Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 269863|Trả lời: 1141
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Cuộc Sống Hạnh Phúc | Tử Thanh Du (Chương 31.1 cập nhật 7/11)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-8-2015 14:45:06 | Xem tất |Chế độ đọc
Tên tác phẩm: Cuộc sống hạnh phúc
: b  U6 L, n2 Z  s9 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tên tác giả: Tử Thanh Du
" s- S* w8 F% O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại: đô thị tình duyên, xuyên việt, sủng
©2019 Kites.vn | All rights reserved& A, g) w, O* N3 {1 ?
Editor: Hồng Hồng
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 y3 b/ ?. y8 w+ G7 x& n, @1 g
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn
* w/ f0 K% u( L2 h( @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Độ dài: 54 chương
©2019 Kites.vn | All rights reserved; T  Z3 {* c9 @! u/ h* y1 j  O
Nguồn raw: http://www.365xs.org/
©2019 Kites.vn | 5 |3 N! D+ L# L- [All rights reserved

* i+ ~5 L" w) X( R3 V" B©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 z& D, s, f9 _3 F7 i$ z( |  s©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | $ f$ u% D: V' Z) qAll rights reserved

©2019 Kites.vn | 7 }  L1 K# P- OAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' S: g6 `$ f+ E0 O( \6 D! i

©2019 Kites.vn | # K4 @7 v, C1 e- kAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 ]- [$ [  e: K7 H3 N; Z! h# Y3 KAll rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved4 h+ @) G' T# |

©2019 Kites.vn | All rights reserved( j. b7 F5 Z, [5 ?" x& C- j/ T
Văn án
©2019 Kites.vn | All rights reserved; T3 I! L! V* m! a4 c5 [" G

©2019 Kites.vn | All rights reserved) Y$ V- D( C9 G
; v; A8 K8 o7 n. j; h$ m  N2 C, a©2019 Kites.vn | All rights reserved
Kiếp trước Hạ An An là một cô gái mập mạp nặng đến một trăm kí. Cô bị mối tình đầu thanh mai trúc mã luôn hứa hẹn cả đời chăm sóc vứt bỏ mà chạy theo người đẹp.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 y  Z6 D7 B  o1 f
©2019 Kites.vn | . @1 i+ g- C7 I" A0 Z5 j$ w, GAll rights reserved
Đến ba mươi tuổi vẫn còn độc thân, Hạ An An đã nghĩ rằng mình sẽ phải cô độc cả đời.
4 ^# k* U- I  B- w+ g$ u+ o©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) @% c9 C% G" {: r
Nhưng một ngày nọ tỉnh dậy, cô phát hiện mình vừa xuyên qua đến một cuộc sống khác của chính mình.
©2019 Kites.vn | ) ^7 k- L# h+ q  c& }1 RAll rights reserved
©2019 Kites.vn |   {. b( f  A, Y4 h6 {All rights reserved
Cơ thể vừa đẹp vừa trắng này thật sự là mình?
©2019 Kites.vn | + B$ w5 h7 I% m1 v  PAll rights reserved
5 _8 v7 E$ ^8 z! Z( ]# R6 B1 q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hơn nữa, cô còn có một anh chồng tuấn tú, thành đạt và một cậu con trai nhỏ đáng yêu, ấm áp như chiếc bánh bao nóng hổi ngày đông.
©2019 Kites.vn | ) k/ i8 n+ J3 DAll rights reserved
  \8 o; U* K5 z( c( m$ A©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cuộc đời như vậy không phải thật sự quá mỹ mãn rồi sao?
©2019 Kites.vn | 4 |8 u! K! L# E9 z: O$ aAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, y, n4 o3 z2 F9 F4 W/ ^
Có điều, cô lại nghe nói, ở "cuộc đời này", dường như cô không thích chồng và con trai mình.
©2019 Kites.vn | . l1 N* g5 c5 n7 s# h  ?! t2 Y* T. EAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  O2 O3 F# S' X7 C2 D. ]' k( j1 C
Hạ An An tức giận đến đấm ngực dậm chân, lẽ nào "đời này" mình là con ngốc sao?
5 f$ U( p5 ]. ^( [©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 S* t' p7 p- Z9 `$ N- i4 v
Người chồng hết lòng hết dạ vì mình, mày lại không yêu? Đứa con trai đáng yêu hiền lành, ngoan ngoãn, mày lại không thích? Bị hỏng não rồi chắc?
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 g3 G/ V+ R5 b: |" [% N) @5 H
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 ~& ?, [4 ?! t
Nhìn người chồng luôn yên lặng nỗ lực dù cho bị cô ngang bướng kháng cự mỗi ngày, nhìn chiếc bánh bao nhỏ đáng yêu luôn tròn xoe đôi mắt to vô tội mong chờ được mẹ yêu thương, Hạ An An quyết định sẽ cải thiện cuộc hôn nhân này.

: e- G% `" u7 ~& K5 i" \3 h, R©2019 Kites.vn | All rights reserved
9 ^9 {: x- z  L0 \7 h©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | All rights reserved- z1 S/ H+ e0 I# G& d

©2019 Kites.vn | All rights reserved3 X9 M8 r4 t. m9 W. m& z6 q3 h
©2019 Kites.vn | 1 n' ]1 |" ~* D5 Q. m4 ?0 {! LAll rights reserved

©2019 Kites.vn | # B3 |2 Y9 l1 e! I8 N; s" o2 NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- F+ W' P1 T! f6 _1 N4 q+ ~
Đôi lời giới thiệu của bạn ThuyAn (tangthuvien):
©2019 Kites.vn | 2 ]. b4 T! c! qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + R1 A. t  C) o4 L) WAll rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2019 Kites.vn | All rights reserved2 g3 J8 d4 W( G  D8 Q, [" v: H* h  T
Editor lẩm bẩm
©2019 Kites.vn | All rights reserved% \8 x0 J9 \" i6 c* K* D0 ?
©2019 Kites.vn | , B- U6 H4 i2 g) gAll rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

' ~2 w/ u9 v. {4 F©2019 Kites.vn | All rights reserved
Link wattpad:
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

©2019 Kites.vn | All rights reserved: j7 {$ i- K9 x1 `2 Y; {

©2019 Kites.vn | All rights reserved3 F  a  L& d0 I+ ^6 O! o

©2019 Kites.vn | All rights reserved9 [$ R: V- W5 R$ D% p- Y; _7 j
©2019 Kites.vn | / T0 c, P) j$ j/ S# p) C  `All rights reserved

©2019 Kites.vn |   C$ Z5 \$ ^5 r( f* l6 \All rights reserved
8 W! @% X4 `8 W# {©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | : z2 }  f( N* J3 gAll rights reserved
Mục lục

©2019 Kites.vn | 5 P, v2 u- [0 }; a+ c6 M2 Y! P. EAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- T9 |* ?5 K, q1 _
Chương 1
©2019 Kites.vn | 9 h) n1 }; V& d1 ], }! c6 |All rights reserved
Chương 2
1 Q! z/ ]9 g1 R% S" {' ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 3
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 [9 ~( M3 s' _8 G# y5 t* G
Chương 4
©2019 Kites.vn | ) s2 H4 n7 t8 H1 {, C& I9 G5 oAll rights reserved
Chương 5
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 ?) O4 N* T0 t$ j3 O
Chương 6
- m2 e+ Q3 M8 t& }; n1 R4 l0 N( o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 7
©2019 Kites.vn | - i! T7 W; P) J: W, s( rAll rights reserved
Chương 8  
8 B, f2 _, Y; W( A( K©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chương 9  
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 A3 o5 I  w% N9 S8 ?0 U! Y
Chương 10
©2019 Kites.vn | All rights reserved; n4 z1 X. S2 ]! {7 _
©2019 Kites.vn | 9 i/ W1 u" @8 B# [5 |& G/ [All rights reserved
Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16Chương 17 Chương 18.1 Chương 18.2 Chương 19.1 Chương 19.2
Chương 20.1 Chương 20.2 Chương 21.1 Chương 21.2 Chương 22.1 Chương 22.2 Chương 23 Chương 24.1 Chương 24.2Chương 25.1 Chương 25.2
Chương 26 Chương 27.1 Chương 27.2 Chương 28.1 Chương 28.2 Chương 29.1 Chương 29.2Chương 30.1 Chương 30.2 Chương 31.1
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 d& F  b7 I1 s' q( C! K
[/tr]

©2019 Kites.vn | 4 d: C; I9 D4 H& {7 P7 D  t- [All rights reserved

Rate

Số người tham gia 8Sức gió +40 Thu lại Lý do
kymus + 5 Ủng hộ 1 cái!
huongntd + 5 dân tình đồn là hố hay mà em chạ.
bigbangpro + 5 Ủng hộ 1 cái!
Queenie_Sk + 5 Ủng hộ 1 cái!
SteelRose + 5 Ủng hộ 1 cái!
nh0k_k0j + 5 Cảm ơn cậu :x
MinhHạ + 5 Ủng hộ 1 cái!
phuongha109 + 5 Ủng hộ bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2015 15:01:30 | Xem tất
Chương 1:

©2019 Kites.vn | ; P4 _% f. d5 U/ L4 u; c. |All rights reserved
©2019 Kites.vn | : ], Y* _8 `/ g4 O7 u3 {3 k' EAll rights reserved
Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

% n  N5 S) y0 y3 u3 f# `$ U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# g0 [/ w2 w- W& [1 o

Bình luận

ủng hộ. đọc văn án là thấy ghiền òi :v  Đăng lúc 29-12-2015 12:52 PM
mới đọc 1 chương thôi mà edit cuốn hút quá, tks nàng nhiều nha  Đăng lúc 6-9-2015 06:30 PM
cảm ơn cậu ^^~  Đăng lúc 6-8-2015 11:35 AM
* đều đúng :D Mừng truyện mới của bạn :)  Đăng lúc 6-8-2015 11:24 AM
Do 2 từ cùng nghĩa mà XK phổ biến và được dùng lâu rồi nên tiếp tục dùng thôi bạn. Giống như Võng Du hay game online, cả 2 đều đùng nhưng sẽ dùng tag là Võng Du   Đăng lúc 6-8-2015 11:23 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-8-2015 15:20:08 | Xem tất
Chúc mừng Hồng - Hồng khai trương hố đầu tiên ở kites nhé
©2019 Kites.vn | All rights reserved# C0 d: D$ R( s+ a+ R& Y* t
Truyện sủng mà còn là thể loại được xuyên qua thế giới khác phen này bạn lại xắn quần nhảy hố nữa đây
©2019 Kites.vn | . ~& y+ J  Q9 m$ a  ^# iAll rights reserved
Cái hình gia đình 4 người dễ thương quá
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ m2 f5 Z4 m+ d+ I. c6 U3 Z
Chúc hố bạn đông người lọt vào nhé
+ a3 B6 g8 j+ n0 [6 k©2019 Kites.vn | All rights reserved
Có lỗi dấu bạn sửa lại ở cái văn án nhé ^^
©2019 Kites.vn | All rights reserved- e: A: ~) Q% }. I& Q
hõng não => hỏng não

Bình luận

cảm ơn tình yêu, hun cô cái :-*  Đăng lúc 5-8-2015 04:16 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
SteelRose + 5 lâu quá không tám với nịnh thần r.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-8-2015 15:23:58 | Xem tất
Motif truyện này hơi giống truyện "Ông xã anh là ai" thế nhỉ
" D5 D, `/ \. U: `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mình thích mấy kiểu này lắm nha, chúc mừng hố đầu tiên của bạn ở Kites.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" A' K9 N3 y( X. S/ E
Chúc hố của bạn đắt khách nha~~~~~ hóng chap 2.
( m! u! s# R  B5 J2 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cố lên

Bình luận

cảm ơn bạn nha ^^~~~~~~~~  Đăng lúc 5-8-2015 04:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-8-2015 15:42:31 | Xem tất
Thanks bạn
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 m8 u! [; p& S
Bạch Tập Thần với Khương Hiểu Kỳ này xứng đôi quá rồi tiện nam xứng với tiện nữ,lúc người ta còn là mỹ nữ thì bám luôn khi thành mỹ nữ đời đường thì bỏ chạy theo con khác thật là vô sỉ
©2019 Kites.vn | All rights reserved- }8 f. b. O$ ^% Z) D& k* {
Mập thì sao chứ mà làm đầu bếp thì sao công việc đàng hoàng nhá có ăn cắp ăn trộm của ai đâu mà xấu hổ,bà Kỳ này có ngon thì lăn vào làm thử xem làm được không mà nói nhiều
©2019 Kites.vn | 4 n2 S$ o$ s& j. a) n5 q# W6 c8 JAll rights reserved
Hạ An An xuyên qua lần này lời nhỉ có chồng và bánh bao đáng yêu thế này,hi vọng chị sẽ có cuộc sống mới hạnh phúc
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 u/ `3 M* t  w! ~. M
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-8-2015 21:05:15 | Xem tất
Chúc mừng hố mới.
©2019 Kites.vn | ! s# i/ r) Q$ R) ]All rights reserved
Cảm ơn bạn đã edit truyện.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! _& p3 ^! S: [! H1 l1 {8 G0 L# \
Chúc chủ hố đông khách và sớm ngày lấp hố.

Bình luận

cảm ơn nàng ~^^~  Đăng lúc 5-8-2015 10:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-8-2015 21:21:27 | Xem tất
Chúc mừng hố mới
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 n0 s4 _# F* S( ]: S6 n& I* C
lần đầu bạn edit chúc bạn lấp hố thành công nhé
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 G. e1 A2 G) d) ^* i' b. H* I
lần này bạn an an xuyên sẽ có nhiều cái hay lắm kiểu tự dưng mình không biết mình là ai ấy

Bình luận

hihi  Đăng lúc 6-8-2015 09:46 PM
xie xie bạn đã ủng hộ tớ nhen ^^~  Đăng lúc 5-8-2015 11:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-8-2015 21:29:50 Từ di động | Xem tất
Xuyên và sủng. Ủng hộ editor nhé. Đúng thể loại m thích lại còn thư giãn nữa

Bình luận

cảm ơn bạn nhìu ^^  Đăng lúc 5-8-2015 11:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-8-2015 21:56:02 | Xem tất
thực tình không hiểu xuyên việt là gỉ? tức là xuyên đến việt nam hay sao ạ ?
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ |( D% f, ~/ W% g% N
thấy xuyên không là không muốn nhảy hố đâu, nhưng đọc văn án thấy có bánh bao nhỏ nên khoái quá trời.. và trước khi chính thức lao đầu vào hố truyện này HE chứ chủ hố
©2019 Kites.vn | 1 v5 \1 i$ _# e8 D. TAll rights reserved
chúc hố nhà mình đông khách nhé
©2019 Kites.vn | ' f1 q6 |  K( ]All rights reserved
******
©2019 Kites.vn | . W7 D( @) u. E: v2 eAll rights reserved
vừa đọc xong chương 1 xong, thấy cậu bé phinh phính là yêu chết mất rồi
©2019 Kites.vn | All rights reserved  |) k! G4 q1 C3 i! A3 Z9 h
, i2 m, g: z+ F) A! J©2019 Kites.vn | All rights reserved
cuối gằm -> cúi
©2019 Kites.vn | : `/ w6 i+ L; e$ T# {, RAll rights reserved
Hàng lang hơi nghiêng -> Hành
% A; m3 M; a& D. ]$ n: |©2019 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

t vẫn ở box văn mà cô, có sang bên nhà dương mịch chém với cô cáo nữa mừ :))  Đăng lúc 6-8-2015 03:19 PM
chà, cô Emi dnay mất hút ở đâu vậy, giờ tôi lại quay lại chém ở kites r nè :v  Đăng lúc 6-8-2015 07:41 AM
Oà, rất cần nh~ còm thế này. Tớ đã edit, cảm ơn cậu nhìu. Mà sủng ngọt lịm nên yên tâm HE nha cậu :D  Đăng lúc 5-8-2015 11:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-8-2015 07:40:50 | Xem tất
Vào còm chúc mừng em cái nha ^^
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 A6 y- ]0 F, C! H  p7 k' y
©2019 Kites.vn | 5 b: r8 D8 }6 u# X, AAll rights reserved
ss còn chưa có đọc văn án kia kìa :v
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 a+ H  e2 D* `+ u6 S! h$ c/ N
©2019 Kites.vn | ) r  x& @! F9 v- F2 pAll rights reserved
cũng may là truyện k dài k ngắn ^^ cho nên chắc cũng hoàn sớm thôi ha
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 Z$ h/ G+ o' P) ?+ m6 Q( [
6 M8 c# H" f) n©2019 Kites.vn | All rights reserved
chúc em đông khách nhá :3

Bình luận

cảm ơn ss iu :x  Đăng lúc 6-8-2015 09:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách