Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 319207|Trả lời: 421
Thu gọn cột thông tin

[Võng Du] Thiên Thượng Hồng Phi | Nguyên Hoa (HOÀN - Ebook PRC, PDF)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-3-2013 23:38:33 | Xem tất |Chế độ đọc

©2020 Kites.vn | All rights reserved) L# h1 x3 ~, k
©2020 Kites.vn | All rights reserved. C$ s. p8 {+ U! @7 O
Thiên Thượng Hồng Phi
+ s7 a2 q- c& b3 K+ b+ i8 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( ?( \! ]& k6 t' P; u* J8 _All rights reserved
Tác Giả: Nguyên Hoa
©2020 Kites.vn | ; J: Z$ o8 j  w  CAll rights reserved
Editor: Hina
. u7 P& \1 ], ~) |1 c, o' ^9 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại: võng du, hài, HE
* r! s+ F* L7 |5 [' q! l©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tình trạng sáng tác: Hoàn
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 j+ {1 W% m- C) M
Tốc độ: 2 ngày/chương
©2020 Kites.vn | : W2 n& ^8 E/ M. E' E) I  I9 M+ r- dAll rights reserved
Nguồn: 91baby
- S% z6 Q; V4 i2 N! N1 s) \©2020 Kites.vn | All rights reserved
Poster: hoaquynh

: d$ y% f+ Q/ {©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* Y& _" b6 w* D
Văn án:
" n$ e0 [$ G, m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* S& S* {( _2 T6 M& J0 o1 C2 d
Thiên Thượng Hồng Phi vốn là nhân vật nữ duy nhất đạt cấp độ đại thần trong Thiên Địa Huyền Môn. Tuy nhiên sau một tháng không vào trò chơi, khi vào lại cô mới phát hiện tài khoản của mình đã bị người khác trộm mất.
# Z1 o6 v0 D9 H' q6 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
# a/ G9 D& M. ~0 p3 M( L©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người lấy trộm không ngờ lại là người chồng trong trò chơi của mình, hơn nữa còn lấy trang bị của mình đem cho tiểu tình nhân nữa chứ.
©2020 Kites.vn | 1 |; V& n8 A9 ~8 ]9 e" RAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( ^2 |$ N5 H) @& h( o
Cô vốn là yêu nữ người người e sợ, làm sao nuốt trôi cục tức này đây?
©2020 Kites.vn | & e$ E  z0 ?/ ~: C% v# bAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) _! W4 R3 O: q9 i8 S, K0 i9 p' i- v
Hừ, tại sao không đi trả thù tên chồng cũ thối tha kia chứ?
, N2 y! b, b! M! N3 ]0 k# J# [©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 n* k+ n6 @+ K8 {; t
Vì thế Thiên Thượng Hồng Phi lại một lần nữa tạo tài khoản trở thành người chơi mới và bắt đầu con đường trả thù của mình. Nhưng không ngờ, nhờ thế bản thân cô lại tìm thấy một nửa tình yêu thuộc mình...

©2020 Kites.vn | ; }2 L6 _9 o' {. c  |- SAll rights reserved
Đôi lời:
©2020 Kites.vn | , [  @0 r" X' m& PAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' [8 N, K  P8 P0 A: l, g  x
Trong các thể loại ngôn tình thì mình thích nhất là võng du và hắc bang. Ban đầu mình định tìm làm một bộ hắc bang nhưng tìm suốt cả tuần cũng không có truyện ưng ý, hôm nọ google thế nào lại ra truyện này, chắc có lẽ trong máu mình vẫn còn mê game lắm nên đọc xong là dính vào luôn. Truyện này đọc khá hài (mà theo mình thấy võng du đa số đều là truyện hài), các bạn thích đọc truyện ngược có thể đọc nó "đổi gió" cũng được.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, {: r# a: C- E8 D8 y* @+ y8 Z
$ r" i* f0 j$ N( V) @1 `6 n' n( i©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mong mọi người ủng hộ, à quên, mình type hay bị sai lắm, nếu có lỗi hi vọng các bạn chỉ ra giúp mình nha. Cám ơn nhiều lắm.
©2020 Kites.vn | * t( M$ f6 R) F5 e1 w2 P4 UAll rights reserved
©2020 Kites.vn | , {$ A- R7 S% s7 EAll rights reserved
Giờ thì bắt đầu vào truyện nào ^.^

©2020 Kites.vn | All rights reserved$ c, F- M) L5 C5 P0 p4 D+ A  ^
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ N' u* i% {+ M4 Q  c+ T  Q3 B7 @
Mục Lục

, L/ Q' B+ {. U1 A6 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# D# ]+ G' M- j1 L
Chương 1 Chương 2 Chương 3
Chương 4 Chương 5 Chương 6
Chương 7Chương 8 Chương 9
Chương 10Chương 11 Chương 12
Chương 13 Chương 14 Chương 15
Chương 16 Chương 17 Chương 18
Chương 19 Chương 20 Chương 21
Chương 22 Chương 23 Chương 24
Chương 25 Chương 26Chương 27
Chương 28Chương 29 Chương 30
Chương 31 Chương 32 Chương 33
Chương 34 Chương 35 Chương 36
Chương 37 Chương 38Chương 39
Chương 40 Chương 41 Chương 42
Chương 43 Chương 44 Chương 45
Chương 46

©2020 Kites.vn | All rights reserved9 V& U6 w. g0 G( @. x
Phiên Ngoại
©2020 Kites.vn | All rights reserved: _' D0 H. I* @$ r4 T$ |, C
©2020 Kites.vn | # U# x0 N! U: b& x4 f& \  _& `5 MAll rights reserved
1 2 3.1 3.2

©2020 Kites.vn | All rights reserved: r- p6 a* [- i# Z
©2020 Kites.vn | 9 F3 d0 f1 L9 p' cAll rights reserved
Ebook
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 u3 A$ i0 E' \/ u8 G+ ?' f
©2020 Kites.vn | All rights reserved: x' X1 a% Y/ [4 d" t% \$ T( [
Lưu ý: Truyện được edit xuất phát từ sự yêu thích và mục đích phi lợi nhuận, vui lòng đừng dùng bản truyện edit này với bất cứ mục đích thương mại nào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 O- ~( q' `$ o- D2 K/ o
9 d* @2 X4 h' [$ j2 }6 I, q$ N6 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
Truyện đăng độc quyền tại Kites, không copy sang các trang web và blog khác. Xin chân thành cám ơn!

©2020 Kites.vn | ; A2 T4 S0 J% ?3 r, MAll rights reserved

Rate

Số người tham gia 6Sức gió +35 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Cảm ơn cô ^^
Gypsy + 5 Ủng hộ 1 cái!
hai2an + 10 Like võng du!
nyan_neko + 5 chờ mãi mớt rate đc cho cô :">.
Nụt + 5 Nút rate thần thánh đã trở lại, r.
hoaquynh + 5 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2013 23:42:17 | Xem tất
Chương 1:
©2020 Kites.vn | ' a3 j( L- B9 t7 G; F5 D/ OAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) k7 x8 E8 e) e& m4 O1 u6 O

©2020 Kites.vn | All rights reserved# ]2 m0 m8 n2 x: ]9 `
Đêm khuya tĩnh lặng.
; ~( g2 A( }. x! m* o5 R1 \©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 A1 {0 ?/ m% t7 b; T& `9 K; W/ J5 h  h7 S
Một bàn tay nhỏ nhắn lướt nhanh trên bàn phím nhập vào một dãy mật khẩu, sau đó nhấn Enter, hệ thống bắt đầu nhận thông tin.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 p& D; ]2 \) j7 T: u
©2020 Kites.vn | ) l: E* P( m( ]* EAll rights reserved
Đột nhiên !!!
©2020 Kites.vn | 9 w0 G/ l* R! ?# O) ]! FAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 I; e0 l% X6 R. m  D" I: P' D
Hệ Thống: Sai Mật Khẩu, mời bạn nhập lại!
7 z# U+ x0 F/ v/ J4 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 F& N, e1 h, |All rights reserved
Hạ Hồng Phi nhìn thông báo trên màn hình mà lặng người nhưng sau đó vẫn bình tĩnh nhập lại mật khẩu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! I. R1 P1 Z5 p) F4 q
©2020 Kites.vn | # a: q& a: @" YAll rights reserved
Hệ Thống: Sai Mật Khẩu, mời bạn nhập lại!
©2020 Kites.vn | All rights reserved, K* O, v6 `; h6 F  F' p+ g
©2020 Kites.vn | 8 O2 y2 l) `, D; D. k0 x7 vAll rights reserved
Sặc! Hạ Hồng Phi cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy thông báo kia, nhưng sợ mình lại tiếp tục gõ sai mật khẩu nên lần này cô gõ ở bên ngoài rồi sau đó bôi đen, Ctrl + C rồi tiếp tục Ctrl + V vào ô mật khẩu.
, m: a% _3 m! {+ j©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. f( }$ @* `5 Z. ]' ~+ I
Hệ Thống: Sai Mật Khẩu, mời bạn nhập lại!
©2020 Kites.vn | All rights reserved, Q& n: C( `$ F- I+ |
©2020 Kites.vn | * R1 L. r5 e+ D. Z* i) q- E! fAll rights reserved
Hệ Thống: Hôm nay bạn chỉ còn một cơ hội, nếu tiếp tục sai tài khoản sẽ bị khóa 12 giờ.
$ V. x! c# a( \7 i8 M©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ [3 z% t5 A2 E
Hạ Hồng Phi không tiếp tục thử nữa, bởi vì mật khẩu của cô rất đơn giản, chỉ là một dãy chữ số: 1A2B3C, lần thứ ba cô cẩn thận như vậy vì để xác định bản thân mình không gõ nhầm mật khẩu và đồng thời chứng mình: Tài khoản của cô đã bị trộm mất.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 e* i5 t# |, e
! _% v1 T* y% c8 F& V©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mất tài khoản? Hạ Hồng Phi mím chặt môi suy nghĩ, tài khoản của cô có mã bảo vệ, cô cũng không ra quán Internet bên ngoài, máy vi tính cũng chỉ có mình cô dùng, làm sao lại bị mất trộm? Như vậy chỉ có một khả năng, có người trộm, và người đó cũng chính là chồng của cô trong trò chơi kia: Thiên Hạ Huyền Ca!
; }# Z- _0 |6 c, G6 Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* F. u: f) m% z
Hừ. Hạ Hồng Phi khẽ cười, sau đó tiếp tục mở trang chủ, cô mất không đến ba mươi giây đã có thể đăng ký một tài khoản mới.
# e, P  S; M" f) h2 ]% g( Z7 Z6 U3 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 y% Y9 H# N* q( |; z5 I
Sau khi đăng kí xong cô lập tức đăng nhập vào trò chơi, ở ô Tạo Nhân Vật, cô nhẹ nhàng gõ từng chữ từng chữ vào - Thiên Thượng Hồng Phi I.
©2020 Kites.vn | ! f: m! `% Y" [7 R$ c. F& oAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 P: @4 B% t( o6 ~4 Q3 ~" }. z0 r, O
Sau khi Tạo Nhân Vật xong, cô vừa vào trò chơi liền lập tức mở bảng xếp hạng, cô liếc sơ nhìn trên danh sáng mười người đứng đầu liền thấy ngay cái tên Thiên Hạ Huyền Ca, cái tên đang hiện màu lam chứng tỏ vẫn đang trong trò chơi. Vì thế cô lặng lẽ gửi tin nhắn cho hắn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; a. u3 G- q8 h6 B. m: ^3 ?
. P1 h: Z1 Z! G8 X2 K9 F: s©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi I] đến [Thiên Hạ Huyền Ca] Anh đổi mật khẩu của tôi?
©2020 Kites.vn | All rights reserved" J0 K& O" L) @
©2020 Kites.vn | , q. j, h$ P( q9 |7 K9 sAll rights reserved
Thiên Hạ Huyền Ca không ngờ Thiên Thượng Hồng Phi cả tháng nay không thấy tin tức đâu lại đột nhiên gửi tin nhắn cho mình nên có chút bất ngờ, một lúc lâu sau mới trả lời lại.
©2020 Kites.vn | 2 U0 A* W; X3 z: ]All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# E8 O% G, E9 j7 G( L
[Thiên Hạ Huyền Ca] đến [Thiên Thượng Hồng Phi I] Là Hồng Phi à? Đột nhiên em không nói gì lại biến mất nên anh tưởng... em không bao giờ xuất hiện nữa, nên....
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ {8 k) Y! k. Y$ k
6 r7 _6 r0 {  k- s8 M% B+ R. ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hạ Hồng Phi ngồi im lặng trước máy vi tính lạnh lùng nở nụ cười, nghĩ là cô biến mất nên có quyền đổi mật khẩu tài khoản của cô sao?
©2020 Kites.vn | ' n# u- f+ H: k' WAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ m! A9 K/ G. \/ u. K
Có điều dù không vui nhưng cô chỉ còn cách nhẫn nhịn, tài khoản còn trong tay người ta, mặc dù trước kia cả hai là vợ chồng trong trò chơi, mỗi ngày ở cùng một chỗ đi đâu cũng có nhau nhưng vẫn chỉ là trên mạng, hắn có thể đổi mật khẩu của mình thì đương nhiên cũng có thể xóa nó đi.
©2020 Kites.vn | * h. W$ v- Y; D; x8 V, `All rights reserved
5 B9 u7 T- \/ p6 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thiên Thượng Hồng Phi có một cái tật cực xấu, cái gì của mình thì nhất quyết tuyệt đối không nhường cho người khác, cho dù nó hư hỏng vỡ nát cũng thà vỡ nát trong tay của mình. Cho nên dù biết tài khoản đó có về với mình cũng không chắc còn được như xưa nhưng cô vẫn muốn.
©2020 Kites.vn | 0 k3 e" O% }8 p7 ^3 l% v" [& MAll rights reserved
, ^1 ?: H1 `; @  N: b  u©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi I] đến [ Thiên Hạ Huyền Ca] nhà có chút chuyện, không có mạng, hơi nữa hơi vội nên không có thời gian lên mạng nhắn với anh một tiếng, chúng ta cũng không có trao đổi số điện thoại nên không còn cách gì liên lạc. Hiện giờ rảnh rỗi nên mới lên mạng, đưa tôi mật khẩu mới để tôi vào tìm một số bạn bè cũ.
©2020 Kites.vn | $ |& ^! a8 u! i* M+ RAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 J5 x7 e8 ^: L) \: _9 l
Im lặng...
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 i) A& t- n! C6 v1 j, b4 S
©2020 Kites.vn | All rights reserved) E0 V4 K% r+ Z! W$ {6 Q
[Thiên Hạ Huyền Ca] đến [ Thiên Thượng Hồng Phi I]: đưa mật khẩu cho em cũng được nhưng trang bị trong đó...
©2020 Kites.vn | + [; J! W: O+ Q% ^, Y0 O( PAll rights reserved
©2020 Kites.vn | / |. H' V( q8 C: O4 cAll rights reserved
Quả nhiên, nếu ban nãy trong lòng Thiên Thượng Hồng Phi còn ôm chút hi vọng vào nhân phẩm của Thiên Hạ Huyền Ca thì có thể nói lúc này mọi thứ đều hoàn toàn sụp đổ. Có điều chuyện này cũng không ngoài dự kiến của cô cho nên ngoài một chút cảm giác mất mát, cô vẫn vô cùng bình tĩnh nói tiếp.
! v0 {# F; z( r7 w©2020 Kites.vn | All rights reserved
# H3 z* \) n8 e$ s- d/ D% T6 b©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi I] đến [Thiên Hạ Huyền Ca]: Tôi không nói tiếng nào biến mất lâu như vậy, anh xử lý tài khoản của tôi cũng không có gì đáng trách.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% p! a( |2 c+ k, s" F& m& L2 Y
& V2 s4 L/ k( F2 I/ J) F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trong lúc cô gõ những dòng chữ này, trong lòng lại âm thầm nguyền rủa: xem như bà nhìn nhầm người, con mẹ nó, lần đầu tiên cho người khác biết tài khoản của mình lại đưa nhầm bọn ác ôn. Ngươi là cái quái gì của bà chứ? Bà đây chưa xài đồng nào của ngươi, bộ trang bị màu tím ngươi đang mặc lại còn là của bà đây tặng nữa chứ, vậy mà giờ dám cả gan dám bán trang bị của bà.
©2020 Kites.vn | ! x. @; h5 P% c* TAll rights reserved
©2020 Kites.vn | * t  J' R- w' X: HAll rights reserved
[Thiên Hạ Huyền Ca] đến [ Thiên Thượng Hồng Phi I]: Em còn nhớ Ác Ma Chi Nhãn không?
©2020 Kites.vn | / Q$ H" X: t& o& T$ n, C- `# QAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" N9 ?& @# O/ f( ]5 B# k7 h
[Thiên Thượng Hồng Phi I] đến [ Thiên Hạ Huyền Ca]: Nhớ, không phải nghỉ chơi rồi sao?
©2020 Kites.vn | " T) o8 ]. T+ O( [, }8 Z9 T" FAll rights reserved
9 a7 i" V) j# f) z5 k0 K$ \©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Hạ Huyền Ca] đến [Thiên Thượng Hồng Phi I]: Nó vì một cô gái mà bán ID, sau đó hối hận muốn tiếp tục chơi lại, nhưng không muốn luyện tài khoản mới, anh lại thấy lâu rồi em không vào chơi nên mới đưa tài khoản cho nó chơi. Không ngờ nó bảo không thích nhân vật nữ nên bán hết trang bị và dùng tiền đấy mua lại một tài khoản nam mới. Nếu anh biết hắn làm như vậy thì ban đầu tuyệt đối không đưa tài khoản của em cho hắn. Giờ hối hận cũng không kịp nữa, nếu bây giờ em muốn chơi lại thì yên tâm, trang bị của em anh sẽ giúp sẽ mua lại hết.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( F, _7 `* r! C8 g
©2020 Kites.vn | All rights reserved' j0 Z. U1 K# |3 s- g
Nghe Thiên Hạ Huyền Ca giải thích mọi chuyện, Hồng Phi có chút thoải mái. Hắn có thành ý như vậy, có nên tin hay không đây?
©2020 Kites.vn | All rights reserved# A4 L. }+ l7 i7 N% S& |
% K/ p1 R0 I4 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mua lại trang bị? Trước nay Thiên Hạ Hồng Phi không bao nhờ nhận đồ của người khác, đơn giản chỉ vì cô không muốn nợ ân tình, nếu người trộm đồ của cô không phải Thiên Hạ Huyền Ca thì không lý gì phải để hắn bồi thường, dù sao cô cũng đã chơi trò chơi này đến cấp độ rất cao rồi, trên bảng xếp hạng toàn thế giới cô đứng thứ tám, còn riêng bảng xếp hạng của phái nữ thì dĩ nhiên cô đứng vị trí đầu tiên. Theo quy tắc của bản thân cô, đến cấp bậc này sẽ không chơi tiếp nữa nhưng nếu không phải đột nhiên cô nhớ mấy bạn bè cũ trong trò chơi thì cũng chẳng vào trò chơi này làm gì. Thế nên cô không hề có ý định bắt hắn mua lại trang bị đó, dù sao trọn bộ trang bị Athena gắn bảo thạch và đồng xanh cấp 5 không phải muốn tìm là tìm dễ như vậy.
©2020 Kites.vn | # J" d2 f+ Z2 B- p& B' R/ rAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 N+ X) S7 J6 W; }
Cho nên, cuối cùng, Thiên Thượng Hồng Phi đã làm ra một quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình!
©2020 Kites.vn | All rights reserved# T# r) B; a4 j: z# X
- V( S/ {7 \/ S& P7 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi I] đến [Thiên Hạ Huyền Ca]: Nếu không phải anh bán thì thôi không cần mua lại. Tôi chỉ vào gặp bạn bè một chút chứ không định chơi tiếp, anh đưa mật khẩu cho tôi đi.
©2020 Kites.vn | $ k' Q# E) t3 X+ v7 P# D& h4 @All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& Y$ b  C! n$ w7 l% `, E
[Thiên Hạ Huyền Ca] đến [Thiên Thượng Hồng Phi I]: Mật Khẩu: 1234564321
©2020 Kites.vn | # C* r  R! }  n! ^/ }) HAll rights reserved
©2020 Kites.vn | & E/ K. J+ v" Z/ P2 F  h( a3 ZAll rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi I] đến [Thiên Hạ Huyền Ca]: Cám ơn, tôi đổi ID.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* j! F1 E# c5 [/ `, ^, D
. s4 }, T9 w8 C- H7 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Hạ Huyền Ca] đến [Thiên Thượng Hồng Phi I]: Ừ.

7 u+ O. n$ p5 e1 k/ C/ ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
Truyện này mình làm được kha khá rồi, nhưng còn loạn chỗ xưng hô quá, mình vừa chỉnh lại vừa post ^.^

Bình luận

Đọc thể loại này, như kiểu thêm 1 lần hồi tưởng về 1 ty trong đời, lần trc là YETCNĐT, haizzz 1ty nảy sinh từ game hixxx  Đăng lúc 14-3-2013 11:38 AM
tình tiết truyện lạ đây, thx bạn, Hina là công chúa fải ko?  Đăng lúc 12-3-2013 11:59 PM
46 chương + 3 phiên ngoại thui bạn  Đăng lúc 8-3-2013 03:56 PM
Hina ơi! cho mình hỏi truyện này khoảng bao nhiêu chương vậy bạn? (Để mình còn chuẩn bị tinh thần ;)) )  Đăng lúc 8-3-2013 03:37 PM
@kunxjh: thanks b, mình sửa rồi :"> @Chen: ủng hộ mình nha bạn :x  Đăng lúc 8-3-2013 12:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2013 00:27:29 | Xem tất
Chương 2:
©2020 Kites.vn | All rights reserved; b, K7 q% C. H, _0 }+ \, |; j2 x+ a
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 I4 s9 @  x9 G9 Z, P
Chương này dài thật =.=

9 c: D' P9 C: l& g8 N©2020 Kites.vn | All rights reserved
+ Z% V7 i9 ]1 Z( n$ ]©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved( W  \: w- R% i; B: Z
©2020 Kites.vn | / Z, d% m2 H9 D6 YAll rights reserved
Thiên Thượng Hồng Phi đăng nhập.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- }$ E( K& N7 m8 v7 q$ B7 b
©2020 Kites.vn | All rights reserved* r2 D4 J+ s0 L! Z7 x) g6 R. f8 H
Một tháng không vào chơi, thứ bậc trên bảng xếp hạng của cô có chút giảm xuống nhưng không nhiều. Hơn nữa trong trò chơi Thiên Địa Huyền Môn này con gái điên cuồng luyện cấp như cô không nhiều lắm, cho nên trong bảng xếp hạng của phái nữ cô chỉ tuột mười bậc, còn trên bảng xếp hạng toàn trò chơi thì trên dưới một trăm bậc.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. E0 k% y& m, U! w  l9 {
( J) k2 m# P/ o  n©2020 Kites.vn | All rights reserved
Có điều dù một tháng không xuất hiện, Thiên Thượng Hồng Phi vẫn là nhân vật nổi tiếng đứng đầu trò chơi Thiên Địa Huyền Môn.
©2020 Kites.vn | & q! o+ B5 m7 Y2 D6 k/ K& tAll rights reserved
4 Z6 h9 M  `0 W) ~! d/ r©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thế Giới] [Tình Thiên Tiểu Trư]: Lão bà mau ra đây xem thần tượng này.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ H0 z# w7 q% ]- b1 J& J' J5 ~
6 V9 c5 X) x9 p2 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thế giới] [Âm Thiên Tiểu Trư]: Thiên Thượng Hồng Phi? Aaaaaaaaaaaaaaaa. Chẳng phải cậu ấy không chơi nữa sao?
2 Z) V5 W: t" Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: p* p+ ?1 {! v! @* W
[Thế Giới] [Người hầu của Hồng Phi số 1]: Chủ nhân đăng nhập, cung nghênh chủ nhân trở về!
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ k! ~5 f$ c* d  ^" U7 S
" X0 l# ]* Q2 w, F% {( X& J! ~! r8 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thế Giới] [Người hầu của Hồng Phi số 2]: Thứ hạng của chủ nhân bị giảm xuống rồi, chủ nhân nhanh đến Thiên Long Bát Bộ luyện cấp lên lại Bảng Xếp Hạng đi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 r. [* R# O0 p; _6 Y2 z0 x
; ?( J$ [$ f& C8 Z& T©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thế Giới] [Lưu Tinh Thiểm Thiểm] (Sao băng lấp lóe): Không biết lần này Thiên Thượng Hồng Phi mất bao nhiêu thời gian để lên lại Bảng Xếp Hạng nhỉ?
©2020 Kites.vn | All rights reserved# T" O  [" L& k3 {
©2020 Kites.vn | All rights reserved* f& H1 {+ r' p5 \* n/ I
[Thế Giới] [Tình Thiên Tiểu Trư]: Với tốc độ luyện cấp của thần tượng, có lẽ trong vòng một tuần là được.
6 f$ Z; X+ o8 v+ h©2020 Kites.vn | All rights reserved
% ^  V0 A. o4 ?7 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thế Giới] [Ta là người mới] : Một tuần? Từ hạng 100 lên hạng 10? Từ cấp 68 lên cấp 72? Trừ phi cô ấy treo máy suốt 24 tiếng.
©2020 Kites.vn | * `+ m% G7 s7 [# F" s8 k/ r$ oAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( b/ I1 u3 h0 I7 t9 L8 O
[Thế Giới] [Âm Thiên Tiểu Trư]: Quả nhiên là người mới, thần tượng của ta nổi tiếng nhất ở khoảng bất kể chơi trò gì cũng sẽ luyện cấp suốt 24 tiếng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! F4 n/ V" @; @: C: d
©2020 Kites.vn | All rights reserved: O  P" |- l  s* {6 B
Chính xác, Thiên Thượng Hồng Phi đã có thâm niên hai năm chơi game, cũng đã chinh phục hết mười trò chơi nổi tiếng, bất kể trò chơi nào cô cũng có thể trong vòng 1-3 tháng lọt vào top mười người dẫn đầu, sau đó không chơi nữa, gọn gàng sạch sẽ. Những gì cô để lại chỉ là bốn chữ Thiên Thượng Hồng Phi, và sự sùng bái lẫn ghen tị của vô số game thủ ở khắp mọi nơi.
©2020 Kites.vn | 6 b( v( h# n# l; {& x3 L% IAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 t( @- t) C6 j# l4 ~+ u( rAll rights reserved
[Thế Giới] [Ta là người mới]: Sặc! Thật là trâu bò! Thần tượng ơi chăm sóc người mới đi, mang ta đi luyện cấp với.
) b! C$ h, Y9 t5 L©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 w5 b9 w) @3 m1 `6 N
Tên "Ta là người mới" vừa lên tiếng nhất thời khiến kênh Thế Giới bùng nổ, ai ai cũng lên tiếng xin được mang theo luyện cấp, đồng thời cũng có không ít người xin cô nhận làm đệ tử, kêu gọi tên Hồng Phi ầm ĩ vang trời, thậm chí còn có người lên diễn đàn viết bài bảo rằng Thiên Thượng Hồng Phi đã thay đổi và chuẩn bị lần thứ hai chinh phục trò chơi Thiên Địa Huyền Môn, chủ đề này khiến người xem vô cùng bất ngờ thảo luận không ngớt, suốt một tuần lễ vẫn có thể thu hút sự chút ý của rất nhiều người. Đừng quên, Thiên Địa Huyền Môn là một trò chơi vô cùng hấp dẫn, người chơi nhiều vô số, cho nên chủ đề trên diễn đàn xuất hiện liên miên, nhiều lúc chủ đề vừa mới được lập đã bị đẩy đi mất, vậy mà chủ đề về cô vẫn liên tục sôi nổi, độ nóng của nó thậm chí có thể so với vụ bê bối ngày xưa của Ly Thương Chi Tuyết bị mọi người bàn tán suốt hai tuần liền.
: s! V/ v0 B) f+ q& u' {©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 ]1 i  ?% G) X- h1 P0 UAll rights reserved
Thiên Thượng Hồng Phi dĩ nhiên không rảnh đi xem mình được người ta chú ý đến mức nào, đầu tiên cô vào xem kho hàng và túi hàng của nhân vật mình.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 A: U0 `6 |# S& P$ x$ r$ G
) k( U! {  T4 I. Y4 }3 z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Được lắm, Ác Ma Chi Giản. Trang bị, dược liệu, vật liệu, bảo bạch, đồng xanh, tất cả không còn gì hết, tiền bạc trong tài khoản của cô có đến mấy tỷ, đem đi bán ít gì cũng được mấy vạn NDT.
' N3 r0 f* l2 I* \©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | % H2 i8 p4 ^$ H1 [) a; tAll rights reserved
Thiên Thượng Hồng Phi không phải là ngươi chơi game vì tiền, tất cả trang bị của cô đều tự mình làm ra hoặc có được trong lúc chinh phục trò chơi, trước giờ cô chưa từng tốn một đồng tiền nào vào game và càng không đổi đồ vật từ game ra tiền bạc, cô không thiếu tiền nhưng tuyệt đối cũng không lãng phí tiền. Cho nên lần đầu tiên có người dùng trang bị của cô đổi thành NDT khiến cô cảm thấy rất không thoải mái. Tuy vậy, khó chịu thì khó chịu, cô chỉ có thể đem mười tám đời tổ tông của Ác Ma Chi Nhãn mắng mỏ thậm tệ trong lòng sau đó cũng không để ý đến nữa. Vì cô nghe nói dường như Ác Ma Chi Nhãn tuy rằng mua được một tài khoản mới nhưng chơi không được bao lâu lại nghỉ tiếp, thành ra lúc này cô không còn cách nào khác đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
  Z) _0 i8 H- ]/ j9 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ F% K' `4 b/ x3 a7 aAll rights reserved
Lần này Hồng Phi vào trò chơi cũng vì muốn chào tạm biệt các người bạn trong game của mình, trước nay cô chỉ thích luyện cấp, không hề thích quen biết bạn bè, nhưng như thế không có nghĩa cô không có bạn, gia tộc Đông Phương Băng Phong và Thí Thần Yêu Nghiệt ở cùng Công Hội với cô là một trong những người bạn tốt nhất của cô.
©2020 Kites.vn | . b: n5 j: W* oAll rights reserved
) |9 [( M, e( k) p7 M2 E* |- `; J©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Nhóm] [Băng Phong Lệ]: Hồng Phi, sao cậu đột nhiên biến mất không nói tiếng nào thế? Làm bọn mình lo lắng muốn chết.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. }2 P5 R+ V. q5 P( q
©2020 Kites.vn | All rights reserved) z+ J- c5 L3 q' C" D( p% ?& ^
[Nhóm] [Thiên Thượng Hồng Phi]: Không phải mình đã vào lại rồi sao, ha ha, ngại quá, đã làm mọi người phải lo lắng.
" m% e( \& B! a! m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | + X) @1 ^: c9 ]- q1 SAll rights reserved
[Nhóm] [Thí Thần Chi Yêu]: Hồng Phi, cậu biết gì chưa? Sau khi cậu không chơi nữa, Thiên Hạ Huyền Ca liền tìm lão bà mới.
©2020 Kites.vn | ' q" E. e3 l5 D+ mAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 f2 R9 d! C* B4 v
[Nhóm] [Băng Phong Lệ]: Yêu Yêu!
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 o6 m; O% W! _+ N' O2 ?+ }
©2020 Kites.vn | All rights reserved: t* H1 e1 p3 U: f0 t
Thiên Hạ Huyền Ca vì có quan hệ với Hồng Phi nên cũng từng là bạn bè của bọn họ, mặc dù đối với chuyện Thiên Hạ Hồng Phi tìm lão bà mới bọn họ không thích lắm nhưng trước đó vì Hồng Phi im lặng bỏ đi nên lúc này bọn họ nói xấu người khác cũng có chút không đúng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 l" s. u, z, o$ q5 d$ [2 J
©2020 Kites.vn | 7 _6 I' ?) |. W" [% v% cAll rights reserved
[Nhóm] [Thiên Thượng Hồng Phi]: À, vậy sao, mình biết rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 t0 h( w, {! X2 o3 V
©2020 Kites.vn | / Y- h8 f$ N2 C1 V8 U' e) F) _All rights reserved
[Nhóm] [Thí Thần Chi Yêu]: Hồng Phi, cậu... cậu đừng buồn quá, lão công thôi mà, sẽ nhanh tìm được người mới thôi.
1 P6 m4 L* ^0 f) i1 W% J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- S' t/ N6 ^. l' D9 ~- \, e
Thiên Thượng Hồng Phi tham gia rất nhiều trò chơi nhưng chưa bao giờ cô để ý đến chuyện tìm chồng trong game, mà trong game Thiên Địa Huyền Môn này, sở dĩ cô lấy chồng cũng vì Thí Thần Chi Yêu đứng sau giật dây, nên đối với chuyện Thiên Hạ Huyền Ca đi tìm lão bà mới cũng khiến Thí Thần Chi Yêu có chút cảm thấy có lỗi với Hồng Phi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; @- l: m0 g' z# Y( K
6 [6 t, _# P0 o* F©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Nhóm] [Thiên Thượng Hồng Phi]: Đau buồn? Tại sao mình phải buồn vì chuyện đó? Yêu Yêu cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Mạng là ảo, mình không đặt nhiều tình cảm vào đâu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 i  u; [; N5 g. E) Z; N, |5 h; M
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 a: ?5 C1 I; Q) \7 b" @! \
Huống chi vì chuyện trong nhà của mình, khiến cô đối với chuyện tình cảm cũng không đặt nhiều hi vọng lắm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* m$ ~8 V7 A2 N+ [- F/ R& B  u
©2020 Kites.vn | All rights reserved) p0 H! j2 x: z1 ]6 X2 ]0 ?
[Nhóm] [Thí Thần Chi Yêu]: vậy thì tốt quá. Đúng rồi, Hồng Phi, cậu biết lão bà của Thiên Hạ Huyền Ca là ai không?
" a+ h- a( i/ D4 p; u+ X% j; T©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' `" T7 i/ c' q2 b) d* |5 t( U0 G1 P
Tuy rằng không đặt nặng tình cảm lắm nhưng trong lòng Hồng Phi vẫn có chút khó chịu, chung quy cũng vì tính cách khác người kia của cô, cô rất muốn biết người nào có thể trong vòng một tháng ngắn ngủi đoạt lấy người ở trong tay cô.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% }% i) M2 ?8 @9 A3 R( I
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 A" c* ^/ r( D5 K. i6 g9 J
[Nhóm] [Thiên Hạ Hồng Phi]: Ai?
©2020 Kites.vn | 4 Z4 I! h3 l5 O: L7 `All rights reserved
7 P4 c" L' I/ h3 J7 A2 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Nhóm] [Thí Thần Chi Yêu]: Quả Táo Hera.
©2020 Kites.vn | ' ^0 C9 T* `6 D9 o+ JAll rights reserved
©2020 Kites.vn | , y; ^4 {7 C. a7 ~' N6 @All rights reserved
Là cô ta? Là đồ đệ yêu quý của Hồng Phi?
©2020 Kites.vn | All rights reserved! E& m7 s: H% |0 `3 e
©2020 Kites.vn |   M' S* L9 e. Z$ c% PAll rights reserved
Trong trò chơi Thiên Địa Huyền Môn, cấp độ cao nhất là 80, mà quái vật cấp cao nhất cũng 80. Nên ngày xưa Hồng Phi cấp 68 thì có thể đánh quái trên dưới cấp 65. Có điều nếu quái thấp hơn cấp bậc của người chơi thì kinh nghiệm sẽ tự động giảm xuống, cho nên cô mới tìm một đồ đệ cùng tổ đội đi luyện cấp như thế không những có được kinh nghiệm còn được trích phần trăm. Vì thế Hồng Phi cũng treo biển thu một đồ đệ, người đó không ai khác chính là Quả Táo Hera.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" R, \) `% z0 K1 G; L
7 U/ [( }  x) j% o4 v0 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Được lắm.
; Y: g9 D4 C2 O( g6 ]8 T©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, w- ?& F0 }6 ^9 U3 w  o1 S
Cô, Thiên Thượng Hồng Phi không tài không đức gì tại sao lại gặp hết tình huống này đến tình huống khác éo le đến thế này?
  i$ w( x2 q* c, W8 ^0 z' W& {1 u: B  A©2020 Kites.vn | All rights reserved
4 J$ g) [# H6 {( M* u©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng lúc này cô đã quyết định không chơi Thiên Địa Huyền Môn nữa nên cũng không có ý định truy cứu nữa làm gì, cô chào tạm biệt Thí Thần và Đóng Băng vài câu rồi chuẩn bị thoát game.
6 j- L" \% u9 L, Y9 }©2020 Kites.vn | All rights reserved
1 t  q+ N' U* J; \6 `. _5 ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thí Thần Chi Yêu có chút không muốn Hồng Phi đi, vì đây là một người bạn vô cùng nhiệt tình, bất cứ khi nào cô có chuyện hay gặp phiền phức, mặc kệ Hồng Phi đang làm gì cũng sẽ bỏ sang một bên mà đến giúp đỡ. Vì thế trong trò chơi có rất nhiều người hiểu lầm mà mắng Hồng Phi là yêu nữ hoặc cho rằng Hồng Phi là nhân yêu, bởi vì trước giờ Hồng Phi làm gì cũng tùy tâm trạng, mặc kệ tốt xấu thế nào miễn cô ấy thích thì cô ấy sẽ làm, cho nên được là bạn bè với cô ấy là một chuyện vô cùng may mắn, người con gái kia luôn đặt tình nghĩa lên hàng đầu.
©2020 Kites.vn |   ?0 @: x  [" b5 @$ o: M: SAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 O# w2 J7 Y! i" x- y7 EAll rights reserved
"Hồng Phi, thật sự không thể chơi tiếp sao?"
: X# S3 F. n  J8 K; q3 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
2 v- m% b* G/ _( T; Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Yêu Yêu, cậu biết tính mình mà, mình chỉ thích luyện cấp, trò chơi này đối với mình không còn gì cần chinh phục nữa."
! H( S2 i9 o$ [9 a' J©2020 Kites.vn | All rights reserved
$ @# Z) d: o  }' g8 o" u% \6 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Mình biết, chỉ là mình không nỡ... cậu cũng biết mình không mạnh lắm, nhỡ gặp phiền phức thì sao?
©2020 Kites.vn | . P; b; m/ ~8 P; Z0 D$ MAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; C5 L/ y, E$ e( u
" Ặc, Đóng Băng còn ở đây, cậu nói thế không sợ hắn ghen sao?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 u1 U- R3 N' w7 q
©2020 Kites.vn | ) V2 x" u: [7 xAll rights reserved
"Hừ, hắn mà dám, cậu là Đại lão công, còn hắn chỉ là Tiểu lão công thôi."
©2020 Kites.vn | 2 l2 w4 g& H" N9 F% r% {All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# ]- t2 _- b9 |- N; E# ~8 D3 N+ {
Băng Phong Lệ nghe thấy thế bắt đầu làm ra dáng vẻ oan ức tủi thân, nước mắt rơi lã chã.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* {6 t& R8 [9 o  F* c) R% y5 }
©2020 Kites.vn | All rights reserved: [" F; I% E1 A/ M' \
Ta lại là chồng nhỏ sao ~~~ huhu ~~~
$ ]# Z, M! r+ B+ ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% @# s! d& A5 @( k: A; A8 S
Nghe Yêu Yêu nói thế Hồng Phi cũng phì cười: "Được rồi, ban nãy nghe Hệ Thống thông báo xuất hiện Boss, đi săn với các ngươi một chút cũng được.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# s4 n$ P1 Y% a' ?6 N
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 d7 V7 e$ c3 X1 a* C! ~
Có Boss sao? Thí Thần Chi Yêu lập tức mở thông báo của Hệ Thống lên xem, quả nhiên Hệ Thống thông báo bảo ở phía Đông Bắng núi Nga Mi  vào lúc 19:30 sẽ xuất hiện một con Dã Nhân Vương ngàn năm.
©2020 Kites.vn | 5 D% V! s7 }3 o3 ~" x) X& ^  NAll rights reserved
( y2 m% w8 W' ]7 |, D" }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đánh chết Dã nhân Vương ngàn năm sẽ nhận được đồng xanh cấp 5, nếu dùng nó sẽ được tăng thêm 25 điểm công kích, đây là loại đá tốt nhất được dùng để khảm vào vũ khí.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 V1 b. J5 v$ f$ K; E* }
©2020 Kites.vn | 9 B3 z- t; l3 yAll rights reserved
"Đại lão công thật may mắn, đến đây người ta hun cái nào ~ đi thôi ~~"
6 Z' H- N. T! ]5 r$ m6 {; V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 X) P4 I1 ?' c* n1 _/ Q
Cô nàng vừa nói vừa gõ một icon hun hít khiến Băng Phong Lệ đang rưng rưng nước mắt bên cạnh phải điên cuồng bảo các nàng không được làm GL (đồng tính nữ, như lesbian).
©2020 Kites.vn | 1 o2 z; _$ d# H+ n" m- {All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( X( w2 [+ p4 c
"Đi nhanh lên, anh cũng có thể thử làm BL mà" (BL: đồng tính nam, như Gay)
2 S( X( T$ f7 S1 v# ?" F; [©2020 Kites.vn | All rights reserved
% C9 g! [3 W, z9 Q) }# ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hu hu hu hu ~~~ ta chỉ muốn lão bà, ta không cần đàn ông...
©2020 Kites.vn | # N* B9 E0 o  {0 DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | : U7 U# u- ^0 f9 K: V9 mAll rights reserved
"Nhưng mà Hồng Phi, trang bị của cậu..."
©2020 Kites.vn | 8 h- f6 R9 x8 O' MAll rights reserved
. @3 |( U$ e6 n& S©2020 Kites.vn | All rights reserved
Băng Phong Lệ thấy Hồng Phi mặc bộ quần áo màu trắng bình thường có chút lo lắng. Không còn bộ trang phục phòng ngự mạnh mẽ như Athena, làm sao một Kiếm Khách như Hồng Phi có thể đỡ được một kích của Dã Nhân Vương.
©2020 Kites.vn | ' |* ~: F+ o: E' {9 WAll rights reserved
©2020 Kites.vn | & F; X  Q+ I) y! t7 ~All rights reserved
"Yên tâm đi". Hồng Phi vỗ về nói: "Lát nữa các cậu vừa đánh vừa tìm cho mình vài cây Linh Chi ngàn năm để mình phòng thân, có lẽ hồi sinh được vài lần. Hơn nữa trước giờ mình rất nhanh nhạy, độ tránh né cũng cao, Dã Nhân Vương có đánh vào mình cũng sẽ trượt rất nhiều. Nhưng có lẽ cậu nên cho mình mượn vũ khí."
©2020 Kites.vn | $ o) X/ E; g9 k3 ^All rights reserved
, ]# T- U1 B6 o& }. G©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Ừ."
©2020 Kites.vn | All rights reserved; g+ J" x+ X% F( _' t; n6 U
4 J; @) h+ q% U' n5 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
Băng Phong Lệ lập tức lấy từ Thương Khố của mình ra một thanh Ngân Kiếm cấp 40 có khảm ngọc cấp 4 rồi giao dịch với Hồng Phi. Sau đó hắn suy nghĩ một chút rồi lấy thêm một bộ Lệ Ti Kim Khải Phục cấp 37 tiếp tục giao dịch với Hồng Phi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: x) ?- t" t9 G
©2020 Kites.vn | . B* G& _, t0 V# }2 n9 r# u# \All rights reserved
"Có còn hơn không, ít nhất có thể cộng thêm một chút lực phòng ngự".
©2020 Kites.vn | * ?' T3 A2 y4 A7 V. H4 W; P& }All rights reserved
( F' U; I! S& i! v2 g! F% Y% Y9 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi thấy thế cũng đúng nên lập tức nhận lấy mặc lên người.
©2020 Kites.vn | * e- G) l2 q8 ?All rights reserved
7 S6 H, I# f$ P: f, v0 h/ T  ]7 j©2020 Kites.vn | All rights reserved
Dã Vương Ngàn năm sắp xuất hiện, địa điểm không được thông báo chính xác nhưng rất nhiều người chơi đã có mặt, rồi bắt đầu đi lại khắp nơi hi vọng bản thân sẽ may mắn gặp phải Boss lớn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. {( _5 g- ~3 Q; W- q
©2020 Kites.vn | % r# N: ?' c; Z8 {% G" XAll rights reserved
"Đi theo mình."
) `4 l# T: M5 g* d: a©2020 Kites.vn | All rights reserved
1 e3 @9 l* Q- r: n: W2 z  N©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Hồng Phi, cậu biết tọa độ chính xác của Dã Nhân Vương xuất hiện sao?"
©2020 Kites.vn | " a  d; Z) f" c3 L7 w: HAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 Q( A' F" X4 a# l9 r
"Ừ. Đồng Xanh cấp năm khảm trên vũ khí của mình ngày xưa cũng từ nó mà ra."
1 A2 c7 B4 T  W$ z- k©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 ]% \  Y* n) y8 Z- IAll rights reserved
Hồng Phi không thích bỏ tiền vào trò chơi nên tất cả trang bị đều tự bản thân vất vả đánh quái vật mà có, cho nên bất kỳ trò chơi nào cô tham gia, cô đều cực kỳ quen thuộc nó, đến cả GM cũng chưa chắc hiểu rõ nó bằng cô.
©2020 Kites.vn | ! w. F9 Q( l3 a$ u* J( B) W% _All rights reserved
8 O+ E7 F. r1 P" s4 y$ T©2020 Kites.vn | All rights reserved
Có Hồng Phi dẫn đường, ba người rất dễ dàng tìm được vị trí của Dã Nhân Vương, sau khi bọn họ đến đấy chưa được một phút, Boss Dã Nhân Vương cũng xuất hiện.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 g, w$ n% d# m# D! W$ {' P! }
& T  u8 B& E0 d9 v, }/ E8 N/ g©2020 Kites.vn | All rights reserved
Băng Phong Lệ là Võ Giả, công kích khá thấp nhưng phòng ngự lại rất mạnh, hoàn toàn thích hợp làm "bị thịt" đi trước đánh quái.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ w8 p1 m2 w4 |3 H. p* ?+ S
©2020 Kites.vn | - |, K/ D. q# c9 o0 BAll rights reserved
Hồng Phi là Mẫn Kiếm, công kích tương đối cao, bùng nổ cũng mạnh, 10 lần thì hết 5 lần một kích bộc phát.
©2020 Kites.vn | 3 o! g/ _6 b* o* S1 i; p7 x. QAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 @4 f) o: x. w  @. b- kAll rights reserved
Thí Thần Chi Yêu là Cung Thủ, nên cô ấy sẽ ở phía sau phụ trách đánh lén. Ba người phối hợp ăn ý với nhau nên nháy mắt Dã Nhân Vương đã chết bất đắc kỳ tử, đồng thời tự dâng lên Hoàng Ngân cấp 5.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! X/ }- H1 c6 U/ h- n
+ P3 T, _* _; \©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hệ Thống: Thiên Thượng Hồng Phi, Băng Phong Lệ, Thí Thần Chi Yêu giết chết Dã Nhân Vương ngàn năm, nhận được 100 vạn kinh nghiệm và một khối Hoàng Ngân cấp 5.
©2020 Kites.vn | 7 c/ U0 {) @" NAll rights reserved
9 O/ M; l: C% N) y2 ?9 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thông báo vừa xuất hiện kênh Thế Giới lại bắt đầu ồn ào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, s9 B9 a8 V  c0 K8 @3 }9 y
©2020 Kites.vn | 5 c  u2 X9 D2 A3 C0 rAll rights reserved
[Người hầu của Hồng Phi số 1]: đúng là chủ nhân, chủ nhân của ta đó, con mẹ nó chứ, chủ nhân đúng là đỉnh của đỉnh.
8 c9 K) N6 m, a2 E. X8 S5 ?5 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | & O) ~' {  l. b0 v5 O5 W' kAll rights reserved
[Ta là người mới]: Hồng Phi đại thần, hãy dẫn ta theo ~~
©2020 Kites.vn | All rights reserved- n0 z4 N* ?9 a# g/ B) _, v
©2020 Kites.vn | ; ~- l/ Y' R7 ~2 ^All rights reserved
[Thương nhân chuyên mua bán]: Thiên Thượng Hồng Phi, Hoàng Ngân cấp 5 bán cho ta đi, giá cả ngươi cứ nói.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; U! O) g4 O- h) }  l
: G" A6 ?. J  D& f0 H9 \. ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
[NDT là vương đạo]: Bán cho ta, giao dịch NDT!
©2020 Kites.vn | 0 q& x% x8 H# \& M# lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 t, p( a: `+ O0 w* y* o4 J$ R
[Kiếm Khách Vô Địch]: Cmn, lại là Hồng Phi lấy được, đề nghị GM công cố tọa độ của Boss ẩn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# J$ A6 \9 r, b- c' G% C
©2020 Kites.vn | + h: ]* p+ d: Q. f# A) ?All rights reserved
Hồng Phi tắt kênh Thế Giới rồi quay sang nói với mấy người Đóng Băng: "Mang đến chỗ thợ rèn rồi khảm vào đi, nhớ là chỉ có Ân Đô lão mới khảm được thôi nha."
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ u8 F9 X, O; y: r* I
©2020 Kites.vn | 6 F  j( r1 a6 Z# c, h6 @All rights reserved
"Ừ, chúng ta đi trước đây, lát nữa xong chúng ta nói chuyện tiếp".
©2020 Kites.vn |   d2 N4 q% b' y/ x) A8 T2 A$ SAll rights reserved
( V, \* o- |% W8 U  p©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Ừ, ta đi loanh quanh một chút."
8 P' w. R  x& J! M; d" U; h0 _) M©2020 Kites.vn | All rights reserved
+ P1 m# K+ h7 S( V2 [, ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
***
©2020 Kites.vn | All rights reserved' W% Y9 R- [8 I7 Z- B+ A( C; Q2 H2 Y7 B$ a
©2020 Kites.vn | , e) g7 `$ u) V" g! `! f1 x+ \/ M2 IAll rights reserved
Nếu Hồng Phi biết lần này cô đi dạo sẽ gặp phải một chuyện cực kỳ bực mình không biết có chọn đi lang thang thế này nữa không.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 Y7 u5 z' J6 Z4 T% K9 X, B
©2020 Kites.vn | 4 z, L; r+ S% t  F' r! CAll rights reserved
Nếu không có, có lẽ Hồng Phi còn rất vui vẻ đi khắp nơi, thậm chí còn định chụp một bức hình, photoshop lên mấy chữ thật to: "Thiên Thượng Hồng Phi đã chinh phục nơi này!!!!"
# @0 P5 V+ M' h. {. e7 O8 X' i+ S4 v* U* `©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 V0 [' l4 [$ ^5 m8 O$ Z
Ngay lúc cô đang ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp bên dưới, thì xuất hiện một cô gái mặc trang phục màu xanh da trời.
©2020 Kites.vn | 2 @+ d6 L& I. Z: RAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ k7 I8 L. K" n/ ]9 k0 g/ Z
Sự chú ý đầu tiên của Hồng Phi không phải tên của người kia mà là bộ quần áo.
3 t( d- u$ H" @* U2 J: h6 S4 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# j% f. T6 z2 l$ G& o
Bởi vì nó rất giống bộ trang phục trước đây của cô.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 i9 |: u, k$ i  s2 o
©2020 Kites.vn | * J, d; y; ]. @6 e5 G' e- TAll rights reserved
Màu xanh da trời, sau lưng có đôi cánh lớn...
©2020 Kites.vn | 1 [6 e0 ]; `9 J/ ]: @- WAll rights reserved
©2020 Kites.vn | - K5 t3 r, [/ {+ JAll rights reserved
Trong lòng cô vô cùng cảm thán số mình hôm nay sao mà "may" quá thì ngẩng đầu lên thấy tên của người kia liền cảm thấy hôm nay không phải mình quá "đen" mà cảm thấy như có một đống "shit" rớt ngay xuống đầu.
©2020 Kites.vn | 3 S" X0 n, |5 U/ c5 z5 _All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 ?& t5 l* S# B. J7 v" {  t* X
Quả Táo Hera!
©2020 Kites.vn | % r% ]# q* }/ f5 L# NAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ) m! {9 K7 g: u  HAll rights reserved
Tiểu Tam !!!
  m# Z+ U) F$ b: w: y* b- D©2020 Kites.vn | All rights reserved
  q; O1 C; s6 C) a( U9 v7 r©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nay là lão bà của Thiên Hạ Huyền Ca đứng thứ chín trên Bảng Xếp Hạng.
©2020 Kites.vn | 4 N# a/ f$ q- \% \All rights reserved
5 H, o: g. A1 L* L©2020 Kites.vn | All rights reserved
Giờ phút này nhìn thấy bộ trang phục Athena trên người cô gái kia, trong lòng Hồng Phi chợt xuất hiện một ý nghĩ vô cùng khủng khiếp.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! T# A3 \/ b! `4 h5 \: o
©2020 Kites.vn | % [- }9 A4 S( v9 oAll rights reserved
"Ô kìa, đồ nhi ngoan của ta".
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 C# `$ \/ r2 C  H9 P1 E
©2020 Kites.vn | 6 A5 Y- \& ?% {# x7 d( @" TAll rights reserved
Trong lòng có thắc mắc nên dĩ nhiên Hồng Phi cũng không bỏ đi mà phải biết rõ sự thật.
- U& V* _5 \$ G  m+ \5 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# ~) v8 s2 [" Y; v0 R5 r6 h% J/ f
Thấy người trước mặt là Thiên Thượng Hồng Phi, Quả Táo Hera có vẻ hơi hoảng sợ, cô nàng sửng sốt một lúc mới nói: "Thiên Thượng Hồng Phi."
" V/ n5 u! d0 `& O- b3 A6 Y3 u©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 O$ ^, Q. ]: {5 n& F
Giọng điệu của cô nàng có phần cảnh giác.
©2020 Kites.vn | & P. J8 `9 E4 H1 M1 R" _; lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | : I* i: y+ N# T  V8 y4 bAll rights reserved
"Cô hẳn phải gọi tôi là sư phụ mới phải?"
( E) K5 L2 \, @1 y- [7 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
) ~. H# ?( J8 `: E! S©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Tôi đã cấp 65."
©2020 Kites.vn | 0 K) [  J) \# [8 a) ^All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 ^5 A8 x5 `6 y. B+ t- I0 dAll rights reserved
Trong trò chơi Thiên Địa Hoàng Môn, người chơi đến cấp 25 sẽ tự động xuất sư, huống chi hiện giờ Thiên Thượng Hồng Chi cũng chỉ cấp 68, hơn cô nàng có 3 cấp, làm sao gọi là sư phụ như trước được nữa.
2 v. {- q. ~% @- P: i4 d. E: h1 h5 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 _7 B4 ^5 u3 X9 a6 q+ B0 bAll rights reserved
"Một ngày là thầy, cả đời là mẹ." Hồng Phi lẩm bẩm: "Quên mất, giờ cô ta là vợ của chồng cũ của mẹ, ôi thật là loạn luân."
& X8 G$ I6 W! ?' z6 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! V) `  c! i% W7 G: w% oAll rights reserved
Sau đó cô lại gật gù nói tiếp: "À à, nhân phẩm của cô như vậy tốt nhất đừng gọi tôi là sư phụ không lại dọa tôi chết khiếp mất."
' B* ~* Q  l- a8 q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | & Z: B$ s  `8 T/ d! Q6 t' ~All rights reserved
Trước giờ Hồng Phi được mọi người gọi là yêu nữ không những vì cô thích làm việc tùy hứng, không phân tốt xấu mà còn vì cô trời sinh ăn nói cay độc, đối với người cô không thích tuyệt đối sẽ dùng lời nói khiến đối phương tức chết mới thôi.
©2020 Kites.vn | 2 ]4 c2 T' q3 I5 O3 B% `# yAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ' d3 j% a% v& S  SAll rights reserved
Hồng Phi không thích PK, cô chỉ thích đấu võ mồm, nói khó nghe một chút chính là mắng chửi, vả lại cô mắng chửi trước nay rất ít khi dùng từ thô tục, rất nhiều cao thủ đã phải giơ cờ trắng đầu hàng dưới miệng lưỡi của cô.
% [& U0 Q4 D+ G4 J, L9 u/ }©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  |( j% U- g' Y5 {& F
- Cô....
©2020 Kites.vn | # }+ e0 l! A: ]9 P; h' P! W  PAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' y3 W  y% _6 a$ O
Nhìn Quả Táo Hera bị cô nói cứng họng, trong lòng Hồng Phi liền dễ chịu đi một chút, sau đó làm như vô tình nói: "Bộ quần áo này ở đâu thế? Tôi nhớ trước đây bộ này chỉ có một, chẳng lẽ bây giờ cũng đầy đường rồi sao? Đến cả cô cũng có mà mặc?"
1 C7 ~7 G! @/ T: v©2020 Kites.vn | All rights reserved
. j: K1 ^. N0 Q8 e. ], v©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cmn! Khinh người quá đáng!
* c* d% A; e6 e& w$ M6 I+ p©2020 Kites.vn | All rights reserved
6 A2 F* e0 Q% g, w©2020 Kites.vn | All rights reserved
Quả Táo Hera lập tức giận dữ nói: "Đây là đồ cực phẩm, bộ trang phục giống thế này trong khắp trò chơi cũng chỉ có ba cái, mà đây lại là món cực phẩm trong cực phẩm, bởi vì nó được khảm bằng Hồng Bảo Thạch cấp 5.
! B# u. n9 Y. F4 ?: R8 E5 v" T©2020 Kites.vn | All rights reserved
- x2 f( X3 K- p( U$ u4 q) i©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vẻ mặt Hồng Phi đang ngồi trước máy vi tính lập tức trở nên u ám. Cô hỏi:
) M4 C. Y3 |1 T/ e+ H©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; A/ c. z1 v( O8 d
- Làm sao cô có? Cô mua của Ác Ma Chi Nhãn?
©2020 Kites.vn | 5 x' B( r) J& h! [7 kAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ V% r  ^) I9 j' T. N$ i
"Mua?" Quả Táo Hera dương dương tự đắc nói: " Tôi mà cần phải mua? Là chồng của tôi tặng."
1 d' Q  d) t7 n( U8 ?8 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' q* p, v" D8 B! d: }8 Y( X5 f
"Hừ!" Sau đó cô nàng lập tức nói: "Lúc trước Huyền Ca cũng không có tặng thứ tốt gì cho cô sao?"
% G7 J  [( ^7 Q& H$ |5 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 g2 n0 x' d9 e8 j* R* c! E/ C7 m
Hồng Phi cảm thấy máu huyết khắp người đồng loạt sôi trào, cô cắn môi, trút cơn giận xuống bàn phím bên dưới: "Vậy đôi cánh Athena, bao tay, váy giày? À còn cả Phi Kiếm Vô Song có khảm Đồng Xanh cấp 5 cô cũng có hết?
©2020 Kites.vn | . h- @' b8 k) k4 _1 H  {All rights reserved
5 N" x3 |& J2 S6 M' u©2020 Kites.vn | All rights reserved
Quả Táo Hera nghe Hồng Phi một lượt kể rõ hết các món đồ trên người của mình liền giật mình nói: "Những thứ cô nói tôi đều có, là chồng của tôi tìm cho tôi."
% f& z- Z+ _$ L; f  D0 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# b, M9 {; b. F! U6 Q
Ha ha!
©2020 Kites.vn | ( c# t0 k5 H9 G0 P. }; A7 vAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# l' o" G& x( Y; {( Q
Hồng Phi không chút tức giận mà lại bật cười.
. R, ~: J: _9 c/ ~! C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# ^6 y) k! E- W4 E
Tìm? Cô gái này đầu óc bị hỏng hết rồi sao? Bộ trang bị cực phẩm như thế này cả trò chơi có người nào có thể gom đầy đủ trừ cô, Thiên Thượng Hồng Phi chứ? Trước giờ trang bị của cô chưa từng đem đi bán, vậy mà giờ lại có kết quả như thế này?
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 Y1 o' c1 ?* C  r2 s: R: d
8 d. Z6 Q! ~5 i! ~" U©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Cô cười cái gì?Cô nghĩ Huyền Ca thật sự thích cô sao? Anh ấy chỉ lợi dụng cô để luyện cấp mà thôi. Thật lòng sau khi cô đi khỏi, tôi và anh ấy cùng chơi rất là vui vẻ."
©2020 Kites.vn | - v6 v5 d' J$ W$ v: NAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. N3 }8 o+ w8 w
"Cô nghĩ cô là Thiên Thượng Hồng Phi thì giỏi lắm sao? Tất cả mọi người đều bàn tán về mình thì hay lắm à? Cô nghĩ cô mạnh lắm à? Nói cho cô biết một chuyện, bọn con trai không ai thích cô cả, bọn họ đều cho rằng cô là nhân yêu (nam chơi nhân vật nữ), cũng đúng thôi, có con gái nào lại bỏ 24 giờ ngồi luyện cấp cơ chứ? Nếu đúng là con gái thì cũng sẽ là một đứa con gái xấu xí, Huyền Ca của tôi là một người con trai tốt, làm sao đi thích loại người loại dị bị nghi ngờ là nhân yêu như cô?
©2020 Kites.vn | 7 }% K+ M2 i3 ~5 cAll rights reserved
+ V; `  E3 e' [+ l: U0 t©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trái tim Hồng Phi hoàn toàn đóng băng.
) z/ K* X: Q, j* M) U" v$ ]7 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 b; `9 p% h' @& q7 P' i
Hồng Phi nhớ rõ một tháng trước, khi cô và hắn còn cùng luyện cấp, Huyền Ca có phần lười biếng nên cô chịu khó hơn một chút, bình thường cô luyện 14 giờ, còn Huyền Ca thì 10 giờ, sau này khi có thêm Quả Táo Hera thì thời gian luyện cấp của Huyền Ca càng ít, hắn bảo cơ thể không được khỏe nên Hồng Phi luyện 17 giờ, Huyền Ca luyện 7h, hóa ra lúc trước hắn bảo cơ thể không khỏe không phải vì bản thân bị bệnh mà là treo máy để nói chuyện riêng với Quả Táo.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" J" ]) z+ w8 T
©2020 Kites.vn | All rights reserved  C& {2 `% @% ~; i$ c
Chẳng trách ngày xưa cô luyện cấp thỉnh thoảng có lên tiếng nói chuyện nhưng không có ai để ý đến.
/ S/ I& T) w8 q( a/ a©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) T. i$ g  T( O' C9 }5 w: v$ eAll rights reserved
Hóa ra bản thân cô đã bị phản bội từ rất lâu rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ E6 O& r; ]6 o
©2020 Kites.vn | 6 f" M* Q1 _/ O9 I/ ?All rights reserved
Tâm lạnh đến một mức độ nhất định sẽ sinh ra ngốc ngếch, cho nên, lần đầu tiên trong đời cô nói lên một câu vô cùng hèn nhát: "Những gì cô nói tôi không tin, gọi Thiên Hạ Huyền Ca đến đây, tôi có chuyện muốn hỏi anh ta."
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 n: B% H5 q% ~0 C% o, U/ S
©2020 Kites.vn | . G( a4 U1 b, y* r- O/ f/ uAll rights reserved
Thiên Hạ Huyền Ca rốt cuộc cũng đến.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ e2 m7 w7 c' K( ^. x. T
©2020 Kites.vn | All rights reserved( M# c; U/ Y8 T+ t" G
Có điều hắn im lặng rất lâu không biết lên tiếng như thế nào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) m1 u3 E( o% d3 T/ B- a4 [# w
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 B# K, b, w7 m5 X/ f
Hồng Phi nhìn người con trai trước mặt đã đạt cấp 73, toàn thân trang bị màu vàng kim óng ánh, nhớ lại ngày xưa anh ta cùng cô làm trang bị, cùng cô thức suốt đêm, ép cô thoát game đi ngủ, sau đó còn lấy nick của cô đi luyện cấp, biết bao kỹ niệm bỗng ùa đến khiến cô cảm thấy có chút hoảng hốt.
  F) ?0 g5 M7 k0 F& }©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 ~, X' t7 F: U/ F/ M  B1 o( m
Thậm chí lúc này cô còn nghĩ đến chuyện nếu Thiên Hạ Huyền Ca bảo trang bị không phải hắn lấy, cô nhất định sẽ tin hắn.
" j& O  L3 J1 N©2020 Kites.vn | All rights reserved
, e: R& g% V& {. t2 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng Thiên Hạ Huyền Ca không nói gì, chỉ im lặng.
©2020 Kites.vn | 7 u% t5 ]6 N2 VAll rights reserved
. h8 v4 M/ T" @4 I/ k" Q0 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
Một sự im lặng đáng sợ khiến lồng ngực Hồng Phi truyền đến từng cơn nhức nhói.
) M  s  X$ j: [# d! @) I©2020 Kites.vn | All rights reserved
- a9 r- ]! }0 `: r1 y9 x1 M8 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi] đến [Thiên Hạ Huyền Ca]: Là anh?
) I# e4 ?- N3 ?6 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
, U. o0 ~  t6 h3 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Hạ Huyền Ca] đến [Thiên Thượng Hồng Phi]: Ừ
©2020 Kites.vn | All rights reserved, K* L. n: W/ f) e( O: T
©2020 Kites.vn | ! L: ?* T. c; dAll rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi] đến [Thiên Hạ Huyền Ca]: Vì sao lại gạt tôi?
©2020 Kites.vn | All rights reserved% f$ z6 B! n. l
3 T0 z0 ~9 ]( S- i: X©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Mật Ngữ] [Thiên Hạ Huyền Ca] đến [Thiên Thượng Hồng Phi]: Xin lỗi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 c! Q7 ]9 S6 N* x
©2020 Kites.vn | All rights reserved; Y1 x( W1 Z/ A6 j' ]' `- B0 R
[Thiên Thượng Hồng Phi] đến [Thiên Hạ Huyền Ca]: Anh và Quả Táo Hera thích nhau từ lúc nào?
, W4 o3 n# e# Q9 c7 d3 i: S7 ^- G7 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( O* C" L8 m+ A0 L
[Mật Ngữ] [Thiên Hạ Huyền Ca] đến [Thiên Thượng Hồng Phi]: Ngay sau khi em không chơi nữa.
; G  L+ d4 D' U7 M2 Z* |©2020 Kites.vn | All rights reserved
) i& ?& j* l( [6 c: Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi] đến [Thiên Hạ Huyền Ca]: Tại sao đến lúc này vẫn còn gạt tôi?
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 ]4 a, ~/ ]8 H5 A9 T& ?( ^1 @
0 h- M  n9 [5 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Hạ Huyền Ca] đến [Thiên Thượng Hồng Phi]: Ngay khi em nhận cô ấy làm đồ đệ không bao lâu, anh đã cảm thấy mình nói chuyện với cô ấy rất vui vẻ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( g' H& d; v$ E7 P  \; Q
9 C/ C+ q+ u3 ^: a$ @©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sau một lúc trò chuyện, rốt cuộc Hồng Phi cũng thấy được bộ mặt thật của Thiên Hạ Huyền Ca.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! p: n' ]# ^" s$ @3 i/ i
/ p+ x" Q" b8 \©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi] đến [Thiên Hạ Huyền Ca]: Anh thích cô ấy?
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 M9 C: k  `( F1 S* A
©2020 Kites.vn | 5 t9 R+ q: a4 T# \All rights reserved
[Mật Ngữ] [Thiên Hạ Huyền Ca] đến [Thiên Thượng Hồng Phi]: Cô ấy và anh rất hợp nhau, còn em thì không. Người ta đều nói em là nhân yêu, nhưng anh không tin, vậy mà, có bao giờ em chứng minh cho anh thấy, em là con gái không?
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ h8 d% N; c7 V
* u& `0 |: }! y6 s©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi] đến [Thiên Hạ Huyền Ca]: Ngay từ đầu chúng ta đã nói, không trao đổi hình, điện thoại, chỉ nói về trò chơi, không nói cuộc sống bên ngoài mà.
9 Q4 d/ s7 g- S©2020 Kites.vn | All rights reserved
8 j: `' u& j5 N4 W( @9 z©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Mật Ngữ] [Thiên Hạ Huyền Ca] đến [Thiên Thượng Hồng Phi]: Anh chỉ muốn biết em có phải con gái hay không? Tại sao cũng không thể?
©2020 Kites.vn | All rights reserved( ]1 r: q# M* f4 a: q
©2020 Kites.vn | All rights reserved, ?6 `9 t) ~7 d: X+ w! ~
Hồng Phi chợt phát hiện, mình không thể trò chuyện với người trước mặt nữa, Thiên Hạ Huyền Ca ngày xưa đã chết rồi.
©2020 Kites.vn | 9 t( n* H! h9 c1 i! e! s. b& nAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 G; I- q6 S6 Q0 y% `  g/ EAll rights reserved
Người kia ngày xưa nhìn cô và cười nói: Em là trời (thiên thượng), anh là thiên hạ, tại sao chúng ta không kết hôn đi?
  Z% E! b; C) i7 X% U©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; o; Z8 k$ Y9 i% r  u" uAll rights reserved
Người kia ngày xưa từng rất quan tâm đến cô: "Muộn rồi, con gái phải ngủ sớm dưỡng nhan sắc, để anh đem nick em đi luyện cấp."
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 ~$ S3 y! _% s% p& H. d
©2020 Kites.vn |   ~  [! l2 e$ sAll rights reserved
Người kia ngày xưa còn từng rất bá đạo nói rằng: "Em là lão bà của anh, không được nói nhiều với bất cứ người đàn ông nào khác."
©2020 Kites.vn | All rights reserved  p* U' W7 y8 k. J/ w2 L
©2020 Kites.vn | $ ?1 ?, |  f8 ^3 Y* ], a7 |' \All rights reserved
Huyền Ca ngày xưa đó đã chết rồi, trước mặt cô lúc này là một người khác, một người hoàn toàn xa lạ. Hoặc có lẽ, đây mới là sự thật, một sự thật mãi đến lúc này cô mới nhận ra.
©2020 Kites.vn | ( ?4 {: {/ l; u/ P' i% D* ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 S' s& Z  `; i' b6 t
[Thiên Thượng Hồng Phi] đến [Thiên Hạ Huyền Ca]: Haha, được rồi, tôi nói cho anh biết lý do tại sao tôi không thể chứng minh, vì chính xác tôi là một nhân yêu. Thế nào? Có kinh tởm không? Anh đã tình chàng ý thiếp với một nhân yêu lâu như vậy. Ha ha.
©2020 Kites.vn |   l7 C% \1 X0 HAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( W  y( G9 A" U4 ]% Z1 D( `/ B2 @
Vừa nghe Hồng Phi nói thế, Quả Táo Hera lập tức xen vào, hơn nữa còn có phần thách thức: "Huyền Ca, em nói không sai đúng không? Làm sao có con gái nào sống chết luyện cấp như vậy, nhất định là Gay."
©2020 Kites.vn | ; V  y$ [$ j8 a3 i3 v1 O6 A! zAll rights reserved
1 ?2 @- p' S! K©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Mật Ngữ] [Thiên Hạ Huyền Ca] đến [Thiên Thượng Hồng Phi]: Hồng Phi, anh tin em, anh tin em là con gái, không cần khích bác anh.
4 U- s- i. N6 H/ ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: r2 A! C% I3 w
Tự mình đa tình? Hắn nghĩ ai cũng mê hắn chắc?
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 p; e( }4 [* G" L5 `* T8 o
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 \% t5 t8 R: a2 j8 n. l
Lúc này, cảm giác của cô đối với hắn chỉ là sự kinh tởm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  n  x* W* M( Q, i$ U1 {
©2020 Kites.vn | + \) w1 ]: H% UAll rights reserved
Hồng Phi không nhờ tên kia lại thích tự sướng đến thế, cô đường đường là hoa khôi của đại học C, không ngờ lại từng thích một tên vô sỉ đến thế.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! K) b" b' @7 R: ?* ?2 `
4 J3 g7 U" z" g3 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi] đến [Thiên Hạ Huyền Ca]: Tôi không muốn nói nhiều nữa, anh biết tôi lâu rồi có lẽ cũng hiểu tính tôi, tôi không thích người khác dùng đồ của mình, nếu anh còn nhớ tình xưa thì làm phiền trả lại bộ trang bị Athena kia cho tôi.
" g6 o- n4 Q/ Y2 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
* d6 W" e% v+ t% Z/ D' z©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Mật Ngữ] [Thiên Hạ Huyền Ca] đến [Thiên Thượng Hồng Phi]: Anh biết em đang cố chọc tức anh thôi, em đã không định chơi nữa thì giữ làm gì? Không bằng làm một chuyện tốt, cho Quả Táo đi.
- t8 O$ P! k# A7 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
' h) }' x6 {- z! B- L©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi] đến [Thiên Hạ Huyền Ca]: Ha ha, cái này của tôi thì tôi có quyền đòi lại, tôi thích thì tôi sẽ cho, còn không thì tôi sẽ phá hủy nó, không cần anh xen vào.
+ z/ M  a9 i4 g0 h) b! S©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 x2 U. ^3 A- \0 n6 U+ t7 l9 }
[Thiên Hạ Huyền Ca] đến [Thiên Thượng Hồng Phi]: Thiên Thượng Hồng Phi, cô đừng có ngang ngược như thế.
( \# N+ Q3 v8 y$ S©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; [0 J+ O+ ]  [( {
Rốt cuộc là ai ngang ngược đây? Trộm đồ của cô sau đó quyết định trang bị của cô để cho ai dùng, đúng là nực cười!
6 B6 @) |- `4 v* G% @©2020 Kites.vn | All rights reserved
- ^& w- E+ ^/ m) @  h9 f! P©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi] đến [Thiên Hạ Huyền Ca]: Nói một câu, trả hay không?
©2020 Kites.vn | 5 N# {6 i7 s3 }, ^; W3 Q# yAll rights reserved
©2020 Kites.vn | # v% V% {" y0 ~% O; {$ h+ ~1 sAll rights reserved
[Thiên Hạ Huyền Ca] đến [Thiên Thượng Hồng Phi]: Cô đừng có quá đáng, tôi còn niệm tình cũ nên vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với cô, cô đừng có ép người quá đáng.
) \3 K4 O+ e' c- ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; g2 d/ O- V8 w
Cô ép người quá đáng? Hồng Phi ngước mặt nhìn trời, mình đòi trang bị của mình lại thành áp bức người ta sao? Đậu Nga có oan cũng chưa oan đến mức này. (câu này tương tự với câu Oan Thị Mầu của Việt Nam mình vậy đó).
  J- V  @$ {# M! v6 r* k©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 Y7 |7 O( j% b0 K/ \All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi] đến [Thiên Hạ Huyền Ca]: Anh muốn sao?
: f4 O0 C8 f+ h& N- J9 j©2020 Kites.vn | All rights reserved
* a4 V7 C, B1 X7 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Quả Táo của Hera]: Huyền Ca đừng nói nhiều với tên nhân yêu này nữa, giết nó đi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! }, `7 Z& @5 v1 i" ^
! e5 j: Y% t/ [7 o9 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Giết tôi? Chà chà, Dị Sĩ cấp 73 quả là vua PK, hèn chi có thể lọt vào top PK lâu như thế, giết tôi à? Trộm trang bị của tôi còn chưa trả lại, còn chuyện vô sỉ gì anh không thể làm được?
©2020 Kites.vn | All rights reserved  c7 R9 l' h  J1 F2 X: ?: b
0 h, ~3 D) i, i$ a©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Hạ Huyền Ca] đến [Thiên Thượng Hồng Phi]: Là cô ép tôi.
$ r" j- s/ `  h4 K) p©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) @) g1 n/ l2 j8 v; XAll rights reserved
Dứt lời, hắn liền đưa cung lên nhắm thẳng vào Thiên Thượng Hồng Phi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 W- I! S" |9 ?+ S& z
©2020 Kites.vn | All rights reserved  }2 @2 {$ h- q/ d  Q6 N# r4 R
Chỉ cần một chiêu, Hồng Phi liền mất mạng tại chỗ.
©2020 Kites.vn | 2 Y+ m5 a; L$ w( sAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" r& B' A6 ?) p0 V
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Giỏi lắm! Cám ơn các người đã để tôi phá bỏ lời thề đầu tiên của mình!

Bình luận

oh mịa, shit thật, cái thằng cha chó má này k biết ngại là gì, đáng lẽ thông thường người ta sẽ chọn cách tránh mặt không trả lời chứ.  Đăng lúc 23-7-2014 09:43 AM
oh mịa, shit thật, cái thằng cha chó má này k biết ngại là gì, đáng lẽ thông thường người ta sẽ chọn cách tránh mặt không trả lời chứ.  Đăng lúc 23-7-2014 09:42 AM
ơ cái tên xú nam nhân này vô sỉ k còn từ j để miêu tả, đã trộm đồ của người ta rồi còn theo lời ả tiện nhân kia đi PK người ta nữa  Đăng lúc 19-4-2013 01:12 PM
Mẹ nó. Vô sỉ! Em xin lỗi cả nhà đã chửi bậy nhưng e đọc đến đoạn này tức thằng cha thiên hạ thiên heo quá :(( huhu  Đăng lúc 15-4-2013 01:14 PM
chết thật mới có chuyện ;))  Đăng lúc 8-3-2013 01:04 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2013 01:01:35 | Xem tất
Chương 3:
©2020 Kites.vn | . s2 |. H2 S3 e2 }All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. D, m/ f7 r( w
Editor: Hina
©2020 Kites.vn | " Z8 S5 f, C( ^* e4 RAll rights reserved
0 P9 C) e' B8 }# C+ l0 |1 M©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi có lời thế, thứ nhất: trò chơi đã từng chinh phục tuyệt đối sẽ không chơi lại!
5 G/ K' q7 y7 K2 y, S9 K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 j6 |+ a% Y% h% y  V" v% P$ f- QAll rights reserved
Thiên Hạ Huyền Ca, xếp thứ chín trên bảng xếp hạng, trên bảng PK xếp thứ năm. Tài khoản này của hắn căn bản do một tay Hồng Phi chăm chút, hao phí rất nhiều sức lực. Huyền Ca mãi đến cấp 65 mới chuyển từ Tân Nhân sang Dị Sĩ, vì theo kinh nghiệm của Hồng Phi, càng chuyển chức muộn thì khả năng công kích càng mạnh. Bởi vì từ Tân Nhân thăng cấp lên Hệ Thống sẽ tự động tặng thêm điểm Nhanh Nhẹn và Sức Mạnh, còn Dị Sĩ thăng cấp Hệ Thống sẽ tặng thêm điểm Thể Lực và Trí Lực. Đối với một nhân vật chuyên PK thì không cần đến Thể Lực và Trí Lực, Nhanh Nhẹn và Sức Mạnh mới là tuyệt nhất. Cho nên ngày xưa đi luyện cấp, Hồng Phi luôn kéo theo Huyền Ca, vì Huyền Ca là Tân Nhân nên không thể học tập kỹ năng gì. Đấy cũng là lý do tại sao Hồng Phi phá lệ cho người khác biết mật khẩu tài khoản của mình, để lúc mình không chơi, Huyền Ca có thể lấy tài khoản của mình kéo theo nhân vật của hắn.
: d0 V! p. V/ y1 d  D: J5 q$ ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
. t0 b- a! \' g6 a  U! L©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hiện giờ, Hồng Phi toàn thân chẳng còn trang bị gì nữa, dĩ nhiên làm sao là đối thủ của Huyền Ca được, mà cô cũng không muốn phá bỏ lời thề thứ hai của mình, làm một chiến sĩ NDT. Mà cho dù cô muốn cũng không thể lấp được sự chênh lệch giữa cấp bậc và trang bị.
( m1 b0 f" @2 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
2 `' N4 A; L. c5 G9 W; z% v©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vì thế, mục tiêu đầu tiên của Hồng Phi là Quả Táo của Hera.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# `7 g; r" W* \
©2020 Kites.vn | ) E* p3 i! z% H2 b1 D! jAll rights reserved
Kẻ thù của cô, một người cũng không thể trốn thoát.
©2020 Kites.vn | 5 F5 y: |. c- P2 xAll rights reserved
( P) b* v2 J2 d6 Y! z0 \+ w: a©2020 Kites.vn | All rights reserved
Từ từ, cô sẽ cho bọn họ chết sạch, chết một cách vô cùng khó coi.
©2020 Kites.vn | * g# U5 o8 c  r5 n, i9 ]* U: CAll rights reserved
©2020 Kites.vn | $ e( H/ ]% I9 @' E/ O" P& R. {, xAll rights reserved
Tài khoản của Thiên Thượng Hồng Phi cấp bậc khá cao nên kiếm tiền cũng nhanh, chỉ chốc lát đã có thể mua cho mình một bộ áo giáp cấp 50 có khảm Hồng Bảo Thạch cấp 4, tiếp đó không biết ở đâu cô có được một thanh Nhật Nguyệt Song Huy Kiếm cũng cấp 50 và được khảm Đồng Xanh cấp 4.
©2020 Kites.vn | 7 p+ G" }! [4 i' h- l3 zAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# |+ e" Z* u4 {  `# Z, ?2 ^
Cô lặng lẽ chờ đợi thời cơ, thừa dịp Thiên Hạ Huyền Ca không online liền dùng một tài khoản khác chen lẫn vào nơi Quả Táo Hera luyện cấp.
©2020 Kites.vn | 9 b0 @" q9 U8 `$ x) h) M( s0 oAll rights reserved
©2020 Kites.vn | $ `; f1 I. o/ R1 ~All rights reserved
Quả Táo Hera cũng là Dị Sị, có điều làm sao so được với Huyền Ca, vì ngay từ đầu cô nàng đã chuyển từ Tân Nhân sang Dị Sĩ, so với Huyền Ca kém đến 100 điểm Sức Mạnh và Nhanh Nhẹn. Huống hồ cô nàng này khá ngu xuẩn, Dị Sĩ thế mạnh là PK, vốn nên dùng Chuy Định Âm hoặc cung Thất Tinh Bán Nguyệt, vậy mà chả hiểu sao cô nàng lại đi học kỹ năng quần sát của Pháp Sư. Vì thế khi luyện cấp, tốc độ không bằng Kiếm Khách, PK cũng không xong, thật là uổng phí. Lãng phí nhất chính là bộ trang bị Athena kia... À quên nói, bộ Athena đó chủ yếu là tăng cường Sức Mạnh, Pháp Sư đâu cần những thứ ấy, chẳng hiểu sao Quả Táo Hera lại thích nó nữa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 q8 m" p* F* e. f
. W2 W- ]9 Y; T" E% o+ z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thiên Hạ Huyền Ca tắt máy đi ngủ, Quả Táo Hera tổ đội với hắn, rồi mở thêm tài khoản cô nàng đã nhận làm đồ đệ rồi bắt đầu dẫn đi đánh quái.
©2020 Kites.vn | 5 @$ C) p1 d% X. {0 d% ?All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( ~/ e/ x- @6 H. E! h+ R- c
Thiên Thượng Hồng Phi thấy cô nàng xong xuôi hết rồi mới lặng lẽ len lõi vào lẫn trong đám quái.
! o, o0 B/ H( B' f# N; R©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | / O* q( h. x4 [$ V/ ]* r* OAll rights reserved
Quả Táo Hera bắt đầu sử dụng kỹ năng quần công.
6 o, j9 q) M+ u- p) H. h; r©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 w$ N. v/ j( a
Hồng Phi vừa cười vừa ngồi đợi kết quả. Kỹ năng quần sát cực kỳ xinh đẹp, lực công kích cũng tương đối mạnh... cấp bậc của nhân vật mà Hồng Phi đang chơi lại thấp đến thảm thương...
©2020 Kites.vn | 4 ~! e+ V. _: W% H, \, F( V5 zAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 Z/ K3 i7 \! S+ e" e! lAll rights reserved
Hồng Phi lạnh lùng nở nụ cười khi thấy Quả Táo Hera nháy mắt biến thành hồng danh.
; ^' g# I6 O: A, p+ z- v©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | / g$ S' ]! k7 W1 C0 S2 JAll rights reserved
Sau đó cô lập tức đổi ID, dùng Hảo Hữu Truyền Tống Quyển Trục bay đến bên cạnh nhân vật bé nhỏ kia của mình, cũng là nơi Quả Táo Hera đang luyện cấp.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 D& \2 v+ v& y5 \5 `
©2020 Kites.vn | 8 d7 h6 h0 n7 M. U3 p' m2 GAll rights reserved
"Đồ nhi ngoan của sư phụ, chúng ta lại gặp lại."
) {% T) o" l8 m  M6 B# G©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' N' q  j9 M( P" k/ t  N7 V  j
Cô cười hì hì chào hỏi.
) V2 T. ?: e& m; j, }; y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. e3 T* T" f! F* l3 m$ }- ?( f
"Hồng danh sao? Thật đẹp mắt, có muốn luận bàn với vi sư hay không?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ }  T% V% X" M9 W$ z8 B
©2020 Kites.vn | ' l* i: s( Y8 P0 h, Q+ x$ d+ w# NAll rights reserved
Vừa dứt lời, cô liền ra chiêu Thần Vương Kiếm Pháp.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( W2 _3 l: T0 a$ D: V
©2020 Kites.vn | ' h# ?8 Q2 }. u3 TAll rights reserved
Xem ra chuyển chức sớm cũng không hẳn là xấu, ít ra điểm Thể Lực nhiều thì máu cũng cao hơn, cho nên một chiêu của Hồng Phi chưa đủ dứt điểm cô nàng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 L/ o1 i. ~) U( W: M- j, r
©2020 Kites.vn | 9 M9 w4 o3 r2 a- g7 eAll rights reserved
Hồng Phi thấy cô nàng kia quá yếu, tâm trạng đang hưng phấn muốn PK bị đả kích trầm trọng, cô im lặng đứng chờ máu của cô nàng tăng lên lại.
©2020 Kites.vn | 1 r5 U& l. y; w* A6 u3 c4 V1 i$ v. uAll rights reserved
©2020 Kites.vn | % ~, U+ w) T3 x; A3 @; y* fAll rights reserved
Muốn tự hồi phục máu tốn rất nhiều thời gian, tuy nhiên cô nàng cũng có thể sử dụng những thứ khác để khởi tử hồi sinh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ @, S/ X6 j0 U! N9 V4 H# D
©2020 Kites.vn | All rights reserved& a* G4 |" i8 S5 [2 E
Quả Táo Hera thấy Hồng Phi đột nhiên xuất hiện công kích rồi đột nhiên dừng lại bèn lên kênh Thế Giới khóc lóc ra vẻ đáng thương: "Thiên Thượng Hồng Phi, đồ nhân yêu không biết xấu hổ, hại ta trở thành hồng danh còn dám đánh lén!"
, B  ]8 ?& ^' z% T©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 n3 |' U# s  s©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thế Giới] [Người hầu của Hồng Phi sô 1]: Cô gái chết tiệt kia, đừng có làm ô danh chủ nhân của tôi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ e7 K  N* h! m/ c; b
©2020 Kites.vn | All rights reserved! m1 M; Y: Y, O, V: f' y/ k- N
[Thế Giới] [Âm Thiên Tiểu Trư]: Thần tượng là nhân yêu sao? Aaaaaaaaaaaaaa, lấy em làm vợ đi......
$ X# A8 X( u" {7 a# w©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 |6 @2 Y6 d, @- J7 ~+ p# XAll rights reserved
[Thế Giới] [Tình Thiên Tiểu Trư]: Vợ à, chồng của em còn chưa có chết...
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 g. L" z8 d- A6 v( v# p, k3 [
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ v& g8 }# e7 G* A
[Thế Giới] [Ta thích Ly Thương Chi Tuyết]: Hai người con gái tranh giành một người con trai sao? Báo tọa độ, bổn cô nương muốn đến xem.
©2020 Kites.vn | & @  v: D, J1 O" c2 fAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ u, }( U/ @* z: L; E) [  G
[Thế Giới] [Quỷ thích náo nhiệt]: Báo tọa độ báo tọa độ!
©2020 Kites.vn | All rights reserved, ]( W0 x" t" O) w4 A  G  M# p  w
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 \  O+ W4 p1 |* j! k; U8 n2 W
[Thế Giới] [Ta là người mới]: Nữ thần Hồng Phi, PK có gì vui đâu, mang tiểu đệ đi luyện cấp đi......
©2020 Kites.vn | , d6 H! |: t; B+ }4 k/ V; W% m8 bAll rights reserved
©2020 Kites.vn | # {1 j+ K# L) ^0 U1 x. S+ C# BAll rights reserved
[Thế Giới] [Người qua đường A]: ban nãy ta có đi ngang qua...
©2020 Kites.vn | All rights reserved  v% D3 P8 G6 O& [5 M
©2020 Kites.vn | All rights reserved, j4 ~% T' b# N
[Thế Giới] [Người qua đường B]: ta cũng có đi ngang qua, ta thấy Thiên Thượng Hồng Phi ở tọa độ 731,521, trên đảo Crete, mau thêm bạn ta rồi dùng Hão Hữu Truyền Tống Quyển Trục đến đây.
©2020 Kites.vn | 1 m8 Z! x- }! r2 [" ^) e- Y* }All rights reserved
7 P6 N- f* Z) g+ }5 q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Kết quả... Người qua đường B bị mọi người thêm bạn quá nhiều đến nỗi rớt mạng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( ^/ q6 U: N' w
©2020 Kites.vn | All rights reserved: q, ~9 z! W' z5 B, B2 a$ L
Phía đông đảo Crete bắt đầu nhộn nhịp người đến xem náo nhiệt.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 e% H; A! C) w. f/ @2 H% Y
©2020 Kites.vn | ! Q8 r, C# ?' ?- \! YAll rights reserved
Nhộn nhịp quá, Hồng Phi rất thích cảnh tượng này, lặng lẽ PK thì có gì vui, phải có người xem mới thể hiện được khả năng PK của mình chứ.
2 i. `( S$ n+ q2 g6 t# P©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 d1 z& {& c; T9 s; N& d6 m5 W
Có điều, đã lâu rồi cô không có PK...
©2020 Kites.vn | All rights reserved' {" N5 ?' U4 V2 d+ v
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 q( @# a' Z, i& b' L0 L( u
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Hẳn là mua đủ dược rồi chứ? Chiến thôi.
©2020 Kites.vn | . Y1 O4 @+ D& V% lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 n) b8 v, K, e9 R- c
[Đến xem thần tượng]: Không hổ danh thần tượng, PK cũng nói đạo nghĩa, Thần tượng, ta yêu ngươi.......
. m5 _: Z2 L4 @- ]! D: f0 u©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | / y6 t8 @. i2 rAll rights reserved
[Quả Táo Hera]: Đánh thì đánh, ta đang mặc bộ trang bị Athena tăng 1000 điểm phòng ngự còn sợ ngươi sao?
©2020 Kites.vn | 6 S3 I1 P7 f+ R$ j5 x! CAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, ]+ z! s# w( v2 ]# U5 l
Quả Táo Hera có vẻ muốn toàn thế giới biết bộ trang bị trên người cô là độc nhất vô nhị, mà hoàn toàn không để ý đến bản thân chức nghiệp của mình không hề hợp để mặc nó.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) x+ E; ?0 A5 u; F+ Z
* f& X9 L8 }  z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô gái này đúng là thích hư vinh, Hồng Phi ngồi trước máy vi tính lại mỉm cười khi thấy gian kế của mình đã thành công.
©2020 Kites.vn | & q% j- ^; u7 K8 KAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 `  i% L  u* V! KAll rights reserved
Kéo được nhiều người đến đây vậy thì bộ trang bị kia càng dễ xử lý.
©2020 Kites.vn | . O; _* M  t/ t5 }0 w, l+ K' R6 K; O/ _All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 b, n1 N; a! g( O% B$ O; @
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Tôi sợ... sợ cô thích bộ trang bị cấp 50 trên người  tôi thì khổ, thôi tôi cởi ra cất trước vậy.
©2020 Kites.vn | 8 K/ f; L' ~0 [. W0 yAll rights reserved
©2020 Kites.vn | + R. [) h2 P. e; x! `All rights reserved
Nói xong cô liền tháo bộ áo giáp màu xanh biếc cất vào tủ đồ.
8 P7 h* P- f0 i: |' u©2020 Kites.vn | All rights reserved
# y( x2 J# O/ t5 n* Z7 l- ^& o©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mọi người xung quanh liền thấy vầng sáng màu xanh xung quanh Hồng Phi biến mất, cô lại mặc bộ trang phục cấp 0 của Tân Nhân.
©2020 Kites.vn | & B4 {6 i5 u7 z. J8 G& i( `All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) s0 m# y4 r) sAll rights reserved
[Người hầu của Hồng Phi số 1]: Chủ nhân thật là trâu, chủ nhân chém chết cô ta đi.
9 ^& m( c: S7 a" d' Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
$ W5 |" t2 a# z) b) L©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Kiếm Khách Vô Địch]: Thiên Thượng Hồng Phi, cô đừng có quá kiêu ngạo, Quả Táo Hera giết cô ta đi.
©2020 Kites.vn | * q4 Q" M- q: nAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 n4 ~9 J4 i8 _9 cAll rights reserved
[Ta là người mới]: N thần giết người xong mang ta đi luyện cấp di.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! n( P3 t. r0 H4 C; h; P* i" w# Y
©2020 Kites.vn | / Z: ?1 u1 [2 S' u6 }0 M9 MAll rights reserved
[Người qua đường A]: Tôi lại tiếp tục đi ngang qua...
©2020 Kites.vn | 0 e) P% a& ^2 IAll rights reserved
" N, b8 Q* O8 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Người qua đường B]: Giết... Giết...
' m  H% H: U/ X/ O1 B9 @* _$ H8 o©2020 Kites.vn | All rights reserved
4 w" g4 l3 D- E" Y1 O/ V; o0 N6 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thấy Thiên Thượng Hồng Phi tháo bỏ trang bị, Quả Táo Hera cũng bình tĩnh lại, vốn ban đâu cô nàng thấy mình đã thành hồng danh, nếu chết sẽ mất sạch trang bị nên thầm mắng tên nhân yêu Thiên Thượng Hồng Phi kia thật âm hiểm, biến thái, nếu chẳng may thua bị Hồng Phi lấy mất trang bị thì không ổn, nên cô đang định xoay người bỏ chạy.
0 d6 d* v/ f- B+ y0 y; ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 h1 J4 T! w1 ]% i6 x: q
Có điều cô thấy đối phương coi thường mình đến nỗi không thèm dùng đến trang bị trong lòng thầm nghĩ, không có trang bị để xem ngươi làm sao thắng ta đây?
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 G, x0 I: X$ \! T+ M9 G+ [7 K/ Z' b9 c1 Y
©2020 Kites.vn | / @4 O5 o  J8 z! ~9 e7 AAll rights reserved
Cơ hội thành danh của cô đã đến rồi.
; n. q, D( x, G0 f8 I; i/ _©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: A# g+ r- y' [: z0 M5 T/ ^
[Quả Táo Hera]: Nhân yêu chết tiệt, cô đừng có khinh người quá đáng, thừa dịp chồng tôi đi vắng lại đến đánh lén.
©2020 Kites.vn | / x6 L' @) g; m+ @1 l. @( DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | $ D; C  n+ S, D9 cAll rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Ai đánh lén cô? Cô có bị thiệt thòi gì không? Không phải máu đã bổ sung đầy lại rồi sao? Huống chi tôi không dùng trang bị gì cả, coi như sư phụ đây đã nhường đồ đệ rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 u+ O! \" C( h
©2020 Kites.vn | 4 _& j3 U3 [. l: \* b! W% UAll rights reserved
Thiên Thượng Hồng Phi vừa dứt lời liền khiến mọi người giật mình nhớ lại, Quả Táo Hera từng là đồ đệ của Thiên Thượng Hồng Phi. Đồ đệ thừa lúc sư phụ đi vắng cướp chồng của sư phụ, đúng là xấu xa, tầm thường.
©2020 Kites.vn | - L0 {$ S3 h0 l+ o3 F- d  zAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 [2 L$ D/ d3 C3 g  P
[Âm Thiên Tiểu Trư]: Cướp chồng sư phụ, lấy oán trả ơn, không biết xấu hổ.
& K# `6 f& S! a6 k* T4 \  D# r©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# m5 C3 l% G: M4 O, V4 M* k7 k' l
[Người hầu của Hồng Phi số 2]: Chủ nhân mau giết cô gái không biết xấu hổ kia đi.
* z# W( ?+ r1 ?3 @  W7 I3 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | # T5 J% k/ Q: s8 Y8 _' F5 JAll rights reserved
[Kiếm Khách Vô Địch]: Nếu bản thân là Gay cũng không trách được tại sao chồng mình bị người ta giật mất.
©2020 Kites.vn | 1 ?% d8 k9 q, ~; b2 ?0 L* i8 DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 `; L# `+ Z% s/ a' R, W# e/ [
[Âm Thiên Tiểu Trư]: Ai mà không biết anh từng vài lần định đoạt nơi luyện cấp của thần tượng bị thần tượng giết chết, lần này rõ ràng Quả Táo Hera không đúng anh còn nói nhăng nói cuội là ý gì?
, r, y0 b- N* P; f©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 [$ L1 Z4 g7 P6 v: |) WAll rights reserved
[Kiếm Khách Vô Địch]: Đồ đàn bà thấp kém biết cái gì.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ @1 ]5 l& ?: z+ `! Q' }: Z
  ?0 D* u8 U$ G# a©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Tình Thiên Tiểu Trư]: Dám mắng vợ ông? Ông liều mạng với mày.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 x  \3 g5 B* l. I$ K$ ]+ H
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 {' V( r, ?3 o8 S4 L
Cãi vã một lúc rốt cuộc trận chiến quan trọng còn chưa bắt đầu mà người xem đã chém giết nhau rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 r: h7 s* l6 @/ [5 u# m* ^
©2020 Kites.vn | All rights reserved% H% J/ w& \0 m
Muốn một người mất hết danh dự rất đơn giản. Ở trong một trò chơi, lại càng đơn giản hơn.
©2020 Kites.vn | 2 r) j. X& p. m; d# ~% {0 T/ XAll rights reserved
©2020 Kites.vn |   d* S8 b# b9 U! ?  I0 ~) zAll rights reserved
Cách Thiên Thượng Hồng Phi nghĩ đến là: trước mặt mọi người không dùng trang bị gì hết và giết được một người được trang bị toàn hàng cực phẩm.
©2020 Kites.vn | 6 O5 w2 D0 [& i: g$ i+ BAll rights reserved
©2020 Kites.vn | % w2 p; }3 J7 G+ E: \7 MAll rights reserved
Huống chi, muốn giết Quả Táo Hera, cô chỉ cần 10 giây.
©2020 Kites.vn | ' M9 k% o4 o) O8 WAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 g/ U+ J2 q( i$ H0 WAll rights reserved
Chưa từng có ai thấy Hồng Phi PK, thật ra ý của câu ấy là Hồng Phi luyện cấp quá nhanh, cho nên người bị cô giết đa số đều thấp cấp hơn cô, nên khó tránh bọn họ đồn đãi cô với nhiều lời lẽ khó nghe, nào là cô giết người thấp cấp hơn mình, tất cả chỉ dựa vào cấp bậc, trình độ PK cực kém... Mà lần này cô không sử dụng trang bị, đối thủ là Quả Táo Hera không kém cô bao nhiêu nên mới khiến mọi người được mở rộng tầm mắt. Hóa ra Thiên Thượng Hồng Phi không chỉ biết điên cuồng luyện cấp mà còn là một cao thủ PK.
2 I$ q! c! I; }, G7 F- Z/ j9 c$ X©2020 Kites.vn | All rights reserved
6 N# [  V! N+ W; {: d" T8 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
Quả Táo Hera tuy rằng công kích không mạnh nhưng một đòn của cô nàng đánh vào Hồng Phi đang không dùng trang bị cũng được kết quả không kém.
+ _# J+ y1 V& A' z  `: S©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% M4 K! H4 e! |( K# @3 B' M
Nhưng không hiểu tại sao, mọi người lại không thấy máu của Hồng Phi giảm xuống.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 U0 b, l6 W8 ?- S
©2020 Kites.vn | - p3 @& u5 _% f0 _All rights reserved
Không biết khả năng né tránh của cô quá cao hay vì tốc độ sử dụng Hồng Dược nữa, mọi người chỉ kịp thấy Thiên Thượng Hồng Phi sử dụng một chiêu của Kiếm Khách - Thần Vương Kiếm Pháp đã có thể nhanh chóng diệt gọn Quả Táo Hera được trang bị bảo hộ từ đầu tới chân.
8 M+ c5 \; p) J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 q! N9 U" b, r1 ^/ x& M3 x% W& H
Tiếp đó, trang bị rơi đầy đất.
5 R. _+ F% `4 O  E" R$ Y7 s©2020 Kites.vn | All rights reserved
  ^/ A# s  z7 \©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi nhìn Quả Táo Hera nằm trên mặt đất, từ từ nhặt lên từng món trang bị.
©2020 Kites.vn | ; O8 f/ m; ^1 K, [5 R+ K' p( _All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 W, {+ b! {" u; l2 e2 G8 L
[Quả Táo Hera]: Tên nhân yêu Hồng Phi chết tiệt, cô gài bẫy tôi, còn dám lấy trang bị của tôi?
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ W5 L3 V; Y' I8 {' d
©2020 Kites.vn | , n7 L$ T6 }4 b0 F. l3 `% {4 fAll rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Trang bị của cô?
©2020 Kites.vn | . |7 @, {! ~8 @3 h7 k4 B+ Z/ u/ wAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 K+ d- J( e' X+ T; T1 o( KAll rights reserved
Bóng hình Hồng Phi mặc trang phục màu trắng quay sang nhìn mọi người.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! A, S0 z, |# L/ B( ]
©2020 Kites.vn | 3 s- T# R$ q& J- x& NAll rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Mọi người ở đây đều chơi trò chơi này từ rất lâu, tôi hỏi mọi người một câu, trong trò chơi này ai có khả năng khảm Bảo Thạch cấp 5 lên bộ trang phục Athena này? Món đồ ấy là của ai?
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 {5 L# F! u" C* ?
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 V8 A8 B% R, e& H% |' g+ l# }. ^
[Người hầu của Hồng Phi số 1]: Là chủ nhân, trước đây chủ nhân từng đăng lên diễn đàn, tôi nhớ rõ, là Hồng Bảo Thạch cấp 5, khắp trò chơi chỉ có một kiện.
©2020 Kites.vn | 3 H" w3 k/ D' o3 MAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 q0 J$ p' w5 F+ ?& f' ]6 G" z& l3 i& a7 ]
[Thương nhân chuyên mua bán]: Là Thiên Thượng Hồng Phi, ngày xưa tôi còn từng hỏi mua.
8 ]% `) h" O. q0 D6 |6 E  q©2020 Kites.vn | All rights reserved
" z/ a( @" {$ L* g0 Q: ]: e- u©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Kiếm Khách Vô Địch, anh nói đi, là ai?
0 C. O* U/ i! X7 v' i. d8 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
* U1 n. {6 K8 [3 ^9 Q/ u0 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Kiếm Khách Vô Địch]: Dĩ nhiên là của cô, nếu không ngày xưa làm sao cô giết tôi được.
©2020 Kites.vn | ( ]0 A6 T9 u' r# c2 s  T# Q+ YAll rights reserved
/ G5 j) ~! o$ V8 _5 \' w6 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Đồ đệ ngoan còn gì để nói?
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 K3 }- l4 r/ Q7 O) Z% b
©2020 Kites.vn | 2 A. `3 h* m0 w+ m( {, k) w3 GAll rights reserved
[Quả Táo Hera]: Là chồng tôi tìm cho tôi. Cô bán đồ rồi lại còn không biết xấu hổ đến cướp lại.
" |. T) u1 N/ b) ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 _% B  a- g3 n7 c©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thiên Thượng Hồng Phi]: Tôi bán trang bị? Ha ha, những người thường chơi game đều biết, tôi tổng cộng đã chơi hết 10 trò chơi, tất cả trang bị đều giữ lại, có ai thấy tôi rao bán chưa? Nếu so giá, có nhiều trang bị còn có giá hơn bộ Athena kia nữa. Tất cả những trang bị của tôi đều dùng xong rồi bỏ. Tôi nói cho cô biết, tôi,Thiên Thượng Hồng Phi, trước nay chưa từng bỏ tiền vào trò chơi và cũng sẽ tuyệt đối không dùng trò chơi để kiếm tiền.
- Q# E2 x% Z4 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
" d6 Q& [1 s. P" q* _# I5 R! C©2020 Kites.vn | All rights reserved
So miệng lưỡi, Quả Táo Hera làm sao bì được với Thiên Thượng Hồng Phi, huống chi Thiên Thượng Hồng Phi đang chiếm ưu thế về lý lẽ.
* N2 o& p* f" [+ L  r©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' L, R; z2 Y, y( m: [All rights reserved
Lúc này, Quả Táo Hera cũng không nói thêm gì nữa, lặng lẽ về thành hồi sinh.
©2020 Kites.vn | $ L& p$ {3 a2 b- `All rights reserved
2 G" Y+ c& B9 W! d" W1 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
PK đã kết thúc, tuy rằng vì Quả Táo Hera quá yếu nên căn bản không có gì hấp dẫn nhưng một mình yêu nữ Thiên Thượng Hồng Phi cũng đã quá hấp dẫn rồi.
©2020 Kites.vn | " l- u* ?, y, O8 E7 \3 R8 b% p- fAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" Z7 k/ _+ q+ Y; c: Z. H6 [
Nhân lúc còn nhộn nhịp, Thiên Thượng Hồng Phi lên kênh Thế Giới gõ một hàng chữ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# Z! u8 ?1 ~1 K. K& l
& P" u6 v# ]& L* E9 c% V) e/ s$ \©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thế Giới] [Thiên Thượng Hồng Phi]: Tôi đã lấy lại trang bị, trò chơi này coi như đã xong, tạm biệt mọi người.
" i/ u8 x: R% _4 H  ^( m©2020 Kites.vn | All rights reserved
; E- T4 d+ m6 L+ `# g4 Y  {& e©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thế Giới] [Thiên Thượng Hồng Phi]: À đúng rồi, theo như thói quen, trước khi đi tôi sẽ vào diễn đàn gửi một bài tạm biệt, hi vọng sẽ gặp lại mọi người ở một trò chơi kế tiếp, 886 ( = bye bye)
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 M7 X: b0 e) J& g6 d/ z, h( `' Y
©2020 Kites.vn | All rights reserved& |; m( E) f4 Y( v
Nói xong, Hồng Phi liền chụp một bức ảnh trên đỉnh núi và Photoshop vào mấy chữ: Thiên Thượng Hồng Phi đã chinh phục xong!
7 O# a7 K5 c9 y5 P3 L! o©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | # d. {/ Q- ?, q- U2 xAll rights reserved
Sau đó chụp thêm một tấm ảnh bộ trang phục Athena đã bị cô phá hỏng. Bên cạnh bức hình đó cũng ghi chú thế này: Cái gì của Thiên Thượng Hồng Phi vĩnh viễn là của Thiên Thượng Hồng Phi, đã bị người khác vấy bẩn thì tốt nhất phá hủy nó đi.
1 j- N& Z0 R$ W7 P7 F3 w©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' k% w% M9 d0 `* H7 w( d9 xAll rights reserved
Bức hình này vừa xuất hiện trên diễn đàn lại dấy lên một trận phong ba.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, [# u0 c& R# i# o; K& V7 U7 R: M; u
©2020 Kites.vn | All rights reserved( [! ^) S/ j- d0 I  E) P
Có người nói, Thiên Thượng Hồng Phi quá kiêu ngạo, trò chơi kế tiếp nhất định sẽ làm giảm nhuệ khí của cô nàng.
- ^: j6 N, y( }) k  S- ^! Q& ]/ k©2020 Kites.vn | All rights reserved
8 Y% K; q: r+ _/ d; U8 O+ d8 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Có người nói, không biết kế tiếp Thiên Thượng Hồng Phi sẽ chơi trò gì, nên ai cũng chú ý đến các trò chơi vừa xuất hiện, hi vọng có cơ hội được gặp lại thần tượng.
4 F) o5 D# z, [9 d# z©2020 Kites.vn | All rights reserved
, k% a: X3 _& _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Còn đa số những người con lại đều tiếc cho bộ trang phục Athena kia, cả trò chơi chỉ có 3 cái, đều là cực phẩm, cứ thế mà phá hủy thật là lãng phí, khiến người người phẫn nộ.

©2020 Kites.vn | % W1 W4 L+ w5 Y0 C9 H6 G* ]$ OAll rights reserved

Bình luận

Thanks bạn đã post, đọc thú vị ghê :)  Đăng lúc 18-3-2013 10:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2013 01:03:17 | Xem tất
Chương 4:
©2020 Kites.vn | * l6 _: A: Z/ F0 }All rights reserved
©2020 Kites.vn | & U! X5 U8 Q: h. CAll rights reserved
Editor: Hina
3 P8 T( o, `; |2 o# i  |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 u" f* o) Z. G0 JAll rights reserved
Điều khiến mọi người thất vọng chính là không ai tra được trò chơi kế tiếp Thiên Thượng Hồng Phi muốn chơi là gì.
©2020 Kites.vn | 1 I: B  q$ K( A* d5 r3 xAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- S3 h5 {* i3 f5 b& `: \; f
Bởi vì, căn bản cô không định đổi trò chơi khác.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 y( ^9 }* m/ M0 u) b+ \& R' G
©2020 Kites.vn | All rights reserved# i/ ~' x; c1 P: U! j# h% f
Sau khi xử lý xong ID Thiên Thượng Hồng Phi, Hạ Hồng Phi lại tạo một nhân vật mới.
6 x* E) c$ P; `( m4 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 P+ V- F2 W3 X; A. n
Mục đích lần này của cô rất rõ ràng, không phải chỉ đối phó với mỗi Quả Táo Hera mà còn cả Thiên Hạ Huyền Ca.
©2020 Kites.vn | 9 H+ j$ b# ?# A, F, W+ CAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ l* m4 h+ X% H/ C9 ]2 x
Cô cũng hiểu rõ, muốn đấu với Thiên Hạ Huyền Ca không phải là chuyện đơn giản.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" F6 z8 \5 \6 ~! C* O6 M
©2020 Kites.vn | : {5 n/ e# I% i5 v& d0 W; cAll rights reserved
Có điều khi tạo nhân vật, Hạ Hồng Phi ngẩn ngơ cả người.
©2020 Kites.vn | ) ]: _2 w1 d; A5 c( p* OAll rights reserved
©2020 Kites.vn | + z- i" O4 d3 g  e( KAll rights reserved
Bởi vì cô không biết nên đặt tên gì.
% k1 r" Q, w9 W2 a- b$ p- x©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - R* D) ~. l4 P: HAll rights reserved
Mãi dùng cái tên Thiên Thượng Hồng Phi nên lúc này bảo cô nghĩ một cái tên mới, cô nghĩ mãi nghĩ mãi mà không ra.
©2020 Kites.vn | / e9 H* x- Q7 pAll rights reserved
6 C9 y8 i, D1 O2 _- M* H3 D©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cuối cùng cô đành quay sang hỏi các cô bạn cùng phòng.
©2020 Kites.vn | 0 p/ `- u( g% c5 r! W) [4 nAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( i; o$ `. a( H5 q
"Này, mình muốn đặt tên nhân vật, tên gì đây?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 n" k5 E9 F/ i. R: w
5 @2 b5 n, k* r" |% F©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Thì Thiên Thượng Hồng Phi đi."
' h+ S; @6 y! e- ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 A: e/ u. g4 I: cAll rights reserved
"Cùng một trò chơi, không thể đặt cùng tên."
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 _# [2 q9 Q3 i) U
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ T7 I8 p, I1 k
"Cùng một trò chơi?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved, ]- s$ c1 C. d# A
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 W: O" ^: k! V' c. R: f8 v
Các cô gái ở cùng phòng đột nhiên phấn khích hỏi: "Không ngờ người có mới nới cũ như cậu cũng có lúc chơi lại trò chơi cũ?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 v, [* R+ X2 F1 K$ W: J% j
7 \& n! h. g0 o$ \$ P©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Đừng đùa nữa, lão Tứ của mọi người bị người ta đùa bỡn, không báo thù không phải làm mất mặt lão Đại hay sao?"
, E7 C4 V$ P& W& [" g6 n4 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
  ?5 H' c9 T# x7 ~* a©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Cái gì? Người nào đui mù dám đùa bỡn cậu?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved% O( _* T9 G3 S
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 Y0 g1 ]0 i3 U( Z4 x8 @' n1 b, U
"Chồng cũ"
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 ?( d: o& J. O3 U
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 K# H& R5 \2 m1 H& [
Á à có gian tình, vì thế các cô lại càng hưng phấn.
: p% T- g4 z: h. u. R' R* k©2020 Kites.vn | All rights reserved
! `# G. l8 w3 X: R" {' Q) F6 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Sao lại thế?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved, W* B5 y( g1 Q
©2020 Kites.vn | All rights reserved- ?8 k$ y% k# x, Y. p
Hồng Phi vốn không muốn nhắc đến chuyện mất mặt này nữa nhưng không chịu nổi uy hiếp và áp bức của mọi người nên đành khai ra từ đầu đến cuối mọi chuyện.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 d. n' W' y2 Y( Z' l! X
©2020 Kites.vn | * L! b7 Z1 g/ y" r8 s6 Y. q0 V$ p. \" H* DAll rights reserved
"Đạch! Dám đùa bỡn lão Tứ của chúng ta, không báo thù không được, mặt mũi chúng ta không thể bị bôi nhọ được."
©2020 Kites.vn | All rights reserved" L( V8 j% m: }# U7 {
©2020 Kites.vn | All rights reserved; w. t9 x* r9 T, I
"Lão Tứ yên tâm, chúng ta đảm bảo sẽ nghĩ được cho cậu một cái tên thật hay khiến bọn đàn ông chết mê chết mệ."
) e+ ]) |1 x+ u# P" z: M©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 T2 ?# Z$ A1 b8 x/ H: VAll rights reserved
Ặc, không cần khiến đàn ông mê mệt, cô đâu có định đi coi mắt....
7 \* e' k; \8 o' ]2 l+ f©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 [0 q" Y- m! W5 f0 ^) _: nAll rights reserved
"Được rồi, lão Tứ, đi mua cơm chiều cho các tỷ đi, các tỷ sẽ ở nhà suy nghĩ tên cho muội."
©2020 Kites.vn | . ~5 q% K& O, @All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 Q% v; @' P, @All rights reserved
"Tỷ tỷ muốn ăn gà xé phay, cà chua chiên trứng và cá sốt cay."
©2020 Kites.vn | All rights reserved; J5 l6 q4 f; a+ ~# Q$ a
©2020 Kites.vn | All rights reserved* v6 W- O; e* V' T1 k! C- T4 }
Sặc, chỉ có cái tên đã muốn sai bảo cô???
©2020 Kites.vn | ( {  H/ W2 m* d" C' K9 v* vAll rights reserved
# j5 I" n# Q" \7 L( x0 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Tỷ tỷ đơn giản hơn, một phần cơm lạp xưởng, thịt kho tàu, cá chiên, sườn xào chua ngọt, gà tái chanh, và một chén canh trứng là được."
2 a! c0 [1 f9 Q8 \1 Y; U( m& x4 \©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 x9 R* r+ ^$ `% k, g' b2 w& g2 `All rights reserved
Cái này mà đơn giản???
©2020 Kites.vn | 0 A* B% y5 s5 ?- SAll rights reserved
©2020 Kites.vn | # Y  x) a  C7 e# S- K6 m9 q3 kAll rights reserved
"Đi nhanh lên, tỷ tỷ còn phải giảm cân, đừng có mua nhiều quá, có điều lát về nhớ giúp tỷ tỷ lau sàn nhà, giặt quần áo, à làm bài tập nữa!"
) i% X  F# B1 |0 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
2 k1 ^& I/ t; }; u©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi muốn phát điên lên mất, trong trò chơi cô diễu võ dương oai nhưng ở ngoài lại vô cùng thảm hại, ai bảo trong phòng tuổi của cô bé nhất chứ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% c5 y) k2 u  U& A" `
©2020 Kites.vn | All rights reserved' D0 G) e, j' P6 d% {3 B% o
"Mình chỉ... chỉ nhờ các cậu nghĩ dùm cái tên..." Chuyện này đâu có phức tạp gì.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" o7 X4 n, Q- g% A4 b+ Q
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 E6 f1 x( _6 g
"Tất nhiên rồi, nhưng đầu óc các tỷ tỷ đây vô cùng quý giá, dùng nó nghĩ một cái tên cho muội đã quá tốt rồi, đi sớm về sớm." Nói xong, các cô trong phòng cùng hợp lực đẩy Hồng Phi ra ngoài.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ B0 \9 `) Y% g4 A4 c
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 ~4 v' C- i& L5 n4 z4 Z
"Mình..."
©2020 Kites.vn | 8 ?. T  F; S, K1 q! F- j4 VAll rights reserved
- p  R8 Z- E3 V' C7 z# R©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi định vào phòng nhưng phát hiện cửa đã khóa, và mình lại không lấy chìa khóa theo...
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 _3 O* Q3 Q. `# P& q' W( O
+ D5 C+ Y' ~+ S0 E* T( s©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Aaaaaaaaa, cho mình vào, mình không đem ví."
* P8 [1 y/ H" s©2020 Kites.vn | All rights reserved
4 \8 \$ n' [- E( b' @©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Dùng sắc đẹp ký sổ đi."
* H6 Q9 K, T, x4 d1 f6 n" O©2020 Kites.vn | All rights reserved
, C. \7 J2 }" K8 \2 }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mọi chuyện được giải quyết nhanh gọn lẹ, Hồng Phi chỉ còn cách lệ rơi đầy mặt đến nhà ăn mua cơm ký sổ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 f4 `+ d. p' b: D+ |
7 Z' G( G' o/ l0 m* `+ r8 G& C5 {©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi mua cơm, chà rửa sàn nhà tắm và giặt quần áo thì ba tỷ tỷ cầm thú kia mới nghĩ ra được cái tên mà cả ba đều thấy rất hay.
* L$ D" k  [$ c3 \5 e6 |* W©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! J6 r5 d7 F" I. l
"Đến đây." Hồng Phi vừa ngồi xuống bàn nhìn nhân vật của mình liền thấy...
) q9 V: B. a8 e& P* A6 u) j©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 B$ y" _! H% h! B4 iAll rights reserved
Ưu... Ưu Thương Tiểu Điểu?
©2020 Kites.vn | 3 V. ]/ v" V4 e: {5 O: m# BAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% `$ s- K; V6 O% g' W0 @/ [
Đây là tên của cô? Có lầm không vậy!!!
©2020 Kites.vn |   P& D- k, E, X: @4 Y- LAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. w: G  H1 h) {* j- D7 i
Cô muốn... nôn nôn nôn nôn nôn...
©2020 Kites.vn | All rights reserved) {; Q3 j1 \0 Q' e3 K- J( ^* H
©2020 Kites.vn | 7 U/ E0 U0 F" L( f; G3 DAll rights reserved
"Cái tên gì thế này?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 N0 K) E) J# G* U' o: F
! R* ^: L7 Y, d( U) h8 f' {+ o( e©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Mình nghĩ chồng cậu bị người ta cướp mất nhất định sẽ rất, ừ rất ưu thương (đau buồn)..." Lão Đại ngẩng đầu độ diễn dáng vẻ đau buồn vô cùng nhập tâm.
- ?/ p% n. O* B, ]) N- K" \/ J©2020 Kites.vn | All rights reserved
" o8 b0 `$ A8 U) i©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô vui mừng còn không kịp... có gì đau buồn đâu chứ...
) g# Q2 W2 h- t; |2 Y/ _9 [  f/ t©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | & r% s, T4 f6 S+ ^9 c0 a( IAll rights reserved
"Vậy còn Tiểu Điểu (chim nhỏ)?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 _6 q# p0 u& O7 I$ c$ ]( T" M
©2020 Kites.vn | All rights reserved; P% {$ e4 D0 a3 r5 C0 o9 ^
"Tự do, nó là tượng trưng cho sự tự do." Lão nhị làm dáng vẻ như đang ngâm thơ nhưng nói ra một câu không chút liên quan.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% V& R1 l& s6 a; w) G) ^
  r9 V( i- ^" S©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Tự to cái đách, không phải do lúc trước cậu bị con chim nhỏ ị lên đầu sau đó bị Hồng Phi cười nhạo nên ghen ghét đến giờ sao?" Lão Tam lập tức chỉ trích lão Nhị.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% a6 }" @0 u9 E
©2020 Kites.vn | All rights reserved- b- \- q& ?0 c0 V6 f  M9 y
Lão Nhị không thèm để ý nói tiếp: "Mình vốn định đặt là Ưu Thương Điểu Thỉ (phân chim), nhưng bị hai người bọn họ phản đối kịch liệt."
©2020 Kites.vn | All rights reserved% i! u- j7 e# d
©2020 Kites.vn | 6 r' ^: P) h8 o$ P% zAll rights reserved
Hồng Phi lại lệ rơi đầy mặt...
©2020 Kites.vn | All rights reserved' ?2 ~6 j, c7 J
©2020 Kites.vn | All rights reserved& x0 T9 Y8 V: C$ o! o; O
Thôi Ưu Thương Tiểu Điểu thì Ưu Thương Tiểu Điểu, cô còn ý kiến nữa chẳng may ba cô nàng biến thái kia nổi điên lên bắt cô dùng cái tên Ưu Thương Điểu Phỉ thì chết mất.
; Q7 f! k5 Z! x$ e, @©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! R" A, u8 M4 M: r% SAll rights reserved
Cho nên, cô đành làm ra vẻ nịnh nọt nói: "Các tỷ tỷ đã cực khổ rồi, mau đi ăn cơm đi."
/ D0 A6 m4 _2 n; S' L7 M' \9 D©2020 Kites.vn | All rights reserved
6 Z# d# ~5 p0 M' U& |5 |6 _3 |) T©2020 Kites.vn | All rights reserved
***
©2020 Kites.vn | All rights reserved) m7 `2 \- Z5 }
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 q$ c. r# d  p5 n8 ^/ A4 Y* N
Sau khi tạo nhân vật, Hồng Phi không lập tức vào trò chơi mà ngược lại vào diễn đàn gửi một bài viết.
$ r& w7 @; O: g+ t- t) E) A©2020 Kites.vn | All rights reserved
# M, z5 ?: I+ X) H$ [©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nội dung bài viết là: Ly Thương Chi Tuyết, em thích anh, làm chồng em đi. ID: Ưu Thương Tiểu Điểu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) l8 d2 c# M# P1 B
7 h9 ]! M# |1 P" q' [4 a7 \©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mục đích của Hồng Phi rất đơn giản, cô muốn luyện lại nhân vật mới để đánh bại Thiên Hạ Huyền Ca là rất khó, vậy thì tốt nhất để người khác làm. Cô nhìn một lượt trên bảng xếp hạng, chỉ có Pháp Sư Ly Thương Chi Tuyết là thực lực khá mạnh.
0 u* I  m! J$ k# ]( Z0 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
0 z' ~/ M2 s. ^! m# s6 N/ L$ S©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bài viết kia cô gửi không hi vọng Ly Thương Chi Tuyết trông lấy liền thích cô, nguyện vì cô lên núi đao xuống chảo dầu, mà đầu tiên chỉ có ý làm quen.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ J1 P' P4 k% G2 ~& Y
©2020 Kites.vn | 0 g$ ~5 s* W! I  YAll rights reserved
Chẳng qua, ước vọng này của cô hoàn toàn thất bại.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( X% _* g' r5 x
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 p! D3 n8 T5 b! h( u+ T5 e
Bởi vì, cái tên Ưu Thương Tiểu Điểu là của người mới, làm sao có ai biết đến. Hơn nữa, từ khi Ly Thương Chi Tuyết chơi game đến nay chưa từng có tai tiếng về chuyện tình cảm, cho nên các cô gái thích hắn nhiều vô số kể. Cuối cùng, bài viết về chuyên Hồng Phi bỏ trò chơi này vẫn còn nóng hừng hực, ai mà thèm để ý đến bài viết của một kẻ vô danh kia?
©2020 Kites.vn | All rights reserved; J" A+ D! r6 w, V$ V8 J  e
©2020 Kites.vn | 3 D6 b# g/ [8 b5 mAll rights reserved
Vì thế, bài viết của Hồng Phi vừa gởi, 30s sau liền rớt xuống 5 trang, hơn nữa còn nằm im ở đấy không lên trang nhất lại nữa... Có điều đây chuyện đó sau này nói tiếp, lúc này không nhắc đến nữa.
©2020 Kites.vn | 0 T( T" |: q7 ^; L" K1 @6 _All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) R4 f) Y. l7 x! R" z
Bực bội, bực bội, bực bội.
©2020 Kites.vn | , T) `. a" k. u- ~4 v& G( j# UAll rights reserved
- Y, W0 P9 U" d* b+ o" J©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi đã quen với cảm giác được nhiều người hâm mộ vây quanh, lúc này cô đơn nhìn bài viết không người trả lời trong lòng không bực sao được.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 q# D" T2 X9 l; W
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 s6 M: Z+ M) e% A
Thôi quên đi, không cần vào diễn đàn làm hắn chú ý nữa, vào trò chơi tìm cho nhanh.
/ ?' h" X, \- N©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; P' A( L5 [7 U4 e' s# e/ ^
Hồng Phi, à không, lúc này phải gọi là Ưu Thương Tiểu Điểu, sau khi nhập mật khẩu vào liền xuất hiện trong tro chơi.
©2020 Kites.vn | 4 a& a2 X1 y+ A3 g9 j! RAll rights reserved
+ O0 g1 U! g) d9 W( _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô kiểm tra trên bảng xếp hạng thấy ID Ly Thương Chi Tuyết đang online.
: D. k, w. I8 r5 [* q, }©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 u8 c# _: [- F8 P: ]
Hệ thống không có thông báo có Boss xuất hiện, vậy thì rõ ràng hắn đang luyện cấp.
©2020 Kites.vn | 0 T4 b% n! P8 `All rights reserved
" b8 j7 `& I- {0 s©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trong trò chơi có rất ít khu vực có thể luyện cấp, mà khu vực dành cho cao thủ lại càng hiếm.
©2020 Kites.vn | 0 k8 s/ Q3 F9 oAll rights reserved
/ M) m. P7 `# ^0 U; x& F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thông thường, khu vực luyện cấp tốt cần thỏa mãn ba điều kiện:
©2020 Kites.vn | 6 l  h1 ]3 `& ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ J; S' V( J  p3 D) W; L! j2 H
Thứ nhất: quái nhiều và tập trung.
©2020 Kites.vn | 5 X. k) m& e: X6 H  @All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 j& c# J" z& O! z& S9 @6 E6 a/ G
Thứ hai: bản đồ phải rõ ràng, có góc khuất và dễ dàng chạy trốn.
©2020 Kites.vn | + Z4 K: h* \3 q1 ^2 `& c9 gAll rights reserved
©2020 Kites.vn | - m0 r6 r; e/ h/ c/ iAll rights reserved
Thứ ba: cần có một góc khuất để ID cấp độ thấp tạm lách vào trách quái tấn công (mang theo ID thấp để chia đều cấp độ của tổ đội đồng thời tăng điểm kinh nghiệm nhận được khi đánh quái)
, k! B' v. v5 Q& Q1 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
" D6 q( }1 l0 w# U+ `©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vì thế, trong game này, khu vực thích hợp nhất để Pháp Sư cấp 79 luyện cấp chỉ có một chỗ.
©2020 Kites.vn | $ z# Z& t# k- [" Z# `3 pAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ \4 j2 u$ y6 N+ c
Chính là Thiên Long Bát Bộ tầng thứ tám.
3 a2 p2 Z; z8 A+ o0 N% u" \' S/ M: ?( q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 [4 ?4 m" N- zAll rights reserved
Ly Thương Chi Tuyết luyện cấp nhanh như vậy thì càng chắc 80 - 90% là hắn luyện cấp ở đấy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ f" u! H: M* S
2 K: z) g. C6 U( z7 L©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thiên Long Bát Bộ tầng thứ tám, Ưu Thương Tiểu Điệp chưa từng đến nhưng Thiên Thượng Hồng Phi thì đã từng. Muốn đến tầng tám phải leo từ tầng một đến tầng bảy, sau đó từ đấy bay lên tầng tám, tất cả quái vật ở đấy đều chủ động công kích người chơi, nếu không cẩn thận hoặc cấp độ thấp nhất định sẽ chết rất thảm.
6 t4 z! N5 ]+ H8 i% a! @©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% P# t+ e6 }# `' G' b
Địa điểm ngày trước Thiên Thượng Hồng Phi luyện cấp chính là Thiên Long Bát Bộ tầng bảy, có điều cô muốn lên tầng tám chơi đùa cũng được, vì cô luôn treo máy suốt 24 giờ, cho nên bất cứ ai cũng muốn thêm bạn với cô, bởi vì thêm bạn cô là có thể một vé ra vào Thiên Long Bát Bộ cực nhanh, chỉ cần mua Hảo Hữu Truyền Tống Quyển Trục là có thể vèo một cái đến nơi luyện cấp.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 R( S( N) O8 }5 n7 d1 s5 d% `; U% o
( ^3 z- e8 N/ q2 h# O©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bản thân cô cũng biết chuyện này và cực kỳ không thích bản thân bị người khác xem là xe buýt miễn phí nên cũng từ từ không thêm bạn bè nữa, với lại cô đã một tháng không vào game, nên cũng không biết có một người nối gót theo con đường luyện cấp điên cuồng của mình - Ly Thương Chi Tuyết.
©2020 Kites.vn | 7 m! }, M( d- \9 ?' vAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 F5 s% R. `% O- U  iAll rights reserved
Trong vòng một tháng có thể từ người vô danh trở thành cao thủ đệ nhất trong Bảng Xếp Hạng.
& {" z7 Q( d# c5 I5 J+ r  F©2020 Kites.vn | All rights reserved
2 E5 {, ~6 }3 Y$ }. w7 T" K©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lẽ ra Hồng Phi muốn đến Thiên Long Bát Bộ tầng tám rất đơn giản, cô chỉ việc đăng nhập vào ID Thiên Thượng Hồng Phi, tiếp đó thêm bạn Ưu Thương Tiểu Điệp, rồi đi đến khu vực đó tìm một nơi an toàn đứng, tiếp đó để Ưu Thương Tiểu Điệp truyền tống đến là được.
©2020 Kites.vn | ! f  N0 S3 W7 n! TAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. D# p! \( u  P/ T+ D: h
Chẳng qua cô đã quyết định cho ID Thiên Thượng Hồng Phi đóng bụi từ đây nên nếu còn cách khác tuyệt đối cô sẽ không dùng đến nó.
©2020 Kites.vn | , ]: Z  J" J: n7 m  dAll rights reserved
( _' @+ A2 I  p©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mà cách còn lại, chính là liều chết mà đi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  M: b7 ?% Y) q  G; f1 j
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 O% W: ?: ^4 \
Thiên Địa Huyền Môn luyện cấp rất khó, tuy nhiên đấy chỉ đúng với những người chơi cấp độ cao, ước chừng trên cấp năm mươi. Còn dưới cấp 30, chỉ cần 24 giờ là có thể đạt được.
& T0 K: _6 g8 I3 T2 A! p7 b+ b* p0 P©2020 Kites.vn | All rights reserved
0 ^1 A- D. \' }9 Q. U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi cũng không quá tham lam, cô làm bừa mấy nhiệm vụ đơn giản để lên cấp 20 rồi dừng, việc tăng thuộc tính của cô lại càng đơn giản, toàn bộ tăng máu. Bởi vậy, Ưu Thiên Tiểu Điểu chỉ mới đến cấp 20 nhưng lượng máu không hề kém Kiếm Khách cấp 60. Sau đó cô tiếp tục dùng hết tài sản mua Hồng Dược (thuốc tăng máu) và Thiên Sơn Tuyết Liên rồi lên đường đến nơi cần đến.
©2020 Kites.vn | 5 q2 Y/ v. u1 x) f; _4 y0 ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 D9 z% j. p8 e! _$ f+ uAll rights reserved
Thiên Long Bát Bộ quả nhiên không phải nơi bình thường, trước kia vì nhân vật của cô cấp độ cao nên không có cảm giác, còn bây giờ thì khác, bất cứ quái vật nào cũng có thể đe dọa tính mạng của cô. Cho dù Hồng Phi thao tác cực giỏi nhưng vẫn uống Hồng Dược đến mỏi tay, đã vậy còn không tránh khỏi rơi vào góc chết phải dùng Thiên Sơn Tuyết Liên hồi sinh tại chỗ. Từ lúc bắt đầu đến khi đến được tầng tám của Thiên Long Bát Bộ đã mất hết 3 giờ của cô.
©2020 Kites.vn | ( g' X! ~) d  I  H7 X' ZAll rights reserved
5 F7 r1 D% f, a" f6 b: c' d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi đến nơi, cô tìm nơi tránh quái rồi bật bản đồ lên tìm kiếm, quả nhiên tên của tất cả người chơi đang ở lân cận đều hiện ra.
©2020 Kites.vn | 7 m: R' X7 g2 FAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 _$ f8 F5 _: J7 p! I
Một lát sau cô phát hiện Ly Thương Chi Tuyết đang ở phía nam của vùng trung tâm.
©2020 Kites.vn | # o* e& J' U3 f9 f  h" U$ o9 zAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* G2 n& h1 w% h- I: q1 ?
Đấy là địa bàn của Cửu Vĩ Xi Vưu và chưởng môn Tuyệt Tình Sạn, cấp bật lần lượt là 74 và 75, Ly Thương Chi Tuyết cấp 79 nên tạm thời dẫn theo hai nhân vật phụ, chủ yếu để bản thân không bị giảm kinh nghiệm.
©2020 Kites.vn | 2 @. I/ B8 V2 }" u  K& [" }All rights reserved
3 Y' W0 }0 x1 J3 T- ~, Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trên đường đến đó, Hồng Phi lại chết thêm lần thứ hai, vất vả lắm mới đến được nơi Ly Thương Chi Tuyết đang đứng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 p% D7 K: w7 x1 j6 y( N5 l' x2 S
©2020 Kites.vn | 7 j# K; j% h! @5 cAll rights reserved
Ly Thương Chi Tuyết sử dụng chiêu Bạo Phong Tuyết đông cứng quái vật, rồi sau đó một lần giết 20-30 con quái.
©2020 Kites.vn | 2 {$ ~0 R  ?- w; D, ~! fAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 d6 [  k9 m+ O: BAll rights reserved
Anh ta cứ lần lượt làm đi làm lại động tác đo trông cứ như không phát hiện Hồng Phi xuất hiện ở đấy, có thể nói anh ta hoàn toàn chú tâm vào công việc luyện cấp của mình.
4 w; c$ H8 t! x! b: d2 S$ `©2020 Kites.vn | All rights reserved
% X1 n9 p% {+ Y. r3 y2 s9 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
Không thấy sao? Hồng Phi ngồi trước máy vi tính vô cùng bực bội, này này này, mình đứng sờ sờ ở đây sao lại không chú ý đến! Không lẽ anh ta xem mình là không khí sao?
6 [: ?7 r$ ~* j7 C. O©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" ?% h: k. ^  T, e; V: A2 W
Nhịn...
1 V& u1 I6 [% h$ V/ [: K- N©2020 Kites.vn | All rights reserved
) N6 k# u% _/ W©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chờ...
©2020 Kites.vn | ! w- X7 M/ {! y2 c; uAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 o# g1 ~% y# i1 w# YAll rights reserved
Chờ lại chờ, nửa tiếng trôi qua, Ly Thương Chi Tuyết cũng không có phản ứng gì, Hồng Phi cuối cùng cũng phải đầu hàng.
©2020 Kites.vn |   _" j# _: z1 K5 YAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, J" O: @9 j* C+ m8 z
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Này
5 v6 H! [4 b7 \3 u7 J) q% _3 g7 D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; [' \0 T7 [9 T
[Ly Thương Chi Tuyết]: (icon tươi cười) Lên tiếng rồi sao?
. J! D. X4 V4 [% w! w©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( U/ G& h# G# i
À, hóa ra là có chút ý tới cô! Cô bực! Tuy vậy cô vẫn không quên mục đích mình đến đây, cô bắt đầu giả vờ yếu ớt.
©2020 Kites.vn | * C5 j& @# h, B% p5 s2 I& V* OAll rights reserved
3 u1 S' b/ g- ^, T©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Anh đừng lo, tôi không đến đây cướp địa bàn của anh đâu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 z/ q9 N" _* \9 h
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 T' N7 l& Z" Q( |
Có thể tưởng tượng ra Ly Thương Chi Tuyết lúc này đang ngồi trước máy vi tính nhíu mày cảm thấy có chút buồn cười.
©2020 Kites.vn | # F, ]' F/ X* dAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 F! M0 s% Y; Y+ q  o. aAll rights reserved
[Ly Thương Chi Tuyết]: Tôi không lo chuyện ấy.
©2020 Kites.vn | & U: _6 F+ p$ P0 s" vAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 ~8 k/ [, v/ ~* D3 K/ @* x+ @+ NAll rights reserved
Ưu Thương Tiểu Điểu cấp 18, cô nàng ở đây không cần anh ra tay, đám quái vật xung quanh cũng dễ dàng xử lý cô rồi. (lẽ ra ban nãy đến cấp 20 rồi, nhưng chết mấy lần nên bị hạ cấp)
©2020 Kites.vn | All rights reserved% e. i; i5 r& L9 O8 m* _0 f2 V
©2020 Kites.vn | $ t# i0 |  F# m- {# o! A% OAll rights reserved
...
( }! `: ~! R! A2 k0 Z4 X( e) _©2020 Kites.vn | All rights reserved
$ G9 B( y6 M! S! {5 \©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lần đầu tiên trong đời Hồng Phi chủ động tán tỉnh con trai nên cô không biết phải làm thế nào nữa.
2 ^9 R+ R* t) b+ }, p- Q3 X* x) s©2020 Kites.vn | All rights reserved
6 a4 h, K+ n. z6 G9 {# D  ?3 [6 [1 V' X©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Tôi... tôi đến đây ngắm cảnh! À, nơi này phong cảnh thật là đẹp!
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 u! c9 z$ u& P8 {
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 M0 N8 g# Z' m4 s
Ly Thương Chi Tuyết im lặng, có lẽ anh ta cũng đang ngắm khung cảnh xung quanh.
2 W5 a# Z6 N& A2 w6 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | + K7 u2 O  \. E  |! aAll rights reserved
Thiên Long Bát Bộ nơi nơi đều là quái vật, núi non xung quanh thì hết sức quái dị, cả vùng phủ đầy màu vàng đất, phía xa không rõ không tính đến nhưng xung quanh, một bóng hoa ngọn cỏ cũng không có...
  `" Y8 o3 r; j: W  N- ]" n©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; i9 [7 U  J- K/ O  K: t# P
[Ly Thương Chi Tuyết]: Sở thích thật đặc biệt.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ N8 i% z6 W5 k0 W  z. k
©2020 Kites.vn | All rights reserved" R% x- u/ @2 D$ h  K
Lúc này bản thân Hồng Phi cũng đã nhận ra quang cảnh nơi này đúng là không có gì đẹp để ngắm nên cô cảm thấy có chút xấu hổ đỏ mặt, nhưng tốt xấu gì cô cũng đã tìm được lý do cho mình.
©2020 Kites.vn | 4 Y% ~) ~6 q* S! tAll rights reserved
©2020 Kites.vn | - j8 j. R% O, o3 o1 \  FAll rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Haha, Cửu Vĩ Xi Vưu ở đây đáng yêu quá, tôi thích lắm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ H  d8 h4 z) @6 O
©2020 Kites.vn | 3 s- n6 F: B) O0 qAll rights reserved
Cái tên Cửu Vĩ Xi Vưu tuy rằng có chút bá đạo nhưng thật ra nó là một con Khổng Tước màu sắc cực kỳ rực rỡ, có thể nói là thứ xinh đẹp nhất trong khu vực Thiên Long Bát Bộ này.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 r7 a, e4 k  e$ O' ?5 t( m
©2020 Kites.vn | All rights reserved' j/ U$ P1 k3 p5 I" K
Cô nói xong dường như vì muốn chứng minh bản thân mình thực sự thích Cửu Vĩ Xi Vưu nên lập tức chạy ra khỏi vị trí an toàn đứng trước mặt Cửu Vĩ Xi Vưu khều một cái.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 n4 P/ i. c9 {6 H# m/ ~
©2020 Kites.vn | ! m0 k/ d: P$ w6 K: oAll rights reserved
Hệ Thống: Ưu Thương Tiểu Điểu ở Thiên Long Bát Bộ tầng tám triển khai công kích.
0 c1 J9 E9 W* J, Q( Q0 z- \©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 Z( [, I/ r& d2 w" K: r; mAll rights reserved
Cửu Vĩ Xi Vưu đang bị Ly Thương Chi Tuyết vặt lông, trông thấy Ưu Thương Tiểu Điểu dễ bắt nạt lập tức đổi mục tiêu, cắn một phát cô nàng lăn đùng ra chết.
. W$ r/ d: [& q9 _# p©2020 Kites.vn | All rights reserved
) u1 u. G/ O7 r8 t0 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: ...
©2020 Kites.vn | . _; E( e) ^- U! zAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- ^7 Z. u8 k/ g7 l0 m* U6 G8 r8 T
[Ly Thương Chi Tuyết]: ... Nếu cô thích Khổng Tước có thể đến công viên dạo chơi, mấy con ở đó hiền lành sẽ không làm cô bị thương...
©2020 Kites.vn | All rights reserved- K; X- h( p+ S- {! C$ r( J
7 _- i( a/ ^6 e: Z& W( g: N7 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mất mặt quá... Hồng Phi trước nay trong trò chơi kiêu ngạo vậy mà giờ lại chết dưới tay một con Khổng Tước, lại còn thua một cách vô cùng xấu hổ, làm cô cảm thấy cực kỳ khó chịu như trời đất sụp đổ ngay trước mặt, trái tim bé nhỏ như muốn vỡ tan...
) c% v6 e  L) o, |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 P; H9 H8 h# }& ^' i/ e  bAll rights reserved
Aaaaaaaaaaaaaaa...
©2020 Kites.vn | " ?, X4 C3 h8 C* V3 EAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 Z1 z- j3 v0 |) Y9 S$ _
Hồng Phi tức giận đến mức đá sút nguồn điện, máy tính phụt tắt.
©2020 Kites.vn | $ E( I8 j& A- m2 {! o, u" B6 WAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# `- Y7 U/ j4 |9 \* E
Ly Thương Chi Tuyết trong trò chơi thấy Ưu Thương Tiểu Điểu biến mất, lộ ra nụ cười như có như không.

Bình luận

đúng r b, mình gõ nhầm =.=  Đăng lúc 8-3-2013 12:29 PM
Ly Thương Chi Tuyết trong trò chơi thấy Ly Thương Chi Tuyết biến mất, lộ ra nụ cười như có như không.=> Ưu Thương Tiểu Điểu chứ phải ko bạn?  Đăng lúc 8-3-2013 12:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2013 11:16:00 | Xem tất
Chương 5:
# k3 h; ^) i; ?, u0 z©2020 Kites.vn | All rights reserved
3 d. J" t! Q$ }; R, L©2020 Kites.vn | All rights reserved
Editor: Hina

9 \& k( K& x+ p( X) }- i+ }©2020 Kites.vn | All rights reserved
% F3 j% h+ y  n4 _©2020 Kites.vn | All rights reserved

6 ]# m, x( _3 p' a©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sau khi tắt máy, Hồng Phi càng nghĩ càng thấy ấm ức nên cứ thế lên giường đi ngủ không thèm tắm rửa gì nữa.
4 M& T1 x7 L) S5 v% b2 m* [7 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 o' d7 [0 R2 S2 D0 y8 XAll rights reserved
Có điều bản thân muốn ngủ nhưng lại không thể ngủ được, cô lại ngồi bật dậy vào game.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# f( X( O7 r+ g6 j8 x( J! v
+ R$ ?9 ^5 L+ H9 k0 @- u; w8 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
... Có lẽ cấp bậc mình quá thấp nên người ta không có hứng thú, trước tiên luyện cấp đã rồi tính sau.
©2020 Kites.vn | 2 ?& q! w' M. O$ D" o' _All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ I7 A& O8 ^( V
Nghĩ thế nên cô lại bắt đầu chạy khắp trò chơi làm nhiệm vụ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. @/ Y3 v+ t% ~) U  c: K, t" F
©2020 Kites.vn | 0 i8 q8 D8 J* t8 W# Q  f. }All rights reserved
Hồng Phi hoàn toàn quen thuộc với từng nhiệm vụ, bản độ, nơi Boss xuất hiện của trò Thiên Địa Huyền Môn này, cho nên tốc độ làm nhiệm vụ nhanh hơn người khác gấp 2, 3 lần. Chưa đầy 2 giờ cô đã đạt cấp 30.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" ~* ^. H6 F9 a. H  }. r9 \
©2020 Kites.vn | * h$ j5 U9 t% P# @/ B+ rAll rights reserved
Cấp 30 có một nhiệm vụ là giết quái Quy Vương Vạn Năm, con quái này nằm ở bên trong Thủy Lao của vùng biển phía Đông.
3 n2 V0 S2 @* e! V: c©2020 Kites.vn | All rights reserved
5 m- }+ _& I8 u( A% L9 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi nhớ rõ tọa độ của mỗi Boss như lòng bàn tay, bản đồ của Thủy Lao vô cùng phức tạp, cho dù biết rõ tọa độ cũng rất khó dễ dàng đến nơi, vì cả bản đồ là một mê cung quanh co khúc khuỷu, khiến người chơi mỗi lần làm nhiệm vụ này ai cũng cực kỳ bực bội.
©2020 Kites.vn | * C- Q  [! D) c3 h4 eAll rights reserved
  v! i# w+ y, N# n3 u% C©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ở trước cửa vào Thủy Lao có một người chơi treo biển: "Cần tìm người cùng giết Quy Vương Vạn Năm, tiền thưởng 5 khối Hoàng Ngân cấp 4, và 500 vạn tiền game..."
©2020 Kites.vn | All rights reserved; e& V5 J0 s1 l; D  k
, j7 ~: y* i4 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
Một câu này của người kia thu hút khá nhiều sự chú ý.
©2020 Kites.vn | % _) I% Y( u; o- U* L2 d! U, vAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 h0 a# U& P, D& s; v" c- ^
Thông thường những người đến Thủy Lao đều trên dưới cấp 30, tiền bạc trong người nhiều lắm cũng khoảng 100 vạn, vũ khí cùng lắm được khảm Hoàng Ngân cấp 2 hoăc Bảo Thạch cấp 2, cho nên, Hoàng Ngân hay Bảo Thạch cấp 4 trong mắt bọn họ chính là thần vật.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  n. e/ e) Y6 Z
" Y% v  k8 c5 E; l. a/ v©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vì thế tấm biển này vừa xuất hiện lập tức xung quanh có không ít người đến xem vị "Thổ Hào" này.
4 ~; y+ _. x$ X  u. N' a©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) t/ @- I1 S7 T7 m& W7 v
*Thổ hào: ý chỉ người có tiền thích xài phung phí.
  c7 b- e$ f  D# O©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | + O" X# W( G6 A, K  _8 fAll rights reserved
Hồng Phi không làm "Thổ Hào" không có nghĩa là không thích những người như thế, thông thường các "Thổ Hào" trong game đối với những người thông thạo trò chơi như cô chính là "ngân hàng di động". Thiên Thượng Hồng Phi có thể không thiếu tiền nhưng Ưu Thương Tiểu Điểu lại rất nghèo. Ban nãy vì muốn gặp Ly Thương Chi Tuyết cô đã gần như "tán gia bại sản", trong người chỉ còn không đến 30 vạn mà thôi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) V4 P) ^" u4 }1 e/ R
©2020 Kites.vn | All rights reserved" _6 r9 C* f6 c- S% W
Vì thế...
: g0 Z% f; I# T2 U& _, p©2020 Kites.vn | All rights reserved
1 Z6 @. K. e& M©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Lập tổ đội, tôi dẫn anh đi.
( K! X/ ?' |% X" M; y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( V" p# E7 Z7 ?3 O
[Bá vương đừng gấp]: Cô là tai dám giật mối làm ăn của tôi? Lập tổ đội, để tôi dẫn.
©2020 Kites.vn | 7 l5 `$ f0 U" X! J" ^% dAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 ^2 e6 X+ @9 a9 B; }# yAll rights reserved
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Anh biết tọa độ sao? Nói nghe thử xem.
, j; n+ \4 T! a- K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: |' x9 S: j- u* k% {  x  U
[Bá vương đừng gấp]: Nói tọa độ? Tôi đâu có ngu.
©2020 Kites.vn | 1 ?; D- `/ P  d( c$ C  v, g7 TAll rights reserved
! u, B8 H& I* A% R% S©2020 Kites.vn | All rights reserved
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Anh không nói thì tôi nói, tọa độ là 105,97.
©2020 Kites.vn |   T8 U: U. k1 V/ yAll rights reserved
# I6 x4 N( g; w: _©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Bá vương đừng gấp]: Đồ con gái ngu ngốc, tôi chỉ lừa cô thôi.
©2020 Kites.vn | , _( t3 |. c) w3 Q" r, BAll rights reserved
©2020 Kites.vn | # ~5 b/ B9 j  @0 z# H( ]All rights reserved
[Thỏ thỏ lưu manh]: Bá vương đừng gấp là đồ rác rưởi, ai cho ngươi chửi con gái bọn tôi, mẹ anh không phải là phụ nữ chắc?
©2020 Kites.vn | All rights reserved( b9 {4 n) a3 e) D5 t4 w" R5 R& ]
©2020 Kites.vn | ' P/ W, P9 O( @/ f1 WAll rights reserved
[Bá vương đừng gấp]: Tôi thích thì chửi đấy, con gái ngu ngốc, cả một lũ đều ngu ngốc, tọa độ đã có rồi, gã "Thổ Hào" kia còn chịu chi tiền sao?
©2020 Kites.vn | 8 f0 T* x6 N" f; C' B" [2 nAll rights reserved
: A) \* @, L# a2 F7 O8 U6 |/ E©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đột nhiên...
©2020 Kites.vn | 4 e, l, R5 q3 }- b! p* M2 dAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 e8 D' R) y( U7 E0 B$ ?% _All rights reserved
[Hệ Thống] Vô Thanh Vô Tức mời Ưu Thương Tiểu Điểu gia nhập tổ đội.
©2020 Kites.vn | 0 q; D# G4 ?7 Z( Y1 w# DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ( w/ c. M# }; Z9 A* hAll rights reserved
Hồng Phi thấy thông báo mà sửng sốt, gì thế này, bình thường nếu cô nói tọa độ ra người kia nhất định có thể tự đi, làm sao lại còn tổ đội với cô để phí tiền như vậy?
0 V2 I0 g* J: ~; g©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 N# ~: y. k- Z* g
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Sao không tự đi?
- K- K: ~, w4 R( U4 c) Y4 u©2020 Kites.vn | All rights reserved
/ \$ Q) v/ `  k: o©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: (icon nhe răng cười) Tất cả đều là người mới, không nên lợi dụng lẫn nhau.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- t8 |! l6 a* f* [$ `; z
©2020 Kites.vn | $ S* T" g0 w6 f1 BAll rights reserved
Haha, người này không chỉ là "Thổ Hào" mà còn là một tên ngốc, có lợi ích mà không chịu nhận. Mà kệ, hắn ngốc cũng có may mắn của kẻ ngốc, vì đa số người chơi mặc dù có tọa độ của Quy Vương Ngàn Năm cũng chưa chắc tìm được. Thứ nhất phải đến đúng thời điểm nó xuất hiện và thứ hai cần phải vượt qua được mê cung kia, mà mê cung đấy ngày xưa cô mất đến 4h mới hiểu rõ được.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 h% H- [3 }/ R/ Y6 S) q$ }' f
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 P  ^, n) U  F% \7 S, a: Y
[Hệ Thống] Ưu Thương Tiểu Điểu đồng ý vào nhóm của Vô Thanh Vô Tức.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* q9 V  g, _) h
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 l8 T# o! P& Y' U  B3 @( H
Cả hai vừa vào nhóm, Vô Thanh Vô Tức liền gửi yêu cầu giao dịch với Hồng Phi, trên khung giao dịch đúng là 5 khối Hoàng Ngân cấp 4 và 500 vạn tiền vàng, cô cũng không khách sáo cứ thế nhận luôn.
©2020 Kites.vn | & W" y3 Y) a* l5 |All rights reserved
©2020 Kites.vn | % Q8 Z9 m9 M% D1 SAll rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Đi theo tôi.
©2020 Kites.vn | / d7 G% R: q( |! U4 GAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 @7 g$ Q5 j2 c& @0 I3 W
Cô nói xong lập tức chạy đi về hướng ngược với tọa độ ban nãy cô đã nói.
©2020 Kites.vn | ; ]' s" D3 `: r: h4 ^All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 ]- d3 L  {+ ]! ~0 X8 a7 d# m
Những người đang vây xem ở xung quanh vốn định cùng đi với Ưu Thương Tiểu Điểu nhưng thấy cô đi sai đường liền nở nụ cười khinh bỉ và chạy về hướng ngược lại.
©2020 Kites.vn | ( S; K% K, s$ eAll rights reserved
. }1 @8 l! @0 C& s©2020 Kites.vn | All rights reserved
[ Vô Thanh Vô Tức]: Ừ.
& h) p- E$ x! r; U©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! T: ~3 w$ J! kAll rights reserved
[Mật Ngữ] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Tôi đi ngược hướng mà anh không thắc mắc gì sao?
$ K; J, b/ A8 d" a©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | # a, w/ \) o: {' x% N, ?All rights reserved
[Mật Ngữ] [ Vô Thanh Vô Tức]: (icon kinh hoảng) Cô đang đi ngược hướng sao? Tôi không biết...
©2020 Kites.vn | All rights reserved- V( b8 e# ^3 p6 z/ a  s
©2020 Kites.vn | All rights reserved! t! Z& b+ h8 u( Z5 ~5 ?# [' I
[Mật Ngữ] [ Ưu Thương Tiểu Điểu]: ...
©2020 Kites.vn | All rights reserved) ~  `  T8 k# C: ?. f- B
+ }3 Y% X' a6 v9 j, z©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Mật Ngữ] [ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Vậy sao còn đi theo Tôi?
* x& p5 @4 e8 r# q. Z+ P3 Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 K, u0 x- [) \; }& Y) b  iAll rights reserved
[Mật Ngữ] [ Vô Thanh Vô Tức]: Vì cô bảo tôi đi theo cô.
©2020 Kites.vn | " m8 u' Z/ K& F& }" d) lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 ~- J4 b& }( T' g; ]4 uAll rights reserved
[Mật Ngữ] [ Ưu Thương Tiểu Điểu]: ...
©2020 Kites.vn | # P9 J1 D3 j! q/ ]- GAll rights reserved
- E& O, g2 Z/ R3 O" q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Được rồi, bấy nhiêu đủ thấy đây không phải là một tên ngốc bình thường.
©2020 Kites.vn | 5 R# k9 O" y1 S0 U8 J7 P. `All rights reserved
+ T' l; m" h' r) c; @" }©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tuy vậy cô vẫn có lòng tốt giải thích một chút.
©2020 Kites.vn | ; }2 T  h+ {! B2 _% k" f* ^All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! K- L9 d/ i( W6 q
[Mật Ngữ] [ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Có câu tìm đường sống trong cõi chết, bản đồ này thiết kế từ chính câu nói ấy, phải đi ngược hướng với tọa độ mới tìm được một cửa ngầm, từ đấy có thể đi thẳng đến nơi xuất hiện Quy Vương Vạn Năm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 s# ~1 F, ]# ?
©2020 Kites.vn | - ?- d% H3 ~7 J4 D: R! i; }All rights reserved
[Mật Ngữ] [ Vô Thanh Vô Tức]: À... ra thế.
' a/ S, c) Q, e/ z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ M7 K& T0 R- K- {- I- T& \4 b6 A
Hồng Phi chấm một điểm trên bản đồ rồi đi thẳng về đấy, Vô Thanh Vô Tức ở phía sau ngoan ngoãn đi theo.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: S: j5 F, p, U+ a
  [! x5 V! K: M6 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Trên đường đi không có gì làm, Hồng Phi buồn buồn bật thông tin của Vô Thanh Vô Tức lên xem.
©2020 Kites.vn | # M4 y" H1 U0 t. LAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* R/ R, Y1 V( x  m
Vừa xem xong ban đầu cô giật mình, sau đó sửng sốt kế đến là bật cười.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 o: I# A' G: J5 o0 |2 ?  V
©2020 Kites.vn | All rights reserved: G- Z! y. q6 }" M& i4 E0 I
Vô Thanh Vô Tức, cấp 69, chức nghiệp: Cung Thủ. Cấp độ này còn đi làm nhiệm vụ giết Quy Vương Vạn Năm của cấp độ 30 đúng là phải bái phục hắn.
  d$ f$ }' o# N$ u/ A+ j4 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
! c. h  e, o/ l8 O+ C©2020 Kites.vn | All rights reserved
Phía trước bọn họ xuất hiện một giao lộ, Hồng Phi đi nhanh về trước làm một động tác dậm chân rồi nói: " Đây là nơi boss Quy Vương Vạn Năm xuất hiện, tuy nhiên không phải lúc nào cũng có, mỗi ngày nó chỉ xuất hiện hai lần, lần gần nhất là 10' nữa."
4 r9 z& J5 r! k1 w" S! o) h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  ~3 N; R: v% h- l9 d, e  r$ Q
Vô Thanh Vô Tức làm ra vẻ vô cùng ngưỡng mộ nhìn cô rồi nói: "Sao cô biết nhiều thế? Cô thật sự mới cấp 30 sao?"
©2020 Kites.vn | ! T9 I  t5 p5 ?, gAll rights reserved
- K4 o# K# o0 f- R8 K6 g0 b©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi không muốn để lộ chân tướng nên vội trả lời: "Trước khi vào chơi tôi có vào diễn đàn xem hướng dẫn nên mới biết nhiều vậy."
©2020 Kites.vn | All rights reserved. I- C$ E# o+ u
8 M5 f6 q0 h! ~$ P3 z! w, ~5 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
"À, hèn chi lại hiểu rõ đến vậy. Đúng rồi, có muốn gia nhập Công Hội không?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 T3 Z# Y: q3 F9 D' P4 l+ ^  y
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ \6 D2 g% ^$ d$ \: @9 ^
[Hệ Thống] Vô Thanh Vô Tức mời Ưu Thương Tiểu Điểu gia nhập Công Hội?
©2020 Kites.vn | 8 ~0 i- {7 i. g! ^; kAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 f  M) y# ~8 D% _2 j
Hồng Phi không thích làm chuyện gì mà mình không biết rõ nên lập tức chọn Từ Chối.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& E; d5 Q/ c6 R; c) l. _
, X' z8 F% `3 l" R9 S  E©2020 Kites.vn | All rights reserved
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Tôi là người mới, không cho trang bị cho anh đâu.
©2020 Kites.vn | 5 {9 M9 V5 Z2 L2 w, q: \5 ZAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! J/ e% O. W* ?1 q5 P
[ Vô Thanh Vô Tức]: Thế để tôi cho.
©2020 Kites.vn |   _- U/ f2 z# Q% |  HAll rights reserved
8 g+ @% `0 X1 v; {9 x9 F- w©2020 Kites.vn | All rights reserved
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Anh nhiều tiền lắm à?
! ?1 j5 @0 h) R9 r1 e9 @9 Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 O) g# b/ l3 ?% s, w
[ Vô Thanh Vô Tức]: Kẻ bất tài như mình chính là chiến sĩ NDT mà bất cứ trò chơi nào cũng hoan nghênh.
2 G+ E5 j2 E% r4 j! m7 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; D. Y+ w8 y2 oAll rights reserved
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: (icon khinh bỉ)
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 D% J3 R( J  F) R1 {! y: l8 B, T
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 Z6 c3 g: ~$ K3 f/ p: v, q
[ Vô Thanh Vô Tức]: Vào đi vào đi, Tiểu Ưu ~~~
7 [! [1 r' r/ Y/ F©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ g& b7 N3 X* c/ ZAll rights reserved
Tiểu Ưu? Cô là Thiên Thượng Hồng Phi, ai lại muốn bị gọi cái tên không có chút khí phách như thế.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, g: Q- d- c- b9 v
©2020 Kites.vn | / Y. e: E- `7 i* w  IAll rights reserved
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: (tiếp tục icon khinh bỉ) Boss sắp xuất hiện rồi, tập trung đánh quái đi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 Y0 j. l: z+ ^4 q
©2020 Kites.vn | All rights reserved& F4 i3 h+ E0 W' b1 f: A0 u
[ Vô Thanh Vô Tức]: Cấp bậc của tôi cao quá, đánh nó không nhận được kinh nghiệm, để tôi tăng trạng thái cho cô.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 d0 T1 ~0 d% z7 r
% K; j$ i) F. G/ [* j( c4 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi ngẫm lại cũng đúng, nên cũng không từ chối.
8 P' A$ q% S+ [8 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 u4 b2 G6 j4 l  L  h6 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tuy nhiên cô không ngờ quyết định này của mình làm Vô Thanh Vô Tức đang ngồi trước máy vi tính khẽ mỉm cười đắc ý.
©2020 Kites.vn | " n7 T- g  ]/ l8 ZAll rights reserved
* m5 Q. F, ^8 S1 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cấp bậc Hồng Phi còn thấp, hơn nữa 20 điểm thuộc tính ban đầu cô chỉ cộng vào thể lực nên lực công kích rất yếu, tuy có Vô Thanh Vô Tức tăng thêm trạng thái nhưng một mình cô đánh Boss cũng khá mạo hiểm.
©2020 Kites.vn | & o" L3 ~. b: ]0 |& y+ _All rights reserved
) P+ b( r: v! A% P©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đột nhiên trong lúc Hồng Phi đang đánh Boss lại hiện ra một cái cửa sổ thông báo, Hồng Phi đang tập trung tinh thần vội vàng ấn bừa rồi tiếp tục đánh Quy Vương Vạn Năm đến khi nó ngã xuống.
; z; I) B# ~! P: H' y+ u©2020 Kites.vn | All rights reserved
" S( X8 V% S( e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Con boss này ngoại trừ kinh nghiệm hoàn toàn không cho cô một chút tiền nào, đúng là xứng với tên thiên hạ đệ nhất nghèo nàn trong các loại Boss, hừ.
5 O, ?; C$ D4 X+ J©2020 Kites.vn | All rights reserved
  w2 D7 Y% W, ?) o4 L" g©2020 Kites.vn | All rights reserved
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: xong nhiệm vụ rồi, hehe.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 e/ }# E: q' a! q+ B
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 ?2 r: b) M- g
[ Vô Thanh Vô Tức]: hehe hehe...
2 x8 \, P) l8 n: P( k©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 ~+ J$ k" w& ~. _( Q% b: z* yAll rights reserved
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Cười ngây ngô cái gì đấy?
©2020 Kites.vn | ' s) A% @( L5 {- O) ]# P% gAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' O- Q+ a; s. a
[ Vô Thanh Vô Tức]: Nhìn phía trên đầu cô kìa...
; Z( A4 g% q; e8 Z- N1 r+ h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 [& M2 N8 e7 ^6 ?* L0 IAll rights reserved
Hồng Phi lập tức nhìn lên phía trên nhân vật của mình, cô phát hiện ngoài cái tên Ưu Thương Tiểu Điểu lúc này còn có thêm bốn chữ: Thần Phong Ngự Tuyết.
  {: q- w) N+ {: ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 p+ T  T; G7 `! v  c1 h
Thần Phong Ngự Tuyết? Tên gì quen thế này? Nhưng sao cô không nhớ nổi đã nghe thấy ở đâu.
©2020 Kites.vn | 2 O% `: W( V2 E. Q* vAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, `  L& {0 u' v: z$ y
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Lúc tôi giết quái hiện ra một cái cửa sổ, là anh mời tôi gia nhập Công Hội à?
3 g2 z  ?9 x) J& j©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | * I& v: {1 {2 {7 S; c* \All rights reserved
Đây có vẻ là câu hỏi nhưng thật ra là một lời khẳng định rồi.
©2020 Kites.vn | 4 z- g, H0 t9 h4 o, A$ G* }8 ^$ LAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ U: Z3 E1 Y, t. W, C
[Vô Thanh Vô Tức]: chính xác, chính xác...
©2020 Kites.vn | All rights reserved; Z0 _# ?9 A: ?8 h
©2020 Kites.vn | All rights reserved& W- Z( m& K% v$ i% N
Câu trả lời có vẻ... đắc ý quá.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ A1 }6 Z) t2 z
5 J( x" `) Q) O6 k5 m1 w+ M©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Vô Thanh Vô Tức]: Trong vòng ba ngày đầu cô không thể rời hội, tin tôi đi, Công Hội của chúng ta rất vui vẻ.
©2020 Kites.vn | * l. ^1 b1 K, e; J# `. }* N8 Q( iAll rights reserved
©2020 Kites.vn | $ y' m1 c+ [2 A2 n: E; n) L. XAll rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: ...
©2020 Kites.vn | 4 m- Q: A  q7 cAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ! O7 p  S/ n3 P' ?( L0 EAll rights reserved
[Công Hội] [Người hầu của Hồng Phi số 1]: A ha, xin chào người mới!
+ [/ \' D# A# V. C& M( z( M©2020 Kites.vn | All rights reserved
. t, n* R: m+ L©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Người hầu của Hồng Phi số 2]: Lại thêm một người sùng bái chủ nhân chúng ta sao?
" J' T; _/ K9 v- b% h6 q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( Z+ f, E7 s4 E: a& M( B# PAll rights reserved
[Công Hội] [Người hầu của Hồng Phi số 1]: Mau nói theo ta, mãi mãi ủng hộ chủ nhân, mãi mãi đứng về phía chủ nhân, chủ nhân Hồng Phi vạn tuế!
/ p) B' A" s) S©2020 Kites.vn | All rights reserved
1 a1 r3 W2 s& A©2020 Kites.vn | All rights reserved
Công Hội Thần Phong Ngự Tuyết đều là những người sùng bái Hồng Phi sao? Sự thật này làm Hồng Phi vô cùng giật mình.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( s2 t0 t: W7 J( c9 s
, D  O. X) c+ X4 X: J" \+ J5 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [ Ưu Thương Tiểu Điểu]: ID phụ?
©2020 Kites.vn | 3 @7 @. }, c3 DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 g0 u0 j6 K+ O* @$ {; ~
[Công Hội] [Người hầu của Hồng Phi số 1]: ID chính.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 Q6 U/ l: l$ {
& G- `: E2 u! s4 h9 e& v. U©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [ Ưu Thương Tiểu Điểu]: À, cám ơn, sở thích không tệ.
. f0 P6 F' `) ?4 w! |" I" Q' L9 Y( H+ i©2020 Kites.vn | All rights reserved
. d2 a* T; V. ]: m- `©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Người hầu của Hồng Phi số 2]: Đúng là một người sùng bái chủ nhân chúng ta, đến đây đến đây...
1 o7 }1 d7 V+ k) v: U) o* p©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 Y+ S3 m* W( e  h+ X
[Công Hội] [ Vô Thanh Vô Tức]: Các ngươi đừng có quá đáng! Ta ghét nhất là cái cô Thiên Thượng Hồng Phi kia, các ngươi đều bắt nạt ta, Tiểu Ưu, cả cô cũng bắt nạt ta ~~ Huhu ~~
©2020 Kites.vn | All rights reserved! y5 z/ w0 X6 Y" }. I3 m
+ ?' L# h. Q1 S3 |, |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tiểu Ưu? Tôi thân với anh lắm sao?
©2020 Kites.vn | : l6 m: u4 ]! a. u" T& M6 nAll rights reserved
4 I. j0 x: k' r/ }! _& v" u4 R* A©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi cực kỳ nhức đầu với cái tên phiền phức kia.
$ I# ]1 `; c4 O! }' ?) _/ |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. @/ D; x& n: d) M9 @+ R7 n
[Công Hội] [Ta là người mới]: Nữ thần Hồng Phi đã bỏ đi rồi, ai sẽ dẫn ta đi luyện cấp đây...
©2020 Kites.vn | All rights reserved- y* p( v2 z* d
: n2 G8 G- p. P3 S# M& H( v©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Sao cậu cũng ở đây?
©2020 Kites.vn | All rights reserved: Q: t* }+ y% F0 O7 b
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 L9 _& r5 @2 V# d7 R
[Công Hội] [Ta là người mới]: Cậu biết mình sao?
©2020 Kites.vn | ( K. ]- V1 W- r% a1 pAll rights reserved
! i1 d0 ~# `! P  ?# q1 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Ặc... cậu rất nổi tiếng...
©2020 Kites.vn | * n! `2 o8 z- yAll rights reserved
8 k; s' _# U: e  \©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ai... lương tâm của tôi...
©2020 Kites.vn | All rights reserved' X8 R. X# ?, K7 W
& M3 V  U1 H# s©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Ta là người mới]: (icon hạnh phúc) Thật sao? Mình cũng nổi tiếng thế sao? Mình lại tiến một bước đến gần nữ thần Hồng Phi rồi...
©2020 Kites.vn | * t, t. w0 ]6 y' n/ ZAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; Q/ O6 K. I4 }* ?/ k" }
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: (icon không có gì để nói) Cho mình hỏi một chút, yêu cầu để vào Công Hội là gì thế?
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 Z- L7 V8 S( R/ a$ b9 u
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 w- A2 r: ?! G( V& K
[Công Hội] [ Vô Thanh Vô Tức]: Là những người không thích, khinh bỉ, căm hận, lúc nào cũng muốn giết Thiên Thượng Hồng Phi, và xem cô ta là kẻ địch...
) I" V( j& f6 H1 c©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ ?* T1 T9 |& ]( V( `2 [+ \. f3 W2 ^6 RAll rights reserved
Hắn còn chưa nói xong đã chìm nghỉm trong biển người phản đối.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# H% z* g* A7 f
©2020 Kites.vn | ) _* Q  }/ I0 g1 [All rights reserved
[Công Hội] [ Người hầu của Hồng Phi số 1]: Bé cưng Ưu Thương đừng nghe hắn nói bậy, chủ nhân là thần tượng của cả đời mình, mình mãi mãi ở cạnh chủ nhân, một bước không rời, làm trâu làm ngựa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# O3 |+ b' ]! j6 ^! h
©2020 Kites.vn | 0 j* K+ S( N! `6 pAll rights reserved
[Công Hội] [ Vô Thanh Vô Tức]: Mình là hội trưởng, Công Hội như thế nào là quyết định của mình.
* _! z; U4 u2 C& N: z) {2 {3 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( _0 F4 A: R! q3 B5 C; c  x
[Công Hội] [Võ Giả Xinh Đẹp]: Quyết định là của mọi người.
  i$ f5 t$ V. h+ Z1 g" t- S9 \©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | " M9 ?9 }  k8 I( y) U7 v) n5 V+ P, EAll rights reserved
[Công Hội] [Võ Giả Xinh Đẹp]: Cô bé người mới lại bị hắn lừa vào đây à? Cái tên chết tiệt đó đi đâu cũng nói Ly Thương Chi Tuyết là bạn của hắn nên đã lừa được rất nhiều cô gái vào Công Hội.
3 X; ?, ]6 t1 @5 a2 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
( l+ t5 g! @& Q- J©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [ Vô Thanh Vô Tức]: Tiểu Ưu là người duy nhất không bị ta dùng danh nghĩa của A Ly lừa vào, là bổn công tử ta lấy danh nghĩa "Thổ hào" của mình... kéo vào.
©2020 Kites.vn | / |' p$ Q( ]. `0 nAll rights reserved
! T- {% q3 U4 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Là lừa. Cám ơn.
- x# D9 E$ a  u8 Y, G©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 Z5 h; o' b$ D8 L( VAll rights reserved
[Công Hội] [ Vô Thanh Vô Tức]: Tiểu Ưu, cô lại bắt nạt ta ~~~ Huhu ~

Bình luận

cái hội này chết cười =))))))  Đăng lúc 15-3-2013 01:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2013 11:28:36 | Xem tất
Chương 06:
, J2 g( X* y' ?1 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
1 y8 m* u9 N, R- t8 R; P7 K©2020 Kites.vn | All rights reserved
Editor: Hina

( x6 w4 j2 c: w9 H( F©2020 Kites.vn | All rights reserved
: m. D# w1 q1 L- N8 k©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | 4 I0 V1 K, d- B6 JAll rights reserved
Vì đây là ID phụ, và mục đích cô chơi lại cũng chỉ là báo thù nên Hồng Phi cũng không tiếp tục điên cuồng luyện cấp 24 giờ không tắt máy như xưa mà lúc nào cần ngủ là ngủ, đến giờ học thì đi học, khi nào rảnh rỗi mới vào game.
©2020 Kites.vn | " U  q3 `; b( ?! M7 yAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- D7 d: ?7 k- Y" G$ r$ }( Q) d$ w8 T' o
Lần kế tiếp cô đăng nhập đã là giữa trưa ngày Thứ Hai.
©2020 Kites.vn | ' g" d( Q$ x1 _All rights reserved
©2020 Kites.vn | # ]+ @; w. V3 z$ @All rights reserved
[Công Hội] [Hoa Tuyết Lưu Ly]: Cho mình hỏi một chút, Y Sinh cộng điểm như thế nào?
©2020 Kites.vn | 1 i" b" t0 o$ q9 g# S6 ]6 W! E0 rAll rights reserved
©2020 Kites.vn | : f6 M- X$ X: \' AAll rights reserved
Lúc này là giờ cơm trưa nên có lẽ mọi người trong Công Hội đều đã đi ăn nên không có mấy người.
  g% A$ t+ l& i$ D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | . A, k! u. y) O* r. X3 yAll rights reserved
[Công Hội] [Hoa Tuyết Lưu Ly]: Này, có ai ở đây không?
1 F  a. Y# I# F+ f) S* U©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 ~# u7 ]; W0 t; A1 @
Người kia hỏi liên tục mấy lần nhưng không có ai lên tiếng trả lời.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 t+ u: r. I& y8 |' d
©2020 Kites.vn | ) R" C5 ?8 k$ ]7 T: @9 Y. B. [All rights reserved
Hồng Phi vốn không phải là người nhiệt tình nhưng thấy cô bé kia không biết gì có chút đáng thương nên mới lên tiếng.
©2020 Kites.vn | 6 j5 y' x. [8 A% l" v2 AAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 T) E& J, _: }3 A5 Q4 ?+ hAll rights reserved
[Công Hội] [ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Kỹ thuật của bạn thế nào?
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 u( g; [4 G. r3 O4 I9 \
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 ^( z  P9 Z$ W3 y, C
[Công Hội] [Hoa Tuyết Lưu Ly]: Cậu hỏi mình?
©2020 Kites.vn | 0 n  q5 x% Y; D4 A- Z. ]All rights reserved
* n" o$ U% H& Q, Y7 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Ừ.
©2020 Kites.vn | / X8 ]$ T- ~% x% N7 V" j5 yAll rights reserved
( r5 {5 o5 f# S, ^) ?: q* T©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Hoa Tuyết Lưu Ly]: Lần đầu mình chơi game online...
  ]+ I) F4 X- Z- h  y/ C- V" y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- }. q2 [0 j, _6 [8 r4 _1 o* [
Được rồi, vậy là kỹ thuật rối tinh rối mù...
7 }/ |% W' {& y, x: }" L( R©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' G0 a; M1 i; s6 ~7 E) GAll rights reserved
[Công Hội] [ Ưu Thương Tiểu Điểu]: 3 Thể Lực 1 Trí Lực. Y Sinh nên cộng thêm máu.
©2020 Kites.vn | % D$ B$ F6 ?/ a7 X3 g6 Z: W2 y3 \All rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 w( M( W$ Y4 g5 T' AAll rights reserved
[Công Hội] [Hoa Tuyết Lưu Ly]: À à, cám ơn tỷ tỷ.
- b9 x) m+ C( t" w" K©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' ^% m9 h! I3 f4 W8 ^; g
Một lúc sau...
©2020 Kites.vn | All rights reserved# u9 M4 S3 [6 Y# q! v6 F/ q- D: }
©2020 Kites.vn | ; T3 Y/ Z, E3 B" K1 {8 f# }3 fAll rights reserved
[Công Hội] [Hoa Tuyết Lưu Ly]: Tỷ tỷ cấp bao nhiêu thế?
©2020 Kites.vn | All rights reserved. A' S6 e* k7 e# T( t5 n% C! H
©2020 Kites.vn |   C4 e1 m8 `. m5 VAll rights reserved
[Công Hội] [ Ưu Thương Tiểu Điểu]: 32.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; q% g" ?8 L. b- h
: ^: E  X2 T  X©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Hoa Tuyết Lưu Ly]: Muội cấp 36 rồi, tỷ tỷ có cần muội dẫn tỷ đi luyện cấp không?
©2020 Kites.vn | , J! k9 M) @) d* WAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 u! S( |( D# N% [; BAll rights reserved
Sặc, cấp 36 đòi dẫn cô đi luyện cấp? Sẽ mất không ít kinh nghiệm nha, có điều Hồng Phi cũng không nhận ra mình đang mỉm cười.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 J; I% ?6 W; h
& N  v% }+ R4 @6 p9 |2 m( R©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Được, tọa độ bao nhiêu, mình đến.
©2020 Kites.vn | , d3 G0 s9 o7 O$ T4 j6 W5 lAll rights reserved
/ c% W8 T! \8 z5 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Hoa Tuyết Lưu Ly]: Làm sao xem được tọa độ?
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ k" d+ A- N. V! f* _1 `/ l, p
0 Y( B+ U& ~; G4 u9 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi vốn không phải người kiên nhẫn nhưng đối với Hoa Tuyết Lưu Ly lại đặc biệt ngoại lệ.
* Z$ A/ x4 n$ X, p& X©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 I9 m* `4 ?: t3 Q2 T6 E
[Công Hội] [ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Nhìn vào bản đồ sẽ thấy tên nhân vật của mình, sau đó phóng to bản đồ lên sẽ hiện ra tọa độ.
©2020 Kites.vn | 4 D& J; q* O% k' s% g6 KAll rights reserved
* |+ h" b# _; p# F©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Hoa Tuyết Lưu Ly]: À à, tỷ tỷ, tọa độ là 475,32
©2020 Kites.vn | % \9 |$ O9 U' K* `All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 T  B' [- Y* z8 S6 d: E" P
[Công Hội] [ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Ừ, mình đến ngay đây.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# L7 ]7 R1 V6 a+ l6 u& L& k( r  X
©2020 Kites.vn | ! M8 N. J( Z; \) x: iAll rights reserved
Thật ra Hồng Phi chỉ cần thêm bạn Hoa Tuyết Lưu Ly sau đó dùng Hảo Hữu Truyền Tống Quyển Trục là có thể đến nơi, nhưng đối với người mới như cô, quyển trục đó quá quý giá, tiết kiệm được thì tiết kiệm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% j5 y6 z1 C- d. C' `3 q8 ~
©2020 Kites.vn | All rights reserved: y! r) T9 _5 h& h. r
Lát sau hai người đã cùng tổ đội, Hoa Tuyết Lưu Ly dẫn Ưu Thương Tiểu Điểu đến nơi cô thường luyện cấp - Hỏa Diệm Sơn.
7 ?8 s  c0 d) [* N©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 q& v) @' U! ?5 R" k- n/ I. w0 i
[Hoa Tuyết Lưu Ly]: Để muội quần sát đám Dị Yêu Nữ kia, tỷ cứ ở bên cạnh đứng xem đi.
7 q% @* ^8 Y$ w6 L©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | % A$ E4 g8 m9 `6 p% Q; }All rights reserved
... Dị Yêu Nữ, không phải là quái vật cấp 30 sao? Cô kia đã cấp 36, vậy thì kinh nghiệm nhận được chỉ còn một nửa...
8 h0 N. ?! j& X+ z4 {6 \$ E©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 v  E/ q7 h7 oAll rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Đi theo mình.
4 G& s" i; {) Q3 K+ o©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 p, k& {& X$ A4 V; CAll rights reserved
[Hoa Tuyết Lưu Ly]: ?? Hả ??
©2020 Kites.vn | All rights reserved# X, e8 F: q5 w: O- H) g
©2020 Kites.vn | All rights reserved, v( I' M% _  A' }5 ]  F
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Gần đây không thấy lên cấp rất chậm sao?
©2020 Kites.vn | 4 }2 w3 G- n* CAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 {: u; @& s, \6 MAll rights reserved
[Hoa Tuyết Lưu Ly]: Ừ đúng rồi, thật kỳ lạ. Trước kia muội ở đây đánh một con quái được 2000 EXP, giờ chỉ còn 1000 EXP, chia cho tỷ một nửa là còn có 500...
©2020 Kites.vn | 1 u7 v; s$ ^/ T$ i2 u3 W  {All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' L' R& {. h' rAll rights reserved
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Quái thua chúng ta 5 cấp, kinh nghiệm sẽ giảm một nửa.
% x! [% G8 M$ Y' X# ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: l  A" B9 R2 _' n
[Hoa Tuyết Lưu Ly]: Aaaaa vậy làm sao bây giờ?
©2020 Kites.vn |   A. M8 h6 N* mAll rights reserved
©2020 Kites.vn | - g" ^8 f9 }# J9 V/ P! D* x  y( J7 d/ uAll rights reserved
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Chúng ta về thành chuẩn bị rồi mình dẫn cậu đến một nơi tốt hơn.
* ?1 \# |2 F' U1 Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 A% a: X1 {  s4 S" F$ d1 A$ B
[Hoa Tuyết Lưu Ly]: Ừ, tỷ tỷ, chúng ta cần chuẩn bị những gì?
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 A1 u$ R% u% t3 w3 {  M- {
©2020 Kites.vn | 6 {! |/ \. Q6 G) d" o  j, SAll rights reserved
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Chúng ta cần ít nhất 20 cái Bùa Hộ Mệnh thuộc tính kim. Còn nữa, quần áo cậu không có gắn bảo thạch gì sao? Mình nhớ đánh Dị Yêu Chi Nữ lẽ ra phải có rơi Bảo Thạch cấp 2 chứ, đem tất cả gắn vào trang bị đi, nhớ là gắn màu hồng hoặc lam. Hồng tăng máu, lam tăng trí, tùy cậu muốn làm thế nào thì làm. Sau đó mua thêm Hồng Lam Dược nữa là được.
©2020 Kites.vn | ( N# }- l' ^0 |; K* VAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ; [- U$ ?8 P+ ?. M% f' {All rights reserved
Đợi Hoa Tuyết Lưu Ly chuẩn bị xong, Hồng Phi mới dẫn cô nàng đến một điểm luyện cấp ở Côn Luân Sơn.
# n5 n, ?7 n, _& _0 H0 m7 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
8 H; X7 O; u. T, S  ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thiên Địa là một trò chơi khá hấp dẫn, nó cũng đặc biệt khác với những game khác ở chỗ nó không có Phó Bản, nên người chơi muốn luyện cấp đều phải tìm một địa điểm thích hợp trong game, đấy là lý do tại sao rất nhiều người dễ trở mặt thành thù chỉ vì tranh giành địa điểm luyện cấp. Hồng Phi biết thực lực của Hoa Tuyết Lưu Ly có hạn nên chỉ tìm một nơi tương đối thích hợp với cô nàng, tìm chỗ tốt quá chưa chắc cô nàng có thể giữ được, nên nơi Hồng Phi dẫn Hoa Tuyết Lưu Ly đến tuy không có nhiều quái tập trung nhưng bù lại số lượng không ít và nhận được khá nhiều kinh nghiệm, tính qua tính lại cũng không thiệt thòi quá.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 H3 p+ S2 _! D1 H
©2020 Kites.vn | All rights reserved& ]' F' w; D, O, \1 _
Khả năng công kích của Hồng Phi cũng khá kém nên cô cũng không ra giết quái chỉ đứng bên cạnh xem Hoa Tuyết Lưu Ly thể hiện, có điều cô cũng ở bên cạnh vừa tăng trạng thái cho Hoa Tuyết Lưu Ly vừa đỡ giúp cô nàng những con quái tấn công bất ngờ, nên Hoa Tuyết Lưu Ly cũng không bị nguy hiểm gì, con đường luyện cấp tương đối thuận lợi, trong vòng một giờ đã thăng một cấp.
©2020 Kites.vn | ! |: c# O  K9 r" [$ VAll rights reserved
) E7 W, ]" z6 x* k8 S6 z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Buổi chiều còn có giờ học, tuy Hồng Phi là trùm trốn học nhưng hiện giờ mục tiêu của cô không phải thăng cấp nên quyết định trở về hàng ngũ học sinh gương mẫu, vậy nên cô đành tạm biệt Hoa Tuyết Lưu Ly mà cắp sách vào lớp.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* _: R9 v4 `% v* i" j# g
©2020 Kites.vn | All rights reserved" j  z& \1 F! X) g* Q3 e" d
Sau khi tan học và ăn cơm tối xong cũng đã 19 giờ.
©2020 Kites.vn | 2 g; l1 \: g/ Z1 h  tAll rights reserved
©2020 Kites.vn | , N2 J" V- F, u! N- ]9 x+ V: CAll rights reserved
Hồng Phi lặng lẽ vào game, vừa vào cô đã thấy kênh Công Hội vô cùng ồn ào nhộn nhịp.
©2020 Kites.vn | , w! ^. I# D0 u8 Z: ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 H- R. g0 T5 GAll rights reserved
Tất cả mọi người đang nhao nhao tám chuyện chợt thấy cô đăng nhập, lập tức chuyển sự chú ý vào cô.
©2020 Kites.vn | * B+ M4 J4 T/ gAll rights reserved
6 K% d" f- Q" L; r. P1 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Người hầu của Hồng Phi số 1]: Bé cưng Ưu Thương, dẫn mình đi luyện cấp đi.
©2020 Kites.vn | / L! S+ O  s  hAll rights reserved
©2020 Kites.vn | - t  ~  K& S+ m' [5 U# n& z) r; X( UAll rights reserved
[Công Hội] [ Người hầu của Hồng Phi số 2]: Đừng quên mình...
©2020 Kites.vn | All rights reserved% p. v0 e3 M6 {. r8 n1 g- H' n( f
©2020 Kites.vn | 6 \) H) D& m4 vAll rights reserved
[Công Hội] [ Người hầu của Hồng Phi số 3]: Mình nữa...
; V. N, g; X) f6 H" K3 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | . @* y0 P7 X5 E2 \) r! K* I/ pAll rights reserved
[Công Hội] [Ta là người mới]: Nữ thần bé nhỏ Ưu Thương ơi, cậu tìm cho mình một chỗ tốt, mình sẽ dẫn cậu đi luyện cấp.
©2020 Kites.vn | 5 {: G8 F1 C- ZAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 L! ^+ x4 l! {# y  r# R
[Công Hội] [Võ Giả Xinh Đẹp]: Ưu Thương ơi, bạn thấy Thợ Rèn nên học kỹ năng gì đây?
7 S" |. E- C& p) P  `$ Z& Y$ L8 O" w©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 a/ F" _( U3 H$ xAll rights reserved
[Công Hội] [Chiến vô bất bại]: Võ Giả? Chọn thuộc tính trang bị sao? Nhân vật của mình thuộc tính kim, quái vật gì cũng xử được.
- l8 B8 d2 A" F  ^( n* V, U©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& v/ v# a3 L  f3 r' ^; i2 K4 V
[Công Hội] [Hoa Tuyết Lưu Ly]: Tỷ tỷ, ban nãy muội kể mọi người nghe chuyện lúc trưa tỷ dẫn muội đi luyện cấp, ai cũng ngưỡng mộ tỷ hết nha...
©2020 Kites.vn | / v. m/ E( M+ d3 W- VAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 a% t3 Z% Z4 [; S+ X9 t8 `All rights reserved
Hồng Phi nghe mà nhức đầu.
©2020 Kites.vn | $ r; r  t( C5 k7 E9 aAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ; {- E# m! f( nAll rights reserved
Cô chỉ muốn làm một Tân Nhân vô cùng bình thường thôi mà...
©2020 Kites.vn | ( s1 m1 u8 G7 n% C' {: N* [All rights reserved
©2020 Kites.vn | & f$ _' a& B% p5 R1 A9 @All rights reserved
[Công Hội] [ Vô Thanh Vô Tức]: Tiểu Ưu là của tôi, mọi người không được tranh giành.
©2020 Kites.vn | - [8 L  K4 O+ Z6 mAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# Q4 u7 e+ L% L% d8 S
[Công Hội] [Võ Giả Xinh Đẹp]: Đá một cái chết bây giờ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: j+ I# c% o& O/ K# B
©2020 Kites.vn | 9 w; W4 R6 e1 _$ h/ w. tAll rights reserved
[Công Hộ] [Tí Tách Nho Nhỏ]: Biến, anh đi tìm Thần Phong Nhất Thụ ca a mà làm BL đi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 l9 _" b. b; @+ _: [9 S
©2020 Kites.vn | / a9 t  m  v+ W9 {, bAll rights reserved
[Công Hội] [ Vô Thanh Vô Tức]: Các người... huhu... là tôi có mắt như mù mới để các người vào đây! Aaaaaaaaa! Tiểu Ưu ~~~ Chỉ cần em hiểu anh là một người bình thường là được...
: D% W$ K7 i6 \©2020 Kites.vn | All rights reserved
! e, B: Y% t, @& ?: ~* O7 p©2020 Kites.vn | All rights reserved
Mặc kệ anh ta... phới lờ anh ta...
6 ^, c, P) u8 l6 B0 e5 x* Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
8 Y2 `2 W9 I+ R3 P©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [ Ưu Thương Tiểu Điểu]: À, Người hầu của Hồng Phi, chức nghiệp của các cậu là gì? Thuộc tính thế nào?
©2020 Kites.vn | 6 G  U0 S2 t; DAll rights reserved
" f: U2 u, ~4 \' v7 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đối với những người một mực sùng bái mình, dĩ nhiên Hồng Phi sẽ ưu tiên trước...
©2020 Kites.vn | 6 u1 n! {3 h! a0 aAll rights reserved
8 q; [! Y7 u% P0 Y/ j©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [ Người hầu của Hồng Phi số 1]: Kiếm Khách, Nữ, Cấp 45, thuộc tính gia tăng: 2  nhanh nhạy, 1 sức mạnh, 1 thể lực.
& q8 ^; r- `2 d5 w- t7 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | : |& P8 ~  x" W3 l7 `% X: {: p1 M5 _5 iAll rights reserved
[Công Hội] [ Người hầu của Hồng Phi số 2]: Như trên.
©2020 Kites.vn | / r6 w$ B# |' H! [; n! e$ s7 tAll rights reserved
©2020 Kites.vn | & r# C1 Y0 p  w& ZAll rights reserved
[Công Hội] [ Người hầu của Hồng Phi số 3]: ME TOO!
©2020 Kites.vn | / n+ _( B; p' P+ {! A9 IAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 R% m8 I5 y( d6 Q: q7 N: W8 V2 jAll rights reserved
Nữ Kiếm Khách, thuộc tính cộng thêm 2 nhanh nhạy, 1 sức mạnh, 1 thể lực, sao nghe quen quá...
1 Q: I# @) U3 l. n©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  N. a) O0 `( T( B& _. M
Cái này, chẳng lẽ... ngày xưa khi cô gửi bài trên diễn đàn đã để lại một huyết án gì sao?
©2020 Kites.vn | All rights reserved  q, ^- p1 b! Z
9 \, v: g1 l& _. D2 F1 G; t- g©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi là một Mẫn Chiến, nên đặc biệt quan tâm đến nhanh nhẹn mà không phải tăng sức mạnh, cho nên trước giờ cô luôn tăng 2 nhanh nhẹn, 1 sức mạnh, 1 thể lực, đấy cũng là thói quen của cô rồi. Hơn nữa cô còn thích sau khi chơi xong trò chơi còn viết lại một bài chi tiết kinh nghiệm của mình, cô nhớ khi mình đến cấp 60 hình như có viết một bài kinh nghiệm về nhân vật Nữ kiếm khách thì phải, vậy thì, 3 người kia... hoàn toàn rập khuôn theo kinh nghiệm của cô sao?
©2020 Kites.vn | All rights reserved& Z8 u. A- @5 w  O0 W) y/ L
- ~3 m. |7 b; p% C2 e$ t( g5 h1 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đột nhiên cô có một dự cảm không tốt.
©2020 Kites.vn | ; ]* i# |1 Z/ w+ n" @- z3 rAll rights reserved
: w  T5 ~1 R4 E©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Cho mình hỏi chút, nhân vật các ngươi trông thế nào...
©2020 Kites.vn | All rights reserved' y, z1 D& ]* h$ G4 f  T# G
  K4 \: \' u" K2 r* m©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [ Người hầu của Hồng Phi số 1]: Athena tóc dài màu xanh, mắt màu xanh, môi anh đào, 3 vòng đạt tiêu chuẩn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  u5 N. F/ L( I" _/ ~; a- ]
6 C  V' o, I2 ?4 k# f# T8 c" T( U©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [ Người hầu của Hồng Phi số 2]: Như trên.
, ~. L0 u/ z( N©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 K" a5 [7 _. M1 I9 nAll rights reserved
[Công Hội] [ Người hầu của Hồng Phi số 3]: ME TOO!
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 K9 V8 Q: _8 Z) \$ }) X
©2020 Kites.vn | : j5 K" ]8 ]/ j7 {2 @All rights reserved
Quả nhiên... quả nhiên... Hồng Phi lại lệ rơi đầy mặt...
: l; R0 Z4 W- l& z6 M  O2 v2 C# M" ?& A©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | . t) }% b6 J1 x$ E. F# a, KAll rights reserved
Hoàn toàn là hình tượng của Thiên Thượng Hồng Phi, không chỉ một mà đến ba... Cái này làm cô có cảm giác có ba ác ma đang lượng lờ trong phòng ngủ... Huhuhuhu...
6 S+ k! u6 k8 s7 s! \; L" N2 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
1 \$ c, y* `; k; G0 z3 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [ Vô Thanh Vô Tức]: Cái bọn biến thái này làm mình mỗi ngày đều phải thấy dáng vẻ của Thiên Thượng Hồng Phi, nhìn mà phát chán.
©2020 Kites.vn | $ L& E5 J( x0 E! E9 z" m& e# @All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; j( d" c1 [2 I1 LAll rights reserved
[Công Hội] [ Thần Phong Nhất Thụ]: Chán sao? Mình thấy cậu mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ của các cô ấy đều ngẩn người ý chứ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved) s- i0 N$ e  C9 F
©2020 Kites.vn | All rights reserved& m6 L% m6 j. B& B7 k) T6 [- y7 a
Sặc!!!
" k7 {2 I) H/ T1 ^' S, X©2020 Kites.vn | All rights reserved
  X( v) h# b3 z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thần Phong Nhất Thụ?
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 Z8 F: A! k9 ^
2 x8 b( l! v) D7 a8 x; `# r©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đứng thứ bảy trên Bảng Xếp Hạng, chức nghiệp: Dị Sĩ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 c5 b! t% j3 ^8 o
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 L1 j" U0 M, I2 e/ g3 i9 k& Q) t
Thiên Thượng Hồng Phi có chút bất ngờ, Công Hội này đúng là nhân tài ẩn dật khắp nơi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- F, d4 h, W8 @$ f
©2020 Kites.vn | ' G9 M7 l, R8 NAll rights reserved
Theo như cô biết, Thần Phong Nhất Thụ vào game không nhiều lắm, nhưng luyện cấp so với người bình thường lại khá nhanh. Anh ta chuyên viết kinh nghiệm về PK và các ưu khuyết điểm của các chức nghiệm, rất sáng tạo và chuyên nghiệm, ngay cả Hồng Phi cũng phải công nhận. Một ít kỹ thuật PK của cô cũng học được từ trong những kinh nghiệm mà anh ta đã viết.
©2020 Kites.vn | 9 r# ]1 ?1 ]# SAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 `) Y" B# Z0 g9 l8 J! G5 b4 z
Tuy nhiên không biết tại sao gần đây anh ta càng lúc càng ít vào game, lẽ ra nhân vật của anh ta trên bảng xếp hạng là thứ ba giờ đã rơi xuống hạng bảy rồi.
$ f5 B( f* R/ A8 q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 F) K- W+ z7 n2 k; ]0 `3 Z
Cũng có lời đồn rằng anh ta và Ly Thương Chi Tuyết đứng hạng nhất trong game là bạn bè. Nếu anh ta thuộc Công Hội Thần Phong Ngự Tuyết vậy thì Ly Thương Chi Tuyết rất có thể cũng...
' [3 V9 [0 w, F$ {©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. g% n! t) g) p- D, ]
Không hiểu tại sao cứ nghĩ đến Ly Thương Chi Tuyết là Hồng Phi lại đỏ mặt, cái tên rảnh rỗi đó cứ thích trêu đùa người khác làm cô cảm thấy không được thoải mái.
©2020 Kites.vn | 3 h" g- Z' j+ z- z0 |' g( W" ~0 Y/ DAll rights reserved
) Y& f% b9 E" z* ~- X) n: [©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Bồ Đào Đa Đa]: Ý, Đại Thần xuất hiện, mau mau đến xem.
- {" G* g  Q, x3 ]+ O: |' i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* ~5 y* t" U# q$ @% H
[Công Hội] [Ta là người mới]: Đại Thần dẫn em đi luyện cấp với ~~~
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 V5 {' p0 `- @1 R# P' a3 D
©2020 Kites.vn | All rights reserved- z2 |2 a& w/ L; q$ z. E) u
[Công Hội] [ Người hầu của Hồng Phi số 1]: Wooooo~~~ Số 1 à, bình tĩnh bình tĩnh ~~~~ Người mày sùng bái là chủ nhân... nhớ kỹ nhớ kỹ a~~~~ a. Thôi kê, Đại Thần cho mình chiêm ngưỡng một chút đi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" n& I# X2 P9 w0 e1 c
©2020 Kites.vn | ( a9 C9 v8 ~% d' rAll rights reserved
[Công Hội] [ Người hầu của Hồng Phi số 2]: Cái đồ thấy lợi quên nghĩa, bán chủ cầu vinh! Đại thần đừng quan tâm đến cô ấy, cho mình chiêm ngưỡng một chút đi ~~~
©2020 Kites.vn | . H/ a& X) ~" l6 T- KAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* p* L, Y8 {" Z) U# q" z
[Công Hội] [ Thần Phong Nhất Thụ]: Ha ha, chiêm ngưỡng cái gì? Lõa thể sao?
1 l3 F/ T  c- h. x©2020 Kites.vn | All rights reserved
& w9 }& K5 `/ t/ \5 l' u©2020 Kites.vn | All rights reserved
...
; w6 q/ f  g4 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 Z% D$ E. z& S' a©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nếu như Thần Phong Nhất Thụ không lên tiếng, chắc chắn Hồng Phi sẽ cho rằng đây là một người cực kỳ chín chắn, nhưng vừa thấy câu nói kia... mọi thứ liền sụp đổ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& l4 o, S# E# Y# A6 N$ k
©2020 Kites.vn | : M0 M- F8 C3 N. _9 S( DAll rights reserved
Quả nhiên, Công Hội im lặng một cách kỳ lạ...
©2020 Kites.vn | " F8 T) A, O6 ?+ bAll rights reserved
5 f4 A$ M8 W/ q6 z( {  e& P7 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [ Vô Thanh Vô Tức]: Ha ha ha ha, mất hình tượng rồi chứ gì? Xem cậu làm sao tán gái đây.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ p( h1 B$ U( j6 @
©2020 Kites.vn | # I/ j5 h, G  Z3 Z4 e" DAll rights reserved
[Công Hội] [ Thần Phong Nhất Thụ]: Hic, đau lòng quá, mình còn đang định cho cô bé người mới kia một ấn tượng tốt.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 G" A  p. C3 Q1 W  [* z+ |
©2020 Kites.vn | All rights reserved* N* v( b2 J' \: K* t( E. s' ~/ v4 t
Cô bé người mới? Đang nói cô sao?
0 x3 _; ~( a5 k2 `( \8 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 F% h5 [$ d' W9 b. [9 s- MAll rights reserved
Trong đầu Hồng Phi chợt xuất hiện ý nghĩ này nhưng cô lập tức bác bỏ...
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 N8 B: E9 g( r
©2020 Kites.vn | 3 c  S/ H5 w9 ~& S" |  r, ?% S( rAll rights reserved
Trò chơi cũng như một xã hội thu nó, ở đây có đủ mọi thể loại con người, tuy nhiên, chỉ có người mạnh mẽ mới được người khác chú ý đến, cô chỉ mới làm nhiệm vụ xong lên cấp 32, làm sao có khả năng Đại Thần chú ý đến cô được.
0 d/ ]/ z. K5 z$ m1 S6 T©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 p1 F: o" l. q6 z. J' |All rights reserved
[Công Hội] [ Thần Phong Nhất Thụ]: Thôi được rồi, Ưu Thương cô nương, có muốn xem anh lõa thể không?
©2020 Kites.vn | ! A! m# u( L! R% {8 Q$ RAll rights reserved
  w; k( @- G2 I; s+ l. ^7 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
...
©2020 Kites.vn | - S; A& L, v- k, w( G3 k" qAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ K; ]6 _: r# q* C7 B3 g# s" F
Hồng Phi vừa cầm ly cà phê lên uống thì bị câu nói này mà phun tất cả lên màn hình, sau đó cô giật mình vội lấy khăn giấy lau sạch.
©2020 Kites.vn | 2 q* b& V0 @8 aAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 x/ ?# s4 b; P) {& ?, yAll rights reserved
Đợi đến lúc cô lau xong, Công Hội lại một lần nữa ồn ào nhộn nhịp.
©2020 Kites.vn | 3 I2 D1 c+ n1 @# cAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 w& u3 R. u1 g/ e! v- \) W+ j. I2 XAll rights reserved
[Công Hội] [ Vô Thanh Vô Tức]: Cái đồ biến thái, không được dụ dỗ Tiểu Ưu của mình.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 C& Q3 A- J+ \4 p$ O$ X! K
©2020 Kites.vn | All rights reserved  D8 w" A  g& c* J( _4 f
[Công Hội] [ Thần Phong Nhất Thụ]: Ưu Thương là của cậu à?
©2020 Kites.vn | 2 q4 J, X$ ?" K1 u' D7 iAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 x  o; S1 T1 f1 f7 ]
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: Dĩ nhiên...
& y9 p" t1 y6 L, y  Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
- L8 v6 f4 `* v; D& }+ F©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: ... là không.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  w7 W: |6 a2 j4 q$ v
; h' h5 d0 l( ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Thần Phong Nhất Thụ]: Thấy chưa?
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 K: s/ E" @" o" V- X5 @5 Q
©2020 Kites.vn | + U3 j5 h2 i! Y. a# dAll rights reserved
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: Tiểu Ưu...
! l# G) ]: M4 O( _2 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 f' K0 Q% Q1 z2 a$ L4 ?+ eAll rights reserved
[Công Hội] [Bồ Đào Đa Đa]: Có gian tình...
©2020 Kites.vn | ) h  i* W, d- |( T0 e' ~3 }All rights reserved
' b9 i0 I# L5 y' |2 ?& T! `©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Tí Tách Nho Nhỏ]: Ôi... tình yêu... hai người các cậu yêu đương cãi nhau thì thôi đi còn kéo cả Ưu Thương vào làm gì? BL, ôi BL...
©2020 Kites.vn | - h2 O% M. D. v' F: SAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* t& q: W. L; P, h+ @
BL và luyến nữ? Hội trưởng ngu ngốc chỉ số thông minh bằng 0, Đại Thần háo sắc... Cô đã gia nhập cái Công Hội gì thế này... Huhuhuhu
©2020 Kites.vn | 5 O, N& ?5 Z/ b% C- {All rights reserved
3 W7 A  f, I8 _' ~! h8 M©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đúng lúc này trước màn hình đột nhiên nhảy ra một cái cửa sổ, là tin nhắn từ Thần Phong Nhất Thụ.
) s3 o8 e7 ~/ X& Q) ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
% b" {* }! I, a©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Tiểu Ưu Thương Nhi, còn muốn xem Khổng Tước không?
©2020 Kites.vn | All rights reserved, Q( y* D" K, O4 `4 s; N
. C7 a) f9 C# D% {# S# @©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lần này Hồng Phi thật sự bị đứng hình...
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 }) _4 e) ]1 [3 I$ u( `* k
©2020 Kites.vn | All rights reserved, \& r1 S6 H" u6 e' h
Khổng Tước?! Cửu Vĩ Xi Vưu trong Thiên Long Bát Bộ ~~~~ ?!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2013 15:15:32 | Xem tất
Chương 7:
1 z; e$ d5 j2 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
% L( u1 O0 Z0 k4 c, U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Editor: Hina

3 I& [* Z" t- p) I5 X8 b©2020 Kites.vn | All rights reserved
( U% R) T. V: `# f9 q, i$ `5 M2 e$ I©2020 Kites.vn | All rights reserved

& z0 T) N4 c% J0 ]* i1 e/ M©2020 Kites.vn | All rights reserved
$ @0 }" a. q- B# K4 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đối với cách gọi thân mật đầy trìu mến của Đại Thần Thần Phong Nhất Thụ, Hồng Phi không chút chú ý.
) o) K' @+ V$ W0 x: n©2020 Kites.vn | All rights reserved
/ D# K4 u* f# ~* z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Có điều, Đại Thần không hổ danh là Đại Thần, bản thân muốn để lộ bộ mặt háo sắc của mình đến nỗi làm phiền hai chân của mình chạy đến tận nơi Hoa Tuyết Lưu Ly đang cùng luyện cấp với Hồng Phi.
©2020 Kites.vn | - C5 ^4 k( a. A2 @All rights reserved
: p0 k; ?- \+ W* D# |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hơn nữa, đúng là, không có mặc gì nha...
" E  t1 @- k/ M; f8 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 e% ?6 _* P0 W- u8 N( l4 M
À nhầm nhầm, trò chơi vì muốn tránh những chuyện nhạy cảm này nên nhân vật vẫn còn một mảnh lá để che phần... @@
©2020 Kites.vn | All rights reserved. v/ ?" {2 f$ a4 d, X
8 ?* O7 E& P9 z- c* }©2020 Kites.vn | All rights reserved
(Thông thường nếu người chơi tháo bỏ trang bị thì vẫn còn bộ quần áo mặc định của hệ thống, tuy nhiên trò chơi này có chút biến thái ở chỗ bộ quần áo ấy cũng có thể cởi bỏ, khi đó, Nam sẽ còn một mảnh lá cây che phần ...., còn nữ thì nhiều hơn, được hai mảnh... Đương nhiên quần áo không phải muốn cởi là cởi, nó có quy định cấp bậc nữa, không phải cứ có tiền là được đâu. Cho nên, tuy rằng người biến thái có rất nhiều nhưng số người đạt được tiêu chuẩn lại rất ít)
3 U# H) i" r- H- J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 A  I+ N4 r- x& q: C! PAll rights reserved
[Thế Giới] [Diệp Chi Phiêu Linh]: mau đến tọa độ 250,250. Thần Phong Nhất Thụ đại thần lại cỡi...
, I9 m) s" m& C  l3 X" Z9 R©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( ]  \+ D, V9 S$ vAll rights reserved
[Thế Giới] [Chiến đấu càng đẫm máu càng hăng say]: Cởi? Lại cởi sao? Lần này cởi như nào?
©2020 Kites.vn | : g9 H6 b4 x. x8 `: ]' F1 i) S1 Q' m' FAll rights reserved
©2020 Kites.vn | $ A% H, |2 g3 O; O7 z2 q( d3 OAll rights reserved
[Thế Giới] [Hoa Tuyết Lưu Ly]: Lõa thể aaaaaa ~~~
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 }. i3 d7 ]; J3 ~
2 k& o# S4 U$ J* g+ f8 g6 b©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thế Giới] [Người qua đường A]: Thật gợi cảm.
©2020 Kites.vn | " y9 |6 ^6 q( y) ^. \- {All rights reserved
& e+ ]. X1 m  x; o9 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Ta thích Thần Phong Nhất Thụ]: Thượng đế ơi, xin ngài hãy cho một trận cuồng phong đến thổi bay mảnh lá cây chết tiệt kia đi ~~~~
©2020 Kites.vn | ) P: p  e. R% n! u/ HAll rights reserved
+ C$ S( n( k5 o9 ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thế Giới] [ Thần Phong Nhất Thụ]: Tiểu Ưu Thương Nhi, có thích dáng vẻ này của ca ca không?
©2020 Kites.vn | All rights reserved' Y! |. a; A" i
" P7 Q5 B, @1 w6 D7 E# x©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi trước giờ luôn cảm thấy khả năng chịu đựng của mình khá cao, nhưng mấy chữ Tiểu Ưu Thương Nhi, ca ca, sao mà nghe buồn nôn quá.
( E( i/ r( U% N, }©2020 Kites.vn | All rights reserved
& |+ J' G5 s: u) t) H©2020 Kites.vn | All rights reserved
Huống chi cô không muốn nổi tiếng, cô chỉ muốn âm thầm báo thù, lặng lẽ báo thù, âm thầm lặng lẽ đấy có biết không?
©2020 Kites.vn |   n4 A! X+ S) q5 }All rights reserved
©2020 Kites.vn | - U; [8 s7 E3 |, t( qAll rights reserved
Và dĩ nhiên, cô quá nhập tâm vào mọi chuyện nên quên mất bản thân mình muốn quyết rũ Ly Thương Chi Tuyết báo thù giúp mình thì làm sao còn có thể âm thầm lặng lẽ được nữa?
©2020 Kites.vn | All rights reserved. e. k  m- c- f0 G0 l
©2020 Kites.vn | : q" J# V0 A7 Z+ SAll rights reserved
[Thế Giới] [Ở đâu cũng có gian tình]: (icon hoảng hốt) Có gian tình.
# D, M0 a2 \1 c& U& |. J2 H2 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
1 ~( x3 f$ j6 L. r% N. H; ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thế Giới] [Bé Thỏ Bảo Bảo]: Tiểu Ưu Thương Nhi là ai thế? Cấp bậc? Hạng bao nhiêu? Chức nghiệp?
( x+ k% K% E- a3 p1 T1 B: _©2020 Kites.vn | All rights reserved
6 I8 I# R5 J0 o) }0 @/ w; s- x- {1 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thế Giới] [Hoa Tuyết Lưu Ly]: Chính là Ưu Thương Tiểu Điểu, cấp 34, không biết đứng hạng bao nhiêu nữa, chức nghiệp: Tân Nhân. Cô ấy là tỷ tỷ của ta, he he.
/ e+ S6 Y: U: Q5 A& j©2020 Kites.vn | All rights reserved
- X; t/ Q$ C0 |0 \7 w; A©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi ngồi trước máy tính tức muốn nổ đom đóm, Lưu Ly thân yêu, cái đó không phải là chuyện để kiêu ngạo đâu.
©2020 Kites.vn | 0 e& T: l# i. \2 QAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* O4 ]6 N! y9 C6 A. k
[Thế Giới] [ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Hình như, tôi không có quen với anh.
" U0 j1 k- B0 a2 {) F©2020 Kites.vn | All rights reserved
; r% B& |% y2 g0 d8 s©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thế Giới] [ Thần Phong Nhất Thụ]: Anh biết em là được rồi, Tiểu Ưu Thương Nhi, xem ca ca có quà cho em nè.
6 ?8 h- b' D" [0 p+ R8 w( L9 t: L©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: n8 [9 O: X+ }! x! W) E
Anh ta vừa dứt lời liền mở túi đồ của mình, lấy ra một lá phù màu đỏ rực, sau đó từ đấy xuất hiện một con Khổng Tước vô cùng rực rỡ.
7 V, ]( F' E. H; n©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% l3 @5 Y2 `4 G) }0 Z
[Thế Giới] [ Thần Phong Nhất Thụ]: Ca ca biết Tiểu Ưu Thương Nhi thích Khổng Tước nên mới bắt đến cho muội một con nè. Thế nào, có vui không? Vừa được ngắm vừa không làm muội bị thương. Ngoan, sau này đừng đến cái vùng Thiên Long Bát Bổ quỷ quái đó nữa, muội mà chết, ca ca sẽ đau lòng lắm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ k7 H# o& J3 x6 Z
, M; H1 c& h$ r: m0 b) P% h1 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi tự dưng cảm thấy hít thở không thông, cô cố gắng hít vào thở ra một lúc mới bật cửa sổ tán gẫu gửi tin nhắn cho Thần Phong Nhất Thụ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: U1 q0 p. h  G) i( o% M- d
, n) t# H$ m" n- n' i" N  _, d1 I©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Anh là Ly Thương Chi Tuyết?"
. @# U/ {* W3 I. k  y& L1 u5 S- Z- N©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 U* T) f, @6 P- K% r
"Em thấy anh giống sao?"
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ v+ F9 m& {- i! P: a
/ y' w4 ~0 f1 X5 i* {©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Không giống."
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 s2 h# r8 H  ]: O( q6 ?) t
©2020 Kites.vn | All rights reserved! ~9 g7 L$ f* i# U$ P
"Thật tinh mắt, ca ca đẹp trai hơn tên kia nhiều."
/ t. ?7 U, _  r/ H5 d$ L©2020 Kites.vn | All rights reserved
  M+ C, D9 R3 Q1 s0 x1 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
"..."
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 f6 Y9 x: I. _# L$ M: D
©2020 Kites.vn | - I+ z+ \% x* p! w3 A) Z) k" MAll rights reserved
Thần Phong Nhất Thụ còn định nói gì nữa thì thấy phía góc trái màn hình hiện lên một thông báo: Hảo hữu Ly Thương Chi Tuyết đăng nhập.
( N/ d6 T! y( |6 ]) ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 B: F# ^) ?+ f* f. X% p$ f& U# \All rights reserved
Thần Phong Nhất Thụ khẽ cười, rồi bắt đầu di chuyển chuột.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; B( {4 T' ~9 P8 ^* r2 q
1 |+ h8 p9 G  ]. F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi thấy nhân vật Thần Phong Nhất Thụ tự dưng đi đến gần sát bên nhân vật Ưu Thương Tiểu Điểu thì dừng lại, sau đó lại tiếp tục điều chỉnh góc độ một chút nữa.
©2020 Kites.vn |   P- X2 e$ }. m' T! zAll rights reserved
# A$ i$ A5 M; h- K, C2 {©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cô vừa định hỏi tên kia định làm gì thì đột nhiên trước mặt cô sáng bừng lên, rồi xuất hiện một nhân vật mặc quần áo Pháp Sư màu lam, rõ ràng là vừa truyền tống đến.
©2020 Kites.vn | 0 ~, f3 o' g' ?) }4 p) e+ |# ?All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 }. Y3 ?! x4 X$ |All rights reserved
Cô không cần quan sát kỹ, chỉ riêng bộ trang phục và trang bị của người chơi này đã thấy không phải tầm thường, cô lập tức đoán ra.
©2020 Kites.vn | # k) G5 H# X, J8 }# ^% rAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 d( B' o! c# \. z
Người đến chính là Ly Thương Chi Tuyết.
3 {" X# K  b8 ^7 d( a. Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 n# S$ V0 C  T4 J, k% G6 Q
Chẳng qua góc độ Ly Thương Chi Tuyết đang đứng làm Hồng Phi có chút ngượng ngùng.
©2020 Kites.vn | 3 i" R  Y: |: r9 o% ]All rights reserved
. y, B& E+ ]$ r' p0 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bởi vì ban nãy Thần Phong Nhất Thụ điều chỉnh góc độ tương đối "quỷ dị", nên bây giờ Ly Thương Chi Tuyết dùng Hảo Hữu Truyền Tống Quyển Trục bay đến thì vừa vặn đứng sát bên Ưu Thương Tiểu Điểu, nếu đứng từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy Ưu Thương Tiểu Điểu như một con chim nhỏ nép vào trong lòng Ly Thương Chi Tuyết, còn Ly Thương Chi Tuyết thì ngẩng đầu nhìn về phương xa.
©2020 Kites.vn | ) A: E2 |8 X' c/ T- W3 K0 eAll rights reserved
©2020 Kites.vn | * v. C2 Z- `4 f" K0 J7 P) xAll rights reserved
Một bức tranh tình yêu vô cùng hoàn mỹ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' i8 u5 i3 ~0 _" C  f* @1 t
©2020 Kites.vn | ; b6 s: [3 Y+ {+ o# SAll rights reserved
Có lẽ vì cảnh đẹp và nhân vật cũng đẹp nên cả Hồng Phi cũng ngẩn người giữ nguyên "hiện trạng ôm ấp" Ly Thương Chi Tuyết.
8 n! m' U6 l0 y4 s6 g5 X" F  ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  m# [( u# h, M
Mà anh chàng Ly Thương Chi Tuyết không biết đang nghĩ gì cũng không có di chuyển.
: q9 r9 B; M9 U. @. O©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, ?' a* Z+ w- J" p
[Thần Phong Nhất Thụ]: Chu choa, hình ảnh thật hoàn mỹ, ca ca chụp lại rồi.
©2020 Kites.vn |   p+ b; t; ~$ z$ O( M$ d- EAll rights reserved
  H  k( \, y2 b. K* F% `( V5 I©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sau đó lại gửi tin nhắn riêng đến Ly Thương Chi Tuyết.
©2020 Kites.vn | ' _( E, q" B+ b9 zAll rights reserved
+ O' u; h! X3 _4 @/ [+ M©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Mật Ngữ] [ Thần Phong Nhất Thụ]: Thích không? Đừng hâm mộ ca, ca chỉ là truyền thuyết.
©2020 Kites.vn | 3 D( {6 a4 M9 \0 QAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ x- p1 o7 i" t3 b
[Mật Ngữ] [ Ly Thương Chi Tuyết]: À, giờ mình mới nhớ, hình như diện mạo của cậu cũng khá giống mình mà.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! c4 _( Y$ `: T5 D
% ?1 Z5 P/ ?- p" }+ K& F©2020 Kites.vn | All rights reserved
Thần Phong Nhất Thụ ngồi trước máy vi tính cảm thấy dạ dày của mình nhộn nhạo, lẽ ra cậu ta chỉ định đùa một chút nhưng nếu so về sự tàn khốc - hay trong tiểu thuyết ngôn tình hiện đại thường gọi là phúc hắc - thì không sao bì được anh chàng Ly Thương Chi Tuyết kia, cho nên cậu ta mới phải chịu hậu quả muốn buồn nôn thế này, cuối cùng cậu thấy mình không thể làm gì nữa đành chọn một góc độ tương đối, ừm tương đối bỉ ổi, chụp vài tấm ảnh rồi miễn cưỡng đăng xuất.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' }) ^+ D$ r1 P
©2020 Kites.vn | 8 ^; d1 T" H, DAll rights reserved
Im lặng một lúc thật lâu, Hồng Phi mới di chuyển chuột cho nhân vật Ưu Thương Tiểu Điểu thoát khỏi tư thé "ôm ấp" đầy thân mật với Ly Thương Chi Tuyết.
©2020 Kites.vn | 1 C% L8 t, R3 x0 ^All rights reserved
; N* W! {7 ?# I1 b. M©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bỗng nhiên...
©2020 Kites.vn | All rights reserved" S9 X- \% Z$ c: Q9 R: _; k
) O, o6 Q& P# |* S©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hệ Thống: Ly Thương Chi Tuyết muốn thêm bạn vào danh sách hảo hữu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; Y) l9 l  |7 S
©2020 Kites.vn | : F7 Y4 ~  K4 ]7 v+ E, L  ^All rights reserved
???
! i: j0 q: `+ F) u©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  U3 ~& l% F7 x/ O
Thông thường các cao thủ trong trò chơi rất ít khi thêm bạn những người chơi có cấp độ thấp hơn mình. Bởi vì nếu làm thế rất có khả năng tự gắn vào người một cái đuôi suốt ngày quấn quýt theo mình đòi này đòi nọ, hoặc cụ thể hơn là bám riết lấy bạn chỉ vì muốn bạn dẫn đi luyện cấp.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& Y8 v" X; c! d: o) W8 z# g
©2020 Kites.vn | 7 D/ c, j5 E3 u2 g1 LAll rights reserved
Khi Hồng Phi còn chơi ID Thiên Thượng Hồng Phi, cô cũng rất ít thi thêm bạn người chơi có cấp độ thấp.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: M7 ], Q' C* ^, v
/ @1 [8 G0 u/ q0 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nguyên nhân thì có nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không phải khinh thường.
©2020 Kites.vn | + \& p2 G: W7 f' R: BAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 d7 n: j' n8 z0 y1 Y6 u; Z* dAll rights reserved
Chẳng qua vì đây chỉ là một thế giới ảo, cứ lo cho mình mạnh thêm trước đã, bất kể là thực lực hay thế lực.
©2020 Kites.vn | : L. k) F0 `5 F+ b  @3 hAll rights reserved
1 e2 ]# V( ~9 G/ n. N1 t! M" h$ ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Đại Thần, tôi là người mới.
©2020 Kites.vn | ; n3 g2 e# T& ^7 B( `! sAll rights reserved
% R$ `, ?) `9 {6 i3 O! [©2020 Kites.vn | All rights reserved
[ Ly Thương Chi Tuyết]: Ừ biết.
) r0 `9 }! o$ \3 A4 C# f©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 `  T( b. F- |" v$ GAll rights reserved
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Tôi sẽ quấn lấy anh xin trang bị, xin anh dẫn đi luyện cấp hoặc gây rắc rối rồi bảo anh đứng ra đòi lại công bằng...
3 J+ r+ V8 G; ?: U$ T% R: g+ F1 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved% p% H3 r* g* x( p% I+ M
[ Ly Thương Chi Tuyết]: Thật sao?
©2020 Kites.vn | : k/ q- k8 \, @; E2 SAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& ^: s$ J9 s0 ]% p/ {! J
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Ặc, tạm thời thì không.
©2020 Kites.vn | All rights reserved, c- {; M# v" D/ L
©2020 Kites.vn |   L2 D/ S% }: W, w2 T0 sAll rights reserved
Tất nhiên không tính chuyện của Thiên Hạ Huyền Ca, nhưng tạm thời Hồng Phi chưa muốn nói rõ mọi chuyện...
( e7 H% M+ M$ n) I©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 A' E  V0 F" g
[ Ly Thương Chi Tuyết]: Tạm thời? Ha ha...
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 p8 C* z7 D6 Q0 R# p: ]8 s  i, [
©2020 Kites.vn | : v( O. f% m( K* YAll rights reserved
Ly Thương Chi Tuyết lại gửi một lời mời thêm bạn cô vào danh sách hảo hữu.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 W* Y5 f( b) U- i+ f1 X( |
©2020 Kites.vn | 1 q! P& }/ z+ E3 ^4 \All rights reserved
[ Ly Thương Chi Tuyết]: Hôm nào cô cảm thấy thích mấy động vật ở Thiên Long Bát Bọ thì cứ bảo, tôi không ngại dẫn cô đến đấy xem đâu.
©2020 Kites.vn | - N! O2 K% _" A$ y, JAll rights reserved
©2020 Kites.vn | + m4 l1 D* G7 r2 ^All rights reserved
Hồng Phi lại đỏ mặt.
6 R+ ^4 q3 d8 n! U©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 b& l2 w3 H- @" {All rights reserved
Tuy trong lòng cô rất muốn từ chối lời mời kết bạn này nhưng nghĩ đến mục đích quyến rũ đối phương, bước đầu tiên chính là kết bạn nên cô đành phải gạt bỏ tôn nghiêm của mình mà chấp nhận lời đề nghị kia.
& O0 Q" K7 @" y4 |0 P, n$ ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! j& b) }3 u  _+ h6 G% q1 uAll rights reserved
Tiếp đó cô thuận miệng hỏi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- ]0 Y2 j. P& y
©2020 Kites.vn | ! }3 C! v! C) R( n- R' Y) oAll rights reserved
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Anh nói với Thần Phong Nhất Thụ tôi đi xem Khổng Tước sao?
©2020 Kites.vn | 4 u; Y! Z+ y* }" Z8 Z3 i" W) tAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ( D0 Z3 L. [; E, H& l. _All rights reserved
[ Ly Thương Chi Tuyết]: Hôm đó, tên kia đang ngồi cạnh ăn mì...
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 T1 q: G$ f# L  T7 \
  u# p+ ], ^+ C2 Y( t! J3 U6 ~& y7 f©2020 Kites.vn | All rights reserved
... Hóa ra, giây phút nhục nhã đó của cô còn bị một người khác trông thấy, người đó không ngờ lại là một kẻ điên háo sắc.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& N$ t; J1 o4 s" F5 P
©2020 Kites.vn | All rights reserved, I) A3 U2 ~9 M+ l: ^" p
Hồng Phi cầm ly cà phê sữa lên, nhưng chưa kịp uống thì trên màn hình hiện lên một câu.
©2020 Kites.vn | % E% O; i. h; e: \All rights reserved
©2020 Kites.vn | " m8 G: u0 s! p9 L7 bAll rights reserved
[ Ly Thương Chi Tuyết]: À đúng rồi, có phải cô thích tôi không?
©2020 Kites.vn | " O( |! C9 b5 Z: FAll rights reserved
, S* V2 c3 O; G©2020 Kites.vn | All rights reserved
Loảng xoảng, loảng xoảng... Tách cà phê theo cô bảy năm trời lúc này đã vỡ nát nằm yên vị dưới sàn nhà.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; u2 E, m; n: q1 N
©2020 Kites.vn | $ D: N, E9 b9 _& O  KAll rights reserved
A ~~
©2020 Kites.vn | ; I- K% v3 O, i0 cAll rights reserved

Bình luận

hay lắm ạ  Đăng lúc 16-4-2013 10:42 PM
truyện hay lắm, cảm ơn bạn! :)  Đăng lúc 20-3-2013 05:19 PM
cố lên nha bạn, đọc buồn cười quá đi, bạn edit mượt lắm :) Thanks  Đăng lúc 18-3-2013 11:28 AM
có người ủng hộ là mình vui rồi ^.^  Đăng lúc 8-3-2013 04:05 PM
ừm, vậy à, cậu làm tiếp vui quá đi ^^, cố lên cố lên cậu nhé  Đăng lúc 8-3-2013 03:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-3-2013 15:48:15 | Xem tất
Võng du, ý ý
©2020 Kites.vn | All rights reserved* |3 b& F% {8 }# x) _3 m% R( s
cuốn này dạo ham hố đọc Võng du hình như tớ có coi rồi, nhà khác edit thì phải
©2020 Kites.vn | All rights reserved, X7 N3 O. [. b8 L4 `1 H
Nhưng do lâu quá nên đọc hết chỗ edit tớ lại chạy coi các cuốn khác
©2020 Kites.vn |   z2 I, C0 [9 d: L7 u! s1 `" i0 [All rights reserved
dạo này tớ cũng quay lại coi võng du
©2020 Kites.vn | All rights reserved: X& t. D! I2 w
cũng coi được mấy bộ kha khá
©2020 Kites.vn |   Y" N9 X) N: T8 Z$ x7 JAll rights reserved
giờ coi lại cuốn này
©2020 Kites.vn | All rights reserved) g7 A* T' b4 H& G0 p7 w
Cám ơn cậu đã edit, tớ thích võng du{:161:}

Bình luận

có nhà làm đến chương 25 rồi nhưng drop, m thích tự làm nên làm lại từ đầu, được kha khá rồi mới vào đây đăng kí để post ^.^  Đăng lúc 8-3-2013 03:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2013 16:01:06 | Xem tất
Chương 8:
©2020 Kites.vn | All rights reserved# x5 @2 M4 q$ h  m# j- F0 O
©2020 Kites.vn | All rights reserved; M: A+ m9 z4 D, r; V; R9 D
Editor: Hina

: }& Z# ?. b# [: ~" p$ p  W©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) ~  ]3 F. Q  X" I& b( l

* k  q8 Z# G* E; K* F. A9 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
6 Y' ~/ y* y9 \( [6 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tuy Hồng Phi từng mở chủ đề tỏ tình với Ly Thương Chi Tuyết nhưng chẳng qua cô cố tình gây sự chú ý với Ly Thương Chi Tuyết mà thôi. Nhưng hiện giờ, tên kia lại hỏi thẳng cô như thế, hoàn toàn không chút khéo léo khiến Hồng Phi có cảm giác bản thân lột sạch quần áo đứng yên cho người ta thoải mái ngắm nhìn, một cảm giác cực kỳ ngượng ngùng.
  f3 y2 [4 ~' X1 J$ _* M% B©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | / Y" @6 Z8 L1 ^: WAll rights reserved
Với tình huống nhạy cảm như thế này, ngay cả Hồng Phi tự nhận bản thân có đầu óc nhanh nhạy cũng không biết xử lý ra sao, cuối cùng cô đành chọn cách đá vào nguồn điện rồi nhắm mắt làm ngơ.
©2020 Kites.vn | * \/ o3 p- e  D& s. SAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- s: e' l4 E$ ^, L' J
Ly Thương Chi Tuyết vừa mới online không bao lâu bỗng nhiên bốn bề xung quanh người người lần lượt biến mất, anh ta thấy Hồng Phi xấu hổ bỏ chạy, lại lộ ra nụ cười như có như không.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# y; @1 ~  ?7 ^2 ~1 e. L
6 \+ L5 Q( @4 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chạy nhanh thế?
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 z# l* K, Y4 `
©2020 Kites.vn | + _- X) b8 ^. P1 F; e( e4 BAll rights reserved
Ban đầu người vào diễn đàn tỏ tình với anh là cô ấy nha?
% }! G- D! ]8 b* u3 p©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' e8 J3 `- D5 R' j: O- j
Thôi không nghĩ nhiều nữa, đã vào game thì cứ đi luyện cấp đã.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% J0 Y/ F( s5 J( G9 P5 v5 C8 L
# c2 U( p) d' ]5 K. z9 `9 J! `©2020 Kites.vn | All rights reserved
Quái ở Thiên Long Bát Bộ không những nhiều, kinh nghiệm cao mà tiền cũng không ít, đúng là đầy đủ tiêu chuẩn để đến cướp bóc.
©2020 Kites.vn | - a$ f/ ~% |- ]) DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" c3 v) F% N7 R) d) r
Sau khi thoát game, Hồng Phi vì không tìm được lý do gì nên không dám vào game nữa.
©2020 Kites.vn | 5 S3 i" U0 o  X$ jAll rights reserved
©2020 Kites.vn | % y8 u) \7 ~! QAll rights reserved
Cô nhớ đến kế hoạch luyện cấp để nhân vật của mình lên cấp 40 không khỏi đau khổ.
©2020 Kites.vn | " l  X  R  f9 `All rights reserved
/ h4 z7 n  w8 A3 i( P5 A( x©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đợi đến khi cô nghĩ ra được lý do hoàn mỹ và vào game lại thì đã là giữa trưa hôm sau.
©2020 Kites.vn | $ w( x9 v7 ?0 R# ZAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ' r7 `' G: c1 Q" X/ \2 @4 H+ RAll rights reserved
Cái lý do gọi là hoàn mỹ không có sơ hở chính là - trường học mất điện -0- !!
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ s" W! _6 i* y/ c) i4 S
©2020 Kites.vn | All rights reserved& V! G. Y2 p3 K% _+ E  H
[Công Hội] [Hoa Tuyết Lưu Ly]: Tỷ tỷ, sao hôm qua tỷ đột nhiên biến mất thế?
. S3 Z+ Z  k* s1 G+ e) l! ^: F) t©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | . ]5 d! f8 W+ H, g4 fAll rights reserved
[Công Hội] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Trường học đột nhiên mất điện, thật là đáng ghét >.<
©2020 Kites.vn | All rights reserved; v6 ^7 l# W7 W
©2020 Kites.vn | All rights reserved) ]2 `' L; h) j/ v! V) o
Ly Thương Chi Tuyết có nhìn thấy không??? Không phải chạy trốn nha, mà là bị bắt thoát game đó.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 o7 _9 O" s0 C5 x& u* l
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 W0 Z5 v1 u0 R+ `) u" L
Công Hội tương đối ồn ào nên cô vừa nói xong đã bị những lời bà tám của những người khác đẩy trôi đi mất, thế nên Hồng Phi đành lập lại câu ban nãy mấy lần.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ n. F$ l7 |3 t& q1 t5 j8 s
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 G, M: t" y( M6 A% i9 U
[Công Hội] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Trường học đột nhiên mất điện, thật là đáng ghét >.<
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 k" \/ v+ I' Z, k
©2020 Kites.vn | 0 e- Z4 D( R6 cAll rights reserved
[Công Hội] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Trường học đột nhiên mất điện, thật là đáng ghét >.<
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ J, k6 l' E0 o9 g! G8 s' ]
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 A  {6 I$ V, Z2 w; w5 m8 h' ]
[Công Hội] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Trường học đột nhiên mất điện, thật là đáng ghét >.<
8 B( E# R. W* v( P8 H( k©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; e* w" k6 N" O6 x  UAll rights reserved
[Công Hội] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Trường học đột nhiên mất điện, thật là đáng ghét >.<
©2020 Kites.vn | 8 C$ h8 Z  Q, ]$ DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ F- \2 z: {5 H6 [3 s
Sau đó cô thấy hình như mình nói nhiều quá, sợ người khác nghi ngờ lại nói tiếp.
©2020 Kites.vn | 3 a9 Y5 D& g- h* @& K2 mAll rights reserved
, y# h/ O: H8 |& _©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Ơ ơ ơ ??? Sao tự dưng máy giật giật thế này, có ai thấy mình nói gì không?
©2020 Kites.vn | 0 T4 S( a2 m8 qAll rights reserved
©2020 Kites.vn | % t; g& Z& }5 G' wAll rights reserved
[Công Hội] [Hoa Tuyết Lưu Ly]: Tỷ tỷ, tỷ nói 5-6 lần rồi.
' K/ `- |# ?1 ~4 n- o/ c$ }$ W©2020 Kites.vn | All rights reserved
$ F5 V4 T. A0 y& ^- R9 S, p©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Không phải chứ >.<, ngại quá...
©2020 Kites.vn | All rights reserved" `" F/ J7 ~! k, D$ ~
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 H9 l  u: L; H: `" I( |. i0 ]1 e" L
Hồng Phi lại sợ lúc lập lại lúc không người ta sẽ nghi ngờ nên cô lại lập lại câu kia mấy lần.
©2020 Kites.vn | : G4 V0 _0 `" o7 f7 H2 R- n- kAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* p1 h7 u" \/ m# `# T
[Công Hội] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Không phải chứ >.<, ngại quá...
©2020 Kites.vn | All rights reserved% K" x$ d* H3 j9 m
+ ]/ P9 T3 \- ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Không phải chứ >.<, ngại quá...
' ~9 l1 D5 E$ l& k8 D! x$ H©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn |   b" `/ X) J( {; u, X( NAll rights reserved
[Công Hội] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Không phải chứ >.<, ngại quá...
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 a# j  {" O0 X+ |1 X
©2020 Kites.vn | ) U/ q  \( p4 X- YAll rights reserved
[Công Hội] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Không phải chứ >.<, ngại quá...
: r5 s) i1 }: a5 o©2020 Kites.vn | All rights reserved
# O+ g+ Z$ n/ J. E, f©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Không phải chứ >.<, ngại quá...
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 s) q, Q! C5 y3 N+ \
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 K8 e, g: A5 [0 ~6 J3 _1 k
Lúc này cô mới im lặng không nói gì nữa.
©2020 Kites.vn | + Y0 t9 t8 u( h5 H! c/ d0 n' eAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. G. m8 V- b; W2 u, q4 s% U
Hồng Phi xoa xoa bàn tay lầm bầm lào bào vài câu.
8 [1 x9 C4 J! f( Y; }©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 l$ Y* ]4 i! E  |2 {8 g
Hèn chi người ta hay nói giả ngu không khó, cái khó là cả đời đều phải giả ngu.
: d' {9 N# i  H$ d©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | # z3 Z1 l! B4 a0 H" l; xAll rights reserved
Lập lại một câu không khó, khó là câu nào cũng phải lập lại.
©2020 Kites.vn | , A4 C2 I8 O8 I8 b" y# jAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: ]2 z4 e- V) ]5 G" K
[Công Hội] [Thần Phong Nhất Thụ]: Tiểu Ưu Thương Nhi, sao sáng sớm đã tập đánh chữ rồi? Ây da, ca ca biết rồi, có phải cô đơn quá không? Hôm nay Tuyết ca ca đi vắng rồi nhưng vẫn còn có anh mà?
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 m3 R6 C/ r! y  f( N  w' P
©2020 Kites.vn |   x3 y2 I% ]7 X0 AAll rights reserved
Đối với anh chàng da mặt siêu dày lại còn biến thái nữa thì cách đối phó đơn giản nhất chính là làm lơ.
©2020 Kites.vn | 8 \7 \8 v% P- c" [( B0 S4 DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 _/ b2 d/ k6 ~  G
Vì thế Hồng Phi chẳng thèm để ý đến Thần Phong Nhất Thụ mà nói chuyện với Hoa Tuyết Lưu Ly.
6 c7 e5 @  R1 F" Z% p: Z) P©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- Z5 U. H$ O  u% V3 [
[Công Hội] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Lưu Ly đang ở đâu thế?
" y* ~7 T* z1 T9 e©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 O9 Y9 t# D# ~& |6 |$ v: t) PAll rights reserved
[Công Hội] [Hoa Tuyết Lưu Ly]: Tỷ tỷ, muội đang đánh quái, ở đây có nhiều Boss cấp 30, dễ giết mà kinh nghiệm còn nhiều nữa.
©2020 Kites.vn | 5 E; R; H, D8 o8 W) i3 AAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 ~" L# r+ K! p2 k# a0 ~
[Công Hội] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Thật không? Đọc tọa độ xem, tỷ đến ngay.
©2020 Kites.vn | 9 w+ i+ _# y$ wAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 |, K- y( g! y9 ~* Y
[Công Hội] [Hoa Tuyết Lưu Ly]: 100,100
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 \5 E0 P+ N& }/ Z8 H: I
4 q6 D0 y, z1 V$ n9 k: h" E. ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tọa độ quen thế... Hồng Phi ngẫm nghĩ một chút rồi sững sờ.
©2020 Kites.vn | ! q( V3 c, u' k& F: N+ s) FAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, d6 g1 W7 f# g, J
[Công Hội] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Đừng giết nữa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 Z' ~! t$ f& Q# l* {2 {& h% g5 r
) S; s8 U8 S/ B4 i& Z; E6 M+ j$ l©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Hoa Tuyết Lưu Ly]: Muội mới vừa giết hết, tỷ đến đi. Lát nó lại hiện ra mà.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# ?- \: U! B, j0 O
, e2 \8 N' Q8 R# Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Xong rồi, xong rồi, lần này phiền phức rồi.
©2020 Kites.vn | & G, H8 l" q# u4 G0 m  z( o2 RAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. m+ C: I1 F3 U2 O9 [& A* b- [
Hồng Phi tuyệt đối tin tưởng vào trí nhớ của mình, kinh nghiệm cao, dễ giết, nhất định là khu vực Tinh Thú Thủ Hộ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 @- A# A' T) i7 R8 S) G3 H0 ^8 F
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 R4 D: m5 Z+ f5 E' V9 E/ q% p9 g
Tinh Thú Thủ Hộ không khó giết, thật ra giết nó còn đơn giản hơn giết Boss đồng cấp nữa, nhưng nguy hiểm ở chỗ miễn quái ở đó chết đi sẽ lập tức có thông báo đến chủ nhân của nó.
. `( r& t/ y+ g  H% a©2020 Kites.vn | All rights reserved
: `" W8 {& M8 y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chủ nhân của nó không phải là quái vật mạnh hơn, mà chính là người chơi đã từng thắng nó.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 X% E8 g, C0 A  ~& a* ^+ L
. t. f$ I) W: `# D# q( l©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đương nhiên ở trong trò chơi, những thứ tốt luôn có người tranh giành cướp đoạt, và đa số những cao thủ có thứ hạng cao trên BXH hoặc các trưởng lão của Công Hội lớn mới may mắn có được một con, còn những người chơi khác cho dù thắng được nó cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thèm chảy dãi ( mà một người chơi chỉ có thể có một Tinh Thú Thủ Hộ).
, w! I0 K! z' e) f1 b; b' @) C) G©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 n4 B" {; V+ a9 g2 A* |) r
Hoa Tuyết Lưu Ly, một tay mơ cấp bậc thấp lại chấp nhận dẫn theo Hồng Phi cấp bậc còn thấp hơn cô đi luyện cấp, đây là một người cực kỳ ngốc nghếch mà lần đầu tiên Hồng Phi được gặp trong mấy năm cô chơi game online, cho nên cô không thể không mềm lòng trước đứa bé ngốc nghếch ấy.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 D3 k* J# k$ ^0 D) H, n
©2020 Kites.vn | 9 H1 J. P: _: k! e/ YAll rights reserved
Vì thế, trong trò chơi số người tốt rất ít nên tốt nhất đừng để nó bị tuyệt chủng.
©2020 Kites.vn | $ F! |, X$ J5 m9 x# f2 W- X$ K8 YAll rights reserved
# D5 c9 W& S; L5 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi không tiết kiệm tiền vàng nữa mà lập tức đi mua Hảo Hữu Truyền Tống Quyển Trục bay thẳng đến bên cạnh Hoa Tuyết Lưu Ly.
; x# t( \+ F7 {* e9 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: {* S5 e8 H% O6 u/ J
Cô vừa đến nơi đã thấy bốn chữ Hoa Tuyết Lưu Ly rực rỡ chói lọi, bốn chữ này không còn đại diện cho vinh quang nữa mà chính là chết chóc.
; p/ q0 F; f+ c0 z  ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 `( m9 S& i6 V. s; r% A/ r/ K' R- a/ P
Thế giới trò chơi là một điển hình của xã hội cá lớn nuốt cá bé.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 r2 W' ?6 {: G# T
: D' D4 X3 k3 G$ `$ X5 T©2020 Kites.vn | All rights reserved
Có lẽ bất cứ người chơi mới nào cũng phải cần học bài học ấy.
' x6 Y7 U" y1 a) s©2020 Kites.vn | All rights reserved
/ ?2 X' N& [1 R3 Y; E( N8 ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
Sau đó, có người tức giận mà bỏ đi, cũng có người ở lại nuôi chí báo thù. Vì thế trò chơi từ từ không còn đơn giản là thăng cấp nữa, mà đã trở thành một nơi đầy mùi chém giết.
  ?+ b" E' {; p6 Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 k; F0 ^4 s- l8 A* r: _$ y: d
Thiên Thượng Hồng Phi cũng bước ra từ con đường đó.
©2020 Kites.vn | + B0 D/ u, u, C$ ~* T  TAll rights reserved
©2020 Kites.vn | & V- \3 R% J1 Y, F4 G4 a8 GAll rights reserved
Tuy nhiên, cô không muốn Hoa Tuyết Lưu Ly dẫm lên vết xe đổ của mình.
2 m2 R$ k* F. {©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; j7 P5 W& P7 W. j$ V
Khi Hồng Phi đến nơi, Hoa Tuyết Lưu Ly đã bị một đám người vây quanh.
©2020 Kites.vn | 9 {/ B, ^& D4 c8 L9 YAll rights reserved
8 _1 ^( D- [  g3 J/ M) v©2020 Kites.vn | All rights reserved
Những người đó đều mang trang bị sáng loáng, vũ khí gắn đầy Hoàng Ngân, dáng vẻ vô cùng hung dữ, vì bọn họ phát hiện người vừa cướp đoạt Thủ Hộ Tinh chỉ mới đạt cấp 40.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ z9 H8 |# F2 ?% Q' m, J& y
1 Y: S' S- S0 Q$ Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi lướt nhìn người dẫn đầu đoàn người kia rồi im lặng.
$ J& M, E+ w; t1 \) [6 p) K' G©2020 Kites.vn | All rights reserved
: q# G, B0 M) c. x5 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
Là Thiên Hạ Huyền Ca và Quả Táo Hera.
" Q4 }" k! G# z7 }# O! \6 Q# n©2020 Kites.vn | All rights reserved
. Y$ \( D7 W5 g" e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nếu mỗi mình Ưu Thương Tiểu Điểu đụng phải hai người kia, cô tuyệt đối sẽ không yếu thế, nhưng cô còn phải bảo vệ Hoa Tuyết Lưu Ly ở bên cạnh nữa, cho nên, Hồng Phi đành phải nuốt giận mà nhẹ nhàng lên tiếng hòa giải.
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 T1 Z; a) b6 e1 e
5 g  h" T) N, e& [0 T9 m  o4 b+ J©2020 Kites.vn | All rights reserved
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Các vị ca ca tỷ tỷ, đại thần, nữ thần, đây là muội muội của mình, cô bé lần đầu thử chơi game online nên không biết Thủ Hộ Tinh Thú là gì, mọi người có thể bỏ qua cho cô bé không? Cô bé thật sự không phải có ý tuyên chiến với mọi người đâu.
©2020 Kites.vn | # b/ F; N# K( C! K5 ~& NAll rights reserved
©2020 Kites.vn | - Y# Z2 V4 j8 d0 o7 x3 h6 tAll rights reserved
Hồng Phi dừng một chút lại nói tiếp.
) C5 D1 S( Z; q# a©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | * l- L, N9 ^8 |( u1 w- ?All rights reserved
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Dù sao các vị đại thần nữ thần đều đã đến đây rồi, các vị giết lại Thủ Hộ Tinh Thú đi là có thể lấy lại Thủ Hộ Tinh.
5 `; F, W) t3 W% [! z1 k( K9 Y9 V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 g' m; H3 n2 P+ X) m3 ~All rights reserved
Trong nhóm người hùng hùng hổ hổ kia, người đầu tiên lên tiếng là Quả Táo Hera.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. a% m8 N3 f( q: P6 Y0 ^* x! K
% N* |9 n/ |6 F©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Quả Táo Hera]: Ha ha, nực cười. Nếu những người giết Thủ Hộ Tinh Thú của chúng ta đều nói như thế thì chúng ta đều phải bỏ qua hết sao? Người mới thì thế nào, không biết đi làm nhiệm vụ còn bày trò ra vẻ, giết Boss à? Có chết cũng chỉ tự trách bản thân mình thôi, nếu không phục thì đi luyện cấp rồi đến tìm chúng ta báo thù.
# W/ C2 e7 U$ K0 V0 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 I8 @5 a2 |; r6 Z3 rAll rights reserved
Hồng Phi mỉm cười lạnh lùng, Quả Táo Hera, ngày xưa cô chẳng phải cũng thế hay sao? Lúc trước là ai năn nỉ ta dẫn theo luyện cấp? Bây giờ cùng lắm chỉ là một Dị Sĩ cấp 60, hơn nữa nhân vật cơ bản là đồ bỏ, vậy mà dám ở đây lớn tiếng khinh người? Chẳng phải cô cũng ỷ vào Thiên Hạ Huyền Ca giỏi PK hay sao?
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 h4 ^& s( z/ g$ T* n  L6 v
©2020 Kites.vn | 1 w/ F$ T( A$ s; GAll rights reserved
Hồng Phi càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình ngu ngốc, tại sao ngày xưa lại giúp một kẻ thế này luyện cấp???
$ S: h' H  U# D4 H/ R# x3 B) h1 {, r©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 }& }- ?1 j5 ~+ V5 y  vAll rights reserved
Cơn giận bùng lên làm Hồng Phi không giữ được bình tĩnh nữa, cô quyết định không tiếp tục ra vẻ yếu đuối mà nói thẳng vào mặt bọn họ.
©2020 Kites.vn | 4 Z9 m- s/ a3 y0 ?All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 A) p" v+ B' h# [( J% [7 b3 m* k
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Chẳng lẽ nhiều người cấp cao như thế lại bắt nạt hai nhân vật nhỏ bé như chúng tôi sao? Các người làm thế không thấy xấu hổ à?
! D- Q9 T( w% V7 K0 l©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | " t8 R# ]% T' X+ MAll rights reserved
[Thiên Hạ Huyền Ca]: Tôi không nghĩ người chơi mới thì không biết Tinh Thú Thủ Hộ có ý nghĩa gì. Chẳng phải trên diễn đàn và kênh Thế Giới đã nhắc đến rất nhiều lần rồi sao? Bây giờ căn bản không còn chuyện người chơi mới đến giết Tinh Thú Thủ Hộ nữa, trừ khi, ha ha, trừ khi là người chơi có cấp độ cao dùng ID phụ đến quấy rối chúng tôi mà thôi, như thế thì không phải là ỷ mạnh hiếp yếu nữa rồi nhé.
( E$ q. N* m6 d" q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ j# r% v1 Z) r6 G6 u) j+ C
Hồng Phi không ngờ tên này không biết xấu hổ mà có thể nói ra những lời này, đúng là cô phải vô tay tán thưởng trình độ mặt dày của hắn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 _! l% g4 n, o0 N  D8 v* b. A
©2020 Kites.vn | # Y$ p0 G4 T$ `. w! z, ]9 g4 A1 R+ zAll rights reserved
Thiên Hạ Huyền Ca, ha ha, đây là Thiên Hạ Huyền Ca từng là chồng của cô sao???
©2020 Kites.vn | ; l1 s+ q* }; R5 K1 zAll rights reserved
) O6 R0 {  i0 `( ]' j/ w©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Ưu Thương Tiểu Điểu]: Ừ, xem như tôi là ID phụ đi, chuyện này là tôi làm, là tôi cảm thấy đánh con Boss kia sẽ rơi ra đồ tốt nên mới bảo muội muội đến giết, các người muốn trả thù thì cứ tìm tôi.
©2020 Kites.vn | 5 R$ X; d3 t# ?) b, l- |2 Y- IAll rights reserved
, D; N0 {6 j2 i" N( L8 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi vừa nói xong, Hoa Tuyết Lưu Ly liền nhảy vào.
©2020 Kites.vn | 5 V4 c" n- r# n: d( s  m9 p+ R, UAll rights reserved
©2020 Kites.vn | - ]; ]# r" j$ `; O) BAll rights reserved
[Hoa Tuyết Lưu Ly]: Đừng giết tỷ tỷ, là tôi giết Boss, có giỏi thì các người giết tôi đi này.
- C3 I8 r; k  X2 C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 C# N3 B+ q4 @' \2 S
Sau đó cô nàng gửi một tin nhắn cho Hồng Phi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 b5 q0 x4 O1 \3 n! m! i; `2 M2 y
$ E7 H7 I# ]1 X6 U2 b, c! q8 ]* s, l©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Hoa Tuyết Lưu Ly]: Tỷ tỷ, không phải chỉ bị giết thôi sao? Ca ca muội đã nói, chơi game mà không bị giết thì không phải là game thật sự.
; A* R3 |- Q/ z+ _& Z; i$ r©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' C& e  G2 Z8 _6 Q! l6 Q# r% mAll rights reserved
Chơi game mà không bị giết thì không phải là game?
©2020 Kites.vn | All rights reserved! q/ G- @+ N# k
©2020 Kites.vn | 5 z/ |4 {: R* TAll rights reserved
Hồng Phi mỉm cười, nếu người nói câu này cũng có chơi trò này thì cô thật sự rất muốn làm quen.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ D/ a. g9 X' c; q* V
# g. F  v) d( b6 {©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Quả Táo Hera]: Hai ngươi đều là người nghĩa khí thì tốt thôi, ta sẽ cho các ngươi được như ý.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 g4 [1 ^! i$ c" {
" M- H! [) S/ N©2020 Kites.vn | All rights reserved
Quả Táo Hera vừa nói xong câu đấy liền ra chiêu Bạo Phong Tuyết Vũ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% P0 ^+ G4 c* t5 P9 S1 c
7 r4 K$ w" z) @; V: x; ~% c9 g: O! B, m©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ưu Thương Tiểu Điểu và Hoa Tuyết Lưu Ly cùng lúc ngã xuống.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 ^4 q. O& i- y, L$ @
©2020 Kites.vn | - M$ |* I7 K' d) N$ q5 HAll rights reserved
[Thế Giới] [ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Quả Táo Hera, một chiêu Bạo Phong Tuyết được 2000 máu, ha ha ha ha
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 ~/ c, ?- c8 g# ?3 i
$ S5 C0 W, ~3 i/ o& X& q7 z/ I, r©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hồng Phi không nói rõ ràng nhưng bất cứ người nào đã chơi trò này đều biết, một Dị Sĩ bình thường cho dù học trộm kỹ năng Pháp Sư cũng ít nhất một chiêu công kích được 3000 máu. Vậy mà chỉ số thương tổn của Quả Táo Hera lại thấp như vậy còn không phải là một ID bỏ đi sao.
©2020 Kites.vn | All rights reserved; ~4 o4 j* P! o# n4 w
  w: G4 P$ T1 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vì thế, kênh [Thế Giới] lại bắt đầu ồn ào.
6 w; c% Y3 X* J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 i; g# F3 ]1 r6 {All rights reserved
[Thế Giới] [Âm Thiên Tiểu Trư ]: cấp 60, Bạo Phong Tuyết được 2000 máu, ha ha ha. Mọi người cẩn thận đừng ngất xỉu.
©2020 Kites.vn | ! r' o$ f' S$ d* `All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, \$ q) y- z$ y
[Thế Giới] [Tình Thiên Tiểu Trư ]: cấp 60, Bạo Phong Tuyết được 2000 máu, ha ha ha. Mọi người cẩn thận đừng ngất xỉu.
3 ]+ l0 p4 k* m©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 S0 m' ]8 r$ k7 K©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Thế Giới] [Người qua đường A ]: cấp 60, Bạo Phong Tuyết được 2000 máu, ha ha ha. Mọi người cẩn thận đừng ngất xỉu.
©2020 Kites.vn | ) V8 c$ c2 i. ~5 L  w' s0 v7 ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 B* r1 T2 ]: E. t. ]1 T; TAll rights reserved
[Thế Giới] [Heo Châu Phi]: cấp 60, Bạo Phong Tuyết được 2000 máu, ha ha ha. Mọi người cẩn thận đừng ngất xỉu.
©2020 Kites.vn | 0 h: q" E5 D4 s% h1 x  wAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 _" c0 |; X+ H- ~- I# G) RAll rights reserved
...
©2020 Kites.vn | . f% T1 Y+ _. U# F0 n! X7 ?All rights reserved
©2020 Kites.vn |   ?* d( J: d) y) ~0 _$ gAll rights reserved
Bình thường Quả Táo Hera vô cùng hóng hách không xem ai ra gì nên rất nhiều người không thích cô nàng, vừa hay có người khơi mào lập tức có một loạt người hưởng ứng, Kênh Thế Giới đầy lời dè biểu chê cười.
©2020 Kites.vn | % q) I$ k* k% Y) E: B6 `0 UAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 E. `. c/ v3 \/ g" F' bAll rights reserved
Quả Táo Hera thấy mọi người chế nhạo mình, đùng đùng nổi giận mắng chửi.
0 o# d8 D, {, O% o  ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ l3 K  `" y8 U; S- H3 o. s7 [/ p
[Thế Giới] [Quả Táo Hera]: Sao? Không phục à? Không phục thì đến đảo Crete tìm chồng ta mà PK.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 c, h0 i5 k5 x& M5 S% @5 {3 V% G( h* @
* g* ]+ j# z8 M5 K©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Quả Táo Hera]: Ưu Thương Tiểu Điểu, Hoa Tuyết Lưu Ly, lần sau đừng để tao gặp lại bọn mày, không thì gặp một lần giết một lần, có điều e là sẽ không chết đơn giản như thế này đâu.
: n# P' G% z4 E, Z* W) w- S©2020 Kites.vn | All rights reserved
' ?! K1 E. o4 a6 e$ J3 r©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bản thân mình không có thực lực lại còn dám lớn lối như thế, Hồng Phi thật sự có thể tưởng tượng được tương lai cô nàng này sẽ thê thảm đến mức nào, dĩ nhiên nếu có cơ hội cô cũng sẽ hết sức giúp đỡ... ha ha.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 z! w6 U0 A( q- R* \/ r1 b
©2020 Kites.vn | 3 n' Q6 c( }: c; {2 X: }All rights reserved
[Hoa Tuyết Lưu Ly]: Tỷ tỷ, tạm biệt, hi vọng lần sau gặp lại tỷ không còn kiêu ngạo như vậy nữa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 y3 b; }+ J3 y$ w
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 ~- S' a. z/ R
[ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Lưu Ly, chúng ta về thành thôi.
©2020 Kites.vn | / g8 _0 N% z) v' m$ w  G+ qAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 @& M6 ]9 s% R$ L
[Hoa Tuyết Lưu Ly]: Dạ.
©2020 Kites.vn | * {0 u, y2 ]  S4 U/ JAll rights reserved
1 }* S* r$ ^- j0 P©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [ Vô Thanh Vô Tức]: Tiểu Ưu, anh vừa online đã thấy em nói gì Quả Táo Hera thế, có chuyện gì sao? Cô nàng ấy nổi tiếng xấu xa, đừng để bị bắt nạt.
©2020 Kites.vn | 6 a: g3 d$ Z5 ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | & b7 i' X: z/ x  w3 \+ ?1 A" cAll rights reserved
Hồng Phi vừa định lên tiếng thì Hoa Tuyết Lưu Ly đã cướp lời.
©2020 Kites.vn | / c5 |, s+ n- |2 C4 R* U, H) wAll rights reserved
$ Z$ z: `% z0 d9 }% B3 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Hoa Tuyết Lưu Ly]: Không có gì, ban nãy bị cô ấy giết một lần thôi, một chiêu được có 2000 máu, 2000 máu không nhiều nhưng tiếc là máu của em chỉ đến 1800. Cũng chẳng sao, em chỉ mới cấp 40.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* j$ E$ ~8 C& K  g
©2020 Kites.vn | All rights reserved, k* Y. v" w2 C( s" a2 r/ A
[Công Hội] [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Quả Táo Hera không phải là kẻ thù của Thiên Thượng Hồng Phi sao? Anh ghét Hồng Phi đến thế mà cũng không thích cả Quả Táo Hera à?
©2020 Kites.vn | All rights reserved& @) R; P* B; G$ T  e2 M- M
8 m( R0 U# b: N0 h% W# a0 s©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: Dừng dừng, ghét thì ghét nhưng vấn đề nhân phẩm lại là chuyện khác. Dù sao anh không thể thích nổi tính tình của Quả Táo Hera, nếu bảo anh hợp tác với cô nàng để đối phó Thiên Thượng Hồng Phi thì thà anh chết quách cho rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: R0 g5 O- k6 V. ]  s# B
©2020 Kites.vn | All rights reserved  r- d2 o& u% z: P, {. B* E% l
Hồng Phi cực kỳ hài lòng với câu trả lời của Vô Thanh Vô Tức. Lẽ ra sau ba ngày cô có thể rời khỏi Công Hội này nhưng cô quyết định không đi nữa.
©2020 Kites.vn | 1 e' _/ j. }/ S* }2 DAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 V" G5 g3 X8 _
Thứ nhất, Ly Thương Chi Tuyết cũng thuộc Công Hội này.
1 e2 \+ T- W/ e: a8 A0 t% {8 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 ?# r9 b* ~: x3 k
Thứ hai, có lẽ đúng như lời Vô Thanh Vô Tức đã nói lúc đầu, Công Hội này rất được.
©2020 Kites.vn | 4 u$ _8 J5 q5 e! ~7 Y7 mAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, V0 E3 `9 H0 L) Y5 \) M
[Công Hội] [ Thần Phong Nhất Thụ]: Phải không đó? Thế sao lúc trước mình với A Ly bảo giúp cậu đối phó Thiên Thượng Hồng Phi cậu cũng không chịu? Chẳng lẽ cậu cũng xem mình và A Ly giống Quả Táo Hera sao?
©2020 Kites.vn | All rights reserved) M5 M1 A& ?* n5 r: c
©2020 Kites.vn | 9 J: `0 s1 n& r5 E# t: hAll rights reserved
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]:... Đạch! Mình không cần tên Thần Phong chết tiệt như cậu.
: n! [3 j. ], c0 a2 }5 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# W' s8 h: L4 m9 e: c
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: Mình là đàn ông, đàn ông tìm con gái báo thù mà còn phải nhờ người khác giúp đỡ ư, thế thì xấu hổ chết mất.
©2020 Kites.vn | 1 `4 p% v% p/ D4 z; O/ N( UAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 P, ~, }2 C" K/ ~$ L( V! P$ Q0 dAll rights reserved
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: Ừ, đúng thế đấy, xấu hổ chết đấy, cho nên mới không cần các ngươi giúp đỡ, nghe thấy chưa?
1 z# X* G4 T* k$ K! J, L©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; z+ {5 w4 j) `/ s
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: Mình đã thề, mình sẽ một mình quyết đấu với Thiên Thượng Hồng Phi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 m# f/ g4 n3 T* Y; ~; I9 Y" ]
©2020 Kites.vn |   C2 v  l6 d3 x  g8 `All rights reserved
[Công Hội] [Thần Phong Nhất Thụ]: Có sao?
  q  S3 p$ k( Y- V0 s; s©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 q2 D8 C  O; F/ ~
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: Có
©2020 Kites.vn | All rights reserved& L; G' E( E; R; Y+ s; ]; h7 M
- E3 G! A% G# q, d- e$ T©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: Mình có.
/ l/ x( w+ a( `/ ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
6 }9 Q1 j1 L/ N0 v% l! z1 z©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Công Hội] [Vô Thanh Vô Tức]: Mình có mà ~~~~~
©2020 Kites.vn | All rights reserved' H" M9 u9 \5 l% m" t# h8 ^
©2020 Kites.vn | ! z  B' X  W1 b% y: ]/ ZAll rights reserved
Sau đó, Vô Thanh Vô Tức nói một loạt câu Mình có mà trên kênh Công Hội.
( _! u7 y1 \" w! n$ _* M- G' i& |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! B  _' J" `$ I/ i5 R" v% RAll rights reserved
Hồng Phi thấy thế chỉ còn biết lắc đầu, tên ngu ngốc này lại đến giờ rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 P/ U/ ?, _- g" ^; f& B. W' R$ q# @
©2020 Kites.vn | * |6 D) ~, W9 ]. v4 I5 jAll rights reserved
Cô đưa tay xoa xoa cái lưng đau nhức rồi mát xa đôi mắt đã cay cay, sau đó bắt đầu hành động.
  L: W# D( O) H8 w8 ?6 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
  v5 I6 v8 T8 t©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đầu tiên cô đi lấy tiền đã gửi trong ngân hàng game, hiện giờ cô có 600 vạn tiền vàng (trong đó 500 vạn là tiền thuê lần trước cô đã dẫn đường cho Vô Thanh Vô Tức), tiếp đó cô đi mua ba cái Kèn dành cho kênh [Thế Giới]. Dĩ nhiên, cô mua 3 cái cũng chỉ vì với ngần ấy tiền cũng chỉ mua được thế mà thôi, oa oa...
$ v) J/ o0 }) f©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ _% a: i! \# \% R
Mặc dù nói chuyện trên kênh [Thế Giới], tất cả người chơi đều sẽ thấy nhưng bình thường lúc nào ở đấy cũng ồn ào nhộn nhịp nên rất khó gây được sự chú ý. Cho nên mới xuất hiện vật phẩm Kèn dành cho kênh [Thế Giới]. Nếu sử dụng nó chắc chắn sẽ gây được sự chú ý, vì nó chẳng những được hiện ở vị trí trên cùng của màn hình mà còn được chọn màu, và còn đổi màu 5-6 lần mới biến mất. Vì thế nếu có tiền mua Kèn dành cho kênh [Thế Giới] thì chắc chắn ai đang online đều sẽ thấy hết.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* l) j2 ?0 U' |2 i
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 S6 r* k5 g) a4 v# L+ m0 |2 Q
Hồng Phi suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu gõ chữ.
©2020 Kites.vn | ( B9 q9 j0 s$ G# j  i9 xAll rights reserved
* L* e* L2 [/ r7 Z$ B6 c, a6 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Kèn lệnh Thế Giới] [ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Quả Táo Hera, cô đừng ỷ có chồng giỏi PK thì bắt nạt người mới chúng tôi, trò chơi không phải là của riêng cô, mà là của tất cả chúng ta. Ngày xưa không phải cô cũng nhờ Thiên Thượng Hồng Phi dẫn đi luyện cấp sao? Tất cả mọi người đều bắt đầu từ người mới, làm gì phải đuổi tận giết tuyệt như thế?
©2020 Kites.vn | 4 n1 T1 a, L! z  Y! m1 }All rights reserved
©2020 Kites.vn | 5 F4 e0 v* h1 p% RAll rights reserved
Câu thứ nhất: Đầu tiên cô nói tên Thiên Thượng Hồng Phi vì Hồng Phi có sức ảnh hưởng lớn trong trò chơi này, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của hội Fans Hồng Phi, thù hận lại càng tăng thêm. Hơn nữa cô còn đem thân phận người mới của mình ra để được mọi người, nhất là những người chơi mới đồng tình.
4 f/ ^' l* I2 i* \©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, u7 h# T% Y% W; Z  Y+ ?
[Kèn lệnh Thế Giới] [ Ưu Thương Tiểu Điểu]: Chúng tôi đánh không thắng cô, chúng tôi có thể bị cô giết nhưng đừng quên, cô giết chúng tôi cô sẽ thành hồng danh.
  X) Y: o; l1 [$ v6 A; m©2020 Kites.vn | All rights reserved
' x& z: K- z; W, {/ z6 k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Câu thứ hai: Hồng Phi ám chỉ rằng người mới không đánh thắng được thì không có người khác đến giết sao? Cô giết bọn tôi cùng lắm chúng tôi chỉ bị giảm 1% kinh nghiệm nhưng cô phải trở thành hồng danh.
©2020 Kites.vn | 0 e2 U2 @9 [+ t) TAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 |  ~8 F3 n! N7 F- Y
[Kèn lệnh Thế Giới]: [Ưu Thương Tiểu Điểu]: Cô dựa vào Thiên Hạ Huyền Ca nên mới kiêu ngạo như vậy, nhưng anh ta có thể ở cạnh bảo vệ cô suốt 24 giờ sao? Trang bị của cô tốt nhưng đừng quên, hồng danh bị giết thì trang bị cũng mất luôn.
' U9 C1 z, @4 i8 P3 l. d©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 l/ r- r' V6 i# b
Câu thứ ba: Bất kể người cũ người mới đều có thể dùng ID cấp độ thấp đến hại Quả Táo Hera trở thành hồng danh, mà đã là hồng danh thì chỉ cần nhân cơ hội Thiên Hạ Huyền Ca không có online đến giết cô nàng thì trang bị của ả sẽ mất hết.
©2020 Kites.vn | All rights reserved# _. N- y/ N5 f( J3 L: b/ G, v% g2 {$ z
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 ~/ W: S$ K8 y
Bỉ ổi sao? Bỉ ổi à?
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 W  x* f) j% i
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 G* ^7 ?* N9 S* l+ j
Thích thì nhích.
0 r+ J. r+ S8 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" H$ E0 X( I& q% u
Hồng Phi nói xong tâm trạng của cô cũng trở nên vô cùng sảng khoải. Nếu cô không dự đoán sai thì ngày mai nhất định có kịch vui để xem.
©2020 Kites.vn | , d5 E* T/ L% _! m1 UAll rights reserved
! N  K5 }2 i2 Y- ?$ \! J; X9 k- W6 s©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bước đầu tiên của việc báo thù, làm kẻ thù trở nên suy yếu bằng cách tước bỏ trang bị.
©2020 Kites.vn | : \. s1 _* c# M# tAll rights reserved
+ H5 R, }! ]! }9 ?  M1 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ừm, cơ bản đã ổn rồi.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 u* @9 V2 d3 f. Z- |
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 e" D6 P2 y$ i5 t) F5 S" n- s
Cô có thể vui vẻ logout.
, w# @$ y1 n* p( T& p$ v©2020 Kites.vn | All rights reserved
1 a9 K6 R& Z8 d$ ?0 P©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đúng lúc này, Hoa Tuyết Lưu Ly gửi một tin nhắn đến cho cô.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 E" o, Z, j- X4 {, w1 L! i9 O
©2020 Kites.vn | 2 V; S3 c0 `7 k( r/ n! V# J1 i7 o, }All rights reserved
[Mật Ngữ] [Hoa Tuyết Lưu Ly]: Tỷ tỷ, tỷ không cần vì em mà chọc phá cô nàng điên khùng kia. Mối thù bọn họ giết em, em sẽ tự mình trả. Lẽ ra mỗi ngày em chỉ có 3 giờ để chơi game, nhưng anh của em vừa cho phép em chơi thêm đến 4 giờ rưỡi. Em sẽ cố gắng luyện cấp để sau này bảo vệ tỷ.
' x+ M1 [7 x0 o% p2 g( R" D©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ) d# ?" N# P. M& L5 Y: r: d/ g; q9 jAll rights reserved
Bảo vệ cô? Cô bé Lưu Ly này đúng là đáng yêu mà.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* U- E- s. \( Q3 ]/ z; D
©2020 Kites.vn | ) g6 Y. H) Y6 |; r5 w7 N2 d; vAll rights reserved
[Mật Ngữ] [ Ưu Thương Tiểu Điểu]: (icon tươi cười): Cô bé Lưu Ly, em thật là... ha ha, đáng yêu quá, nếu tỷ là con trai, tỷ nhất định sẽ lấy em.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& c2 W) u" j8 Y
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 d1 U$ J, v' l
[Mật Ngữ] [Hoa Tuyết Lưu Ly]: Tỷ tỷ, thật ra... thật ra... phải là em cưới tỷ.
: T0 ]& V! g3 J# H/ O8 p  K1 w©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- ^% l( Q" j8 n" V4 K
[Mật Ngữ] [ Ưu Thương Tiểu Điểu]: -0- ???
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ Q! g/ q1 J2 e4 d
7 w* ^6 t9 C2 u( Y2 o. i  U©2020 Kites.vn | All rights reserved
[Mật Ngữ] [Hoa Tuyết Lưu Ly]: Em là con trai.

Bình luận

:)) nãy giờ cứ nhầm là trap =)) Game này red lâu thế nhỉ, tưởng red chỉ khoảng vài tiếng là hết  Đăng lúc 19-4-2013 01:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách