tử bán mình táng phu sao?”
, c6 `) X. W0 G' |* ?5 S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | % r# `1 Q6 C5 }8 J# v1 [6 FAll rights reserved
Nhắc tới Tiểu Ngư liền bực mình, nhưng nhìn Trương Đức Tuyên trong mắt vẫn là khinh thường, vẫn là quyết định đối ngoại trước.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. X/ H: a6 Q$ [1 ?% x) d+ O- v# a  ~
©2019 Kites.vn | 0 w8 _4 }4 G/ S5 {All rights reserved
“Này…..” Trương Đức Tuyên sờ sờ cái mũi to, hàm hồ một tiếng, lại nghĩ đến tiểu nương tử kia lúc ấy ngồi quỳ gối bên cạnh tửu lâu, hắn ghét người chết mang xui xẻo liền kiên quyết đuổi người đi chỗ khác.
  M  Y/ w  v/ b* K4 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ I% H. q! j; `# r8 c9 r- h©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Xem ra Trương đại thúc hẳn là biết chuyện này, không nói gạt ông, hôm nay cha ta mang về cho chúng ta bữa tối là bốn cái bánh bao, hiện tại đang hâm lại trong nồi, trừ đó ra thì không còn gì khác, ông nếu không tin có thể vào phòng bếp nhìn xem.” Cái gọi là lợn chết thì không sợ nước sôi, Phạm Tiểu Ngư cũng không sợ việc xấu trong nhà đồn ra ngoài, dù sao xung quanh đây ai chẳng biết Phạm gia có “người tốt”.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# h2 }, l/ U3 e# {
©2019 Kites.vn | 4 V8 n& {2 E/ I. ], X) `$ {All rights reserved
Một tiếng cười buột ra…
©2019 Kites.vn | All rights reserved% B8 q6 x, H" q) l- N
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 `  D: a( C1 F, a( N% \' Z
Chỉ nghe một tiếng cười trộm, cũng không biết là ai trong bọn tiểu nhị theo tới, bất quá nhìn mấy người kia nét mặt cố nhịn cười cũng biết họ đối với “đại danh” của Phạm Thông có bao nhiêu hiểu biết.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ x9 n4 A% K( K' a8 m4 I
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 |! g* Z, o7 D: Z
“Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?”
& `" c* r8 _6 N& b3 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 t" S% t# J  r7 n! o+ [All rights reserved
Trương Đức Tuyên quay đầu lại hung hăng trừng mắt bọn tiểu nhị rồi sau đó giảo hoạt đem bóng đẩy cho Tiểu Ngư, hắn đương nhiên biết Tiểu Ngư nói đều là sự thật, trên thực tế, hắn chính là biết Phạm gia không có tiền mới cố ý tới cửa, chẳng qua tình huống hiện tại cùng với tính toán ban đầu của hắn đã có chút thay đổi.
©2019 Kites.vn | # h' O6 }% u+ s( m" qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  Y2 ?% ]4 T1 a4 c- E! q& f
Hắn chính là Đại chưởng quầy của thủ phủ Song Toàn trấn, phạm vi hơn mười dặm có ai mà không biết. Nếu chỉ vì hai xâu tiền cũng đáng giá để hắn phải vất vả chạy mười dặm chui vào cái nhà tranh rách này hay sao? Hắn chính là nhìn trúng bản lĩnh của huynh đệ Phạm gia, hơn nữa từ hơn tháng nay đã có chủ ý, chỉ tiếc chưa có cơ hội, hôm nay chuyện Phạm Đại tuy là ngoài ý muốn nhưng lại đúng là cơ hội tốt cho hắn.
. d# u9 h$ b8 n  v4 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 f. q3 T+ A& ?! Y/ s! t3 u# V
“Như vậy đi, Trương đại thúc, ông xem hôm nay sắc trời cũng không còn sớm nữa, cha ta hiện tại trong một buổi tối cũng chẳng thể nghĩ được biện pháp gì, không bằng hiện tại cha con ta đên trà lâu của ông, trước giúp ông sửa lại bàn ghế bày tỏ thiện ý, cũng tận lực để không ảnh hưởng đến việc làm ăn ngày mai của ông, sau đó kiểm tra lại tổn thất, cũng đưa thúc thúc của ta tới nhận tội, nghĩ cách bồi thường, ông xem vậy có được không?” Phạm Tiểu Ngư mỉm cười nói, đầu óc cấp tốc tính toán giá cả thời đại này.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  J9 |3 i9 z9 Q& ?/ j& O* {' ^
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 c. b2 a2 S; O( w/ u4 y, d) O/ Y
Chỉ một ít đồ gia dụng với cửa sổ cũng mất một xâu tiền, tuy lớn nhưng cũng dễ bù lại, chỉ cần bàn ghế không hư hỏng quá nặng, lấy trình độ phẩm đức vô tư làm dân phục vụ của Phạm Thông mà xét thì sửa chữa lại không thành vấn đề, nói không chừng có thể giảm tổn thất xuống còn một phần ba. Dù sao nàng còn có thể đốc thúc hai huynh đệ liều mạng săn thú trả nợ, tuy vậy nhà này còn cần dùng đến tiền nhiều, nếu việc bồi thường có thể bớt chút nào hay chút đấy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) [1 M& p+ k" o& f$ a0 ?# V
©2019 Kites.vn | : s) r! k9 c" q$ A  sAll rights reserved
“Đúng đúng, ta hiện tại có thể cùng Trương chưởng quầy trở về.” Phạm Thông bên cạnh không dễ dàng tìm được một cơ hội để nói, vội gật đầu phụ họa, đồng thời lấy lòng con gái liếc mắt một cái tỏ vẻ nhất định cố hết sức sửa chữa thật tốt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- x; o' E4 P! l0 V0 X
% p3 y- U; [8 W6 C9 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Tiểu Ngư âm thầm xem thường, nếu phụ thân này của nàng có thể động não một chút, có thể quản lý được đệ đệ ham đánh nhau  của mình, còn cần gì nàng phải hao tổn tâm trí của mình như vậy?
©2019 Kites.vn | : w5 f& t4 I5 s& L  W/ a; IAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; D. }/ V! x' y' K& G, y
Sửa chữa đồ đạc? Còn muốn đi tửu lâu kiểm tra kiểm kê tổn thất? Trương Đức Tuyên sửng sốt, không nghĩ đến Phạm gia tiểu nha đầu này lại nghĩ ra chủ ý như vậy.
' x, a1 s+ v- o- t©2019 Kites.vn | All rights reserved
( n. C' c( L/ C- f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, lại nhìn lại cái nhà rách này, đột nhiên hối hận không thôi, cảm giác từ đầu mình không nên vào. Sớm biết vậy thì ở ngay bên ngoài bắt Phạm Thông đền tiền có phải sớm xong không?
©2019 Kites.vn | All rights reserved. f3 s0 ]! @% A& b: y: b8 S" C2 O
5 c( l' p  @' b7 x9 O2 g% z©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Trương đại thúc, cha ta cũng nói như vậy, ông thấy thế nào?” Phạm Tiểu Ngư mỉm cười hỏi lại, trong lòng bắt đầu nghi ngờ.
©2019 Kites.vn | / |8 X  L  B2 X0 xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | * y6 y- i9 @& C! e" @3 M* @All rights reserved
Trương chưởng quầy này thần sắc có điểm không đúng, điều nàng đề nghị không phải rất bình thường sao? Lại nhìn phía sau ông ta mấy tên tiểu nhị vẻ mặt cực lực kiềm chế, cư nhiên là chột dạ, đây không phải nói tình huống thực tế kỳ thật không nghiêm trọng như Trương Đức Tuyên nói sao? Xem ra nàng cần phải xem xét thật kỹ, hướng trấn trên nghe ngóng tìm hiểu trước xem tình huống cụ thể mới được, nói không chừng còn có thể giảm bớt một phần nợ nần, dù sao lúc ấy đánh nhau cũng không chỉ một người là thúc thúc, không có lý nào tất cả tổn thất lại bắt Phạm Đại một người phải chịu hết.
5 s9 Y7 q' ~+ R, s% g" s©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" ^& ?/ B% J% z8 d) Y) N; P4 k: C
“Sửa thì miễn đi, ta mở quán là để làm ăn, nếu ngay cả bàn đều không ra bàn, còn dùng đồ hỏng sửa lại, khách làm sao còn đến ăn cơm nữa! Về phần kiểm kê tổn thất, có thể, nhưng hôm nay đã muộn, các ngươi đã đồng ý bồi thường, đại thúc ta cũng nhân nhượng, như vậy đi, sang mai các ngươi đến tửu lâu.” Trương Đức Tuyên nhanh chóng dùng đầu óc thương nhân suy nghĩ, trong chốc lát liền có chủ ý, ra vẻ hào phóng nói.
©2019 Kites.vn | ! g2 {0 E+ q' ]) Q/ ^( _All rights reserved
, @4 D2 Y* f/ V# H) q©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Vẫn là đêm nay đi, nếu không xong hay đại thúc chê bàn quá kém, chúng ta có thể lấy đem đến chợ phía đông bán, ít nhất cũng có thể đổi lấy mấy văn tiền gán nợ.” Tiểu Ngư linh mẫn nói.
©2019 Kites.vn | : M% K( Y# T; o/ M' A) G( }, NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ I& ?$ |  D  M# T
“Điều này… Thôi thế cũng được, có điều ngươi tuổi còn nhỏ, đêm tối đường khó nhìn, không cần đi, miễn cho nửa đường lại sợ hãi, để cha ngươi đi xem là được.” Hắn hiểu được, tiểu nha đầu này đúng thật không đơn giản, nếu thực để nàng đi xem, chính mình một chút chuẩn bị đều không có, một số việc sẽ lộ ra, hơn nữa sợ là khó mà lợi dụng chuyện này để bức Phạm Thông làm việc cho mình, mà nếu mình Phạm Thông đi sẽ dễ bề thu phục hơn.
©2019 Kites.vn | 5 H: Q  F; u7 z3 ?# u  l' WAll rights reserved

2 Q* p( ]- z; ~2 D7 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
______________
©2019 Kites.vn | # c, c$ t3 I  B3 J9 EAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 27-3-2012 17:28:20 | Xem tất
CHƯƠNG 8: Đêm lên trấn trên

©2019 Kites.vn | 7 ^& {- C. q3 JAll rights reserved
1 H9 D9 P) @% R. M8 w# e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | * o/ N. h0 ?$ q' RAll rights reserved
“Cám ơn Trương đại thúc, nhưng có cha bên cạnh bảo vệ rồi, Tiểu Ngư sẽ không sợ, hơn nữa cha tính toán không tốt lắm, ta sợ ông ấy tính sai.” Tiểu Ngư trong mắt toát ra thần thái cảm kích, nhưng là ngoài mềm trong cứng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 _( I' ]+ G# g+ k  f8 _7 x4 h
0 q% O: V- _( R; E% M$ C+ Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Thông vừa nghe Tiểu Ngư nói lập tức cảm động không ngớt, tinh thần anh hùng đại trướng, tự động bỏ qua tình tiết Tiểu Ngư căn bản ngay cả khóe mắt cũng không liếc hắn một cái, mà nhìn chằm chằm vào Trương Đức Tuyên.
©2019 Kites.vn | ; }& b$ C+ e9 z6 NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ; v1 s6 l, g% n* ~9 J0 ~) S3 WAll rights reserved
Tục ngữ nói, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, người này mũi to, con ngươi loạn chuyển, có thể đoán ra hắn nhất định đang muốn khi dễ phụ thân. Con mẹ nó, cái lão mập vi phú bất nhân này, trong nhà có nhiều tiền như vậy còn muốn chọc ngoáy đến hạng dân chúng cùng khổ. Càng muốn điên hơn là, túi cơm kia mặc dù có võ công nhưng cố tình lại để người ta khi dễ.
©2019 Kites.vn | 0 B* Q# b) e8 g# j- T. tAll rights reserved
1 R  \7 U; @  n/ z9 K©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Không đâu, cha ngươi không tính được, Trương đại thúc sẽ giúp a!” Trương Đức Tuyên vội nói. “Yên tâm, Trương đại thúc tuyệt đối sẽ không tính nhiều của các ngươi hơn một xu nào.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 A& k0 f7 K: s0 [* m
©2019 Kites.vn | 3 @5 |) V3 [4 i* w* ^  MAll rights reserved
“Nhưng vừa rồi Trương đại thúc hình như cũng tính lầm đấy thôi.” Tiểu Ngư trong lòng khinh bỉ Trương Đức Tuyên trợn mắt nói dối, ngoài mặt lại khẽ nhíu cặp mày nhỏ, nghiêm trang giơ ngón tay tính, dùng thanh âm non nớt nói: “Vừa rồi ông nói Nhị thúc ta cùng bằng hữu hắn ăn uống hết một trăm linh hai văn, các khách khác hết sáu trăm chín mươi hai văn, đồ gia dụng hư hỏng hết bảy trăm bảy mươi văn, bát đĩa sáu mươi văn, chính xác chẳng phải hai xâu hai mươi bốn văn tiền sao? Tại sao lại biến thành hai xâu năm mươi bốn văn được ạ?”
* p5 O( p& y, ~: s3 k& G8 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 y) c7 B) g0 h
Vừa rồi khi Trương Đức Tuyên cố ý đem bàn tính gõ lách cách, nàng đã biết đối phương nói dối, sở dĩ không vạch trần hắn là bởi vì tuy tính sai nhưng được giảm đi hai mươi bốn văn cũng là được giảm. Bất quá, mức bồi thường này là hắn một mình tính toán, nàng còn chưa đi xem thực tế, có phải hay không tổn thất hai xâu tiền còn chưa có xác định. Hiện giờ những lời ban nãy vừa lúc tạo thành một lỗ hổng nhược điểm.
! ^1 `) A1 c8 J( _& r9 V/ e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) O9 m& `8 ]7 g0 B7 p6 r+ o# QAll rights reserved
“Ách, phải không? Để ta tính lại.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved! j# @3 C6 z: A' _  t2 K& B
1 ^0 f! Z: ?; @+ ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trương Đức Tuyên hơi hoảng khẽ run, cảm giác sau lưng đột nhiên mồ hôi lạnh túa ra, vội đem bàn tính một lần nữa tính lại. Hắn quả thật cố ý tính lên ba mươi văn rồi giảm bớt để Phạm Thông cảm kích, hơn nữa lúc ấy lại nói rất nhanh, không nghĩ tới Tiểu Ngư lại nhớ kỹ chính xác toàn bộ.
©2019 Kites.vn | 9 J+ z7 R! m/ U5 f6 @6 L" Z: }All rights reserved
©2019 Kites.vn | # \  j( ~' R6 q/ Y  ~All rights reserved
Xem ra, hắn không bao giờ…có thể khinh thường “ngốc nữ nhân” Phạm gia này nữa, ngược lại còn thật sự có chút coi trọng.
©2019 Kites.vn | ) l7 {# U) g0 R+ GAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 F( T- h* _* y' O4 u% a. O! X6 ZAll rights reserved
“Ha ha, Tiểu Ngư thật lợi hại, đại thúc vừa rồi đúng là có chút nhầm lẫn, bất quá, đại thúc đã giảm số lẻ rồi, tính cuối cùng cũng là các ngươi được lợi mà.” Trương Đức Tuyên cố cười tươi một chút, lại lập tức dùng khẩu khí bố thí nói.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' u, J5 [6 [; {" z3 P+ D! A
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 c0 A/ T) ]) g& q4 n
“Cám ơn đại thúc, ta nghe nói nhường nhịn là phúc, đại thúc nhân phẩm quả nhiên tốt!” Tiểu Ngư tủm tỉm cười thuận tay vỗ mông ngựa một chút, sau đó chuyển giọng: “Bất quá nhà chúng ta tuy nghèo khổ nhưng không có thói quen chiếm tiện nghi của người khác, càng không thể để đại thúc chịu thiệt. Vậy tốt lắm, chúng ta tạm thời vẫn tính là hai xâu hai mươi bốn văn, chờ sửa sang xong bàn ghế thì tính lại, giảm được thì tốt.”
3 W  C$ r% @+ @* A9 ?3 _1 v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 ]% y, P& D" v* x+ Y+ h( ]All rights reserved
Nói xong Tiểu Ngư không chờ Trương Đức Tuyên tỏ thái độ liền đứng lên, thập phần khách khí nói: “Trương đại thúc, ông chờ một chút, ta nói một tiếng với đệ đệ rồi cha con ta sẽ cùng ông xuống dưới trấn.”
©2019 Kites.vn |   Q1 R( j/ z, E. r5 O0 H0 EAll rights reserved
8 v% F0 z: o- E: i©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Không cần….” Trương Đức Tuyên mới há mồm, Tiểu Ngư đã giống như một cơn gió ào đi chạy xuống phòng bếp, có một số việc nàng phải thông qua Đông Đông dặn dò Nhị thúc hỗn đản nhất định sẽ trở về sau khi bọn họ rời đi, nếu không ngày mai cả nhà thật sự đều phải uống gió Tây phong mà sống. (ý nói nhịn đói không có gì mà ăn)
©2019 Kites.vn | ) d* }  ~. y1 {$ SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + s" {" Z6 B% g6 C3 R5 OAll rights reserved
…..
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 I7 f" K* D( P' {, w0 v: f7 i2 D: o
8 c, `! G; \6 G8 v& l©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cầm theo một cái bánh bao, Tiểu Ngư và Phạm Thông cùng cầm đuốc theo Trương Đức Tuyên dần dần chìm vào trong bóng đêm.
©2019 Kites.vn | $ m$ P2 G- Q. x  _1 t0 DAll rights reserved
©2019 Kites.vn |   Y0 `+ V- o! L/ y  }All rights reserved
Còn lại ba cái nàng đã dặn Đông Đông, cho nó buổi tối, sáng và trưa mai mỗi buổi ăn một cái đỡ đói bụng. Về phần Nhị thúc đào phạm kia, nàng đã dặn đi dặn lại Đông Đông tốt bụng nhất định nửa cái cũng kiên quyết không cho, hắn nhịn là đáng.
' q) a0 `$ ^' o( h©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 L# B6 X$ q9 x3 ~
Xuống núi, Trương Đức Tuyên giàu có không cần tự mình đi đường nữa. Hắn an vị ngồi trong kiệu cố nén bực tức, kiệu lại xóc khiến đầu hắn choáng váng, quát đi chậm lại rồi cằn nhằn than thở, nói đông nói tây với Tiểu Ngư, muốn đi chậm một chút, ý đồ vụng trộm sai một tên tiểu nhị lén rời khỏi đội ngũ theo đường tắt chạy trước về.
+ z' w" m1 j( Q5 H" d) Q) L- D4 O3 w©2019 Kites.vn | All rights reserved
: m' \6 K: j6 ~4 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng Tiểu Ngư lòng đã sẵn cảnh giác, cơ hồ mỗi thời khắc đều chú ý hắn, không cho hắn thực hiện được ý định, mỗi lần đều cười tủm tỉm nói khiến hắn có miệng mà khó trả lời.
©2019 Kites.vn | . t0 T+ y# \7 ^" P- i" eAll rights reserved
. K- o4 j, \# o2 u, x/ N- p, Q# T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mười dặm, nói gần không gần mà xa cũng chẳng xa.
# b/ y: v. F/ t; _: W) A©2019 Kites.vn | All rights reserved
% c/ p  \8 j, C' y( V$ `0 F©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phía sau, Phạm Tiểu Ngư từ nhỏ đã được hai bậc cha chú rèn luyện thân thể rất tốt liền thể hiện ra, hơn nữa có cái bánh bao ấm bụng, trên đường đi cứ việc bám dính vào Trương Đức Tuyên mà nói chuyện, lại liên tục nhắc nhở trời rất tối, các kiệu phu đi phải chú ý dưới chân cho dù đã có đuốc soi đường. Phạm Thông cũng rất quen thuộc con đường này, chưa đến một canh giờ cả bọn đã đi đến tiểu trấn.
) [0 B4 W" _' y, O2 t, `©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 V9 O$ v, }( t
Đến ngã tư đường duy nhất của tiểu trấn, xa xa đã thấy tửu lâu hai tầng của Trương gia đứng sừng sững, một chuỗi dài đèn lồng đỏ đong đưa trong gió đêm soi rõ lầu trên lầu dưới. Không cần đi vào nhìn cũng có thể thấy rõ xuyên qua lớp màn trúc che cửa sổ lầu hai có bao nhiêu náo nhiệt.
©2019 Kites.vn | $ `2 \' X% t' P) d4 T8 lAll rights reserved
1 `& F  @6 K6 o! G% y/ l& V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phạm Tiểu Ngư hơi nhếch khóe miệng, đang muốn châm chọc Trương Đức Tuyên vừa khoa trương làm ăn khó khăn vài câu, thình lình một đầu ngã tư đường vang lên tiếng vó ngựa dồn dập cùng với tiếng bánh xe truyền đến, mọi người không hẹn mà gặp nhất thời đều quay đầu nhìn về phía ấy.
4 l- M  h, Z8 ?) A3 J7 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | . _$ A3 e$ ?- }$ G* K% u: \; ^$ }All rights reserved
Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn lồng truyền đến, chỉ nhìn thấy phía trước năm bảy con ngựa cao to, ở giữa là một chiếc xe ngựa lớn xa hoa, trước sau còn có mấy người hộ vệ mặc cùng một kiểu y phục, có vẻ thập phần khí khái, thập phần hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
. K1 _9 \+ `7 Q$ M7 A" K0 _% z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 X  L4 k, e7 u5 l/ q, `+ b+ v
Sợ ngựa xe đông đảo không cẩn thận đụng phải người, Phạm Thông vội vàng kéo Tiểu Ngư vọt qua ven đường, đã thấy những người đó ngừng lại trước tửu lâu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 R; `. I; x' p0 T
©2019 Kites.vn | , m! X: L' y5 O/ T7 c* p& e# H6 ]$ ]  w1 tAll rights reserved
“Ai nha, khách quý đường xa mà đến, vất vả vất vả!” Trương Đức Tuyên vừa thấy có khách, hơn nữa hiển nhiên là vị khách cực kỳ tôn quý, tinh thần lập tức phấn chấn lên, bất chấp tính kế cha con Phạm gia vội chạy đến nghênh đón, nhanh chóng thực hiện công việc chuyên nghiệp tươi cười nhiệt tình tự giới thiệu, đồng thời quát hai tên tiểu nhị: “Còn không mau đi chuẩn bị cho khách quý sương phòng tốt nhất, đun nhiều nước ấm chuẩn bị hầu hạ!”
©2019 Kites.vn | ( o* V% x. L1 ?! z  r/ `- KAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; W7 I1 Q# Z* n6 N1 U% a
Hai tên tiểu nhị sửng sốt một chút rồi lập tức gật gật đầu, nhanh như chớp chạy vào, còn lại vài tên khác vội vàng cung kính tỏ vẻ sẵn sàng hầu hạ khách.
©2019 Kites.vn | 6 u5 t: T  O5 G0 |9 hAll rights reserved
) ~. v% g- j- a4 j) E©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trương Đức Tuyên liên tiếp nói lời hoan nghênh, nhưng vị khách quý trong xe kia thì không vội xuống. Một hộ vệ thân hình cao lớn có vẻ như là đầu lĩnh trước đi vào xem xét, tựa hồ như phải nhìn xem nơi này có an toàn không, sạch sẽ không, Trương Đức Tuyên kia tự nhiên là không dám chậm trễ, vội vàng theo bên cạnh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 a2 r1 M  g  X, E) r' {7 l8 O
©2019 Kites.vn | / i1 f. V/ v) Y% b' `1 O7 AAll rights reserved
Đội ngũ xa lạ này hiển nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt dân chúng ở các nhà xung quanh. Cách đó hơn mười thước, Tiểu Ngư và mọi người cũng hưng trí nhìn, đánh giá chiếc xe ngựa đầu tiên nhìn thấy khi xuyên không này, nhất là mấy con tuấn mã cao ngang đầu đang tức giận thở phì phì.
©2019 Kites.vn | 7 y. Y8 X+ u2 |) E' {; m) [All rights reserved
2 D: Z$ A4 b6 U3 @% r. H8 B: p, d©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trước đây đi học, bởi vì bài lịch sử cô giáo giảng bài vô cùng sinh động, cũng hăng hái kể thêm nhiều về thời kì Tống thịnh, khiến cho hứng thú của nàng với thời kỳ này nổi lên không ít, bởi vậy mà nàng cũng có chút hiểu biết ít nhiều về thời này. Triều Tống vì lãnh thổ có hạn, trong nước cũng không có nơi thích hợp để nuôi dưỡng ngựa tốt nên triều đình vẫn thiếu ngựa, bởi vậy thời đại này xe ngựa không phải là phương tiện giao thông chủ yếu, phần lớn dân chúng đều sử dụng các loại súc vật chậm hơn như xe bò, xe lừa. Nói như vậy nghĩa là chỉ trong quân sự hay triều đình quan viên mới có tư cách sử dụng xe ngựa, đương nhiên, trong dân gian nếu là phú hào cũng có thể trang bị xe ngựa tượng trưng cho thân phận, mà có thể như thế kia, tám chín con ngựa đều có thể sử dụng, hơn nữa thân xe to lớn hoa lệ, chủ nhân này nhất định địa vị lại càng không thấp.
©2019 Kites.vn | ' S2 k/ d4 z( y! XAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + [% i) ~3 n3 f8 \# o1 _0 AAll rights reserved
Hôm nay có thể nhìn thấy nhiều ngựa như vậy, coi như nàng lần đầu tiên nhìn thấy khi xuyên qua, nhưng không biết cái người tọa trong kia là đại nhân vật nào?
+ Q$ b) G6 i. z# _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' r9 V3 `# k0 A% `
Xe ngựa ngừng được một lúc, Trương Đức Tuyên lại cúi đầu khom lưng cùng tên thị vệ vừa rồi đi ra. Thị vệ kia đến cửa xe ghé vào nói nhỏ vài câu, cửa xe lập tức mở ra. Đầu tiên đi ra là một cô gái vấn hai búi tóc, ăn mặc kiểu tỳ nữ, sau đó cô gái quay người lại thật cẩn thận đỡ lấy một bàn tay đã vươn ra ngoài.
4 \* ]  b1 M% q/ |©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | / N' ~1 i2 z5 `) T4 f& b" kAll rights reserved
Phạm Tiểu Ngư đương nhiên nghĩ trong xe khẳng định là một tiểu thư thiên kim nhà giàu có, không ngờ tới cánh tay kia lớn nhỏ không khác lắm so với tay mình, lại nhìn kỹ, cư nhiên bước ra lại là một tiểu chính thái* da trắng môi đỏ, dĩ nhiên là cấp bậc cành vàng lá ngọc, xinh đẹp vô cùng.

1 g" p2 F1 w; `8 a* n& {+ f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! P7 d( @1 p! C3 y
________________
©2019 Kites.vn | ) i) W, y0 L& dAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + Q/ L# c9 e* [# D" m+ FAll rights reserved
! {: l& _3 u/ R& G©2019 Kites.vn | All rights reserved
*Tiểu chính thái: cách gọi bé trai trong truyện ngôn tình, thường thì tầm 8- hơn 10 tuổi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ k& T$ A, K* h
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2012 17:31:35 | Xem tất
CHƯƠNG 9: Tiểu chính thái xấu tính

©2019 Kites.vn | + n' @; q: k- B5 P, G5 [All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! `" N9 O/ x$ I- s  Y3 W. }+ T
8 R+ r% S! I0 W& q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Xì, phô trương như vậy, còn tưởng là quan to quý hiển gì đâu, hóa ra chỉ là một đứa nhóc bình thường tầm tuổi nàng.
2 i9 j* W6 k9 _, D! K©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 h$ x  T: `8 w/ A/ m) Q
Nàng vốn cực kỳ yêu thích tiểu chính thái, ngày thường thấy thường nhịn không được mà tiến lên đùa giỡn một chút thỏa mãn tinh thần trạch nữ, hiện giờ thấy ngay trước mắt một nhân vật lý tưởng như vậy, Phạm Tiểu Ngư cơ hồ phản xạ có điều kiện nghĩ muốn trêu chọc, may mắn cái miệng nhỏ nhắn mới nhếch lên liền đúng lúc nhớ tới hiện giờ không phải là thế kỷ hai mươi một có thể dễ dàng tùy tiện đùa giỡn tiểu chính thái vô tội, mà là xã hội phong kiến cấp bậc rõ ràng, vội ngậm miệng nhỏ lại.
©2019 Kites.vn | 8 u& Y4 @" a" x8 r! C1 n8 iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 e0 @1 F( Z: i! U" IAll rights reserved
Mới chỉ là một tiểu hài tử mà đã có nhiều người bảo hộ như vậy, có thể thấy tiểu chính thái xinh đẹp này lai lịch nhất định không nhỏ, chỉ sợ không nói đến sờ đầu hắn một chút, vuốt cái mặt nhỏ nhắn của hắn một chút, mà nếu có cả gan dám tiến đến gần, phỏng chừng đám thị vệ cao lớn này sẽ xem nàng như gà con mà ném bay luôn.
3 ?5 t$ Z6 O. T- v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 i/ v. B9 A5 m4 \7 \All rights reserved
Ai, ngay cả tiểu hài tử còn chưa lớn thành mỹ nam mà chỉ có thể đứng xa nhìn không thể làm gì được, có thể thấy cổ đại thật sự là khuyết thiếu niềm vui a!
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ ]' d" P  I* {" ^
©2019 Kites.vn | 9 b  h! c! _; x- h4 XAll rights reserved
Phạm Tiểu Ngư thập phần tiếc nuối nhìn tiểu chính thái tôn quý kia giơ chân bước xuống xe ngựa. Tiểu chính thái này thoạt nhìn tuy rằng có thể đạt đến cấp độ tú sắc khả cơm, bất quá tiểu Bạch Thái nhà nàng cũng không kém cỏi, cứ nhìn anh em sinh đôi tốt gien kia thì biết, chỉ cần Đông Đông được ăn uống dinh dưỡng đầy đủ lại, thay đổi y phục mới cũng tuyệt đối là một tiểu soái a!
- S, Q' c% U# a5 E4 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & {( R1 P  c% Y# JAll rights reserved
“Ê! Đồ mắt gian tà kia, nhìn cái gì vậy?” Tiểu chính thái xuống xe, đang dợm bước chân lên bậc cửa đột nhiên nghiêng đầu hung tợn trừng mắt nhìn về phía này một cái, giọng nói mặc dù đang tức giận nhưng thanh âm cũng có thể đánh giá là tương đối êm tai dễ nghe.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 H8 m3 \* J6 _) U+ B
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 s: j# m) V. a
Phạm Tiểu Ngư theo bản năng ngoảnh đầu quay về phía sau nhìn, còn tưởng rằng còn có người so với nàng tà ác hơn nhìn tiểu chính thái đến mức xấu xa chú mục, lại phát hiện phía sau không có một người, càng không có ai “mắt gian tà”.
©2019 Kites.vn | + A* c3 i+ F& z5 T& ]1 NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 M$ B9 O% j; h3 k
Tiểu chính thái kia thấy Phạm Tiểu Ngư chẳng những không để ý đến, ngược lại còn quay đầu vẻ tìm kiếm, bày ra bộ dáng mê mê tỉnh tỉnh, càng tức giận hơn dậm dậm chân, dùng thanh âm còn non nớt cả giận nói: “Con nhóc, nói ngươi đó!”
©2019 Kites.vn | ' B4 Q" W; o8 J8 c/ t8 LAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ' P( I5 P. b4 g6 _+ Q) o& J$ wAll rights reserved
“Nói ta?” Phạm Tiểu Ngư lúc này mới phản ứng lại, bất khả tư nghị ngạc nhiên chỉ vào mũi mình hỏi, lại nhìn tiểu chính thái ánh mắt sáng trong suốt, không phải là đang nhìn chằm chằm mình sao? Không thể nào.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; d. I" v. E9 T; Y6 ~: w9 h7 f+ n
4 t/ E4 x- J, B% f* n' @©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Ngươi nói ai là con nhóc ở đây?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved) ]5 y* q8 A& x
©2019 Kites.vn | All rights reserved' u- L# _8 P6 X) C0 k( p
Phạm Tiểu Ngư vốn sau khi xuyên qua vẫn cực kỳ buồn bực bộ dạng chính mình, khuôn mặt nhỏ nhất thời trầm xuống, thích thú thưởng thức mới rồi trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đồ nhóc con chết tiệt, mới rồi còn khen hắn lớn lên xinh đẹp, không ngờ lại vô lễ như vậy, cư nhiên còn nói nàng là con nhóc mắt gian tà? Quả thực buồn cười.
4 k1 o8 K/ L# Q, G/ O©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | : o: N& g( Q( D5 F6 c( k% n0 GAll rights reserved
“Chính là nói ngươi!” Tiểu chính thái cao ngạo hất cằm lên, còn vươn cánh tay trắng nõn chỉ vào mái tóc cột đuôi ngựa tùy tiện của Tiểu Ngư, cười khẩy: “Một đầu tóc vàng như rơm rạ, ánh mắt gian tà đảo loạn phiêu, ngay cả tóc cũng không búi nổi, cũng không đáng để gọi ngươi là nữ hài tử.”
6 H  B: o- C2 A* Y) C4 ?. {©2019 Kites.vn | All rights reserved
' S4 L  i/ i0 ?* r* r, `; _6 j( X( T, i©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Ngươi…” Cư nhiên dùng cả vè đến châm chọc, Phạm Tiểu Ngư tức giận, dĩ nhiên sẽ đáp lại một cách mỉa mai xứng đáng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& V7 }+ B( B1 ~& A& ^. S
©2019 Kites.vn | 3 J5 h2 h/ l( ?+ I8 PAll rights reserved
Mẹ nó! Nàng sống hơn hai mươi năm cho đến bây giờ đều chỉ có người ta bị nàng bắt nạt, lưu lạc tới Bắc Tống này cư nhiên lại bị một thằng nhóc con nhân sâm gà trống choai này vênh váo?
©2019 Kites.vn | 4 A9 K1 J2 J- S3 j% Q  b' rAll rights reserved
% p% n# @& \/ L6 ?4 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Tiểu Ngư, quên đi, hắn vẫn là một tiểu hài tử.”
: A; C4 N* ]* K! e+ Y! c0 v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 k/ |9 F" u- cAll rights reserved
Thấy con gái ánh mắt nheo lại nguy hiểm, trong mắt lóe ra tia lửa giận quen thuộc, Phạm Thông vội làm người hòa giải đúng lúc kéo nàng lại. Không phải hắn nhát gan mà nhìn đối phương tư thế kia nhất định là con nhà quan lại, cái gọi là dân không đấu lại quan, đây là quy củ đã quen thuộc bấy lâu, huống chi bất quá chỉ là tiểu hài tử thuận miệng nói bậy lung tung mà thôi, không cần thiết phải so đo.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 J. j) }& q& d3 e( Q' C
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 @# C; a: l( E
Phạm Tiểu Ngư ngẩn ra, đúng vậy, tên hỗn láo này bất quá chỉ là một thằng nhóc mà thôi, nàng làm sao lại có thể cũng một thằng nhóc giận dỗi được nhỉ? Thật sự đáng xấu hổ.
2 C  R! L: A! \% B% s* B©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 t2 \' J0 p! i+ J1 uAll rights reserved
“Ngươi cái gì? Sao lại không nói nữa?” Tiểu chính thái rất có khí thế nhìn nàng, hai ánh mắt xinh đẹp tỏa sáng giống như hắc thạch bảo, lại cố tình lóe ra quang mang tiểu nhân đắc chí, hơn nữa vẫn là hư hỏng theo tiêu chuẩn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ I! E; f0 _. R( `* B" g& E6 Y
! u% P/ V. G2 H+ l3 q: A. Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Không hứng thú! Còn tưởng rằng trên trời rơi xuống một tiểu Phan An, không ngờ lại là tiểu bá vương không được dạy dỗ, thật sự phá hỏng bộ dáng xinh đẹp kia. Phạm Tiểu Ngư trong lòng tà ác nghĩ, cũng không muốn để ý đến hắn nữa, ánh mắt chuyển hướng ngầm vứt cho một cái nhìn xem thường, kéo áo Phạm Thông nói: “Cha, chúng ta đi thôi!”
©2019 Kites.vn | * m: ~5 p. z! t" u9 ?5 SAll rights reserved
9 K6 U: S* p. C% \& n/ a( V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đại nhân có đại lượng, nàng còn không rảnh đến mức phải đi so đo với một tên tiểu quỷ, vẫn là nhịn một chút, chờ tiểu quỷ vào cửa rồi trở về tìm ông chủ tửu lâu nói chuyện chính sự.
©2019 Kites.vn | 0 F- R7 X8 a. `1 W: k6 n4 l: Q( xAll rights reserved
  w. t1 E7 i# v8 _" J, e6 H" ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Ê, đứng lại!” Tiểu chính thái kia cũng không biết định làm gì, có điều thật sự chán ghét cái nhìn “thưởng thức” vừa rồi của Phạm Tiểu Ngư, cư nhiên không buông tha vung tay một cái, lập tức bốn thị vệ chạy rầm rập đến vây quanh hai cha con. “Ngươi nói rõ ra cho ta, ngươi vừa rồi muốn nói ta cái gì?”
$ I5 \" l+ t3 U; w3 N) G©2019 Kites.vn | All rights reserved
# D0 P) ^3 P2 o# g" l©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Công tử, bôn ba một đường, cậu nhất định mệt mỏi rồi, chúng ta vẫn là sớm vào nghỉ ngơi một chút đi, cậu là thân phận thiên kim, không đáng để so đo cùng với một tiểu nha đầu nông thôn.” Cô gái có hai búi tóc kia thấy hắn nói vậy, vội nhẹ nhàng mà kéo tay tiểu chính thái một chút, nghĩ muốn đem hắn lừa vào trong khách điếm, ánh mắt khẽ liếc Phạm Tiểu Ngư một cái.
©2019 Kites.vn | # }  e7 ]& V- aAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- `8 }# m5 ^' H: u
“Đúng đúng, công tử gia, nó chỉ là một tiểu nha đầu thôn dã, không đáng để cậu tức giận!” Trương Đức Tuyên thật vất vả mới chớp được thời cơ, vội cười cười nịnh nọt vuốt mông ngựa.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 B6 L& g8 P+ f& C
©2019 Kites.vn | ' g3 H' l+ l$ D1 }" h  J$ @' a  pAll rights reserved
“Không được, nó không nói rõ ta sẽ không bỏ qua!” Tiểu chính thái tay lại nắm lại, mười phần không được tự nhiên.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) V6 l  J3 `3 O7 O6 F
©2019 Kites.vn | - ?/ `" k* f. T% U7 q( Z+ ^4 JAll rights reserved
“Tôi muốn nói, vị tiểu công tử này, cậu thật đẹp….” Phạm Tiểu Ngư cố nuốt chữ “mặt” đằng sau, cười khanh khách nói: “Chúng tôi là nông dân, cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp qua người nào tuấn như cậu cả!”
, ^+ p; x+ H  D6 p% C©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* H: z  `5 n1 Y
Hừ, ngươi muốn gây chuyện sao? Đừng hòng ta cho ngươi như ý, đấu võ mồm với một thằng nhóc con vô giáo dục, mất mặt ta quá! Nguyền rủa ngươi cứ giữ lấy bộ dáng mỹ nhân lưu manh này đi, tương lai lớn lên nhất định là gay.
, M+ k  X4 |# l- t1 z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! ]; V2 T6 i4 V
“Hừ, vô nghĩa, bản công tử đương nhiên là tuấn.” Tiểu chính thái nghẹn lời một chút, cảm thấy rõ ràng điều Phạm Tiểu Ngư muốn nói tuyệt đối không phải là cái gì tốt đẹp, nhưng không tìm ra được gì để phản bác đành nặng nề hừ mũi.
* m: a4 T" i' z3 u# T©2019 Kites.vn | All rights reserved
) c  i5 p$ y% W  W# ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Công tử, vừa rồi không phải cậu đói bụng sao? Chúng ta đi hỏi chủ quán có gì ăn ngon, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến đồ ăn ngon, cậu nói phải không?”
©2019 Kites.vn | ( i& I& b% Y% c; L* c2 n; PAll rights reserved
* D5 Y4 z+ F7 L) e% y( ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô gái thoạt nhìn mới chỉ mười ba mười bốn tuổi nhưng nói ra toàn những câu ôn nhu săn sóc, thần thái bên trong cũng toát ra một loại hương vị tài trí hơn người, khiến cho Tiểu Ngư chợt nhớ đến kiểu người Đại nha hoàn trước kia đã từng xem trong phim.
8 J7 |' i: G' x9 Q! t* l©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, i  b; d* P8 W$ g
“Hừ!” Tiểu chính thái trừng mắt nhìn Tiểu Ngư đang trưng ra bộ mặt giả vờ thành thật, rồi sau đó mới trong vòng vây của mọi người ưỡn ngực thẳng tắp bước vào trong. Đám thị vệ thấy chủ nhân dừng tay cũng không làm gì khó xử hai cha con, chỉ kêu bọn họ đi xa một chút, không cần làm cho công tử nhìn thấy lại tức giận.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* Z. Y8 ?# ?; f& W2 Z
* _$ k6 `( r+ D& f# w©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Tiểu tử thối, thật hỗn láo, có cơ hội nhất định phải chà đạp chết cái mặt kiêu ngạo của nó!”
2 R6 N$ J3 O, x, V7 f, s* x9 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
. H  P- P# P0 Y& ~  _: ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mọi người đi vào, Tiểu Ngư trong lòng tức giận nhịn không được nói thầm một câu, tưởng tượng đến thằng nhóc lớn tiếng ra vẻ ta đây lắm tiền, lại không khỏi bật cười. Quên đi, nó được nuông chiều nên sinh hư, cũng chỉ là một thằng nhóc thôi, làm gì mà mình phải mang thù với nó! Không phải mình mới làm trẻ con nửa tháng mà tâm trí đã phản lão hoàn đồng đấy chứ!
) Q7 e" Y/ z) ?: p, V* v©2019 Kites.vn | All rights reserved
9 u+ p' B! z  s) [' g©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Con gái bảo bối, đừng tức giận, con nói xem, hiện giờ Trương chưởng quầy đã đi vào, chúng ta làm gì bây giờ?” Phạm Thông xoa đầu con gái một chút, cũng không đem mấy lời trẻ con ban nãy để trong lòng, xem tình cảnh này, Trương Đức Tuyên nhất thời không có thời gian cùng bọn họ tính toán tổn thất, chẳng lẽ hai người cứ đứng ngoài chờ hay sao?
" s: M+ U+ b9 [2 L) ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ X6 x& l! E6 g# ?8 y3 Z5 h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tiểu Ngư thuận tay sắp xếp lại móng vuốt Phạm Thông, giương mắt nhìn lầu hai đang nhộn nhịp, nói: “Đương nhiên là phải vào, chúng ta đến sửa bàn, cũng không phải đến chờ không.”
( a5 Z/ k; q8 u- C2 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
. n: N+ a( V! t% d" g' b©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hừ, chẳng lẽ nàng lại vì đối phương uy hiếp vài câu mà đã khiếp đảm trốn tránh hay sao? Thế giới này còn có một loại cửa gọi là cửa sau. Hơn nữa, bình thường điều tra từ phía sau mới càng dễ dàng có thể tiếp cận sự thật.
: B/ r3 d& m6 r/ ]3 y9 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 D' |5 A' @1 uAll rights reserved
…..
4 Q0 K& X8 w4 r. R8 W©2019 Kites.vn | All rights reserved
3 r$ G' I! Y1 ~4 ~3 n2 F©2019 Kites.vn | All rights reserved
Một lúc sau, trong nhà kho chứa củi.
©2019 Kites.vn | ; d& r9 N& K2 G0 n1 TAll rights reserved
©2019 Kites.vn | : g6 k5 H+ h: U& D8 gAll rights reserved
Phạm Tiểu Ngư cười tủm tỉm chỉ vào mấy vật thể trước mắt: hai cái bàn gãy chân cùng bảy cái ghế, ngọt ngào hỏi: “Tương gia ca ca, bàn ghế thúc thúc ta và bọn họ đập gãy đều ở đây hết phải không?”
2 A9 L: }$ C8 k% O8 ^, B! S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  S3 z. c: U2 d$ k9 t) _$ Z- r; |, H
“Đúng vậy, đúng vậy, đều ở đây, buổi chiều nay là ta tự mình mang tới phòng củi mà.” Từ khi vào nơi này làm công vẫn luôn bị chủ hét sai bảo, có lúc còn bị đánh mắng, tiểu nhị làm sao có thể chống lại sự ngọt ngào của tiểu cô nương thanh lệ đáng yêu, mỗi lúc đều gọi mình là Tương gia ca ca thật ngọt, càng không biết ông chủ mình nguyên là muốn mượn cơ hội lừa bịp tống tiền người ta, lập tức biết gì đều khai tuột hết.
©2019 Kites.vn |   `, [( W. d+ E. t1 }0 t6 JAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% @; j1 w% f/ t" j/ [
“Tương gia ca ca thật vất vả a!” Phạm Tiểu Ngư lộ ra vẻ đồng tình, lại tò mò hỏi: “Không phải tất cả bát đũa bàn ghế bị hỏng đều là Tương gia ca ca thu dọn đấy chứ ạ?”
* ^0 `0 W! n: G: L; m©2019 Kites.vn | All rights reserved
0 Q: ]. \( @7 `" d  a* {; S" T/ d©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Đúng vậy, đều là ta thu dọn!” Tương tiểu nhị căm giận nói, việc này không nên bắt hắn một người phải làm hết a, chỉ là vừa lúc Trương Đức Tuyên dẫn theo mấy tiểu nhị khác đi đến nhà Tiểu Ngư, trong quán người làm còn lại ít, việc lập tức dồn lên vai hắn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 e! g3 V7 h+ Z, B$ f3 @. E- A
* y8 a" Z( j$ L©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Vậy Tương gia ca ca có thể mang ta đi xem bát đĩa vỡ không? Đại thúc nói muốn chúng ta kiểm kê rõ ràng rồi bồi thường a!” Phạm Tiểu Ngư thập phần lễ phép nói.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& t! N; s% m5 H+ y
©2019 Kites.vn | $ a: g" S) ]/ i: w) fAll rights reserved
“Ngay ở góc sân chứ đâu, ta còn định vứt bỏ ra ngoài, nhưng vợ chưởng quầy nói những mảnh vỡ vừa lúc có thể dùng để cắm lên tường chống trộm, ta đang vội còn chưa kịp làm, chính ngươi đến xem đi! Ta còn nhiều việc lắm!” Tương tiểu nhị tuy rằng luyến tiếc Phạm Tiểu Ngư ngọt miệng, nhưng lại nhớ đến mặt Trương Đức Tuyên khi nổi giận, vội chỉ cho Tiểu Ngư xong liền chạy đi làm việc.
©2019 Kites.vn | 0 W& N. {' U. `1 h- z- JAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# X% ]- ?* J  L( Q. O* B
“Bảo bối, con thật lợi hại!” Nhìn đống chén bát vỡ giá nhiều lắm cũng chỉ hai ba mươi văn, Phạm Thông nhịn không được mừng rỡ nói, hắn cứ nghĩ Tiểu Ngư muốn hắn đến sửa đồ mà thôi, không ngờ nàng đã sớm đoán trước Trương Đức Tuyên có thể nói dối phóng đại tổn thất.
©2019 Kites.vn | 8 w! o* K. |9 V' {: V4 K3 E$ {/ S- KAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% T3 t1 R) w3 y1 a5 s4 s: c
“Đương nhiên rôi!”
5 ?3 o! G  i( r) ], a' j0 ~* v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! O/ {- c1 T0 yAll rights reserved
Nhìn Phạm Thông ngốc nghếch, Tiểu Ngư nhịn không được hừ một tiếng, nàng dám cá, nếu nàng không đi cùng Phạm Thông chắc chắn sẽ bị Trương Đức Tuyên lừa mà chịu nhận tất cả hình phạt bồi thường. Nói đúng ra, hôm nay cũng coi như chịu sự giúp đỡ của tiểu chính thái kia ít nhiều, làm cho Trương Đức Tuyên không rảnh mà đến bày trò gian lận với hai người được. Xét điểm phân lượng này, nàng không thèm so đo với nhóc con kia nữa.

©2019 Kites.vn | 2 G5 s/ Y# K8 j+ e) K2 ^% ^; n3 EAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# v5 j: W9 O0 q5 A
______________
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 S# l, n' ?; N5 @( a6 ?' ?" n
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách