Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: windie137
Thu gọn cột thông tin

[Video Room] Tổng hợp các MV chính thức của Rainie

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-1-2012 12:25:30 | Xem tất
[ALBUM VOL 2] Meeting Love - 遇上愛 - Yu Shang Ai -
Gặp gỡ tình yêu


MV Ke Ai - Đáng yêu - 可愛
[Online] AUDIO


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-1-2012 12:27:44 | Xem tất
[ALBUM VOL 2] Meeting Love - 遇上愛 - Yu Shang Ai -
Gặp gỡ tình yêu


MV Yu Shang Ai - Gặp gỡ tình yêu - 遇上愛
[Online] AUDIO


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-1-2012 12:50:31 | Xem tất
[ALBUM VOL 2] Meeting Love - 遇上愛 - Yu Shang Ai -
Gặp gỡ tình yêu


MV Zuo Bian - Bên trái - 左邊

[Online] AUDIO


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-1-2012 12:53:56 | Xem tất
[ALBUM VOL 2] Meeting Love - 遇上愛 - Yu Shang Ai -
Gặp gỡ tình yêu


MV Qing Zhu - Kính chúc - 慶祝
[Online] AUDIO


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-1-2012 13:18:34 | Xem tất
[ALBUM VOL 2] Meeting Love - 遇上愛 - Yu Shang Ai -
Gặp gỡ tình yêu


MV Jie Mo Qiao Ke Li - Kẹo socola mù tạt - 芥末巧克力
[Online] AUDIO


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-1-2012 13:21:42 | Xem tất
[ALBUM VOL 2] Meeting Love - 遇上愛 - Yu Shang Ai -
Gặp gỡ tình yêu


MV Shi Mian De Shui Mei Ren - Người đẹp mất ngủ - 失眠的睡美人
[Online] AUDIO


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-1-2012 13:25:41 | Xem tất
[ALBUM VOL 2] Meeting Love - 遇上愛 - Yu Shang Ai -
Gặp gỡ tình yêu


MV Guo Min - Nhạy cảm - 過敏
[Online] AUDIO


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-1-2012 13:42:03 | Xem tất
[ALBUM VOL 2] Meeting Love - 遇上愛 - Yu Shang Ai -
Gặp gỡ tình yêu


MV Zhao Bu Dao - Tìm Không Thấy - 找不到
[Online] AUDIOp/s: Bổ sung thêm cái MV này :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-1-2012 19:37:15 | Xem tất
[ALBUM VOL 3] Free Gate - 任意門 - Ren Yi Men -
Cánh cửa kì diệu


MV Lang Lai Le - Sói đến rồi - 狼來了
[Online] AUDIO


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-1-2012 19:39:29 | Xem tất
[ALBUM VOL 3] Free Gate - 任意門 - Ren Yi Men -
Cánh cửa kì diệu


MV Ren Yi Men - Cánh cửa kì diệu - 任意門
[Online] AUDIO


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách