Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 35555|Trả lời: 107
Thu gọn cột thông tin

[Trùng Sinh] Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ | Tú Cẩm (Update: Chương 56 + 57)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-5-2016 19:42:36 | Xem tất |Chế độ đọc

©2019 Kites.vn | All rights reserved) \1 a* _) r% U9 ~+ x8 j# y
Tác phẩm: Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ (Hắc Hóa Hoàng Đế Bệ Hạ).
©2019 Kites.vn | All rights reserved* B* V/ f! G. o
©2019 Kites.vn | : E7 t1 {6 A  Y! D: Z  \' eAll rights reserved
Tác giả: Tú Cẩm
©2019 Kites.vn | All rights reserved. @0 M4 A1 L; B  X" v8 G( w; R. U' R
9 {7 F8 _2 |. j- {% K/ J' |0 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại: Cổ đại, nam chính sống lại.
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 I5 d3 E. l% r6 `* R8 k
; \2 h# U  F+ U7 k2 y©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tình trạng sáng tác: Hoàn.
©2019 Kites.vn | + o5 e: z8 q' ~All rights reserved
2 S; [, j8 h; M9 u- W' x; ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Độ dài: 83 chương.
# W2 y0 Z4 m; t©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 L9 E5 T+ T' }- R8 u
Covert: Gachuaonl (Tàng thư viện)
0 G' G, K8 q5 o7 s0 d©2019 Kites.vn | All rights reserved
6 m# J% G  L9 }' h+ |! N3 `6 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
Raw: Tấn Giang
©2019 Kites.vn | : ^$ _+ O; q9 gAll rights reserved
©2019 Kites.vn |   l  j' Y/ b* V3 I) U: o2 L& F" OAll rights reserved
Lịch post: 2c / 1 tuần / t5 & CN
( z  j4 B2 ~. Q9 ~©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | ! e, n) _7 q; s3 l0 WAll rights reserved
Edit: SONG TỬ.

: J$ M0 s" C/ n©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | * V+ V" }6 ^+ p8 RAll rights reserved
Truyện được đăng tại diễn đàn Kites và wordpress https://consuoinho.wordpress.com/2016/06/17/boi-den-hoang-de-be-ha-hac-hoa-hoang-de-be-ha-tu-cam/
: ?, D  w0 H9 P, E/ i* S! l  W©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | ( J8 h2 |; H) P3 S  HAll rights reserved
Nội dung sơ lược: “Nam chính trọng sinh, đời trước ngu dốt, tin người, bị cướp mất giang sơn. Tuy được Tần gia thái phó trợ giúp giành lại ngôi vua nhưng bị ám sát chết. Trọng sinh trở lại, nam chính bắt đầu ngoan ngoãn hơn, dùng đầu óc hơn, tuy nam chính không phải thông minh suất chúng, nhưng trọng dụng người tài, tin tưởng thuộc hạ, cũng biết âm mưu dương mưu hắc đối thủ.
8 G# n; m* h2 D$ x©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved' B; N; @3 j! h% L
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 h' t& p5 Z+ f! e/ Y8 @
Đặc biệt ở đây là bố mẹ nữ chính. Hai người này là xuyên từ hiện đại về. Mẹ là gì không biết (do đọc lướt), còn cha nữ chính từng ở trong quân đội, chuyên vũ khí thì phải.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ ?$ R6 n" r" ~. c$ w: d" T
' O; ~. s/ m6 W0 l1 }©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. Y; k. s, n& M2 u
Gia đình thái phó Tần gia cũng chính là gia đình nữ chính, từng bước giúp nam chính củng cố lực lượng để lên ngôi.
: }$ P1 ?, F  s©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved, k8 o& S; U% q# V, b5 C
+ M% l" p+ ]+ G9 z$ [0 G9 I0 d©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nam chính cứ tưởng nữ chính là nam, vì đời trước nữ chính và người anh sinh đôi bị giết chết trong một cuộc tập kích, lúc đó nam chính cũng chưa biết nhiều về gia đình thái phó. Sau nam chính trùng sinh, phái người giúp đỡ Tần gia, lúc này nữ chính mới thoát chết.
©2019 Kites.vn | All rights reserved) J2 U  x8 w1 P% N' t
$ ?; N  ], m8 o5 l" Q©2019 Kites.vn | All rights reserved
' j1 e$ o7 P; A/ N8 s©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nữ chính theo mẹ làm kinh tế, rất có năng khiếu kinh doanh. Nam-nữ chính hợp tác làm ăn, nam chính thấy thích nữ chính, nhưng cứ tưởng mình ...gay, nhưng cuối cùng té ra là nữ.”=> Trích coment của một bạn bên Tàng thư viện.

$ w4 c! q; c# u©2019 Kites.vn | All rights reserved
2 a6 S: F* F# B, w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Văn án

©2019 Kites.vn | & }0 a& @' s  \, S$ [' WAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 V/ O6 X* o/ N
Đời trước hoàng đế bệ hạ là một hôn quân bi thảm.
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 n1 S4 Q# f* I# }. y% k
©2019 Kites.vn | All rights reserved( c% |9 c8 u1 N% p/ ^' u
Xa trung thần, thân tiểu nhân
©2019 Kites.vn | All rights reserved  V5 |6 q6 S2 D
©2019 Kites.vn | All rights reserved; ]& o7 G7 A$ R8 I( z! o0 g
Cưới một hoàng hậu cắm sừng cho mình
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 A( T% ^! u' m" s+ @
©2019 Kites.vn | , b/ E" ~5 H6 h/ r& ?6 HAll rights reserved
Cuối cùng chết dưới đao quân phản loạn.
( j$ K) N, r) U5 N9 D©2019 Kites.vn | All rights reserved
: @+ U" B+ p, O- H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhân sinh khó có thể làm lại một lần nữa
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 m5 R  K' H# V, y% b- _$ k
©2019 Kites.vn | " x& G6 _( f4 b' ?+ ?$ Q, `" ~( y" e) XAll rights reserved
Hoàng đế bệ hạ quyết định phải làm một minh quân
©2019 Kites.vn | All rights reserved* J) }4 r  L! a3 _; ]) y
©2019 Kites.vn | - H4 x- ^. f9 D, j( r# Z  C- C) OAll rights reserved
Hắn muốn thay đổi những sai lầm trước kia
* J7 ^- d  |6 n! [& [, x3 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 J; n" h3 F3 ?) ~All rights reserved
Vì vậy, năm thái tử điện hạ mười lăm tuổi đột nhiên thay đổi trở lên chăm chỉ hiếu học
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 B, I" g( J& a/ t2 Q( {# n! Z
$ E9 S  U0 E. @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Có ân báo ân, có thù báo thù
. v3 A% L4 k) |! t4 N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 1 v# r5 O# |& Q8 mAll rights reserved
An vương mưu nghịch cực khổ mà chết
4 X4 X: v. o$ W) E©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 d: d0 _' u+ z: J" Y& j2 XAll rights reserved
Đá hoàng hậu ngoại tình đi
©2019 Kites.vn | % `& j' I" j5 w" b7 v7 qAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( b; s/ a0 r# h: C
Còn muốn báo đáp một nhà Thái Phó trung thành và tận tâm
©2019 Kites.vn | 1 u5 N4 ]$ A9 i) r  ?+ R8 wAll rights reserved
©2019 Kites.vn | , D! c8 `# x: l# k8 IAll rights reserved
Nhưng mà, đời trước chưa từng thấy con trai Tam lang của Thái Phó
©2019 Kites.vn | All rights reserved- g' g! W0 _* \- d" c+ d# L' L6 O- ]$ E
9 `! R9 W: I# l0 |) m* `- }  n3 `©2019 Kites.vn | All rights reserved
Người được gọi là anh tuấn phong lưu
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 t, o5 Z' R  _  y/ @, N
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ s* E2 G: R5 J& L. |5 S
Hoàng đế bệ hạ cảm thấy
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 B- p: z1 R# s6 b( F
& d1 A8 I9 a% W©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hình như mình muốn đồng tính...
©2019 Kites.vn | ! h$ B% H7 K4 n4 |7 x' M% kAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 @* ?2 ?5 W1 u8 K6 o+ Y3 z% i
Truyện này đại khái nói về nam chính, hoặc là nữ chính...
©2019 Kites.vn | , C4 D% z& J) |4 E' rAll rights reserved
& I+ A8 N5 O- h) q, R6 g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nội dung: Xuyên không.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 p* `% U6 \' \$ }! \7 M
0 E* t: d5 Z; p1 R" H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhân vật chính: Từ Canh, Đại Trân ┃ vai phụ: ┃ khác:

©2019 Kites.vn | ; N7 J( J* Z9 z! h- w. f8 Q. TAll rights reserved

Nằm trong bộ sư tập

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 30-5-2016 19:50:40 | Xem tất
Chương 01: THÁI TỬ
4 H. Y7 }! G( e# k( G5 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 5 k3 o% _: z. L- ?+ nAll rights reserved
EDIT: SONG TỬ
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ K7 V9 |& W* d, U/ t
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 t4 Q! x$ z  W" P4 ^, D  ]- }
Hậu điện cung Trường Tín
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ ?# U. i& m8 _6 J$ k; K
1 F  d$ d$ k! q* z) [©2019 Kites.vn | All rights reserved
Đêm đã khuya, mọi âm thanh đều yên ắng.
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 p/ b% t( A2 V: h- q7 e
©2019 Kites.vn | 5 ^  c/ i/ E6 u1 f" P& G" A, p. sAll rights reserved
Thái tử điện hạ rất thích yên tĩnh, lại không thích có người gần gũi hầu hạ, hai tiểu nội thị đành phải trải đệm nằm ra đất nghỉ ngơi ở ngoài cửa điện, còn lại đều ở sương phòng. Đang mê man ngủ, bỗng nhiên Kim Tử nghe thấy trong điện vang lên một tiếng thét kinh hãi "A - -", hắn giật mình một cái lập tức tỉnh lại, đang muốn thấp giọng hỏi thăm, lại nghe thấy trong phòng có tiếng ngã "Bịch - -".
, v" h- S& \$ n4 w/ y# d" C©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 {; `% ^6 q0 g# h& n. ~% bAll rights reserved
Kim Tử sợ tới mức trở mình nhảy người lên, bất chấp ban ngày Thái tử điện hạ đã phân phó, cắn răng mở cửa vọt vào.
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 w& }- \9 I/ Q
! ]! e7 v' i4 l/ n4 I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Một nội thị khác là Lâm Lí cũng mở mắt ra, thấy thế lập tức nóng nảy, vội vàng vươn tay ra túm lấy hắn, "Ngươi không muốn sống nữa sao!"
4 b9 s1 U& u. L; q# `7 G©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 S# X( U3 f" \2 p0 \2 q' f( I. |
Trên dưới cung Trường Tín ai cũng biết tính tình của Thái tử điện hạ, nếu ai dám quấy nhiễu lúc ngài ấy đang ngủ, ít nhất cũng sẽ bị đánh vài chục hèo, với cái thân thể nhỏ bé này của bọn họ, không phải là đưa tính mạng của mình đi Tây thiên sao.
; d. `4 b$ ]; V! ?+ v$ L# L©2019 Kites.vn | All rights reserved

©2019 Kites.vn | / d/ B1 J8 N2 o# v+ JAll rights reserved
Rốt cuộc Lâm Lí vẫn chậm nửa nhịp, tay vừa mới đụng phải cánh tay của Kim Tử, nhưng hắn ta đã vội vã chạy vào phòng.
. ]5 A5 \0 N# N0 E©2019 Kites.vn | All rights reserved
' u6 S- M) z- ]! A1 u3 A( ]4 ]©2019 Kites.vn | All rights reserved
Mấy ngày trước Kim Tử mới vừa được thăng chức đến đây, lúc trước chỉ là một thái giám thô sử trong sân, mỗi ngày chịu trách nhiệm làm việc nặng vẩy nước quét nhà, bởi vì biết chữ nên lọt vào mắt của nội thị giám Lý công công, lập tức điều hắn đến cung Trường Tín. Lúc trước Lâm Lí còn có chút kiêng kỵ, sợ bị hắn đoạt mất danh tiếng, nhưng chung đụng mấy ngày, mới phát hiện hắn là kẻ lỗ mãng, ruột để ngoài da, xử sự cũng không linh hoạt, Lâm Lí lập tức yên tâm.
3 N9 l& F5 C/ E. F©2019 Kites.vn | All rights reserved
& ?# }. R; s. E. r2 z9 w0 U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Rốt cuộc là người do Lý công công đưa tới đến, nếu hắn đã muốn chết như vậy - - Lâm Lý nhẹ nhàng thở dài, việc này không thể trách hắn ta.
©2019 Kites.vn | + Z$ ]* p( {( P5 {All rights reserved
8 T, X: p9 Q& R% \' n; }, Z) I©2019 Kites.vn | All rights reserved
Kim Tử một mạch chạy chậm vào trong điện, đã đến cửa nhưng cũng không dám vào phòng, thò đầu nhìn vào trong phòng thăm dò. Thái tử điện hạ không thích ánh sáng, ngay cả gian ngoài cũng không bao giờ thắp đèn đúng giờ, dĩ nhiên trong phòng sẽ tối đen như mực. Kim Tử bất an nuốt nước miếng một cái, đè thấp giọng, căng thẳng hỏi: "Điện hạ, điện hạ ngài không sao chứ."
©2019 Kites.vn | All rights reserved* q# r6 D0 R" {* r+ y, }' }
©2019 Kites.vn | & H; O$ \( Y* M5 w0 Z: n5 p, XAll rights reserved
"Thắp đèn." Trong phòng truyền đến giọng nói có vẻ hơi non nớt của Thái tử điện hạ Từ Canh, giọng nói kia nghe có chút vội vàng, hình như không giống ngày thường, nhưng rốt cuộc khác ở đâu, Kim Tử cũng không nói rõ được. Nói cho cùng, hắn được điều đến bên cạnh thái tử điện hạ mới có mấy ngày, đối với tính tình của vị thái tử điện hạ nổi tiếng là khó hầu hạ này cũng không hiểu mấy..
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 _6 p. t* ]8 y6 z+ F7 x* o+ O
) N3 o9 P! Q9 N0 g; j; v  v( g©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hắn vội vàng đốt đèn, bước nhanh vào nhà, thình lình nhìn thấy thái tử điện hạ ngày thường uy nghiêm như một ngọn núi cao, bây giờ đầu tóc rối tung ôm chăn mền, vẻ mặt mờ mịt ngồi dưới đất.
: ]8 i  Z) c/ N2 T/ q: H©2019 Kites.vn | All rights reserved
/ T, m. t" J: ^©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tiếng động vừa phát ra trong phòng, chẳng lẽ là do Thái tử điện hạ ngã từ giường trên xuống?
©2019 Kites.vn | All rights reserved! S6 T- P  K, l( a8 A
5 B- Q9 R% ]" _1 G* i©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Điện... Điện hạ..." Kim Tử kinh sợ, sắc mặt trắng bệch, run rẩy tiến lên hỏi: "Ngài bị ngã sao? Để nô tài kêu người đi mời thái y."
% X; {2 s" a. s( b. j- m4 |©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved) a% R3 F- R/ M
"Thái y? Không cần." Từ Canh sững sờ ngơ ngác, lắc lắc đầu quát bảo dừng lại, rồi sau đó lại nhíu mày chăm chú quan sát Kim Tử từ trên xuống dưới, vẻ mặt vô cùng cổ quái.
. _* M3 C" M2 O8 E  \©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 B5 Z/ X$ X3 i' W4 DAll rights reserved
Kim Tử bị hắn nhìn như thế trong lòng vô cùng sợ hãi, cả người không được tự nhiên, nhưng lại không dám né tránh, cúi đầu co vai đứng đó như một con chim cút.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; s- ~. B7 Z: u; _
©2019 Kites.vn |   j, i2 O+ z7 \1 `5 CAll rights reserved
"Ngươi là Kim Tử?" Cuối cùng Từ Canh cũng đã nhận ra tiểu nội thị gầy guộc trước mặt này là ai, trên mặt càng lộ ra thần sắc quái dị, kinh ngạc, hoài nghi, sợ hãi, phẫn hận... Cho đến khi ánh mắt của hắn rơi vào bóng dáng cứng cỏi, lúc này Từ Canh mới chợt mở to mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám tin lẩm bẩm nói, "Ngươi... Còn sống?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved% m7 }. I+ o# J; R0 p0 |6 L
©2019 Kites.vn | All rights reserved, N/ Q' s* U) ]8 ]1 I2 {
Hai chân Kim Tử mềm nhũn, "bịch bịch" một tiếng quỳ gối xuống đất. Quả nhiên hắn ta đã chọc giận Điện hạ, đây là muốn mạng của hắn ta sao?
©2019 Kites.vn | All rights reserved  i' e1 T; b( m8 j3 ~2 m9 d0 r
©2019 Kites.vn | & G- @! P* u4 U7 ]# l- fAll rights reserved
Từ Canh không nhìn hắn ta, ánh mắt quét một vòng xung quanh, nhận ra đây là nơi hắn đã từng sống hơn mười năm trước, trong nội tâm càng thêm khẳng định trên người mình đã xảy ra một chuyện kỳ lạ. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Trước kia khi đi lánh nạn, Tân tiên sinh nói với hắn rất nhiều những chuyện xưa ly kỳ cổ quái, nào là mượn xác hoàn hồn, nào là trùng sinh, nào là thế giới tương lai, nghe được rất nhiều, thậm chí Từ Canh đã hoài nghi có phải Tân tiên sinh cũng là một người trong số đó, nếu không, tại sao trên thế gian này lại có người tài năng xuất chúng như thế.
©2019 Kites.vn | ; p3 y9 ?' P7 I+ E9 L& iAll rights reserved
( G$ W+ |  O: G4 e& a* E* Z% ^8 w©2019 Kites.vn | All rights reserved
Như vậy, lúc này chuyện gì đang xảy ra? Hắn... Trùng sinh sao?
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ ]) b3 T& V4 T3 b  ~
©2019 Kites.vn | All rights reserved  Y- p+ _" ^# J$ G3 E( `! v+ H/ e
Liếc mắt nhìn thấy Kim Tử vẫn còn đang nơm nớp lo sợ ngã xuống đất, sắc mặt Từ Canh hơi hòa hoãn lại, nhớ lại lòng trung thành của Kim Tử trong cuộc chính biến năm đó, giọng nói của hắn bất giác ôn hòa lại, dịu dàng nói: "Ngươi ngây ngốc quỳ ở đó làm cái gì? Còn không mau đến đây hầu hạ!"
©2019 Kites.vn | ( G  r# }& N1 ?/ BAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved% z0 ~+ X. G1 [" ^
Kim Tử đần độn "A" một tiếng, vội vàng bước đến trước mặt Từ Canh, cả gan hỏi: "Điện... Điện hạ ngài có chỗ nào không thoải mái không?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 i; s6 B, y. b+ k: e
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 S. `) w. N* K; d
"Thắp đèn trong phòng lên." Từ Canh ôm chăn, tự mình trở về giường, lại thờ ơ hỏi: "Năm nay ngươi mấy tuổi rồi?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 u7 U5 @5 h8 f/ A# M( n5 q# d
4 Z( H& f' ?) \. [1 i7 i) l©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Nô tài mới vừa tròn mười lăm." Kim Tử vừa dè dặt trở lời, vừa nhanh chóng dùng bàn tay thôi kệch thắp sáng tất cả các ngọn nến trong phòng lên, gian phòng vốn tối đen nhanh chóng được thắp sáng chưng.
©2019 Kites.vn | / g% t4 z. U2 u8 v6 c8 a1 yAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 L# M& o. J7 c+ b- V6 M9 f) c% {All rights reserved
Bên ngoài Lâm Lí và vài nội thị khác phát hiện có cái gì đó không đúng, cũng lo lắng đề phòng đi vào, bị Từ Canh nhìn lướt qua, lập tức toàn thân lạnh buốt, đầu gối như nhũn ra.
©2019 Kites.vn | All rights reserved; [. u$ d) r, A5 i' d0 g
©2019 Kites.vn | All rights reserved; N; I' ?! a0 T3 Z4 x& u- [1 _- j
"Tất cả lui ra đi, để mình Kim Tử hầu hạ trong phòng là được rồi." Từ Canh thấp giọng phân phó. Giọng nói của hắn cũng không nghiêm khắc, thậm chí được khen là  bình thản - - hiểu biết, tính tình của Thái tử Điện hạ vốn không được tốt, từ khi nào lại trở nên dễ tính nói nhiều với đám nội thị như vậy, tự dưng trong lòng bọn Lâm Lí lại trở nên sợ hãi, so với khi bị Thái tử quát tháo còn khẩn trương hơn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 }& V! n9 H% e1 J/ H9 i6 \
©2019 Kites.vn | ) Y5 S# @; _7 V8 p( ^# P! t2 JAll rights reserved
Rốt cuộc là sao đây?
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 N( G& Q) u2 U
©2019 Kites.vn | All rights reserved, V8 N: t$ u- _
Vừa ra đến cửa, Lâm Lí nhịn không được nhìn Kim Tử một cái, có trời mới biết tại sao tên ngu xuẩn này lại đột nhiên lọt vào mắt Thái tử, thật sự là giận điên người.
1 i5 O  Q$ C. I; w: e: n2 j4 r©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved* A6 J  g+ d( r8 w4 d
Kim Tử cũng không thông minh, nhưng thắng ở lòng trung thành, đời trước ở bên cạnh Từ Canh hơn mười năm chưa từng được trọng dụng, cuối cùng lại vì cứu hắn mà chết. Nếu đổi lại là trước kia, có lẽ Từ Canh sẽ hoàn toàn không để hắn ta ở trong lòng, nhưng khi bị phản bội ở kiếp trước, hôm nay hắn đã sớm không còn là tên thiếu niên mười mấy tuổi quần áo lụa là u mê ngu ngốc nữa rồi, trị quốc cũng không còn bị hạn chế nữa, cũng may người hầu hạ bên cạnh cũng chính là người trung thành nhất.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 M! p# o0 J$ j, j
©2019 Kites.vn | All rights reserved) A$ k! D' e5 t& j% a$ K; U
Hắn câu được câu không nói chuyện với Kim Tử đến nửa đêm, đến hừng đông sai Kim Tử đi kiếm cái gì đó sạch sẽ để  ăn, cũng biết hôm nay là ngày mùng chín tháng chạp, sinh nhật mười lăm tuổi của hắn mới vừa trôi qua.
©2019 Kites.vn | 5 F; M9 f4 a1 d7 }1 v5 iAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved- M* n2 k+ d! I" {
Mặc dù hơn nửa đêm không ngủ, tinh thần Từ Canh lại rất sáng láng, trời còn chưa sáng đã rời khỏi giường sai Kim Tử hầu hạ, sau khi ăn sáng xong lại đến Thượng thư phòng đọc sách.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 `5 U# _! D& H- \# I
©2019 Kites.vn | 3 S! K% Q' ^% |. zAll rights reserved
Hắn tới sớm, khi vào phòng cẫn chưa thấy bóng dáng của mấy đệ đệ khác đâu, Lưu sư phó đang ngồi bên cạnh bàn chậm rãi uống trà, giương mắt lên đột nhiên nhìn thấy hắn, mắt trợn trắng, sững sờ một hồi lâu mới nhớ tới phải thỉnh an hắn, há miệng run rẩy nói: "Thái... Thái tử điện hạ hôm nay đến thật sớm."
2 l9 Z# C$ O7 F2 R/ A( z©2019 Kites.vn | All rights reserved
( D& H0 l. o+ U5 M4 z% I  {4 S" Z©2019 Kites.vn | All rights reserved
Chuyện khác thường tất có yêu quái, hôm nay Thái tử điện hạ muốn tìm ai gây phiền phức đây? Ông trời phù hộ ngàn vạn đừng nhằm về phía lão!
7 x" b3 K4 `0 I( O+ f©2019 Kites.vn | All rights reserved
% N( [! M2 Z  p6 W3 ~; ^4 H©2019 Kites.vn | All rights reserved
Từ Canh tự mình nâng ông ta đứng dậy, tự tìm chỗ ngồi xuống, vẻ mặt ôn hoà hỏi: "Hôm nay là mấy vị sư phó kia dạy học?"
©2019 Kites.vn | All rights reserved" Y) y( |. W% @
©2019 Kites.vn | + T% J; H8 O' [- vAll rights reserved
Lưu sư phó bất an cúi đầu xuống, nhỏ giọng trả lời: "Vốn giờ buổi sáng là đến phiên Tân thái phó, nhưng mà hôm nay thân thể Tân thái phó khó chịu, nên để cho hạ quan tạm thay."
! q* ~& L* E7 T6 r6 {0 V8 R©2019 Kites.vn | All rights reserved
* i0 O+ F* O4 ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
"Thân thể Tân thái phó khó chịu?" Sắc mặt Từ Canh khẽ biến, mặt lộ vẻ ân cần, nghiêng đầu hướng về phía Kim Tử hỏi: "Sao ngươi lại không nói với ta một tiếng? Thái phó đã thỉnh thái y qua xem chưa?"
©2019 Kites.vn | 7 C, x! O0 }1 a; G3 N8 IAll rights reserved
/ P5 R- N+ F  c+ R; `  m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Lưu sư phó càng lúng túng hơn, không biết nên trở lời câu hỏi của hắn như thế nào. Vì sao Tân thái phó cáo bệnh, Thái tử điện hạ sao có thể không biết, rõ ràng là người khiến Tân thái phó tức giận đến mức cáo bệnh xin nghỉ, bây giờ lại tới hỏi ông ta, chẳng lẽ là cố ý ?
©2019 Kites.vn | 7 @: w& T) r* \, E: H$ D* p) TAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; [9 T8 o  k6 n) Z( O
Đây mới là lần đầu tiên Kim Tử tới thượng thư phòng hầu hạ nên hoàn toàn không biết gì cả, nghe vậy chỉ lắc đầu, đần độn trả lời: "Nô tài không biết." Hắn suy nghĩ một chút, hiếm khi thông minh nói, "Nếu không thì, nô tài sẽ đến thái y viện hỏi một chút?"
©2019 Kites.vn | 9 I$ v6 X# C: @# jAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 z) z$ I  X' }* Q" h
"Mau đi đi." Từ Canh phất phất tay, ra lệnh cho Kim Tử đi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved. j7 ^7 r$ G7 |, n$ Q( @/ n
+ w% Q3 R2 o& n3 K©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hắn cũng không lo lắng cho thân thể của Tân thái phó, ông lão kia đã tập võ từ thuở nhỏ, cơ thể khỏe mạnh như trâu, còn rắn chắc hơn hắn, năm đó hắn lưu vong bên ngoài, Tân thái phó một đường đi theo, màn trời chiếu đất cũng không chưa bao giờ ốm đau, nay vô duyên vô cớ ... Trong đầu Từ Canh đột nhiên chợt lóe lên một ý nghĩ, gương mặt lập tức trở lên cứng đờ.
, L% n% ]; w" ^; e: \4 U©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 9 r9 C, |2 i7 @) |  FAll rights reserved
Nếu như hắn nhớ không lầm, số lần Tân thái phó cáo bệnh không nhiều lắm, hình như là vì bị hắn chọc tức!
©2019 Kites.vn | ) _( Z/ Y. R& wAll rights reserved
$ U5 Y) `% j1 A0 J6 \©2019 Kites.vn | All rights reserved
Khó trách Lưu sư phó lại có vẻ mặt muốn nói lại thôi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ N% {7 n5 w2 k8 a3 E8 l( y
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ I7 l: s' G  o% @
Từ Canh chột dạ nhấp một ngụm trà, quyết định giả vờ cái gì cũng không biết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-5-2016 14:18:41 | Xem tất
Chúc hố mới của em đắt khách nhé!!!!
©2019 Kites.vn | , X9 T! \. E, d: YAll rights reserved
Cố lên cô gái nhỏ !!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2016 21:39:39 | Xem tất
Chương 02: Võ Anh Hầu phủ.
©2019 Kites.vn | * R) {  i+ ~0 R2 k% C7 WAll rights reserved
8 u+ l$ M, y& x9 h  i4 j©2019 Kites.vn | All rights reserved
Edit: SONG TỬ
©2019 Kites.vn | 9 A$ l8 u1 v. A1 P7 k9 n3 pAll rights reserved
$ Y. Z9 h) x7 p. |©2019 Kites.vn | All rights reserved
Bởi vì trong đầu luôn nhớ tới Tân thái phó, đến buổi trưa Từ Canh có chút không yên lòng, thậm chí còn không đi tìm Nhị hoàng tử Từ Long đời trước mưu phản soán ngôi gây phiền toái, Từ Long không biết trong lòng hắn đang ẩn dấu đại chiêu gì, rất là lo sợ, cả buổi sáng không ngừng nhìn về phía Từ Canh, không cẩn thận bị Lưu sư phó nhìn thấy, đánh cho một trận, tức giận đến mặt mày xanh mét.
©2019 Kites.vn | 7 O6 [" G) M- F& w$ T' l& ]All rights reserved
- ?4 p7 U0 L. c3 M0 b; y+ \©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cứ như vậy cho tới trưa, sau khi kết thúc giờ học, Từ Canh cung kính lại khách khí cáo biệt Lưu sư phó, rồi sau đó mới chậm chạp cáo từ rời đi. Đối với những hành động đột ngột của Từ Canh, mọi người trong phòng đều giật mình, sau một hồi lâu Lưu sư phụ vẫn chưa lấy lại tinh thần, cho đến khi bóng dáng của Từ Canh càng lúc càng xa, lúc này ông ta mới mờ mịt xoa xoa gáy, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu ” Hôm nay Thái tử uống lộn thuốc?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 b! k+ `. ^- b, Q; S8 a
' L7 l; `/ }. N) u2 e( V# P3 I9 U©2019 Kites.vn | All rights reserved
Từ Canh không có tâm tình quan tâm người khác nghĩ gì, trong những năm cuối cùng của đời trước tôn sư trọng đạo đã thành thói quen của hắn, nếu như dám can đảm tỏ ra ngang tàng trước mặt Tân tiên sinh, thì cứ chờ bị đánh đi – – cây thước trong tay Tân tiên sinh cũng không phải là để chơi.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 @$ U4 z0 w8 G: }$ \
©2019 Kites.vn | 5 m1 o' J+ A: c, AAll rights reserved
Rời khỏi thượng thư phòng, Từ Canh trực tiếp đi về phía Cẩn Thân điện.
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ {: d- M9 W; \% g# J
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ A8 p& e, r# H) x9 L
Gần đây Phương Bắc đại hạn, hoàng đế cho mời mấy vị đại thần nội các đến thương nghị chính sự, không để ý đã đến buổi trưa. Nghe nội thị Lý Lộc nói thái tử cầu kiến, lúc này hoàng đế mới giật mình đã đến buổi trưa, lập tức phân phó cung nhân bày cơm, lại bảo Lý Lộc gọi Từ Canh vào.
©2019 Kites.vn | 1 x8 }8 e- e" v6 w. Z; f1 YAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved7 T$ Q3 I2 ?+ `9 Z
Chuyện Tân thái phó xin nghỉ đã sớm được báo cáo cho hoàng đế, chỉ vì hai ngày nay chính vụ bận rộn, hoàng đế mới không rảnh xử lý chuyện này, nghe thấy Từ Canh tự mình đưa tới cửa, gương mặt hoàng đế trầm xuống, chuẩn bị cho hắn biết tay. Ai ngờ Từ Canh vừa vào phòng, còn chưa nói lời nào, “Bịch bịch” một tiếng lập tức quỳ gối xuống đất, hai mắt đỏ bừng gọi “Phụ hoàng”, cơn tức của hoàng đế vèo một cái lập tức bị dập tắt.
©2019 Kites.vn | All rights reserved+ t3 P( P2 \+ D7 T1 k
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 q* i. k5 \1 j$ {- c; F
Dưới gối của Hoàng đế có sáu nam một nữ, vợ cả chỉ có một mình Từ Canh, hoàng đế coi trọng đích tử, lại là phu thê từ khi còn trẻ với hoàng hậu đã qua đời, vô cùng ân ái, dĩ nhiên cũng đặc biệt yêu thương Từ Canh hơn, trong vài vị hoàng tử, cũng chỉ có một mình Từ Canh là do ông tự mình nuôi lớn.
©2019 Kites.vn | 9 d7 h2 w) p, Y  |& v0 T) cAll rights reserved
“Con sao vậy? Khóc cái gì, lại bị Thái Phó mắng?” Hoàng đế quét mắt nhìn các vị đại thần nội các một cái, vài vị đại nhân tâm thần chấn động, tất cả đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ không nghe thấy gì.
/ H+ w* C+ Z) Y+ l7 P1 v5 Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
" N7 Y: r1 u) x& i: E% U+ M* _©2019 Kites.vn | All rights reserved
Từ Canh kinh ngạc nhìn phụ thân đã nhiều năm không gặp, trong lòng đột nhiên chua xót. Nhớ tới lời nhắc nhở trong kiếp trước của Hồng Gia Đế khi lâm chung, Từ Canh càng thêm áy náy. Ở kiếp trước trong cuộc đời buồn chán dài đằng đẵng của hắn, Hồng Gia Đế là người duy nhất không có bất kỳ yêu cầu gì, là người tốt với hắn vô điều kiện, hơn nữa còn thật lòng thật dạ không có nửa điểm giả dối. Nhưng mà, hắn lại phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng, đích thân hắn tiếp nhận vạn dặm giang sơn xã tắc của tổ tông từ trong tay phụ hoàng, nhưng không thể bảo vệ nó, lại bị lão Nhị đoạt đi một nửa giang sơn, mặc dù có Tân tiên sinh phụ tá giúp hắn từng bước từng bước đoạt lại những thứ thuộc về hắn, nhưng mà, cuối cũng vẫn thất bại trong gang tấc, “sông sâu không chết, lại chết ở vũng trâu đằm”, cuối cùng thậm chí ngay cả con nối dõi cũng không có. Nghĩ đến đây, trong lòng Từ Canh tràn đầy ảo não và đau lòng.
; |" q4 A8 t1 R: P! ?$ @  d0 K©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved# p1 _% U- O( c7 |
“Phụ hoàng…” Từ Canh cúi đầu xuống, ép nước mắt vào trong, lúc ngẩng đầu lần nữa, trên mặt đã không còn một gợn sóng, “Nhi thần thấy sắc mặt của phụ hoàng tiều tụy, trong lòng lo lắng. Xin phụ hoàng bảo trọng long thể, chú ý bồi bổ, chớ nên vì nhỏ mất lớn, khiến Hoàng tổ mẫu và nhi thần lo lắng.”
& ~" A  {. o- }5 o©2019 Kites.vn | All rights reserved
  B1 S  x! w% E: ~' c©2019 Kites.vn | All rights reserved
Từ Canh đột nhiên trở nên hiểu chuyện như vậy, hoàng đế cảm thấy vô cùng vui mừng, sắc mặt lập tức dịu đi rất nhiều. Các lão đại thần thấy thế, vội vàng cười nói: “Thái tử nhân hiếu, là phúc của vạn dân.”
©2019 Kites.vn | 7 R* Y6 z1 ?% s+ M$ Y0 sAll rights reserved
+ [5 p* b/ X9 Y% l©2019 Kites.vn | All rights reserved
Trong lòng Hoàng đế vui mừng, lại cố ý nghiêm mặt nói: “Nó rất là bướng bỉnh, cũng chỉ là hiếu thuận mà thôi. Hôm qua còn khiến Tân thái phó tức giận bỏ đi, nếu không phải hai ngày nay trẫm bận rộn, thế nào cũng phải nghiêm khắc giáo huấn nó.”
# k; L2 r! ^$ U. V©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 N& ]$ q$ p6 W; B% b  Z: l. k- n
Gương mặt Từ Canh lộ vẻ xấu hổ, “Phụ hoàng, nhi thần đã biết sai rồi. Hôm qua cả đêm ngủ không ngon giấc, muốn đi xin lỗi Tân thái phó. Không ngờ hôm nay đến Thượng thư phòng, mới biết được Thái phó bị bệnh xin nghỉ. Cũng không biết có phải Thái phó đã bị chọc tức hay không, trong lòng nhi thần hết sức bất an, cho nên mới đặc biệt muốn cầu xin phụ hoàng, cho con đến phủ Thái phó thăm bệnh.”
©2019 Kites.vn | & ?! X$ L" R" u/ ?All rights reserved
& B- w8 u" Q/ w) ]$ q/ O: O©2019 Kites.vn | All rights reserved
Thái tử tôn sư trọng đạo như thế, trong lòng Hoàng đế bệ hạ mừng rỡ không thôi, tất nhiên là đồng ý, lập tức gật đầu, cẩn thận dặn dò hắn mang nhiều thị vệ, chú ý an toàn. Từ Canh liên tục khuyên nhủ Hoàng đế phải bảo trọng long thể, bây giờ mùa thu đang dần dần lạnh, lúc nào cũng phải chú ý mặc thêm quần áo… Vân vân, ở trong mắt các vị đại thần nội các là cảnh tượng cha hiền con hiếu.
8 ^# T+ b2 h/ G2 a& i6 `7 m4 ^: t+ P# O©2019 Kites.vn | All rights reserved
" t0 m1 o8 p; z. T©2019 Kites.vn | All rights reserved
Hoàng đế bệ hạ hết sức hài lòng.
. p6 C' X5 m8 V# D. Q# v: B©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved5 E0 K% O" d# V
… …
©2019 Kites.vn | All rights reserved# m/ E1 h, r% O/ [0 f% u
©2019 Kites.vn | All rights reserved( G. ]$ \1 Q0 B9 d5 ^4 p) k
“Điện hạ, phía trước chính là quý phủ của Tân thái phó.”
©2019 Kites.vn |   q3 h: Y+ W- T9 [+ R: @; qAll rights reserved
; u$ K6 X2 {- r& y  |# E8 S©2019 Kites.vn | All rights reserved
Ngoài xe ngựa truyền đến giọng nói của Chương thị vệ,  ngồi cùng Từ Canh là Thái tử chiêm sự* Cố Văn bất giác sửa sang lại áo mũ. Lần này Từ Canh xuất cung cũng không mang theo nhiều người, ngoại trừ nội thị thân cận là Kim Tử đi theo hầu hạ, chỉ gọi Thái tử chiêm sự và mười thị vệ Đông cung. Năm nay Cố Văn hai mươi sáu tuổi, là Thám hoa lang năm Hồng Gia thứ ba, đầu tiên là vào hàn lâm, sau đó không lâu được Hoàng đế nhìn trúng điều hắn đến Đông cung làm Thái tử chiêm sự.
©2019 Kites.vn | All rights reserved" x7 M+ j* w- ]7 q
7 F8 F1 V/ q5 z0 X6 b, W  W©2019 Kites.vn | All rights reserved
*Thái tử chiêm sự: Phép quan ngày xưa có một chức là chiêm sự phủ 詹事府 là một chức quan cung cấp mọi việc cho Thái tử. Chức quan có từ đời Đường, chức cao nhưng việc nhàn, thường dành cho các đại thần đã cao tuổi.
©2019 Kites.vn | ; Y' }8 }9 Q9 |; _All rights reserved
  z  H: X3 `  m  P. _! a) }8 k©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cố Văn có lẽ là đọc sách nhiều, nên tính tình có chút ngây ngốc, làm việc đâu ra đấy, cũng sẽ không a dua nịnh nọt giúp Từ Canh vui vẻ, cho nên kiếp trước Từ Canh rất không hài lòng với hắn, nhưng do e ngại mệnh lệnh của Hoàng đế nên không dám lên tiếng, sau này hắn vừa đăng cơ, không lâu sau tìm một cái cớ điều Cố Văn đi rất xa.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 D4 M& P+ k3 s5 }9 c% Y! S
©2019 Kites.vn | All rights reserved2 J* {) m1 a; F2 m0 k: J3 Q
Hiện tại nhớ lại những chuyện như vậy, Từ Canh chỉ muốn vả cho mình một cái. Thái tử chiêm sự là một chức vụ quan trọng phụ hoàng của hắn làm sao không biết, nếu ông đã chỉ định Cố Văn, chắc là có đạo lý của ông. Vả lại Cố Văn là người có tài năng và năng lực như thế nào, nói cho cùng kiếp trước hắn vốn không cho Cố Văn có cơ hội thi triển tài hoa, nhưng với thân phận của Cố Văn mà nói, thật sự là một trợ giúp to lớn.
©2019 Kites.vn | $ N8 d# K* r, w4 _/ h9 B; rAll rights reserved
$ N: B- ]" F* a+ @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cố Văn là con của lão hầu Võ Anh, một nhà Võ Anh Hầu phủ dốt đặc cán mai chỉ biết đánh trận cao lớn thô kệch, cứ như vậy đến lượt Cố Văn lại là một người đọc sách, người cả nhà đều trông cậy vào hắn giữ thể diện, có vật gì hiếm có, cho dù Cố Văn chỉ hươu bảo ngựa, trên dưới Võ Anh Hầu phủ cũng tuyệt đối ngoan cố kiên quyết cho rằng đó là con ngựa.
©2019 Kites.vn | 0 G8 h( V+ }$ T3 ^4 J' }) @All rights reserved
©2019 Kites.vn |   a# O5 R1 K. q4 n. XAll rights reserved
Hoàng đế tặng cho hắn một cái thang liên kết với Võ Anh Hầu phủ, nhưng lại bị hắn chà đạp, khó trách lúc nào Tân tiên sinh cũng mắng hắn là “Không có đầu óc ngu xuẩn”, hắn đúng là một kẻ vô cùng ngu ngốc.
©2019 Kites.vn | All rights reserved4 m- c) v$ |7 D6 [9 W) L( K  N
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 j% X7 O4 A: |/ j
Cố Văn và Kim Tử xuống xe ngựa trước, sau đó quay lại duỗi tay đỡ lấy Từ Canh, nhưng Từ Canh lắc lắc đầu, vung áo choàng lên nhanh nhẹn nhảy xuống.
7 \1 L3 A1 [5 ?3 x8 l+ `+ n3 ~" E©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved; u( L! S  W* R- m* @$ n$ G; @: d
Trước cửa Tân phủ không có hộ vệ, thị vệ tiến lên gõ cửa, cũng không thấy có người trả lời, Cố Văn cau mày nói: “Chẳng lẽ không có ở nhà?”
©2019 Kites.vn | All rights reserved3 F1 k$ y3 f2 c4 W1 r$ A9 n
©2019 Kites.vn | All rights reserved! N. K, l) w# v' w5 V, O5 L- D
“Chờ một chút đi.”
" X& t  |" k0 R3 N" e# R& ~9 ?©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved1 w# I8 k5 ~: `3 D' y2 G
Đoàn người nhẫn nại chờ đợi thật lâu, cuối cùng cửa lớn cũng đã có động tĩnh, sau khi “Két… – -” một tiếng, một lão bá tóc hoa râm mặt đầy nếp nhăn thò đầu từ bên trong ra ngoài, nghi ngờ đánh giá mọi người một phen, khàn giọng hỏi: “Các ngươi tìm ai?”
©2019 Kites.vn | 4 m" \3 m! x; Z$ L2 W6 H" j- hAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved. |7 k; z$ p+ t1 y
“Xin hỏi đây có phải là quý phủ của Tân thái phó?” Cố Văn vội vàng tiến lên hỏi.
©2019 Kites.vn | 7 Y1 y. P5 u! JAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved( X. y& v+ [+ ~. x/ |1 z: y( x
Lão bá gật gật đầu, “Các ngươi là?”
©2019 Kites.vn | ( d4 ]( n/ l2 t  F, CAll rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 u& E4 x9 f1 N  I& q, u
“Tại hạ là Thái tử chiêm sự Cố Văn.”
©2019 Kites.vn | - f+ j! G! M1 v; w3 X" a! DAll rights reserved
©2019 Kites.vn | 2 x+ F* I) D+ [1 F& |All rights reserved
Trên mặt Lão bá lộ ra sự bất ngờ, ánh mắt dừng ở trên người Từ Canh, nhìn một hồi lâu mới nói: “Xin chờ một chút, để lão nô đi trước bẩm báo.” Cứ như vậy sau thời gian uống cạn một tuần trà, cuối cùng lão bá cũng trở lại, khách khí đón đám đông vào cửa.
©2019 Kites.vn | ! }9 l$ B( T& Z  M! FAll rights reserved
4 R7 B3 a( E3 y) }) m©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tân phủ được quét dọn rất sạch sẽ, cửa sổ không nhiễm một hạt bụi, dưới chân là con đường đã bị mài mòn hơi sáng lên, hai bên hành lang là hoa và cây cảnh mọc vô cùng tốt, rậm rạp xanh tươi, tinh thần sáng láng, đã đi được một đoạn rồi nhưng bên trong phủ vẫn rất yên tĩnh, đi qua đoạn đường này rồi mà ngay cả một hạ nhân cũng không nhìn thấy.
* I# |8 V- m# A: {$ y- y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | " p3 e" g+ s8 t$ l' ?- EAll rights reserved
“Những người khác trong phủ đâu?” Từ Canh khách khí hỏi.
% W( X; W" W4 }4 ^" q, F- N©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 0 p3 @- M' I8 x0 XAll rights reserved
“Mọi người đã đến Tô Châu, Đại nãi nãi và các thiếu gia cũng đã cùng nhau qua đó rồi. Nhưng mà Lại bộ đã hạ văn thư, qua ít ngày nữa tất cả bọn họ phải trở về kinh.” Lão bá nhìn Từ Canh một cái, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng Thái tử điện hạ là một người kiêu ngạo ương ngạnh, kiêu căng ngạo mạn xấu tính, không ngờ, thoạt nhìn còn rất bình dị gần gũi.
; |* c6 Z& f& H! d# f* {©2019 Kites.vn | All rights reserved
0 k8 W3 S+ p" A. B" Z+ @©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nhắc đến Tân tiên sinh, trong lòng Từ Canh có chút kích động, “Tân… Vậy là tốt rồi. Người một nhà đoàn viên thật là tốt.”
©2019 Kites.vn | ! e, ^$ D/ G) Q& ]- _All rights reserved
9 b4 {7 ~! L/ N©2019 Kites.vn | All rights reserved
Tân lão gia tử không có nằm trên giường, thoải mái ngồi chờ trong thư phòng, nhìn thấy Từ Canh thì hừ lạnh một tiếng muốn hành lễ, lại bị Từ Canh kéo lại, “Thái phó đừng có chiết sát ta. Hôm nay ta đến đây chính là muốn chịu tội với người, là do ta không hiểu chuyện, làm càn chống đối người, còn khiến người giận thành như vậy…”
©2019 Kites.vn | All rights reserved; y3 l5 X% \. }  n
©2019 Kites.vn | All rights reserved$ d' c& ]: a7 q" N4 z- e
Từ kiếp trước da mặt của Từ Canh đã được rèn luyện trong những lần bị Tân tiên sinh chửi rủa thậm tệ như gió bão mưa rào, cúi đầu nhận lỗi một cách lưu loát, Tân thái phó còn chưa kịp chống cự, đã nhanh chóng bị đánh bại, trái ngược với thái độ lãnh đạm lúc trước, kéo Từ Canh lên tận tình khuyên bảo đến gần nửa canh giờ.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% N! q; g/ t( O, _- O  e, {
©2019 Kites.vn | $ u" z3 }5 y# W" xAll rights reserved
Cố Văn sợ hắn không kiên nhẫn nên trở mặt, không ngờ vị thái tử điện hạ xưa nay nổi tiếng xấu tính, thế nhưng toàn bộ quá trình khuôn mặt vẫn tươi cười, thậm chí còn lộ vẻ xúc động, trong lòng khó tránh khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Thái tử điện hạ đã thực sự đổi tính ?
6 E- K) t" `, Y©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | All rights reserved8 y7 ?: q/ i$ E, e2 g9 Z
Từ tân phủ đi ra, sắc trời vẫn còn sớm, đột nhiên Từ Canh hiện lên một ý nghĩ quay sang nói với Cố Văn: “Lúc này về cung cũng không có chuyện gì để làm, hay là đến nhà ngươi ngồi một chút.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved0 w' F$ j8 K* j4 \* V$ k+ D. W( c
$ a# p+ G: {* g: K. ]5 F©2019 Kites.vn | All rights reserved
Cố Văn cả kinh, đoán không ra trong hồ lô của Từ Canh đang bán thuốc gì, nhưng hắn cũng không tiện cự tuyệt, chỉ đành phải nhắm mắt nói: “Hai ngày nay gia phụ không ở trong phủ.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 f+ O% [) j9 W! s
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 T8 |' R+ ]7 |/ _7 L( c
“Hầu gia không có ở đây?” Từ Canh vỗ tay cười nói: “Vậy thì rất tốt! Thành thật mà nói, ta đúng là có chút sợ ông ấy. Đúng lúc ông ấy không có ở đây, ta cũng không cần gấp gáp đưa mình tới cửa để bị mắng. Không biết Lão tổ tông có ở trong phủ không? Ta muốn đi hỏi thăm sức khỏe của lão nhân gia. Lần trước gặp người là vào năm mới, gần đây thân thể của lão tổ tông có khoẻ mạnh không?”
©2019 Kites.vn | ! s% ?+ G# `! B$ \5 KAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - T, ?, }5 I; i2 e2 R* g/ G4 IAll rights reserved
Tân tiên sinh đã từng nói, làm chuyện gì cũng không thể nóng lòng đòi hỏi thành công, có đôi khi cần quanh co ngoắt ngoéo một chút, tỷ như “trở thành bằng hữu của phụ nữ” luôn là con đường hiệu quả nhất.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% d- a3 B. c+ o5 ?7 |1 o7 @) L
©2019 Kites.vn | All rights reserved6 i* `% a4 c( Q* C
Từ Canh rất hài lòng với diện mạo bây giờ của hắn, thiếu niên mười lăm tuổi còn chưa trưởng thành, trên mặt còn vài phần trẻ con, nũng nịu, nhõng nhẽo cũng chưa phạm phải lỗi lầm gì. Nếu không, hắn thật sự không muốn vác cái gương mặt ba mươi tuổi già nua đi nói chuyện trên trời dưới đất với một đám phụ nữ, hắn thật sự có chút áp lực trong lòng.
©2019 Kites.vn | , P' q3 d* c6 o8 ~) x2 NAll rights reserved
©2019 Kites.vn | - ?3 H; B0 P, }1 j+ F4 nAll rights reserved
Nhưng mà, hiện tại hắn muốn dụ dỗ một bà lão thật sự là dễ như trở bàn tay, lúc mới bắt đầu lão phu nhân của Cố gia còn có chút băn khoăn, nói chuyện cung kính khách khí, chỉ chốc lát sau đã bị Từ Canh dụ dỗ cười ha ha, đối xử với hắn cũng thân thiết hơn mấy đại tôn tử của bà.
©2019 Kites.vn | All rights reserved9 P1 @( I# `( D0 A- S
©2019 Kites.vn | All rights reserved& j& ~& O8 W3 r; Q. A) X  M
Mấy tiểu bối của Cố gia dùng sức nháy mắt với Cố Văn, Cố gia lão Tam nhịn không được tiến đến bên tai Cố Văn thấp giọng nói: “Không phải ngươi đã nói tính tình của Thái tử điện hạ không tốt sao? Không tốt chỗ nào, ta chưa từng thấy hoàng tử nào gần gũi thân thiết hơn hắn. Vẫn nói Nhị hoàng tử chiêu hiền đãi sĩ, bình dị gần gũi, có phong thái của quân tử, so sánh với Thái tử điện hạ, Nhị hoàng tử lập tức có vẻ quá giả tạo.”
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ a7 @0 t+ ^7 @! P' V; `: e
. a! p% T8 T% I1 ^6 P©2019 Kites.vn | All rights reserved
Nếu như Từ Canh biết trong lúc mình lơ đãng đã khiến Lão Nhị bị hắc một phen, nhất định sẽ vui vẻ đến không ngủ được.
©2019 Kites.vn | " J3 K9 b5 m; L7 n# X. ~All rights reserved
©2019 Kites.vn | ' b6 a1 {# o! y2 KAll rights reserved
Lão tổ tông của Cố gia vô cùng cao hứng, nói năng khẩn thiết giữ Từ Canh ở lại dùng cơm tối. Từ Canh không nói hai lời lập tức đồng ý, vừa cười nói: “Sớm đã nghe nói quý phủ có mời đầu bếp từ Ba Thục* đến, làm được một bàn thức ăn ngon, ta đã rất muốn ăn, đã sớm muốn đến phủ ăn cơm chực, lại sợ quấy rầy quý phủ, hôm nay thật sự đã được thỏa lòng mong muốn.”
©2019 Kites.vn | 6 O1 D& e  s6 y' \All rights reserved
©2019 Kites.vn | / i8 L( v$ y9 r, \+ a8 CAll rights reserved
*Ba Thục: (Tên một nước thời Chu, nay thuộc phía Đông tỉnh Tứ Xuyên)
©2019 Kites.vn | All rights reserved% g, n' d4 X, Y, |; u/ d3 M
©2019 Kites.vn | All rights reserved/ m  ^, D/ K2 x3 E# x
Cố lão phu nhân vẻ mặt từ ái nhìn hắn, ” Nếu Điện hạ thích, về sau thường xuyên đến đây. Nếu khi nào không vui muốn xuất cung, muốn ăn cái gì thì nói với Văn ca nhi*, ngày hôm sau để Văn ca nhi dẫn người đi.” Nếu Cố Văn đã là Thái tử chiêm sự, Cố gia và Thái tử đã sớm là một sợi dây thừng, cho nên Cố lão phu nhân giữ Thái tử lại dùng cơm cũng không có băn khoăn.
©2019 Kites.vn | All rights reserved! R1 _1 w) d  R8 d
©2019 Kites.vn | " ~# Z; y! C+ \9 i: YAll rights reserved
Từ Canh hoan hoan hỉ hỉ nói cám ơn, lại nói: “Vậy ta sẽ không khách khí nữa.”
" H/ G1 w; W& s/ B©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | 7 m  I; y) F: U- FAll rights reserved
Ca nhi: Là cách gọi các bé trai thời xưa, con gái gọi là thư nhi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2016 21:42:25 | Xem tất
Chương 03: Cảm giác làm học trò ngoan thật quá sung sướng!
6 |6 V, M" i2 R, f3 x, f; |©2019 Kites.vn | All rights reserved
©2019 Kites.vn | $ n1 M5 `& X2 G" \7 p& E/ m6 h6 A2 CAll rights reserved
Edit: SONG TỬ
©2019 Kites.vn | All rights reserved  s/ s$ j" w0 Z/ ~+ }" S
©2019 Kites.vn | . l! N2 U7 {: j; D7 C' `4 S+ MAll rights reserved
Trước khi đi Từ Canh, nhờ Cố Văn mời Cố lão Tam đến.
©2019 Kites.vn | All rights reserved% F1 w  X. I7 _0 y* v
©2019 Kites.vn | 3 V8 @/ H5 V9 k9 G$ _All rights reserved
Cố Hưng lớn h