Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 316341|Trả lời: 411
Thu gọn cột thông tin

[Võng Du] Thiên Thượng Hồng Phi | Nguyên Hoa (HOÀN - Ebook PRC, PDF)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-3-2013 23:38:33 | Xem tất |Chế độ đọc

©2019 Kites.vn | / s9 @5 w( ?) M9 ~( w) q' b7 CAll rights reserved
+ \! s5 M; L: ?& K2 F; J/ O  r& y. l©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thiên Thượng Hồng Phi
2 e8 z4 K7 k" L* C* u©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 m8 L$ D  b' B5 n
Tác Giả: Nguyên Hoa
©2019 Kites.vn | 0 |7 f* \$ `& B. N* wAll rights reserved
Editor: Hina
©2019 Kites.vn | % E1 i0 Z% G" ~7 T2 S3 Y' A9 TAll rights reserved
Thể loại: võng du, hài, HE
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 C# w  y+ [* N9 ^; k( e" I; c
Tình trạng sáng tác: Hoàn
$ n9 w* _3 u2 H) L9 _; `% h$ m0 t©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tốc độ: 2 ngày/chương
©2019 Kites.vn | All rights reserved; C. M7 c/ Q6 J  c# E
Nguồn: 91baby
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 V4 B6 [5 s6 X6 @( F9 R: M
Poster: hoaquynh

©2019 Kites.vn | All rights reserved  O- p& R0 K9 W/ I$ J+ }, q
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 h5 G+ j+ E1 K) ^; e+ `
Văn án:
©2019 Kites.vn | 5 h5 g5 p3 K/ L" M: EAll rights reserved
2 }3 X1 {7 A* ]7 n' N( z* A0 x©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thiên Thượng Hồng Phi vốn là nhân vật nữ duy nhất đạt cấp độ đại thần trong Thiên Địa Huyền Môn. Tuy nhiên sau một tháng không vào trò chơi, khi vào lại cô mới phát hiện tài khoản của mình đã bị người khác trộm mất.
©2019 Kites.vn | 3 @- S$ E1 X) J" MAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ q) G, t' n1 x. t6 M
Người lấy trộm không ngờ lại là người chồng trong trò chơi của mình, hơn nữa còn lấy trang bị của mình đem cho tiểu tình nhân nữa chứ.
©2019 Kites.vn | % X6 g/ a; |4 T2 f' x. D5 ]+ D% ^6 NAll rights reserved
; L) ?  C" s; D: ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cô vốn là yêu nữ người người e sợ, làm sao nuốt trôi cục tức này đây?
©2019 Kites.vn | + R% s# T  y% p" O" k2 ~) s% e9 `* fAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 z, Z& x( f* q# b4 m
Hừ, tại sao không đi trả thù tên chồng cũ thối tha kia chứ?
©2019 Kites.vn | ( J- O; b: @5 o  M8 YAll rights reserved
+ }; p) `9 a6 G©2019 Kites.vn | All rights reserved
Vì thế Thiên Thượng Hồng Phi lại một lần nữa tạo tài khoản trở thành người chơi mới và bắt đầu con đường trả thù của mình. Nhưng không ngờ, nhờ thế bản thân cô lại tìm thấy một nửa tình yêu thuộc mình...

©2019 Kites.vn | : i1 I  F- N5 B$ b# z8 _/ W) SAll rights reserved
Đôi lời:
©2019 Kites.vn | ; x+ T, U: p; v6 |, Y7 uAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved: U+ `8 \$ k3 v- g+ @
Trong các thể loại ngôn tình thì mình thích nhất là võng du và hắc bang. Ban đầu mình định tìm làm một bộ hắc bang nhưng tìm suốt cả tuần cũng không có truyện ưng ý, hôm nọ google thế nào lại ra truyện này, chắc có lẽ trong máu mình vẫn còn mê game lắm nên đọc xong là dính vào luôn. Truyện này đọc khá hài (mà theo mình thấy võng du đa số đều là truyện hài), các bạn thích đọc truyện ngược có thể đọc nó "đổi gió" cũng được.
©2019 Kites.vn | 3 L  Q3 t1 y- q6 u. _' @All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 ^" S3 M, {$ o5 G4 o/ M
Mong mọi người ủng hộ, à quên, mình type hay bị sai lắm, nếu có lỗi hi vọng các bạn chỉ ra giúp mình nha. Cám ơn nhiều lắm.
3 ], F  _( q6 ]3 ^. T©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ [; ]  r1 U% H/ `  Q$ MAll rights reserved
Giờ thì bắt đầu vào truyện nào ^.^

: ^6 e2 a3 K; e: E©2019 Kites.vn | All rights reserved
2 v/ e' l1 T5 }& Z9 Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mục Lục

©2019 Kites.vn | 6 ~( y( O; d4 ?. @& d1 JAll rights reserved
©2019 Kites.vn | % z1 G1 l% b5 z* rAll rights reserved
Chương 1 Chương 2 Chương 3
Chương 4 Chương 5 Chương 6
Chương 7Chương 8 Chương 9
Chương 10Chương 11 Chương 12
Chương 13 Chương 14 Chương 15
Chương 16 Chương 17 Chương 18
Chương 19 Chương 20 Chương 21
Chương 22 Chương 23 Chương 24
Chương 25 Chương 26Chương 27
Chương 28Chương 29 Chương 30
Chương 31 Chương 32 Chương 33
Chương 34 Chương 35 Chương 36
Chương 37 Chương 38Chương 39
Chương 40 Chương 41 Chương 42
Chương 43 Chương 44 Chương 45
Chương 46

©2019 Kites.vn | All rights reserved9 a5 v' Q, h3 y. m
Phiên Ngoại
©2019 Kites.vn | All rights reserved( z  k  Y/ ~; T$ L
©2019 Kites.vn | All rights reserved! P/ J6 E1 d6 f
1 2 3.1 3.2

©2019 Kites.vn | : b* W6 ^6 _, ]; S7 v2 ~All rights reserved
©2019 Kites.vn | + j  Q+ c  j: ?& B6 x% [% O! q. AAll rights reserved
Ebook
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ F. m; s9 Q" T, P$ H4 \0 ^
©2019 Kites.vn | ! u- p; |: T6 R4 V/ \All rights reserved
Lưu ý: Truyện được edit xuất phát từ sự yêu thích và mục đích phi lợi nhuận, vui lòng đừng dùng bản truyện edit này với bất cứ mục đích thương mại nào.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% ~9 }8 `& Q/ B. b, R, E0 a
©2019 Kites.vn | 1 y9 X( D0 H8 f6 TAll rights reserved
Truyện đăng độc quyền tại Kites, không copy sang các trang web và blog khác. Xin chân thành cám ơn!

" Q- `- D& k% O0 K9 u) V©2019 Kites.vn | All rights reserved

Rate

Số người tham gia 6Sức gió +35 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ơn cô ^^
Gypsy + 5 Ủng hộ 1 cái!
hai2an + 10 Like võng du!
nyan_neko + 5 chờ mãi mớt rate đc cho cô :">.
Nụt + 5 Nút rate thần thánh đã trở lại, r.
hoaquynh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2013 23:42:17 | Xem tất
Chương 1:
©2019 Kites.vn | ; t1 }* t/ U- v+ vAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) u! t( a, q, ~$ L7 R

% d* i1 e/ A: a2 {$ g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đêm khuya tĩnh lặng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 Q' U2 M6 H$ z2 W
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 U, i9 j: J, E% c$ r9 t4 h; [
Một bàn tay nhỏ nhắn lướt nhanh trên bàn phím nhập vào một dãy mật khẩu, sau đó nhấn Enter, hệ thống bắt đầu nhận thông tin.
# d8 K: N# U% X. X& m©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 6 C' X3 K% T1 Y" E0 }All rights reserved
Đột nhiên !!!
©2019 Kites.vn | : V+ e! x; M) NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | , f9 {9 x- Q8 W8 y) \; L( QAll rights reserved
Hệ Thống: Sai Mật Khẩu, mời bạn nhập lại!
©2019 Kites.vn | 6 ]8 d- S! }9 E7 i, d' h& lAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* s' |- @# c/ _: Z
Hạ Hồng Phi nhìn thông báo trên màn hình mà lặng người nhưng sau đó vẫn bình tĩnh nhập lại mật khẩu.
©2019 Kites.vn | : i: K0 Y# K; a- U3 C( i' XAll rights reserved
: v! I2 x# J; l  w# j$ ?! N©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hệ Thống: Sai Mật Khẩu, mời bạn nhập lại!
- n! a$ r4 ~/ j( C% q©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | , N/ z" p0 u' M( e( i; X4 i8 uAll rights reserved
Sặc! Hạ Hồng Phi cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy thông báo kia, nhưng sợ mình lại tiếp