Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Cherubs
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Đích Trưởng Tôn | Văn Đàn (Chương 47 | Update 14.06)

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 19:29:33 | Xem tất
Chương 10

2 S* p3 C& r. O4 D# O) X9 H©2019 Kites.vn | All rights reserved
) U6 k+ i) |) E©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngày hôm sau, Triệu Ngọc Thiền biết được nha đầu của mình bị xử lý, dĩ nhiên là không bỏ qua, chạy đến chỗ Đậu thị oán thán: “Hai nàng đã hầu hạ con từ nhỏ, sao ca ca có thể nói xử lý là xử lý được? Cũng chẳng thèm bàn với con, rõ ràng ca ca không coi con ra gì cả.”
. ?* z# R# q1 Z$ @1 D( R; P©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' d1 }9 {8 m: J% v* Y+ oAll rights reserved
Đậu thị nói: “Bọn chúng ăn nói càn rỡ, chống đối ca ca con, Ninh nhi tức giận nên mới trừng phạt. Con đừng nói những lời này làm ca ca đau lòng, mọi chuyện nó làm cũng vì muốn tốt cho con thôi. Nương đã tìm được hai tức phụ* thạo may vá nhất đến dạy con thêu thùa, tránh cho sau này về nhà chồng, đến chiếc áo lót vừa người cũng chẳng may được. Con ngoan ngoãn ở trong khuê phòng cho ta, không được phép ra ngoài.”
+ L# y( i0 O9 K. H9 @7 O©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 u+ S% n' B9 x9 f* R©2019 Kites.vn | All rights reserved
*Tức phụ: Nàng dâu, người phụ nữ đã có chồng
  i* u. z- M* Q( @©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | ( H- g9 [; i& Z8 E1 \; x  oAll rights reserved
Triệu Ngọc Thiền đương nhiên là không chịu, nàng đã hẹn với Viện nhi nhà nhị phòng đi hái vài nhánh mai. Đậu thị tuy thương yêu con gái, nhưng nhớ đến những lời của Trường Ninh, kiên quyết nhốt nàng vào khuê phòng, sai hai nhũ mẫu đứng ngoài cửa canh giữ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 i7 `9 H* u; _( R5 e4 b
/ e% {- X9 ~! L5 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngọc Thiền chỉ có thể ở trong phòng, vừa khóc vừa học nữ công may vá. Có lẽ khóc lóc tốn quá nhiều sức lực, buổi trưa còn ăn thêm hai bát cơm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ [: j& W$ D- {) |' ?, t1 L8 h% D
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 I! n5 \  |, x
Trường Ninh nghe xong liền hỏi: “Giờ Thiền nhi không còn đòi hai nha đầu của nó nữa chứ?”
  b+ B' R1 N9 {7 P- L) m©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 Z4 m/ o- p0 r) H" B©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cố nhũ mẫu cười nói: “Thất tiểu thư sao còn quan tâm nổi nữa, nay người nàng sợ nhất chính là Tiêu tức phụ dạy may vá, nếu tiểu thư không làm tốt, Tiêu tức phụ sẽ đánh vào tay nàng. Giờ thất tiểu thư học thêu thùa rất chăm chỉ, lão nô xem chừng có thể thêu được một con vịt nước, còn có thể thêu được đôi ba con bướm.”
; H1 C8 D/ k) |  ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
. C5 P2 ?' T4 b+ V; ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vậy thì tốt, Triệu Trường Ninh không mong nàng hiểu chuyện, chỉ cầu nàng đừng rước thêm phiền phức.
- O4 S. ], F7 ^6 |$ n. v2 w©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ( m; a/ l/ C: Y* WAll rights reserved
Buổi chiều, Trường Ninh sửa soạn xong rồi tới trường học trong tộc, người giảng Tứ thư hôm nay là Tưởng tiên sinh, khuôn mặt lão xanh tím một mảng, bởi vậy lúc giảng bài, đám đệ tử phía dưới liên tục nhỏ giọng cười, đoán lão đã đánh nhau một trận với Chu tiên sinh. Tưởng tiên sinh ho khan một tiếng, mang khuôn mặt nhăn nhó giảng hết cả một buổi học.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; s" \* \, ~' s( b& Z0 i0 T7 M
©2019 Kites.vn | All rights reserved% E" W9 l: t3 l7 t1 f- q7 Y
Có lẽ do trong lòng uất ức, nên buổi chiều lúc luận văn chương, ngữ khí của lão không mấy thân thiện, trực tiếp ném bài văn của Trường Ninh cho nàng: “Bài của trò phải viết lại.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved% o# k* g. e4 X& H
©2019 Kites.vn | 0 l$ i( Q; O, U  {8 p# ZAll rights reserved
Trường Ninh cầm lên nhìn, bản thân không cảm thấy có vấn đề gì. Chắp tay hỏi lão: “Tưởng tiên sinh, học trò xem mà thắc mắc, có thể cho học trò biết vấn đề nằm ở chỗ nào không?”
©2019 Kites.vn | 7 P6 ?! S- ?9 A: i7 @All rights reserved
©2019 Kites.vn | : Q) ~/ l0 u+ pAll rights reserved
“Việc này có gì phải hỏi?” Khẩu khí của Tưởng tiên sinh dường như có chút bực mình, “Chính là chữ không ngay ngắn, chép lại một lần nữa!”
©2019 Kites.vn | ! z# ^  K# x' k: B- M* N+ {6 K$ ~+ ?All rights reserved
©2019 Kites.vn | . |: |* g, \+ _5 ^All rights reserved
Triệu Trường Ninh nhất thời cũng hơi tức giận, tâm trạng lão không tốt, chẳng lẽ còn muốn trút cả lên người nàng?
( I) t! n% E! l8 {" d# w+ ]- R! Q" o5 [1 x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 o8 x% d4 G' A" e0 EAll rights reserved
“Tưởng tiên sinh không chỉ ra vấn đề, học trò cũng không biết nên sửa sao mới phải.” Triệu Trường Ninh nói: “Vẫn mong tiên sinh chỉ điểm cho.”
©2019 Kites.vn | 0 b/ Y/ _3 Q3 ^. W- n* _2 hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 x+ m/ k2 P9 F- N
Sắc mặt Tưởng tiên sinh sa sầm: “Ngươi cứ chép lại đi, nếu chữ không đẹp, trên trường thi cũng sẽ bị xếp vào loại kém! Ngươi nộp bài này lên, đến nhìn ta cũng chẳng buồn nhìn.”
2 s5 b; a$ q8 d©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& `3 ?3 g* G& d  y
Triệu Trường Ninh nhịn xuống, tranh cãi cùng Tưởng tiên sinh rõ ràng là việc không lý trí, lão là tiên sinh. Nếu nàng cãi vã với tiên sinh, bất luận nàng có lý hay không, đều phải ăn một trận thước gỗ rồi nói tiếp.
©2019 Kites.vn | 1 w: k8 S: c7 W3 jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 X+ v, `, t  |$ ^
Tưởng tiên sinh thấy nàng không nói nữa, hừ một tiếng: “Trò cũng đừng ấm ức, lần thi cử nhân này tuy trò miễn cưỡng thi đỗ, nhưng bài thi của các cử nhân đều sẽ được sao chép lại, nét chữ có ngay ngắn hay không cũng chẳng quan trọng. Lúc thi Đình phải lên tận nơi làm bài, thánh thượng thấy trò viết ra một đống chữ nát bấy, lẽ nào còn có thể chọn trò làm Trạng nguyên?”
0 ^: e! C& Y3 ?5 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 H/ t8 ]0 U! S: \5 F9 z. h( f
Dứt lời phất tay: “Ta chẳng buồn nói nhiều lời hay, trò hãy tự mình suy nghĩ cho kỹ! Ta xem như lần này trò đi rèn luyện, nếu cũng đậu được, e rằng quan chủ khảo có mắt không tròng rồi!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved% I7 x# I0 ~- {6 j
1 n4 L, c+ z# L$ f" J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh bóp chặt nắm đấm, chắp tay nói: “Học trò đa tạ tiên sinh chỉ bảo.” Sau đó bước ra khỏi lớp học.
©2019 Kites.vn | 5 P$ P: g6 W8 U' L8 l6 PAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ p9 x! Y4 ?1 t! ~+ J  h
Nàng vừa đi vừa nghĩ, vị Tưởng tiên sinh này tuy tính tình hơi kém, nhưng nhị thúc đã mời lão về, cũng là kẻ có vài phần thực tài. Thật ra nàng đã từng nghĩ tới vấn đề này. Chữ viết của nàng quả thực không đẹp, thi Đình sẽ chịu thiệt thòi một chút, nhưng thể chữ Quán các‘¹’ người đọc sách thường dùng, cổ tay nàng lại không đủ lực, viết ra đúng là không bằng người ta.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 a5 X% U( O8 O5 Y/ J' y& n
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 A% p; H0 W2 _, b; ^
Vẫn nên nghĩ cách sửa lại vấn đề này mới được, thường nghe nói, nét chữ nết người. Nhìn chữ không đẹp, chắc chắn trên quan trường sẽ bị ảnh hưởng.
©2019 Kites.vn | 8 l/ }; |) q$ ?+ T( EAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ T0 s" _( d. I
Triệu Trường Ninh vừa đi vừa nghĩ, không chú ý đụng phải một người, đang nghĩ là tên nô tài không có mắt nào ngáng đường, đối phương lại cười nói: “Huynh trưởng, sao lại đi không nhìn đường như vậy? Nếu không phải đệ cũng xem như cường tráng, để huynh đụng ra mệnh hệ gì, đến lúc đó phải bồi thường cho đệ đấy?” Người nọ nói chuyện mang theo một luồng khí từ tính nhẹ nhàng xẹt qua.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ y8 p1 m0 O( `! r
©2019 Kites.vn | 0 p5 C* T. _% F( c( K' Z& G( I5 \, F. ]All rights reserved
Triệu Trường Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đang đứng trước mặt, cũng có mấy phần tuấn lãng, vóc người cực kỳ cao.
+ ~; c% i$ y. ]! [0 K, v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* b' X" v' ?) \
Người này là con trai của tam thúc, Triệu Trường Húc, thường ngày quan hệ với nàng cũng khá tốt, khoảng thời gian trước đã cùng thất thúc trong nhà đến Thông Châu làm việc.
" H! l6 ?, E4 Z: s- g' u% r©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ p) }' \& k9 o& m# m
Trường Ninh ngậm ngùi xoa xoa cái trán, lùi về phía sau một bước. Lồng ngực kẻ này cứng hệt như sắt vậy. Nàng hỏi: “Đệ trở về rồi sao không nói một tiếng.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; @6 G4 Q8 B# s( v  d4 g/ f
©2019 Kites.vn | ( s2 k, H) N% w, O9 QAll rights reserved
Triệu Trường Húc thấy y thật giống cô nương, y vẫn chưa quen việc đứng gần hắn nói chuyện, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng lùi lại một bước: “Đệ nghe nói huynh thi đậu cử nhân, còn không phải cố ý về sớm hay sao?” Cánh tay nặng trĩu của hắn khoác lên vai y, “Sau này huynh đã là cử nhân lão gia rồi đấy?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 e' L5 ]0 }2 p
©2019 Kites.vn | 3 ?! s; y8 _0 w, zAll rights reserved
May mà Trường Ninh cũng coi như cao gầy, chịu đựng được sức nặng của hắn, cùng hắn đến chính đường bái kiến tổ phụ. Trên đường đi hai người trò chuyện rất nhiều, thật ra Triệu Trường Ninh và hắn xem như khá tốt, nàng còn từng giúp Triệu Trường Húc làm bài tập để ứng phó với tiên sinh, hai người vừa nói vừa cười tận đến khi tới chính đường.
. G* ^  V9 c' M$ J- ^3 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' X% Q5 g6 Q# D7 j" LAll rights reserved
Nô bộc ở chính đường thấy hai người liền quỳ xuống hô đại thiếu gia, tứ thiếu gia. Triệu Trường Ninh cho bọn họ đứng dậy, hai người đi thẳng tới thư phòng tìm Triệu lão thái gia.
/ ^2 P% }! f% T$ e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & u2 a$ ^  z1 V9 ~; L. \All rights reserved
Triệu lão thái gia lúc này đang viết chữ, năm đó lão thái gia cũng là tiến sĩ – xuất thân tiêu chuẩn, một chữ viết ra như rồng bay phượng múa. Trường Ninh khá là kinh ngạc, đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, mãi đến khi lão thái gia thu lại bút, cười nói: “Hôm nay Trường Ninh tới sớm vậy sao?”
4 p# ^# b% b; F©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 I8 f) E$ m) M3 n" X; Q/ t$ N©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mỗi tối Triệu Trường Ninh đều phải đến thỉnh an Triệu lão thái gia, rồi giúp ông mài mực, làm mấy việc nhỏ như thu dọn sách vở để bày tỏ hiếu tâm, cũng có thể tăng thêm chút hảo cảm của vị này.
©2019 Kites.vn | . x* [5 h) z9 x  H& L7 n' NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 W/ y( i! S: a% _+ C. Z# w$ K4 o
Lần này nàng cũng ra sức ca ngợi bức tranh chữ kia, Triệu lão thái gia thấy nàng khen mình đến chín tầng mây, ông cũng đâu phải không biết bản thân có bao nhiêu phân lượng, lắc đầu nói: “Con hiếu thuận thành quen rồi! Xem con nói kìa, cứ như Liễu Công, Nhan Công ‘²’ còn sống cũng không bì được một chữ này của ta vậy.” Lão thái gia được tán dương đương nhiên là rất vui vẻ, thấy Triệu Trường Húc đã trở về, bảo hai người cùng ngồi xuống trò chuyện.
, K. K2 |2 W: {! W! J©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* S* e! D* s9 _2 O8 I3 i
Triệu Trường Ninh hỏi lão thái gia rất nhiều về cách luyện chữ, lão thái gia được khen đến mát dạ, nêu phương pháp cho y: “Có một cách có thể thử luyện, lấy khắc đá, khắc ngọc để luyện lực cổ tay. Năm đó ta cũng có một đồng môn từng luyện, chữ viết quả thật trở nên đẹp đẽ sắc bén, đáng tiếc quá si mê con đường này nên đã bỏ bê nghiệp học. Hơn nữa cũng khó luyện, ta đã từng học thử, quả thật là không đủ kiên nhẫn.”
' Z; D* t5 t5 f4 C6 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | . I- ?+ Y1 y7 k! T4 ^/ u) W9 pAll rights reserved
Ông biết đại phòng yếu thế, thật ra cũng quen trợ cấp cho đại phòng, con trai cả vô năng cũng đành chịu, nhưng Triệu Trường Ninh còn có thể gánh vác một số việc, ông cũng hy vọng vị trưởng tôn này có thể vực dậy đại phòng. Dù sao y cũng là đích trưởng tôn trong dòng họ, sau này kế thừa gia tộc, thờ tự tổ tiên, đều là Triệu Trường Ninh đi đầu. Triệu lão thái gia lại nói với Triệu Trường Ninh: “Con còn thắc mắc điều gì cứ việc hỏi tổ phụ.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ _3 z8 w, A1 {4 ?# g; X
( R) e& ]' ?) u; a/ k' r©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh thấy cách này tuy vòng vèo, nhưng vẫn có thể thực hiện được, Triệu lão thái gia quả nhiên là mưu cao.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 r* V- S4 b' G/ w0 D
©2019 Kites.vn | ; a/ e9 O; b$ EAll rights reserved
Nàng chẳng buồn để ý Triệu Trường Húc nữa, lập tức muốn trở về tìm khối ngọc thử xem có hiệu quả thật không. Triệu Trường Húc theo nàng ra ngoài: “Huynh trưởng, đệ còn định mời huynh uống rượu, huynh đi nhanh như vậy làm gì?” Hắn giữ chặt nàng lại, bắt nàng phải đi uống rượu với mình.
©2019 Kites.vn | , M$ E/ z% l  m0 k  `$ t* Q' I4 gAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 t3 G7 |5 P9 ^All rights reserved
Triệu Trường Ninh đang định nói mình có việc, lại nhìn thấy dưới hàng tùng xanh biếc không xa, hình như có một bóng dáng cao gầy đang đứng, lẳng lặng nhìn về phía bọn họ. Triệu Trường Ninh còn chưa nhận ra người đó là ai, Triệu Trường Húc bên cạnh đã lập tức phản ứng lại, chắp tay nói với người nọ: “Hóa ra là thất thúc đã tới.”
©2019 Kites.vn | # Q* y4 O, u. {8 a1 ?/ ^: S0 jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 o8 y: ^. N# y+ L& b/ Z5 LAll rights reserved
Thân ảnh cao ngất dưới gốc tùng xanh kia lúc này mới bước ra, hắn khoác một chiếc áo choàng màu đen thật mỏng, trên vai bị tuyết tan thấm ướt đôi chỗ, ánh mặt trời sau trận tuyết chiếu lên người hắn, khuôn mặt tuấn lãng mang theo thần sắc lạnh nhạt, đi theo phía sau là vài gã nô tài.
©2019 Kites.vn | ( A6 t4 y3 ^# ]; z+ w. d( FAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 U) Z% L, O; XAll rights reserved
Thì ra đây chính là thất thúc, quả thực Triệu Trường Ninh chưa được gặp mấy lần, nhưng nàng từng nghe phụ thân kể về lai lịch của người nọ.
©2019 Kites.vn | / R7 G6 q" K3 OAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + S) I$ f6 `! ?( y) T8 \  NAll rights reserved
Người này tên Chu Thừa Lễ, phụ thân hắn và Triệu lão thái gia là bạn đồng liêu, năm đó bị cách chức quan đày đến Vân Nam, chẳng may lại bỏ mạng dọc đường. Triệu lão thái gia nhớ đến tình nghĩa lúc trước, liền thu nhận con trai duy nhất của ông ta, cũng đặt chữ lót “Thừa” dùng cho trưởng bối trong Triệu gia, nhưng vẫn cho hắn giữ nguyên họ cũ, để hắn luôn tưởng nhớ tới phụ thân.
©2019 Kites.vn | 2 v3 W3 @" c0 X/ f+ }+ e9 FAll rights reserved
©2019 Kites.vn | . U! B( _5 A7 g( @All rights reserved
Chu Thừa Lễ cũng nhớ kỹ ân đức của Triệu gia, cùng Triệu gia thân thiết như một nhà. Năm hắn hai lăm tuổi, nhậm chức ở Thông Châu, tiền đồ tương đối xán lạn. Ngày thường rất ít khi về nhà.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 J5 a. u2 d6 A- D+ u+ P+ U
8 V, f- Q4 p+ q3 i: n! J©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Ra mắt thất thúc.” Triệu Trường Ninh chưa quen thuộc với người này, chỉ đơn giản chắp tay vái.
©2019 Kites.vn | * a3 C6 M; F  q. L2 k3 R/ @, DAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 U9 Q3 {# A6 T  n# D4 ~8 a- GAll rights reserved
Chu Thừa Lễ dường như nhìn nàng một lúc lâu, mới chậm rãi rời đi tầm mắt, nói: “Ở chốn đông người, hai ngươi kề vai bá cổ còn ra thể thống gì.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 Y3 i* H0 `, h: A5 S6 v/ e) i0 R& a
©2019 Kites.vn | . m- v$ x( a3 [8 {; W/ eAll rights reserved
Triệu Trường Ninh khẽ nhíu mày, lời này cũng thật kỳ lạ. Nàng và Triệu Trường Húc là anh em họ, như vậy thì có sao?
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 D$ d1 m: Q9 Z, ^' J& a* ]
©2019 Kites.vn | 1 H5 g: V# q# j1 C1 j- ?All rights reserved
Nhưng lời dạy bảo của trưởng bối, nàng cũng chỉ đành nghe theo: “Thất thúc nhắc nhở rất đúng.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved* l$ o! s3 b9 i
, h0 l! m6 \% n# }  ^% Y/ ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chu Thừa Lễ có vẻ vẫn chưa tính rời đi, cứ lẳng lặng đứng như vậy, cảm giác áp bách cũng vô cùng mạnh mẽ. Hai người đang không biết phải nói gì, lại có một kẻ đi tới từ sau lưng bọn họ, chắp tay nói với Chu Thừa Lễ: “Thất thúc đã trở về, tổ phụ cho mời thất thúc vào trong.”
©2019 Kites.vn | % y; y  n  L. M% yAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - {+ K7 f; P& i: o* d+ R! @9 NAll rights reserved
Triệu Trường Ninh nghe thấy giọng nói kia khẽ nhíu mày, Chu Thừa Lễ nhìn lại thì ra là Triệu Trường Hoài tới, hắn không nói thêm gì cả, sau đó đi về phía thư phòng Triệu lão thái gia.
©2019 Kites.vn |   w6 Z& a9 d! z% J( _' q2 MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 |7 }+ q& i( y( R( }$ [
Triệu Trường Hoài và Triệu Trường Ninh quan hệ không tốt, nhưng quan hệ với Triệu Trường Húc thì cũng còn tạm. Triệu Trường Húc ra sức mời mọc hắn đi uống rượu, Triệu Trường Ninh vốn cho rằng hắn sẽ không đi, chẳng ngờ Triệu Trường Hoài lại nói: “Vừa hay, ta cũng đang nhàn rỗi, lâu rồi không gặp đệ, đi uống một chén thôi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved# p/ v8 ]+ V& n1 f: N
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 A5 d1 [- f4 q6 H
Triệu Trường Ninh thoáng cái lặng thinh: “...Hai ngươi thật sự đi uống rượu?”
©2019 Kites.vn | 6 U1 y5 B0 |" c- JAll rights reserved
& z/ j5 I' ^) U: R, P©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Hoài lại thản nhiên nói: “Chỉ uống vài chén rượu cho ấm người, tổ phụ sẽ không trách cứ.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; e. ?6 r' {- C3 d9 n; X
' `- @& ]& c( u+ S% t6 y& n# c©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Hay là đừng kêu huynh ấy đi cùng nữa.” Triệu Trường Húc và Triệu Trường Hoài uống rượu, cũng không muốn để Trường Ninh đi theo, nam nhân mà, uống rượu vào thì nói chuyện cũng không được êm ái, mấy lời này dường như cách huynh trưởng quá xa, hắn không muốn để Trường Ninh nghe được.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ b( A5 ]" V1 I4 d2 A
©2019 Kites.vn | 6 x1 e  D# d1 S7 R, a" ^6 S& x' Y* rAll rights reserved
“Đệ thấy chi bằng huynh trưởng cùng đi.” Triệu Trường Hoài lại nói, “Nam tử mà không uống giọt rượu nào, còn ra cái bộ dạng gì, lúc trên quan trường cần ứng phó, huynh trưởng định làm thế nào đây?”
7 {% r/ @5 M. {" d( _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 @3 q. v! m5 A! i% h8 _All rights reserved
Triệu Trường Ninh do dự chốc lát, quyết định đi theo... nhìn xem. Quả thực uống rượu là một vấn đề, thế nào nàng cũng phải luyện tập mới được. Đã bảy năm nay nàng không uống rượu rồi. Ba người cùng đến viện của Triệu Trường Húc bày rượu ra uống, vì có Triệu Trường Ninh, Triệu Trường Húc vẫn rất khắc chế, chỉ rót cho mỗi người ba, bốn chén, liền không cho Triệu Trường Ninh uống nữa. Sợ y chưa từng uống rượu sẽ không chịu nổi, bản thân Trường Ninh lại không có phản ứng gì.
©2019 Kites.vn | ( \7 V( z5 D' e4 e0 [All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, ]5 v6 h/ O+ u) E  w
Triệu Trường Hoài uống khá nhiều, thấy Triệu Trường Húc đối diện thấp giọng nói chuyện với Trường Ninh. Hai người này đôi khi thật giống với đoạn tụ*, hắn có chút không biết nói gì, lại uống thêm vài chén.
©2019 Kites.vn | ! v6 K  k6 y4 S* q  m( RAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 m; A3 O& l' P1 Y; ?5 KAll rights reserved
* Đoạn tụ: Hai anh trai yêu nhau aka tình yêu nam x nam
©2019 Kites.vn | All rights reserved, y8 B) @1 K! ?9 N3 ]  @

% C9 l) v) G( K8 R8 `- B©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đến lúc phải đi, Triệu Trường Hoài tỏ ý muốn đi chung với nàng, mỉm cười ý là: “...Tránh cho huynh trưởng trên đường xảy ra sơ xuất gì.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ i$ t8 Y6 g5 |0 z
©2019 Kites.vn | 0 A7 @  `' N/ T  m4 C4 nAll rights reserved
Triệu Trường Ninh trầm mặc, lẽ nào kẻ này không kiềm chế được, định trên đường về bóp chết nàng?
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ I# H. ^! _4 b0 @" _
©2019 Kites.vn | All rights reserved% L1 @2 J: }! k& x( C2 f$ f( E
Nàng ngoài cười mà trong không cười, đứng dậy nói: “Vậy ta và Trường Hoài cáo từ trước.”
©2019 Kites.vn |   u, U/ L7 N7 b# F0 U& @) T1 PAll rights reserved
. d% I: i; `- i) E' P; J. _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Dọc đường đi hai người đều không nói chuyện, Triệu Trường Hoài lại đột nhiên mở miệng: “Huynh trưởng, con người thất thúc không đơn giản.”
©2019 Kites.vn | 0 [: b2 i' I/ N! nAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 M1 {) S' i5 m* l8 D8 |
...Hắn muốn nói điều gì?
©2019 Kites.vn | - E7 O# `4 o6 ?$ D. z- Q+ ]All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 x0 u; p( i& v. ?- F8 S5 sAll rights reserved
Triệu Trường Ninh cũng không để ý đến lời này của hắn, Triệu Trường Hoài tiếp tục nói: “Có điều trong nhà không ai biết cả.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved# s* o3 D" V+ v. S3 r, {! P
©2019 Kites.vn | All rights reserved) g6 M  y( s' P7 u
Triệu Trường Ninh thấy trước mặt đã là chính đường, liền nói: “Suy cho cùng mỗi người đều rất phức tạp. Nhị đệ cáo từ, ngu huynh xin từ biệt tại đây.”
; r4 ~) q) O. z2 i! C8 u" q# u©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 l% o+ `! v& c+ c" D
Nhưng đợi nàng về đến đông sương phòng của mình ở Tây viên, ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện Triệu Trường Hoài cũng đi theo phía sau. Hai nha đầu Hương Chuyên, Hương Phỉ tiến đến, nhìn thấy Triệu Trường Hoài bị dọa đến mất hồn. Nhị thiếu gia là... tới đánh nhau sao?
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ e" C" F& w; u/ Z8 V# \
©2019 Kites.vn | All rights reserved, ^4 ^  A+ E$ e% S$ v% B. S4 \% R
Triệu Trường Ninh chỉ khẽ mỉm cười: “Các ngươi còn ngây ra đấy, mau đi dâng trà cho nhị thiếu gia.”
% H8 p% Y+ I. e0 t9 _' w2 X: U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ( ~4 L0 ^# u% h8 _4 I9 q" l& v2 lAll rights reserved
Đợi trà được dâng lên, Triệu Trường Hoài giống như rất khát, uống đến mấy chén liền.
©2019 Kites.vn | ; v) r& K3 y& K& E, b, V5 QAll rights reserved
9 U$ G4 x# q6 z( z" N5 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh chơi trò chiến tranh lạnh với hắn, hắn không nói nàng cũng không nói, cuối cùng vẫn là nàng không nhịn nổi, đi đến trước mặt Triệu Trường Hoài ngồi xuống, hỏi: “Nhị đệ còn chuyện gì sao, nếu không có gì, hãy quay về trước đi nhé?”
. L- ]1 L9 E& T1 m+ d$ A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | * i. P. I4 }" U$ j8 ?All rights reserved
“Trà ở chỗ huynh rất ngon.” Triệu Trường Hoài nghiêm túc nói.
6 t4 r: D* q1 H% q; S4 n©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& S, ~; J7 j! `6 t8 }. p" }
Trán Triệu Trường Ninh nhăn lại, tên này chắc không phải uống say rượu mời rồi chứ? Ban nãy chẳng phải vẫn còn bình thường sao? Không đúng, ban nãy hắn cũng không bình thường.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 |5 x% W, T' M, T' L
©2019 Kites.vn | All rights reserved' n0 D+ R- E* f# L: Q
Nghĩ đến ngày thường hắn luôn ấp ủ vô số âm mưu hại mình, trong lòng Triệu Trường Ninh chợt nảy ra một chủ ý, thò tay véo hắn một cái. Triệu Trường Hoài tức khắc nhướng mày, tủi thân nói: “Sao huynh lại véo đệ? Đau.”
©2019 Kites.vn | - ~5 L1 c$ ^7 U5 d6 N/ QAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ; P+ O* u6 a9 ]# KAll rights reserved
Hóa ra là uống say thật rồi.
$ v2 H$ n) }- V# L2 Q8 k- y©2019 Kites.vn | All rights reserved
& r" r, f. h) z, S' w9 s8 M©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh liền nói: “Được được, không véo đệ nữa. Tùy đệ ngồi, muốn ngồi bao lâu cũng được.” Nàng chẳng buồn để ý hắn nữa, vào phòng trong rửa mặt bước ra, đã thấy Triệu Trường Hoài cuộn tròn trên giường lò của nàng thiếp đi. Triệu Trường Ninh tiến lên vài bước, vỗ vỗ mặt hắn, “Trường Hoài, mau dậy đi, về phòng đệ mà ngủ.”
6 w- g! [8 Y/ Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, k9 r- ?9 o8 Z* x+ q( e9 J
Triệu Trường Hoài bị nàng đánh tỉnh, dựa sát vào gối đầu của nàng, lại nói: “Gối đầu của huynh thơm hơn của đệ, đệ không về.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved- t* ^9 F8 |* a  S3 L
©2019 Kites.vn | All rights reserved* `% U4 n+ t% a9 |
Triệu Trường Ninh không biết người thứ đệ độc địa luôn nghiêm túc của mình, sau khi say lại... đáng yêu như vậy?
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 ~. ?4 [& {% q+ E8 I- k
" d4 }& J4 ?; U" S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chẳng khác nào đối diện với một đứa trẻ to xác, nàng có cách gì với hắn đây? Triệu Trường Ninh đành phải dỗ dành: “Ta cho đệ gối đầu, đệ cầm về ngủ được không?”
©2019 Kites.vn | 7 o$ u9 |6 [6 Q7 U4 \All rights reserved
1 ^+ F, ^# [5 s5 H8 B©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Không muốn.” Triệu Trường Hoài thẳng thừng từ chối, hai mắt nhắm lại chuẩn bị ngủ. “Ca ca, huynh đừng làm ồn, đệ đau đầu, đã mấy ngày rồi không được ngủ ngon.”
9 h' M0 f0 G( t+ h; j0 z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | . j: F% k% Q5 ~0 u4 EAll rights reserved
Được, cho ngươi ngủ, đợi sáng mai tỉnh dậy, biểu cảm nhất định rất đặc sắc.
0 R% ^6 n7 N( c# b. f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' r5 A, b4 ?6 y$ L3 h5 N3 W
Triệu Trường Ninh quyết định như vậy, gọi hai nha đầu trải cho nhị thiếu gia một tấm nệm, tránh cho hắn bị lạnh cóng.

* O0 \2 }/ @, N$ S* V2 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | : b. T0 v' v& X- A& hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ; H; D! L& N$ [/ ~9 X4 oAll rights reserved
©2019 Kites.vn | / Z1 L* g9 V8 [0 QAll rights reserved
——————————–
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 x( b; q$ U( f$ U2 V' F/ }  f
$ G3 ]; ?" ]) Q- K©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 T* Q! _7 B+ b2 j; X3 j  O
©2019 Kites.vn | 9 W  x4 |! F' x5 M; b7 g; e% dAll rights reserved
Chú thích: 2
©2019 Kites.vn | : P$ i- R6 t" mAll rights reserved
©2019 Kites.vn | , J/ H+ l5 j+ d/ g# v# oAll rights reserved
(1) Nguyên văn: 馆阁体 (Quán các thể) là thể chữ thông dụng trong trường thi ngày xưa, được hình thành từ chế độ khoa cử, lấy đen sẫm, vuông vắn, dứt khoát... làm các đặc điểm chính.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' V5 o% y& n3 h" H1 D! s5 U" m
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 A0 {0 I6 L; Y) o! z* R$ [: i' B

©2019 Kites.vn | All rights reserved5 o4 ]: m  f6 {4 E+ g9 o$ @
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 b" [9 v3 u2 z! a" z1 C# b
©2019 Kites.vn | All rights reserved: t7 K: y- R6 b- v  c, }
(2) Hai nhà thư pháp gia nổi tiếng thời Đường
©2019 Kites.vn | + I! |9 n! S/ u- i# b9 S9 FAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 g2 x4 T2 r  i: ^$ n4 f
Liễu Công: Liễu Công Quyền
©2019 Kites.vn | All rights reserved  l  R0 r3 a1 d3 Q, V3 {3 r" h* i
- ~3 \/ A" a4 i©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved0 l; W0 Q' j# ^; x# N6 ]7 {
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 G, F; U" d3 l& a
©2019 Kites.vn | All rights reserved, e! t3 l: l9 W2 w5 R6 R
Nhan Công: Nhan Chân Khanh
% i8 J2 I5 L: W3 h7 n* ^' Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
6 H+ F, |" U" S9 r& [; G$ o©2019 Kites.vn | All rights reserved

6 V( t$ b/ @" ]' q& Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
9 j$ `, {/ r5 k. A& `2 P5 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 19:39:07 | Xem tất
Chương 11

©2019 Kites.vn | $ B, m1 _# K' Z* i( }' O9 gAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% o: i* |3 `7 S7 b* `* ?
Ngày thứ hai Trường Ninh tỉnh dậy cảm thấy tiết trời thật lạnh, chút hơi ấm của giường lò cũng đã tan đi. Không chờ được gọi, Cố nhũ mẫu đã tiến vào, trong tay ôm chiếc áo choàng vừa được sưởi ấm: “Trưởng tôn, ngài hãy mặc cái này vào. Hôm nay là đông chí, lạnh hơn mấy hôm trước nhiều lắm!”
©2019 Kites.vn | ) R* _, S$ f" X% AAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 A- v$ M- r/ N7 @, U- |All rights reserved
Trường Ninh chợt nhớ ra hôm nay là đông chí: “Vậy là cũng sắp năm mới rồi, những ngày đọc sách trôi qua thật nhanh, tựa như hôm qua vừa mới yết Quế bảng‘¹’ vậy.” Một bên mặc quần áo, một bên hỏi Cố nhũ mẫu: “Nhà bếp đã chuẩn bị sủi cảo, canh thịt dê chưa?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved. w/ `( h' Z0 ~0 C* M
©2019 Kites.vn | # [# ~/ {% x: }2 R& j+ X2 iAll rights reserved
Người trong tộc họ Triệu thuộc vùng Tế Châu Sơn Đông, đông chí có tập tục uống canh thịt dê.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. a% b5 {. T' O: ~* y
©2019 Kites.vn | All rights reserved: E. }# k6 r* S4 ^. p: f. v3 b& e
Cố nhũ mẫu nói: “Đã chuẩn bị ba vị thịt dê, rau hẹ và thịt tôm, ngài thức dậy ăn là được. Đúng rồi, nhị thiếu gia…”
©2019 Kites.vn | All rights reserved% S( G; \" u% z
©2019 Kites.vn | 4 g; P- E, b' d5 N" J# Q! l7 b6 e+ M0 D" PAll rights reserved
Triệu Trường Ninh nghĩ đến tối qua liền cảm thấy buồn cười: “Đệ ấy tỉnh chưa?”
: Y8 S$ Z+ K: `2 B2 a0 j1 U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , }& Q" N/ m2 n+ Y! @) OAll rights reserved
“Đã đi rồi, lúc tỉnh dậy không nói câu nào đã rời đi. Tối qua nô tì đã bẩm lại với lão thái gia, cũng chớ để bên lão thái gia phải đi tìm.” Cố nhũ mẫu sửa sang lại vạt áo cho nàng, “Hôm nay không cần tới học đường sớm, ngài cũng đừng vội, uống thêm vài bát canh nóng hẵng đi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 O) s+ M) b* {$ A. z6 `
©2019 Kites.vn | 0 p( q) c! K3 p( h. h  }All rights reserved
Trên thực tế, sáng sớm sau khi Triệu Trường Hoài tỉnh dậy mặt đen như đáy nồi, nô tỳ tiến tới hỏi hắn có muốn dùng sủi cảo không cũng chẳng buồn để ý, đi thẳng ra khỏi Tây viên.
! z6 H8 o  I# ]+ a$ s©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ( U1 a8 `! }" T$ f3 |2 ]1 Z$ SAll rights reserved
Triệu Trường Ninh ở đông sương phòng, cũng là một tiểu viện độc lập, ba gian chính phòng cùng hai dãy nhà bên, vì trợ cấp của đại phòng tương đối eo hẹp, người hầu hạ ở đây cũng không tính là nhiều, Cố nhũ mẫu hầu hạ bên người, hai đại nha đầu Hương Chuyên, Hương Phỉ, hai nha đầu làm việc nặng, còn cả một tiểu thư đồng Tứ An.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 q' s. a' k0 P( q1 o$ z2 c
©2019 Kites.vn | , O3 _: `+ g% f7 ^. x2 D' CAll rights reserved
Tứ An có đôi mắt ti hí, cảm giác như lúc nào cũng đang ngái ngủ. Cũng không phải Triệu Trường Ninh cố ý chọn thằng bé. Lúc đó Triệu lão thái gia dẫn ba tiểu thư đồng tới cho ba huynh đệ bọn họ lựa chọn. Triệu Trường Tùng chọn kẻ có bộ dạng dễ nhìn nhất, Triệu Trường Hoài chọn kẻ có vẻ lanh lợi nhất. Tứ An có đôi mắt nhỏ bị để lại cuối cùng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; I: W( x. @0 y
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 g6 K3 h7 A  a# ]; H. o+ O2 n8 W
Sau đó dùng một thời gian, mới phát hiện Tứ An cũng không tệ lắm. Ví dụ như sau khi Triệu Trường Ninh dặn dò nó phải theo dõi mình đọc sách, Tứ An nhớ kỹ trong lòng. Mỗi lần Triệu Trường Ninh thở dài làm biếng, đôi mắt nhỏ của Tứ An sẽ nhanh chóng trợn lên: “Đại thiếu gia, còn chưa đến giờ nghỉ ngơi đâu.”
©2019 Kites.vn | % I$ K! S# L4 e# a" Q3 B, C! ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% w  W# ~& ~5 d  E, p
Cực kỳ cố chấp với việc theo dõi y.
* \: w* e) [. E©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 n& l1 [6 V6 n- d* W# D4 wAll rights reserved
Triệu Trường Ninh từng nói với nó: “Tứ An, ngươi là kẻ bị chọn dư lại đấy, ngươi cảm thấy có nên biểu hiện với thiếu gia nhà ngươi một chút không, tránh cho ngày nào đó ta lại ghét bỏ ngươi?”
©2019 Kites.vn | $ ?1 u% K1 ?! f% r, U+ jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 `: \5 V7 h  ]8 x
Tứ An mê mang hồi lâu rồi bước ra ngoài, ngày hôm sau, Triệu Trường Ninh phát hiện trên giá sách trong thư phòng mình có thêm hai đĩnh bạc to bằng hạt lạc lớn.
2 z  V8 I$ m( h& D9 n2 g! k: g  M©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - x; g5 c; n% yAll rights reserved
Đấy là tiền hàng tháng Tứ An để dành được.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 _5 ?1 I$ H& Y" k, D2 S
©2019 Kites.vn | ) B$ I3 n# \5 ]2 E5 I( cAll rights reserved
Triệu Trường Ninh nhất thời không kiềm chế được cười phá lên, đành phải gọi nó tới, nói rằng: “Thiếu gia tuy nghèo, nhưng cũng không cần đến bạc của ngươi. Nếu muốn biểu hiện, vậy thì cẩn thận nghe ta phân phó là được rồi.”
©2019 Kites.vn | ; z& P* W& F0 Q% OAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 x4 H3 S8 ?  w
Triệu Trường Ninh bước vào cửa liền vẫy tay với Tứ An, nàng vẫn nhớ những lời Triệu lão thái gia nói hôm qua: “Con đến tìm Cố nhũ mẫu lĩnh mười lượng bạc... tám lượng bạc, đi mua ít đá, ít ngọc dùng để chạm khắc về đây, không cần tốt quá, mua thêm một bộ dao khắc nữa.”
©2019 Kites.vn | , K# a0 @+ F# t9 q6 C3 @, f( SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 c. `9 E- s1 t. n6 T0 y" oAll rights reserved
Nàng muốn cố gắng luyện tập chữ viết của mình.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ P2 z9 B' [  z0 D& L! @% {: t
! m1 I/ n9 }. m6 H# O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trường Ninh mỗi tháng có mười lượng bạc tiền tiêu vặt, các tỷ muội chỉ có năm lượng, thứ xuất được ba lượng. Có điều một nửa tiền hàng tháng của nàng đều phải dành để mua sách cùng văn phòng tứ bảo‘²’, nửa còn lại dùng để sắm thêm đồ, vẫn là hơi túng thiếu. Lần trước Triệu Thừa Nghĩa đưa cho một trăm hai mươi lượng, chỗ này tiết kiệm để dùng dần vậy.
/ D+ {" {& j9 ^8 H9 p©2019 Kites.vn | All rights reserved
' e+ L+ k/ V2 c& O1 }$ _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tứ An thưa vâng một tiếng, vài bước ra khỏi cửa đi tìm Cố nhũ mẫu lĩnh ngân lượng.
©2019 Kites.vn | 1 Q" m3 x6 Z/ g$ l$ CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ i# M2 g+ y# [/ C% ^  A6 T
Nàng lại ngồi xuống tiếp tục xem những bài thi Hội năm trước, đợi lát nữa đi ăn sủi cảo. Chợt cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, nha đầu đẩy tấm bình phong cho gã sai vặt tiến vào, thì ra là tới đưa đồ: “Gặp qua đại thiếu gia, tiểu nhân tới đưa đồ cho thất lão gia.”
©2019 Kites.vn |   }0 M0 S5 L0 @9 d4 pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 x  v7 T$ r; x
Dứt lời dâng lên một chiếc hộp gấm.
©2019 Kites.vn |   \' T) W2 S8 y7 Y* M3 k; Y" N" |All rights reserved
* ~. n, z, C, Z! N& L8 ?0 G, _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chu Thừa Lễ... hắn định đưa cho mình thứ gì đây?
* {7 u  n: r% b$ ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ l+ l, t6 o' z6 H4 Y: I
Triệu Trường Ninh cầm lấy, trong hộp gấm đặt một cái núm triện‘³’, khắc hình lạc đà, đại khái là một món đồ cổ lỗi thời. Bên trong còn có một phong thư, mở ra chỉ thấy lác đác vài chữ, ‘Chớ lo nghĩ chuyện khoa khảo, tận lực là được.’
4 Z9 H; `2 j% i6 t©2019 Kites.vn | All rights reserved
3 f% m9 q% s; m. C" f- t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chu Thừa Lễ đưa đồ cho nàng để làm gì, còn câu này lại là ý gì đây?
; _# O: o" P; y- F9 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# A! g! L7 f. S" I, r# N
Triệu Trường Ninh cất đồ lại, hỏi gã sai vặt: “Thất thúc chỉ tặng cho mình ta thôi sao?”
©2019 Kites.vn | 5 ?6 P$ e3 l" bAll rights reserved
©2019 Kites.vn | . `2 G' z" h; x! RAll rights reserved
Tên sai vặt kia mới mười một mười hai tuổi, không hiểu chuyện gì cả: “Tiểu nhân chỉ đưa đồ đến chỗ đại thiếu gia, những việc khác tiểu nhân không biết.”
. `9 H. m% b9 K8 [( T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' L9 g; f. ^6 @$ B
Triệu Trường Ninh sai nha đầu thưởng cho hắn vài đồng, tiễn hắn ra ngoài. Người nọ nhậm chức ở Thông Châu quay về, có lẽ là đều tặng lễ vật cho mỗi huynh đệ thôi, nàng cũng không nghĩ nhiều.
3 L2 ]$ X2 t3 l. f1 Y. _  W& W©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" [  g$ Z( j8 p: w* u, @
Sau khi ăn sủi cảo, Triệu Trường Ninh rời khỏi chỗ Đậu thị, đoàn người tiến tới chỗ Triệu lão thái gia thỉnh an.
©2019 Kites.vn | 3 i. L+ G; O( `8 ?All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; T' A( d# J' o) z6 r( J- }2 c
Hôm nay Đông chí phải cúng tế tổ tiên.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ L: D% D8 @. Q
©2019 Kites.vn | + x3 n( m" n2 n4 [2 H6 bAll rights reserved
Lúc tế tổ chỉ giữ lại cháu trai, theo thứ tự lớn nhỏ lần lượt dâng hương quỳ lạy tổ tiên. Triệu Trường Ninh là người đầu tiên trong đoàn cháu chắt, nàng nhận nén hương từ tay nô bộc tiến vào từ đường, nghiêm trang kính cẩn cúi lạy tổ tiên Triệu gia, lại cẩn thận lau chùi bài vị tổ tông, cắt tỉa đám tùng bách ngoài cửa.
& V( p# ~; O! k$ b3 h4 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , e: _. P/ I8 B8 UAll rights reserved
Các đệ đệ khác lúc này mới có thể nối nhau tiến vào.
©2019 Kites.vn | - L5 b8 S; B) p& I0 |All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' r& b4 K$ n# v6 y( t" a1 Z5 o7 i
Đợi tất cả đông đủ, Triệu lão thái gia bắt đầu giáo huấn. Chủ yếu là các tôn nhi sẽ bước vào khoa cử trong chưa đầy ba tháng nữa, căn dặn bọn họ được tổ tông phù hộ, phải nỗ lực học hành.
©2019 Kites.vn | % h, Q, X' e7 c! \6 l2 S6 uAll rights reserved
6 z5 s3 a) S% C% n©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đối với những gia đình như họ, học hành là chuyện quan trọng bậc nhất. Nếu tôn nhi không đỗ tiến sĩ, trong vòng hai đời sẽ suy vong chẳng thể nào cứu vãn nổi, tất cả hóa thành hư không.
©2019 Kites.vn | - k* ~5 Y8 r" M" \: ^+ {; w6 U6 RAll rights reserved
& L% y! Y1 S7 d2 U. N" t7 F" C©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu lão thái gia nói: “Cần nhất là các con phải hăng hái, các huynh đệ cùng nhau học hành, giành lấy tán thưởng của tiên sinh, đó là việc tốt. Đừng để ta biết được các con không chuyên tâm, mấy thứ cưỡi ngựa săn bắn, nô tỳ xinh đẹp đều thu cả lại cho ta.”
3 K# \+ l) i2 ^& H# I2 V2 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& Y4 q. Z" G, K2 \0 V
Ông nhấc tay uống một ngụm trà, “Hôm nay tuy là đông chí, nhưng buổi chiều cũng không thể lơ là, tiếp tục tới trường đọc sách.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ S$ y( }! L, L1 t1 p
©2019 Kites.vn | $ [$ t6 ~, j. ~, A( I$ g. N4 a) RAll rights reserved
Ông vừa nói ra câu này, kẻ lộ sắc mặt khó coi chủ yếu là Triệu Trường Tùng.
1 k( _  x' g+ K. Y+ r©2019 Kites.vn | All rights reserved
9 D  n/ s) V5 N2 z4 Z' Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Gần đây trong phủ trông chừng bọn họ ngày một nghiêm ngặt, Triệu Trường Ninh vốn tận lực học hành, Triệu Trường Hoài ở chỗ Triệu lão thái gia, có ông giám sát hắn. Duy có Triệu Trường Tùng là chịu hạn chế khá nhiều, nô tỳ xinh đẹp trong phòng hắn nhiều nhất, nghe nói đều đã bị đưa hết đến chỗ mẫu thân hắn, Từ thị rồi.
  f1 M! G% Y1 t. @# p+ c" y! A©2019 Kites.vn | All rights reserved
0 E4 D) @" g5 B! l0 R. n3 `; t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bởi vậy số lần Triệu Trường Tùng đến thăm mẫu thân cũng dần dà tăng lên.
9 p) N8 f+ h: N7 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ j9 X) X5 J* q0 C: p2 a
Có điều kẻ này cũng là một người tài giỏi, như vậy mà hắn vẫn có thể đậu cử nhân, hơn nữa thứ tự còn xếp hàng đầu. Quả nhiên là di truyền của cha ruột cực mạnh.
+ h+ m% ^9 S' N9 B©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 e% L- t8 x7 _' S3 C% GAll rights reserved
Thật ra Triệu Trường Tùng không cho chuyện này là đúng, theo hắn Triệu lão thái gia quản quá nhiều việc rồi, mỹ tỳ thì sao? Du ngoạn thì thế nào? Không phải hắn vẫn đỗ cử nhân đấy thôi.
$ K1 B: I! q1 g; s8 W©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 d* y+ Q3 ^6 K  M; {8 R, kAll rights reserved
Triệu lão thái gia chung quy cũng sống hơn nửa đời người, vừa nhìn là biết tiểu tử này không phục, đặt chén trà xuống hừ lạnh nói: “Mấy tiểu tử các ngươi không biết trời cao đất dày, cử nhân Bắc Trực Lệ đã là gì, những học trò lợi hại nhất là ở hai tỉnh Giang Tây, Chiết Giang, mỗi năm trong tam giáp đều có nhân sĩ của Tô Châu, Hàng Châu ở Giang Tây, chiếm quá nửa số tiến sĩ trên toàn quốc. Còn cả hai năm nay, đến thủ khoa của Bắc Trực Lệ cũng thi trượt, tiến được vào thi Đình chưa đến một phần mười! Năm nay các ngươi có thể đỗ hay không còn chưa nắm chắc, chẳng qua nhân lúc khí thế vẫn còn mà cố gắng một phen thôi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; i; v7 R, `1 z: X
©2019 Kites.vn | # W+ B  \# ?3 y/ ~  Y. a& PAll rights reserved
Lời này đúng là hiệu quả, không chỉ Triệu Trường Tùng, Triệu Trường Ninh, mà cả Trường Hoài cũng bị làm cho kinh sợ.
' h* b2 a$ Q3 q% t3 s" g©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 s( T+ h. `+ h/ oAll rights reserved
Thời đại này chưa có bảo vệ hộ tịch, thí sinh toàn quốc đều phải thi chung một chỗ, gặp phải sĩ tử lợi hại của tỉnh nào đó, quả thực rất dễ bị đẩy xuống. Thứ nhất, Triệu Trường Ninh xuất phát từ suy tính an toàn, chưa phát huy khả năng thực sự, quả thật là không thể tin được nhị phòng trong nhà. Thứ hai, nàng biết danh tiếng sẽ mang đến cho người rất nhiều áp lực, trước khi chưa thật sự nắm chắc, nàng không cần thứ danh tiếng này. Còn một điều nữa, đó là chữ viết của nàng chưa được đẹp.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 p* c  U9 F0 c
" V# e5 `# K( g9 I8 y( y( X3 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chữ viết đẹp trong thi Đình đích xác là cực kỳ quan trọng, không thể vì chữ xấu mà bị liệt vào hàng Đồng tiến sĩ nhiều không đếm xuể. Trước khi nàng luyện xong thể chữ Quán các, cũng không định ra mặt quá nhiều, tránh cho mọi thứ trở thành công dã tràng.
# I# v8 V, {! P  U+ Q6 N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% Q$ [* F. `' V! J7 h
Thi khoa cử, thật ra có hai điều quan trọng nhất, một là tài văn chương, hai là mẫn cảm chính trị cùng quan điểm trị quốc.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# L7 Y5 ]* |' s
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 N) N- }+ F2 {1 B9 y: }
Vì Triệu Trường Ninh thi văn Bát cổ, tài văn chương không cần quá xuất sắc, sau khi viết đúng các dạng câu nghiêm ngặt cũng đã khá ổn rồi. Tránh được khuyết điểm tài văn chương của nàng chưa tới.
©2019 Kites.vn | * T1 r$ S  y$ a% O! gAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 F' ?# l% v5 K; n7 D8 sAll rights reserved
Nhưng cái sau nàng rất có tự tin. Nàng học pháp luật chính trị, cũng đủ thông minh và cố gắng, cách trị quốc trong tay có thể phân tích thành văn. Năm ngoái nàng dựa theo đề thi Hội viết một bài sách luận, chuyển cho tiên sinh xem, tiên sinh liên tục hỏi nàng thực sự là nàng viết, đến cuối cùng mới chịu tin, khen ngợi nói: “Thần kỳ, thần kỳ, trình độ cực kỳ cao, bài văn của tiến sĩ e rằng cũng chỉ đến vậy. Đáng tiếc là con nhất thời phát huy, nếu trên trường thi gặp trúng đề này, vậy thì đúng là vận may đã tới.” Sau đó vô cùng tiếc nuối nàng không sinh sớm ba năm để thi khoa cử năm đó.
" Z8 K- ^& O5 v5 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ m2 c  J1 g: g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng ai mà biết kỳ thi năm đó như thế nào. Vẫn nên quay về nỗ lực gấp bội đi thôi.
©2019 Kites.vn | 4 o5 N: S9 N" ^5 C; x/ S2 l, TAll rights reserved
2 p0 H. w- d, j+ Y4 V6 l- v5 }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu lão thái gia thấy đã dọa được mấy người bọn họ, hài lòng gật đầu. Lại nói: “Từ việc này có thể thấy được khác biệt, Đỗ Thiếu Lăng người ta đến đây đã gần nửa tháng, bình thường không có chuyện gì chưa từng ra khỏi Lô Sơn Quán, luôn đóng cửa khổ học. Ta thấy bản lãnh của các con vẫn chưa đủ đâu.”  Lại nhìn sang Triệu Trường Ninh, “Ninh nhi, con là đứa lớn nhất trong các huynh đệ, con phải nhớ làm tấm gương sáng cho bọn chúng.”
©2019 Kites.vn | 6 ]# Y3 [, @2 ]All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ J. ^8 I2 A' xAll rights reserved
Cứ thế dặn dò các tôn nhi xong, mới thả cho bọn họ tới trường. Lại gọi mấy người con trai đến, tiếp tục cặn dặn chuyện của đám cháu chắt.
: v6 G; v3 V3 A, i1 T0 H* ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 z" G; S# j% s$ xAll rights reserved
Triệu Thừa Nghĩa luôn miệng ưng thuận, “Ninh nhi vẫn luôn tận lực học hành, cũng không cần con nhắc nhở nhiều, cái gọi là cần cù bù thông minh, đạo lý này thằng bé vẫn hiểu được.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 w; Y3 k; ~8 ^5 b
©2019 Kites.vn | , W4 h+ B5 }9 Q1 O4 iAll rights reserved
“Ta cũng rất yên tâm về Trường Ninh.” Triệu lão thái gia kỳ thật khá là ưng vị đích trưởng tôn này, nói với con trai cả, “Đại phòng có chỗ nào khó khăn, đến tìm ta là được, chớ để những chuyện khác làm nhiễu loạn việc học của thằng bé.” Sau đó lại chuyển hướng, nói với Triệu Thừa Liêm, “Con nên trông coi Trường Tùng cẩn thận hơn, dù sao nó cũng giành được thứ hạng đầu, chớ để lãng phí tài năng trời cho này. Những lời ban nãy của ta hơn phân nửa là nói nó, quá không được rồi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved  ~* z% A) r" v6 \/ j6 {
( K" C% r! H2 H6 O+ t8 z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Thừa Liêm cười cười. Ông và Triệu Thừa Nghĩa tuy cùng một mẹ sinh ra, nhưng Triệu Thừa Nghĩa được mẫu thân nuôi nấng, ông thì lại được tổ phụ nuôi dưỡng. Hai người không hề thân thiết, đừng nói không thân thiết, trong lòng Triệu Thừa Liêm thậm chí còn có chút khó chịu với vị đại ca này. Lúc nhỏ ông cảm thấy mẫu thân chỉ thích đại ca mà không xem trọng mình, bởi vậy mới nỗ lực học hành. Nhưng đợi đến lúc ông công thành danh toại, mẫu thân cũng đã đi rồi.
& I# k, \! f5 o9 I- N  J©2019 Kites.vn | All rights reserved
) [" O  A8 \+ i, C©2019 Kites.vn | All rights reserved
Giờ nhìn thấy đại phòng suy bại, tuy cho rằng đại ca thật vô dụng, nhưng đồng thời cũng nảy sinh một loại kiêu ngạo.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. ]2 y" S0 p' m! }4 j1 K) D
: {5 I5 q* t- `* b1 @6 A7 X% [$ Z! X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ông nói: “Tùng nhi quả thực có thiên phú, cho dù không đậu, thi thêm vài lần là được thôi. Hoài nhi có tài văn chương, đậu Kinh khôi cũng không tệ. Có thể dạy bảo thêm một chút.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved& ^% f! P* a  {) f: P5 P# w
©2019 Kites.vn | : _7 }: z, m2 F, gAll rights reserved
Triệu lão thái gia thở dài: “Cũng đã vậy rồi, thằng bé Trường Ninh này chỉ đành xem cơ duyên của nó, nếu như không đậu, trở về quản lý điền sản đất đai trong nhà cũng được. Việc quan trọng là con phải trông coi Trường Tùng cho tốt.”
©2019 Kites.vn | ' O) B9 |3 b6 Y  L% iAll rights reserved
! {) D, K# A7 R* j3 h, D8 W- H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hai người bắt đầu thương lượng chuyện quản giáo Triệu Trường Tùng, Triệu Thừa Nghĩa có đôi chút ảm đạm. Đương nhiên ông biết lão thái gia coi trọng Triệu Trường Hoài hơn, vì gia tộc mà cân nhắc.
©2019 Kites.vn | + {+ Y2 `3 A8 W. {( @# c& F* }All rights reserved
' Y, {9 S+ _2 T1 u( G* O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng nghĩ tới việc nhi tử đang vất vả vì mình, ông lại thấy đau lòng cho nhi tử. Nếu được sinh ra ở nhị phòng, chắc chắn có thể sống thoải mái hơn hiện tại. Triệu Thừa Nghĩa chỉ đành nghĩ trở về phân phó nhà bếp làm thêm bữa ăn đêm, hầm thêm vài con chim bồ câu, vài chiếc chân giò tẩm bổ cho nhi tử, để y học hành thật tốt, cho dù không thi đậu cũng phải cố gắng một phen, có thể thay đổi được đại phòng hay không đều trông cả vào thằng bé.
$ U1 d$ U, J7 h6 S: o" @% A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' o$ t* H, ]6 yAll rights reserved
Vì thế trong lúc Triệu lão thái gia và Triệu Thừa Liêm đang thảo luận việc quản giáo Triệu Trường Tùng, suy nghĩ của cha già Triệu lại bắt đầu đi về hướng các món ăn.
©2019 Kites.vn | . u, j; b8 W+ k7 G6 p3 P3 xAll rights reserved
% Y: B" q+ B9 Y3 H% e- I  \/ `©2019 Kites.vn | All rights reserved
***
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 S! [0 ]& v6 M4 ]" ~6 o1 u
©2019 Kites.vn | $ P( H' G5 w+ R7 JAll rights reserved
Một đoàn huynh đệ đã tới trường học gần Tây viện, Triệu Trường Ninh thấy Triệu Trường Hoài cực kỳ thản nhiên, chẳng nhìn nàng lấy một cái, dường như đã không còn nhớ chuyện sáng nay.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' \& \! @6 O% J1 ~5 m$ Y
3 Q4 H) b" {, |. }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lúc đi qua bên người Triệu Trường Ninh, hắn đột nhiên dừng lại: “Hôm nay huynh trưởng thức dậy muộn, có phải đêm qua ngủ không được ngon?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 @# l! S0 C% C  ^& e
©2019 Kites.vn | / Y, o8 v+ r! Z# B( FAll rights reserved
Triệu Trường Ninh cười nhạt nói: “Hôm nay là đông chí, sao nhị đệ không ăn sủi cảo rồi hẵng đi?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved# V" u3 W6 m$ S5 f. T
©2019 Kites.vn | . M, z- X* L0 _+ e2 P( M2 n+ wAll rights reserved
Triệu Trường Hoài nghe ra được dường như y đang trộm cười, mí mắt khẽ giương lên. Hôm nay y lại đi trêu chọc hắn?
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 {" ~7 }$ r6 R; b! [+ O
6 ?% M/ }0 E: V) V+ V+ n( L©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chẳng qua bình thường hắn cũng lười so đo với y, bởi vậy hơi nghiêng người, cúi xuống nhìn chiếc túi thơm đeo bên hông Trường Ninh, sau đó tiến lại gần một bước, uy hiếp Trường Ninh nói: “Đệ thấy chỗ huynh trưởng vẫn còn hai nô tỳ xinh đẹp, cho rằng rất không thỏa đáng, bởi vậy mới xem xét giúp huynh. Đệ còn nghe nói, từng có nha đầu vì câu dẫn huynh trưởng, bị đại thái thái đánh một trận rồi đuổi đi. Cũng không biết có phải huynh trưởng đã bị mỹ sắc mê hoặc... Nhìn chiếc túi thơm này, e rằng cũng là được nữ tử tặng cho?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved' u% z) V! ^: i$ m' b
©2019 Kites.vn | All rights reserved# U( t' c$ `/ u1 u
Lúc nói đến mỹ sắc, lại thấy khuôn mặt của vị huynh trưởng vô cùng tú lệ, như ngọc như tuyết, trong lòng hắn nhất thời nảy ra ý nghĩ hoang đường. Thật ra nói về mỹ sắc, có lẽ không ai có thể bì được người huynh trưởng này.
# o/ q0 F$ F1 V0 c3 Q2 Y& {' w©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ I' @' F# Y. ]+ y; p. p
Thật sự lo lắng một ngày nào đó không để ý, bị kẻ khác bắt đi làm nam kỹ.
# F9 b9 L/ l! B; S! R: p; D& [©2019 Kites.vn | All rights reserved
; f+ Y  {7 N2 G2 h8 H' `/ x% ~; m©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Túi thơm này hiển nhiên là của thứ muội tặng cho, con người ta luôn đoan chính, không biết nhị đệ đang nói đến điều gì.” Triệu Trường Ninh chẳng qua thuận miệng nói một câu, không ngờ hắn lại tức giận. Thứ nàng không sợ nhất có lẽ là bị nữ sắc mê hoặc, nàng vẫn nở nụ cười, “Nhị đệ đọc nhiều sách thánh nhân, chắn hẳn cũng sẽ không suy đoán thái quá chứ? Có điều nếu nhị đệ biết đường chào hỏi, cái gối đầu kia biết đâu ta sẽ tặng cho đệ.”
9 b9 t) G: @! x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 q9 Z! v& d) [2 L0 ^/ J/ Y1 y3 jAll rights reserved
Dứa lời mới đi vào trong trường học.
! x, t" U0 b+ E©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 q6 \) R( y# A4 U, hAll rights reserved
Kẻ này vẫn là uống rượu vào thì mới bớt vô lại đi được.

©2019 Kites.vn | 8 p* |! t! _8 ~( [- X$ DAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 z! w! v9 c# Z6 ?$ s  n3 X* @; E

©2019 Kites.vn | ! H  z: v2 K6 [1 U- AAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& |. w' x" @# f+ v$ B; X0 A$ m
————————————–
" a1 L+ Y% O9 a5 x, J) B©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | % z! e9 @5 z4 d2 LAll rights reserved

©2019 Kites.vn | ! Q3 \' O! g$ x$ b- |' NAll rights reserved
. J4 M0 v7 M& ]. ^( l8 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chú thích: 3
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 x4 ]1 L9 m( C- M. y- \. o$ A4 z
©2019 Kites.vn | 4 |6 n1 }, B: L" EAll rights reserved
(1)
Khoa cử cổ đại lần lượt phân thành ba bảng: “Quế bảng”, “Hạnh bảng” và “Hoàng bảng”.
* O& x- o: _+ ]7 A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ X3 o3 Z; j- t; u& ZAll rights reserved
“Quế bảng” là bảng thông báo danh sách Cử nhân đỗ kỳ thi Hương, bởi vì thời gian yết bảng đúng lúc hoa quế nở rộ nên lấy tên như vậy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& K# _7 Z- ^' u7 k$ Z
& z1 D' |# A& ]& A+ S  s; {©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Hạnh bảng” là bảng thông báo danh sách Cống sĩ đỗ kỳ thi Hội, cũng giống với “Quế bảng”, vì thời gian yết bảng là lúc hoa hạnh nở nên lấy tên như vậy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: D7 G) _# `: d+ w8 ~  ], g0 O
©2019 Kites.vn | All rights reserved  t6 A2 ^0 g- H6 [. }5 o* G( j
“Hoàng bảng” là bảng thông báo những Tiến sĩ đỗ kỳ thi Đình do triều đình công bố, vì bảng được dùng giấy vàng (hoàng) viết nên có tên như vậy. Hoàng bảng cũng được gọi là Bảng vàng, bởi vậy cổ nhân gọi những người thi đỗ Tiến sĩ là được đề tên trên Bảng vàng.
6 C& f- ~+ |8 v, y% _3 F  ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! z$ r. G4 p& y, q/ s
Hóa ra Bảng vàng là được viết bằng giấy vàng sau đó dán lên bảng công cáo, nào giờ tui đều nghĩ Bảng vàng là bảng được làm bằng vàng đó
; @) s, Y" n3 N# G: a©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) i/ V7 ]( ~2 q" |0 P

©2019 Kites.vn | All rights reserved0 u: n& Z, O& T6 r4 f  v, S
* m. m  A: Z: H! P©2019 Kites.vn | All rights reserved

5 s# q. ]8 O4 E" j©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. @: q/ Z" y1 V! p- A
(2) Văn phòng tứ bảo: Gồm bút, nghiên, giấy, mực.
©2019 Kites.vn | ) J  |. T. W+ y: NAll rights reserved
& X4 Q4 j7 N" i, ?©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | ) T9 r' G. O2 _8 Y; G) Y' C! k5 OAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved) i" p2 c3 A: e$ L' X
+ t, e6 j8 u* V/ L©2019 Kites.vn | All rights reserved
(3) Núm triện: Còn gọi là núm ấn, đầu ấn. Bộ phận ở đỉnh ấn, đỉnh triện được điêu khắc trang trí gọi là “Núm triện”. Mục đích đầu tiên khi làm nó, là để thuận tiện khi đóng dấu hoặc để đeo trên người, sau này trở thành một loại thẩm mỹ tất yếu.
) J. `7 N0 b& f8 j* U# c©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) i( a  k! P5 ?) f) F8 X. ZAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved/ ~% U$ P  S. W5 }3 {) Z

* Q' Y; `# a- E9 h" N©2019 Kites.vn | All rights reserved
; K1 U" Q8 y; V: d# s" m©2019 Kites.vn | All rights reserved
*Núm triện khắc hình lạc đà:
©2019 Kites.vn | All rights reserved# f6 Q3 M& A* G" L  ]; V" `! ]

©2019 Kites.vn | All rights reserved' s; Z8 I" m9 v9 X

©2019 Kites.vn | 1 f- R; j5 f0 z* J3 RAll rights reserved

©2019 Kites.vn | 1 P3 y0 C* C3 j* N4 j4 r( IAll rights reserved

Bình luận

me too, tưởng bảng vàng là cái bảng bằng vàng khắc mỗi tên trạng nguyên bảng nhãn thám hoa thôi  Đăng lúc 10-4-2018 03:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 19:42:57 | Xem tất
Chương 12
©2019 Kites.vn | All rights reserved, j* b4 B/ W6 m4 q6 v3 z/ U

+ W3 @5 _0 F' U$ D2 `6 ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh sửa soạn xong thư cụ* của mình, một lát sau tiên sinh cũng tiến vào. Sau đó dưới ánh nắng buổi xế chiều, trong nhà trúc vang lên tiếng đọc bài ê a.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 U4 s- B: D& q3 M4 j7 A7 x; l
©2019 Kites.vn | $ A  E+ a7 [- w: O" I; S. `2 hAll rights reserved
* Đồ dùng học tập như giấy, bút, mực, nghiên.
0 O. o4 @' V0 {3 h©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved1 C) B. d; Y1 \4 W; }; W4 O
Hài tử khi mới học vỡ lòng, mỗi sáng đều phải đọc một canh giờ. Với những người đã đỗ cử nhân như bọn họ mà nói, đọc sách chẳng qua là để duy trì ngữ cảm, đọc được một khắc thì không đọc nữa.
©2019 Kites.vn | / l! L6 L" N8 \All rights reserved
) r( _) l. p3 l  ~2 U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngày hôm qua Cổ tiên sinh đã ra đề bài “Rộng lớn mênh mông, dân gian nào kể hết được công đức của ngài; Cao vời vợi, đâu sánh được thành tựu của ngài, lễ nhạc tươi đẹp mà rực rỡ*.” Cầm bài văn của Trường Hoài viết, giảng cho mọi người chỗ nào viết tốt, chỗ nào viết chưa hay. Văn phong của Triệu Trường Hoài mạch lạc xuất chúng, lại có thể giúp người ta nhận ra sai lầm mà sửa, văn chương viết ra đều thuộc hạng nhất, e rằng ở đây không có ai so được với hắn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! v1 S) H+ S# p: M) Q0 e
©2019 Kites.vn | % N2 Z$ u) k2 OAll rights reserved
* Khổng Tử ca ngợi thành tựu của vua Nghiêu khi đặt ra các quy chế về lễ nghi.
# i3 q, d) f, b3 x1 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved: h' P+ F/ f' C* q
Giống như tất cả các học trò khi bài văn bị đọc lên làm mẫu, Triệu Trường Ninh phát hiện mỗi lần như vậy, vẻ mặt của Triệu Trường Hoài có chút mất tự nhiên. Đặc biệt nội dung chủ yếu của bài văn này đầu tiên là ca tụng thánh nhân, sau đó là ca tụng đương kim thánh thượng, tiếp theo bày tỏ bản thân nguyện vì thánh thượng mà vào nơi nước sôi lửa bỏng đến chết mới thôi. Cổ tiên sinh còn đọc rất hùng hồn, vô cùng mắc ói. Đến Triệu Trường Ninh cũng sắp không nghe nổi nữa nổi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) h) M% t+ K# p2 s' _
©2019 Kites.vn | ! x+ q' K  I! G8 ?All rights reserved
Các đường đệ, biểu đệ phía sau, còn cả cái gì mà con trai của biểu cô của trượng phu của tỷ tỷ, mười một mười hai người, đã sớm không chống đỡ nổi mà mơ màng buồn ngủ. Hôm nay có mặt trời, trong nhà trúc lại được sưởi ấm, không ngủ thì còn làm gì nữa. Triệu Trường Húc vừa từ Thông Châu trở về, tay đỡ lấy gò má, mở sách ra đặt trước mặt, làm bộ như đang tập trung đọc bài, kỳ thực sớm đã đi gặp Chu công!
©2019 Kites.vn | - f& Y/ i) D9 b# P. l; PAll rights reserved
& J8 r, i* k+ W5 b( r©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mấy trò vặt vãnh này sao có thể thoát được con mắt của Cổ tiên sinh, lão đã thành tinh rồi. Liếc mắt nhìn rồi cũng mặc kệ đám học trò phía sau. Quan trọng là bốn người trước mặt, đám đồ trang trí kia muốn ngủ thế nào thì tùy, đừng làm quá trớn là được. Thế là lại đổi một đề phú khác, nói vài câu với mọi người, lấy đây làm đề viết bài phú, sau đó cho tan lớp.
6 ]" K# A: w  D. _5 z3 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - S/ [, i3 Y. s  [$ RAll rights reserved
Mỗi sáng Cổ tiên sinh chỉ giảng một canh giờ, tiếp theo là thời gian mọi người tự học. Đám nô bộc, nha hoàn bên ngoài có thể tiến vào, mài mực hay thêm chút trà nóng cho chủ nhân. Thật ra đám nô bộc nha hoàn cũng thích lười biếng, chủ tử không gọi thì đều trốn ở gian nhà bên sưởi ấm, thường rất ít khi lui tới.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( b) K; M! @. @; g
. M$ H, Z- [1 h2 K©2019 Kites.vn | All rights reserved
Có điều Tứ An lại là một kẻ làm việc rất cố chấp. Nếu thiếu gia đã căn dặn, vậy thì hắn sẽ phải làm. Vì thế Cổ tiên sinh vừa rời đi, Tứ An như thường lệ xách theo làn trúc, bước vào cửa. Trước kia vào lúc này thường chỉ có mình hắn, hôm nay từ bên ngoài lại có rất nhiều nô bộc nha hoàn cùng chen lấn tiến vào, Tứ An bị xô đẩy đến lảo đảo, mờ mịt nhìn bọn họ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 C( `) N( j7 ?4 P
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 {: ^$ f7 E* @+ s: F0 R
...Làm gì vậy? Chuyện gì vậy?
( N7 ]7 L9 ~, Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. z0 u# W" D7 t, q% u) u0 U$ C
Hắn xách theo làn trúc nhỏ đi tới trước mặt Trường Ninh, lấy trà nóng từ làn trúc ra, nhỏ giọng hỏi: “Thiếu gia... hôm nay có cuộc thi đưa trà gì đó sao?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved. r4 J9 q' l  u" U! N8 ?
©2019 Kites.vn | - ~* ^: Z5 S' t2 I( E. TAll rights reserved
Triệu Trường Ninh ra hiệu về phía Đỗ Thiếu Lăng ngồi bên trái mình: “Ngươi nhìn trên bàn của hắn.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved. }# V5 e3 Z: S% N
©2019 Kites.vn | All rights reserved, \; h, ]% s( }, D, m' y. W
Trên bàn của Đỗ Thiếu Lăng đã đặt tổng cộng tám đĩa điểm tâm, năm bình trà cùng ba lò sưởi tay‘¹’, đều nói là thiếu gia nhà mình thuận tiện mang tặng, có điều ánh mắt của đám nô bộc nha hoàn này dính chặt lên người Đỗ Thiếu Lăng không rời, chắc hẳn là muốn trở về vắt óc miêu tả lại cho tiểu thư nhà mình một phen, vị Đỗ tam thiếu gia này là người phong lưu tiêu sái thế nào.
©2019 Kites.vn | * T1 A; f( e+ m/ Z  U+ aAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ Z2 r0 T1 i, {2 q
Vẻ mặt Đỗ Thiếu Lăng có chút bất đắc dĩ, bị người nhìn chòng chọc như động vật quý hiếm nhiển nhiên là không dễ chịu. Hai thư đồng sau lưng hắn, sắc mặt đã rất khó coi.
6 j/ y7 `! T. i: K©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 a% v8 [, R% P: J5 MAll rights reserved
Trường Ninh ngẫm nghĩ một lát, thật ra cũng hiểu được những cô nương này, với bọn họ mà nói, vị hôn phu tốt quả thật là khó kiếm, người gia thế cực kỳ tốt như Đỗ Thiếu Lăng, sẽ không tự tìm tới bàn chuyện làm thân với bọn họ, nếu không chủ động, đến nửa cơ hội cũng đừng mong có được. Điều duy nhất khiến nàng bất ngờ đó là, hóa ra bọn họ cũng không dè dặt như nàng tưởng tượng.
! r0 Q7 U: k! n! q( t$ f: O& U©2019 Kites.vn | All rights reserved
  m* ]8 h) I' V; U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Gia giáo của Đỗ Thiếu Lăng thực sự rất tốt, sách trên bàn đã văng tứ tung cả, vậy mà cũng không nổi giận. Chỉ sai thư đồng xếp lại gọn gàng cho hắn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! Q+ `1 M/ W. i7 Z* C
5 L1 Q* x3 ]8 O( B% Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Dường như cảm giác được Triệu Trường Ninh đang nhìn, hắn đột nhiên nhìn về phía Triệu Trường Ninh. Trường Ninh dời đi tầm mắt, nàng cũng không muốn để Đỗ Thiếu Lăng thật sự cho rằng nàng có chuyện gì đó không thể nói ra.
( Y% y2 ~5 p4 t& K% M5 ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | # M% v) t  Y; n" A5 b- GAll rights reserved
Thật ra hôm đó Đỗ Thiếu Lăng có uống chút rượu, đầu óc không được tỉnh táo, quay về cũng đã nghĩ ra rồi, người ta sao có thể thích hắn được. Chẳng qua đã thành thói quen, thấy ai đó hơi lộ vẻ ân cần với mình sẽ cho rằng người ta có ý với hắn. Huống hồ triều đại này quả thực... nam phong* cũng khá thịnh hành. Nghe nói ở Giang Nam, còn có học trò lấy việc đeo trang sức, thoa phấn làm đẹp, đúng là vũ nhục các bậc thánh hiền. Bây giờ thấy người ta tránh mình như rắn rết, trong lòng cười khổ, lại cảm thấy ngại ngùng giải thích với Triệu Trường Ninh.
) l2 {( x! q& _3 O) N©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | 3 k  k! [' I6 f$ j: R8 bAll rights reserved
*Nam phong: tức nam sắc, chỉ việc yêu đương đồng tính (nam)
©2019 Kites.vn | All rights reserved* L( d4 ~7 I) V2 n- M

: v: m+ M- y5 y  A©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hai thư đồng của hắn vất vả lắm mới thu dọn xong đồ đạc trên bàn, ngoài cửa lại có một nha đầu mặc bối tử ngắn màu vàng nghệ viền xanh, váy lĩnh thêu hoa nhỏ bung rơi trắng thuần, đeo một chiếc khóa ngọc‘²’ bước tới. Nha đầu này hoàn toàn không giống với đám người ban nãy, mắt ngọc mày ngài, dáng dấp yểu điệu. Sau khi nàng ta tiến vào bèn đặt vài đĩa điểm tâm lên bàn, lại lấy từ trong hộp gấm ra một chiếc gác bút bằng gỗ tử đàn, sau đó nói: “Đỗ tam thiếu gia, chủ nhân nhà ta nói tặng chiếc gác bút này cho thiếu gia, tránh để trên bàn thiếu gia lộn xộn làm nhiễu loạn việc học hành, là dùng gỗ Tiểu diệp tử đàn trăm năm khắc nên.”
- c+ |: y! k- Z6 l' V8 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* E0 r, W/ a" U$ N/ }1 P
Triệu Trường Ninh nhìn thoáng qua, liền nhận ra đây chính là nha đầu thân cận của Triệu Ngọc Uyển, vì nha đầu này tâm cao khí ngạo, bình thường nhìn người khác đều thích cao hơn ba phần, bởi vậy góc độ này của nàng ta, Trường Ninh rất quen thuộc.
' ?* i' B, X  d. S+ N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 K& f3 p, K3 U/ ^) UAll rights reserved
Lần này thư đồng sau lưng Đỗ Thiếu Lăng rốt cuộc không kìm nổi nữa, vừa mới thu dọn xong sao lại tới thêm một người nữa, lại nhìn thái độ kiêu căng của nàng ta, bật cười: “Nếu thiếu gia nhà ta muốn dùng gác bút, dù là vàng, là bạc, là ngọc, hễ đã muốn thì lập tức sẽ có. Cũng chẳng đến phiên kẻ khác tới tặng!” Lại nói tiếp, “Thiếu gia đến đây học hành, trái lại không có lúc nào được thanh tĩnh!”
; O% C1 w* Z4 W3 z( x; q. n' `©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - @5 O* Q  G& X7 x9 A; s' I" w9 Q3 SAll rights reserved
Nha đầu kia nghe xong, sắc mặt tức thì trở nên lúng túng, nàng ta đi đến đâu cũng đều được xu nịnh, nào có từng nghe những câu mất lòng thế này!
©2019 Kites.vn | $ n, P. D- J0 c3 C& a0 s& @; }/ aAll rights reserved
5 u4 M$ I, z$ @- p6 }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Những kẻ ban nãy thì cũng thôi đi, nhưng Triệu Ngọc Uyển dù sao cũng là muội muội ruột của Triệu Trường Tùng, Triệu Trường Tùng trước nay luôn cưng chiều muội muội, hắn và Đỗ Thiếu Lăng quan hệ lại không tốt, nghe đến đây liền giận tím mặt, cười lạnh nói: “Đỗ tam thiếu gia muốn vàng muốn bạc dĩ nhiên là có, đến trường trong tộc của chúng ta học, đúng là đã chịu thiệt rồi. E rằng chỗ chúng ta không chứa nổi đại phật như ngài đâu.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 ]. p) d  w% Q- j3 [+ L' O- w) B
; |  b! S% P- \( P©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh nghe thấy thì nhíu mày, thư đồng kia nói chuyện quá gai góc, quả thực không dễ nghe. Có điều dù sao Đỗ Thiếu Lăng cũng là khách, lời này của hắn mùi thuốc súng cũng nồng nặc quá rồi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 \1 q: K5 k4 g4 I7 Q
©2019 Kites.vn | 8 y) z  W) ~- D5 U* U( \All rights reserved
Triệu lão thái gia luôn dặn dò nàng là đại ca, phải quản chặt đám đệ đệ này, nếu như không quản, để náo loạn lên đúng là không ra cái dạng gì.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! K+ v% S/ ]/ F+ S' [$ V
1 L3 l# I$ @+ ~" ]2 l, j9 M4 I+ X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh nói với Triệu Trường Tùng: “Tam đệ, chuyện này bỏ đi. Nhắc đám nô bộc nha đầu bên ngoài đừng tiến vào là được.” Lại chắp tay với Đỗ Thiếu Lăng, “Đỗ tam thiếu gia lượng thứ...”
©2019 Kites.vn | . V# ~, G: U. }" JAll rights reserved
©2019 Kites.vn | : t, h" r7 Z& c2 w  N3 BAll rights reserved
Tâm trạng Triệu Trường Tùng mấy ngày nay vốn đã không tốt, tức giận một cước đá văng chiếc ghế, chỉ vào Triệu Trường Ninh nói: “Huynh đừng có cầm lông gà ra làm lệnh tiễn với ta*, nghĩ mình là huynh trưởng của ta thật sao, còn dám ra cái vẻ đích trưởng tôn. Trong Triệu gia huynh được xem là cái gì? Ta dạy bảo thứ này huynh ngậm miệng lại cho ta! Bình thường kính huynh mấy phần, huynh tưởng là có thể quản được ta thật chắc?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 v) |& G7 l4 {+ J/ f

©2019 Kites.vn | # v# }2 E; l+ z# V+ hAll rights reserved
* Chỉ một người dựa vào chức quyền, hoặc quan hệ với một người nào đó, dùng khẩu khí kiêu ngạo để ra lệnh hoặc sai khiến người khác.

6 B! I! Z1 U; k+ r5 G# I©2019 Kites.vn | All rights reserved
% ]& E2 [' ~4 k©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hắn nổi giận nói chuyện không thèm lựa lời, Triệu Trường Ninh vốn là vì giữ gìn thể diện gia tộc, nghe đến đây sắc mặt cũng lạnh như băng, nhưng chưa đợi nàng nói tiếp, Triệu Trường Húc nghe thấy nàng bị mắng chửi không cam lòng, cũng từ phía sau đứng lên: “Tam ca uy phong thật lớn, đại ca giúp huynh xử lý tàn cục, huynh lại đi chỉ trích đại ca không đúng? Không phải có mấy đồng tiền bẩn, mò được cái chức quan thôi sao, huynh đã cho mình là bá vương trong nhà rồi? Tôn ti lớn nhỏ cũng không cần để ý? Đệ cũng muốn xem xem, lôi đến trước mặt tổ phụ cuối cùng là ai có lý!”
( }2 O+ t! a7 z9 _4 D" g: p©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: J: T9 Z, Q- U9 J( m% o
Đỗ Thiếu Lăng đương nhiên cũng khó chịu, hắn đến nhà nào mà không phải lấy lễ đối đãi? Có điều thư đồng kia của mình cũng là kẻ gây rắc rối, nhịn một chút chẳng phải xong rồi sao, hà cớ gì phải nói ra. Hắn trừng mắt nhìn thư đồng kia một cái, thư đồng thấy đã rước tới phiền toái cho thiếu gia nhà mình, hiển nhiên cúi đầu không dám nói thêm câu nào.
©2019 Kites.vn | # k( o4 H/ a+ ^# V* d* \All rights reserved
# F, ?$ P* @) g( C©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Tùng lại nhằm vào Triệu Trường Húc, cười gằn nói: “Ta cũng không biết, trong nhà này từ bao giờ đến lượt ngươi chen miệng? Đến cả đích phòng cũng chẳng phải, ngươi còn định nhảy ra hô hào chính nghĩa?”
0 E, ?+ U$ Z- h  m3 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
$ R+ D4 e! r+ O) D5 G$ H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Húc ở bên ngoài đã hình thành tính nóng nảy, lập tức túm lấy vạt áo Triệu Trường Tùng: “Miệng ngươi sạch sẽ chút cho ta! Ta là con thứ phòng thì làm sao, ta vẫn có thể đánh cho ngươi sao bay đầy trời như thường!”
' ^4 E' d5 W: t1 h9 s2 B* ~8 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn |   O/ ]% v* P  k1 cAll rights reserved
Bên này biểu ca Từ Minh của Triệu Trường Tùng đứng bật dậy: “Quân tử động khẩu không động thủ, tứ biểu đệ sao có thể giống với đám lưu manh đầu đường! Tam biểu đệ cũng chỉ muốn dạy dỗ thư đồng kia, các ngươi kẻ nào cũng như có thù với tam biểu đệ vậy, theo ta thấy thư đồng kia nói năng quá lỗ mãng, chẳng lẽ là trường trong tộc ta mời Đỗ tam công tử tới học sao?”
) {, N2 @1 Z/ J  O# }©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( l  K. R- e# E" p
Đỗ Thiếu Lăng thấy đã liên lụy đến mình, cũng bực bội, thở dài cười một tiếng: “Trường học trong kinh thành cũng nhiều, không hẳn buộc phải tới chỗ các ngươi, chẳng qua lão thái gia và phụ thân ta có chút giao tình mới tới đây học. Không ngờ Triệu tam thiếu gia lại là người miệng lưỡi chẳng bỏ qua ai, ân oán giữa chúng ta coi như đã rõ ràng rồi!”
©2019 Kites.vn | 7 c, Y  y1 Z: E- v  e0 t! r8 t" mAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 d2 w% X2 l$ s2 B
Đây là chuyện gì vậy? Trước khi thi căng thẳng quá, kẻ nào cũng phải gây ít chuyện mới thấy dễ chịu?
©2019 Kites.vn | All rights reserved: F( z3 z5 w+ I
4 j; S' R6 ^- k* _4 J  @9 o0 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh cảm thấy vô cùng nhức đầu, chung quy đều là người trẻ tuổi, tính tình y hệt như thùng thuốc súng vậy!
©2019 Kites.vn | All rights reserved* w& J4 L' y* _4 M& a$ m: ~3 U
$ `6 ^5 K0 w# W1 t: }& U. p©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Các ngươi ngồi cả xuống, đừng ầm ĩ nữa!” Triệu Trường Ninh lớn giọng hô ngừng, nhưng cả đám đã kích động lên rồi, căn bản không còn ai nghe nàng nói. Triệu Trường Húc vung tay đánh Triệu Trường Tùng, Triệu Trường Tùng đương nhiên là đánh trả, Từ Minh cũng xông lên hỗ trợ. Mà Đỗ Thiếu Lăng thực hành theo câu “Kẻ thù của kẻ thù là bạn”, lập tức phái nô bộc đi giúp Triệu Trường Húc. Sau đó Đỗ Thiếu Lăng cũng bị kéo vào cuộc chiến. Sách, bút, giấy bay loạn xạ khắp phòng.
% V! [& {8 j. p. i8 }* a4 Q; r$ s  _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) [2 z) J8 Y# J9 B8 W6 S" U" I- X1 ~
Đám nô bộc nha hoàn giương mắt nhìn đờ đẫn, kẻ lanh lợi một chút đã chạy đi gọi người.
©2019 Kites.vn | 0 K0 U+ U# h; W) F" v) m  |All rights reserved
5 l1 i6 n" G& \  G, l©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh liếc Triệu Trường Hoài một cái, tên đệ đệ này rất thông minh, trước sau bo bo giữ mình, nhưng mà hắn nhìn Triệu Trường Tùng không vừa mắt, Đỗ Thiếu Lăng lại là bạn của hắn. Bởi vậy kỳ thực là giúp Đỗ Thiếu Lăng. Dường như cũng không có ý khuyên can, ngược lại còn quay đầu thì thầm với Đỗ Thiếu Lăng.
©2019 Kites.vn | 5 T$ J. \: u: Q+ I( sAll rights reserved
  Q+ K! {) B% c" y' _  m8 }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Được rồi! Triệu Trường Ninh không khuyên giải nữa, đánh thì đánh đi, dù sao kẻ nào cũng không thèm nghe nàng khuyên, nàng phất tay lệnh cho đám người muốn xem náo nhiệt nhanh chóng lui ra ngoài.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 I7 W) D/ k; b- s
©2019 Kites.vn | All rights reserved& R$ a" v' i& q+ H( Y! F8 N; z
Từ Minh bên kia đã quăng ra một khay rửa bút, một tay nhấc lên thước gỗ của tiên sinh. Nô bộc của Đỗ Thiếu Lăng thấy gay go rồi, hô to một tiếng: “Cầm ghế gỗ lên, kẻ này động binh khí!”
$ q& z8 t: g) I" F& I+ G©2019 Kites.vn | All rights reserved
" W* t8 H( y! U3 ?" o9 c* i" H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bên này Triệu Trường Tùng lại ném ra một khối chặn giấy, Triệu Trường Hoài vung tay lên đỡ, chặn giấy liền bay thẳng đến cái trán của Triệu Trường Ninh, Triệu Trường Ninh thụt lùi hai bước, một tay che lấy mặt, chặn giấy kia cũng không biết làm bằng loại đá gì, khắp cánh tay nhất thời bị đập đến phát đau, dù sao vẫn tốt hơn là mặt bị đập. Nhưng Triệu Trường Ninh lại bị đánh cho đâm vào tường, đau đến hít vào một hơi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  k+ x. V3 Q' i9 p& G
3 X+ n. e: X; k0 i& V, U4 J7 i4 O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Được lắm, Triệu Trường Hoài, quả nhiên là tên đệ đệ tốt!‌ ­

& G2 _: m4 F: e' C( T( F©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 j& m" h3 h* K$ g4 Z' @$ f

©2019 Kites.vn | / o$ A2 X1 l: f. PAll rights reserved
©2019 Kites.vn | & Q: i$ b# t" p* d  k1 d$ h8 zAll rights reserved
—————————————-
©2019 Kites.vn | 0 f0 |' q. G) sAll rights reserved
* k+ R8 B/ y0 B3 q4 l6 l©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) ?5 ^6 o) n/ z. I) t' `All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 O6 H% a0 ?- I  iAll rights reserved
Trâu bò đánh nhau quả nhiên là ruồi muỗi chịu thiệt
6 D5 |" y! \9 a©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 [' i, D/ ~# m! ?) z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chú thích: (2)
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ L' M/ C) N# O
©2019 Kites.vn | All rights reserved- D2 `$ l, H, `1 B3 P; G
(1) Lò sưởi tay:
Nguyên văn 暖手炉 (Noãn thủ lô)
©2019 Kites.vn | All rights reserved( u: H/ V0 f7 H8 z; Z& z
Bên trong đặt than củi, khi dùng bọc một lớp vải bông bên ngoài.
% D1 Z9 j3 B& q' W) S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! ?# B, L+ d. g6 iAll rights reserved

1 S( r' |2 z8 a2 B: i  R©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | " B8 w3 R2 u9 ~  I$ M7 W+ fAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& ]5 q- ]$ S; ]8 s: p, E
(2) Khóa ngọc: Hình dáng giống chiếc khóa.

©2019 Kites.vn | All rights reserved6 N% d1 F2 P' R4 @3 ^7 D
©2019 Kites.vn | 7 j0 i' i! h0 S) ?& c' ^- o- MAll rights reserved

©2019 Kites.vn | ( L7 e* J# K5 R( j" q8 _All rights reserved
! A4 |/ U0 O3 C% F# K. {3 T1 R8 F©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 19:45:25 | Xem tất
Chương 13
©2019 Kites.vn | All rights reserved: Y+ f7 X6 K6 l4 x. [9 x; m

©2019 Kites.vn | All rights reserved# q$ C, a( E" G/ E& b4 s  P
Đợi đến khi Tề quản sự bên cạnh Triệu lão thái gia dẫn người chạy đến, trong phòng đã trở thành một mớ hỗn loạn, mấy vị tổ tông lập tức bị kéo ra, trưởng bối theo tới là tam thúc Triệu Thừa Thủ, thấy con trai gây ra bãi chiến trường lớn như vậy, lạnh lùng trừng mắt lườm Triệu Trường Húc. Sau đó tới nhận lỗi với Đỗ Thiếu Lăng: “Là đám tiểu tử nhà ta có lỗi, bọn chúng đứa nào cũng đáng đánh cả. Đỗ thiếu gia hãy về Lô Sơn Quán nghỉ ngơi trước, lát nữa ta sẽ dẫn mấy kẻ không biết xấu hổ này đến xin lỗi cậu.”
©2019 Kites.vn | + k* ^9 z" ]1 u- Q+ d/ E' fAll rights reserved
0 S- n( r' v) C% a2 O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bên kia Triệu Trường Tùng bị đánh đến xanh tím cả trán, cười lạnh nói: “Tam thúc, lời này thúc tự mình nhớ lấy, ai muốn xin lỗi hắn người đó tự đi, ta không đi!”
©2019 Kites.vn | ' D5 G! v3 Y* I: y. NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& w8 Z9 ]3 E- w4 @
Triệu Thừa Thủ càng thêm tức giận, áp giải tất thảy những kẻ gây chuyện này, bao gồm cả Triệu Trường Ninh đi tới chính phòng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: w: B8 a$ H, ~- N; L- h8 K7 J+ A6 P
9 J# g! V$ Y: Z  ~& z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Dọc đường đi Triệu Trường Ninh ôm lấy cánh tay, khuỷu tay đau nhói từng cơn. Nếu như dùng sức lực thông thường, đương nhiên cũng không đau đến thế, e rằng Triệu Trường Hoài chính là cố ý.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ X7 a5 N  Z% Z# t4 b7 y" x
/ Q+ m9 M- `% Y1 B6 v4 d0 i+ l' E©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng khẽ nhắm mắt, cũng không rõ bản thân có phải đang tức giận hay không, sớm đã biết Triệu Trường Hoài hận nàng, không ngờ lại hận đến như vậy.
- L5 `# f, V) ~, G: U©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ t& W( D5 [7 Q. D* k* K' X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chẳng lẽ Triệu Trường Hoài cũng hận Ngọc Thiền đến mức này? Lẽ nào cũng hận hai tỷ tỷ như thế? Không hề. Triệu Trường Hoài ngược lại khá khách khí với Triệu Ngọc Thiền, chưa chắc hắn sẽ làm khó dễ một cô nương. Tính toán với nam tử thì là mưu tính, tính toán với nữ tử thì là tiểu nhân, bọn họ đều là con cháu của đại phòng, cùng nhau kế thừa đại phòng. Chẳng qua Triệu Trường Hoài cảm thấy đích trưởng tôn như nàng quá kém cỏi, không gánh vác nổi cái thân phận này.
©2019 Kites.vn | $ G8 u9 G9 a! f5 M" v+ `# z0 \# e6 k, OAll rights reserved
2 y% c; @, d+ ^7 e  q; T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tới chính phòng, lão thái gia hôm nay lại chưa trở về, ông đã đến chỗ đồng môn ngày trước uống rượu, người đợi ở chính phòng là nhị thúc Triệu Thừa Liêm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ B7 D8 m2 [) I- S/ Z
©2019 Kites.vn | All rights reserved; ]+ @. x: _8 O9 p- ?4 ]
Triệu Thừa Liêm dù sao cũng đã làm quan nhiều năm, không nói gì cả, phất tay ra lệnh kéo năm người bọn họ, kể cả Triệu Trường Ninh đi phạt quỳ.
©2019 Kites.vn | $ {. R2 T6 f6 o6 _9 W, y+ P4 tAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 y: l5 J, i8 A$ ]9 a# m3 f3 iAll rights reserved
Triệu Trường Húc không phục: “Huynh trưởng vốn là khuyên bảo tam ca, cũng đã ngăn cản chúng con, tại sao cũng bị phạt quỳ? Huynh ấy lại không đánh nhau, việc này do ta gây nên, không liên quan gì đến huynh trưởng.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 a. d6 b  x! x' t. r
©2019 Kites.vn | All rights reserved: b3 C# S0 l' `8 p+ _: }+ x$ E; ^, M
Ánh mắt lạnh nhạt của Triệu Thừa Liêm nhìn về phía Triệu Trường Ninh: “Ninh nhi, ngươi là đích trưởng tôn, vốn phải quản tốt các đệ đệ, ngươi nói cho ta biết, trong trường học xảy ra chuyện ngươi có nên quỳ hay không?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved* m3 F+ v: C" C! U1 o. F) H
* [. w8 Y! g0 @4 W/ X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh ngăn lại Triệu Trường Húc đang muốn nói tiếp, đáp: “Nhị thúc dạy bảo rất đúng, ta nhận phạt.”
! }3 j3 i! [7 B" ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 i9 c( p7 }% E. K
Trên đường bị đuổi tới nhà thờ tổ, Triệu Trường Húc thấp giọng nói: “Đúng cái gì chứ, đâu phải huynh chưa từng khuyên giải, mọi người không nghe thì thôi, tại sao còn bắt huynh phải quỳ!”
©2019 Kites.vn | ' F( {) u5 a7 r$ @* A1 Y1 s4 uAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 w  \2 b) V& j, n% LAll rights reserved
“Nếu ta không quỳ, Trường Tùng sẽ là đích xuất duy nhất của đích phòng bị phạt quỳ, nhị thúc không muốn như vậy.” Triệu Trường Ninh thở dài nói, “Quỳ thì quỳ, cũng đâu phải chưa từng quỳ bao giờ.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ X; Z, S$ @4 [% U  C' ~  T
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ O8 p( _8 F5 P4 O# `5 d# }
Việc quỳ ở từ đường với nàng cũng là làm nhiều thành quen, đến từ đường liền quỳ xuống đầu tiên, theo sau là Triệu Trường Húc quỳ ở bên cạnh.
9 \1 \  K. I  S" m% V- W3 \8 `' u©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' ^& K! M/ [% Q' F1 f% Z
Trường Ninh nhắm hai mắt lại, sau đó mới hỏi: “Ban nãy là nhị đệ cố ý phải không?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved: u+ y6 Q9 Q  t8 ]2 X# p% ^- v; R5 K
( N* A- ~1 C/ q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Hoài nhìn thẳng trước mặt: “Chặn giấy đánh về phía đệ, đệ cũng không còn cách nào, nhất thời sơ xuất làm ca ca bị thương, cũng không phải là đệ cố ý. Ca ca thứ lỗi, vết thương không nặng chứ?”
& V. p! _, ]) Z+ p, E# S6 `5 Z% o©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " {+ i6 _' d% ]5 p$ e2 RAll rights reserved
Triệu Trường Ninh nghe xong cười một tiếng, không nói thêm câu gì.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; v; H$ v2 F! I9 R) `# f2 b$ \
# h( M" b9 K1 I6 B3 `8 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hôm nay phải quỳ đến tối muộn, Triệu lão thái gia mới vội vã trở về, chưa kịp uống hớp trà, đã nhanh chóng dẫn theo ba huynh đệ Triệu Thừa Nghĩa đến từ đường.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& `) I3 C$ l" S
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 A9 A8 b5 h) t% p0 Y
Lúc Triệu lão thái gia biết tin quả thực là nổi giận đùng đùng, sắc mặt trái lại âm u không nói lời nào. Ông vừa uống trà, vừa nghe quản sự kể lại mọi việc trước đó.
©2019 Kites.vn | 8 ?( E. F- {  `1 W1 t. CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ; X  O0 O! Y: |All rights reserved
Triệu lão thái gia không biết quy củ trong nhà đã hỏng đến mức này, chỗ các nữ nhi ông không tiện quản, Triệu lão thái thái lại mất sớm. Ai ngờ để cho mấy người con dâu trở nên ngông cuồng, làm ra việc mất thể diện đến bậc đó. Sắc mặt ông tái xanh, lạnh lùng nói: “Đi báo với thái thái các phòng, hễ là kẻ tặng đồ, đều nhốt lại chép Nữ giới cho ta, không chép đủ năm mươi lần, tết năm nay cũng không cần đón nữa!”
©2019 Kites.vn | ) s3 X; _0 t$ n( W+ {! jAll rights reserved
$ t; n6 E! u0 m2 P+ p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đặt mạnh chén trà xuống bàn, tay chỉ vào mấy tôn nhi đang quỳ: “Về phần các ngươi, ta thấy bây giờ đánh chết luôn là tốt nhất! Đỡ phải ra ngoài làm mất hết thể diện của tổ tông Triệu gia!”
©2019 Kites.vn | 6 V! Q' W  o& f/ l' HAll rights reserved
1 o9 z5 L9 N% d9 \$ d©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hai người Triệu Thừa Nghĩa, Triệu Thừa Liêm lập tức tiến lên khuyên ông bớt giận, Triệu Thừa Liêm ở bên cạnh chậm rãi nói: “Chuyện này là do Tùng nhi không đúng trước, con sẽ phạt nó mười trượng, Ninh nhi chưa tận tâm trông nom các huynh đệ, e là cũng phải phạt mười trượng. Tất cả những kẻ còn lại đều phải nhận phạt, không thể dễ dàng bỏ qua!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 V" O7 f7 a! }' [
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 x# R  g; H: {7 e+ o
Triệu Trường Ninh nghe thấy những lời của nhị thúc, nhất thời siết chặt bàn tay.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: G5 [3 R7 d9 r! y& K6 b5 R
$ G3 A0 M) E6 `0 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Thừa Nghĩa nghe xong trong lòng nôn nóng, con của ông ban nãy không hề làm sai, sao nó cũng phải chịu phạt! Dù phạt cũng không nên phạt mười trượng như Triệu Trường Tùng, như vậy sao mà công bằng được!
6 i4 h- H# n# U( Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
" [+ ]  u8 j' ]' D0 C3 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lời này ông không nói ra, nhưng Triệu Trường Húc lại là người thẳng tính. “Tổ phụ, huynh trưởng đã ngăn cản rồi, tại Triệu Trường Tùng mắng huynh trưởng ‘Là cái thứ gì, không quản được trên đầu hắn’ căn bản không hề nghe huynh trưởng nói. Lời này của nhị thúc có ý gì? Huynh trưởng vì giữ gìn thể diện gia tộc, lại phải chịu cùng hình phạt với tên khơi chuyện Triệu Trường Tùng này sao? Đây là kiểu làm việc gì vậy?”
; Y: X1 Z' ^: _/ U. k* G2 U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn |   ?+ c' g$ V0 Y" JAll rights reserved
Triệu lão thái gia bỗng nhiên mở to mắt, nhìn thoáng qua Triệu Thừa Liêm.
©2019 Kites.vn | 9 v# `8 ~8 X+ L# t( NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | % p/ w. e; n* q7 I1 T- IAll rights reserved
Gần đây bầu không khí trong nhà luôn không yên. Chẳng qua là từng phòng bắt đầu nổi tâm tư riêng mà thôi. Có điều hành động của nhị phòng làm ông có phần thất vọng.
( M( [# l2 }7 y; n7 S! T©2019 Kites.vn | All rights reserved
: `" Y8 ^( I7 ?! ]0 @7 z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sau đó ông nhẹ giọng nói: “Ninh nhi, ai bảo con quỳ.”
* D$ D1 ^# T9 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ( I1 G* x( e) H5 S! h. v% lAll rights reserved
Triệu Trường Ninh không biết Triệu lão thái gia có ý gì, nghe những lời ban nãy của nhị thúc, trong lòng trở nên rét lạnh, hết lần này tới lần khác nàng đều không thể phản bác trưởng bối. Chỉ đành nói: “Con chưa quản tốt các đệ đệ, là nhị thúc bảo con quỳ.”
©2019 Kites.vn | 8 G: ^% v, x: L) m1 r: m4 T7 `/ ]All rights reserved
  ~5 {. ?  V( F7 i+ T6 A  i©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Con là đích trưởng tôn.” Triệu lão thái gia nói, “Trong nhà này, không phải ai cũng có thể bảo con quỳ. Ngoại trừ ta, phụ thân mẫu thân con, còn ai có thể bắt con quỳ đây?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ E+ I$ }; _; m+ s3 G
' y7 y1 G+ ?! H2 {2 W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh mím môi, sống lưng vươn thẳng tắp.
©2019 Kites.vn | 4 O4 p! ^  Z8 F4 m% r1 YAll rights reserved
$ ]: J) |$ J" z/ W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng đột nhiên cảm nhận được, một loại sức nặng của thân phận mà trước nay nàng chưa từng cảm thấy.
0 L, e. v  m0 p4 ?0 G5 G9 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | : O) h. V; K% qAll rights reserved
Triệu lão thái gia nhắm mắt lại, “Đứng lên cho ta, lấy ra dáng vẻ của đích trưởng tôn!”
4 r1 d% z/ `1 p' r©2019 Kites.vn | All rights reserved
; [7 F; K5 m6 c. I: O8 W$ H# s' v©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh thưa vâng một tiếng, sau đó đứng dậy.
©2019 Kites.vn | : j5 @7 Z6 `: v2 y7 ^# ^; ?All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 `8 [1 }0 D$ w- R% ]All rights reserved
“Tề quản sự, lấy gia pháp tới cho ta.” Triệu lão thái gia nhìn về phía Triệu Trường Ninh, “Con hãy thi hành đi, mỗi kẻ đánh mười roi, Triệu Trường Tùng, Triệu Trường Húc thêm năm roi nữa.”
. X' k/ s3 T; B0 d9 ~0 k©2019 Kites.vn | All rights reserved
: Z) A; S6 W( {) w; z, ?. h©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Tổ phụ, con không phục!” Triệu Trường Tùng nhìn Triệu Trường Ninh một cái, lạnh lùng nói: “Thư đồng của Đỗ Thiếu Lăng chẳng lẽ không sai? Nói trường trong tộc của nhà ta không tốt, không tốt thì hắn đừng có tới, con cũng chỉ bảo vệ Triệu gia ta mà thôi. Nếu trường học tốt nào hắn cũng có thể vào được, tại sao cứ phải chịu thiệt thòi tới trường chúng ta!”
©2019 Kites.vn | * Y% B% y! ^5 C. |All rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 G1 k) p1 l# ^9 N7 O/ p) jAll rights reserved
“Ngươi bị phụ thân mẫu thân chiều hư rồi!” Triệu lão thái gia bị hắn cãi lại, cười lạnh nói, “Đỗ gia có thân phận gì, ngươi sánh được sao? Triệu gia sánh được sao? Hắn nói hai câu trường học không tốt thì làm sao, ta cho ngươi biết, cho dù hắn có mắng tới trên đầu ngươi, ngươi cũng phải nhịn xuống cho ta! Phụ thân của Đỗ Thiếu Lăng hắn là Thị lang Lễ bộ, ngươi nhìn người ta xem, khiêm tốn lễ độ, ban nãy trên đường cũng đã nói với ta, chuyện này một nửa lỗi sai là ở hắn. Còn về phần ngươi, cho dù ngươi có đỗ Trạng nguyên thì thế nào! Ta nói cho ngươi biết, có học giỏi đến đâu chăng nữa, ngươi cũng chỉ là một cậu ấm có học hành mà thôi!”
©2019 Kites.vn | , q9 ~& `. b* Q' D7 M% O, Z8 W& tAll rights reserved
: z) G9 A7 a( y" I4 n3 x©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Tùng sắc mặt khó coi, không dám tranh luận nữa.
$ q* |1 j6 h" O% G$ F3 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 B) j. m3 x0 mAll rights reserved
“Ngươi còn dám nói Triệu Trường Húc là con cái thứ phòng, không có tư cách nói chuyện. Ta hỏi ngươi, trong nhà này có huynh đệ nào mà ta không đối xử như nhau? Lời này của ngươi rốt cuộc là nghe được từ đâu, ta còn không dám xem nhẹ bất cứ huynh đệ thứ xuất nào, vậy mà ngươi lại dám? Ngươi còn có mặt mũi hơn lão thái gia ta rồi sao?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved- B) s* e- O5 c6 |: i6 d6 w5 J
©2019 Kites.vn | $ f4 [) n1 q4 ?! _8 ^All rights reserved
Trước khi Triệu lão thái gia về hưu đã đảm nhiệm chức Cấp sự trung Hộ bộ, là một ngôn quan. Bởi vậy những cái khác có thể không hiểu, còn về việc mắng người, có lẽ quả thật không có mấy ai hơn được ông. Lại chỉ vào Triệu Trường Tùng tiếp tục nói: “Ngươi còn dám nói huynh trưởng của ngươi không có tư cách quản ngươi? Tôn ti lớn bé, đều bị ngươi quăng cho chó gặm rồi sao? Nó không có tư cách quản ngươi? Được, hôm nay ta sẽ cho nó tư cách!”
©2019 Kites.vn | * C# t* }8 l. X2 ^, [+ B$ mAll rights reserved
! d- L5 _' T7 o" z) j3 O7 D9 C©2019 Kites.vn | All rights reserved
Dứt lời lại hô: “Tề quản sự, lấy đối bài‘¹’ của ta ra đây!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ [) h: ~: ~* v
©2019 Kites.vn | & J5 X& l& u( K- r+ p4 [( ?+ `6 pAll rights reserved
Lấy đối bài tới để làm gì?
©2019 Kites.vn | All rights reserved# k  i6 a+ j- A. [4 |1 ]3 m2 r+ s  Z
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 P7 W4 P" c# }3 r8 ]  }
Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, trong lòng Triệu Trường Ninh đã nhanh chóng vụt qua một tia sáng mặt trời, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nghiêm túc, đoan chính của Triệu lão thái gia.
6 D/ V; `- @$ {  r/ f1 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | + A( `5 ^. f3 p0 X! H$ M' Q' u( b. DAll rights reserved
Tề quản sự mang gia pháp và đối bài cùng tới, đối bài kia nhìn có vẻ khá tầm thường, chẳng qua được làm từ gỗ Lê hoa vàng, mặt trên dùng tiểu triện khắc hai chữ ‘Triệu phủ’. Triệu lão thái gia cầm ở trong tay, lại gọi Triệu Trường Ninh tới: “Ninh nhi, đến trước mặt tổ phụ.”
©2019 Kites.vn | - i' l5 q% b4 b" @" f3 HAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ K. ~/ ~9 G* C' i& r
Triệu Trường Ninh tiến lên vài bước, đã đoán được tổ phụ định làm gì. Đối bài có thể sai khiến quản sự, bà bà trong nhà, có thể trừng phạt hạ nhân, có thể xử lý công việc lớn nhỏ, chi tiêu của phủ. Đối bài này bình thường do Triệu lão thái gia cất giữ, đến cả hai người con trai cũng chưa từng được cầm.
©2019 Kites.vn | % L$ S- {! {& E/ W4 cAll rights reserved
+ c1 J* H0 j& K0 L4 A, `9 ]1 K' g# S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ông chậm rãi nói: “Con còn phải học hành thi cử, tổ phụ sẽ không để con quản lý sự vụ. Nhưng đối bài ở trên tay con, hễ là huynh đệ nào không nghe lời con, nô bộc nào không nghe con sai bảo, con không cần bẩm báo với ta nữa, cứ việc xử lý là được, muốn đánh muốn phạt thế nào đều tùy con.”
8 J2 O8 V- u# Z# E. s©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" V5 O' N, ^6 w3 W6 k. _
Quả nhiên là muốn đưa cho nàng!
©2019 Kites.vn | All rights reserved( B, H2 R3 U" G1 R) }
©2019 Kites.vn | # S  Z5 A  A" H# Z: o& m0 `/ ^All rights reserved
Triệu Thừa Liêm bên kia không nói lời nào, Triệu Thừa Thủ bên này đã không ngồi yên được nữa: “Phụ thân, làm sao có thể đưa vật này cho y?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved% N2 Q; F) E% J9 [- |
©2019 Kites.vn | 6 O5 V9 D2 h, S* p$ @% |# [! GAll rights reserved
Triệu lão thái gia đang gia tăng lợi thế cho thân phận của nàng, sao nàng lại không biết được. Ông muốn nàng tới trấn áp mấy người đệ đệ này, muốn nàng vực dậy thân phận của đích trưởng tôn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 f' t2 B( B1 R# [+ M# @' V- M* B! P
. c/ j7 d& K" V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đối bài được đặt vào lòng bàn tay nàng. Tiếp theo là một chiếc roi da bò xù xì cuộn tròn, mang theo chút dấu vết năm tháng.
/ b& \0 U' n$ e1 D: U3 s) Z! `# i©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; o! I( U0 ?6 ]5 d
“Ta hỏi lại lần nữa, còn có ai không phục?” Triệu lão thái gia đảo mắt qua ba người còn lại. Kẻ nào dám nói không phục chứ, Triệu Trường Húc thấy huynh trưởng được lợi, cười đến híp mắt: “Phục, phục, là tại con nhất thời kích động.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved) A: N: m' {0 s" M1 |
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 t* X; v$ G+ z7 [% u
“Ngươi cũng biết mình kích động?” Triệu lão thái gia nói, “Người thứ hai cần bàn đến chính là ngươi, huynh đệ tranh chấp, ngươi vốn dĩ nên khuyên can. Ngươi lại đi đổ thêm dầu vào lửa, động đao động thương. Trong nhà có chuyện gì cũng nên đóng cửa ở trong nhà nói, huyên náo đến trước mặt người ngoài rốt cục cũng thành trò cười, có biết không?”
©2019 Kites.vn | 4 t- v* t1 Z' O( OAll rights reserved
2 Q1 e1 d3 R! {  m/ k. P) @( ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Húc duỗi tay ra nói: “Biết rồi, biết rồi, vậy huynh trưởng hãy đánh đệ trước đi!”
©2019 Kites.vn | 0 ]' k, ^7 r) t5 b  _+ \All rights reserved
©2019 Kites.vn |   ?! X9 e6 C  s* H5 e: _All rights reserved
Triệu Trường Ninh cầm roi trong tay, kiểm tra lực đạo. Trông thấy đôi mắt long lanh to như mắt trâu của Triệu Trường Húc, dường như đánh hắn là một chuyện vô cùng tốt vậy, trong lòng lại mềm ra. Ban nãy Triệu Trường Húc cũng vì bảo vệ nàng, bằng không sao có thể bị liên lụy. Còn phải đánh mười roi, chẳng phải là muốn đánh sưng người sao?
) {# k0 A1 ]$ S) \2 W2 a+ @©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! v* \; u  W/ v6 q( N
“Tổ phụ.” Triệu Trường Ninh quay đầu bèn quỳ xuống, “Mười roi của Trường Húc đệ đệ, con muốn chịu thay hắn, nếu mọi chuyện không phải do con bắt đầu, Trường Húc cũng sẽ không bị kéo vào trong đó.”
©2019 Kites.vn | 6 t1 R' A1 u2 G  B2 F# }All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. x6 @# @9 f% }, J" N4 c
“Huynh chịu thay đệ làm cái gì!” Triệu Trường Húc lại nóng nảy, huynh trưởng da mềm thịt non, sao có thể chịu được việc bị đánh! Đừng nói mười roi, ở Thông Châu hắn theo học võ công, bị phạt là chuyện thường ngày, cho dù đánh hai mươi, ba mươi roi cũng không hề hấn gì cả. “Tổ phụ, người đừng nghe huynh ấy, đánh con, đánh con!”
©2019 Kites.vn | 2 l# C' ^8 ]& P; V- L( S$ kAll rights reserved
. }& u' O  d: z8 J1 z4 `/ |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bộ dạng hắn quả thực là tha thiết muốn chịu đòn.
3 @' {9 @  T3 J! ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 s8 L, B7 X$ L* p$ a; F; }- C1 x9 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu lão thái gia nhìn khuôn mặt thanh tú bình tĩnh của Triệu Trường Ninh, trong lòng chợt nổi lên chủ ý nào đó, nói rằng: “Con muốn thay đệ đệ gánh vác trác nhiệm? Cũng được thôi, dù sao con cũng là ca ca nó. Vậy mười roi này, con hãy chịu thay nó đi.”
©2019 Kites.vn |   w$ _) r7 U- bAll rights reserved
©2019 Kites.vn | " P0 }( W& |9 x( u5 [% `All rights reserved
Ông tự mình cầm roi, không đếm xỉa đến lời van xin của Triệu Trường Húc, vung tay quất mạnh vào lưng Triệu Trường Ninh, cơn đau rát nhất thời ập đến.
8 c% U: t( t/ a, i: u©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, ?6 T+ \* q9 U# |. o
Trường Ninh đau đến mức thái dương co rút, lão thái gia thật sự không hề nương tay!
©2019 Kites.vn | All rights reserved. u: {. i1 b4 x* v
©2019 Kites.vn | All rights reserved: x4 O$ G: G) }7 T( m% [+ }
Triệu Trường Húc vừa nhìn là biết roi da dùng mười phần sức lực, Triệu Trường Ninh cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh trên trán túa ra không ngừng.
©2019 Kites.vn | + {  _  @1 @4 ]: Y0 W6 g; gAll rights reserved
0 S; E2 [1 d4 p- J0 k% h+ b/ ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hắn vừa lo lắng vừa đau lòng, luôn miệng hô đừng đánh nữa. Những kẻ đang quỳ khác đều quay đầu đi, không dám tiếp tục nhìn. Một màn Trường Ninh chịu đòn, lại có sức rung động vô cùng, dẫu sao nàng cũng mang bộ dáng đẹp đẽ, khuôn mặt trắng như ngọc vì đau đớn, ngược lại tăng thêm mấy phần huyết sắc. Yếu ớt mỏng manh, lại vẫn khăng khăng quỳ thẳng tắp, không hề có ý định trốn tránh.

©2019 Kites.vn | All rights reserved$ S* L# `, o6 @
©2019 Kites.vn | 7 N8 ^6 G7 j% a! _All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 m) H' E& W3 _: Z2 X
©2019 Kites.vn | All rights reserved& m0 h( d+ ^, ]2 A0 h
——————————–
©2019 Kites.vn | * \+ v& B" ]' A/ v5 @1 l* KAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 b; X, o9 q0 C9 [7 P7 L  KAll rights reserved
; P, K3 X& u* w; a( S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. ~2 z4 M& i- q; i/ n/ S
Chú thích: 1
©2019 Kites.vn | ) }5 s# C- c$ V' S  r1 F  e  dAll rights reserved
©2019 Kites.vn | : z" K1 h, {4 j. R# bAll rights reserved
(1) Đối bài:
Tức lệnh bài đối chiếu, thường dùng trúc, gỗ, ngọc… để chế tạo, bên trên viết số, ở giữa chẻ làm hai nửa, dùng làm một loại tín vật. Thường những người quản lý sự vụ trong phủ sẽ được giữ đối bài
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 |8 D# M9 D9 Q- k. G7 ]9 R2 S
©2019 Kites.vn | All rights reserved( `  P% a3 C1 p% F3 p" j$ m: ?
VD: Dùng để lĩnh đồ vật ở trong gia tộc. Khi người hầu cần vật phẩm, sau khi thông qua đồng ý của gia chủ, gia chủ sẽ phân nửa đối bài ra, sau đó giao cho người hầu đi lĩnh đồ vật. Đến lúc kết toán, gia chủ có thể dùng đối bài tiến hành đối chiếu.
- w' Y' f, l9 ?# {9 W©2019 Kites.vn | All rights reserved
. @, k' g. ^0 y# }©2019 Kites.vn | All rights reserved

. C0 R, F4 c; U+ J5 H' H* E©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 19:48:17 | Xem tất
Chương 14

©2019 Kites.vn | All rights reserved8 l1 R3 f* o' ~/ V: ?
3 t* m& R* v  |7 x! B©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu lão thái gia đương nhiên biết dưới tay mình dùng bao nhiêu lực, sẽ không đánh hỏng người. Những kẻ còn lại cũng không bảo Trường Ninh đánh nữa, ông đã trừng trị hết một lượt rồi.
©2019 Kites.vn | 0 k  l( |$ T. t' ~5 E" L6 cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ! D* E4 V" _( p/ |* [3 IAll rights reserved
Roi kia quất lên thân thể, mới biết được rốt cục có bao nhiêu đau đớn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 l9 ]7 T. P) f" A, T( E( C
©2019 Kites.vn | All rights reserved* B6 `8 `" H- x3 b( X/ l
Triệu Trường Hoài cũng bị đánh năm roi. Triệu Trường Tùng rất ít khi bị đánh, mười roi quất xuống cũng đau đến không nói nên lời. Về phần Từ Minh, vì là họ hàng của nhị phòng, Triệu lão thái gia cũng không ra tay quá nặng. Chỉ nhìn thoáng qua kẻ dám châm dầu vào lửa này, trong lòng quyết định sẽ không giữ hắn lại nữa.
  Z! K# E) N3 b* n+ m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 J8 u+ [2 s1 jAll rights reserved
Bên này động tĩnh lớn như vậy, mấy vị thái thái đương nhiên cũng hay tin mà chạy đến.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 R) b' [0 ?! U
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 E  }$ F: E5 F1 o2 T9 v
Mẫu thân Từ thị của Triệu Trường Tùng xuất thân danh môn, mặc chiếc bối tử dài xanh nhạt thêu hoa văn ngọc lan vàng, chải búi tóc Đọa m㑹’. Nắm chiếc khăn lụa, vịn tay nha đầu tiến vào cửa, không ngừng lau viền mắt ẩm ướt, dù thế nào cũng không nói một câu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 I; x6 k- k9 Q" D
©2019 Kites.vn | All rights reserved" I# Y9 Z' N8 J5 O* j0 J6 j. d6 T0 y6 f
Bà khóc cũng coi như kín đáo, tam thẩm Tào thị bước vào cửa gần như là gào thét lên: “Húc nhi của ta, sao con lại bị đánh đến ——” Khóc được nửa chừng, mới nhìn thấy nhi tử nguyên vẹn không tổn hao gì cả. Tào thị ngờ vực ngừng lại tiếng khóc. Hóa ra là không bị đánh! Uổng công bà khóc dữ dội đến thế!
©2019 Kites.vn | * `; J7 k/ w/ z# ^$ UAll rights reserved
3 W, ?& e( k0 ?3 h1 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đậu thị hai hàng nước mắt chảy dài, đau lòng đến mức chỉ muốn nhào tới, đứa con bà hoài thai mười tháng sinh ra, đang phải quỳ ở kia chịu khổ! Sao bà có thể chịu được việc này! Nhưng rất nhanh đã bị Triệu Thừa Nghĩa kéo lại. Lão thái gia vẫn chưa giáo huấn xong, trước tiên bà đừng ra mặt thì tốt hơn.
7 D2 B3 P( W% N( x/ M% k; F4 q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | * r  v) `. D8 j; kAll rights reserved
Đậu thị gắt gao bấm chặt cánh tay của trượng phu, run rẩy nhỏ giọng nói: “Dựa vào cái gì mà đánh Trường Ninh, dựa vào cái gì?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved. E5 r* L1 ]5 B1 U0 \% R1 ]
©2019 Kites.vn | / q  L; e! h+ d& S" ~All rights reserved
“Bà bình tĩnh chớ nóng vội, trở về rồi nói tiếp.” Triệu Thừa Nghĩa vội vàng an ủi Đậu thị.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* e# }7 \7 K% q
9 H9 M, M7 ]( \& H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bên này lão thái gia quay đầu, cầm chắc cây roi, lại nói với Trường Ninh: “Ban nãy đánh con mười roi, là con chịu thay cho huynh đệ. Bây giờ đánh con thêm năm roi nữa, là con đáng phải chịu. Dù sao con cũng là huynh trưởng của chúng, không quản được cũng phải quản, bọn chúng xảy ra chuyện, con trước sau vẫn là có trách nhiệm. Huynh đệ một nhà, người nào gặp chuyện, những kẻ khác đều phải chịu liên lụy, bởi vậy càng phải giúp đỡ lẫn nhau.”
, j" ^& Y0 N/ n+ U( I' f: I©2019 Kites.vn | All rights reserved
) c8 N! ]" u# S* S3 n, h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh biết sau lưng mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nhưng những lời vừa rồi của Triệu lão thái gia, đã giúp nàng hiểu ra được vài điều.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: Z7 ?" Z6 \6 f5 k4 @5 S. ^4 B
©2019 Kites.vn | 9 U9 u  L1 m7 z2 z- j: q2 _All rights reserved
...Chỉ là thêm năm roi, nàng quả thật không chịu nổi nữa rồi, khuỷu tay vẫn còn đang đau nhói.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- O: {5 J% D+ \' J- p
©2019 Kites.vn | 8 P4 H, s3 l3 g4 NAll rights reserved
Nàng cúi đầu, còn chưa kịp nói gì, Triệu Trường Húc bên kia đã khẩn cấp đứng bật dậy: “Còn đánh nữa? Tổ phụ, người đánh tiếp thì không bằng đánh con đi! Đánh bao nhiêu con cũng nhận!”
) d" I- L: i" Y5 X. j0 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 g# _) [4 i9 K' PAll rights reserved
Đậu thị không còn nhịn được nữa, nhào tới ôm lấy Triệu Trường Ninh, hai cánh tay siết chặt lấy nàng, oa một tiếng liền òa khóc, giống hệt như một đứa trẻ, nửa câu cũng không nói thành lời.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 s, A" j8 C* J: K3 I2 D
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 k2 j4 M" e4 f2 O5 j
Triệu Thừa Liêm cũng đứng lên, ho khan một tiếng, chuyện này quả thật vẫn là Triệu Trường Tùng có lỗi trước. Ông nói: “Phụ thân, con thấy Ninh nhi thân thể yếu ớt, không nên đánh nữa. Vả lại chuyện này đúng là không phải lỗi của Trường Ninh, con thấy Trường Ninh lễ nghĩa lại hiểu được đại cục, đối bài trong nhà nên giao cho hắn giữ.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 ^6 G3 x. i# T3 b) W4 f
$ V- i. K9 y4 _: Z" B©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Hoài quỳ phía sau Triệu Trường Ninh liếc nhìn bóng lưng của nàng một cái, sau đó rời đi đường nhìn.
! ?) U. Y9 a  G6 w, d( q/ {©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) Z; o8 j8 J& b! @. N/ f4 u
Quả thực... không nên đánh tiếp nữa, y còn vừa bị mình đả thương.
©2019 Kites.vn | + |$ v, L0 @& ^" W4 HAll rights reserved
©2019 Kites.vn | / p7 u) [3 b' _1 c, w- iAll rights reserved
Y quả thực rất quật cường, một câu nhận lỗi cũng không hề nói ra.
$ G7 W0 [9 s0 `, T' z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | % ]+ V5 s8 t  ~3 sAll rights reserved
Triệu lão thái gia cũng không định đánh thêm năm roi này, chỉ là muốn nhìn phản ứng của bọn họ, coi như vẫn còn có lương tâm. Ông buông cây roi, ngồi xuống uống một ngụm trà: “Được rồi, đứng dậy cả đi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ U# G5 [5 N8 ?4 k# O
©2019 Kites.vn | All rights reserved# \9 y1 j# h* Z
Từng người mới từ trên mặt đất đứng dậy, Triệu lão thái gia tiếp tục nói: “Tất cả trở về tự kiểm điểm cho ta, kiểm điểm rõ ràng rồi thì đến chỗ ta nói chuyện. Triệu Trường Tùng, ngươi đưa Từ Minh đến chỗ Đỗ tam công tử nhận lỗi lần nữa, đã biết chưa?”
©2019 Kites.vn | ! ?$ V1 y  }/ \0 o& g3 Y/ NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | # l# a+ z3 `8 S, k3 F& N- tAll rights reserved
Nhìn thấy vài cái gật đầu, ông mới thở phào nhẹ nhõm, “Từ nay về sau, Trường Ninh sẽ giữ đối bài của ta, các ngươi phục cũng được không phục thì cũng thôi, chuyện này sẽ không thay đổi nữa. Nếu ai không thuận theo ý của hắn, bị phạt cũng đừng đến trước mặt ta kể khổ!”
©2019 Kites.vn | & g" Z! M. B) @5 \/ {8 B! ~* VAll rights reserved
: _, ~% @6 O7 Z# O0 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sau đó mới phất tay, bảo tất cả bọn họ trở về, kịch vui coi như đã kết thúc.
©2019 Kites.vn | 3 t! ]2 c) o9 S9 A: W: NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' m" P: E2 F5 {- D  w
Triệu Trường Ninh tiến lên một bước, thưa rằng: “Hôm nay tổ phụ dạy bảo, tôn nhi nhớ kỹ trong lòng.” Sau đó cung kính hành lễ rồi lui ra.
/ n2 m+ e! i( l( ]- k4 j' U©2019 Kites.vn | All rights reserved
; W# t+ g8 i. v& n% i4 ^% M©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trước đây nàng đã nhìn lầm Triệu lão thái gia, vị tổ phụ này, không ngờ trong lòng vẫn luôn sáng suốt. Không hổ đã làm ngôn quan hơn hai mươi năm. Kỳ thực có một người tổ phụ như vậy, nàng hoàn toàn không cần thiết bận tâm đến nhị phòng. Hôm nay tuy rằng bị đánh, tổ phụ cũng đã để nàng lập được thực quyền.
1 `3 [& |2 J5 p  D; V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 f1 D9 i5 A( m8 [- p$ O
Mọi người chậm rãi rời khỏi chính phòng, Triệu Trường Ninh được Đậu thị đỡ, lại nhìn thấy ở đằng trước có một người đang đợi nàng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 N& W! v9 x3 H7 `! J
0 F6 b; s7 w3 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng khẽ đẩy tay Đậu thị ra, tiến lên vài bước, dáng vẻ người này khá tuấn mỹ, khóe miệng mang theo nét cười, không phải Triệu Trường Tùng thì còn là ai.
©2019 Kites.vn | 3 _: \9 X4 {# S, ^( W# A* k* R: wAll rights reserved
( \1 v2 R) X' w' L" N©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Tùng đem vị huynh trưởng này nhìn một lượt từ đầu đến chân, sau đó thấp giọng hỏi: “Huynh trưởng cảm thấy, bản thân dựa vào cái gì mà gánh vác được trọng trách đích trưởng tôn, bởi vì huynh tài hoa sao?”
©2019 Kites.vn | 6 n- y* O0 R7 J2 _; k0 ]* tAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- o& t6 z% o4 B) ?+ H$ N  R
“Khẩu khí này của đệ đệ, là đang xem thường ngu huynh rồi?” Trường Ninh mỉm cười hỏi hắn, bằng không sao phải đến nỗi ngăn nàng lại ở chỗ này.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, ^7 ]1 G- |4 W5 g
% l/ a$ Z2 |8 j" m- E8 I  Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Tùng tiến lại gần một bước, nhìn chằm chằm vào mắt nàng nói: “Trước đây ta không để huynh vào mắt, không ngờ vị huynh trưởng này của ta, lại là một kẻ có tài. Ta cũng muốn nhìn xem, ba tháng sau ai mới có thể ngẩng đầu lên được. Huynh đừng tưởng rằng ỷ vào thân phận là có thể đạp lên đầu ta.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 T4 l7 z" L. g* J% q& S
©2019 Kites.vn | 6 S# P/ F7 l" f2 i0 ]& g# XAll rights reserved
Triệu Trường Tùng là kiểu người, một khi ngươi chọc vào hắn, hắn mới thực sự chú ý đến ngươi.
0 h  I% n6 H: n! G3 ~3 ~( m©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 ~: s! u3 S& a5 p! L©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Ngu huynh tất nhiên sẽ chờ đệ đệ.” Trường Ninh vẫn mỉm cười như cũ, nhưng trong mắt đã lộ ra ba phần sắc bén. Nếu sớm muộn cũng sẽ lộ, vậy cần gì phải che dấu? Chẳng lẽ nàng không ra mặt, thì sẽ không có những toan tính này sao? Lẽ nào nàng ra mặt rồi, bọn họ còn có thể hại chết được nàng? Nàng cũng muốn thử xem, bản thân rốt cục có thể thi đậu tiến sĩ hay không! Chỉ có học hành thật tốt, đại phòng mới có được sự coi trọng thật sự.
+ C! ?0 Y1 x% T4 B2 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
% ]: @4 Q# G! o  g  w' o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng không nói lời nào bước qua bên người Triệu Trường Tùng.
; n7 k; Q- I7 p* F& R©2019 Kites.vn | All rights reserved
' K( I2 y7 W8 ], D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trường Ninh trở về chính phòng, bà bà trong phòng đã đun xong nước nóng, tìm được thuốc mỡ. Đậu thị ôm Trường Ninh khóc một lúc lâu, mới gọi Cố nhũ mẫu đưa nàng đi thoa thuốc, bà lại xuống nhà bếp dặn dò bữa tối, Trường Ninh vẫn còn chưa ăn cơm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 n/ z0 |0 x) X- ]
©2019 Kites.vn | - X/ @; g) O% e7 M6 k; aAll rights reserved
Về đến đông sương phòng, Trường Ninh nhìn thấy Triệu Trường Húc đôi mắt đỏ hoe đang ngồi dưới mái hiên, đáng thương hệt như một chú chó lớn. Vừa thấy nàng liền xông tới, quấn lấy nàng đảo quanh vài vòng: “Tại sao huynh phải chịu đòn thay đệ, huynh... huynh nhìn huynh gầy yếu thế này, đánh có mạnh lắm không? Có đau không?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 a, u% x8 b$ P. m. C
©2019 Kites.vn | 4 s6 O7 ~! P( t6 \0 HAll rights reserved
Trường Ninh đẩy đầu hắn ra xa một chút: “Không sao, đệ đợi ta một lát, ta phải thoa thuốc mỡ.”
©2019 Kites.vn | * S! g( D" G' P8 @* y$ F; uAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" z: v0 k  A$ J3 z; E2 x
“Đệ làm đệ làm!” Triệu Trường Húc đoạt lấy lọ thuốc mỡ từ tay nhũ mẫu, đẩy nàng vào phòng bên phía tây, “Huynh mau cởi quần áo ra, đệ tới thoa cho huynh.”
; h* ^! K- b) Y1 A# V( o$ a# d; n2 J©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 r  C2 X- w( ^- M8 n( fAll rights reserved
Vị đệ đệ này vốn đối tốt với nàng, nhưng cũng không cần quấn người đến mức này chứ...
: O; P9 M& E5 A/ q) I©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - m! G# Z) C+ uAll rights reserved
Khóe miệng Triệu Trường Ninh giật giật, sao có thể để hắn thoa được? Lại còn cởi quần áo? “Đệ đừng ồn ào nữa, bà bà chỗ ta nuôi cũng không phải ăn không ngồi rồi. Ra bên ngoài đợi đi.”
0 |7 N# p# @5 W1 Z* C9 P: h©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 Q, m; D0 E( \# Z; f7 h$ u, iAll rights reserved
“Đệ vẫn nên ở trong này trông huynh.” Triệu Trường Húc lập tức tìm một chiếc ghế ngồi xuống, “Mẫu thân đệ nghe nói huynh chịu đánh thay đệ, cũng hung tợn tát đệ mấy cái, mắng đệ chẳng được tích sự gì, tập võ nhiều năm mà còn để huynh chịu đánh thay. Huynh trưởng, mau để đệ nhìn xem vết thương của huynh có nặng không...”
©2019 Kites.vn | ( l4 Q  C" R. U2 K& L( t0 J! k! O* sAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' ^8 q% D9 B1 z1 n/ c; @+ b
Triệu Trường Ninh đã ngồi xuống, Triệu Trường Húc liền đi đến trước mặt nàng, nửa ngồi xổm xuống muốn giúp nàng cởi áo choàng, bàn tay đã chạm tới trên nút thắt, dọa cho Cố nhũ mẫu bên cạnh sợ hết hồn. Tứ... tứ thiếu gia này, sao có thể tùy tiện cởi quần áo của người ta. “Tứ thiếu gia, người đừng làm loạn thêm nữa. Để bà già này ở lại giúp là được. Ngài hãy ra bên ngoài đợi, chút nữa xong sẽ gọi ngài. Bằng không chẳng phải là càng giúp càng thêm bận sao.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved* \6 K' Q* ]# E; h; Y
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ U3 N# \# ?7 v; h! }. d
Cố nhũ mẫu gọi hai bà bà cưỡng chế đem Triệu Trường Húc ném ra ngoài. Quay lại bèn cười khổ: “Đại thiếu gia, lần sau ngài gặp tứ thiếu gia, cứ việc trốn xa một chút. Ta thấy cậu ấy cũng quá thân mật rồi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved# o8 u$ d. w. Z" G+ N( U9 U% d7 V
©2019 Kites.vn | All rights reserved* a1 W, Z% `/ d" {1 Y! O) Q
“Ta làm sao mà trốn được hắn, hắn cũng không có ý gì khác.” Triệu Trường Ninh thản nhiên nói, “Anh em họ hàng thân thiết, đôi khi kề vai sát cánh cũng là bình thường, thôi quên đi.”
3 b1 {' g9 z- L! V- _/ J4 N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & [5 j6 V& b) r4 C5 V1 IAll rights reserved
Tuy nói thì như vậy, nhưng mà... nhưng mà dù sao cũng là một cô nương! Cố nhũ mẫu nghĩ đến đây, đột nhiên cả người chấn động, Trường Ninh đã quyết không thể là một nữ tử, dường như nàng cũng không coi mình thành một cô nương, lời nói cử chỉ, chẳng có ai nhìn ra điều gì không đúng. Việc năm đó bọn họ làm... không phải chính là muốn chối bỏ cô gái này sao.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) h# D" |# r) h5 p# u
. d3 P" J& B- A+ X2 n# J, W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng mang bộ dạng này xen lẫn trong đám nam nhân, còn có bao nhiêu chuyện như vậy xảy ra nữa? Danh tiếng của nàng, trong sạch của nàng...
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 @$ u9 k4 }) g5 x
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ J' s( [5 [4 q
Bà không nói thêm gì cả, ngồi xổm xuống cởi áo cho Triệu Trường Ninh. Triệu Trường Ninh nhìn ngọn nến trên bàn chập chờn lay động.
©2019 Kites.vn | # {- d: l- w' `& t, {All rights reserved
% B" y  d2 B1 r! Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tổ phụ muốn giúp nàng thu phục Triệu Trường Húc. Dùng đến khổ nhục kế này, là để Triệu Trường Húc hoàn toàn đứng về phía nàng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& \! ]2 t3 J1 q  q* \2 ?) N
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ Z. R. Z/ B5 w4 A
Cố nhũ mẫu dường như đụng phải nơi nào đó trên người nàng, nhất thời một trận đau buốt tràn ra, Trường Ninh hít vào một tiếng. Cố nhũ mẫu trợn to hai mắt: “Thiếu gia... chỗ này của ngài, chỗ này của ngài sao lại bị thương thành như vậy?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved& l# @4 t: z6 `
©2019 Kites.vn | All rights reserved# J0 E5 x! c* H% {. Z5 D; `5 O  h
Chỗ đường gấp khuỷu tay nàng bầm tím một mảng, so với vết thương trên lưng còn đáng sợ hơn nhiều! Cố nhũ mẫu run rẩy cất giọng hỏi: “Đây lại là chuyện gì nữa?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved  v2 w2 ?* a  k3 o% ~% `
©2019 Kites.vn | : E6 B5 X! O8 q9 B1 ?2 cAll rights reserved
“Ban nãy bọn họ đánh nhau hỗn loạn...” Triệu Trường Ninh bình tĩnh lại hô hấp, nhẹ giọng nói, “Triệu Trường Tùng đánh Trường Hoài, Trường Hoài nhân lúc rối loạn đánh lên tay ta.”
©2019 Kites.vn | ; [0 B2 M9 X9 W5 P8 a# v) t1 dAll rights reserved
! n+ i' G! a- U©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Nhị thiếu gia... cậu ấy cũng quá... Nếu ngài bị thương đến gân cốt thì phải làm sao?” Cố nhũ mẫu nói một câu.
. P  w; h+ x7 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! U$ V  v& X% N0 s/ j) y# Z
Thình lình bà phản ứng lại, nghẹn ngào bước nhanh ra phía ngoài, đè nén thanh âm đã phát run: “Đi tìm thái thái, tay của đại thiếu gia bị thương rồi. Phái thêm nô tì đi mời Liễu đại phu tới... Nhanh lên!”
; ]" M( k5 ~3 C7 t5 e; c" x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | / l! B5 g  n! nAll rights reserved
Nếu thực sự thương tổn tới tay... ông trời không có mắt, vậy trưởng tôn biết phải làm thế nào!
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ ^4 R0 K# E- [% u+ `% @0 b8 J
©2019 Kites.vn | " k$ r9 R$ v( \. ~' uAll rights reserved
Tình hình hỗn loạn bên Tây viên, chỗ Triệu lão thái gia rất nhanh đã biết được.
. }# ?: T, u/ f©2019 Kites.vn | All rights reserved
0 Z3 @/ b7 q# D! ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Hoài đứng trước thư án của Triệu lão thái gia, bên ngoài ánh đèn lay động, chiếu lên mặt đất từng vùng bóng tối lờ mờ.
" ]0 \$ y7 {/ j! P$ [©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 x' Q6 i7 y: s1 EAll rights reserved
Triệu lão thái gia gọi người vào hỏi, nô bộc thưa vẫn chưa thấy bên đại phòng chuyển lời, chẳng qua là đập vào bị thương, có lẽ không đến mức tổn hại tới gân cốt, Triệu lão thái gia mới để kẻ đáp lời kia lui xuống.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% n1 s- x4 c5 h$ T
; W% `3 d7 a+ b. e( M©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cả người ông vô cùng mệt mỏi, dựa vào đệm nhung Chương Châu‘²’ uể oải nhấp một ngụm trà. Lúc này mới chậm rãi nói: “Trường Hoài, con trước nay thông minh. Tổ phụ biết, mấy người bọn chúng cộng lại, e rằng cũng không bằng một mình con. Người tổ phụ không yên lòng nhất chính à con, bởi vì tâm tư của con cũng là nặng nhất.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 x+ u% q- Q5 W9 f4 ^, H
# ~4 g8 w  Y& z$ M4 {6 i6 ~2 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Hoài rũ mắt xuống, không nói lời nào.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) G. x: R, J8 P+ r) y1 N
; e. J* {2 s7 a, r# W9 Y5 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Trường Tùng thì cũng thôi, nhưng Trường Ninh là ca ca ruột của con. Vì sao con phải làm như vậy?” Triệu lão thái gia lẳng lặng hỏi.
©2019 Kites.vn | 4 ^8 w+ E! e+ u4 |3 bAll rights reserved
©2019 Kites.vn | : }6 d4 W8 x! v8 l2 P  r4 I; A2 O6 QAll rights reserved
Ông nhớ tới lúc mới ôm đứa trẻ này về, hắn luôn không thích nói chuyện như thế, cả ngày ngồi ở trong phòng, cũng không buồn lấy lòng trưởng bối. Người nhìn thấy mà thương.
/ k# Q: d1 R" I2 x% E©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | . k$ |3 h0 c9 t  b# r3 Z; ]All rights reserved
Sau đó, hắn cứ như vậy mà trưởng thành.
©2019 Kites.vn | " K! t0 k+ {" s0 q! {3 ~( LAll rights reserved
1 e3 p' c/ N* J©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Tổ phụ, quả thực con không cố ý làm huynh trưởng bị thương.” Ngữ khí Triệu Trường Hoài chậm lại, “Nếu con thực sự muốn thương tổn huynh ấy, có thể làm kín đáo hơn gấp trăm lần.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved" ?6 B" w! U: [# d
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 X, i+ S9 H, S3 E
Ánh mắt Triệu lão thái gia đột nhiên bén nhọn, lời này của hắn có ý gì!
©2019 Kites.vn | All rights reserved- R& @' m8 `$ B) w  N/ `
4 f; n; L7 U! P$ q( B3 }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cũng không phải ông không hiểu vị tôn nhi này, hồi lâu thở dài nói: “...Chắc chắn Trường Ninh cho rằng con cố ý, e rằng từ đây sẽ thực sự hận con rồi.”
©2019 Kites.vn | ( p8 W' n4 A0 a% P4 \1 a+ s* y1 [All rights reserved
' J' i4 t% A$ W6 Q# [! ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Hoài im lặng một lát, đơn giản nói: “Con cũng hết cách.” Dù hắn có nói ra, Triệu Trường Ninh hẳn là cũng không tin. Trước kia đúng là hắn đã từng hại y, lần này... là hắn lỡ tay thật.
4 [" U2 h( c$ ]4 L9 O2 l©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! h, g) ^8 q7 aAll rights reserved
Triệu lão thái gia bảo hắn trở về nghỉ ngơi, gọi Triệu Thừa Liêm đang chờ ở bên ngoài tiến vào. Hôm nay nâng địa vị của Trường Ninh lên, không nể mặt nhị phòng, là vì muốn đè ép nhị phòng một chút, bằng không trong nhà càng không được bình lặng. Cũng trách ông trước nay không để ý, lúc phản ứng kịp thì đã xảy ra chuyện lớn rồi. “Chuyện hôm nay, quy củ của nữ nhi trong nhà cũng quá mức lộn xộn. Con trở về nói với Từ thị, phải quản giáo thật nghiêm các nữ nhi đích xuất, nếu không quản được, vậy thì để ta tới quản thay! Về phần Triệu Trường Tùng, thấy bản thân đọc được vài quyển sách mà đã ngông cuồng phách lối, ta làm quan mấy chục năm, chưa từng thấy có kẻ nào như vậy ra làm quan được. Sau này nó còn dám ngang nhiên chống đối lại huynh trưởng nó, ta nhất định sẽ cho nó quỳ ở từ đường đến nát đầu gối mới thôi!”
7 ?7 c! b8 `( p0 M  A# u. `©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & r8 Q/ B. g7 Z! V& |$ b0 f: FAll rights reserved
Triệu Thừa Liêm trong lòng run sợ, hiểu được ý của lão thái gia: “Nhi tử nhất định sẽ dạy dỗ Trường Tùng cẩn thận, hôm nay nó quả thật đã quá lỗ mãng, anh em trong gia tộc hòa thuận là quan trọng nhất. Cũng trách con ngày thường bận rộn, không dạy bảo nó kịp thời, để mẫu thân nó cưng chiều thành hư.”
©2019 Kites.vn | 6 L) g; f$ M+ zAll rights reserved
6 Z% Z5 T% B8 B/ o4 s+ K2 N©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Ta cũng phiền chán Từ Minh kia.” Triệu lão thái gia lạnh lùng nói, “Hắn không phải con cháu Triệu gia, cứ khăng khăng đi theo náo loạn làm cái gì. Con nói rõ ràng với Từ thị, về sau Từ Minh này không cần phải tới nữa. Tránh phá hỏng đường thi cử của con cháu nhà ta.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ a: q; F9 |; _+ M( D9 b+ N" s9 f
©2019 Kites.vn | 1 a  o% f# L% Y9 y/ B5 xAll rights reserved
Triệu lão thái gia dặn dò rất nhiều, Triệu Thừa Liêm đều vâng dạ đồng ý.
©2019 Kites.vn | ! E$ [' c6 p3 f" \. w5 L# JAll rights reserved
: q( R3 H% t9 t9 U6 g) ~8 e4 E6 g, K©2019 Kites.vn | All rights reserved
***
©2019 Kites.vn | : w6 V* f- s* _+ QAll rights reserved
©2019 Kites.vn | * Y5 w" l2 S1 j% j* q+ bAll rights reserved
Liễu đại phu nhìn qua không có gì đáng ngại, Triệu Trường Ninh mới uống hai chén canh ngọt, để Cố nhũ mẫu hầu hạ nghỉ ngơi. Hôm nay quá mệt mỏi, đặt lưng xuống ngủ lại không được say giấc.
: r1 U* m! n7 h7 e! e©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ Z; n- \2 V/ C- u2 G* q/ D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tuy nàng đã nhắm mắt lại, nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ chuyện tổ phụ giao đối bài cho nàng, chuyện học hành thi cử... Tay nàng bị thương, e là phải tĩnh dưỡng vài hôm. Ngọn nến trong phòng vẫn chưa thổi tắt, ánh sáng mông lung mà nhu hòa chiếu lên khuôn mặt nàng, giường lò được sưởi rất ấm áp, không gian ngoài kia lại tĩnh lặng vô cùng.
©2019 Kites.vn | 2 V6 V5 v7 G2 o8 P# y# {0 hAll rights reserved
( {( B7 _) }; j6 ]0 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Gió lùa vào làm cánh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt nho nhỏ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# L6 X# E9 l4 L8 {( s) C
©2019 Kites.vn | All rights reserved- j2 F# U" m7 n2 Y
Vầng sáng thoáng lay động, âm thanh mỏng như tơ, tựa hồ có một bóng hình cao lớn đang đứng trước mặt nàng, ngăn lại ánh nến.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) A& a' ?* `3 H4 t9 ]5 n8 e
©2019 Kites.vn | 1 I" C0 [1 m1 K' oAll rights reserved
Bên cạnh có người nói: “Thất gia, đại thiếu gia đã ngủ rồi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved( a" S3 d5 t- R. R
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 ?, `4 V9 q- t
“Ừ.” Người nọ nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó không nói thêm gì cả.
©2019 Kites.vn | # u  D, S: }4 P& `+ C' v- Z! `' yAll rights reserved
©2019 Kites.vn | % b- y# n0 @$ r" b2 Z( bAll rights reserved
Trường Ninh dường như đã chìm vào giấc mộng, nhưng nàng vẫn nghe được thanh âm, tuy không thể động đậy, cũng không nói ra lời. Nàng tưởng rằng bản thân đang nằm mơ, thất thúc này lẽ nào là Chu Thừa Lễ? Sao hắn có thể vào trong phòng mình, Cố nhũ mẫu canh đêm đâu rồi? Sao bà có thể để người khác tiến vào đây.
6 t8 g/ r9 h& ?" Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 o/ r8 O9 Y# n. y* L2 rAll rights reserved
Sau đó tựa hồ có một bàn tay chạm vào khuôn mặt nàng, chậm rãi vuốt ve, đầu ngón tay mang theo chút hơi lạnh. Nàng rất muốn ngăn cản, rất muốn nói ra, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.
©2019 Kites.vn | 0 k( v3 D9 J; P8 [, k: tAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 J) c- k2 g1 b  R) c3 K& N3 c/ w
“Ngài thấy đại thiếu gia bị ức hiếp như vậy, ngài cũng không nhúng tay vào sao...” Người đi cùng ngập ngừng mở miệng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& p" _% S; ]& v7 Z/ M. t3 h( h% w
©2019 Kites.vn | & H, A4 J; f3 |! H; C: lAll rights reserved
“Ta có lập trường gì để quản? Không gấp.” Nam tử tiếp tục nói, “Ngươi ra ngoài đi, một lát nữa ta sẽ ra.”
©2019 Kites.vn | 4 b( y$ n6 w: Y: I0 GAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. S# E: G7 {6 t
Người nọ khép cửa lại bước ra ngoài.
©2019 Kites.vn | 5 x/ B, y! Q$ _3 y; l: F5 M! jAll rights reserved
$ p8 y  x& @' a; o  i/ @# {. V7 L' F( m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh cảm thấy có người đang dựa rất gần nàng: “Không phải bảo ngươi đừng gắng sức sao, thế nào lại không chịu nghe lời...” Lại thở dài nói, “Cố gắng như vậy, có cần ta giúp một tay không?”
©2019 Kites.vn | 0 F' Q/ f+ B% P! K  D3 L1 t; J# oAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 T1 }$ R& p( sAll rights reserved
Triệu Trường Ninh cảm nhận được bàn tay kia đã rời đến nơi cổ nàng, rơi vào sát bên vạt áo.
©2019 Kites.vn | ) H( d. k, C1 }- u. e9 `& s! p3 ^( tAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 I0 a; z; r4 x+ Q# D2 n/ v* k4 EAll rights reserved
Ánh nến không ngừng đong đưa, dường như qua rất lâu sau, nàng bất chợt cảm nhận được, một thứ mềm mại ấm áp, mang theo hơi thở xa lạ rơi trên trán nàng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ K, y  z1 r; z
©2019 Kites.vn | All rights reserved- B9 a0 L  t* W9 g: q, C; y
Đó là...!
# ]* K4 z' Q( @9 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - U  P9 ?2 u( {" W2 `. `9 {All rights reserved
Sự đụng chạm xa lạ kia, làm cả người Triệu Trường Ninh cứng đờ. Bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp: “Cứ ngủ thật ngon, thất thúc sẽ giúp ngươi.”
- y# r  e: t$ l7 G6 _' z- i0 x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 }: P% u  ^3 e4 K4 U! s; R8 y( g) z3 wAll rights reserved
Thất thúc... Chu Thừa Lễ. Đến tột cùng là hắn muốn gì, hắn có biết bản thân đang làm gì không?

©2019 Kites.vn | ( B+ v; m/ ~  H4 Z1 dAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 B2 |' n2 n3 O; ]0 R

©2019 Kites.vn | ( u9 t, m  K/ K( L: `" z0 XAll rights reserved
( b: s0 q) b( x! M©2019 Kites.vn | All rights reserved
———————————
# O' Q5 L" A" U; Z# k7 L% A& _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ a) a2 f3 i- [: GAll rights reserved
+ \; R5 \' Q( z% N©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | 4 x- r2 d# |$ [( rAll rights reserved
Chú thích: 2
©2019 Kites.vn | All rights reserved' p9 V. ?! ?! G3 R& s7 a
©2019 Kites.vn | ( r/ e& X8 L" {, P# }, R/ Z: l& I2 mAll rights reserved
(1) Búi tóc Đọa mã:
Nguyên văn 堕马髻 (Đọa mã kế)
©2019 Kites.vn | 0 k& P: G$ a+ @( UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | $ [5 m9 t, u3 @8 Q- p5 PAll rights reserved
Một kiểu búi tóc của phụ nữ cổ đại, vì búi tóc được đặt hơi nghiêng, hình dáng tựa như ngã mà không ngã (đọa mã = ngã ngựa), nên có tên cổ như vậy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  G8 Y4 ~8 A& W0 N4 p
©2019 Kites.vn | 9 v$ ?6 d  g6 VAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved$ Q) W. z9 `+ _! `6 b& X% t$ T; ]5 i' f

©2019 Kites.vn | % M# W; ]% f& Q- v4 EAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! f' s/ @, z/ A( N& Y6 o
Búi tóc Oa đọa (倭堕髻) là biến thể đời sau của búi tóc Đọa mã. Oa đọa được búi cao hơn, Đọa mã được búi sát đầu hơn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* n6 k1 c) M, K8 O* L5 A
©2019 Kites.vn | + V/ k1 y" D+ @All rights reserved

+ ?" Q* A& R' C" W8 R( |: f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' g% Q' X! y& L* n6 K* B* B+ l% V/ f
©2019 Kites.vn | ' A! a- ?8 ^! t0 l! R* Z5 iAll rights reserved
(2) Nhung Chương Châu: Nguyên văn 漳绒 (Chương nhung)
©2019 Kites.vn | + J# B2 q: e) D% b$ mAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 Z: V# W" a$ h0 \9 W
Vì bắt nguồn từ Chương Châu nên tên cổ là Chương nhung, còn được gọi là nhung thiên nga (Tương tự các sản phẩm truyền thống như lụa Hà Đông, gốm Bát Tràng). Đây là một sản phẩm tơ lụa truyền thống của người Hán thuộc thị xã Đan Dương, tỉnh Giang Tô. Kỹ thuật dệt nhung thiên nga đã được xếp vào hàng di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Giang Tô.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 [$ q4 @; p& Q/ ?: \
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ d: t" `, Q% \8 ]- _$ l8 U

, u# [! V) M& V& u" |# U. }©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 Z  I9 m  a. Z# e: q4 K" r2 CAll rights reserved

Bình luận

Các nàng thích là được =))  Đăng lúc 23-4-2018 10:02 PM
chú thích từng chương kèm hình thế này kì công quá *tung tim đầy trời*  Đăng lúc 10-4-2018 05:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 20:10:50 | Xem tất
Chương 15

©2019 Kites.vn | , a3 `  h* K) p5 r9 OAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 ?- r% o% Q4 t. _
Triệu Ngọc Thiền xòe ngón tay ra đếm, nàng đã bị nhốt năm ngày, đã năm ngày rồi, nàng giống như chú khỉ không thể chịu cảnh giam cầm được nữa. Sang ngày thứ sáu, mẹ ruột Đậu thị hiếm khi cười híp mắt nhìn nàng, còn đưa cho nàng một chiếc hộp gấm, bên trong chính là một đôi Kim thiền tử mà lần trước nàng muốn, cánh dát vàng mỏng như cánh ve, đôi chân mảnh mai tinh xảo. Còn cả một chiếc trâm ngọc trên đỉnh khảm đóa sen vàng, nàng thích thú cầm trong tay không chịu buông, dè dặt hỏi mẫu thân: “Mẹ... mẹ phát tài rồi sao?”
) E& N& _' x% g8 v+ ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 p! {/ N8 f4 G( i* e( g7 R
Đậu thị đáp: “Phát tài ở đâu ra chứ!” Sau đó đem chuyện xảy ra hai ngày nay kể sơ qua một chút, cười không ngừng lại được: “...Không ngờ đích nữ của các phòng đều mắc lỗi cả, chỉ mình con lần này đã giữ đúng quy củ, không tặng vật gì cho Đỗ tam công tử kia. Tổ phụ con nghe xong rất vui vẻ, đặc biệt thưởng riêng cho con! Nói khó có được một lần con hiểu quy củ! Còn cả ca ca con, tay không có gì đáng ngại, trong lòng ta cũng thấy vui mừng.”
©2019 Kites.vn | + ?2 H/ W, g6 u: e$ P6 e8 FAll rights reserved
2 [" c$ _0 Z2 Z3 k% ]% U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Ngọc Thiền hơi chột dạ, thật ra nàng còn nôn nóng hơn cả các đích tỷ muội kia, chẳng qua ca ca đã kịp thời ngăn cản mà thôi. Nàng níu lấy tay áo mẫu thân hỏi: “Mẹ, con nghe nói ca ca đã có được đối bài trong nhà! Con vẫn chưa từng thấy đối bài trông như thế nào cả.”
5 Y7 p3 c- P$ b) N; i©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 ~( T; T# h. a. _: f1 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Đối bài đó...” Đậu thị thở dài, đêm qua Triệu Thừa Nghĩa đã nói với bà, đối bài tuy ở trong tay Trường Ninh, thực tế là không có tác dụng gì lớn. Kỳ thật do lão thái gia muốn nâng lên thân phận của Trường Ninh, chứ không hề đại biểu địa vị của đại phòng từ nay sẽ thay đổi.
©2019 Kites.vn | + I/ U  N3 k/ G! N; b* zAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ; ~8 B& Z9 S& @/ `$ @0 FAll rights reserved
Triệu Thừa Nghĩa tuy nhu nhược, nhưng dù sao cũng thấy rõ được sự thật. Nói với bà: “Nếu Ninh nhi nhà ta không đậu tiến sĩ, vậy đối bài gì cũng trở thành vô dụng. Bà là phụ nữ không hiểu biết nhiều, đừng chỉ nhìn vào chút lợi ích trước mắt. Ninh nhi còn tỉnh táo hơn bà, bà xem thằng bé lấy được đối bài rồi thì âm thầm giao cho Cố nhũ mẫu bảo quản, không hề nói lấy nửa câu...”
©2019 Kites.vn | ) l1 U9 W5 C* _' [  ^All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( h# d5 D" ]' ]* @8 w
Lời này đã dập tắt những kích động trong lòng Đậu thị, chung quy Ninh nhi đã bình an, bà cũng thấy dễ chịu hơn ít nhiều.
* m0 W3 Y8 Q9 E1 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
% `, l3 I* }6 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bà nói với Ngọc Thiền: “Đối bài cũng không phải chuyện gì to tát, hôm nay mẹ đưa con ra ngoài thăm ca ca, về sau không được cãi vã với nó nữa. Thằng bé bị thương, đừng làm nó thêm bực mình.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 K' T% i3 I. r) ?9 s
4 b1 ]) i, [) D" q% \©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Biết rồi biết rồi!” Triệu Ngọc Thiền vừa nghe thấy có thể ra ngoài, liền giống như có sâu đang bò không thể ngồi yên được nữa, “Chúng ta mau đến thăm ca ca thôi, Tiêu tức phụ bảo con làm hai đôi tất mùa đông cho ca ca, con may cũng được lắm đó, cầm đi tặng ca ca, lúc huynh ấy học bài vừa hay có thể đi vào.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 M, Y/ C5 |3 ~3 \2 k9 c
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 W4 x$ n! K  k  x+ P
Lúc Triệu Trường Ninh nhìn thấy đôi tất mùa đông của muội muội, chỉ có thể giật giật khóe miệng khen: “Cũng... khá là đẹp.” Không phải Ngọc Thiền thêu xấu, mà Ngọc Thiền dường như chỉ biết thêu mỗi vịt nước, bởi vậy đồ thêu thùa nàng mang tặng mọi người —— toàn là vịt nước, hà bao vịt nước, tất vịt nước. Hiện tại Triệu Trường Ninh chất đống một rương nhỏ những sản phẩm hình vịt nước. Thêu vừa mập vừa tròn, rất phúc hậu, giờ nàng đã sinh ra một loại thẩm mỹ mệt mỏi với vịt nước, sắp không còn nhận ra loài động vật này nữa rồi.
©2019 Kites.vn | 6 y8 @1 m' l) f+ XAll rights reserved
©2019 Kites.vn | % h% p3 c, G/ [0 r* J9 ^  iAll rights reserved
Triệu Ngọc Thiền là người đơn giản, rất dễ dỗ dành. Hiếm khi thấy ca ca khen mình, trong lòng vui mừng hãnh diện, lại làm ra vẻ như gió thoảng mây bay: “Nếu ca ca đã thích, vậy muội sẽ làm thêm cho huynh hai chiếc áo choàng, Tiêu tức phụ nói bây giờ muội đã có thể học cắt quần áo. Huynh mặc nó đi học bài rất được đó.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved- w9 H8 `3 U. K7 Y
©2019 Kites.vn | All rights reserved; T8 o* W3 ~  f) O2 i8 U& t. W  O
Triệu Trường Ninh suýt chút nữa không nhịn được bật ra tiếng ho khan, còn phải mặc đi học bài nữa sao...
  A. j& m* D& k6 |" n©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 i  r. X+ x( ~1 ^' i: t
Nàng nói với Ngọc Thiền: “Được rồi, ca ca biết muội không ngồi yên được nữa, cũng khỏi cần nán lại chỗ ta làm gì, đến chỗ Uyển nhi chơi đi.”
0 J; Y8 D( |8 e1 c/ u©2019 Kites.vn | All rights reserved
. F& `# O6 ~- I0 J8 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Ngọc Thiền đương nhiên đã sớm ngứa ngáy chân tay, nói với ca ca một tiếng liền chạy thoắt đến chỗ Uyển nhi chơi đùa.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- p+ P  t" H$ P6 P
©2019 Kites.vn | ) n5 H: [( j( y% }9 T% {All rights reserved
Đậu thi bưng bát canh thiên ma* dạ dày dê đến cho nhi tử uống, nói: “Chẳng phải ngày thường con vẫn ngăn không cho con bé đi chơi sao, hôm nay ngược lại còn bảo nó qua đó?”
2 s- A0 k5 B, f7 Q$ ~6 ^8 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | : A  b- C4 b" ~9 G5 o5 r6 FAll rights reserved
* Thiên ma: một vị thuốc quý trong Đông y
: o9 Y4 Y/ Q5 g( q: d5 k8 `©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | 0 r" L' ?( I8 ?& I* q# b- ?6 T( sAll rights reserved
“Phỏng chừng hiện giờ nữ nhi của các phòng đang bị phạt chép sách, vừa hay cho con bé tới nhìn xem, để nó thu liễm lại tính tình một chút.” Trong lòng Triệu Trường Ninh đã có tính toán, canh dạ dày dê bổ thân thể, nhưng mùi tanh hơi nồng, nàng uống một ngụm rồi để sang bên, do dự một chút mới hỏi Đậu thị, “Mẹ, mẹ có biết con người thất thúc không?”
+ g# L1 l9 l; }5 I$ r6 @: w! z©2019 Kites.vn | All rights reserved
- p: q5 q) M3 v; y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chuyện tối qua làm nàng trăn trở không yên, sáng nay đã hỏi Cố nhũ mẫu, bà đáp hôm qua vẫn luôn canh giữ, không có người nào tiến vào. Thậm chí Triệu Trường Ninh đã gọi tất cả nô bộc trong viện tới, nàng nhớ kẻ đi theo là một gã nam nhân, nghe giọng nói hiển nhiên không phải Tứ An ngốc kia, trong viện của nàng có hai nô bộc, nghe ra lại cảm thấy không giống. Sợ sẽ rút dây động rừng, nàng liền cho bọn họ trở về.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 e1 g; a) F5 o  R' `  o2 l
©2019 Kites.vn | 0 m- c+ J7 j) tAll rights reserved
Đậu thị rất nghi hoặc: “Thất thúc của con? Mẹ chỉ biết hắn là do tổ phụ con đưa về nuôi dưỡng, ngày thường ít khi qua lại với chúng ta, mỗi năm ở nhà không quá một hai tháng, những cái khác thì ta không biết. Nếu nói về kỳ lạ, chắc là hắn đã hai bảy hai tám rồi mà vẫn chưa đón dâu. Tổ phụ con từng nhắc đến nữ nhi của mấy vị cử nhân, hay thứ nữ của các nhà trong sạch với hắn, hắn đều khước từ không lấy. Chung quy tổ phụ cũng không phải cha ruột hắn, khuyên cũng vô dụng, chỉ đành tùy hắn, cho hắn vài nha đầu là xong chuyện.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved* C0 f8 [1 D; I) _
! t0 ~# X1 ~* T# i5 f  S' y% n* }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cũng phải, Đậu thị chỉ là phụ nữ trong nhà, bà có thể biết được bao nhiêu.
©2019 Kites.vn | " s7 s0 T* N+ g7 l* @% @# mAll rights reserved
5 A1 R1 g$ B) G9 p; O% I  I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đậu thị ra ngoài dặn dò bữa trưa cho nhi tử, để nàng tĩnh dưỡng thật tốt.
) `# P$ B5 M2 w6 X8 Z4 x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , l) V4 j& T9 U( u  mAll rights reserved
Triệu Trường Ninh lại cầm lên dao khắc đá Tứ An mua về, chọn một khối đá Điền Hoàng‘¹’ phẩm chất khá tốt, tiếp tục luyện khắc đá. Nàng luyện khắc đá vài hôm, cổ tay đúng là càng có lực, đặc biệt còn có thể khống chế chuẩn xác lực đạo của mũi dao, ắt có tác dụng tương tự với việc luyện chữ. Nhìn thấy quả thực có hiệu quả khống chế lực đạo, nàng tự nhiên cũng muốn nhân lúc rỗi rảnh luyện tập. Tránh cho vì chữ viết không đẹp, đến lúc thi Đình để lỡ mất cơ hội, vậy thì quá thiệt thòi rồi.
& y3 y6 s  {# Z* f/ F. e5 A# v) L3 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
" R! w; |. |2 o9 Q  W8 v9 U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nàng đang khắc một gốc tùng xanh, nha đầu bên ngoài tiến vào bẩm báo, nói rằng lão thái gia tự mình đến thăm nàng.
7 T- }7 i( @2 e8 p0 ?9 j6 p, v©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ H+ K$ j$ B1 n4 Y2 T3 s©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lão nhân gia ngài sao lại tự mình tới đây? Triệu Trường Ninh khoác một chiếc áo choàng bông rồi đứng dậy, không dám tiếp tục ngồi.
©2019 Kites.vn | * g4 m( L% n3 G9 q! c9 KAll rights reserved
, c' s+ K+ ~& t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu lão thái gia vừa vào cửa liền quan sát một vòng, trên giường lò trải đệm dày màu xanh tím than, kệ sách bày không ít cây cỏ, trường kỷ bằng gỗ Lê hoa vàng, trong phòng bài trí đơn giản, ngăn nắp. Nhưng trong nhà bọn họ thì coi như giản dị rồi. Ông bảo Triệu Trường Ninh ngồi xuống: “Đừng đứng dậy, tổ phụ thấy con không tiện đi lại mới tự mình tới đây một chuyến.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ N2 `" z1 N+ I/ r# m
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 o5 G) S$ u1 \% z/ A. l
Triệu lão thái gia hỏi nàng một ít chuyện học hành, tặng cho nàng một xấp giấy Trừng tâm đường‘²’, một nghiên mực Long Vĩ‘³’. Xem như là đến thăm hỏi người bệnh, mới nói: “Cùng chịu đánh như nhau, Trường Tùng lại không có gì đáng ngại, hôm nay còn đến chỗ ta nhận sai. Ta cũng mắng hắn té tát một trận, dù sao các con cũng là anh em họ, không nên vì chuyện này mà nảy sinh hiềm khích, nghiên mực Long Vĩ kia, chính là đồ hắn tặng con làm quà nhận lỗi.”
©2019 Kites.vn | / R; o8 O8 r8 G7 W2 pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ) |* z' b) P+ h( \) l5 j6 MAll rights reserved
Các thiếu niên ở độ tuổi này thích tranh mạnh háo thắng, là chuyện rất bình thường.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: T' _7 M# V" Z! b4 R+ S  \
" a; ?8 F# L2 }3 r( M* F% ^  C+ ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Hắn là đệ đệ, đương nhiên con phải bao dung.” Triệu Trường Ninh nói. Coi như nàng đang rèn luyện năng lực khoan dung của mình đi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! a' R/ G1 e8 ?& Q* I6 k+ m
©2019 Kites.vn | 2 L" I; R: _8 D6 L7 B7 KAll rights reserved
Những lời trước của Triệu lão thái gia chỉ để lót đường, sau đó mới than thở: “...Hơn hai tháng nữa là đến thi Hội rồi. Trường Hoài có ta chỉ bảo học hành, Trường Tùng thì mời tới Tưởng tiên sinh, đến Thiếu Lăng cũng có Chu tiên sinh giúp hắn giám sát. Con học hành lại không có người nào đặc biệt trông nom, tuy con không nói ra, nhưng tổ phụ biết trong lòng con cũng suy nghĩ chuyện này.”
©2019 Kites.vn | 5 X$ w3 S/ _0 n3 ?- AAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, x) @2 v3 w. u' h8 t# N
Triệu lão thái gia cũng muốn cùng dạy, bất đắc dĩ không thể phân thân ra được. Ông tiếp tục nói: “Đúng lúc thất thúc con trở về, ta đã thương lượng với hắn rồi, hắn bằng lòng đến dạy con. Sau này nửa ngày con đến trường, nửa ngày lại đến chỗ hắn, để hắn chỉ bảo con. Đừng nghĩ hắn tầm thường, hắn là tiến sĩ khoa thi năm Quý Kỷ, trước khi đậu tiến sĩ đã từng dạy học ở thư viện Bạch Lộc Động, năm đó ta từng mời hắn đến chỉ giáo việc thi cử của mấy huynh đệ con, hắn lại được triều đình bổ nhiệm đến Thông Châu, bởi vậy mà từ chối. Lần này hắn sẵn lòng dạy con, đấy là một chuyện tốt! Học vấn của hắn uyên bác, có thể nói nhị thúc con cũng không sánh bằng.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ \* [5 S: q3 g3 z/ \! _8 C
* G+ \3 X$ \8 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh nghe đến đây, bàn tay đã bất giác nắm chặt. Nàng dợm cười nói: “Thất thúc đến dạy con, đương nhiên là con rất mừng. Chỉ e làm trễ nải công việc của thất thúc...”
, H. d7 ~& w% ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - R# j: a. ~2 l* X( {9 K- sAll rights reserved
Triệu lão thái gia xua tay: “Việc này không cần lo, nếu hắn đã đồng ý tự nhiên sẽ có cách. Con chỉ cần xế chiều mỗi ngày đến chỗ hắn là được rồi.”
©2019 Kites.vn | 6 s3 g2 M0 P' {6 j  RAll rights reserved
  q3 k( r! q2 k8 G9 y$ K: \©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh nhớ tới tối qua trong lúc mơ màng, nghe được hắn thấp giọng hỏi: ...Vất vả như vậy, có cần ta giúp ngươi không?
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 Y$ |6 S6 a7 }
% r3 U  m$ g7 E# J; U& Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Có cần ta giúp ngươi không?
©2019 Kites.vn | 8 c- H& [3 X2 c/ d. P/ _All rights reserved
©2019 Kites.vn | + E3 U  @( w* }+ q! bAll rights reserved
Cho nên đây chính là cách hắn giúp nàng?
2 K0 l, `+ x8 Z2 B7 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
$ U9 G/ t7 V7 V" q3 f" R5 d©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh trầm mặc một hồi, mới gật đầu đồng ý, chung quy dường như cũng không có lý do để từ chối, quả thực nàng cần một người hướng dẫn học hành.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 J7 u3 F9 ~- A% h+ G! m
! h- K5 ?1 T) K1 @0 v  K©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu lão thái gia lúc này mới vui vẻ: “Con cố gắng đi theo thất thúc học tập, thiếu thứ gì cứ việc hỏi ta.” Dứt lời lại xoa xoa mái tóc nàng giống như hồi còn nhỏ, dọa cho Triệu Trường Ninh giật mình. Trong nhà người đối đãi với nàng như vậy đã không còn nhiều. Triệu lão thái gia cười nói, “Lúc tổ mẫu con còn sống thật là tốt biết bao, bà làm người nghiêm khắc, trong nhà bị bà quản cho ngoan ngoãn cả. Có lúc ta bị bà ấy quản, còn ầm ĩ một trận với bà, rồi nạp thiếp, bao nhiêu chuyện thời trẻ huyên náo đến đỏ mặt tía tai...Bà ấy thương yêu con nhất, thấy được con hiểu chuyện thế này, không biết sẽ vui đến chừng nào.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved" l6 |* K" x1 X% k# g
) @9 z: U" [0 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nét mặt Triệu lão thái gia bỗng trở nên hiu quạnh, hồi lâu mới khoát tay. “Tổ phụ về trước đây, con nghỉ ngơi cho tốt.”
+ Y! X3 ^$ g, u0 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 t7 M$ }0 h: A  G4 A6 n
Triệu Trường Ninh nhìn bóng lưng của ông từ từ khuất dần trong bóng mát, nô bộc đi cùng lập tức đuổi theo. Nàng cũng lẳng lặng nhìn hồi lâu.
, f3 u6 i* |( o5 W$ ?# H©2019 Kites.vn | All rights reserved
* i; d% N( \* _* Q( e' {7 j  b©2019 Kites.vn | All rights reserved
Có đôi khi nàng cảm thấy thời đại này thật tàn nhẫn, tổ phụ, phụ thân nàng, đều là những người đoan chính, lại vẫn có một đống di nương, mà mẫu thân dường như không hề xem chuyện này là gì cả. Nhưng nếu hỏi bọn họ người mà mình dành tình cảm chân thành là ai, nhất định vẫn là người vợ cả đã kết tóc se duyên. Người này mới cùng bọn họ tương kính lẫn nhau, sau khi chết cùng hưởng hương khói của con cháu.
' V) q2 x8 S. D* @& B% X& l©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 N) y0 Z/ r; i+ K; n
Nàng không cần học nữ công may vá, không cần điểm trang, cũng không cần mới mười bốn mười lăm đã phải tính gả cho nam tử nào đó. Thân phận này với nàng mà nói có lẽ là áp lực, nhưng cũng là một loại thả lỏng, bắt nàng sống như muội muội, nàng quả thực không làm được. Triệu Trường Ninh cúi đầu nhìn vùng ngực bằng phẳng của mình.
©2019 Kites.vn | % D; s" ~4 a- S, U8 fAll rights reserved
( C/ @# l, s6 d6 n+ h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mười bảy tuổi rồi, có lẽ là do làm việc cùng nghỉ ngơi vất vả, dậy thì cũng không xem như tốt lắm, nhưng vẫn cần phải bó ngực. Kinh nguyệt cũng không ổn định, non nửa năm mới có một lần. Tuy dáng dấp cao hơn nữ tử bình thường, nhưng lại thêm yếu ớt. Nàng cũng quen với tác phong và biểu hiện của nam tử, cho dù người khác cảm thấy nàng xinh đẹp, cũng sẽ không sinh ra cách nghĩ đây là nữ tử của nhà nào đó.
8 m! o1 {8 z0 z5 V2 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ y' e/ r5 \, k6 r+ {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đương nhiên, cảm tạ triều đại này còn thịnh hành mỹ thiếu niên ốm yếu, những người yêu kiều hơn nàng, uốn éo kiểu cách hơn nàng không phải không có, cao thấp khó mà phân, thậm chí ở Giang Hoài còn có học trò lấy thoa phấn đeo trang sức làm đẹp, đôi khi nàng nhìn xong đều ở sau lưng âm thầm... hổ thẹn, mấy vị này còn giống nữ nhân hơn nàng.
©2019 Kites.vn | ( l( q) y/ w* K2 FAll rights reserved
; u2 |/ C; G3 v0 r% _# ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đến buổi tối, Triệu Trường Ninh bảo Tứ An sắp xếp những thư cụ ngày mai cần dùng, nghĩ đến chuyện Chu Thừa Lễ, làm thế nào cũng không ngủ được.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ o- R+ c( A5 }$ \: D7 Z
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 g  x( \8 P. ?4 N2 y
Kết quả Hương Chuyên vén mành tiến vào bẩm báo: “Đại thiếu gia, Đỗ tam thiếu gia mang lễ vật đến thăm ngài.” Nàng và Hương Phỉ không phải nha đầu hầu hạ thân cận của Trường Ninh, chẳng qua trong nhà nha đầu có chút tư sắc đều tránh Triệu Trường Ninh rất xa, sợ bị đại thái thái ghim vào trong mắt, lại bị đánh cho có hít vào mà không thở ra được.
3 u9 g) |- E: V9 P% Y4 F: A! O©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 @6 D! q' c- d5 ^! [$ R& w' G
Hương Chuyên thấy đại thiếu gia dựa vào gối đầu đọc sách, da dẻ đẹp đẽ không chút tì vết, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khác thường.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! }1 k7 r( |$ V9 [8 }! i+ W" g3 C4 B
©2019 Kites.vn | $ v. c, O6 }% [All rights reserved
Không nói những việc khác, nàng và Hương Phỉ đã hầu hạ Triệu Trường Ninh từ nhỏ, nam tử nhìn thấy chỉ có đại thiếu gia, người hầu hạ cũng là hắn, lâu ngày tự nhiên cũng sinh lòng mến mộ. Chỉ có điều đại thiếu gia hiện tại phải học hành, hai người đều âm thầm mong đợi, chờ thiếu gia thi đỗ, nói không chừng đại thái thái sẽ cho phép đại thiếu gia nạp bọn họ vào phòng, bởi vậy lúc này biểu hiện vô cùng xuất sắc.
0 O# A  ?+ C+ F©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 ~" D9 i2 p+ i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh không hề biết tâm tư của nha đầu nhà mình, nàng vẫn luôn yêu thích hai nha đầu làm việc thuần thục này, nàng lại không giống tên Giả Bảo Ngọc* kia thương hương tiếc ngọc, lúc nào cũng làm bộ mặt phụng phịu với đám nha đầu, đương nhiên là không ngờ như vậy cũng có thể sinh lòng cảm mến. Ngẩng đầu lên nói: “Để hắn vào đi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 o3 K4 {) h5 _' E3 q
©2019 Kites.vn | 1 n$ k& ~% l! F/ J$ ZAll rights reserved
* Giả Bảo Ngọc: là nhân vật hư cấu, một trong ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của nhà văn Tào Tuyết Cần.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: Y7 p- f0 y- Y5 i( L- g

& U1 _- W! G/ q# N8 \1 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sao những người đến thăm nàng cứ đến từng đợt vậy, không thể hẹn nhau rồi cùng đi sao.

# `; f3 B% S4 }& i/ i% T' K©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  I' Y6 M+ J3 f

. k6 q! ]4 [7 g5 `8 H1 A3 i1 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
$ B7 `8 L/ u0 |1 l: [©2019 Kites.vn | All rights reserved
———————
©2019 Kites.vn | 4 Y3 K' p8 A& e9 Q& }All rights reserved
3 f5 e& y' P4 S: Y. n; C$ o8 S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ( t) |0 |) Y4 B. G% @All rights reserved
8 _8 M7 V3 O; x©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chú thích: 3
& e$ b4 X4 h" `2 O©2019 Kites.vn | All rights reserved
# s, T7 S) V7 ^. e3 r* ]" a©2019 Kites.vn | All rights reserved
(1) Đá Điền hoàng:
nguyên văn (田黄石) Điền hoàng thạch
©2019 Kites.vn | 8 ?* Q% ], k- tAll rights reserved
©2019 Kites.vn | . g6 c0 Q7 y* z) u7 P- aAll rights reserved
Gọi tắt là điền hoàng. Sinh ra từ hai bên ruộng lúa nước ở làng Thọ Sơn, tỉnh Phúc Châu, có màu vàng đất nên lấy tên như vậy. Là loại đá chuyên dùng để khắc con dấu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 k+ f% C5 s& }5 _; H1 V
7 Q5 V6 v6 _) [  k: ~  {©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved9 V9 ]4 s3 A6 ]2 d+ M$ |# j8 R

- a0 a3 R& M3 ]" D' P% T+ K©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 Q+ l8 E. l* G6 ^All rights reserved
(2) Giấy Trừng tâm đường: nguyên văn (澄心堂纸)
©2019 Kites.vn | All rights reserved% E! M( w* f3 k% Z
©2019 Kites.vn | 2 k0 h/ ]5 I/ DAll rights reserved
Vì phẩm chất xuất sắc nên đã được bầu chọn là loại giấy tốt nhất mà người Hán tạo ra trong lịch sử. Nó là một trong văn phòng tam bảo thời Nam Đường. Chất giấy mịn màng, mỏng manh bóng mượt, lại chắc chắn thanh khiết như ngọc.
©2019 Kites.vn | ; B: N" k4 Z- G/ K. s* E- TAll rights reserved
©2019 Kites.vn | & R+ D9 ?, I6 z$ cAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved  S! k9 r/ N8 t7 m) S9 W

©2019 Kites.vn | All rights reserved) v0 C3 r6 D- I
©2019 Kites.vn | All rights reserved, G+ ?  g$ C; e1 l
(3) Nghiên mực Long Vĩ: nguyên văn (龙尾砚)
, E7 Y7 m0 V+ a1 H( Z* G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 n' g6 O" {+ ~8 n; i5 v' dAll rights reserved
Là một trong tứ đại danh nghiên của Trung Quốc, nổi tiếng trong và ngoài nước, có nguồn gốc từ núi Long Vĩ, huyện Vụ Nguyên, tỉnh Giang Tây.
©2019 Kites.vn | ' M  z# w5 X; T  c" [) A# o5 F; RAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 {- T- |7 v" D" g

! x6 I7 V4 S! h+ @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 20:24:15 | Xem tất
Chương 16

©2019 Kites.vn | All rights reserved. a" V" D" n# B1 u7 [3 X/ s
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ {. ]! M; {5 i5 \. ~: K- V8 A
Đỗ Thiếu Lăng sau khi nghe nói Triệu Trường Ninh bị phạt rất áy náy.
©2019 Kites.vn | 4 [/ O/ b* N' P' w* Z$ P8 n# rAll rights reserved
# E" `& h! A" [( y! a0 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hắn không vừa mắt tên công tử bột Triệu Trường Tùng, nào ngờ Triệu lão thái gia ngay cả Triệu Trường Ninh cũng phạt, trong lòng hắn trách cứ ông cụ này không phân rõ phải trái. Nhưng mọi chuyện chung quy cũng do hắn mà ra.
©2019 Kites.vn | 9 A4 F, L  |+ k9 `8 LAll rights reserved
©2019 Kites.vn | * |0 \: L2 Z% C9 B/ f% z' wAll rights reserved
Vì vậy hắn dạo quanh Lô Sơn Quán mấy vòng, đuổi tên thư đồng gây chuyện về phủ, lại sai nô bộc ra cửa tiệm bên ngoài mua ít đồ bổ như nhung hươu, nhân sâm, tiến về hướng Tây viên.
©2019 Kites.vn | 0 Q& b# M* b, ^1 eAll rights reserved
©2019 Kites.vn | * A1 F/ Y$ q4 p0 BAll rights reserved
Đến cửa bị hai nha đầu ngăn lại, hắn bèn quan sát tiểu viện của Triệu Trường Ninh một lượt, thấy rằng ngay ngắn, hoa cỏ không nhiều, trồng mấy gốc lựu, hải đường, một cây táo lớn, cảm giác có vẻ không hợp với tính tình lạnh như băng của y, cứ nghĩ rằng người này sẽ trồng các loại mai lan cúc trúc trong phòng, để tỏ ý thanh cao. Có điều lúc này ngoài viện tuyết đang chất thành đống, không thấy được cảnh sắc cây cối sum suê.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! i" M9 v* k8 J# r' _! _" _
©2019 Kites.vn | All rights reserved# }; @5 i* N- q4 L9 K
Triệu Trường Ninh ở trong phòng, xuyên qua tấm bình phong nhìn thấy Đỗ Thiếu Lăng đang đi dạo xung quanh, hắn mặc chiếc áo choàng mỏng bằng lụa xanh biếc, vóc dáng thon dài, tướng mạo khôi ngô. Thấp giọng hỏi Hương Chuyên: “Thất tiểu thư vẫn chưa về sao?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved' e& Y+ _( `, F0 o
©2019 Kites.vn | All rights reserved- f2 {7 R8 S% Y8 l
“Thất tiểu thư còn đang ở chỗ nhị phòng.” Hương Chuyên hiểu ý tứ của Triệu Trường Ninh, “Lát nữa nô tì sẽ canh ngoài cửa, không để thất tiểu thư tiến vào.”
; `4 w5 ]# d& c4 [# V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 y) E" n1 a$ p$ Z( O7 P' ]( w
Triệu Trường Ninh mới gật đầu, nàng quả thực sợ vị muội muội kia thấy sắc mà đánh mất lý trí.
& n6 G" w) Q% S- L1 a$ X©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* D8 P" j2 p* s3 f7 ]3 M3 B
Đỗ Thiếu Lăng bên này đã sải bước vào phòng. Triệu Trường Ninh chỉ vào ghế mời hắn ngồi, lại tự mình rót trà cho hắn: “Đỗ huynh ngồi xuống uống trà, khó có dịp huynh tới chơi.”
- n% |% S4 B# @7 U# H4 v8 @- H©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% ^) [7 d: s. @9 \, s$ M
Đỗ Thiếu Lăng đem lễ vật của mình xếp lên bàn, trong phòng đốt chậu than, thật ra thì không lạnh, bởi vậy Triệu Trường Ninh chỉ mặc một kiện trực chuyết bông xanh nhạt, sắc mặt cũng hồng hào, xem ra vết thương hẳn là không nặng lắm. Hắn nhớ tới chuyện hà bao lần trước, ho khan một tiếng: “Trường Ninh huynh, ta đến là để nhận lỗi. Chuyện trong trường học, và cả chuyện chiếc hà bao lần trước...”
9 F+ L: A2 o. g) B©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 |7 C* \, @& IAll rights reserved
Ánh mắt Đỗ Thiếu Lăng nhìn người khác rất chân thành, bởi vì đôi mắt đào hoa, thậm chí còn mang theo cảm giác thâm tình.
9 A8 s  t1 b: K9 O8 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & \& q" }' E5 zAll rights reserved
Triệu Trường Ninh xua tay: “Đỗ huynh uống trà đi, đây là nước được trữ từ tuyết hóa thành của đông chí năm nay, ta dùng để pha trà.”
& Q1 \5 g7 q# C8 S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; J! _3 {/ R# o8 G' y- S: x
Vậy sao... Đây có lẽ mới đúng là phong cách của y. Trong viện không phải hoa cỏ thông thường mà là cây ăn quả, không hợp với y chút nào.
' F% h/ O3 ?% t! y/ s( Z6 T" U©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 n) d" M/ m' e0 T9 B3 Z) [# [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đỗ Thiếu Lăng nâng tay nhấp một ngụm nước trà, vị ngọt dịu. Khuôn mặt tuấn lãng của hắn dường như cũng bị hơi nóng của nước trà hòa tan, cầm chén trà nói: “Thì ra Trường Ninh huynh thích uống trà ướp hương, ta lại thích các loại trà Ô Long đắng. Lát nữa ta sẽ sai người đưa tới cho huynh một hộp trà hoa nhài, dùng nhài Bảo Châu và trà Mao Tiêm của Tín Dương để ướp, lại lấy hoa ngọc lan dẫn hương. Ta chỉ uống một lần, vì không nếm ra mùi vị, sợ lại làm nhỡ trà ngon.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 h' r  |6 o. ^- c% f: t
& _% a8 f3 A, [" x" h$ B6 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh nghĩ bản thân mình thể hàn, cảm thấy uống trà nguyên chất không ổn, bởi vậy mới uống trà ướp hương. Có điều dùng loại trà cao cấp như Tiêm Mao của Tín Dương để ướp, sợ rằng cũng chỉ có đại gia tộc như Đỗ Thiếu Lăng mới làm được thôi, nàng cảm tạ ý tốt của Đỗ Thiếu Lăng rồi khước từ, ngặt nỗi lại không từ chối được.
3 f4 C. C# z- X& y  b9 x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) G! N  f: P- \8 I- C- zAll rights reserved
Vài chén trà trôi xuống bụng, Đỗ Thiếu Lăng bèn nói: “Ta đã xem bài văn đỗ cử nhân của Trường Ninh huynh, kỳ thật tài hoa không thiếu. Ta thấy huynh viết đúng là điêu luyện, bình thường nếu Trường Ninh huynh muốn luận bàn thơ từ văn chương, cũng có thể đến tìm ta. Nếu như cần người chỉ bảo, ta đã nói một tiếng với Chu tiên sinh, huynh có thể đến hỏi ngài bất cứ lúc nào.”
©2019 Kites.vn | : W$ S- Y2 P+ C: N# z4 UAll rights reserved
) f/ ?( Y$ ^1 f  `/ l7 M( x©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hắn nghe nói đại phòng ở Triệu gia yếu thế, có ý định giúp đỡ Triệu Trường Ninh một tay, bù đắp lại sự áy náy của mình.
7 S: {: }" _, V# D  y" d+ W©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 B( ^' q2 Z% w2 S; @$ {- v
Triệu Trường Ninh thấy hắn không tiếc lời khen ngợi mình thì nở nụ cười, khi nàng cười rộ lên mái đầu hơi cúi. Lúc ngẩng đầu ánh mắt thâm thúy chỉ nhìn đối phương, tựa như hồ nước sâu không thấy đáy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% `* p; G- h: U
©2019 Kites.vn | All rights reserved: E. W$ V' d& g# Y& T
Ngực Đỗ Thiếu Lăng bỗng nảy lên một cái, tầm mắt dừng lại trên đôi môi hồng nhuận, cùng vành tai trắng tuyết dường như trong suốt của y. Lại cảm thấy lửa than trong phòng cháy quá mạnh, quá nóng, từ bụng dưới nổi lên một luồng nhiệt đã lâu không thấy. Hắn mười bảy rồi, sao có thể không biết chút gì về chuyện nam nữ được... tức thì lại thấy hơi lúng túng.
©2019 Kites.vn | $ h4 c2 f% ^; P5 P6 M: p2 _8 pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; b" _- Z9 S3 j
“Thiếu Lăng huynh thực sự không cần phải áy náy.” Triệu Trường Ninh nghĩ người này thật thú vị, ngữ khí dịu dàng thêm vài phần, “Quả thật ta không để ý chuyện này.”
©2019 Kites.vn | ; C3 {" P* h; t4 LAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* j# n  m+ b0 j! H+ @9 l
Triệu Trường Ninh chỉ mặc một chiếc áo bông xanh nhạt, dáng hình yêu kiều mong manh, xinh đẹp vô cùng, chắc hẳn không có bao nhiêu sức lực, rất dễ bị người khống chế. Y ngồi thẳng lưng đối diện với hắn, chỉ thấy cánh môi mềm mại kia khẽ mấp máy. Hắn có thể vì vậy mà làm ra chuyện gì không hay... đặc biệt là Triệu Trường Ninh còn chẳng hề đề phòng hắn.
©2019 Kites.vn | 5 F8 ?; _  u7 c  n& \" \All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 m1 R8 W- p: i: ^3 yAll rights reserved
Đề phòng? Tại sao người ta phải đề phòng hắn?
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 W8 _5 K& n3 L% v) V
©2019 Kites.vn | All rights reserved# o( J9 t- _7 _' H9 x7 M) ?
Đỗ Thiếu Lăng ho khan một tiếng, nghĩ rằng bản thân đã lâu không nhìn thấy nữ tử, đến mức trông người ta xinh đẹp, lại nảy ra cảm giác khác thường. Nhắm mắt nói: “Sau này nếu Trường Ninh huynh có chỗ nào cần giúp đỡ cứ việc nói ra, không còn sớm nữa... ta nên trở về thôi.”
©2019 Kites.vn | / }2 Y, q% e2 i9 q) E* IAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ v$ B: ]& t9 T  j# m
Triệu Trường Ninh nghĩ thầm đang trò chuyện sao lại đi rồi? Đứng lên chuẩn bị tiễn hắn, Đỗ Thiếu Lăng xua tay cười ý bảo không cần tiễn, sải bước đi ra khỏi chính phòng, mang theo thư đồng biến mất trong màn đêm.
( o: S  c" N; D3 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 W6 S6 b/ D( G3 g" x( F©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đến đi như gió, quả nhiên là danh sĩ phong lưu mà...
- `( d1 L" A, y, }©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | / R  \' M7 A2 k( NAll rights reserved
Triệu Trường Ninh gọi Tứ An tiến vào thu dọn trên bàn.
5 A( @6 K9 _. m2 ~0 q$ c( S9 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
, A: g6 Q6 o3 n0 v/ q* S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hôm sau Đỗ Thiếu Lăng quả nhiên sai người đưa tới một hộp trà ướp hoa nhài, Triệu Trường Ninh mới chỉ hé nắp, đã ngửi thấy hương thơm đậm đà của hoa nhài và lá trà hòa quyện, đúng là trà ngon cực phẩm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 d- \7 G, T5 l' w! r7 d& C. w
©2019 Kites.vn | & W# \- l5 l5 V4 J* AAll rights reserved
Từ Minh trong trường đã bị trục xuất về quê nhà ở huyện Bảo Để, lần trước trừng phạt nghiêm khắc, sau đó trường trong tộc quả nhiên đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Cả buổi sáng an ổn không có chuyện gì xảy ra, giữa trưa lúc đưa điểm tâm, nô bộc nha đầu tiến vào chỉ lác đác vài người, kẻ nào cũng cúi đầu ủ rũ. Lần này trên bàn của Đỗ Thiếu Lăng, đến ấm trà nóng cũng không có ai đưa tới.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 ^7 z% U" o0 w
) r/ b+ v- J" e5 C©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cổ tiên sinh cảm thấy lão vẫn chưa dạy dỗ tốt các đệ tử, kỳ thi Hội đã ngay trước mắt, vậy mà để xảy ra rắc rối lớn thế này. Lão nghiêm mặt tăng thêm bài vở cho các đệ tử, mỗi người một ngày phải viết ba bài văn nộp cho lão, đề bài do lão ra, hơn nữa toàn là sách luận. Ngoài ra mỗi ngày phải làm thêm một bài phú.
  X/ m3 r: J9 I" d( m" n  P©2019 Kites.vn | All rights reserved
" C% H4 M) |- e% u* r4 I& _6 K©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nói đến thì Triệu Trường Ninh đã từng học niên biểu lịch sử, vương triều này tuy cũng là Đại Minh, Thái tổ hoàng đế là Chu Nguyên Chương, nhưng niên hiệu hiện giờ lại là Thừa Nguyên, cũng không biết lịch sử đã ngoặt nghẹo ở chỗ nào nữa. Hoàng đế của triều đại này là một ông lão tuổi quá ngũ tuần, cai trị ôn hòa, trợ cấp cho những người đọc sách cũng hậu hĩnh, bởi vậy trong đám phần tử trí thức cũng có danh hào ‘Hoàng đế Thánh hiền’. Vì thế mà giai đoạn này, các loại phong trào học tập phát triển hơn bao giờ hết, sau khi lão tiên sinh Vương Dương Minh sáng lập ra Tâm học, trường phái này đã được lưu truyền rộng rãi trong những người đọc sách ở Giang Hoài*, học trò ở Giang Hoài lại chiếm một vị trí nhất định trên toàn quốc, bởi vậy hiện tại Tâm học đều được toàn quốc tôn sùng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ p. C7 d9 A4 ]* }+ w
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 a& R* y& z4 j  g& E
* Giang Hoài: Trường Giang và Hoài Hà
©2019 Kites.vn | 9 y9 t; i" U3 r( G* DAll rights reserved

# I, B# ?2 Z, o+ F& Q( _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Dù Tâm học thịnh hành, nhưng vẫn phải thi văn Bát cổ. Đề thi Hội sẽ lần lượt rút ra một câu từ Kinh nghĩa, Tứ thư, hoặc thi sách luận kết hợp với đề của hoàng đế, hoặc trực tiếp cho viết kiến giải. Thêm vào một bài phú, kiểm tra bản lãnh văn học của thí sinh. Câu hỏi không nhiều, cho nên muốn nổi bật buộc phải có thực tài, thi cử nhân có thể vẫn còn câu hỏi thuộc lòng cho điểm, thi Hội thì đừng mơ tưởng, không có tài văn chương chính là đang lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh.
! V; T8 ^) s6 @9 f8 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ l$ {7 H4 q' d* o9 W. nAll rights reserved
Bài tập quá nhiều làm Triệu Trường Ninh hơi ảo não, dẫu sao Triệu lão thái gia cũng đã mời thất thúc tới dạy kèm cho nàng, không biết vị này có nghiêm khắc không đây.
©2019 Kites.vn | - z: N+ S$ N5 b; o9 J3 D% SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | * q' k% }. {* I& q+ B$ Q9 ]* kAll rights reserved
Cổ tiên sinh gọi Triệu Trường Ninh tới, dặn dò nàng: “Ngày mai là mùng chín, trò quay về hãy thương lượng với lão thái gia, ta sẽ đưa các trò đến Khổng miếu tế bái. Ta thấy các trò bị nhét trong lồng trúc đọc sách lâu quá rồi, nên ra ngoài thăm thú xem sao.”
8 b! Z4 l. j# c( r. A5 p! Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
: y) M6 c8 X. N7 ?: Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trước khi Cổ tiên sinh nhậm chức ở trường học Triệu gia, đã có kinh nghiệm trường kỳ dẫn dắt các lớp ôn thi nước rút. Triệu Trường Ninh chắp tay nói: “Đa tạ tiên sinh đã phí tâm, trở về ta sẽ thuật lại chuyện này với tổ phụ.”
5 k0 s# C4 l0 e: u' _& l8 o) y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | . o7 c5 Z; h. d# R7 b- n0 EAll rights reserved
Học trò trong trường biết có thể ra ngoài chơi, bàn tới bàn lui rất sôi nổi. Mùng chín ngày lẻ, đúng lúc phố Minh Chiếu có chợ phiên và hội chùa, người bán rong bốn phương tám hướng sẽ tụ họp về mở sạp hàng, lúc đó có thể thừa cơ mua mấy thứ đồ chơi và thoại bản mới lạ. Đã lâu lắm bọn họ chưa được ra ngoài hóng gió rồi.
©2019 Kites.vn | 3 @8 U; d5 a- Z! aAll rights reserved
: e: |8 O( Y* J$ x7 O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thật ra Triệu Trường Ninh cũng khá thích thú, hiện tại các trò giải trí của nàng không nhiều, có thể ra ngoài thăm thú đã là tốt rồi. Nàng sai Tứ An thu dọn tráp đựng sách, còn phải tới chỗ thất thúc nữa.
©2019 Kites.vn | ' |, H0 G# j# j2 e2 Z& \All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 p8 [) i7 n  z8 }$ o, A" D# A
Lúc ngang qua Triệu Trường Hoài, hắn đang trò chuyện cùng Đỗ Thiếu Lăng, cười nói vui vẻ, giống như chưa từng xảy ra chuyện đập thương tay nàng vậy.
©2019 Kites.vn | - p; O: v8 R( k& j1 L1 i: r6 o. qAll rights reserved
9 p: J7 {8 y0 h- g8 e% @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh thu lại nét cười, vẻ mặt lạnh buốt hờ hững lướt qua hắn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 X) Q+ u& y# s) g2 I* K
9 t/ {* |+ Z& z5 o9 L" h+ z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đêm qua Đỗ Thiếu Lăng trở về đã đọc Đạo đức kinh mấy lần, mới áp xuống được cỗ tà niệm kỳ quái trong lòng. Thấy Triệu Trường Ninh đi ra ngoài, hắn nói với Triệu Trường Hoài: “Ta thấy con người ca ca ngươi khá được, cần gì phải nhằm vào hắn? Lần trước tranh chấp với Triệu Trường Tùng, hắn vẫn hiểu được lí lẽ đấy thôi.”
$ C( s( S: Q' b% b! T9 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ O( z  H  U6 B6 b! \4 L
Triệu Trường Hoài cười lắc đầu, chậm rãi nói: “Ca ca này của ta yếu đuối quen rồi, chức đích trưởng tôn hắn không ngồi được.”
©2019 Kites.vn | * W4 w# G/ w/ @2 L. }All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 O. E$ ^' G  [( t" E0 e
Nhìn bóng lưng đã đi xa của Triệu Trường Ninh, hắn trầm mặc trong giây lát.
  j6 i# r# W7 S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 \. u9 ^) J7 W7 {+ QAll rights reserved
Triệu Trường Ninh tới Đông viện nơi Chu Thừa Lễ ở, địa vị của hắn ở Triệu gia có hơi quái gở, ngày thường rất ít khi ra mặt, chức quan cũng không phải quá cao, nhưng Triệu lão thái gia hay Triệu Thừa Liêm lại rất kính trọng hắn, những chuyện vụn vặt sẽ không tới Đông viện quấy rầy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 S+ a8 ~4 j3 K! X- B2 d
©2019 Kites.vn | . g5 v( A; N4 Y# C) N& F$ TAll rights reserved
Trong viện của hắn chỉ đặt một hòn giả sơn từ đá Thái Hồ, bắc một giàn nho, đông đến hồ cá đã đóng băng. Bên ngoài tấm rèm bông dày nặng, đang có vài nha đầu mặc áo kép đứng khoanh tay. Nhìn thấy nàng liền tủm tỉm cúi người nghênh đón: “Đại thiếu gia, cảm phiền ngài đợi trong phòng một lát, thất gia vừa có chuyện ra ngoài, chỉ chốc lát sẽ về thôi.”
©2019 Kites.vn | , J) z6 V5 G7 ?4 I: ^" b# }All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 B; Q0 r, ~  ~8 _" ?$ i- OAll rights reserved
Trước khi Triệu Trường Ninh đến còn làm công tác tư tưởng cả nửa ngày, hắn lại đi vắng? Nàng vén rèm bước vào, trong phòng đang đốt địa long‘¹’, bài trí một giá đồ cổ, nàng ngồi xuống cạnh bàn dài, nhìn thấy trước mặt còn treo một thanh bảo kiếm Long Tuyền, trên tua đỏ có tám viên ngọc lưu ly. Lại treo một chiếc áo choàng hắn thường mặc.
©2019 Kites.vn | 8 R1 X- n) F- z$ R, pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ( S+ ?4 e# Z' v3 D# q- UAll rights reserved
Hắn sống ở căn phòng này sao? Triệu Trường Ninh đột nhiên cảm thấy mình học bài ở đây có vẻ không hay lắm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 j/ E6 m8 L$ e: O+ ~! B' c
% w$ V- q9 H$ [3 Z# H8 Y( [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồi lâu không thấy người trở về, nàng bèn giở bút mực ra làm bài trước. Vì luyện tập khắc đá, cổ tay đã có lực hơn nhiều, viết chữ không còn mệt như lúc trước. Có điều nét chữ cũng không tiến bộ nhiều lắm, thư pháp đâu phải luyện một ngày là xong, Trường Ninh biết, trong ba tháng có thể uốn nắn nét bút của mình sao cho ngay ngắn, lưu loát đã là tốt lắm rồi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 z6 ~/ e  ~& T5 _
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 A& h& C, G" ]% ~
Đề bài văn Cổ tiên sinh giao cho nàng xuất xứ từ 《Luận ngữ – Hiến vấn thiên》: Bang hữu đạo, nguy ngôn nguy hành; Bang vô đạo, nguy hành ngôn tôn. Đề bài này dịch thẳng ra thì có nghĩa, nước có đạo, hành vi chính trực, ngôn luận chính trực; Nước vô đạo, hành vi chính trực, ngôn luận khiêm tốn‘²’. Vừa nhìn đề bài nàng đã lúng túng, đây là câu khó nhất trong ba đề, nước có đạo thì dễ rồi, nhưng lúc thi Hội, ai dám lấy ví dụ nước vô đạo cơ chứ? Vấn đề làm quan trước hết đặt sang một bên, có còn cần cái đầu nữa không hả?
©2019 Kites.vn | ( v4 J+ x/ \% O9 l) iAll rights reserved
4 I$ c" b0 n* P$ a2 B2 h! g3 h4 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
Từ sau lần bị phạt trước, trong lòng Triệu Trường Ninh đã bình thản hơn nhiều. Hạ bút tự nhiên là những suy nghĩ của bản thân. Không dám đưa ví dụ về vương triều này, tốt nhất là lấy ví dụ của triều đại trước. Cái này thì liên quan gì đến trị quốc? Có lẽ phải xuất phát từ thái độ của quân tử, tiếp theo giải thích đạo nghĩa bậc bề tôi. Nếu viết về đối nhân xử thế thì chắc chắn lạc đề.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' ]9 }% Z5 T5 E) J( ^0 R: V
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 Z% j; m5 ^! N& X0 _
Nàng mài mực viết văn, chưa phát hiện ra bên ngoài trời đã nhá nhem tối, có người bưng giá nến tiến vào, nàng nghĩ là Tứ An, vẫn cúi đầu nói: “Về bẩm báo với đại thái thái, e rằng ta sẽ trở về hơi muộn.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; a- c: k& H* J: G. @- E. Q3 e. G
©2019 Kites.vn | All rights reserved' U& X8 C, j! M9 \
Giá nến nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh nàng, ánh sáng mông lung phủ lên những ngón tay thon dài của Trường Ninh còn đang nhíu mày suy nghĩ.
+ X$ i$ Y4 P, f( C9 [+ ~! `5 m, j; W7 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) x+ A( g; m6 N! H
“Đã viết xong chưa?” Người nọ thản nhiên hỏi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- ?7 {) n% a& m2 l
9 a2 m/ U% M9 U* \8 l, j©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sống lưng Triệu Trường Ninh thoắt cái kéo thẳng đứng, giọng nói này... chính là của nam tử đêm hôm trước.
5 r; m2 T! J2 _- Q©2019 Kites.vn | All rights reserved

( i8 T( V# c( b7 W4 [( p©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved5 n! T8 i, E1 D7 v! A$ _' H; s  u% f/ y
7 {/ T" _3 l: [6 l6 s: B, L©2019 Kites.vn | All rights reserved
—————————-
©2019 Kites.vn | - `( L% Y  R5 P/ j/ ?6 N2 wAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 k7 X# B4 Y) M9 p+ u
, F9 |7 f1 Z: N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | % q. z. l4 B) Q$ X. s; u: ^All rights reserved
Chú thích: 2
5 \7 E% O9 ~9 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , o. E" q0 p, ^; nAll rights reserved
(1) Đốt địa long:
hiểu đơn giản sàn nhà và bốn bức tường đều là khoảng trống, có thể dùng củi hoặc than đốt để thông khí nóng khắp phòng, giống như giường lò, nhưng giường lò chỉ ấm riêng giường mà thôi, còn địa long thì ấm cả phòng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ b) @+ R8 I; r* ?3 J
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 b+ @% @( w+ b3 s3 q3 V

©2019 Kites.vn | All rights reserved; i; E2 v1 t0 _/ ^+ ?- L
©2019 Kites.vn |   \' Z3 v5 k% P; q6 v* x, CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 i5 Z: g) t' @; L3 w$ u9 a, `All rights reserved
(2) Nước có đạo tức là do những người anh minh sáng suốt nắm giữ, họ nghe hiểu được những lời nói thẳng (nguy), việc làm táo bạo (nguy)… Nước vô đạo do những kẻ độc tài tàn ác cai trị, họ rất ghét những lời nói ngay thẳng trái ý họ, những việc làm không có lợi cho họ
©2019 Kites.vn | All rights reserved" \: Y7 b9 e  a1 _# ]  p( m8 Y
0 b& M( X# t8 b1 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
(Tham khảo từ nguvan hnue và giangnamlangtu wordpress)
& k3 u1 X5 g3 Y! c& R) V6 d©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & V8 T1 Q4 S+ E$ QAll rights reserved
*Bảo kiếm Long tuyền:
©2019 Kites.vn | All rights reserved- \) k5 E) t) R. u* I. i
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 Q/ R3 s3 ~9 T/ k  A& l

" E: @8 I4 Y* U, e  J- i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 20:26:47 | Xem tất
Chương 17

; W" b1 E1 c* ~1 N. G7 {2 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 v! }8 V5 y5 F: ?5 C6 ^
Nam nhân kia, chính là Chu Thừa Lễ.
©2019 Kites.vn | 9 P  h$ r1 }- O2 M2 i$ l! Y8 RAll rights reserved
" c) ]3 X- ]( c- H: f. x8 \% `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Có lẽ hắn vừa mới trở về, đặt giá nến xuống rồi cởi dây buộc áo choàng, bên trong chỉ mặc một chiếc trực chuyết mỏng xanh đậm, trên khuỷu tay còn mang bao da bảo hộ, đi đến trước mặt nàng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 [3 e2 \7 G& ^
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ I7 L; Y% l! ?
Triệu Trường Ninh đứng lên, chắp tay nói: “Thất thúc, thúc về rồi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved: W" ?% e) \2 i* p6 [9 M. c
% w" b1 B! g' ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chu Thừa Lễ ừ một tiếng rồi ngồi xuống: “Lão thái gia nhờ ta chỉ bảo ngươi, đúng lúc ta rảnh rỗi. Không cần căng thẳng. Tiếp tục viết bài của ngươi, có gì không hiểu hỏi ta là được.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 k: S8 y4 l1 y4 W7 j+ {
©2019 Kites.vn | 7 O; F( o' c% Z) Z6 }- KAll rights reserved
Triệu Trường Ninh ngẩng đầu, hắn nhấc một quyển sách trên giá đồ cổ lên xem. Mày kiếm dài đậm, sống mũi thẳng tắp, sườn mặt nghiêng nghiêng được bao phủ bởi ánh nến vàng ấm áp. Dường như nhận ra ánh mắt của Trường Ninh, ngẩng đầu lên hai người liền đối mắt với nhau. Triệu Trường Ninh lập tức tránh né, cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, trong phòng ngoại trừ hai người họ thì không còn ai khác.
8 g8 f8 g4 @1 E* N7 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 P8 Z' B- }, g& c7 G1 P. S: N% B: aAll rights reserved
Chu Thừa Lễ hỏi nàng: “Sao vậy?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 p7 m1 O. `; @: P9 F& I% `
©2019 Kites.vn | , m5 u  v: e  E6 e. j3 D3 t) iAll rights reserved
Còn sao được nữa? Đương nhiên đang suy nghĩ hành động tối hôm đó của hắn rốt cuộc là có ý gì.
©2019 Kites.vn | % G/ T% b, j2 L1 o% z  q  VAll rights reserved
' O, m1 r3 J4 o3 e. ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh không nói lời nào, nếu Chu Thừa Lễ đã tỏ ra bình tĩnh như thế, nàng hà tất phải đi hỏi. Thậm chí nàng còn cảm giác Chu Thừa Lễ biết rõ thân phận thật sự của mình. Hắn không nói ra, chứng tỏ người này không có ác ý. Nàng lại tiếp tục viết bài văn: “Cũng không phải, nghe nói thất thúc từng dạy học ở thư viện Bạch Lộc Động, nên có chút hiếu kỳ mà thôi.” Thư viện Bạch Lộc Động là một trong những thư viện cực tốt có thể đếm trên đầu ngón tay, vô cùng có tiếng tăm, mỗi năm cử nhân đi ra từ đó cũng phải trên mười người.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, R* w% w& R: t9 u2 i& x
©2019 Kites.vn | ' L9 }0 t% X6 N' \# J1 n. H( g/ `All rights reserved
Chu Thừa Lễ cười một tiếng: “Ồ? Bạch Lộc Động sao, khi đó viện trưởng thư viện là sư huynh đồng môn của ta, nên đến đó giúp hai năm.”
©2019 Kites.vn | , R4 ]1 M7 m5 [, E5 {) w9 QAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 c) X. y3 M4 a  T3 r
Sắc trời đã tối đen như mực, nô tỳ hầu hạ hắn lại bưng vào thêm hai ngọn nến. Chu Thừa Lễ nhìn nàng viết chữ, đột nhiên hỏi: “Ngươi đang luyện khắc đá?”
©2019 Kites.vn | $ z: M( F7 }/ a7 d8 ]All rights reserved
& P: X4 |# Z0 r7 C& F8 l©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh cung kính đáp: “Đúng là đang luyện, làm sao thất thúc lại biết?”
/ B* [+ y  p/ x/ G©2019 Kites.vn | All rights reserved
! m; b2 o# F; @. @©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Vết thương trên ngón tay ngươi.” Chu Thừa Lễ tiếp tục đọc sách của hắn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- i( ]3 e9 S5 [9 K3 I" t* T
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 \/ J1 N3 B9 K8 I
Vì luyện khắc đá, trên đầu ngón tay nàng quả thực có vài vết thương nhỏ, dao khắc quá sắc, thì ra là phát hiện từ đó. Hai người lại rơi vào trầm mặc, Triệu Trường Ninh tập trung tâm trí, tiếp tục mạch suy nghĩ của mình, cũng không cảm thấy đói. Đợi hành văn một lèo xong, mới ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Thì ra tỳ nữ đã bưng thức ăn tiến vào, cũng không nhiều món lắm. Một đĩa thịt kho tàu, chân giò hầm bí đao, cá lư hấp, rưới lên nước tương thơm mặn. Thêm vài đĩa rau xào, một đĩa nộm dưa leo, củ mại, cải trắng.
0 m3 o' E# }5 M7 O- ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ; m( F4 x! D8 R; F$ Q7 VAll rights reserved
“Ngươi ăn trước đi.” Chu Thừa Lễ nói với nàng, hắn thì lại bước ra ngoài.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- y1 K# w: {- H
©2019 Kites.vn | ; m  \$ ?; W8 Z9 Q0 m- _All rights reserved
Triệu Trường Ninh thấy hắn không ăn, mình thân là tiểu bối, mặt mũi đâu mà ăn trước. Nhìn ra ngoài trời, trong đêm tối mịt mùng đại tuyết rơi dày đặc, không ngờ tuyết đã rơi rồi, bà bà bên ngoài đang phân phó đám tiểu nha đầu đun nước nóng, Chu Thừa Lễ dường như đang nói chuyện với ai đó. “...Hiện tại ta có việc không thể đi... các ngươi tự mình chú ý là được, không cần tới hỏi ta... chỗ hắn ta sẽ đích thân đến chuyển lời.”
" `3 j4 e. Y0 B: a. v% m. [©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) r3 d7 H) U+ M+ D5 |1 A7 P
Người kia nói: “Mong thất gia hãy mau chóng, bên này không có ngài trấn giữ e là không xong mất.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ \" A6 b- ]7 F+ O# `; p
) D7 U3 ~5 F" I# C0 y7 l©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chu Thừa Lễ lại nói: “Sau này đừng đến Triệu gia tìm ta, bằng không cũng khỏi cần tìm ta nữa, cút đi mà tìm người khác.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; n% x8 F4 E4 s! N
2 u" g. F8 ^( a7 l; |# I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ai tới tìm hắn? Huyện nha Thông Châu? Triệu Trường Ninh luôn cảm thấy Chu Thừa Lễ hẳn là có hành động bí mật nào đó, người của Triệu gia không hề hay biết. Chỉ có điều nếu đã không liên quan đến nàng, vậy nàng cần gì phải can dự vào chuyện người khác, Chu Thừa Lễ chỉ là thất thúc trên danh nghĩa mà thôi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 q1 @" u# v) V0 R/ I& [2 n
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 ?; J2 a" A& a2 a
Chỉ chốc lát hắn lại trở vào, trên người mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, trên tóc còn vương vài bông tuyết. Hắn ngồi xuống thấy Triệu Trường Ninh vẫn chưa động đũa, bèn vẫy tay sai tỳ nữ đi lấy đồ tới.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. z5 I3 C. g6 [! A+ ^3 R% [
©2019 Kites.vn | All rights reserved) t8 N& Z5 U- |, @
Đợi tỳ nữ kia trở lại, giao cho Chu Thừa Lễ một cái bình sứ men trắng phớt xanh, Chu Thừa Lễ nhận lấy: “Thuốc này ta mang về từ Giang Chiết, trị mấy vết thương nhỏ như ngươi sẽ rất mau khỏi.” Dứt lời lại nhìn nàng bảo, “Đưa tay cho ta.”
- P. o1 t+ L2 z: I+ E: {7 U1 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
. M, g$ ^/ e, h3 L; X, \7 {. d©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hắn định bôi thuốc cho nàng? Thực sự là không cần, trên ngón tay đều là những vết thương nhỏ, còn không đau bằng ở khuỷu tay.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( P  x- ~, w+ }" D- X2 t3 S
1 C. l  j+ J4 `2 s©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Thất thúc, ta tự làm được rồi.” Triệu Trường Ninh làm sao phiền đến hắn được.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 z9 J4 v% \% S  A
0 ^6 c; r: t0 s" c0 C- p( b©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chu Thừa Lễ bèn trực tiếp vươn tay kéo nàng lại, không cho phép nàng từ chối. Hai người nhất thời sát lại gần hơn, Triệu Trường Ninh liền nghĩ đến hô hấp đêm đó của hắn. Bàn tay hắn thô ráp ấm nóng, Triệu Trường Ninh bị thương nên bàn tay vô cùng mẫn cảm, thấy đau, nàng không khỏi rụt về.
©2019 Kites.vn | & ?, K, t( [/ ~( e- fAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 \" Y6 q! D: p+ T' m- {1 X- ]All rights reserved
“Lúc ngươi chịu mười roi thay Triệu Trường Húc, không phải cũng nhịn đau giỏi lắm sao?” Chu Thừa Lễ có thể cảm giác được Triệu Trường Ninh phòng bị cùng tránh né hắn, có chút không vui, lạnh nhạt nói.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( U5 {# a) q* @2 H5 D8 ~/ J
) R) B  h3 R. D* Q' g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh cười cười, hiển nhiên không muốn nhắc lại, đổi sang chủ đề khác, “Thất thúc, ta nhớ lần trước thúc tặng ta một cái núm triện, ta lại không nhìn ra được lai lịch của nó.”
©2019 Kites.vn | - G7 o1 V  h2 P5 |$ r/ C" ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- p5 _$ U9 U3 I7 ?; B
“Lúc còn nhỏ ngươi đùa nghịch trong thư phòng của ta, nhìn thấy cái núm triện đó đòi cho bằng được, đã nói không thể cho ngươi, ngươi lại còn khóc nhè.” Chu Thừa Lễ nói tiếp, “Bởi vậy mới tìm một cái gần giống về cho ngươi, là núm triện lạc đà thời Chiến quốc. Chỉ một cái núm triện đó, đã bằng bổng lộc nửa năm của phụ thân ngươi.”
©2019 Kites.vn | 9 L, c) H& e2 \7 V/ oAll rights reserved
5 C* a$ m2 n" w* x( e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bổng lộc nửa năm của Triệu Thừa Nghĩa là sáu mươi thạch gạo, có lúc quy ra vài tấm vải lụa, dầu đèn các loại, tính ra cũng phải sáu trăm lượng. Cái núm triện bé tí tẹo kia lại đáng giá nhiều ngân lượng như vậy. Mỗi tháng nàng cũng chỉ được mười lạng bạc mà thôi. Triệu Trường Ninh đang nghĩ hay là trả lại hắn cho xong, nghe ý tứ này, chắc chắn không thể cho huynh đệ mỗi người một cái rồi.
©2019 Kites.vn | & I6 u& V# A9 a; U+ wAll rights reserved
! O! N% U* r8 K/ e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chu Thừa Lễ cầm bình sứ trầm tư trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Ngươi... không nhớ những chuyện hồi nhỏ sao?”
©2019 Kites.vn |   s# t& Q" u+ U9 c+ u; ^All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; \. e; g2 E! e' ^9 |
Triệu Trường Ninh đoán khi còn bé quan hệ của hai người khá tốt. Nhưng nàng hoàn toàn không biết những chuyện trước năm mười tuổi: “Năm mười tuổi ta bị ốm một trận, những chuyện trước đó không còn nhớ rõ lắm.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 I# ?7 _, I4 ]- n
. O0 G% x* W" {©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chu Thừa Lễ mới nhẹ giọng nói: “Chẳng trách...” Hắn ngẩng đầu nhìn nàng rồi tiếp tục hỏi: “Vậy chắc là nhớ chuyện năm mười bốn tuổi chứ?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 |0 B" O& ^/ @8 {$ Y+ l8 V
% f9 N6 |# S$ J/ Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lần này Triệu Trường Ninh thật sự không hiểu nổi, mười bốn tuổi theo lý mà nói hẳn là nàng nhớ được, nhưng nàng căn bản không có ấn tượng nào với Chu Thừa Lễ.
& X* b& @; d3 M) h( g5 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 s( U* s) z  O
“Thất thúc nói đến chuyện nào, có thể chỉ điểm cho ta không? Nhất thời ta cũng không nhớ ra rốt cuộc là có chuyện gì.”
. J& F  j6 N+ R/ g' _6 V9 v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 i' S7 a3 s; D5 F
Chu Thừa Lễ không nói gì nữa, yên lặng một chốc rồi mỉm cười: “Thôi bỏ đi, ngươi không nhớ cũng tốt.”
©2019 Kites.vn | " U: P: k" c( }9 C$ R' t  I& p$ B* _All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 A7 v7 T) `5 H6 r; YAll rights reserved
Hắn cầm bài văn Triệu Trường Ninh vừa viết trên bàn lên xem, “Được rồi, nếu đã đến chỉ bảo ngươi chuyện thi cử, đầu tiên ta sẽ nói thêm vài câu. Ngươi có thể thi đỗ thật ra không dễ dàng, có điều danh hiệu cử nhân, với người thường đã là đủ rồi, với chúng ta mà nói thì chưa đến ngưỡng cửa làm quan. Tuy trong kỳ thi Hương thứ hạng của ngươi không tốt, nhưng dựa theo những năm trước, thi Hội vẫn sẽ có những thay đổi. Đặc biệt hiện nay hoàng thượng quý trọng người tài, sẽ chú trọng đề bạt những sĩ tử trẻ tuổi.”
©2019 Kites.vn |   z. h( N0 @3 s2 K2 H: T% a/ N6 ^2 yAll rights reserved
! A9 u/ J2 |8 Q  f9 ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đọc qua tổng thể bài văn Triệu Trường Ninh vừa viết một lần, mày kiếm của Chu Thừa Lễ chau lại, rất lâu vẫn không nói chuyện. “Đây là bài ngươi vừa làm ban nãy?”
©2019 Kites.vn | & P; n$ ~5 C  z" O2 zAll rights reserved
9 ^0 v. X+ v& }& H& f; W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh ngoan ngoãn gật đầu, đúng là bài nàng vừa viết ban nãy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ @( e, j2 {4 f( H6 P+ \% w
©2019 Kites.vn | % k/ i* M3 T2 b, f. [  E# \# q1 k0 m  YAll rights reserved
Chân mày Chu Thừa Lễ càng thêm nhăn lại: “Ngươi thi Hương xếp thứ tự cuối cùng?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 f" H& k' I3 L4 _0 i
" Y0 `5 O" Y8 `! P$ X; n©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh lại dạ phải.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ K+ |$ n, ^, d# f
©2019 Kites.vn | ; `8 T# a  g8 d- ZAll rights reserved
Chu Thừa Lễ đặt bài văn của nàng xuống, cầm một tờ giấy, nói: “Viết lại khái quát bài văn thi Hương của ngươi cho ta xem. Mặt khác, ta lại ra thêm hai đề, ngươi không cần viết hoàn chỉnh, chỉ cần viết đại ý của thừa đề, phá đề cho ta xem là được.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; f  C$ x, t, @1 G+ O
©2019 Kites.vn | All rights reserved" Q8 X: j2 A# E3 i9 ^* c2 C5 ]
Trình độ này mà đứng chót bảng thi Hương, đẳng cấp của thi Hương bây giờ lại cao đến thế sao?
) B! j: N" T$ b3 V  e6 q- h©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 r. l8 {9 L9 d- v; K4 k
Thật ra lúc Chu Thừa Lễ nghe nói Triệu Trường Ninh thi Hương đạt thành tích cuối bảng, cũng không coi trọng đường thi cử của nàng lắm. Nếu là người khác, hắn sẽ không giúp đỡ, vì là Trường Ninh, nên hắn mới bằng lòng dạy nàng. Nhưng trình độ này, cực kỳ ngoạn mục, không nói đến thủ khoa, năm người đứng đầu chắc chắn không chạy đi đâu được.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% a  R# M9 }. t8 b( w" a% X( ?+ d
9 C, U. D5 m' x* Q4 }1 R3 Y4 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh biết hắn đang nghĩ gì, nâng bút chậm rãi viết những đề hắn ra, bút quét qua một góc nghiên mực, Triệu Trường Ninh còn định viết tiếp, Chu Thừa Lễ lại ngăn nàng: “Được rồi, không cần viết nữa.” Hắn hỏi Triệu Trường Ninh, “Đại ý phá đề của đề thi Hương, phải chăng ngươi đã có ý tưởng tốt hơn?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 y  ]/ G: Z# f
©2019 Kites.vn | All rights reserved" O! R) x' |3 e* i+ R  e4 H1 p" ]
“Quả thực là có, nhưng khi đó thời gian không còn kịp, thêm vào lúc thi mạch suy nghĩ của ta hỗn loạn, cho nên không viết ra.” Triệu Trường Ninh đương nhiên là đang nói lung tung, non nửa cuộc đời nàng từng thi lớn thi nhỏ, chẳng lẽ lúc đi thi lại không biết cách điều chỉnh tâm tình? Cái tố chất thi cử này nàng đã luyện hai mươi năm trời rồi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. T. ?- Z  K; H4 {* }
$ R  L0 `( u6 _1 p+ T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đương nhiên Chu Thừa Lễ cũng không tin một câu nào nàng nói, hắn thu lại bài văn của Triệu Trường Ninh, nói với nàng: “Ta không quan tâm ngươi đang nghĩ cái gì, nhưng tất cả những gì ngươi nghĩ trước đây đều sai cả. Chỉ có nhìn ra thiên phú của ngươi, tài nguyên gia tộc mới nghiêng về phía ngươi được. Bây giờ ngươi hãy về nghỉ ngơi, ta lập tức đến tìm tổ phụ ngươi, đưa những thứ này cho ngài xem, ngươi có ý kiến gì không?”
8 \3 z/ N  e4 i6 e* E. M$ y4 H©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " ^  f- E: C, }; s$ q. KAll rights reserved
Triệu Trường Ninh hiểu ý của Chu Thừa Lễ: “Ta không có ý kiến, nhưng thúc cũng phải giải thích rõ với tổ phụ, thi Hương quả thực là do ta phát huy không tốt.”
©2019 Kites.vn | 7 `( W2 W* p. f% H# _' tAll rights reserved
3 Y) o/ o! O3 Y" O4 I5 j* E+ J) @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngọn nến đã cháy dần đến bấc, xung quanh đột nhiên tối sầm. Chu Thừa Lễ đi đến trước mặt nàng: “Triệu Trường Ninh, ngươi có biết trong nhà này, vẫn còn có người bảo vệ ngươi?”
* B4 Q, s+ y/ L! t  ~+ }0 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 @( W0 Z2 j5 d/ j& NAll rights reserved
Triệu Trường Ninh bình thản nói: “Là ta lo lắng dư thừa rồi.”
& W& f) I) y8 ]5 q& H. d) R, j©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 C4 ?& S" x5 t/ lAll rights reserved
Chu Thừa Lễ dịu dàng đè xuống hai vai nàng “Ngẩng đầu lên nhìn ta. Ta biết nếu ngươi không thi cử, sẽ không còn con đường khác để đi. Nhưng ta sẽ cố gắng bảo vệ ngươi, trong nhà này ngươi là đích trưởng tôn, không kẻ nào dám làm gì ngươi cả.” Hắn ngừng một chút, “Ngươi phải nhớ kỹ điều này... còn nữa, đừng quá thân thiết với đám người Triệu Trường Húc.”
1 V( M- H( e! n/ f) W: a7 |©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 v& V* j. T" {4 v* f: r! y
Dứt lời mới gọi nha hoàn tiến vào, khoác áo choàng, lợi dụng bóng đêm bước ra ngoài.
: ?% Q9 L7 @, G  N1 U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 o5 G, D$ v0 z5 `. v
Triệu Trường Ninh lẳng lặng nhìn bóng lưng của Chu Thừa Lễ, cánh tay nàng run nhè nhẹ. Nhưng không phải sợ hãi, chỉ là một loại run rẩy không áp chế được.
2 n/ G( B; L3 e0 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( n! @" K8 _2 p; i; j9 s. }) [( s
Chắc chắn Chu Thừa Lễ biết! Hơn nữa những lời nói của hắn, dường như có khuynh hướng giúp đỡ nàng, nhưng lại mang theo sự mập mờ vô hình khó lòng giải thích. Mười bốn tuổi tại sao nàng lại không có một chút ấn tượng nào?

©2019 Kites.vn | All rights reserved  q# I- y) a9 o% ^# }
©2019 Kites.vn | All rights reserved! S5 Q) I& X) e/ u  F, c0 F

Bình luận

Uả anh Chu thúc này có phải là nam chính hoàng thượng không vậy trời? nhiều nam phụ quá rối quá nà, anh hoàng thượng trong chương1 sau khi nữ 9 làm quan mới biết mà   Đăng lúc 10-4-2018 06:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 20:30:38 | Xem tất
Chương 18

) s; `4 A( X. S! }" m8 i# x  H©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , F! k* Z" G4 y! f  eAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 I6 [' ?, Y$ V. H! X1 W# n
Ánh nến từ chính phòng bập bùng cháy sáng, Chu Thừa Lễ đang ở bên trong nói chuyện cùng Triệu lão thái gia.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: n; W' P: f' r
©2019 Kites.vn | ' E4 W8 g  r) m" ~All rights reserved
Triệu Trường Ninh đã đứng đợi ở ngoài cửa rất lâu, giữa màn đêm ảm đạm đại tuyết không ngừng rơi. Nàng lặng lẽ đứng trước mái hiên, tuyết rơi trên vai, trên đầu nàng, nhưng vẫn không có một ai tới gọi nàng tiến vào. Mãi đến khi trong phòng bước ra một người, đi đến trước mặt nàng cung kính hành lễ: “Đại thiếu gia, lão thái gia mời ngài vào trong.”
- T' d/ K/ L, z©2019 Kites.vn | All rights reserved
& P. e# I* T3 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh ừ một tiếng, cởi xuống áo choàng đưa cho Tứ An bên cạnh, bước vào bên trong thư phòng. Nàng vén tà áo quỳ xuống: “Thỉnh an tổ phụ.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 v% w% |0 h- R3 p) S  Y! \
©2019 Kites.vn | 9 U$ W/ l0 a" G1 T& [. jAll rights reserved
Triệu lão thái gia cũng không bảo nàng đứng dậy như trước, trong tay ông vẫn cầm bài văn của Trường Ninh, nhất thời không nói ra được cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng là gì, sắc mặt ngưng đọng, không nói lời nào. Vẫn là Chu Thừa Lễ ở bên cạnh thở dài: “Lão thái gia, để Trường Ninh đứng dậy trước đã.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved- h& X/ x0 J3 I5 R) H
©2019 Kites.vn | ; G0 m9 l- K1 R9 r+ V; E  @( KAll rights reserved
Triệu lão thái gia khoát khoát tay, ông đi tới trước mặt Trường Ninh. “Trước đây có ai giúp đỡ ngươi làm văn không?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved# ?; `* r* r8 D" w
©2019 Kites.vn | All rights reserved( c. O+ p+ p4 Z5 v3 U1 R
Triệu Trường Ninh lắc đầu nói: “Không có ai cả. Văn chương, kiến giải mà tôn nhi viết đều là suy nghĩ của bản thân, nếu có thể lọt vào mắt tổ phụ đương nhiên là cái phúc của tôn nhi...”
©2019 Kites.vn | All rights reserved' j% `# m% n  ~& E4 L2 C8 n% [4 D
' o- _5 N$ B8 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu lão thái gia thình lình đập xấp giấy mỏng lên bàn, chỉ tay về phía nàng, ngón tay run run nghiêm giọng nói: “Ta còn bảo Trường Tùng nhẫn tâm, Trường Hoài vô tình, ngươi có lẽ là đứa trẻ hiền lành nhất trong ba đứa. Chẳng ngờ huynh đệ các ngươi, không có một kẻ nào đơn giản cả. Ngươi đang đề phòng ai? Đề phòng ta hay nhị thúc ngươi? Hay là cảm thấy trong nhà này đâu đâu cũng toàn mưu tính, kẻ nào cũng muốn gây khó dễ cho đại phòng?”
, D! K9 z! y/ y& G# \& d, W©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' Y6 a9 C2 J. o5 L1 kAll rights reserved
Cho dù lúc trước thi cử không tốt, Triệu lão thái gia cũng chưa từng dùng giọng điệu nghiêm khắc như thế nói chuyện với nàng. Nghe đến đây Trường Ninh tự nhiên cảm thấy buồn tủi, có điều cũng nằm trong dự đoán, nàng cố gắng duy trì ngữ khí bình ổn: “Trường Hoài do người tự mình nuôi lớn, hắn trước nay bất hòa với con. Trường Tùng là con trai duy nhất của chính thê nhị phòng, nhị thúc lại có xích mích với phụ thân con…”
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 ?1 l2 L; o& I( z% e
©2019 Kites.vn | ( v0 Y6 p; J/ s; n( y% ZAll rights reserved
“Ngươi im miệng!” Triệu lão thái gia giận dữ đập bàn lần nữa. Đúng vậy, lúc ông nhìn thấy bài văn của Triệu Trường Ninh, ý nghĩ đầu tiên chính là tức giận, giận bản thân già rồi, trong nhà nảy sinh nhiều tâm tư đến thế, ngay cả Triệu Trường Ninh ông cho rằng ngoan ngoãn nhất cũng không hề đơn giản. Y giấu diếm thực lực, không phải là vì chút tâm tư kia sao!
©2019 Kites.vn | + i+ W9 @, h6 E- @9 U) pAll rights reserved
! J: ?7 B' u; I% X9 i7 [& |' z* s©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh sợ làm ông càng thêm tức giận, nhẹ giọng nói: “Tổ phụ, con sai rồi.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ F7 e, ~7 {# N& o( T, W
©2019 Kites.vn | All rights reserved; _* z2 t  a# l
Triệu lão thái gia hít một hơi thật sâu, lúc ông bình tĩnh lại, nhìn về phía Triệu Trường Ninh đang quỳ. Nhớ đến ngày đó nhị thúc nghiêm khắc với y, nhớ đến y bị Trường Hoài đánh thương khuỷu tay, thậm chí là cha mẹ vô dụng, muội muội ngang ngược của đại phòng. Rốt cục thì vẫn động lòng trắc ẩn, tiến lên vài bước đỡ y đứng dậy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% \% t) B% ]9 ]
1 T( N% K4 X7 S+ _, p3 b& x©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh thấy cuối cùng ông đã bớt giận, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, lại chắp tay với Triệu lão thái gia: “Chuyện trước đây là tôn nhi đã sai. Tổ phụ luôn đối xử với các huynh đệ như nhau, những gì có thể cho được đều cố gắng cho. Trường Ninh vô cùng kính phục người.”
: J4 X* O; r/ P' x9 S5 O©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: M; |: L8 _. ~# ~1 n
Lời tán thưởng ai lại không thích nghe, đứa trẻ này quen nịnh nọt ông, đến nay đã có thể hạ bút thành văn được rồi. Triệu lão thái gia trong lòng cũng thư thái không ít, biết tác phong của đứa trẻ này thay đổi, e rằng nguyên cớ là vì hôm đó ông đã đưa cho y đối bài, đồng ý chống lưng cho y.
* |+ y$ R. c" {5 d  Z% r©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 U- K8 W5 L7 y$ L6 \: ]# G) \All rights reserved
Vẻ mặt già nua của ông nhìn qua có phần mỏi mệt, mới khoát tay nói: “Được rồi. Ta và thất thúc con đã thương lượng, hắn nhận con làm học trò. Ngoài ra, tự ta sẽ bỏ ngân lượng, mỗi tháng cấp cho con hai mươi lượng tiền tiêu, ta cũng đã phái người đến xem qua chỗ của con, vị trí thư phòng không tốt, ta đã thay con bố trí lại từ đầu. Có điều chuyện này ta và thất thúc con đã quyết định, sẽ không truyền ra bên ngoài, dù sao cách thi Hội cũng không đầy hai tháng nữa, tránh cho mọi việc biến động làm huynh đệ các con lòng dạ không yên.”
©2019 Kites.vn | 6 I6 T1 [1 R2 S6 U% d* mAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, n& H/ P, c# l: C' c
Triệu lão thái gia quả thực đã coi trọng y rồi. Nếu hành động lần trước của ông chỉ để áp chế nhị phòng, lần này thì thật sự là coi trọng y!
©2019 Kites.vn | " W3 Q3 H" l- C  g3 P! {0 N7 P* ~All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% G' q$ R6 D1 [& j8 n0 h% ]/ Y' Y
Triệu Trường Ninh lại quỳ xuống tạ ơn, lần này Triệu lão thái gia mới đưa tay ra đỡ: “Đứng dậy đi, con có thiên phú là chuyện tốt không gì bằng, tổ phụ còn đợi các con làm vẻ vang gia tộc nữa.”
" {$ g, n$ H" x& s©2019 Kites.vn | All rights reserved
9 y/ o( v/ f3 }4 z5 _; ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đại tuyết tuy vẫn liên miên không dứt, nhưng đồ đạc vẫn cứ lục đục đưa đến đại phòng. Sáng sớm hôm sau, Triệu lão thái gia phái người đưa tới thêm càng nhiều thứ.
/ L" h7 L" s! q, Q2 v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. G/ o+ J$ V9 T3 K9 m7 h& r7 I
Thư án mới, kệ đồ cổ mới, còn cả một bộ văn phòng tứ bảo, thậm chí cả vài chậu hoa lan được chuyển tới từ phòng ấm của Triệu lão thái gia. Tấm bình phong hỏng đôi chỗ cũng đã được sửa lại, phủ thêm lớp giấy Cao Ly. Khi Triệu Thừa Nghĩa và Đậu thị đến thăm Triệu Trường Ninh, đúng lúc nhìn thấy những đồ đạc này được chuyển vào, liền hỏi Triệu Trường Ninh: “Con à, đang có chuyện gì vậy?”
©2019 Kites.vn | + l( K! \; E/ c9 n9 p: v9 X: \All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 C8 F) t7 Y" m5 h, p4 x
“Tổ phụ tặng con vài thứ mà thôi.”  Trường Ninh mỉm cười sai nô bộc dọn dẹp trên bàn, thuận tiện cho cha mẹ ngồi xuống.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 s+ Q/ r3 P+ T& w9 q$ w
©2019 Kites.vn | $ I* F7 \# `5 s: WAll rights reserved
“Đồ đưa đến đều là những thứ tốt.” Đậu thị chủ yếu chỉ quan sát giá tiền, “Ta thấy mực kia cũng đáng chút bạc. Chắc là tổ phụ muốn khích lệ con chăm chỉ học hành đấy, con của ta, thiên tư con bình thường, càng phải cổ gắng hết sức để báo đáp tổ phụ con mới phải.”
©2019 Kites.vn | ) x- x- n$ U( vAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, Q* G3 i. g# O# g# W$ {
“Cố gắng là chuyện nên làm, bất luận có được hay không cũng đều phải thử, phụ thân đã dặn dò nhà bếp rồi, buổi tối chuẩn bị sẵn đồ nóng, tránh cho con tối đến học bài thấy đói lại phải ăn bánh nguội cơm nguội.” Triệu Thừa Nghĩa rất quan tâm đến ăn uống của nhi tử. Bản thân ông là một đồng tiến sĩ, tự nhiên sẽ chú trọng đến chuyện thi tiến sĩ của y. Giống như mọi bậc cha mẹ trên đời, sinh ra một cái trứng, sau đó sẽ đem hy vọng gửi gắm cả vào đời sau.
©2019 Kites.vn | ! _+ N( `+ i( F7 L9 }- M5 _All rights reserved
8 R3 t- g) L# P( V" V* I7 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh đều cười đồng ý, thái độ của cha mẹ với nàng rõ ràng chính là tâm trạng mua vé số “Tuy đứa trẻ này nhìn chẳng ra sao, nhưng nhỡ đâu lại gặp may thi đỗ.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 p  c& Q6 h  |  ]
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 c. o6 Y1 Y$ }6 L. j! U' M, N. x
Hôm nay là ngày phải đi Khổng miếu tế bái, cha mẹ cũng thả cho nàng ra cửa. Triệu Trường Ninh dẫn thư đồng đến cổng Triệu phủ, đã thấy Triệu Trường Húc đang dắt ngựa buồn chán chờ nàng.
3 U" p8 ~3 m0 ~; r! M8 b7 [% _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 M4 X7 t' u1 j8 \/ g3 x" P  AAll rights reserved
Triệu Trường Ninh nhìn quanh, phát hiện ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng, tất cả mọi người đều cưỡi ngựa, mã phòng vậy mà không chuẩn bị xe ngựa… nơi ở của Cổ tiên sinh lại gần Khổng miếu, không cần phải xuất phát từ Triệu gia.
, X- R) {6 p; {: n- x0 k+ F' N. D©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. j( f3 P; g  g) q* A4 ~, d
Hai người Đỗ Thiếu Lăng và Triệu Trường Hoài cũng dắt ngựa tới, Triệu Trường Tùng rơi xuống sau cùng, hắn thì lại ngồi xe ngựa, còn dẫn theo hai thư đồng tướng mạo tuấn tú.
+ _/ M. B4 l# C" j! ]  Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 J! D4 y# B8 Q. }All rights reserved
“Huynh trưởng, sao lại không đi?” Triệu Trường Húc tiến về phía nàng, “Vừa hay hẹn với đám Trường Hoài ra ven sông ngoại thành cưỡi ngựa, ơ, ngựa của huynh đây?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved( H3 M# N, j0 ]% a- m, c
©2019 Kites.vn | 5 G1 [7 ]; D* F! q+ z. s  [3 E4 x9 D; WAll rights reserved
Khóe miệng Triệu Trường Ninh khẽ mím, bình thản nói: “Ta không biết cưỡi ngựa.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved- v% ?  H. x8 ?; X4 U+ b
: q- l7 p3 H* s$ R# \# Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Húc vỗ đầu một cái, sao hắn lại quên mất chứ, hồi bé huynh trưởng bị ngựa đá một cước, cho nên từ nhỏ đã không thích ngựa, cũng không học cưỡi ngựa. Liếc qua chỉ thấy Triệu Trường Tùng có xe ngựa, mà Triệu Trường Tùng đã quay ngoắt đầu đi coi như không thấy gì rồi, sắc mặt hắn lạnh xuống, ngoảnh lại cười nói với Triệu Trường Ninh: “Việc này có gì to tát, nào, đệ đưa huynh cùng cưỡi!”
©2019 Kites.vn |   Y/ l3 ]: p# L& u. n7 Z& cAll rights reserved
. e: M) F0 O5 f9 w: P( z5 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bây giờ hắn vô cùng nhiệt tình với Triệu Trường Ninh, nếu không phải Triệu Trường Ninh đuổi hắn đi, hắn còn hận không thể tới chỗ y ở lại.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) k) I, {! Z$ Q
©2019 Kites.vn | ; b( F4 U, v3 d8 f: cAll rights reserved
Mặt Triệu Trường Ninh sắp đen như đáy nồi, đưa nàng cùng cưỡi? Đùa cái kiểu gì vậy!
; j* k& r: ?- [©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* s6 D/ e& S' {9 r0 _7 u, ?0 z
Nhưng vị đại huynh đệ này dùng ánh mắt như chó lớn nhìn nàng, chỉ thiếu điều không nói ra ‘Chẳng lẽ huynh ghét bỏ đệ sao tại đệ quá kém cỏi sao?’
©2019 Kites.vn | All rights reserved* ]& W3 q* D1 e: A) I  X* k" }' [
©2019 Kites.vn | 0 n/ b- M4 D+ f0 k7 rAll rights reserved
Lúc này còn đi lấy xe ngựa e rằng sẽ tới muộn, Triệu Trường Ninh chỉ đành đến xem xe ngựa của Triệu Trường Tùng. Tuy ngồi một xe với kẻ này rất có khả năng sẽ đánh nhau, nhưng cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa rồi.
, {1 j4 a' n. c9 t! T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " x; c- T, e* cAll rights reserved
Đỗ Thiếu Lăng cực kỳ không vừa mắt Triệu Trường Tùng, hắn tiến tới nói: “Trường Ninh huynh, chúng ta đều là nam tử, cũng không có vấn đề gì, nếu huynh không muốn đi cùng Trường Húc, hay là để ta đưa huynh đi.”
©2019 Kites.vn | + x9 }. ?& [" i+ Q, k; sAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 S' N6 G7 ]* V; k8 o' }
Đây căn bản không phải vấn đề ai đưa nàng đi. Triệu Trường Ninh đương nhiên là từ chối, không đợi Triệu Trường Tùng đồng ý đã chui vào xe của hắn, sau đó cười hiền hòa hỏi: “Tam đệ không ngại ta đi cùng chứ?”
©2019 Kites.vn | ! {: J6 a# ^0 w! f. A4 vAll rights reserved
. C# W! T% ]% D4 T0 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Khóe miệng Triệu Trường Tùng hơi co rút, sao Triệu Trường Ninh lại đột nhiên muốn chung xe ngựa với hắn? Nghe nói tối qua hắn bị phạt đứng ngoài phòng tổ phụ, hay là đầu óc bị đông cứng luôn rồi? Hắn chỉ đành cười cười: “Đương nhiên là không ngại, huynh trưởng ngồi đi.” Sau đó phân phó đánh xe nhanh chóng lên đường.
! }8 q$ [- G# O0 g  W: z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- {( A( B( `6 W9 h$ i" W6 K
Triệu Trường Ninh biết đối phương không muốn nói thêm câu nào với mình, tự nhiên cũng lười mở miệng. Xe ngựa lọc cọc chạy ra khỏi Triệu phủ, Triệu Trường Húc dùng ánh mắt mất mát lại u ám nhìn xe ngựa phía trước, giống như hận không thể nhìn ra một cái lỗ trên xe. Hắn không có huynh đệ ruột thịt, bởi vậy đặc biệt thân thiết với Triệu Trường Ninh. Nhưng cứ luôn cảm thấy huynh trưởng không được thích hắn cho lắm, mời uống rượu y không uống, thoa thuốc cho y cũng không đồng ý, đến cưỡi chung một con ngựa với hắn cũng chê. Hắn không vui.
# ]/ M! v' H5 Q; d5 W# Q6 K4 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 C  w6 R7 t5 p8 ?8 q% H' l
Triệu Trường Hoài là kẻ chuyện không liên quan đến mình thì quẳng sang một bên, thuần thục cưỡi ngựa tiến lên phía trước. “Huynh trưởng cố chấp, chắc chắn sẽ không ngồi chung ngựa với đệ. Nếu đệ thật sự muốn có người ngồi chung như thế, hay ta cho đệ mượn tạm hai thư đồng. Thế nào?”
/ e+ J2 I5 c0 V# B3 W: T1 ^/ x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ Q1 @" Y( \/ u/ Z4 uAll rights reserved
Triệu Trường Húc quay đầu lạnh lùng nhìn hắn: “Huynh bớt nói mát đi!”
1 G5 d  \  P  N' e; O( b©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 ]7 {: W) l5 X, H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Hoài giật giật khóe miệng, hở, hắn giận thật sao?
2 H* ]. m8 O( [6 K©2019 Kites.vn | All rights reserved
- t- D/ z% Q. n" S9 s8 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đợi ra khỏi phố Minh Chiếu, đến gần trường học của phủ Thuận Thiên xe ngựa mới dừng lại, đoạn đường này cấm xe ngựa. Bọn họ đi bộ đến trước cổng Khổng miếu, quả nhiên đã thấy Cổ tiên sinh đứng đó chờ. Khổng miếu này cũng khá lớn, có đến ba cửa vào. Gần đây sĩ tử đến thắp hương càng lúc càng đông, giá hương ở Khổng miếu đã tăng gấp ba lần, sĩ tử bất đắc dĩ vẫn phải bỏ tiền mua.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 T9 ]- }( I6 X4 j# d2 ]* e; C* b
©2019 Kites.vn | * r! w9 Y0 l& n, ~" `4 m6 YAll rights reserved
Triệu Trường Ninh cảm thấy hương khói vấn vít trong Khổng miếu không được dễ chịu, dâng hương xong thì lui ra, nhìn đường phố bên ngoài tấp nập rộn ràng, đột nhiên có cảm giác rối loạn. Người đi đường, phu khuân vác cùng các hòa thượng tới lui, vô cùng phồn vinh náo nhiệt. Đối diện là tiệm bút mực, tiệm vàng mã, tiệm quần áo. Ở chỗ rẽ còn có một con hẻm nhỏ, treo đủ loại biển hiệu bán đồ ăn vặt, đậu hũ vàng, hoành thánh vỏ mỏng tang, canh thịt dê Minh Ký, tiệm thịt chó Lý Ký, bánh nướng thịt lừa. Nếu không tận mắt nhìn thấy, làm sao biết được sự phồn thịnh của kinh thành Đại Minh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 F) n. d3 c% P0 h
. ^  {  |/ o  W  P1 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đi thêm một đoạn về phía trước là chùa Chính Giác, Triệu Trường Ninh dừng lại trước hàng bánh nướng thịt lừa, cũng không phải muốn ăn, chỉ là nhớ lại mùi vị của bánh bao nhân thịt. Ngẩn ngơ một hồi, ánh mắt đã dính chặt vào chiếc bánh nướng: “Không phải huynh muốn ăn đấy chứ?”
$ \5 z2 M% `$ @©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 o/ Q2 q+ `: k* i0 y% J9 F+ Q6 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Người này không phải Triệu Trường Húc thì còn ai vào đây? Tuy có vẻ vẫn còn giận dỗi nàng, gương mặt lạnh tanh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& b9 E! Q3 d; o% ^
©2019 Kites.vn | ) L3 P$ |" f' O& T. iAll rights reserved
Trường Ninh quả thật rất quý người đệ đệ này, cười nói: “Đệ ăn đi, ta chỉ nhìn xem sao thôi!” Lại nói, “Chuyện ban nãy đệ cũng đừng mất hứng, hai nam tử cưỡi chung một ngựa, còn ra thể thống gì?” Dứt lời giơ tay lên vỗ vỗ vai hắn. Biết đường đệ này chẳng qua cũng chỉ là thích chơi cùng nàng mà thôi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( W0 z' ~# q) `7 ?, ~( I
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 @7 l- Y+ k' w0 `8 d6 @, U
Triệu Trường Húc cầm một chiếc bánh nướng đi theo sau nàng: “Đệ nghe nói tối qua huynh vào học chỗ thất thúc, thất thúc có nghiêm khắc với huynh không?”
) o1 b5 ~) E3 w, o: {) \©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 S( t3 t! p/ j& F  G' T! O" M. T" l©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh đáp: “Vẫn tốt, đệ không tận tâm học hành, lại đi lo lắng việc học của ta?” Triệu Trường Húc không có chút thiên phú nào trong chuyện học hành cả, hắn theo thất thúc tới Thông Châu làm việc, học võ công cũng rất khá, có thể thấy vóc người đã cao lên không ít.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 h6 _- M( p8 ^7 p
# Y" [- v% g% x9 a, t9 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Thất thúc nhìn có vẻ nghiêm khắc, thật ra tính tình cũng tốt lắm. Nếu thúc ấy nghiêm khắc với huynh, cứ bảo với đệ một tiếng, đệ sẽ đi nói chuyện với thúc.” Triệu Trường Húc thấy nàng không ăn, tự mình cắn vài miếng hết luôn cái bánh nướng thịt lừa. Y vẫn đối tốt với mình như mọi khi, bởi vậy không còn giận nàng nữa.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 j! c# W& J8 i: w
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ e% L3 {2 S6 c3 y- u3 w( t/ m
Triệu Trường Ninh cảm thấy tính khí của hắn y hệt trẻ con. Nàng tiến vào thư cục bên cạnh, chọn hai cuốn sách giảng về văn Bát cổ. Đến lúc đi ra, đã thấy hai người Triệu Trường Húc và Triệu Trường Hoài đứng trước cửa, đối diện là chùa Chính Giác. Chỉ thấy trước cổng ngôi chùa kia, Đỗ Thiếu Lăng hình như đang trò chuyện với một thiếu nữ khoác áo choàng, thiếu nữ nọ được tì nữ vây xung quanh, mặc y phục lụa thêu chỉ vàng, rất có thân phận, vừa nhìn đã biết là tiểu thư khuê các của danh gia vọng tộc nào đó, lúc Đỗ Thiếu Lăng nói chuyện cùng người ta hơi cúi đầu, thanh âm cũng đè xuống cực thấp.
6 v* k( L/ v9 `+ ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - K2 |/ n6 r3 o+ }5 b% \3 r/ u- b  z4 CAll rights reserved
Triệu Trường Húc thấy nàng đi ra, vui vẻ thì thầm với nàng: “Huynh trưởng, huynh xem tên nhóc kia đi, vừa ra ngoài đã gặp tình nhân rồi kìa!”
©2019 Kites.vn | 8 ?5 r: b+ F" p! UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 K) @  \6 U2 iAll rights reserved
“Tình nhân gì mà tình nhân.” Triệu Trường Ninh cười nói, “Ta thấy đấy chính là muội muội ruột của hắn.”
5 C; a( o( m% R: a$ j1 }©2019 Kites.vn | All rights reserved
6 B" o& `, o7 A/ g7 z3 M% ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
“Sao huynh lại biết được?” Triệu Trường Húc cảm thấy thật tò mò.

©2019 Kites.vn | 6 S) L. j4 ?) X# R5 ^+ ~! _$ k- bAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# P- W7 n% k& d2 i% P' e

©2019 Kites.vn | All rights reserved: E: @9 s$ e4 r8 a
% h8 w( }" H* y, Y; y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( f. a: U' q' ?, \) ^1 I, ?
———————————-
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 ]8 m4 c+ c6 {! A
©2019 Kites.vn | ( j3 }" G7 a& @! R7 C4 T7 v! tAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved' f6 T. ]1 o8 k' y/ c: \
. u. L) T4 K9 g5 j8 t©2019 Kites.vn | All rights reserved
*Đậu hũ vàng:
# ?4 I) o# j7 \5 |$ C+ M: V7 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  @' `. ~  K4 X1 E  i( }7 D7 c

©2019 Kites.vn | 3 H+ |! D/ w+ }, {; K. vAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 D1 C( h/ O+ O1 d3 Y
3 r: e& K" ]  U: Q0 v( T* ^5 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
*Hoành thánh:
1 x5 R" h2 a- S6 B©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 M' l2 t" {3 _7 WAll rights reserved

©2019 Kites.vn | ; l& W+ b0 F) |: ~All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 z. d( i: A+ d& u8 W
©2019 Kites.vn | All rights reserved  N; S3 F( b8 M) J3 m
*Canh thịt dê:
©2019 Kites.vn | All rights reserved# s6 N8 x4 c6 Q6 h3 S
( n) Q% v6 Q5 T2 k: G# ^©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | ) q  l4 h1 E7 y% W2 V2 Y* D1 V  ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ v4 A3 b; n6 s) Z$ V. c# J( a
©2019 Kites.vn | All rights reserved- o" \( E$ D" F, _% }
*Bánh nướng thịt lừa:
3 f0 e; S5 m& K  p$ D$ v* L/ Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | + t- D$ p: s6 R* q1 EAll rights reserved

$ ^) E7 j( V. k/ t; D  J- i# O©2019 Kites.vn | All rights reserved

# S& j; W" f9 Z: e+ z# X©2019 Kites.vn | All rights reserved
: z1 U, `! v! e* G& S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2018 20:33:57 | Xem tất
Chương 19

2 m5 U$ T$ z8 P5 N/ O: k( x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ( w8 z' n, C* l7 m/ j" [4 s3 o# b* bAll rights reserved
Triệu Trường Ninh cũng chỉ cười.
©2019 Kites.vn | 1 I, j& d( @5 e6 jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 n  g( A* j% _$ s
Tại sao lại biết? Cái này cũng không đơn giản, nếu là một tiểu thư khuê các, làm sao có thể nói chuyện với một nam tử như vậy trong vòng vây của các nữ tỳ? Chỉ có thể nói nam tử này là người thân của nàng. Về phần tại sao nàng cho rằng là muội muội của Đỗ Thiếu Lăng, bởi vì những nô bộc họ mang theo đều có cùng một cách ăn mặc, mũ nỉ, áo khoác ngắn sặc sỡ như nhau.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  E: S; Y" m. R* R
1 c) y$ r3 A7 ?# Z# c5 k, u' K©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đỗ Thiếu Lăng và thiếu nữ nói chuyện xong, thiếu nữ bèn vịn tay nhũ mẫu bên cạnh tiến vào xe ngựa. Đỗ Thiếu Lăng xắn tay áo bước tới, gằn giọng: “Triệu Trường Húc, ta đứng tận đằng kia cũng nghe thấy mấy lời xằng bậy của ngươi, đấy là muội muội ruột của ta, đến chùa Chính Giác để dâng hương.” Dứt lời một bàn tay đập mạnh vào lưng Triệu Trường Húc, hai kẻ bắt đầu nháo nhào lên. Triệu Trường Húc có luyện võ, Đỗ Thiếu Lăng cũng chẳng phải dạng vừa, ngươi đánh ta ta đánh ngươi ấu trĩ không thể tả.
©2019 Kites.vn |   Q' }* C$ C, I3 C* c8 bAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 @. E4 Z  a0 ?0 c( X* `
Đoàn người đi dọc theo con đường tấp nập quay về, chiếc xe ngựa kia vượt lên từ phía sau bọn họ, màn xe dường như vén lên trong chốc lát.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ K: ]9 h- N, D
©2019 Kites.vn | & N7 W1 F# v5 Z: ^# r3 X8 QAll rights reserved
Đợi về đến cổng Khổng miếu, Triệu Trường Ninh phát hiện xe ngựa của Triệu Trường Tùng đã rời đi.
©2019 Kites.vn | . e6 C% R; N2 u6 `% g3 y0 KAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ |' L. Q+ v$ u: E( Q
Triệu Trường Húc đứng một bên nhìn, tựa vào con ngựa cười cười. Dáng vẻ kia của hắn như đang nói ‘Giờ huynh hết cách rồi, buộc phải nhờ đệ đưa đi rồi nhé.’
©2019 Kites.vn | 8 H/ y1 X( R* h* a+ ~All rights reserved
4 F, ]* `  E2 Q& S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đỗ Thiếu Lăng ở bên cạnh chen vào: “Ngươi không nghĩ lại xem trên đường cưỡi ngựa cẩu thả thế nào. Lát nữa làm huynh trưởng ngươi ngã, xem hắn có trừng trị ngươi không!” Ban nãy trên đường tới đây Triệu Trường Húc suýt nữa đâm phải người khác.
/ g  Q$ v: u: r& v( o©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 \, z: O0 R& T2 [0 n% `7 m+ M
Triệu Trường Hoài không hề muốn chở người, có điều hiếm khi cũng mở miệng: “Đệ để Đỗ Thiếu Lăng đưa đi, hắn cưỡi ngựa vững hơn nhiều!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved' d, B- V+ H) o6 ~8 P- @* E/ D
©2019 Kites.vn | ' A- q# ^! t# y  O3 L7 A$ a9 oAll rights reserved
Triệu Trường Húc nghĩ đến tài cưỡi ngựa nát bét của mình chỉ đành chấp nhận: “Vậy được, Thiếu Lăng ngươi đưa huynh ấy đi, nhưng chớ có làm huynh ấy ngã!”
©2019 Kites.vn | All rights reserved* _& ^- D: V  l( `  k  C( I) p# `' q
©2019 Kites.vn |   ?# F# j9 b$ `- JAll rights reserved
Triệu Trường Ninh nhìn đường phố vắng hoe, nghiêm khắc kiểm điểm thái độ làm người của bản thân, thấp giọng ho khan một tiếng không nói gì nữa. Đỗ Thiếu Lăng lên ngựa rồi một tay kéo nàng lên theo, Trường Ninh ngồi phía sau hắn. Đỗ Thiếu Lăng cười nói: “Huynh phải ôm ta mới được, bằng không ngã xuống thì làm sao.”
©2019 Kites.vn | ! e7 w2 @* ^& y+ k* f  V6 _All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 l! `# J. X6 ^/ Z, Z/ WAll rights reserved
Hắn vừa dứt lời, hai cánh tay từ phía sau vòng qua, ôm chắc hắn. Đỗ Thiếu Lăng bỗng ngẩn ra, một mùi hương thanh nhã vây lấy hắn, ngửi kỹ bên trong còn lẫn cả mùi mực, mùi dược cao. Sau lưng là áo quần cọ sát, tiếng hít thở nhẹ nhàng. Lúc đầu hắn vẫn còn bình thản, không hiểu sao lúc này cả người lại cứng đờ. Trên đường đi mấy lần suýt đâm phải người.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, W7 ?8 g1 e! J5 g$ M
, _, d8 \" @( t. E* M' {, |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Húc ở phía sau quát: “Đỗ tam, ngươi để ý chút đi, đừng có làm ca ca ta ngã!”
5 E% @% h) v# s©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 D, J# z2 O3 [1 {! aAll rights reserved
Đỗ Thiếu Lăng hắng giọng nói: “Làm sao ta để hắn ngã được?” Lại tiếp tục thúc ngựa đi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 }2 q& K1 |6 f. P  l; h" T& P2 G
©2019 Kites.vn | " f" n# c  L) Q$ w; E* ~( p" `All rights reserved
Triệu Trường Ninh ở sau lưng hắn cười một tiếng: “Thiếu Lăng huynh, không cần bận tâm đến ta, huynh cứ việc đi nhanh lên!” Cứ rề rà như vậy, không biết đến lúc nào mới về phủ được.
©2019 Kites.vn | ) q$ `- ?& E- g& YAll rights reserved
©2019 Kites.vn | , f, J* U2 W1 L2 m! lAll rights reserved
Đợi sau khi về đến phủ, Đỗ Thiếu Lăng nhanh chóng xoay người xuống ngựa, Triệu Trường Ninh cũng nhảy xuống theo. Đỗ Thiếu Lăng lại thầm niệm Đạo Đức kinh trong lòng, cũng một lần nữa khiển trách bản thân đã lâu không tiếp xúc với nữ tử mà làm ra những hành vi thất thố. Triệu Trường Ninh cảm tạ hắn, hắn mới xua tay cười: “Không cần khách khí, hai ta cũng xem như có tình nghĩa đồng môn.”
©2019 Kites.vn |   S' |, l$ }' K6 a- MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - g; B  V7 a! R1 g% hAll rights reserved
Về phần Triệu Trường Húc, hắn lại chạy tới chỗ Triệu Trường Ninh, nếu không phải đuổi hắn đi, e rằng hắn còn chẳng buồn đi nữa. Triệu Trường Ninh ôn bài đến tối, thất thúc mới sai người gọi nàng tới, bắt đầu chỉ điểm bài văn hôm qua nàng viết. Theo trình tự thi Hội tiêu chuẩn, cảm thấy chỗ nào hay hắn sẽ khoanh một vòng tròn, chỗ chưa tốt hắn sẽ giảng cho Trường Ninh tại sao chưa tốt, ví dụ như phần kết bài: “Giảng đạo quân thần tất nhiên quan trọng, nhưng không cần thuật lại quan điểm phía trước của ngươi, kết đề nếu có chỗ thăng hoa thì tốt, tự ngươi sửa lại đi.”
©2019 Kites.vn | : _0 S. A* i2 C* u4 _All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( W3 ]0 Y4 w& R9 \. [3 `# c
Hắn đưa bút cho Triệu Trường Ninh, Trường Ninh suy nghĩ cẩn thận rồi viết lại một lần nữa. Nàng phát hiện Chu Thừa Lễ kỳ thực rất giỏi, không hổ là tiên sinh từng dạy học ở thư viện Bạch Lộc Động. Hơn nữa kiến giải thường độc đáo, góc độ rất mới mẻ. Sau khi hắn nhận xét nàng như được nước trong gột rửa, thông suốt sáng tỏ, đặt bút như có thần.
©2019 Kites.vn | ) o1 A% |% l2 S- @8 e2 j4 MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" E' }7 d6 I6 r" |
Chu Thừa Lễ yên lặng nhìn nàng sửa bài, kỳ thật thiên phú của Triệu Trường Ninh đã vượt qua tưởng tượng của hắn, một lát sau hắn gọi người nâng lư hương tiến vào.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 L' o* n$ @$ Z2 ~! l9 G
0 E. d# Q  N4 ]2 F5 P1 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh không biết có chuyện gì, Chu Thừa Lễ lại nói: “Ngươi qua đây.”
: a- ^+ C0 Q8 j/ F, W: h$ [( U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ( q3 }; T- F  w2 x9 W8 DAll rights reserved
Hở? Đang làm gì vậy? Triệu Trường Ninh ngập ngừng đi tới trước mặt hắn, thấy hắn buông quyển sách trong tay ra mà rằng: “Quỳ xuống.”
©2019 Kites.vn | 9 z" p7 r. X, f1 L; }7 c  w/ Q5 [All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! B9 n3 g) C! f) @! F/ I7 uAll rights reserved
Triệu Trường Ninh khựng lại, tuy vị này là thất thúc của mình, nhưng cũng không cần ngày nào cũng quỳ tới quỳ lui đấy chứ. Nàng đang định nói: “Thất thúc…”
©2019 Kites.vn | All rights reserved- H& x% Q- D! F- _6 e
©2019 Kites.vn | 8 k1 b0 b, Q# ?2 `- H! ]: SAll rights reserved
“Không phải ngươi muốn bái sư sao, không quỳ ta thì quỳ ai.” Chu Thừa Lễ tiếp tục nói, “Quỳ xuống.” Bao nhiêu người muốn bái hắn làm thầy cũng không được, hôm nay khó có dịp hắn muốn nhận nàng, nàng ngược lại chẳng có phản ứng gì cả.
©2019 Kites.vn | : g* H3 C* Q, m5 ?% qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 R' `- X' B2 ?
Triệu Trường Ninh lúc này mới quỳ xuống. Bái sư? Nàng còn chưa từng thật sự quỳ bái vị sư phụ nào.
! a  O2 ?( R. @' A* t# x% V5 a. M4 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | * d! z+ }' ^4 H8 I4 [: Y' G. N. hAll rights reserved
Chu Thừa Lễ thấy vẻ mặt nàng còn hoài nghi, cười nhẹ nói: “Tổ sư Vương Văn Thành Công có dạy, ngươi phải nhớ lấy lời này: Không thiện không ác là bản thể của Tâm, có thiện có ác là cái động của ý. Biết thiện biết ác là lương tri, làm thiện bỏ ác là biết tu sửa‘¹’. Bốn câu này là tinh túy Tâm học của ta, từ nay ngôn hành không được sơ xuất. Nếu mai này ngươi làm quan vì dân, công bằng chính trực đều chỉ trong một ý niệm của ngươi, ngươi đã hiểu chưa?”
8 Q6 e' `$ M" Y% F8 R; D©2019 Kites.vn | All rights reserved
2 b* O" ^+ |. p$ a& Q5 ^. G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh sửng sốt ngẩng đầu. Vương Văn Thành Công, Tâm học! Chẳng trách vị thất thúc của nàng thần thần bí bí, hóa ra hắn thuộc phái Tâm học.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 G2 ]: R* `% W+ ]1 E/ |
©2019 Kites.vn | All rights reserved. K% B/ x/ }6 i, \0 F8 Z5 D
Triều đại hiện nay Trình Chu lí học‘²’ đang nắm đương đạo, chủ trương là ‘Giữ gìn thiên lý, xóa bỏ nhân dục’, Triệu Trường Ninh đến từ tương lai dĩ nhiên không thích mấy ông cụ vừa cổ hủ lại vừa nghĩ một đằng nói một nẻo này, nhưng Tâm học thì lại khác, lão tiên sinh Vương Dương Minh chính là người nàng cực kỳ sùng bái ở kiếp trước. Chỉ nhìn vào công tích ông làm quan vì dân, dẹp yên phản loạn đã đủ để con cháu đời sau kính ngưỡng. Đáng tiếc Tâm học không phổ biến ở kinh thành, Tâm học quá phóng khoáng, hiển nhiên không được lòng những bậc thống trị bằng Trình Chu lý học.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- K" ~% i' a- c1 a3 C( q  V
©2019 Kites.vn | * q; P" a2 a, E4 q! p8 ?) FAll rights reserved
Chu Thừa Lễ nhìn biểu hiện của nàng dường như có biết về Tâm học, gật đầu nói: “Xem ra ngươi cũng có chút hiểu biết, ta là truyền nhân của Nam trung Vương môn, kế thừa lão tiên sinh Chu Đắc Chi.” Điều hắn không nói với Triệu Trường Ninh chính là, Nam môn học phái hiện tại hắn có thành tựu thâm sâu nhất, hắn còn một danh hào vang dội trong học giới, có kẻ không màng vạn dặm đến Nam trung Vương môn bái phỏng hắn, có điều hắn kín tiếng, hiếm khi gặp người ngoài mà thôi. Tất nhiên, những điều này cũng không cần nói cho nàng biết.
: s  J7 R! ~& f% r: O: W9 W©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 R7 p" D' [. R' i8 s1 E' x; C: t
Triệu Trường Ninh quả thực rất muốn đi sâu tìm hiểu về học phái này, thất thúc có thể tự xưng là truyền nhân, ắt hẳn cũng là nhân tài kiệt xuất trong giới Tâm học, nàng lập tức quỳ xuống, kính cẩn hành đại lễ với hắn. Tuy nàng chưa hiểu rõ Tâm học, nhưng đây chính là học thuyết cao cấp nhất Đại Minh, nàng vẫn nên có sự cung kính. Chu Thừa Lễ đỡ nàng đứng dậy, mỉm cười: “Được rồi, ngươi hãy quỳ bái lư hương, coi như là quỳ bái tổ sư gia.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ g8 V. \( ?4 ]9 Q- P6 V
©2019 Kites.vn | 9 l2 p; Y4 }* HAll rights reserved
Triệu Trường Ninh quỳ lạy xong, quay về càng thêm siêng năng học tập. Nhưng nhiều ngày liền hắn chỉ dạy nàng văn Bát cổ, không hề nhắc đến Tâm học, Triệu Trường Ninh đợi rất nhiều ngày, cuối cũng vẫn không kiềm nén được, hỏi hắn: “Thất thúc, thúc định đến bao giờ thì dạy ta Tâm học?” Đến tài liệu tham khảo nàng cũng thành kính mua về rồi, 《Vương Văn Thành Công toàn thư》.
/ ^: F- V7 q6 m( i! k5 G+ i©2019 Kites.vn | All rights reserved
: e! j! Q9 F2 }# y% l©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chu Thừa Lễ đang ăn bánh hoa quế hấp hạt dẻ nàng mang tặng, nghe vậy thì liếc nhìn nàng: “Vội cái gì, hiện giờ tu vi của ngươi chưa đủ, đợi ngươi thi Hội xong rồi bàn tiếp.”
©2019 Kites.vn | ( i/ t3 ?5 g6 I2 DAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ j' ^* J1 a( e0 l
Thật ra thường ngày hắn đều ngồi một bên đọc sách, không hề nói chuyện. Nếu không phải lúc cần thiết, cũng chẳng có ý định thân cận với Triệu Trường Ninh. Nếu không phải nàng nhớ rõ chuyện tối hôm đó, chỉ sợ cũng cho rằng thất thúc là người lạnh nhạt. Nhưng đúng là hắn rất quan tâm đến nàng, chỉ cần nàng đến học bài, trong phòng sẽ luôn đốt lửa than, bánh ngọt cũng chuẩn bị đầy đủ.
5 W& L7 x% B/ Z, O5 S! o©2019 Kites.vn | All rights reserved
; H- c1 e, V; Y* K9 r0 G0 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh nhớ một tối học bài quá mệt, dựa vào ghế của hắn ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng chính hắn đã nhẹ tay đỡ nàng nằm thẳng, dặn dò các nha đầu không được quấy rầy nàng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; f: X9 V. O: A
©2019 Kites.vn | All rights reserved, h9 T4 b; k2 V- I+ G" a
Dần dần Triệu Trường Ninh đã vứt bỏ nghi ngờ lúc trước, thái độ với Chu Thừa Lễ cũng bắt đầu trở nên bình thường. Thậm chí đôi khi bất đồng quan điểm, hai người cũng sẽ tranh luận với nhau. Khi Chu Thừa Lễ nói không lại nàng cũng chỉ cười, lát sau mới nói: “Không tôn sư trọng đạo, nếu ta hỏi nghiêm chỉnh, ngươi đáng lẽ đã chịu đòn rồi.”
©2019 Kites.vn | , O$ d6 X# Q- z( Q: hAll rights reserved
% i; _' P+ L  x( h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Giờ Triệu Trường Ninh đã quen đùa với hắn, lập tức đáp ngay: “Thất thúc muốn đánh tay ta cũng không sao, ngày mai Trường Ninh sẽ mang thước tới cho ngài.” Hôm sau nàng mang thước gỗ tới thật.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 w) B  E4 Z+ b, |
, m8 ?8 _7 N; I& h: _0 p5 J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đương nhiên, Chu Thừa Lễ không phạt thước nàng lần nào cả.
©2019 Kites.vn | ; y8 A& v7 X  ^) ]  ?; ?8 z" K) pAll rights reserved
; i& U, Z: G3 f' O" z# W2 B4 ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi qua tiết Tiểu hàn, mỗi ngày đều gần hơn với năm mới. Nhưng trong Triệu phủ không một ai dám lơi lỏng, trong nhà còn ba người đang chờ thi Hội kia kìa. Nghe nói liên tục nửa tháng nay, nhị phòng Triệu Trường Tùng đến bóng dáng của nữ tử cũng không được nhìn thấy, sợ hắn sẽ phân tâm, Triệu Trường Tùng đã đọc sách đến hai mắt đen sì rồi. Triệu Trường Hoài ở chỗ Triệu lão thái gia, lão thái gia cũng đặc biệt tạo cho hắn một nơi thanh tĩnh để học bài. Còn về phía đại phòng, Triệu Thừa Nghĩa đã chuyển toàn bộ các thứ nữ đến đông sương phòng, sợ tối đến bọn họ sẽ làm phiền Trường Ninh. Đậu thị còn mở cả đại hội hậu trạch mấy đêm liền với bốn nữ nhi, chủ đề chỉ có một, chính là giữ gìn sự yên tĩnh tuyệt đối của đại phòng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% f7 ]  _% h. t/ r
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 X( ~, T0 F9 h5 D. `- l# B
Thật ra vốn không ồn ào, những thứ muội này còn ngoan ngoãn hơn cả mèo nhỏ, đến nói chuyện lớn tiếng cũng không dám.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- M% L# ], X& p6 V* A" b
©2019 Kites.vn | 8 A$ I& |/ Y( e; I7 g% b4 C, L! OAll rights reserved
Có đôi khi, Triệu Trường Ninh nhìn thấy các thứ muội của mình khúm núm vâng dạ liền đau đầu, thân phận không đủ, lá gan cũng quá bé. So ra mà nói, muội muội ruột Triệu Ngọc Thiền hoàn toàn là một người cực đoan, nàng là nữ nhi đích xuất duy nhất của đại phòng, ức hiếp thứ nữ là chuyện nhỏ, nhiều lúc còn tới phá đám Triệu Trường Ninh, lấy ở chỗ nàng một hai quyển sách, bê đi vài chậu phong lan, thấy thứ gì thích sẽ lượm về phòng mình. Nói nàng cũng vô ích, lần sau vẫn cứ thế. Giận đến mức Triệu Trường Ninh cấm tiệt nàng bước chân tới viện của mình.
* D6 @0 v. I9 |: L©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 N$ U! W& y& h7 i; u) k  DAll rights reserved
Không lâu sau muội muội của Đỗ Thiếu Lăng, cũng chính là cô nương gặp ở cổng chùa Chính Giác ngày đó đến Triệu phủ thăm ca ca của mình. Bàn tới thì, mẫu thân của vị Đỗ tiểu thư này cũng có chút quan hệ với nhị thẩm Từ thị, gọi Từ thị một tiếng bác, cũng ở lại chỗ nhị phòng thêm nửa tháng. Ngọc Thiền thường cùng đám Viện nhi của nhị phòng chạy đi xem vị Đỗ tiểu thư Đỗ Nhược Quân kia, ít tới chỗ Trường Ninh quậy phá.
* u" i/ l" b- m* K" y$ U0 a©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; ]6 {% X: D2 ]. o$ @4 f2 ]5 P
Nhưng vị Đỗ tiểu thư này lại làm trong nhà dấy lên sóng gió. Đầu tiên, có lẽ do quá lâu không nhìn thấy nữ tử, sau lần gặp gỡ vô tình nào đó, Triệu Trường Tùng có khả năng đã nhất kiến chung tình với Đỗ tiểu thư. Nhưng Đỗ tiểu thư thường hay đi cùng ca ca nàng, ca ca nàng lại thân thiết với Triệu Trường Hoài, nghe nói Đỗ tiểu thư cũng có thể trò chuyện với Triệu Trường Hoài đôi câu. Vì vậy, hạ nhân bèn cảm thấy Đỗ tiểu thư có ý với nhị thiếu gia Triệu Trường Hoài.
©2019 Kites.vn | 0 [; S  O6 ^" n+ D# P, g, ]All rights reserved
©2019 Kites.vn |   v9 `( c$ j6 {, {5 z5 HAll rights reserved
Đương nhiên, dưới áp lực nặng nề của Triệu lão thái gia, không kẻ nào dám lén lút lan truyền những tin đồn này. Triệu Trường Ninh là nghe Tứ An kể lại. Đến cả mặt mũi vị Đỗ tiểu thư này nàng cũng chưa từng thấy.
©2019 Kites.vn | # E" n, f0 w3 ~3 XAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + ^( I9 e+ i2 ]/ l8 x7 p, jAll rights reserved
Hôm đó là mười lăm tháng chạp, toàn gia tộc phải tề tựu ăn cơm. Nàng cầm một quyển sách tới hỏi Triệu lão thái gia, ngồi trong phòng trà một bên đọc sách một bên chậm rãi uống trà, mới xem như được nhìn thấy vị Đỗ tiểu thư kia. Đỗ tiểu thư mặc chiếc áo khoác lụa xanh nhạt thêu hoa văn mây vạn thọ, váy màu ánh trăng vàng sáng, trên đầu chỉ cài trâm ngọc, mặt tựa phù dung, thanh tân xuất trần. Dẫn theo vài nha đầu đi tới, thấy nam tử lạ mặt là Triệu Trường Ninh đang đợi trong trà gian, có hơi sửng sốt. Triệu Trường Ninh mỉm cười kín đáo, bản thân mình lại tránh đi trước, nàng cũng đâu phải Triệu Trường Tùng, mấy chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt nàng không có hứng thú.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 N* C, ~* ^+ o8 O8 n% ~% H4 q1 i
©2019 Kites.vn | ) A7 t7 Y6 q% T. m# hAll rights reserved
Ai mà biết ra tới bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy đám người Trường Hoài đang quây lại ngắm mai. Ở chỗ Triệu lão thái gia có một gốc mai trắng nhụy vàng, vô cùng hiếm gặp.
©2019 Kites.vn | 9 \9 o5 e3 {/ P, t6 |All rights reserved
' Q( G" Z2 l7 {7 r  _  h/ x. Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Húc thấy nàng đi ra, liền chạy tới khoác vai nàng: “Huynh trưởng, huynh cũng tới à?”
©2019 Kites.vn | 4 M- S7 J7 ~% E& i- a( Y7 PAll rights reserved
9 s9 _4 A- N3 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hắn đã non nửa tháng không gặp y, vô cùng mừng rỡ dính lấy: “Dạo này huynh làm gì vậy, sao đệ không lúc nào gặp được huynh.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved( p3 q1 D$ o) Z$ |% V
©2019 Kites.vn | All rights reserved. ~6 K7 L: m, r. }
Trường Ninh biết người đệ đệ này chẳng qua là thích dính lấy nàng, theo bản năng vỗ vỗ lên đầu hắn, lúc nhận ra mới cảm thấy không đúng, hắn cũng không phải muội muội thứ xuất trong nhà, có thể vỗ đầu tùy ý được sao? Tục ngữ nói rất đúng, đầu của đàn ông, eo của đàn bà, đều là những chỗ không sờ được.
' T. p8 R# x0 b3 g3 S" k* Y, _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 B+ E/ L* S6 v; `$ U) ~4 Z+ n
Có điều đối với Triệu Trường Húc thì là chuyện nhỏ nhặt thôi, thậm chí hắn còn có vẻ như được vuốt thuận lông, hưởng thụ sự thân thiết hiếm hoi của huynh trưởng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% Y, K0 |* V: n- T" H
©2019 Kites.vn | 4 v6 n4 d% f. N1 g0 HAll rights reserved
Ngược lại Triệu Trường Tùng hừ lạnh một tiếng, cảm thấy hai người này méo mó lại lôi thôi, vô cùng tổn hại cặp mắt hắn.
) S0 h; _6 L, e# t6 ?' ]7 C©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- O  p" L+ a$ S9 l2 X
Triệu Trường Hoài cùng Đỗ Thiếu Lăng vừa cười nói vừa tiến về phía trước, trước mặt vừa vặn có một cái đình nghỉ chân, vài bụi trúc hoa thấp thoáng, mấy nô bộc đang pha trà bên trong, thưa rằng các tiểu thư vừa mới uống trà ở đây. Đúng lúc mọi người đi đã mệt, liền tiến vào trong đình, chuẩn bị uống chén trà nóng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# B- M5 U, g4 [/ V" `
. W# y/ |- P, O8 i) r% c©2019 Kites.vn | All rights reserved
Triệu Trường Ninh cầm dụng cụ pha trà, trước tiên rót cho Triệu Trường Húc một chén, sau đó mới rót một chén trà nóng cho mình. Đang thưởng trà, lại nghe thấy phía trước có tiếng nữ tử trò chuyện.
  X$ e8 h" `- o©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& `" I( J, R) ^- X7 O
“Hôm nay gốc mai trắng này nở thật đúng lúc, cắt vài nhánh đặt ở gian phía tây thì đẹp tuyệt.” Vài nữ tử được nha đầu và nhũ mẫu vây quanh đi tới, dẫn đầu là Triệu Ngọc Uyển của nhị phòng, trong tay còn ôm một bó mai, đang nói chuyện với thiếu nữ bên cạnh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' ?8 K: I; V0 @. \
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ {, Q8 b2 Y( ?, ?
Thiếu nữ kia nhỏ giọng nói: “Mai trắng có tính hàn, là thứ ta thích nhất.” Qua một lúc nàng lại hỏi: “Viện tỷ, muội nghe nói đại phòng còn có một huynh đệ, là đích trưởng tôn nhà tỷ phải không?”
©2019 Kites.vn | 5 B2 Y# u0 z+ C0 o: K) m) SAll rights reserved
* \( R) y! W) C: i0 k©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bên cạnh cũng là đích xuất tiểu thư của nhị phòng, Triệu Ngọc Viện, nàng nói: “Đúng vậy, huynh ấy không hay qua lại bên ngoài. Muội hỏi huynh ấy làm gì?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved" @( B8 n5 T. J% D! m8 Z
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 q, H6 P7 i* L+ a) o" N
Triệu Ngọc Uyển mỉm cười: “Nhược Quân muội muội, ta có nghe người khác nói, muội rất gần gũi với nhị ca ca Trường Hoài.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved- V3 x4 K8 r8 ]6 F! g  M2 o
©2019 Kites.vn | . I$ ~- k$ I) gAll rights reserved
Mấy cô gái nói đến chuyện riêng tư, nam tử bên này nghe thấy cũng có phần lúng túng, lại không tiện tránh né, chỉ đành coi như không nghe thấy gì. Có điều Triệu Trường Tùng liếc nhìn Triệu Trường Hoài một cái, Triệu Trường Hoài vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh, hắn không có hứng thú với Đỗ tiểu thư, Lý tiểu thư gì gì đó.
©2019 Kites.vn | # [% M6 G& l8 `5 aAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 g& ?) n  y% mAll rights reserved
Triệu Trường Ninh cũng nghe thấy, có điều nàng cảm thấy không liên quan đến bản thân, lại tiếp tục uống trà của mình.
©2019 Kites.vn |   \$ I$ E' H7 e' UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 z; n8 c! ~- z. jAll rights reserved
Mấy cô gái dừng lại ngoài đình nghỉ chân, Đỗ Nhược Quân Đỗ tiểu thư ôm trong tay cành mai trắng, nghĩ đến lần gặp gỡ ngoài cổng chùa Chính Giác để lại ấn tượng sâu đậm, chỉ thấy đó là một thiếu niên áo trắng cực kỳ thanh nhã xuất chúng, vừa rồi chạm mặt ở thư phòng, đối với nàng vừa lãnh đạm vừa hàm súc có lễ, khi đó trong lòng nàng như có nai nhỏ chạy loạn, chỉ cảm thấy trên thế gian sao lại có công tử thanh nhã đến vậy, những nam nhân khác so với hắn, chỉ là một đám tiểu tử mà thôi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 ^% j5 g$ i  `& N$ Y4 S# ^
©2019 Kites.vn | : S$ J' q1 H8 Y  \& iAll rights reserved
Nàng nhẹ giọng nói: “Ta và Triệu nhị công tử chẳng qua là chỗ quen biết, nếu nói là thích...” Nàng khẽ cắn môi, “Ta nghe nói Triệu đại công tử năm nay mười bảy, cũng không biết chàng... xuất sắc như vậy, liệu đã có hôn phối hay chưa.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ _& Q; B2 P2 r! `7 S  \. t6 I" S: D
©2019 Kites.vn | All rights reserved, K0 u' z& z" K8 V, o
Triệu Trường Ninh nghe đến đây, phù một tiếng, thiếu chút nữa thì sặc nước trà.

©2019 Kites.vn | All rights reserved1 U9 ~# H4 a0 L' Y
; r2 ?0 K/ {6 O& `1 w©2019 Kites.vn | All rights reserved

( ]0 h3 ?3 F! |. E' {6 R©2019 Kites.vn | All rights reserved

7 P, i9 h1 T6 _; }1 Y! g©2019 Kites.vn | All rights reserved
6 t5 F  ~3 e% a9 U" O©2019 Kites.vn | All rights reserved
———————–
©2019 Kites.vn | ; ~3 N/ ^( }% hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, V+ o, f. F. }: {# b7 g5 S: p' i

) [3 @6 R4 L% G1 v0 u1 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
! M3 [! \; G+ N9 I% G/ A3 J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chú thích:
* U. s# k3 [7 p* h©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: k; i6 C6 Q  W# f! K9 w
(1)
Những điều Vương Dương Minh (tên thật là Vương Thủ Nhân) giảng dạy đã được học trò ghi lại thành sách gồm 38 quyển với tên “Vương Văn Thành Công toàn thư”, bốn câu trên là kết tinh học thuyết của ông.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, W( r4 [$ ?0 l- i, m8 o/ R
©2019 Kites.vn | All rights reserved, S4 G; J0 ]. |. f7 P* j" O
(2) Học thuyết lí học của Trình Hạo, Trình Di và Chu Hi, xuất hiện từ thời Tống.
©2019 Kites.vn | . r2 x+ e% {( H! E4 J! h* }All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 i$ \  j$ N% `' f; N( Y+ R
* Bánh hoa quế hấp hạt dẻ
+ _: e; S' Q7 Q% u" p©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% q5 }" p! Z5 N4 |
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách