Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 507444|Trả lời: 677
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Thiếu Tướng Ế Vợ | Tùy Hầu Châu (Hoàn | Ebook)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 31-7-2013 00:27:32 | Xem tất |Chế độ đọc

©2024 Kites.vn | 7 x; K$ O" u% o, G9 F( l: W6 n" iAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved: D; n9 i6 d9 h! ]. q7 D
Tên tác phẩm: Thiếu Tướng Ế Vợ
©2024 Kites.vn | ) ~+ `, X, N. A2 E: l/ hAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 ~5 g% ^; m. F% f, S
Tác giả: Tùy Hầu Châu
©2024 Kites.vn | * \" M  D. j1 j" ^) \- @1 NAll rights reserved
. j+ W( [. k* n5 O- q+ |. Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thể loại: Hiện đại
©2024 Kites.vn | ; t7 u8 z5 X2 VAll rights reserved
; P( |  K8 E1 e+ N! M9 a5 z3 {9 Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
Độ dài: 22 chương
©2024 Kites.vn | All rights reserved% O3 a8 V, ]- A# |
7 p  {  `8 D. p' c©2024 Kites.vn | All rights reserved
Biên tập: HappyOneday
©2024 Kites.vn | All rights reserved% p! j+ Z$ |" b  Y- |6 N  K
©2024 Kites.vn | All rights reserved- v7 m+ n( d( e1 Y0 D% V
Ebook: mjmk
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ y$ v! `- S5 E
2 d0 }# I2 v& a. p# g6 f) z' t% X©2024 Kites.vn | All rights reserved
Poster: itsyourday

©2024 Kites.vn | All rights reserved" t; Q, E& o( Q. u/ X- q' e; _
# I" f# T8 y& t©2024 Kites.vn | All rights reserved
' o& {( F3 E# {" F& s3 F0 o# @* X©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | , k& x! B2 ]6 {+ sAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ( a2 D- i- K: _* ~* AAll rights reserved
Văn Án

©2024 Kites.vn | * v8 |7 V/ m: ~% Q7 F+ B7 YAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ; m& ~; Q9 s# xAll rights reserved

: \9 ?* k3 W/ t5 b8 Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
: ~; y1 o" R: C4 ]7 o©2024 Kites.vn | All rights reserved
Một hôm, Trình Điện Điện làm nũng với thủ trưởng Hàn yêu dấu, cô ôm cánh tay anh, cất giọng ngọt ngào, "Tại sao đến giờ này anh mới tìm thấy em, anh đi lạc đường phải không?"
: w6 N$ \4 |6 J1 ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
4 r+ w# z. v! J& V©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thủ trưởng Hàn trầm ngâm đặt cuốn tạp chí quân sự xuống, anh thở dài, "Trốn em biết bao lâu nay, nhưng cuối cùng vẫn bị em tìm được."
2 M8 e$ e. b- @4 L% F! k; @& U5 L6 G) y©2024 Kites.vn | All rights reserved
. B; K' [8 c8 S6 `©2024 Kites.vn | All rights reserved
Một người sắp trở thành gái ế và một người là trai ế cực phẩm, nếu bây giờ mới nói chuyện yêu đương thì có muộn quá không?
©2024 Kites.vn | & Y, o5 c$ J3 f0 RAll rights reserved
©2024 Kites.vn | ' O( K+ z$ U8 p+ Z( A- @All rights reserved
Tình yêu là thế nào?
& c1 }6 b6 q$ x' p4 ^1 f7 N©2024 Kites.vn | All rights reserved
. Z$ g+ i( c" E# {+ F9 r©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tình yêu chính là một đôi nam nữ đến với nhau theo lề thói và chuẩn mực của xã hội. Trong lòng mỗi người sẽ nảy sinh tình cảm quý mến, chẳng những khát khao đối phương trở thành bạn đời của mình, mà còn mong ước da diết có được tình cảm thủy chung và trong sáng.
©2024 Kites.vn | All rights reserved. }8 V3 V# E- `8 w" T1 \! `
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 K! ?( ?6 B* V' V2 F0 N/ P6 h
Bạn tin điều này không?
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 b: i% G  Q" G: U; p( \' @- O( A
©2024 Kites.vn | ) e; @: C7 I; k2 L6 @& wAll rights reserved
Tôi tin!

* ]1 r* ~. o6 U% ?% i6 X©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | * |8 O& W3 Z2 R- ^' F' D+ fAll rights reserved
# R1 v5 [. W/ d©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved& |0 M5 ?* r+ V8 D) q& {3 k1 T
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 `% y% y& L6 W  K, q: l0 S# i) }& s
Lời Người Biên Tập

©2024 Kites.vn | All rights reserved. U4 O0 ~  N" K9 H. R4 N
©2024 Kites.vn | All rights reserved: y2 e4 X0 U( H% r' y  p

, E, p0 ]' D7 _. b8 _, C" v©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | - C( T4 l! _- M. v* DAll rights reserved
Do tâm trạng của mình đang rất vui, nên đã quyết tâm xách xẻng đào ngay.
- z5 u6 N% E$ m- |©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved# Y- F0 y0 f; U( c7 J0 ]( b2 ?
Truyện này rất nhẹ nhàng và trong sáng. Các tình tiết trong truyện đơn giản đến bất ngờ, nó không khiến bạn tan nát tim vì ngược hay suy nghĩ đủ thứ vì mưu tính. Nhưng biết đâu đôi chỗ nào trong truyện, bạn lại cảm thấy chút gì đó của bản thân hoặc vui vẻ hơn vì một câu chuyện nhẹ nhàng và ấm áp.
% k! `% C) A2 B9 y/ I/ v. L6 W©2024 Kites.vn | All rights reserved
7 o3 j$ f2 X6 @) S" Y/ |©2024 Kites.vn | All rights reserved
Tốc độ truyện tùy thuộc vào sự chăm chỉ của mình ^^.
©2024 Kites.vn | . G) Q8 q, C2 c: u8 A1 DAll rights reserved
. p" b8 j  }: |, t©2024 Kites.vn | All rights reserved
3 F0 p. P% k' x) i- m$ H) `9 ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
PS: Nếu bạn thích nam chính sạch bong như sunlight, có tuổi nhưng vẫn chưa lăn tăn đến chuyện mình bị ế, thì hố này sinh ra là dành cho bạn =]].

©2024 Kites.vn | * v% E% G9 U: H0 MAll rights reserved
( n; t2 N" k& I! q' G1 R©2024 Kites.vn | All rights reserved
/ A+ R% X. i# k: O4 s$ ]% G: }©2024 Kites.vn | All rights reserved
* A3 J' `0 _9 [! J& f; t9 r©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved" b0 l4 P3 T3 B& W" ^  K
Lưu Ý

: {, R; N1 K# ?) {& l* \©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ' Q1 S5 ^7 f7 D, n( ~: |6 ]( lAll rights reserved

©2024 Kites.vn | ! \% k% C. c. T( JAll rights reserved
©2024 Kites.vn | 9 x6 E! L5 t" j6 D" e7 JAll rights reserved
Truyện được biên tập xuất phát từ sự yêu thích và mục đích phi lợi nhuận, vui lòng đừng dùng bản truyện này với bất cứ mục đích thương mại nào.
©2024 Kites.vn | 4 v3 b0 M" W; o. X0 y( cAll rights reserved
5 m4 @. i& ~; P% e. N  n©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved: q5 \+ L, P) F
Truyện đăng độc quyền tại Kites, không copy sang các trang web và blog khác khi chưa có sự đồng ý của người biên tập. Xin chân thành cám ơn!

©2024 Kites.vn | " C5 }$ f: }# E# M/ Z6 uAll rights reserved
* `# b" y" Q" O% ]5 O©2024 Kites.vn | All rights reserved
9 D1 t% V! K, R' I; I$ [8 }) M©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 2 s* l  C2 t3 d9 x! w% G7 Q, IAll rights reserved

©2024 Kites.vn | All rights reserved( e; n- b( g: ^9 n
©2024 Kites.vn | 0 U: R) T% [/ q1 L: uAll rights reserved
Ebook Download Links
EPUB
  
PRC
  
PDF

©2024 Kites.vn | All rights reserved# H" v  q- }' f9 [+ @5 e
& i& ]; u/ a9 H8 H2 L% N4 U1 h©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn |   {% {( h, M) n0 U8 f  ?% W$ MAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved; H8 _9 I* a9 z, @( u/ G2 p, N# M
©2024 Kites.vn | All rights reserved( G# S9 |$ w$ u, s4 _
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ ^! m+ ]8 P5 w' b

Rate

Số người tham gia 16Sức gió +80 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 iu cô ~~~~
p3104 + 5 giờ mới đọc :D
sarahlee_95 + 5 ^^
han_yujn + 5 Cảm ơn bạn
Katy1210 + 5 ebook :X
saranghe2009 + 5 Ủng hộ 1 cái! Hay nhắm^^
pio227 + 5 Quá cute :))
piloveyoonge + 5 Ủng hộ 1 cái!
mjmk + 5 ôm ôm
millyapple + 5 Ủng hộ 1 cái!
Nhutphonglin + 5 Rết ủng hộ tềnh iu =))
ngoc_khanh1997 + 5 lanh chanh hố mới nài :v
•Tyt• + 5 :3 Ủng hộ ss
kymus + 5 tuyệt <3
nyan_neko + 5 ^^~
HinaNg + 5 hóng ~~~

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2013 00:30:33 | Xem tất

©2024 Kites.vn | All rights reserved/ a# r0 ^% D3 L, e8 d! x
MỤC LỤC
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22

, G8 N! C- `' |+ p/ a; x! w©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | 3 Z! C: S8 [' H3 N. Y# ~. iAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved# `, Y; p. v- F. m" c5 l' |! s4 t

©2024 Kites.vn | All rights reserved8 P1 N& y3 f# O
©2024 Kites.vn | All rights reserved) g, c/ p' \. H# b
Ebook Download Links
EPUB
PRC
  
PDF

©2024 Kites.vn | * M5 s5 E3 \0 Y/ O* o: a6 XAll rights reserved
©2024 Kites.vn | , {0 h! M2 L% n. T* jAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 A0 e1 m, b* p  r/ M5 h

Bình luận

chú và chị hp quá!!!!!!!!!cảm ơn nhá  Đăng lúc 18-9-2013 06:06 AM
Ý, lại của HO nữa nà. Cái nào thấy chị ấy edit là thấy yên tâm rùi.^^  Đăng lúc 31-8-2013 11:03 PM
Chính thức sụp hố rồi ^_^  Đăng lúc 29-8-2013 03:40 PM
đẹp quá đi *nhỏ nước miếng*  Đăng lúc 15-8-2013 11:39 PM
Đúng là dân des đến mục lục nhìn cũng rực rỡ :))  Đăng lúc 12-8-2013 09:44 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Nhutphonglin + 5 Cái nữa.... Hí :)

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2013 00:32:28 | Xem tất
Chẹp chẹp
& O( H; ]7 {. B( w7 [/ O©2024 Kites.vn | All rights reserved
Vừa vào hóng phát thấy có thread mới của cô Hố, tem đã tính sau
©2024 Kites.vn | All rights reserved  z0 F" v! ?0 w& c6 R! a
Cái văn án bị thu hút
©2024 Kites.vn | 2 m+ m( }  s" Q0 U4 SAll rights reserved
Nhưng mà cô ơi, tác giả là Tùy Hầu Châu, sao t thấy nghi ngờ hai chữ "nhẹ nhàng" quá
9 Z& u" @; e/ }©2024 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng thâu, vẫn ủng hộ, nhưng chắc không nhảy ngay đâu, t sợ truyện hay quá lại phải đi mò convert
©2024 Kites.vn | ) o- A; b' d8 ZAll rights reserved
6 Y% ~7 y3 z+ S' |©2024 Kites.vn | All rights reserved
Với tư cách là ngươi đã giành tem hố mới của cô, bạn chúc cô đông khách nhóe

Bình luận

Có thật là trong sáng như con người bạn ko thế :))))))))))))))))))))))))))  Đăng lúc 15-8-2013 03:09 PM
bạn nói thật, cái này nhẹ lắm và trong sáng cực kỳ, trong sáng y như con người bạn nè cô =)))))  Đăng lúc 31-7-2013 12:42 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2013 00:39:24 | Xem tất
tôi được rủ rê vào đây hóng hố của cô :v đắt khách cô nhé
- O* ~1 V  i- o  e1 M3 B©2024 Kites.vn | All rights reserved
; b* P* {" Q- K4 F1 q©2024 Kites.vn | All rights reserved
dạo này tôi ít đọc truyện lắm. truyện đang edit thì càng không dám rớ :v. cô mau lấp hố cho tôi nhảy nhé cô >_^
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ c# r! _5 a. i! b4 G0 }# x
2 Z$ H9 T2 [. I# y6 O3 P: \" Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
*ôm ôm* làm việc điều độ, giữ gì sức khỏe nhá cô >:D<

Bình luận

Cám ơn cô mều :x *ôm ôm*  Đăng lúc 31-7-2013 02:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2013 00:41:14 | Xem tất
Uầy, Hố ơi, em thật là ham hố, đúng y chang cái tên của em luôn .
9 m, U% F* H* y©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | ( I+ @  `- [. }All rights reserved
Đào rồi phải nhớ lấp nha cô, không thôi đừng trách sao bạn ác )
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 u( z. s5 p$ b7 u8 T7 E
©2024 Kites.vn | All rights reserved& V1 u8 I; z: {( H( [
Chúc hố mới của cô đông khách và mong lúc nào cô cũng vui vẻ như hôm nay.
% `0 G8 o4 I7 l©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 w6 m4 p. |6 [4 Y% ^8 @' `2 r
Cố gắng và phấn chấn lên nữa nhé!!!{:159:}

Bình luận

Cám ơn chệ *đạp*  Đăng lúc 31-7-2013 02:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2013 00:48:28 | Xem tất
Hihi, đặt 1 chân hóng hớt.
©2024 Kites.vn | All rights reserved; {' U- ^* G, v3 q6 I" o
©2024 Kites.vn | - n. A0 ?" d" T( SAll rights reserved
Tôi biết là cô đang rất vui, cơ mà phải kiềm chế một chút :))
©2024 Kites.vn | All rights reserved  U7 [& {1 r8 }2 Q
©2024 Kites.vn | All rights reserved- Z$ E6 }& A3 n
Làm gì thì làm cũng phải giữ sức khỏe và tâm trạng lúc nào cũng ở mức cao nhất cô nhé.
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 K( F' L3 E2 Z/ {: ^3 f0 L6 @
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 k& M4 e) ^0 ]
Chúc cô mau chóng lấp hố này mà không mất nhiều sức.
©2024 Kites.vn | ) D$ `" d3 M+ lAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 v" T* I0 K7 D) b
Và luôn luôn nhớ bạn bè bao giờ cũng ở cạnh :D
©2024 Kites.vn | 3 q( X! o% v/ ZAll rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 [% k' w" ]9 C& ~9 A8 z& Y6 O
Chúc nhà mới của cô đông khách!!!
©2024 Kites.vn | All rights reserved# o0 O/ o* ~# B$ f) X1 }8 h* V6 |
©2024 Kites.vn |   a4 }: h% u$ _! AAll rights reserved
Cái văn án hút quá :x

Bình luận

Cám ơn bợn hiền :). Nhớ check đồ t gửi nha :)  Đăng lúc 31-7-2013 02:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2013 00:57:44 | Xem tất
Ủng hộ, chúc mừng em đào hố mới   nghe gái ế là sis nhảy ngay thôi. Khổ ai biểu sí nằm trong số ây nên phải gia nhập đọc xem coi nử chính làm cách nào mà gả đi được để sis học hỏi kẻo già rồi mà cô đọc một mình thì khổ.  Em đang vui à kiếm đước soái ca rồi sao mà vui dữ dạy em thì vui rồi khổ thân sis còn chưa kiếm được nên phải buôn ba đi làm kiếm nhiều nhiều xiền để đi mua chồng nè
©2024 Kites.vn | " D/ Z$ Q2 i4 P- kAll rights reserved
©2024 Kites.vn | , P# j" W  ^: MAll rights reserved
Hóng chap một lên sàn

Bình luận

Cám ơn sis! Lâu lắm rồi mình mới gặp nhau *ôm ôm*.  Đăng lúc 31-7-2013 02:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2013 01:08:41 | Xem tất
Ủng hộ, ủng hộ em Hố hết mình luôn.
4 [5 P5 J0 a7 h# F©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | / o9 z) X" i; m" SAll rights reserved
Đọc cái này mà thấy đâu đó có hình bóng của mình, mình cũng thuộc dạng "đồ cổ"
©2024 Kites.vn | All rights reserved" N; z; ]6 |3 e) Q8 \3 ?4 x
©2024 Kites.vn | All rights reserved* ]. k5 b/ m" @+ i0 b
Bởi vậy càng quyết tâm coi chị nữ chính làm thế nào để hốt được 1 anh nam bị ế cực phẩm ^^.
©2024 Kites.vn | ( e. ?5 f! \( j6 L% r2 NAll rights reserved
6 v0 p9 ~* \2 p  r1 Y! m2 ?0 W©2024 Kites.vn | All rights reserved
Chúc hố mới của em đông khách.

Bình luận

Cám ơn chị. :)  Đăng lúc 31-7-2013 02:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2013 02:39:10 | Xem tất
Giành chỗ trang nhất cái nào!!!
2 e2 F: H, W& T9 j' ^# Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
Đọc cái văn án thấy hay hay nên ta quyết định + quyết tâm nhảy hố
* J9 O) w: W3 l/ a; J©2024 Kites.vn | All rights reserved
Chúc hố nàng đông khách nha
©2024 Kites.vn | 6 U" s5 x8 B, k3 d5 dAll rights reserved
thôi ta đi ngủ đây
5 n2 z4 W" F2 d8 s$ ~9 u1 `$ N©2024 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

Cám ơn nàng ^^  Đăng lúc 31-7-2013 02:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-7-2013 04:25:54 | Xem tất
Lon ton vào xí pết 1 hí hí,
©2024 Kites.vn | All rights reserved: k$ A. Q$ ]6 r. Z
Được pết 1 đúng k nhỉ?
7 p9 |. q' a% w, r©2024 Kites.vn | All rights reserved
Xí xớn thế thôi, chứ giờ chị đang cắm đầu đào hố, ủng hộ em một phát rồi chị ngồi hóng bao giờ Hoàn hè hè
©2024 Kites.vn | ; q2 L9 C  S) L6 i! l& sAll rights reserved
Hố xinh đẹp, hwaiting!

Bình luận

Em cám ơn chị :x  Đăng lúc 31-7-2013 02:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách