Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: HinaNg
Thu gọn cột thông tin

[Võng Du] Thiên Thượng Hồng Phi | Nguyên Hoa (HOÀN - Ebook PRC, PDF)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-3-2013 15:56:21 | Xem tất
Uầy, đọc tới chương này thì Hồng Phi trả thủ mà hả lòng hả dạ quá. Cái ông VTVT đó cũng chai mặt , mà dễ thương lắm à.*truyện hay mà sao, nhà mình vắng vẻ quá vậy*
©2019 Kites.vn | & Y* `0 C) N( hAll rights reserved
Thích những kiểu truyện như này.

Bình luận

Cường thủ hào đoạt là thể loại gì nữa vậy bạn? trước giờ chỉ đọc trạch đấu, cung đấu với ngược là nhiều thôi  Đăng lúc 31-3-2013 10:07 PM
chắc võng du mọi người không thích bằng cường thủ hào đoạt cũng nên, riêng mình mình thích cổ đại, huyền huyễn, võng du,hi  Đăng lúc 12-3-2013 11:10 PM
thanks bạn đã ủng hộ, chắc vì mình là người mới nên không được chú ý.... =.=  Đăng lúc 10-3-2013 06:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-3-2013 18:14:56 | Xem tất
truyện hay quá, lót dép ngồi hóng thôi. Thực ra mình đã từng đọc bản dịch khác của truyện này nhưng đến chương 25 thì dừng nên có chút buồn. Thật may là bạn đã dịch. Mình khá thích cách dịch của bạn so với bản cũ mình đã đọc, thuần việt hơn và đọc cảm thấy dễ hiểu hơn hehe. Có điều mình thích cách dịch nick name của hồng phi trong bản kia hơn, " tiểu tước ưu thương " :"> ôi hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng!!!!
©2019 Kites.vn | ' x3 \' W1 R  eAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, W  p4 `9 n) }2 J; {
À ngoài ở kites bạn có post ở nơi nào khác nữa không, vì thi thoảng mình ko đọc được hết chương vì không hiểu sao ko load được dù mình đã f5 nhiều lần T_________________T

Bình luận

ko phải mình ko vào được forum mà vì ko thể nào load được đến hết chương dù đã f5 rất nhiều lần :((  Đăng lúc 12-3-2013 11:16 PM
dạo này 4rum đang sửa chữa, nên nhiều khi đâu vô được 4rum đâu  Đăng lúc 12-3-2013 11:12 PM
khâm phục tốc độ làm của bạn quá :X:X:X hehe lại tranh thủ đi nghiền ngẫm vậy  Đăng lúc 10-3-2013 06:59 PM
khâm phục tốc độ làm của bạn quá :X:X:X hehe lại tranh thủ đi nghiền ngẫm vậy  Đăng lúc 10-3-2013 06:59 PM
mình vừa xong chương 14, đang chuẩn bị post nè hehe  Đăng lúc 10-3-2013 06:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-3-2013 18:55:03 | Xem tất
Chương 14
©2019 Kites.vn | All rights reserved) v& m) Y; c0 j2 }! d
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 K5 O1 Y1 e2 O( M: T
Editor: Hina

©2019 Kites.vn | # Q& y, }, e2 K/ y+ J3 i- CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' Y5 h- z2 }1 `- m. P/ ^2 Z! }6 \

  l2 x3 B5 |8 K- \$ D0 w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi sau khi thoát nhân vật Thiên Thượng Hồng Phi, sợ bị mọi người nghi ngờ nên không dám lập tức vào nhân vật Ưu Thương Tiểu Điểu mà đợi đến 10 giờ tối mới vào lại.
9 u5 C1 q9 y/ _+ \' P' y9 Z5 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# S8 q1 p: M" e
Vô Thanh Vô Tức sau khi gặp được nữ thần trong mộng, tâm trạng vô cùng phấn khích, đến nỗi kéo cả Ly Thương Chi Tuyết vào trò chuyện ở kênh Công Hội.
& g5 `1 h- y$ Z* i0 }( _- @4 w' d©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 \: {% l8 ~8 l7 ]% b
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: A Ly A Ly! Bổn công tử hôm nay gặp vận may. Ha ha. Có muốn biết chuyện gì không?
. [9 m& N6 ~' n9 {3 j' P4 Q2 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - Y( t! W6 h' F* Z6 v: l% X8 ?All rights reserved
Ly Thương Chi Tuyết không thường nói chuyện ở kênh Công Hội, mặc dù hôm nay Vô Thanh Vô Tức gọi thẳng tên mình, anh ta cũng không lên tiếng.
©2019 Kites.vn | ; m- o! B% G6 k& V7 ~& C! [All rights reserved
©2019 Kites.vn | + o6 v; B4 J& i' i) FAll rights reserved
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: A Ly A Ly!!!
, p: Y3 z- o/ I" x6 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
: g7 t  G! }- P  ^8 ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: A Ly chết tiệt !!!
2 }( E7 p7 i+ J4 @( q4 K©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn |   y4 }( `$ R1 S. J5 {All rights reserved
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: A Ly thối tha !!!
©2019 Kites.vn | All rights reserved) ^3 @% K$ V/ L* `
©2019 Kites.vn | All rights reserved& c" r) S0 n3 G* Z2 i1 z) o
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: Cậu mà còn không lên tiếng mình sẽ... sẽ... gọi Tiểu Ưu...
" F9 h6 Q0 r6 p" ]; z©2019 Kites.vn | All rights reserved
- E, d: i9 x1 u% {  L' L. F©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Ly Thương Chi Tuyết]: ?
' [! u. Q, {3 ]* z8 N2 a©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 j$ v8 Z$ E& Z
Đại Thần quả nhiên "tích chữ như vàng".
" i7 C! s( E. s. d* y8 I5 {+ M! ]4 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
& o) u8 K# p& s! ], [7 v©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: (icon cười to rạng rỡ) Có muốn biết không?
©2019 Kites.vn | All rights reserved  H2 E( K2 Q9 J" f% ^8 d# G
©2019 Kites.vn | + h, I* \# a2 j5 VAll rights reserved
[Công Hội] [Ly Thương Chi Tuyết]: Không.
©2019 Kites.vn | : G( f2 T; U5 N2 r2 l3 s6 MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | $ Z! Z2 j. @7 y3 EAll rights reserved
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: Tiểu Ưu đâu, gọi Tiểu Ưu về đây có chuyện quan trọng.
©2019 Kites.vn | $ j# O& _" d$ V# N" OAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% L6 D6 I( X+ G1 p
[Công Hội] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Hở?
' _( @1 O) v( c+ x* K' `7 n# R©2019 Kites.vn | All rights reserved
. ?9 T4 P1 d2 y$ v2 R$ \©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Ly Thương Chi Tuyết]: Nói đi.
' T$ t% e2 L- B) m) D©2019 Kites.vn | All rights reserved
% v; x9 |; a* i* E# n0 H- B©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: Haha! A Ly, cậu muốn biết rồi sao? Nhưng  bây giờ bổn công tử không muốn nói nữa, hừm hừm, cho cậu tức chết hahahaha
9 l3 a, H' D* |; O* Q, N& R+ ?+ n©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  E$ @* W1 ]" _; H) e1 {
[Công Hội] [Võ Giả Xinh Đẹp]: (icon lắc đầu) Vô Thanh à, anh muốn kể muốn chết đi được còn giả vờ làm gì, lãng phí thời gian của đại thần là không tốt đâu.
©2019 Kites.vn | , R3 p4 D0 [4 p0 L+ \/ SAll rights reserved
" B/ \5 L: y& `" @+ L" I5 k( K©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Ly Thương Chi Tuyết]: Ừ, vậy cũng được.
©2019 Kites.vn |   h$ Y% P0 |0 P3 F# KAll rights reserved
9 D6 N* M" e$ V3 u3 M& n* E/ S/ |©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Tí Tách Nho Nhỏ]: Hahahahaha... người nào đó lại bị bỏ rơi.
©2019 Kites.vn | ( X$ k' c5 @# I4 M4 RAll rights reserved
" V" `0 ]7 ?. F" M2 }3 l©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Người hầu của Hồng Phi số 1]: Thật đáng thương.
©2019 Kites.vn | " q# F. i2 [6 l3 J8 ~0 h$ D( O& ?- VAll rights reserved
! c: T" i* b- ~& R* s) u©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: -_- !!
0 U1 [* |1 g4 l©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 u2 O1 `' K9 y8 M$ T: J: v: b, ?All rights reserved
Một lúc sau, Vô Thanh Vô Tức lại không kềm được mà nói tiếp.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) H8 f, o, f) e/ P8 I2 Q& L. Y$ g
+ H4 F9 _: q5 R' ]/ f, d  c0 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: A Ly, cậu hỏi mình đi, hỏi mình có chuyện gì đi, nha nha nha.
" _3 n4 A3 o6 h7 |; D: t©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; X. x9 r5 K6 P6 G
[Công Hội] [Ly Thương Chi Tuyết]: Không có hứng thú.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, S1 d* Y5 \1 N8 U! S
©2019 Kites.vn | ! _9 J, D" s% M0 g, M6 OAll rights reserved
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: Cậu bắt nạt mình! Tiểu Ưu đáng yêu... Tiểu Ưu, đến đây Vô Thanh ca ca nói cho em nghe một bí mật này này.
©2019 Kites.vn | ! }5 m5 m, Y8 s* R# sAll rights reserved
©2019 Kites.vn | & d, _: d2 y# C! ^All rights reserved
[Công Hội] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Chuyện gì?
©2019 Kites.vn | " S: T  A. a9 j. Q7 rAll rights reserved
- X) n' h  s( a$ N* ~5 M; u: \$ a, T* _©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Ly Thương Chi Tuyết]: Nói đi, may mắn gì?
( k, H# O8 j; `; l& s& P©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ H- S0 G5 O& J1 D; Q8 x©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: Hehe! Nói cho mọi người nghe cũng không sao, xế chiều hôm nay, bổn công tử đã được gặp Thiên Thượng Hồng Phi, hơn nữa bọn mình còn trở nên vô cùng thân thiết, mình tin không bao lâu nữa bọn mình sẽ từ tình bạn chuyển thành tình yêu ~~~~
©2019 Kites.vn | All rights reserved& M3 r7 q7 }; F2 H
©2019 Kites.vn | $ x7 a  L* r. ?# J2 m9 W/ Q) AAll rights reserved
Hồng Phi ngất xỉu.
©2019 Kites.vn | 3 x+ S* `8 q- k# V9 v3 ?All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- B% m& Q" \6 y' O" V, W/ k
Ai thân thiết với anh? Ai từ tình bạn thăng cấp thành tình yêu? Vô Thanh chết tiệt, dám bôi nhọ thanh danh của cô.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- g" @% m. y0 a( J- a
9 S6 ^, T/ b( v; ^3 A3 \; l; X©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Ly Thương Chi Tuyết]: Không phải cậu xem cô ấy là kẻ thù sao?
# N, U- X/ _3 s0 t: J- z©2019 Kites.vn | All rights reserved
' C7 |& f; M( y0 S7 N. `' j5 @- R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Một câu của Đại Thần quả nhiên có thể dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy mất kiểm soát trong trái tim của Vô Thanh Vô Tức.
©2019 Kites.vn | 8 V4 z. |: {" @: HAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ; V/ Y4 d4 F  j. {All rights reserved
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: A Ly... cậu cứ... à ừ cứ giữ thái độ im lặng như bình thường đi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# U' `9 L, E# m. @' S
2 n. |( D, A2 ~9 f! G. ]2 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Người hầu của Hồng Phi số 1]: Cái gì? Cậu dám đụng tới chủ nhân của mình? Tại sao lúc gặp chủ nhân không gọi mình hả???
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 _1 g9 u2 R! \5 a# d
©2019 Kites.vn | All rights reserved' Y4 y. `# |) D! |; d
[Công Hội] [Người hầu của Hồng Phi số 2]: Tại sao??? Tại sao??? Tại sao???
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 v! i( s; G1 g1 a
©2019 Kites.vn | All rights reserved, s/ I3 b% c2 _% ?) n
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: Hừ, người ta đang tận hưởng thế giới hai người làm sao để mấy người đến quấy rối chứ?
9 e  u- P% K& B©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 _: |% y9 q4 f& i# g& c5 M$ v©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi lại ngất.
8 H' m1 }6 d5 s0 \& I©2019 Kites.vn | All rights reserved
, l) v: Q' v% ]1 [* I7 i8 O  m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ai thế giới hai người với anh? Thiên Hạ Huyền Ca với Quả Táo Hera là không khí à?
©2019 Kites.vn | 4 @+ w  ^; E8 n3 M3 g  s8 JAll rights reserved
©2019 Kites.vn | # |4 p$ v' T( O" I; A$ lAll rights reserved
[Công Hội] [Thần Phong Nhất Thụ]: Tội nghiệp quá, lâu ngày không gần gũi con gái, bệnh hoang tưởng của cậu càng lúc càng nặng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 N) F& P- U7 B. W- [: \
& P2 x& C6 H6 D" O/ G' J; n©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lâu ngày không gần gũi --- con gái!!!
) b+ A$ ?& B2 e  S3 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: s, ^/ e9 \. ]4 ?  H" }
Đại Thần à Đại Thần, anh đúng không hổ danh háo sắc của mình mà, cứ lên tiếng là lại làm người ta phải liên tưởng sâu xa.
©2019 Kites.vn | , s, a$ B* H9 ^! R" l- [2 \All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 H6 V; \4 W5 ?, m' h0 mAll rights reserved
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: Bổn công tử không phải giống cậu, mình luôn thủ thân như ngọc nha!
9 m% j+ G* `9 j0 S, j9 t©2019 Kites.vn | All rights reserved
  t5 C3 ~' Z6 |©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Bồ Đào Đa Đa]: Như ngọc cái đầu cậu. Không phải Ly Thương Chi Tuyết và Thần Phong Nhất Thụ lúc nào cũng đè ở trên cậu sao?
©2019 Kites.vn | ) u- p, x+ U* P. B  F+ k; U9 q1 RAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! D! y" n+ x3 }6 [) c6 x7 t
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: Ai? Ai đè ai? Có đè cũng là mình đè bọn họ.
, S2 `' a. g% o. p2 p! m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' T( F% o  e- E# n. T5 k1 ?% ?All rights reserved
[Công Hội] [Tí Tách Nho Nhỏ]: Ái chà, có đè cũng là cậu đè bọn họ, hahahaha, quả nhiên có gian tình.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- Y5 u2 }: q( t# j4 D
©2019 Kites.vn | All rights reserved( a  }) N4 |. O' v; g( L: r3 b9 Q
[Công Hội] [Người hầu của Hồng Phi số 3]: Mình muốn gặp chủ nhân~~~. Còn cậu đi chết đi, cái gì là bạn bè thân thiết, cái gì là từ tình bạn trở thành tình yêu? Chủ nhân là của mọi người, ai cho một người như cậu vấy bẩn chứ hả?
©2019 Kites.vn |   y3 p# X+ J) qAll rights reserved
©2019 Kites.vn |   `+ s; y6 l) o" c( l4 ?All rights reserved
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: Không mà, mình không có đè bọn họ, oan uổng quá! A Viễn, A Ly, hai người mau giải oan cho mình đi!
% D5 J7 }, s( [" y$ J3 g- e©2019 Kites.vn | All rights reserved
( f! h' C! X+ t9 M  v# I©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Thần Phong Nhất Thụ]: ^_^
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 X3 r6 |" J' t, ?) B8 W
©2019 Kites.vn | All rights reserved. P3 N2 T! u/ r/ T
[Công Hội] [Ly Thương Chi Tuyết]: Ngu ngốc.
©2019 Kites.vn | 0 ^- K3 Y# R0 A9 x+ CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: q  l! F9 h! d! T9 d0 i+ X- U
Vô Thanh Vô Tức bị mọi người khinh bỉ một phen cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng ngọn lửa tình yêu vô cùng nòng cháy kia làm sao có thể dễ dàng bị dập tắt được.
©2019 Kites.vn | 9 @# s8 z2 R6 p: F/ o& i, f0 NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' @2 L% u( }7 m
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: Mình quyết định! 10 phút nữa bắt đầu công việc của Công Hội. Chúng ta đi giết Boss Beilasitong!
( @/ F. y- U/ R! r* I1 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- O. Y3 p9 ^- A+ d4 u6 e
Boss Beilasitong là Boss cuối trong nhiệm vụ mới nhất mà trò chơi vừa cập nhật hôm nay, nghe nói nếu đánh thắng sẽ nhận được Yêu Phù cấp 100, Hoàng Ngân và Đồng Xanh cấp 6, với vài món áo giáp linh tinh nữa. Sau khi cập nhật xong có không ít Công Hội đến khiêu chiến nhưng đều không thắng được, hiện nay chủ đề nóng hổi nhất là làm sao giết được Boss này.
©2019 Kites.vn | 3 ^2 c: m1 \4 T7 J0 cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 W9 B% ^9 i: w# S! A8 TAll rights reserved
Tội nghiệp các thành viên của Công Hội Thần Phong Ngự Tuyết từ trước đến nay có biết cái gì là nhiệm vụ Công Hội đâu, nên vừa nghe thấy có hoạt động tập thể, ai cũng vui vẻ báo danh gia nhập, thậm chí còn không thèm quan tâm đến Boss bọn họ sắp đấu mạnh như thế nào.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 z  I2 ^3 Q" x4 `* t& B; D
. l! b3 H  c3 G- h8 C2 D2 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mà nữ thần Hồng Phi của chúng ta cũng nằm trong số đó.
# U$ X  J7 D  z) P+ W% U2 e' ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 B# W- h% o) @All rights reserved
À ừm, cũng khó trách cô ấy, ngày trước cô là Đại Thần, là một Đại Thần vô cùng nổi tiếng nữa, được cái này thì mất cái kia, bạn bè của cô rất ít, cô cùng không có vào Công Hội nào cho nên đây là lần đầu tiên cô tham gia một hoạt động với nhiều người như thế này, lần đầu tiên đó Orz...
6 W" ?7 g9 p; @©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) K- X7 \( h) ^1 }
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: Beilasitong máu nhiều, công kích cũng mạnh, rất nhiều Công Hội đã bị nó giết cả đoàn rồi, có lẽ lát nữa trong lúc đánh không có thời gian gõ chữ đâu, mình nghĩ nói chuyện bằng miệng cho nhanh, được không?
©2019 Kites.vn | $ K3 @* i" d! \/ F8 ?* U, O- \All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' @( V0 B4 \$ T0 v) O
[Công Hội] [Tí Tách Nho Nhỏ]: Đồng ý.
©2019 Kites.vn |   ]# D9 V* l8 r" H' U8 qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 n6 P2 Q+ O8 N
[Công Hội] [Người hầu của Hồng Phi số 1]: Oa !!! Vậy là lát nữa bọn mình được nghe giọng nói của Ly Thương đại thần sao? Được được.
©2019 Kites.vn | $ d0 W9 T* D$ t; y7 ?All rights reserved
! I3 Z& ^" j; L9 G/ h5 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Bồ Đào Đa Đa]: Thật ra mình tò mò giọng nói của Thần Phong đại thần hơn...
©2019 Kites.vn | All rights reserved! x9 h7 ?3 J# d7 C: t$ F5 ^5 k
©2019 Kites.vn | All rights reserved% L  n+ K  Y+ K: l7 ~; ?
[Công Hội] [Ly Thương Chi Tuyết]: Cũng được, không biết giọng nói của người hầu như thế nào đây?
) g( Z  l* S& H5 n©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 e. z5 a5 R+ S/ j7 w9 [6 NAll rights reserved
[Công Hội] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Tôi... tôi không nói chuyện được.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 z; U* q6 c8 y0 e" U+ q% X$ h* A9 \
©2019 Kites.vn | ( R0 e& N& W7 g! pAll rights reserved
[Công Hội] [Thần Phong Nhất Thụ]: Tiểu Ưu Thương Nhi à, em đừng làm anh đau lòng vậy chứ?
©2019 Kites.vn | 5 I7 W4 I, k* O" |" q$ W6 q/ F6 O* n: vAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, o% g9 k( A1 q1 N0 O
[Công Hội] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Ngại quá, em có tai nghe, mọi người nói gì em cũng nghe được hết. Chỉ là trước đây em từng thề chơi game online không để lộ hình và giọng nói, cho nên...
©2019 Kites.vn | . x& b5 i) d3 j$ U  g& q# LAll rights reserved
! K; Y. i  V7 A& J©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: Được rồi, thề thì thề, Tiểu Ưu cứ lắng nghe giọng nói mê người của anh đây là được, không cần lên tiếng.
©2019 Kites.vn |   B# ~& _7 n& M( ?All rights reserved
1 V' ~4 [+ H( O) z: H1 k©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Thần Phong Nhất Thụ]: Đồ mặt dày, A Ly, cậu mặc kệ nó vậy à, nó quấy rối tình dục người hầu của cậu kìa.
' A$ E5 K1 K6 M% L, ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
5 v  r9 ~. X& L& E9 Y, z©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Ly Thương Chi Tuyết]: Không sao, mình chụp ảnh rồi, có cơ hội sẽ gửi cho Thiên Thượng Hồng Phi.
©2019 Kites.vn | " O- P! R) p' E; B9 fAll rights reserved
©2019 Kites.vn | . G9 g: I% B: d: T9 o2 JAll rights reserved
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: -O- !!!!!!!!!!!!!!! A Ly, mình hận cậu !!!
3 v- P- W/ P; t+ \1 G  @- m1 j©2019 Kites.vn | All rights reserved
' b  g& v1 b: H3 f0 A& N+ H: K©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Võ Giả Xinh Đẹp]: Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mình đã lập phòng rồi, mọi người vào đi, mật khẩu là 123321.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; G$ `5 b! g1 ~, S! G3 u3 c
©2019 Kites.vn | All rights reserved! Z; |* L" l4 r3 B# P: v. ~7 n
Hồng Phi mở phòng tán gẫu, tìm phòng, nhập mật khẩu.
©2019 Kites.vn | 1 N: L/ ]" g5 @) N! q3 j! \+ hAll rights reserved
. ]# B7 }; w; C/ o5 [1 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bên trong đã có ba bốn người nói chuyện huyên thuyên.
& O! r+ ^3 ]- M- `# k©2019 Kites.vn | All rights reserved
; u: R7 b4 n$ ?  a©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Chào, mình là Võ Giả Xinh Đẹp (Mị Chi Vũ Giả), mọi người cứ gọi mình Tiểu Mị là được."
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 [; h+ Z" f; ^: W) [+ M
©2019 Kites.vn | 6 Q/ {" N; B0 i6 NAll rights reserved
Giọng nói của bạn này hoàn toàn giống với tưởng tượng của Hồng Phi, rất gần gũi, thân thiện.
# e/ j9 ]  Q8 j0 X4 q5 A©2019 Kites.vn | All rights reserved
( y4 j/ ]4 O: a  _©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Mình là số 1"
: M' ]8 ?  s" w. G/ O, {©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: z! V6 A& A1 l; {( `
"Mình là số 2"
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ K) k. M: e- ^  t. i
©2019 Kites.vn | - Y  L: t2 @& E( B% n. kAll rights reserved
"Mình là số 3"
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ s* f5 X# V  h2 ]
©2019 Kites.vn | " S4 [& D/ J$ H. U& z* w. tAll rights reserved
Tên đã na ná nhau mà giọng nói cũng tương tự...
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ K+ D% I3 s& V6 [7 A! }9 \
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 g) }4 X% y- @  e  y( b
" "Ta là người mới", haha, chào buổi tối mọi người."
©2019 Kites.vn | 0 j& k) O: _5 z. q0 q7 G+ E  _' Q- ~All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) p  b! c) G! \% t0 W6 r: d; xAll rights reserved
"Sặc, cậu là con trai??? Nhân yêu a ha." Một giọng nói bất ngờ vang lên, sau đó ngừng một chút rồi nói tiếp: "Mình là Tí Tích Nho Nhỏ."
©2019 Kites.vn | 0 Q2 _% u: L( n  ~% y6 F8 I5 }# }All rights reserved
©2019 Kites.vn |   l7 s: x* M+ RAll rights reserved
"Mình là Bồ Đào Đa Đa."
* W- G/ K& M4 x' z* m2 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
" }; g$ M% R! |& Y! M5 p- d1 W! ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Chào ~~~~ Bổn công tử "Thổ Hào" đến đây."
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 c( D' R4 u; E  P  r: J3 k
! V4 c2 M( _. t  n% |0 c' P©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi vừa nghe thấy giọng nói của Vô Thanh Vô Tức liền giật mình. Cô vốn nghĩ anh chàng này có lẽ thuộc dạng người ồn ào ầm ĩ nhưng nào ngờ giọng nói của anh ta có vẻ trầm trầm, nếu tối mà có anh ta hát ru thì dễ ngủ lắm đây.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 z6 g$ r8 I  K" O9 ^
©2019 Kites.vn | 0 K, z6 U9 f& i, cAll rights reserved
Đúng là không thể chỉ nhìn tướng mạo, hoặc giọng nói được, mấy thứ ấy không thể bộc lộ được tính cách thật sự của con người -0-!!
©2019 Kites.vn | 2 Y( G' ?/ p! l$ @: k! xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ! s8 o* i) z( Y: RAll rights reserved
"A Ly, A Ly, lên tiếng đi."
©2019 Kites.vn | 9 i1 F( Y+ e* l% C$ }, h' ]All rights reserved
' Q) N0 |" Z5 y, b+ H) G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ài, thật không hiểu nỗi có người lại dùng giọng nói ấm áp để kêu gào như vậy, đúng là râu ông này cắm cằm bà nọ, tuy nhiên lọt vào tai các bạn nữ thì lại mang đến một cảm giác khác.
©2019 Kites.vn | / I; H' I" F1 t; `  V6 RAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 R$ ~0 i, y- c1 P- Q  l! W- R' ZAll rights reserved
"Ừ"
©2019 Kites.vn | 8 J/ ]+ k$ I" oAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# ^* `/ b! @( x! A9 g& l
Phong cách của Đại Thần quả nhiên không thay đổi, vẫn kiệm lời như trước, nhưng chỉ một chữ cũng đủ làm các fans hâm mộ đang ngóng chờ thích thú hét to.
: @4 s! ^+ x* p  ?  i# G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 w7 v4 V' |* v: r) @8 kAll rights reserved
Một chút uể oải, một chút điềm đạm, một sự pha trộn làm say mê lòng người.
©2019 Kites.vn | , n) p2 `0 o8 ?  o' k  MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% C( K3 ]0 b$ m3 t8 k
"Người hầu vào chưa?"
& h' H# w; ~5 [% K* b" L©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ U6 M; i. t+ s9 h" W3 i$ \All rights reserved
Hồng Phi bị giọng nói kia hấp dẫn, mấy giây sau mới hồi phục tinh thần gõ xuống hai chữ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' ^5 I8 w; [3 J0 q4 u
©2019 Kites.vn | * ]$ I. ?7 W8 KAll rights reserved
"Đến rồi."
©2019 Kites.vn | ( ]3 m5 t7 A7 O- `. \7 VAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 ?; a) Q/ Z# R) E: eAll rights reserved
"Haha, đông đủ rồi sao?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved! S0 X$ n1 @8 ]- u6 f' ^$ A7 p6 U
©2019 Kites.vn | All rights reserved* g1 [4 q& a, r' r4 H6 P
Cuối cùng Thần Phong Nhất Thụ cũng lên tiếng, giọng nói của anh chàng không hề làm cô thất vọng, hơn nữa, sao mà nghe quen quá...
©2019 Kites.vn | & ]& j+ g& `9 T3 B' ~& _' TAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; f6 \, O  X1 d2 U. K6 V2 b8 A
"Chậm chạp." Vô Thanh Vô Tức lẩm bẩm.
©2019 Kites.vn | ' O2 D: |2 h& [3 x, wAll rights reserved
6 w' F! {# |! F7 u! L3 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Vào diễn đàn một chút."
7 M$ }4 {8 B1 y) E$ `1 O©2019 Kites.vn | All rights reserved
, j2 f# R5 O7 [3 B+ e4 c3 U1 |! Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Nghiên cứu Boss Beilasitong?" Hồng Phi chủ động hỏi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, A% \7 R- a# ^9 B7 z; N, z
©2019 Kites.vn | 0 k7 s1 g3 A+ w% jAll rights reserved
"Ừ, mọi người có biết tại sao các Công Hội khác đều bị thất bại không?"
©2019 Kites.vn | 7 `, h# K1 A& x; }( F4 ]* C$ ?/ `All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- y7 p: l% I8 h: Q5 @
"Tại sao?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved# h$ v% ?7 y6 [* |. j7 X4 a4 o" e
©2019 Kites.vn | % }/ i  A$ ?' ~# t0 YAll rights reserved
"Beilasitong có kỹ năng công kích 180 độ, mà một chiêu nhẹ nhất cũng là 3 vạn máu.
©2019 Kites.vn | 1 r" g" c7 t* b& I# ]4 g% vAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# c0 v; d0 ~* g/ K+ Y+ _
3 vạn... cái này... cho dù là một Võ Giả được trang bị đầy đủ quần áo phòng ngự cấp cao nhất cũng không đỡ nỗi.
©2019 Kites.vn | 1 J# g, C$ K* X# K2 n; S5 hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 J9 n, t8 s/ K( U+ J" L
"Chẳng trách..."
©2019 Kites.vn | + L+ t; ]2 U7 q, p5 rAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 a$ ^; U( L  e+ CAll rights reserved
"Có điều, mình nghĩ đến một chuyện."
©2019 Kites.vn | ( G+ m/ l/ f+ f" O( SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 m8 O. |- z& L" U5 e  \
" Có cách rồi sao? Đúng là A Viễn, lúc nào cũng nhanh nhạy trong những nhiệm vụ tấn công thế này."
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 J+ [- q: M8 r- }! C3 |5 Q
4 m9 Y! q7 @( D8 e1 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi đang chăm chú nghe Thần Phong Nhất Thụ nói ra suy nghĩ độc đáo của mình nên vô tình không để ý đến hai chữ A Viễn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& U0 W2 j+ W- F) R* M) p0 Y
©2019 Kites.vn | & d6 i/ R2 s9 H( e, u5 o& ]' vAll rights reserved
Bên tai mọi người vang lên một tiếng cười khẽ: "Sáng kiến giết Boss thì mình không có, có điều mình nghĩ nếu Beilasitong đã có chỉ số công kích cao đến vậy thì chúng ta có mặc trang bị hay không cũng không ảnh hưởng gì, chi bằng lõa chiến đi."
©2019 Kites.vn | 3 x4 l' @) L  X( tAll rights reserved
, V, r. C2 f* _7 A5 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi nghe xong muốn bật khóc, đây đúng là Thần Phong Nhất Thụ, những người biến thái luôn có suy nghĩ biến thái không giống người bình thường.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& H, J, w7 m7 s! u
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 d8 s) }9 o+ @! Z3 `: V" Z  i
Tuy nhiên Hồng Phi không ngờ ở đây không chỉ có một người biến thái, đề nghị của Thần Phong Nhất Thụ lại được mọi người ủng hộ nhiệt liệt, trong nhóm chỉ còn Hồng Phi và Ly Thương Chi Tuyết không có phản ứng.
/ [5 k6 w5 ?1 U9 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
( y& r9 F& }& M& j6 h9 Q' R©2019 Kites.vn | All rights reserved
"A Ly, nếu cậu không cởi thì mình mua vé máy bay bay sang đấy cởi đồ người thật luôn."
* O; A2 @5 v8 U, j$ P©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ E1 q: X/ l2 D! Y1 l©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Ài, cậu đánh thắng người ta sao?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved* r% ?: N2 i+ I9 M' Q/ \
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 `& k8 }  C- i
Thần Phong Nhất Thụ ở bên cạnh không bỏ sót cơ hội dội gáo nước lạnh.
7 k# L- A8 F* R7 l5 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 T$ Q6 |$ Q3 g4 T+ d, P! Z
"Đánh... ặc... hic."
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 j$ q4 S7 d0 h3 i6 D
©2019 Kites.vn | ; z! A# G( ~  G# X- O$ [3 o* _% xAll rights reserved
"Có điều cậu có thể mua vé máy bay đi tìm Tiểu Ưu Thương Nhi rồi cởi hộ người ta."
©2019 Kites.vn | All rights reserved! P; L+ h- ~: _$ q  t5 P
- W5 W1 P# b3 n" F" I1 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thần Phong Đại Thần chỉ e thiên hạ không loạn thôi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- N' N* j4 J6 C
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 z0 N, q2 O: S8 k; b% ^( D
"Không được, có cởi mình cũng chỉ cởi của Hồng Phi thôi..."
) r/ g) c8 W) i$ z/ M2 U7 l! X©2019 Kites.vn | All rights reserved
% k/ |/ r7 j9 J: U7 A©2019 Kites.vn | All rights reserved
Anh chàng Vô Thanh nào đó lại vừa tưởng tượng vừa chảy máu mũi...
©2019 Kites.vn | ) N9 _, v% q; F& fAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 c, Z) h1 ^$ v" u; E6 Z2 jAll rights reserved
"Vô Thanh chết tiệt, ai cho cậu khinh nhờn chủ nhân hả?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 y# z' k* D. L0 {) V% J4 m4 X1 x" _
©2019 Kites.vn | . Q, P; f# f8 w: r0 }2 qAll rights reserved
Quả nhiên anh ta vừa dứt lời đã làm dậy sóng phản đối từ những người hầu của Hồng Phi.
©2019 Kites.vn | 3 l2 d- s" q- ~All rights reserved
( t, O6 W- e7 @) \  a# ?. }; x* Q0 C- U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi tức muốn nổi gân xanh, cô cố gắng nhịn lắm mới không bùng nổ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ Q" e0 f: r" v& Q' ]
©2019 Kites.vn | All rights reserved" r% \( N, X- U) o* j: O
Ưu Thương là cô...
©2019 Kites.vn | % g* [7 H; H! e$ \) @- h: e% P+ Y4 ]0 LAll rights reserved
# J/ h* y6 A% t3 J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi cũng là cô...
©2019 Kites.vn | " s$ G5 L8 X, A2 N, k  D! ~All rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 w! b. q. ]$ ]. mAll rights reserved
Cởi cởi cái đầu anh chứ cởi!
©2019 Kites.vn | : w. }: E6 \% b! ~All rights reserved
©2019 Kites.vn | & |: D. O6 x7 TAll rights reserved
"Mình mặc kệ, A Ly nếu cậu không cởi mình sẽ nói cho Tiểu Ưu biết...."
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 ~4 Q- R$ L! ?) u/ f# F
1 q/ t7 T9 l2 O6 U" j©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ly Thương Chi Tuyết ho khan một tiếng đồng ý thỏa hiệp, "Được rồi."
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ z1 y# I! v" ~+ U9 n3 o
: R7 @6 v: o& D7 ?5 D) _- w' {2 |©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Có điều, người hầu của mình không cần cởi."
0 p9 z% a4 `! ?1 u+ s" _" |) C©2019 Kites.vn | All rights reserved
. b/ i4 `% O3 ^. _" R- W9 S6 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
-0- !! Đúng là chỉ có chủ nhân là tốt nhất... Chỉ có chủ nhân chịu bảo vệ sự trong sạch của cô T_T.
©2019 Kites.vn | : C. @+ R( T0 s# I) @0 uAll rights reserved
©2019 Kites.vn | & X7 r( x" O$ [' ~: J. |All rights reserved
"Người hầu nên mặc trang phục của người hầu thì tốt hơn."
©2019 Kites.vn | ) `5 K' Q$ J. P* n% }! ?All rights reserved
©2019 Kites.vn |   ^) ?, [! R8 {! {+ S% ?: M% j8 QAll rights reserved
Anh ta nói xong liền vào cửa hàng mua một bộ trang phục dành cho người hầu mẫu mới nhất rồi giao dịch với Ưu Thương Tiểu Điểu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( }& B) p& W  P& I' q
©2019 Kites.vn | 7 {3 d! \9 @# ~. K5 iAll rights reserved
Hồng Phi vừa nhìn thấy bộ trang phục kia lập tức ngất xỉu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ g) f4 F. t0 v1 ]8 x
# p$ D( J2 E, a©2019 Kites.vn | All rights reserved
Không biết là tên ác nhân thất đức nào đã thiết kế ra bộ trang phục biến thái như thế này, bộ quần áo người hầu kia váy dài đã đổi thành váy ngắn (chỉ cần chỉnh góc độ nghiêng nghiêng một chút là có thể thấy quần lót nho nhỏ màu hồng phấn ở bên trong), phần áo thắt một cái nơ bướm, nhưng khá lỏng lẻo, bộ ngực phập phồng thoáng ẩn thoáng hiện, mái tóc buộc cao, sợi dây buộc tóc rơi xuống bay bay... Bộ dạng trông y hệt như vừa được chủ nhân "dạy dỗ"...
©2019 Kites.vn | 7 Y+ g2 i0 i8 c! r6 A( pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | : R9 e5 K# h5 j& QAll rights reserved
Ăn mặc như thế này so với lõa thể càng làm người ta suy nghĩ lệch lạc.
, r# }  `3 p2 {& V©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 b) k* p, V/ z: w©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Tôi thà lõa chiến còn hơn."
5 q2 q; q* S. z7 Q9 Z  y. i2 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
9 W  `, h9 V* V# ?3 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Không được!"
0 d3 A' c/ i) L3 U4 U+ ^3 t! ?; Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' V& m% g/ |# n: hAll rights reserved
Cô vừa lên tiếng đã bị quần chúng phản đối kịch liệt.

Bình luận

chết sặc vì cười mất :))  Đăng lúc 19-4-2013 02:22 PM
hài quá  Đăng lúc 16-4-2013 11:34 PM
anh Ly Thương đấy bạn ;))  Đăng lúc 14-3-2013 12:21 AM
nhìu anh wá, ai là nam 9 vậy nàng ơi??? thx nagn2 nhìu, truyện hấp dẫn wá  Đăng lúc 14-3-2013 12:05 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-3-2013 20:17:13 | Xem tất
sắp được 15 chương rồi :)) bạn chuẩn bị poster để được treo lên đi
. q( A+ C# V! q  s" v# h/ f* n©2019 Kites.vn | All rights reserved
hi vọng lúc đấy hố sẽ càng xôm tụ
7 b3 _6 h2 K6 G' W5 ^) z9 S7 p©2019 Kites.vn | All rights reserved
mình có cảm giác sẽ có tình tay 4 ở đây == đấy là chưa kể bé trai "nhân yêu" Lưu Ly=))
©2019 Kites.vn | % ?2 R7 v  r3 B2 A! oAll rights reserved
cảm ơn bạn nhóe :X

Bình luận

tiếc là mình ko rành design và PTS cho lắm :< ài~  Đăng lúc 11-3-2013 01:43 PM
mình không biết làm poster, hic hic :(  Đăng lúc 10-3-2013 08:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-3-2013 13:49:20 | Xem tất
Chương 15:
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 u& m* O1 a7 I6 A8 N' P. C
. w2 i* a7 [+ `3 e- X" q  q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Editor: Hina

©2019 Kites.vn | All rights reserved" s2 p+ d5 r/ l9 W8 ~* A! ~; F4 t
  L+ V0 n5 e7 Z- C: w; p, \( g©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | ) h& [4 c, ]0 e# a6 A* [9 JAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 g/ g1 I% u  x
Khi đánh Boss Beilasitong chỉ có thể có tối đa hai tổ cùng tham gia, nói cách khác, nhiều nhất là 16 người.
©2019 Kites.vn | ; Z* U* B5 w0 _" d$ _, W; gAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* `8 u" s8 A2 {2 L) D  n
Cả Công Hội lúc này có 12 người đến, vậy thì chia đều làm 2 tổ.
©2019 Kites.vn | " J/ B# N0 b6 _, CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - `& H% M8 e2 D& s6 w# q6 [All rights reserved
Khi cả nhóm bàn luận phân chia như thế nào thì bỗng phát sinh một vấn đề khá quan trọng, trong 12 người ở đây, có Pháp Sư, có Chiến Sĩ, có Cung Thủ, Thợ Rèn cũng có luôn, chỉ thiếu Mục Sư -0- !!
©2019 Kites.vn | ' ^& T% g' a# G2 sAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 E8 q( F% }5 S: t
Mọi người đồng loạt nhìn sang Ưu Thương Tiểu Điểu. Hồng Phi đã có một nhân vật cấp cao rồi nên ID phụ này cô không quan tâm lắm, bình thường đa số đi chơi đùa hoặc nói chuyện phiếm với mọi người. Cho nên thân là Dị Sĩ nhưng một kỹ năng cũng không có. Vì vậy, trong phút cấp bách đấy lại trở thành phao cứu sinh cho mọi người, ví dụ như cả nhóm đang thiếu Thầy Thuốc, ngoài cô ra còn ai có thể lãnh trách nhiệm này đây.
©2019 Kites.vn | * v+ d% S. a- G; I0 E6 A. vAll rights reserved
1 r  f! B, p3 q' O©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Tiểu Ưu~~~ Em bỏ mặc mọi người sao."
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ g  v0 K# M; ]' ~# V6 w$ Z* X
' d- a% x7 D1 g8 g1 `/ f©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Ưu Thương, cậu rất hợp làm Thầy Thuốc đó, cứu sống mọi người là ước mơ của bao cô gái mà."
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ ^/ Z9 |' N5 F# g- U( a
©2019 Kites.vn | 0 N( k' S. M  pAll rights reserved
Hồng Phi có một tật xấu, trước giờ cô chơi rất nhiều dạng nhân vật, nào là Chiến Sĩ, Pháp Sư, Cung Thủ, Thích Khách, chỉ có mỗi Mục Sư là không bao giờ động đến. Tuy Mục Sư cũng có kỹ năng công kích nhưng chủ yếu nghiên về Buff hoặc cứu người. Hồng Phi không phải là người theo chủ nghĩa hòa bình thích đứng sau người khác, càng không phải dạng người để người khác nắm thế chủ động.
) }3 b* H0 j7 ~( K©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( n9 V2 b" P* c2 s& c
* Buff: chỉ các kỹ năng có tác dụng tăng sức chiến đấu, phòng ngự hoặc máu.
©2019 Kites.vn | 0 o) e4 ]" f/ }9 |+ ?7 x) VAll rights reserved
9 n# v$ `4 O3 z; t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Có điều, tình hình trước mắt không cho phép cô quyết định, đúng thật hiện nay Mục Sư khá khan hiếm, hơn nữa đây chỉ là ID phụ thôi, Hồng Phi tự an ủi mình xem như lần này có thêm kinh nghiệm của một chức nghiệp khác vậy.
. C' c; g# M1 L8 S( H. \, Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! x  n# e9 \7 M' p
Vì thế, cô lập tức trở về thành Athen ăn cắp một số kỹ năng của các Thầy Thuốc như Hồi Phục Sinh Mệnh, Phong Chi Chúc Phúc, Khởi Tử Hồi Sinh, Tỉnh Giác Quang Hoàng, Thần Thánh Quang Huy, Chân Khí Hộ Thể... Hồng Phi nhìn một loạt kỹ năng sau đó còn phải lần lượt Buff từng cái mà cảm thấy nhức đầu, cô... quả thật không hợp làm Thầy Thuốc.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' O8 N1 U! K. h$ Q6 U9 M, t
©2019 Kites.vn | 5 ]" W/ K8 m6 g' l/ q% eAll rights reserved
Hiện nay cả nhóm chia thành hai đội nhưng tạm thời chỉ có một Thầy Thuốc thì không đủ, mọi người vò đầu bứt tai suy nghĩ một lúc thì sực nhớ đến cậu bé "Lưu Ly" đang ngủ, tuy cấp bậc của ID đấy không cao nhưng trùng hợp cũng là Mục Sư.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: m* y4 [4 a6 N" B& ^+ L
©2019 Kites.vn | " i% i  t- w1 F7 ~! X2 BAll rights reserved
Tuyết đại thần cũng giống Hồng Phi, cả hai đều chưa từng tham gia giết Boss với nhiều người thế này nên khi thấy có cơ hội thì hết sức thích thú. Vì thế anh hoàn toàn không phản đối với đề nghị cực kỳ mang tính chất phá hoại mầm non đất nước của mọi người, không những vậy anh còn đích thân sang tận giường cậu bé Lưu Hỏa, em trai của mình, đang ngủ miệng chảy đầy nước miếng mà lôi dậy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! [* D* c3 Z9 y2 i+ i" K" o
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 o, A; Q" W6 m6 q  q2 ~5 z
"Anh?" Cậu bé Lưu Hỏa đáng thương không biết có chuyện gì đang xảy ra, mơ mơ màng màng hỏi: "Trời sáng rồi sao?"
©2019 Kites.vn | : v2 i+ q& V8 D: qAll rights reserved
$ H9 ]+ L& D1 A, q: Q8 P4 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Mở máy vào ID Hoa Tuyết Lưu Ly."
) n2 A5 _6 K' V; B% h, g% R©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | . w' g* r  Y2 IAll rights reserved
"Ơ, không phải anh nói em không được dùng nhân vật nữ đi theo đuổi con gái sao?"
5 ~# _5 l7 X0 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
# N7 |" n4 ^9 y" ^, Q; t- z©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Bây giờ vào game sẽ nghe được giọng nói người hầu của anh."
©2019 Kites.vn | 6 }) @1 k, e0 iAll rights reserved
) m! h2 r6 z0 E# [3 h/ @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Một lời giải thích thờ lơ vậy mà hết sức hiệu quả.
: t* ~; S# J0 t( T6 b' O+ g7 S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. V% z- g# F' e; n& @6 v
"Thật sao?" Gương mặt non nớt lập tức sáng rỡ, cậu bé lắc lắc người rồi bật dậy mở máy vi tính.
( \, F' S# W( K* Z) A. s©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ R) I" x* t* m: T# p% v
Khoảng năm phút sau, trong phòng tán gẫu vang lên giọng nói có chút non nớt của cậu bé Lưu Hỏa.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- k0 ]! K3 Q3 _( _
©2019 Kites.vn | All rights reserved! c+ Q( z/ ]! t# u
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ đâu rồi?"
1 Y) t2 x; v+ X# g! |©2019 Kites.vn | All rights reserved
0 G8 p" T  N9 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Đây."
©2019 Kites.vn | / i% C" R* @4 h! l+ X0 UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 O8 ^- H3 k0 N/ K1 Q& {# IAll rights reserved
"Sao tỷ tỷ không lên tiếng mà chỉ gõ chữ thế này? Tỷ tỷ bị đau họng không nói chuyện được phải không? Tỷ tỷ đang ở đâu thế? Trời đông lạnh lắm, tỷ tỷ nhớ mặc quần áo dày dặn để giữ ấm nha."
©2019 Kites.vn | 9 \& v# ]+ K9 \" ~4 {All rights reserved
) B8 W& S6 E; Q. M©2019 Kites.vn | All rights reserved
Được một cậu bé mười một tuổi quan tâm, Hồng Phi hết sức cảm động, cô hít mũi rồi gõ xuống một hàng chữ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" Z/ I9 K0 _8 \* k0 d
©2019 Kites.vn | All rights reserved) D0 _2 T: z9 W
"Tỷ không có bị bệnh, đừng lo quá, chẳng qua tỷ đã thề không bao giờ nói chuyện trên mạng thôi."
©2019 Kites.vn | ' k, |! `' p% D; tAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 l  r: x% h. d" B5 U
"À..."
©2019 Kites.vn | / F0 c8 R# _0 Q8 {4 ~All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. C; M" h6 _' g; C3 q9 ~3 b! }5 }0 L( s
Cậu bé vô cùng ngoan ngoãn không đòi hỏi nữa nhưng Hồng Phi có thể cảm nhận được trong một tiếng "à" đấy rõ ràng có sự tiếc nuối.
+ h6 v! O1 E; R6 N©2019 Kites.vn | All rights reserved
. N$ W6 I; c5 l+ W- O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Khụ... Nếu chỉ kêu một tiếng chắc không tính là phá lời thề đầu nhỉ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: N" U# E# Q& d6 b- K; N% h5 {
©2019 Kites.vn | 5 W; j& P$ U# D( D. v8 HAll rights reserved
"Meo... meo."
©2019 Kites.vn | 1 A+ j; Q: Z5 }All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 a$ h3 H( `- g9 W. [$ r
"Mèo hoang ở đâu đấy?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved' ]" j# |7 `3 N% f4 J
©2019 Kites.vn | 6 I0 |% k5 ~4 iAll rights reserved
-_- !!!
©2019 Kites.vn | & T$ T2 O7 I  }- l1 P8 _- JAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: l1 D. O: g0 V, ~' t; v
"Meo... meo."
©2019 Kites.vn | 7 k4 e: F! y" {; A( IAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% Y0 D% ]' w$ o0 N7 g
"Haha, là Tiểu Ưu Thương Nhi"
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 c. T' z6 e0 |3 [, l9 U
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ f, t! p7 Q* V( W
"A ha, Ưu Thương, giọng của cậu thật dễ nghe, rất dịu dàng, cậu cứ không chịu lên tiếng mình cứ tưởng cậu cũng là nhân yêu giống mình"
©2019 Kites.vn | 1 w; @) \% R7 ^: \* i' yAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ d' M% i8 t0 _7 G; ^1 h
Dịu dàng dễ nghe !!!
" t7 E3 }2 j1 G+ s+ i©2019 Kites.vn | All rights reserved
( B' b* f/ ?+ s# C' `8 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lệ rơi ~~~
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 V. A8 g# r6 @; I  `/ K
©2019 Kites.vn | ) V1 g& ?5 o' [% x* SAll rights reserved
Đây là nguyên nhân tại sao ngày xưa khi cô còn chơi nhân vật Thiên Thượng Hồng Phi đã kiên quyết không chịu lên tiếng, bởi vì giọng nói của cô hoàn toàn không hợp với hình tượng của Thiên Thượng Hồng Phi. Cô mà lên tiếng thì hình tượng nữ vương mạnh mẽ cô dày công xây dựng sẽ vỡ tan tành.
! A0 j0 ]) f+ q# A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) x1 S! L3 t; N. J
Trong khi Hồng Phi đang cảm thán với giọng nói của mình thì lại vang lên tiếng kêu của cậu bé Lưu Hỏa: "Anh, em không thích uống Vitamin C!" (Trong bản gốc thì đây là một dạng vitamin C sủi bọt như Plusssz của mình)
+ X  G; f% {; v5 K2 U$ q/ m6 S# \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 g" G* P  }* f* ^( F* VAll rights reserved
"Uống đi, tăng cường sức đề kháng." Đại Thần làm gì cũng có lý do chính đáng nha.
5 b+ H8 s( |! J©2019 Kites.vn | All rights reserved
) T) X& Q& I& k/ ]7 d! g: l©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Ô hô..."
©2019 Kites.vn | All rights reserved, X9 Y# a, |" Q1 P6 o' ?* d3 U% f
©2019 Kites.vn | " G4 M* ]% C+ e3 n: sAll rights reserved
Vô Thanh Vô Tức đột nhiên bật cười: "Tiểu Lưu Hỏa à, em không biết anh của em là người lòng dạ hẹp hòi sao? Cậu ta từ nãy giờ đợi người hầu của cậu ta lên tiếng mà người ta vẫn im re. Em ở đâu đi ra nói vài câu liền được nghe, cậu ta không ăn dấm chua mới là lạ."
©2019 Kites.vn | 9 b" |1 r" H) V* Z0 G' D9 UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 }, b! f5 g* Q; u& E* wAll rights reserved
"Thật sao? Anh cũng thích tỷ tỷ à?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ Z% E/ \& C+ K7 [* v( F
# Y& \$ B1 k2 Y' X: [©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Em nói trước, là em thích tỷ tỷ trước, em sẽ không nhường tỷ ấy cho anh vì anh là anh của em đâu."
©2019 Kites.vn | 1 `0 P$ p8 o/ F! g. J. c4 fAll rights reserved
# I# s5 r' R  u1 l' C: }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phụt, chuyện gì đang diễn ra thế này, có điều, Ly Thương Chi Tuyết thật sự đang ăn dấm chua sao?
©2019 Kites.vn | All rights reserved* ~3 F* X, b: J+ W
©2019 Kites.vn | All rights reserved) Q5 S8 t8 c7 K# X2 m2 |) Q
Hồng Phi nhìn sang vị Pháp Sư với bộ trang phục màu xanh lam có chút bất ngờ.
/ s; Y6 m7 t6 d2 R) [©2019 Kites.vn | All rights reserved
  b" l4 q: r" q©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Đã trễ rồi, bắt đầu giết Boss đi."
©2019 Kites.vn | . e4 ?0 X0 z+ OAll rights reserved
7 a$ k7 f% V7 [* }0 {4 D, T* b©2019 Kites.vn | All rights reserved
Rõ ràng vị Đại Thần của chúng ta có chút xấu hổ với chủ đề này nên vội vàng ho khan một tiếng rồi nhắc nhở mọi người quay về mục đích chính.
©2019 Kites.vn | " t# F4 [6 C. p4 y5 Q9 uAll rights reserved
©2019 Kites.vn | / l# H- R( ~  G+ R4 _+ _All rights reserved
Hai nhóm phân chia thành viên như sau.
  Y3 [! q3 C$ Y0 O6 f4 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
) C% L4 C3 ]% n5 z5 f& D* s3 s©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ưu Thương Tiểu Điểu, Ly Thương Chi Tuyết, Vô Thanh Vô Tức, Thần Phong Nhất Thụ, Võ Giả Xinh Đẹp một tổ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, T* f1 c+ f0 z* O5 g
©2019 Kites.vn | All rights reserved. ^8 d3 `7 @. ?3 [
Ly Thương Chi Tuyết tấn công chính.
©2019 Kites.vn | ' O6 p" S/ m6 XAll rights reserved
©2019 Kites.vn | $ ^& c4 |+ o6 j% ~, Z0 ]( Y4 a4 LAll rights reserved
Vô Thanh Vô Tức chuyên lo đường rút lui.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 C2 M$ B" a7 q" z1 X+ V$ h
©2019 Kites.vn | 4 C' K7 Y3 }) V4 t. J) x! }! WAll rights reserved
Thần Phong Nhất Thụ có nhiệm vụ khiêu khích Boss.
©2019 Kites.vn | 7 L) j9 D3 L0 d* aAll rights reserved
©2019 Kites.vn | & O  x$ S6 R& D/ I( ?; i: sAll rights reserved
Ưu Thương Tiểu Điểu có trách nhiệm Buff và hồi sinh mọi người.
©2019 Kites.vn | * a6 G, ]9 i$ V& L# S* {5 V) SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ p" u: V7 J7 h; C8 F: |0 {& b8 i7 }
Võ Giả Xinh Đẹp bảo vệ Mục Sư.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 Y& n* _$ h; E
©2019 Kites.vn | All rights reserved; }4 X1 P" v( _3 S4 W0 ]* D
Tổ còn lại là tám người Hoa Tuyết Lưu Ly, 3 người hầu của Hồng Phi, Ta là người mới, Bồ Đào Đa Đa, Tí Tách Nho Nhỏ, Chiến Vô Bất Bại.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 O6 W& P, x$ H2 |& w7 l  C. V/ A
©2019 Kites.vn | All rights reserved( G  D7 t$ |% e. }& r
Bên tổ này, Lưu Ly phụ trách Buff và hồi sinh.
/ H% u. H# `9 y0 z7 M. b/ j©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% j" H0 ]8 ]/ B! l8 P( g
Ba người hầu có cùng nhiệm vụ khiêu khích Boss giống Thần Phong Nhất Thụ, vì thực lực ba người kém xa vị đại thần háo sắc ấy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. Y) w1 ]/ e  j
©2019 Kites.vn | " `) A$ D9 I. B! V  ?/ _" @3 x; UAll rights reserved
Bồ Đào Đa Đa bảo vệ Mục Sư.
2 T$ H* }" S  g% j6 g0 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ `" s# d& S8 M/ w$ iAll rights reserved
Những người còn lại có trách nhiệm tấn công Boss.
$ p& m: f# b3 g9 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 X% J- Y% O; m( |$ e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Kiểu sắp xếp này thật ra là dạng bố trí cơ bản nhất khi săn Boss, mọi người trong Công Hội Thần Phong Ngự Tuyết chủ yếu chỉ muốn cảm nhận cảm giác săn Boss là như thế nào, còn thắng thua ra sao cũng không để ý lắm.
% T" u6 d4 {+ U' B©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | % q) |& L# @" X' ^) {( nAll rights reserved
Hai nhóm lần lượt cởi bỏ quần áo rồi xuất phát, vừa đi được một lúc thì cũng đồng thời trông thấy Boss Beulasitong. Con Boss này rất lớn, lớn gấp 4,5 nhân vật người chơi bình thường, hơn nữa nó còn trông y hệt con nhền nhện mặt người, có thể dùng hai chữ "kinh tởm" là có thể miêu tả về nó một cách chính xác.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" o# M" _/ Y  r/ n
/ s. ~) |$ x6 I& G0 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
Con Boss kia làm như biết có mấy nhóm người chơi đến nên đưa tám cái chân của mình ra vừa khều vừa nói: "Ai cũng gọi tôi là Beckham, họ bảo rằng vì tôi cũng đẹp trai như anh ta, hừ! Anh ta mà đẹp bằng tôi sao? Hơn nữa anh ta cũng không giỏi bằng tôi, tôi có nhiều chân lắm nha."
! s/ Y1 |7 L2 j; \" R% m©2019 Kites.vn | All rights reserved
3 b- G0 w7 V3 ~; Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
囧... 囧 mọi người vừa trông thấy những lời kia, cả người rùng mình nổi cả da gà, lập tức tấn công.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) D: k: J/ a7 I
©2019 Kites.vn | . O& M7 \' y, I- gAll rights reserved
Hồng Phi bắt đầu Buff cho cả tổ, đầu tiên là Phong Chi Chúc Phúc - tăng tốc độ (kỹ năng trộm từ Cung Thủ), kế tiếp là Tỉnh Quáng Quang Hoàn - tăng lực miễn dịch, Thần Thánh Quang Huy - tăng HP (máu), Chân Khí Hộ Thể - tăng HP (mana, dùng để tấn công). Sau đó nhanh chóng tránh xa con Boss biến thái kia, tránh bị đòn tấn công 180 độ của nó quét trúng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 ^5 I6 l  h4 D* p0 [  a" Q/ s
©2019 Kites.vn | 1 G! J0 z* T/ B& B  y. c' x! vAll rights reserved
Ly Thương Chi Tuyết rất nhạy bén, đầu tiên sử dụng chiêu Băng Thiên Tuyết Địa làm giảm 10% tốc độ của Boss, tiếp đó lại dùng tiếp chiêu Khô Đằng Triều Nhiễu có tác dụng vừa giảm 15% tốc độ vừa giảm 5% lực công kích.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 M" p! {' {6 w6 O
©2019 Kites.vn | " k% P% C* ~5 d& s" q. Y2 @All rights reserved
Thần Phong Nhất Thụ không ngừng sử dụng kỷ năng khiêu khích để thu hút sự chú ý của Boss.
5 z* v0 V# m+ x! u% Z, w+ X©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, D, a8 N4 b* G* B: o( @
Vô Thanh Vô Tức đi phía sau Thần Phong Nhất Thụ, để đề phòng nếu khiêu khích thất bại sẽ ngăn cản Boss quay sang tấn công Ly Thương Chi Tuyết và Ưu Thương Tiểu Điểu.
©2019 Kites.vn | ' S% r: z7 x: N% g$ AAll rights reserved
©2019 Kites.vn | & g6 f5 C8 V1 t. T- iAll rights reserved
Có điều nếu chỉ sử dụng cách tấn công đơn giản thế này mà có thể chiến thắng Boss Beilasitong thì những Công Hội khác đã không thất bại. Tuy tốc độ của nó đã bị giảm rất nhiều nhưng vẫn không kém những người chơi ở đây. Còn kỹ năng Đóng Băng và Triều Nhiễu (trói chặt) bình thường có tác dụng đến 10s thì với nó chỉ khoảng 5-7s là hết mức, huống chi hai kỹ năng ấy đều có thời gian chờ đến 15s.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 d! B" F" a. t7 Y% u
% @! d8 U- N; c* B, L, w4 j  X& n( U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nháy mắt sau, đòn công kích của Boss đã đến, Thần Phong Nhất Thụ là người đầu tiên ngã xuống nhưng anh chàng hoàn toàn không thấy xấu hổ trái lại còn hồn nhiên chụp một bức ảnh lưu niệm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 G5 s; ^& |3 B4 L/ \: x/ D
©2019 Kites.vn | , K, }/ ~: Y. d* K& s0 T/ ~All rights reserved
Vô Thanh Vô Tức thay thế nhiệm vụ của Thần Phong Nhất Thụ, còn Ưu Thương Tiểu Điểu thì tranh thủ cơ hội hồi sinh anh chàng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 _" s6 F# a+ Y, D5 \( G
9 i" r. B: k. {# f; X3 J, z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ma pháp của Ly Thương Chi Tuyết đã hết tác dụng, Võ Giả Xinh Đẹp tiến lên dùng chiêu Khốn Tiên Tác tấn công vào Boss nhưng nó chỉ sững lại một chút rồi công kích tiếp, rõ ràng chiêu này không có tác dụng với nó, vì thế Võ Giả Xinh Đẹp cũng anh dũng hi sinh.
©2019 Kites.vn | * d* P% w+ Q/ ]All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ k! ]3 P! p) E9 K
"Tách ra chạy trốn trước đã." Giọng nói của Thần Phong Nhất Thụ không còn vẻ bông đùa bình thường mà bắt đầu có ngữ khí chỉ huy, "Đợi kỹ năng của A Ly có thể sử dụng tiếp thì chúng ta lại tấn công nó."
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ t7 A/ }9 F& e% W
) U, f" f4 R  T©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Ừ"
! h1 p$ v7 X6 v$ @% j: C©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ a9 [0 \! k+ ^& d
"Biết rồi"
©2019 Kites.vn | # ], K/ ?$ w6 E& \0 ^# N* \All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. B- h$ W8 }; K
Thế là cả nhóm tách ra thành từng tốp năm tốp ba, bỏ chạy ra bốn phương tám hướng. Trong tích tắc, Boss Beilasitong không biết nên đuổi theo bên nào.
©2019 Kites.vn | " D' n. k. Y. J/ yAll rights reserved
4 `! n  m. H/ r3 ?, W: P$ i. W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mọi người càng đánh càng thích, hoàn toàn không để ý đến Boss này mạnh thế nào, với bọn họ cứ vui là được rồi.
©2019 Kites.vn | $ g; [) I, x  J# z5 d% w; HAll rights reserved
©2019 Kites.vn | / N, ^* S& ~2 b8 r# o) F4 O4 c; u9 `3 H4 yAll rights reserved
Boss Beilasitong đuổi theo Bồ Đạo Đa Đa, Vô Thanh Vô Tức tranh thủ cơ hội len lén đến gần chụp một kiểu ảnh, có điều ảnh thì chụp được, nhưng anh chàng chưa kịp khoe khoang đã nằm thẳng đơ dưới mặt đất. Hồng Phi bước lại gần hồi sinh anh chàng thì xui xẻo làm sao Boss Beilasitong lại quay sang bắn một quả cầu lửa về phía cô. Ly Thương Chi Tuyết trông thấy thế lập tức bước lên thu hút sự chú ý của nó, cũng ngay lúc nó ra đòn quyết định thì anh chàng kéo Vô Thanh Vô Tức vừa mới sống dậy làm lá chắn, thoát được một kiếp. Vô Thanh đáng thương vừa được hồi sinh chưa kịp hít thở không khí dương gian đã lại lăn đùng xuống đất.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( e: v8 J5 X  @
; U1 k1 B2 K, [& g2 C; [©2019 Kites.vn | All rights reserved
"A Ly, đồ đê tiện!"
©2019 Kites.vn | * V3 U2 A( Y7 D+ ^All rights reserved
3 v# c- ?  B8 C0 A* J$ C©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Cám ơn."
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 x3 Y5 d0 K( ?
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 U3 f8 o: b9 _5 u
"Nó lúc nào chả thế." Thần Phong Nhất Thụ vừa cười vừa nói.
©2019 Kites.vn | & ~9 @/ ]4 X8 w8 w3 R! s' @) UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 }5 ^5 e% ?) K" P. o" t% w6 D9 N3 @: ]All rights reserved
"Mình thấy, Boss Beilasitong cũng giống Beckham lắm, thật là đẹp trai." Số 1 lên tiếng, người hầu của Hồng Phi quả nhiên lúc nào cũng có sở thích đặc biệt.
©2019 Kites.vn | 2 i1 ~8 A/ N; a0 J5 m! m# wAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 f4 m) e" {+ q& I  [
"Đúng đó, thật lợi hại." Số 2 cũng không kém.
©2019 Kites.vn | / m0 ?* N/ T1 [) P+ RAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 r7 O4 f+ j2 Y1 `All rights reserved
"Mình thấy nó có chút giống với chủ nhân."
©2019 Kites.vn | All rights reserved* U9 T; x. h& A: U
©2019 Kites.vn | ' K: I% z5 n6 [* ]3 o; GAll rights reserved
"Ừ ừ, đúng rồi."
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 ]. P: s3 H9 b  N) q. g( l
©2019 Kites.vn | * R3 w* [" [" P7 Q7 J2 ZAll rights reserved
Hồng Phi -__- !!!
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 J+ |6 L: F" `- Y9 O
©2019 Kites.vn | 9 H* _( L; n4 h, h; u& mAll rights reserved
Cô rõ ràng đâu có được "đẹp" như vậy, dù trò chơi hay ngoài đời. Mắt nhìn người kiểu gì thế không biết, hừ.
  }" C3 G+ s* d# s©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& z6 w2 V8 S) d  y
Cả nhóm tiếp tục trò chơi rượt đuổi suốt mười phút nữa, đến khi sắp hết đạn mới sực nhớ mục đích bọn họ đến đây là giết Boss chứ không phải chạy trốn...
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 W( `. q7 M  O* j
©2019 Kites.vn | All rights reserved* c6 T8 |8 x" q2 j5 `9 w2 n% }
Hồng Phi ngồi suy nghĩ từ nãy giờ, trong đầu bỗng nghĩ đến một chuyện, có lẽ nếu dùng cách này thì không cần nhân vật cấp cao cũng có thể giết Boss siêu cấp này được.
©2019 Kites.vn | ( f" f% b! n9 K. vAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: F8 E! F) E3 R3 {
Trong giây phút hưng phấn vì tìm được giải đáp, Hồng Phi không kềm được lên tiếng: "Chất đống xác chết, chất đống xác chết có thể giết được nó."
. U' `' z1 \+ U) s©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 @+ a* ^: i; J4 sAll rights reserved
"Hả?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved! @+ U/ y" R6 L5 v
$ Y8 S$ {/ e/ O* x+ W©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Ở đây, Ly Thương là người có chỉ số công kích cao nhất, chúng ta sẽ để anh ấy đứng phía sau tấn công Boss, những người còn lại sẽ có nhiệm vụ thu hút sự chú ý của nó, không cho nó tấn công anh ấy. Mình và Lưu Hỏa sẽ phụ trách hồi sinh mọi người, như vậy là không lo bị mất điểm kinh nghiệm."
©2019 Kites.vn | All rights reserved% a) F2 q$ |  Z. j  ]: e/ h- }
" q; ?5 ]5 Q$ i9 G: I3 ]/ z. A" @©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Ý kiến hay! Nhiều người như thế cho dù con Boss kia mạnh đến mấy cũng giết không xuể."
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 |3 T( E% W4 w# e1 k* m" y+ D# C
8 c9 l& Q" C" v7 i! N©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Ừ" Tuyết đại thần cũng đồng ý.
©2019 Kites.vn | ( X6 s5 h/ w8 R  O5 l8 a8 y( MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; U  B! O- u; a5 D0 V
"Không có ý kiến."
# k- B$ d+ u: k' a©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 `/ B1 y# h: q9 N: |% FAll rights reserved
"Hả?" Thần Phong Nhất Thụ đại thần trùng hợp thế nào mà ngay khi Hồng Phi lên tiếng lại là lúc anh chàng bỏ đi vào Toilet, nên xui xẻo không thể nghe thấy giọng của cô.
©2019 Kites.vn | ; X' Z, o5 @& f0 nAll rights reserved
©2019 Kites.vn | * f1 C8 T& E. J) BAll rights reserved
Vô Thanh Vô Tức lập lại cách của Hồng Phi vừa nói cho Thần Phong nghe, anh chàng cũng gật đầu chấp nhận.
©2019 Kites.vn | 9 L! ~4 W' B1 A: \8 }% J! wAll rights reserved
! H- b2 A# F3 ]9 u8 r8 h% K©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vì thế, hành động dùng xác chết để giết Boss - bắt đầu!

Bình luận

trời ơi, sao giống sắp có tình tay ba quá =))  Đăng lúc 21-4-2013 05:20 PM
hí, được thế thik quá, mình treo banner rùi đó ^^  Đăng lúc 11-3-2013 11:00 PM
chương 15 của hôm nay đó, ngày mai mình post 2c, 1c tặng bạn đã làm poster giúp mình, hehe  Đăng lúc 11-3-2013 10:45 PM
có chương mới hum nay ko ,hí  Đăng lúc 11-3-2013 10:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-3-2013 15:10:45 | Xem tất
Mình cũng rất thích thể loại nì. Thể loại game onl nì đọc nhẹ nhàng, hài hước. Đọc có thể xà xì-trét ^_^ {:445:}
©2019 Kites.vn | $ I/ y- ~9 U" N* tAll rights reserved
Tks pạn HiNa nhìu nhìu lúm zì đã Edit truyện cho chúng mình.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 H1 x( i8 q7 C  j' r7 H4 e
Mình chính thức nhảy hố đây. Hihi. Tks pạn lần nữa nhaz! {:418:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-3-2013 22:31:21 | Xem tất
  Nhận hàng nhé
©2019 Kites.vn | All rights reserved* k2 r7 j2 A+ v
Coi thấy tội bé Lưu Hỏa, ai biểu không hiểu ý tứ gì hết trọi
©2019 Kites.vn | 8 i0 ]5 O* ^! J  h. jAll rights reserved
Ca ca của bé ghen ghen đó đó
; l; ]0 q) a4 A: Y' n©2019 Kites.vn | All rights reserved
& P# b& m/ i. n- E* y( R/ G©2019 Kites.vn | All rights reserved

9 q* c& O: e* L' A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ( O8 r: N5 _* d% {All rights reserved
Ban đầu tính dùng chibi nhưng thấy chả có hình chibi nào có diện đồ xanh
©2019 Kites.vn | ) o# Q% N2 m5 `, ^0 G) gAll rights reserved
chợt nhớ có bức ảnh này, như thế mới giống bộ Athena của Hồng Phi nhé

Bình luận

cái hình đẹp quá  Đăng lúc 16-4-2013 11:40 PM
hờ hờ... vậy mốt e nhờ s làm poster dùm vậy, để s có thêm kinh nghiệm thực tiễn (a... mặt mình dày quá đi! ^^)  Đăng lúc 12-3-2013 01:24 PM
hờ hờ... vậy mốt e nhờ s làm poster dùm vậy, để s có thêm kinh nghiệm thực tiễn (a... mặt mình dày quá đi! ^^)  Đăng lúc 12-3-2013 01:22 PM
hờ hờ... vậy mốt e nhờ s làm poster dùm vậy, để s có thêm kinh nghiệm thực tiễn (a... mặt mình dày quá đi! ^^)  Đăng lúc 12-3-2013 01:16 PM
s, e yêu trình độ pts của s rồi nha <3<3  Đăng lúc 11-3-2013 11:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-3-2013 00:02:10 | Xem tất
lâu rồi không đọc võng du, đọc truyện nàng edit càng đọc càng thích
©2019 Kites.vn | All rights reserved% I1 N: n% k, {1 U/ G9 Q
Ko đủ trình độ mò cv, thui thì dài cổ ngóng trông. Ta ít khi còm nhưng mà vẫn thường xuyên theo dõi nhá hí hí hí
  r0 ]  \# U5 w) U% P3 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nha, nha... ta ngửi thấy mùi tình nhìu tay *ngồi trong góc đếm*
! }6 Y8 b- `# q2 y' r©2019 Kites.vn | All rights reserved
p/s: thấy cái mục lục bằng bảng của nàng, cho ta hỏi làm thế nào, nhìn nó gọn hơn lục lục bình thường nên vào xin nàng chỉ giáo

Bình luận

hân hạnh ^^,nếú được em tin tưởng, chứ truyện em có poster rõ đẹp, ss còn ngó nghiêng học tập nó đó đó, ha ha  Đăng lúc 12-3-2013 07:30 PM
ss biết chút chút pts thui, em là ss xấu hổ quá đi, không bị chê là may lắm rùi đó, ^^, thank em iu đã khen ngợi,ha ha  Đăng lúc 12-3-2013 11:58 AM
ss biết chút chút pts thui, em là ss xấu hổ quá đi, không bị chê là may lắm rùi đó, ^^, thank em iu đã khen ngợi,ha ha  Đăng lúc 12-3-2013 11:58 AM
ss biết chút chút pts thui, em là ss xấu hổ quá đi, không bị chê là may lắm rùi đó, ^^, thank em iu đã khen ngợi,ha ha  Đăng lúc 12-3-2013 11:55 AM
tks nàng nhé <3  Đăng lúc 12-3-2013 12:41 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-3-2013 02:28:20 | Xem tất
truyện hay quá bạn ơi
©2019 Kites.vn | 3 R8 F: L: r, t$ h+ U+ Q6 \) OAll rights reserved
định làm tàu ngầm mà ko com ko được
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ t2 B2 O7 W" q0 [
thể loại võng du từ lâu rồi mình mới thấy cuốn hút thế này , nhớ lại thời mới đọc YETCNĐT quá ^^
©2019 Kites.vn | ! b( V6 z6 J' u& S/ M$ OAll rights reserved
cám ơn bạn nhiều
©2019 Kites.vn | 2 Y/ g3 \* w5 V" g3 h' HAll rights reserved
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-3-2013 11:55:08 | Xem tất
Chương 16:
" ]: j% ]' {5 ^0 u4 q1 J. r©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 t9 W, G7 V. |" C  @% _* a
Editor: Hina

/ T6 ?* H- p, A3 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
2 O5 I! r; E0 q©2019 Kites.vn | All rights reserved

) ^9 f2 o1 A- n. x©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ý tưởng của Hồng Phi rất có hiệu quả, hoặc có thể nói, đôi khi trong trò chơi, ý tưởng càng gần gũi thì càng hữu hiệu. Đương nhiên, cách này không phải các Công Hội khác chưa nghĩ đến nhưng do bọn họ không có đủ Mục Sư hoặc Dị Sĩ học trộm kỹ năng Thầy Thuốc, cho nên mới thất bại. Mọi người trong Thần Phong Ngự Tuyết tuy trước giờ chưa từng cùng săn Boss nhưng bọn họ lại vô cùng thân thiết với nhau, cho nên mới có thể đảm bảo không để hai Thầy Thuốc của mình cùng chết một lượt, đây mới là lý do quan trọng cho thành công của cả nhóm.
©2019 Kites.vn | 3 E" J& k7 [% S1 u# |# }4 I0 cAll rights reserved
5 m9 }/ z* q4 T" p" f6 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vì bọn họ là Công Hội đầu tiên giết được Boss "Beckham" nên nhận được phần thưởng rất lớn, mọi người đều được tặng quà, món quà tự động xuất hiện trong giỏ đồ của từng người.
* ]7 W7 e1 o1 l& u4 C©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 o+ x" B. B; a% M; e* g. \
Ly Thương Chi Tuyết nhận được một bộ Huyền Thiên Tinh Giáp, là trang phục tăng sức phòng ngự rất cao dành riêng cho Pháp Sư, đúng là một món đồ cực phẩm -0- !!!
9 H- h" |# K  U2 }4 W9 O' A©2019 Kites.vn | All rights reserved
% U8 k% ~: X, ~: [% Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thần Phong Nhất Thụ được một cái Yêu Phù cấp 100, anh chàng cực kỳ hài lòng với vật phẩm này, thậm chí còn la hét bảo sẽ đích thân đi bắt Vô Thân Độc Nhãn Nhân về làm cho Ưu Thương làm sủng vật.
©2019 Kites.vn | 0 S( P4 z7 I+ aAll rights reserved
* k% |5 E$ _2 M) y; Q! w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi vừa thấy mấy chữ Vô Thân Độc Nhãn Nhân đã rùng mình.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( n0 h1 m  S1 u  ?' u6 |
+ I. c3 t( d+ I  i1 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Cám ơn, không cần đâu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. O4 |7 x# F# M* V7 q
% w! m$ D3 S) F0 B* p4 @8 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
[ Thần Phong Nhất Thụ]: Đừng khách sáo với ca ca, ca ca tin sẽ cực kỳ hợp với sở thích của Tiểu Ưu Thương Nhi.
©2019 Kites.vn | # ?8 j6 t  y! w9 v3 x' C+ pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ o1 x7 Z6 e" `+ w3 E- K2 P8 b
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: ...
©2019 Kites.vn | . S1 q* M3 F" a& `All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ N* z* g1 h5 b- `) S) x* e
Mọi người lần lượt vào tủ đồ xem mình nhận được gì, ai cũng rất hài lòng với chiến lợi phẩm, dù sao những thứ như Đồng Xanh cấp 5 bình thường không phải muốn có là được.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ I5 q- i6 i; c
©2019 Kites.vn | $ I) \- {" u- v8 d( t% }All rights reserved
[Hoa Tuyết Lưu Ly]: Tỷ tỷ, tỷ nhận được gì thế?
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 I4 g& U& Y9 T+ o
©2019 Kites.vn | 2 {5 l1 V: j% V6 m) m. L" FAll rights reserved
Lúc này Hồng Phi mới sực nhớ mình chưa xem vật phẩm mình vừa nhận được, liền vội vàng mở tủ đồ lên.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 e1 A. E& g$ ^5 K0 g& Z! q
" c- r, p9 A4 V/ f; t( y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi bấm chuột vào túi vật phẩm, khi nó mở ra, trong túi vật phẩm kia là một bộ trang phục, cô vừa kéo chuột vào xem thuộc tính thì lập tức muốn đập đầu vô gối mà chết.
( m! d9 p* Y8 A( P' m' ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 X5 W' }& l: {' x; j2 e# bAll rights reserved
Tại sao???? Tại sao????
©2019 Kites.vn | 6 U0 M% P& k8 H7 u$ o0 p- B) M4 fAll rights reserved
4 Q1 ]6 y" ^3 F( B( S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tại sao lại là trang phục của người hầu??? Cô muốn làm nữ vương, làm nữ thần, không muốn làm người hầu nữa đâu huhuhuhuhuh
! `. d4 J3 \# `' l, U( f" Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 |* d* G0 g) XAll rights reserved
***
©2019 Kites.vn | . g& G2 s6 w* F9 W0 }# M, m6 MAll rights reserved
. ~: h; Q$ f: M©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hoạt động Công Hội vừa kết thúc, Võ Giả Xinh Đẹp đã vào diễn đàn khoe bức hình cả nhóm giết Boss, làm dư luận chấn động không nhỏ.
©2019 Kites.vn | 1 q" o/ t2 m: BAll rights reserved
©2019 Kites.vn | % N: G. A! R( X& s8 p+ I8 A  B$ yAll rights reserved
Công Hội mạnh nhất trò chơi còn không giết được Boss Beilasitong, vậy mà Công Hội Thần Phong Ngự Tuyết vừa nhỏ vừa ít người lại có thể làm được, hơn nữa bọn họ còn lõa chiến, sự kiện này không làm mọi người kinh ngạc mới là lạ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ U& u, s: i5 }( D' Q, g# w! M9 D7 g
©2019 Kites.vn | + ^0 c. b' [: G' u; CAll rights reserved
Đương nhiên, trong làn sóng dư luận lúc nào cũng có khen có chê.
, Q  J+ t# O4 a% _" l/ S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | * U! U  r- t6 u, U) I& `4 k8 u. bAll rights reserved
Có người nói, Thần Phong Ngự Tuyết có cao thủ đệ nhất server là Ly Thương Chi Tuyết và Thần Phong Nhất Thụ nổi tiếng am hiểu các nhiệm vụ đánh Boss thì giết được Boss Beilasitong cũng không có gì lạ, chẳng đáng khen ngợi.
; F7 a5 v3 S# @9 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & A+ t. Y& \4 S* {( P9 S2 C4 F! B6 Q& dAll rights reserved
Nhưng có người lập tức phản bác: Công Hội ấy trừ hai người đẳng cấp kia, các hội viện còn lại đều bình thường, thậm chí còn có cả người chơi cấp 45 nữa, tính ra rõ ràng kém xa Công Hội Ngọa Hổ Tàng Long của Điên Cuồng Vì Ai?, Công Hội của người ta có không ít cao thủ trên cấp 72 trong Top 50 của server. (T____T, Vô Thanh Vô Tức buồn rơi nước mắt, bản "Thổ Hào" cũng chen vào được Top 100 mà, sao lại không nhắc đến tên của người ta chứ...)
©2019 Kites.vn | % i( d1 v; v; O7 `2 Z! WAll rights reserved
; j0 a7 C; p/ Z& l: Z1 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Quả Táo Hera vào xem thấy Hội Trưởng Công Hội Thần Phong Ngự Tuyết, là kẻ thù không đội trời chung Vô Thanh Vô Tức, liền nóng lòng trả lời mà không thèm nhìn xem Boss họ vừa hạ là gì: Vô Thanh Vô Tức vốn nổi danh chiến sĩ NDT, nó lõa chiến mà giết được Boss Beilasitong nhất định là đốt tiền dùng Kim Đan rồi, rác rưởi.
4 G8 S3 U& W0 d% _6 v©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | # b  Y3 A, _6 @All rights reserved
Lời bình luận của cô vừa được gởi đi lập tức bị hàng trăm người bác bỏ, có người khinh thường, có người cười nhạo, cũng có người tội nghiệp cho vốn kiến thức của cô.
©2019 Kites.vn | 3 y6 N* ]7 U" r6 i$ s9 K6 x" kAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ( i, j1 t' M* l( O( }0 {$ `, xAll rights reserved
Bởi vì căn bản khi săn Boss Beilasitong thì không thể nào sử dụng những loại đan dược được bày bán ở cửa hàng mang tính chất phi thực tế như vậy.
©2019 Kites.vn | 6 l" P6 b0 j' `7 j( yAll rights reserved
. D' y' [; n3 k. N3 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đương nhiên, trong số hàng trăm người gào thét ấy có không ít ID phụ của những người ở Thần Phong Ngự Tuyết...
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 h1 q4 {3 |; d9 D2 B3 ~
©2019 Kites.vn | All rights reserved* A: a) R% k* Z1 e- c9 O/ g+ n6 m
***
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ s% S8 U( @: z; H4 @! U# w) T& {; ]3 l
©2019 Kites.vn | All rights reserved  T6 A3 N7 |) H/ W5 J. D
Đã xác định chuyển chức, Hồng Phi cũng không mặt dày mày dạn đi theo cậu bé Lưu Hỏa hưởng không kinh nghiệm nữa mà bắt đầu chạy đi chạy lại làm nhiệm vụ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ S: J2 l# W  d; o/ Y4 J) U- p: W: r2 k
©2019 Kites.vn | 5 ]; Z! M+ P" f6 N7 ~0 _5 M2 q0 JAll rights reserved
Vì cô quá quen thuộc với trò chơi nên tuy giết quái có mất chút thời gian nhưng so với những người mới thì rõ ràng nhanh hơn nhiều, vài ngày sau cô đã lên được cấp 50.
©2019 Kites.vn | - f5 V" `9 q" PAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) B3 g# M0 E7 H: y+ {
Hôm đó, Hồng Phi theo thói quen vừa vào game đã chạy đi làm nhiệm vụ, khi cô vừa đến khu vực cánh rừng Minh Vương, thì thấy mấy người thuộc Công Hội lớn nhất trò chơi đang ỷ người đông thế mạnh bắt nạt hai người chơi thân cô thế cô.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- k; [# ~# [- Q& B
©2019 Kites.vn | 7 T0 M  d$ K/ W1 I, @All rights reserved
Hồng Phi không phải là người thích lo chuyện bao đồng, gây chuyện với Công Hội này còn phiền phức hơn với Thiên Hạ Huyền Ca nữa, nên dĩ nhiên cô không xen vào rồi, vì thế Hồng Phi lén lén lút lút đi vòng sang đường khác.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( D7 R7 `3 c% m, a2 l
©2019 Kites.vn | - o4 a9 p( \! m- hAll rights reserved
Lúc này tự dưng cô lại buồn buồn quay sang nhìn xem hai người nào xui xẻo bị bọn họ vây ở đây, sau khi thấy hai cái tên của bọn họ thì quả thật chuyện này dù thế nào cô cũng không thể không quan tâm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& R8 L5 t; K8 z. }' |
" c8 i3 Z% n0 A' ~( @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hai kẻ xui xẻo ấy trùng hợp thế nào lại là hai người bạn tốt nhất trong trò chơi này của Thiên Thượng Hồng Phi, Băng Phong Lệ và Thí Thần Chi Yêu.
©2019 Kites.vn | % p5 i" Y. x/ ?$ [All rights reserved
©2019 Kites.vn | / u/ w9 T6 k9 _6 q. EAll rights reserved
Thôi, quên đi.
©2019 Kites.vn | $ d3 f  V- |* }All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 g3 V" E) o% l1 B0 qAll rights reserved
Hồng Phi lại quay trở lại.
+ G. d+ \: x0 r0 U$ |8 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; [& W- z( H0 n" _) }
Thiên Thượng Hồng Phi có thể gây chuyện với Thiên Hạ Huyền Ca thì tại sao Ưu Thương Tiểu Điểu không dám gây chuyện với Công Hội mạnh nhất trò chơi?
©2019 Kites.vn | # I. w2 v6 p4 x( X. j' t' U6 wAll rights reserved
: C8 j- }# o2 f4 r% l©2019 Kites.vn | All rights reserved
Băng Phong Lệ là Võ Giả nên luôn cố gắng đỡ hết mọi đòn tấn công, còn Thí Thần Chi Yêu là Cung Thủ, điểm phòng ngự quá thấp, chỉ cần người có cấp bậc cao hơn tấn công trúng cô, thì 2-3 chiêu đã có thể giải quyết được rồi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 `7 I: `, K) y& D8 |6 `
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ O% b7 l1 y; E$ V0 Y
[Bích Huyết Kiếm Khách]: Băng Phong Lệ, ngoan ngoãn giao khối Hoàng Ngân cấp 5 ra đây, có thể tao sẽ tha cho mày một mạng.
1 X3 ~1 F( R* D2 n8 f( ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 y: y9 E% N5 N' n5 F: T! k
[Thí Thần Chi Yêu]: Hừ, anh nói hay quá, đồ rác rưởi chỉ biết ăn cướp đồ của người khác.
1 J/ ?' P4 S7 b" `( m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) P5 }1 R, x& ]+ p
[Bích Huyết Kiếm Khách]: Cướp đồ của người khác? Haha, Thí Thần Chi Yêu, cô đúng là đồ không biết xấu hổ, khối Hoàng Ngân cấp 5 này rõ ràng là của Sici, là cô cướp của người ta mới đúng.
- Z5 Q0 x9 Q  N8 Z9 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* A$ ?; Z( Y2 b) Y: k3 W3 C! r
[Thí Thần Chi Yêu]: Tôi cướp? Nực cười! Khối Hoàng Ngân cấp 5 này rõ ràng là do trước đây chúng tôi cùng săn Boss với Thiên Thượng Hồng Phi có được. Anh không tin cứ tìm cô ấy mà hỏi.
5 j9 J, Y: p7 V7 P( M: y3 q" r( l©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 \& ?, P: R$ @4 Z7 ]$ U6 j# I! E
[Bích Huyết Kiếm Khách]: Haha, hỏi? Cô bảo tôi hỏi Thiên Thượng Hồng Phi? Cô rõ ràng biết cô ấy đã không còn chơi game này nữa rồi, không cần phải đem cô ấy ra dọa tôi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( C3 U( i- Q  a& ]* u: j8 Q
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 a9 L- [: C6 @4 q- a; S
[Thí Thần Chi Yêu]: Bích Huyết Kiếm Khách, sao anh không chịu nói đạo lý chứ hả? Khối Hoàng Ngân cấp 5 này của Sici? Vậy anh hỏi xem cô ấy biết tọa độ xuất hiện của Dã Nhân Vương là bao nhiêu không?
8 F4 j; h2 i7 w©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! U" V1 R. N2 N. n1 Q% F
[Bích Huyết Kiếm Cách]: Cái này là Sici bỏ tiền mua chứ không phải đánh Boss mà có được, làm sao biết tọa độ xuất hiện của Dã Nhân Vương.
©2019 Kites.vn | 9 z2 _! g: o, s4 B- PAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* Q5 f" P) u$ H- s& {  [
[Thí Thần Chi Yêu]: Cô ấy bảo không biết tọa độ vậy mà anh cũng tin?
4 i* O% y( ~2 i+ h; w, [+ h©2019 Kites.vn | All rights reserved
' u& x* n# v) D% @  Q7 H! u: F" Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Bích Huyết Kiếm Khách]: Không tin cô ấy chẳng lẽ tin cô?
©2019 Kites.vn |   A7 v5 v; h0 I# M4 [" |All rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 h+ {" b$ K7 s$ D& CAll rights reserved
[Băng Phong Lệ]: Đạch, bọn người Ngọa Hổ Tàng Long các ngươi là một lũ không nói lý lẽ, Yêu Yêu, chúng ta liều mạng với bọn chúng!
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 w. O" A0 S2 J, C4 Z1 k& T
©2019 Kites.vn | All rights reserved( n( y( a: B; x$ |9 T; C+ C* W
[Thí Thần Chi Yêu]: Được, các ngươi có bản lĩnh thì ở đây luân bạch chúng tôi. Để mọi người biết đám người Ngọa Hổ Tàng Long các ngươi kinh tởm đến mức nào.
©2019 Kites.vn | ; q3 R/ D, r) \( [/ JAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# H. L# ]. f3 u' @7 x" N
Nói đến đây, hai bên bắt đầu tấn công.
©2019 Kites.vn | : I4 ^1 [/ k8 a4 `+ hAll rights reserved
- q4 D* R3 v" \+ E* E©2019 Kites.vn | All rights reserved
Điểm phòng ngự của Băng Phong Lệ đúng là rất cao, có sự che chắn của anh ta, tạm thời không ai có thể tấn công được Thí Thần Chi Yêu. Thí Thần Chi Yêu là Cung Thủ, lực công kích chỉ đứng sau Pháp Sư, chỉ cần một mũi tên đã giết được một người trong Ngọa Hổ Tàng long. Nhưng người đông thế mạnh, một lát nữa Băng Phong Lệ dùng hết Hồng Dược (bổ sung máu) nhất định sẽ bị bọn họ quần công đến chết.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) {! p# u4 E* U$ W' Q; \
©2019 Kites.vn | All rights reserved  S; Z" w4 y. W- w
[Mật Ngữ] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Băng Phong, lập tổ đội.
©2019 Kites.vn | + v' g+ p! s2 d: U" p4 _4 E* EAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - }  n) R( q6 i: g* q4 \8 WAll rights reserved
Băng Phong Lệ không biết Ưu Thương Tiểu Điểu là ai nhưng rõ ràng người ta đến giúp mình nên sau khi sử dụng nốt lọ Hồng Dược cuối cùng thì bấm lập tổ đội.
+ M' `8 F  U: l3 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ Y6 Q4 S4 M& O2 e$ t! A6 b( ]6 c6 O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ưu Thương Tiểu Điểu gia nhập tổ đội.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 R7 C6 ~# C' P+ c) H
  ~* L. I9 p6 X. B, M$ v©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thí Thần Chi Yêu thấy có người gia nhập tổ đội tưởng rằng có bạn bè cấp cao đến giúp đỡ, trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng khi nhìn thấy Ưu Thương Tiểu Điểu chỉ mới cấp 50, căn bản chẳng giúp đỡ được gì thì có chút thất vọng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" x) _! ^" _, A' a; h4 A% Z
# L. h" y1 i5 e) |( D* a©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ưu Thương Tiểu Điểu giơ Pháp Trượng bé nhỏ của mình lên, bắt đầu Buff cho Băng Nguyên Lệ, cột máu của anh ta nhanh chóng đầy trở lại.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- D9 y/ I& G$ V( m! H# }9 J2 o1 T
©2019 Kites.vn | ; F1 v' Q; Q$ U0 s: V7 J, zAll rights reserved
Thao tác của Hồng Phi rất nhanh, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, chỉ trong vài giây đã hoàn thành một loạt 4 loạt ma pháp chúc phúc: Phong Chi Chúc Phúc, Tỉnh Giác Quang Hoàn, Thần Thánh Quang Huy và Chân Khí Hộ Thể.
©2019 Kites.vn | 0 x& e* j# S* H; R2 _All rights reserved
3 D& |7 w3 p+ M* F; t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sau đó, cô lại tiếp tục tung ra hàng loạt trớ chú về phía đối thủ.
# K6 v/ o' a2 n% b  c+ a©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. y4 A) |8 J( F
Nào là Băng Thiên Tuyết Địa, Khô Đằng Triên Nhiễu rồi có cả Kịch Độc Tân Tinh nữa, làm đối phương kêu khổ không thôi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 p6 y$ e5 d, n5 @/ w) x
©2019 Kites.vn | . z$ w. D/ L" N2 A, UAll rights reserved
Những Mục Sư bình thường dĩ nhiên không có những kỹ năng tấn công thế này rồi, có điều Hồng Phi là Dị Sĩ, cô không cần học kỹ năng, chỉ cần ăn cắp về là được. Mà mấy kỹ năng Buff này tốn rất ít điểm kỹ năng, nên Hồng Phi học hết tất cả không bỏ cái nào. Hồng Phi không ngờ ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại đi theo con đường Dị Sĩ hệ Thầy Thuốc...
©2019 Kites.vn | 6 r, P0 Y5 U- N( ZAll rights reserved
" `+ J. q! j& V- S0 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đương nhiên, con đường nào cũng lắm chông gai, và đây là một khảo nghiệm khủng khiếp với thao tác của người chơi.
1 \# k4 k$ m% x) ~/ H7 q5 `) u©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* w0 R' A. k8 w, n
Thứ nhất: Kỹ năng quá nhiều, gần như phải viết ra giấy mới có thể không bị nhầm lẫn, so với điều khiển những chức nghiệp khác rõ ràng khó khăn hơn nhiều.
- L0 c" C/ V# h+ Q8 A( y9 {6 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 h% B/ n$ `0 ?- e/ U+ o$ i
Thứ hai: Cần nhớ rõ thuộc tính của các loại Buff, thời gian chờ, công dụng trong bao lâu, hơn nữa còn phải giữ bình tĩnh để phân tích tình hình mà phối hợp giữa việc Buff tăng phúc cho đồng đội lẫn phóng trớ chú vào kẻ địch, quả thật muốn hoàn thành được chuyện này phải tốn không ít công sức.
' ~! v  Y8 @- I. K; f$ V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# ?2 h4 Y5 J2 |8 b* r
Có điều ở đây có Võ Giả làm lá chắn, có Cung Thủ tấn công, chỉ cần thêm vào một Dị Sĩ khác người như cô thì tình thế đã hoàn toàn thay đổi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 b5 S3 H8 J4 R, l
©2019 Kites.vn | All rights reserved- U* c; b2 {7 U6 W, p
Bên phía Ngọa Hổ Tàng Long rất nhanh không chịu đựng nổi nữa.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. m8 y0 c( P+ @, X: Y
* o, i1 ~2 a& i3 M©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Thí Thần Chi Yêu]: Cám ơn bạn, thao tác của bạn thật giỏi!
©2019 Kites.vn | 6 h6 }5 Z7 N  U6 v) g$ yAll rights reserved
8 c) e; u2 ], s©2019 Kites.vn | All rights reserved
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: ^_^
©2019 Kites.vn | All rights reserved! C' X2 X7 j2 v; p" F
* n; z$ W0 S9 k5 w2 [4 K' R/ p6 {©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Bích Huyết Kiếm Khách]: Chuyện không liên quan đến mình thì đừng có xía vào, nếu không chính là kẻ địch của Ngọa Hổ Tàng Long chúng ta.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, N* d  O( \2 d/ j" B2 ~' `
" _' [3 ^/ H9 y$ v' g4 |©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Băng Phong Lệ]: Bích Huyết Kiếm Khách, anh đừng có quá kiêu ngạo, không có Ngọa Hổ Tàng Long thì anh cũng chẳng là cái quái gì.
©2019 Kites.vn | 8 E, r/ Z/ N; OAll rights reserved
3 Y, x4 _$ l( j©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Bích Huyết Kiếm Khách]: Cmn, Băng Phong Lệ, mày chờ đó.
©2019 Kites.vn |   O% e3 g9 o: W( {$ P( a3 BAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' {  \4 E' k4 C; ]
Trong trò chơi lúc nào cũng như thế, ỷ mạnh hiếp yếu. Đánh không lại thì gọi thêm người.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# ?/ P3 i3 c  I2 l. W) A
©2019 Kites.vn | . h* D* N3 j7 P8 F+ X# p; aAll rights reserved
Cái mà Ngọa Hổ Tàng Long không thiếu nhất chính là người, hơn nữa ai cũng là cao thủ, Bích Huyết Kiếm Khách chỉ cần vào kênh [Công Hội] gọi vài tiếng lập tức có người đến giúp đỡ.
* d: ~5 B: C" W& U3 S4 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
$ N6 T- S1 n/ G8 Q( C/ D; @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thế trận ban đầu vốn là ba đấu năm, giờ đột nhiên biến thành ba đấu tám.
, l5 k, [( d6 a( ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) Q" d3 T$ P7 C9 m" a# L0 T# |% X
Mọi chuyện cứ như gió mùa thu, muốn đổi là đổi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 B# `& h" `; o; u
/ |# s+ X9 P6 g! B( V" W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cả nhóm Hồng Phi bắt đầu có chút ăn không tiêu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% e1 m) @" [, P( \/ f5 x+ L
©2019 Kites.vn | + w  L2 K9 J7 S! H% LAll rights reserved
[Bích Huyết Kiếm Khách]: Con ***, đã kêu mày đừng kiêu ngạo lại, đừng xen vào chuyện người khác lại không nghe, ông đây cũng muốn dạy dỗ ngươi một chút.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% u2 e6 N. K3 s4 J2 q( ^7 g8 F
©2019 Kites.vn | All rights reserved' y/ @, ^2 k' I: I9 R
Hồng Phi hoàn toàn không thèm để ý tới hắn, hai tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím, hai mắt nhìn chằm chằm vào các nhân vật đang không ngừng di chuyển trên màn hình, cứ như sợ rằng sơ suất một chút sẽ Buff nhầm người.
©2019 Kites.vn | ) n* J" y, A1 T8 K) i- \All rights reserved
; M) j' J* a# M# {9 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Siêu Cấp Mã Lực]: Ái chà, cô nàng này mới cấp 50 mà thao tác lại giỏi như vậy, có khi nào là ID phụ của cao thủ nào không?
+ I" C+ L6 J, Y6 O; l  S) B6 ?& J©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 Z* S4 v4 G+ ?" Q
[Nguy Cơ Sinh Hoa]: Mặc kệ cô ta có phải ID phụ của cao thủ hay không, Ngọa hổ Tàng Long chúng ta mà sợ sao? Cô ta không thèm để ý đến chúng ta là ai, cái đồ không biết trời cao đất dày lại còn đi giúp đỡ phản đồ của chúng ta nữa.
©2019 Kites.vn | ' {* M. e2 _( O9 |+ Z$ E7 F5 X2 ]All rights reserved
©2019 Kites.vn |   r, h8 q( ^# J: g0 bAll rights reserved
[Đồng Nhất Thiên Không]: Đánh rơi trang bị rồi luân bạch cô ả, để cô ta biết ai là người có thể gây chuyện, ai là đại gia phải hầu hạ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 G( A* z* A/ v* H5 y
©2019 Kites.vn | All rights reserved' ~3 \) F. ]2 C( J3 ^7 }" a
[Đồng Nhất Thiên Không]: Hahahaha, xem trang phục người hầu của cô ả kìa, rõ ràng muốn người ta cẩn thận "dạy dỗ" mà, thôi thì để bổn công tử đây đến giúp cô thỏa mãn.
©2019 Kites.vn | : j& Z- T  b5 s4 X& _3 ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | * l7 v0 I7 D+ w2 _3 wAll rights reserved
Hồng Phi cực kỳ giận dữ, có thể nói là lửa giận bừng bừng, nhưng càng giận cô lại càng bình tĩnh, chết thì chết có gì phải sợ. Tuy nhiên cô phải nhớ thật kỹ hôm nay ai là người đã giết cô, người đó có chức nghiệp gì, trang bị đang dùng, kỹ năng ra sao, để sao này có báo thù cũng không bị nhầm lẫn.
©2019 Kites.vn | * j& E, `1 ^* [* [All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, d- H; K7 R6 E# c& s. ]7 D5 R
Lúc này, cơ bản tình thế đã định, Hồng Dược, Lam Dược của ba người bọn họ đều đã cạn sạch (Hồng Phi Buff máu cho người khác nên cần sử dụng Lam Dược), cột máu cũng chỉ còn một nửa, ngồi đây chờ chết sao?
) W: ~& T' \3 D+ g: z©2019 Kites.vn | All rights reserved
2 X9 W: E9 V3 V4 W2 |3 w- l: c& {- Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi mở to mắt, cẩn thận quan sát người nào chuẩn bị xuống tay với ID phụ của mình.
©2019 Kites.vn | ' ^* U. C" `/ j# C( m/ M7 @All rights reserved
  u, T- s8 {. D6 O+ e$ x0 W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Có điều, cô không có phúc trông thấy dáng vẻ ngã xuống của Ưu Thương Tiểu Điểu, bởi vì những người của Công Hội Ngọa Hổ Tàng Long đang có mặt ở đây nháy mắt đều chết sạch không sót một ai.
' I  _1 P' u, M  l1 z©2019 Kites.vn | All rights reserved
  `$ D" L/ v2 U4 d- ~3 p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bên cạnh cô không biết từ bao giờ đã xuất hiện một Pháp Sư mặc trang phục Huyền Thiên Tinh Giáp, người nọ có mái tóc dài màu rượu đỏ, đôi mắt cũng có màu ấy nhưng lại mang đến một cảm giác lạnh lẽo vô tình.

Bình luận

hắc hắc, anh xuất hiện r =))) Thích chị nứ 9 quá, cơ mà chị chơi class Def mà giỏi thật :))  Đăng lúc 19-4-2013 02:32 PM
tem... tem... Thanks bạn nhiều, truyện nì hay lém. *ngóng* chap mới <3  Đăng lúc 12-3-2013 01:24 PM
tem... tem... Thanks bạn nhiều, truyện nì hay lém. *ngóng* chap mới <3  Đăng lúc 12-3-2013 01:23 PM
tem a tem a. Thanks bạn nhiều, truyện hay lém. *ngóng*  Đăng lúc 12-3-2013 01:22 PM
tem a tem a. Thanks bạn nhiều, truyện hay lém. *ngóng*  Đăng lúc 12-3-2013 01:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách