Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1855413|Trả lời: 2148
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Phượng Tù Hoàng | Thiên Y Hữu Phong (Ngoại truyện 5) Hoàn

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-12-2012 12:20:36 | Xem tất |Chế độ đọc

9 z  k$ U$ ?/ W( U+ q  |©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn |   B7 H8 ^7 a. uAll rights reserved
Tên tác phẩm: Phượng Tù Hoàng
©2024 Kites.vn | All rights reserved# _% a4 M2 B% ?! N. f1 D, U" S4 r8 P
©2024 Kites.vn | All rights reserved' ~  z0 S% b' ?$ y5 d7 W
Tác giả: Thiên Y Hữu Phong
% F0 |# h! r" Y1 H$ G©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved* e0 `/ c$ S1 D. g) q8 M( d
Editor: Milady
©2024 Kites.vn | All rights reserved  e; B# I1 K' r. M+ h
©2024 Kites.vn | All rights reserved( h% [  Y6 G0 f# a6 ~+ d
Thể loại: xuyên không, phúc hắc, đấu trí,
; Y7 c1 G, c4 \" b( \©2024 Kites.vn | All rights reserved
ngược, HE
©2024 Kites.vn | All rights reserved( C4 R& W" C, b+ `) o9 o# o
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 G2 v1 P; ^# v9 J
Tình trạng sáng tác: hoàn
©2024 Kites.vn | All rights reserved# v7 R& n, s+ O9 P# H7 W) o; j
3 w6 J' _3 e4 T( ~1 b( e6 H# ?7 Y) h©2024 Kites.vn | All rights reserved
Độ dài: 292 chương + phiên ngoại
©2024 Kites.vn | All rights reserved  u5 g4 H/ d/ @/ N
©2024 Kites.vn | + ?5 ^5 i0 X) k7 U8 W0 X: eAll rights reserved
Nguồn: MHD (TTV)
3 ?. Y+ ^" J, C0 N©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | " u" V+ J5 b" E5 e1 }5 m( ~+ `All rights reserved
Giới thiệu:

0 _3 `; k5 g3 U©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 i  [6 ?  K" ?- q9 Q9 m
% a3 c: x" S- K  y0 Z( F0 M% S©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 9 X! v+ {  Q0 q6 `/ nAll rights reserved
' g: x8 P& I& w4 t. n4 ?©2024 Kites.vn | All rights reserved
Này là thắt lưng cao quan, trường sam tay áo dài, vang lời hát
©2024 Kites.vn | All rights reserved: N8 A& [8 P6 ~: E( ]3 A1 d
©2024 Kites.vn | All rights reserved' h& [: q6 B* J. s) i8 B+ e
Hoa mai lay động, sơn thủy thanh âm
©2024 Kites.vn | / E% x+ o. }( G+ v7 G. @All rights reserved
©2024 Kites.vn | ' T" K$ @& o% Q& i" n5 aAll rights reserved
Ván cờ thiên hạ này, ai là quân cờ, ai là người chơi cờ thao túng?
©2024 Kites.vn | ( ]4 L4 {, I/ C+ h+ P( O# U! oAll rights reserved
2 u9 |# f7 Q# `* I" O5 F/ U©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tuy rằng xuyên qua thành công chúa, nhưng Sở Ngọc lại biến thành một nàng công chúa trước nay chưa từng có, khiến người đời kinh hãi: ham hố nam sắc, đã có phò mã lại còn nuôi vô số sủng nam.
©2024 Kites.vn | % u6 ~0 w  m$ S  gAll rights reserved
2 h3 Y0 W, a+ J9 A& t©2024 Kites.vn | All rights reserved
Một cô gái trong sáng, thông minh, mạnh mẽ đến từ thế kỷ hai mươi mốt, lại mang thân phận công chúa nổi tiếng hoang dâm, nàng sẽ làm thế nào để có thể sống sót và sống hạnh phúc ở thời cổ đại?

©2024 Kites.vn | ( U3 b$ q7 Y# D, x# K" xAll rights reserved
©2024 Kites.vn | , h) y3 I6 `: E" u5 Y+ X: S6 PAll rights reserved
Những từ khóa quan trọng của truyện: Phượng Tù Hoàng, Xuyên qua, Sở Ngọc, Trai lơ, Dung Chỉ, Hoàn Viễn, Thiên Như Kính, Vương Ý Chi

$ K6 J0 L! R2 O& v7 W' V6 \©2024 Kites.vn | All rights reserved
6 K; b2 Q$ L! ?0 c. d! v  F©2024 Kites.vn | All rights reserved
  o! x$ f! a. h! N7 d  Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
# U0 J3 T3 j+ s©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 7 W6 F0 P6 b4 T+ rAll rights reserved
Lời người edit: Mình muốn edit truyện này vì “Phượng Tù Hoàng” được xếp hạng 5/100 truyện ngôn tình Trung Quốc kinh điển (paipaitxt), anh nam chính Dung Chỉ được các bạn đọc Trung Quốc bình chọn là “nam chính phúc hắc nhất”, xếp hạng 5/35 nam chính ngôn tình hấp dẫn nhất theo khảo sát của trang mạng baidu (Tuy nhiên cá nhân mình còn thích tính cách bạn nữ chính hơn cơ!)
©2024 Kites.vn | All rights reserved. e; W; }  l5 O' d7 t
©2024 Kites.vn | All rights reserved. E8 N+ |- k  g6 N0 v" Q/ X7 v8 ?
Lần đầu edit nên chắc chắn có nhiều sai sót, mong các bạn thông cảm! Mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của các bạn!
; ?5 i  k) X7 K( S: [% u8 @©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 }+ q4 C; f4 x& e7 V5 G8 _/ P0 Z/ F
P.S: Truyện rất dài (292 chương chính văn + phiên ngoại), tình tiết chậm, tiến triển tình yêu cực chậm, 99% trong sáng không có H, nên nếu bạn nào dị ứng với những cái này, mình khuyên là chớ dại nhảy hố! Đã lỡ nhảy thì chớ trách móc kêu ca!
©2024 Kites.vn | ( \0 s, v; l% g3 _# l" d$ vAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 r& P' G2 i1 C% X
Các bạn có thể đọc truyện thoải mái mà không cần comment, nhưng đã reply, đề nghị đủ 3 dòng theo quy định.
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 C7 ~% N$ }$ L4 l/ \. p. h% F
©2024 Kites.vn | ' B* G1 x7 y0 {All rights reserved
Cũng đề nghị các bạn không mang truyện đi nơi khác khi chưa được sự đồng ý của mình! Xin cảm ơn!

©2024 Kites.vn | 9 H$ R' [. F, E  p; \All rights reserved
+ p5 j# q# Y" L7 G1 S9 g4 ?©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mục lục

©2024 Kites.vn | All rights reserved  j: t8 I# t+ o- E3 _
Quyển 1

©2024 Kites.vn | 6 M6 R" [; {( m) YAll rights reserved
Chương 01 | Chương 02 | Chương 03 | Chương 04 | Chương 05 | Chương 06 | Chương 07 | Chương 08 | Chương 09 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30 | Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35 | Chương 36 | Chương 37 | Chương 38 | Chương 39 | Chương 40 | Chương 41 | Chương 42 | Chương 43 | Chương 44 | Chương 45 | Chương 46 | Chương 47 | Chương 48
©2024 Kites.vn | All rights reserved# r! v) h8 J; e* o& G' W
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 W; E# g/ X$ y3 \( _
Quyển 2

©2024 Kites.vn | All rights reserved6 p1 h: L4 P' g0 l
Chương 49 | Chương 50 | Chương 51 | Chương 52 | Chương 53 | Chương 54 | Chương 55 | Chương 56 | Chương 57 | Chương 58 | Chương 59 | Chương 60 | Chương 61 | Chương 62 | Chương 63 | Chương 64 | Chương 65 | Chương 66 | Chương 67 | Chương 68 | Chương 69 | Chương 70 | Chương 71 | Chương 72 | Chương 73 | Chương 74 | Chương 75 | Chương 76 | Chương 77 | Chương 78 | Chương 79 | Chương 80 | Chương 81 | Chương 82 | Chương 83 | Chương 84 | Chương 85 | Chương 86 | Chương 87 | Chương 88 | Chương 89 | Chương 90 | Chương 91 | Chương 92 | Chương 93 | Chương 94 | Chương 95 | Chương 96 | Chương 97 | Chương 98 | Chương 99 | Chương 100
. m6 G: w9 Z2 I( Z% O7 M©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 0 Q" K! V, Y6 u2 ^& ?  LAll rights reserved
Quyển 3

©2024 Kites.vn | 1 w. A8 U, D% [All rights reserved
8 u6 Y3 N" ^% V6 H4 i©2024 Kites.vn | All rights reserved
Chương 101 | Chương 102 | Chương 103 | Chương 104 | Chương 105 | Chương 106 | Chương 107 | Chương 108 | Chương 109 | Chương 110 | Chương 111 | Chương 112 | Chương 113 | Chương114 | Chương 115 | Chương 116 | Chương 117 | Chương 118 | Chương 119 | Chương 120 | Chương 121 | Chương 122 | Chương 123 | Chương 124 | Chương 125 | Chương 126 | Chương 127 | Chương 128 | Chương 129 | Chương 130 | Chương 131 | Chương 132 | Chương 133 | Chương 134 | Chương 135 | Chương 136 | Chương 137 | Chương 138 | Chương 139 | Chương 140 | Chương 141 | Chương 142 | Chương 143 | Chương 144 | Chương 145 | Chương 146 | Chương 147 | Chương 148 | Chương 149 | Chương 150
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 h8 p: H3 C7 }4 q0 G% ]' \+ u
©2024 Kites.vn | All rights reserved, |$ X9 ]6 G, T% ?& `. A+ x# s
Quyển 4

- [" p' R4 V/ |- b5 ^, `©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | : h$ y3 {# X& Z! ?All rights reserved
Chương 151 | Chương 152 | Chương 153 | Chương 154 | Chương 155
' d2 c  r' h/ f% h4 A. b: p©2024 Kites.vn | All rights reserved
| Chương 156 | Chương 157 | Chương 158 | Chương 159 | Chương 160 | Chương 161 | Chương 162 | Chương 163 | Chương 164 | Chương 165 | Chương 166 | Chương 167 | Chương 168 | Chương 169 | Chương 170 | Chương 171 | Chương 172 | Chương 173 | Chương 174 | Chương 175 Chương 176 | Chương 177 | Chương 178 | Chương 179 | Chương 180 | Chương 181 | Chương 182 | Chương 183 | Chương 185 | Chương 186 | Chương 187 | Chương 188 | Chương 189 | Chương 190 | Chương 191 | Chương 192 | Chương 193 | Chương 194 | Chương 195 | Chuyện bên lề | Chương 196 | Chương 197 | Chương 198 | Chương 199
©2024 Kites.vn | 0 X1 F! A: L- E9 @0 H& K6 v8 }All rights reserved
5 H1 _5 r' D, O, T& {$ i- [©2024 Kites.vn | All rights reserved
Quyển 5

! K+ W% n7 A% _  T©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 1 C& x& L; Z4 ?# }- DAll rights reserved
Chương 200 | Chương 201 | Chương 202 | Chương 203 | Chương 204 | Chương 205 | Chương 206 | Chương 207 | Chương 208 | Chương 209 | Chương 210 | Chương 211 | Chương 212 | Chương 213 | Chương 214 | Chương 215 | Chương 216 | Chương 217 | Chương 218 | Chương 219 | Chương 220 | Chương 221 | Chương 222 | Chương 223 | Chương 224 | Chương 225 | Chương 226 | Chương 227 | Chương 228 | Chương 229 | Chương 230 | Chương 231 | Chương 232 | Chương 233 | Chương 234 | Chương 235 | Chương 236 | Chương 237 | Chương 238 | Chương 239 | Chương 240 | Chương 241 | Chương 242 | Chương 243 | Chương 244 | Chương 245 | Chương 246 | Chương 247 | Chương 248 | Chương 249 | Chương 250
©2024 Kites.vn | , D1 N" E4 S2 v4 M$ aAll rights reserved
©2024 Kites.vn | + U1 t2 N* M. sAll rights reserved
Ngoại truyện

©2024 Kites.vn | All rights reserved; m% _; E, }$ W& C, K$ O
©2024 Kites.vn | All rights reserved: ~! h6 t) Y' l# [& m7 v
Ngoại truyện 1

Rate

Số người tham gia 16Sức gió +84 Thu lại Lý do
Gavn2310 + 5 Cảm ơn bạn
sis_wanabe + 5 Cảm ơn bạn
Vikky + 5 Cảm ơn bạn
minjay1608 + 5 Cảm ơn bạn ^^
kemkull + 5 mình thích truyện này lắm, bạn dị.
kunxjh + 5 Ủng hộ 1 cái!
yumi216 + 5 Ủng hộ 1 cái!
HinaNg + 5 Ủng hộ 1 cái!
winternote + 5 Ủng hộ 1 cái!
fengnguyen + 5 Con rết đã về, vì nghiệp 292c, cố.
Nụt + 5 Truyện rất hay, thnx nàng Mi :x
thinhmailinh + 5 Ủng hộ 1 cái!
shinemy1987 + 4 thanks bạn :D
tokpokki + 5 Ủng hộ 1 cái!
hoaquynh + 5 hí, nhanh thế ^^
greenrosetq + 10 Cảm ơn bạn

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-12-2012 12:31:13 | Xem tất

/ C4 ~2 k0 i+ B' s©2024 Kites.vn | All rights reserved

©2024 Kites.vn | * C  g" V: i" s7 ~% `All rights reserved
) X3 C! j% k8 j8 p  `©2024 Kites.vn | All rights reserved
Quyển 1. Ngày xuân hoa hạnh rơi đầy tóc, thiếu niên nhà ai chân bước phong lưu (1)
' \; {) q/ \$ v6 P; y1 g©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | / @4 {" W7 {+ r0 WAll rights reserved
Chương 1. Không giam được sắc xuân
( V) a0 ?, Q4 _& g- V©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 4 X% v7 Z" v: s1 |7 h, r$ ~All rights reserved
Đang trong giấc ngủ say ngọt ngào tỉnh lại, Sở Ngọc lờ mờ phảng phất cảm giác bên cạnh có người. Nàng khẽ động đậy tấm thân mềm yếu, mở đôi mắt mông lung vẫn còn ngái ngủ. Sở Ngọc vô thức nhìn sang bên cạnh.
0 B. d" p0 B  ?9 D" H©2024 Kites.vn | All rights reserved
( t; F" G: a- U- f0 U©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ngủ thật sự thư thái!
©2024 Kites.vn | ; b) h1 q5 p3 x3 C3 `All rights reserved
: ?, x. R, M" @1 h9 J2 C©2024 Kites.vn | All rights reserved
Nàng cho rằng bị bạn bè đùa giỡn.
©2024 Kites.vn | 5 ^4 o( J: ]. y2 F0 |. hAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 0 j  c5 ]+ L8 o3 XAll rights reserved
Vừa nhìn lại, Sở Ngọc như bị sét đánh, cảm giác thân mình thư thái dễ chịu không cánh mà bay.
9 K1 z& |2 b5 s- _# N8 W( F4 k1 Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 8 j- O8 j1 P9 p8 \( X" y9 EAll rights reserved
Nằm bên cạnh nàng là một người trẻ tuổi, tuổi tác ước chừng mười bảy mười tám. Tóc dài xõa vai, diện mạo khội ngô tuấn tú. Làn mi rậm xanh như núi phía xa, môi tựa hoa đào tháng ba.
©2024 Kites.vn | # [' D& F+ _' }/ V/ Z# _All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ \! }# e: r6 o& F' S& R
Người đẹp “tuyệt luân tái thế” như vậy những tưởng là một cô gái, nhưng hóa ra lại là một chàng trai.
& ]  X- q$ G$ A. P6 N, K©2024 Kites.vn | All rights reserved
  Q" F6 J$ P8 V) d! P©2024 Kites.vn | All rights reserved
Bất kỳ cô gái nào, vừa lúc tỉnh ngủ, phát hiện mình nằm cạnh một chàng trai ở trần, e rằng không thể vui mừng, mặc dù tướng mạo người này rất đẹp.
$ |, a% F% O1 z©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 R2 d) E: L- b3 d
Đầu óc còn như bị bao phủ sương mù vì ngái ngủ, sau đó, nàng lại càng thêm giật mình phát hiện, dưới chăn lụa là thân thể của chính mình, cũng không một mảnh vải che thân. Hèn gì nàng cứ thấy có chỗ nào không thích hợp…
©2024 Kites.vn | All rights reserved" U5 c: o8 Q) W7 `0 S" Q% h
4 Y' y; P+ z* ?: o©2024 Kites.vn | All rights reserved
Trong lúc khiếp sợ, Sở Ngọc chậm rãi cảm thấy nỗi ê chề nhục nhã cứ tăng dần khiến nàng khẽ run lên.
©2024 Kites.vn | ' f0 i1 x# [1 K. V$ rAll rights reserved
8 v" m1 k' D1 v, B) J©2024 Kites.vn | All rights reserved
Chuyện này là thế nào?
©2024 Kites.vn | 8 S. r( R% A6 T% z0 R1 {All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved  P% A$ m4 F8 P/ G
Lúc này Sở Ngọc phát hiện, trên thân là tấm chăn lụa mềm mại, thêu tay tinh xảo; mà dưới thân là giường lớn có thể tùy ý lăn lộn.
©2024 Kites.vn | ; t0 o+ g9 F- R: J! U' @; PAll rights reserved
0 d$ j/ D( E- G2 g/ g5 A©2024 Kites.vn | All rights reserved
Người thiếu niên này là ai? Tại sao lại ngủ cùng nàng ở chỗ này? Tại sao nàng lại không mặc quần áo?
0 c  A& P6 G/ @- {1 Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
7 w& k2 K/ ]: l, h  N% b/ a©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cắn răng, Sở Ngọc tính đẩy thiếu niên tránh xa người nàng, bỗng nghe thấy phía sau truyền đến tiếng rên khe khẽ.
©2024 Kites.vn | 4 j+ e3 _* ~# @2 jAll rights reserved
% Y  ?9 ~3 T+ O3 a: n3 O8 w+ V©2024 Kites.vn | All rights reserved
Nàng cứng người bất động.
©2024 Kites.vn | All rights reserved# ~6 T3 n* g8 @
( ?; X+ g2 t" w& V4 d! i' m2 A©2024 Kites.vn | All rights reserved
Chậm rãi xoay người, chậm rãi điều chỉnh ánh mắt, nhìn thấy phía sau lại là một nam nhân khác không mặc quần áo đang nằm, Sở Ngọc rốt cuộc không có cách nào khống chế giữ cho mình được tỉnh táo.
' \+ S% _4 ?* o4 B1 `" k©2024 Kites.vn | All rights reserved
- d' f+ x* p3 |, W©2024 Kites.vn | All rights reserved
Kinh ngạc, hoảng sợ, nhục nhã…mọi tình cảm phức tạp khuấy động trong ngực Sở Ngọc, biến cố đột nhiên xảy đến khiến nàng không có cách nào tiếp thu được, suy nghĩ lâm vào tình trạng đình trệ. Cuối cùng cổ họng nàng phát ra âm thanh khàn nhỏ, cố kiềm chế không muốn hét lên: “A..” Đôi tay nàng ôm thật chặt chăn lụa để che đi cơ thể trần trụi.
©2024 Kites.vn | / X2 v9 j, @2 x  m8 FAll rights reserved
. s; K" I: P6 F3 ]5 Z  i' i( V©2024 Kites.vn | All rights reserved
Bị tiếng kêu của Sở Ngọc làm bừng tỉnh, hai thiếu niên nằm bên người nàng mở to mắt. Khi hai chàng cùng ngồi dậy, Sở Ngọc nhìn thấy, dưới giường trước sau đứng lên thêm ba thiếu niên, trên người bọn họ chỉ quấn một tấm vải mỏng, vừa đứng dậy thì vải trượt rơi xuống, lộ ra cơ thể trần trụi.
©2024 Kites.vn | 9 N* t/ o# a8 U% q) |/ j0 ZAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 1 u. {" S; r* ?All rights reserved
Sở Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt một mảng đen, cơ hồ muốn té xỉu. May mà nàng tự chủ, thời điểm này không mất đi ý thức. Tuy là như thế, nàng vẫn không khỏi hốt hoảng. Một, hai, ba, bốn, năm, năm nam nhân không mặc quần áo này là thế nào? Hiện trường 6P (2) sao?
/ ~  }+ {# E7 H6 j& i$ T% P- Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | : m/ ]1 }, M& {0 PAll rights reserved
Cảnh tượng hoang đường như vậy sao lại hiện ra trước mắt nàng?
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 V; i# S& e6 X6 Q: H" o( t
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 M2 P8 o" F, z5 i! D
Sở Ngọc dùng lực cắn môi dưới, hàm răng cứng rắn ấn mạnh vào làn môi mềm mại bên trong, hơi đau đớn nhưng giúp thần trí nàng tỉnh táo lại.
( ?6 F, @7 c% T$ D# Y8 O1 h; i7 \©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | # r2 H5 a) _6 }# }All rights reserved
Khi Sở Ngọc trấn định lại tinh thần, bốn thiếu niên đã chỉnh tề quỳ ở bên giường, người còn lại – chính là người Sở Ngọc nhìn thấy đầu tiên, đứng dậy vươn tay kéo y phục vắt trên bình phong, mở rộng rồi choàng vào thân hình trơn bóng thon dài.
2 Y$ J; F  A" ~4 u8 }/ X1 j©2024 Kites.vn | All rights reserved
8 T7 F9 U: |- t; Z* l( e©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tiếng tay áo phất trong gió phá vỡ không gian tịch mịch, an tĩnh.
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 d: p( H$ c8 U( K% h- H
©2024 Kites.vn | ( O- O2 C0 j8 x8 W& x  N9 ^All rights reserved
Thiếu niên này là người duy nhất trong phòng tạm gọi là có mặc quần áo. Sở Ngọc không giấu nổi ánh mắt thất thố chăm chăm nhìn hắn.
0 ?4 I: [& w* m3 n, E©2024 Kites.vn | All rights reserved
% N* ?  Q4 U2 i$ P+ x©2024 Kites.vn | All rights reserved
Sở Ngọc lúc này chú ý đến trang phục của hắn, được may thật thanh lịch: vải thuần sắc trắng, nhưng cổ áo và tay áo có viền nửa tấc màu đen, trên nền vải ẩn những hoa văn tinh xảo.
/ N& a3 Z& |' c, B6 m* C* w©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 7 L( ?4 V4 b. H9 }$ z( AAll rights reserved
Mặc y phục trên người, thần thái và khí chất của thiếu niên lúc này hiện ra. Hắn xem ra chỉ mười bảy mười tám tuổi, dung nhan đẹp đẽ, nhưng còn mang vẻ hồn nhiên trẻ con qua ánh mắt cao nhã, trong đáy mắt như có trời xanh mây trắng, núi cao nước chảy.
©2024 Kites.vn | * [) Y* u( B8 Z, H; NAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ ~# b  b" |- ^( Q: u* i( J
Khi hắn nhắm mắt, cảm thấy hắn dung mạo mỹ miều, khi hắn mở mắt, Sở Ngọc lại chỉ chú ý đến thần tình cao nhã của hắn, tựa hồ không thể với tới, phảng phất như vẻ đẹp bề ngoài bị lấn át bởi thần khí cao rộng.
: r6 r. @' B0 X% W- {) E( ~; Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 8 l+ M) ]& `2 B: C7 r0 E1 CAll rights reserved
Hắn là ai?
©2024 Kites.vn | All rights reserved- O! [/ \: r# {; D
©2024 Kites.vn | & v# P7 F7 X( H, }# Y8 G' d/ KAll rights reserved
Thiếu niên quay lại, một bàn tay vuốt những sợi tóc lòa xòa ra sau gáy, nghiêng đầu khẽ mỉm cười với Sở Ngọc. So sánh với bốn người còn lại đang tư thế quỳ, thiếu niên dường như mang một khí chất ung dung cao ngạo. Người khác quỳ, hắn đứng. Hắn là người duy nhất trong phòng dùng ánh mắt bình đẳng để đối diện với nàng.
4 e$ G& @3 w* ]# W$ b& \©2024 Kites.vn | All rights reserved
6 [( J0 B0 B/ e©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hắn chậm rãi đi tới, vạt áo kéo rủ dưới đất. Hắn ôn hòa nhìn Sở Ngọc, nhỏ giọng hỏi: “Công chúa sao vậy? Gặp ác mộng ư?”
©2024 Kites.vn | 0 r: R' M8 p) D% B: d+ F! sAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ( X% A% s* N7 K: |9 d! ~All rights reserved
Không khí trong phòng tràn ngập sự biếng nhã xa hoa. Trong lòng Sở Ngọc đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi, mặc dù nơi này ấm áp như mùa xuân mà nàng vẫn không kìm được run rẩy.
©2024 Kites.vn | 8 e; j( {; f) o& E& QAll rights reserved
©2024 Kites.vn | $ Z/ Q9 W9 o- q$ FAll rights reserved
Có lẽ đây không phải là trò đùa?

3 y' _. B+ u1 u1 Z# r/ p* E©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ( k& \: D* B$ d6 WAll rights reserved
(1) Câu này bắt nguồn từ bài thơ "Tư đế hương" của Vi Trang (đời Tống), đại ý là lời cô gái trẻ đi chơi xuân, gặp chàng đẹp trai thì tiến đến làm quen, buông lời trêu ghẹo, nhưng cũng là ngỏ lời và ướm hỏi chờ đợi
©2024 Kites.vn | All rights reserved. Z* w; q8 J5 c
Xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn đầu
©2024 Kites.vn | : B2 w+ [- p: j, G" T% LAll rights reserved
Mạch thượng thùy gia niên thiếu túc phong lưu
- z6 {$ w0 M; H) G# H©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thiếp nghĩ tương thân giá dữ, nhất sinh hưu
©2024 Kites.vn | 4 Y" J  r9 i! P( g+ cAll rights reserved
Túng bị vô tình khí, bất năng tu
©2024 Kites.vn | All rights reserved: V9 `6 v4 ?7 t, J) p" C
Tạm dịch nghĩa:
©2024 Kites.vn | 2 U' W1 m) z3 {3 g* CAll rights reserved
Ngày xuân trôi, hoa hạnh rơi đầy (đầu) tóc
©2024 Kites.vn | 9 Y1 r2 j+ Z4 m/ b2 k, nAll rights reserved
Trên đường có chàng trẻ tuổi phong lưu, không biết con nhà ai
. e% B7 z, f+ k1 a5 O# j2 g- |. \©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thiếp muốn tương thân gả cho chàng, một đời tốt lành
©2024 Kites.vn | 6 O9 c) \: i( ~( w0 nAll rights reserved
Giả như có bị bỏ rơi một cách vô tình, cũng không ngượng ngùng
©2024 Kites.vn | All rights reserved- n$ a8 [. I* B+ A2 c
©2024 Kites.vn | . {9 {% P& \8 W/ y8 |" \# Z3 fAll rights reserved
(Chú thích của bạn Lộng_Nguyệt)
©2024 Kites.vn | 3 Z4 F: a" x- |3 q$ _! `All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved% P# B; u& Y' ^
Hoa hạnh: một loại hoa cùng họ với hoa đào, hoa mai..., nở vào mùa xuân, có cả màu đỏ và trắng
* m7 U' Y6 \2 f# ]; T6 m$ f9 S©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 h$ f# ^3 z# H- M* P
(2) 6P: chắc là "6 people" – trò chơi 6 người trên giường

/ L8 q- Q/ y. L1 K- M©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved( ?' d1 \3 ]- g6 {: a

Bình luận

khúc đầu làm hết hồn, cứ tưởng truyện np+ nữ tôn chứ :)  Đăng lúc 10-3-2013 05:54 PM
Mong truyện từng ngày ... truyện hay lắm ... thankssssssssssssssss  Đăng lúc 5-2-2013 05:02 PM
Cảm ơn bạn greenrosetq nhé! Tớ sẽ chỉnh sửa!  Đăng lúc 1-12-2012 05:30 PM
Tớ vừa giúp bạn trang trí phần giới thiệu, nếu bạn không ưng thì tự sửa nhá ^^  Đăng lúc 1-12-2012 03:24 PM
Bạn hãy phóng to chữ thêm một chút và cách dòng cho dễ đọc. Người mắt kém như tớ nhìn thấy chữ dày di dày dít là hoa mắt :D  Đăng lúc 1-12-2012 03:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-12-2012 13:05:07 | Xem tất
Choáng với văn án,
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ A7 N6 ]7 f" E
Mình đầu óc đen tối, đọc đoạn đầu tưởng là vụ án...
©2024 Kites.vn | - M& U7 ]$ X/ a% R; cAll rights reserved
Sau thấy 4 giai quỳ xuống, chẹp... chắc mình nhầm.
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 S1 \, Q, {+ H+ d! b' @+ e
Có lẽ đây là một nghi lễ nào đó nhỉ?  
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 w* M4 i. r* `0 a( X( }- n
Chúc bạn Milady lấp nhanh hố, hóng hớt ngôn tình kinh điển 5/100 nào
/ Q. V5 U$ Y1 j©2024 Kites.vn | All rights reserved
ps: Hóa ra bé cái nhầm, mà nhầm kiểu khác. Đời Nam Tống có tục lệ này hả

Bình luận

Mình đọc khá nhiều chuyện Xuyên không nhưng nhân vật Sở Ngọc này mình thấy thích nhất và các sử lý tình huống của cô ấy thật thông minh  Đăng lúc 3-1-2013 11:21 AM
Thế à, phải sửa lại thôi. nhưng hóng đã...mình ghét đọc cv  Đăng lúc 1-12-2012 02:02 PM
Cảm ơn bạn Chunchun812 đã ủng hộ và động viên. Mình sẽ cố gắng! Đây không phải nghi lễ gì đâu bạn ạ, là tình huống oái oăm 5 anh một cô trên giường thật!   Đăng lúc 1-12-2012 01:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-12-2012 13:42:33 | Xem tất
Mình bổ sung thêm cái tóm tắt sơ lược để các bạn tạm hình dung:
©2024 Kites.vn | ! s; `2 g2 ], r9 ?, XAll rights reserved
Nữ chính: Sở Ngọc - ở thời hiện đại bị tai nạn máy bay, xuyên không thành công chúa Lưu Sở Ngọc thời Nam Tống. Tuy nhiên nàng lại biến thành một công chúa trước nay chưa từng có, khiến người ta kinh hãi: đã có phò mã lại còn có vô số sủng nam, bị người đời khinh bỉ vì thói hoang dâm ^_^ (trong khi thực ra nàng Sở Ngọc hiện đại vô cùng thuần khiết, trong sáng)
©2024 Kites.vn | All rights reserved; W) Z/ A$ M( T0 q
©2024 Kites.vn | : G) B8 @- ]% }/ G2 M2 d( |All rights reserved
Nam chính: Dung Chỉ - là một trong những nam sủng của nàng. Có một nam phụ đã nhận xét về hắn: “Được ngươi yêu là hạnh phúc hay bất hạnh đây?” Quá thông minh là một loại vô cùng đáng sợ. Cảm tưởng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay  thao túng của hắn, không gì qua được mắt hắn. May mà hắn thích nàng, nếu không với mưu kế của hắn thì nàng chỉ chết không có chỗ chôn. “Ta sống, nàng phải nhớ kỹ ta. Ta chết, nàng cũng mãi không quên được ta” (thế mới được bình chọn là "vua phúc hắc" {:295:}
2 U* q  w! @; ~; L' F1 m, o- S©2024 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

Đảm bảo luôn bạn ạ!  Đăng lúc 1-12-2012 06:52 PM
Mình chỉ muốn biết là có phải NP hay ko? Trong sạch thì mình ủng hộ chứ NP là mình lượn á.  Đăng lúc 1-12-2012 06:50 PM
tóm lại np hay ko np thì vẫn ủng hộ , tại truyện này thuộc dạng hay và hot mà **.**  Đăng lúc 1-12-2012 06:08 PM
Truyện hoàn toàn trong sáng nhé!  Đăng lúc 1-12-2012 06:01 PM
Bạn lienbecker ơi, bạn không thích thì có thể đi ra mà, đừng làm mình mất hứng chứ, dù sao cũng cảm ơn bạn đã ghé qua!  Đăng lúc 1-12-2012 05:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-12-2012 13:50:22 | Xem tất
Chương 2. Tâm hồn bình yên (thượng)
6 g  d% n1 U- w0 C& S©2024 Kites.vn | All rights reserved
Đây là một phòng ngủ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved* u! a4 o8 B5 @
" V! K( W. c. P$ q) g# G( C3 b©2024 Kites.vn | All rights reserved
Trong phòng bài trí kiểu cách tinh tế. màn rủ mềm mại, đèn Kim Phượng treo tường, bình phong án kỷ đoan trang thanh lịch, đều là đồ cổ thượng hạng.
6 z. G; w( e' C9 W& d) J5 \2 X8 P©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 v* C7 ?& C+ R3 I7 M$ C+ z3 N& Q
Sở dĩ bắt đầu hoài nghi đây không phải trò đùa, bởi vì sau khi Sở Ngọc tỉnh táo lại, rốt cục nghĩ đến, nếu dựa theo lẽ thường mà nói, nàng đáng lý đã chết rồi.
©2024 Kites.vn |   a2 F4 `6 [8 `% L+ OAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ w" u2 j3 [, d: \. }4 W
Trước khi tỉnh lại lần này, ký ức sau cùng của nàng là tai nạn máy bay, chẳng phải hồi ức tốt đẹp gì nhưng nàng nhất định phải nhớ lại.
) p4 E7 f2 i' ?2 E©2024 Kites.vn | All rights reserved
8 U0 Q; L) S2 E) m9 h1 Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
Bị tai nạn máy bay, rồi nàng bỗng đến một nơi xa lạ, ngủ bên cạnh một thiếu niên ở trần, trên người không hề thấy đau đớn chút nào. Nhìn trong phòng bài trí kiểu phồn hoa cổ nhã không thể tưởng tượng nổi, mà tay nàng…
©2024 Kites.vn | 3 i" ?6 L0 T  a9 ~  PAll rights reserved
' Z  i  {& g( g©2024 Kites.vn | All rights reserved
Sở Ngọc bất giác giơ tay lên trước mặt, đây căn bản không phải tay nàng, da thịt mềm mại trắng nõn, không có chút xíu vết thương hay chai tay thô ráp nào, người sở hữu đôi tay này phải có cuộc sống sung sướng cực điểm, hoàn toàn không phải đôi tay thon dài mạnh mẽ đã cùng nàng leo núi cao, khám phá rừng rậm.
©2024 Kites.vn | " V. R) N. |. c; w+ q/ g$ ZAll rights reserved
©2024 Kites.vn | + {; d3 ~4 j! ]+ IAll rights reserved
Điều này không thích hợp, cũng là chứng cứ rõ ràng.
©2024 Kites.vn | All rights reserved" V" [0 x$ q* E+ o9 w0 n0 J: i
©2024 Kites.vn | All rights reserved) e3 p- u( \6 b' ?. Y
Nàng nhận thức được, đây không thể là chuyện đùa. Ai lại có khả năng làm ra chuyện đùa như này?
' ~0 G$ A' j8 n2 ?( S' {©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 3 R8 I2 s2 H. J3 F3 W4 ^4 Y. XAll rights reserved
Trước đây lúc nhàn hạ, Sở Ngọc cũng từng xem tiểu thuyết lưu hành trên mạng, trong đó nhắc đến chuyện xuyên không, mượn xác đoạt hồn phách sống lại. Tuy rằng thấy cực kỳ mới mẻ thú vị nhưng nàng chưa từng tin chút nào, chỉ coi đó là chuyện viễn tưởng kỳ diệu, nào ngờ có một ngày chính mình lại rơi vào tình cảnh này với chứng cớ không thể chối bỏ.
/ ^. r3 v" H9 J+ C. f©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hoàn cảnh xa lạ, thân thể xa lạ, gặp một thiếu niên xa lạ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 U/ Y2 y- X1 u! v  e
©2024 Kites.vn | ( X* _  S( Q8 x$ K" A3 PAll rights reserved
Trừ việc xuyên không, Sở Ngọc không thể tìm ra cách giải thích hợp lý nào khác.
©2024 Kites.vn | All rights reserved. E4 @0 S% _* A9 S4 L0 S' v
. l6 o; l; Y& t) {©2024 Kites.vn | All rights reserved
Sở Ngoc thấy trước mặt tối đen, cơ hồ muốn ngất xỉu, trái tim đập loạn liên hồi, với biến cố lớn trước mắt không có cách nào khác ngoài bắt bản thân phải chấp nhận đối mặt, hơn nữa bắt đầu suy tư.
©2024 Kites.vn | All rights reserved& T/ y- G" Y9 a0 V, P. @+ {! v
©2024 Kites.vn | 4 b8 ]  C0 V2 f# N+ p5 |All rights reserved
Thiếu niên nói chuyện dùng khẩu âm có chút kỳ quái, không giống với phát âm của tiếng Hán hiện đại, sử dụng phương ngôn mà Sở Ngọc chưa từng nghe qua. Nhưng kỳ quái là, Sở Ngọc lại không hề nghe hiểu khó khăn, bởi nàng cũng phát âm một kiểu giống như vậy.
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 m( `, W' J& `4 a6 K
©2024 Kites.vn | 2 p* \/ g1 j$ O7 w. v2 B) rAll rights reserved
Sở Ngọc biết rõ, phát âm tiếng Hán cổ đã trải qua mấy ngàn năm thay đổi, nên không thể giống với Hán ngữ hiện đại. Nhưng đó không phải là điểm chính mà nàng quan tâm lúc này. Trước mắt điều quan trọng hơn là: Nàng là ai? Nàng đang ở đâu? Hiện đang là thời kỳ nào?
©2024 Kites.vn | 3 C7 g( u5 c6 V% F+ |" p8 nAll rights reserved
©2024 Kites.vn | & c9 s, r' G- b0 V8 WAll rights reserved
Ngực nàng tràn ngập nỗi kinh hoàng sợ hãi, không biết phải làm sao. Nhưng lý trí khi bị bức đến giới hạn cực điểm, lại bỗng nhiên tỉnh táo như máy tính. Nàng trầm tư suy tính.
©2024 Kites.vn | 8 J! Q8 V3 x0 a1 B) ]2 wAll rights reserved
3 o3 [  T, R2 B©2024 Kites.vn | All rights reserved
Người thiếu niên này gọi nàng là công chúa. Nhìn quần áo của hắn, không phải là thời nhà Thanh hay Nguyên. Vậy hai triều đại đầu tiên có thể loại trừ. Nhưng thân phận hiện tại của nàng, chẳng lẽ là công chúa sao?
©2024 Kites.vn | 9 x( L$ p* i4 D0 q& t4 }5 L' M4 P0 sAll rights reserved
. U8 [9 n# p+ ^, N9 [* H©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ý nghĩ thoáng hiện trong đầu thật nhanh, nàng tận lực lấy âm thanh vững vàng nói: “Các ngươi đứng lên đi, trước hết mặc y phục vào!” Lời vừa ra miệng nàng liền có chút hối hận, nếu để cho bọn họ nghe thấy thanh âm không giống nhau thì làm thế nào. Sau một lát nàng đột nhiên phát giác, lời nói của mình, ngữ điệu phát âm cũng bởi thân thể thay đổi mà cải biến theo.
9 O9 f2 [: U+ M©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved* Y& {' o" C8 Q/ ~1 w
Nghi vấn về phát âm thay đổi đã tạm lui, nhưng Sở Ngọc nhìn thấy, sau khi nàng cho phép bọn họ đứng lên, trong cặp mắt tối đen của người thiếu niên đang đứng lộ vẻ kinh ngạc.
0 M7 y1 D5 A8 x/ X# e0 o©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | - Y7 L* N! S6 \! t% Z! EAll rights reserved
Nàng nói sai gì sao?
©2024 Kites.vn | 3 w* e6 d2 N4 h% F9 f$ s) P* G: ?2 zAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 j/ e# W" c* L
Sở Ngọc tim đập tăng tốc, bất an phán đoán. Sau vẻ kinh ngạc lóe lên trong mắt người thiếu niên, khóe miệng hắn cong lên, như cười như không. Hắn nghiêng đầu tùy ý sai bảo bốn người còn lại: “Các ngươi đi ra ngoài trước, có việc liền gọi các ngươi vào”.
©2024 Kites.vn | 2 [9 U* R0 n/ Q) X# o: pAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 r$ [- c& i7 h) s, \* V
Lời nói của hắn thật có trọng lượng. Bốn thiếu niên nghe Sở Ngọc bảo đứng lên không quỳ nữa thì chẳng hề nhúc nhích, nhưng vừa nghe lời nói của hắn thì nhao nhao đứng dậy khoác áo. Sở Ngọc thậm chí còn nghe được tiếng họ nhẹ nhàng thở hắt ra, điều này làm cho nàng càng cảm thấy hoài nghi và bất an.
1 A) p) r8 x$ ^* Y- e! _©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 9 \* t4 Y8 q; p: _% U) BAll rights reserved
Bốn người vòng qua ngưỡng cửa trước bình phong, lục tục dời đi. Trong phòng chỉ còn lại Sở Ngọc với thiếu niên có bộ dáng cao nhã. Mặc dù trông hắn rất có vẻ đơn thuần vô hại nhưng Sở Ngọc cảm thấy thật không yên tâm, nàng nhẹ nhàng mở miệng: “Ngươi cũng đi ra”. Việc cần nhất lúc này là nàng phải tỉnh táo thận trọng. Thiếu niên gọi nàng là công chúa, vậy tin tưởng rằng nàng vẫn có chút quyền uy.
: F/ ~, }0 _- f7 p©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved! P, i; w1 g9 `- b6 p
“Công chúa?” Thiếu niên ngạc nhiên, tỏ ý không ngờ bị nàng đối đãi như vậy, nhìn vào ánh mắt nàng cũng có chút kỳ dị, dường như lên án Sở Ngọc làm một việc bất thường. Sở Ngọc thấy cực kỳ chột dạ. Nhưng giờ khắc này nàng lo thân mình còn chưa xong, không có dư thừa tâm tư đi lo cho cảm giác của người khác.
5 g/ z  h! R+ W4 d2 z5 F' w©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 3 }) s" W7 m# m/ P0 M/ S4 t* \All rights reserved
Đợi một hồi không thấy Sở Ngọc thu hồi mệnh lệnh ban ra, trên nét mặt thiếu niên toát ra nhè nhẹ ý vị khó lường, hắn khẽ gật đầu: “Đã như thế, Dung Chỉ cáo lui. Nhưng nếu công chúa có việc gì, hãy cho gọi Dung Chỉ”
9 s/ w( b3 s1 V+ `: w# _4 q+ k" i©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 C4 z" K/ ?1 Z+ R  X
Thiếu niên tự xưng là Dung Chỉ nói xong, liền không nhanh không chậm, cũng đi theo bốn thiếu niên lúc trước rời phòng ngủ. Trong ánh sáng, bóng lưng hắn âm u, cô độc lạnh lùng, khác hẳn vẻ mặt ôn hòa khi nãy.
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 {2 D( Q" ^( ^' B: }: M  Q  x0 p
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 {2 p8 ~: n, Q' z( ]' k: B
Lúc này, trong gian phòng rộng rãi chỉ còn lại một mình Sở Ngọc. Cảm giác cô độc bất lực cuốn lấy thân thể nàng. Sở Ngọc thở sâu vài cái, dùng lực ngăn chặn lồng ngực đang trào lên cảm giác yếu đuối.
©2024 Kites.vn | All rights reserved) L4 c7 f$ M2 G' Y9 K: I5 m( T
: o8 D8 f6 e9 \9 K* W) g$ @0 X©2024 Kites.vn | All rights reserved
Dù cho là trước kia trong rừng rậm, mê cung, một mình trong bóng tối lần tìm đường thoát hiểm, nàng cũng chưa từng có cảm giác ảm đạm như vậy.
©2024 Kites.vn | All rights reserved: w' L8 a* Y5 O! w3 p3 v
" e( t5 z$ J. H# K7 E©2024 Kites.vn | All rights reserved
Bởi vì chuyện này vượt qua khả năng khống chế của nàng.
9 Y: [4 d1 X$ q8 w. y©2024 Kites.vn | All rights reserved
  H: M$ V+ y9 S©2024 Kites.vn | All rights reserved
Trên người còn bọc chăn lụa, Sở Ngọc tìm kiếm quần áo che đậy thân thể. Không xa bên giường là một án kỷ hình vuông, trên đó đặt chỉnh tề mấy bộ y phục. Áo lớn áo nhỏ tầng tầng lớp lớp khiến Sở Ngọc thấy có chút quáng mắt, không biết phải mặc đồ nào trước.
©2024 Kites.vn | ; C6 L  L7 P/ ^! _) D* p0 O6 S. wAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved  z/ \. S" W. |
Sở Ngọc còn đang chần chừ, thì sau bức bình phong truyền đến một giọng nữ nhút nhát: “Bẩm công chúa, Ấu Lam tới hầu người thay y phục”.
©2024 Kites.vn | ! j# Q$ u  N7 L9 E! OAll rights reserved
©2024 Kites.vn | : E# S8 g  O/ t" lAll rights reserved
Sở Ngọc vốn nghĩ không phản ứng, bỗng nhiên nghĩ lại, nhếch khóe miệng, cất cao giọng: “Cho vào”

Đào hố để hiểu được nỗi vất vả của các bạn editor!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-12-2012 14:17:59 | Xem tất
Mình thấy truyện này văn phong khá hay, nhưng mà mình góp ý 1 nhỏ 1 chút. Do là truyện bạn edit sang tiếng việt thì nên cho nó sát nghĩa thuần việt luôn : Tóc dài choàng mượt ở đầu vai, khuôn mặt đẹp đẽ thành : Tóc dài xõa vai, diện mạo khôi ngôi tuấn tú. Mình góp ý nhỏ thôi, ủng hộ bạn Hwating

Bình luận

Cảm ơn bạn nhiều, mình sẽ sửa lại!  Đăng lúc 1-12-2012 05:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-12-2012 17:54:27 | Xem tất
{:284:} mình cũng thích cuốn này
" t' F7 }9 F! ?/ [& I- K+ M©2024 Kites.vn | All rights reserved
dạo đọc cover thấy sắc ngay lúc đầu vô á
©2024 Kites.vn | All rights reserved; s, X+ c3 p3 J! ?8 V, j9 s
ha ha
©2024 Kites.vn | All rights reserved% G2 R1 ]- j8 r
có cần Banner không ?, he he , mình thiết kế cho ^^

Bình luận

Cảm ơn mod nhé, thế thì còn gì bằng!  Đăng lúc 1-12-2012 06:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-12-2012 18:38:00 | Xem tất
Chương 3.  Tâm hồn bình yên (hạ)
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 P' ^8 B5 b# a& v
Vòng qua ngưỡng cửa bày nhiều đồ trang trí, xuất hiện trong tầm mắt Sở Ngọc là một thiếu nữ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, diện mạo thanh tú nhưng thần sắc khiếp đảm, chính là người tự xưng Ấu Lam. Thiếu nữ tên Ấu Lam mặc áo xanh nhạt, tay bê chậu đồng. Phía sau nàng ta còn có hai thiếu nữ, trên tay mỗi nàng mang khăn lau mặt.
©2024 Kites.vn | All rights reserved; v- Q( J; A8 m1 g2 v
- k! T3 N7 u! h! U©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ấu Lam đi tới phía sau, trước là cẩn thận dè dặt liếc qua Sở Ngọc, sau đặt chậu lên bồn rửa trong góc tường.
©2024 Kites.vn | . ^6 \2 k) v4 Y; h5 Z- fAll rights reserved
/ d: k, {: D' m7 \+ n% N3 G©2024 Kites.vn | All rights reserved
Sở Ngọc ngăn nàng tiếp nhận khăn cho vào chậu thấm ướt, nói: “Hai người các người lui ra…Ấu, Ấu Lam ngươi ở lại!” Cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên để gọi Ấu Lam, Sở Ngọc cảm thấy rất khó chịu.
©2024 Kites.vn | 8 M" ~7 c! k2 M% J4 ?All rights reserved
2 u7 F+ I  U. Q3 W©2024 Kites.vn | All rights reserved
Hai thiếu nữ không dám có ý kiến, cúi người chào rồi chậm rãi lui ra ngoài cừa. Sở Ngọc lãnh đạm gọi Ấu Lam: “Ngươi tới gần đây, gần hơn chút nữa”.
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 P% }8 z7 x& r
' Q1 b( `/ L9 n8 f©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thần sắc Ấu Lam thoáng hiện nét bất an, nàng chậm rãi đi đến bên giường, đoan đoan chính chính quỳ xuống, thật như chọc tức Sở Ngọc.
©2024 Kites.vn | : Z6 m6 Q2 [1 `6 LAll rights reserved
! C8 |% |1 e9 M$ {# b2 j# i©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thái độ sợ hãi của thiếu nữ phần nào an ủi nội tâm hoảng loạn của Sở Ngọc. Mới đây đối với thiếu niên tên Dung Chỉ, hắn không tự ti cũng không hống hách, nhưng Sở Ngọc cũng không khống chế được hắn. Nàng muốn biết mình hiện giờ là ai, nơi này là nơi nào mới có biện pháp đối phó. Nàng muốn hỏi người bên cạnh, nhưng với tính cách cẩn thận kín đáo, nàng biết nếu không cẩn thận sẽ rước lấy sự hoài nghi. Mà xem ra bộ dạng Dung Chỉ không phải là kẻ dễ gạt gẫm. So ra, nàng hầu Ấu Lam đang run sợ này mới là đối tượng tốt để hỏi thăm.
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 a+ q" ~" K' n& X- o- ?# B
* j! ]6 W7 k  g6 `4 P8 B% g! u©2024 Kites.vn | All rights reserved
Sở Ngọc trước giờ không nghĩ tới trong lúc mình đang hoảng loạn như này lại có thể làm người khác khiếp đảm sợ hãi, bỗng nhiên như được tiếp thêm tự tin và dũng khí.
- Y# E+ Y# N. D  O$ g- w' U©2024 Kites.vn | All rights reserved
* r: l9 U/ N  g7 E' l/ @8 w©2024 Kites.vn | All rights reserved
Nàng cần dũng khí để có thể đối mặt với hết thảy.
©2024 Kites.vn | # Z; j. ?3 r! g, P2 \& l, [% nAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ' W! [$ j: ~8 e+ XAll rights reserved
Ổn định lại tinh thần, Sở Ngọc khe khẽ mỉm cười: “Ấu Lam, ta hỏi ngươi một chút, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
1 `7 x% m0 v/ k/ R©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 C5 D& g9 S% }% ?4 `1 }6 u, D& ~0 }
Ấu Lam có vẻ kinh sợ, nhút nhát nói: “Dạ bẩm công chúa, em mười sáu tuổi!”
5 e, w7 ]8 f& v0 z* F6 Z1 J3 y©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved( V0 F( C7 I: O0 P3 m/ Z8 l% l/ g3 i
Sở Ngọc trầm ngâm trong khoảnh khắc: “Ngươi đến chỗ ta được bao lâu rồi?"
©2024 Kites.vn | All rights reserved' c0 [2 Y; c' w! p1 L
©2024 Kites.vn | All rights reserved# ^* Y8 e. @8 |  W+ P
“Dạ bẩm, được ba tháng”
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 C1 `; M: N# q! Q, n9 b: d# X
3 e& x: C- u) o/ l+ y* w9 s©2024 Kites.vn | All rights reserved
Xảo diệu dẫn dắt, hỏi câu được câu chăng, một lát sau Sở Ngọc chuyển hướng chủ đề: “Ta hỏi ngươi một vài điều, trả lời được thì tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu ngươi có nửa câu dám nói dối hoặc lừa gạt, thì hãy cẩn thận!...Ngẩng mặt lên nghe ta hỏi rồi đáp lời!” Nói đến câu sau, nàng đột nhiên nâng âm điệu, ngữ khí lạnh lùng uy hiếp.
©2024 Kites.vn | All rights reserved) Z6 ]; q( c5 B1 P
7 m6 j& Z) g7 y©2024 Kites.vn | All rights reserved
Đối xử với người khác, nhất là với một thiếu nữ nhỏ tuổi mà lại dùng biện pháp quát nạt thật có chỗ không phúc hậu, nhưng Sở Ngọc chẳng quan tâm nhiều như vậy.
©2024 Kites.vn | 0 d/ ~! f; Z+ o% P! ], ^All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved: Q- ^+ P; }4 x$ M3 v2 s6 `
Nghe nàng quát, Ấu Lam khiếp đảm co rúm lại. Nàng không dám chống lệnh, sợ hãi ngửa mặt lên hướng về phía Sở Ngọc: “Dạ xin công chúa cứ hỏi!”
6 @5 w$ f9 B0 \7 b' f5 V©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 9 i' ]/ h3 C. E# S$ p5 w# J7 J3 }All rights reserved
Hiệu quả đã đạt được, ngữ khí Sở Ngọc hòa hoãn lại, liền trực tiếp đi vào vấn đề: “Ta là ai?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved. L" z7 c# E  O) g0 G5 L2 F
9 _' |/ k5 X4 z©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ấu Lam ngẩn người, rất không lý giải được Sở Ngọc vì sao lại hỏi như thế: “Dạ tất nhiên người là công chúa?!”
©2024 Kites.vn | , g0 s9 d* Y2 J* ~% j5 z, C) ZAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 8 F. f& {7 }) u" vAll rights reserved
Sở Ngọc thầm nghĩ trong lòng: các ngươi vẫn gọi ta là công chúa, không hỏi cũng biết. Nàng nêu ra trọng điểm: “Ta hỏi là, tên của ta, muốn ngươi nói ra!”
©2024 Kites.vn | : P7 k9 \! d; ^0 r- _" ?All rights reserved
©2024 Kites.vn | . K  b( Q1 I3 o2 iAll rights reserved
Ấu Lam nhanh chóng hướng đất sụp lạy: “Ấu Lam không dám gọi thẳng tên của công chúa!”
©2024 Kites.vn | All rights reserved; I7 D7 X4 u9 ]1 ?: S
©2024 Kites.vn | 6 t8 O/ e" v7 v: @All rights reserved
Sở Ngọc thản nhiên nói: “Ta bảo ngươi nói thì cứ nói, ta sẽ không trách tội ngươi” Trong lòng nàng vội vã muốn biết rõ đáp án, ngoài mặt lại không thể không duy trì vẻ tùy ý hờ hững.
, z8 s7 ~( O- y5 h4 p# `9 d5 W5 t$ S©2024 Kites.vn | All rights reserved
2 A1 ]( Y8 C  Q) F* C©2024 Kites.vn | All rights reserved
“Công chúa…” giọng điệu ngập ngừng khó khăn.
©2024 Kites.vn | 0 n" K, [% ?; @8 e! u" [1 |All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved; [" W9 J! S# y- G
Ấu Lam chần chờ, đến hơi thở cũng ngập ngừng e dè khiến Sở Ngọc hết cả kiên nhẫn: “Nói!”
©2024 Kites.vn | All rights reserved: G3 h+ F4 n& ~! y3 M9 b: s# E
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ K* v& f5 c0 Z0 A' X. I5 s3 C
Sở Ngọc quát khẽ một tiếng, quyết đoán lạnh lùng nghiêm nghị dọa cho Ấu Lam nhất thời run rẩy toàn thân, quỳ trên mặt đất nhanh chóng đáp: “Công chúa họ Lưu tên Sở Ngọc, tước hiệu Sơn Âm!”
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 o% l$ c/ n- H2 f( b9 {" x
©2024 Kites.vn | # W% }' E; N; ~. R! n' iAll rights reserved
Sơn Âm công chúa Sở Ngọc?!
©2024 Kites.vn | + X# ]+ j) j" y+ b; m& U' w" YAll rights reserved
©2024 Kites.vn | " s) ?, v2 i3 C1 o  p4 Y, `( KAll rights reserved
Một giây đồng hồ
©2024 Kites.vn | 0 n7 V4 K& v# QAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved, Y8 F5 `4 e1 n0 |" i2 v
Chỉ trong một giây, trí óc Sở Ngọc bỗng trống rỗng, ngay cả trước mặt cũng hình như nháy mắt mất đi thị giác.
©2024 Kites.vn | & d5 c) D4 e7 U7 C' QAll rights reserved
: C/ K6 s- C1 q& ]. J* |©2024 Kites.vn | All rights reserved
Trong lịch sử, có người này. Sở Ngọc biết rõ Lưu Sở Ngọc là ai.
# w. a- V# T7 D4 J; L©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | # Z! @+ D; p# o. U/ KAll rights reserved
Thời đại này có Phan An bị ném quả đầy xe, có Vệ Giới đẹp như ngọc như ngà, có Mộ Dung Xung ở A Phòng, Độc Cô Tín phong lưu, Lan Lăng Vương có giọng nói và dáng điệu đều hấp dẫn, có Kê Khang với khúc Quảng Lăng thất truyền, lan đỉnh tập tự Vương Hi Chi , cũng có … Sơn Âm công chúa Lưu Sở Ngọc
; ]& g( G- E" X. l3 }1 ?0 e©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved. ^0 ?+ e8 c* o' {& g
Lịch sử đại bộ phận các cô công chúa, thường chỉ có tước hiệu được phong mà không lưu truyền lại tên. Nhưng Sơn Âm công chúa Lưu Sở Ngọc sống ở Nam triều nước Tống, lại lưu danh đến hơn một ngàn năm sau đó. Đây chẳng phải thanh danh tốt đẹp gì, tên tuổi Lưu Sở Ngọc hơn một nghìn năm trước chỉ gắn với sự sỉ nhục, bị liệt vào hàng đại dâm đãng.
! p- _+ T6 p4 q' I©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 X/ e) m( P' x* U/ t
Chuyện lừng lẫy nhất của nàng công chúa này là, sau khi em trai của nàng Lưu Tử Nghiệp nối ngôi làm hoàng đế, nàng nói với Lưu Tử Nghiệp: “Ta với bệ hạ tuy là nam nữ khác nhau nhưng lại cùng một cha sinh ra. Vì sao bệ hạ ngày ngày được hưởng thụ nhiều nữ nhân như vậy, còn ta lại chỉ có mỗi một phò mã? Thật là không công bằng”.
9 H# A# ]& }3 U, `6 [% o- M©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | % J' `8 [  ]* T$ {All rights reserved
Tuy rằng bên trong cung đình hoang dâm vô độ, số nữ nhân lén lút tầm hoan tác nhạc không tính là ít nhưng có một công chúa Sơn Âm quang minh chính đại yêu cầu hoàng đế cung cấp đàn ông như vậy thật là tự cổ chí kim chưa từng có. Quả thực có thể nói là rất nhanh nhẹn dũng mãnh! Không phải bình thường nhanh nhẹn dũng mãnh!
©2024 Kites.vn | " s1 C' v" u6 j" JAll rights reserved
; P* c% }, |7 r/ x7 |: p% l* ^7 H©2024 Kites.vn | All rights reserved
Con gái tổng thống Mỹ ngày nay cũng đố dám làm như vậy, nhưng hơn một nghìn năm trước công chúa Sơn Âm đã làm, không chỉ làm, còn làm được với lời lẽ thẳng thắn, khí thế oai hùng!
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ |6 X) G# f* _
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 {2 B; F! H1 c( ?$ S
Mà thân là hoàng đế đệ đệ Lưu Tử Nghiệp, sau khi nghe lời chị nói như vậy, thế nhưng lại não tàn cho rằng rất có đạo lý, thấy sai liền sửa, cẩn thận lựa chọn ba mươi thiếu niên tuấn mỹ tiến cung cho nàng hưởng dụng.
; ~# N9 ~: h6 D, M; A; [©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 t- u, c" ?" }& {1 W' }
Lại nói tới Sở Ngọc, thân phận nay là Sơn Âm công chúa, nàng thậm chí cơ hồ quên mất mình vừa mới cảm thấy nhục nhã biết bao, từ miệng người khác xác định được mình là người của hậu thế hơn một ngàn năm, cảm thấy thế giới xung quanh như đảo lộn suy sụp.
©2024 Kites.vn | ' t) n& N, H4 c: ~0 _All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved! d& R6 K5 Z- ?1 q" E
Hơn một ngàn năm!
©2024 Kites.vn | ; y. [: O. \7 D/ k& S7 z1 eAll rights reserved
! O4 A& ]# W5 T©2024 Kites.vn | All rights reserved
Quãng thời gian nghe thật khủng bố!
©2024 Kites.vn | 1 @5 W" l+ Z2 J  S/ R# W3 F) kAll rights reserved
/ ]; t) C" f$ }©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thân thể không phải là của mình, hoàn cảnh cũng thay đổi không thể nào tưởng tượng.
4 Y" |" o. @& d3 v$ o- y©2024 Kites.vn | All rights reserved
6 g, J- _/ x. w©2024 Kites.vn | All rights reserved
Dù sao nàng cũng còn được an ủi. Đáng lẽ nàng phải chết đi, nhưng nhờ phương thức này mà lấy lại được sinh mệnh.
©2024 Kites.vn | + y7 t0 c: v. I( M) JAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 u- f: k" v5 f( W! h" d; `! K9 [
Chỉ là…
©2024 Kites.vn | 6 u1 X& u' S6 ]: \7 q# o* LAll rights reserved
©2024 Kites.vn | % y; L0 t. d: K) `# HAll rights reserved
Nàng và người thân bạn bè cách trở xa xôi như vậy, xa đến nỗi cho dù Sở Ngọc có níu với thế nào cũng không có khả năng chạm tới hơn một ngàn năm sau, thế kỷ hai mươi mốt.
©2024 Kites.vn | " F' a/ D- n; x: X; `# V4 u- e7 F3 n' ?# |, ^All rights reserved
- G, L- s& B" Y2 @8 g©2024 Kites.vn | All rights reserved
Giọng nói của cha trầm thấp uy nghiêm nhưng lại ẩn chứa hỏi han thân tình, mẹ có chút nói dông dài nhưng quan tâm tha thiết, anh chị em trao đổi đôi lời, ánh mắt bạn bè cười vui…Tất cả không còn nữa!
9 j8 _, k: y; M0 N©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | % G  x+ p" \; H' q  |" `# VAll rights reserved
Bao nhiêu quyến luyến ràng buộc, bị ngọn đao thời gian hung hăng chặt đứt.
©2024 Kites.vn | All rights reserved# }2 Q4 g  e% X$ k  a# B& g
2 B, `9 @+ y! i; U4 `' W" H' R©2024 Kites.vn | All rights reserved
Nàng đau đớn quá!


) T4 L/ G3 S+ I+ V. m) n©2024 Kites.vn | All rights reserved
1. Phan An
©2024 Kites.vn | All rights reserved' V' T0 q: k, Z/ s+ J
  Phan An (tên khác là Phan Nhạc), là người Hà Nam, sống vào thời Tây Tấn, được xem như một kỳ nhân của lịch sử Trung Quốc cổ đại. Phan An dung mạo rất đẹp, tinh thần và bản lĩnh cũng được ca ngợi, trong dân gian có câu “mặt tựa Phan An” để miêu tả những người đàn ông đẹp.
0 A- J5 t! `: q$ J©2024 Kites.vn | All rights reserved
  Có rất nhiều giai thoại xung quanh vẻ đẹp của người đàn ông này. Phan An ở thành Lạc Dương, mỗi lần cưỡi xe ra ngoài chơi đều bị phụ nữ từ trẻ đến già chạy theo xem mặt, nhiều đến nỗi chàng không dám bước ra khỏi xe. Nhiều thiếu nữ quá si mê đã ném đầy hoa quả vào xe của chàng nên cứ mỗi lần trở về thì xe đầy những quả chín. Từ đó mà trong dân gian có câu nói “ném quả đầy xe”, được áp dụng cả trong văn chương để chỉ sự hâm mộ cái đẹp.
4 L7 _% J* D( N7 k/ R©2024 Kites.vn | All rights reserved
6 K$ M% }; H, `$ u- V©2024 Kites.vn | All rights reserved
2. Vệ Giới
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 ?- ]% p' F: P, A) d9 Y, ~5 C( M6 J
Vệ Giới hay còn có tên khác là Vệ Vương Giới, Thúc Bảo, được miêu tả trong Tấn thư bằng những từ như “minh châu”, “ngọc nhuận”. Từ thời thơ ấu, chàng đã có khí chất kỳ lạ, khi ngồi trên xe cho dê kéo đi trên đường Lạc Dương thì luôn dõi mắt nhìn xa, trông giống như một bức tượng được chạm từ bạch ngọc, người dân thường đổ xô ra xem và gọi chàng là “bích nhân” (người ngọc bích).
©2024 Kites.vn | , P) P$ M7 W) j# PAll rights reserved
Trong một lần chàng di cư về thành Kiến Nghiệp, quan quân, nhân sĩ, dân thường trong vùng lâu nay đã nghe tiếng đồn về vẻ đẹp của Vệ Giới nên đổ xô ra đường chào đón, vây lấy chàng để ngắm nhìn hết lớp này đến lớp nọ, khiến xe của Vệ Giới không di chuyển được suốt mấy ngày. Vốn thể chất yếu đuối, chàng mệt đến ngất xỉu, ốm một trận thập tử nhất sinh rồi chết. Đây có lẽ là cái chết tức cười nhất trong các mỹ nam Trung Quốc, sau này trở thành điển cố “khán sát Vệ Giới”, nghĩa là “nhìn giết Vệ Giới” để nói về bi kịch bắt nguồn từ cái đẹp.
©2024 Kites.vn | , ^5 K. E4 L$ K. _7 `4 vAll rights reserved
9 X7 q5 z$ U. o; M! j©2024 Kites.vn | All rights reserved
3. Mộ Dung Xung
( E! I* |" W" M# l; Z' r©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mộ Dung Xung, tên chữ là Phượng Hoàng, người cũng như tên, xinh đẹp khiến người hâm mộ và có tính tình sôi nổi, dũng cảm, là con trai của hoàng đế nước Yến - Mộ Dung Tuyển; là đệ nhất mỹ nam của thời kì Ngũ Hồ Thập Lục Quốc lúc bấy giờ.
' n9 E" m; s# j) ^5 v8 X©2024 Kites.vn | All rights reserved
Mặc dù thân là hoàng tử, nhưng trước khi kịp kế thừa ngôi vị thì Yến quốc đã bị nước Tần tiêu diệt, Mộ Dung Xung khi đó chỉ mới 12 tuổi đã cùng chị ruột là công chúa Thanh Hà trở thành chiến lợi phẩm của vua Tần - Phù Kiên, và bị đưa vào trong cung. Rủi thay, vua Tần Phù Kiên là một kẻ biến thái thích cả nam lẫn nữ, hắn đùa giỡn hai chị em Mộ Dung Xung trong tay như một món đồ chơi. Rốt cuộc cũng có một ngày, Phù Kiên cảm thấy cứ "cưng chiều" cùng lúc hai chị em như thế này sẽ mang lại tiếng xấu cho hắn, vì thế hắn đã thả Mộ Dung Xung ra.
©2024 Kites.vn | / m2 W; M# u# j; j/ a: ^8 MAll rights reserved
  Rời khỏi lao ngục, chỉ trong mấy năm, Mộ Dung Xung đã tập hợp kêu gọi được người trong tộc khởi nghĩa, Nam chinh Bắc chiến, thừa dịp loạn lạc mà lên, cho đến khi cưỡi ngựa quang minh chính đại vào kinh thành, Phù Kiên hi vọng chàng có thể niệm tình xưa mà tha cho hắn một con đường sống, nhưng Mộ Dung Xung cự tuyệt, thẳng tay tiêu diệt Tiền Tần, trở thành hoàng đế Yến quốc. Đáng tiếc ko bao lâu sau, trong một cuộc xung đột, chàng đã bị một tướng lĩnh cấp dưới giết chết
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 ~+ L/ S7 c6 R/ N' K  @- \3 i
©2024 Kites.vn | All rights reserved% E+ z3 T5 V& Z7 u7 V# ?) J
4. Độc Cô Tín
©2024 Kites.vn | # u5 x0 F, o3 S! a$ bAll rights reserved
  Độc Cô Tín vốn có tên là Độc Cô Như Nguyện, tên Tiên Ti là Kỳ Di Đầu. Ông là quý tộc Tiên Ti, tướng lĩnh, khai quốc công thần, 1 trong “Bát Trụ Quốc” nhà Tây Ngụy; người trấn Vũ Xuyên, nguyên quán Vân Trung. Độc Cô Tín có 3 con gái được phong (hoặc truy phong) làm Hoàng hậu (hoặc Thái hậu) của 3 triều đại Bắc Chu, Tùy, Đường, nên được sử sách gọi là “tam đại ngoại thích” hay “tam triều quốc cữu”, một thời vinh quý không ai bì kịp, là trường hợp hiếm có trong lịch sử Trung Quốc.
©2024 Kites.vn | All rights reserved. h& w# p# ^+ ^
$ W. ]/ y/ q, [( B" ~$ a' U; B' P©2024 Kites.vn | All rights reserved
5. Lan Lăng Vương
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ Y( s5 J( U8 L0 V' E9 ^5 ^8 z- \% N
Lan Lăng Vương - mỹ nam sau chiếc mặt nạ sắt, còn có tên là Cao Trường Cung, Cao Hiếu Quán, người đời Bắc Triều.Xuất thân trong một gia đình truyền thống quan võ, Lan Lăng vương rất kiêu dũng, thiện chiến, có ý chí chiến đấu mãnh liệt. Lan Lăng vương được gọi là tuyệt thế mỹ nam vì có gương mặt xinh xắn, dịu dàng, da trắng như con gái, một nét đẹp đầy nữ tính khác hẳn vẻ đẹp mạnh mẽ của các võ tướng. Vẻ đẹp yếu đuối này thực không hợp với chốn binh đao, dễ bị mang ra chế giễu, xem thường. Bởi thế, Lan Lăng vương khi ra trận luôn phải đeo chiếc mặt nạ dữ dằn bằng sắt.
©2024 Kites.vn | ; _  d2 i4 L1 u7 k5 |, lAll rights reserved
  Dân gian thường truyền tụng một câu chuyện nổi tiếng về vẻ đẹp khác thường khiến chàng không cần đánh cũng thắng giặc như sau: Một lần đi cứu viện Lạc Dương, chàng cùng năm trăm kỵ sĩ, xông qua vòng vây của quân Chu, đột nhập vào thành Lạc Dương. Các binh lính trên thành không nhận ra là ai, cứ chần chừ vì hoài nghi đó là mưu kế của quân địch. Lan Lăng vương bèn cởi bỏ mặt nạ để cho binh lính nhìn thấy rõ diện mạo của mình. Binh lính trên thành lòng bỗng rúng động vì trông thấy dung mạo đẹp ngời sáng, hơn trăm cung thủ bước đến nghênh đón. Thế là quân Chu nhanh chóng bị đuổi chạy.
©2024 Kites.vn | . u+ Y/ K7 ^0 @1 ]6 h9 c( hAll rights reserved
Về sau, Lan Lăng vương bị hoàng đế Cao Vỹ giết chết vì hiểu lầm chàng có ý đồ làm phản, lúc ấy chàng khoảng ba mươi tuổi. Chàng mất đi để lại Trịnh vương phi góa bụa, sớm hôm sống trong đau khổ cùng cực. Nàng bèn quy y nơi cửa Phật và sống hết đời tại đấy.
©2024 Kites.vn | + R1 n9 y; k: F' ~( dAll rights reserved
+ y" {8 n; \. {©2024 Kites.vn | All rights reserved
6. Kê Khang
+ f- G) C5 T. N% z& x( H©2024 Kites.vn | All rights reserved
  Kê Khang (233-262): tên Thúc Dạ, người đời Tấn, ở đất Trất (nay thuộc huyện Túc, tỉnh An Huy). Dòng họ Hề, lánh nạn đến Kê Sơn, do đó tự đặt hiệu là Kê Khang. Ông là một trong "Trúc Lâm thất hiền". Sau bị Tư Mã Chiêu giết. Khi chuẩn bị hành hình ông vẫn ung dung gảy khúc Quảng Lăng tán. Ðàn xong nói: "Có kẻ xin học bài này, ta không dạy, thế là từ đây không ai còn đàn bài Quảng Lăng này nữa". Truyện Kiều có câu: "Kê Khang này khúc Quảng Lăng, Một rằng Lưu thủy hai rằng Hành Vân".
! Y5 C! U' {- k- K7 u  y! h©2024 Kites.vn | All rights reserved
& |6 Q1 S7 T2 k' O3 _©2024 Kites.vn | All rights reserved
7. Vương Hi Chi
( M- J  g' ^* A# R  M" ~©2024 Kites.vn | All rights reserved
  Vương Hi Chi tự Dật Thiếu, hiệu Đạm Trai, là nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc. Ông được nhìn nhận không chỉ là danh nhân thời Đông Tấn mà trong cả lịch sử Trung Quốc. Vương Hi Chi người Lang Nha, cùng quê với Gia Cát Lượng. Sau di cư tới Sơn Âm.
©2024 Kites.vn | # {  A& L: D1 H; ~All rights reserved
  Vương Hi Chi sinh ra trong gia đình có truyền thống thư pháp. Cha ông là Vương Khoáng, bác ông là Vương Đạo, Vương Dực đều làm quan cao trong triều đình và giỏi thư pháp.
©2024 Kites.vn | All rights reserved. x4 t0 S5 l6 @  @: i0 s
Vương Hi Chi sinh ra cuối thời Tây Tấn. Ông lớn lên thời loạn Ngũ Hồ thập lục quốc, gia đình chuyển xuống Giang Nam và làm quan nhà Đông Tấn.
©2024 Kites.vn | . k, [- r4 B( R& S' O- _. m$ t" I: CAll rights reserved
  Năm 323, bác họ Vương Hi Chi là Vương Đôn nổi loạn chống triều đình nên gia đình ông bị liên lụy và bị bắt giam. Sau này loạn Vương Đôn chấm dứt, gia đình ông được tha tội nhưng vụ việc tác động lớn đến tâm lý ông khiến ông không tha thiết với quan trường.
$ t7 c  \. g$ M% S©2024 Kites.vn | All rights reserved
Năm 326, Vương Hi Chi bắt đầu làm quan, trải qua các chức vụ: Mật thư lang, Tham quân, Trưởng sử, Thứ sử Giang châu, Ninh viễn tướng quân, Hộ quân tướng quân, Hộ quân tướng quân, Hữu quân tướng quân (vì vậy ông còn được gọi là Vương Hữu quân), Nội sử Cối Kê. Do không nhiều chí tiến thủ để thăng tiến, ông từng được tiến cử làm chức Thị trung - một chức vụ gần vua - nhưng Vương Hi Chi đã từ chối. Vì không thích ganh đua trên quan trường, sau khi làm Thứ sử Giang Châu 1 năm, ông xin từ chức để chuyên tâm nghiên cứu thư pháp.
! q0 ?. m5 o5 g# O©2024 Kites.vn | All rights reserved
  Trên lĩnh vực chính trị và quân sự thời loạn, Vương Hi Chi không có đóng góp lớn nhưng ông được người đời và hậu thế biết tới là một nhà thư pháp nổi danh bậc nhất Trung Quốc và được mệnh danh là Thư thánh.
©2024 Kites.vn | All rights reserved& b0 O! `. W( h0 E3 g6 Z* o
Vương Hi Chi mất năm 361 thời Tấn Mục Đế, thọ 59 tuổi. Ông được triều đình truy tặng là Kim tử quang lộc đại phu, nhưng con cháu ông làm theo di chúc của ông đã kiên quyết từ chối, không nhận.
©2024 Kites.vn | All rights reserved, |* [: F3 D6 V% B2 n1 C& M7 X
3 p% A5 F' S( s" F, O©2024 Kites.vn | All rights reserved
(Tài liệu tổng hợp trên mạng)
©2024 Kites.vn | All rights reserved! D* a' _' p0 U1 V" f- H

©2024 Kites.vn | All rights reserved  @. f8 D" [; R: Q
       
4 |0 g, y% J/ m6 Q7 p©2024 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

Nếu như là lịch sử đã ghi lại cô công chúa này hoang dâm vô độ vậy SN làm sao thay đổi được lịch sử. Tò mò quá nha.  Đăng lúc 1-12-2012 06:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-12-2012 20:33:51 | Xem tất
Truyện hay quá, dạo này mình rất thích truyện cổ trang.
, F  v5 x! @  P3 O1 F7 A3 M- {! H©2024 Kites.vn | All rights reserved
Ủng hộ bạn nha.
: C) i; L  m0 s* }% d, s©2024 Kites.vn | All rights reserved
Msf tr này bao chương vậy?{:309:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-12-2012 21:35:00 | Xem tất
tieuvi gửi lúc 1-12-2012 20:33
©2024 Kites.vn | All rights reserved  O7 K/ K7 h$ w& ~/ w
Truyện hay quá, dạo này mình rất thích truyện cổ trang.
©2024 Kites.vn | % E1 b0 X7 F3 D' T/ TAll rights reserved
Ủng hộ bạn nha.
©2024 Kites.vn | ) R* c, ^- e% ^4 e; hAll rights reserved
Msf tr này bao  ...

  t& x, |3 }# d5 k  K* f  m©2024 Kites.vn | All rights reserved
Cảm ơn bạn động viên. Truyện hình như hơn 200 chương, hu hu...,
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ f6 M& E$ R& T3 U- q  R$ b
Nhưng mà chương cũng ngắn thôi, mình sẽ cố gắng up đều.
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ z' G0 @3 u+ V3 w5 \( }& t( b
Lao vào truyện cổ trang thế này run lắm, nhưng mà đã trót thích rồi thì k biết làm sao!

Bình luận

Cảm ơn bạn, đây là cái lợi của truyện trên mạng mà! có thể xin ý kiến mọi người và chinh sửa bất kỳ lúc nào :)  Đăng lúc 11-1-2013 11:15 PM
cố lên nàng ta ửng hộ nàng nha có sai thì mn cùng sửa k0 phải lo đâu nàng nha  Đăng lúc 31-12-2012 02:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách