Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Cherubs
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Đích Trưởng Tôn | Văn Đàn (Chương 47 | Update 14.06)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 21:16:25 | Xem tất
Chương 29
©2019 Kites.vn | ! V7 c9 T8 h1 b' kAll rights reserved

©2019 Kites.vn | 7 ?# s7 P$ _4 q* o3 T3 iAll rights reserved
Ánh đèn dầu le lói bằng hạt đậu chiếu sáng căn phòng, Trường Ninh lặng lẽ nhìn tờ giấy trong tay.
7 a4 t; g& P6 d9 r; L3 C* V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn |   _7 Q% D# U( d) c0 JAll rights reserved
Đại phòng tràn ngập không khí hân hoan vừa mới đóng cửa, Đậu thị phát tiền mừng cho các nha đầu và bà bà. Đến ba người thứ nữ cũng được một cây trâm sen vàng. Sau náo nhiệt mọi thứ lại trở về yên tĩnh, có một loại cảm giác trống trải khôn cùng.
( S; l+ q; }1 Y4 y) Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 f, D; c1 O" F4 r( j9 [
Cống sĩ xếp thứ nhất chính là vị kinh khôi Tô Châu Ngụy Kiền, người này trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đúng là một nhân tài thực thụ, văn chương hơn người. Vả lại chưa quá ba mươi tuổi, hẵng còn rất trẻ. Xếp thứ ba là một cái tên chưa từng nghe, quê quán Hàng Châu Nam Trực Lệ, Lý Tu Đức. Xếp thứ bốn không ngờ là Tưởng Thế Kỳ, vị đồng hương Cát An của hắn, Đàm Văn lại xếp thứ tám, liên trúng tam nguyên e là không thể rồi.
©2019 Kites.vn |   p* O2 J/ Z7 |5 f2 M4 L8 F3 mAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ! g) l0 W4 _! M6 o0 cAll rights reserved
Về phần Tống Sở nàng quen biết trên trường thi, thứ tự lại thấp hơn Triệu Trường Hoài một chút, xếp thứ ba mươi.
- I3 b) r' }4 g! q& K; f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn |   c- H# q1 A) U& l8 p  m+ LAll rights reserved
Mà Đỗ Thiếu Lăng, hắn chẳng qua thấp hơn Triệu Trường Hoài vài bậc, xếp hạng thứ mười tám.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# d; y3 K; M; R* \6 A! ?
©2019 Kites.vn | All rights reserved# Q- L: X$ P+ j- f% W) l. _& l
Kỳ thực trình độ thí sinh Bắc Trực Lệ không so được với các tiến sĩ ở tỉnh lớn, lần này thứ bậc của thí sinh Bắc Trực Lệ đã tăng lên rất nhiều rồi, đặc biệt nàng còn xếp thứ hai. Có lẽ đã năm sáu năm liên tiếp, không có sĩ tử của Bắc Trực Lệ tiến được vào đỉnh giáp*.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# B3 D  ^8 r9 Q; e. _- w' g& ^) L
©2019 Kites.vn | All rights reserved# |) ]1 x- A+ ]
*Đỉnh giáp: Giáp là chỉ thứ bậc các sĩ tử thi đỗ, đỉnh giáp là ba người đứng đầu bảng giống như ba chân của chiếc đỉnh.
: p4 B+ g3 I; V/ q©2019 Kites.vn | All rights reserved

0 V2 @9 k$ [4 ^' |# B6 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng thi Đình không ai nói trước được, Trường Ninh khẽ tựa vào mặt bàn, cẩn trọng suy xét. Con người nàng mẫn cảm với nguy cơ, mọi việc đều thích suy nghĩ kỹ càng, chuẩn bị từ sớm. Thi Đình chỉ kiểm tra một bài sách luận, nàng am hiểu sách luận, hơn nữa với thứ bậc hiện tại của nàng, tiến sĩ chắc là suôn sẻ. Chỉ cần chuẩn bị tốt phần ứng đối, thật ra cũng không khó.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  b' e4 J2 s4 m& c7 s
©2019 Kites.vn | $ u* a& k3 @5 W6 ?All rights reserved
Ánh mắt của nàng lại rơi trên trang giấy. Đỗ Thiếu Lăng, xếp thứ mười tám, quê quán phủ Thuận Thiên Bắc Trực Lệ.
+ m0 d( q" `$ E1 n2 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! P7 }5 P; _6 L
Đỗ đại nhân phụ thân của Đỗ Thiếu Lăng là Thượng thư Lễ bộ, từ lúc danh sách sĩ tử thi đậu vừa đưa ra, đã biết con trai mình có tên trên bảng, hơn nữa thứ bậc còn không thấp. Ông lại không nói gì, chờ tin báo đỗ truyền tới nhà, trên dưới Đỗ gia mới đồng loạt hoan hỷ. Đỗ Thiếu Lăng biết mình xếp thứ mười tám, cười nói rạng rỡ với khách khứa. Sau đó thì bị phụ thân kéo đến từ đường bái lạy.
/ ]! J2 X8 @0 o1 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
  S6 s" d7 Y' v, G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đỗ Nhược Quân muốn biết thứ bậc của Triệu Trường Ninh, bèn sai nô tài ra ngoài thăm dò.
©2019 Kites.vn | 6 W8 c) ~' w  QAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. }6 W! D, X- C
Kết quả chẳng mấy chốc nô tài đã chạy về, tin báo đỗ truyền xong từ lâu, hiện tại phố lớn ngõ nhỏ đang nghị luận về mấy vị xếp thứ hạng đầu, hắn ra ngoài nghe ngóng một chút là biết. Trở về liền hành lễ với Đỗ Nhược Quân: “…Tiểu nhân vẫn chưa đến Lễ bộ, nhưng tới đầu ngõ có nghe người ở hội quán Sơn Đông nói, Triệu đại công tử lần này đạt hạng hai, giờ mọi người đều đang bàn tán về hắn.”
" J3 ~2 G5 j2 E$ I; p' ^* P1 z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ `$ Q: j4 c5 M: o4 j# QAll rights reserved
Người kia chàng… đạt hạng hai?
  T! S9 r8 Y1 v9 H$ k0 }# y# u©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " E: {  k* t+ }: jAll rights reserved
Đỗ Nhược Quân thoáng cái ngây ngẩn. Tuy nàng khá bất ngờ, nhưng vẫn vui mừng nhiều hơn, lại hỏi nô tài, “Thật chứ, ngươi có nghe rõ không?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 R4 C% O6 J. ~! k* F& F
" c6 D( [4 }9 T6 Q) ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Muội muội, cái gì thật với không thật?” Đỗ Thiếu Lăng đi tới từ sau lưng nàng, “Muội đứng đây làm gì, nơi đầu gió lạnh, về phòng khách thôi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 o/ p/ ~4 o" j- Y8 `5 j1 O$ o( u
" J4 C! P: q' Q" }! i4 ^2 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Ca ca, chàng… Triệu đại công tử xếp thứ hai.” Đỗ Nhược Quân mừng rỡ nói với Đỗ Thiếu Lăng. “Muội không ngờ huynh ấy lại đạt được hạng hai! Giờ mọi người đều đang bàn tán về chàng.” Đúng là hiện tại người bàn tán về Triệu Trường Ninh còn nhiều hơn bàn tán về Trạng nguyên, dù sao Ngụy Kiền đã nổi danh từ lâu, nhưng đến lúc này Triệu Trường Ninh lại không hề có chút tiếng tăm nào.
©2019 Kites.vn | + ]4 i/ _% H* {6 j5 aAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! M8 x1 F: i2 D
Nụ cười trên mặt Đỗ Thiếu Lăng vụt tắt, hắn khẽ cau mày hỏi nô tài: “Chuyện này làm sao có thể, y thi Hương xếp ở cuối cùng, có phải người nghe lầm rồi không?”
# r: w; c7 {. F©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ( `3 O: A! `7 r9 }All rights reserved
Thi Hương xếp cuối bảng, hắn còn tưởng nàng muốn vào bảng còn khó nữa là. Làm sao có thể đạt hạng hai được!
©2019 Kites.vn | # w" c1 a- x5 }) l1 |& UAll rights reserved
6 W4 Q* w5 ]# k. B; z# s©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Tiểu nhân nghe rất rõ ràng! Người người đều đang bàn luận, việc này không thể là giả.” Nô tài lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, “Tiểu nhân còn đặc biệt nhờ một nhân sĩ ở hội quán Sơn Đông thay tiểu nhân liệt ra quê quán của mười người đứng đầu, thiếu gia ngài nhìn xem.”
©2019 Kites.vn | # [; D. j' ~. h4 }, b( Y* KAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( j9 v( R; S; L# m6 o0 ?) ~. U
Đỗ Thiếu Lăng cầm lấy đọc tỉ mỉ, sau khi xác định quê quán không sai, hắn mới chậm rãi vò nát mảnh giấy.
' C' w: X6 W; v6 D# r' e©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 s( \! I  A$ ]4 {# R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đúng là hạng hai, nàng thật sự đạt được hạng hai!
# }6 ^: K/ q9 J# ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | : j/ X. V: t6 J# C& e! \; }( i8 pAll rights reserved
Không ngờ Triệu Trường Ninh có chí hướng đến vậy, tài hoa cùng tâm tính bậc này sợ rằng người thường khó lòng bì kịp! Cũng phải, bằng không làm sao có thể uy hiếp ngược lại hắn. Người như vậy, đời nào chịu cùng hắn thỏa hiệp.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, B: T6 E) y$ a
©2019 Kites.vn | 9 ?' o, W  ~. _0 |All rights reserved
Sau này e rằng hắn không thể chạm đến người nọ được nữa, tựa như đóa hoa nở trên vách núi cao lạnh lẽo.
©2019 Kites.vn | , _, Y1 |5 F# g# g* }0 \1 {All rights reserved
8 b8 W# K' e# I; ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đỗ Thiếu Lăng thở dài một tiếng. Nói với muội muội: “Muội tìm hiểu chuyện của nam nhân bên ngoài làm gì? Nào có chuyện nữ nhi trong nhà tự mình quyết định hôn sự, trước nay đều là ý của cha mẹ lời của mối mái. Nếu muội đã muốn gả đi như vậy, ta sẽ thưa với mẫu thân một tiếng, để mẫu thân chọn một đám thích hợp đem so bát tự cho muội.”
©2019 Kites.vn | 6 Z8 T& t$ G+ [, W1 U2 ]1 ]All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) b% t9 J! s2 _% J/ Z1 iAll rights reserved
Đỗ Nhược Quân ở nhà được chiều chuộng, chưa từng bị ca ca nói nặng lời thế này. Bị ca ca ruột nói cho mất hứng, lại không dám cãi lại lời ca ca, chỉ đành oán giận mà rằng: “Ca ca! Sao huynh có thể nói muội muội như vậy được… không thèm nói với huynh nữa.” Dẫn theo nha đầu quay về phòng khách, bước đi còn không nhịn được vui vẻ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& M) b" Q) e" u% G! M
©2019 Kites.vn | 4 r# ^3 E' u) vAll rights reserved
Giờ chỉ còn đợi chàng thi Đình, đề tên bảng vàng nữa thôi!
% Z6 A6 W& k% v1 i- J0 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ y- y) B% }% d) ^  [9 y  fAll rights reserved
Tháng ba Triệu phủ đã bước vào mùa xuân ấm áp, khắp nơi hải đường đua nhau nở rộ, vì mấy đứa nhỏ còn phải chuẩn bị thi Đình, Triệu gia khước từ đoàn người nườm nượp kéo tới nhà bái phỏng. Gom cả ba người lại một chỗ cùng học, dù sao chỉ cần thứ bậc thi Đình một ngày còn chưa định, cái danh cống sĩ nắm trong tay cũng chưa thể an lòng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; W0 @8 `" ~* K
! `$ q7 @4 k- [0 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh đã có cả thư phòng riêng trong viện của mình.
3 y) E4 G/ K0 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
% h" p- D' B/ j, h9 s©2019 Kites.vn | All rights reserved
Từ sau khi thi đỗ cống sĩ, mức độ xem trọng của người trong nhà đối với nàng hoàn toàn khác trước, nghỉ ngơi tuy vẫn ở đông sương phòng, điều này để tiện bề Đậu thị chăm sóc cho nàng. Nhưng Triệu lão thái gia còn đặc biệt xây cho nàng một Trúc sơn cư, về sau nơi này chính là thư phòng của nàng. Đây là một khu viện có hai cổng vào, chính diện gồm năm gian phòng, mỗi bên chái nhà đều phân thành ba gian. Ngày cấp khu viện này, Triệu lão thái gia còn phân thêm hai gã sai vặt cùng một gã thư đồng cho nàng, Đậu thị điều Đậu quản sự tới chỗ Triệu Trường Ninh, để hắn quản lý công việc trong viện Triệu Trường Ninh. Ngay sau đó Đậu quản sự tập trung toàn bộ nô bộc trong viện Triệu Trường Ninh tới lập quy tắc, cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng mọi người cũng chẳng để bụng, đại thiếu gia có tiền đồ, người Trúc sơn cư bọn họ bây giờ đi đường cũng mang theo gió, làm việc tự nhiên cũng cần mẫn chăm chỉ.
1 {/ N, J- F+ s! i& f) K2 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
0 K& ]& M9 \* @* v, {- F8 F©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đặc biệt là Tứ An ngốc, từ lúc có thêm một thư đồng khác, dường như cuối cùng nó đã cảm nhận được nghề nghiệp bị uy hiếp, trở nên siêng năng lanh lợi, thoắt cái đã tìm thấy chân lý của đời người, Triệu Trường Ninh rất hài lòng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: Z* s7 S+ a* \2 i4 j4 n5 P1 V. t
©2019 Kites.vn | All rights reserved: W/ N& y  G' _7 s% Q
Thư phòng ở Trúc sơn cư dùng mành lam che chắn, đặt bốn chiếc ghế dựa và bàn dài, vẫn thỉnh tranh Khổng Tử treo trên tường, thêm một lư hương cúng bái.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ }+ N; Q: q* d4 a
©2019 Kites.vn | 1 T; T; ]; j% H, n3 N+ _All rights reserved
Triệu Trường Húc đang buồn chán ngồi trên vị trí của nàng đợi nàng, chân bắt chéo. Hắn vừa kiếm được hai trăm lượng bạc, mỗi ngày đều vui mừng khấp khởi cất mười lượng ngân phiếu trong ngực. Còn đánh riêng một cái gác bút bằng vàng ròng tặng Triệu Trường Ninh làm lễ. Ánh vàng lấp lánh, phẩm vị rất có vấn đề, Triệu Trường Ninh chưa bao giờ có ý định đặt lên trên bàn. Nhìn dáng ngồi của hắn, đầu tiên Trường Ninh đuổi hắn xuống: “Sao đệ vẫn còn ở nhà, thất thúc không dẫn đệ đi cùng sao?” Chu Thừa Lễ có việc ở Thông Châu, phải về Thông Châu một đoạn thời gian trước.
* g+ [1 s8 l: f. t8 Q* C& Q# U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - ?/ f# J1 v' H( E# XAll rights reserved
“Đệ không về cùng thúc, đệ muốn tới Quốc tử giám làm võ sinh.” Triệu Trường Húc thu lại đôi chân dài, chỉ nói: “Đệ qua căn viện mới của huynh nhìn thử xem. Không phải mấy người đỗ cống sĩ hết rồi à? Sao trong nhà còn ảm đạm hơn mấy ngày trước, cũng chẳng thấy bóng dáng ai đến chúc mừng cả. Ngoài huynh đang khổ học ra, cái tên Triệu Trường Hoài kia cũng bắt đầu khổ học rồi, thi Đình thật sự khó đến thế sao?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved: g* v" [8 x7 C5 Y+ L# y4 u
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 F" Y9 \! o" i" r7 ~. b- r
“Thi Đình không ai có thể nói chắc được.” Triệu Trường Ninh gọi Hương Phỉ bưng trà vào cho hắn, ở thời khắc mấu chốt này, mọi người đương nhiên không hy vọng công sức đổ sông đổ biển, đây là thành quả mười năm khổ học cơ mà. Nàng tin rằng thời khắc này toàn bộ cống sĩ trong thiên hạ đều đang vùi đầu học tập, hơn một trăm người cũng không phải không ôm chút hy vọng, tuy rằng cực nhỏ, nhưng vẫn có tiền lệ được ghi danh tiến sĩ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; P% h/ F; D9 P' n5 o% W1 X
©2019 Kites.vn | , @: Q+ k7 v# P( i/ _3 z3 mAll rights reserved
“Vậy đệ không dám làm phiền nữa.” Triệu Trường Húc sợ chậm trễ y học bài, bèn đứng dậy: “Có điều mấy hôm trước đệ ở bên ngoài nghe nói, có sĩ tử loan truyền huynh gian lận, kẻ khơi mào hình như là cái tên… bị huynh đạp xuống hàng thứ bốn. Có điều huynh không cần lo, hắn đến Cống viện tìm người tố cáo, người ta chẳng thèm khách sáo đánh cho hắn văng ra ngoài rồi. Nói thi Hội còn có gian lận, bảo hắn hoặc là đưa ra chứng cứ, hoặc là đừng có tới nữa. Sau đó hắn không tới nữa thật.”
4 \- P5 t0 m. U3 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
) L/ v$ e4 Z  i- }! h, X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thứ hạng của bản thân lên xuống khá nhiều, Triệu Trường Ninh từng nghĩ khả năng sẽ có kẻ loan truyền nàng gian lận.
3 }- j: F  Q/ e1 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ J9 G0 q  ~8 \4 u9 D
Tưởng Thế Kỳ nọ tâm cao khí ngạo, sợ rằng đã sớm xác định bản thân nằm trong ba người đứng đầu, thiếu một hạng cũng không thể chấp nhận. Huống chi đè ở phía trước hắn lại là Triệu Trường Ninh, bị người mình khinh thường đạp lên trên đầu, quả thực còn khó chịu hơn vạn lần so với việc thi không tốt. Cuối cùng còn cố ý chạy tới Cống viện chứng thực, phỏng chừng sau khi nếm mùi thất bại đã không còn dám nói nữa. Truyền đến tai Hoàng thượng, làm lớn chuyện rồi e rằng khi thi Đình hắn sẽ gặp ảnh hưởng ít nhiều.
©2019 Kites.vn | ! Z5 o# {3 t8 u' f9 OAll rights reserved
5 C' `, {2 M# }( o©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Huynh cố gắng học hành, thi Đình để cho đám người kia nhìn thấy sự lợi hại của huynh.” Triệu Trường Húc cười tủm tỉm nói, “Đệ thấy huynh trưởng của đệ có số làm tiến sĩ, trở thành đại quan. Đến lúc đó bọn chúng đều không xứng mà so với huynh.” Trước nay hắn luôn đau lòng cho tình cảnh huynh trưởng, nay huynh trưởng vất vả lắm mới được nở mày nở mặt, hắn cũng vì thế mà vui mừng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 d% E/ s+ ^- M) X
©2019 Kites.vn | 9 d9 a( S5 P" Z. l9 A0 DAll rights reserved
Triệu Trường Ninh cười đồng ý: “Ta biết rồi, đệ đi chơi đi.” Nhét vào tay hắn đĩa quả sơn trà mùa này mới có, rồi xua hắn ra ngoài chơi. Nàng ngồi xuống tiếp tục xem tập hợp văn chương thi Đình của các Trạng nguyên khóa trước, chuẩn bị cho bài sách luận thi Đình.
8 c1 ^2 b$ y* A1 T/ ]" x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 v2 e! w( X. ^+ NAll rights reserved
Cuối tháng ba, Lễ bộ thông qua Cống viện tuyên các cống sĩ nhập cung, đầu tiên phải kiểm tra tổng thể bọn họ một lượt, lại hướng dẫn hôm tiến cung thi Đình phải hành lễ như thế nào, phải cung kính với Hoàng thượng ra sao.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 g7 F. ~) B) Z. d+ N
©2019 Kites.vn | 8 {8 f4 N* t; m! \8 S* x* RAll rights reserved
Dạy quy củ cho bọn họ đã không còn là quan viên nữa, mà là một vị thái giám không nhỏ của Tư Lễ Giám.
6 M* f7 ~1 Q1 E7 G! B" U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* r( B0 Y4 W* d" C- n+ c
Đây là lần đầu tiên Triệu Trường Ninh nhìn thấy hoạn quan. Hoạn quan trong nội cung khác với văn thần, vì hầu hạ bên người thiên tử, càng thêm cao ngạo lạnh lùng, nghiêm mặt không cười. Hắn đội mũ thúc phát‘¹’, mũ này được chạm lộng từ vàng, khảm đá lục châu, đá san hô đỏ, dưới mũ có thêm một sợi dây nịt trán. Lại mặc áo bào kỳ lân màu tím đen, xa hoa kinh người. Đám tân khoa cống sĩ đều phải cung kính hành lễ với hắn ta, gọi một tiếng Túc công công, vị này mới khẽ cười: “Các tân khoa cống sĩ không cần đa lễ, mọi người đều là cống sĩ lão gia được tuyển chọn kỹ lưỡng, cũng không cần nô tài phải dạy nhiều, các lão gia học quy củ, đến lúc diện thánh đừng để thất nghi là được.” Tiếp theo bắt đầu dạy quy củ.
©2019 Kites.vn | 4 L  v( W4 c* \, WAll rights reserved
©2019 Kites.vn | : u. \) N2 [3 AAll rights reserved
Mọi người lần đầu vào hoàng cung, tương đối thận trọng. Có điều các thứ hạng đầu đều là người nhìn qua thế sự, xuất thân không phải hiển quý thì cũng là thanh quan mấy đời, đại để vẫn chịu được áp lực. Chỉ có mấy cống sĩ đằng sau đến từ địa phương nhỏ là sợ hãi rụt rè, mỗi lời nói hành động của Túc công công đều vô cùng xem trọng, chỉ sợ đi sai bước nhầm.
©2019 Kites.vn | 0 }4 p2 o( d. O4 i* l" EAll rights reserved
) U# ~9 q) q. u$ m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vị trí hôm tiến cung dựa theo thành tích thi cử để sắp xếp, Triệu Trường Ninh thứ hai, tự nhiên đứng ngay phía trước. Cạnh nàng chính là Cống nguyên* Ngụy Kiền, nhà hắn ở Hàng Châu có không ít của cải. Tóm lại thứ bậc càng về trước càng phải xem di truyền cùng tu dưỡng gia đình, những người đọc sách xuất thân bần hàn, may mắn đỗ cống sĩ cũng rất khó vào được hai mươi hạng đầu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; f: ~7 J& J: K1 O8 C
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ Z" z$ ]3 P0 I: z* s2 X4 g7 N1 l
*Cống nguyên: Đỗ đầu kỳ thi Hội.
* C. q8 W- ^5 y: n©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | " B7 B# P: r+ m' Q' N3 PAll rights reserved
Xếp thứ ba lần này là Lý Tu Đức quê quán Hàng Châu, tuy tướng mạo xấu xí nhưng được cái tai dày trán rộng, trông cũng khá phóng khoáng. Tưởng Thế Kỳ tố cáo Trường Ninh đang mím môi trầm mặt, đạt hạng bốn có vẻ như không được vui cho lắm. Hắn nghĩ cho dù Triệu Trường Ninh không gian lận, thì cũng bởi may mắn lọt vào mắt xanh vị giám khảo nào đó mới được hạng hai mà thôi. Bằng không với trình độ chót bảng thi Hương ở Bắc Trực Lệ, chỉ xứng nâng giày cho hắn.
! `/ v7 E& {5 N& c# |©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; ?* O% f. h7 r
Người thích để tâm chuyện vụn vặt kiểu này sớm muộn bản thân cũng bị uất ức thành bệnh, Triệu Trường Ninh không mặn không nhạt, cũng chẳng để ý tới hắn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ ~( T3 h) x1 ^5 O1 W& b9 Z; z  x
©2019 Kites.vn | ' @! }+ V$ u' m# ?, pAll rights reserved
Cứ thế đã ở trong hoàng cung mất trọn một ngày, đến khi trời sẩm tối mới lục tục thả cho bọn họ về. Trên đường cũng không ai dám ngó nghiêng chung quanh, sắc trời lại mờ tối, hoàng cung Minh triều rốt cuộc trông ra sao Trường Ninh cũng chưa có cơ hội chiêm ngưỡng. Sau khi về nhà đối diện với Đậu thị tràn đầy hứng khởi, Trường Ninh mệt đến gà gật liên tục.
- f& R- i6 U/ f; O% o# ^, x# g©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | . A% \- x3 d2 C1 M* ^5 hAll rights reserved
Đậu thị đang trò chuyện với tam thẩm nương Tào thị tới thăm nàng: “…Nói ra thì, ta đã sớm biết con trai ta phải làm lão gia rồi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 u$ h5 _1 i4 c+ e
©2019 Kites.vn |   Q  V! x3 {$ X4 t; QAll rights reserved
Tam thẩm nương hùa theo tán thưởng, hỏi bà tại sao. Đậu thị đáp rằng: “Lúc mang thai nó, ta đã tìm vị đạo sĩ nổi tiếng nhất Sơn Đông tới xem tướng, nói cái thai ta mang là sao Văn Khúc chuyển thế, mai sau chắc chắn sẽ thi đậu tiến sĩ, làm lão gia. Lúc đó phu quân còn cười ta là quỷ thần lải nhải, đủ thấy lời của đại sư vẫn có vài phần nhân duyên bên trong!”
©2019 Kites.vn | " T% t+ @0 s$ U9 R: }! s; b3 xAll rights reserved
3 V9 ^" ^$ @+ h2 C% e! h  O2 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh ở bên cạnh nghe mà dở khóc dở cười, cháo cũng không nuốt trôi. Đến sao Văn Khúc cũng vơ vào rồi! Mẹ cứ khoác lác tiếp đi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: `) |/ Z3 g% X" j- o% A: l
©2019 Kites.vn | : V. u2 `: g* O0 wAll rights reserved
Tam thẩm nương lại bắt đầu hỏi thăm danh hào cụ thể của vị đạo sĩ nọ, quê quán ở đâu. Bà tính đưa Triệu Trường Húc đi bói một quẻ.
, q& P4 f) w" u' M) M8 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, Y2 J( f  `  @1 L
Cứ thế cho đến ngày thi Đình, Triệu Trường Ninh trái lại không quá căng thẳng, Đậu thị nhớ đến chuyện sao Văn Khúc, cũng không lo lắng. Chỉ có Triệu Thừa Nghĩa lo được lo mất, giúp nàng sửa vạt áo đến mấy lần, một cỗ xe ngựa đưa ba huynh đệ bọn họ đến bên ngoài Thừa Thiên Môn. Lúc này vừa sang giờ mẹo, trời tháng tư đã không còn lạnh lẽo, Cẩm y vệ và Thần cơ doanh mặc Trình tử y‘²’ phải tra xét cẩn thận mới đưa bọn họ vào, trừ làn dự thi thì không được phép mang theo bất cứ thứ gì khác. Đoàn người lúc này mới đi theo quan viên Hồng lư tự chậm chạp tiến về phía trước.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- z; d' g7 f6 A2 g
  |. J+ \5 J+ O2 n$ [2 s8 y% i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bây giờ Trường Ninh mới có cơ hội nhìn rõ Đại Minh Cung, có lẽ được hưởng tiếng thơm càng lâu thì càng dễ gây thất vọng, nàng ngược lại không cảm thấy Đại Minh Cung xa hoa là bao. Có điều tường cao đường rộng được tô điểm sắc đỏ thắm minh hoàng, rất khí phái uy nghiêm. Bọn họ qua cửa hông Ngọ Môn rồi lại qua Hoàng Cực Môn, từ con đường cạnh Văn Chiêu Các tiến vào điện Hoàng Cực. Bên trong đã bày sẵn nệm bồ đoàn cùng bàn nhỏ cao tầm nửa người, thế này e là phải quỳ làm bài đây.
©2019 Kites.vn | ( Q  z+ m& C4 {0 gAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + g2 M" z3 A5 a$ i8 U# ~; QAll rights reserved
Sau khi đoàn người quỳ xuống, Thiếu khanh Hồng lư tự mới bắt đầu xướng lễ, tiến vào đầu tiên là một thái giám tay xách đèn lồng Dương giác‘³’ bằng vàng ròng, tiếp theo mới tới Hoàng thượng mặc Cổn miện phục màu vàng sáng, được các quan phó khảo của Lễ bộ và Hàn lâm viện vây quanh hộ tống lên long tọa. Lúc này không ai dám ngẩng đầu, theo lệnh của Thiếu khanh Hồng lư tự ba quỳ ba lạy, đồng thanh hô hào, Hoàng thượng mới mở lời: “Chư vị cống sĩ bình thân.” Sau đó khởi động đồng hồ nước, điện Hoàng Cực chìm vào một khoảng tĩnh mịch.
©2019 Kites.vn | ' s1 a" F$ u$ Z% H* AAll rights reserved
1 l$ h% s$ N5 Q  }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Có đôi khi, yên lặng lại càng làm người ta thêm căng thẳng, nhưng hiện tại không ai dám phát ra âm thanh gì, đến mài mực cũng làm thật khẽ. Triệu Trường Ninh âm thầm hít sâu một hơi, đầu tiên xé bỏ niêm phong trên bức thư trước mặt mình, lấy ra đề thi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( _* v2 p, r3 H+ U
©2019 Kites.vn | 2 }9 V$ C! {0 GAll rights reserved
Lúc nàng mở tờ giấy nhìn thấy đề thi, trong lòng lộp bộp một tiếng, mày cũng theo đó nhíu lại.

4 s. V% L- ]0 S2 r3 ?1 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 l$ g+ ?& ?( A

©2019 Kites.vn | All rights reserved/ m2 T# S8 X/ P
©2019 Kites.vn | All rights reserved; Q  T" U& _: D( \# i
———————————
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 L1 B; p: Q6 B! i' H: F' n
©2019 Kites.vn | All rights reserved. ~% U7 v; _  y' x+ F6 G, @. ?& [+ J

©2019 Kites.vn | All rights reserved+ ], }% X" Q; d$ Y) V7 r: ?; k
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 s- Z/ R; a& z
Chú thích: 3
©2019 Kites.vn | , v  c7 G' G' r) D3 d: IAll rights reserved
' ~8 b9 F+ l/ _; D. M, t2 Q9 ~1 \0 H, X. a©2019 Kites.vn | All rights reserved
*Tác giả đã đổi Đàm Lễ thành Đàm Văn nên từ chương này mình cũng sẽ đổi lại cho nhất quán
©2019 Kites.vn | 7 E* @4 V% e+ c- l  HAll rights reserved
©2019 Kites.vn | $ w& U7 T1 Z2 N" p) ZAll rights reserved
(1) Nguyên văn: 束发冠 / Thúc phát quan
5 s) Z* u! q2 C& z* U1 P8 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 `; _' H' I( TAll rights reserved
Mũ trùm kín búi tóc trên đỉnh đầu, căn cứ đường gờ trên mũ để xác định phẩm cấp quan viên.
" ?) |& h9 m' J; D+ S) t7 S4 M©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , Y" F0 L- R' ^( Q* |) ?All rights reserved

©2019 Kites.vn | : d! [* `3 x# D' h  g5 zAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved* D$ J/ V9 A- w
©2019 Kites.vn | ' @4 l! T$ a; j' q9 _) AAll rights reserved
(2) Trình tử y: 程子衣
©2019 Kites.vn | - A% y; F" d- \3 f- J( wAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 a( c, _: e+ X" z2 tAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved: t. |$ e5 C: V: A

©2019 Kites.vn | - E# T, A9 D- mAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved; a6 {& z8 x" f. C$ [. ~
(3) Đèn lồng Dương giác:
羊角宫灯
, u" k! F' w# s8 H3 M& p6 N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 j) l; _" N* X: M9 [6 V. X

  ~6 \. u2 R4 h* O; L3 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
* s: {% i. W! q# g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 21:19:30 | Xem tất
Chương 30
©2019 Kites.vn | All rights reserved# }$ x6 W  H: j

  p9 Z& v' h! l©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ở cấp đầu tiên trong thi Đình, sách luận thường đều kiểm tra cách trị quốc. Hoàng đế nào hài lòng về bản thân sẽ hỏi: Trẫm cảm thấy trẫm  trị vì thiên hạ rất tốt rất thái bình, các ngươi mau nói xem chỗ nào tốt rồi khen ta một thể đi, uyển chuyển đề nghị với ta cũng được, nhưng phải chú ý chừng mực. Hoàng đế có chút tham vọng trị quốc thường sẽ hỏi: “So với Nghiêu, Thuấn, Vũ* trẫm cảm thấy mình vẫn làm chưa đủ, các ngươi nghĩ xem cần phải thế nào, sơ bộ đặt ra mấy cái kế hoạch năm năm, tranh thủ giải quyết vấn đề toàn dân no ấm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  \9 F$ z, {! |4 O/ }
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 u" `0 r% h6 Y, T1 i& m( S
*Các vị vua tài giỏi và được coi là kiểu mẫu cho mọi bậc Đế vương
1 a& Q+ R( @  P3 V3 i% A©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved* W' V* H* X, X2 o
Lần này ra đề lại không kiểm tra trị quốc, mà hỏi về một góc độ rất mới mẻ, đề mục như sau: “Lũ mùa hè đổ xuống nam bắc Giang Hoài, sông Hoài sóng cuồn cuộn, nước mênh mông mà không ngừng tràn về, thành quách sụt lở, vạn khoảnh ruộng đồng bị hủy trong chốc lát. Ý khanh ra sao?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved! f4 [8 l( O' g$ j6 w1 ^
©2019 Kites.vn | : b* \# ^6 z% f6 T* pAll rights reserved
Đề bài liếc qua đã hiểu ngay, là hỏi mọi người có sách lược gì với nạn lụt ở Trường Giang và Hoài Hà. Đề này cũng không phải bịa đặt, Triệu Trường Ninh nhớ hai năm trước vùng Giang Hoài xảy ra hồng thủy, bởi vì quan viên địa phương xử lý không thỏa đáng, chết rất nhiều người. Hoàng đế còn vì vậy mà trai giới ba ngày. Nhưng chuyện xảy ra lũ lụt vốn không thể tránh khỏi, cho dù ở thời hiện đại công nghệ khoa học phát triển, cũng chỉ có thể làm giảm bớt thiệt hại do lũ lụt gây nên, giảm thiểu số người thương vong cùng ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát mà thôi.
6 b8 b' z; j- S2 {3 d8 N& v* P% k©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | : X6 `- `$ C% B1 jAll rights reserved
Vì nàng không am hiểu vấn đề thủy văn, hơn nữa chốn kinh thành này, bão cát còn có khả năng, chứ hồng thủy thì không đời nào nhìn thấy.
. L1 |( w& ?+ {. G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ( z9 Y- q  d6 n3 x5 k6 UAll rights reserved
Nàng hơi ngẩng đầu nhìn xung quanh, có người đăm chiêu ủ dột, có kẻ chợt như ngộ ra điều gì, mừng rỡ như điên.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% {+ p, }" m) ?% W: y7 `- i
©2019 Kites.vn | " g  T! X* y. d# J& w6 c, BAll rights reserved
Triệu Trường Ninh bắt đầu mài mực, ngẫm nghĩ làm sao viết bài sách luận này.
7 j- Y& d. D4 A7 t" |' k- b( k©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 G( X! J1 M5 JAll rights reserved
Nàng đọc kỹ đề bài lần nữa, lại cảm thấy ‘thành quách sụt lở, vạn khoảnh ruộng đồng bị hủy trong chốc lát.’ rõ ràng là đang miêu tả vấn đề dân sinh sau thiên tai. Đề này không chỉ đơn giản hỏi trị thủy, sợ rằng vấn đề dân sinh, trùng kiến sau thiên tai cũng phải viết vào. Lại nhớ đến chuyện vài năm trước sau trận lụt Giang Hoài, hàng loạt quan viên bị cách chức, Triệu Trường Ninh quả thực có chút suy tư.
©2019 Kites.vn | & x& ?9 t0 l; {/ k% WAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 A9 E( J6 N* f5 j1 LAll rights reserved
Nàng chấm mực bắt đầu viết bản thảo. “Thiên hạ thái bình khiến lòng dân hoan hỷ, bệ hạ quả nhiên có phong phạm của Nghiêu Thuấn Vũ. Cổ có Giả Nhượng tam sách, ta kế thừa noi theo, phân tuyến khơi dòng là cách hay. Sau có cao kiến của Phan Quý Thuần, dẫn nước lấp cát, tạo hồ rộng ở vùng khô. Ngu kiến xin lấy trị luận của Vương Cảnh. Địa thế thương độ, khoan đường núi, phá đá tích, kênh mương gọn gàng, phòng nơi trọng yếu, khơi thông vùng tắc, mười dặm lập một thủy môn, khiến dòng xoáy triệt tiêu nhau, không còn lo nạn vỡ đê…” Đầu tiên liệt kê tỉ mỉ các phương pháp trị thủy chia làm mấy loại, mà địa thế Giang Hoài phù hợp với loại nào, đây là mẹo trị thủy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" F9 ]/ x. M5 g0 L' G. z
©2019 Kites.vn | ! |/ A% u2 k4 ~" @6 B3 ]2 x, YAll rights reserved
Chỉ riêng đoạn này Triệu Trường Ninh đã viết hơn ngàn từ, kế tiếp bắt đầu viết trọng điểm về quản lý sau thiên tai. Do hạn chế từ các điều kiện khách quan như giao thông liên lạc, cổ nhân thường không chú trọng công tác xử lý sau thiên tai, người chết bùng phát ôn dịch là chuyện thường xảy ra, lấy kế sách chia đều để giải quyết vấn đề lương thực không đủ, còn cả những thương gia thừa nước đục thả câu mà đẩy giá lương lên vùn vụt. Về phần phòng ngừa ôn dịch, điều kiện không đủ, chỉ đành thu xếp các vấn đề cơ bản. Phàm là người hay súc vật chết do hồng thủy, đều phải tập trung thiêu hủy, nạn dân cũng phải quản lý tập trung, không được ăn thức ăn sống uống nước chưa đun sôi…
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 [% t. a; U* Q4 b; [- x
©2019 Kites.vn | + E+ f% `- Q: D" E7 S$ QAll rights reserved
Tới từ xã hội thông tin phát triển, lượng kiến thức tích lũy về những phương diện này của Triệu Trường Ninh rất phong phú, nàng liệt kê từng cái một rồi lại giải thích cặn kẽ. Mặt trời dần lên cao quá đầu, đã tới thời điểm ăn cơm trưa.
& `" a$ U* s- T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) M! \# o7 |5 u' u4 C  YAll rights reserved
Nội thị phát cho mỗi người một đĩa màn thầu, một bát canh thịt bò nóng hổi.
' P2 W* W. ^; N1 j. ~5 `6 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ @4 `2 S- B" q+ G. z
Các vị cống sĩ ăn uống xong xuôi chuẩn bị viết bài, ngoài cửa chợt ồn ào náo động, có nội thị tiến vào nói: “Chư vị mời đứng lên, Thái tử điện hạ thay bệ hạ tuần tra, cung nghênh bảo giá.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 n& p3 G4 X8 t! k
1 v. M) r: s/ i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Điện Hoàng Cực chợt tĩnh lại, mọi người rối rít quỳ xuống hành lễ, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặc Cổn miện phục vàng sáng, đầu đội kim quan khảm bảo thạch xanh biếc, được đám người vây quanh đang chậm rãi tiến vào. Hắn bước qua các thí sinh ngồi vào vị trí quan phó khảo, tay khẽ phất: “Chư vị bình thân làm bài đi, bổn cung thay phụ hoàng giám sát, không cần đa lễ.”
' o$ x8 t6 J) a2 {8 U2 a2 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 P. A- M4 B# T7 F% O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nghe nói vị này là Thái tử ‘tọa sư*’ vô cùng trẻ tuổi của các tân khoa cống sĩ. Tướng mạo tuấn tú ôn hòa, cằm hơi chếch, ngón tay thon dài, trắng mà không yếu ớt, cả người có một loại khí chất dịu dàng như bạch ngọc, có thể nhìn ra đây là nhân vật cao quý quanh năm sống trong nhung lụa. Hắn nghiêng người nói chuyện cùng quan chủ khảo, Thượng thư Lễ bộ Cố Phương Hoài.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 k$ ]: [! x7 X4 j: I3 z0 Q
- _1 n; z4 Y6 h8 \6 v" I# }! `$ e©2019 Kites.vn | All rights reserved
*Tọa sư: cách gọi tôn trọng quan chủ khảo của các Cử nhân và Tiến sĩ hai triều Minh, Thanh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! A% h" A% S- S1 Q4 q

©2019 Kites.vn | $ T1 W# ]$ Z0 p5 D8 m2 i& O4 @All rights reserved
Mà vị lão Thượng thư có thể xem như quyền cao chức trọng đang kính cẩn lễ phép đứng một bên, chắp tay trả lời câu hỏi của hắn.
/ Q7 W$ B! g& R5 y) l6 K% K©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 j0 L2 g. e  ]" o
Triệu Trường Ninh chỉ nhìn trong giây lát rồi cúi đầu, tiếp tục viết đề của mình.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 C* |; i5 b7 z6 q
' W1 h6 x% ^# i( X, q2 `+ V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Rất nhiều cống sĩ không ngờ tới Thái tử lại có phong thái anh tuấn bậc này, trong lòng hơi bồn chồn, rất lâu vẫn chưa hạ bút được.
©2019 Kites.vn | ! }3 ?" S. h" d! b/ J9 jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ S) J. k5 Q) ]9 D# N7 ]$ j. M
Ai ngờ Thái tử sau khi dặn dò xong quan khảo thí, còn thật sự dẫn một đoàn quan viên bắt đầu tuần sát trong đại điện. Lúc hắn đi tới trước mặt Triệu Trường Ninh, cước bộ bỗng ngừng lại. Triệu Trường Ninh biết hắn đang nhìn bản thân viết bài, may cho nàng hiện tại đang viết bản thảo, nét bút rồng bay phượng múa khỏi phải bàn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 d7 Y$ {+ `  G. e; J
©2019 Kites.vn | 0 |/ }( L- a: ?7 D  @. i7 [# s5 xAll rights reserved
Chẳng ngờ Thái tử một tay chắp sau lưng, cúi người giúp nàng nhặt hộp bút bị rơi trên nền đất, bàn tay thon dài đặt hộp bút lên mặt bàn của nàng. Sau đó lại chắp tay như cũ, dẫn theo đám người tiếp tục đi xuống phía sau.
7 Q! p/ Y$ F1 D' o©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 W' J/ s: _% r0 U' o% |All rights reserved
Chỉ một hành động lơ đãng này, tất cả quần chúng đều nhìn chằm chằm về phía Triệu Trường Ninh, ánh mắt tóe lửa.
©2019 Kites.vn | ( ]# l; v9 v- }& SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 ]( r! T( a' A7 y; K. d
Triệu Trường Ninh bất chấp coi như chưa xảy ra chuyện gì, Thái tử điện hạ nhất thời cao hứng, lại rất dễ biến nàng thành cái đích của mọi người. Đặc biệt vị trí hiện tại được xếp theo thứ bậc, nàng ngồi ở hàng hai, chắc chắn Thái tử biết nàng là ai, bằng không sẽ chẳng có hành động quan tâm chiếu cố nhường ấy.
: S/ V4 h" W8 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: L& I) |& B  g
Giờ nàng còn chưa bước vào hàng ngũ quan lại, đã bị xếp vào phe cánh của Thái tử rồi sao? Triệu Trường Ninh bất đắc dĩ cười khổ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 ]- i5 X8 E/ P. X& o2 }
©2019 Kites.vn | 7 @5 ^' i2 }* x& y' ZAll rights reserved
Thái tử cũng không lưu lại trong điện quá lâu, cuối cũng vẫn do quan khảo thí của Lễ bộ và Hàn lâm viện giám thị. Đồng hồ nước phát ra từng hồi tí tách, Triệu Trường Ninh đã viết xong bản thảo, rút gọn sửa lỗi, điều chỉnh trật tự. Sau đó mới dám nhấc bút, dùng thể chữ Quán các tiêu chuẩn nắn nót viết lên trên giấy.
©2019 Kites.vn | . u/ A/ W3 H# V  E7 J0 W3 kAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ V, ^/ n* p3 i# O& k  x8 v8 `
Thi Đình chỉ có một ngày, cũng là khi trời sập tối thì không được làm bài nữa. Khả năng những vấn đề có thể viết về trị thủy không nhiều, bởi vậy mọi người đều nộp bài khá sớm, Triệu Trường Ninh ngồi xếp bằng trên nệm bồ đoàn, hai chân đã cứng ngắc từ lâu, nhưng nào dám đứng lên vận động, lại vững bút tiếp tục viết. Ánh tịch dương vàng óng ả từ ngoài hiên tràn vào, lẳng lặng chiếu lên tấm lưng cùng cần cổ mảnh mai của nàng, áo quần xanh nhạt rủ xuống nền đất chung quanh. Toàn bộ bóng hình của cảnh vật đều bị kéo thật dài, đôi tiên hạc vàng, lư hương mạ vàng, tám cột trụ trước thềm hiên đỏ thắm. Cảnh tượng trước mắt hết thảy giống như một giấc mộng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 L6 ]7 U+ C# p  Z8 Y
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 i4 y6 C: W+ y. A- C
Mấy tên nội thị buồn tẻ canh giữ ngoài cửa, lúc này quá nửa cống sĩ đã rời đi, nhân lúc rỗi rảnh bèn to gan thì thầm: “Tiến sĩ khoa này, người trông tuấn tú không ít, nhìn vị Triệu Trường Ninh xếp thứ hai kia lại càng nổi bật, e có không ít đại thần muốn bắt về làm rể đâu*…”
! G4 ]& ^; K8 T* }: N1 y$ ?( n©2019 Kites.vn | All rights reserved
. |! Q! p% I& k( j©2019 Kites.vn | All rights reserved
*Nguyên văn: bảng hạ tróc tế, một loại văn hóa hôn nhân thời Tống, vào ngày yết bảng các phú thân sẽ tới tranh đoạt lựa chọn sĩ tử thi đỗ làm con rể, cảnh tượng giống như tranh giành nên mới xưng ‘tróc tế’
©2019 Kites.vn | All rights reserved  K' @3 Q; i4 b% d

©2019 Kites.vn | ( e# ?: n1 c) s! [  Q: t5 ^All rights reserved
“Cũng không hiểu sao vẫn chưa viết xong, qua nửa canh giờ nữa mặt trời sẽ xuống núi rồi.” Một kẻ khác lo âu nói, “Hay chúng ta mở rộng cửa thêm một chút, đủ ánh sáng y sẽ viết dễ hơn.”
+ r2 {# U# s# N+ w7 m9 w, s" a* H2 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% r5 W+ }# ]2 J6 B& [' `) Y9 Y. @1 Z
Hai người bèn nhẹ nhàng kéo tấm bình phong cạnh Trường Ninh ra vài phần, sắc vàng lại càng nồng đậm, trải khắp cung điện hoa lệ một màu vàng son lộng lẫy, áo quần xanh nhạt lại càng lộ vẻ đơn bạc mảnh mai.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 w7 y- ?# g+ Y" X# @+ c. R7 k
©2019 Kites.vn | 4 _: {4 J8 S& e$ N* m* q/ aAll rights reserved
Trong ánh tịch dương nồng đậm, có tiếng bước chân lại gần. Một đoàn người đang đi về phía này, người ở giữa mặc trường bào đen tuyền thêu kim long bốn vuốt, dung nhan tuấn dật, bên trán trái có một vết sẹo. Hắn cao lớn hơn người thường rất nhiều, đến những thị vệ mang đao xung quanh cũng thấp hơn hắn nửa cái đầu.
3 Q$ x/ \! K) B3 [) v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 c+ D5 ~0 t# m$ n3 X# \7 AAll rights reserved
Hai tên nội thị vội vàng quỳ xuống hành lễ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: n2 T' d) F, s7 {( o
©2019 Kites.vn | All rights reserved. g# p9 S' ^+ ~8 d6 C  s
Nghe đâu vị nhị điện hạ Chu Minh Sí này từng lĩnh thiên quân vạn mã, trên chiến trường giết hàng vạn quân địch, tựa như Tu La dưới địa ngục. Có điều hôm nay hắn từ chiến trường trở về, hoàng đế đã thu hồi binh quyền của hắn, đối đãi hắn có vẻ không khác những hoàng tử còn lại là bao. Nay nhìn thấy hóa ra là một thanh niên tuấn tú, long tử hoàng tôn tất nhiên có khí thế, nhưng cũng không hề đáng sợ như trong lời đồn.
©2019 Kites.vn | 2 N# J% P7 y9 HAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; a6 I( Z* x+ I: }; d: ]! l' j
Chu Minh Sí hơi gật đầu, vốn đã chuẩn bị đi qua, ánh mắt vừa đảo, lại phát hiện trong điện có một bóng dáng thanh thanh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! ?, m% X! [3 _/ I5 p
0 b0 a4 f. ], \/ A; X7 j( y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Kim quang tinh tế bao lấy thân ảnh mảnh mai đang quỳ, chung quanh là sắc vàng óng ả mà hiu quạnh. Cao ngạo như vậy, lại mang một loại khí chất trầm ngâm xa cách.
6 G  i0 X2 A% R5 ~% j©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 b) d0 E/ d" n' N9 K' S: yAll rights reserved
“Hiện tại đang đình tuyển sao?” Chu Minh Sí hỏi.
$ M- ?% {) d" o3 O+ D) J©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | . G1 k; g6 d2 k, Z2 FAll rights reserved
Nội thị lập tức trả lời: “Bẩm nhị điện hạ, hôm nay là ngày thi Đình, đến giờ cũng sắp kết thúc rồi, bên trong đều là các tân khoa cống sĩ.”
+ T" g9 C) @. p5 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | + \; g' e6 h/ g* h4 z3 F) KAll rights reserved
Chu Minh Sí ừ một tiếng, tựa hồ trầm tư trong chốc lát, không hỏi thêm gì nữa đã rời khỏi, tùy tùng lập tức đi theo hắn.
©2019 Kites.vn | 2 U# i! Z0 |$ D) c& c& E9 \; `, |All rights reserved
©2019 Kites.vn | . A% R& K( K$ Q) _+ C7 r% W0 c9 [All rights reserved
Lúc này Triệu Trường Ninh cũng đã chép xong, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tự mình kiểm tra lại toàn văn một lần, tuy phần trị thủy viết toàn các ý bình thường, nhưng đoạn phía sau nàng lại viết khá thoải mái, chỉ không biết các giám khảo cảm thấy ra sao. Nàng giao bài rồi ra khỏi điện Hoàng Cực, đợi tất cả thí sinh đều bước ra, quan viên Hồng lư tự mới dẫn bọn họ từ cửa hông ra ngoài.
# O) Y8 W) N+ P- @' Y& T' y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ K& O. ]8 ~& h  Q/ R. zAll rights reserved
Hôm nay đặc biệt chuẩn bị bữa tối cho ba sĩ tử, ăn ở chính phòng. Lúc Triệu Trường Ninh trở về hai người đệ đệ đang chờ nàng, thức ăn trên bàn đã hơi nguội. Triệu Trường Ninh cảm thấy rất đói, xới một bát cơm, múc một thìa canh gà, gắp một miếng cà tím trộn dầu mè ăn ngấu nghiến. Triệu lão thái gia nóng lòng muốn biết bọn họ thi vào đề mục nào, làm bài ra sao, nhưng Hoàng đế chưa vội thái giám đã vội, ba người bọn họ không hề vội chút nào.
  u' w/ u% o/ p4 \2 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 g. y( Y* R* |) Z* p+ u9 L% g' p
Triệu Trường Tùng kỳ thực không tài nào nuối trôi, buông bát than thở: “Tổ phụ, thi Đình kiểm tra thủy văn, khoa này có lẽ con không vào được tiền nhị giáp rồi.” Hắn cũng không am hiểu mấy thứ thủy văn, chỉ đành nhắm mắt làm liều đem tất cả cổ văn về trị thủy viết lên bài thi.
©2019 Kites.vn | * O  ]8 y6 d1 b% j. oAll rights reserved
8 ~: [4 H+ G  R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu lão thái gia vừa nghe đề mục, trong lòng đã lạnh hơn phân nửa. Triệu Trường Ninh cũng không giỏi thủy văn. “Vậy hai con thì sao?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved. B8 `0 j% F% E+ K- t
1 @# y! N8 [# ?8 e5 F, b8 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Hoài đang nhìn Triệu Trường Ninh ăn cơm, Triệu Trường Ninh đã xới đến bát thứ ba, y đói đến thế sao? Hắn đặt bát xuống nói: “Bình thường, chỉ có thể trả lời tàm tạm. Hoài Dương là chỗ giao giữa Hoài Thủy và Hoàng Hà, xử lý lũ lụt vốn dĩ rất khó. Đại khái chỉ cần theo quy củ không phạm lỗi là được.”
  _3 A, n1 ]" Q) t©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, l7 v) j0 }4 |9 X. B9 K0 z2 u
Tiếp đó ba người nhất tề nhìn sang Triệu Trường Ninh, đợi y nói, thi Hội y còn xếp thứ hai đấy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 E- w" h) |/ ^# V5 Y
©2019 Kites.vn | 9 {6 X* p; a7 ^All rights reserved
Thật ra Triệu Trường Ninh cũng không biết bản thân mình trả lời tốt hay không, thủy văn đúng là nàng viết bình thường, nửa đoạn sau thì nàng cảm thấy khá vừa ý, nhưng lỡ đâu gặp phải giám khảo không biết thưởng thức, rơi xuống thứ bậc sau cũng vẫn có khả năng.
5 [9 \  A5 E7 ?2 Y0 A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- a% W3 w( a3 P" _
Nàng lắc đầu rằng: “Xem vận số thôi, thủy văn quả thực không phải sở trường của con.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 w8 q2 H6 l5 }( ?1 T9 M
©2019 Kites.vn | All rights reserved. W8 c$ V6 C% i1 v7 A, e* [4 i! E
Triệu lão thái gia thấp thỏm lo lắng, vốn còn tưởng trong nhà sắp có một tiến sĩ cập đệ xuất thân, ai mà ngờ bệ hạ cứ cố tình thi vào thủy văn, đúng là số mệnh! Ông thở dài nói: “Thôi vậy, được thì là cái phúc, mất thì cũng do mệnh. Ba người các con cùng một lúc có thể tiến vào thi Đình, đã làm gia tộc vinh quang thêm nhiều rồi. Một tháng nay nếu không phải chúng ta ngăn cản, người đến nhà bái phỏng không biết đã nhiều chừng nào, đặc biệt là Trường Ninh… nay phố lớn ngõ nhỏ đều đang bàn luận về con, cửa nhà ta ngày nào cũng có người tới ngồi, nói là muốn hưởng chút ít tài hoa của con.”
©2019 Kites.vn | 2 W0 _1 x) m  a7 o( g. Q. PAll rights reserved
' a- H" ~# w+ r/ b2 [: S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chuyện này Trường Ninh cũng biết, gác cổng còn giúp nàng chắn không biết bao nhiêu khăn tay và bánh ngọt, thỉnh thoảng nàng ra ngoài mua bản khắc cũng có tiểu cô nương theo sau, khiến Triệu Trường Ninh vô cùng cảm thán. Quả nhiên học thức là mục thêm điểm cho nhan sắc, trước đây làm gì có tiểu cô nương nào đi theo nàng đâu!
©2019 Kites.vn | All rights reserved% W) ~# c8 n# [
©2019 Kites.vn | / Q) P$ e/ f4 N  ~& V( p( TAll rights reserved
Vì thi Đình không quá lý tưởng, bởi vậy khoảng thời gian này Triệu gia yên tĩnh khác thường. Triệu Trường Ninh đang ở trong phòng trò chuyện cùng Nhân nhi, chơi trò kết dây với bé.
  W/ n$ A4 Q6 K! c8 @; q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' q: ^0 ^% O2 V0 o
Tay nhỏ chân nhỏ của Nhân nhi sát bên người y, nhỏ giọng hỏi: “Ca ca, cái này mở thế nào?”
& n* D4 X3 D1 E8 n# P©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " e. l2 N3 F4 eAll rights reserved
Triệu Ngọc Thiền tiến vào thấy được, trong lòng không khỏi đố kỵ. Ca ca không còn thân thiết với nàng như lúc trước, đối xử với thứ muội còn tốt hơn với người muội muội ruột thịt là nàng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ M/ L6 g! h1 x: z& p
©2019 Kites.vn | " X9 |' S. f7 v( IAll rights reserved
Nhưng khi ra ngoài nghe mọi người nói ca ca tài giỏi thế nào, nàng lại không khỏi tự hào thay ca ca. Đều tại Nhân nhi cướp mất ca ca của nàng! Nàng lại gần hai bước nói: “Nhân nhi, muội gọi ai là ca ca! Muội nên gọi huynh trưởng, ca ca muội muốn là gọi được chắc?”
1 l* Z! O0 D3 C$ S* d©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ i( F9 A$ P8 ]
Lá gan của Nhân nhi vốn đã nhỏ, lại là con thiếp thất, làm sao dám phản bác lại lời của Triệu Ngọc Thiền, tay nhỏ túm chặt lấy dây thừng nhận sai.
- J$ {3 L9 X4 T4 _% |5 U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' {  Y& \5 |% y% D, Z# c9 P0 _All rights reserved
Trường Ninh nhìn dáng vẻ đáng thương như chim non của Nhân nhi, thứ nữ nhà nàng rất ngoan ngoãn, nhưng cũng ngoan quá mức rồi. “Ngọc Thiền, Nhân nhi là muội muội của muội, còn kém muội đến bảy tuổi, muội so bì với một đứa bé làm gì.”
©2019 Kites.vn | / [& v$ `" \' i9 ]All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 `* N  v6 o; l. i
Ngọc Thiền không cam lòng nói: “Cùng chui ra từ bụng mẹ mới là ruột thịt, nó chẳng qua do nha đầu hồi môn của mẫu thân sinh, dựa vào đâu mà đòi xưng tỷ muội?”
©2019 Kites.vn | 9 V+ n8 c& ~0 r) hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 A* l  A) v* c8 I% G
Triệu Trường Ninh thở dài, để Nhân nhi tự mình ra ngoài chơi. Gọi Triệu Ngọc Thiền đến trước mặt: “Muội muội trong nhà muội cứ ức hiếp, đợi muội xuất giá rồi thì sao? Trượng phu và mẹ chồng sẽ đối xử thế nào muội có biết không? Nhà ta may mắn nhất là các di nương hòa thuận, thứ xuất cũng hiền lành, muội chớ tỏ thái độ với bọn họ. Địa vị họ thấp hơn muội, chỉ đành mặc cho muội nói. Lỡ sau này địa vị cao hơn muội tới chèn ép muội thì sao? Muội tính làm thế nào?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 {4 s: |% A% {* Q/ f
4 h+ c1 y1 z& F5 {4 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
So với nàng, Ngọc Thiền xem như được lớn lên trong hũ mật. Cảm giác mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên.
©2019 Kites.vn | : A$ D+ D( i% u3 B  Z6 AAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 H  M8 V0 R: c4 Y4 t! H8 hAll rights reserved
Triệu Ngọc Thiền đứng trước mặt nàng, bị nàng quở mắng đến nước mắt lưng tròng, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy tủi thân, “Nhưng huynh thân thiết với nó mà không thân với muội. Chuyện đối bài lần trước muội đã biết sai rồi. Ngày nào muội cũng vì huynh mà niệm kinh cho Bồ Tát, hy vọng huynh thi cử thuận lợi. Nhân nhi có tốt đến mấy cũng không niệm kinh cho huynh đâu…”
- @' q# o& \3 k0 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
# g& W6 i1 |& L- [; B3 x6 |1 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đương nhiên rồi, bởi vì thứ nữ trong nhà đều không biết chữ. Nàng nói năng lộn xộn, không đầu không cuối, vẻ mặt hỗn loạn.
. o( b2 a" S# F3 `8 l1 A7 d' j©2019 Kites.vn | All rights reserved
# I5 [- ?9 G7 K% K9 U" w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh biết huynh muội chẳng ghi thù được bao lâu, dù thế nào chăng nữa nàng cũng tha thứ cho Ngọc Thiền, nếu quả thực nàng có tấm lòng như vậy, cũng xem như hiểu chuyện. Bèn hỏi nàng: “Muội niệm kinh gì?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ S4 w& m- @% @4 m
©2019 Kites.vn | All rights reserved" J0 \- A& l! ?$ s9 O7 y$ y
“Kinh Kim Cang.” Triệu Ngọc Thiền rũ đầu, nức nở đọc một đoạn:
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 O$ K5 p9 D: B' ]* N

©2019 Kites.vn | 7 r6 {9 }' a7 g% oAll rights reserved
“- Thế Tôn. Nếu có những thiện nam, tín nữ lòng lành, phát tâm cầu đạo Vô thượng Bồ-đề, nên trụ tâm như thế nào, hàng phục tâm như thế nào?
  i" g# b8 ]& H- m( t©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! `% I8 u3 H- j% E! H4 KAll rights reserved
– Đức Phật dạy: Lành thay. Lành thay. Tu bồ-đề, đúng như ông vừa hỏi. Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ-tát, khéo dặn dò cho các vị Bồ-tát. Nay hãy lắng nghe, Như Lai sẽ vì các ông mà giảng nói.
; c4 d, q/ K+ T% h6 @7 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
9 l, g( }) P1 s0 e4 U) y6 C0 Q6 _- Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
– Nếu có thiện nam, tín nữ lòng lành, phát tâm Bồ-đề, nên trụ tâm như thế này, nên hàng phục tâm như thế này.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ E4 _' D9 E: Q+ n
©2019 Kites.vn | 3 s  S) B, W& i; z- S2 s+ J& {All rights reserved
– Bạch Thế Tôn. Xin nguyện lắng nghe.*”
©2019 Kites.vn |   P( C& O; Y. n7 DAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved5 `0 _9 v; o! [& o( h1 G
Hóa ra đúng là niệm thật, Triệu Trường Ninh nhẹ vỗ bên vai nàng: “Thôi! Muội cũng chớ tủi thân. Tình cảnh của Nhân nhi đáng thương, ta mới cưng chiều muội ấy thêm một chút. Chỉ cần muội hiểu chuyện, không làm khó các tỷ muội thứ xuất, ca ca cũng sẽ không trách muội.”
©2019 Kites.vn | " y# J% j  H1 b& v+ o# R. uAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 P8 A/ K' v8 h8 p$ aAll rights reserved
Triệu Ngọc Thiền nhào vào trong lòng nàng, dính chặt lấy nàng khóc thật lâu, khó khăn lắm mới được nhũ mẫu hầu hạ bên người khuyên cho nín khóc.
* O6 @! B( Z8 G  O, z) n! s) Z5 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 p7 m# R8 ?  e2 F7 qAll rights reserved
Đậu thị biết huynh đệ hai người hòa hảo, cũng trút được phiền muộn, tuy bà đối xử với các thứ nữ trong nhà không tệ, nhưng có thân thiết với người ngoài đến đâu, cũng không bì được với tỷ muội ruột thịt nhà mình. Sau khi Triệu Trường Ninh đỗ kỳ thi Hội, tỷ muội trong nhà đương nhiên sẽ có nhiều lợi ích hơn.
©2019 Kites.vn | ( u4 k; {" ^% X0 C# e$ sAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 C6 f9 W9 ?. ^9 l; q
Đêm nay là đêm trước kỳ thi Đình, Triệu Trường Ninh lại bị tổ phụ gọi tới, bảo nàng viết lại văn chương cho Cổ tiên sinh xem. Cổ tiên sinh xem xong cũng không nói được là tốt hay không tốt: “Lão phu không dám đoán bừa, Hàn lâm viện chấm thi tự có khuôn sáo của riêng bọn họ, bài của Trường Ninh khó nói có thể vào mười hạng đầu hay không.” Hoàng thượng thường chỉ xem văn chương của mười người đứng đầu, phía sau không còn quan trọng nữa, không vào mười hạng đầu, thì không thể vào nổi nhất giáp.
2 y0 T9 ~* s' `& ~  Y4 q©2019 Kites.vn | All rights reserved
) }! p" g- j) S9 |/ H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thật ra Triệu Trường Ninh cảm thấy thi Hội có thể xếp thứ hai, quá nửa là nhờ việc thêm đề. Sĩ tử tài ba trong thiên hạ xuất hiện lớp lớp, nhấc bừa một người trong năm mươi hạng đầu, ai ai cũng có thể múa bút ra một bài văn tràn trề tài hoa. Cho dù đề có đổi, người viết ra được ý tưởng mới phỏng chừng cũng không ít.
/ p' ~) D/ Z8 b$ a* [©2019 Kites.vn | All rights reserved
; p9 i& Y* D! L- N& r# ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Có điều Cổ tiên sinh cũng khuyên Trường Ninh mở lòng: “Vào được mười hạng đầu hay chăng ta không biết, nhưng chắc chắn Đồng tiến sĩ không vuột đi đâu được. Sau này được tuyển vào Hàn lâm viện, vậy đúng là tiền đồ vô lượng.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ w. E3 j' ~+ n; u
+ m4 Z) V- X5 K$ r% `- _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh chắp tay cảm tạ Cổ tiên sinh. Cổ tiên sinh uyển chuyển lựa lời, nhưng đại khái nàng cũng nghe ra được nhất giáp không có mấy khả năng. Đã đến cửa ải thi Đình rồi, kỳ thật lòng được mất của nàng không quá nặng. Chẳng qua nghĩ tới quang cảnh nhất giáp ba người cưỡi ngựa dạo phố mà thôi, đây chính là thời khắc vinh quang nhất của tất cả sĩ tử trong thiên hạ, cực hỷ của đời người, nàng còn chưa được trải nghiệm qua. Huống hồ thi Hội nàng còn đạt hạng hai, nếu không trúng nhất giáp, sẽ luôn cảm thấy canh cánh trong lòng.
8 S$ T" F2 N5 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& f0 c7 ~( E9 v, P' W4 G
Mai là thi Đình rồi, nàng bình ổn lại tâm trạng, quay về phòng nghỉ ngơi, dù sao mọi chuyện ngày mai sẽ rõ.
©2019 Kites.vn | / Y* b. i: k( X6 e: R/ w, ^, \All rights reserved
1 H+ j& a; e( ~5 C©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thi Đình ba ngày sau sẽ đưa ra thành tích, rạng sáng ngày hôm đó, Cố Phương Hoài sẽ bưng mười lăm bài thi được tuyển chọn ra, cùng với bài thi Hội của mười lăm người này, cộng thêm danh sách xếp hạng dự trù của bọn họ, đi theo thái giám cầm đèn từ điện Văn Hoa một mạch đưa tới điện Thái Hòa.
©2019 Kites.vn | " d2 d9 _$ ^5 A+ g& C# R  OAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ w9 m; L' `) G( T
Trong điện Thái Hòa đèn nến đã sáng rực, đương triều Hoàng đế tuổi quá ngũ tuần, cần chính vì dân, lúc này đang phê duyệt tấu chương. Thái tử Chu Minh Hy đứng ở phía dưới, cống sĩ lần này do hắn chọn ra, về lý hắn cũng nên nghe.
©2019 Kites.vn | 3 m) f0 O; l, W) hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - y' Z5 t+ Z" T3 T% `& [All rights reserved
Cố Phương Hoài trình lên Hoàng thượng bài thi và danh sách thứ bậc, Hoàng thượng xem qua rồi sai thái giám chuyển cho Thái tử. Hoàng đế cầm bảng thứ tự hỏi: “Người khác thì cũng thôi, Triệu Trường Ninh này thi Hội đạt hạng hai, tại sao thi Đình lại chỉ xếp thứ năm?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 z; j3 }, }1 m4 _0 S
©2019 Kites.vn | All rights reserved! Y4 H& |" G4 Q: t
Lập tức có một vị học sĩ Hàn lâm viện đứng ra, chắp tay nói: “Bẩm Hoàng thượng, bài của mười hạng đầu viết về trị thủy đều rất đầy đủ, bài của Triệu Trường Ninh, phần trị thủy viết còn rập khuôn, nhưng thắng ở phần sau viết rất khá. Chúng vi thần sau khi bàn bạc, bởi vì cảm thấy nửa đoạn sau quá tuyệt diệu, mới quyết định xếp hắn đứng thứ năm.”
/ w# H# Q, _! Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 z+ t2 f* x; }" q2 b! oAll rights reserved
Hoàng thượng đọc qua bài văn, quả nhiên là vậy. Đoạn phía sau viết vô cùng tốt.
©2019 Kites.vn | 0 v& i! M8 H( T& `4 L( w) M  QAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 a' Y9 R# t( P, \All rights reserved
Lúc thi Hội Chu Minh Hy đã chọn Triệu Trường Ninh đứng hạng hai, hắn biết đây là người Triệu gia, thi Đình chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng hắn đã có ý bảo hộ người này. Bèn thưa rằng: “Phụ hoàng, tuy nói như vậy, nhưng hài nhi cảm thấy người này tuổi trẻ tài cao, tính tuổi mụ cũng chưa quá mười tám, thứ tự thăng tiến thêm là hoàn toàn có thể.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 k. N! \" S# T; B" j5 s4 c
©2019 Kites.vn | All rights reserved  J( H8 Q* Q$ \
Đám người Cố Phương Hoài không nói gì, mọi người đều là lão thần, biết Thái tử điện hạ có ý nâng đỡ người này, hà tất phải mở miệng chọc cho Thái tử không vui. Vẫn cứ là một học sĩ trẻ tuổi nhất trong đoàn giám khảo không phục, chắp tay nói: “Hoàng thượng, khoa cử chính là gốc rễ quốc gia, văn chương của mười người đứng đầu sẽ được ca tụng ngàn năm, nếu lựa chọn người không thể phục chúng, e rằng sĩ tử trong thiên hạ sẽ có lời oán thán.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved# I1 h  R7 E4 f, S6 W( k3 @% ]0 ?
& k  H1 `' G! c©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đến lúc đó, trên từ Hàm lâm viện Lễ bộ dưới đến phủ châu huyện các địa phương, đều luân phiên bị lôi ra chửi một lần.
' }" t" U7 p" C3 Q4 f; E" Y) \' O, d©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 _/ `; b4 ~4 B$ f" q+ BAll rights reserved
Hoàng thượng nghe xong bèn cười: “Phục chúng? Ta lại thấy chưa chắc y không thể. Nửa đoạn sau có thể nói là tinh hoa, so với những học thuyết trị thủy nhàm tai kia có sức mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ trong các ngươi có ai không phục phần văn chương này?” Hoàng thượng đảo qua tám vị đại thần, tự nhiên không một ai dám thốt ra câu không phục. Hoàng thượng lại nói: “Người này thi Hương còn xếp cuối bảng Bắc Trực Lệ, thi Hội lại dành được hạng hai, một đoạn giai thoại.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 N1 V% O- g$ {& P0 L5 u/ \
©2019 Kites.vn | 1 p- V& f, \" I& f2 uAll rights reserved
Mọi người nghe đến đây, không đoán ra Hoàng thượng rốt cuộc có ý gì, dù sao ngài cũng đã thấy bảng thứ tự, bổ nhiệm ai là do Hoàng thượng định đoạt. Bên ngoài trời cũng sắp sáng, Hoàng thượng bèn lập tức nói: “Tuyên mười hạng đầu tiến kiến đi.”
©2019 Kites.vn | 9 ?* @( l9 q6 @0 E0 s6 b$ j% v8 j. SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 `6 x2 c6 f/ g4 `All rights reserved
Từ sáng sớm mọi người đã mặc triều phục chờ ngoài điện Hoàng Cực, chỉ đợi Hoàng thượng sai người tuyên vào.
©2019 Kites.vn | 4 R# @5 J: L7 q3 k4 oAll rights reserved
, a& W: n: f  T4 ~% e" G' K©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh đứng trong đội ngũ, bên tai là tiếng gió vù vù, triều phục đỏ tươi trên người nàng cũng bị gió thổi lay động. Trước đây tuy cũng có sĩ tử nổi danh, có thể xưng huynh gọi đệ, ngồi ngang hàng với quan Tri huyện, nhưng dù sao cũng không phải là quan viên chính thức. Hôm nay triều phục trên người, đứng bên ngoài hoàng cung, từng người mới hiện ra mười phần phong quang, khí thế phấn chấn. Việc này đại biểu về sau bọn họ có thể làm quan rồi, bất luận là đại quan biên giới hay là phụ mẫu một phương, cũng đã thoát ly khỏi tầng lớp phổ thông bách tính.
©2019 Kites.vn | : A$ F: c/ Q8 w0 |( G4 fAll rights reserved
3 E; C) e" i) G" h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thái giám của Tư lễ giám bước ra khỏi hàng, niệm rằng: “Tuyên mười người Ngụy Kiền… Tưởng Thế Kỳ, Triệu Trường Ninh, Đàm Văn… vào điện diện thánh!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; b  p5 Y& B1 }0 [) C
©2019 Kites.vn | - |% A; O' {6 o' LAll rights reserved
Người bị đọc tên trong lòng run rẩy mãnh liệt, biết rằng bản thân đã tiến vào mười hạng đầu, không ngờ có thể vào được mười hạng đầu! Triệu Trường Ninh cũng cảm thấy kết quả kết quả như vậy là ổn rồi, trong lòng nàng trấn tĩnh, sửa sang áo bào, đi theo phía sau Tưởng Thế Kỳ tiến vào điện Thái Hòa. Nghe Tư lễ giám xướng lễ hành đại lễ ba quỳ chín lạy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  {7 I- }) r) B5 r7 j" O4 z1 i
©2019 Kites.vn | All rights reserved' @& n8 I: f: e+ @
Đương kim thánh thượng là một minh quân, ngài trị vì thiên hạ mạch lạc rõ ràng, trọng dụng hiền thần, bởi vậy mới khiến Đại Minh ngày càng phồn thịnh. Hoàng thượng cũng không lộ vẻ già nua, râu trắng mà ngắn, mặt mũi của hán tử phương bắc truyền thống. Thái tử không giống ngài, dáng dấp Thái tử tuấn tú nho nhã, có lẽ do thừa hưởng tướng mạo của Hiếu Ý Hoàng hậu.
©2019 Kites.vn | ( R. ^$ Q1 J/ o* j2 JAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% v+ |1 Y2 W2 w" {2 z. n
Đầu tiên Hoàng thượng hỏi thứ bậc thi Hương của Ngụy Kiền, sau khi  biết hắn không phải Giải nguyên thì có phần đáng tiếc, rất đỗi tán dương tài hoa của hắn. Vị nhân huynh thứ hai hóa ra là hắc mã*, thi Đình xếp hạng mười ba, người vùng Gia Châu Tứ Xuyên, nói tổ tiên của mình là văn hào Đông Pha cư sĩ tiền triều. Triệu Trường Ninh nghe hắn tán dóc một hồi, mới biết thực ra đã cách nhà văn hào mười vạn tám nghìn dặm, có thể gượng ép kể ra cũng không dễ dàng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 R2 t9 d9 K2 h0 B$ u. g+ Z
) ]$ F4 b0 L& D©2019 Kites.vn | All rights reserved
*Hắc mã: người không được coi trọng cuối cùng lại giành chiến thắng, người xuất sắc ngoài dự đoán.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) V6 H( I! H# e7 O

©2019 Kites.vn | All rights reserved. C" ?* C" d( B6 M3 W
Hoàng thượng ngược lại khá hứng thú: “Trẫm đọc Tô từ cực kỳ yêu thích, cũng rất mến mộ văn chương của ngài, một thiên 《Luận thưởng phạt trung hậu 》 trẫm đọc đi đọc lại đến bảy tám lần. Ngươi là hậu thế của ngài, rất tốt!
©2019 Kites.vn | 5 @- S) w% t8 |$ ]* V, v* s6 bAll rights reserved
. U6 H3 T% H  d& A! M3 d; m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Có thể nhìn ra, Hoàng thượng quả thực khá thích hắn.
©2019 Kites.vn |   {) m( E7 _  J# l( k# J  ^All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' y0 e' ], d3 p0 ^( a/ I9 g& b
Những người khác cũng hỏi qua, người không có thân phận chỉ hỏi đôi câu, riêng vị có tổ tiên là văn hào thì trò chuyện lâu hơn một chút. Sau khi hỏi xong năm sáu người, Hoàng thượng mới hỏi tới Triệu Trường Ninh: “…Trẫm nghe nói, lúc thi Hương ngươi chỉ xếp cuối bảng, trẫm xem bài thi của ngươi, tài văn tuy bình thường, nhưng kế sách trị quốc, thậm chí hình ngục luật pháp, ngươi đều hiểu rõ như lòng bàn tay.”
* U$ d4 m. C2 P7 G" a, K©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | # c6 g& ?; o" ?6 G7 w# |2 _All rights reserved
Triệu Trường Ninh dĩ nhiên phải khiên nhường một chút: “Đội ơn bệ hạ khen ngợi, học trò đọc sách thánh hiền được Thái tổ hoàng đế khai sáng, rõ như lòng bàn tay học trò nào dám nhận.”
©2019 Kites.vn | % w) w- v8 q' [3 cAll rights reserved
4 w) F3 x: E0 n9 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thật ra lời đánh giá này của Hoàng đế đã rất cao, với Hoàng thượng mà nói, ngài không cần một kẻ văn chương hùng hồn ngày ngày viết tấu chương khen ngài phong độ rồi thì trị quốc tốt. Ngài cần người có thực tài có bản lĩnh giúp ngài xử lý công việc.
©2019 Kites.vn | * o& {% O; H! L) w/ t4 CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ N7 T0 K- p1 [; O2 ]5 |8 r
Hoàng thượng mỉm cười: “Tuổi ngươi chưa qua mười tám, quả thực cần phải mài dũa nhiều hơn.” Nhìn kỹ lại đám người, mới phát hiện ra Triệu Trường Ninh là người trông đẹp mắt nhất.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) E/ K* L; k+ J
©2019 Kites.vn | All rights reserved- F" L4 U2 R* f* N1 K
Sau khi hỏi xong Triệu Trường Ninh, ngài không hỏi thêm ai nữa, Triệu Trường Ninh có phần khó hiểu ý tứ của Hoàng thượng, chỉ thấy bốn người không được hỏi đến, bao gồm cả Tưởng Thế Kỳ sắc mặt đều khá khó coi. Ngụy Kiền xem như vẫn còn bình tĩnh, vị huynh đài Tô Nhân kia thì lại hết sức phấn khởi. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về Tô Nhân và Triệu Trường Ninh, biết chắc hai người này thế ắt sẽ vững vàng. Yêu thích của Hoàng thượng có thể nói rõ tất cả.
% c; x7 |' O; O©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 c* f/ E6 t' W! Y; W0 `All rights reserved
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Hoàng thượng mở lời: “Trẫm đặc tuyên ba tiến sĩ nhất giáp khoa Nhâm Dần, Ngụy Kiền tứ Trang nguyên, Tô Nhân tứ Bảng nhãn ——” Nói đến đây ngừng giây lát, “Triệu Trường Ninh, tứ Thám hoa.”
©2019 Kites.vn | # l$ W. Q3 ~$ l* n: ?All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 p0 h8 g  x& Y% ^All rights reserved
Tiếng nói vừa dứt, Triệu Trường Ninh kinh ngạc ngẩng đầu. Hồi lâu sau mới thực sự tiếp nhận được, bản thân mình đỗ Thám hoa! Nàng còn cho rằng không thể lọt vào, chẳng ngờ tới đầu thôn lại thấy cảnh xuân phơi phới*, cuối cùng lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng! Toàn bộ tầm mắt trong điện đều tập trung lên ba người, có kẻ kinh ngạc, dù sao Hoàng thượng đã nhảy qua hạng ba cùng hạng bốn trên thực tế, trực tiếp chọn Triệu Trường Ninh làm Thám hoa cơ mà!
©2019 Kites.vn | All rights reserved, Z4 a: c* e: U; n, B% d* ?
/ q$ W0 v8 T1 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
*Nguyên văn: Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn, ví von tình thế tốt đột nhiên xuất hiện
5 h2 C1 I, r) ?( K5 `( B! F+ m- u©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved8 V) e1 T- J/ e8 T: K
Ba người tâm trạng vô cùng kích động, lập tức quỳ xuống tạ ơn: “Chúng thần lĩnh chỉ, tạ thánh long ân, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
* k* s( E9 ^) ]0 q8 O. Q! r©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved- m; w9 Z& @5 J, N! J& j9 ~/ R

©2019 Kites.vn | 9 i1 C' S7 [0 _( K. l/ {& SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( \+ k- e- X6 N9 v! i
————————–
/ G- ?% R* @  Q; e3 _& ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 J  e0 i7 L5 GAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved+ P! e% a. L6 ?- {  L; \

©2019 Kites.vn | All rights reserved* J2 m6 ~# \# |
*Bản dịch kinh Kim Cang của Thích Nhuận Châu
2 L0 w+ H8 v/ Q; p, V4 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
6 \* H' a! i/ b* U) H1 U7 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
**Minh họa một trong những mẫu hộp đựng bút lông cổ đại
©2019 Kites.vn | ) x- m, ]2 a  W' _All rights reserved
©2019 Kites.vn | / e% O+ S; B# e; I; L' U* a5 RAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 21:21:29 | Xem tất
Mới Re-up 30 chương thôi đã muốn gãy tay

Bình luận

tui nhìn thôi cũng muốn đau giùm nè =)  Đăng lúc 1-4-2018 01:00 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 22:08:24 | Xem tất
Chương 31
©2019 Kites.vn | " |' u: K( n6 B4 yAll rights reserved

6 `' q8 n; S. e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi tạ ơn, mười người lui ra ngoài điện trở về trong hàng ngũ. Quan viên Lễ bộ mới chính thức bắt đầu nghi lễ xướng danh.
©2019 Kites.vn | 8 q1 {7 f7 z, o* _6 N" m5 \& l, L9 dAll rights reserved
3 {; K/ m4 U* f" K©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nắng vàng mỗi lúc một rực rỡ, dưới mái hiên ngoài điện bố trí nhã nhạc cung đình, cổ xưa mà khí phái.
0 c% a; l! i( t7 ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
; t& V3 e& K: V: }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Các tân khoa tiến sĩ mặc triều phục, đội mũ Tam chi cửu diệp‘¹’, chia làm hai hàng trái phải đứng phía sau các vương công đại thần. Hoàng thượng khoác lễ phục thăng tọa, quan Chấp sự và quan Độc quyển hành đại lễ ba quỳ chín bái. Lúc này tiếng nhạc được tấu lên, quan Tư lễ quất roi ba lần, nhạc khúc trang nghiêm hùng hồn. Tiếp đó quan viên Hồng lư tự bắt đầu tuyên chiếu: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Vào ngày hai mươi lăm tháng bốn năm Nhâm Dần Trẫm tứ phong tiến sĩ với thiên hạ, đệ nhất giáp ban thưởng tiến sĩ cập đệ, đệ nhị giáp ban thưởng tiến sĩ xuất thân, đệ tam giáp ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân!”
©2019 Kites.vn | ; ?3 X# q- c" E* k4 a* qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 i# m7 P- C1 H8 c' T( @; ^
Kể từ hôm nay bọn họ đã là tiến sĩ, tức phần tử trí thức và tầng lớp quan lại cao cấp nhất triều đình. Áo gấm về làng, sẽ có các Tri phủ Tri huyện địa phương tới nghênh đón, nếu tiến sĩ có xuất thân bần hàn, còn bởi vì một người đắc đạo mà gà chó thăng thiên, thay đổi vận mệnh cả gia đình. Các sĩ tử nhìn thấy ngươi cũng phải hành lễ vãn bối.
©2019 Kites.vn | / `) ~2 t2 d# ?3 v) F7 PAll rights reserved
) N; Q7 M7 o1 m- C( B©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đoàn người dằn xuống kích động, đứng thẳng tắp chờ nghe thứ bậc.
1 e* O* x: ^* E. Z+ r: |% s# C©2019 Kites.vn | All rights reserved
, B6 `* Z$ Y& A, b/ b& A©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ba người đệ nhấp giáp được xướng danh ba lần, do quan viên Hồng lư tự kéo ra khỏi hàng tới quỳ trên ngự đạo. Theo thứ tự là Ngụy Kiền, Tô Nhân và Triệu Trường Ninh. Sau khi Trường Ninh quỳ xuống, vẫn cảm thấy có chút mê mang như đang trong mộng cảnh, đầu gối đập xuống nền đá lạnh băng, mới nhận ra hết thảy đều là sự thật. Nghĩ tới bản thân từ đây đề tên bảng vàng, nhịp tim của nàng càng thêm dồn dập, cũng rất kích động, nàng hiểu những việc này đều là lẽ thường tình. Nhị giáp chỉ đọc tên một lần, những người đứng ở tít đằng xa căn bản không thể nghe rõ thứ bậc, chỉ đành đợi tới lúc xem bảng mới biết mình có đỗ hay không.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 A0 g# w$ |7 c
8 `# @$ r8 C. J! c( `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh là Thám hoa, nàng cách quan viên xướng danh khá gần, bởi vậy tất cả thứ bậc đều nghe được hết. Tài tử Tưởng Thế Kỳ vùng Cát An Giang Tây rơi xuống hạng tám, thứ bậc của Đỗ Thiếu Lăng tốt hơn thi Hội, kẹt lại ở vị trí mười một, Tống Sở xếp thứ mười tám, Triệu Trường Hoài đạt hạng hai mươi tư. Những cái tên khác không còn được đọc nữa, có lẽ đã rơi vào hàng Đồng tiến sĩ.
: F* F- E/ H! w8 j: d1 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
2 l4 |7 I# ^0 n+ t5 y; H/ O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đợi tuyên đọc xong thứ bậc, quan Tán lễ dẫn chư vị tiến sĩ đi nghênh đón bảng vàng. Dùng bàn mây để nâng, theo lọng vàng lay động tiến về đường Trường An treo bảng. Lúc này Ngọ Môn rộng mở, ba người nhất giáp tiến sĩ từ cổng chính Ngọ Môn xuất cung, đây là vinh dự không gì sánh bằng. Ngọ môn chỉ dành cho Hoàng đế ra vào, Hoàng hậu cũng chỉ được đi một lần trong đại điển thành thân, cho dù ngươi là các lão hay tướng lĩnh quyền khuynh thiên hạ, cũng chỉ có thể ra ngoài từ cổng hông Chiêu Đức Môn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 E& u+ Z* S' L) `! z, _
' ?7 ]3 a6 N0 n8 f( o; ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thời khắc Triệu Trường Ninh bước ra từ cổng thành Ngọ Môn sừng sững, quả nhiên cảm nhận được ánh mắt ao ước của mọi người đổ dồn về mình. Tô Nhân ở phía trước đang cười ha ha chắp tay tỏ ý với bốn phía chung quanh, vị nhân huynh này xem ra là kiểu người hướng ngoại, chẳng trách có thể điềm nhiên tán dóc với Hoàng đế. Ngụy Kiền từng trải thế sự, bước đi đĩnh đạc vững vàng, trong lòng hắn rốt cuộc kích động đến nhường nào không một ai biết được.
©2019 Kites.vn | ( I, b  g6 E& ~& c' BAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 }6 j( |7 M! r7 U/ E' u
Tới đường Trường An, bảng vàng đã dán xong từ lâu, còn được đóng lên ‘bảo vật của Hoàng đế’ – ngọc tỉ, dài tầm nửa trượng. Xung quanh bảng vàng xúm lại một đống người, đến con kiến cũng chui không lọt. May mà quan viên phái người phụ trách mở đường cho các tân khoa tiến sĩ, để bọn họ tiến vào xem ban nãy bản thân có nghe nhầm hay không. Kẻ xác định tên mình có trên bảng mừng rỡ không thôi, kẻ lại buồn rầu vì không tìm thấy tên mình trong đó. Vị Tô Nhân huynh kia còn tới bắt chuyện làm quen với Triệu Trường Ninh: “Ba người chúng ta cùng lên bảng vàng, đương nhiên sẽ ngưỡng mộ lẫn nhau… chẳng hay các hạ có tên tự hay chưa?”
©2019 Kites.vn | + B2 h- r! i2 _( T* ~% z  u! xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* B+ N- @* i7 V! k
Triệu Trường Ninh lắc đầu nói: “Ta chưa cập quan*, chưa được trưởng bối ban tự.” Phỏng chừng lần này trở về nàng sẽ được đặt tự rồi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& k, }( j6 g, _6 v
©2019 Kites.vn | ; `' a: _/ S; {4 y& ^7 Y2 @$ W4 DAll rights reserved
*Cập quan: thời cổ đại sau khi nam tử tròn 20 tuổi sẽ được cử hành lễ “cập quan” hay lễ đội mũ, biểu thị đã là người trưởng thành, có thể lấy tên “tự”.
©2019 Kites.vn | % [# |; v9 m3 V9 ?& EAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 {( E+ _- b( M( ?3 Y) V
Tô Nhân mới nhớ ra Triệu Trường Ninh tuổi mụ chưa quá mười tám, đã là một thiếu niên Thám hoa lang. “Nếu thế ta sẽ gọi Trường Ninh huynh vậy.” Tô Nhân bèn gọi thẳng Trường Ninh, ra hiệu bảo y nhìn xung quanh, “Trường Ninh huynh, huynh xem mấy tửu lâu quanh đây náo nhiệt chưa kìa. Bên trong còn có không ít người đợi bảng hạ tróc tế. Ta thấy Trường Ninh huynh ngọc thụ lâm phong, cẩn thận chớ để thoắt cái đã bị bắt về làm rể đấy!”
, B% q5 @. s' [6 j©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 ~& ]8 X, A0 f0 W
Triệu Trường Ninh biết việc này, rất nhiều tiến sĩ mới được tấn phong đều trở thành mục tiêu của các nhà quan to hiển quý. Quan niệm của mọi người chính là, con rể nghèo khó, gia thế tầm thường cũng không phải vấn đề to tát gì. Nhưng công danh và ý chí là điều quan trọng nhất, hưng suy của gia tộc còn phải dựa cả vào những người này!
! R5 \1 W+ I9 G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ I+ T7 m( J  @$ a2 u$ T
Dứt lời Tô nhân bày tỏ đôi chút chờ mong: “Cũng không biết liệu có ai nhìn trúng ta không.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved. {" L, o0 L1 A% s7 c
8 J. N5 G+ |" _( d4 Q! R2 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bảng nhãn lang năm nay đã hai mươi sáu, tuổi này ở cổ đại con cái đã chạy đầy đất rồi, xem như trai ế quá lứa. Triệu Trường Ninh cười hỏi hắn: “Tô Nhân huynh vẫn chưa lập gia đình sao?”
©2019 Kites.vn | ( j# v% V+ y9 _3 p2 L9 C0 nAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 C# i8 @2 l1 F% [& S5 ?; L+ f
Tô Nhân tiếc nuối đáp: “Ta là nhân sĩ Gia Châu đất Thục, hoàn cảnh trong nhà không dư giả, sau khi đỗ cử nhân còn phải để tang mẹ già, bốn năm sau mới vào kinh tham gia khoa cử, cho nên vẫn chưa có hôn phối.” Sau khi cha mẹ mất con cái phải để tang ba năm, người hiếu thuận hơn còn dựng lều cạnh mồ mả để trông giữ mộ cha mẹ, cả thịt cũng không được ăn một miếng càng đừng nói tới việc kết hôn.
3 ^. B! q# ~( \3 v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 n8 j' R* _: `; W
Triệu Trường Ninh bèn vỗ vai hắn nói: “Tô huynh chớ lo lắng, qua ngày hôm nay, người tới cửa làm mai cho huynh chắc chắn sẽ nườm nượp cho mà xem.”
! p$ A" {6 l8 x: ~. ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
' p, z* h: {5 |4 B9 u, T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thực ra Tô Nhân cũng nghĩ như vậy, tuy hắn không tuấn tú bằng Triệu Trường Ninh, nhưng dẫu sao ngũ quan cũng đoan chính, lại còn là Bảng nhãn nữa. Sửa sang lại áo quần tóc tai một chút, cảm thấy càng có lòng tin với bản thân hơn.
( g; U4 U7 I% p0 T5 H+ n; a. C1 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! J8 ~- `' R! ]* q6 ?  z5 Q3 h7 w
Tiếp theo chính là màn dạo phố, đây có thể nói là thời khắc người đọc sách mong chờ nhất.
©2019 Kites.vn | ) |( V/ i& @) B8 H% d6 {All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ z0 N# f+ T' W# L( u6 F5 vAll rights reserved
Mười năm gian khổ học hành, mỗi ngày nghe tiếng gà gáy thức dậy học bài. Mà chính sự vinh quang trong thời khắc này là động lực chống đỡ cho bọn họ, ai không muốn cưỡi ngựa đeo hoa lụa đỏ tươi, hưởng thụ bách tính trầm trồ cùng nữ tử ngưỡng mộ, hưởng thụ thời khắc đầy hưng phấn này. Đêm động phòng hoa chúc, lúc đề tên bảng vàng, là những khoảnh khắc cực lạc của đời người.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( O; _" m5 \) }7 A7 B5 y" y) ^
©2019 Kites.vn | , q3 F9 k3 X# M# P/ t+ {9 F( gAll rights reserved
Triệu Trường Ninh nghe thấy tiếng chiêng trống rộn ràng, trong lòng cũng có chút bay bổng, mười năm khổ học, nếu tính cả kiếp trước, vậy thì nàng đã trải qua ba mươi năm khổ học.
©2019 Kites.vn | * j$ r. s5 h: ]0 iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 C. x. H: @  n" h  X7 q) A$ yAll rights reserved
Phủ doãn Thuận Thiên đã bắc rạp mở tiệc ngay cạnh bảng vàng cho ba người nhất giáp, bên trong còn chuẩn bị mũ cánh chuồn, áo bào, hoa lụa cùng ba con ngựa bờm đỏ yên vàng. Nhất giáp được phủ doãn đích thân đeo hoa, đỡ lên tuấn mã. Quan binh đi trước mở đường cho các tân khoa tiến sĩ, dùng đủ loại trống nhạc, cờ màu, bảng hiệu để dẫn đường. Bắt đầu hoạt động sôi nổi nhất – Trạng nguyên dạo phố.
. }. g/ Q! L1 Q% r3 D: N& V# p3 J* \©2019 Kites.vn | All rights reserved
$ v" f9 |' ?6 i' J6 l' b4 b" G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tam đỉnh giáp* cùng nhau xuất hành, khí thế vô cùng lớn. Các tiến sĩ phía sau tuy không có hoa lụa rực rỡ, nhưng cũng được cưỡi ngựa, cùng hưởng thụ thời khắc huy hoàng với tam đỉnh giáp.
©2019 Kites.vn | ) o9 k, v$ _1 n/ D3 F, w) i* h/ kAll rights reserved
©2019 Kites.vn | : a" n# V; A- Q6 ?All rights reserved
*Tam đỉnh giáp: ba người đứng đầu (Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa)
©2019 Kites.vn | # K+ K! E$ K, e6 Z) p/ z$ N( rAll rights reserved

4 R2 Y9 Q# {! }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thời cổ đại hoạt động tiêu khiển của dân chúng vốn rất thiếu thốn, một đoạn đường từ Thái Hòa Môn tới Đại Minh Môn, còn được gọi “Cưỡi ngựa dạo Kim Sơn”, đây chính là ngày hội ba năm mới có một lần, có thể dùng hình ảnh vạn dân đổ xô ra đường để hình dung cũng không ngoa chút nào. Đám con nít túm năm tụm ba chen chúc lên đầu phố, nhìn thấy đội nghi trượng bèn vỗ tay hoan hô: “Trạng nguyên lang tới rồi! Mau tới xem Trạng nguyên lang kìa!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved* M! d/ m5 y* p$ g4 X8 H
©2019 Kites.vn | All rights reserved; s: \4 V( T+ B/ `3 O
Thế là ngay sau đó già trẻ lớn bé ùn ùn vây lại xem. Những cánh cửa sổ trên lầu hai ven đường cũng được mở rộng, đây là những tiểu thư khuê các không tiện xuất đầu lộ diện, đang quan sát đánh giá các tân khoa tiến sĩ. Nếu nhìn trúng người nào, sẽ ném các vật như khăn tay, quả khô hoặc cánh hoa xuống để bày tỏ tâm ý. Lúc này sẽ có gánh hàng rong bán hoa, thường hàng hoa sẽ làm ăn phát đạt nhất vào thời điểm này.
©2019 Kites.vn | % E+ Z  Z* _, P: c: Q" e' G$ @All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, n  M7 y# O  q5 w, }6 S: ~! H( a
Bởi đã từng xảy ra chuyện ném trâm cài tóc làm thương người, triều đình hiện nghiêm cấm việc thảy trái cây và trâm cài cho các tân khoa tiến sĩ, bằng không đánh ngất các tiến sĩ thì chẳng có gì hay ho.
©2019 Kites.vn | 1 Y5 o5 P  Y7 `4 n- F* r, HAll rights reserved
©2019 Kites.vn |   g" f0 \! {4 |# V' R  `All rights reserved
Triệu Trường Ninh mới đầu chưa chuẩn bị gì, ngồi trên yên ngựa cao chót vót, chỉ hưởng thụ bầu không khí náo nhiệt cùng sự tán dương của dân chúng. Cho rằng Trạng nguyên mới là người nổi bật nhất. Kết quả đội ngũ vừa đi được mấy bước, đã có vô số hoa tươi khăn tay tung về phía nàng, không ngờ còn nhiều hơn cả Trạng nguyên và Bảng nhãn.
8 V8 N1 U. j- {1 {9 z+ D©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 o# z4 [$ x3 p' F+ Z! u3 O
Triệu Trường Ninh còn chưa phản ứng kịp, tiện tay đón lấy một cành hải đường đang bay tới. Cũng không biết là cô nương nào vừa ném, thấy Triệu Trường Ninh bắt trong tay, phấn khởi la lớn: “Thám hoa lang nhận hoa của tôi kìa!” Triệu Trường Ninh như đang cầm củ khoai lang nóng bỏng, giữ lại cũng không được ném đi cũng chẳng xong.
; O! N. @4 F! J  r! N# q1 d. X& n2 d©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 n  y. ^2 |; c9 h' @All rights reserved
Tô Nhân cũng nhận được không ít hoa, dù sao đồ từ bốn phương tám hướng bay tới, chẳng thể phân rõ là của ai. Hắn ôm một vốc hoa sơn trà hải đường đủ loại, khăn tay túi thơm càng khỏi cần nói, mừng rỡ cười đến không khép được miệng: “Trường Ninh huynh, huynh cứ nhận đi không sao đâu! Đẹp thế này mà!” Hắn còn hướng về trên lầu vẫy vẫy tay.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 y" ^6 v- [; B7 y; B
©2019 Kites.vn | All rights reserved% a- F0 o1 T/ |( \% P+ l
Triệu Trường Ninh nhìn Ngụy Kiền, rồi quay lại nhìn Tô Nhân. Đột nhiên có phần hiểu tại sao Hoàng thượng lại chọn nàng làm Thám hoa, nàng có lẽ chính là kẻ… phụ trách nhan sắc trong nhất giáp. Để cho lão bách tính ôm hứng khởi tới không đến nỗi cụt hứng quay về. Nàng chỉ đành cầm hoa trong tay, mỉm cười nhìn chung quanh, tiếp tục cưỡi ngựa thong dong tiến về phía trước.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 B0 D0 q" v) M! Q
©2019 Kites.vn | / _  p& ~2 F1 iAll rights reserved
Đêm hôm trước Đậu thị đã nói qua, sẽ dẫn các tỷ tỷ và muội muội tới xem nàng dạo phố, nhưng biển người quá đông, ngựa lại đi không hề chậm. Triệu Trường Ninh quả thực không tìm ra mẫu thân nhà mình, ngược lại Ngụy Kiền bên cạnh nhìn thấy vợ con, phấn khởi khua tay về phía bọn họ. Triệu Trường Ninh nhớ Đậu thị nhắc đến tam hợp tửu lâu, vì thế khi ngang qua tửu lâu cố ý ngoái đầu nhìn, lại trông thấy Triệu Trường Húc ló ra từ cửa sổ vẫy tay với nàng. Triệu Trường Ninh cũng tươi cười vẫy lại hắn, các cô nương nhất thời hưng phấn cực độ: “Thám hoa lang cười rồi kìa, chàng đúng là anh tuấn quá!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved* h! ]- I- a, w" w5 P* e
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 m- `0 w! q+ h8 M9 G1 ]" A, q
“Nếu ta có thể gả cho chàng thì còn gì bằng.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved  h- _; h, k* l9 V' K+ \3 ]
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ N' V) g7 b" p* R$ a
“Nghe nói chàng vẫn chưa có hôn ước đâu, cũng không biết nữ nhi nhà ai có diễm phúc gả cho chàng! Thám hoa lang, chàng nhìn bên này nè!”
©2019 Kites.vn | 1 A/ J# q/ {3 r6 D2 w+ J/ @4 jAll rights reserved
+ M8 D0 ], |; H2 h4 V4 b! G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh hồ như bị mấy người nọ thiện ý trêu chọc, có điều men theo giọng nói nhìn sang, biển người nghìn nghịt làm sao biết được là ai. Do đó các nàng mới dám to gan nói vậy.
©2019 Kites.vn | 1 S7 f, \- N+ l/ ?2 yAll rights reserved
2 W4 G$ R9 Y1 I4 H- Z; M; s- z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đỗ Thiếu Lăng siết chặt dây cương, đi chậm một chút so với Triệu Trường Hoài, nhìn ngắm cảnh tượng trước mắt. Triệu Trường Ninh ngồi trên lưng ngựa cao cao, mặc quan bào mới tinh rực đỏ, đeo hoa lụa đỏ tươi. Gò má càng thêm xinh đẹp như ngọc, sự tinh xảo của khuôn cằm đôi môi, sự thanh nhã giữa bóng mi hàng mày. Cộng thêm việc là Thám hoa lang, ai có thể không thích được đây?
©2019 Kites.vn | All rights reserved* G+ q( w! S; U; K- m6 H" L  {
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ s4 ^, {0 u# ]- X3 U
Một Thám hoa lang như vậy, hắn đã từng cùng y chung phòng thưởng trà, còn bắt y cùng ngồi xe ngựa, còn nắm tay y…
©2019 Kites.vn | ' {; M0 w4 W# B  A1 \All rights reserved
' W9 F6 N1 m7 z8 U6 X" ~* q* J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đỗ Thiếu Lăng khẽ thở dài, nếu nàng đã không muốn, tất nhiên hắn sẽ không ép nàng nữa. Người như vậy không cách nào trói buộc trong vài tấc nội trạch, còn biết làm thế nào đây. Nhưng hắn vẫn sẽ dõi theo nàng, cho dù nàng không cần, chung quy sau này trong quan trường… nơi đó toàn một đám nam nhân ngươi lừa ta gạt!
©2019 Kites.vn | All rights reserved, g8 e  C- X! x
©2019 Kites.vn | " v& C( g  n/ U) MAll rights reserved
Vì Triệu Trường Hoài dáng vẻ không tệ, cũng nhận được không ít hoa và khăn tay. Hắn ngoảnh lại thấy Đỗ Thiếu Lăng rơi xuống cuối đoàn, ghìm ngựa đợi hắn lại gần mới hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”
2 l" X4 d2 _1 m$ ]' K7 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 N- L) I% w5 V# O3 w+ IAll rights reserved
Trên vạt áo của hắn vướng một đóa sơn trà đỏ chót hắn cũng không hay biết.
3 Q. r+ `5 ~& n1 K/ w; N. A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ L' j& |* c/ n  q" w2 g2 SAll rights reserved
Đỗ Thiếu Lăng gạt hoa đi, đột nhiên hỏi Triệu Trường Hoài: “Ca ca ngươi đỗ Thám hoa, lát nữa đi chúc mừng y chứ?”
* w* m! b9 }& L  T0 q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | + Z. \9 J: Z. |: r2 V! XAll rights reserved
“Chúc mừng y làm gì, cái tính ấy của y, chẳng lẽ sống yên ổn được trên quan trường chắc.” Triệu Trường Hoài không quá để tâm nói, “Tổ phụ nhà ta khả năng sẽ mừng, y đạt được công danh rồi có thể vực dậy đại phòng. Từ nhỏ ta đã không ở đại phòng, cũng không thân thiết với bọn họ.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ K5 j+ B$ j0 c4 T/ c
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 S# j$ b. v% U) A- t: B
“Chi bằng ngươi và huynh trưởng giao hảo đi, bảo vệ y một chút.” Đỗ Thiếu Lăng khéo léo khuyên hắn, “Cần gì phải đối chọi lẫn nhau, đều là huynh đệ ruột thịt cả.”
©2019 Kites.vn | 4 T+ z9 b" P# Y: h# XAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - ]& d+ V! q# @. [0 ZAll rights reserved
Ánh mắt Triệu Trường Hoài chợt lóe: “Sao đột nhiên ngươi lại nhắc đến chuyện này? Nhà ta và nhà ngươi không giống nhau, giữa các huynh đệ rất phức tạp.”
. E; ^' O) M9 |& Q' u! k©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' W4 u- g% N; h1 y/ |All rights reserved
Đỗ Thiếu Lăng lại không thể nói cho hắn biết vì sao, chỉ đành trả lời: “Hôm nay y đã là Thám hoa lang, thân phận không còn như trước.”
©2019 Kites.vn | 8 ~, W: Z# i- E+ {2 D: WAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. l0 z- L7 s: p5 s" A* H
Triệu Trường Hoài cười giục ngựa tiến lên, đi song song với hắn: “Được rồi Thiếu Lăng huynh, ngươi để tâm nhìn mấy cô nương đang rải hoa cho ngươi kia kìa! Hoa ngươi nhận được còn nhiều hơn cả quan thông truyền đấy!” Hắn tiện tay đón lấy một đóa mẫu đơn, thân thủ này làm các cô nương cũng theo đó phấn khích, sôi nổi bàn tán về hắn.
©2019 Kites.vn | / g+ R/ ~$ S- e7 I) U* v- hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 \% i) p( t+ `* {9 u8 P+ CAll rights reserved
Triệu Trường Hoài lại đem hoa cài lên vạt áo: “Thế này vẫn là thuận mắt nhất.”
& t1 C7 n1 ~2 J/ u& K5 C: L9 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ; k8 c# V, [' xAll rights reserved
“Hay cho tên Triệu Tử Vi nhà ngươi!” Đỗ Thiếu Lăng lập tức tìm hắn tính sổ, “Đóa hoa ban nãy cũng là ngươi cài lên cho ta phải không, còn tưởng ta không biết chắc!” Sau đó thúc ngựa đuổi theo hắn, cũng là vui vẻ náo nhiệt.
; R6 v& i5 ?* v0 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! s" x3 N6 V* z
Nghi lễ dần đến hồi kết, vòng vây người mỗi lúc một đông, còn có cả đội chiêng trống và hội quán đốt pháo mừng bọn họ, vô cùng sôi nổi rộn ràng. Các tân khoa tiến sĩ xuống ngựa ở Nam Môn, xe ngựa của mỗi nhà đã nhốn nháo đợi ở đây, chuẩn bị đón tiến sĩ lão gia nhà mình trở về. Thường lúc này đón các lão gia về, sẽ lấy được rất nhiều tiền thưởng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. ^! e7 c3 ?6 C( a: r  l& t- Z( b
©2019 Kites.vn | 1 U  O. c% a% S: xAll rights reserved
Đám phu xe cùng nô tài Triệu gia trông thấy đội ngũ dạo phố đi tới, sớm đã dài cổ mong ngóng hai vị thiếu gia, trong nhà còn đang vội đưa về mở tiệc đón gió nữa!

©2019 Kites.vn | 9 o* j! \) d9 S" z9 wAll rights reserved
1 j+ }2 F( E% X; i6 o©2019 Kites.vn | All rights reserved

" j: v$ q' d+ C& p4 P* o  @©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 H: R2 p. B0 |+ ]  F
——————————————
$ F7 i7 X* C1 L5 Q4 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
" g8 x. v& v( b7 A- D' V©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | : j7 L6 M+ M  I8 h  ]All rights reserved

©2019 Kites.vn | 9 C: `6 ~- W7 M7 d& VAll rights reserved
Chú thích:
) Q: T  S  [+ d5 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 S4 P3 f. u" y
(1) Mũ Tam chi cửu diệp:
nguyên văn 枝九叶顶冠
' P3 ^$ B0 |: C©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 h/ d* D; R6 F5 B. C3 H( b  CAll rights reserved

©2019 Kites.vn | 5 W- F+ c8 _2 F9 x, _9 m* RAll rights reserved

- N: |) ^( g) i& V* @- f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' Q( m. w8 N8 f( [. _  O" A8 q4 r
Trang phục của Trạng nguyên
©2019 Kites.vn | % x1 a9 w4 q$ d$ ?. W& S2 CAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved3 O8 \$ X" Q2 g; [: k

©2019 Kites.vn | . J3 l/ X9 w0 u8 KAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 22:10:59 | Xem tất
Chương 32
( r$ @* `! u, M) ~/ v2 A9 _©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved! Y# A8 |3 ~  [/ k% d# t
Trạng nguyên dạo phố động tĩnh quá lớn, tin tức con trai của Chủ sự Công bộ, Triệu gia đại lão gia đỗ nhất giáp Thám hoa rất nhanh đã truyền về Triệu phủ. Có nô tài hối hả đi thông báo, rằng có người mang tặng cả bức hoành Thám hoa cập đệ. Gác cổng không dám tự ý thu nhận, bèn khẩn trương chạy đi hỏi ý của Triệu lão thái gia.
©2019 Kites.vn | - G4 h9 |% A3 j6 m  E' pAll rights reserved
+ y: w- m  r* S# X% ?# A©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu lão thái gia cười đến không khép nổi miệng: “Nhận, cớ gì không nhận! Ngươi quay lại thưởng cho hắn thêm một lạng bạc làm tiền chạy việc.” Lần thi Đình này Trường Ninh không dễ gì mới đỗ Thám hoa lang, đây là việc đại hỷ làm rạng danh cho cả dòng họ. Ông sai hạ nhân lục tìm chiếc áo bào hoa trông rực rỡ nhất khoác lên, còn dặn dò Triệu tam lão gia: “Con sai người cầm đậu phộng, hạt dưa và tiền đồng mang ra ngoài phát! Còn cả pháo đã mua về chưa?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 y+ [( J: K( ~! a$ Z$ ~* Q' ?
3 x& Z( L9 U, A7 ^: H  j& R5 z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu tam lão gia thưa: “Phụ thân yên tâm, đã chuẩn bị xong cả rồi!”
©2019 Kites.vn | $ g* W4 M. Y1 c& ~7 k% mAll rights reserved
©2019 Kites.vn | % K6 r0 ^; l* s9 a5 c5 J" C' A; NAll rights reserved
Lúc trước thi Hội không chúc mừng vì sợ thi Đình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nay ván đã đóng thuyền, đương nhiên cần phải ăn mừng một phen cho ra trò.
©2019 Kites.vn | 4 s! y: |. ~7 Y# N; B0 iAll rights reserved
8 Z; S) g6 j  Y  A! W* H" o( K©2019 Kites.vn | All rights reserved
Toàn phủ trên dưới đều mừng rỡ, Triệu lão thái gia phát cho mỗi nô bộc sáu mươi văn tiền mừng, còn phát thêm sáu lạng thịt heo. Mọi người đều chen chúc ra ngoài cổng, đợi đại thiếu gia trở về rải tiền mừng. Đại phòng lại càng náo nhiệt, Đậu thị đã dẫn vài nữ nhi đi xem Trạng nguyên dạo phố. Tống nhũ mẫu và Cố nhũ mẫu hai người ở lại lo liệu treo đèn lồng đỏ, dán vải điều. Đến chăn nệm của Triệu Trường Ninh cũng bị đổi thành hoa văn đăng khoa cập đệ. Sửa soạn trông hệt như ngày đại hỷ thành thân.
©2019 Kites.vn | / R2 j8 e+ `2 hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 I; ?" {& ^. D- _6 K. f2 gAll rights reserved
Triệu Trường Ninh cùng Triệu Trường Hoài ngồi xe ngựa trở về, gác cổng thấy xe của hai người họ tới nơi, lập tức đốt pháo nổ lốp đốp, tiếp đó vung tiền đồng từ trong chiếc sọt đỏ, bách tính sống xung quanh cùng nô bộc trong nhà đều xúm lại giành. Triệu Trường Ninh thân đeo hoa nhung được người đỡ xuống ngựa, pháo hỷ đì đùng vang lên, nàng xuyên qua tầng tầng giấy đỏ và mưa tiền đồng, cảm thấy nghi thức này có phần long trọng thái quá.
; M, X3 H' Z: y4 d! @©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: M9 p# @2 q( n, a! ~/ h
Ngoài cổng lúc này vô cùng rộn ràng nhốn nháo, nàng quay đầu lại nhìn, phát hiện bên ngoài đông nghẹt láng giềng đồng hương đang vây lại xem náo nhiệt, thậm chí có cả những người ngưỡng mộ tìm đến bái phỏng nàng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! J% ?9 \; V: A4 |1 z' }, S
©2019 Kites.vn | All rights reserved! p) l4 q$ p+ {( U% T, s) C0 p5 O* E
“Tân khoa Thám hoa quay lại kìa! Thám hoa tuấn tú quá!”
©2019 Kites.vn | ) q- q# h' ]3 g( L' q- y$ B. Z+ yAll rights reserved
©2019 Kites.vn | . ]0 L; k3 R! \. }All rights reserved
“Mau tránh ra coi, tôi cũng muốn nhìn Thám hoa.” Có người còn ôm cả con cái mình đến, hy vọng Triệu Trường Ninh có thể điểm nốt ruồi chu sa cho hài tử, hưởng một chút văn khí của y.
! x4 ?4 ^3 c' a& O% i©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ O+ Q7 N9 c* D- z$ v: f' l2 d2 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mọi người đều có ý tốt, Triệu phủ cũng chỉ lễ phép giải tán, sau đó lập tức đóng kín cổng phủ, tránh để mọi người thực sự xông vào bên trong.
©2019 Kites.vn |   T2 K" ]3 K" _# nAll rights reserved
5 _: q1 Y6 z7 l3 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh trở về, trước tiên bái lạy Triệu lão thái gia, lại về đại phòng bái lạy Đậu vừa mới quay lại, bái lạy phụ thân vừa mới từ Công bộ gấp gáp chạy về. Bàn tay Triệu Thừa Nghĩa đỡ nàng có phần run rẩy, cười đến khoé miệng cũng sắp toác ra: “Mau đứng dậy, giờ con đã là tân khoa tiến sĩ!” Dứt lời kéo lấy tay Trường Ninh, khóe mắt rưng rưng nói: “Mười năm gian khổ học hành mới có ngày hôm nay, con của ta là đứa trẻ tốt, tốt lắm!” Triệu Thừa Nghĩa tốn kha khá thời gian mới tiếp nhận nổi chuyện ông sinh được một thằng con thông minh phi phàm.
! M8 B9 l1 Q6 h7 Z7 e# p+ h©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - f( R" u3 _0 ^! ?" U/ |All rights reserved
Nghĩ tới bản thân từng lo lắng y không thi đậu, mới nhận ra phần lo lắng kia thật buồn cười. Đứa trẻ này đâu chỉ có thi đậu!
©2019 Kites.vn | 3 V6 K7 X* D. J6 F0 C; ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 v- G1 B& Z/ s" A3 |/ ?& R1 ^All rights reserved
Triệu Trường Ninh muốn tháo đóa hoa to đùng trên ngực mình xuống, Đậu thị lại không cho, cản nàng lại ngắm nghía thật kỹ: “Ban nãy dạo phố, ngựa đi nhanh quá! Mẹ không nhìn được rõ ràng, để mẹ nhìn kỹ lại con nào!” Tóc mai của Đậu thị đã lấm tấm sợi bạc, trong ánh mắt của bà tràn đầy xúc động, và cả tự hào.
. v/ B8 {/ ], {9 @% l; m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - a/ q, W& j1 `5 L8 G! [6 fAll rights reserved
Tim Trường Ninh mềm nhũn, cười nói: “Ban nãy sao con lại không nhìn thấy mẫu thân?”
©2019 Kites.vn | " d' a$ t5 c( F, v3 k. ~& VAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 |- H, [7 v, X* f' z
“Bao nhiều người như thế, làm sao con thấy ta được.” Đậu thị mỉm cười hiền từ. Dường như bà mới chợt nhận ra nhi tử cao hơn bà nửa cái đầu, đã là một Thám hoa lang vang danh thiên hạ.
©2019 Kites.vn | 8 |3 _* A% {, R# b6 D# Z, v- y2 oAll rights reserved
4 p4 ~' i- W. H, h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Các di nương cùng muội muội thứ xuất cũng lần lượt chúc mừng, không chỉ Triệu Thừa Nghĩa và Đậu thị vui vẻ, các di nương cũng vui vẻ thay y.
3 t8 G. D9 ]9 t* o1 N4 V% J  }©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ `* _1 F* F$ VAll rights reserved
Cái khác không nói, chỉ cần Triệu Trường Ninh đỗ tiến sĩ, mấy người muội muội của y lúc bàn chuyện cưới hỏi sẽ tìm được đối tượng càng tốt. Sau này trong nhà, cũng không có kẻ nào dám xem thường đại phòng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- l6 x+ }- }+ H$ G, ?
% q) {& o9 p; t% i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phía ngoài có tiểu tư đến thông truyền, Triệu Thừa Nghĩa ra ngoài xem, trở lại bèn nói với Triệu Trường Ninh: “…Nhị tỷ phu, tam tỷ phu của con đều tới chúc mừng con kìa. Đỗ đại nhân cũng đến ngồi chốc lát, con là tân khoa Thám hoa, nên ra chính phòng bái kiến bọn họ mới phải.”
- c5 s. A0 w+ x+ e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& z6 W; [2 D5 T" K
“Cái thứ Từ Vĩnh Xương kia cũng tới?” Đậu thị cười khẩy nói, “Tết nhất còn chẳng buồn lại mặt, lúc này mới đến chơi để làm gì? Con trai ta còn lâu mới thèm gặp hắn.”
©2019 Kites.vn | : ~$ Z' A% h2 \3 @All rights reserved
, V; Q3 [$ Q2 ^- ?. n©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Thừa Nghĩa thở dài khuyên nhủ: “Thói đời vốn dĩ việc thêu hoa trên gấm thì nhiều, việc đưa than ngày tuyết thì ít. Nói thế nào Từ Vĩnh Xương cũng là nhị nữ tế* của bà, nếu quan hệ tốt với nhà ta, chẳng phải cũng sẽ tốt với nhị nữ nhi thêm một chút sao? Bà mau dẫn người hầu sửa soạn lại phòng ốc, ta nghĩ hai nữ nhi cũng sẽ về cả đấy.”
- r/ b0 t" j# a  Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 v7 F# A: M) p3 l# S" t/ a©2019 Kites.vn | All rights reserved
* Nữ tế: Con rể
. ~( a& f' A: @- _) W6 d©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved; M/ Z- Q4 p/ k
Triệu Thừa Nghĩa lại nhìn Triệu Trường Ninh: “Nay con đã là tiến sĩ, phụ thân cũng không cần dặn dò gì thêm. Tự con sẽ biết phải làm thế nào.”
©2019 Kites.vn | * `( G- O/ O8 B) @$ V2 NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 h+ u) }# J% F% L' o0 A+ f' E
Triệu Trường Ninh cười thật tươi: “Phụ thân không cần lo lắng, con biết phải làm gì.” Nàng dẫn người đi ra ngoài, chỉ thấy đại phòng giăng đèn kết hoa, khắp nơi rộn ràng, mà đám hạ nhân tới lui lại càng thêm cung kính nàng. Đột nhiên nàng nhớ tới câu hỏi của Hàn Sơn: Thế nhân phỉ báng ta, khi dễ ta, sỉ nhục ta, chê cười ta, coi thường ta, khinh rẻ ta, căm ghét ta, nên xử trí thế nào đây?
( w3 Q4 V5 v( p8 I, Y- Y5 O©2019 Kites.vn | All rights reserved
% H6 E. t- w; r2 O$ z3 m. L- {, I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chỉ đành nhịn người, nhường người, tùy người, tránh người, chịu người, kính người, mặc kệ người, chờ vài năm sau ngươi hẵng nhìn lại người xem.
" q" f* m4 \. Z0 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% A! a8 {3 B8 a
*Tìm đọc thêm lời đối đáp giữa Hàn Sơn và Thập Đắc, các vị đều là  những nhân vật độc đáo trong lịch sử Thiền tông.
2 s: @8 L6 ~5 x) w  B* n( B©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | 5 S/ b1 ^: l6 x2 r2 p& FAll rights reserved
Trường Ninh xa xa đã nhìn thấy ngoài cửa Thùy hoa‘¹’ có rất nhiều người, hai trong số đó, một người vóc dáng gầy nhom như cây trúc, chẳng phải là người từng bắt chim trĩ và xách ba ba đến tặng nàng, nhị tỷ phu Hứa Thanh Hoài đó sao. Người còn lại trông tương đối khôi ngô, nét mặt kiêu ngạo, mặc chiếc trường bào gấm Phúc Quý thêu Bảo tương hoa‘²’. Nam tử trẻ tuổi này chính là Từ Vĩnh Xương.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, c1 r- {5 R/ v+ C/ ~, N: D5 j
- B8 e+ W$ t+ ^: g/ o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Từ Vĩnh Xương kia trái lại không hề cảm thấy xa cách chút nào, cũng không cho rằng mình và Triệu gia đã trở mặt. Thân thiết hệt như ngày nào cũng gặp nhau, tiến lên một bước cười nói: “Chúc mừng tân khoa Thám hoa! Tỷ phu nghe được tin tốt, đã lập tức chuẩn bị lễ vật tới thăm đệ. Nói ra thì cũng hai ba năm chưa tới nhà, huynh đệ ta hiếm có dịp nào gặp gỡ. Đúng rồi… nhị tỷ của đệ ở đằng sau, nàng và tam tỷ của đệ cùng ngồi xe ngựa tới đấy.”
8 o" s9 x: |0 l; `* b* @  N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% H1 o8 ], u) @* D: L
Hứa Thanh Hoài người gầy, bị hắn đẩy xuống phía sau. Lúc này cũng chúc mừng nói: “…Tiểu cữu tử*, lúc dạo phố ta cũng đi xem, có điều người đông quá, không chen vào nổi!”
©2019 Kites.vn | 7 o. x; ]( y$ EAll rights reserved
©2019 Kites.vn | , R% X  R' b$ G5 _All rights reserved
*Tiểu cữu tử: Em vợ
©2019 Kites.vn | All rights reserved& i, Z& A5 |# P  N

5 }: @) k2 s: y4 h; Q0 w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhắc tới chuyện này Hứa Thanh Hoài lại kích động.
©2019 Kites.vn | ; T' s2 C. I* h7 i1 v- D4 |All rights reserved
©2019 Kites.vn | , \! t! R3 A2 u: fAll rights reserved
Hắn vốn tốt với Triệu Trường Ninh, đương nhiên sẽ trông ngóng y đậu tiến sĩ, nhà bọn họ, cộng thêm cả Triệu gia của thê tử, tính ra chỉ có mỗi cậu em vợ này là có thiên phú, hy vọng đều đặt ở đó cả. Chúc cử nhân sát vách hết lần này đến lần khác lấy việc này ra cười cợt hắn, cười tới gần nửa năm. Mùa hè phe phẩy quạt giấy nằm trên chiếu cười, mùa đông ngồi sưởi ấm bên bếp lò cũng cười, căn bản là lấy hắn ra mua vui.
©2019 Kites.vn | : z2 v( f1 f: s7 w- {9 iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- h! V* \% y8 i# ~1 G8 Y# M
Hứa Thanh Hoài không nói lại hắn, nghẹn đến đỏ mặt tía tai cũng không bật lại được từ nào. Kết quả đợi thứ bậc thi Hội đưa ra, Chúc cử nhân sát vách không có tên trên bảng, Triệu Trường Ninh lại xếp thứ hai. Từ đó Chúc cử nhân đóng cửa học bài, không còn gặp khách khứa nữa. Đổi lại Hứa Thanh Hoài cứ gặp người thì lại khoác lác: “Ta đã nói rồi mà, cậu em vợ nhà ta nhân phẩm lẫn tài mạo đều cực kỳ tốt. Y là sao Văn Khúc trên trời chuyển thế, phải làm lão gia! Nói mãi mà hắn không chịu tin, đụng phải Văn Khúc lão gia, đến cái đồng tiến sĩ cũng chả vớt được!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; d8 X& ^! u& P3 f$ v5 v
3 B7 F$ Y& N: K* `7 h1 k& u. ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bắt đầu từ lúc yết bảng thi Hội, Hứa Thanh Hoài cứ ra ngoài là lại ưỡn ngực ngẩng đầu, có tinh thần hơn rất nhiều. Hắn nhiều năm không thi đậu cử nhân, nhưng nhà mẹ đẻ của thê tử lại có đến hai tiến sĩ, làm sao mà không vui cho được. Nói không chừng hắn và Triệu Ngọc Diệu cố gắng thêm chút nữa, nhà họ Hứa cũng có thể tạo ra hai vị tiến sĩ cũng nên.
" v" N) `. A" _8 U8 L) N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn |   L  C* y; g/ }- o0 S, W6 tAll rights reserved
Triệu Trường Ninh chỉ cười một tiếng với Từ Vĩnh Xương, nhưng lại chắp tay nói với Hứa Thanh Hoài: “Tỷ phu khách khí quá rồi, muốn gặp đệ cứ nói một câu là được, hà tất phải đi chen chúc. Huynh xem bao giờ có thời gian, ta mời huynh cùng uống một tách trà?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; E2 H- F; i) }: V1 [( M
©2019 Kites.vn | All rights reserved. S) g: D# O. K# M
Hứa Thanh Hoài có chứng sùng bái học vấn, vội vàng đáp: “Không thể không thể! Nên để ta mời đệ!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 e6 V) z6 u! r* H2 T& d* t
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ X4 m/ W9 h& Z. S
Sắc mặc của Từ Vĩnh Xương đã rất khó coi, nhưng lại không tiện trở mặt, vẫn tiếp tục cười phối hợp với lời Triệu Trường Ninh. Cậu em vợ này giờ đây đã không thể chọc vào.
©2019 Kites.vn | " `8 j8 L' k6 W7 h8 E$ f- C; V) WAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ( h4 ^7 D' b" d6 Q! }All rights reserved
Triệu Trường Ninh hàn huyên một lúc với Hứa Thanh Hoài, nói: “Lục An, ngươi đưa hai vị cô gia vào trong nhà ngồi trước.” Nàng còn phải tới chính phòng bái kiến Đỗ đại nhân.
/ x1 G  G7 i8 C( S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' }  M5 O2 E' j! Y$ bAll rights reserved
Hôm nay đúng là bận tới xoay mòng mòng, láng giềng đồng hương, hay đồng liêu bạn tốt của phụ thân, Triệu lão thái gia tới bái kiến không nói, ngay cả thân thích quăng tám sào cũng không tới, từng người một đều tìm đến cửa nhận nàng. Có những người Triệu lão thái gia cũng chẳng biết phải xưng hô ra sao, lúc giới thiệu nói rằng: “Đây là huynh đệ đồng hao của tam biểu thúc nhà nhị thái gia, hồi nhỏ còn từng uống rượu đầy tháng của ngươi đấy.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved: J& o+ E+ |4 O6 C4 N' D
©2019 Kites.vn | # V  K6 `( `9 m; P7 yAll rights reserved
Triệu Trường Ninh đi theo bên người Triệu lão thái gia, mỉm cười kính rượu từng người. Nhưng tửu lượng của nàng rất kém, hai ba chén đã bắt đầu chếnh choáng. Triệu lão thái gia biết tửu lượng của Triệu Trường Ninh không ổn, dùng ánh mắt ra hiệu cho Triệu Trường Hoài bên cạnh giúp y cản rượu.
©2019 Kites.vn | - m7 {3 e: R! t" X2 VAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ! h3 `& z' H3 e  WAll rights reserved
Triệu Trường Ninh vốn còn tưởng tên nhóc này sẽ từ chối, ấy vậy mà hắn thật sự tiếp từng chén qua uống giúp nàng. Triệu Trường Ninh nhìn động tác uống rượu của hắn, đột nhiên nhớ ra tên nhóc này cũng thi được hạng hai mươi bốn.
©2019 Kites.vn | 8 q/ ^! _! ?5 L" p  nAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ' n' u  j# ~2 t: j% GAll rights reserved
Thật ra đâu có tệ, hoàn toàn không tệ. Nếu như không phải nàng đỗ Thám hoa, hiện tại kẻ nổi bật nhất có lẽ phải là hắn.
+ y; z5 Y# R+ h+ H% [©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; Q, i" [* n9 w0 \; A6 m
Triệu Trường Ninh khẽ giữ lấy tay hắn, nói: “Không uống được thì cứ lặng lẽ đổ đi, đừng miễn cưỡng.”
! h: w; o- Y5 `: X©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ _5 t3 ?2 }' {+ N) s: B; D; R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Không ngờ Triệu Trường Hoài dửng dưng đáp: “Đệ thích uống, náo nhiệt.”
7 s) X" b! y. o, k0 F0 ~7 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 {) y, \* z& x; X- P2 d  w2 R
…Nếu hắn đã nói vậy, Trường Ninh cũng chẳng biết nói gì, chỉ đành tùy hắn.
©2019 Kites.vn | 1 L6 \, E. T4 EAll rights reserved
0 R$ f9 T* N8 ]0 z4 F! R$ @©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Trường Ninh lại đây.” Triệu lão thái gia vẫy tay với nàng, ý bảo nàng tới thỉnh an Đỗ đại nhân.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! Y% A4 r( H2 f7 T: M$ @$ {
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 D% V4 `5 C& A3 r
Đỗ đại nhân ngồi trong phòng chính, tuổi cận trung niên, là một Mỹ nhiêm công*. Triệu Trường Ninh hành lễ với ông: “Đã nghe thánh danh Đỗ đại nhân từ lâu.”
©2019 Kites.vn | . M7 J2 L, z$ ?+ q5 F1 G/ \; g" m% dAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 ~. r, p! i9 c. l8 \. U. e/ B4 a) nAll rights reserved
*Mỹ nhiêm công: Mỹ xưng của Quan Vũ nước Thục thời Tam Quốc (ý chỉ những người đàn ông có chòm râu đẹp - như Quan Vũ)
©2019 Kites.vn | ) |2 e) B( m$ Z* LAll rights reserved

: d: n; ^" ]7 o4 m) ]2 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đây là lần đầu tiên Đỗ đại nhân gặp Triệu Trường Ninh, phát hiện hóa ra là một thiếu niên đĩnh đạc thanh tú đến vậy, ánh mắt tức thời sáng lên. Nghĩ thầm chẳng trách nữ nhi lại thích, đàm luận với Triệu Trường Ninh một hồi, thấy y nói chuyện cung kính lễ phép, lại không mất đi phong độ, bởi vậy càng thêm hài lòng, chỉ hận không thể lập tức xách y về làm con rể. Ông bắt đầu có chút thấp thỏm không yên, chàng rể tương lai tướng mạo nhân phẩm bậc này, tiền đồ lại rộng mở thênh thang, bị kẻ khác nhanh chân cuỗm mất thì sao?
8 T; x: z/ ^" i5 q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 n0 d3 [' ~8 y; t7 k- kAll rights reserved
Sau khi nữ nhi cập kê, ông và phu nhân vẫn luôn tìm kiếm cho nữ nhi một gia đình thích hợp. Nữ nhi là nữ hài tử đích xuất duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã được đặt trong lòng mà cưng chiều, hiển nhiên gia đình nhà chồng phải chọn lựa trăm mối. Nhà có gia thế tốt, Đỗ phu nhân lại cảm thấy con cháu chưa đủ tiền đồ, tiến sĩ Hàn lâm có tiền đồ một chút, không phải nữ nhi không thích, thì cũng là phẩm hạnh không được lòng Đỗ đại nhân. Thế này xem ra Triệu Trường Ninh mặt nào cũng ổn, nữ nhi tâm tâm niệm niệm muốn gả cho y, nếu Triệu Trường Ninh cưới nữ nhi, chắc chắn con bé sẽ rất vui mừng. Quan trọng hơn là, gia thế của Triệu Trường Ninh kém hơn Đỗ gia một chút, sau này trên quan trường ông có thể dìu dắt Triệu Trường Ninh, như vậy sẽ không sợ Triệu Trường Ninh bạc đãi nhi nữ nhà mình.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 P8 s% _$ {; R$ `# w
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ p! t! g% b0 i7 u1 E
Bàn tính trong lòng gẩy lách cách, Đỗ đại nhân bèn hỏi Triệu lão thái gia: “Cháu chắt của lão thái gia ai ai cũng xuất chúng, song đây là đứa giỏi nhất, quả nhiên không phụ công lão thái gia dốc lòng bồi dưỡng. Có điều ta nghe nói y vì học hành mà trì hoãn việc lập gia đình, chẳng hay đã có đính ước với ai chưa? Bằng không chỗ ta cũng có một mối rất được.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 V: o( M; X6 Y' d0 }
©2019 Kites.vn | All rights reserved# O8 n. ?0 q. U# q6 o; _9 {& h9 Y
Tôn nhi vừa thi đỗ Thám hoa, khẳng định sẽ có người đề cập chuyện làm thân. Triệu lão thái gia vốn tưởng Đỗ đại nhân muốn giật dây bắc cầu, nhưng vừa nghĩ tới đây, đột nhiên nhớ ra chuyện của tiểu thư Đỗ gia, thầm nghĩ chẳng lẽ Đỗ đại nhân đang ám chỉ nhi nữ nhà mình?
©2019 Kites.vn | ' X+ h( g( q# p  A$ X: y" W  ]All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 i9 g  |( H, W' |2 E
Có thể kết thân với Đỗ gia, đây là điều Triệu lão thái gia vô cùng sẵn lòng. Triệu Trường Ninh có sự nâng đỡ của Đỗ đại nhân, trên quan trường chắc chắn sẽ xuôi chèo mát mái. Kết thông gia với nhà họ Đỗ, Triệu gia cũng có mặt lợi. Huống hồ y từng gặp Đỗ Nhược Quân, đại tôn nhi hẳn cũng rất thích nàng. Đương nhiên, Đỗ đại nhân người ta còn chưa chỉ đích danh, ông chỉ đành vuốt râu cười đáp: “Nhà ta quản rất nghiêm, tụi nhỏ đến thông phòng cũng không có lấy một người. Tới giờ vẫn chưa đính ước, chẳng hay Đỗ đại nhân muốn làm mai cho ai?”
©2019 Kites.vn | & q6 d. Y3 C, C  b( FAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 @5 V* y, b" _% d, u3 E! CAll rights reserved
Đỗ đại nhân đương nhiên sẽ không nêu rõ nữ nhi nhà mình, chỉ cười thâm thúy: “Ta không hề muốn làm mai cho người khác.” Ông kín đáo ám chỉ, là muốn Triệu Trường Ninh mời bà mối tới cửa cầu hôn nữ nhi, sau đó nhà bọn họ sẽ thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý, kết thành một mối lương duyên.
+ e) g! H! [9 C" M: [! ]' T$ w, |* X; T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ z' X/ {* I8 u# G9 [
Triệu lão thái gia cười ha hả không nói thêm gì, nhưng đã dự định lập tức quay về thương lượng cùng con trai và con dâu cả. Xem xem có phải nên quyết định việc chung thân đại sự của tôn nhi rồi không.
©2019 Kites.vn |   r- E* j3 e/ Y* n" l0 k8 n+ ~) e. uAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! p% {% R$ T6 [5 m$ l) S
Y định rồi, hai người còn lại mới dễ định.
# c' P1 c% l. l6 p( w: d' U# r. u©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 g& Q: l" c* t8 ?8 d: {All rights reserved
Triệu Trường Ninh còn đang nhận mặt tam nhi tử của biểu thẩm bà con xa nhà Đậu thị, bất chợt sống lưng lạnh toát, tay run lên.
$ C) r! e. c: N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  c- r6 p6 H' z
Ngón tay thon dài của nàng cầm chắc ly rượu, đem rượu còn thừa uống một hơi cạn sạch.
©2019 Kites.vn | 5 o9 g; v0 |/ B9 n. FAll rights reserved
7 |- l+ r; L* F3 ~4 u3 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đỗ đại nhân chỉ tới chơi một lát, sau đó cáo từ rời đi. Khách khứa đến chúc mừng cũng lục đục giải tán, cổng lớn lại huyên náo một hồi, nhị thúc Triệu Thừa Liêm lúc này mới rời nha môn quay về, cùng trở về với ông còn có Chu Thừa Lễ.
©2019 Kites.vn | " j! G! |# b. Z2 u  Q+ HAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 ^# K$ ]8 @" K1 u
Đây là lần đầu tiên Triệu Trường Ninh nhìn thấy Chu Thừa Lễ mặc triều phục, nàng kinh ngạc phát hiện Chu Thừa Lễ mặc không phải là trường bào màu xanh của Tri huyện thất phẩm, mà là màu đỏ rực giống hệt Triệu Thừa Liêm, thêu hoa văn én mây‘³’, đai lưng da bạc chạm khắc đẹp đẽ. Đây đúng là trang phục của chính tứ phẩm đại quan!
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 l7 J" ]$ f* l' g; I
# l; q# B' b, W8 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mặc quan phục vượt quá định chế, nặng thì bị sung ngục lưu đày ngàn dặm, thất thúc tuyệt đối không thể mặc nhầm được đâu nhỉ.

) x' n1 V5 r% ~! d! C©2019 Kites.vn | All rights reserved
; m( W' [9 Y! Y1 R( l$ s, L! s©2019 Kites.vn | All rights reserved

  C& Y0 G; d& t% m/ _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 h( R1 [$ |2 t; U7 x( p% sAll rights reserved
————————
©2019 Kites.vn | All rights reserved  v8 ^$ _3 F$ X$ z
©2019 Kites.vn | , B. G+ A  Z: L# x& e- |All rights reserved

©2019 Kites.vn | ) x) |" F9 m) Y8 H* m, GAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& j7 O2 [9 A8 }" P! h( y2 ]
Chú thích: 3
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ n* w: h6 R- H* i7 X
/ Q* X$ r( r0 ?: Z; `+ ~# {©2019 Kites.vn | All rights reserved
(1) Cửa Thùy hoa:
Nguyên văn 垂花门
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 Q5 r) B, r! s/ j1 @( @0 \' L
©2019 Kites.vn | All rights reserved# j8 Y! k9 T* i7 i5 o
Một kiểu cửa trong kiến trúc nhà ở Trung Hoa cổ đại, nó là lối đi duy nhất và cũng là ranh giới ngăn cách giữa nội trạch cùng ngoại trạch. Vì cột trụ thềm không gắn xuống đất mà treo lơ lửng dưới mái hiên, nên được gọi là thùy trụ, bên dưới trụ còn gắn một viên tròn rủ xuống, thường trang trí bằng hoa văn cánh hoa, cổ nhân mới gọi là cửa Thùy hoa (cửa có hoa rủ xuống)
% Y. v: T: f0 m' @2 f  I©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 T' K) p7 f  \- E! v9 d) Q$ XAll rights reserved

©2019 Kites.vn | $ @& c3 a- l- ]6 |' \% LAll rights reserved

1 T' I4 M& U; l. j©2019 Kites.vn | All rights reserved
& l, ~4 d2 N, k7 k0 ?( K, s©2019 Kites.vn | All rights reserved
(2) Bảo Tương Hoa: Nguyên văn 宝相花
©2019 Kites.vn |   p$ `( W2 `  T) k! }1 {. ]All rights reserved
" ]) f' d& p) a8 R' A( E8 I! p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Còn được gọi là Bảo liên hoa, Bảo tiên hoa, một kiểu hoa văn cát tường truyền thống, một trong cát tường tam bảo, thịnh hành vào thời Tùy Đường Trung Quốc.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. M+ j# p0 K9 e$ }; w$ Q$ F, `1 o
5 ]8 B  S8 F; W# [2 o# {: g4 U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cát tường tam bảo (ba bảo vật may mắn): Bảo tương hoa, Cây rụng tiền, Chậu châu báu.
©2019 Kites.vn | * b' u! f* k/ R# M% k& pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | " y& Z! Z; x2 U3 ~6 J+ G! PAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved. k9 e, ]/ T3 K6 o

©2019 Kites.vn | 5 k* F  O! ]4 zAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 N7 A9 r7 k1 I* H& K, b: nAll rights reserved
(3) Hoa văn én mây: nguyên văn 云燕补子 (Vân yến bổ tử)
©2019 Kites.vn | % `2 l1 k, `' q; ^) T- ~1 s% H- `) hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ p% w& `( Z* W9 L7 v
Bổ tử: Hoa văn đại diện cho phẩm cấp của quan viên, có hình vuông, được thêu trước ngực và sau lưng trang phục.
©2019 Kites.vn | 9 j* B& B& x6 p& ^All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 a5 G5 h0 P! o& V! o/ [All rights reserved
Tứ phẩm là én mây (Vân yến)
©2019 Kites.vn | All rights reserved) {: c, A6 R# Y; s  {
©2019 Kites.vn | All rights reserved" Y) |4 R* ]+ R. q& U0 I
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 22:13:46 | Xem tất
Chương 33

©2019 Kites.vn | : n9 S5 b" j2 r  }; z& g& t/ [0 j) jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | , h. c& z/ W) D5 j  |' uAll rights reserved
Triệu lão thái gia thấy Chu Thừa Lễ cũng có phần ngạc nhiên: “Ngươi trở về rồi?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved% y0 Z) w- P: {
; K  i( |5 n( L3 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chu Thừa Lễ gật đầu nói: “Vừa vặn, lúc ta rời khỏi Đô sát viện thì hay tin Trường Ninh đỗ Thám hoa.”
©2019 Kites.vn | % k, B  j0 F- c. ]- n: m% O' KAll rights reserved
©2019 Kites.vn | * t- c% Z6 J0 jAll rights reserved
Người cần y trang, phật cần kim trang*, khoác lên bộ quan bào chính tứ phẩm, Chu Thừa Lễ càng lộ vẻ rắn rỏi xuất chúng. Hắn cùng Triệu lão thái gia thì thầm đôi câu, bèn nói với Trường Ninh và Trường Hoài: “Hai người các ngươi theo ta vào trong.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 Q3 n/ ]$ H( e+ t
* L! U+ N- |4 g0 s/ s6 U( I) s©2019 Kites.vn | All rights reserved
*Đại ý tượng phật cần dùng vàng để trang trí, con người thì cần dùng quần áo để tô điểm.
©2019 Kites.vn | + [0 l1 D8 w; C8 ]All rights reserved

©2019 Kites.vn | 2 J  h- Q% J  {- L" tAll rights reserved
Mấy người tiến vào trung đường ngồi xuống ghế trên, sai hạ nhân đóng cửa lại.
# x* I: X" x. U% O# s©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 x% z  U, C  K+ S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bầu không khí có phần nghiêm túc, Triệu Trường Ninh xuôi tay đứng thẳng, không biết bọn họ định nói điều gì.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 Z  q% E# i, t: p2 k$ K
( k$ J, F8 M% o: H! Q$ ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Thừa Liêm nhìn Triệu Trường Ninh lẳng lặng đứng phía trước mình, Trường Ninh mặc cẩm bào Thám hoa lang, thanh tú mà chói mắt. Vẫn chưa có được sự kiên nghị của nam tử, nhưng lại có cảm giác đĩnh đạc thanh cao.
8 q8 L+ U' T" a+ Z4 N- i& Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 {" W7 ^7 i: u+ `1 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhi tử này của đại ca nằm ngoài dự đoán của ông. Tuy hai người quan hệ thường thường, nhưng chuyện liên quan đến lợi ích gia tộc, ông sẽ lấy đại cục làm trọng. Triệu Trường Ninh cùng Triệu Trường Hoài đúng là có thiên phú và tiềm lực hơn Triệu Trường Tùng nhiều. Cần phải bồi dưỡng cẩn thận.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ d, B# m% r! X3 _8 R
* l  W% F1 H+ h# D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Thừa Liêm bắt đầu nói: “Vốn các ngươi còn nhỏ, nên chuyện trong nhà chưa nói cho các ngươi biết. Đến nay các ngươi đã thi đậu tiến sĩ, nếu không có gì bất ngờ, hai ngươi đều sẽ được tuyển vào Hàm lâm viện. Triệu gia sau này cần dựa vào các ngươi gánh vác, hưng thịnh của gia tộc chính là trọng trách của hai ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, sẽ phải tham gia vào quyết định của gia tộc.”
! l" m- ?" ?6 }: w+ n. M©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 U- R7 p3 `+ P1 Y& Z# F/ _% c
Triệu Trường Ninh chợt hiểu, nhị thúc muốn nói với bọn họ rằng, từ giờ trở đi bọn họ sẽ chính thức bắt đầu gánh vác trách nhiệm của Triệu gia.
- q" F$ f. K: x9 {. a7 `& y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! W; U) I5 K+ i* {5 Z, ~
Triệu Thừa Liêm tiếp tục nói: “Tiến sĩ mới chỉ là nền móng, các tử tôn học hành không có kết quả, hiển hách không quá ba đời, vinh hoa phú quý đến đâu cũng sẽ tan thành mây khói. Do đó hai người các ngươi, ta và thất đệ đều sẽ trông chừng. Bởi vì hệ quan chức của ta, nên nhà chúng ta thuộc đảng Thái tử, thất thúc các ngươi cũng vậy.”
7 J. o. F& s7 K; K9 h©2019 Kites.vn | All rights reserved
" e. A7 p  A1 E  X' x# {/ v  |# X' Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Thừa Liêm nói rất nghiêm túc, cũng rất thành khẩn. Điều này khiến Triệu Trường Ninh có cái nhìn mới về ông, người này không hổ giỏi giang hơn phụ thân. Mấy chuyện mờ ám trong nội trạch, đặt vào trong bối cảnh triều đình to lớn sẽ không còn quan trọng nữa. Các nữ quyến trong nhà thế nào, các hài tử ra sao, mọi người đều nhắm một mắt mở một mắt không can thiệp, nhưng khi ra bên ngoài, Triệu gia là người một nhà.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- F$ X+ z- B5 U/ ~6 x
©2019 Kites.vn | All rights reserved) Y8 h! x7 t$ s* Z
Triệu Thừa Liêm liếc nhìn Chu Thừa Lễ, không giải thích tại sao Chu Thừa Lễ lại mặc quan bào chính tứ phẩm, mà lại nói: “Thất thúc các ngươi… tuy không mang họ Triệu, nhưng vẫn là người một nhà. Thân phận của hắn tương đối đặc thù, giờ không tiện nói rõ, các ngươi chỉ cần biết phải cung kính hết mực với hắn là được.”
©2019 Kites.vn | # i7 ^( B3 D4 W! aAll rights reserved
; S; d9 J6 n& R. i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh thưa vâng, lại không nghe thấy tiếng của Triệu Trường Hoài. Quay lại thì thấy hắn đang nghiêng đầu, nhìn ánh nến đến xuất thần. Nàng hơi kéo hắn, Triệu Trường Hoài mới đáp vâng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; j& K% a, L, e1 e; U  ~/ v2 G6 y
7 d4 Y( |$ y* N©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Triệu Trường Ninh.” Triệu Thừa Liêm đột nhiên gọi nàng một tiếng. “Phụ thân ngươi thật thà chất phác, không thể chèo chống được cả gia tộc, đại phòng cần đến ngươi làm chủ. Tuy ngươi đã đậu tiến sĩ, tiệc ân vinh* ngày mai có lẽ sẽ được trực tiếp phong quan, trở thành Tu soạn Hàn lâm viện. Nhưng con đường sau này còn rất dài, không được phép buông thả.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 R0 f* S4 ~) @8 m6 W3 w
( A# O+ p' w4 `5 }/ n©2019 Kites.vn | All rights reserved
*Yến tiệc tổ chức để chúc mừng các tân khoa Tiến sĩ, được quy định trong chế độ thi cử ba triều Nguyên, Minh, Thanh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 Y5 n! k5 t% P, |& j2 K

, r6 _+ d' S, d+ m/ @" K©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Lời nhị thúc dạy rất phải, Trường Ninh xin ghi nhớ.” Triệu Trường Ninh chắp tay nói.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 m# @/ P: y. o8 t4 ]5 L% c
8 D* T$ |+ S5 ]" z+ a1 |- S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Địa vị của Hàm lâm viện rất cao, gần như là cơ cấu để bồi dưỡng các vị quan lớn, thực tập ở Hàm lâm ba năm xong bèn có thể luận lý lịch làm quan. Đương nhiên đi ra từ Hàm lâm viện chưa chắc đã có tiền đồ, nhưng có tiền đồ chắc chắn đều đi ra từ Hàn lâm viện, cái được gọi ‘Không phải tiến sĩ không vào Hàn lâm, không phải Hàn lâm không vào nội các’ chính là đạo lý này. Bằng không thi trượt, ra ngoài làm Tri huyện, hy vọng được tấn thăng là vô cùng mong manh.
& G$ ]8 y  [; r9 B( r) g$ b- N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 G+ ^* T5 ?) n( ~! h
Triệu Trường Ninh đỗ Thám hoa, đây là tấm vé tuyển thẳng đến Hàn lâm viện, Triệu Trường Hoài lại cần thi thêm một lần tuyển quan mới có thể vào Hàn lâm viện.
©2019 Kites.vn | ) i1 q) u* h- t7 U0 oAll rights reserved
©2019 Kites.vn | . |) `8 b4 C# f+ S& dAll rights reserved
“Ngày mai Hoàng thượng ban thưởng tiệc ân vinh ở Lễ bộ, đến lúc đó Thái tử sẽ xuất hiện, ta sẽ dẫn hai ngươi đi tiếp kiến Thái tử.” Triệu Thừa Liêm nói xong thì cho hai người lui xuống nghỉ ngơi.
, a0 Y6 S. X7 s$ Y/ B& ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. s% d7 }6 @. g! H
Triệu Trường Ninh và Triệu Trường Hoài một trước một sau ra khỏi trung đường, ngoài trung đường tuy không có ai, nhưng vẫn treo vô số đèn lồng vải đỏ, hắt ra từng đợt ánh sáng hồng ấm áp.
©2019 Kites.vn | 8 a9 b/ |# E! z! s4 ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 j7 f* A8 t# {/ v# W, {" J
Sau khi Trường Ninh ra ngoài bèn nói với Triệu Trường Hoài: “…Dù sao chăng nữa, hôm nay cũng đa tạ đệ cản rượu giúp ta.” Nói xong một chốc vẫn không thấy ai đáp lại, Triệu Trường Ninh ngoảnh đầu, phát hiện Triệu Trường Hoài đứng cách nàng khá xa, đang ngẩng đầu nhìn ngắm biển sao trên bầu trời.
©2019 Kites.vn | ; l( ^7 K6 ]4 c2 ^All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 ]3 T1 x, k; ]All rights reserved
Triệu Trường Ninh đi trở lại, hỏi hắn: “Đệ đứng ở đầu gió không thấy lạnh sao?”
©2019 Kites.vn | 3 |/ @) o( b. u2 e( p% B2 rAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. c4 M" P0 m  g
Triệu Trường Hoài có chút mê mang nhìn nàng, mắt hơi híp lại. Triệu Trường Ninh mới cảm thấy tên nhóc này có gì đó không bình thường, thật ra ban nãy trong phòng hắn đã hơi khác thường rồi. Thấy Triệu Trường Ninh đứng ngay trước mặt, bèn đẩy nàng sang một bên: “Sao huynh lại đứng trước mặt đệ làm gì, chắn hết ánh sáng của đệ rồi.”
, m7 F9 [( ^: [" R©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! m. g) Y: v) B
Chắc chắn là hắn uống say rồi, Triệu Trường Ninh từng thấy bộ dáng hắn say một lần, ấn tượng vẫn rất sâu sắc.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' E! O6 [1 n" z) z
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ h# W; U/ X7 [; M1 h4 @# X, r
“Vậy ta không làm phiền nhã hứng của đệ, ngu huynh xin đi trước, đệ cứ từ từ xem.” Triệu Trường Ninh không muốn tranh luận với kẻ điên này, vừa chắp tay đã chuẩn bị bỏ đi, hai người tỷ tỷ trong nhà còn đang chờ nàng quay về.
2 i$ \5 I, {2 R) v©2019 Kites.vn | All rights reserved
" x- D% K- h4 T" ?3 f; x; m$ V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Không ngờ đi vài bước thì không nhúc nhích được nữa, nhìn lại thấy Triệu Trường Hoài đang kéo ống tay áo của nàng, hắn nhìn nàng một cách khó hiểu vừa nói: “Đệ cản rượu cho huynh, huynh lại ném đệ ở đây mà đi.” Dứt lời lộ ra vẻ mặt mất hứng, chỉ thiếu điều nói nàng không còn nhân tính nữa thôi.
©2019 Kites.vn | ; {: |7 x/ q7 S, z. q: z# LAll rights reserved
©2019 Kites.vn |   a, p: ]5 s# w" x) RAll rights reserved
Triệu Trường Ninh nhìn vào mắt hắn, ngửi được mùi rượu trong từng đợt hít thở, đột nhiên cảm thấy đau đầu. Suýt nữa nàng đã quên mất… tên nhóc này mà uống say sẽ rất khác thường, dính người một cách kỳ quặc! Nàng thử kéo ống tay áo một chút, Triệu Trường Hoài lại túm càng chặt hơn, bám lấy nàng không chịu thả.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* D3 X1 q- P* _9 U" H6 _5 j3 r* n! v
©2019 Kites.vn | ( G6 D; @: d- V) I$ z6 [! M" wAll rights reserved
“Được, vậy ta đưa đệ về là được phải không?” Triệu Trường Ninh dễ tính cười cười, dắt hắn trả về viện của mình.
% o! N& u8 s6 y5 i. l/ u0 b( x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; M1 P$ _, \# c- C+ S* H
Triệu Trường Hoài này, ngày thường ghét nàng ra mặt, mấy thứ ngôn từ châm chích thì cũng thôi, đến cả say rượu cũng thích đày đọa nàng, đúng là đã thiếu nợ hắn.
©2019 Kites.vn | , A; [' _* y6 i" G7 k; I- rAll rights reserved
©2019 Kites.vn | , `3 ^, j" u: ^, s7 xAll rights reserved
Ánh nến từ căn phòng phía trước mờ ảo hắt ra, Triệu Trường Ninh đem hàng tiễn vào trong viện của hắn, nhìn ngó bài trí xung quanh, khả năng vì hai người đúng là huynh đệ máu mủ, bởi vậy phẩm vị giống nhau, đến bố cục cũng rất giống, Triệu Trường Hoài vừa vào phòng đã ngoan ngoãn ngồi trên giường lò của mình.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( o  l, b. s- S7 Z4 m# C# O
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 x/ T. R/ f2 A
Đại nha đầu Trầm Hương hầu hạ hắn đi tới thấy Triệu Trường Ninh, bị dọa cho hồn vía lên mây. Đại thiếu gia tới tận cửa là để… đập phá sao? Nàng vội vàng hành lễ hô một tiếng đại thiếu gia, Triệu Trường Ninh vẫy vẫy tay: “Không cần đa lễ, đi đun ít nước nóng cho thiếu gia nhà các ngươi đi.”
©2019 Kites.vn | 1 D- ?* R# |- K7 OAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ K# ]; ?/ e) L6 r' u
Trầm Hương hấp tấp chạy đi, lúc quay lại còn dẫn thêm hai tiểu nha đầu. Triệu Trường Ninh nhìn bộ dạng cau mày khó chịu của Triệu Trường Hoài, nhớ đến hồi nãy hắn cản cho mình không ít rượu, vươn tay ra nói: “Đưa khăn mặt cho ta.” Nhận lấy khăn tay đã được vắt cẩn thận, đặt lên trên trán Triệu Trường Hoài.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ K, D0 F& B; N7 P  X" H$ I
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 E2 |7 f/ M; B" U/ w2 j: H
“Nhị đệ, giờ ngu huynh đi đây, đệ tự mình ngủ đi.” Lại nói với Trầm Hương, “Để ý thiếu gia ngươi một chút, hôm nay hắn uống hơi nhiều rượu.”
& \/ ~' n9 I: J7 r5 T" U©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 g5 B1 n8 g, x% S. O9 i! D. w©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Đệ đỗ tiến sĩ rồi…” Triệu Trường Hoài đột nhiên mở miệng, “Huynh không chúc mừng đệ sao?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved! O; P* v& a+ f# L5 v
©2019 Kites.vn | 1 ~  J+ Y' p5 A( o1 J0 qAll rights reserved
“Chúc mừng đệ.” Triệu Trường Ninh nghe đến đây, một loại cảm giác cô đơn bỗng nhiên tràn tới, nàng mỉm cười, “Thật ra đệ rất lợi hại, nếu không phải đệ nhỏ hơn ta vài tuổi, có lẽ ta cũng không sánh bằng đệ đâu.” Nói cho cùng thành phần xem vận khí khi thi Đình có rất nhiều, ví như Triệu Trường Ninh không hề cảm thấy học vấn của Tô Nhân vượt qua được Đàm Văn, chẳng qua Hoàng thượng yêu thích hắn hơn thôi. Triệu Trường Hoài này rất tài giỏi, sự tài giỏi của hắn không chỉ ở việc học hành, người này chắc chắn tiền đồ sẽ xán lạn, chỉ là hiện tại… hắn đang rất cô đơn mà thôi.
1 |$ a: O* v* M6 Y+ x' b9 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
, C- Z7 U# h6 `3 d* x+ s©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Ừ.” Lúc này hắn mới hài lòng, kéo chăn lên che kín người, “Được rồi, huynh có thể đi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved& a7 I6 v3 K, Q* g
* s: D- f  ^: `  ]% n©2019 Kites.vn | All rights reserved
…Tên nhóc này nhất định là tổ tông! Triệu Trường Ninh thở hắt ra một cái, may rằng hôm nay tâm trạng nàng vô cùng tốt, sẽ không chấp nhặt với Triệu Trường Hoài.
1 G7 Y- k1 G0 G- }9 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 Z$ ^& a$ n9 _
Sau khi về chính phòng, hai người tỷ tỷ vẫn đang đợi nàng, thấy nàng trở về bèn ôm chặt lấy nàng mừng đến chảy nước mắt khóc thống thiết không thôi, sau lại sợ làm trễ tiệc ân vinh ngày mai của nàng, bèn để nàng đi nghỉ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 Z% G# T9 v* n$ `* f
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 N- d3 F) ?  I) k3 |& o, ]
Trong phòng, Triệu Trường Ninh tắm gội xong xuôi, Cố nhũ mẫu giúp nàng sửa sang mái tóc. Triệu Trường Ninh nhìn thấy chính mình trong gương, có lẽ đã quen với dáng vẻ nam tử của mình, giờ tóc dài xõa trên vai, có phần yếu ớt, thậm chí đến cảm giác nhu hòa nàng cũng nhìn không quen. Cuốn tóc lại định bụng vén lên.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% |0 h9 E" t9 O8 `7 k" v$ Z
$ u; W* @1 o3 z% ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Thiếu gia chớ vội, tóc cần phải chải cẩn thận.” Cố nhũ mẫu tủm tỉm cười, “Ngài xem, mái tóc đẹp thế này, trơn bóng như tơ lụa, ngài phải đối xử với nó tốt một chút.”
©2019 Kites.vn | ; \; }6 G, X* [2 Y( LAll rights reserved
©2019 Kites.vn | / m5 K/ x; u% X7 z% |All rights reserved
“Nhũ mẫu, hôm nay bà có đi xem ta dạo phố không?” Triệu Trường Ninh lại nói: “Ta là Thám hoa, đi ở đằng trước, có cả quan binh và Ngự lâm quân mở đường.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved  ]) F$ e7 y0 D: Y  {
" K6 i' g2 _- |" m+ t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cố nhũ mẫu cảm thấy ánh mắt của nàng giống hệt như đứa trẻ. Ở bên ngoài nàng luôn giữ mình lãnh đạm, chỉ có trước mặt bà, nàng mới có thể như vậy, lộ ra một chút trẻ con, một chút vui mừng.
©2019 Kites.vn | 1 \0 K: ]8 W1 TAll rights reserved
' k9 G8 B' G8 y+ C©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Ta ở lại nhà, phu nhân thì có đi.” Cố nhũ mẫu búi tóc cho nàng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* u* U! {1 ~7 \6 J" ]; k" k
©2019 Kites.vn | * d6 v, a2 @, \% s2 C: PAll rights reserved
Khuôn mặt đẹp đẽ ngần này, nếu được cưng chiều nuôi nấng trong ngọc ngà châu báu, vải vóc lụa là, không biết sẽ còn rực rỡ đến đâu. Nhưng nàng vĩnh viễn cũng không thể biết được, sau này là quan phục, triều phục. Từng tầng lại từng tầng, nặng nề phủ lên trên người, trên vai nàng.
©2019 Kites.vn | + R" e& J1 `+ w8 ]. o4 n2 aAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 i" {' d: A3 n; _# N* u2 o
Triệu Trường Ninh nghe ra được đôi phần tiếc nuối, Cố nhũ mẫu vẫn luôn muốn nhìn nàng.
©2019 Kites.vn | 2 C" `, a+ I( o# p$ P1 @1 p. a5 IAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- |! B4 O( ]5 e2 s5 f! j
“Thiếu gia, ngài nghe ta nói.” Cố nhũ mẫu chậm rãi cầm lấy bàn tay nàng, “Mai này ngài vào quan trường, sẽ không giống như ở nhà nữa. Bất luận ở đâu, những chỗ nam tử tụ tập. Nam nhân đều bị sắc làm mê muội hồ đồ, ngài hiểu được chứ…?”
©2019 Kites.vn | , ~# l0 T1 M5 d8 }All rights reserved
$ M  T5 E3 s) U' w( D- ?0 @8 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh biết Cố nhũ mẫu muốn nói gì.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 @* @4 I1 D( A4 Y% \3 @
©2019 Kites.vn | 4 j0 M3 \2 Q. C! ^+ j& V, `All rights reserved
Đi đến bước này, trở thành Thám hoa, nàng đã sớm không để tâm những chuyện đó.
©2019 Kites.vn | & Q* C7 D0 r* `& W% e% `# ]4 t; ~; @All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' h9 c# P8 C8 f5 g7 J8 O
Tuy nàng là Thám hoa, nhưng chưa có quan hàm, với triều đình mà nói vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Chức quan càng cao, năng lực tự bảo vệ càng mạnh. Nàng hy vọng bản thân có thể nắm được quyền lực thực sự trong tay, chỉ có những gì cầm trong tay mới đáng tin tưởng.
©2019 Kites.vn |   b! S+ W8 C: D3 J$ _: P; {7 g* V% rAll rights reserved
' K* q( U6 A2 [* A8 Q1 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh khẽ nói: “Nhũ mẫu chớ lo lắng, trong lòng ta hiểu rõ.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved, n' `+ T4 w, p& H2 v5 w0 s
©2019 Kites.vn | + ?) Z9 @3 r3 N# [All rights reserved
Ánh nến trong phòng bị thổi tắt, vạn vật trong màn đên, tĩnh lặng đến vô cùng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 X  M, h3 [; J2 h/ G
! ^  ~8 S, _1 h, }- {! c. J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tiệc ân vinh ngày hôm sau cử hành vào chập tối, nên cũng không cần dậy sớm. Qua giờ Mùi, Triệu Thừa Liêm dẫn hai người họ lên xe ngựa, đi một mạch qua Đại Minh Môn. Lúc tiến vào Thiên Bộ Lang, cần phải xuống xe đi bộ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 Q- r" V% a$ G
©2019 Kites.vn | 5 s. }( H; Y/ c! E( X, B; F7 eAll rights reserved
Sau khi vào Thiên Bộ Lang, dường như chính là trung tâm chính trị của cả triều đình, bên trái là phủ Đô đốc Ngũ quân, Cẩm y vệ, Thông chính ty… còn bên phải lại là tập hợp năm bộ: Lại, Hộ, Lễ, Công, Binh, Hồng lư tụ, Khâm thiên giám, Hàn lâm viện, các quan viên cao cấp nhất đều tụ họp ở đây. Thiên Bộ Lang khí thế uy nghiêm, quan viên qua lại rất nhiều, bất cẩn một chút sẽ đụng phải vị quan tứ ngũ phẩm nào đó, bởi vậy không cho phép dùng xe ngựa.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 n/ }1 l  T$ T# a4 ~/ {
©2019 Kites.vn | $ u) E0 A" {3 c0 B& gAll rights reserved
Vì hôm nay là ngày các tân khoa tiến sĩ tới dự tiệc ân vinh, Lễ bộ đã đặc biệt chuẩn bị câu đối: ‘Quỳnh lâm yến mãn thiên hạ sĩ, ân vinh tứ tẫn nhất triều thần’ dán trên cột trụ hành lang son đỏ. Triệu Thừa Liêm tách khỏi bọn họ, Triệu Trường Ninh và Triệu Trường Hoài đi về phía yến tiệc. Kẻ này không hề nhắc nửa chữ về chuyện sau khi say rượu tối qua, vẫn cứ chậm rì rì đi theo phía sau nàng, một câu cũng không buồn nói.
: l6 \3 q1 x: t, @* w; v& _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 x( W: W- @0 W$ a5 a9 u( o/ lAll rights reserved
Lúc này sắc trời đã chạng vạng, nơi bày yến tiệc ngồi đầy các tân khoa tiến sĩ, vô cùng sôi nổi rộn ràng, trên chỗ ngồi thượng khách là các quan viên lớn bé của Lễ bộ, Hồng lư tự cùng quan khảo thí. Hoàng thượng đã sắp xếp quan chủ khảo Cố Phương Hoài ngồi ở vị trí chủ trì, các tiến sĩ tới tấp bái kiến Cố Phương Hoài xong thì nhập tiệc. Khúc nhạc ‘Khởi thiên môn’ được tấu lên, xung quanh là hương thơm mẫu đơn, sơn trà cùng các loài hoa tươi đẹp vấn vít, ánh nến sáng bừng, lụa hồng trải rộng. Bố trí phải nói xa hoa vô vàn.
3 o+ d* B$ Z* U8 z% Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 K8 @$ |3 x' |. \- W! c5 K3 B% R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ba người Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa đều có bàn riêng của mình, vô cùng vinh dự, đồ ăn từng món từng món được dâng lên. Triệu Trường Ninh cầm chén uống rượu, cười nói với Tô Nhân bên cạnh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 L4 d: x- _! J. a8 q5 j
©2019 Kites.vn | & L( u; j4 Y/ DAll rights reserved
Tân khoa Thám hoa, y phục rực rỡ, miệng cười tủm tỉm, dáng dấp nàng lại đẹp đẽ. Có rất nhiều người đều nghiêng đầu sang nhìn vị Thám hoa lang này.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ P0 p! \- Q. C4 o
©2019 Kites.vn | All rights reserved" ?5 u3 a5 N3 ?2 i$ R
Đương nhiên cũng có kẻ đỏ mắt nhìn y, như Tưởng Thế Kỳ. Chỉ cảm thấy vì y còn trẻ, trông lại tuấn tú, mới được thánh thượng bổ nhiệm làm Thám hoa. Không hề thiết tha kết giao với y.
©2019 Kites.vn | 6 _; B0 c( i3 T( sAll rights reserved
©2019 Kites.vn | & G; W9 F: y  |0 k) [8 JAll rights reserved
“Thái tử giá đáo!” Bên ngoài có người cao giọng hô to, các tiến sĩ đang uống rượu đồng loạt buông chén, quỳ xuống bái kiến Thái tử.
©2019 Kites.vn | . k/ `: ~- \. g; U+ xAll rights reserved
©2019 Kites.vn |   s; p1 L, _/ Z. q2 s- ZAll rights reserved
Thái tử dẫn theo đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến vào, khoát tay ra ý đứng dậy: “Bình thân, chư vị nhập tiệc thôi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 o" U/ }4 k% X$ b5 u! x# H
( Q  ?9 \4 z. v, W* ^( x©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi hắn ngồi xuống, các quan khảo thí lại phải đến bái kiến hắn, quả nhiên là thân phận tôn quý, đến đâu cũng được người vây quanh thế này. Triệu Trường Ninh lắc đầu thở dài, tiếp tục ăn đĩa lạc muối trước mặt. Chợt nghe thấy giọng nói ôn hòa của Thái tử vang lên: “Thám hoa Triệu Trường Ninh ở đâu?”
5 P" b3 K: ?6 F, ], C©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 J- r8 p/ U# s0 t4 u% j0 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mới đầu Triệu Trường Ninh không nhận ra đang gọi nàng, giây lát sau mới tiến lên, quỳ xuống thỉnh an Thái tử.
©2019 Kites.vn | 9 O: G- h+ O7 ]( c6 fAll rights reserved
. a, c% U* t" ~9 V$ z* q©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Đứng dậy đi.” Chu Minh Hy mỉm cười nhìn nàng chăm chú, chìa bàn tay thon dài trắng ngần ra đỡ nàng, “Khi thi Đình, ta còn từng nói giúp ngươi mấy câu. Luật pháp của ngươi rất tốt. Nhị thúc người còn nói ngươi siêng năng học hành, điểm này giống ta.” Xưng ta với nàng, đấy chính là tỏ ý thân thiết.
- Z7 j- y2 k1 Q/ i( w©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 P/ n) u* ]9 [* M9 L; VAll rights reserved
Thái tử đối xử với nàng quá đặc biệt, chỉ triệu kiến riêng nàng. Người xung quanh quá nửa đều nhìn nàng bằng ánh mắt ước ao đố kị, Triệu Trường Ninh thầm nghĩ có gì phải ao ước, nhị thúc là gia thần của Thái tử, Thái tử che chở nàng như người của mình là điều hiển nhiên. Nhưng thật ra trong lòng nàng vẫn còn vướng mắc, đầu tiên, nàng luôn bị ám ảnh bởi giấc mơ kia.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 P3 [4 u8 ^# J  P. K
©2019 Kites.vn | 9 d5 B4 D3 B' t' DAll rights reserved
Thái tử trước mắt, có lẽ không phải người kế vị cuối cùng.
, G% y' n! ^6 ?; k5 O$ o©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 e/ Q: G$ c% P2 ~
Vậy… người đó rốt cuộc là ai, nàng lại chọn sai một lần nữa, cuối cùng kết quả sẽ thế nào? Liệu có giống như trong giấc mộng, bạn tốt bị giết, bản thân đối mặt với khốn cảnh, gia tộc tràn ngập nguy cơ?
©2019 Kites.vn | ! L+ _3 }( F. J: E! CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ n  g) a8 j; T6 q1 i: S
Đương nhiên, đây chỉ là một giấc mơ, giấc mơ chưa chắc đã có thể trở thành sự thật.
©2019 Kites.vn | : o9 w+ ^& u8 }2 T$ NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | . z9 _( R, B7 Z1 m2 s1 q; }All rights reserved
Triệu Trường Ninh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trẻ trung tuấn mỹ của Thái tử, lần đầu tiên nàng cách bậc tôn quý gần đến thế. Hồi lâu nàng vẫn chưa mở lời, nét cười của Thái tử dần nhạt đi. Triệu Trường Ninh giật mình nhận ra, bất luận nàng có đứng về phe Thái tử hay không, lập trường của nàng, cũng không cho phép nàng có bất cứ điều gì do dự. Triệu Trường Ninh chắp tay nói: “Điện hạ khen lầm, điện hạ nói chuyện giúp thần, thần vô cùng cảm kích.”
% |9 N/ t" G9 d; [0 v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* y- t$ _' C& z7 p: [1 y. u
Chu Minh Hy mới cười nói: “Nhị thúc ngươi kể rằng ngươi cẩn trọng ổn thỏa, quả nhiên là vậy.” Đưa đĩa bánh hoa xếp thiên nga vàng óng trước mặt cho y, “Cái này để ngươi nếm thử.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved. S4 S5 S: r; W" o3 w
8 `7 ~1 l* H0 g' J0 W/ f5 S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh bưng đĩa điểm tâm Thái tử ban thưởng lui xuống. Trong lòng cảm thán, quả thực Thái tử đối với nàng rất tốt, chắc hẳn là khá yêu thích nàng.
©2019 Kites.vn | 0 R  W; b! W, c: R2 O  M: RAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 X; Q, B1 n9 FAll rights reserved
Quay về chỗ ngồi, lại phát hiện nhị thúc Triệu Thừa Liêm cũng tới bái kiến Thái tử, Thái tử một bên nói chuyện, một bên nhìn Triệu Trường Ninh cười, hai người này hẳn là đang nói về nàng. Lát sau Triệu Thừa Liêm đi tới, khen rằng: “Thái tử điện hạ có ấn tượng tốt về ngươi,” tiếp theo lại đổi giọng, hỏi: “Ban nãy điện hạ khen ngợi, tại sao ngươi lại chần chừ? Nếu không phải điện hạ trước nay ôn hòa, e đã sớm nảy sinh ác cảm.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 t! G+ E7 b0 [. j3 n+ j$ h% H" ]
©2019 Kites.vn | All rights reserved' ]- _' B; V5 ]% R9 p
Chẳng lẽ Triệu Trường Ninh lại nói, ta nằm mơ thấy hắn cuối cùng không làm hoàng đế, làm hoàng đế là người khác cơ, lại còn lôi hắn ra chém chết, còn định giết sạch người nhà chúng ta. Đương nhiên là không thể nói ra, chưa biết chừng Triệu Thừa Liêm còn tưởng đầu óc nàng có vấn đề.
©2019 Kites.vn | ; z6 N. o* h- {0 ]$ R1 K6 JAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% O/ T5 d- ]3 F! W3 h3 a
“Lúc đó quá bất ngờ, cho nên không kịp phản ứng lại.” Triệu Trường Ninh chỉ đành nói vậy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* ?3 h. u! L+ K
6 ~( i/ B9 m# A# q9 [9 N# d$ S) H1 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Thừa Liêm gật đầu: “Thái tử đối đãi ngươi rất tốt, ngươi đừng gây thêm chuyện là được.”
0 c( ?6 P* i7 s8 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 b9 [4 {. v* E$ G" m
Ông vừa nói xong, bên ngoài lại nổi lên tiếng gõ chiêng trống, nội thị của Tư lễ giám cầm thánh chỉ tới, chính là thánh chỉ phong quan cho ba người nhất giáp. Đây cũng là vinh dự đặc biệt của nhất giáp, chỉ cần thi đỗ, lập tức sẽ có chức quan để làm. Tuy chức quan không lớn, nhưng lại có tác dụng khích lệ. Thường sau khi thi Đình, Trạng nguyên sẽ phong Biên tu Hàn lâm viện, tòng lục phẩm. Bảng nhãn và Thám hoa đều là Tu soạn, chính thất phẩm. Tuy đã có chức quan, nhưng vẫn phải vào Hàn lâm viện làm quen nghiệp vụ trong ba năm, mới được phân đến các bộ nhậm chức.
©2019 Kites.vn | 2 I8 Q/ k% @& e: fAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 L' a5 @+ P' C/ n; \
Thái giám Tư lễ giám tiến về phía trước, mọi người dừng lại tiệc rượu, nhao nhao quỳ xuống. Sau đó nội thị của Tư lễ giám mới tuyên đọc: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, ba vị tân khoa nhất giáp tiến sĩ, văn chương xuất chúng, tài đức vẹn toàn. Cần được tán thưởng, để biểu dương phẩm hạnh. Nay đặc tứ Trạng nguyên Ngụy Kiền, làm Biên tu Hàn lâm viện. Tứ Bảng nhãn Tô Nhân, làm Tu soạn Hàn lâm viện. Tứ Thám hoa Triệu Trường Ninh, làm Tu soạn Hàn lâm viện, lưu chức ở Hàn lâm viện, lại tứ một chức Tự phó Đại lý tự.”
0 \% s2 x, u9 M7 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# c/ `2 C" a8 A6 p
Thánh chỉ đọc xong, đáng lẽ ba người phải khấu đầu tạ ơn. Nhưng nhất tề đều giật mình kinh ngạc.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, U6 F3 e* s# k5 v' _# I
©2019 Kites.vn | All rights reserved% }& Z+ M) a* `; R' V2 s/ v2 C; G8 P
Ngụy Kiền và Tô Nhân cùng quay lại nhìn Triệu Trường Ninh, sau lưng nàng cũng vang lên từng đợt ong ong nghị luận.
©2019 Kites.vn | 6 l9 r- s' h# }All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 E. V" |! @6 v0 N6 ^. DAll rights reserved
Triệu Trường Ninh quỳ gối, rất đỗi sửng sốt, thánh chỉ này là chuyện gì, tại sao nàng còn được phong thêm một chức Tự phó Đại lý tự? Hàn lâm viện phải thực tập ba năm mới được ra làm quan, người được tứ quan tại chỗ là cực kỳ hiếm. Ý của thánh chỉ này muốn nói, tuy nàng có chức Tu soạn Hàn lâm viện, nhưng cũng chỉ là hư danh treo đó mà thôi, thật ra đã trực tiếp ban cho nàng được làm quan.
9 H' s" ~* T0 i7 M©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* j+ ?' z! h2 [9 v; @& T
Hơn nữa nhậm chức ở Đại lý tự cũng rất kỳ lạ, giả sử Hình bộ tương đương với bộ Công an, Đô sát viện chính là Viện kiểm sát nhân dân tối cao, vậy thì Đại lý tự sẽ tương đương với Tòa án nhân dân tối cao, một trong ba bộ tư pháp quyền uy nhất, là một chi rất có thực quyền. Tự phó Đại lý tự tòng lục phẩm, nghĩa là được phong cùng một cấp quan với Trạng nguyên.
©2019 Kites.vn |   d# X% f5 A+ K$ ]% ?All rights reserved
$ m* `$ z. U# R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh nghĩ đến đây, sau lưng đã lấm tấm mồ hôi. Nàng được phong quan thế này, vừa lên đã có ngay thực quyền, hơn nữa chức Tu soạn Hàn lâm viện cũng được bảo lưu, cho nên vẫn còn lý lịch ở Hàn lâm viện. E rằng như vậy không thể nào phục chúng! Ắt hẳn mai này trong thoại bản của người đọc sách nàng sẽ bị chửi mắng đến mấy năm, ra ngoài cũng phải cẩn thận bị đánh cho tơi bời. Nếu thật sự nhảy vào Đại lý tự, còn không lường trước được sẽ xảy ra những chuyện gì nữa!
©2019 Kites.vn | 4 J' Q1 B2 W0 ~2 `All rights reserved
2 X. B$ W; X" Q, n©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ba người lĩnh chỉ tạ ơn, lại được Hoàng thượng đích thân ban thưởng một cành cung hoa, một tấm bài lụa, mới lui về nhập tiệc.
9 @. D8 p$ l; K©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | / M8 R# d2 ~/ N  J8 a+ @All rights reserved
Triệu Trường Ninh liếc nhìn Triệu Thừa Liêm, vẻ mặt ông bình thản, lại nhìn Thái tử. Đúng lúc Thái tử cũng nhìn sang, mỉm cười gật đầu với nàng. Nhìn đến đây làm sao nàng còn không hiểu, hoàn toàn không phải nàng rất được lòng Hoàng thượng, mà là ngang – nhiên dùng quan hệ. Chức quan này, tám chính phần do Thái tử thỉnh cầu giúp nàng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( [& [& M5 q+ r4 f
©2019 Kites.vn | " g# Y0 }1 g6 |. C/ [- Q: o- }! d# dAll rights reserved
Đảng Thái tử, cho dù nàng không muốn làm cũng phải làm rồi, trong lòng mỗi người hiện tại, e đều đã quy nàng thuộc phe Thái tử.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* [* e8 \& o1 z1 ?
©2019 Kites.vn | All rights reserved" U6 f- h1 s8 S3 v: j
Tuy Thái tử cũng đang ở đây, nhưng hắn ngồi xa không thể nghe rõ, phía sau bèn nghị luận không chút kiêng kỵ. Triệu Trường Ninh nghe được những tiếng rầm rì bàn tán:
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ _  B: C6 Z5 B! ]
©2019 Kites.vn | All rights reserved" v, H$ n. W+ s
“Hắn là cái gì cơ chứ, chẳng phải đỗ Thám hoa thôi sao. Còn không phải nhờ Thái tử che chở, giờ đến Hàn lâm viện cũng chẳng cần đi…”
! D  W; Z0 p  Z: F6 h©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ ^$ A: n3 K+ ?& u* C©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Tự phó Đại lý tự cũng là tòng lục phẩm, Trạng nguyên nghe được, không biết sẽ nghĩ thế nào…”
©2019 Kites.vn | , C) w( Q. }$ Y/ D# ~7 _All rights reserved
©2019 Kites.vn | * F: W- H' j, L* X$ {3 s: ], gAll rights reserved
“Nếu ta có một nhị thúc là Thiếu chiêm sự thì tốt rồi, lại lọt vào mắt Thái tử, chưa biết chừng còn có thể làm Thiếu khanh Đại lý tự luôn ấy chứ!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved" e0 _* k$ R( d3 S7 e7 q
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 A) g" S% ]) h9 H/ K
Người đọc sách đa phần thẳng tính, tự cho mình đọc nhiều sách thánh hiền, bởi vậy có điều gì bất mãn sẽ trực tiếp nói ra.
©2019 Kites.vn | 4 e9 C/ K+ p* xAll rights reserved
+ M9 h2 K' d8 u8 x% F& E) y3 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh nhấp một ngụm trà, quả thực nàng nhặt được món hời lớn, những lời chỉ trích này chỉ đành coi như không nghe thấy. Đương nhiên cũng có người tới chúc mừng nàng, ví như Tô Nhân kẻ có thần kinh thô, hắn còn ngưỡng mộ nói: “Đại lý tự đúng là chỗ tốt, ở Hàn lâm viện suốt ngày chỉnh lý văn thư sách cổ, không biết nhàm chán đến mức nào. Có thời gian ta sẽ tới tìm Trường Ninh huynh ôn chuyện cũ.”
©2019 Kites.vn | - V" Z6 m& b1 |6 w  C  D1 ^All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. h# Q; X6 l0 ^2 O3 I, }( f
Còn có kiểu như Tống Sở, gia thế khá tốt, phụ thân là Thị độc học sĩ, cho nên nhìn nhận vấn đề rất cởi mở. Đi tới uống rượu với Triệu Trường Ninh: “Đừng nghe mấy kẻ đang đỏ mắt ấy nói bừa, bọn chúng ghen ghét với huynh thôi. Thúc thúc huynh là Thiếu chiêm sự, huynh lại là Thám hoa, Thái tử có thích huynh thì sao chứ? Ghen ghét? Tự tìm lấy một thúc thúc làm Thiếu chiêm sự, tự thi đỗ Thám hoa đi!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved. Z6 a4 W5 m+ R' H0 A( B- ~  [
©2019 Kites.vn | / E3 F% I1 q$ f+ [All rights reserved
Triệu Trường Ninh phát hiện Tống Sở là người rất thú vị, cười khổ mà rằng: “Đa tạ Tống huynh, ta vẫn chịu được.”
6 b, B+ h- u% s# q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' x9 L7 ^; |4 ]
Mắng đi, nhắm mắt bất chấp coi như không nghe thấy gì.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, q6 }% u' w: l. m  @* x
©2019 Kites.vn | % |4 [! E5 a+ j5 N# sAll rights reserved
Sau khi uống rượu cùng Tống Sở xong, Triệu Trường Ninh lại đi tới chỗ Triệu Thừa Liêm, chắp tay nói: “…Chắc hẳn chức quan Phó tự Đại lý tự, là kết quả nhị thúc nói chuyện giúp ta, chất nhi xin đa tạ.”
8 [2 Y$ J) t& Z/ |5 G©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 ]" \+ d6 \: L0 {  I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Thừa Liêm lại thản nhiên đáp: “Nguyên cớ do ngươi thi đỗ Thám hoa, bài văn viết về pháp luật lại lọt vào mắt điện hạ. Điện hạ vô cùng tán thưởng văn chương của ngươi, mới cầm đến bàn bạc với Hoàng thượng, nói rèn luyện ở Hàn lâm viện ba năm cũng chỉ để qua ngày. Nếu ngươi có thiên phú về mặt này, chi bằng trước tiên vào Đại lý tự học ít bản lĩnh thật sự. Học không xong thì thôi, còn nếu học được, tương lai ắt có thể tạo phúc cho dân chúng. Hoàng thượng đọc bài văn của ngươi, liền đồng ý thỉnh cầu của Thái tử.”
©2019 Kites.vn | . g- C: g0 D- I0 t5 u# k. UAll rights reserved
; u" y; u! @8 \9 T. v- n©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Đại lý tự nắm giữ hình án cùng duy trì trật tự thiên hạ, quan viên phức tạp, cũng không dễ làm. Nhưng ngươi không cần lo lắng, có Thái tử điện hạ chống lưng cho ngươi.” Triệu Thừa Liêm tiếp tục nói: “Ở Đại lý tự, thật ra là do nhị hoàng tử giám sát, thuộc phạm vi thế lực của hắn. Ý của điện hạ, là muốn bồi dưỡng một ít thế lực của mình trong Đại lý tự… ngươi hiểu chứ?”
6 O3 x& E; e" k: ?/ u©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 [8 V( ]1 @5 \) l5 D) ]
“Chất nhi hiểu.” Triệu Trường Ninh chỉ đành nói như vậy, thánh chỉ đã ban, hiện tại nàng có thể kháng chỉ sao?
©2019 Kites.vn | All rights reserved. q7 w1 u( b& C$ L
0 R0 R/ \' t6 _- K9 |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phạm vi thế lực của nhị hoàng tử, lại để nàng đi nhậm chức, đây rõ ràng là hành động cài cắm người của mình vào.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  L  h3 k7 D6 J9 M2 u9 _4 L
©2019 Kites.vn | + g0 v- E9 t; P' r& uAll rights reserved
Triệu Trường Ninh nhìn cảnh tượng phồn hoa trước mắt, không ngừng nghĩ đến giấc mơ kia. Giấc mộng đó chưa chắc đã thành sự thật đâu nhỉ… Nếu coi một giấc mơ thành thực tế, dường như cũng có chút nực cười.
©2019 Kites.vn | + }0 _0 X6 ^( q& J% KAll rights reserved
; J* A8 t. h; U; c1 a; P©2019 Kites.vn | All rights reserved
Về phần ngày sau sẽ ra sao, đành phải đi một bước nhìn một bước, trước mắt nàng mới chỉ vừa khoa khảo xong.
©2019 Kites.vn | 9 Z: e2 M( H& cAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 22:15:52 | Xem tất
Chương 34

©2019 Kites.vn | , E6 g5 t/ v& w5 c7 G" \% hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- b& f9 N. b+ v' A
Sau khi Trường Ninh trở về từ tiệc ân vinh, thư bổ nhiệm chính thức đã được Lại bộ đưa tới, cho nàng chuẩn bị nửa tháng rồi đến Đại lý tự, còn liệt kê một số đồ cần chuẩn bị trước.
3 v9 M7 _' B! h5 Z- b©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- B) r% V, R+ ~) [9 j6 X' b5 \
Vợ chồng Đậu thị biết chuyện đương nhiên rất vui mừng, còn mời người đến làm quan phục cho Triệu Trường Ninh. Nhưng ngược lại, Triệu lão thái gia và Chu Thừa Lễ hay tin, lại không hề thấy có bao nhiêu tốt đẹp.
- E% ~4 U. m( N2 G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | : _  I8 k5 M3 a" f. k- G" EAll rights reserved
Triệu Trường Ninh bị bọn họ gọi tới bàn chuyện.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 M" r& @& T( k* Q; B
9 C/ Z9 t( L  L5 k% X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu lão thái gia ngồi ở đằng trước, tay vịn mép bàn thở dài: “Vốn tưởng rằng con đỗ Thám hoa, rồi vào Hàn lâm viện, sẽ không gặp phải trắc trở gì. Nhưng nhậm chức ở Đại lý tự… không thể lường trước là phúc hay họa. Trước nay vội vàng đều không có kết quả tốt, Hoàng thượng là minh quân, lý nào lại không hiểu điều này.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved  m( h  d" d& L6 K
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 N, B1 x& ~& b6 {8 L7 Q* a, n
“Thái tử coi trọng ngươi, nên Hoàng thượng mới có ý rèn luyện.” Chu Thừa Lễ nói với nàng, “Nhậm chức ở Đại lý tự chưa chắc đã hay, thứ nhất ngươi là tân khoa Thám hoa, không thực tập ở Hàn lâm viện đã vào Đại lý tự nhậm chức, nếu không có bản lĩnh thật sự e khó lòng khiến người tin phục. Thứ hai làm quan trong Đại lý tự vốn rất khó, chỉ sợ nếu ngươi xử trí không thỏa đáng ngược lại còn phá hỏng tiền đồ.”
©2019 Kites.vn | 3 y6 ^5 M+ R% ^* aAll rights reserved
©2019 Kites.vn | : P; }2 K  S6 V5 ~9 W# vAll rights reserved
Triệu Trường Ninh cũng hiểu những điều này, nàng gật đầu đáp: “Thất thúc yên tâm, ta không hề vì vậy mà đắc ý, trong lòng vẫn luôn cảnh tỉnh.”
7 \, G# U# x0 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- d# I  p* y6 e, ?9 M- T
Thái tử đánh giá cao nàng mới đề bạt nàng, nếu nàng không có tài hoa tương xứng, sẽ cô phụ sự cất nhắc của Thái tử. Vả lại chức quan Đại lý tự há có dễ làm? Đại lý tự chính là một trong cửu khanh‘¹’, một trong tam tư pháp*, cũng là chi khó vào nhất trong tam tư pháp, nắm giữ tố tụng khắp thiên hạ, địa vị cao hơn rất nhiều so với Hồng lư tự, Thái thường tự cùng cấp bậc.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 r/ Y' r; F% w: i* w. ]: |
. S! C. E; [% G3 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
*Tam tư pháp: Hình bộ, Đô sát viện, Đại lý tự
©2019 Kites.vn | # K& x' E/ V6 S, ^All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved9 @" x1 @: b, ]0 {6 D
Triệu lão thái gia gật đầu: “Thất thúc con nói chí phải, có điều nếu đã nhận được thánh chỉ, vậy không cần nghĩ những chuyện này nữa. Sau khi tới Hàn lâm viện ghi danh xong, lại quay về chỗ ta, mỗi ngày ta sẽ giảng cho con ít chuyện chốn quan trường cùng đạo làm quan, tránh cho con không hiểu đường ngang ngõ tắt.”
©2019 Kites.vn | , O+ Q: j; w( R0 H) W/ [All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' G  j' x  e: G- h: Y3 f) {All rights reserved
Triệu lão thái gia dặn dò nàng từng ly từng tý, sau đó để nàng về nghỉ ngơi. Trường Ninh và Chu Thừa Lễ cùng ra ngoài, hắn đi ở phía trước nói với nàng: “Ngươi theo ta tới đây.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved, i! @2 M! G7 l2 ]( w5 L/ {! f
& }: G- }* ^4 L- m$ ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hai người về đến Đông viện, lúc này đang là cuối xuân, bên ngoài hải đường đua nhau rơi rụng, phủ kín mặt đất một màu phấn hồng. Dưới ánh mặt trời cuối xuân, Triệu Trường Ninh thấy được mày mi dứt khoát của Chu Thừa Lễ, tuấn mỹ mà nho nhã.
©2019 Kites.vn | : V2 M9 X5 ?; G7 ~All rights reserved
8 k+ d: p0 O- v2 m, l8 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Ta có chuyện cần nói với ngươi.” Chu Thừa Lễ nhấc ấm trà trên bàn lên, “Vi sư không muốn giấu ngươi, quan bào hôm qua ta mặc, là vì có chuyện cần đi xử lý. Tuy nói ta chỉ là Tri huyện một phương, nhưng trên người còn mang chức vụ quan trọng không thể để người ngoài biết. Đợi đến lúc thích hợp ta sẽ nói rõ với ngươi. Giờ ngươi đã đỗ Thám hoa, ta sẽ từ từ truyền thụ cho ngươi Tâm học.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved' r% c! i0 g* d$ t
& I+ i) J! z' P4 F" v9 U! _  u©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hắn xưng là ‘Vi sư’, mối quan hệ này thậm chí còn thân thiết hơn cả thất thúc. Nghe hắn nói sắp sửa truyền thụ Tâm học cho mình, Trường Ninh không giấu được tia kích động. Về chuyện thân thế của thất thúc, từ lâu nàng đã biết Chu Thừa Lễ không đơn giản, người này có bí mật, nhưng nàng sẽ không đi bới móc. Trường Ninh trước nay luôn giữ nguyên tắc thận trọng từ lời nói đến việc làm.
©2019 Kites.vn | 2 @  z3 ^8 a, u. X5 E% K7 I: @; U5 ^All rights reserved
  B" w) E3 V- v" F. F7 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trường Ninh nghĩ ngợi một hồi, xoay vòng chén trà trong tay: “Thất thúc, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Hoàng thượng có bốn vị hoàng tử, nay ta đã được Thái tử nhìn trúng, nhà chúng ta cũng thuộc đảng Thái tử, bởi vậy muốn tìm hiểu một chút ba vị còn lại.”
©2019 Kites.vn | 2 ^  o' X( }  ?1 W8 y9 c8 V8 d* ?All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; Y( @' M  Z! F9 ~. ]; Y  o
Nghe thấy câu hỏi của nàng, ánh mắt Chu Thừa Lễ chợt lóe. Rất nhanh đã bình ổn lại, gật đầu trả lời: “Được, vậy ta sẽ kể cho ngươi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ c+ d7 d" }3 H; R' u+ I! E
( B, m+ g* T0 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chu Thừa Lễ nghĩ ngợi một hồi, tựa như đang suy xét, sau đó mới nói: “Đại hoàng tử năm tuổi chết yểu không bàn. Nói về nhị hoàng tử Chu Minh Sí đi, mẹ ruột của hắn là Trang tần Tiêu thị, vì xuất thân kém nhất trong bốn vị hoàng tử, bởi vậy không được coi trọng. Sau đó biên cương phía bắc nổi lên phiến loạn, Hoàng thượng không an lòng, nên đã phái hắn đi làm Giám quân nhằm chấn hưng sĩ khí.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved% a2 _8 o. D/ B6 H& j
©2019 Kites.vn | 3 M! y. S/ C3 y; W$ U- ]2 fAll rights reserved
Phái hoàng tử làm Giám quân, cách làm này Triệu Trường Ninh có nghe qua, đế vương sẽ dùng chính nhi tử của mình để nền cai trị thêm vững chắc. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, chẳng ai có thể nói trước đứa trẻ này còn trở về được hay không, nên thông thường sẽ phái đi những hoàng tử không được sủng ái. Triệu Trường Ninh từng được diện kiến thánh nhan của Hoàng thượng, người như thế, vậy mà cũng phái con trai mình đi làm Giám quân, quả nhiên là đế vương vô tình!
©2019 Kites.vn | 3 r# ?" T) C$ b9 x! j& EAll rights reserved
©2019 Kites.vn | # H; _6 Z/ S: J3 A7 e) a' tAll rights reserved
Ngay sau đó Chu Thừa Lễ lại nói: “Nhưng không ai ngờ rằng —— vị hoàng tử trước giờ trầm lặng ít nói, lại là tướng tài có thể thống lĩnh thiên quân vạn mã, ra chiến trường giết giặc, uy chấn địch quân, đánh cho biên cương chia năm xẻ bảy. Khi đó tin tức truyền về kinh thành… nhị thúc ngươi còn vô cùng hoảng sợ, Đông cung cũng có phần luống cuống tay chân.”
5 s2 a# N- I; i5 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | / [3 Q: B8 }4 Q8 a: RAll rights reserved
Hắn dùng ngữ điệu bình thản miêu tả qua loa chuyện này.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ v. L7 Z9 w$ S/ b2 v3 p* f- S
% a! G$ _; j! C$ r3 v©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Về sau, nghe nói các tướng sĩ còn phong cho Chu Minh Sí uy danh ‘Chiến thần’, hồ như hắn đã tiến thêm một bước nắm được binh quyền, thậm chí là lòng quân. Tuy biên cương đã được củng cố, nhưng quan viên ủng hộ Thái tử lại dâng tấu dồn dập, nói đao kiếm không có mắt, nhị hoàng tử thân thể ngàn vàng, hiện tại chiến sự đã tạm lắng, chi bằng triệu hồi về kinh thì hơn. Hoàng thượng chuẩn tấu, đợi Chu Minh Sí trở về, phong cho hắn đất đai, còn ban thưởng phủ đệ cùng vàng bạc, ruộng đồng, người hầu. Đối đãi với hắn tốt gấp vạn lần lúc trước. Sau đó mọi người thấy hắn vẫn không được Hoàng thượng trọng dụng, vả lại dường như hắn cũng không có tâm tư ấy, khiêm tốn như trước, cũng chưa từng kết giao với đại thần, bởi vậy người ở Đông cung dần dần không còn chú ý đến hắn nữa.”
: q4 c9 }" T5 U: O©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 }! a- m- x+ d4 A! v4 P7 @6 f4 y* V
Triệu Trường Ninh bất giác đã uống hết một chén trà, nàng phát hiện thất thúc rất có năng khiếu kể chuyện! Một đoạn này nàng nghe đến say sưa hứng thú.
. |8 L# d% K  x" ^) _! _7 U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% P4 ?/ Q( ~3 ^9 Y7 f8 F  U* n: p
Chu Thừa Lễ thấy nàng nghe cực kỳ chăm chú, khẽ cười một tiếng, tiếp tục kể: “Nói về tam hoàng tử Chu Minh Duệ đi, mẹ ruột hắn là Lý quý phi, từ nhỏ đã dày công nuôi dưỡng, lớn hơn Thái tử một tuổi, đây mới là người chúng ta cần lưu tâm nhất. Xuất thân không thấp, từ nhỏ đã thích tranh giành hơn thua với Thái tử. Có điều Chu Minh Duệ kém hơn Thái tử rất nhiều, thật ra không hề có sức uy hiếp.”
+ h, l; [! ~/ F  O) o©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 q; {3 R' |- x5 K* l9 A7 x6 h" Y2 Y  JAll rights reserved
“Cuối cùng chính là Thái tử —— Thái tử điện hạ là nhi tử duy nhất của Hiếu Ý Hoàng hậu. Từ nhỏ đã được Hoàng thượng dẫn theo bên người đích thân nuôi nấng, nhân hậu ôn hòa, nếu tương lai có thể kế thừa một thiên hạ thái bình không loạn lạc, ắt sẽ là một minh quân. Có điều vì quá mức ôn hòa, khó tránh khỏi cần đến những phụ thần bén nhọn, bằng không thiên hạ khó mà vững.”
©2019 Kites.vn | * W" A8 c6 h6 J* @All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 e/ W4 [, m# S" ?- I) G& |
“Về phần tứ hoàng tử, còn chưa đầy năm tuổi, không cần phải bàn nhiều nữa.”
©2019 Kites.vn | ! N0 |; b  d; m! T* L5 YAll rights reserved
©2019 Kites.vn | " V! @4 P$ M* P6 p9 x9 W0 d$ r  X5 EAll rights reserved
Chu Thừa Lễ dăm ba câu đã nói xong, thấy Triệu Trường Ninh vẫn đang ngẩn ngơ, bèn giơ tay gõ nhẹ lên đầu nàng: “Được rồi, sắc trời không còn sớm, mau quay về đi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved' y+ M, e+ h4 [) S
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 K, I8 t+ g/ s# _' O2 t! R
“Đa tạ những lời hôm nay của thất thúc.” Triệu Trường Ninh lúc này mới đứng dậy, chỉnh lại vạt áo chuẩn bị trở về. Nghe ý của thất thúc, hiện tại địa vị của Thái tử rất vững vàng, vậy nàng không cần phải quá lo lắng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ u* X# H, L0 H+ Q% W$ h
©2019 Kites.vn | All rights reserved  J9 Q2 {! }/ s3 I' M+ @, u8 @# g
“Trường Ninh.” Chu Thừa Lễ đột nhiên gọi nàng lại.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- E4 c) t, U; |" o2 o4 t" T
) v1 f) n. H  d, q9 A% A©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Vâng?” Triệu Trường Ninh ngoảnh đầu, gió mát phất qua làm đai lưng nàng phiêu động, tuấn tú thanh lệ đến lạ thường.
©2019 Kites.vn | ( v9 w1 d/ {* }. j; l6 P2 E4 @3 l0 SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 r; I" K- [+ l4 R9 B7 }
“Ngươi thích thế này chứ? Đỗ Thám hoa, vào triều làm quan…” Chu Thừa Lễ đưa lưng về ánh sáng, đột nhiên Trường Ninh không còn nhìn rõ nét mặt hắn.
©2019 Kites.vn |   r' F1 q8 K( R* Q" ~0 K0 NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ P( T, T! T3 I$ @" N, N
Trường Ninh đứng lặng một hồi, nhàn nhạt nói: “Ta thích.” Dựa vào chính mình thế này rất vững chắc, đồng thời cũng hy vọng bản thân có thể lớn mạnh từng ngày.
; f' c5 B6 V! E/ w©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 W# S1 p$ c7 |0 a$ @All rights reserved
Thật lâu sau Chu Thừa Lễ mới dịu dàng nói: “… Ngươi thích thì tốt.”
( c' a3 q: h$ U5 x©2019 Kites.vn | All rights reserved
. N; v! y# }6 B1 V3 d# i9 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Một trận gió nổi lên, những cánh hoa còn sót lại bị bàn tay vô hình kéo khỏi cành, thả chúng rơi rụng trước thềm hiên. Triệu Trường Ninh nhìn hắn trong chốc lát, không rõ hắn định nói gì, bèn chắp tay rời đi. Nàng nghe thấy phía sau lặng yên không một tiếng động, bàn tay khẽ nắm chặt.
8 \( K% Y5 a) o, ~# R©2019 Kites.vn | All rights reserved
# n: g/ t  s  n©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trở về Tây viên, đúng lúc tiệm may đưa quan phục tới cho nàng, Hương Phỉ cầm đến cho nàng xem.
9 e- ^8 Y0 a- C) P& O; h©2019 Kites.vn | All rights reserved
! `- }, f/ {0 v; @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vì mới là quan tòng lục phẩm, nên chỉ có hai bộ công phục và thường phục‘²’. Công phục mặc khi yết kiến Hoàng thượng, không dùng được mấy. Thường phục gồm ba bộ phận mũ cánh chuồn, áo đoàn lĩnh và đai lưng hợp thành. Mũ cánh chuồn có hình tròn vành vạnh, hai bên đều gắn một chiếc cánh, ngoài là vải sa đen, trong cố định bằng sợi mây, nhẹ mà chắc. Đây chính là ngọn nguồn câu nói ‘Rơi mất mũ cánh chuồn’ người đời sau thường dùng. Áo đoàn lĩnh lại may bằng lụa màu xanh có vạt chéo, thêu hoa văn cò trắng. Đây là bộ quan phục đầu tiên của Triệu Trường Ninh, nàng cầm trong tay xem xét kỹ lưỡng, ánh mắt không giấu được sự hưng phấn.
: C3 C" a# H9 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
  A/ r+ h0 Q8 J- j©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng sai Hương Phỉ đem cất quan phục, lúc này Tống nhũ mẫu hầu hạ Đậu thị tiến vào, bà hành lễ với Trường Ninh: “Đại thiếu gia, lão gia và thái thái đang cãi vã ở tây thứ gian*. Nô tỳ tới mời ngài qua đó, giúp khuyên nhủ đôi câu.”
©2019 Kites.vn | ! b! [* A6 @1 }All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! D/ z  V  U0 f% n6 ~: k- T
*Tây thứ gian: gian thứ phía tây, chỉ vị trí phòng như đông sương phòng (sương phòng phía đông).
1 L/ s; L- N) X/ T% f©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved3 J; r$ p$ J' l: M
Tống nhũ mẫu là người Đậu thị tin cậy nhất, Triệu Trường Ninh nhíu mày: “Nhũ mẫu, đang yên đang lành, sao tự nhiên bọn họ lại cãi vã?” Đậu thị là mẫu vợ hiền dâu thảo điển hình, luôn coi trượng phu bằng trời, sao có thể tranh cãi với phụ thân được.
©2019 Kites.vn | 0 H6 G6 ?2 H, q$ ^All rights reserved
- v3 g/ r, V5 H& O7 m% h3 j©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Ngài theo nô tỳ tới đó sẽ biết.” Tống nhũ mẫu nhỏ giọng nói, “Trên đường nô tỳ sẽ kể cho ngài.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved" _6 D  ^6 g7 T' l  X2 N
©2019 Kites.vn |   x# [; G' {$ ZAll rights reserved
Nếu không phải chuyện nghiêm trọng, Tống nhũ mẫu sẽ không tới phiền nàng. Triệu Trường Ninh không cả kịp đổi quần áo, dẫn đầu xông ra khỏi viện, còn gọi thêm hai tên nô bộc trong viện theo cùng. Dọc đường Tống nhũ mẫu giải thích với nàng. Đậu thị và Triệu Thừa Nghĩa xảy ra mâu thuẫn, không phải vì gì khác, mà chính là vì hôn sự của Triệu Trường Ninh!
©2019 Kites.vn | 2 {1 }+ i/ U) d; [7 ?All rights reserved
: ~6 T+ b5 |: R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngày ấy ở tiệc ân vinh, thân là Thị lang Lễ bộ, Đỗ đại nhân cũng có tham dự, thấy Triệu Trường Ninh quả nhiên tiến thoái chừng mực, lịch sự tuấn tú, lại còn được Thái tử triệu kiến. Trong lòng càng thêm vừa ý chàng rể tương lai này, bất chấp đêm khuya lại tới bái phỏng Triệu lão thái gia, đem mục đích của mình nói rõ ràng hơn.
©2019 Kites.vn | . O' s1 W1 p2 _" ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. l( d1 i. _! A' l
Triệu lão thái gia đã sớm đem so bát tự của tôn nhi cùng Đỗ Nhược Quân, Triệu Trường Ninh tuổi Tuất Cẩu, Đỗ tiểu thư lại cầm tinh Mão Thỏ, Tuất Cẩu phối Mão Thỏ, đúng là trời sinh một đôi. Nóng ruột chỉ muốn Triệu Trường Ninh lập tức cưới tiểu thư Đỗ gia về nhà, để thẳng bé có một nhạc phụ là Thị lang đại nhân. Bởi vậy sau khi Đỗ đại nhân rời khỏi, ông bèn gọi nhi tử đến bàn chuyện hôn sự của Triệu Trường Ninh.
  I' Q) I0 ~9 y4 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; f3 R2 Y) x( V" m. t/ H" [
Sau khi Triệu Thừa Nghĩa biết được Đỗ đại nhân có ý gả khuê nữ cho Triệu Trường Ninh, sửng sốt mất một lúc, sau đó mới phản ứng lại được, thương lượng với Triệu lão thái gia: “Được! Con thấy hôn sự này quá tốt! Giờ nên định được rồi, đến mùa hè là có thể vào cửa. Để Ninh nhi thành gia trước, rồi sẽ bàn chuyện lập nghiệp sau.”
9 q. O% w" C' Z% G% E©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; w5 Z9 v. ]. L' R5 j; r
Triệu lão thái gia thấy hắn hai ba câu đã bàn tới vào cửa, híp mắt cười: “Ta cũng thấy vừa vặn lắm, con đừng vội, tam lễ sáu sính cần phải có thời gian, con nói một tiếng với Ninh nhi trước đi.”
©2019 Kites.vn | ' @5 j) H- e( r( P! \$ J: kAll rights reserved
0 \3 `8 i/ }+ N6 M©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Trong chuyện nam nữ thằng bé y như khúc gỗ, chúng ta cứ định thay nó là được, mai này tự nhiên sẽ thông suốt thôi.” Triệu Thừa Nghĩa nghĩ tới nhi tử vừa đỗ Thám hoa, đã có mối hôn sự tốt thế này tìm đến tận cửa, quả là song hỷ lâm môn! Có vị nhạc phụ như thế, đường làm quan của Trường Ninh sau này chắc chắn sẽ bằng phẳng thênh thang. “Vẫn phải đa tạ phụ thân đã suy tính cho y.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; e+ r0 w! w5 a8 f
4 Y( Z, Z( B- q) x©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu lão thái gia vuốt râu cười: “Trường Ninh là đích trưởng tôn của ta, ta không suy tính cho nó thì suy tính cho ai. Được rồi, con trở về nói lại với đại nhi tức* đi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved: p3 P, o6 F2 |* o& f
©2019 Kites.vn | All rights reserved) q- G8 B( k( n/ A- J9 z1 U
*Đại nhi tức: con dâu cả
©2019 Kites.vn | All rights reserved( R$ C$ d) X) o$ D; k# W" t

©2019 Kites.vn | - z4 g* [8 m, EAll rights reserved
***
©2019 Kites.vn | All rights reserved; [1 H0 G6 B& a/ w2 N
©2019 Kites.vn | All rights reserved( w! w" o* G7 \) k) |- \8 Q/ n, T, r
Lại nói Đỗ đại nhân trở về, Đỗ Nhược Quân cũng ra nghênh đón: “Cha, dự tiệc ân vinh sao lại về muộn như thế?”
3 }" C. V( s  q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' A+ J) k: ^1 l: s5 i% c$ ?All rights reserved
“Con gái ngoan của ta, con phải cảm tạ phụ thân đấy”. Đỗ đại nhân cười nói, “Rót cho cha chén trà.”
©2019 Kites.vn | " i1 [" H3 r3 H, D8 v0 q1 L* PAll rights reserved
5 k( H9 k% s( d6 {2 O8 z6 g( u©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trong lòng Đỗ Nhược Quân giờ đang tràn ngập hình ảnh người nọ đỗ Thám hoa, cưỡi ngựa dạo phố, tất cả mọi người vây kín lấy chàng, chàng ngồi trên lưng ngựa cao cao, đeo hoa nhung mặc áo lụa đỏ thẫm, nụ cười lại vẫn như ngày gió nhẹ mây thưa, lòng nàng xiết lại, kéo tay áo Đỗ đại nhân: “Cha, đừng uống trà vội, cha định nói gì?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 x9 ]2 w" M: B0 j8 x. r* D* ]
©2019 Kites.vn | All rights reserved, z" b$ _# Q/ n+ r1 l
“Không phải con thích y sao? Ta sẽ gả con cho y.” Đỗ đại nhân từ tốn nói, “Y đỗ Thám hoa, lại được Thái tử coi trọng. Con gái ta tinh mắt lắm, người này gả được!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 }0 Y2 y5 Y- v3 ^& n( G
  y4 r2 K3 W7 Z& U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đỗ Nhược Quân thoắt cái không nói nên lời, chỉ cảm thấy trái tim đang đập loạn. Thám hoa lang tuấn tú cưỡi ngựa dạo phố, thiếu niên tựa tiên giáng trần trong thư phòng ngày đó, sẽ cưới nàng thật sao? Nàng vội hỏi: “Vậy chàng… chàng đã đồng ý chưa?”
©2019 Kites.vn | * j  S. A# N- q, K  u9 qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 F2 s4 A, f$ p! y1 h" O  |0 oAll rights reserved
“Con gái ngoan của ta, hôn sự trước nay phải theo lệnh cha mẹ, tổ phụ y đồng ý rồi, chẳng lẽ y còn không bằng lòng? Chẳng qua nhà chúng ta cưng chiều con, mới để con tùy ý lựa chọn.” Đỗ đại nhân mỉm cười nhìn nữ nhi e lệ, “Hơn nữa, y sẽ từ chối nhà chúng ta hay sao?”
©2019 Kites.vn | 4 A/ J. z* x# l9 W& {$ c6 PAll rights reserved
" ~" p- k% `9 M©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đỗ Nhược Quân mới nở nụ cười, kéo tay áo Đỗ đại nhân nói không ngớt: “Được rồi cha! Nữ nhi pha trà cho người, cha cứ ngồi đi, đừng để mệt nhọc quá!” Dứt lời dẫn nha đầu tới phòng trà pha trà cho ông, bước đi vô cùng nhanh nhẹn. Đỗ đại nhân càng cảm thấy chỉ cần nữ nhi vui vẻ, vậy cửa hôn sự này có gì mà không tốt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  G5 [5 o" `' c
©2019 Kites.vn |   m1 }# q: B% i6 J: v2 {2 hAll rights reserved
Triệu Thừa Nghĩa cũng mang theo suy nghĩ từ nay hai nhà trở thành thông gia, Ninh nhi có thể trèo cao lấy được con gái Thị lang đi gặp Đậu thị, định bụng kể cho bà nghe chuyện vui này.
9 f% s1 q" N6 _" _& K©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% i1 Q3 x" N% f# l7 t" r
Đậu thị đang may giầy cho Trường Ninh, nghe vậy sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói: “Không được… Ninh nhi không thể lấy Đỗ tiểu thư!”
; U6 f3 C2 |/ [- ]# I©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 j9 ]& v; y# B4 ^6 ^All rights reserved
Triệu Thừa Nghĩa không ngờ tới Đậu thị lại có phản ứng này, nhướng mày hỏi: “Đỗ gia người ta, ai tốt mà chẳng chọn được, chọn Ninh nhi cũng vì coi trọng nó đỗ Thám hoa. Ta nói cho bà hay, chớ có mang suy nghĩ tầm thường của phụ nhân, bà biết có một Thị lang đại nhân làm nhạc phụ, được người che chở, tiền đồ của Ninh nhi sẽ thuận buồm xuôi gió bao nhiêu không?”
©2019 Kites.vn | 0 u6 |. }* k( O- D  |All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 z0 u' N  M1 \0 G/ t$ s* J: |
Đậu thị tim đập thình thình. Nếu được, đương nhiên bà bằng lòng tìm một nàng dâu có gia thế tốt cho Triệu Trường Ninh, săn sóc y giúp y sinh con dưỡng cái, để y bớt vất vả phần nào.
©2019 Kites.vn | : T$ ^- E1 M$ l& hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 F6 m5 z1 S" z3 A
Nhưng mà không được, Triệu Trường Ninh có thể lấy ai?
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ B8 O  c  B* q; O$ m5 l: i4 |- \2 S
©2019 Kites.vn | All rights reserved% S4 B, _3 w3 m/ s  |
Do bà chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nên làm thế nào mới phải? Hiện tại Trường Ninh còn chưa vào triều làm quan, không thể nói ra ngay lúc này. Bằng không với cái tính cứng nhắc của trượng phu, sợ rằng sau khi sự việc bại lộ, sẽ không đời nào để Trường Ninh đến Đại lý tự! Thấy sắc mặt trượng phu ngày một xấu đi, trong nguy cấp cái khó ló cái khôn, bà đột ngột nói: “Ninh nhi… vài năm trước đã đính ước với biểu muội nhà ngoại y rồi, không thể lấy người khác!”
©2019 Kites.vn | # t: B; t/ T" Q# sAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& @* l$ l. ]9 U4 t! G" [  V
Triệu Thừa Nghĩa nghe mà thấy lạ: “Đính ước, chuyện lúc nào? Tại sao bà không nói cho ta biết?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 f2 B' E& o. s
©2019 Kites.vn | All rights reserved. P$ L9 t4 r3 H
Lời vừa buột khỏi miệng, Đậu thị mới bình tĩnh lại đôi chút. Bát nước hắt đi không thể thu về, kế tiếp chỉ đành cứng miệng nói: “Là Tích nhi đích nữ nhà cậu hai nó, nhỏ hơn y bốn tuổi. Trước đây… ta dẫn y về Đậu gia, y đã phải lòng Tích nhi rồi. Bởi vậy ta và mợ hai đã trao đổi tín vật đính ước, trong kho vẫn còn miếng ngọc đính ước đó, việc này đã định từ lâu, có điều ta quên bẵng chưa kể với ông thôi.” Tiếng Đậu thị nói chuyện càng lúc càng nhỏ dần.
0 X8 U0 S5 f( a& a" ^, H" |©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 k: C4 n" Z6 lAll rights reserved
Bởi vì sắc mặt Triệu Thừa Nghĩa ngày một sa sầm, cuối cùng đập mạnh bàn quát: “Làm bừa! Ninh nhi là đích trưởng tôn, hôn sự của y có thể dễ dàng định đoạt thế sao?”
©2019 Kites.vn | ) c& l1 H. q7 U, rAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + e% _+ ~6 v. H# t8 DAll rights reserved
Không đợi Đậu thị mở miệng ông đã ngắt lời: “Nhị ca bà có thân phận gì? Đậu thị các người đã sớm suy tàn, giờ nhị ca bà chẳng qua là một Tri huyện Sơn Đông, so kiểu gì được với nhà họ Đỗ?” Đừng nói Đỗ gia, giờ đây Đậu gia còn kém xa Triệu gia. Nếu Đậu thị định cho hài tử mối hôn sự này, là đang hại y!
©2019 Kites.vn | All rights reserved" r# @% M) P. n
! R8 Q; s) E4 G# S( Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đậu thị nói: “Khi đó ta không nghĩ nhiều như thế, chẳng qua hôn sự này đã định rồi. Nếu chúng ta từ hôn, người Đậu gia sẽ nghĩ thế nào? Khuê nữ người ta trong trong sạch sạch, chưa có danh phận đã bị chúng ta vũ nhục, nếu bọn họ thẹn quá hóa giận truyền ra ngoài, tố Trường Ninh là hạng xu nịnh bề trên hiếp đáp kẻ dưới, muốn vịn cành cao mới từ hôn, vậy tiền đồ mai sau của y phải làm sao?”
©2019 Kites.vn |   `2 O5 V! b+ L. EAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 S/ J( j; M+ c5 P
Triệu Thừa Nghĩa đã tức đến nghẹn họng, ngón tay run run chỉ vào Đậu thị: “Bà!! Cái loại phụ nữ ngu dốt này, bà đang hại Ninh nhi đấy bà có biết không?” Giờ mà bảo với Đỗ gia, thật ra Ninh nhi đã hứa hôn rồi, đây rõ ràng là muốn kết thù! “Hôn sự này buộc phải thành, bất luận bà nói gì đi nữa.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved  [3 [/ m) W/ w8 ?
) E+ n' o6 l4 N9 V; J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đậu thị chưa từng thấy trượng phu mắng mình như vậy, viền mắt đỏ lên, run rẩy nói: “Tại thiếp thất không hiểu chuyện… nhưng hôn sự với Tích nhi đã định rồi, bên Đỗ tiểu thư, thực sự không thể ưng thuận!” Một bên lại ra hiệu với Tỗng nhũ mẫu, để bà nhanh chóng đi tìm nhi tử tới. Nếu nhi tử không tới, sợ rằng bà không chịu nổi sự chỉ trích của trượng phu.
% o: ^, c0 P( v, }7 A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 q- l: j+ D2 wAll rights reserved
Lúc Tống nhũ mẫu đưa Trường Ninh tới, Triệu Thừa Nghĩa quả nhiên vẫn đang quở trách Đậu thị.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: z) n1 v$ ]0 B. G  U/ C2 w; R3 X
©2019 Kites.vn | , x) x  W% f- B7 Q! ~, kAll rights reserved
Triệu Trường Ninh bước nhanh lại, đỡ Triệu Thừa Nghĩa ngồi xuống, thở dài: “Cha, cha bớt giận, nghe con nói đã.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved" C( f  @: G" g5 W& E2 V
# D) q  h$ s6 u1 o) ^& [. M©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Thừa Nghĩa thấy nhi tử đến, nghiến răng nghiến lợi nói: “Con trai, mẹ con hại con rồi! Mụ đàn bà ngu dốt này dám tự ý quyết định hôn sự cho con! Bên Đỗ đại nhân còn chưa biết phải ăn nói thế nào!”
©2019 Kites.vn | ; \  Z5 H* z' }5 mAll rights reserved
4 s; ~9 V  T8 `5 V! w©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Cha, chưa chắc đây đã là chuyện xấu, cha nghe con nói.” Trên đường đi Triệu Trường Ninh đã nghĩ ra lý do thoái thác, phải làm sao mới thuyết phục được Triệu Thừa Nghĩa không bắt nàng cưới Đỗ tiểu thư, nếu nàng đúng là nam tử, vậy cưới hay không đều được cả, nhưng giờ thì không được. “Thật ra con cưới Đỗ tiểu thư chưa hẳn đã tốt.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved" L  b  Q, \: x& D( c8 p
©2019 Kites.vn | # ^# l8 n  ~+ L. r. JAll rights reserved
Triệu Thừa Nghĩa nghe mà khó hiểu: “Sao lại không tốt? Đây là cửa hôn sự không thể nào tốt hơn!”
" k6 q2 Q' ?1 u" V©2019 Kites.vn | All rights reserved
) e' @# p' G! F! i! p) D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh cười lắc đầu: “Cha thử nghĩ kỹ xem, thứ nhất, Đỗ gia đã có rất nhiều con trai, kẻ khác không nói, Đỗ Thiếu Lăng lại là tiến sĩ cùng khoa với con, hắn còn có ca ca đệ đệ, giả sử Đỗ đại nhân thật sự có tài nguyên chính trị, cha nói xem, ông ta đã có bao nhiêu đứa con như thế, rốt cuộc sẽ cho ai đây?”
3 \$ b2 R# I1 b7 J©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " Q8 I- F& t8 ^. CAll rights reserved
Triệu Thừa Nghĩa nghe nhi tử nói vậy thì tỉnh táo lại, suy nghĩ một hồi, hình như cũng có phần đúng. Đỗ đại nhân có hai nhi tử đích xuất, ba nhi tử thứ xuất, đâu ra còn che chở cho Trường Ninh?
©2019 Kites.vn | All rights reserved. N/ Q+ ^; [8 _( o( U
©2019 Kites.vn | All rights reserved* `5 I# C) P+ l
Triệu Trường Ninh cười một tiếng: “Lại nói thứ hai, nếu con dựa vào nhạc phụ để thăng quan, lời này đồn ra ngoài cũng không hay ho gì.”
! Z8 `% S7 j' ~; h' `) \3 D) k©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) T0 A. E! r% U& r" x
“Được, lại đến cái thứ ba…” Triệu Trường Ninh ngừng một chút, lòng âm thầm tạ lỗi với Đỗ tiểu thư, nàng cũng vì bất đắc dĩ thôi. “Đỗ cô nương là tiểu thư đích xuất duy nhất của Đỗ gia, ở nhà phụ thân mẫu thân nàng vô cùng chiều chuộng, muốn gì được nấy. Nếu đến nhà chúng ta, lỡ như chăm sóc không tốt, chỉ e Đỗ đại nhân Đỗ phu nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu nàng ta mắc sai lầm, cha cũng không tiện trách móc, càng đừng nhắc đến việc để nàng quản lý việc nhà, tận hiếu thay nhi tử. Nếu nhi tử lấy về, chỉ đành coi như thờ một pho tượng Phật, không dám mảy may đắc tội.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved! G/ ?0 M: Y! J. a. z
©2019 Kites.vn | % ~+ [& C6 b5 [! ?7 bAll rights reserved
Triệu Thừa Nghĩa nghe nhi tử nói bao nhiêu, dường như đã bị thuyết phục ít nhiều. Nhi tử nói cũng có lý, Đỗ đại nhân đồng ý để nữ nhi gả vào nhà kém hơn, hẳn cũng cho rằng Triệu gia thế yếu, không dám làm gì con gái ông ta. Nếu cứ lấy về, sao có thể làm hiền thê của nhi tử được?
& Z" e& G% T* d/ [# U©2019 Kites.vn | All rights reserved
3 p8 P# i2 f0 l: O) N+ i& z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vậy chẳng thà cưới cho nhi tử một cô nương gia thế thấp, biết quán xuyến việc nhà, chăm sóc nhi tử, sinh con dưỡng cái cho y. Để nhi tử trên quan trường không còn lo lắng chuyện nhà.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% A' p6 w, d5 r/ N* O9 C
©2019 Kites.vn |   R1 S: z2 i1 R( ]All rights reserved
Triệu Thừa Nghĩa đã hơi mệt mỏi, nhưng vẫn trừng mắt với Đậu thị: “Chuyện thế này sao không nói sớm, chúng ta đã đắc tội với Đỗ gia rồi!” Ông đứng lên, định bụng lập tức đi nói rõ với Triệu lão thái gia, càng kéo dài, càng tránh né lại càng thêm phiền phức. Nghĩ ngợi một chút lại căn dặn Đậu thị, “Nếu cô nương kia đã nhỏ hơn Trường Ninh bốn tuổi, vậy cũng sắp tròn mười bốn rồi. Bà gửi thư cho nhị tẩu hỏi thăm tình hình gần đây đi…”
©2019 Kites.vn | . h8 i; D2 R4 V3 W  A3 ^* u* ~All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- y5 n! q# e* s
Đậu thị vội vã gật đầu, đợi Triệu Thừa Nghĩa đi rồi, mới dám lau nước mắt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 x0 ^- P4 f+ X  T
, j( n9 R, X' p$ F/ [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh vỗ vỗ lên vai mẫu thân: “Mẹ, đừng khóc nữa, nói kỹ càng cho con biết chuyện của Tích nhi… còn cả…” Nàng ngưng mắt nhìn Đậu thị, ánh mắt nghiêm túc hỏi: “Người Đậu gia, có biết chuyện của con không?”
©2019 Kites.vn | ) Q! h: ~7 E. n$ m  S3 h; RAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ! M) m+ ~3 F/ o, [All rights reserved
Đậu thị lập tức lấy lại tinh thần: “Con chớ lo, đầu tiên chỉ có bà ngoại con biết. Sau đó trước khi bà ngoại con đi, đã đem chuyện này kể với mợ hai con, lúc còn sống bà ngoại tin tưởng mợ hai nhất. Ta sẽ nói nguyên do cho mợ hai con, để bà biết đã xảy ra chuyện gì.”
: K" e+ q5 K  {/ u©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 b9 V( q: e; e  _- [! r- }
“Vậy thì tốt, nếu vị biểu muội này chưa đến mười bốn tuổi, có thể mượn nàng kéo dài một hai năm. Chuyện hôn sự tạm thời đã định, sau này cứ thống nhất nói vậy.” Triệu Trường Ninh nghĩ một chút, “Thư của mẹ và mợ hai cứ để con viết, mẹ gửi đi là được rồi.” Nàng sợ trong thư Đậu thị lại lòi đuôi, hơn nữa nói thật, bảo nàng tin một người xa lạ chưa gặp mặt mấy lần, nàng quả thực không làm được.
©2019 Kites.vn | 6 W, U# Q( l/ GAll rights reserved
. F# ?8 c; i. \" x: l! A©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hôm nay nhi tử chính là xương sống của bà, mọi thứ Đậu thị đều nghe theo Trường Ninh.
) v* ?* f6 }1 p& B  Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ W& Z  E* N! h- o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thấy vậy Triệu Trường Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, xem như kết thúc được chuyện này. Về phần đắc tội Đỗ gia, nàng không hề muốn, nhưng đến nước này đã thật sự hết cách rồi, nàng không thể nào cưới Đỗ tiểu thư về nhà được.
; A# ~1 N( C+ v. L! C©2019 Kites.vn | All rights reserved
: ^( c1 _: D1 D6 p, d©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu lão thái gia biết chuyện, tiếc nuối có thừa, chỉ đành trách Đậu thị hồ đồ. Ông đích thân tới nhà nhận lỗi với Đỗ đại nhân, lời hay cũng nói cạn, Đỗ đại nhân vẻ mặt lạnh như băng không hề lay động, quả nhiên đã đắc tội với Đỗ gia.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 V0 n( ?" A9 n5 z, U
©2019 Kites.vn | % P7 W; M. ]' w" U- z- v( sAll rights reserved
Sau đó Triệu Thừa Nghĩa thậm chí Triệu Trường Ninh đều tới cửa, Đỗ gia hết thảy từ chối không tiếp.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  \0 {! I7 \( a0 W+ ^
. L* T9 o' P+ b1 n" r/ d2 b, O1 v©2019 Kites.vn | All rights reserved
Năm ngày sau, Đỗ Thiếu Lăng cũng vì chuyện này mà tìm đến tận cửa.
©2019 Kites.vn | : f, w2 }/ j( TAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 y6 Q6 D3 ^- x, O/ l+ N4 j- ^All rights reserved
Triệu Trường Ninh pha cho hắn một bình trà, hơi nóng mờ mịt cùng tiếng nước nhỏ tý tách. Nàng hơi vươn tay, mời hắn uống trà: “Phượng Hoàng Đơn Tùng*, huynh thích uống trà đắng.”
©2019 Kites.vn | , @1 v) e5 _& m/ Z- U, n8 d8 l) FAll rights reserved
2 q+ q  n$ M: S% A9 W©2019 Kites.vn | All rights reserved
*Tên dòng trà xanh của Triều Châu – Trung Quốc
©2019 Kites.vn |   p# ?* @7 ?) D1 ~! ~! fAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved% `' g0 y0 q1 g. n
Đỗ Thiếu Lăng nhấp một ngụm trà nói: “Ngày đó sau khi lão thái gia rời đi, phụ thân ta tức giận đến quăng vỡ ba bốn cái chén. Muội muội sống chết muốn gả cho nàng, biết không thể gả được, còn trốn trong phòng khóc mấy ngày liền, làm mẹ ta mắng một trận, hai hôm nay mới tốt lên đôi chút. Nàng…” Hắn ngẩng đầu hỏi nàng, “đã có hôn ước thật sao?”
©2019 Kites.vn | # J7 z: {9 p( J8 g* M8 HAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 x3 I0 s* h+ M8 X
Triệu Trường Ninh có phần bất đắc dĩ: “Cớ gì biết rõ còn muốn hỏi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved. w5 \( b5 _. a3 ~/ w
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 K$ G; Q5 R0 s* \: H. {8 C  a
Đỗ đại nhân trước giờ cưng chiều nữ nhi, cho rằng y không nói rõ chuyện hôn ước từ đầu, lúc này mới nhô ra một cái cọc, nguyên cớ bởi vì không muốn lấy nữ nhi bảo bối của ông, tự nhiên không còn muốn gặp y.
©2019 Kites.vn | - X. c! Y, _( h+ AAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ' u" n8 Q' x2 ?, ^0 d: tAll rights reserved
“Nàng được lắm, hai huynh muội một nhà đều thua trong tay nàng.” Đỗ Thiếu Lăng đột nhiên cười thành tiếng.
; M. N- V0 ]1 w3 w% ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | * W& O5 t) k6 v; NAll rights reserved
Sống lưng Triệu Trường Ninh thẳng tắp, môi mỏng khẽ mím, nàng không muốn nghe những lời này, làm nàng cảm thấy rất không thoải mái.
©2019 Kites.vn | 9 [( c4 `3 t$ ^9 K" i2 NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ; a. c: J/ |7 m7 P% }! qAll rights reserved
“Điều gì khiến nàng không thể tiếp nhận?” Đỗ Thiếu Lăng sát lại gần khẽ hỏi, “Nàng không thể tiếp nhận chuyện muội muội muốn gả cho nàng, hay là không thể tiếp nhận chuyện ta muốn cưới nàng… Triệu Trường Ninh.”
% a# Z% x9 f. `1 X% n8 T7 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 ?. s+ J; v% Q, j# B: f8 n
“Ta vì thấy hổ thẹn với Đỗ tiểu thư mới gặp huynh.” Triệu Trường Ninh chỉ nói, “Phiền Thiếu Lăng huynh thay ta truyền đạt lại sự áy náy.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved' a3 B  [" J; N/ M5 v) L$ w
, R: Q  q7 f- ^6 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Nàng không thấy áy náy với ta sao?” Đỗ Thiếu Lăng cách nàng càng gần, cặp mắt đào hoa của hắn khẽ phát sáng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! ^6 ]1 W& l2 Z% n- x
©2019 Kites.vn | All rights reserved# y! p0 g2 N  \7 {2 t) `2 p
Triệu Trường Ninh chẳng buồn nói chuyện nữa, nhưng nàng không còn bị động, mà trở tay đè lại bàn tay Đỗ Thiếu Lăng, cũng áp sát thêm một chút, lãnh đạm nói bên tai hắn: “Thật đáng tiếc, quả thực… không có.”
©2019 Kites.vn | ) ^* S$ k4 C' H( p* ?/ rAll rights reserved
  a" o/ G  E9 ]- t- e3 s) ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hơi nóng vừa xẹt qua bên tai, nàng đã ngồi lại chỗ cũ, cười rằng: “Đỗ tam thiếu gia còn phải tham gia tuyển quan, có lẽ nên trở về rồi?”
©2019 Kites.vn | # i% X6 t9 L% u# Q  @9 OAll rights reserved
7 U# h4 o0 I7 D2 }6 W+ v# a©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đỗ Thiếu Lăng nhìn nàng cười, hắn nói: “Trường Ninh huynh, ngày sau gặp lại. Sau này phải cẩn thận một chút, phụ thân ta e đã nhớ kỹ huynh rồi.”
©2019 Kites.vn | + W1 H0 f2 x5 n1 \8 A9 e/ ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, X; a) K& |0 I" r" T7 {4 L
Triệu Trường Ninh cực kỳ không muốn gặp lại hắn, gặp hắn y như rằng không có chuyện tốt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! d- f  A4 p9 Y! z' }( H
©2019 Kites.vn | - N0 j/ P3 o7 K3 CAll rights reserved
Việc của Đỗ gia nàng cũng hết cách, quả nhiên vẫn kết thù rồi, trước mắt nàng sắp sửa phải vào Đại lý tự thực tập… để một vị đại quan tam phẩm trong triều nhớ kỹ mình, không phải chuyện tốt đẹp gì cho cam.

©2019 Kites.vn | 2 t2 @" z+ T: I7 i, @All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- R4 |, }5 I( M6 ^- a4 M

' N. a& D  F1 b. T©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 h- t1 P" f5 T2 I1 e$ q1 Z  y! e" @©2019 Kites.vn | All rights reserved
———————————-
©2019 Kites.vn | 9 C; f/ s$ |$ I( mAll rights reserved
©2019 Kites.vn | % u, Y$ d6 C0 [' mAll rights reserved

©2019 Kites.vn | 7 u7 W3 k6 M- o1 b# s# D9 r' \  F* F3 h, @All rights reserved

©2019 Kites.vn | , c7 c8 m  n1 N0 t4 aAll rights reserved
Chú thích:
. u" P: v8 M* W6 @( i©2019 Kites.vn | All rights reserved
% ?: t0 o7 Y9 Q) i©2019 Kites.vn | All rights reserved
(1) Cửu khanh:
cùng với Lục bộ, là cơ cấu hành chính Trung ương cổ đại.
©2019 Kites.vn | ' l( M9 _/ B! ^$ ~+ D, n! IAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& C  j$ c/ F) L: E" p
Theo baike, cửu khanh thời Minh chia làm đại cửu khanh và tiểu cửu khanh.
+ O4 `9 T, s# u2 i4 c8 x4 f5 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! r5 }" n# I% l/ Q2 [All rights reserved
*Đại cửu khanh gồm:
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 n9 ~) c8 b- c- d! R0 u  P

©2019 Kites.vn | , m* A4 o. p+ K, ?8 n* ]All rights reserved
1-6. Thượng thư của sáu bộ
% z, Z* j% w6 l$ J  i9 |©2019 Kites.vn | All rights reserved
7. Đô ngự sử Đô sát viện
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 a' p# C; m1 `
8. Đại lý tự khanh
©2019 Kites.vn | All rights reserved; ?+ @- {! k" D( i, e1 k! Y/ t
9. Thông chính sử.
©2019 Kites.vn | # I  f4 W; I, ^. u/ x$ yAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! `* y: Y& y4 i' g% I! h2 S; U
*Tiểu cửu khanh gồm:
©2019 Kites.vn | All rights reserved! i/ @6 C. f# Z5 h/ u; u. ]+ `
©2019 Kites.vn | All rights reserved, t6 D- T! z* e2 S2 p9 I4 R+ X. H
1. Thái thường tự khanh
" ~9 i. X, b# f. Z$ E' e©2019 Kites.vn | All rights reserved
2. Thái bộc tự khanh
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 z/ K2 K; f( n+ ^2 Q% Y( t! Q" r
3. Quang lộc tự khanh
©2019 Kites.vn | ' d9 F$ P, |7 e+ IAll rights reserved
4. Chiêm sự
©2019 Kites.vn | All rights reserved& c$ D; I9 B" K! S0 P$ m' h. p
5. Hàn lâm học sĩ
9 O0 W' W7 c2 Q: v©2019 Kites.vn | All rights reserved
6. Hồng lư tự khanh
©2019 Kites.vn | All rights reserved: X* a' ]# o% [+ `' C
7. Tế tửu Quốc tử giám
©2019 Kites.vn | 6 B, `- A. e/ l+ N$ @All rights reserved
8. Uyển mã tự khanh
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 q" B, Q8 q1 E6 X" ^1 f
9. Thượng bảo ty khanh.
©2019 Kites.vn | # d  \, @4 d6 CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ; |9 ?: j. [, x, _; t( o. ^! BAll rights reserved
(2) Thường phục: Mũ cánh chuồn (mũ ô sa), áo đoàn lĩnh (áo cổ tròn) và đai lưng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, W0 I, ~8 y. i5 G
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ v' ?- G. M: D/ m2 D
Màu sắc trang phục quan lại thời Minh:
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 K. I; I4 R2 Y0 E" W2 n
©2019 Kites.vn | 0 L- j( Y& u( h3 KAll rights reserved
– Nhất phẩm đến Tứ phẩm: Phi bào (áo bào đỏ)
; i5 o" T& [5 d- r$ s" W©2019 Kites.vn | All rights reserved
( T1 U4 B6 k( t8 n( B4 R/ Y. N©2019 Kites.vn | All rights reserved
– Ngũ phẩm đến Thất phẩm: Thanh bào (áo bào xanh)
©2019 Kites.vn | " h# P% b7 R# O  \All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: \8 K) R8 Z) Q# i) ^2 u
– Bát phẩm và Cửu phẩm: Lục bào (áo bào lục)
©2019 Kites.vn | All rights reserved" `. L) @4 c% z! |
©2019 Kites.vn | . C2 u' V2 X% JAll rights reserved

©2019 Kites.vn | + l0 e4 `  B! H. |  Y8 TAll rights reserved

©2019 Kites.vn | 2 h3 _  n8 h% o6 O7 qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 I0 k$ Q; Y& H' X  o5 }8 \All rights reserved
Hoa văn bổ tử của quan Lục phẩm là Cò trắng (Lộ tư)
©2019 Kites.vn | All rights reserved: `, a3 `) \! x7 C; I6 C6 U% B

$ y1 K8 K& o& u. e. R+ i9 v' M©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn |   g& k6 J! ?0 K9 V0 n" U; XAll rights reserved

©2019 Kites.vn | 1 T6 y- p; ^! Q7 f2 @& Y* Z5 CAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 22:16:57 | Xem tất
Chương 35

©2019 Kites.vn | All rights reserved. E7 a; a3 j, Z9 e; {. R  p" V$ o8 P
) M3 Q1 Q" {* z& \2 F- v©2019 Kites.vn | All rights reserved
Non nửa tháng trôi qua rất nhanh, kết quả tuyển quan đã hé màn, triều đình lựa chọn mười hai Thứ cát sĩ, Triệu Trường Hoài cũng có tên trên bảng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 Z; n% ?4 \% M* s, B# N
©2019 Kites.vn | 1 ?. p, P3 A( u2 D4 n+ i1 \All rights reserved
Vì Trường Ninh đã làm quan, Trúc sơn cư nàng sống hiện tại được mở rộng thêm một tầng, lại thêm mấy nha đầu tiểu tư làm việc nặng, trong viện đã có đến hơn mười người. Chỗ giao giữa Trúc sơn cư ở Tây viên và chính phòng, đi qua một con đường nhỏ chính là nơi ở của Triệu Trường Hoài, vì vậy Triệu Trường Ninh còn thường xuyên gặp mặt hắn. Từ sau khi đậu tiến sĩ, tính tình Triệu Trường Hoài dường như hòa nhã đi không ít. Có lần viện của hắn ăn bánh đậu, còn sai người đưa một đĩa sang cho nàng ăn, dọa Hương Phỉ sợ đến mất mật. Thấy Triệu Trường Ninh gắp lên bỏ ngay vào trong miệng, vội vàng can ngăn: “Đại thiếu gia, bánh đậu này không ăn được!”
©2019 Kites.vn | # f& ?! \, j1 A* b- l& H7 T' ^All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 @" H6 u0 z; x4 N/ t( y8 e
Triệu Trường Ninh cười cười: “Sao vậy? Ngươi sợ hắn hạ độc à?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved! V: s# j5 d% g# }
©2019 Kites.vn | 5 L9 m% q! b/ R4 i) S& ZAll rights reserved
Mặt Hương Phỉ hơi đỏ lên, nhị thiếu gia có hận đại thiếu gia đến đâu, cũng không hoang đường tới mức đi hạ độc, nàng nghĩ nhiều rồi.
& ]1 u$ i2 W' l3 V- y! \& H( N1 \& I©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | . ^5 C7 C. [5 @* H2 eAll rights reserved
Trong bánh đậu bỏ thêm khá nhiều bột đậu, đường đỏ và tương hoa hồng, rất ngọt, người khác ăn vào chắc chắn sẽ thấy ngọt phát ngấy. Nàng lại rất thích, ăn tới ba cái liền.
1 r( Z# P% Q/ x  m4 ]: E©2019 Kites.vn | All rights reserved
; _# z8 l. U% F% F©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tiết trời ngày một ấm áp, cây cỏ trong viện bắt đầu tươi tốt sum sê, hạ nhân cũng rối rít đổi sang quần áo mỏng đầu hè. Sau khi Hàn lâm viện chính thức mở học, Triệu Trường Ninh đã tới tham quan Hàn lâm viện, lưu lại chức, còn đi uống đôi ba chén với vị Tô Nhân huynh mới quen. Từ sau khi đỗ Thám hoa, người tới cửa làm mai cho nàng nườm nượp không ngớt, nhưng đều bị lấy lý do đã có hôn ước từ chối. Dần dà, sức nóng hừng hực từ việc đỗ Thám hoa đem tới cuối cùng cũng lắng xuống, nhưng không thể phủ nhận, giờ đây Triệu Trường Ninh đã là người đứng đầu trong lớp con cháu Triệu gia.
# K, K6 c8 ~% ~$ @. u4 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | + A6 O$ G; M* L* ?All rights reserved
Điều này không chỉ vì nàng đỗ Thám hoa, còn bởi vì nàng đã có được quan tước, lập tức có thể đi nhậm chức. Mà Triệu Trường Hoài còn phải mài dũa tư lịch ở Hàn lâm viện, Triệu Trường Tùng thì cần chuẩn bị cho kỳ thi Hội ba năm sau.
©2019 Kites.vn | ' |+ C3 \9 P, z. iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ f" e  e- r9 S
Ngày kia chính là thời điểm nàng phải đi Đại lý tự.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 q  |& s4 z( W/ a- ]  N% f% w' a
©2019 Kites.vn | All rights reserved; B* I# c$ i( F& F0 \' D' e7 M" ?
Hôm đó Triệu Trường Ninh dậy rất sớm, thay bộ quan phục mới tinh. Ngắm bản thân trong gương đồng, thiếu niên thanh tú, tóc mai chỉnh tề, trên đầu đội mũ cánh chuồn. Áo bào xanh vạt chéo thêu cò trắng, cũng tạm coi như anh tuấn tiêu sái. Nàng khá hài lòng với dáng vẻ của mình, nào có ai không thích bản thân đẹp mắt.
©2019 Kites.vn | & q; M" Y: O" S( m' e  u0 E* [& v" p) b* hAll rights reserved
% Y' K% x1 ?; h( q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hàn lâm viện thuận đường với Đại lý tự, nên Triệu Trường Ninh và Triệu Trường Hoài cùng đi chung một chiếc xe. Xe ngựa lộc cộc chạy trên đường, Triệu Trường Hoài cũng mặc quan bào, nhưng cảm giác hắn đem lại hoàn toàn khác với Triệu Trường Ninh. Hắn thấy Triệu Trường Ninh vẫn đang đọc điển tịch hình ngục 《Đại cáo》, đột nhiên hỏi nàng: “Huynh trưởng, bánh đậu hôm đó có ngon không?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved* A& L9 O' g! G
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ w: h$ J$ ]: Q0 L" S# y% G
“Đa tạ, mùi vị không tồi.” Triệu Trường Ninh ngẩng đầu lên nói.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# t/ l0 `1 I  G7 S
©2019 Kites.vn | - H( E0 t/ r( b0 v+ M7 }All rights reserved
Triệu Trường Hoài tiếp lời: “Phòng bếp làm ngọt quá, đệ ăn không nổi, nên sai người đưa qua cho huynh.”
: [5 `% b6 w% `9 F' Y9 n1 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 T% K; E1 P& ]2 ]8 m( Y% w
Triệu Trường Ninh sầm mặt trong chốc lát rồi cười: “Đệ đệ khách sáo quá.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved- C2 s& a0 ^  p3 V/ i  t
©2019 Kites.vn | # w; I3 I* ]+ ^5 PAll rights reserved
Triệu Trường Hoài chỉ tủm tỉm: “Đệ có bao giờ khách sáo với huynh trưởng. Đến Đại Minh Môn rồi. Đệ đi trước một bước.” Ngừng một chút, “Buổi chiều thuận đường nhớ qua đón đệ.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 g" t7 Z' s+ ?
9 M: ~) {+ R, \5 {2 h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Xe ngựa hí một tiếng dừng lại, hắn vén rèm xuống xe rời đi.
" S' |4 t2 u* y. U; t8 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 Q8 ]) X+ Z( [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hửm? Đã châm chọc đến mức này rồi, buổi chiều còn muốn đi đón hắn? Triệu Trường Ninh thả rèm xuống, lệnh cho Tứ An: “Lát nữa bảo phu xe không được đón hắn, kêu hắn tự đi bộ về.”
©2019 Kites.vn | ; S, h% e& t5 X" JAll rights reserved
  e6 Z0 K/ F" `: Y# H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Xe ngựa đi qua Đại Minh Môn, lại qua phố Thời Ung, Đại lý tự đã ở ngay phía trước. Tam tư pháp tiếng tăm lừng lẫy gồm Đại lý tự, Hình bộ và Đô sát viện đều nằm ở đây. Triệu Trường Ninh xuống xe ngựa, ngẩng đầu đã trông thấy cổng lớn đỏ thẫm của Đại lý tự. Ngoài cổng thiết lập hàng rào, dựng hai con sư tử đá cao to uy mãnh, theo bậc thềm đi lên, lại có hai chiếc trống lớn màu đỏ ở mỗi bên.
©2019 Kites.vn | ; z2 C4 k) J$ m3 A3 R1 ?8 BAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 I7 [8 r/ L, A5 s; J
Đợi bước qua cổng chính, mới nhìn thấy một nam tử trung niên mang mũ cánh chuồn, mặc quan bào màu lục đang đợi. Thấy nàng đi vào, bèn tiến một bước chắp tay cười nói: “Ngài chính là Triệu đại nhân vừa mới đỗ Thám hoa lang sao? Tự thừa đại nhân lệnh cho ta đón tiếp ngài. Ta họ Từ, tên một chữ Cung, là Tư vụ được phân riêng cho ngài sử dụng.”
©2019 Kites.vn | % N* v3 g! n0 JAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ H0 ^' T3 \3 k6 d) w; J* r; b
Tư vụ Đại lý tự quan hàm vô cùng thấp, chỉ có tòng cửu phẩm, thường làm mấy việc chỉnh lý văn thư, giúp ghi chép hồ sơ gì đó. Tương đương với cấp cho nàng một thư ký riêng.
8 d9 t# R; a2 n  f% C  Y% Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 ?% c1 B% V. O4 X5 @/ iAll rights reserved
Triệu Trường Ninh cười nói: “Từ đại nhân không cần khách sáo, đích xác là ta. Mới tới lần đầu, mong Từ đại nhân chớ ghét bỏ.”
1 ~3 A, p. L' Y( T8 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
; n- B% k3 G9 ?+ k: ]# b8 ?$ V  @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Từ Cung lên tiếng: “Hạ quan không dám.” Tiếp đó dẫn nàng tiến vào trong Đại lý tự, vượt qua ảnh bích đã thấy được bên trong là một đại viện rộng rãi, có rất nhiều quan binh canh giữ. Đây là khu thứ hai, Từ Cung giải thích với nàng, nếu Đại lý tự cần thẩm vấn phạm nhân, sẽ thẩm vấn ở chỗ này. Hai bên còn có những phòng giam đơn giản, có thể nhìn thấy bên trong đang giam giữ vài người. Từ đây đi vào sẽ tới khu thứ ba, đây mới là nơi làm việc thường ngày của các quan viên. Trong này khá ồn ào hối hả, gồm bốn căn viện quây lại, trái phải là hai sương phòng của Bình sự Đại lý tự và Tự chính Đại lý tự. Ngay trước mặt là phòng của Tự thừa Đại lý tự. Về phần Đại lý tự khanh và Thiếu khanh, vẫn còn ở trong căn viện đằng sau.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 f7 Q8 y) H! l- O% n
©2019 Kites.vn | All rights reserved# o2 L- s5 G  j0 {  _3 C
Kế đó Từ Cung đưa nàng đi gặp Tự thừa Đại lý tự. Lúc này Tự thừa đại nhân vẫn chưa có thời gian gặp nàng. Triệu Trường Ninh đứng chờ ngoài nhà chính, phát hiện trong nhà chính đặt một am thờ Phật, thờ cúng một pho tượng bùn mặt xanh áo đỏ, bộ dạng dữ tợn. “Đây là tổ sư gia Cao Dao của hình ngục chúng ta.” Từ Cung nói, “Mỗi dịp mùng một mười lăm, Tự khanh đại nhân sẽ dẫn mọi người bái lạy tổ sư gia.”
©2019 Kites.vn | 1 Q, V. Z0 [! U" Y0 X* KAll rights reserved
©2019 Kites.vn | * W3 H9 w4 M% w) P* D/ hAll rights reserved
Triệu Trường Ninh bèn cung kính dâng cho Cao Dao một nén hương.
3 H0 a1 l7 B' q' a2 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, ]1 v" K; W3 V+ w- o: {4 N6 W
Lúc này Tự thừa đại nhân mới rảnh rỗi gặp nàng, Tự thừa Phương đại nhân tuổi quá ngũ tuần, tóc lấm tấm hoa râm, vừa uống hớp trà lại sức, hỏi nàng: “Ngươi là tân khoa tiến sĩ tới Đại lý tự, đã từng đọc ba cuốn 《Luật Đại Minh》 《Đại Cáo》 《Vấn Hình Điều Lệ》 hay chưa?”
7 q* }9 v: ~4 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
. b2 ]* g( h. [3 F5 J1 w) E4 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh không nói mình đã học thuộc lòng ba quyển sách này rồi, hơn nữa còn đang xem 《Đường Luật Sơ Nghị》 《Tống Hình Lục》 vân vân. Chỉ đáp: “Hạ quan đã đọc qua rồi.”
+ I9 |# I! `3 ]2 k3 h©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ E4 @8 L) z; e2 [
“Vậy thì tốt,” Phương đại nhân gật đầu nói: “Đại lý tự nắm giữ tố tụng toàn thiên hạ, mà các vụ án xét lại đều vô cùng trọng yếu. Những Thứ cát sĩ khác thực tập ở Hàn lâm viện có thể ung dung. Nhưng ngươi ở Đại lý tự thì quyết không thể lơi là, ngươi phải nhớ cho kỹ, đưa đến tay ngươi đều là những chuyện nguy hiểm đến tính mạng.”
3 G! Y5 X0 M7 d% {4 Y+ J7 Y# D©2019 Kites.vn | All rights reserved
; a! A  D/ o. g7 P. z% n" ?2 K©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Ngươi mới tới sợ rằng còn chưa quen, trước tiên đừng làm gì vội.” Phương đại nhân nói xong lại có người muốn gặp hắn, vẫy tay để Triệu Trường Ninh lui xuống trước.
. h" `! {' ]8 `% x% [5 j0 b% n©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 U7 Q& _/ j4 ?2 t8 ?. p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Về phần quan viên cấp một như Đại lý tự khanh, Thiếu khanh, với chức quan như Triệu Trường Ninh thì không gặp được. Càng khỏi bàn tới vị nhị hoàng tử nghe đồn làm giám sát Đại lý tự.
©2019 Kites.vn | ; L: s+ J6 A: L" LAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& d" L# e: Z8 d7 g, e  B* z
Sau khi con cái trưởng thành, đề phòng mai này bọn chúng tay chân lười biếng, trở thành kẻ đốn mạt không thấu hiểu nổi khổ nhân gian, Hoàng thượng bèn tăng cường rèn luyện đám con của mình, phái chúng đến các nơi làm giám sát —— Đương nhiên, những nơi được cử đi có sự khác biệt rất lớn. Thái tử đến nội các, tam hoàng tử đến Hộ bộ. Nhị hoàng tử, lại rớt vào Đại lý tự.
8 A4 V3 @& H6 c' l; y' o  m©2019 Kites.vn | All rights reserved
- R) q% ]# p- l! k: [2 o  ^" C©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thật ra quá nửa các hoàng tử chỉ treo danh ở đó, thỉnh thoảng đến loanh quanh một hai vòng, đâu có giống với Triệu Trường Ninh, ngày ngày khổ sở dậy từ tinh mơ cho kịp điểm danh giờ Mẹo. Nếu vô cớ đến muộn về sớm, phạt bổng lộc hàng tháng còn nhẹ, thậm chí còn có khả năng đánh mất chức quan.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* ]8 [( B4 [4 ?0 ]" g( W* Q1 D
©2019 Kites.vn | : n& O% ~* k$ b) s' CAll rights reserved
Triệu Trường Ninh tiến vào phòng của mình ngắm nghía. Bên trong mọi thứ ngăn nắp gọn gàng, trên kệ đồ cổ chất hàng đống hồ sơ. Giá sách trên trường án bày đủ loại bút lông lớn nhỏ, bên cạnh còn đặt trọn bộ 《Luật Đại Minh》, để quan viên có thể xem lại mọi lúc. Tự phó tiền nhiệm cũng khá tao nhã, trồng mấy bồn mặc lan đặt trên giá đồ cổ, tất cả đều để lại cho Triệu Trường Ninh thừa hưởng rồi.
©2019 Kites.vn | 6 C5 ]8 C) G/ {All rights reserved
©2019 Kites.vn | % D3 q$ T! R" h4 F  h- D, jAll rights reserved
Triệu Trường Ninh ngồi xuống đọc hồ sơ, chức trách chủ yếu của nàng là xét duyệt các án lớn xảy ra trong kinh thành, thường là do Hình bộ trực tiếp đệ trình lên, phủ Thuận Thiên rất hiếm khi đệ trình. Trong bộ máy hành chính Trung ương tại kinh thành, thật ra chức năng của quan phủ Thuận Thiên đều ở trạng thái tê liệt. Ví dụ mục quy hoạch và sửa chữa kinh thành, do Công bộ phụ trách trực tiếp, điều tra và giải quyết án kiện, do Hình bộ, Đại lý tự trực tiếp quản lý. Đến mấy việc cỏn con như trông coi hộ tịch, thu thuế má, Hộ bộ cũng nhúng tay cai quản. Phủ Thuận Thiên không có nổi một tác dụng nào.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ N9 a& R* ^" I, {
8 ^% P2 g9 F& k' P" Y2 m1 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh cần phải soát lại quá trình thẩm án của các vụ án lớn, khẩu cung của phạm nhân, xác định có vu oan giá họa hay không, có bị xử oan hay không. Nếu không có, sẽ giữ nguyên phán quyết ban đầu, nếu có sẽ phải gửi trả để thẩm tra lại. Khi phát sinh tranh chấp với Hình bộ, thậm chí còn cần đến Triệu Trường Ninh đích thân thẩm vấn phạm nhân, làm lời khai, thi hành hội thẩm tam tư*.
6 V4 x2 l2 p5 L( [©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 ?$ J9 c5 T6 g' x8 ~8 |& n9 }
*Tam tư = tam tư pháp
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 ^8 l' b, M" \9 @2 Z

' {( Y7 j8 j# R$ b' m. ^. A* ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cho nên chức quan ở Đại lý tự của nàng tuy nhỏ, chỉ có tòng lục phẩm, nhưng thực quyền đúng là rất lớn.
, i: @, q) v5 U4 D8 k©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 ]4 z; f. N8 F% A& E3 OAll rights reserved
Triệu Trường Ninh vừa xem vài bản án người trước để lại, làm thế nào tìm sơ hở trong quá trình tra hỏi, thẩm vấn phạm nhân ra sao, đều có ghi chép kỹ lưỡng. Lúc này cửa phòng nàng vang lên tiếng gõ, Từ Cung đứng bên ngoài nói: “Đại nhân, hai vị Bình sự đến bái kiến ngài!”
©2019 Kites.vn |   P* e* J- ?2 s2 _# R/ F! h$ cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 D" P1 e8 i' V. z# M# O. C* UAll rights reserved
Dưới quyền Triệu Trường Ninh còn có hai Bình sự. Nàng là quan mới nhậm chức, hai người này đã tới thỉnh an nàng.
! A% k) g$ w; A8 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' B+ {8 a  w, B+ g# G. |All rights reserved
Triệu Trường Ninh để bọn họ vào, hai người này còn lớn hơn Triệu Trường Ninh bảy tám tuổi, một người tên Ngô Khởi Dung, một người tên Hạ Diễn. Ngô Khởi Dung đã làm năm năm ở vị trí quan Bình sự, Hạ Diễn thì ít hơn hắn một năm. Hai người thỉnh an Triệu Trường Ninh có phần qua loa, không cung kính là mấy, cấp bậc của Tự phó và Bình sự gần như tương đương, đều thuộc về quan Tự thừa, kỳ thật chỉ có thể coi như hơn kém nhau nửa cấp.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) g' f7 ?; L! F' x9 T2 \1 y( L
©2019 Kites.vn | * ~' s' _: v0 i+ M8 ?: f2 c' F8 KAll rights reserved
Triệu Trường Ninh hỏi hai người họ một số vấn đề, tỷ như ngày thường bọn họ phụ trách những gì, chức quan nhỏ có vất vả hay không đại loại thế. Hai người cũng trả lời cho có lệ, đợi bọn họ ra ngoài rồi, Triệu Trường Ninh không ngoài dự đoán nghe được tiếng nói chuyện:
©2019 Kites.vn | All rights reserved, C. A! X; u8 L/ ]9 J+ Y  P
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 l1 @+ h5 V+ W( O( p$ f4 [
“Hai người chúng ta chờ năm năm còn chưa thành Tự phó, hắn dựa vào đâu mà vừa đến đã ngồi lên chức Tự phó rồi, chưa từng có tiền lệ thế này…”
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 P$ y9 q. ^- K9 w2 V+ H
©2019 Kites.vn | All rights reserved# R* C) U' C2 o* f7 \2 u
“Chẳng qua là kẻ tầm thường chỉ giỏi chi hồ giả dã*, còn không biết mình chỉ là cọng hành thôi. Hắn thì hiểu cái gì!”
©2019 Kites.vn | - t. L5 N9 J6 G3 x7 W5 aAll rights reserved
- \2 b; T) K- u. b©2019 Kites.vn | All rights reserved
*Chi, hồ, giả, dã: bốn chữ này đều là hư từ trong cổ văn, châm biếm những người nói chuyện thích tỉa tót câu chữ.
4 E7 U$ X: v/ G©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved9 f# T3 Q- z  g
“Lọt vào mắt Thái tử, bởi vậy mới đậu Thám hoa lang. Chẳng phải do có cái xuất thân tốt thôi sao, đáng hận thói đời đều như thế…”
©2019 Kites.vn | " t& P" U5 `& I! C* EAll rights reserved
©2019 Kites.vn | " c8 J/ H9 p( g7 @All rights reserved
Triệu Trường Ninh lẳng lặng uống trà, Từ Cung cũng có phần lúng túng, nhỏ giọng nói: “Đại nhân chớ trách, hai người họ bình thường đều không xấu. Có thể do chưa hiểu rõ ngài…”
# Q  _# h& D6 M- i* c' e1 H  v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | * C" ~: U8 L4 I, w7 ~All rights reserved
“Không sao, nói hai câu cũng không việc gì.” Triệu Trường Ninh khoát tay, nàng vừa mới đến, có thể làm người ta tin phục được mới lạ. “Đúng rồi, ta thấy những hồ sơ này đều không phải đại án cấp cao nhất. Có phải chúng không đặt ở đây?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 y+ ~/ E, c* U- O- N3 ]
! m; y% \  k, p- R/ s  ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Từ Cung mới nói: “Các vụ án trọng yếu đều được niêm phong cất trong kho, có người chuyên trông giữ. Những cái khác hạ quan có thể làm thay ngài, nhưng việc này cần đến ngài đích thân đi lấy mới được, hạ quan không có tư cách lấy.”
' M  T7 {5 O' [& f% w1 n. x4 C  ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ }4 w- n7 C% _4 U4 U4 O2 c4 d* A# {
Triệu Trường Ninh cầm chiếc chìa khóa ban nãy Tự thừa đưa cho nàng, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc ấn bằng sắt, trên có khắc dòng chữ ‘Lễ bộ sắc tạo Tự phó Đại lý tự’. Đây là quan ấn của nàng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. ?8 N% r1 M8 S* u
©2019 Kites.vn | All rights reserved- m  A  g: \8 @' R! F0 u
Từ Cung dẫn nàng men theo đường nhỏ tiến vào một căn viện rộng rãi khác, cửa viện được lực lượng binh lính hùng hậu bảo vệ, gần như là năm bước một tốp, đều đeo loan đao. Triệu Trường Ninh cảm thấy kỳ lạ, chẳng qua là bảo vệ kho hồ sơ, sao lại nghiêm ngặt đến thế. Dù không phải kho quân lương quân thưởng, cũng đâu phải nơi yếu mật cho cam, làm gì đến mức cần trùng trùng điệp điệp binh lính trấn giữ thế này?
©2019 Kites.vn | ! s) w6 O* A7 j. w$ G2 w2 z- wAll rights reserved
©2019 Kites.vn | * n  R9 T$ z5 P! ?  j, L" [7 qAll rights reserved
Từ Cung cũng khó hiểu: “… Lúc trước đâu có bị kẹt ở đây, chắc là có nhân vật quan trọng đến rồi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ {  Q) \" M# Z& j! z: [* @
©2019 Kites.vn | All rights reserved- h  a8 c: m2 u
“Ngươi đi mau về mau, đừng nấn ná lại lâu.” Người dẫn đầu thấy quan ấn của nàng không phải là giả, mới thả cho nàng vào trong.
©2019 Kites.vn | % X* A" p: L4 D7 n! G% {& f) jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 B6 E- w% U& ^- u% ~( T
Lúc này Triệu Trường Ninh mới được phép vào, còn Từ Cung phải ngồi xổm bên ngoài đợi nàng. Triệu Trường Ninh cảm thấy người này thực hiền lành, còn rất dễ chung đụng, chí ít trước mắt trong Đại lý tự chỉ có thái độ của hắn đối với nàng là tốt nhất.
©2019 Kites.vn | 2 \. `! `3 E1 n: F' ZAll rights reserved
  p( l' p) @5 j$ ~" O' O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi đi vào Triệu Trường Ninh mới phát hiện bên trong cũng là một căn viện, hơn nữa bài trí rất khá. Cảnh vật thanh tịnh đẹp đẽ, bố trí mới mẻ phá cách, nếu không phải nàng biết bản thân đang ở Đại lý tự, e còn cho rằng là phủ đệ của thế gia vọng tộc nào.
6 ]$ m; v0 x& w, x4 r$ _0 h) S  }  C©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* Z& s( z9 ]5 U9 b, h% v' K  V
Chỗ này có điểm nào giống với nơi để hồ sơ! Nàng gọi lại một Tư vụ đang làm việc bên trong: “Vị đại nhân này, xin hỏi kho hồ sơ nằm ở đâu.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 Q9 y& }+ t: I7 q3 S
©2019 Kites.vn | 1 z9 c% ?/ I& @5 ^( X1 B7 s6 |; W) uAll rights reserved
Người nọ mặt mũi non nớt, nghe vậy có chút ngập ngừng: “Hạ quan chỉ tới chuẩn bị chút rượu cho Thiếu khanh đại nhân, cũng không rõ lắm… ngài thử tới bên kia xem sao, ta thấy ban nãy có người đi vào bên trong.” Hắn chỉ vào tòa chính phòng năm gian phía trước.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' m# K% R" F9 j$ A% z  q" c/ L
4 J0 Y: U' f4 H3 Z1 }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh chắp tay cảm tạ, thầm nghĩ kho hồ sơ sao lại chẳng có lấy một bóng người. Nàng đi tới đằng trước gõ gõ cánh cửa, không nghe thấy tiếng người trả lời, gõ lại vẫn không có ai để ý. Nàng thử đẩy nhẹ một cái, phát hiện cửa không khóa, bèn cất bước đi vào.
©2019 Kites.vn | 0 R; W, |7 C! [6 |, aAll rights reserved
©2019 Kites.vn | , z$ T! ]8 D$ l& y3 D$ VAll rights reserved
Bên trong căn phòng rộng rãi thoáng mát, bố trí bàn dài lư hương, sáu chiếc ghế Thái sư được lót bằng đệm nhung. Hai bên còn có bình phong bằng gỗ tử đàn ngăn cách. Vì không mở cửa sổ, ánh nắng mông lung từ khe hở sau lưng nàng chen nhau ùa vào, chiếu sáng từng hạt bụi lơ lửng giữa không trung. Triệu Trường Ninh cảm giác đây có vẻ không phải bài trí của phòng chứa hồ sơ, người ban nãy liệu có phải chỉ nhầm rồi không…
©2019 Kites.vn | All rights reserved( B5 U3 y3 O) M( i! k; ^
: y# O' W; V2 g9 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng lùi lại một bước, đang muốn rời đi, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng gió. Nàng chưa kịp phản ứng đã bị người khóa chặt yết hầu, không khống chết được mà ngửa đầu về sau, tựa vào trong ngực người nọ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  D; L$ \- h# Y6 X3 W1 n
  x7 f5 ?0 \' d9 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Ngươi là ai! Đang làm gì?” Triệu Trường Ninh lập tức lớn tiếng hỏi. Giãy dụa bắt được cánh tay hắn, định đẩy ra.
8 z7 m8 ]4 `7 @1 R5 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
$ E2 P: ]+ k4 j5 m; a6 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cánh tay người này lại không hề xê dịch, lạnh lùng hỏi nàng. Giọng nói của hắn trầm thấp, thanh đới mang theo tiếng khàn khàn trời sinh. “Lời này nên để ta hỏi mới phải?”
©2019 Kites.vn | : H8 P+ W6 e1 w: A) i" [All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 f: B" J4 C6 Y5 c+ J0 U2 a, C
Bàn tay trên cổ tuy chưa đến nỗi bóp chết nàng ngay lập tức, nhưng cũng chẳng thoải mái là bao. Triệu Trường Ninh bị kìm chặt đến mức hô hấp khó khăn, đau tới nỗi thở không ra hơi, loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Nàng theo bản năng tách bàn tay kẻ đó ra, phát hiện tay hắn vô cùng thô ráp. Mùi hương trên người hắn cũng rất đặc biệt, không giống mùi mực của người đọc sách bình thường, mà là một mùi vị nam tính đầy sự xâm chiếm, cũng khó mà nói rõ ràng.
; o& C! B. D4 u# q+ X©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | / @1 V9 x% F+ S) f/ g* d) r3 VAll rights reserved
Triệu Trường Ninh sờ bàn tay xù xì của hắn, chất vải y phục cũng bình thường, nghĩ là tên nô bộc làm việc nặng nào đó, bèn lạnh giọng chất vấn, “Nơi cất giữ hồ sơ trọng yếu của Đại lý tự, ai cho phép ngươi tự ý xông vào! Còn vô cớ giam giữ mệnh quan triều đình!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved: P& W$ N# q& g" X! y
: \9 E8 y! ?+ `1 y& Y. H) `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Người này cười khà một tiếng, nương theo ánh sáng chiếu vào, kéo Triệu Trường Ninh quan sát thật kỹ. “Thì ra là ngươi, ngày đầu tiên vào Đại lý tự, đã dám tới trêu chọc ta thế này?”
©2019 Kites.vn | 9 @4 I& _* X8 ]( rAll rights reserved
1 f! z' l( M* H9 t" c7 |4 x1 K©2019 Kites.vn | All rights reserved
Người này nhận ra nàng?
©2019 Kites.vn | ) ]3 R6 H6 |# C6 ]/ e# UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 f( y; U. R( t3 k6 M
Nhưng Triệu Trường Ninh nhớ rõ, nàng chưa từng nghe qua giọng kẻ này. Nàng đáp: “Nếu các hạ đã biết ta, vậy cũng hiểu không phải ta tùy tiện xông vào. Nhưng còn các hạ, hành tung lại có phần khả nghi, nơi này không ai trông giữ… ngươi!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved* {, x# n* O4 @1 t& L
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ A) K8 E  f1 [% u% Y5 D" {, D
Người nọ đột nhiên nhấc bổng nàng khỏi mặt đất, đem nàng khống chế giữa khuỷu tay, vẫn cứ không chịu thả nàng ra. Cười rằng: “Ngươi ở địa bàn của ta, lại nói ta là kẻ xông vào, có bản lĩnh thật đấy. Ta không quen ngươi, có điều trên tiệc Quỳnh lâm* Thám hoa lang phong thái hơn người, rất được Thái tử yêu thích, đã truyền đi khắp kinh thành rồi.”
©2019 Kites.vn | 3 N9 n* A; Q, o& fAll rights reserved
' S2 d& h# o- W  X) f4 |©2019 Kites.vn | All rights reserved
*Tiệc Quỳnh lâm = tiệc ân vinh
©2019 Kites.vn | " k0 }* p) m: ]" oAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved; n9 n: J( U& M  |2 j
Ban nãy đem vị Thám hoa này giam trong ngực, thấy y không thể vùng vẫy, đúng là trói gà không chặt, tâm tư ngược lại nảy sinh vài cảm giác kỳ lạ.
/ e! y7 i( t( W9 g: E0 x# D©2019 Kites.vn | All rights reserved
6 g6 q/ M0 _) K( l8 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cửa đã bị đóng lại, trong phòng mờ tối, Triệu Trường Ninh chỉ thấy một bóng dáng cao lớn đứng thẳng, cao hơn người thường rất nhiều.
2 n. U+ d4 x& }- l( l' E3 p$ ^. X©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# j& F( E8 F' _
Triệu Trường Ninh lui về sau một bước, thấy trên chiếc bàn cao bên cạnh đặt bồn cây trầu bà xanh biếc, thầm nghĩ cơ hội đến rồi. Bưng chậu hoa giáng xuống thăm hỏi kẻ nọ. Người này cười một tiếng, giơ tay tóm chặt cổ tay nàng bẻ ngoặt lại, không hề nương tay, chỗ xương cổ tay nhất thời đau nhói, bồn hoa Đấu thái‘¹’ rơi xuống nền đất vỡ tan tành.
1 U: V# o4 s- ?, T1 w$ r$ y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' M% W2 j: \$ s% d& k5 aAll rights reserved
Động tĩnh này cuối cùng khiến cho người bên ngoài chú ý!
©2019 Kites.vn | ! q% v% G' L& Q) Q0 S; a- o4 IAll rights reserved
©2019 Kites.vn | / L& E; E0 ]" P. ?' s2 `" t- `All rights reserved
Lập tức có tiếng binh khí leng keng, cửa rất nhanh bị phá thủng. Bảy tám thị vệ mặc áo giáp Trình tử y xông vào, vừa thấy cảnh tượng này thì ngẩn ra, tức khắc tất cả quỳ xuống, không khí chợt yên lặng như tờ.
©2019 Kites.vn | ; Y  {0 ^! G# o$ f$ P( X. nAll rights reserved
* j8 B5 x( C, R0 G( _! U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh xoa xoa cổ họng đau đến sắp không còn là của mình. Lúc này nàng mới nhìn rõ diện mạo kẻ khống chế nàng ban nãy, hắn mặc chiếc trường bào vạt chéo màu lam đậm, tay buộc bảo hộ da hươu. Cao hơn nàng gần một cái đầu, mặt mũi tuấn lãng thậm chí có vài phần sắc bén, bên trán trái còn hằn vết sẹo dài chừng một tấc. Lúc này hắn đang chuyển động cổ tay.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ x' Q* r2 H# V' o
©2019 Kites.vn | All rights reserved" T  z& p( ^7 E  D/ x
Người này… rõ ràng chính là kẻ trong giấc mơ của nàng! Giờ đây đã sừng sững đứng ngay trước mắt. Trường Ninh nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ kia, nghĩ đến vừa rồi còn bị hắn giữ trong ngực, cả người rét run, kinh hãi đến đờ đẫn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 }; T% N3 y  C0 R, \1 o; S
©2019 Kites.vn | All rights reserved; W5 G# z: p  a  @6 M' g
“Nhị điện hạ chịu kinh sợ, thuộc hạ tới trễ, không biết nơi này…” Người dẫn đầu chắp tay hỏi. Lại nhìn sang Triệu Trường Ninh, hiển nhiên không hiểu trong phòng rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
©2019 Kites.vn | 6 W: b0 \$ q7 R. dAll rights reserved
, Z. ?, M5 s8 W©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Không sao, tìm người đến thu dọn chỗ này đi.” Chu Minh Sí chỉ vào bồn hoa rơi vỡ.
©2019 Kites.vn | + o+ @& x& J7 b! g$ Q$ mAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% h$ s# b( P$ t- C' M9 @* z2 {
Nhị điện hạ… hắn chính là nhị hoàng tử!
% |2 l6 O! h/ \- R8 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ g# Z, Z" l% u* {- B' j©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh tỉnh lại từ trong kinh hãi, ngón tay hơi siết chặt, nàng nhớ tới những lời Chu Thừa Lễ nói. Nhị hoàng tử không được coi trọng, ra trận giết địch lại có thể bách chiến bách thắng, thần uy cái thế. Sau khi về kinh vẫn khiêm tốn như trước, cũng chưa từng kết giao đại thần, vả lại vì xuất thân thấp kém, mọi người đều không xem trọng hắn.
©2019 Kites.vn | 6 Z% H3 K; t! J7 x% fAll rights reserved
5 t$ T( E8 s0 |1 G, G0 G" D. t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hóa ra chính là hắn!
©2019 Kites.vn | All rights reserved! [" e3 ^6 |4 Q" p( C- a2 \+ T% v3 l
©2019 Kites.vn | % q- B% j/ X5 b0 U  C& zAll rights reserved
Chẳng trách ban nãy hắn nói “Câu này nên để ta hỏi ngươi”, Đại lý tự quả thực là địa bàn của người ta, chỗ nào hắn cũng có quyền quản, nàng mới là kẻ bước lầm.
* x, V4 T6 y5 F2 G1 P8 w5 H©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ S6 A# n& {7 \, R5 E$ A+ n©2019 Kites.vn | All rights reserved
Con ngươi Triệu Trường Ninh co rút, nửa quỳ xuống chắp tay nói: “Hạ quan không biết thân phận của điện hạ, thực sự đã mạo phạm. Vốn định tới tìm kho hồ sơ, chẳng ngờ bị người chỉ nhầm đường, mong điện hạ thứ tội.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 U5 }8 @& F% U, T, z
©2019 Kites.vn | / S. T& q! Z) SAll rights reserved
Chu Minh Sí liếc nhìn nàng một cái: “Đứng dậy đi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 \& u1 r3 S; S7 J  c
©2019 Kites.vn | All rights reserved- R. _' C. j+ q6 T' s2 k$ A9 \7 s
Hắn ngồi xuống nói: “Ngươi là người Thái tử điện hạ đích thân xin lệnh đưa vào Đại lý tự, đương nhiên ta sẽ khoan dung. Có điều sau này không được chạy bừa, lần này ta thấy quen mắt mới không hạ tử thủ, lần sau thì chưa chắc.”
* ~3 ?- J  a8 i* e9 T8 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 t$ V* e. x. X) U
Triệu Trường Ninh là người của Thái tử điện hạ. Thái tử thả nàng vào Đại lý tự, chẳng qua là muốn cài cắm quân cờ của mình vào trong. Hiện tại Chu Minh Sí rất bình ổn, cũng chưa từng nảy sinh ý niệm gì với ngôi vị hoàng đế, sao hắn có thể ra tay với người của Thái tử. Thậm chí, quan hệ hiện tại của Chu Minh Sí và Thái tử, còn tốt hơn quan hệ giữa Thái tử và tam hoàng tử nhiều.
©2019 Kites.vn | 6 [; `/ {+ t4 z% VAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# s# R  Y& W" y
Triệu Trường Ninh suy xét vị trí của mình, sống lưng hơi cứng ngắc, chỉ đáp: “Điện hạ nói rất phải.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; m5 ^: }# J- t3 l# [/ x
©2019 Kites.vn | , Y# E& g+ G  p* K7 @All rights reserved
Chu Minh Sí lại nhìn nàng: “… Có điều ngươi làm đổ bồn hoa, ngày mai nhớ mua cái khác đến bù vào.”
- C. }# g' |, U& d9 q; W©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 ?" t0 _9 ~2 N3 g+ u; B: a8 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh: “… Hạ quan ghi nhớ.” Cáo lui bước ra ngoài, Triệu Trường Ninh thở phào một hơi, rất muốn lôi kẻ chỉ đường ban nãy ra đập cho một trận, nhưng đã không còn nhìn thấy bóng dáng hắn ta.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 `( z* x0 S5 a" Y2 \
. W" G& e" R2 v) D( }) D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng ngoảnh lại nhìn tấm bình phong đóng kín, nhớ tới bàn tay kìm chặt cổ mình… Ban nãy quả thực hắn có thể bóp chết nàng. Bất luận giấc mơ có thành sự thật hay không, sau này nàng cũng phải coi chừng người này một chút, không thừa đi đâu cả. Vị nhị hoàng tử này nhìn qua không giống kiểu người hung ác tàn bạo, so với người trong giấc mộng kia, vẫn có đôi chút khác biệt.
7 m$ D: Y' t) K©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 Z6 D6 G3 S" Q3 s9 o  j( O3 F$ Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh từ bên trong đi ra, Từ Cung mới tiến lên nghênh đón: “Hạ quan vừa nghe bọn họ nói, là nhị hoàng tử điện hạ đột nhiên tới Đại lý tự gặp Thiếu khanh đại nhân, cho nên biệt viện ngày thường đóng cửa cũng được mở rồi. Ngài không đi nhầm đấy chứ? Có lấy được hồ sơ không?”
©2019 Kites.vn | 0 {) T, T) C4 }0 d* H4 c2 FAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* ~" t# _2 W$ b* y) I) U) b3 l
Triệu Trường Ninh lắc đầu, nắm cổ tay sưng đỏ không nói gì thêm.

©2019 Kites.vn | All rights reserved! v/ j5 H7 m) g' u" H- j! n; V
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 {9 O7 d) j8 p: d9 H
. J# v. C1 |& Y) d" ?0 \  h( Y. K©2019 Kites.vn | All rights reserved
—————————
. l# K6 b- N; Z) `©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | + q& M, }) X, q: i7 x8 ^9 O. oAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved4 J5 y9 j* l+ g2 q+ g+ g! a2 Z& q; C
Chú thích: 1
/ [! b# l5 V9 B7 H  f& C) }& c+ C7 O©2019 Kites.vn | All rights reserved
& O) g1 q) k6 E5 c' R©2019 Kites.vn | All rights reserved
(1) Đấu thái:
nguyên văn 斗彩
©2019 Kites.vn | % Z' D- v4 b, O$ `/ }6 gAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" m: O: K. {" k/ b
Đấu thái hay còn gọi Đậu thái, là trân phẩm của công nghệ làm gốm truyền thống Trung Quốc, mở đầu từ thời Tuyên Đức nhà Minh, đến thời Thành Hóa loại gốm này được tôn sùng bậc nhất, là một kiểu trang trí kết hợp giữa men Hạ thái (thanh hoa) và men Thượng thái tạo nên.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) n- i2 W/ b& p7 P8 C' K
©2019 Kites.vn | All rights reserved- }) ^! l6 ~! R5 }. A

+ v7 f6 ]: ?6 ~4 f5 L, c©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 |% i; v+ k* ~8 [" g9 EAll rights reserved
2 b6 k. R2 j, s) H©2019 Kites.vn | All rights reserved
*Bánh đậu
* j( M& i7 I: |©2019 Kites.vn | All rights reserved

2 ]+ P5 W* g7 g# V! w8 W! h©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved0 D% q  Y6 b& _& i5 A5 T& e! }
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 22:19:10 | Xem tất
Chương 36

©2019 Kites.vn | : B' U" l; h- N. zAll rights reserved
©2019 Kites.vn | : E9 f5 y+ m# j. HAll rights reserved
Triệu Trường Ninh ở Đại lý tự đọc ghi chép vụ án suốt một ngày, nàng dự định xem một lượt tất cả các trọng án xảy ra trong kinh thành năm năm gần đây, từ từ hiểu rõ quy trình xử án.
©2019 Kites.vn | , V. d7 X( F  X, O6 BAll rights reserved
©2019 Kites.vn | % m, V. d/ q+ q0 NAll rights reserved
Đại lý tự là cơ quan chung thẩm của pháp luật. Theo quy định trong luật Đại Minh, quan viên cấp một như Tri huyện địa phương, chỉ có quyền xử phạt phạm nhân bằng gậy gộc, tức chỉ được đánh hèo hay quất roi. Phàm là bản án từ lưu đày trở lên đều phải đệ trình với hàng loạt các cấp phía trên, cho đến khi Đại lý tự đưa ra phán quyết chung thẩm.
©2019 Kites.vn |   Q3 N- c# e1 o3 VAll rights reserved
4 m6 Y$ i* }$ s$ E2 t& l% ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nếu gặp phải những trọng tội như mưu phản, tham ô, lúc ấy mới long trọng. Đầu tiên Tri châu địa phương xét xử sơ thẩm, Án sát phúc thẩm, Hình bộ tái thẩm, Đại lý tự tuyên án. Nhưng vẫn chưa xong, còn cả hội thẩm tam tư, nếu hội thẩm tam tư vẫn bùng nổ tranh cãi, sẽ dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng —— hội thẩm cửu khanh. Cũng chính là lôi toàn bộ quan viên triều đình, thậm chí vương công quý tộc tới nghe xét xử, quyền quyết định sẽ nằm trong tay Hoàng thượng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 L' }# a! M+ A% u2 i  w
©2019 Kites.vn | + x, M0 e5 k, M; ~; x: ZAll rights reserved
Đương nhiên, vụ án bình thường không được hưởng đãi ngộ bậc này, đến nước cần hội thẩm tam tư thì đã gay go lắm rồi.
©2019 Kites.vn | 7 N$ P% `/ w: Z' G8 P" BAll rights reserved
! E8 P7 x: c' L7 L9 t' j©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh đọc đến say sưa, khi về tới nhà mặt trời đã xuống núi, người trong Đại lý tự đã rời đi gần hết, nàng xem như một trong vài người về cuối cùng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 g8 o; r5 L* ?
# ]0 o4 l% D) z8 b& o) z9 }) w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đậu thị khều bấc đèn cho nhi tử, một bên gắp thức ăn bỏ vào bát nàng, một bên hỏi nàng Đại lý tự ra sao, cấp trên cấp dưới có làm khó nàng không đại loại như vậy.
©2019 Kites.vn | 9 k) s+ D* ~/ g2 o7 p5 dAll rights reserved
3 |. ?$ n( g' o! c2 U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh nói: “Tàm tạm, trong nhà vẫn tốt chứ mẹ?” Những khó khăn gặp phải trong Đại lý tự nàng sẽ không kể cho Đậu thị nghe, sợ bà lại phí công lo lắng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. F, \. n8 H/ C
©2019 Kites.vn | * ]+ Q' e9 `* cAll rights reserved
Đậu thị cười đáp: “Mọi việc ở nhà đều ổn cả! Cách đây mấy hôm nhị tỷ con viết thư về, nói Từ Vĩnh Xương đối xử với nó tốt hơn trước nhiều lắm, không còn làm khó chuyện hầu hạ mẹ chồng. Nha đầu Từ Vĩnh Xương thu nạp lúc trước đã mang thai, dự định sinh rồi sẽ để nó nhận làm con thừa tự.”
©2019 Kites.vn | , B( ~$ k9 e; g1 K* T7 w2 ?All rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 m5 R2 i/ E% x- SAll rights reserved
Triệu Trường Ninh nói: “Con thấy Từ Vĩnh Xương này bụng dạ khó lường, mẹ nhắn nhị tỷ cẩn thận một chút.”
6 Z9 R  L5 d% k% c9 Z; s©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, p( X0 o# k; l
Ngọc Thiền ngồi một bên nhìn ca ca ăn cơm, cảm thấy ca ca mặc quan phục đúng là đẹp mắt. Đậu thị thấy nàng buồn thỉu buồn thiu, bèn cầm muỗng ngọc gõ lên đầu nàng: “Xuống phòng bếp bưng canh lên cho ca ca đi!”
/ m5 F1 m* `9 c+ z©2019 Kites.vn | All rights reserved
  x9 ~* L- x: N: y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Ngọc Thiền bĩu môi nói: “Nha đầu thì mẹ không sai, chỉ biết sai bảo con!” Nhưng vẫn đứng dậy xuống bếp.
©2019 Kites.vn | 6 T2 a; m' B! y0 W1 ]All rights reserved
7 x9 q" T6 D, n©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đậu thị mới nhỏ giọng thương lượng với Triệu Trường Ninh: “…Ta thấy muội muội con không còn nhỏ nữa rồi. Sau khi con đỗ Thám hoa, không chỉ nhiều người muốn kết thông gia với con, còn cả người muốn làm mai cho muội muội con nữa. Có vài nhà rất khá, ta và phụ thân con đã bàn bạc, sẽ định chuyện hôn sự cho con bé.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved. D) T/ t2 `1 z: M7 Z( X
( W! }$ M$ Z* p: ~! Z1 s# X; x$ \% w0 i1 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chớp mắt Ngọc Thiền cũng đã mười bốn tuổi, quả thực nên hứa hôn rồi. Có điều trong mắt Trường Ninh, tuổi này mới chỉ là một cô bé thôi. “Mẹ ưng ý người ta là được, chuyện nội trạch con không can dự vào.” Triệu Trường Ninh nhớ đến nhị tỷ phu Từ Vĩnh Xương, không yên tâm cho lắm với khả năng nhìn người của Đậu thị, “…Tất nhiên mẹ viết thư hỏi ý đại tỷ là tốt nhất.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 c3 |/ s* F: J% q' L- E' k- {8 O
©2019 Kites.vn | / B8 U2 ~  b1 v; b9 QAll rights reserved
Nàng lo chuyện quan trường cùng Triệu gia đã sắp hết hơi, không còn tinh lực chăm nom cho mẫu thân cùng muội muội.
/ b: \' `, e, {- z4 S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 a' p* w  M: @4 T0 |, d: IAll rights reserved
“Chẳng qua báo với con một tiếng thôi, nương cũng sợ con lao tâm quá đà!” Làm sao Đậu thị lại không xót nhi tử cơ chứ, bờ vai gầy yếu này còn phải chống đỡ cả đại phòng Triệu gia. Giờ nàng mới lên làm quan, hẵng còn vất vả lắm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 \. K8 p% O. ~" p1 I6 d$ z
©2019 Kites.vn | 4 O2 M' c6 X* [* wAll rights reserved
Trường Ninh âm thầm xoa cổ tay bị bẻ phát đau, nghĩ bụng buổi tối vẫn nên thoa ít dầu hoa hồng, kẻo lại thương đến gân cốt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 f& y/ N0 e$ p+ Q; y
& y3 j) E/ h. b* H' A5 L. B+ z. `+ M©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hôm qua nàng không đi đón Triệu Trường Hoài thật, không phải nàng cố ý, mà tại về muộn quá nên quên mất. Ngày hôm sau người ta một mình một xe đến Hàn lâm viện, không buồn để ý tới nàng. Triệu Trường Ninh đợi hắn một chốc mới biết hắn đã đi rồi, vì thế thời gian nàng đến Đại lý tự muộn hơn hôm qua. Cuộc họp mỗi ngày ở Đại lý tự đã bắt đầu, hôm nay quan viên đều tới rất sớm, mặt ai cũng nghiêm túc xuôi tay chờ đợi. Nàng cũng nhanh chóng sửa lại quan phục, đứng vào trong hàng ngũ quan viên.
! E" O" j. R! c% r$ {" Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & i8 U6 ^% S, S! }9 HAll rights reserved
Tự thừa đại nhân ngồi trong chính đường, nghe Bình sự Ngôi Khởi Dung bẩm báo tiến triển một vụ án. Ngô Khởi Dung nói đến đỏ mặt tía tai: “…Đại nhân, vụ việc Trần Man mưu hại thầy giáo hắn chứng cứ còn nhiều điểm mơ hồ, quả thực cần gửi trả để điều tra lại!”
: h8 o' e' X( F, ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
& H* S6 R5 g& E* f, ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sắc mặt Tự thừa đại nhân nghiêm trọng: “Vụ án này do Kỷ Hiền chủ thẩm, ngươi có nắm chắc thành công không. Nếu đăng đường lại bị hắn bắt bẻ không nói được gì, ngươi biết phải làm thế nào chứ?”
©2019 Kites.vn | 2 @4 b* T: V" u. y/ Z& RAll rights reserved
) q- V$ m+ E2 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Hạ quan đã chuẩn bị thỏa đáng rồi.” Ngô Khởi Dung dường như rất tự tin.
©2019 Kites.vn | $ o9 J6 N, i2 |0 s6 UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 \# Z5 p( i" y& @: W0 ^
Triệu Trường Ninh đứng một bên không giúp được gì, nàng thầm thì nói chuyện với Từ Cung: “Hôm nay mọi người đến sớm thật.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved) p! v6 |) z' D7 ?8 p8 K5 J3 d
, Q) f* `7 h$ Q2 q©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Hôm nay phải cùng Hình bộ đối chất với Thẩm hình ty.” Từ Cung nói, “Ngài vừa tới nên không biết, hễ gặp phải vụ án bất đồng quan điểm với Hình bộ, mọi người đều như gặp phải cường địch —— Đặc biệt là đụng phải Chủ sự xét án của Hình bộ, Kỷ đại nhân Kỷ Hiền, còn phải dậy sớm hơn thường ngày nửa canh giờ để chuẩn bị.” Hắn ngừng một chút, “Lát nữa ngài xem sẽ hiểu thôi.”
©2019 Kites.vn | 2 Z/ I/ |6 L" x6 `3 e6 qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 {% M& q4 ~) {. ^- \5 u
Thẩm hình ty phán quyết, cũng chính là sau khi vụ án Hình bộ đệ trình lên bị Đại lý tự gửi trả để điều tra lại, nếu Hình bộ không phục, có thể thông qua Thẩm hình ty xem xét việc Đại lý tự gửi trả có hợp lý hay không. Nếu không hợp lý, Đại lý tự sẽ không được quyền bác bỏ, nếu hợp lý, vụ án này sẽ phải tiến vào khâu thẩm tra một lần nữa.
/ a% C* |1 K$ A' ^! n1 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, n( g6 e& O5 N0 C, K7 C
Triệu Trường Ninh chưa hiểu rõ ý câu nói là gì. Vị Kỷ đại nhân Kỷ Hiền lẽ nào có ba đầu sáu tay?
  _/ Y7 Q1 ^8 b' j# L©2019 Kites.vn | All rights reserved
& c% ~/ t9 [9 ^: z( }4 {% d©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đại lý tự chia làm hai dinh trái phải, nàng hiện đang nhậm chức ở dinh phải, lúc tham gia Thẩm hình ty phán quyết, tất cả người ở dinh phải đều phải đến Thẩm hình ty quan sát. Sau khi cuộc họp hằng ngày kết thúc, các quan viên tụ tập lại, ra khỏi Đại lý tự hướng về Thẩm hình ty. Đợi ra đến bên ngoài, Triệu Trường Ninh phát hiện con đường bình thường vắng ngắt nay lại vô cùng hối hả, kẻ thì ngồi xe ngựa, người thì gánh hàng rong, bách tính sống ở phố Thời Ung đều quây đến xem. Không hiếm những tiểu nương tử đã chải đầu, được gả cho người ta làm vợ, đang nắm khăn tay hào hứng trò chuyện.
©2019 Kites.vn | 0 B/ Y' q7 v' W& e+ J& e" ]All rights reserved
©2019 Kites.vn | & V# ?! }, c+ pAll rights reserved
“Sao lại nhiều người thế này?” Triệu Trường Ninh hỏi Từ Cung, “Ta nhớ Thẩm hình ty xử án không phải hội thẩm chính thức, không cho phép dân chúng vây xem cơ mà?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved! G+ |# [1 x9 y) p# ?; B4 C" e; |5 D
©2019 Kites.vn | All rights reserved( ~8 `& b* o- i' N" L) F: S
Từ Cung nhìn sang hai bên, nói: “Ngài không biết rồi, bọn họ rất yêu mến Kỷ Hiền đại nhân, toàn đến để xem ngài ấy đấy.”
0 O" I7 N, {8 U  [©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 B9 N% V3 q1 ?2 |  _
Triệu Trường Ninh nghe mà thấy lạ, Chủ sự xét án của Hình bộ là chính lục phẩm, một viên quan nhỏ mà đã có bao nhiêu người tới xem, đại quan nhị tam phẩm ra mặt cũng không thấy có cảnh tượng thế này.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 f4 Z0 I5 e6 O* O5 ^
©2019 Kites.vn | 2 p- e1 W/ b: J- ^All rights reserved
“Kỷ đại nhân đã trừng trị rất nhiều ác bá và tham quan, bởi vậy dân chúng mới ủng hộ hắn.” Từ Cung lại giải thích, “Đương nhiên, với Đại lý tự chúng ta mà nói, hắn chính là một tai vạ.”
©2019 Kites.vn | 6 x+ _) D8 X5 rAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- m9 h' ?: [- g
“Nhìn kìa, Kỷ đại nhân tới rồi!” Bách tính vây xem lập tức xôn xao cả lên, các tiểu cô nương lại càng thêm kích động nghểnh đầu. Nghe bao nhiêu truyền kỳ về vị Kỷ đại nhân này, Triệu Trường Ninh cũng không khỏi có đôi chút tò mò.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' J( e! B9 J7 y& D3 R
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 F: r( _: \' A! h8 w
Chỉ thấy đầu kia có một công tử mặc trường bào trắng ngà, cưỡi con lừa cao lớn đủng đỉnh đi tới. Lúc này Triệu Trường Ninh mới nhìn rõ tướng mạo vị công tử áo trắng, bộ dáng cực kỳ đẹp đẽ, mắt ngọc mày ngài, có thể xưng rằng trong trẻo lại cao quý, chẳng trách có bao nhiêu cô nương chạy tới đây xem. Tay phải cầm một cây quạt xếp chậm rãi phe phẩy, tay kia giữ sợi giây buộc con lừa. Trên cổ lừa còn treo một tấm bảng nhỏ, bên trên có khắc bốn chữ ‘Hình bộ chuyên dùng’.
' u0 m" x0 \8 F/ _©2019 Kites.vn | All rights reserved
& A& K, n" U2 X5 C) Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vị này có lẽ chính là Kỷ Hiền đại nhân mà Từ Cung nói. Đúng thật là… không giống người thường.
©2019 Kites.vn | , i) L! P8 _" S$ P* }& XAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" ~: f% m# z' |* ~/ [
Dân chúng lại càng thêm kích động: “Kỷ Thanh Thiên tới rồi!” Kế đó ào lên bao vây lấy hắn. Vị Kỷ đại nhân này bị đoàn người nhấn chìm nghỉm, khó khăn lắm mới đột phá được vòng người trùng điệp, xốc xếch bước qua. Con lừa của hắn lại không chịu chở hắn nữa, đứng yên tại chỗ đạp móng, cho dù Kỷ Hiền có kéo thế nào nó cũng không thèm nhấc gót. Người phía Đại lý tự thấy tình cảnh này, nhịn cười tới mức muốn nội thương.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% x5 A: t! O9 }" f4 k3 h
©2019 Kites.vn | All rights reserved! t. A& b% O9 D8 Q: i& j. [! X4 u
Cuối cùng Kỷ Hiền cũng khuất phục được con lừa, dắt nó đi về phía các quan viên Đại lý tự.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) y0 t. h; e, g: j1 A4 j
% [  V1 j/ i0 f$ f  {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngô Khởi Dung là người đầu tiên phì cười: “Kỷ đại nhân, ngài cưỡi thứ súc sinh này tới làm gì. Tính tình bọn lừa không tốt, có khi còn hất Kỷ đại nhân té ngã chứ chẳng chơi!”
©2019 Kites.vn | 5 r% a, E9 m, Y1 B2 D9 _) R3 MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 V0 K3 v3 F% ^) e; w" {7 B
“Tại hạ làm quan kham khổ, không có tiền mua ngựa, cũng chỉ đành cưỡi lừa thôi.” Kỷ Hiền vuốt thuận theo lông con lừa, cười cười với Ngô Khởi Dung.
©2019 Kites.vn | 8 P& @0 x$ j7 |( Z' eAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 I' z9 \8 A9 B+ H) |+ e
Sau đó hắn tiện tay ném dây cương cho Triệu Trường Ninh đứng bên cạnh: “Vị đại nhân này mới tới sao? Chắc là không vào đâu nhỉ, giúp ta trông con lừa này được không?”
©2019 Kites.vn | ; X7 U1 o" [/ @( h$ v0 m3 xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( P* w% \  W% N  ~- E% z5 d; x7 v. T
Triệu Trường Ninh nhìn con vật đang lắc đuôi vẫy tai, kinh ngạc với cách hành sự khoáng đạt của người này.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 g- {8 D1 f5 S1 _
©2019 Kites.vn | - [8 b, ^* ?# L+ Q( o5 W0 GAll rights reserved
Trông tấm bảng ‘Dùng cho Hình bộ’ trên cổ con lừa, khóe miệng nàng nhếch lên cười: “Con lừa của Kỷ đại nhân chuyên dùng cho Hình bộ, vậy là tài sản công rồi, không sợ bị mất sao? Hay là bị người thích ăn thịt lừa bắt được? Ta nghe nói, trên trời thịt rồng dưới đất thịt lừa, đều là những món cực kỳ mỹ vị.”
©2019 Kites.vn | $ z+ _1 W! w$ C1 k7 b$ u$ \All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 b; _0 N$ \0 \- x# X5 r3 _All rights reserved
Kỷ Hiền lúc này mới nghiêm chỉnh đánh giá lại Triệu Trường Ninh, nhếch môi nở nụ cười: “Hóa ra là tân khoa Thám hoa tiếng tăm lừng lấy? Từ lâu đã nghe ngươi đi cửa sau vào Đại lý tự, thế nào, đã đến nhậm chức rồi sao?”
©2019 Kites.vn | - r  T4 G; @& y3 JAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 B6 Q) {& o0 s+ c! O& `
Tuy Ngô Khởi Dung không vừa mắt Triệu Trường Ninh, nhưng hắn lại càng ghét Kỷ Hiền hơn, Triệu Trường Ninh còn tạm xem như người mình. Vì thế lạnh lùng nói: “Người trong Đại lý tự chúng ta, cần đến ngươi quản chắc!”
©2019 Kites.vn | & C, w3 R& n: L( O; R4 PAll rights reserved
( s$ [  N1 {- b0 z©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Cho ta ta cũng không thèm quản.” Kỷ Hiền liếc bọn họ một cái, phe phẩy quạt tiến vào Thẩm hình ty, “Làm phiền Triệu đại nhân, nhớ giúp ta trông coi con lừa.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 J" p# g: i! F& j. U
©2019 Kites.vn | # F8 W! F+ w8 g) Q. @3 XAll rights reserved
Ngô Khởi Dung bị Kỷ Hiền chọc điên đến độ suýt thì lăn ra ngất.
& J; _* y2 W" ~, p3 W( C% ~+ R©2019 Kites.vn | All rights reserved
0 s! s- j+ I' y& x+ m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đừng nói Ngô Khởi Dung, đến Triệu Trường Ninh cũng cảm thấy công phu độc mồm độc miệng của người này không phải dạng vừa, may mắn nàng có tu dưỡng tốt, mới gắng gượng nhịn xuống. Triệu Trường Ninh đương nhiên sẽ không trông lừa cho hắn, người của Hình bộ tới cùng Kỷ Hiền nhanh chóng đem vật cưỡi của đại nhân nhà mình dắt đi, sau đó cả đám người Đại lý tự mới tiến vào Thẩm hình ty.
©2019 Kites.vn | ' Z7 T5 I# J6 j1 p) n5 ^( J: ]All rights reserved
) a9 ~! j3 s$ z) d/ _# g' h7 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngồi trên Thẩm hình ty là Thẩm hình đại nhân, trái phải là các Tham nghị. Trong này bố trí giống với công đường bình thường, bức hoành Quang minh chính đại treo cao, đằng sau là bức tranh Mặt trời mọc ở Đông Sơn, chính giữa có hạc trắng bay lượn. Hai phía có hai tấm biển dựng thẳng, bên trái là Tránh né, bên phải là Yên lặng. Các nha dịch tay cầm gậy chia ra đứng hai bên.
- }* Z; w7 c+ X' ^$ o9 G, [3 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
' W8 I: b' d; r6 n4 N5 o) W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mà Kỷ đại nhân Kỷ Hiền không biết đã chạy đi đâu thay quan bào, rũ bỏ bộ dạng cà lơ phất phơ, sau khi Thẩm hình đại nhân vỗ kinh đường mộc‘¹’ xuống bàn, mỗi bên lần lượt giao ra công văn và chứng cứ, chắp tay nói: “Đại nhân, vụ án Trần Man giết Cố Chương Thiệu, tình tiết này là thật, hạ quan đã trình bày cặn kẽ với Đại lý tự. Đại lý tự vô cớ gửi trả ba lần, nhưng không đưa ra được chứng cứ. Đúng là hành động càn quấy.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved( V) d' G# \" U8 h9 k
©2019 Kites.vn | All rights reserved* ]3 x) D: P- R
Công đường đối chất của Thẩm hình ty phán quyết không phải chính thức, bởi vậy không cần truyền phạm nhân lên công đường, hoàn toàn dựa vào việc đôi bên cãi lộn. Thẩm án chính thức phải là hội thẩm tam tư, mà vụ án này còn chưa đạt đến cấp bậc đó.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 g+ ^4 `% v, H+ t* i8 K. @8 \
8 B% M% @! |5 O% B; _4 _) }7 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngô Khởi Dung lập tức tiến lên: “Thẩm hình đại nhân, vụ án này động cơ không rõ ràng. Hạ quan cho rằng động cơ mà Kỷ đại nhân nói thật buồn cười, vì sao Trần Man phải chính tay giết ân sư của hắn, sau khi ân sư chết cũng không lấy trộm một đồng. Theo như Kỷ đại nhân nói, bởi vì Trần Man thầm thích con gái của ân sư, mà ân sư lại không đồng ý, vậy thì hai người hoàn toàn có thể bỏ trốn, hà tất phải gây ra án lớn thế này để bị người phát hiện”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; u# l9 G1 n. r- N2 \: Z
©2019 Kites.vn | # Q) [! |0 r' |, A% C9 u0 cAll rights reserved
Triệu Trường Ninh nghe xong nghĩ thầm, Ngô Khởi Dung cũng không phải hạng xoàng xĩnh, có vài phần bản lĩnh thật sự.
; {( V" {, M9 I8 G: n/ h©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | * a& e0 Y& h' @/ x5 `( d7 r  KAll rights reserved
Kỷ Hiền lại cười một tiếng, chắp tay nói: “Cưới là vợ chạy là thiếp, Trần Man muốn giết người cha rồi ngụy trang thành ngoài ý muốn, sau đó mới cưới Cố Y. Ai ngờ bị Cố Y phát hiện chân tướng, muốn đi tố cáo Trần Man lên quan phủ, Trần Man sợ sự việc bại lộ, lòng lang dạ sói sát hại cả Cố Y. Hắn biết bản thân đã phạm trọng tội, theo 《Luật Đại Minh》 mưu sát thân trưởng bối phải bị xử lăng trì, vì sợ hãi mà bỏ trốn ngay trong đêm bị bắt được. Nếu không phải hắn gây nên, tại sao hắn phải bỏ trốn? Đêm xảy ra sự việc, Cố gia chỉ có duy nhất một mình hắn ra vào, nếu không phải hắn, với tài trí của Ngô đại nhân, ngài cho rằng ai mới là hung thủ?”
* t8 x+ B- v: @" {; B, h©2019 Kites.vn | All rights reserved
0 s! x% q& c4 k, u©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngô Khởi Dung lập tức nói: “Nhưng án này có điểm đáng ngờ là sự thật, động cơ gây án khiên cưỡng, quan hệ giữa Trần Man và ân sư rất tốt, sao lại có thể giết ông ta!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ E( q/ O" @, f) _7 `' B1 Z  m
©2019 Kites.vn | : O  d7 C  L, u7 ~( s0 a9 QAll rights reserved
Lời này vừa thốt ra, đã bị Kỷ Hiền bắt được sơ hở. Hắn thu quạt lại cười khẩy nói: “Nghe ý của Ngô đại nhân, người tốt người xấu đều viết trên mặt cả, ngài liếc qua là có thể thấy ngay? Lời này quá hoang đường ta không dám nghe tiếp nữa. Ta đã từng đích thân thẩm vấn quan viên thụ lý, Trần Man này có xuất thân không tốt, từ nhỏ tính tình đã quái gở lầm lì, làm ra việc giết người cũng không hề kỳ lạ. Nhưng Ngô đại nhân lại chỉ dựa vào hồ sơ, đã cảm thấy ta có trăm ngàn thiếu sót. Chỉ đành mời Ngô đại nhân đưa ra một cách giải thích hợp lý, chịu trách nhiệm với cái chết thảm của cha con Cố gia. Bằng không án này chứng cứ vô cùng xác thực, Trần Man, theo luật phải bị xử lăng trì!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved) ?- p# m% F: B1 F8 K
©2019 Kites.vn | ; ]- B% K' N& r7 r( R) k. l8 KAll rights reserved
Kỷ Hiền này miệng mồm linh hoạt, tài hùng biện cực giỏi, thao thao bất tuyệt chặn hết đường nói của Ngô Khởi Dung. Người của Đại lý tự rối rít quay đầu, không đành lòng nhìn tiếp nữa.
, j- A. [* t5 O0 N, _+ d©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' d* `4 b7 t3 v( xAll rights reserved
Thẩm hình đại nhân nghe rõ ngọn nguồn, lại nhìn công văn và chứng cứ, đương nhiên sẽ nghiêng về phía Kỷ Hiền. Vỗ kinh đường mộc nói: “Vụ án không còn tranh cãi, theo tội Trần Man đáng bị lăng trì. Đại lý tự phải chấp nhận thông qua, chọn ngày thực thi phán quyết. Bãi đường!”
©2019 Kites.vn | $ F* {9 y/ m3 uAll rights reserved
©2019 Kites.vn | & E9 g$ G; w# H+ V" o5 UAll rights reserved
Đại lý tự thảm bại quay về, ở mặt nào đó Kỷ Hiền dường như đang áp bức Ngô Khởi Dung. Kỷ Hiền ra ngoài trước, bên ngoài người tới xem hắn vẫn chưa giải tán, từng tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, khiến sắc mặt của đám người Đại lý tự càng thêm khó coi. Kỷ Hiền còn ngoảnh đầu, biếng nhác hỏi Triệu Trường Ninh: “Này, đi cửa sau, con lừa của ta đâu?”
. u1 [' n7 E2 |, `$ ^1 C( h9 l4 @! `©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 p1 a3 V& ~9 n2 x- Y0 c, O) t( K3 K
“Chắc bị ai làm thịt rồi, hay Kỷ đại nhân đi kiếm thử xem.” Triệu Trường Ninh không mở miệng, ngược lại có kẻ khác buông lời châm biếm.
©2019 Kites.vn | ( A! ^0 p( v0 }+ I# T% F, RAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 j7 }4 u( |5 X
Kỷ Hiền phe quẩy quạt xếp của hắn đi tìm lừa, không buồn để ý đến Triệu Trường Ninh nữa.
* `0 u' q- o3 f; \$ M1 w- z©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 D+ j+ _, i) {& z4 n* l©2019 Kites.vn | All rights reserved
Khi đoàn người về đến Đại lý tự, Tự thừa Phương đại nhân hấp tấp bước ra, thấy sắc mặt Ngô Khởi Dung không tốt, lập tức hỏi: “Sao vậy? Không thành công?”
& c# K- J$ V4 }) @# n©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | % u# d; O2 P3 ?5 @. h+ {% wAll rights reserved
Ngô Khởi Dung lắc đầu: “Luận về thẩm vấn chốn công đường, không ai qua được tên Kỷ Hiền đó.”
©2019 Kites.vn | % c, M( t! [/ p  K9 `) MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; S+ O% [6 I, C
“Thiếu khanh đại nhân trở về rồi, trước khi đi đã giao chuyện này cho ngươi, ngươi làm thành thế này ta còn biết báo cáo kiểu gì!” Tự thừa đại nhân thấp giọng mắng hắn, “Còn không mau theo ta đi gặp Thiếu khanh đại nhân tạ tội.” Lại nhìn Triệu Trường Ninh, “Ngươi cũng đi theo ta.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved- M6 q/ T6 J8 I
©2019 Kites.vn | - ]  Y9 Q8 ^8 j( }3 o2 N, g; kAll rights reserved
Thiếu khanh Đại lý tự muốn gặp nàng?
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ T9 ]. ?9 e2 m" [' _
  A3 q. ~' y- f. Z+ s& T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh chưa từng được gặp vị cấp trên của cấp trên này, lập tức nối gót Tự thừa đại nhân, tiến vào một căn viện ở khu kế tiếp.
+ X6 R9 Q1 S  z$ F! @5 G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 T' `3 Z+ W1 I! ~" d
Đại lý tự khanh thường không quản lý mọi việc, chỉ phụ trách mấy chuyện như bẩm báo với Hoàng thượng. Thiếu khanh Đại lý tự mới thật sự là lãnh đạo tối cao của dinh phải. Đi kèm chính phòng với ba gian độc lập, còn cả nội gian có thể nghỉ ngơi. Bọn họ muốn gặp vị Thiếu khanh Đại lý tự Thẩm đại nhân Thẩm Luyện, đầu tiên phải qua sự xét duyệt của quan binh, tiếp đó là Tư vụ, mới có thể vào nội gian bái phỏng ngài.
©2019 Kites.vn | ; V6 I5 F& ~  N. y9 z- hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 R. C+ @# F& X# KAll rights reserved
Trong nội gian, Thẩm đại nhân ngồi phía sau thư án, sắc mặt âm u nghe Ngô Khởi Dung kể lại quá trình. Vị Thẩm đại nhân này nghe nói cũng đỗ tiến sĩ lúc còn khá trẻ, mới ngoài ba mươi, trán rộng mày dài, hai môi mím chặt. Tuy trông cũng không kém lắm, nhưng vừa nhìn đã biết là người hà khắc. Khiển trách Tự thừa Phương đại nhân: “Trước khi đi đã giao chuyện này cho hai ngươi, lại làm thành rối tinh rối mù! Còn để cho người Hình bộ chiếm thế thượng phong.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 l  C6 Q2 m/ ^% M  A  R: R
©2019 Kites.vn | $ j6 d/ d  g2 |6 v6 M; M2 x$ oAll rights reserved
Ngô Khởi Dung và Tự thừa đại nhân vâng dạ không dám ho he câu gì, chỉ sợ chọc cho Thẩm Luyện càng thêm mất hứng.
. p  F9 Z. R# S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ c$ @  ^% Y+ l/ j1 j% n
Ánh mắt của Thẩm Luyện đặt lên người Triệu Trường Ninh phía sau. “Ngươi chính là Triệu Trường Ninh?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 V% W6 ?( w9 T6 W( k! a4 L2 Y
/ _" r' N, ~2 l2 ?, }6 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Bẩm đại nhân, đúng vậy.” Triệu Trường Ninh chắp tay thưa.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. m/ h/ B5 d% Q. R. ]$ W/ y
+ L$ f& X  @+ \6 ~: O  p! v' J* v©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thẩm Luyện uể oải nói: “Lúc Hoàng thượng nói với ta chuyện này, nếu được phép từ chối thì ta không muốn nhận ngươi chút nào.”
©2019 Kites.vn | ( @5 _$ ^& K9 F# i2 b, P* qAll rights reserved
" K5 {( t6 {+ c7 m1 f9 c  F) Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vị Thiếu khanh đại nhân này nói chuyện cũng thẳng thắn thật, nhưng hắn là cấp trên của cấp trên, lẽ nào Triệu Trường Ninh còn có thể cãi lại, chỉ đành cười cười: “Hạ quan thẹn với thánh ân.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved, j& N- F/ }" P3 W2 g
0 ?9 v$ n6 d. s( V! V$ u2 W+ E©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thẩm Luyện tiếp tục nói: “Nếu ngươi đã chính thức nhậm chức, vậy khỏi cần nói mấy câu sáo rỗng ấy với ta.” Hắn ném hồ sơ của Trần Man vào Triệu Trường Ninh, “Án này giao cho ngươi, bên trong chắc chắn có vấn đề. Ta lệnh cho ngươi trong vòng một tháng tìm ra vấn đề đó, chứng minh vụ án đã phán quyết sai. Nếu không làm được, ta sẽ lấy lý do ngươi không có tài cán dâng tấu lên Lại bộ cách chức ngươi. Đại lý tự này, không phải kẻ nào muốn vào là vào được.”
5 M, K& F$ [0 N: L©2019 Kites.vn | All rights reserved
) o+ ~8 e/ u3 g6 c/ J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh nghe đến đây đột nhiên ngẩng đầu. Vị lãnh đạo chóp bu này đúng là không khách sáo, một tháng! Chưa bàn tới việc nàng có tra ra được hay không, nếu Trần Man này thực sự giết thầy hắn thì sao? Thẩm Luyện mới chỉ nhìn hồ sơ, đã nói bên trong có vấn đề. Nhưng đến Kỷ Hiền cũng nhận định do Trần Man giết, vậy nàng còn làm được gì.
7 C  C! |4 o, J2 x1 |©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! e7 O. K8 D+ G3 m7 rAll rights reserved
Ánh mắt kinh ngạc của Tự thừa đại nhân và Ngô Khởi Dung đều rơi trên người nàng. Không ngờ Thẩm đại nhân vừa quay về, đã không khách khí với vị Tự phó mới tới như thế.
9 ~  P* Z9 L% F$ Q& V# k, {©2019 Kites.vn | All rights reserved
& [! B& P- R" ?: O- Q, J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Một tháng, phủ định một vụ án đã bị Kỷ Hiền lập hồ sơ, chuyện này làm sao có thể! Lẽ nào chỉ vì Thiếu khanh đại nhân muốn đuổi Triệu Trường Ninh đi thôi sao?
©2019 Kites.vn | . S4 ?3 @% u6 |1 WAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 l5 ?( \( ?3 C# LAll rights reserved
Triệu Trường Ninh nhặt hồ sơ lên, dù sao nàng vào Đại lý tự cũng không hợp tình hợp lý. Nhớ đến thái độ coi thường của Kỷ Hiền với nàng, Triệu Trường Ninh cắn răng, một tháng thì một tháng, nàng sợ gì chứ. Triệu Trường Ninh nói: “Nếu Thiếu khanh đại nhân đã có lệnh, vậy đương nhiên hạ quan sẽ nhận lệnh. Nhưng hạ quan vẫn còn một thắc mắc, nếu không thành công, Thiếu khanh đại nhân sẽ cách chức thuộc hạ. Nhưng nếu thành công, Thiếu khanh đại nhân sẽ làm thế nào?”
* W) M8 q7 N2 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 m: S% Q0 v3 B1 ?All rights reserved
Thẩm Luyện nhìn con người thanh tú tuyệt luân trước mặt, thiếu niên thần sắc bình tĩnh, đang cò kè mặc cả với hắn? Hắn cười một tiếng: “Được. Ngươi và Tự phó của dinh trái, chỉ một người có thể thăng chức làm Tự chính. Nếu ngươi thành công, ta sẽ dâng tấu thăng chức cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ là quan lục phẩm tiêu chuẩn.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 ?' Q% L4 z9 r/ K6 b6 q
©2019 Kites.vn | ( @) s" n, r! u& b* Y' k/ s! u8 h; s7 ~All rights reserved
Đại lý tự chính và Tự phó tuy rằng chỉ kém nhau một cấp bậc, nhưng đãi ngộ khác biệt rất lớn, nếu Triệu Trường Ninh trở thành Đại lý tự chính, nàng sẽ chính thức là cấp trên của Bình sự, tự do kiểm tra bất cứ điển tịch nào, qua lại giữa các nhà ngục trong kinh thành chỉ cần trình ra quan ấn, không cần đến giấy phê chuẩn.
©2019 Kites.vn | : r8 C1 D; y5 d5 V. ^9 f. @# jAll rights reserved
©2019 Kites.vn |   A+ h3 ?1 J8 ~; u! XAll rights reserved
“Hạ quan đa tạ Thiếu khanh đại nhân.” Triệu Trường Ninh chắp tay với Thẩm Luyện rồi lui xuống.
©2019 Kites.vn | # f( w4 B, w8 g4 h" fAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- o( o9 ]5 a9 ?7 j- p
Dù sao quá nửa người trong Đại lý tự đều không vừa mắt với nàng, không bằng nhân cơ hội này chứng minh bản thân. Không phải là nhờ quan hệ sao, ai nói nhờ quan hệ thì không được có thực lực cơ chứ!

©2019 Kites.vn | 6 X' ~1 P9 m" d; z+ w4 W$ b, |6 QAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* T1 s  V/ o( A# z0 l. ?

% @" n; P0 n& Z1 Q  t. [©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 O4 F, {; C4 q5 }+ _All rights reserved
——————————
©2019 Kites.vn | ! `& p* V1 F8 P. Y1 t8 qAll rights reserved
2 Q$ F0 h; r; f  i©2019 Kites.vn | All rights reserved

( @3 |, c* e, o5 q: z. @©2019 Kites.vn | All rights reserved
' H% V+ H% S6 P+ q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chú thích: 1
©2019 Kites.vn | All rights reserved  l3 g# [1 v* u9 a
©2019 Kites.vn | All rights reserved  Q' b1 ?# i3 ^
(1) Kinh đường mộc
: nguyên văn 惊堂木
©2019 Kites.vn | All rights reserved! i" S# C" E2 b5 [- N6 K! \# K7 y
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ `' d. H" b3 s
Là khối gỗ quan lại thời cổ đại sử dụng khi thăng đường, giơ lên vỗ xuống mặt bàn, có tác dụng khiến phạm nhân kinh sợ, đôi khi còn có tác dụng răn đe, khiến những người có mặt trên công đường yên tĩnh lại.
; E+ T$ l0 ~0 Y4 ?' }& R0 q1 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 Z6 z  m2 G5 S% m* ^* j: s8 y

! B5 `, l. g0 s& R) q* G. H0 _4 _0 }©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved9 r: z% r% l! G. ?  @/ l; b& R5 `
©2019 Kites.vn | % r+ Z' e* s. z# z% A$ N6 h* _) uAll rights reserved
*Bố trí công đường thời xưa
©2019 Kites.vn | ! V5 ]0 R: s" \All rights reserved

6 d, }8 |$ b! b0 q: ^©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved! z& {) F! T: t; W
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 22:23:29 | Xem tất
Chương 37
9 l  J5 T& T2 i) ~8 X©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn |   f1 K; j* f3 wAll rights reserved
Đây là lần đầu tiên Triệu Trường Ninh tiếp xúc với phá án, mà nàng tới Đại lý tự mới được hai ngày. Nàng hiểu vì cấp trên không vừa mắt mình, nên mới tìm cớ hoạnh họe.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& \$ R- j7 u; x- f+ F  }
4 i- r: l$ ]* U' c©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhìn đống hồ hơ chất đầy trên bàn, nàng thở hắt ra một hơi, ban nãy ở Thẩm hình ty chỉ nghe loáng thoáng được đôi ba câu, lúc này mới xem hoàn chỉnh tiến trình vụ án.
0 C) N4 I$ s+ n2 Z; n* l# b. j2 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* `  z0 D6 Q# b5 y
Trần Man, người trấn Tống Trang huyện Thông Châu, hai mươi mốt tuổi, bị bắt về quy án vào mùng tám tháng sáu năm Tân Sửu. Bị nghi mưu hại ân sư Cố Chương Thiệu cùng con gái Cố Y vào mùng một tháng sáu, được biết theo lời kể của gác cổng Cố Phúc (người trấn Vĩnh Thuận huyện Thông Châu), đêm đó không có ai khác ra vào Cố gia, chỉ có một mình Trần Man. Sau khi Trần Man rời đi, đầy tớ nhà họ Cố là Quách thị (người trấn Vĩnh Thuận huyện Thông Châu) phát hiện Cố Chương Thiệu chết oan ức trong khách đường, Cố Y không rõ tung tích, sang ngày kế phát hiện thi thể Cố Y bị dấu dưới vách ngăn trong phòng. Ngày ba tháng sáu, bắt được Trần Man ở cổng thành đông… Tổng kết lại, bằng cứ rõ ràng, nhân chứng vật chứng đủ cả, nghi phạm còn có hiềm nghi chạy trốn. Ngày tám tháng sáu Tri huyện Thông Châu đệ trình bằng chứng lên Hình bộ, Hình bộ thụ lý vào đầu tháng chín, duy trì phán quyết ban đầu, mùng sáu tháng hai năm Nhâm Dần đệ trình lên Đại lý tự.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* V: g! L5 J( G& z
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 x% w) q* m: r) d6 L
Ở dưới lại là văn bản gửi trả của Đại lý tự: Vụ việc Trần Man giết thầy, trình án bởi dinh phải, thẩm vấn phạm nhân Trần Man bởi Chủ sự Hình bộ Kỷ Hiền. Ngoài ghi chép thẩm vấn, khi tra hỏi Trần Man còn cố chấp kêu oan, có thể thấy vẫn còn qua loa, tồn tại nhiều nghi vấn, khó mà công bằng, cần bác bỏ để điều tra rõ.
+ ~, y0 A" J( Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 E, K0 q* T7 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Văn từ trong hồ sơ chỉ nói qua loa, nếu muốn xem chi tiết, nhất định không chỉ có ngần này. Triệu Trường Ninh gọi Từ Cung bên ngoài cửa tiến vào: “…Bằng chứng cùng quá trình tra hỏi cặn kẽ của vụ án đều không ở Đại lý tự, phải đến Hình bộ lấy sao?”
©2019 Kites.vn |   r% h" M% g: d: ~- Y3 @% b/ aAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 d- y# Z  ~, p. c# s5 p, K! i$ m$ D* OAll rights reserved
Từ Cung vừa mới hay việc Triệu Trường Ninh nhận án này, có phần lo lắng nhìn nàng, gật đầu đáp: “Đúng vậy đại nhân, có điều ngài định tới Hình bộ hỏi xin chi tiết vụ án, sợ rằng sẽ gặp nhiều khó khăn đấy.”
©2019 Kites.vn | ) W9 M0 ^; h  f! xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ ^9 {% S! @: l( o. }
Triệu Trường Ninh hỏi: “Bọn họ không muốn cho?”
  z' ]- Z0 P1 {6 s# d©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) E" B4 g) G* `All rights reserved
Từ Cung lắc đầu nói: “Cũng không phải không cho, có điều kéo dài đến mười ngày nửa tháng là chuyện bình thường, đặc biệt là Kỷ đại nhân, muốn moi chứng cứ từ tay hắn đi, còn khó hơn cả lên trời. Nhưng ta nghe nói, phạm nhân này trước mắt vẫn bị giam giữ ở nhà lao Thông Châu, chi bằng ngài đích thân đi thẩm vấn còn mau hơn.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 X% J" H7 G6 g2 O! o
9 C- L2 c: \4 ^7 w; D3 _3 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh nghe xong khóe miệng co rút, người Hình bộ làm việc có phải… quá tùy hứng rồi không?
©2019 Kites.vn | 9 ^9 T6 O0 C: @/ kAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 u3 a: o: W* P0 O# V& F
“Nếu ta đi Thông Châu một chuyến, e còn phải xin Thiếu khanh đại nhân nghỉ phép. Chẳng lẽ chúng ta gặp phải án bị gửi trả về, đều phải làm thế này sao?”
* ]* X6 K1 A" P' s& ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
' _+ l. p: `$ e( o0 I& P& F& _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Từ Cung gật đầu: “Nếu đụng phải vụ án của Kỷ đại nhân, ắt phải như vậy. Ta nghe nói ngài có thời hạn một tháng, ngài lằng nhằng chứng cứ với hắn hết nửa tháng cũng lấy được thôi, ta chỉ sợ thời gian của ngài không đủ…”
+ W. ]! G, {0 P% }) e: L©2019 Kites.vn | All rights reserved
( w( d- N2 @8 |- B©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Ngươi nói cũng đúng.” Triệu Trường Ninh vỗ vỗ vai hắn, cười hỏi rằng: “Từ đại nhân, ngươi có muốn đi công vụ với ta một chuyến không?”
4 ]) o  X6 l9 t4 w. M# d©2019 Kites.vn | All rights reserved
! ]6 U% S5 j6 T* h; F$ Z' z5 l8 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Từ Cung chỉ cười: “Hạ quan vốn để cho đại nhân sai bảo.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 h2 |' N+ z+ G  x4 u
©2019 Kites.vn | " ^% e/ O& A6 p% _2 E2 XAll rights reserved
Triệu Trường Ninh lại đặt tầm mắt vào bản đồ Thông Châu. Thông Châu, đây không phải địa bàn của thất thúc sao. Quay về thử hỏi xem hắn còn ấn tượng gì với vụ án này không, chưa biết chừng huyện nha Thông Châu còn lưu giữ chứng cứ, vậy thì không cần tốn nhiều công sức rồi. Có điều quan viên Đại lý tự ra ngoài, đầu tiên vẫn phải xin lệnh của Thiếu khanh đại nhân mới được.
©2019 Kites.vn | " l# o0 R' O& D) e! jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( Z# b! f. f) |: L: M
Triệu Trường Ninh không lãng phí thời gian nữa, lập tức đến chỗ Thiếu khanh đại nhân, nói rõ với hắn mục đích tới.
©2019 Kites.vn | ; `% j( ?, v, u" J. ~5 BAll rights reserved
©2019 Kites.vn | , C$ M" w, h- n3 E3 ZAll rights reserved
“Ngươi muốn đi Thông Châu?” Thẩm đại nhân vừa rót trà vừa nhướng mày, lần này không làm khó nàng nữa, “Tùy ngươi, nhớ báo một tiếng với Tư vụ điểm danh.”
©2019 Kites.vn | : _. A! \' @) M, y) Z& Y( pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 s6 H1 p0 M# G6 t, ZAll rights reserved
“Hạ quan đang nghĩ, chuyến này đi phải mất dăm ba ngày. Không biết lộ phí ăn ở trên đường… nên tính toán thế nào?” Triệu Trường Ninh ngay sau đó hỏi tiếp.
% n8 N7 Q) y& d8 ~! A* ^3 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 W2 T) L6 l( x. EAll rights reserved
Lúc này Thẩm đại nhân mới ngẩng lên nhìn nàng: “…Ngươi đang đòi tiền ta?”
. E& {$ h5 j- l7 F) d2 P) \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' ^/ o  ~3 K  @6 I3 V& n$ EAll rights reserved
Không thì sao, nàng đang làm việc công, lẽ nào còn phải tự bỏ tiền túi? Triệu Trường Ninh tiếp tục nói: “Mỗi tháng bổng lộc của hạ quan chỉ có tám thạch gạo, nhiều khi còn bị quy thành vải vóc dầu đèn, gỗ ghiếc gì đó. Kinh tế quả thực là không dư dả.”
* _$ k+ L+ \8 c/ j' Z* w0 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 |+ w+ k0 K. H©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Tính cả vào Đại lý tự, nhớ giữ lại giấy tờ.” Thẩm đại nhân không muốn rầy rà chuyện cỏn con này với nàng, “Được rồi, không có chuyện gì ngươi lui xuống đi.”
4 a; {+ Z- d8 d! k©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ Z: e3 l4 r( i; M* V- m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lúc này Triệu Trường Ninh mới chắp tay cáo lui, không dám trễ nải thời gian của Thiếu khanh đại nhân.
; x+ [5 y! p% \" p3 L2 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , r' [) r3 U4 z" p7 AAll rights reserved
Kinh thành vừa vào hạ ngày nào cũng nắng chói chang, hôm nay Triệu Trường Ninh rời nha môn sớm, mặt trời còn đang treo tít trên cao, đoạn đường từ phố Thời Ung đến Đại Minh Môn không cho phép mở quầy hàng, qua khỏi Đại Minh Môn mới có khu chợ tây náo nhiệt, nàng dự định đến chợ tây mua ít đồ để ngày mai lên đường. Triệu Trường Ninh vừa đi vừa nhìn ngắm, tới Đại Minh Môn thì xe ngựa cũng dừng lại.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 d; T+ ]6 G2 L
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 u, I) M& S* z6 T* m
Bỗng thấy hơn trăm Kim ngô vệ chạy tới mở đường, chiếc xe có hai ngựa kéo trên nóc mạ vàng đang chậm rãi đi ra, sau xe còn cả đội danh dự mặc áo bào hoa vạt chéo đỏ thẫm, cùng Thần cơ doanh khoác trọng giáp. Đội ngũ hùng hậu, vừa nhìn đã biết ắt hẳn là có hoàng thân sắp ra ngoài.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 T% ~7 G0 |7 N
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 A6 y; g3 ?3 a6 y& e
Nhìn kiểu phô trương thế này khẳng định là phải xuống ngựa quỳ rồi. Triệu Trường Ninh xuống xe bèn quỳ ở đằng trước, phu xe cùng tứ An nhanh chóng quỳ phía sau nàng, đợi đội ngũ đi qua.
©2019 Kites.vn | 9 x4 j3 P) f% t+ MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 `0 ^3 }2 {$ w& U. P
Đáng lẽ cỗ kiệu đã đi qua rồi, ai ngờ trong kiệu lại truyền ra một tiếng: “Dừng.”
! Q2 q4 N$ ~  u' k; m+ W- X5 w/ P& g$ m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 y5 X9 f8 y( q/ N: `/ x$ U
Cả đội ngũ bèn đồng loạt dừng lại, có nội thị mặc áo mãng bào bước lại hỏi: “Có phải là Triệu Trường Ninh đại nhân?”
  x+ Q/ Y) H& i) _1 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | + c# z& {$ u0 i. N0 E6 xAll rights reserved
Triệu Trường Ninh đáp phải, nội thị mới nói: “Thái tử điện hạ cho mời đại nhân.”
©2019 Kites.vn | , ?; ~5 V  k5 Y5 dAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 a; B& |$ D& f7 eAll rights reserved
Lúc này Triệu Trường Ninh mới đứng dậy cất bước đi qua, màn xe đã vén lên, Thái tử điện hạ mặc thường phục, tóc búi cao, cười tủm tỉm nhìn nàng: “Triệu đại nhân mới từ Đại lý tự ra sao?”
6 m5 W- T3 r9 C©2019 Kites.vn | All rights reserved
: i2 J5 U8 J. @8 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh quỳ xuống thỉnh an Thái tử điện hạ, sau đó mới nói: “Đúng là hạ quan vừa mới ra.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved! w  I# v' d. _! y3 f9 k3 c
# z7 Q( e3 R3 R3 t6 c( \( g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hắn giơ tay vời dậy: “Triệu đại nhân không cần khách khí, hôm nay có cuộc đi săn mùa hè, ta còn đang thấy tẻ nhạt, chẳng ngờ đụng phải Triệu đại nhân. Triệu đại nhân phải đi xem cùng ta đấy.” Hắn ra hiệu về vị trí bên cạnh mình, ý bảo Triệu Trường Ninh lên ngồi cùng.
©2019 Kites.vn | 6 n' v8 \. i& x, s4 xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | # B1 I8 s7 E0 c/ ]$ p0 H! u/ eAll rights reserved
Ngồi chung xe ngựa với Thái tử điện hạ, Triệu Trường Ninh cảm thấy mình vẫn chưa có cái gan này, nhưng từ chối Thái tử điện hạ, bảo ngày mai thần còn có việc quan trọng hôm nay không đi nữa, chắc chắn cũng là đại bất kính.
3 d3 |1 Z3 k+ U. W4 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& O% b8 w6 Z& O1 n
Triệu Trường Ninh bèn nói: “Điện hạ đã nể mặt, hạ quan tất nhiên vui không kể xiết. Có điều không dám ngồi chung với điện hạ, hạ quan có xe ngựa, đi theo xa xa phía sau điện hạ là được rồi.”
©2019 Kites.vn | ; x& S  @  Q; U" C# ?, ?9 YAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 J& \* V' M- E3 t
“Trường Ninh không cần đa lễ.” Chu Minh Hy đổi cách xưng hô, cười nói, “Từ lúc trưởng thành ta đã không có bạn cùng chơi, kết giao với ngươi cũng vì coi trọng ngươi, không cần quá kính sợ ta như những người khác, trái lại mất đi thú vị.”
  z* m! w4 @# _' C  a9 h©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ ?' P: ^  z' z2 N7 y6 ?7 i$ p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Xem ra Thái tử điện hạ định đi theo con đường gần dân, Triệu Trường Ninh cũng sợ từ chối nữa sẽ khiến Thái tử điện hạ không thoải mái, bèn chắp tay cáo lỗi bước lên xe ngựa. Thầm nghĩ gần vua như gần cọp, Thái tử điện hạ cũng xem như nửa con cọp rồi. Những người này từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, đối đáp với hắn một câu cũng phải âm thầm nghiền ngẫm bảy tám lần, đợi nắm rõ được tâm tư của hắn mới dám mở miệng. Thái tử điện hạ bảo nàng đừng khách khí, Triệu Trường Ninh nào dám không khách khí thật, bằng không đến cả việc chết thế nào cũng chẳng hay biết.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 r- u, c3 Y5 O  W4 T
©2019 Kites.vn | . E8 Q1 ]! F: o% I: V2 yAll rights reserved
Nay trong triều, thế lực của Thái tử hùng mạnh nhất, người muốn nịnh bợ Thái tử có thể xếp hàng dài từ Tử Cấm Thành đến tận Huyền Vũ Môn. Thái tử lại chịu nể mặt kết giao với nàng, thứ nhất đã cho rằng nàng là người của mình rồi, thứ hai chỉ sợ cũng thật sự muốn tìm một người cùng tuổi trò chuyện, những kẻ vây quanh hắn xu nịnh toàn các đại thần, người bình thường căn bản không thể lại gần hắn, con nhà vương công quý tộc hắn lại chê người ta không có nội hàm, Đông cung mãi mới có thêm vài tiến sĩ trẻ tuổi, không phải xuất thân bần hàn, thì cũng là tướng mạo không được lòng Thái tử. Tóm lại không có ai hợp ý hắn.
©2019 Kites.vn | 4 r! h+ d* K* IAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# J& x- T1 n5 E* j
Thái tử hỏi Trường Ninh: “Ở Đại lý tự đã thích ứng được chưa?”
/ D4 R* i4 E0 h. U. K+ M" L$ L©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 G' Y7 D& `# F5 S( X4 lAll rights reserved
“Điện hạ quan tâm, hết thảy đều tốt.” Đương nhiên Triệu Trường Ninh không đời nào kể lể với Thái tử có gì không ổn, bằng không nàng sẽ trở thành hạng người vô dụng khỏi bàn cãi.
6 S' o1 M( l8 \. l  ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
3 L) {$ _1 |$ `! L3 x# q( ~' W( r©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Vậy thì tốt.” Chu Minh Hy cười, “Ta không muốn ngươi bị mai một, nếu ngươi có thể vào Đại lý tự sẽ như cá gặp nước, tương lai ta có muốn đề bạt ngươi cũng thêm dễ dàng.” Thái tử điện hạ nói đến đây thì dừng một chút, đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay nàng. Chu Minh Hy có dáng vẻ tuấn nhã tinh tế, ngón tay rất dài, đây là bàn tay của nhà nghệ thuật, so với nhị ca Chu Minh Sí của hắn thì đúng là khác nhau một trời một vực.
! W7 r6 m1 C& \" g2 @0 l  ?# ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
; J! n6 l5 c( |* o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Động tác của hắn cũng không có ý gì đặc biệt, chỉ định thể hiện sự thân mật mà thôi.
©2019 Kites.vn | ! f6 N9 f# d) E8 ?All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' n- z, ]. f6 H5 ?5 V
Sau khi ra khỏi cổng thành, khu vực săn bắn nằm ngay gần đàn Thái Tuế ở phố Chính Nam. Lúc này trên trường săn đã rải rác thị vệ mặc trọng giáp hoặc trình tử y, dựng lên vài chiếc lều vải. Trên trường săn đã có rất nhiều người cưỡi ngựa chờ, Triệu Trường Ninh liếc qua nhận ra rất nhiều nhân vật quyền quý đương triều, Trấn quốc công Ngụy Tuần, Đô đốc phủ Tả quân Phó Thanh… còn có vài người khác nữa, một người cũng mặc thường phục, đội mão vàng, ngũ quan đoan chính, xung quanh có rất nhiều đại thần xúm lại. Vị ngày chắc là tam hoàng tử Chu Minh Duệ. Nàng ngẩng đầu nhìn sang, quả nhiên thấy Chu Minh Sí đang cưỡi ngựa bên cạnh, nói chuyện với người đi cùng.
8 y1 d% e2 G" ?! P& W©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* d% g. b8 ?9 u+ u8 R
Sau khi Thái tử điện hạ xuống ngựa, Triệu Trường Ninh cũng theo đó xuống xe. Lúc này mọi người mới nhìn thấy điện hạ còn dẫn theo một thiếu niên tuấn tú, nhìn quan phục màu xanh y mặc, cùng lắm cũng chỉ là một viên quan nhỏ lục thất phẩm, nhưng rất có nhan sắc, khuôn cằm thon gầy, mày mi tinh xảo thanh nhã, đúng là nữ tử cũng không sánh bằng. Tức thì vẻ mặt trở nên tối tăm.
©2019 Kites.vn | # q2 X' k) {1 Q+ O, mAll rights reserved
9 {* B7 Y" v* F" U3 \) Z8 M3 I* Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đầu óc của đại thần tất nhiên bẩn thỉu hơn Thái tử điện hạ nhiều lắm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  e1 B& c) Y4 ^7 `/ U
& u9 O# a0 y/ L. K5 c) r©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh thần sắc tự nhiên. Thái tử điện hạ lại giang tay khoác lên vai y hỏi: “Trường Ninh, ngươi biết cưỡi ngựa không?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved( u0 z% o7 H' E
! ^; d$ g/ l/ |1 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Chỉ có thể đi qua lại mà thôi, chạy e rằng không được.” Triệu Trường Ninh nhìn thấy rõ ràng ánh mắt các đại thần càng thêm tăm tối.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- s2 a8 U# _* ]( C/ F  u, M
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 R! ~  w9 j  V. }, P! g
Thật ra Chu Minh Hy cũng thường xuyên làm vậy với các đại thần, chẳng qua Triệu Trường Ninh quá đẹp, đẹp đến mức rất dễ khiến người khác nảy sinh suy nghĩ viển vông mập mờ.
©2019 Kites.vn | * ?; d$ J0 s& {$ v7 O% cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 @$ E8 \0 ^' Y9 c" OAll rights reserved
“Vậy thì thôi, ta phải đi săn, sợ cũng không tiện dẫn ngươi theo rồi.” Chu Minh Hy ngoắc một tên nội thị tới, “Hầu hạ Triệu đại nhân cho tốt.”
©2019 Kites.vn | , i0 l" p# L/ y5 sAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ! g8 |' }# h; |+ M- P' O6 ]6 aAll rights reserved
Mặt trời ngả dần về tây, núi rừng hoang vu được rải lên ánh vàng nhàn nhạt. Đầu hè không nóng, vừa hay có thể bắt được hoẵng, gà lôi hay thỏ hoang, nếu may mắn, còn có thể săn được hươu. Bởi thế các vương công đại thần đến săn bắn không hề ít, đa phần là các quan võ nhất nhị phẩm, cũng có một vài quan văn thiện cưỡi ngựa bắn cung tham gia. Với chức quan lục phẩm như Triệu Trường Ninh, quả thực chỉ là một tên lính quèn, nàng bước tới tỉnh an Chu Minh Sí, dầu gì cũng là chóp bu của chóp bu, sự chú ý của Chu Minh Sí đang đặt trên trường săn, chỉ gật gật đầu với nàng. Sau đó Trường Ninh lại trở về chỗ ngồi uống trà.
©2019 Kites.vn | ! I3 ?- o& ~9 g0 s- \All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 ]$ x- M% w% |8 |' h& {2 ?All rights reserved
Nàng không có bụng dạ nào xem Thái tử điện hạ săn thú, trong lòng còn đang nhớ nhung vụ án của Trần Man, ngày mai phải đi Thông Châu, không biết lát nữa về thất thúc có ở nhà hay không.
©2019 Kites.vn | ) _6 A) C$ v# ?: VAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ' E& `/ D! }& B. |* JAll rights reserved
Nếu có Tri huyện Thông Châu hắn đi cùng, chắc chắn ở Thông Châu sẽ thuận tiện hơn nhiều.
- I* g9 d# _5 b7 e% t  U7 l3 b, ~9 |& G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ; M4 c# s( D) E: TAll rights reserved
Nàng chấm dứt dòng suy nghĩ miên man, đem lực chú ý đặt vào trường săn.
" a1 H& j7 ^) \7 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ e( f3 X  I, Z8 N9 e
Cuộc săn thú đã chính thức bắt đầu, Chu Minh Hy cũng nhảy lên ngựa, không ngờ hắn sống sung sướng bấy lâu, tài cưỡi ngựa lại không tệ chút nào. Trên bãi cỏ đặt vài bia ngắm, khoảng cách ước chừng hơn trăm mét, Chu Minh Hy kéo cung ngắm kỹ mục tiêu, chớp nhoáng bắn tên, trúng ngay giữa hồng tâm. Tức thì vang lên một tràng tiếng khen của các đại thần, tâng bốc được lúc nào thì mau mà tâng bốc.
: }/ @, L; E; c©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 F! X, N/ W2 I! y) M3 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chu Minh Hy từ nhỏ đã có sư phụ dạy cưỡi ngựa bắn tên, từ sau khi Mông Cổ lật đổ nhà Tống, Đại Minh lại càng coi trọng kỵ xạ, sự diệt vong của Đại Tống, không thể không nói một trong những nguyên nhân chính là việc trọng văn khinh võ cực độ. Chu Minh Hy thu cung tên về, giục ngựa quay đầu, hỏi Chu Minh Sí: “Nhị ca, lâu lắm rồi ta chưa thấy huynh cưỡi ngựa bắn tên, chẳng hay tài bắn cung của huynh có thụt lùi đi không.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved- {3 k' T- x+ n2 x0 L/ y
+ k% x$ t1 d3 z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thái tử lên tiếng, người khác đương nhiên phải nể mặt. Chu Minh Sí rút một mũi tên từ trong ống đựng, lắp tên kéo cung.
©2019 Kites.vn | & G( }/ P# u( F" yAll rights reserved
  C3 _9 n" W! ^" D- v©2019 Kites.vn | All rights reserved
Một tên trúng bia! Vì lực bắn tên quá lớn, phần đuôi vẫn còn đang rung lên, nhưng phần đầu tên còn cách hồng tâm một khoảng.
©2019 Kites.vn | $ b8 G# R0 e  s( W, _+ t# aAll rights reserved
" I6 L3 P/ n& n: Z. W! J6 k©2019 Kites.vn | All rights reserved
Định quốc công thúc ngựa lại gần, vỗ lên vai Chu Minh Sí, nói rằng: “Điện hạ, mới có một năm không ra chiến trường, danh xưng chiến thần của ngài đã sắp phải nhường cho người khác rồi!”
©2019 Kites.vn | / q+ S, C5 |& Z  ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | * M5 L  N% F% B( z6 bAll rights reserved
“Tại sượng tay thôi, mất hứng.” Chu Minh Sí thu lại cung, cũng chỉ cười cười, chắp tay với Chu Minh Hy, “Mời Thái tử lên trước.”
©2019 Kites.vn | ) Z' _' |+ m" E* d. r0 nAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 E# {2 j$ x: @9 R& CAll rights reserved
Làm nóng người xong, đoàn người mới cưỡi ngựa tiến vào trong rừng.
8 n& {) }* g! ?$ b©2019 Kites.vn | All rights reserved
, o% w" q5 c( O# P& N% [5 Y0 S( z# H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh không có một tý ty hứng thú với chuyện này, có điều Thái tử đi săn, cổ động viên cũng phải xem cho nghiêm túc, nhưng sau khi tiến vào cánh rừng nhỏ thì không còn thấy bóng dáng nữa. Cứ đợi như vậy gần nửa canh giờ, tà dương đã chuyển thành sắc vàng nồng đậm, trong rừng mới truyền ra tiếng hò hét rít gào.
©2019 Kites.vn | " r3 |1 o" O2 R; L7 aAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 W" n6 y/ U# X+ T* `; M/ WAll rights reserved
“Đằng kia có hươu, các ngươi mau vây lại!” Giọng nói của Chu Minh Hy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 q8 z7 Z9 s- T9 _3 _
©2019 Kites.vn | All rights reserved- o' y4 S1 N" ~9 J! i
Sau đó một loạt tiếng nói hỗn độn vang lên: “Điện hạ, ngài đừng đuổi theo! Thuộc hạ bắt lại cho ngài!”
2 @% a" e- h. r% F©2019 Kites.vn | All rights reserved
2 v) J1 u) C3 `% D/ w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lại có người hét lớn: “Điện hạ, cẩn thận cành cây!”
©2019 Kites.vn | / o/ \2 k! o3 ]4 {/ k5 u  m, Q' n" aAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# ^7 f" Q# Z+ s* T% b3 S: U& }) P
Triệu Trường Ninh đứng lên, có điều chỉ chốc lát đã thấy đoàn người xách theo đầu hươu đi ra. Chu Minh Hy được vây ở giữa, hắn xuống ngựa ném dây cương cho thị vệ bên cạnh, mặt mũi sa sầm sải bước về phía lều vải. Thị vệ đi theo cười đầy hối lỗi: “Điện hạ, tay ngài quan trọng hơn, để thuộc hạ băng bó cho ngài…”
1 ~5 }% P- [+ Z2 l©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  N# J( n" `% s2 X' G# {# _
“Không cần.” Chu Minh Hy mím môi, lôi thuốc trị thương từ trong tay hắn ra, đưa cho Triệu Trường Ninh: “Vào đây, ngươi băng bó cho ta.”
* a, A. h# X' U: I* c©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 J! g! }- n3 q1 Q' D- N* f
…Này là thế nào vậy?
& Q- N" Y( w( n* l$ E% o©2019 Kites.vn | All rights reserved
. i8 P2 L0 d3 o$ f1 v$ M  ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh dùng ánh mắt dò hỏi thị vệ, thị vệ kia nhỏ giọng nói: “Cảm phiền đại nhân, điện hạ bị thương nhẹ, nhờ đại nhân băng bó cho ngài.”
©2019 Kites.vn | / _, Y( z8 O3 M0 a5 T8 A8 ^3 e% nAll rights reserved
©2019 Kites.vn | . b0 g8 M- ^7 K  [0 j; }All rights reserved
Triệu Trường Ninh đi vào trong lều, thấy Thái tử điện hạ đang ngồi trên ghế bành, lòng bàn tay trắng ngần cân xứng có một vết thương dài. Nàng cầm thuốc trị thương tới, nửa quỳ xuống nói: “Điện hạ, vi thần mạo phạm rồi.” Sau đó vén ống tay áo Chu Minh Hy lên, băng bó cho hắn.
©2019 Kites.vn | ! h9 y  z+ r" c* c" {( e( UAll rights reserved
0 _$ L/ G7 s3 s©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chu Minh Hy lẳng lặng rũ mắt, nhìn y băng bó vết thương cho mình.
©2019 Kites.vn | * ?: n" ]( e: b1 E6 S* {$ o# E2 r" zAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. X6 _; F$ f* m
Người ta suốt ngày kể vị tân khoa Thám hoa này nhan sắc đẹp cỡ nào, ban đầu hắn không cho là vậy, giờ mới nhận ra quả thực đẹp đến nao lòng. Đặc biệt khi trong lều vải yên tĩnh, không một tiếng động, cảm giác đúng là có phần kỳ quái.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 c, J3 D9 c. k
: m0 L3 e: t4 y$ u: ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chu Minh Hy thoáng chốc tỉnh lại, sau đó nói: “Ngươi có biết vì sao ta tức giận không?”
©2019 Kites.vn | $ o1 Q8 u1 [8 i! y* _1 c+ k2 ^( N0 C4 bAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 ^' j/ T% |- j; L+ o* S# N
Triệu Trường Ninh lắc đầu, Chu Minh Hy nói tiếp: “Nói là để ta ra ngoài săn thú, kỳ thực mỗi lần ta còn không thoát được vòng vây của bọn họ. Khó khăn lắm mới nhìn thấy một con hươu, bọn họ còn ngăn cản không cho ta truy đuổi, bọn họ đuổi theo thay ta. Nếu đã như thế, ta còn tới trường săn làm gì!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved: P1 U% r9 J- L  q' N) n+ c1 |
©2019 Kites.vn | : |9 s+ ~; G* S' [All rights reserved
“Vậy vết thương của ngài?” Triệu Trường Ninh không nhịn được hỏi.
- d( @* T, r7 \# H©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & V2 Z3 @5 E4 `* [8 cAll rights reserved
“Cứa vào yên ngựa.” Chu Minh Hy nói, thấy y đã băng bó xong, lại thở dài, “Ta cũng biết họ sợ ta bị thương, trở về phụ hoàng mẫu hậu sẽ trừng phạt bọn họ, nhưng ta thực sự không thích thế này.”
©2019 Kites.vn | % F4 h8 Q( D2 u- e4 p/ K  IAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + y! f. P7 o! G) v  I3 U" iAll rights reserved
“Đủ thấy trong lòng điện hạ hiểu rõ.” Triệu Trường Ninh cười cười, “Điện hạ mang tấm lòng nhân hậu, cho dù không vui chăng nữa, nhưng lần nào cũng mặc cho họ bảo vệ ngài. Bọn họ chắc chắn đều cảm kích ân đức của điện hạ.” Có những người được muôn vàn sủng ái, lại muốn bay ra ngoài kia nếm trải gió mưa, điều này rất đỗi bình thường.
©2019 Kites.vn | ! m' T, g  S+ \% AAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 A5 o0 a4 Y9 d! P
Thật ra nàng hoàn toàn sẵn lòng đi theo Thái tử, Thái tử sau này sẽ là một minh quân, nếu hắn có thể lên ngôi hoàng đế, chắc chắn sẽ dốc lòng vì việc nước.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. R- f4 r6 a% X  r: K
©2019 Kites.vn | # z* V) q& G# R, L- K; v' dAll rights reserved
Chu Minh Sí thấy Triệu Trường Ninh nói chuyện xuôi tai, hắn nghĩ ngợi một chốc bèn lắc đầu: “Bỏ đi, quả thực bọn họ không đáng giận… Nhị ca chắc cũng sắp ra rồi, ngươi theo ta ra ngoài đi.”
- `/ z9 |6 G4 e) h: G3 s5 f3 ^: G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( E7 c1 X! s# K! H/ \
Trường Ninh gật đầu, theo sau Thái tử trở ra.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( `: y' R+ |4 D
©2019 Kites.vn | All rights reserved- \" E6 [) r* w: d
Hôm nay săn bắn thu hoạch được khá nhiều, đoàn Thái tử săn được không ít thứ, Thái tử chia cho Triệu Trường Ninh hai con gà lôi. Thấy Chu Minh Sí còn săn được vài con hoẵng, cười nói: “Thịt của vật này rất ngon, không biết nhị ca có bằng lòng từ bỏ thứ yêu thích?”
" L9 r/ v0 R  ^: t8 M$ t©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! q% r; y0 u- `- VAll rights reserved
Chu Minh Sí đáp: “Tất nhiên.” Lại nói với tùy tùng, “Còn không mau đưa hoẵng sang cho Thái tử.”
©2019 Kites.vn | % ?+ l; q6 `) o- T- BAll rights reserved
©2019 Kites.vn | $ L3 s+ {3 W) P- m, l/ IAll rights reserved
Chu Minh Hy thấy hoẵng được mang qua, chia hai con cho Triệu Trường Ninh, bảo nàng cầm về ăn. Triệu Trường Ninh nhận được hoẵng do nhị điện hạ săn, gà rừng của Thái tử săn được, cảm giác bản thân giống như phường buôn đồ đặc sản… nàng liếc nhìn Chu Minh Sí, Thái tử điện hạ lấy đồ của hắn thưởng cho kẻ khác, không biết liệu nhị điện hạ có nghĩ nhiều, hai người lại nảy sinh hiềm khích gì không.
©2019 Kites.vn | ) A% I1 \: e9 U& c. }All rights reserved
/ ?5 y) {' _" x4 s©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đương nhiên, nàng còn nhận được càng nhiều sự chú ý của các đại thần. Ban nãy nàng không chỉ băng bó vết thương cho Thái tử điện hạ, còn được thưởng bao nhiêu đặc sản thế này. Đủ thấy Thái tử đối xử với nàng không giống người thường.
0 {( p* C" K7 ^: N/ e: M& {3 k3 A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- A, o( z) [) v: \4 K
Trời đã sắp tối đen, mọi người mới hồ hởi quay về. Chu Minh Sí và tùy tùng rơi xuống cuối cùng, bước đi chậm rì rì.
©2019 Kites.vn | ' C5 Q9 G# |) w$ n6 g. ~All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 Q" s) L' g% |- A9 [( eAll rights reserved
“Điện hạ, ngài thấy ý của Thái tử điện hạ, có phải là muốn thăm dò ngài…” Tùy tùng nhỏ giọng nói.
©2019 Kites.vn | 1 \% p( t9 P' N" u- n% LAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 C5 D# ]4 Z; n, r4 x$ l
Hắn đang chỉ việc Thái tử ép Chu Minh Sí bắn tên, còn lấy hoẵng của hắn thưởng cho người khác.
©2019 Kites.vn | $ ]1 ]. [  x3 E/ gAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 y5 f: j& e, M3 u4 x, IAll rights reserved
“Không biết.” Chu Minh Sí nói, lại rút một mũi tên từ trong ống đựng, lắp vào cung tên, ánh mắt nheo lại tựa như không ngắm rõ, mũi tên xé gió lao đi, thế ác liệt đem mũi tên cắm ở hồng tâm ban nãy chẻ nát tan tành, chính giữa hồng tâm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách