Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: HinaNg
Thu gọn cột thông tin

[Võng Du] Thiên Thượng Hồng Phi | Nguyên Hoa (HOÀN - Ebook PRC, PDF)

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2013 18:26:34 | Xem tất
Chương 9:
; Z) h# C1 `$ s©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | + u  m, j3 r0 T4 PAll rights reserved
Editor: Hina

©2019 Kites.vn | All rights reserved7 P5 j/ ?1 }6 T
©2019 Kites.vn | All rights reserved. P% H! o7 E: n

©2019 Kites.vn | 3 }$ Q* ^% U) \  ]5 a  N) iAll rights reserved
Tâm trạng hôm nay của Hồng Phi đặc biệt tốt, không những cô tự động đi học mà còn nhiệt tình xung phong trả lời nữa.
/ q2 j7 `9 P9 q1 _1 p©2019 Kites.vn | All rights reserved
; g9 B1 Q) o+ H* {7 f; f% J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi tan học, cô lôi kéo ba ác ma cùng phòng đi siêu thị mua sắm, có điều, ba ác ma vẫn là ba ác ma, cả ba đồng thanh bảo, tiền xe bọn mình trả, tiền mua hàng cậu trả. Hồng Phi đứng nhìn ba tỷ tỷ kia vô tư chọn quà vặt để vào xe hàng mà lệ rơi đầy mặt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 ^- `/ _5 G1 `
©2019 Kites.vn | 4 o7 s1 F: A/ v# b( M; S& KAll rights reserved
Đến khi cô ăn xong cơm tối và trở về phòng cũng đã 20:00
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 [. K1 S3 f7 |8 i8 ^8 ?" Y
©2019 Kites.vn | + Q' B7 @: l  B1 d" F" y9 HAll rights reserved
Nhớ đến dáng vẻ thê thảm của Quả Táo Hera, oán niệm trong lòng Hồng Phi lập tức tiêu tan, cô cực kỳ vui vẻ gõ mật khẩu đăng nhập vào trò chơi.
  `. a) S& c0 |: @( I' h5 g" Y- C©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn |   i" I9 P, V( \All rights reserved
Có điều ngay cả Hồng Phi cũng chưa đánh giá được chính xác vấn đề nhân phẩm của Quả Táo Hera, vì cô nghĩ cùng lắm cô nàng sẽ mất vài món đồ thượng hạng và mấy tỷ tiền vàng. Nhưng không ngờ cô vừa vào liền nghe được tin: Hồng danh của Quả Táo Hera theo sự tính toán chính xác và còn muốn nhanh hơn cả máy tính của Thần Phong Nhất Thụ đại thần, nếu muốn tẩy trắng thì ít nhất 24 giờ liên tục không đăng xuất và còn phải giết quái cấp 70 suốt một tuần. Hồng Phi vừa mới gõ Orz (icon quỳ lạy, O là cái đầu, r là tay, z là chân) chưa kịp thổn thức vì nhân phẩm quá tốt đẹp của Quả Táo Hera thì lại nghe thêm một tin mới: Quả Táo Hera đang ở tọa độ 314,311 bị mất một bộ Nghê Thường Vũ Y.
©2019 Kites.vn | - S  ^; D& ~( u7 t' y6 I1 uAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 u: k( h7 G* g* q
Nghê Thường Vũ Y và bộ trang phục Athena của Hồng Phi lúc trước là những trang bị cùng cấp bậc, tuy nhiên bộ này chỉ có các nữ Dị Sĩ, Thợ Rèn và Cung Thủ mới sử dụng được. Nó mặc dù không hiếm thấy như bộ trang phục Athena chỉ có ba kiện nhưng Hồng Phi đếm đi đếm lại khắp trò chơi cùng lắm chỉ có 10 kiện mà thôi. Cho nên giá cả của nó cũng không thấp, ít nhất cũng vài tỷ tiền vàng. Hơn nữa Quả Táo Hera còn vừa khảm vào một viên Hồng Bảo Thạch cấp 5, cho nên lại càng thêm quý giá.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% L7 ^' \, M6 F& |# Z/ a
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 }5 G8 z! T  }! N' h. q. R
Có điều, càng quý thì Hồng Phi càng thích, càng cười to.
©2019 Kites.vn | * @8 q$ `5 S- V2 b2 e# `  A- b$ h- cAll rights reserved
3 a( v' g, R; m$ g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tuy nhiên, cô cười chưa được bao lâu thì không thể cười nổi nữa.
©2019 Kites.vn | 7 B2 b* ]1 S- ^9 O/ @8 CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ' m. d1 u) n2 \All rights reserved
[Mật Ngữ] [Ly Thương Chi Tuyết]: Đến đây.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 F& E0 J$ A0 x% J) ]1 ~# `& J! }
©2019 Kites.vn | All rights reserved" p8 m* p! i  }- ]) D6 c) c
Hồng Phi rụt rè gõ ra một hàng chữ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! r: v$ @0 d3 X& Y- Z" |
©2019 Kites.vn | - \4 v- [8 ~2 T9 o* \/ m# n6 T- PAll rights reserved
[Mật Ngữ] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Ừ. Hôm qua đột nhiên bị ngắt mạng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 V2 {' d5 B! d* M9 e. C
©2019 Kites.vn | " V9 w) H2 Z; y# vAll rights reserved
[Mật Ngữ] [Ly Thương Chi Tuyết]: Là do hệ thống điện phải không?
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 c/ Y! \' I( \( P7 V$ b
©2019 Kites.vn | 3 Q+ a& Q+ v* cAll rights reserved
[Mật Ngữ] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: ...
2 v. X0 S3 }$ C; e7 W©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ B' W( L/ o0 J& t; o
[Mật Ngữ] [Ly Thương Chi Tuyết]: Không phải lại bị ngắt mạng nữa đấy chứ?
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 s( Z" {* s4 G- m% e0 x
©2019 Kites.vn | All rights reserved( V# M! E- }$ ~  p/ u6 h# D' D3 ^
[Mật Ngữ] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Chắc là không...
  L9 G) E  I+ ?) J©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 Y! V9 V/ |9 d7 C
[Mật Ngữ] [Ly Thương Chi Tuyết]: Vậy thì nói tiếp chuyện hôm qua.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 @5 @) J6 V6 B4 O! u- @
©2019 Kites.vn | ' x$ D: f2 u* P+ wAll rights reserved
Cô vốn nghĩ Ly Thương Chi Tuyết là một người luyện cấp điên cuồng, bình thường lại còn ít nói, không ngờ lại còn bá đạo và thích trêu chọc người khác đến thế.
©2019 Kites.vn | 6 ]; }' D# }+ l, b. {$ WAll rights reserved
7 e% u  A' O' h' F3 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Mật Ngữ] [Ly Thương Chi Tuyết]: Tôi không định tìm vợ trong trò chơi.
# J0 J+ U6 [; B8 T; n4 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) U# H* {, L" ^' t6 Z6 i  z
[Mật Ngữ] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Ừ.
0 ^5 G% L) ~2 y2 q©2019 Kites.vn | All rights reserved
! @) \$ R! Z  f©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Mật Ngữ] [Ly Thương Chi Tuyết]: Nhưng một người hầu cũng được, thế nào, có muốn làm không?
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ }) O7 B5 U+ `$ q
©2019 Kites.vn | * W4 w( h* S$ y$ a) BAll rights reserved
Người -------------------- Hầu--------------------!
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 t2 |5 l$ k9 d' f& M1 q/ n6 O3 z
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 S9 o( F2 Y" |  n! O8 p
Hồng Phi trước nay ở trong trò chơi muốn gió được gió muốn mưa được mưa, bất kể lúc nào cũng có người chơi muốn kết bạn với cô, cô đi đến đâu cũng có người muốn mời cô vào tổ đội, ai cũng gọi cô là Hồng Phi đại nhân, Hồng Phi nữ thần... vậy mà giờ lại có người kiêu ngạo nói với cô, muốn cô làm người hầu của anh ta?!
©2019 Kites.vn | # C' J" C: L: a6 JAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 W  c& m  k3 v% \# d6 YAll rights reserved
Đủ rồi, tuy hiện giờ cô, Hồng Phi, đang dùng ID phụ là Ưu Thương Tiểu Điểu chỉ mới cấp 40, nhưng danh dự vẫn còn, kiêu ngạo vẫn còn, làm sao có thể đồng ý?
©2019 Kites.vn | All rights reserved& D4 L7 \( u% V- @1 l  ^' b
©2019 Kites.vn | All rights reserved' q' y9 \) M3 A6 Y9 z# F6 b
Cho nên, cô cực kỳ dứt khoát gõ xuống hai chữ: Từ chối!
- h1 o0 U, ~% e7 u. ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 l; H' r2 Z: |, B% e
Nhưng cô chưa kịp Enter thì hai trong ba ác ma trong phòng là lão Đại, lão Tam đột nhiên lôi cô ra khỏi phòng. Mà lão Nhị thì ngồi xuống chỗ cô vừa đứng lên, cô nàng cười cười rồi tìm mọi cách để đổi cái tên Ưu Thương Tiểu Điểu thành Ưu Thương Điểu Thỉ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 V0 O) U+ \: `, G9 N6 d3 D( F$ ?' b
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ X, s- q. A& O+ D
"Gì thế, mình đang bận, đừng làm phiền mình chơi game."
©2019 Kites.vn | ' {. S+ s( ^' ~5 ?0 i6 _: CAll rights reserved
- y* A: ^# @4 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Im, trò chơi quan trọng bằng chuyện hôn nhân đại sự sao?"
! j' C( l7 a$ R' f( L' A* U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) W" w& g4 K% b& v1 d
"Hôn thân đại sự?" Hồng Phi vô cùng ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra thế này?
3 B1 G8 [, @9 w5 T2 c0 {" j  m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! A/ t) D! x0 z5 nAll rights reserved
"Ra ngoài là biết."
©2019 Kites.vn | ) d$ B6 c' c! G: {$ JAll rights reserved
©2019 Kites.vn |   H; ~* C& E. K$ h7 y3 Z9 EAll rights reserved
Hồng Phi vừa đẩy cửa phòng ra đã nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài ban công, phía dưới lầu chói lóa ánh đèn huỳnh quang nhưng cô vẫn có thể thấy có một sinh vật giống đực đang cầm đàn Ghi-ta điện tử diễn tấu một khúc nhạc gì đó.
©2019 Kites.vn | 1 ]6 ^! r2 }1 M7 e5 L% \6 RAll rights reserved
8 L1 m# p6 P% }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Người kia thấy Hồng Phi bước ra cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó nở nụ cười tươi rói khoe hàm răng trắng tinh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 j$ t1 l5 V# L. T' T
! V4 v. ]7 b4 v6 O& J* p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vài giây sau, Hồng Phi đã nhận ra giai điệu của khúc nhạc ấy.
! T# ~, V' j: J9 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  ]& Z5 T; |+ i; a4 C6 R; w- _
Là Canon.
' h: R$ q4 ?4 H6 {" B) U9 a" W©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: S; }; L' @1 t" i
Nhớ hôm kỷ niệm ngày thành lập trường, cô từng dùng đàn vi-ô-lông trình diễn một khúc nhạc Canon vô cùng du dương đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhờ thế số vệ tinh vây quanh cô tăng lên đáng kể, tuy nhiên bất cứ người nào mở lời cô cũng đều từ chối, hiện giờ người kia dùng đàn Ghi-ta điện diễn tấu Canon dưới lầu, lại còn biến tấu theo dạng Rock 'n' Roll nữa, chẳng lẽ là...
* J" p" I5 U, U6 _- T/ d©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 l  U. `4 E) D5 i! M! k/ t. FAll rights reserved
"Này" Hồng Phi không kềm được lên tiếng hỏi: "Đến đây đá quán (*) à?"
$ ^' |9 V9 Y" N6 @+ O( L©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | * ]5 T1 Z) X* t$ d5 _8 UAll rights reserved
(*) ý chỉ khiêu khích, muốn thi đấu.
©2019 Kites.vn | & P' a5 }# S5 j0 j* n4 l7 MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ a. u1 i! Q: e7 W
Lão Đại và lão Tam đứng bên cạnh nghe thấy Hồng Phi nói thế muốn rớt hai mắt xuống đất, cái con bé này mắt để đâu thế này, người ta rõ ràng đến theo đuổi mà nghĩ gì thế không biết.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 C4 N( ^& j/ b1 I0 }
: ?' L9 J  E; Y' b- w. f: a# Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Ừm..." Nam sinh đứng dưới lầu nghe cô nói vậy rõ ràng có chút bất ngờ, nhưng sau đó lập tức bình thường lại rồi cười hì hì nói: "Cũng có thể là thế... Chúng ta đấu một lần thế nào? Nếu mình thắng, cậu phải làm bạn gái của mình."
©2019 Kites.vn | 5 \$ I5 C+ j8 O) }3 p9 o( SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 B" m6 S: H% Q% q7 V8 C8 i) Y
Anh chàng vừa dứt lời, bất kể là người đứng xem ở dưới lầu hay bên trên đều nhìn chằm chằm vào hai nhân vật chính.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ K% O8 h/ {6 F& I* l* N
©2019 Kites.vn | 2 `2 Y. ~8 o5 c+ W) X/ ?+ q. wAll rights reserved
Hồng Phi đỏ mặt, mọi người cứ nghĩ là cô xấu hổ nào ngờ đột nhiên nghe tiếng cô tức giận nói: "Đấu thì đấu, tôi sợ anh sao?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved; @& l) F3 z, W
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 j, a! O: w( B1 Y* y) q
Cô vừa nói vừa chạy nhanh vào phòng lấy ra cây đàn vi-ô-lông, rồi nhìn xuống dưới lầu nói tiếp: "Canon phải không? Rock 'n' Roll phải không? Tới đi."
©2019 Kites.vn | All rights reserved! O+ {- y7 o" U: g
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 u; Y; P( k4 M, a2 {* I
Âm nhạc lại vang lên, có điều lần này giai điệu phát ra từ đàn vi-ô-lông. Hồng Phi kéo đàn rất nhanh, đôi tay nhỏ nhắn lướt nhanh trên dây đàn, cô đã nhắm mắt lại như đang chìm vào trong thế giới âm nhạc của riêng mình.
©2019 Kites.vn | / K$ y! K. U- c: J7 ]All rights reserved
" Q+ ?1 k% _% B; n/ ]) s7 }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Người nọ nhìn Hồng Phi kéo đàn đến mê mẩn, mãi đến khi cô kết thúc một đoạn, anh chàng mới ôm đàn ghi-ta điện lên và cùng hợp tấu.
; o5 N6 m9 L& C! F: e5 \& U©2019 Kites.vn | All rights reserved
) h6 Y4 m3 ^9 U% z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Giai điệu réo rắt da diết đi vào lòng người khiến các vị khán giả vốn chỉ đến xem náo nhiệt nay lại đắm chìm mê say, đến khi khúc nhạc kết thúc mọi người mới bừng tĩnh vỗ tay hoan hô, Hồng Phi cũng mở mắt ra.
% x2 U: g$ E4 ?- W4 g" j©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ E. `2 V' A( [: d. U& }/ ?9 Z
"Thứ nhất: sai 2 nốt, thứ hai: thiếu một nốt. Xem ra, anh thua rồi."
©2019 Kites.vn | % V+ {- X3 j5 H. L  r( cAll rights reserved
; s, ~+ _& g+ Q2 x2 N# K4 Q- m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Người nọ thấy Hồng Phi chỉ ra thiếu sót của mình cũng không tức giận mà vẫn ung dung ngắm nhìn cô, Hồng Phi vốn có chút tức giận nhưng thấy đôi mắt thâm thúy như sao xa kia trong lòng lại cảm thấy có chút xúc động.
©2019 Kites.vn | / ]/ Q# \! ]" i) KAll rights reserved
©2019 Kites.vn | / h& }9 \! B+ r& j' SAll rights reserved
Cô suy nghĩ một lúc khẽ cười hỏi: "Này, anh thích tôi từ lúc nào thế?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved& w% x9 L2 J0 f
©2019 Kites.vn | All rights reserved: F# W; v/ b# u
Cô không ngốc, người này rõ ràng đến tán tỉnh cô làm sao cô lại không nhận ra được? Chẳng qua vẻ mặt anh chàng đó cứ tươi cười bỡn cợt khiến cô không nhìn thấu được suy nghĩ của hắn mà thôi.
! F4 g/ \6 y, l% Y, T; D) L©2019 Kites.vn | All rights reserved
' R( b+ U' r$ U9 j; X5 C©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Năm ngoái, đêm dạ hội liên hoan dịp tết âm lịch."
©2019 Kites.vn | : R$ `! d: W' ^9 I! ?All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 Y* P( {5 [' V( {  xAll rights reserved
Năm ngoái? Dạ hội liên hoan tết âm lịch? Hồng Phi nhíu mày ngẫm nghĩ...
- v7 m0 L/ d' \2 N6 J* G/ A  \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, N! g" t( O4 ~' d" H4 c, r
Đột nhiên cô rùng mình một cái, nụ cười trên khóe môi chợt đông cứng lại.
# c0 I+ g" h1 A# ~3 M©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " O- b7 Q) {( L& K, v' RAll rights reserved
Lần dạ hội đó phòng của cô có diễn một trích đoạn trong vở Hồng Lâu Mộng. Mà cô là người xinh đẹp nhất phòng nên bị ba ác ma kia bắt đóng vai Lưu bà bà...
8 f1 h% U$ [- j, u2 K6 G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 h6 ~5 A0 A4 `+ B& M: g8 dAll rights reserved
"Hừ, quả nhiên là đến đá quán!"
& \9 d% a9 ]7 N# U1 d+ z* o, S& l©2019 Kites.vn | All rights reserved
* Z3 o) P8 ^  T8 k7 p2 a©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Rầm ----"
  e; n8 @2 z  A©2019 Kites.vn | All rights reserved
; f5 d& V0 [' {" p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi đi nhanh vào phòng đóng sập cửa lại.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. V2 l4 J: Q9 L# e) K: w* L
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 L3 y: Z2 x  z: u) g  d
Nữ chính đi rồi không còn phim để xem nữa, các khán giả bên dưới ngoan ngoãn ai về nhà nấy.
©2019 Kites.vn | ' B. s$ j, V: x2 v( lAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 b% X# I% J2 r! o; o/ S# DAll rights reserved
"Được rồi được rồi, tắt đèn pin đi, chói mắt quá."
: x. I5 s. @& X( j& i. t: m©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 f5 g5 S5 Q% K5 [6 g* o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ánh sáng màu trắng được chiếu lên tạo không khí như đang diễn trên sân khấu thật ra chỉ là ánh sáng từ đèn pin...
* o0 _0 T- g/ P' @4 B3 s6 Y  |©2019 Kites.vn | All rights reserved
* @; D5 L0 g5 x* M- B©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Lão Đại."
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 x9 u( `9 [* x
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 |$ [( ]* L& h' Z
Lúc này bỗng có vài người chui ra từ trong bụi hoa gần đấy, rồi đi về phía anh chàng kia.
©2019 Kites.vn | 1 P' B7 E' E; U$ E& }: VAll rights reserved
' _$ \4 a4 ^$ Z% D©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Sao không nói với cô ấy anh mới học ghi-ta được một tháng? Thời gian ngắn vậy mà đạt đến trình độ này cũng không tồi đâu nha."
©2019 Kites.vn | All rights reserved& C6 R% ?1 ^2 j( ]7 S% N
) `6 G+ r: e8 f& v% B+ A©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Thua là thua, tìm cớ chẳng nhẽ đỡ xấu hổ hơn sao?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 G* o" ]" _2 q! l& \0 K! W
©2019 Kites.vn | # S/ d9 e3 l& l' \! J. gAll rights reserved
Không không, một chút cũng không, để bán được món hàng tồn kho này thì có xấu hổ một chút cũng chẳng sau.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( V! n8 ~. M$ g* s! h7 `. V+ E; _
©2019 Kites.vn | 7 H( g# F3 Y- [$ F8 d6 V0 C" M7 ?All rights reserved
Chàng trai này chính là người nổi tiếng đẹp trai nhất khoa kiến trúc, nhưng anh ta không muốn tìm bạn gái thì thôi lại còn gây trở ngại cực kỳ nghiêm trọng đến sự nghiệp tìm bạn gái của ba người ở cùng phòng. Thật ra anh ta cũng không có cướp người yêu hay mấy chuyện đại loại thế, lúc nào anh ta cũng bất thình lình xuất hiện ở địa điểm mấy người bạn của mình hẹn hò, hơn nữa còn đặc biệt "không cẩn thận" thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó còn làm ra vẻ đau khổ, buồn bã... mà sự đau khổ đó rơi vào mắt những cô bạn kia, khiến bọn họ liên tưởng đến chuyện anh chàng đẹp trai như vậy mà tại sao không có bạn gái, câu trả lời chính là xu hướng tính dục của anh ta không bình thường, anh ta thích con trai, và ánh mắt ai oán đó còn nói lên rằng các cô đã đoạt lấy... à ưm... đoạt lấy người yêu của anh ta. Ở thời đại này, BL đã quá phổ biến, các cô thà cô đơn chứ không muốn xen vào giữa một đôi BL, vì thế, tốt nhất trăm phương ngàn kế tác hợp cho bọn họ thì hơn... Orz ~~~
©2019 Kites.vn | 3 ~* {; Q7 Y+ J& y8 @) }& R) d0 RAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 g4 ~* i2 n) ^4 QAll rights reserved
Cho nên, khi ba người bọn họ vừa biết tên biến thái kia bắt đầu thích một người thiếu điều muốn đốt pháo ăn mừng, có điều hành động tán tỉnh lãng mạng như vậy mà còn hỏng thật khiến bọn họ đau lòng muốn khóc.
©2019 Kites.vn | $ `' n% d& m; L* \8 eAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) G7 b- Q7 G6 A9 z5 M3 C3 G& W
"Đi thôi."
  i" o* M: P* c+ j©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) Y  p) \$ q6 w+ J
"Lão đại, bỏ cuộc sao?"
©2019 Kites.vn | # b* v  ^0 E& f5 d8 V2 XAll rights reserved
$ `" _* z5 R# k©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Ai bảo? Cô nàng khó giải quyết như vậy mới thú vị."
©2019 Kites.vn | ( R2 N+ \$ s+ z3 _+ }& O* ?3 AAll rights reserved
©2019 Kites.vn | % ]& e6 L' K: c7 @0 n& q# V  v8 I3 PAll rights reserved
***
6 n3 O% Y# P% Q; W8 A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 s9 x0 D" E0 D; ^) L! x+ E. fAll rights reserved
Hồng Phi vừa đi về phía máy vi tính vừa nghĩ không biết không trả lời Ly Thương Chi Tuyết anh ta có nghĩ mình bị ngắt mạng không?
©2019 Kites.vn | 7 B) W1 e, e/ ?+ H: b( NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: W5 r; L; s+ Y3 G; p9 f: Y
Nhưng khi cô ngồi xuống nhìn vào khung cảnh non xanh bước biết, phong cảnh đẹp như tranh vẻ, áo trắng bay bay vô cùng xinh đẹp thì suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) G% U* G" q+ a
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 M/ q/ e1 H4 N- Z. c9 n
Bởi vì phía trên cái tên Ưu Thương Tiểu Điểu lại xuất hiện thêm một hàng chữ, chính là: Người hầu của Ly Thương Chi Tuyết !!!
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 h& |7 ?0 R5 G1 O* A7 F
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ U* ^0 x% [$ F% b
Trò chơi Thiên Địa này không chỉ có hệ thống phu thê mà còn có hệ thống chủ tớ. Vợ chồng cùng luyện cấp thì sẽ được thêm 10% điểm kinh nghiệm, còn chủ tớ cùng luyện cấp thì người hầu không được gì hết, còn chủ nhân thì được thêm 20% điểm kinh nghiệm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 e* I$ B( N6 l2 D7 S8 ?' s
- f4 _6 N3 v& s4 N- \9 m+ y( j©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cái quái gì thế này??? Cô mới ra ngoài chưa được 10' tại sao lại trở thành người hầu của người khác rồi, chuyện này làm sao cô chấp nhận nổi đây?
©2019 Kites.vn | All rights reserved  v( `- V# }8 ?+ ]) Y; S
7 F3 U, i+ ?% S" S+ i©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Là - ai! Là - ai !!!!!!!"
" Q% v4 e4 \7 L3 e+ g; r* a©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 T( [3 J1 {5 i& D4 K( c
Hồng Phi tức giận gào lên.
©2019 Kites.vn | + g' t, Z+ Q7 }8 o6 s# BAll rights reserved
/ ]( `  T  n" M/ [5 P2 }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trong phòng chỉ có lão Nhị ban nãy không ra ngoài, dĩ nhiên không cần đoán tiếp nữa.
©2019 Kites.vn | . w! s/ U0 T( e5 _All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 p) }7 R# F* u
"Lão Tứ..."
©2019 Kites.vn | * K5 g9 S' e! B- tAll rights reserved
% Q3 E2 h7 n' I/ x©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Mình đối xử với cậu không tệ... Tại sao??? Tại sao lại hại mình 55555 ( = huhuhuhuhu)"
©2019 Kites.vn | . \+ X' q3 U4 B3 KAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% f7 q  s. Y0 ^* N
"Ai bảo trò chơi này không cho đổi tên, mình chỉ định đổi tên cậu thành Ưu Thương Điểu Thỉ nhưng tìm mãi không thấy chỗ đổi tên thì thấy có thông báo kia..."
©2019 Kites.vn | All rights reserved: q$ {# R# v' p/ N, Z2 |% X
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 S& j5 P% ^/ }0 U, M. j( C) N
"Mình mặc kệ, danh dự của mình, kiêu ngạo của mình, trả lại cho mình nhanh lên !!!!!"
+ j: R3 W/ ?# C! y" \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 Z) N. p& Y3 J6 hAll rights reserved
"Lão Tứ." Lão Đại thấy tình hình căng thẳng lập tức bước ra hòa giải, "Ly Thương Chi Tuyết là cao thủ đứng hạng nhất trong bảng xếp hạng nha! Làm người hầu của anh ta so với làm vợ của Thiên Hạ Huyền Ca cũng vậy thôi, huống chi đây chỉ là ID phụ, không chừng nhờ thế cậu lại quyết rũ được Ly Thương Chi Tuyết, như vậy thì kế hoạch trả thù có hi vọng rồi."
©2019 Kites.vn | # ?4 R$ z5 e$ vAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ( r" ]( s0 I8 k# M+ aAll rights reserved
"Thật sao?"
- {" o6 c7 J$ |* y% ~6 @: A1 @" k©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- z6 E$ X5 I; Y
Hồng Phi bình tĩnh lại, hai mắt ngấn lệ như con mèo nhỏ vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm lão Đại.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 x9 @( b# z5 v) `" x
7 S" m* p; h( k8 U5 x$ c7 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Thật mà." Cô bạn kia trả lời chắc như đinh đóng cột nhưng trong lòng lại thầm than không xong rồi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; |+ K" s( T' V: N$ r1 \0 V
©2019 Kites.vn | All rights reserved) c' u+ q8 _+ t6 U
"Ừ, người hầu thì người hầu..." Cuối cùng Hồng Phi cũng phải chấp nhận sự thật. "Nhưng mà..." cô chỉ vào lão Nhị, "Sau này cậu không được bắt nạt mình, không được ngược đãi mình, không được mắng chửi mình, chỉ có mình được bắt nạt, được sai bảo, được ngược đãi cậu thôi."
$ L+ ^. i* }& g0 u7 Y/ G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn |   Z+ J+ A2 A: |9 I3 CAll rights reserved
Ly Thương Chi Tuyết cứ như rất bận rộn, sau khi cho Hồng Phi trở thành người hầu cũng đăng xuất, cho nên khi Hồng Phi "thật" ngồi lại vào máy vi tính thì anh ta đã biến mất từ lâu rồi, như thế cũng tốt, Hồng Phi đỡ phải xấu hổ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 }1 O3 U: w; a0 e9 S' g8 c
©2019 Kites.vn | All rights reserved( R% Z% _1 z1 n5 c- ^5 ]
Giữa trưa hôm sau, theo kinh nghiệm của Hồng Phi, Ly Thương Chi Tuyết rất ít khi chơi game vào buổi trưa nên cô mới len lén vào. Nhưng không ngờ khi cô vừa đăng nhập, trước mặt đã hiện ra một tin nhắn.
/ R* b: [' H$ h* S2 A6 s1 \' d4 M©2019 Kites.vn | All rights reserved
% R$ K" _9 H8 D$ Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Đến đây, có quà tặng cô."
$ P7 }- X6 R) l' d( p" D©2019 Kites.vn | All rights reserved
2 L( j# ]# r  m4 J# n# J6 G. ?$ B©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Trong túi hàng của cô có Hảo Hữu Truyền Tống Trục không, cho cô 100 cái đấy."
©2019 Kites.vn | All rights reserved! ?& K+ ^5 p6 J, ]% H
©2019 Kites.vn | All rights reserved- |, ~7 s% W* }7 e( t
Ký tên: Ly Thương Chi Tuyết.
3 e% ~3 {( D) }, {' C7 b& l0 n©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , m9 v6 j2 \8 j; O& D: D1 q# [( GAll rights reserved
Cái gì nữa đây? Hồng Phi tức giận dùng ánh mắt bắn lửa điện về phía lão Nhị.
©2019 Kites.vn | 7 w0 Y1 j9 s0 J6 w& P: cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ J% k5 d8 j4 M2 W2 H
Lão Nhị đang ngồi trong phòng cắt móng tay trông thấy ánh mắt muốn giết người của Hồng Phi, lập tức chạy đến trước mặt cô dùng dùng vẻ mặt nịnh nọt nói: "Tiểu Phi Phi ~~~ Đừng nhìn mình như thế mà, hai người hiện giờ thân thiết như vậy, cậu dùng nhan sắc của mình quyến rũ anh ta đi..."
©2019 Kites.vn | 7 q7 M9 P: f- G$ ?, E0 y5 S$ V4 pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 ^4 J: J' k+ c9 P  zAll rights reserved
Hồng Phi tức giận đáp: "Anh ta không biết mình trông thế nào."
' @$ f, C( K1 |©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 T- D3 ]- U6 C( ~
"Vậy thì dùng giọng nói ngọt ngào như chim hoàng anh của cậu quyến rũ anh ta."
©2019 Kites.vn | All rights reserved' q: U/ E4 M# Z' _
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ R1 }* Z; x' \4 `% S' z3 S
"Trước giờ chưa từng nói chuyện."
©2019 Kites.vn | All rights reserved. w3 @, v6 D! q
©2019 Kites.vn | + c- D5 V& P" F0 uAll rights reserved
"Ặc... vậy thì dùng khí chất vương thụ của cậu bắt lấy hắn!"
2 u4 @3 E; C; W, o©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 H9 b7 ~# a8 n
"Biến!" Hồng Phi tung cước đá lão Nhị bay đi, cô vừa bực vừa buồn cười nói: "Cậu mới là vương thụ, cả nhà cậu đều là vương thụ!"

©2019 Kites.vn | / \, Z0 U- t3 q% s6 Q: i' j! h/ bAll rights reserved
Canon in D ver Rock n Roll
8 Z- G3 J( g; e! ?2 M, r©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 G; B) h* T1 ~5 i1 XAll rights reserved
http://www.youtube.com/watch?v=pjiOXTv6xVY
©2019 Kites.vn | 9 Q6 _2 I: |" G) i" P$ m. g+ nAll rights reserved
©2019 Kites.vn | $ q( \9 b) {6 DAll rights reserved
Nhưng mình lại thích bản hòa tấu thế này hơn:
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 A1 T6 {9 J+ M3 E4 Y" j) x6 U
©2019 Kites.vn | All rights reserved& G$ a  O9 l' e, S9 n
http://www.youtube.com/watch?v=QMygzVZCZO8
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2013 18:29:13 | Xem tất
Chương 10:
3 c+ [- F/ Z- D5 ]1 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
: n- x$ ]" Y1 D* O' n4 l©2019 Kites.vn | All rights reserved
Editor: Hina

7 K. o  }" G  t. Q: d9 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% F% v/ \( j: f7 l. i- e

©2019 Kites.vn | 7 T- _! q0 @! LAll rights reserved
Vì đã trở thành người hầu của đại thần nên trong danh sách hảo hữu của Hồng Phi, cái tên Ly Thương Chi Tuyết nhảy lên hàng đầu tiên - Vì anh ta là chủ nhân của cô, vĩnh viễn sẽ đứng vị trí thứ nhất, Orz ~~
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 n+ E% `3 ^4 Y# i) R+ l
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 k! F2 i0 B% V( s, |% e
Có lẽ sau khi nhận người hầu, tâm trạng của Ly Thương Chi Tuyết tốt lắm, nên khi Hồng Phi sử dụng Hảo Hữu Truyền Tống Quyển Trục bay đến thì thấy anh ta không có luyện cấp mà chỉ đứng một chỗ ngắm cảnh.
©2019 Kites.vn | $ Q/ s: X7 j/ k" s& U9 x5 v! lAll rights reserved
©2019 Kites.vn | : t  Z2 e; Z1 G" A: `All rights reserved
Anh ta thấy Hồng Phi xuất hiện lập tức gửi tin nhắn.
©2019 Kites.vn | + L5 b1 f" n) tAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& T" o  j) ?: K1 n9 e: K
[Ly Thương Chi Tuyết]: Đi theo tôi.
©2019 Kites.vn | 7 d7 X  g4 S/ q( z# e! sAll rights reserved
. T- ^( K  r0 m3 B©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Ừ.
, W* V, ]( C2 R5 G( N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' [* t% Q$ ?' }! y
[Ly Thương Chi Tuyết]: (icon tươi cười) Cô là người hầu của tôi, lẽ ra lúc này phải nói là: Chủ nhân ngài tìm tôi có chuyện gì không chứ.
/ h' B" N6 N; U* S$ D2 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ i7 g5 M$ D9 |0 g5 J* e
Hồng Phi lại muốn nổi điên nhưng ngay lập tức bị lão Đại ấn xuống.
; k" j6 W6 t& f) r- p/ y! ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
' e, L/ {& W( B8 s' o©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Xem anh ta tặng cậu cái gì đã."
4 X+ q+ Y  d7 E' A) M+ H& T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! I, S5 T6 p( _- n. ?All rights reserved
Vì thế -----
©2019 Kites.vn | % L7 H7 ^* ~/ f2 z4 \( p. @8 `All rights reserved
/ l0 j0 ]- h  Y" K1 w©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: (icon ngạc nhiên) Dạ chủ nhân ngài gọi tôi có chuyện gì không?
5 h' u! d, i. y5 J©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, p% ^- K/ S# U& `
Lần này Ly Thương Chi Tuyết không trêu cô nữa mà gửi một tin nhắn [Mật Ngữ] bảo cô đừng lên tiếng nữa.
©2019 Kites.vn | 9 L3 Z# V9 A6 K5 S  p: bAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 v7 H  e( m2 A* a2 O3 E  l
Tuy không hiểu chuyện gì nhưng cô biết Ly Thương Chi Tuyết không phải người thích trêu đùa quá đáng nên Hồng Phi cũng im lặng làm theo lời anh.
: O6 L  R1 R  D/ v4 F7 x: y©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 N8 a' m+ \- g* n6 S) m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vì buồn chán không có chuyện gì làm nên Hồng Phi bắt đầu quan sát bốn phía, đây là tầng tám của Thiên Long Bát Bộ, ở đây ngoài Ly Thương Chi Tuyết còn có ba người nữa. Bọn họ đều ở khu vực hẻo lánh phía Đông, đó là địa bàn của Dung Nham Nhiêm Công, một loại quái cấp 71. Mà lúc này, ở vùng trung tâm của bọn quái đấy có người đang không ngừng dùng cung tên tấn công vào chúng, một mũi lại một mũi, lực sát thương lớn vô cùng nhưng không phải là kỹ năng quần công. Tim cô khẽ đập mạnh một cái, bởi vì cô nhận ra người đó, chính là Thiên Hạ Huyền Ca.
©2019 Kites.vn | % H/ W# s/ G, v3 a: `% SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - M, S9 Q1 D5 _All rights reserved
Hồng Phi vừa định hỏi Ly Thương Chi Tuyết sao lại bảo cô đến đây thì có tin nhắn của Ly Thương Chi Tuyết gửi đến.
©2019 Kites.vn | ( A, {+ {" J0 o6 ?4 VAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, E2 v) [. |9 \4 N9 F
[Mật Ngữ] [Ly Thương Chi Tuyết]: Cô ở đây đợi tôi một chút, không được lên tiếng.
©2019 Kites.vn | 7 X3 f: [7 w9 \" xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 T. ?1 ]/ X$ r, ~  I
[Mật Ngữ] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Ừ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ h4 D  n: _0 @6 V5 ]0 s
©2019 Kites.vn | 3 _  I  Z( r7 g" MAll rights reserved
Ly Thương Chi Tuyết gửi cho cô một tin nhắn như thế rồi lại im lặng, Hồng Phi không có chuyện gì làm lại tiếp tục quan sát Thiên Hạ Huyền Ca.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' [! |! L6 N) i* b( E- V
% u+ h+ W% ?; {  I, O$ T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Khoảng một phút sau, đột nhiên tốc độ công kích của Thiên Hạ Huyền Ca chậm lại, thêm 30s nữa thì hoàn toàn dừng hẳn, nhân vật của anh ta cứ đứng yên một chỗ mặc cho Dung Nham Nhiêm Công không ngừng tấn công. Thiên Hạ Huyền Ca quả không hổ danh đệ nhất PK của trò chơi, đòn tấn công của anh ta không những có chỉ số sát thương cao mà độ nhanh nhẹn và tránh né cũng không kém, tuy đám quái vật đang bao vây có đến trên mười con nhưng số đòn tấn công chạm được vào anh ta rất ít.
2 E! A6 ?6 s) C. a©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" T( j  f, ^/ k1 W+ X/ e
Tuy nhiên, dù độ tránh né cao mà bị quái đánh không tiếp máu cũng không thể trụ được bao lâu, khoảng 5' sau, Thiên Hạ Huyền Ca chỉ còn lại một tia máu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) Q! t$ H0 d( u2 f! A
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 d" L4 D# e- p  p
Hồng Phi thấy thế càng cười tươi hơn, cô có thể thấy Thiên Hạ Huyền Ca bị quái giết ngay trước mặt thật là một chuyện cực kỳ vui sướng.
  v; v$ a- N7 d( W4 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. S2 [1 V3 a6 e: S# V: R1 S
Có điều, Thiên Hạ Huyền Ca dĩ nhiên sẽ không để mình chết một cách lãng xẹt như vậy nên anh ta thoát game ngay sau đó.
©2019 Kites.vn | 0 x2 \8 `% K" C% u) yAll rights reserved
& C- F" {( {5 F: k6 [, W©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Ly Thương Chi Tuyết]: Thế nào? Thích không?
©2019 Kites.vn | 7 G! s" h9 r5 A! JAll rights reserved
8 M  q# W4 C9 Q' E" T1 b* `9 P( H) o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đột nhiên vị đại thần của chúng ta lên tiếng rất đúng lúc.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 D( {6 y' n  F3 A( \
  s8 {2 r* `/ t* n" P©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Ặc, là anh làm anh ta phải đăng xuất?
©2019 Kites.vn |   P% q- ^$ r% k& J& f' R4 mAll rights reserved
©2019 Kites.vn | $ X7 g' X4 ?9 f; }1 Y) m" q8 qAll rights reserved
[Ly Thương Chi Tuyết]: Là tự anh ta làm.
©2019 Kites.vn | 8 O/ Q% ~7 `$ X7 eAll rights reserved
0 n0 [0 o5 ?! w% f9 P$ m% S5 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Không thể nào, sao lại thế được?
©2019 Kites.vn | - {* m7 t( E1 D+ CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' F  h7 _( d$ o! L& v. b8 l
[Ly Thương Chi Tuyết ]: Cô đoán thử xem?
©2019 Kites.vn | ! M; x0 `1 @0 g& T! G6 L: |, uAll rights reserved
6 J; B: c9 }5 A" a9 J* [% x& C©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu ]: Trộm ID?
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 o! t! f! V' C* T% R9 @
. G* ^5 [; B: o; e" C, A©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Ly Thương Chi Tuyết ]: Chủ nhân của cô là người như vậy sao?
©2019 Kites.vn | / E! b7 z. v$ @( H* d" wAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  C/ ]$ ^  S% k
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Ặc. Dạ! Chủ nhân thiên thu vạn tuế, thống nhất gian hồ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, f( w0 M5 d, l: Y/ X. W: u" c
. b: i( T4 V; f©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Ly Thương Chi Tuyết]: (icon khẽ cười) Tôi lập một ID phụ và kết bạn với anh ta.
©2019 Kites.vn | 4 p5 [4 X+ p. W1 E" S% CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# @1 e3 @" _4 V; L+ F0 J7 v  \6 X
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Anh ta sẽ không đồng ý đâu.
6 b( M. n% M+ M# O©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ P" v( C  n) Z. k/ o1 j; e' oAll rights reserved
[Ly Thương Chi Tuyết]: Đương nhiên, nhưng anh không ngừng gửi đề nghị kết bạn với hắn.
©2019 Kites.vn | 9 H7 S+ Q' a7 }( R( j3 {) @& \All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. v7 B3 [* P4 s; i
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Anh ta từ chối chỉ tốn 1s, còn anh kết bạn với anh ta phải tốn đến 10s, không ảnh hưởng được gì đâu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; s; r8 |& r# A* g1 }- C( C
8 x3 ?) L1 r' q5 \  ^, P5 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Ly Thương Chi Tuyết]: Có thứ gọi là auto mà.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! @4 E7 n7 f$ L- u# T
. Q$ Q* C1 W4 @( {% R8 X! C- n©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: **** ?
©2019 Kites.vn | 9 n# p  K3 j# n' f! Y% n1 g# gAll rights reserved
©2019 Kites.vn | / B( d5 P, _' @5 f; k, C0 y% P5 ^3 VAll rights reserved
Đây là sự khác biệt giữa chủ nhân và người hầu sao T_T. Chủ nhân có thể gõ ra được, còn người hầu lại không T_T
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 E% l& p, P5 l* W- Y+ ?
©2019 Kites.vn | 9 j9 u, V  r; H4 v, N0 f% j0 G8 bAll rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: a(u)to? Sao tôi không gõ được bình thường như anh?
* |$ ?$ K. J4 g+ ~8 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & i1 J" z9 j9 c& i/ n( p1 JAll rights reserved
[Ly Thương Chi Tuyết]: Anh sửa lại chương trình một chút.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 D& w" Y4 q- b% `# J
©2019 Kites.vn | All rights reserved) X7 a% z- j9 Y; N( j4 t
Thật là trâu bò, vì muốn ép một người logout mà tự viết hẳn một chương trình auto...
7 D# i0 {/ I3 h  ^0 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' L% ~2 G* @. s% L/ Z5 B6 t
[Ly Thương Chi Tuyết]: Chỉ vài chuỗi kí tự thôi mà, có tốn bao nhiêu thời gian đâu.
©2019 Kites.vn | 4 E( D) z, g. {+ ~$ v4 B/ VAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" Y& x( H' x& x; `" p8 A" R
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: -0-!!
©2019 Kites.vn | All rights reserved  d8 @) l4 @8 E
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ [1 \: J) e5 b/ i% \
[Ly Thương Chi Tuyết]: (lại icon tươi cười) sao vậy? Ngưỡng mộ tôi à? Làm người hầu của tôi sẽ không làm bản thân của cô bị hạ thấp đâu.
©2019 Kites.vn | 0 V3 w# M9 z8 r% nAll rights reserved
" V; V! n/ {* P4 m& E5 k©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Dạ sẽ không hạ thấp...
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 l7 H' K) p) r( d; J7 E
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ s3 n. d0 y+ e
[Ly Thương Chi Tuyết]: Trong lòng không thật sự nghĩ thế thì thôi. Chờ một lát, còn một vở kịch hay cho cô xem nữa.
©2019 Kites.vn |   r( ?6 l9 ?  [5 b2 H8 u9 h1 `% nAll rights reserved
©2019 Kites.vn | " p& S  r% f, v4 [# C; zAll rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: ???
©2019 Kites.vn | 0 f* Z5 G7 ~2 W  v% {, CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, @- W; K& M1 u8 H' y4 @8 j2 P
[Ly Thương Chi Tuyết]: Chờ tí.
©2019 Kites.vn | ( q0 o5 O8 A0 {) tAll rights reserved
/ i+ u0 q: Q  q( {1 q' R2 a©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi cảm thấy hứng thú với cách Ly Thương Chi Tuyết làm Thiên Hạ Huyền Ca phải thoát nên cô tiếp tục nhẫn nại ngồi chờ.
) ]: B" w$ ~1 k( f" e  t5 t% ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, }" @! m$ m2 N; d( w: J! i
Lát sau, ở phía đông xuất hiện một Võ Giả, phía sau nhân vật đó là cả một đoàn quái... và một nhân vật tên là Điên cuồng vì ai?, bang chủ của bang phái lớn nhất trong trò chơi hiện nay.
8 B# {/ T/ }: G3 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
, n# W5 h. U7 E  h, D' h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Võ Giả kia không biết cấp bao nhiêu nhưng những con quái đang ở gần công kích vào thỉnh thoảng mới trúng, đại đa số đều trượt. Điên cuồng vì ai?, một ID cấp cao của một Công Hội nổi tiếng lại cùng một bầy quái đuổi theo một Tân Nhân? Cảnh tượng này nhìn kiểu gì cũng thấy buồn cười.
4 k; ^4 P8 X9 f6 w9 ^9 b; K©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 w+ u% r" ]3 [  Q, F8 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Võ Giả kia chạy đến nơi ban nãy Thiên Hạ Huyền Ca luyện cấp đột nhiên ngừng lại, rồi bị quái vật tấn công chết. Hồng Phi dụi dụi mắt rồi nhìn lại màn hình, rõ ràng ban nãy đám quái toàn tấn công Miss, tại sao đột nhiên lại có thể giết tên người võ giả kia nhanh đến thế, không lẽ là lag?
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 }/ l' @3 i( n
©2019 Kites.vn | 0 P4 L8 _& {# l9 }- ~5 f6 SAll rights reserved
Tình huống kỳ lạ không thể giải thích được như thế này chỉ có thể quy kết vào LAG.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 W$ t2 e6 X2 @
©2019 Kites.vn | 0 {/ y5 @8 C. `9 SAll rights reserved
Hồng Phi không tiếp tục suy đoán nữa mà lại chăm chú theo dõi diễn biến tiếp theo.
©2019 Kites.vn | & o8 y4 B4 f8 g4 ?- q; B- Y6 PAll rights reserved
% _" a; q5 \  \' U; y1 R7 |, @' P©2019 Kites.vn | All rights reserved
Gã Điên Cuồng Vì Ai? thấy khu vực này ở Thiên Long Bát Bộ tầng tám không có ai thì cực kỳ thích thú, hắn không quan tâm đến tên Võ Giả Tân Nhân ban nãy nữa mà bắt đầu tập trung quái và luyện cấp.
©2019 Kites.vn | - r* J6 F: g; f( o! J1 XAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ; g1 i, t6 [+ s% I' ?) LAll rights reserved
Sau đó, ID chính của Ly Thương Chi Tuyết lại xuất hiện.
4 d3 c. i2 H2 \9 y+ {" W" S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 `1 i% [( j- l6 ~1 I( x
[Mật Ngữ] [Ly Thương Chi Tuyết]: Đi luyện cấp thôi.
* V" }4 ?6 g6 \! G: o3 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
" p6 l& e8 j# \& r3 W©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Mật Ngữ] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Ừ.
: I  m" ]7 \, s) H7 Z2 a4 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. _% Q* N3 K, S) o/ r  W" i
Cả hai đi đến khu vực Cửu Vĩ Xi Vưu, Hồng Phi chọn một góc quái vật không thể công kích đến rồi cả hai bắt đầu trò chuyện.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 h) D2 P8 b8 B  x
' B5 ^' k& c2 P$ U! \. X/ V$ P  C©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Võ Giả cấp thấp ban nãy là anh à?
6 ?1 G% d* |  J6 T3 O' t4 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& U8 p& S% S$ Q: S
[Ly Thương Chi Tuyết: Cô đoán xem?
©2019 Kites.vn | * d7 y; Z' o1 W9 AAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; T( H% A+ @# ]% f0 S0 [+ _
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Anh dẫn người kia đến là muốn hắn cướp lấy nơi luyện cấp của Thiên Hạ Huyền Ca à?
! F$ \1 I  Z" U, Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
  g2 b: @* a% X* V" o) k7 d# ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Ly Thương Chi Tuyết]: Người hầu của tôi xem ra cũng không có ngốc quá.
& w: M- H% _; ^. ]. v( A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 G3 w( U8 A. f0 ^
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Dĩ nhiên rồi, tôi còn biết tại sao anh dẫn Điên Cuồng Vì Ai? đến chứ không chọn những người khác nữa.
  K% c* u; M$ k  t) N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  ~: \; U" a3 j- P7 Z4 h. {
[Ly Thương Chi Tuyết]: Sao? Cô nói thử xem.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 A$ R' |2 V  S  |) e2 }* Z
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 n* K, i; H0 g1 F1 J
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Những người khác đến đây giành nơi luyện cấp của Thiên Hạ Huyền Ca thì sao? Anh ta vốn là người giỏi PK, chẳng nhẽ không đi cướp lại được sao? Nhưng Điên Cuồng Vì Ai? lại khác, anh ta là Hội Trưởng của Công Hội lớn nhất ở đây, cho nên Thiên Hạ Huyền Ca sẽ không dám gây chuyện, nói cách khác lần này anh ta đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
©2019 Kites.vn | % }" @* q- ?& ~* J1 m7 ^4 AAll rights reserved
( |' |+ ^" y3 Z0 r, s5 d6 G) \) t©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Ly Thương Chi Tuyết]: Cô nói đúng, mà cũng không đúng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" L" A0 y( a% @5 s, h( Q
©2019 Kites.vn | / G1 [8 T: w0 N2 v  b0 ?' F! g3 |3 RAll rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Không đúng chỗ nào?
©2019 Kites.vn | All rights reserved# _2 d2 l7 m, X: Y8 w
" D2 @& d* ?7 J) t©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Ly Thương Chi Tuyết]: Tôi dẫn Điên Cuồng Vì Ai đến đúng là giống như ý cô nói nhưng Thiên Hạ Huyền Ca là cao thủ PK nổi tiếng, nếu muốn hai người bọn họ vẫn có thể thương lượng. Theo tôi biết, số người có thể đánh thắng Thiên Hạ Huyền Ca không có bao nhiêu nhưng vẫn có.
. o2 U9 Y3 b7 e0 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: S* s* n( g" Q. f# I
Nhân vật Thiên Hạ Huyền Ca mặc dù Hồng Phi không coi ra gì nhưng cô cũng không thể phủ nhận một nửa ID đó là tâm huyết của cô. Là cô suốt đêm không ngủ nghiên cứu từng ưu khuyết điểm của các chức nghiệp khác nhau sau đó mới quyết định cho nhân vật đi theo con đường nào, là cô hao tâm tổn sức bồi dưỡng và gian nan luyện cấp mới có được nhân vật sở hữu khả năng PK cao đến vậy. Có thể nói, ID Thiên Hạ Huyền Ca này qua bàn tay của Hồng Phi đã trở thành cường giả PK độc nhất vô nhị.
. `' _& f' t, P4 a©2019 Kites.vn | All rights reserved
! L5 f4 t* q7 p/ w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô quyết định tiếp cận Ly Thương Chi Tuyết để anh thay cô báo thù thứ nhất vì ID kia có cấp bậc cao nhất, cấp 79, và thứ hai anh ta là một Pháp Sư có chỉ số công kích cao, nếu thao tác không có vấn đề cũng có cơ hội thắng Thiên Hạ Huyền Ca. Nhưng, đấy chỉ là có thể thôi. Thật ra trong lòng Hồng Phi không hề muốn có một người nào có thể chiến thắng Thiên Hạ Huyền Ca. Lòng cô đầy mâu thuẫn nửa muốn nửa không. Khi Hồng Phi còn đang mãi mê tranh đấu tư tưởng thì Ly Thương Chi Tuyết lên tiếng, dường như anh chàng đang có chút khó chịu xen lẫn mong chờ.
5 G  h$ }& O, G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' O2 k$ K& B$ r. M+ HAll rights reserved
[Ly Thương Chi Tuyết]: Sao? Không vui à?
©2019 Kites.vn | 4 ]2 k7 h- m' i' SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | . Z. C: r0 k) eAll rights reserved
Hồng Phi khá bất ngờ với sự nhạy cảm của anh chàng này, nhưng tay vẫn không ngừng gõ một chuỗi ký tự đáp lời.
©2019 Kites.vn | # {* C& E- c; SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 b1 P' L# G, s2 A  w9 e: @7 y
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Không có, ban nãy tôi nói sai rồi, dĩ nhiên vẫn còn có người thắng được Thiên Hạ Huyền Ca, ví dụ như chủ nhân đây...
©2019 Kites.vn | All rights reserved  s7 o5 g- C0 b: p4 \
©2019 Kites.vn | 1 {! O7 _; c6 @) nAll rights reserved
Cô không muốn tiếp tục nói chủ đề này nữa nên lập tức chuyển sang nịnh hót.
, Q: A0 f- C$ ?" ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
7 \7 ?& s2 r' i, J' h( b+ l& C©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Ly Thương Chi Tuyết]: Thích món quà đấy không?
' x8 `6 _! s; g©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , ^% c1 m# h. y6 M) h: |2 a) ^All rights reserved
Hồng Phi khá bất ngờ khi thấy câu nói này, anh chàng này cướp nơi Thiên Hạ Huyền Ca luyện cấp làm quà tặng cô sao?
©2019 Kites.vn | All rights reserved* o3 V. r$ x2 W$ a, o; ?
©2019 Kites.vn | All rights reserved* X$ ^, c* p; A
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Vì sao?
3 ]  U+ v$ A/ ~1 {- y! B©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & l2 M1 S3 [3 L# e! QAll rights reserved
[Ly Thương Chi Tuyết]: Cô chỉ được phép trả lời thích hoặc không thích, không được nói dối, người hầu dám lừa chủ nhân sẽ bị trừng phạt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' X0 b% M- R/ R9 O
0 g: G' x. |9 R& f) F9 s0 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trừng phạt? Ba đại ác ma trong phòng của cô vừa trông thấy hai chữ này liền ôm bụng cười to.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 U! f2 @( ?/ {1 Q
" v# F. m6 H2 H# ^$ C' D8 |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trừng phạt gì chứ? Lại còn chủ nhân với người hầu, mấy chữ này thật dễ khiến người ta suy nghĩ lệch lạc.
& T4 `6 O( p: D+ l- o9 I% \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. `4 }% g0 z! d( ^
Gương mặt Hồng Phi thoáng chốc đỏ bừng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 L& j, l! K# ]1 J& {
6 ^" x: s; D! \. y' b& J6 t3 b©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Thích...
0 {( B, b$ U! Q" z8 t9 t% L- P©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: }9 u' R1 r, V, i8 G
[Ly Thương Chi Tuyết]: Vậy thì được rồi.
3 v. n/ j4 H) j" @# v©2019 Kites.vn | All rights reserved
; m- [5 L) l0 ^5 q3 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đề tài hai người đang nói chuyện có chút mờ ám, Hồng Phi cũng không biết tại sao nói chuyện một lúc lại đi đến đây nữa, cô lại một lần nữa chuyển đề tài.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 R, R; R- V" }0 c
. c. O* F: `1 z8 k3 j©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Ban nãy ID anh dùng để thêm bạn Thiên Hạ Huyền ca là ID của anh sao?
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 @: }8 M- K& v$ X% ^' S
©2019 Kites.vn | 7 W, G' H5 _" ]All rights reserved
[Ly Thương Chi Tuyết]: Dĩ nhiên rồi.
4 U+ M+ q( l) y( Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
6 ~& i1 g, ^* w3 O3 f% o©2019 Kites.vn | All rights reserved
[ Ly Thương Chi Tuyết]: Tôi vừa lập một tài khoản phụ, tên là... Ừm là... Thiên Thượng Hồng Phi 2.
©2019 Kites.vn | : b; A% ~9 R: yAll rights reserved
$ O& X( g; A5 @/ O0 T+ }0 v©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phụt... Hồng Phi vừa uống một ngụm cà phê lại gặp phải tai ương...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-3-2013 23:00:47 | Xem tất
Ôi! Thật mừng vì bạn đã chọn truyện này để chuyển ngữ! Mình rất thích truyện này nhưng đang đọc nửa chừng thì bị ngừng mất! Vì vậy nên mình cực lực ủng hộ bạn nhá! ^^
©2019 Kites.vn | All rights reserved& c; I5 b# }- m, T) x" T, N0 e
Nhân ngày 8-3 chúc tất cả phụ nữ ngày càng xinh đẹp hơn, khỏe mạnh hơn, trẻ trung hơn, vui vẻ và mọi ngày trong năm đều được phái mạnh đối xử tử tế, lịch sự như ngày này!

Bình luận

cuối cùng cũng có người ủng hộ, mừng muốn rớt nước mắt, hic hic  Đăng lúc 8-3-2013 11:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-3-2013 23:03:28 | Xem tất
Nhảy hố nhà nàng nhá.
3 [! n2 x& U, F, w1 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ta rất thích bộ này nhưng lười nhai cv võng du, chờ nàng edit
©2019 Kites.vn | All rights reserved- P3 K& d1 o; }" q
Mà tốc độ post thật khủng khiếp

Bình luận

gặp bạn mèo hí hí hí  Đăng lúc 13-3-2013 11:25 PM
gặp bạn mèo hí hí hí  Đăng lúc 13-3-2013 11:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-3-2013 23:28:33 | Xem tất
thật khủng khiếp, 10 chương/ngày, khâm phục bạn quá đi
©2019 Kites.vn | All rights reserved. _* q/ Y8 G& c, G! N! M8 f0 f1 E
chắc là cuốn ASYETCNĐT là cuốn khiến m sa chân vào con đường đọc ngôn tình cho nên m rất có tình cảm với thể loại võng du, đặc biệt là cuốn công tử liên thành
) F* X/ U# p5 S4 N, Y  C©2019 Kites.vn | All rights reserved
nhưng mà có vẻ võng du hơi khó edit nên có rất người edit truyện thể loại này thì phải >.<
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ L9 _3 Z4 e! z" ?' q+ |
lảm nhảm vây thôi, chốt lại 1 câu là chúc hố của bạn đắt khách
©2019 Kites.vn | 3 w$ @  I2 v1 W7 T! bAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. W( f3 a% ~% K9 N" i4 F
P/S: nói thật chứ lâu thế nào m cũng chờ được nhưng bạn đừng drop nhé, m buồn lắm ý
©2019 Kites.vn | * E! }# L, C( |6 N3 a4 `7 j( NAll rights reserved
giờ m mới ngồi đọc đây
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2013 23:31:09 | Xem tất
Ui ui mình đính chính một chút, truyện này mình dịch sẵn hơn 10c rồi, mãi đến hôm qua mới vào đăng ký, nên mới post 1 lèo vậy thôi. Drop thì không, nhưng về sau có chậm hơn thì chắc rồi đó ^.^
©2019 Kites.vn | 1 a8 X' ~0 r$ S( f  \8 vAll rights reserved
Cuối cùng cũng có người vào ủng hộ, cám ơn mọi người nhiều :x
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 F; p8 d1 h1 x' X
8 T$ U4 O3 n9 B# ]& S; f8 B©2019 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

ui chà, sorry bạn, đọc 1 lèo ko cám ơn gì cả, bao lâu cũng đợi đc, nữ chính nhìu trai wá, ko bít ai là chân mệnh thiên tử đây, thx bạn love you!!!!  Đăng lúc 13-3-2013 11:25 PM
ko drop là tốt rồi, ai cũng có việc riêng của m, chậm cũng ko thành vấn đề đâu  Đăng lúc 9-3-2013 12:05 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2013 00:09:17 | Xem tất
Chương 11:
©2019 Kites.vn | . o! d1 @! d; y: l0 _9 o' zAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ; X+ E* T2 Z8 y& jAll rights reserved
Editor: Hina

©2019 Kites.vn | : J+ p! |% Q' |9 T3 B6 NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 y6 x! k. D/ |

" b. M& k) z# g2 C$ i5 X# ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& [0 z, m) B2 F. z- W( O" g
Căn tin trường đại học C nổi tiếng nấu rất ngon, nên cứ đến giờ ăn là các thành phần trí thức ở gần đấy đều thuận đường ghé qua. Hồng Phi cũng rất thích đồ ăn của trường, ví dụ như món sườn xào chua ngọt. Cho nên cứ mỗi lần thấy trên thực đơn của nhà ăn có món ăn này là cô lập tức bay đến.
©2019 Kites.vn | 1 \- k( l% B% {1 f' T0 d# PAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# ~2 ?2 \; B$ N; Q
Hai tuần, là hai tuần đó. Cô chờ món này suốt hai tuần ròng rã. Cuối cùng cũng có thể ăn rồi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# R, h* M3 ]% L+ M. ~
©2019 Kites.vn | All rights reserved( _: S; e3 }8 X/ w* O0 w; j  x
Hồng Phi nhìn chằm chằm vào mấy chữ sườn xào chua ngọt ở trên thực đơn, chỉ hận không thể gói hết tất cả đem về phòng ăn dần cả tháng. Loại cảm xúc này cho dù khi Thiên Thượng Hồng Phi giết Boss Siêu Cấp Belley cũng chưa từng xuất hiện.
©2019 Kites.vn | ! {& o% A  q+ }  R2 O& GAll rights reserved
©2019 Kites.vn | , j4 t% q4 r% R" oAll rights reserved
(Boss Siêu Cấp Belley: Huhuhuhuhuhu~ mình không bằng một đĩa sườn xào chua ngọt sao~~~~ )
©2019 Kites.vn | 6 E1 i9 \+ i: o# CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* B7 H. Y' L  z
Có điều ngay sau đó, mơ ước được ăn sườn xào chua ngọt của cô nàng Hồng Phi đã tan thanh bọt nước. Người người từ khắp nơi ào ào ùa vào nhà ăn vốn đã đông người lại càng đông thêm. Dáng người Hồng Phi có phần nhỏ nhắn, tuy rằng cô khá dũng cảm chen lấn nhưng đáng tiếc phải thừa nhận một sự thật đau lòng là lực bất tòng tâm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 B" N% m4 a. E9 g6 z) n  [
©2019 Kites.vn | 8 k0 ~" M# P5 Q4 ?/ X: _& }7 xAll rights reserved
Cô đau lòng muốn rơi lệ, cô nhớ, hai tuần trước phần sườn xào chua ngọt của cô cũng vì lý do này mà ra đi không lời từ biệt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ K+ r- P. N8 n! \2 U
: J9 g  D* M2 @$ l7 c* D2 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Một tháng trước, hình như cũng vậy...
©2019 Kites.vn | , G$ t9 _/ h: V; f+ |' F& fAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ! R  z3 B0 V5 l4 ?: ]All rights reserved
Một tháng rưỡi trước, không sai, vẫn là vì thế...
©2019 Kites.vn | 8 K; {; l: d) g$ xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 ~7 ?% e8 L  X' o
Hai tháng trước, chính nó, chính nó đã hại cô...
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ D" I' s: Y/ C
©2019 Kites.vn | All rights reserved* B) L' N: [8 n: ^
...
. S" w) ^2 a! Z/ A& z2 j: G7 p" ?; ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ W$ J& k. d0 E1 P8 U
Mỗi lần rơi vào trường hợp này, cô lại tha thiết mơ ước ở bên ngoài mình cũng mạnh mẽ như trong trò chơi, khi đó đừng nói bấy nhiêu người trước mắt, cho dù là một ngàn người cô cũng có thể thoải mái ung dung đi vào mua món sườn xào chua ngọt yêu thích của cô. Tuy nhiên, sự thật lúc nào cũng rất tàn nhẫn, cuối cùng Hồng Phi đành trở vào trò chơi trút giận xuống những người vô tội, đấy là lý do tại sao thỉnh thoảng Thiên Thượng Hồng Phi lại phát cuồng đi đồ sát khắp nơi.
©2019 Kites.vn | / u/ ^' N4 X/ ]$ zAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; Z1 N  E$ s5 V, M
Nếu nhóm người sùng bái Hồng Phi biết thần tượng của mình nỗ lực mạnh mẽ chỉ vì một phần sườn xào chua ngọt không biết sẽ cảm thấy thế nào?
3 J& o% t+ H' \: k' A4 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
9 E5 G; o$ F- I! e©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi càng nghĩ càng bực, bực xong lại buồn, cả người ủ rũ như một quả bóng bị xì hơi, cô uể oải chuẩn bị ra về.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% F$ x5 i3 w% N) {" d5 x7 ^
+ `& s/ k+ q: f) l" w) r! f% Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Cô muốn ăn gì?"
©2019 Kites.vn | 5 d6 I/ T- o0 z, H6 K) c4 |( nAll rights reserved
, P& L2 F/ e* Q# a  h* i1 I0 ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
" ??" Hồng Phi ngẩng đầu, "Á... là anh?"
2 L  D6 X8 C$ E5 T/ O1 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , D7 C) Y; p- |All rights reserved
Là anh chàng hôm trước đàn với cô ở dưới lầu ký túc xá.
©2019 Kites.vn | 0 I8 p' R/ Z" vAll rights reserved
©2019 Kites.vn | # X& z: q/ }) j, h4 ?4 G( t2 qAll rights reserved
Người kia thấy cô nhận ra mình liền tươi cười lộ ra hàm răng trắng ngần.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! h; b  x* k3 K6 p6 W" G
( o) T5 ]$ m. ^7 T+ L©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Ban nãy còn rất phấn khích mà, sao không mua gì mà về rồi?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved! t! y; P; U% p3 \6 h
  f9 t! c4 D; }©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Nhiều người quá, chen không được."
©2019 Kites.vn | - |- \- X1 J! |. _) `' G: J- MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( g9 d' T6 l+ U  \: x
"Để tôi giúp cô."
©2019 Kites.vn | 7 g5 y1 `- \; q. ?3 ], I. L' k" `All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' |, U9 D8 a$ `4 |
Hắn vừa nói xong liền bế Hồng Phi lên cao, cô giật mình chưa kịp hét lên, anh chàng đã lên tiếng nói tiếp:
©2019 Kites.vn | 8 m% X& ~9 k! A1 }: _, NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + q; f6 K: ~  ~All rights reserved
"Cô ăn gì, nói nhanh đi."
) U$ ]5 \$ @8 M+ X( ]/ h/ F7 z©2019 Kites.vn | All rights reserved
: E4 i  |; r  }" u  J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cả nhà ăn sững sờ trước hành động của hai người, không một ai lên tiếng, không một ai cử động, tất cả tập trung sự chú ý vào một anh chàng đẹp trai với làn da nâu khỏe khoắn đang bế một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, cảnh tượng này còn ai có thể lên tiếng nói gì nữa?
6 P) h, L6 a, |0 L1 j  T& i$ a4 Q4 v$ R3 q©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ m# z4 z3 Q9 K% l) ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi gật đầu sau đó nhìn dì đang đứng bán thức ăn nói: "Sườn xào chua ngọt, mười phần, à không không, hai mươi phần, mang về."
* W' m! w  ~1 ?* g$ X( f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 T" X+ @% u" H$ ^& \7 YAll rights reserved
Dì bán thức ăn ở nhà ăn nghe cô nói thế lại càng choáng váng, miệng không ngừng lẩm nhầm mười phần, hai mười phần??? Sau đó mới lấy hộp giấy ra lấy thức ăn cho cô.
©2019 Kites.vn | / C' h' q/ L' g  L8 nAll rights reserved
©2019 Kites.vn | : w( n* i( |- ~* D1 E; n' S5 a7 q! ^All rights reserved
Hồng Phi cuối cùng cũng mua được món ăn yêu thích của mình, trong lòng cực kỳ thích thú, khóe miệng nở nụ cười mãn nguyện.
) l: ~' R: ~4 N) O# e( G& g4 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' q6 |5 e. ?0 E/ o$ n1 AAll rights reserved
"Cám ơn."
! a+ u7 t% M. ]7 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! M6 {& K4 @: ]3 V5 S/ @4 n  b
"Thuận tay giúp đỡ thôi, có điều..." Anh chàng chỉ vào mấy hộp thức ăn trong tay cô rồi nói: "Cô chắc mình có thể ăn hết bấy nhiêu đấy à?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved. |7 W  g7 B# p. C0 V
8 r) j6 ^- e+ ?: F% s) d' S©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Dĩ nhiên!" Hồng Phi có chút bực bội nói: "Tôi còn phải ăn cho phần của nửa tháng , một tháng, một tháng rưỡi, hai tháng .... một năm trước, tôi muốn ăn bù tất cả những phần đã bỏ lỡ!"
; G# H0 Y( F7 K" G. ^. p* |7 c' M  N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 m  _' i. j8 ]3 U
"..."
©2019 Kites.vn | All rights reserved& F  u1 H; {+ H8 S# [4 C
©2019 Kites.vn | ) T7 m+ Y$ ?; f7 U/ TAll rights reserved
"À đúng rồi, anh tên gì?"
©2019 Kites.vn | " y6 K# j7 f- A3 i: A7 qAll rights reserved
# w1 [5 T" s; G2 m2 C# _! m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô nàng cuối cùng cũng chú ý đến mình rồi sao? Người nọ cười cười đáp: "Quý Viễn."
©2019 Kites.vn | All rights reserved: `7 }$ e. b, x7 F& Q
  h: n6 d: I+ Z) J5 u3 Q- S©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Quý Viễn." Hồng Phi mỉm cười, nụ cười biểu lộ sự hài lòng, có điều cô cười tươi đến nỗi hai mắt híp lại thành hình trăng khuyết, sau đó nói một câu khiến người khác phải choáng váng: "Hi vọng hai tuần sau vẫn có thể tình cờ gặp lại anh ở nhà ăn."
©2019 Kites.vn | 7 x/ ]% Z5 n2 e( A  @! YAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" o  [! T; H& I  s: `
Hai tuần sau? Nhà ăn?
©2019 Kites.vn | + m& W6 U) ~# E. X1 _3 w( ?All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 N3 x" W" s4 k3 ]! j% y
Quý Viễn sờ sờ mũi, nụ cười trên khóe môi càng thêm say mê.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 ^  d1 K0 ]& w2 |% P
©2019 Kites.vn | . b( q! O9 V& q; Z- c$ ~  S" NAll rights reserved
***
9 h9 ?, q, Z, f& s" f% D©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - q5 x' y) R. S6 NAll rights reserved
Vì ăn quá nhiều sườn xào chua ngọt mà bụng Hồng Phi cực kỳ khó chịu, đến nỗi đêm hôm khuya khoắt cô vẫn phải mò dậy đi WC. Mấy cô bạn cùng phòng của cô thấy vậy liền đi xuống phòng y tế xin thuốc cho cô, xong rồi còn giúp cô xin phép nghỉ và dặn dò cô ở yên trong phòng nghỉ ngơi.
  y4 v# g4 P# \! u5 ^, B' U( U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! `; Z7 N' P5 v5 F* Q% g4 v- T- F8 WAll rights reserved
Hồng Phi ngủ một giấc đến tận 10:30, bụng cô cũng đã đỡ đau hơn, cô ngồi dậy bước xuống giường nhưng thấy không có chuyện gì để làm lại mở máy vào trò chơi.
©2019 Kites.vn | ) b0 K: \& J6 ~+ @$ xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | $ d$ U/ @6 S3 V# y& A5 ^/ F( kAll rights reserved
Hệ Thống: Đang bảo trì, mời bạn quay lại sau.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 y/ w! B' p3 {$ P" k& _
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 e) y7 l6 Z0 N5 E. r3 P0 Z/ f
Hồng Phi sự nhớ hôm nay là thứ năm, theo thông lệ thì từ 9:00 - 12:00 là thời gian bảo trì hàng tuần.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% `" W2 b9 x1 P
©2019 Kites.vn | ; N" u# x4 ], ~( K! I* yAll rights reserved
Lúc này không vào được trò chơi, cô lại nhớ đến đã lâu mình không vào diễn đàn xem tin tức gì.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) ^3 F. B8 O6 B% r1 R
©2019 Kites.vn | All rights reserved# y6 b- f$ {; T' `
Sau đó cô mới biết mấy hôm nay diễn đàn đang sôi sục với hàng loạt chủ đề hết sức nóng bỏng, chửi có, mắng có, nghi ngờ cũng có, cô thầm nghĩ mấy người quản lý diễn đàn muốn dọn hết đống này chắc phát điên lên mất.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  M) ?$ f# I; ?. Z; C7 @# p
©2019 Kites.vn | " r9 `; V' h$ uAll rights reserved
Còn nhân vật chính của những chủ đề kia lại đúng là người bị đau bụng cả ngày hôm qua, Hạ Hồng Phi.
©2019 Kites.vn | 2 Q8 T- q: U& d. }& [" u- O; T! PAll rights reserved
  [' [! z/ Z2 B+ @5 r) `" l  n& I- ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hóa ra hôm trước Ly Thương Chi Tuyết sử dụng Auto khiến Thiên Hạ Huyền Ca phải thoát game, sau đó còn dẫn Điên Cuồng Vì Ai? đến cướp địa bàn đã làm anh ta cực kỳ tức giận. Huống chi khi đó Ly Thương Chi Tuyết còn dùng ID có tên là Thiên Thượng Hồng Phi 2, cái tên này đúng là nhược điểm trí mạng của Thiên Hạ Huyền Ca. Cho nên anh ta có vào diễn đàn bêu xấu Hồng Phi cũng là chuyện hiển nhiên.
©2019 Kites.vn | . _! v- I, r' T/ i' \All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 M% F' N0 H- V
Khi xưa anh ta và Thiên Thượng Hồng Phi chia tay, sau đó còn thừa dịp cô không vào game mà lấy trang bị của cô đem tặng người tình của mình, cũng chính là đồ đệ của Thiên Thượng Hồng Phi, Quả Táo Hera. Chuyện này khi bị phơi bày ra ánh sáng đã có không ít người lên tiếng mắng chửi không thương tiếc. Nhưng cũng trong lúc đó, Thiên Thượng Hồng Phi tuyên bố không chơi trò chơi này nữa, hắn còn có thể nói gì đây? Cho nên, khi biết Thiên Thượng Hồng Phi sử dụng Auto, hắn biết mình đã có một cái cớ tuyệt vời để rửa sạch tội danh ngày ấy.
©2019 Kites.vn | % w; R) y" H, M9 ~8 pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 M2 J( ]( e% d% i! W0 C
Đây cũng là lý do tại sao khắp diễn đàn đều là các chủ đề nghi ngờ và chất vấn.
©2019 Kites.vn | 3 Q0 U, z! G/ m3 d( W1 V) pAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: ?6 _4 N" q6 |. C6 a
Ví dụ như: Thiên Thượng Hồng Phi sử dụng Auto sao, vậy thì cô ta có sử dụng nó để luyện cấp không? Còn trang bị nữa? Chẳng lẽ cũng là nhờ gian lận mà có?
©2019 Kites.vn | 2 n7 U5 U- D9 T+ Z+ p4 @All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 f( h6 H1 ^0 aAll rights reserved
Hay là: Cô ta sử dụng công cụ gian lận chẳng lẽ GM mặc kệ? Đề nghị GM xử lý chuyện này, khóa tài khoản Thiên Thượng Hồng Phi.
©2019 Kites.vn | % a  r/ M: w! p0 v; IAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 I8 ]. E: Y! K! G( X* e% z; tAll rights reserved
Hoặc: Thiên Thượng Hồng Phi là nhân yêu, có nhân chứng vật chứng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' q0 O- a: {3 p
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ F; d: \; j; {. V' ^2 g
Hồng Phi tò mò với chủ đề thứ ba này nên bấm chuột vào xem, hóa ra là cuộc nói chuyện của cô với Thiên Hạ Huyền Ca hôm trước đã bị Quả Táo Hera chụp lại.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( L1 Z5 D# M8 y& z
©2019 Kites.vn | - }+ O  e. `+ i, W: W8 L) w" CAll rights reserved
Hồng Phi mỉm cười lạnh lùng, hai con lang sói này đúng là không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể bôi nhọ cô.
; N' c6 i" D; @, Y4 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 _% j$ r0 d  \6 b, D1 N; Q4 L
Cô lướt nhìn lại diễn đàn một lần nữa, trong bất cứ chủ đề nào cũng có đầy rẫy các lời mắng chửi vô cùng nặng nề, nhưng trong đó chỉ có vài người lập đi lập lại. Tất cả đều là ID phụ của Thiên Hạ Huyền Ca, Quả Táo Hera và bạn bè của họ.
2 }$ n5 f; p$ g% d% u; Z. ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ; M- w) y0 y: q4 fAll rights reserved
Hồng Phi cẩn thận xem qua từng chủ đề, trong đó có người không rõ chân tướng nhưng vẫn hùa theo, cũng có người chỉ vào góp vui vài lời, nhưng mọi thứ khá náo nhiệt, cuối cùng trong đó xuất hiện một cái tên khiến cô phải chú ý.
©2019 Kites.vn | All rights reserved# W! J* i0 B7 V4 z9 y. M7 W# S
©2019 Kites.vn | # t$ Y$ n) q6 A& Q% g: F5 `, YAll rights reserved
Vô Thanh Vô Tức !!!
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 w: s* p3 `; K. X, r9 P. l
# V$ w& k  Q6 h8 w4 j/ y  R/ }©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ha ha! Anh chàng này không phải luôn mồm nói Thiên Thượng Hồng Phi là kẻ thù của mình sao? Thế mà lại vì cô vào diễn đàn phản bác những lời chỉ trích kia sao?
©2019 Kites.vn | & t- p8 j/ G0 QAll rights reserved
©2019 Kites.vn | # B0 N  M9 `- o% mAll rights reserved
"Thiên Hạ Huyền Ca, nếu Thiên Thượng Hồng Phi muốn chỉnh anh thì làm sao phải dùng đến cái tên Thiên Thượng Hồng Phi 2? Cô ấy đâu phải là người ngu ngốc, lẽ ra cô ấy sẽ hoặc dùng tài khoản chính là Thiên Thượng Hồng Phi hoặc nếu đã dùng ID phụ thì đã lập một ID không để ai nhận ra mình rồi."
, k  a2 @3 o' @# H" T" D3 G* R©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& f8 ]8 c6 H: F0 l, w  w3 E7 }
"Hơn nữa, tại sao Thiên Thượng Hồng Phi lại phải chỉnh anh? Chẳng lẽ anh đã từng làm chuyện xấu gì nên sợ cô ấy về trả thù à?
©2019 Kites.vn | All rights reserved. _( Z" X% y" e9 K- M$ B7 P2 s( L
: J" ^3 S. `3 @( y©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Thiên Thượng Hồng Phi là nhân yêu? Ai cũng biết hiện giờ có phần mềm Photoshop không gì không làm được, chỉ có mỗi vài câu nói chuyện này thì có là gì, giỏi thì lấy bằng chứng cụ thể hơn đi."
©2019 Kites.vn | ' p1 c2 x& p0 J3 UAll rights reserved
2 h, m9 O! n. t7 Z* H; `- o©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Thiên Thượng Hồng Phi sử dụng công cụ gian lận? Vậy cho tôi hỏi cô ấy đã dùng phần mềm gì? Nói ra cho tôi mở rộng tầm mắt đi. Nếu không có, chẳng lẽ Thiên Thượng Hồng Phi chỉ vì chỉnh anh mà tự mình viết một phần mềm sao? Anh cũng quá tự tin rồi."
# E0 H5 E# t; Y  j©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | # z1 |; a9 J: e0 R  s$ H$ h# DAll rights reserved
Gần như bất cứ chủ đề nào bàn tán về Thiên Thượng Hồng Phi cũng có sự xuất hiện của anh chàng Vô Thanh Vô Tức.
7 l& Y, `+ b1 F  ~+ Q- [3 ~  z' c©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 x6 @9 `1 {) c/ V. nAll rights reserved
Trong lòng Hồng Phi tự dưng cảm thấy vô cùng ấm áp, cô vui vẻ mỉm cười, nhưng không biết đây là vui mừng hay là hạnh phúc.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( u# o& k1 v4 w
©2019 Kites.vn | All rights reserved' F* s9 ~- E7 _/ N# H
Oa... cuối cùng cũng đến 12:00
©2019 Kites.vn | : P" X( M5 K- t3 H! WAll rights reserved
9 }0 V6 J; e, z; E* k; o©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi lập tức vào trò chơi.
) u% X' t: l; [6 |& f©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' d" D, S* Y  }3 q8 c; g5 U
Trong công hội cũng đã có rất nhiều người, ai cũng xôn xao bàn tán về những chuyện đang đồn đại trên diễn đàn.
©2019 Kites.vn | 3 z! `( d* p& X+ u' k: \All rights reserved
©2019 Kites.vn | : ~& v8 a6 o6 q/ L  bAll rights reserved
[Người hầu của Hồng Phi số 1]: Mình không tin chủ nhân sử dụng Auto để luyện cấp!
©2019 Kites.vn | All rights reserved- M7 U' s- n1 o+ `  _& T
$ Q) t- j* [2 l# Q6 Z. r  n+ M5 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Người hầu của Hồng Phi số 2]: Ngẫm lại cũng đúng, Thiên Hạ Huyền Ca và Quả Táo Hera hợp lực làm chủ nhân phải ra đi, giờ còn bôi nhọ cô ấy, đúng là một lũ không biết xấu hổ, bọn chúng tốt nhất đừng để mình nhìn thấy, bằng không thấy một lần cho bọn chúng làm hồng danh một lần!
6 h& u( p. h# s  @5 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ V  ?* `- [7 p
[Người hầu của Hồng Phi số 3]: Ủng hộ trả thù bằng cách tự sát!
/ Z) u9 y& I  W3 o* f©2019 Kites.vn | All rights reserved
( _+ c$ w  ^6 h3 p7 b' ?; T! f$ Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Ta là người mới]: Thế thì Thiên Thượng Hồng Phi 2 là của ai? Nếu đúng là nữ thần Hồng Phi thì tốt rồi, như thế chứng tỏ cô ấy vẫn chưa bỏ trò chơi này.
8 S' u' j( ]; K+ L. K( @; S©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 n6 d+ j# I8 K# y! \$ P) {©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Võ Giả Xinh Đẹp]: Ha ha, mình thì lại muốn thấy dáng vẻ Thiên Thượng Hồng Phi mắng chửi Quả Táo Hera giống lần trước.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 u3 k% w! ^9 _# k' \
9 M6 M; b# j5 s7 y' B* s; X8 ]" {" f3 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Mình cũng không tin Thiên Thượng Hồng Phi sử dụng Auto.
- t/ s, Y+ H, h* {©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 B- O5 ]7 A0 `5 Y3 Y
[Hoa Tuyết Lưu Ly]: A, tỷ tỷ vào game rồi sao, hôm qua không gặp tỷ tỷ, nhớ tỷ tỷ lắm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! w* u5 |3 {; g) s& `( b  V
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 f* s6 @0 Y. S. _& ~( S" V4 ~
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Ặc... à chào Lưu Ly...
% M- ^: \. b( o: T  O©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ; K. {; f: V# e3 ?+ a6 [All rights reserved
Cô vốn định gọi là Lưu Ly đệ đệ nhưng sợ người ta không muốn bại lộ giới tính mà cô lại nói như vậy thì không hay, đành gọi Lưu Ly thôi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 z  B4 M8 c6 G% H1 u
9 `3 T7 B! H8 h) f6 F©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Hoa Tuyết Lưu Ly]: Tỷ tỷ, sau này em không chơi ID này nữa, anh của em nói con trai không thể dùng ID nhân yêu theo đuổi con gái.
©2019 Kites.vn |   V; B4 e2 f- i. ]All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  _2 v3 ^, v1 G
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: ...
( y4 W  n' ^4 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' W3 a/ s9 N+ p8 L2 u7 WAll rights reserved
[Ta là người mới]: ...
/ E" w- o5 L* b( g/ @( P©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ |. G6 m! D2 B  q5 HAll rights reserved
[Võ Giả Xinh Đẹp]: ...
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 W& l" x  d: a6 H0 I3 @
1 ]1 G1 `, o5 r! }5 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Bồ Đào Đa Đa]: Chu choa, lại có gian tình.
©2019 Kites.vn | 2 F/ G% E, C- r5 ~/ ?, ?- t. T' wAll rights reserved
# {: G$ L! q% d©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Tí Tách Nho Nhỏ]: @@
©2019 Kites.vn | & k' t* I* Z3 u! M7 t/ S2 cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | . n! }3 |& i- Z6 W1 j/ \& I% QAll rights reserved
[Lưu Hỏa]: Tỷ tỷ, tỷ tỷ, từ giờ em sẽ dùng ID này, cấp 59, Võ Giả.
©2019 Kites.vn | - I: z4 ^0 w% p5 CAll rights reserved
/ m8 Z" X  ]- O* b/ ]! e7 T% [©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Ở đâu em có ID cấp cao thế?
©2019 Kites.vn | All rights reserved. J9 F3 g2 K, m, L* o
" M, S( Y0 x- b) v/ V" B©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Lưu Hỏa]: Em tự luyện, anh của em cũng có dạy một chút. Tỷ tỷ, giờ em đã mạnh rồi, có thể cưới tỷ không?
6 N5 ]- D( j! A3 ]# z©2019 Kites.vn | All rights reserved
, c" ]* F- W7 ~6 \0 H& _©2019 Kites.vn | All rights reserved
[ Vô Thanh Vô Tức]: Ai? Ai muốn cưới Tiểu Ưu! Được, bước qua xác ta đã.
4 J+ r/ C* u- ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% A' y* f9 n3 {1 \4 O& M+ j& ~
[Lưu Hỏa]: Vô Thanh ca ca, là em.
©2019 Kites.vn | $ s: n) g  s) N' e9 cAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# e1 T& `& W# N
[Vô Thanh Vô Tức]: Em??? Em cũng thích Tiểu Ưu à?! Hừ, đến đấu với anh.
©2019 Kites.vn | " k6 c5 w6 G& B7 m. b9 UAll rights reserved
! x$ [' v9 D, p: p" K# c* g: z4 ~$ _8 t5 q©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Thần Phong Nhất Thụ]: Ỷ lớn hiếp nhỏ, Vô Thanh à, cậu càng lúc càng không có tiền đồ, nó mới có 11 tuổi.
- P. M+ c7 w. ?: @  P©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 l; X5 h* n8 @0 v* K8 `; z* Q  \; ~8 KAll rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Ai dám giành vợ với mình thì là kẻ thù của mình, đến đây PK đi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ ?7 T# }  w7 _- f# E* ]
+ U0 p8 o- T0 K. V0 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Ai là vợ của anh?
©2019 Kites.vn | All rights reserved! B* S# s+ m$ t
©2019 Kites.vn | All rights reserved( [0 ?& D$ c5 J( d+ @' `* a! w# [
[Vô Thanh Vô Tức]: Tiểu Ưu, đừng làm anh đau lòng vậy chứ T^T
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 W! ^. {4 a/ E6 a: @
©2019 Kites.vn | ' z! [9 l- X+ m" ~$ r) D7 A6 JAll rights reserved
[Lưu Hỏa]: Tỷ tỷ, gả cho em không tốt sao?
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 [5 L/ l- U7 \( `
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 i6 D& }; w$ T2 O8 _
[Thần Phong Nhất Thụ]: Biến biến, con nít đi chỗ khác chơi. Tiểu Ưu Thương Nhi, đến với ca ca đây, ca ca lưng dày vai rộng không phải lo lắng, đánh đi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' s! C$ [5 W1 u3 l# p. e# j) `
©2019 Kites.vn | % T* N7 R' C% hAll rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Đến cậu cũng thích Tiểu Ưu à? Đến tọa độ 32,12 PK với mình.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 [0 C2 {7 K& y) E1 {& ~
©2019 Kites.vn | . e6 M7 M5 ~" E8 JAll rights reserved
Hồng Phi ngồi trước máy tính mà ướt đẫm mồ hôi lạnh, chuyện gì đang xảy ra thế này, ngày xưa khi cô còn dùng ID Thiên Thượng Hồng Phi cũng không có nhiều ngươi theo đuổi đến thế, khi đó Thiên Hạ Huyền Ca chỉ nói mấy câu đã lừa được cô về làm vợ, nhưng ID Ưu Thương Tiểu Điểu của cô chỉ mới đến cấp 40, làm sao lại có nhiều người tranh nhau thế này... Hay là vì cấp quá thấp ngược lại khiến nhiều anh chàng có hứng thú sao?
1 O+ p3 N- _6 o5 l' n" G; o: n0 }©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( q# g8 }) t* @- H) G" K/ w6 H) w
Có điều, cô vào game không phải muốn thấy mọi người tranh giành cô, vì thế...
©2019 Kites.vn | . K3 i7 G& ^5 lAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' Q: Z" y9 M$ @3 A! T
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Mình có một thắc mắc, tại sao tên Công Hội lại là Thần Phong "Ngự" Tuyết?
2 {" h& G7 T3 k' K2 O5 O+ W6 t©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ c3 e0 L4 j* GAll rights reserved
Chữ "ngự" này xếp thật khéo, vừa đọc đã biết người nào đó ở trên người nào đó. Gian tình cấp độ này cô không tin không thu hút được các cô nàng yêu thích đam mỹ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 W! Z! N# {) Q1 v. g
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 Z+ H2 F2 {* [& [( q
Quả nhiên.
©2019 Kites.vn | " B) t% u; {8 h* n3 ]All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' c  c0 Z/ I2 f! l/ H6 FAll rights reserved
[Bồ Đào Đa Đa]: Oa.... không lẽ Thần Phong ca ca là công, Ly Thương Chi Tuyết đại thần là thụ?
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 ~! }" N$ x9 N! `& ]
©2019 Kites.vn | % L8 l/ Z0 F6 p9 |2 [( u( JAll rights reserved
[Tí Tách Nho Nho]: Mình lại thấy Ly Thương Chi Tuyết có lẽ vừa là công vừa là thụ.
9 m5 U4 o6 o0 u6 v0 L©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, j  z3 c1 {7 |4 K! P
[Đam Mỹ Miêu]: Mình nghĩ Vô Thanh cũng có thể là vạn năm tổng thụ!
©2019 Kites.vn | All rights reserved: [' |. ?8 E) O& e5 j$ g/ `4 K
7 B0 U+ ~/ K/ w1 U' Y! u©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Võ Giả Xinh Đẹp]: Ha ha! Thần Phong là Phách Vương tổng công, Vô Thanh là vạn năm tổng thụ còn Ly Thương kiêm công lẫn thụ, quá mạnh mẽ!
©2019 Kites.vn | # B" C: A3 j( N$ _. Z: uAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" g+ c5 x* u" m
[Vô Thanh Vô Tức]: Tại sao ta lại là vạn năm tổng thụ?
0 H& W6 q# o3 k( l+ z0 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  w' t: b7 k% z; ^5 A1 g
[Tí Tách Nho Nhỏ]: Anh có thể làm nũng với Thần Phong ca ca một chút, xin hắn "công" một hồi thôi~~~
©2019 Kites.vn | All rights reserved% S8 c2 b, w" b. c2 j
©2019 Kites.vn | 0 y6 I' V# I6 z+ v: GAll rights reserved
[Đam Mỹ Miêu]: Ưu Thương chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra bản chất của vấn đề, nhờ thế chúng mình mới kịp thời tỉnh ngộ nhận ra sự thật... mà khoan, chẳng lẽ cậu là người thích đam mỹ mà cố tình che giấu?
©2019 Kites.vn | 2 k- N- u/ ~, h! E$ RAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 m6 j3 K: }; B) c, xAll rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: (icon cười) có thể khiến các tỷ tỷ vui vẻ là vinh dự của muội.
©2019 Kites.vn | 1 u% J% {* {. O2 uAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& Q5 J/ |8 a$ S/ w" o+ d
[Thần Phong Nhất Thụ]: -.- mạng có chút vấn đề, out đã.
©2019 Kites.vn | 2 H' f2 _  _. |$ j8 sAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - F+ t+ n9 E' r, U* [All rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Tiểu Ưu ~~~ em nói xem, anh rõ ràng là công mà ~~~ là công mà ~~~
©2019 Kites.vn | All rights reserved, k, N; Y7 p0 w1 h6 S7 \$ N4 `
©2019 Kites.vn | ' d5 Q% \6 Z+ m1 |/ a: w, G" yAll rights reserved
[Ly Thương Chi Tuyết]: Người hầu, cô càng lúc càng to gan, dám ở đây bôi nhọ chủ nhân của mình à?
2 r' W  X' w! a3 a; y& B©2019 Kites.vn | All rights reserved
- G9 J+ n  F  r, i& y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đại thần đứng đầu Bảng Xếp Hạng từ trước đến nay vẫn im hơi lặng tiếng lại bất ngờ xuất hiện ở kênh Công Hội.
©2019 Kites.vn | ; f+ ]- {  a  V/ l  {All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, ^* g$ A# y! W6 t2 V: f/ W
[Người hầu của Hồng Phi số 1]: -0-!
( b/ A( c9 W0 n( r4 ?# o  K©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' c: b* Z1 x! h  e8 U0 T) vAll rights reserved
[Người hầu của Hồng Phi số 2]: >0<!!
©2019 Kites.vn | 0 q3 z0 I. a; R: wAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 l0 |9 c7 L& t+ Y- k: M1 s
[Người hầu của Hồng Phi số 3]:  -口- !!!
©2019 Kites.vn | # H3 E' h: E. ~, M; [6 IAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ) y; O, \1 t& R- Y+ LAll rights reserved
[Ta là người mới]: Đại... đại thần, có... có thể dẫn em đi luyện cấp không?
5 _. @2 q# b4 j9 \8 E* v' G1 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | - P* U# M$ N" l+ K3 QAll rights reserved
[Võ Giả Xinh Đẹp]: (icon đổ mồ hôi), Vô Thanh không có gạt chúng ta, Ly Thương Chi Tuyết đúng là ở Công Hội này thật, trời ạ !!!
©2019 Kites.vn | ; S  E7 z3 F: \( L+ MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ \- s% j7 P& f
[Tí Tách Nho Nhỏ]: Đại thần, cho chúng ta chiêm ngưỡng một chút đi...
' h/ }" E5 q3 w( o& |; g9 k©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: W9 ]' ]3 W3 U& G( G4 Q! I  S
[Bồ Đào Đa Đa]: Giống đại thần Thần Phong lần trước đã cởi hết quần áo cho mọi người chiêm ngưỡng ấy...
©2019 Kites.vn | * {" F% |3 X6 {5 V7 yAll rights reserved
- [8 k4 x& Q3 x* B©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Lưu Hỏa]: Anh, sao lại nói tỷ tỷ là người hầu của anh?
; g  |' T' ~" o- B9 W©2019 Kites.vn | All rights reserved
* {# B" |. A7 z" {* F+ [©2019 Kites.vn | All rights reserved
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Anh ???
©2019 Kites.vn | 7 k' p2 v1 F- jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 j# F; @+ i# |
[ Vô Thanh Vô Tức]: Cái gì? Người hầu??? A Ly, cậu cũng muốn giành vợ với mình sao?
3 ^* G: a( p( \5 Y: V; K©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" e" [7 W. U( q7 r& k
[Bồ Đào Đa Đa]: Người hầu? Vợ? Tình yêu chủ tớ? Ây da lại có gian tình kìa.
©2019 Kites.vn | % J* j0 K# Z/ e; g6 I# S+ v8 zAll rights reserved
  R6 F5 Z9 ~2 s( i1 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Đam Mỹ Miêu]: Không ngờ đại thần cả công lẫn thụ giờ còn thế này, chẳng nhẽ lại lưỡng tính?
©2019 Kites.vn | 1 u1 G7 W5 R! \0 M" P' [. k3 J8 ^8 jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; E: \: t+ E# k9 i
[Vô Thanh Vô Tức]: Sao sao?
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 J6 h7 r+ B; M+ d1 P
. \& Y5 Y6 S" t3 q+ B* c7 N+ V©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Ly Thương Chi Tuyết]: Cậu muốn lấy người hầu của mình làm vợ? Ừ, cũng được thôi, có điều không phải người cậu thích là Thiên Thượng Hồng Phi sao?
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 J" i$ M# Q% C( E: p7 N
©2019 Kites.vn | All rights reserved( e1 s; f; n# ^1 L/ Y2 u: D
Một câu dậy sóng...
©2019 Kites.vn | 3 \( i5 B$ G( ^  t  IAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. o) J: x0 t% t; a& x
[Vô Thanh Vô Tức]: (icon tức thở hổn hển) Cậu... cậu nói gì? Ai thích cái cô yêu nữ đó chứ? Đàn bà con gái gì mà luyện cấp suốt 24 tiếng, chẳng trách tại sao người khác nói cô ta là gay.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& w- r* a: D0 a
©2019 Kites.vn | - ~+ o: ~6 z# J3 vAll rights reserved
[Ly Thương Chi Tuyết]: Cô ta? Vậy là cậu tin người ta không phải là nhân yêu à? Sao chắc thế?
# j, r* }. Y4 x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 h( F" @# q+ YAll rights reserved
Không hổ danh là đại thần, chỉ cần một câu đã hoán đổi tình thế.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 n/ }8 ^$ Y) A  J; ^4 w
©2019 Kites.vn | 9 ~; C" x$ g/ K% i  t9 @0 o4 _All rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Sao thế được, chẳng phải Vô Thanh ghét nhất là Thiên Thượng Hồng Phi sao?
©2019 Kites.vn | # b5 g+ F# h+ \# R4 ]! H& mAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - Y# j) c% [. |: ^All rights reserved
[Võ Giả Xinh Đẹp]: Tại sao lại không được chứ? Cậu không thấy miệng hắn kêu gào ghét nhất Thiên Thượng Hồng Phi nhưng hội viên thì chỉ nhận những người thực sự thích Thiên Thượng Hồng Phi sao?
7 w) G* w% ]/ v5 F; s©2019 Kites.vn | All rights reserved
- k4 C4 z  H2 {: r©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đều thích Thiên Thượng Hồng Phi? Hồng Phi giật mình nhìn sang Ly Thương Chi Tuyết, tên này? Chẳng lẽ hắn cũng thích Thiên Thượng Hồng Phi?
* x6 a4 m+ d5 \0 Y1 e3 N©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ S+ V+ v+ M" V8 M' b4 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Gì? Ta có nói sao?
, b3 A: t# _: ~6 K. h9 V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ) v6 M! a* ]* T5 x* C9 b8 `9 M+ `1 J. LAll rights reserved
[Võ Giả Xinh Đẹp]: Còn chối? Thế ai vào diễn đàn quậy tưng bừng ở trong đấy? Ai gọi hết mọi người trong Công Hội vào từng bài viết bênh vực cho Hồng Phi? Còn cãi nữa đi?
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 r# I& c+ Y! z4 W
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 A/ y  S5 K/ `1 H9 e( C
[Vô Thanh Vô Tức]: Tôi... tôi chỉ không ưa cái bộ dạng tiểu nhân đắc ý của Thiên Hạ Huyền Ca thôi.
©2019 Kites.vn | ) r, s: q3 O) ^0 F0 g/ ?% E/ YAll rights reserved
©2019 Kites.vn | " W  v8 M2 s" @3 o( \; HAll rights reserved
[Người hầu của Hồng Phi số 2]:Ý, chủ nhân kia, mình vừa gặp chủ nhân!
©2019 Kites.vn | 0 ?7 g" O$ N7 jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 |7 l" x9 f, O+ P- J0 |/ |  t- FAll rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Đâu đâu? Ở đâu? Tọa độ?
©2019 Kites.vn | All rights reserved- p/ M; n1 B6 n# d# A& F
©2019 Kites.vn | $ b: n6 p7 z8 Y( a4 L" O0 U* @6 wAll rights reserved
[Võ Giả Xinh Đẹp]: Đấy còn bảo không thích? Còn không chịu nhận?
/ W2 @# M" D- w; G. }1 a©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 `/ Z" Q; H2 X- A$ c# fAll rights reserved
Vô Thanh Vô Tức bị mọi người dồn vào đường cùng đành phải kể rõ đầu đuôi mối "nhân duyên" của mình và Thiên Thượng Hồng Phi, đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của một mình hắn chứ không phải với "ai đó" cũng thế.
©2019 Kites.vn | / @+ E3 [8 A( hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | * q* r1 Q! ~! {8 l# W' e% wAll rights reserved
Rất lâu trước đây, khi Thiên Thượng Hồng Phi còn chưa chơi trò chơi này, khi đó cô chơi một khác tên là LQ. Đương nhiên với tác phong của cô, ở trò chơi ấy cô vẫn là một đại thần. Mà anh chàng Vô Thanh của chúng ta lại chỉ là một người chơi mới loay hoay chém sói ở Tân Thủ Thôn.
©2019 Kites.vn |   [* R9 _: [' J% NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) z( `$ ^: N, q4 O5 X1 Y
Khi ấy dường như đầu óc Thiên Thượng Hồng Phi có vấn đề nên mới lang thang ở Tân Thủ Thôn, tiếp đó lại thấy một cậu nhóc người mới đang khổ cực chém... à đúng hơn là Vô Thanh Vô Tức bị quái tấn công, vì thế có lẽ trong giây phút đầu óc không tỉnh táo mà đại thần của chúng ta lại phá lệ nhìn lướt qua một người mà bình thường căn bản cô chả thèm ngó tới, sau đó còn đặc biệt vứt cho người ta vài món vũ khí và quần áo nữa.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( o* N* \. }* v* D
©2019 Kites.vn | * J" S' \8 @, A1 ~) e: WAll rights reserved
Mà cậu bé Vô Thanh Vô Tức lúc ấy vẫn còn rất trọng danh dự, lớn tiếng bảo mình không cần, Hồng Phi thấy thế tiếp tục có lòng tốt dạy dỗ hắn vài câu: "Trong trò chơi, không có trang bị tốt thì sẽ bị người khác giết, nếu tôi là anh thì thà lấy mớ trang bị này đi luyện cấp còn hơn ở đây bị quát chém chém giết giết."
©2019 Kites.vn | ! L* h3 [6 g' wAll rights reserved
©2019 Kites.vn | $ X7 R) B" l* x% H4 PAll rights reserved
Hồng Phi nói vài câu nhưng trong đó Vô Thanh chỉ nhớ rõ chi tiết không có trang bị tốt sẽ bị người khác giết, vì thế từ đó về sau cậu bé Vô Thanh dần dần sa đọa vào con đường chiến sĩ NDT (nhân dân tệ).
©2019 Kites.vn | All rights reserved' ~. p+ _& V! n% I
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ n( B4 r: Y  o# R/ B- e
Đúng thật lúc đó Vô Thanh đã động tâm, hắn vừa mua trang bị tốt vừa điên cuồng luyện cấp, vất vả lắm mới đuổi kịp Thiên Thượng Hồng Phi thì lại phát hiện người trong lòng đã đổi sang trò chơi khác rồi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 m" n  M+ n+ e, r. }
  \% e( Q6 b/ _' G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tuy vậy hắn cũng không nản chí, cuối cùng cũng biết được Thiên Thượng Hồng Phi đang chơi trò Thiên Địa Huyền Môn, vì thế mới năn nỉ người bạn thân, mượn ID của người kia vào trò chơi xem thử một chút.
+ f/ m# \, a, P6 U. Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
  c; U* f3 i1 \' K©2019 Kites.vn | All rights reserved
Khi đó Hồng Phi cấp 67, ID mà Vô Thanh Vô Tức mượn được có cấp 63, chức nghiệp là Cung Thủ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! Z$ K5 W: E  `: @7 w" H# _
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 V& n9 D( f/ C6 v
Thiên Hạ Huyền Ca là Dị Sĩ, chức nghiệp này không có kỹ năng để học chỉ có thể lén trộm kỹ năng từ những chức nghiệp khác mà thôi. Thiên Hạ Huyền Ca muốn đi theo con đường PK, dĩ nhiên phải học được hai kỹ năng của Cung Thủ là Nhất Tiến Thôi Miên và Tiên Nữ Tán Hoa, đây cũng là hai kỹ năng mà Cung Thủ được học ở cấp 61 và 62. Lúc đó người chơi ở Thiên Địa Huyền Môn có cấp bậc trên 60 không nhiều lắm, trùng hợp thế nào ở chức nghiệp Cung Thủ chỉ có một người thỏa mãn được yêu cầu kia, đồng thời đấy cũng là chủ nhân của ID mà Vô Thanh Vô Tức mượn được, Thịnh Thế Nhất Tiếu.
©2019 Kites.vn | $ t! H- H3 \/ |8 Z% M) o5 J4 W, BAll rights reserved
# k6 C$ L3 w& ?( Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi và Thiên Hạ Huyền Ca vừa tìm được Thịnh Thế Nhất Tiếu, Thiên Hạ Huyền Ca đã ra vẻ kiêu ngạo nói: "Ra giá đi, muốn bao nhiêu cũng được, tôi muốn học trộm kỹ năng."
©2019 Kites.vn | 4 i  G. I; M6 e  q, l$ u7 P5 R% I0 `All rights reserved
©2019 Kites.vn | - @5 A5 K1 m, ]- V3 A* N, |All rights reserved
Vô Thanh sau khi trông thấy Hồng Phi rất vui mừng nhưng vừa trông thấy người mình thầm thương trộm nhớ đã có chồng không khỏi buồn rầu, anh chàng vốn là chiến sĩ NDT, tiền bạc không thiếu nên trông thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Thiên Hạ Huyền Ca thật ngứa mắt, thế nên không cần nói cũng biết kết quả thế nào.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, B, h" u# h. W
©2019 Kites.vn | ) s# ^$ }2 p+ P% N, BAll rights reserved
Không cho trộm chính là không cho trộm.
  L8 z0 B0 Z7 m5 ~) Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: u' l7 q6 _: L3 {& i8 `
Hồng Phi vốn thấy thái độ của Thiên Hạ Huyền Ca không đúng đang định lên tiếng thì thấy thái độ của Thịnh Thế Nhất Tiếu cũng không tốt hơn là bao. Trước giờ cô làm gì cũng tùy tâm trạng, ngày nào cũng phải đi tìm cung thủ thế này thật lòng bực mình muốn chết. Vì thế, nhất thời nóng nảy, một đao chém chết Thịnh Thế Nhất Tiếu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: T3 Z' Y8 {" J4 k
. ]5 }; {& M$ G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nữ thần thành La sát làm cậu bé Vô Thanh của chúng ta vừa yêu vừa hận, rốt cuộc đã quyết định lập một ID mới bắt đầu tham gia trò chơi này, còn để báo ân hay báo thù thì bản thân cậu ta cũng không rõ nữa.

Bình luận

hắc hắc :)) anh này dễ thg chết đi đc, cơ mà chị nứ 9 chắc cặp vs anh Ly rầu :v  Đăng lúc 19-4-2013 02:05 PM
Đọc đoạn nhân duyên của bạn vô thanh vô tức này thú vị quá hihi  Đăng lúc 31-3-2013 08:18 PM
mình sửa rồi, thanks b ^^  Đăng lúc 10-3-2013 10:35 AM
mình sửa rồi, thanks b ^^  Đăng lúc 10-3-2013 10:35 AM
bực xong lại buồn, cả người ủ rủ như một quả bóng… cảnh tưởng này còn ai có thể lên tiếng nói gì nữa? sót 2 lỗi type này bạn ơi  Đăng lúc 9-3-2013 12:21 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-3-2013 13:46:51 | Xem tất
vào cmt ủng hộ, cổ vũ tinh thần bạn hina phát ;)))
& t4 `9 U5 H0 W2 u©2019 Kites.vn | All rights reserved
mình thấy truyện khá hài hước ;))) cách edit của bạn thì quá ổn luôn :-bd
©2019 Kites.vn | ( K1 o5 g3 u( S/ |, m/ hAll rights reserved
xưng hô chuẩn ''girl'' luôn :X
" W0 H- v7 Y; d©2019 Kites.vn | All rights reserved
mong bạn giữ vững phong độ nhóe ;))

Bình luận

thanks b nhoa :*  Đăng lúc 10-3-2013 10:34 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2013 20:51:01 | Xem tất
Chương 12:
" w' ]. f. l6 ?! Z0 T©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 p1 J/ ~' I" m0 f, R1 p4 i6 U, m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Editor: Hina

, D$ o+ \9 ^, C, E5 Z5 d7 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
8 W5 e: D9 l& l©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | ) B; J# N3 \+ N: BAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& Q$ W  K3 Z: D7 f- M2 R! o
Sau khi nghe xong chuyện của Vô Thanh Vô Tức, mọi người trong Công Hội vốn định cười nhạo anh ta lại chuyển sang đồng cảm. Khiến bầu không khí đang ồn ào sôi nổi nháy mắt trở thành than vắn thở dài.
©2019 Kites.vn | All rights reserved  H! F' [) f. x. l
4 ~+ ]1 X7 V; w! v©2019 Kites.vn | All rights reserved
Còn nhân vật chính Hồng Phi sau khi nghe xong cũng ngẩn ngơ một lúc nhưng sau đó vẫn quyết định tự kiểm điểm bản thân, kiểm điểm xong cô nhanh chóng kết luận, tuyệt đối không để mọi người biết mình là Thiên Thượng Hồng Phi, vậy nên cô đành dối lòng hùa theo mọi người.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. y7 m1 V" q$ c
©2019 Kites.vn | , G7 l9 v  [) p1 JAll rights reserved
Ta nói... vì đóng kịch giả dối nên lại thành ra người thật lòng nhất.
8 U: h4 h+ ~- a$ P  y! I7 X+ Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# m) I8 ?' S! Q4 F& @) R  x; _7 k
[Vô Thanh Vô Tức]: Tiểu Ưu ~~ Chỉ có em là tốt với anh nhất, nếu trước đây anh gặp em sớm hơn nhất định sẽ đối xử tốt với cô bé đáng yêu này.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! r* N/ y# S! E6 [0 k: d+ ~" F
- Y4 T- p; S$ Y. J4 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi thấy hắn nói thế trong lòng hơi chột dạ, dĩ nhiên cũng không dám nói tiếp, chỉ ừ ừ dạ dạ cho qua chuyện rồi thôi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; Z6 b# P5 t" n
©2019 Kites.vn | 6 X0 x+ @- @1 ^: @All rights reserved
Tuy vậy những lời đó vẫn làm một số người trong công hội thấy chướng mắt.
©2019 Kites.vn | # [0 k$ g4 o) [! f) G. {All rights reserved
4 \1 B8 p( T" I) r©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Võ Giả Xinh Đẹp]: Nếu anh thích Thiên Thượng Hồng Phi sao còn bỏ công theo đuổi Ưu Thương làm gì?
/ ~  H3 ~: R4 M©2019 Kites.vn | All rights reserved
; r, N5 q6 v4 i  n5 Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Còn không phải tại A Ly sao?
©2019 Kites.vn | All rights reserved; T6 f% l% |; z: g; I
0 P# w" Q2 B; [! {, v©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mọi người thấy hắn nói thế liền mở mắt to nhìn chằm chằm màn hình, hồi hộp chờ câu kế tiếp của hắn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 [( y- V- ^7 P+ w
©2019 Kites.vn | & [+ [6 Y3 B) H+ z4 R# pAll rights reserved
Cả Hồng Phi cũng không kềm được mà tim đập nhanh hơn, trong lòng mơ hồ suy nghĩ chuyện gì đó.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( o$ g# k9 O- L
©2019 Kites.vn | - J% u; D; Q* d! H' m* TAll rights reserved
Có điều, đợi mãi vẫn không thấy Vô Thanh Vô Tức nói tiếp.
( K$ g! X0 l; s# H/ h: l0 J©2019 Kites.vn | All rights reserved
, r' c) l3 d2 I' o% ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mọi người đang định chửi hắn lại thấy trong kênh [Công Hội] xuất hiện một câu:
! U& G" k  d/ W©2019 Kites.vn | All rights reserved
" t% Y/ y3 x, f. \+ _& Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: T_T A Ly sao lại đánh mình!!!
©2019 Kites.vn | : h+ O  C" H! D- q1 UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* K1 M* E, P' f$ w/ }  J7 [
Sau đó mọi người có hỏi anh ta như thế nào anh chàng cũng nhất quyết không nói.
% H6 l/ L' V8 G/ z: |©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! M8 R7 e9 g+ N; U. s: F+ P8 `' yAll rights reserved
***
©2019 Kites.vn | All rights reserved! b0 \9 t  y) c. _9 N
©2019 Kites.vn | 1 I( e3 D' c$ p) sAll rights reserved
Hồng Phi không có sử dụng phần mềm gian lận, lại càng không có đăng ký tài khoản kia nên dĩ nhiên bên phía công ty trò chơi không thể điều tra được gì, bọn họ càng không thể khóa tài khoản của cô, bọn họ chỉ có thể xóa hết những chủ đề bàn tán về chuyện này, mọi chuyện vì thế mà dần lắng xuống.
7 m8 m9 I. {4 N) I/ C. m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* ]7 v2 J5 W2 G
Có điều diễn đàn không bàn tán được không có nghĩa trong trò chơi cũng thế. Vì Vô Thanh Vô Tức ở diễn đàn hết lời bênh vực Hồng Phi làm Thiên Hạ Huyền Ca rất chướng mắt, cuối cùng hắn đành treo thưởng truy sát Vô Thanh Vô Tức.
©2019 Kites.vn | 6 u5 H* ^3 ~/ X3 S- TAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 S- D5 T* u# |6 k9 G" M5 @
[Thế Giới] [Thiên Hạ Huyền Ca]: Truy nã Vô Thanh Vô Tức trên toàn server, ai giết được hắn một lần thưởng 100,000 tiền vàng.
©2019 Kites.vn | . Z! z& f8 o7 |. \# F9 o' UAll rights reserved
8 s2 E! q! D0 }' _! A) z' I3 ~4 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Thế Giới] [ Vô Thanh Vô Tức]: Truy nã Thiên Hạ Huyền Ca trên toàn server, ai giết được hắn một lần thưởng 1,000,000 tiền vàng.
: o; v* f8 S1 M1 G  A©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* h% U# [9 \) o; s8 r( _1 z
[Thế Giới] [ Vô Thanh Vô Tức]: À quên, nếu sau đó tiếp tục giết hắn thì thưởng thêm vòng cổ tăng 30 điểm sinh mệnh, và một Hoàng Ngân cấp 5.
©2019 Kites.vn | 1 v* B, o/ I! E5 ^/ kAll rights reserved
6 ]% F9 j8 |; y9 I2 V- O©2019 Kites.vn | All rights reserved
... Giá cả của Vô Thanh Vô Tức tăng vèo một cái gấp 30 lần giá của Thiên Thượng Huyền Ca.
2 `" E# t5 V* C+ v% `©2019 Kites.vn | All rights reserved
, G: y$ L9 K* x5 [$ R, y0 p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đấu với ai thì đấu tuyệt đối đừng dây dưa với chiến sĩ NDT.
©2019 Kites.vn | % ^& L7 k6 D" z: `$ |- ~* ~6 x- `All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ N: C* ]: E3 D
Vô Thanh Vô Tức không những là một chiến sĩ NDT mà còn là tiêu biểu trong tiêu biểu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) z1 y1 P0 q3 o/ g; X9 r1 N
& V) S9 O; m+ K©2019 Kites.vn | All rights reserved
Giá cả Thiên Hạ Huyền Ca đưa ra đã rất hấp dẫn nhưng cái giá của Vô Thanh Vô Tức lại còn khủng bố hơn. Tuy nhiên so ra, một người là cao thủ PK với một người cấp bậc chỉ tương đối cao thì người ta chọn bên nào không cần nghĩ cũng biết. Bởi vậy, dù giá của Vô Thanh Vô Tức cao đến mấy cũng không có người chấp nhận. Cuối cùng hắn không cần tốn đồng nào cũng có thể khiến Thiên Hạ Huyền Ca tái mặt, nhân tiện để bản thân nở mày nở mặt, tính ra cũng có lời rồi.
' K( y8 j9 R- x7 j* t8 ~" i©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 l! o/ M( T5 [+ G! C9 U4 ~All rights reserved
Ai bảo "Thổ Hào" chỉ biết tiêu tiền mà không biết kiếm tiền đây?
©2019 Kites.vn | 1 U+ p7 l  r. o& b4 k; f" W0 UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) j1 T0 O* a. n, k' ^7 K6 q+ W9 m
Có điều, lợi thì có lợi, hại cũng không tránh được, những lời của Vô Thanh Vô Tức đã khiến Thiên Hạ Huyền Ca nổi trận lôi đình, hắn không ra giá truy nã nữa mà tự hắn và những người trong Công Hội đi xử lý.
©2019 Kites.vn | * p0 c, a- ]2 k4 s- SAll rights reserved
©2019 Kites.vn | % ^; W5 m% e8 gAll rights reserved
Vô Thanh Vô Tức là một dạng điển hình của người trọng sĩ diện, dù bị đuổi giết tứ phía vẫn nhất quyết không vào kênh [Công Hội] nhờ giúp đỡ, càng không gửi tin nhắn cầu cứu Ly Thương Chi Tuyết và Thần Phong Nhất Thụ.
©2019 Kites.vn | : D5 p7 I" b9 b# p- iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 z& x* O6 a0 c- w) u. ?All rights reserved
[Thiên Hạ Huyền Ca]: Không phải ban nãy mày lớn tiếng lắm sao? Có giỏi thì đứng yên đấy cho tao.
©2019 Kites.vn |   i7 G* c* M: F, p1 xAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 Y. ~+ B4 u, t9 EAll rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Trước giờ tôi chỉ nghe lời vợ mình, nếu anh nhận là vợ tôi thì tôi sẽ đứng yên cho anh chém.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ @) x: n" u+ W; V7 U
©2019 Kites.vn | " V: f# j6 X. ~3 A: ~3 Y& uAll rights reserved
[Quả Táo Hera]: Vô Thanh Vô Tức, mày có thật là đàn ông không đây? Chỉ biết trốn trốn tránh tránh, đúng là không hổ danh bạn của nhân yêu Thiên Thượng Hồng Phi.
1 I& `) g. o" p4 K5 b) ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( i( W9 g% }2 W# i9 y
[Vô Thanh Vô Tức]: Bạn của nhân yêu thì sao? Còn đỡ hơn rước phải dâm phụ về làm vợ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 N/ l9 D- N6 B1 B2 ]. k* y; @  ]( q
3 w( o/ _4 M8 c©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vô Thanh Vô Tức càng mắng càng thích, đến nỗi chạy trốn mà quên nhìn vào bản đồ, đến khi thấy mình bị dồn vào ngõ cụt thì đã bị bao vây trong kỹ năng Khốn Tiên Tác rồi, kỹ năng này có tác dụng trói chặt người chơi, giảm 100% tốc độ.
©2019 Kites.vn | 0 e, g, W* m8 R1 g) @1 sAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 @- g) P$ W* u. C( v
[Bá vương đừng gấp]: Chạy nữa đi? Để xem mày chạy đường nào! Kỹ năng Khốn Tiên Các có tác dụng đến 30s, bấy nhiêu đã đủ để bọn tao giết mày mấy lần rồi.  
©2019 Kites.vn | ) ^+ X; i# I4 @. W7 B. uAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ a9 T) h" a  |# x
Vô Thanh Vô Tức thấy không chạy được nữa cũng không hề phản kháng, hắn chuyển sang kênh tán gẫu bắt đầu gõ chữ.
( _* s, |9 E5 K' m* S$ e. Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! M' c: w4 T0 h7 k
[Vô Thanh Vô Tức]: Bá vương đừng gấp? Tên nghe thật quen nha! Có phải anh là người lần trước vì mấy trăm vạn tiền vàng mà mắng một cô bé cấp 30 là đồ bỏ đi không? (Nếu quên có thể tìm lại chương Ưu Thương lần đầu gặp Vô Thanh Vô Tức, chương 5)
$ m: G5 F1 U! C: K% O©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 C0 g0 A2 @" r# W, XAll rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Tên tiểu nhân Thiên Hạ Huyền Ca kia cho anh bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp mười lần, có dám làm phản hắn không?
©2019 Kites.vn | ! x; Y& R  i- NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 g0 D- o  S9 c% c) s: @
Nếu có một số tiền lớn tất nhiên có người vui lòng phản bội, hoặc cũng có thể bên cạnh Thiên Hạ Huyền Ca không có mấy bạn bè chí cốt nên anh ta vừa nghe thấy Vô Thanh Vô Tức ra giá đã lập tức ra tay, không cho kẻ thù của mình có cơ hội nói nhảm nữa.
©2019 Kites.vn | 9 S7 g; v4 X5 x3 R$ a9 QAll rights reserved
©2019 Kites.vn |   e6 M& h) d4 n' ]' _All rights reserved
Một chiêu này có thể nói hắn sử dụng hết toàn lực, đây cũng là kỹ năng cuối cùng của Cung Thủ, Thiên Nữ Tán Hoa.
: [" f! ~: j$ ^1 H; u6 h% F©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 @, r" o- D" f©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Quả Táo Hera]: Nó... nó sử dụng Kim Đan, con bà nó, rác rưởi.
©2019 Kites.vn | ; i" E5 \" M  s- g  e  f4 v, L% v0 LAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' s1 ~0 w& J# E$ G0 L
Cái gọi là Kim Đan chính là một vật phẩm xa xỉ trong Thiên Địa Huyền Môn, nếu sử dụng nó, người chơi sẽ có 30s vô địch, nghĩa là bất cứ ai tấn công vào đều không thể gây ra tổn thương được.
6 G6 A- e1 ]; P©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & Z* a) D1 [: Y4 L7 TAll rights reserved
[Thiên Hạ Huyền Ca]: Đê Điều, cậu chuẩn bị Khốn Tiên Tác đi, 30s sau lại cho nó tiếp tục nếm mùi.
' [8 D: h  S  Q, p0 V6 t©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  n  X6 l* q  f. M& Y) T
Khốn Tiên Tác là một kỹ năng đặc biệt của Thợ Rèn, kỹ năng này sử dụng 100% sẽ thành công, nhưng đối tượng công kích phải nằm trong phạm vi 1/4 màn hình mới có thể thành công, người bị nó tấn công, trong vòng 30s tốc độ giảm 100%, nhưng người sử dụng phải đợi 2 phút sau mới có thể dùng tiếp.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- r1 ?2 q( o/ A/ p
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 Y5 E* N# d5 s) n4 u
Thiên Hạ Huyền Ca đã tính toán từ trước, nên lần này hắn truy sát đã dẫn theo bốn Thợ Rèn, nói cách khác đội của hắn có thể liên tục sử dụng Khốn Tiên Tác tấn công Vô Thanh Vô Tức.
# K( g: v) {4 U# y* o©2019 Kites.vn | All rights reserved
" ]7 H! ]- u3 a3 ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Với một người có bụng dạ tiểu nhân như Thiên Hạ Huyền Ca, cho dù anh ta cấp cao thì sao, nếu anh ta muốn làm chuyện xấu thì không có thủ đoạn gì không dám dùng. Từ giờ nếu không có gì bất ngờ thì 100%, Vô Thanh Vô Tức sẽ bị anh ta luân bạch về cấp độ 0 mới thôi.
9 C  T9 Z0 m) U3 {/ w6 A©2019 Kites.vn | All rights reserved
3 [. V# K& A+ H% f5 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Quả Táo Hera]: Haha, không ngờ đúng không, bọn tao có đến bốn Thợ Rèn, hôm nay để xem mày trốn đường nào.
©2019 Kites.vn | . X8 z$ ]" U" u2 a+ PAll rights reserved
) O5 R; o2 q1 p% l& {" V©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Hạ Huyền Ca]: Kim Đan chỉ có tác dụng trong 30s, để tao xem mày có thể sử dụng bao nhiêu viên.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. K" c; }" g' X8 W, o' b
©2019 Kites.vn | 2 e! ?7 U6 Q0 P& e6 Q( \, `All rights reserved
Kim Đan, rõ ràng là thứ trực tiếp thay đổi sự cân bằng của trò chơi, cho nên  khi Thiên Địa Huyền Môn cho bán thứ này đã treo giá rất cao, 1 viên giá mười tệ. Vô Thanh Vô Tức mặc dù là chiến sĩ NDT nhưng cũng không thể nào ngu ngốc đến độ liên tục sử dụng trong mấy giờ liền.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 T, P' T2 X) U. n" ?( i
6 `2 [4 Z- x& l4 Q9 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vì thế, cứ cách 30s, kỹ năng Khốn Tiên Tác vô cùng xinh đẹp lại rơi xuống người Vô Thanh Vô Tức, mọi người đều thấy ở đây có một vị Cung Thủ cấp 69 mặc trang phục màu vàng bị người ta nhốt một chỗ không thể động đậy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 }5 p' C  e) n# ]
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ D- R' g  v  f% Z' _
Thiên Hạ Huyền Ca không ngừng tấn công về phía Vô Thanh Vô Tức, nhưng cho dù kỹ năng mạnh đến mức độ nào cũng không thể làm người ta mất một giọt máu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ \; H5 X6 \6 v
©2019 Kites.vn | All rights reserved# m# J5 V8 E* ]) y0 ~& |7 w) O) ]: B% k9 J
Nháy mắt, hai giờ thông thả trôi qua.
* H9 b0 R6 D4 m" V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ; i$ E* B  h9 t# r/ XAll rights reserved
Mọi người không chỉ tấn công đến mỏi tay mà mí mắt cũng muốn sụp xuống.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 J- m+ D/ ^7 M+ _* V0 [
5 B- [" ]9 u3 m  K/ {" _0 t6 ~  _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đây chẳng phải là Boss, nếu là Boss thì ít ra bọn họ kiên trì đánh xong có khi còn được trang bị tốt. Nhưng tấn công cái người kia không những không được trang bị gì mà còn làm điểm tội ác của mình tăng lên không ngừng. Ban nãy tên của sáu người ai cũng là màu trắng mà giờ đã từ từ hóa thành hồng danh, mà màu hồng kia dần sậm lại, sậm đến màu đỏ, đỏ hóa đỏ thẫm....
/ {3 r, O1 O, j5 O# E1 i1 D: L©2019 Kites.vn | All rights reserved
( ]) [8 I" H$ u7 N3 V, a©2019 Kites.vn | All rights reserved
Huống hồ nếu đánh Boss thì biết bao công kích từ nãy giờ của bọn họ đã giảm được không ít máu của nó nhưng cái con người này, đừng nói mất máu, căn bản người anh ta, bọn họ còn chưa sờ đến được.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' W. \( u* `6 m# [  b8 w
©2019 Kites.vn | . h, O9 S: x: J# kAll rights reserved
[Đê Điều Hoa Lệ]: Không phải chứ? Cái thằng này bị điên rồi, tuyệt đối là điên, điên rất nặng.
©2019 Kites.vn | " b9 B5 n5 A  f  x- FAll rights reserved
2 F; K% ?% P5 F9 ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Bá vương đừng gấp]: 2 giờ là 2400 tệ đó !!!
©2019 Kites.vn | & ]* E8 K! [5 n7 i3 AAll rights reserved
©2019 Kites.vn | . K# E* L& W* Y, _0 I6 v4 Z: IAll rights reserved
[Quả Táo Hera]: Khốn kiếp, mình không tin nó có thể tiếp tục không ngừng sử dụng Kim Đan.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 f4 u+ o" [1 I7 P( ^6 u  l( |
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 `4 Z0 d# X) b9 ~2 @8 O% A& I
Hệ Thống thông báo: Vô Thanh Vô Tức gửi đến một bức ảnh.
©2019 Kites.vn | - S- g# k8 ?/ q1 J3 R9 y$ m. hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 ^+ ^$ w# l4 D' }
Mọi người vừa mở ra xem đều đồng loạt hộc máu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved( ]  F; m6 p* y: S
©2019 Kites.vn |   K5 I/ d( ]9 E) c& H( N: ^, |All rights reserved
Hóa ra bức ảnh kia không có gì quan trọng, anh chàng này chỉ muốn khoe trong giỏ đồ của mình còn bao nhiêu Kim Đan mà thôi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 C) ^5 T% ^* Y
7 J* D7 @' g  B7 S0 B! }+ K©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trong hình chỉ rõ, còn hơn 20 gói, mỗi gói là 20 viên.
©2019 Kites.vn | 6 F. ~0 f# V! AAll rights reserved
©2019 Kites.vn | + d, {+ w# A* y8 ~All rights reserved
[ Vô Thanh Vô Tức]: Haha, tiếp đi tiếp đi. Trong kho hàng còn nhiều lắm, các người cứ thoải mái, tôi sử dụng hết thì lại dùng hệ thống trong kho hàng gửi tiếp đến đây. Các người cứ từ từ trói, từ từ giết, tôi đi chơi đây.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 R( h& d5 T) ?: w0 W- B9 Z
©2019 Kites.vn | . ~7 L+ D0 v! t, kAll rights reserved
Hóa ra trong khi mọi người mệt mỏi giết hắn thì hắn dùng hệ thống tự động trong game, cài đặt 30s dùng Kim Đan một lần rồi sau đó ra ngoài mở Web thông thả hưởng thụ...
" l6 `: @3 u5 _/ V# V: E" H# ?9 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
& `$ i( [7 l6 ]# \8 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đây là một đả kích không nhỏ với cả nhóm Thiên Hạ Huyền Ca, đúng là có không ít người có tiền chơi game online nhưng đồng thời người không có tiền cũng không thiếu. Bọn họ có thể vì mấy chục vạn tiền vàng mà cả quan hệ vợ chồng, huynh đệ cũng tan nát. Trước giờ chưa từng thấy có người vì một nhân yêu mà tiêu phí mấy ngàn thậm chí cả vạn NDT.
©2019 Kites.vn | 5 `( r9 T& n- Y+ l9 aAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 t+ c4 ?; ~' w6 dAll rights reserved
Bầu không khí đột nhiên có chút im lặng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ {6 n! `9 S4 R5 {/ L
©2019 Kites.vn | ) T/ m; S9 i* I1 lAll rights reserved
Vả lại nếu bọn họ cứ tiếp tục ở đây giết hắn thì hồng danh trên người chưa chắc có thể dễ dàng tẩy sạch.
©2019 Kites.vn | % |7 i! p; T- I! J& u4 N; O/ H: HAll rights reserved
+ Q" O, d1 W/ s: q8 U3 k1 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trong lòng bọn họ đều âm thầm nghĩ đến chuyện bỏ qua nhưng vấn đề danh dự rất quan trọng, cho nên chưa có người khơi mào thì những người các cũng kiên trì đứng vững.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, ^5 \2 q5 E) ^. U4 J7 p
©2019 Kites.vn | . Y+ z1 ~/ Q/ U4 _All rights reserved
Còn anh chàng Vô Thanh của chúng ta thì đang làm gì đây, ồ lướt web rất vui vẻ nha.
©2019 Kites.vn | 9 g0 j2 r6 m8 }" z, ]: KAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 C* B6 S, v! d1 p* QAll rights reserved
[Công Hội] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Này, mình có một nhiệm vụ yêu cầu thu thập Dạ Thần Lệ, có ai ở gần Dao Trì Nga Mi không?
©2019 Kites.vn | 7 Q" t4 D% h+ }$ h# VAll rights reserved
5 y, E! k. M+ y" R% }©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Võ Giả Xinh Đẹp]: À, có Vô Thanh, tên đó lúc nào cũng ở đấy luyện cấp.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ |: {" B* O; ]
4 {6 Y* H8 s2 ~! N1 X+ I©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Cám ơn, mình đi đây.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 \9 a" Y# r; L* a$ X
©2019 Kites.vn | / g. M- L3 H+ r# j, M$ tAll rights reserved
Hồng Phi lấy từ trong túi đồ ra một cái Hảo Hữu Truyền Tống Trận rồi tìm tên Vô Thanh Vô Tức trong danh sách hão hữu, thật ra nói tìm cũng hơi quá, danh sách bạn bè của cô chỉ có vài người, nhìn một cái là thấy ngay.
' d* {+ m. }6 ]: R7 W7 ~( G©2019 Kites.vn | All rights reserved
: e  M  T7 z1 w' [' o1 h©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô bấm chuột vào tên Vô Thanh Vô Tức rồi chọn sử dụng Hảo Hữu Truyền Tống Quyển Trục, nháy mắt biến mất.
% A' }) B( Z5 j6 m" y) Z% q7 X9 |©2019 Kites.vn | All rights reserved
, \& L. I6 X: Z6 l  ?2 w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Một màn sương mù xuất hiện trước màn hình của Hồng Phi, nơi này hình như không giống Dao Trì Nga Mi, cảnh vật xinh đẹp này giống ở Thiên Đạo Luân Hồi hơn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% ]0 E( r5 J0 z! B: A
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 U, R) z* Y7 C# P! n1 w4 H
Mà Vô Thanh Vô Tức cô cần tìm thì đang đứng yên một chỗ, hai tay khoang trước ngực không thể động đậy.
©2019 Kites.vn | : X- W+ U$ _2 V0 N% kAll rights reserved
) W7 L* x( d' c' \6 F: |% W' K! `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Khốn Tiên Tác!
©2019 Kites.vn | ; ?8 G6 |6 H+ k; dAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved  S5 Z9 [/ Z8 U$ f2 @
Hồng Phi vừa quan sát sơ bộ tình hình, lập tức nhìn sang mọi thứ xung quanh, cách Vô Thanh Vô Tức chừng ba bước chân là bốn gã Thợ Rèn đang không ngừng sử dụng kỹ năng, còn phía sau đó là Thiên Hạ Huyền Ca và Quả Táo Hera, hai người này cũng sử dụng kỹ năng công kích từ xa liên tục tấn công vào Vô Thanh Vô Tức.
$ g* _* C- k: M( U% _  O3 C©2019 Kites.vn | All rights reserved
- b6 y4 I, d1 L, _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đê tiện!
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ K6 Y/ n/ c9 k2 ^
©2019 Kites.vn | 8 R' `/ `+ l' ~) H# F! sAll rights reserved
Một người nổi tiếng giỏi PK lại dẫn 4 gã Thợ Rèn cấp 60 đến đây bắt nạt một Cung Thủ cấp 69 có lực phòng ngự cực kém?
©2019 Kites.vn | All rights reserved( l  o4 ?6 {+ {3 [
" c$ I, Q3 W3 e©2019 Kites.vn | All rights reserved
(Quả Táo Hera la hét: còn tôi nữa, sao không nhắc đến tôi? )
9 g; O% I. I2 m0 Z/ i©2019 Kites.vn | All rights reserved
6 a6 X( p/ l- @: l2 ?- u; i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thiên Hạ Huyền Ca, cái con người này đúng là càng ngày càng không khá nổi.
" g$ }; e- |8 @" N  A% n* I©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn |   m+ ^- g' n9 A3 {0 ?/ jAll rights reserved
Ừm, có khi anh ta vốn đã như thế rồi, thử nhìn người đàn bà bên cạnh anh ta là Quả Táo Hera xem, một cô nàng chỉ biết gây chuyện, đem đến rắc rối thì đủ hiểu anh chồng thuộc dạng người gì.
©2019 Kites.vn | % T: Y2 u" G6 D' K$ S! q9 PAll rights reserved
0 D5 q; x( [* v& X' h. J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cấp bậc của Ưu Thương Tiểu Điểu rất thấp, căn bản Thiên Hạ Huyền Ca vừa sử dụng Tiên Nữ Tán Hoa công kích trên phạm vi rộng thì Hồng Phi đã xong đời rồi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved: y% `- _" A+ ?( ^% s$ q1 G
, W+ D. R  [) B©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sau đó, phản ứng của cô cực nhanh, vừa biết mình bị giết lập tức chọn về thành hồi sinh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; A. R; g7 k+ e  `9 R" Q
©2019 Kites.vn | ( |; V/ l- U  j4 qAll rights reserved
Vì hành động của cô quá nhanh, mà khi nhân vật được truyền tống đến còn xuất hiện một màn sương trắng nữa nên những người xung quanh chưa kịp nhìn thấy người vừa đến là ai thì Ưu Thương Tiểu Điểu đã biến mất.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* [' n9 t! ], S% g
7 ^9 S/ j4 V7 h* c; u9 |8 u5 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi vốn định nhờ đến Ly Thương Chi Tuyết hoặc Thần Phong Nhất Thụ nhưng cô sực nhớ Vô Thanh Vô Tức vốn là bạn của bọn họ tại sao anh ta lại không gọi bọn họ đến giúp đỡ. Mà anh ta bị trói như thế nhưng không mất một giọt máu nào, nghĩa là anh ta đang sử dụng Kim Đan, dùng Kim Đan quý giá trong trường hợp này thật khiến người ta cảm thấy uổng phí.
  j. {: K+ q% |& N1 i  w) `+ s  W©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. m2 i" Q2 c! l$ p7 Z5 M7 {
Huống chi lần này Vô Thanh Vô Tức bị Thiên Hạ Huyền Ca đuổi giết, tám chín phần là vì anh ta đã nói giúp cô trên diễn đàn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' x' u" Q) s* b6 c& C" a
©2019 Kites.vn | All rights reserved) W, _, }& w) z8 @8 I
Hai người trước nay có thân thiết gì đâu, nói quen biết cũng không đúng, tại sao anh ta lại giúp cô đến vậy? Đây là cái gọi là bạn bè giúp nhau không tiếc mạng sống hay sao?
©2019 Kites.vn | 9 L# a$ D  K! T1 U) P1 NAll rights reserved
1 H( [+ I2 u  P' o; ^% u0 [7 ^7 _$ N% E3 X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Khóe mắt Hồng Phi ửng đỏ, cô đã thật sự cảm động trước hành động của anh chàng này.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 n2 |3 m  T; O' t, J
©2019 Kites.vn | All rights reserved: a4 m# c+ r- ?: Z) w
Lúc ở game LQ, cô cho anh ta trang bị đối với anh ta thì rất tốt nhưng đối với cô chẳng qua là những thứ vứt đi. Cô dạy hắn giết sói lại càng vì một phút nông nỗi mà thôi. Như thế tính ra đâu phải là hai người đã quen nhau?
©2019 Kites.vn | # t7 b# N( @5 e1 d& g8 g3 EAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. x) B* y, W) N  R
Rồi đến game Thiên Địa Huyền Môn, cô gọi anh ta, cô đi khắp trò chơi tìm anh ta cũng vì muốn học trộm kỹ năng của anh ta mà thôi, sau đó cô còn vì anh ta từ chối lời đề nghị vô cùng khó nghe của anh chồng cặn bã của mình mà xuống tay giết chết.
/ ?/ a+ y! [0 w  v9 ]- `©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & f. u% [" d4 OAll rights reserved
Thấy chưa, hiểu chưa, mọi chuyện đều là vô tình, vậy mà cái tên ngu ngốc này lại ra mặt vì cô?
©2019 Kites.vn | All rights reserved) G1 p) ~9 d# S( c* z' p
1 x: m; V5 L) V2 [  }( [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngốc! Thật sự rất ngốc!
( U: {9 W/ j4 q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 T' i" p5 A; O/ z# A+ J
Hồng Phi lau giọt nước mắt trên khóe mắt rồi hạ quyết tâm phá vỡ lời thế thứ hai của mình: Tài khoản nhân vật đã vứt bỏ tuyệt đối không bao giờ vào lại.
©2019 Kites.vn | + V8 Z9 z+ R! t+ ^; n: WAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ! B2 u7 H. U+ m3 i* cAll rights reserved
Có điều tuy phải phá vỡ một lời thề nhưng cô lại rất dứt khoát.
©2019 Kites.vn |   h- n1 A8 l' ]All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; H  |% s( n) c" J6 ~
Hồng Phi thoát khỏi nhân vật Ưu Thương Tiểu Điểu, sau đó dùng tài khoản mình đã vứt đi vào lại trò chơi.
) m9 i, ?9 U4 Y% I©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 {: @! i, }- O  t' i  A3 r! [©2019 Kites.vn | All rights reserved
May quá, lần trước cô giết Boss Dã Nhân Vương được một số tiền vàng, vừa đủ mua một cái Hảo Hữu Truyền Tống Quyển Trục.
©2019 Kites.vn | : T9 B0 Z; G6 l+ _! N0 lAll rights reserved
5 I: A- p- A; D6 s- j5 m* q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi mở danh sách bạn bè của mình ra, cái tên Thiên Hạ Huyền Ca sáng trưng thật nổi bật.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 @/ g4 k) [9 S# p, Q; Y
©2019 Kites.vn | All rights reserved* O, m8 |+ w3 \" v9 I- \5 D( Z
Cô bấm chuột vào cái tên ấy sau đó hình bóng áo lam của Thiên Thượng Hồng Phi từ từ biến mất.
& l5 j9 p: `$ P: x: W3 a' K0 [©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( O, \9 A. c; j
Không ai ngờ Thiên Thượng Hồng Phi sẽ vào game, càng không ngờ cô lại trở về trò chơi bằng cách thức này nên ai ai cũng sửng sốt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& \0 V, Q% K9 E$ \
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 R! T4 c: |$ P3 `
Thiên Hạ Huyền Ca nhìn thấy Hồng Phi xuất hiện lập tức gõ một hàng chữ, nhưng sau đó lại xóa đi, cứ gõ rồi xóa mà không lên tiếng nói được gì.
©2019 Kites.vn | 8 E" d# E9 i9 R$ x6 O$ J, jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 ]2 q' h- c5 ~7 [& r
Lúc này tình cờ Vô Thanh Vô Tức xem Web chán chê, rãnh rỗi mở trò chơi lên thì thấy Thiên Thượng Hồng Phi xuất hiện bên cạnh Thiên Hạ Huyền Ca. Mặc dù nhân vật Thiên Thượng Hồng Phi giống hệt với các nhân vật Người hầu của cô nhưng đây rõ ràng là Thiên Thượng Hồng Phi thật sự.
! @- J, L7 H/ P& X& N% j2 ]/ j4 _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! U9 v  L3 V1 z+ k
Vô Thanh Vô Tức mở to mắt nhìn chằm chằm màng nhìn, hắn rất sợ đây chỉ là ảo ảnh, nếu hắn chớp mắt thì bóng dáng Thiên Thượng Hồng Phi sẽ tan biến mất.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. U; ~* L9 {. p4 f
©2019 Kites.vn | + ~0 a# W- Z3 U$ ^8 j6 z. EAll rights reserved
[ Thiên Thượng Hồng Phi]: Ái chà, đây không phải đồ đệ yêu quý và anh chồng cũ của tôi sao? Đã lâu không gặp.
$ `5 L: `6 I$ a$ H2 `# d2 v* Y8 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
& c5 K  V) \6 e( U* w5 q; `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cấp bậc của Ưu Thương Tiểu Điểu khá thấp nên cách nói chuyện có thể nói là tương đối dịu dàng so với Thiên Thượng Hồng Phi. Thiên Thượng Hồng Phi là ai? Cô chẳng những nổi tiếng khắp trò chơi về cấp độ mà còn ở cả tính tình nữa, cái tính thích sao làm vậy, thay đổi như thời tiết ai ai cũng biết.
©2019 Kites.vn | ; y. s, y' |9 D/ X1 E: fAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ y. `1 O& J0 d
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Chà chà, 4 Thợ Rèn, Khốn Tiên Tác, đánh lâu vậy mà vẫn chưa luân bạch được người ta sao? Thiên Hạ Huyền Ca ơi Thiên Hạ Huyền Ca, càng lúc anh càng chẳng được tích sự gì, may mà trước đây tôi tỉnh ngộ sớm bỏ anh.
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 y8 g5 e# @+ M. E( o
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 \2 x& L# b$ l* z0 ], \" E( L7 Z  a
[Quả Táo Hera]: Rõ ràng là Huyền Ca bỏ cô, cô là cái thứ nhân yêu không biết xấu hổ.
5 I; K6 W* l0 Z4 `* h+ J( F©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( p% K0 H1 x" Q  h# g1 d
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Đồ đệ ngoan của sư phụ, đã là tiểu tam thì phải khiêm tốn, khiêm tốn đấy biết không? Không được ra cái vẻ mợ cả như vậy, cô không đọc tiểu thuyết của Quỳnh Dao sao? Đi tìm đọc rồi học hỏi xem tiểu tam người ta phải giả vờ đáng thương như thế nào.
©2019 Kites.vn | 0 j' n( G8 N; s- UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. L6 W! J, q, t$ O7 Z+ D
[Thiên Hạ Huyền Ca]: Sao cô lại vào đây? Cô muốn chơi tiếp sao? Lần trước người dùng ID phụ cướp lấy khu vực luyện cấp của tôi có phải cô không?
8 U% I; A  ^- Z" B& `4 B©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 4 Y1 s; v. [4 d3 ?  b( sAll rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Cái gì có phải tôi không? Anh không phải đã khẳng định rồi sao? Nếu không làm sao vào diễn đàn viết lung tung thế kia.
, M! Z! U& d) r1 @* h8 f©2019 Kites.vn | All rights reserved
$ y' h9 Q$ S3 g8 q©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Hạ Huyền Ca]: Cô cũng vào diễn đàn?
- K9 H; r9 Y6 i©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 V# K2 r  h: G$ {
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Nếu không thấy thì tôi vào đây làm gì?
©2019 Kites.vn | All rights reserved& a2 x+ l. H3 ]% J+ m3 q
  I5 ]$ r9 @4 j$ G  i$ O  D$ _+ V©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thiên Hạ Huyền Ca nghe Hồng Phi nói thế cũng không hỏi gì nữa.
©2019 Kites.vn | . Y& U8 w  [* D% ?2 O; e0 |4 Z) ]All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 j: P1 n+ @& A* @& j( W
Thật ra trong lòng hắn rất mâu thuẫn, trước kia Thiên Thượng Hồng Phi đối xử với hắn rất tốt, nào là tặng trang bị, nào là dẫn hắn đi luyện cấp, hơn nữa cô ấy rất nổi tiếng trong trò chơi, hắn ở cạnh Hồng Phi cũng được thơm lây. Chơi trò chơi làm gì? Chẳng phải mong muốn được người khác chú ý sao? Khi hắn và Hồng Phi còn ở cạnh nhau, danh tiếng của hắn vang vọng khắp nơi.
©2019 Kites.vn | ! i: m: \$ Z0 k& N, OAll rights reserved
©2019 Kites.vn | ( J% x& y9 V# `+ L$ MAll rights reserved
Lúc này hắn ở cạnh Quả Táo Hera, trừ việc chắc chắn cô nàng ở ngoài là một cô gái xinh đẹp thì mình còn được gì nữa?
©2019 Kites.vn | All rights reserved, F! B' N/ g0 R1 I+ r8 M% A) R
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 n# g3 V0 m5 L
Cho nên khi hắn thấy Thiên Thượng Hồng Phi vừa vào game đã lập tức đến cạnh mình, trong lòng rất vui mừng, hắn thầm đoán có lẽ cô còn nhớ tình cảm ngày xưa của cô và hắn. Nhưng khi thấy cô nhắc đến chuyện diễn đàn, có lẽ cô đã thay đổi cách nhìn với mình, trong lòng vô cùng buồn rầu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 l/ v6 u) t; J- O
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 z" ]) e# Y# `, Z4 f/ g
Cảm giác vừa mừng vừa lo lại buồn tủi xen lẫn vào nhau khiến hắn quên cả tiếp tục tấn công.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ ^# s/ ^2 e' n( r4 D) `
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 k/ G! F0 g) ?% I
Hồng Phi đột nhiên gửi một tin nhắn có icon thẹn thùng cho Vô Thanh Vô Tức.
©2019 Kites.vn |   m' X5 j4 E, r5 ^All rights reserved
2 l9 }: l0 U' B1 k  \% S9 @©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Cám ơn anh đã nói giúp tôi ở trên diễn đàn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ J: F7 Q+ J' z# N, e
©2019 Kites.vn | 8 _9 C: E5 A% O. z, X/ H1 e0 c- q3 PAll rights reserved
[Mật Ngữ] [ Thiên Thượng Hồng Phi]: Thật ra Khốn Tiên Tác có một lỗi nhỏ, muốn thoát ra rất dễ dàng, chỉ cần khi đối phương sử dụng kỹ năng này, anh dùng bừa một kỹ năng nào đó đánh vào mình là được.
©2019 Kites.vn | 3 {, ~- J" K$ P! u, M0 u; k5 ~All rights reserved
. i2 Z4 v" \  K. _" D* B©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi gõ chữ thật nhanh, nói xong đoạn này cô liền lập tức tấn công Đê Điều Hoa Lệ, còn Đê Điều Hoa Lệ thì vừa hết thời gian chờ đợi đang chuẩn bị tấn công tiếp. Hồng Phi là ai chứ? Trong thời gian cô và Thiên Hạ Hồng Phi nói chuyện, cô đã tranh thủ mở xem thông tin của từng người ở đây, sau đó cô xác định lượt tấn công tiếp theo là của Đê Điều Hoa Lệ thì lập tức ngăn cản, Đê Điều Hoa Lệ đúng là đã ngã xuống đất chết một cách vô cùng hoa lệ.
+ Z' l" e! {+ [: T; ^9 z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " [' M! B' `$ c7 l0 s3 NAll rights reserved
Trong tích tắc ấy, Vô Thanh Vô Tức đã thoát khỏi Khốn Tiên Các.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 M# D: G3 U9 ~, j7 l1 S5 p+ `$ ~  B
* T' f' J3 v- P% B6 f3 v+ J©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Chạy!
& b% U, V& h9 H7 _) o1 p0 H©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ _( B% x7 [5 _1 P3 Q
Cô vừa nói xong lập tức phá vòng vây bỏ chạy, Vô Thanh Vô Tức phản ứng cũng nhanh nhạy không kém, vù một cái chạy theo Hồng Phi.
©2019 Kites.vn | * X/ p7 S4 F5 h$ g% i6 A$ VAll rights reserved
# C- y* F  c2 {# B4 W7 G2 V2 S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vị cao thủ Thiên Hạ Huyền Ca cũng choáng váng với tình huống bất ngờ này nhưng không hề bối rối mà đưa cung tên bắn thẳng về phía Thiên Thượng Hồng Phi.
©2019 Kites.vn | & J: D) I2 O# g" b/ ^0 WAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 [  U9 m  V$ ?7 V; |6 U
Lúc Thiên Thượng Hồng Phi vung kiếm tấn công Đê Điều Hoa Lệ là đứng ngay bên cạnh Thiên Hạ Huyền Ca, nên mặc dù cô bỏ chạy trước nhưng thật ra lại đang chạy phía sau Vô Thanh Vô Tức, vừa hay lại nằm trong phạm vi công kích của Thiên Hạ Huyền Ca.
©2019 Kites.vn | 4 Q" q5 o. h7 O. ^, J4 pAll rights reserved
1 Q8 E" |8 q' ^& z& e0 r; t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Một kích trúng đích! Hồng Phi bị tấn công bay ra ngoài, không biết là do nhân phẩm tốt hay vì may mắn mà nhờ một đòn tấn công kia cô đã vọt ra khỏi phạm vi bị công kích.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- Q0 S# F$ r" L* S9 [1 M
/ x  p& a) `# g: X. A©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi nhìn vào số máu của mình thấy còn 20 giọt liền mỉm cười vô cùng thích thú, sau đó tiếp tục bỏ chạy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 P& d+ Q8 x" U' u
; B/ e( e- K6 v3 k; X5 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Quả Táo Hera]: Cái gì thế này? Một chiêu 8000 máu mà vẫn không giết được nó, cái tên nhân yêu kia mạng thật lớn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved, g6 M; G# @0 I( i
©2019 Kites.vn | ! ^1 R; j! O2 [( g0 f$ s" FAll rights reserved
Thiên Hạ Huyền Ca tái mặt.
& N, d0 c! i  o# ^! z, b' L- ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 8 b6 T5 ]* X* ~# ~All rights reserved
[Thiên Hạ Huyền Ca]: Không phải mạng lớn, mà do điểm phòng ngự của cô ấy cao. Hừ, căn bản cô ấy không có phá hủy bộ trang bị Athena gắn Hồng Bảo Thạch cấp năm kia.

Bình luận

thẳng Thiên Hạ này bị bệnh hoang tưởng nặng rồi, gặp trúng anh Vô kia nữa =))  Đăng lúc 21-4-2013 04:29 PM
he he :))Vô ca đc mỹ nữ cứu r  Đăng lúc 19-4-2013 02:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-3-2013 10:31:33 | Xem tất
Chương 13:
©2019 Kites.vn | 6 ~8 m  T6 o/ i- ^6 U+ UAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# H' s) R$ E  S, V# J
Editor: Hina

©2019 Kites.vn |   k9 m- I* E6 I2 L# rAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 w2 s$ _* w) F1 p" n

- h, x! A4 H/ w* e( g: q8 i- _©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Chạy theo tôi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ \) ?; L  T9 Y! N$ e
©2019 Kites.vn | ' ^1 _9 Z. K4 X1 {2 {5 |/ Z# l% y. ^All rights reserved
Vô Thanh Vô Tức không biết Hồng Phi đang dẫn mình đi đâu nhưng đi theo cô ấy không có vẻ gì là không tốt, bầu không khí vốn đang chán ngắt ngay lập tức nở hoa đầy hấp dẫn.
! v+ I0 ?1 e& Z6 y9 x" i/ w©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# e* f  H$ c0 v) I
Thiên Hạ Huyền Ca, Quả Táo Hera và bốn Thợ Rèn còn lại vẫn tiếp tục đuổi theo bọn họ.
©2019 Kites.vn | 7 G4 H5 R8 K% [All rights reserved
4 z/ [5 a; h5 `+ @8 G+ l0 T9 p©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trò chơi này chú trọng vào điểm thuộc tính, nhân vật khác nhau đều khác nhau.
©2019 Kites.vn | . s- \+ I' _! Y1 y6 ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn |   a2 P; U7 Q$ {. \All rights reserved
Ví dụ như điểm nhanh nhẹn, càng tăng nhiều thì tốc độ di chuyển hoặc chạy trốn càng cao.
5 C; O7 S) w. b) w1 X! P©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! y- Q. {8 C& L, j
Vô Thanh Vô Tức là Cung Thủ, điểm nhanh nhẹn cao, cộng thêm kỹ năng tăng tốc, dĩ nhiên là người chạy nhanh nhất, đây cũng là lý do tại sao anh chàng tự tin để đám người Thiên Hạ Huyền Ca đuổi theo phía sau mình mà không sử dụng Hồi Thành Quyển Trục bay về thành thị.
$ g( ?% @# q9 S; j. }3 D  g©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# \+ I, `9 L/ z6 ~- j
Hồng Phi là Kiếm Khách, lại còn theo nhánh Mẫn Kiếm nên tốc độ cũng không kém, có lẽ ngang ngửa với tốc độ của hai Dị Sĩ Thiên Hạ Huyền Ca và Quả Táo Hera. Chỉ khổ cho bốn Thợ Rèn, bản thân phải mang theo một cái búa thật nặng, muốn chạy nhanh cũng chạy không nỗi, khoảng cách từ từ càng bị kéo dãn ra.
©2019 Kites.vn | $ F- |4 {! X7 s0 R6 ~5 WAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 m0 n* ^' q2 p6 O0 q
Hồng Phi từ từ chạy vào một góc chết trên bản đồ, Quả Táo Hera vừa mở bản đồ lên xem, trông thấy vậy liền vô cùng vui sướng gõ xuống một hàng chữ.
; N& d" j$ g* d% o$ }8 u+ _©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; u* U( ]! a6 y3 `; w1 X
[Quả Táo Hera]: Haha. Thiên Thượng Hồng Phi nổi tiếng thông minh tài giỏi mà hôm nay cũng nhầm lẫn chạy vào gốc chết sao? Để xem mày thoát đường nào? Ngu ngốc, đúng là cái đồ ngu ngốc.
©2019 Kites.vn | : r. A3 ~& U8 q* D3 r/ ]All rights reserved
, k4 K% U6 M6 P* q& R) c©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thiên Hạ Huyền Ca không mở miệng nói gì nhưng vẫn lạnh lùng mỉm cười.
©2019 Kites.vn | # j: s; s* p/ I( F" dAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! E* B8 R/ T  j: ]
Vô Thanh Vô Tức tuy hơi bị mù đường nhưng vẫn biết xem bản đồ, anh chàng thấy mình và Hồng Phi càng ngày càng tiến gần đến gốc chết không những không hoảng sợ mà còn không gửi tin nhắn hỏi thăm gì Thiên Thượng Hồng Phi, bởi vì hắn hoàn toàn tin tưởng người vừa đến cứu mình.
©2019 Kites.vn | 1 A+ _( N  `( F1 D. e% }" f/ o7 XAll rights reserved
* x+ G, V' X" U2 i  v7 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Huống chi, nếu lúc này cả hai cùng chết anh chàng lại càng mừng, người ta có câu, không mong được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong được chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, ha ha ha ha!!!
" c" m; w$ c# S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' X& [6 [% r0 X) bAll rights reserved
Có điều, Hồng Phi lại không muốn cùng chết với chàng ngốc này, ngay khi vừa đến sát bên gốc chết, đột nhiên cô... biến mất!
©2019 Kites.vn | All rights reserved, G. }7 {4 t  i# b4 E, [/ r1 C4 W9 r
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 U( j1 f& p0 m1 N% D7 g- H6 E5 R+ o
[Mật Ngữ] [Thiên Thượng Hồng Phi]: Điều khiển nhân vật, nhảy qua.
; r1 I1 g" V% P1 L+ `+ g©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , r( B$ B. D# y, a" c9 Y4 H6 g* ~All rights reserved
[Mật Ngữ] [Vô Thanh Vô Tức]: Ừ.
©2019 Kites.vn | + {/ a$ K! N* Z5 \) F6 \2 f1 g1 a8 p* ~# QAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# U9 L  `3 T7 L- x
Tiếp theo, hắn cũng biết mất.
3 Y+ o8 T# m% A3 q; s©2019 Kites.vn | All rights reserved
1 w' Q6 y; N* R2 V/ k; v©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hóa ra đây là lối tắt đi vào Ngũ Đạo Luân Hồi.
©2019 Kites.vn | 9 ~% H/ }2 v; M& F7 B/ V/ ZAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved& p7 q) L" S& k
Thiên Hạ Huyền Ca phóng to bản đồ, quan sát kỹ thì thấy ở đây có một cái khe nhỏ dẫn đến Ngũ Đạo Luân Hồi nên đoán rằng có lẽ hai người kia đã đi xuyên qua đó, anh ta vội vàng điều khiển nhân vật đi xuyên qua khe nhỏ đó.
©2019 Kites.vn | 8 {( e% y8 g5 C7 O1 o$ L) i( `All rights reserved
©2019 Kites.vn | ; K+ h3 `+ S3 |- i6 d/ w8 G! X& AAll rights reserved
Kẹt... nhân vật bị mắc kẹt ở đây rồi!
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 Y, B. J5 I+ T8 S. S9 x/ V
4 b, i" l: O8 C8 {5 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Hạ Huyền Ca]: Đừng vào.
©2019 Kites.vn | 8 C8 y& Y7 g% w$ [6 i) C/ AAll rights reserved
# O) Q1 A7 W$ ]& P% q& ?7 S$ n1 t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Anh ta phản ứng rất nhanh nhưng Quả Táo Hera đi ngay sau lưng hắn, làm sao mà dừng kịp, thế nên cũng cùng bị mắc kẹt một cách rất hoàn mỹ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved& c& [" h( r$ a, V3 F6 ^" L7 j) ?
- D" ]% ?, Q7 [( }1 \" V5 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vô Thanh Vô Tức thấy thế cũng không chạy tiếp nữa mà ung dung đi về phía hai người, sau đó thao tác nhân vật nhảy lên, rất có dáng vẻ hùng hổ dọa người nha.
©2019 Kites.vn | + f% G% t' j$ aAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# c# B6 h: `4 o, Q' ?
[Vô Thanh Vô Tức]: Đuổi? Đuổi nữa đi! Ha ha ha! Cho các người đuổi cho đã, hừ!
©2019 Kites.vn | - n/ M9 O0 n8 h  e/ E# K4 E: FAll rights reserved
©2019 Kites.vn | / M$ E; Q- M; Y- h  q! f9 QAll rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Đừng đến gần quá, bọn họ vị trói ở đó nhưng vẫn có thể tấn công đấy.
©2019 Kites.vn | ( z' ]6 I/ E8 \; R9 I2 F: @All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! q8 R5 `' Z# q1 G2 N" t) EAll rights reserved
Thiên Hạ Huyền Ca vừa thấy câu nói này của cô lập tức sử dụng nhân vật tung chiêu Thiên Nữ Tán Hoa.
©2019 Kites.vn | / u, F  d( q+ n; n  ~1 s2 CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 N  h8 u  m7 n$ l8 C) f; w
Vô Thanh Vô Tức không bỏ chạy mà nhẹ nhàng sử dụng Kim Đan, trên đầu hắn hiện ra một chữ MISS to tướng, rất nổi bật, vô cùng nổi bật!
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 ?; ~& m7 w- t3 Y; w
©2019 Kites.vn | All rights reserved& g4 I% t' O* s( X* @8 Y/ t
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Bọn họ là Dị Sĩ, mặc dù trộm được kỹ năng của Cung Thủ, lực công kích cao hơn anh nhưng phạm vi công kích lại không bằng. Anh có đứng xa bọn họ một nửa màn hình vẫn có thể tấn công được.
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 Z0 D" E/ j- |# Q/ ~; I0 q- i
5 m: S! ^( E4 _( e5 g  i+ X©2019 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi gõ xong hàng chữ này, Hồng Phi đang ngồi trước máy vi tính ngửa mặt cười to.
©2019 Kites.vn | * }* F" o0 o; ]* r  [- FAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 A3 K0 w- d4 k* J
Dạy người ta đánh người, cô... cô thật quá xấu xa rồi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* r, x+ {( U7 @1 L/ c$ w
©2019 Kites.vn | # i0 f' e6 T: j0 H' @4 y) v. kAll rights reserved
Vô Thanh Vô Tức di chuyển ra sau, quả nhiên lập tức ứng dụng những gì cô dạy mà.
©2019 Kites.vn | All rights reserved' P* a  d. E* K! \% K* `/ M
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ o0 D6 k/ y7 d" d) s" _
Có điều, anh ta tấn công vài cái lại ngừng.
©2019 Kites.vn | 2 k( w: Y4 T$ P: T9 y4 k3 }; WAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 r6 \& T7 j1 D9 J2 j. t2 I
Giết bọn họ được gì đâu, chi bằng giữ lại thông thả đùa bỡn lại thích hơn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved* V+ O/ Y; z4 B1 G
" {- a/ K0 V, w) {©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Cô ghét bọn họ?
©2019 Kites.vn | All rights reserved& L" p5 B4 l' }( n$ t3 e7 U
©2019 Kites.vn | 9 m) W$ M8 h; r0 b$ IAll rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Tôi không nên ghét bọn họ sao?
% |1 ^  N2 Y. ?' q©2019 Kites.vn | All rights reserved
4 A* K, Q2 t( j0 a- p$ n+ u# x+ ~  }©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Nên chứ =,=
( ]3 C4 y" M* P2 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
( m; D. N6 D" f9 g. P©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Vì thế, lần này tôi tặng cơ hội giết bọn họ cho cô.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 Y9 l) u4 B9 H! S
) B* O5 y2 P3 d3 Y0 K©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Không giết được.
1 b2 B2 U( u4 S  h0 l. I©2019 Kites.vn | All rights reserved
2 T  _$ B* }" V6 o% I; R©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Tại sao?
©2019 Kites.vn | 7 V( Y# \. V0 ZAll rights reserved
! h/ Q# t. K) e7 N' C" \% M: j©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Tôi là Kiếm Khách, T_T, khoảng cách công kích quá nhỏ.
- E  L& e( M; }; N# i1 a$ |©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% L7 u# Q, P8 H% Z$ b: s
[Vô Thanh Vô Tức]: - -!!
) Z! d3 D8 b% u" E4 m, V4 h1 E7 p©2019 Kites.vn | All rights reserved
9 z. g2 s$ O; _" H/ W2 w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trong trò chơi này, Cung Thủ là chức nghiệp có thể tấn công trong phạm vi lớn nhất, đến một nửa màn hình, kế đến là Dị Sĩ (dĩ nhiên là người chơi học trộm kỹ năng của Cung Thủ hoặc Pháp Sư), tiếp theo là Pháp Sư. Kiếm Khách ngoại trừ một chiêu có thể công kích từ xa với chỉ số tổn thương cực thấp (như kỹ năng Bái Cửu Thiên đã giết chết Đê Điều Hoa Lệ ban nãy), tất cả các kỹ năng còn lại đều là cận chiến.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 d4 [" o% s9 H! p" f% f# {
©2019 Kites.vn | / A$ D9 u9 j% i5 p0 m2 j* c  DAll rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Để tôi báo thù giúp cô!
4 K; R7 |* r$ @+ H0 u+ |6 F; P©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | + B2 \' g& `$ p! I3 @9 QAll rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Được được ~~
©2019 Kites.vn | ' Y; I9 i( m( w+ A* fAll rights reserved
©2019 Kites.vn | / N3 V. K: ^4 O- T! @) OAll rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Với một điều kiện.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 p0 g6 W- t& s+ [; {1 ^/ T
©2019 Kites.vn | All rights reserved( ?) p9 A0 T+ F+ a: D
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Là gì?
©2019 Kites.vn | ' Z( P3 V. C! A$ s6 m" pAll rights reserved
" o4 ?/ S: G: C$ d©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Gả cho tôi.
©2019 Kites.vn | % J; s6 R! h* e/ KAll rights reserved
©2019 Kites.vn | / _- \7 k. w) A3 r0 yAll rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Thế thì thà tôi luyện lại một nhân vật Cung Thủ khác rồi đi giết bọn họ còn hơn.
©2019 Kites.vn |   d. W% V- k. ^; sAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ l5 _/ k0 t  @( P& [+ X
[Vô Thanh Vô Tức]: ...
©2019 Kites.vn | All rights reserved; y: r! J  X! c
©2019 Kites.vn | : W6 H3 J! ]; j0 c, G2 f: PAll rights reserved
Không thể bỏ cuộc, không thể bỏ cuộc được.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 k7 ]- U. E- B8 c
©2019 Kites.vn | ' j7 D" H6 X. |$ d5 ~2 H4 ]All rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Cô còn chơi Thiên Địa nữa không?
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 n; I3 g$ a9 x6 i+ C
2 T1 f; c' D$ y  u+ h5 Y2 P: B©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Tôi bỏ lâu rồi.
' i, _7 y/ o  e- K1 c2 p4 e# U7 K©2019 Kites.vn | All rights reserved
% l# p( e1 ]& r/ V  [0 Z# O©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Thế sao hôm nay lại vào?
# ?+ R2 z2 |; j, y* V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: m1 A/ D1 W& r. J' e0 A" b6 C' D
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Để cảm ơn hiệp sĩ đã trượng nghĩa giúp đỡ.
©2019 Kites.vn | . R! [  v8 m( k" _  n( gAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 3 T5 _) V$ m* N% W" kAll rights reserved
Có hi vọng!
©2019 Kites.vn | All rights reserved; B6 V; c3 \- Z
©2019 Kites.vn | ( n6 b' |' a9 r4 sAll rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Nếu vào cám ơn tôi thì không bằng lấy thân báo đáp đi ^_^
9 I; Q5 x: v% j5 U3 k1 d7 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 V8 ^2 x# w1 K
[Vô Thanh Vô Tức]: Nếu cô cảm thấy thiệt thòi thì tôi gả cho cô cũng được.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 e8 h7 M* u3 S2 p6 ]5 G# G' Q8 ]
( W4 i+ |4 t6 e0 e+ r( U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Phụt... sau nhiều lần bị sặc cà phê, hiện giờ Hồng Phi đã luyện được thần công sặc một nửa nuốt ngay trở vào, cuối cùng mới giúp được đồng chí màn hình không bị tắm cà phê oan uổng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 g4 D) N8 T! B: s4 S/ p% G  g
©2019 Kites.vn | All rights reserved! _0 R  X9 ~4 v7 [5 J% `$ G
Anh chàng Vô Thanh Vô Tức này bình thường ngốc nghếch lắm mà, sao hôm nay tự dưng mồm mép thế này, ngay cả cô cũng đỡ không nổi.
©2019 Kites.vn | 7 N) \. C& H. S/ {All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) z, m% I, {6 ]5 ^8 z8 }1 j
Cô còn chưa kịp suy nghĩ ra câu trả lời thì bên dưới đã xuất hiện mấy câu chửi rủa của Thiên Hạ Huyền Ca và Quả Táo Hera.
©2019 Kites.vn | ; k* Q+ f8 G* t( Q; g0 w, Y" J' v! JAll rights reserved
. [6 U1 L+ e/ }# v& I8 ^$ q" |$ t  s©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Hạ Huyền Ca]: Vô Thanh Vô Tức, mày thật làm mất mặt đàn ông.
©2019 Kites.vn | , z9 d7 f7 H- j0 TAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% J# V5 b7 \- ^& @. M6 B
[Quả Táo Hera]: Thiên Thượng Hồng Phi, đồ nhân yêu không biết xấu hổ, đi đâu cũng quyến rũ con trai, cái đồ lẳng lơ!
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 q" J" F3 v" {8 E- N
# l! m/ w* L  T& J0 a9 B4 m©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Tiểu đồ đệ à, con gái quan trọng nhất là mồm miệng sạch sẽ, suốt ngày ăn nói thô tục thế này, cho dù xinh đẹp thế nào cũng không có người con trai nào chịu nổi đâu.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 A9 S9 Y3 P) \5 P/ g; j+ S
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ A* K4 d5 Z9 k0 C. W0 }0 Q
[Quả Táo Hera]: Hahaha! Tên nhân yêu chết tiệt kia, mày đừng quên là chính tao đã cướp chồng của mày, hấp dẫn? So với tao, mày còn kém xa.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 v9 m8 {9 r, Q
©2019 Kites.vn | All rights reserved( H- d3 X. B" q% P
[Quả Táo Hera]: Mày không dám gửi hình cho Huyền Ca, thậm chí nói chuyện cũng không dám, thế thì nếu mày không phải nhân yêu cũng là thứ biến thái. Vô Thanh Vô Tức, mắt mày có mù không đấy, cái loại nhân yêu biến thái này cũng thích?
3 Y' Q* [/ `7 z) Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 a- i9 |& e3 P* p3 TAll rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Không thích cô ấy chẳng lẽ lại thích cô? Con gái miệng lưỡi không sạch sẽ thế này, bổn công tử không thèm ngó tới.
©2019 Kites.vn | $ L# G; y, t2 R' r' h' n% q) LAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 u! A8 R- u( F/ cAll rights reserved
[Quả Táo Hera]: Mày...
- i) f) `/ x# a©2019 Kites.vn | All rights reserved
, l% d1 G5 g) n) x  w©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Hơn nữa, Hồng Phi của tôi và cô giành đàn ông? Cô có quá tự tin không đây? Thiên Hạ Huyền Ca là loại đàn ông xấu, là thứ mà cô ấy vứt bỏ, vậy mà cô còn xem như bảo vật.
' ]8 d8 u) @  O0 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
  j  M+ R* g) t# o) N+ r/ j©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi của tôi... Sặc....
4 h  i! n7 \/ `2 f& g©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 O9 e8 _3 Y  j) z
Có điều, anh ta đang ra mặt giúp mình, có lẽ không nên vạch trần thì hơn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 J- s* U2 u8 T2 x' i! [
©2019 Kites.vn | , B  U; s2 w+ ]+ a2 L) jAll rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Vô Thanh của em đừng phí thời gian nói nhảm với bọn họ nữa, chúng ta đi thôi.
- Y7 N: F* G$ {; @& x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; m1 X# w% Z6 ~5 N2 K; G: v
[Vô Thanh Vô Tức]: (đang lâng lâng sau khi trông thấy mấy chữ Vô Thanh của em): Ừ.
©2019 Kites.vn | ! J5 x: f; u. J5 U1 Y0 v6 qAll rights reserved
, ~2 L/ Y+ j9 |6 D4 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Thiên Hạ Huyền Ca, hoặc là chết, hoặc là cầu cứu với GM, tự chọn đi.
©2019 Kites.vn | 9 ^' \) n: j2 s( u" d  a, JAll rights reserved
5 B9 C+ P$ V: g* [1 i0 ?  d2 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: À quên nhắc anh, hiện giờ anh đang là hồng danh đấy.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; o/ V, c7 C, z. a/ h
©2019 Kites.vn |   ^# C7 i) v7 `0 uAll rights reserved
Hồng danh sau khi chết sẽ mất 100% trang bị, huống chi Thiên Hạ Huyền Ca là một trong những người có trang bị khủng nữa, bất cứ ai cũng nhìn mà nổi lòng tham.
©2019 Kites.vn | 2 m" `! I0 g; Q, C2 C: ^All rights reserved
0 M) D0 R- ~' Y+ M$ S3 J©2019 Kites.vn | All rights reserved
Anh chàng Vô Thanh của chúng ta dĩ nhiên vẫn chưa thỏa mãn, sau khi lục tung túi đồ tìm được hai cái [Kèn Thế Giới] lập tức đổ dầu vào lửa.
©2019 Kites.vn | 6 t8 p* O, G9 M8 eAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( D$ h8 X/ N0 U# q  |
[Kèn Thế Giới] [Vô Thanh Vô Tức]: Mau đến Ngũ Đạo Luân Hồi, tọa độ 136,341, có con gà mống đỏ Thiên Hạ Huyền Ca đang hồng danh bị mắc kẹt ở đây đây!
©2019 Kites.vn | " H3 v  h* Q  u! Z$ H! p! @. iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: t2 R7 d% ?4 ?
[Kèn Thế Giới]: [Vô Thanh Vô Tức]: Nhớ dùng ID phụ là Cung Thủ nha, lấy được trang bị cũng không lo bị trả thù, kaka.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 i0 f8 E- l7 U+ u, \, y
9 Y" R7 r' q1 M©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Hạ Huyền Ca]: Mày...
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 ~# `  O: W! U  h( c1 L7 K+ S+ G
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 ~6 ^" f( ?( P* Y
[Thiên Hạ Huyền Ca]: Vô Thanh Vô Tức, hữu thù bất báo phi quân tử (có thù không báo không là quân tử)!
©2019 Kites.vn | 1 j' j# o# f+ }All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ R/ V; x  s+ F
[Vô Thanh Vô Tức]: Đến đây đến đây, bổn công tử luôn luôn có đủ Kim Đan phục vụ các ngươi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ w6 x: X0 N" J  Y
) w- j) b1 V" O* P% l©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nói xong, cả hai cùng nhau lặng lẽ bỏ đi, chuyện hành hạ còn lại giao hết cho dân chúng khốn khổ khắp nơi đang ào ào chạy đến.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 K3 b. {. j- M: \: t5 c% L
©2019 Kites.vn | All rights reserved# e) e$ Y4 h+ m! `! W4 ]9 M; }
[Vô Thanh Vô Tức]: Chúng ta đi đâu đây?
©2019 Kites.vn | / r: ]9 y) Q& m% y+ bAll rights reserved
2 W9 C: K; w' z, E5 d) c6 M- P" o©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Không đi đâu cả, tôi thoát game đây.
( H, O( i7 E6 g6 s8 p; S, H©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 T" S) M' I  f% W3 _  I1 [  O
[Vô Thanh Vô Tức]: Nhanh vậy !!! Có vào nữa không?
0 o" n- c8 O( R  `- C0 S©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | & G* A* W2 J% W7 f, I6 A2 @All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Hở?
©2019 Kites.vn | % r+ H7 l% ~* m1 o1 t6 hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved" `6 A' ]+ X, i
[Vô Thanh Vô Tức]: Vào đi vào đi vào đi....
' x* c4 {7 u! o$ P& A" G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 A8 ?5 l. _6 f0 m: R9 G/ U
[Vô Thanh Vô Tức]: Vào đi vào đi vào đi....
5 M. ~# ?/ c% j# g2 X$ }©2019 Kites.vn | All rights reserved
+ W6 N2 d  u+ _8 g0 N( Y9 j" y©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Vào đi vào đi vào đi....
" {7 U, k0 I+ Z* \2 d©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* \1 @0 e' t3 Z6 a2 \' U: v
[Vô Thanh Vô Tức]: Vào đi vào đi vào đi....
©2019 Kites.vn | % X* S4 t6 K7 Q1 G. u2 m; NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 i! ~1 Y  I% O% W0 I6 G% BAll rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Vào đi vào đi vào đi....
©2019 Kites.vn | All rights reserved  `) x$ Q: c1 w# X) b8 ~
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 P* J. }; b: m. \4 U+ ~+ V
[Vô Thanh Vô Tức]: Vào đi vào đi vào đi....
©2019 Kites.vn | , x" ?/ O2 V. u" K0 C- _1 d7 oAll rights reserved
+ ^0 N. @% ~0 E; L( ~- j' s" Q! L©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Vào đi vào đi vào đi....
©2019 Kites.vn | All rights reserved- E4 Y2 T3 s. S
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ p) S$ }- j7 _% K# w/ m& x
[Vô Thanh Vô Tức]: Vào đi vào đi vào đi....
2 y1 i4 F' e  ~6 |& ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | * h$ S3 b8 M- j  p) L' C! xAll rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Để xem sao đã ^_^
. f5 d  Y1 b/ C4 U+ G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ V1 `' N: U) N
[Vô Thanh Vô Tức]: Tôi xem như cô đã đồng ý! Hahahaha! Thật tốt quá.
" l3 P$ d8 W: Y% A1 l©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved! e% [+ K) @& f) T- F- |
[Vô Thanh Vô Tức]: Đúng rồi, bộ quần áo Athena của cô vẫn còn chưa phá hủy à?
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 r7 s) O8 E# ]2 C+ T; f
©2019 Kites.vn | 9 K( R  C7 z$ D# D  OAll rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Đồ giả thôi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 i/ [9 i' Y  V; i$ k
5 \' ?: T( ^. Y* g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vì trang phục Athena có quá ít mà số lượng người chơi nữ muốn có lại quá nhiều, cho nên công ty trò chơi đã cho mỗi người một bộ mô phỏng, chỉ có thể mặc một lần, và được sử dụng trong một ngày, không thể giao dịch.
©2019 Kites.vn | All rights reserved- C8 F4 G: M9 Z% F2 R, E. R
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 z& K0 o7 v# C% u' I+ {
[Vô Thanh Vô Tức]: Ặc, nhưng đồ giả không phải không có công dụng gì sao?
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ B, r: `7 E2 l, G; Y4 y
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 F: ], U6 e/ r# c* |$ ^2 T- u
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Nhân vật này lâu quá không vào trò chơi nên được tặng một viên Tiểu Hoàn Đan.
©2019 Kites.vn | 1 O  \- p5 m5 k1 ^All rights reserved
©2019 Kites.vn | # d4 ], o' b5 f" a$ LAll rights reserved
Tiểu Hoàn Đan có tác dụng ngăn cản một đòn tấn công trí mạng, chỉ sử dụng được một lần.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. b4 k# `, ~' G( `$ |
©2019 Kites.vn | 5 Q7 t7 h+ B% w7 t: NAll rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Haha! Tên Thiên Hạ Huyền Ca nhất định sẽ nghĩ rằng cô chưa có phá hỏng bộ trang bị Athena, nhất định bọn họ sẽ hối hận chết mất.
5 N% K( {) I* Q3 l. }©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ I% ^5 b' u1 l) c1 g3 P! V' Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: A ~, tôi thoát game đây.
. R1 Z2 \. m' d6 }©2019 Kites.vn | All rights reserved
" e3 ^3 p8 l% n5 |5 ?! q8 B©2019 Kites.vn | All rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Từ từ.
©2019 Kites.vn | & M/ |+ W  e9 D: F) A3 P; zAll rights reserved
4 u4 L7 `2 Q8 Y1 k: R2 b" |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Anh chàng gửi cho Hồng Phi một yêu cầu kết bạn.
©2019 Kites.vn | . A8 l1 V' G; sAll rights reserved
0 w; Q3 R- c7 N9 o! u: Z* {! U* Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi do dự một lúc rồi chọn đồng ý.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách