Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 282241|Trả lời: 584
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Lạc Chốn Phù Hoa | Bất Kinh Ngữ (Truyện dịch- Hoàn)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 16-6-2013 00:02:25 | Xem tất |Chế độ đọc
Bài được greenrosetq sửa lúc  26-2-2014 12:37 AM
©2020 Kites.vn | All rights reserved  v. ~; P3 Q  I1 r: z
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 F9 w+ U8 m0 n

©2020 Kites.vn | , b7 s; R! a4 _. S) D/ pAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ y! G) I( _4 t% j
: i3 t! b2 y8 y, v9 X+ |9 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tên tác phẩm: LẠC CHỐN PHÙ HOA
6 \' T2 y& e; @. L8 A©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 [' e$ E( [& X' X3 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 g1 e$ \" X+ H6 x# [+ [: b, n
©2020 Kites.vn | All rights reserved! M7 L$ A0 ~4 e6 r: {9 ^3 R
Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 a4 N0 h* N1 g- I2 T' {- `
©2020 Kites.vn | , @! i1 ~, h$ O9 IAll rights reserved
Thể loại: Ngôn tình hiện đại.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* o- b7 }/ j- n
; I: o5 C6 E5 i5 N  n, D©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người dịch: greenrosetq
1 ?0 T+ k# c, o; v0 b' ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 x5 d' i0 @6 H8 sAll rights reserved
Poster: nyan_neko
4 P& o" ~. N9 M1 @©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved8 `" J, G+ X" m3 r6 v; s( P
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 r* ?3 K. i1 P8 |% c: d7 L
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 X" G5 z, ?  X' L! o$ P
©2020 Kites.vn | 2 ?! N# E5 Z' S) r5 yAll rights reserved
. O6 h  e) X" B$ J7 R5 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 t! M( D) d2 x, d. qAll rights reserved
Văn án:

: F' @2 T* x4 k6 \: h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  Y% y2 A" T( P- ~

1 b" g: z. O" G# x" G8 n' s©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | % N) s' e' ~4 Q  s8 tAll rights reserved
"Tôi chỉ mong những chuyện trước kia cùng cô ấy đi thật xa, để lòng tôi yên tĩnh như nước..."
% {9 r: {) i0 E  l4 n0 x: Q3 X9 ?©2020 Kites.vn | All rights reserved

# c( d& g* B0 h0 k3 t©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# F* @$ g/ B  ]
7 R6 l$ [1 U) ^; w©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, |; u# Q& T4 J6 X
, P2 j# v8 I  L% N©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | * i1 `$ ?$ b* @" c9 ]All rights reserved
( H& Q) A$ r- k/ j4 x% P0 o! _©2020 Kites.vn | All rights reserved
- b6 s: ^0 E; a1 |©2020 Kites.vn | All rights reserved
Lời người dịch:

©2020 Kites.vn | 5 ^! S: h' u! }% y' ]7 R( hAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: K8 h/ u/ [0 B8 ?# S6 |
©2020 Kites.vn | 6 K. s1 P% ~0 W! R) S; i9 n" @All rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved) T$ ^2 \2 b( U$ b3 T! E
Vì văn án không truyền tải thông tin cụ thể nên tôi xin giới thiệu, đây là câu chuyện về một người phụ nữ bình thường, phải đối mặt với hiện thực khắc nghiệt sau khi ly hôn.
©2020 Kites.vn | ! e3 U' E( i8 X2 H, n" y# KAll rights reserved
$ L& z* r9 S4 Y: w8 D©2020 Kites.vn | All rights reserved
"Lạc chốn phù hoa" là một trong những tác phẩm rất được yêu thích trên trang Tấn Giang hiện nay. Lý do tôi chọn dịch tác phẩm này vì tính hiện thực của nó. Những tiểu thuyết tôi dịch trước đây đều có phần lý tưởng hóa về nhân vật cũng như tình yêu, "Lạc chốn phù hoa" ngược lại như một bức tranh phản ánh cuộc sống hết sức sinh động, với những nhân vật tồn tại cả ưu điểm lẫn khuyết điểm.
; A6 |* n; W% _- u©2020 Kites.vn | All rights reserved
/ A8 M# i' s  T9 x* g3 U2 H) K©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tóm lại, độc giả nào thích câu chuyện hoàng tử-lọ lem hay những tác phẩm tô vẽ cuộc sống màu hồng thì đừng nên nhảy vào hố "Lạc chốn phù hoa".
©2020 Kites.vn | All rights reserved& L5 S& W1 {0 y* ~1 o! X) N
" M' W3 Q1 N9 k' v©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved* I7 [6 _+ E4 m$ Y  P
©2020 Kites.vn | 8 b2 t" J8 v- J( D; x* mAll rights reserved
7 [! u$ ~# r6 d" P, C/ d/ q" C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 [# f, M/ Y7 ~- y* R
©2020 Kites.vn | All rights reserved& T+ f6 K( u7 Q$ F& ^( c! J  }
% Y5 h! ~: s- X1 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: P/ a, O3 A# T# T9 Y
LƯU Ý:

©2020 Kites.vn | All rights reserved3 T$ `7 r# V0 R
©2020 Kites.vn | * |& D( ^7 J; D) YAll rights reserved
Truyện dịch với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng bản dịch với bất cứ mục đích thương mại nào.
- _/ a8 D( O9 W) h% ?6 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
Truyện đăng độc quyền tại Kites, không repost sang các trang web và blog khác
.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 f; N. a% k% V7 X5 t( J5 I% A

9 y' [4 _0 J; q7 H/ d+ }% A) v- {©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 N5 B- r% H  V% |All rights reserved
' j0 @( w* ?" Q8 f. S©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 ?# V$ K% Q5 x6 D' f
©2020 Kites.vn | All rights reserved& c4 R( b& F1 _' K  ~; W  e) u) Q& B* j
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ e1 F9 Z# W; y; D# r6 B
1 y, R( Y- x- s( p©2020 Kites.vn | All rights reserved
4 j7 E/ ~; y4 [. b  W1 b5 q, g. h5 q  E©2020 Kites.vn | All rights reserved

Rate

Số người tham gia 17Sức gió +85 Thu lại Lý do
beelinna + 5 Cảm ơn chị <3
anglemoon + 5 Cảm ơn chị :x
minjay1608 + 5 Cảm ơn chị.
Gavn2310 + 5 Ủng hộ 1 cái!
Chich_bong + 5 em đã bỏ rồi chị nhé, em cảm ơn .
Gypsy + 5 Anh Vương Cư An ánh sáng của đời.
kemkull + 5 ủng hộ chị ^^
rosy_rosy + 5 em rất hóng chuyện của ss:)
DinhDinh + 5 Ủng hộ c,dù có lẽ là e sẽ k nhảy.
chansun + 5 cảm ơn ss
khoaimon + 5 Hóng-ing ~~~
tokpokki + 5 Ủng hộ c :x
Nhutphonglin + 5 Sao lần nào e cũng mất mặt tiền?? .
StefanieVu + 5 Ủng hộ 1 cái!
HappyOneday + 5 Cảm ơn chị :X
nyan_neko + 5 hóng~ing :x
HinaNg + 5 truyện mới :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-6-2013 00:03:04 | Xem tất

©2020 Kites.vn | ! G8 L, K/ G: c5 J. m0 s1 eAll rights reserved
Made by [T]uenhi

% _( m0 a3 k8 h% H# j8 @, y©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ e& b; N4 J# ]7 ~
7 i- u  l' k% l& g/ \©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  B% N, e9 k/ i8 k% u( S# u
©2020 Kites.vn | # O3 t, L5 x* P% h* o% `& `All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ N2 V# q) g# r: _% Z3 e
& }) z" x/ r, F" |/ o( N( X©2020 Kites.vn | All rights reserved
MỤC LỤC

©2020 Kites.vn | All rights reserved% x: I- U! h. b; R0 }
©2020 Kites.vn | & X$ N* d/ p: P& x" sAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ k) k% V. P- L
7 V# y) [, B4 n" ~" J  P) q©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 X; E2 g! M+ }" K' h
: Y, c  t! ?  l) P! f5 |2 ^' _$ y©2020 Kites.vn | All rights reserved
& F& V% C) S& U; B7 \: O©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 1 Chương 2+3 Chương 4 Chương 5+6   Chương 7+8 Chương 9   Chương 10 Chương 11 +12
8 c9 R* H% L9 B4 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
% R  q4 k5 S! A  ~1 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
( _( y  O3 f& }©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ @$ M: W) H' \7 z
©2020 Kites.vn | 7 y) ?2 n) ^6 [2 g( f3 SAll rights reserved
Chương 13 Chương 14   Chương 15   Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20
4 X' [6 V4 Q& ?. ]0 S©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- P+ v$ n, |6 Y. Y8 W( s- I
©2020 Kites.vn | " F4 v" G$ Z* l" h- x+ F5 J0 a8 aAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 Q2 e9 |- k5 I5 k, j5 C' BAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved' e6 i3 w9 d9 D) T* C6 ~. C
Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25   Chương 26 Chương 27   Chương 28
©2020 Kites.vn | All rights reserved- P. O, L, m8 t# s/ B- s
  
©2020 Kites.vn | / Q3 o; z( J" J* d' m- |# yAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 9 N* r) [$ Y: i' J9 `) Z: k6 IAll rights reserved
9 K, e: C, Y+ p  E©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 29   Chương 30   Chương 31   Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35   Chương 36
©2020 Kites.vn | 0 p) Q5 d4 m) P" sAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( d+ [0 V2 Q' a0 }) v5 F3 O
©2020 Kites.vn | All rights reserved% s# V9 O0 S; `' ~! P
: @& M+ v( @/ T# W- k©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 Z3 j0 Z+ d% RAll rights reserved
Chương 37   *  Chương 38- 41   *  Chương 42- 83   *  Chương 84- 93 + Ngoại truyện
©2020 Kites.vn | All rights reserved. m# M; a( }+ @5 B" v! q
4 Z( c; |) {2 F: X©2020 Kites.vn | All rights reserved
- w: _2 W! q# j5 v4 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn |   E& B: q% @' `( ]  lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 e. m( o4 J6 p& D, P! rAll rights reserved
©2020 Kites.vn | & E4 M, q9 G; p( I0 {0 D; C( z' vAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* W) K0 b% l5 y' p! j5 W" R
1 B9 _& l6 n$ {3 @6 i/ ~, }; _©2020 Kites.vn | All rights reserved
: i, T0 `; s) k4 Q  ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - R9 J* {2 I! Q6 eAll rights reserved
+ d: l4 R$ S" y9 d©2020 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

Hố sâu nhưng vẫn nhảy cám ơn cô GR nhé! poster rất đẹp.  Đăng lúc 16-4-2014 04:17 PM
thấy ss là e nhảy vô  Đăng lúc 21-8-2013 09:10 AM
truyen hay.............................................  Đăng lúc 23-7-2013 09:23 PM
TM thật là kiên cường...cố lên...cố lên:)  Đăng lúc 18-7-2013 09:33 PM
truyen rat hay va thuc te nua  Đăng lúc 18-7-2013 09:19 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
saranghe2009 + 5 Tác phẩm hay quá, cảm ơn chị!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-6-2013 00:05:53 | Xem tất
[Giới Thiệu/Review] Lạc Chốn Phù Hoa

©2020 Kites.vn | All rights reserved  v  N. [; i' O8 P" b
Người viết: Nhutphonglin

& j1 K6 D4 p  ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 K7 f5 r5 g6 ^5 D5 @
6 V, p, P9 p5 v©2020 Kites.vn | All rights reserved
" v$ x4 u, c* r" I0 R; N©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved; P; c. W- S, @" V5 u. I
* z# V9 \  I) g& X9 q©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Tôi chỉ mong những chuyện trước kia cùng cô ấy đi thật xa, để lòng tôi được yên tĩnh như nước…”

©2020 Kites.vn | / n9 Y2 W* o2 u; ^All rights reserved
+ H6 a3 q5 s( f) J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved; w% D% c# I; f4 x; `( p) v
Nếu bạn là một người phụ nữ hai mươi tám tuổi đã ly hôn, trên có bố mẹ phải lo lắng, dưới có con gái phải nuôi dưỡng. Công việc không suôn sẻ, cuộc sống gặp khó khăn… Bạn sẽ như thế nào?
) ^& o# c% @* n5 j3 D1 n9 a3 @. X, o©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 1 M' B. k- c; [( t9 CAll rights reserved
Câu trả lời sẽ là: Cố gắng đấu tranh cho cuộc sống? Hay là buông xuôi bản thân vì hiện thực quá khắc nghiệt?
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ i' E, D5 n9 T2 {1 B& v, r! d
©2020 Kites.vn | All rights reserved' C" V3 M5 D$ o* L' C" t
Khi khép tập hai của quyển tiểu thuyết “Lạc Chốn Phù Hoa”, tôi đã thẫn thờ một lúc lâu. Thẫn thờ không phải vì cái kết, đơn giản chỉ là tôi ngồi ngẫm lại tất cả nội dung của quyển truyện. Cuối cùng, tôi đã đưa ra kết luận, mối lương duyên của nữ chính Tô Mạt và nam chính Vương Cư An bắt đầu bằng con số “9”, một con số phong thủy cực kì đẹp và may mắn. Mặc dù ban đầu, con số này không mang đến niềm vui và may mắn cho nam nữ chính như ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, sự nhầm lẫn con số định mệnh này lại là yếu tố quyết định số mệnh ở tương lai của cả hai.
©2020 Kites.vn | 9 B$ I& r3 |2 o1 V. `1 y3 Z& {All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  ]2 O% _- b3 C! ~
Một người ở dưới đáy xã hội, một người ngồi trên đầu kẻ khác; Một người có tính cách lương thiện, một người có lòng dạ thâm sâu; Một người có suy nghĩ vô cùng đơn giản, một người có đầu óc cực kì phức tạp… Hai thái cực cách xa nhau hoàn toàn, vậy mà gặp gỡ và giao nhau ở chốn phù hoa ấy.
8 j. R, h9 Y0 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 O5 z" z. ^/ b
Đôi lúc tôi nghĩ, đêm hôm đó, nếu anh chàng Vương Tư Nguy không hít quá nhiều, dẫn đến sự nhầm lẫn giữa hai con số “8” và “9”, thì cuộc đời của Tô Mạt đã đi theo hướng khác. Đương nhiên, lúc đó bản chất con người của hai người đàn ông trong hai căn phòng đó không khác nhau là mấy, nhưng chỉ cần sai người thì con đường sẽ rẽ theo chiều hướng khác biệt hoàn toàn, có đúng không?
©2020 Kites.vn | All rights reserved) [8 G4 z, L' v, Y" Y% p- T
©2020 Kites.vn | All rights reserved* R' O* Z$ c; A% h( B8 L% i4 e" e# w
Trước hết tôi xin nhắc rằng, “Lạc Chốn Phù Hoa” không phải là một quyển tiểu thuyết nam sạch, nữ cường, nam chung tình, nữ trong sáng… Mà quyển tiểu thuyết này có hình tượng nam nữ chính trái ngược với phong cách trên. Tuy nhiên, điểm tối đa mà “Lạc Chốn Phù Hoa” nhận được là ở tính hiện thực trào phúng, cuộc sống khắc nghiệt, con người thực dụng, xã hội đầy vẻ phù phiếm.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 d2 ?! s9 z3 `" U: G9 b
! N8 E( v6 c& q2 u1 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* }+ W8 y& Y* x8 s: u, _

©2020 Kites.vn | ) N5 M. B, U3 K  Z( e4 }; xAll rights reserved
©2020 Kites.vn | " J% n. Y* f4 V" P& H, RAll rights reserved
Lý tưởng và hiện thực luôn có khoảng cách, giống hệt gương mặt của người phụ nữ trước và sau khi trang điểm.

' o; a+ B0 }: U9 q0 K, m/ K) t©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 U! u$ @# y, N
. }) |8 L, K# j" a+ F4 ?8 w©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nếu nói nữ chính Tô Mạt của “Lạc Chốn Phù Hoa” rất kiên cường cũng không hẳn là sai, chỉ là sự kiên cường của cô được gọt dũa theo năm tháng, sự va chạm với cuộc đời mới được hình thành. Trước đó, tôi đã từng bắt gặp Tô Mạt với vai trò nhân vật phụ trong quyển “Đừng Nhân Danh Tình Yêu”, ấn tượng của tôi về cô là sự hiền lành, yếu đuối thường thấy của một người phụ nữ ở tỉnh trong xã hội hiện đại. Gặp lại cô với vai trò nữ chính trong “Lạc Chốn Phù Hoa”, dấu ấn về bản tính lương thiện ẩn chứa trong con người cô lại càng mạnh hơn. Sự lương thiện của Tô Mạt nếu đặt trong một vùng quê hẻo lánh, tình người với tình người thì nó sẽ được ca tụng không ngừng, nhưng nếu sự lương thiện, hiền lành, yếu đuối đó lại được đặt vào chốn phù hoa coi trọng đồng tiền hơn nhân phẩm của con người, thì nó lại có hệ quả hoàn toàn khác biệt.
9 M% [" U" M6 e% F©2020 Kites.vn | All rights reserved
7 m4 P) g; K, H0 M, F4 U) Z* ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nếu bảo tôi mô tả nữ chính Tô Mạt thật ngắn gọn, tôi chỉ có thể hình dung cô bằng hai chữ “Đơn giản”. Tô Mạt sống rất đơn giản, tính cách của cô cũng vô vùng mộc mạc, dễ gần. Vì chịu sự giáo dục từ bố mẹ, ngay lúc nhỏ bản tính của Tô Mạt đã rất lương thiện, hiền lành. Chính vì thế, khi cô cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, cô như người rơi xuống hố đen. Cả quyển truyện “Lạc Chốn Phù Hoa” là sự trưởng thành trong tính cách, lối suy nghĩ của Tô Mạt, những vất vả mà cô phải nếm trải khi bước vào cuộc sống đầy tính cạnh tranh, ngoài ra lối sống của cô cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ Vương Á Nam, Tùng Dung và Mạc Úy Thanh. Nhiều người sẽ cho rằng Tô Mạt thành công dựa trên sự mạnh mẽ, kiên cường và tính khôn lỏi trải đời sau bao năm lăn lộn trong thế giới phù hoa, nhưng cá nhân tôi lại nghĩ tất cả những gì cô có được sau này đều dựa vào sự lương thiện, tính cách không chịu đầu hàng và sự thanh cao vốn có trong con người của cô, điều đáng quý nhất ở Tô Mạt là dù cô sống trong chốn phù hoa đầy cạm bẫy nhưng cô không hề đánh mất bản thân hay làm méo mó tính cách vốn có của con người mình. Nếu không, sao cô có thể có được tình yêu của Vương Cư An, sự tín nhiệm của Vương Á Nam, sự chia sẻ của Mạc Úy Thanh, tình bạn với Tùng Dung, sự tôn trọng của Chung Thanh hay tình cảm từ Châu Viễn Sơn…
! R1 b7 `, W; z; ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
$ c* c! o6 {  @2 x8 j( M& N©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | . Q: n" J# T% Z* _! h5 X/ [: cAll rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved! \/ W8 N4 g" H# y# L
' ~" W* c2 C: }* t+ G, T©2020 Kites.vn | All rights reserved
Rốt cuộc, biết trươc số phận khiến con người sợ hãi, hay là tương lai không biết trước càng khiến con người lo lắng hơn?

©2020 Kites.vn | All rights reserved2 ~1 `( w4 }6 Q, d1 J* j* Z7 r- l
©2020 Kites.vn | & l; ^9 D* J: ?  x, {6 nAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved! c) K5 Z2 c( l! I
Năm Tô Mạt mười tuổi, vì muốn xin quẻ lành, bố mẹ đưa cô đến chùa thăm vị hòa thượng. Cuối cùng, vị hòa thượng đó đã phán số cô rằng:
: q% Z8 d2 Q7 e# q2 Y8 p©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! \- S+ _3 `( O; o; y- z% AAll rights reserved
Có khí khái trượng phu nam nhi
4 P( G1 G9 B/ l8 k: J; e©2020 Kites.vn | All rights reserved
' p  I' T0 A$ @3 }- u' X% G, V% r5 s©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tam hợp xướng khúc, quý phi hảo sắc
©2020 Kites.vn | 8 B% U7 @4 T  a! r) vAll rights reserved
4 Q5 b/ d. F* s: C+ W1 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm, gặp lần thứ ba đất đá bay mù mịt trời đất.
6 K" T: v8 |8 R+ \* M, }8 J' d©2020 Kites.vn | All rights reserved
% u; ~, j* e' j: `: k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Yêu thương say đắm, ở bên nhau, kết hôn, sinh con. Tất cả tự nhiên nước chảy thành sông.
4 C6 A2 _, I9 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
) ^2 r: l5 S* ^5 j©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cuộc hôn nhân đầu, không quá ba thu…

©2020 Kites.vn | All rights reserved0 X5 Z0 A) N7 f2 @
©2020 Kites.vn | . k( ?+ J4 o: r6 R% P( c! T, rAll rights reserved
Và vị sư ông đó cũng xem quẻ cho Vương Cư An như thế này:
©2020 Kites.vn | All rights reserved* r9 v( `6 j3 q' \& a5 V1 l
: u6 j' n: c& E- a©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đầy vẻ tà ác
©2020 Kites.vn | $ A! B& |" U/ f2 u8 k4 D6 N, \3 X/ [All rights reserved
  l3 ?  P% p' ]+ F* q0 Q( Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Con người này không sang cũng giàu, một đời chìm nổi, không làm thương nhân cũng làm đạo tăng…
0 r3 d. X! }: L) ?$ ^: w+ k8 T/ o©2020 Kites.vn | All rights reserved
2 Y3 z# p% r8 U3 N  B( f©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chúng nhân duyên sinh pháp, ngã thuyết tức thị Không, dị vi thị giả danh, dịch thị trung đạo nghĩa. (Các pháp do duyên sinh, tôi nói đó là Không, cũng gọi là giả danh, cũng chính là trung đạo nghĩa)
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 k& r3 \1 I( w4 `; n
©2020 Kites.vn | 2 [" A* V2 K8 q7 r0 AAll rights reserved
Về già không có con cái…

©2020 Kites.vn | All rights reserved) l8 {0 D9 E8 r! B9 I5 r
! d- |& V& h1 W: H+ A©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vào lúc cuối, sư cụ còn phán thêm một câu:
( V4 h: N2 E* a0 x, ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | " y- Y! B3 }7 o/ {% NAll rights reserved
Gieo nhân thiện sẽ được quả thiện.

' |9 h; [: H4 ~8 N% C©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ ~8 {! V2 A6 Z2 |& ~1 w& h
Trong tất cả các lời bói phán trên, chỉ có câu cuối cùng là chính xác nhất. Định mệnh của con người có thật sự vốn đã được sắp xếp hết hay không? Không ai có thể trả lời được. Tô Mạt có bản chất hiền lành, lương thiện, nhưng cô sống hai mươi tám năm trôi nổi và đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cuộc hôn nhân đầu không có kết thúc tốt đẹp. Nam chính Vương Cư An có tính cách cứng rắn, làm việc quả quyết lạnh lùng, nếu anh muốn người đó chết thì y rằng người đó không sống nổi… Ấy vậy mà anh vẫn sống cuộc sống xa hoa, sung sướng trên hàng khối người, đầy phụ nữ xếp hàng tình nguyện làm tình nhân của anh. Chính hiện thực hình thành tính cách, chính tính cách quyết định số phận, mà số phận ở tương lai lại là thứ mờ mịt không ai biết trước được. Nhưng nếu chúng ta sống đúng với lương tâm, làm việc hướng thiện, chấp nhận cuộc sống hiện tại của bản thân, thách thức khó khăn, vươn lên bằng chính sức mình, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không thể nào không vượt qua khó khăn được.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 h) @4 s9 I& Y% F8 v" c: d
©2020 Kites.vn | 4 p8 v2 k/ A0 S& CAll rights reserved
, i/ `" H6 h: S( T5 F; M# Q% g©2020 Kites.vn | All rights reserved

2 H. E* V, Z8 N1 K& ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | . R6 j6 d6 M; aAll rights reserved
Đừng vì hiện thực khắc nghiệt mà từ bỏ hy vọng.

©2020 Kites.vn | All rights reserved% F6 T! O+ M& t2 Z" Z" I
©2020 Kites.vn | All rights reserved" J1 g; q7 Q# d1 S9 R
9 @1 E" r/ a  a3 U! V©2020 Kites.vn | All rights reserved
Tô Mạt trong truyện không phải là người phụ nữ thông minh, cô cũng không hề xuất sắc, ngoại hình cô thanh tú nhưng không phải là quá nổi bật. Trong khi nam chính Vương Cư An lại là “rùa vàng” đối với phụ nữ, anh là người có tiền, có quyền, có sắc… Vậy thì người có đủ mọi thứ như anh tại sao lại để tâm đến một người phụ nữ tầm thường không ưu điểm như Tô Mạt? Thật ra câu trả lời mà tôi tìm được rất đơn giản, đó chính là Tô Mạt cho anh hơi ấm mà anh chưa từng tìm được ở bất kì người phụ nữ nào. Tô Mạt không thông minh, không xuất sắc, nhưng ở con người Tô Mạt có một sự chân thật rất lạ lùng, thứ cô theo đuổi không phải là “Đồng tiền” mà là sự “Bình yên”, thứ cô cần không phải là “Vật chất” mà là “Thanh thản”, cốt cách của cô không phải là “Hư vinh” mà là “Thanh cao”, con người của cô không phải là “Thực dụng” mà là “Lương thiện”, tất cả những thứ đó đã ăn sâu vào xương tủy, cho nên dẫu cô có đi lạc vào chốn phù hoa ấy thì bản chất của cô cũng không hề thay đổi, có chăng nơi đó chỉ mài dũa bản tính lương thiện của cô nên đặt vào con người nào, sự việc nào mà thôi. Còn nam chính Vương Cư An thì khác, anh sinh ra vốn đã ở chốn phù hoa, bản chất của anh vô cùng cao ngạo, thâm sâu khó lường. Phù Hoa là quê hương của anh, Thực Dụng là môi trường mà anh sống, Giả Tạo là bộ mặt mà hằng ngày anh phải đối mặt, Đồng Tiền là thứ mà suốt đời anh phải theo đuổi, những tưởng tất cả những đặc điểm trên sẽ khiến anh vô cùng phù hợp với chốn phù hoa đó, nhưng khi biết bản thân mình là nhân vật chính trong vở “Ly Miêu tráo thái tử” anh mới nhận ra anh là người lạc lối trong chốn phù hoa đó. Một người đi lạc, một người lạc lối, cô cho anh hơi ấm mà anh khao khát, anh cho cô cuộc sống mà cô ước mơ. Nghĩ đến đây, bỗng chốc tôi nhớ đến câu mà Tùng Dung đã nói với Tô Mạt:
©2020 Kites.vn | # G  A& [! P+ ]4 F3 b  E4 lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 x) M3 H/ D1 q/ \All rights reserved
“Cô dùng đạo đức để trói chặt sếp, sếp dùng tiền bạc để ràng buộc cô, cả hai cùng thắng…”

©2020 Kites.vn | All rights reserved2 w/ t" `  y6 A, O
©2020 Kites.vn | * I1 `, S- r# `All rights reserved
Thật ra có rất nhiều người nhận xét nam chính Vương Cư An là người thành công, cuộc sống của anh vô cùng đầy đủ. Nhưng cá nhân tôi lại cảm thấy anh không thành công chút nào, ngược lại có phần thất bại. Ở độ tuổi ba mươi tư, anh ngồi vào chiếc ghế đứng đầu tập đoàn An Thịnh, có hàng vạn cô gái muốn theo đuổi anh. Đúng! Thứ Vương Cư An không thiếu nhất chính là tiền, tuy nhiên anh chưa từng một lần được nếm mùi vị hạnh phúc gia đình thật sự. Thậm chí, anh còn không cho con trai của anh có một mái ấm gia đình, có thể Thượng Thuần hoặc Phùng Du là người trực tiếp dẫn đến cái chết của con trai anh, nhưng Vương Cư An biết, anh cũng là người gián tiếp khiến Vương Tiễn từ bỏ cuộc sống. Nếu anh cho thằng bé một mái ấm như bao đứa trẻ khác, nếu thằng bé có mẹ, hoặc giả anh dành nhiều thời gian để ở bên cạnh Vương Tiễn nhiều hơn thì có lẽ tất cả đã không diễn ra theo chiều hướng đó, thằng bé sẽ không yếu đuối, dẫn đến sa ngã và ra đi khi còn quá trẻ. Đọc truyện, tôi ấn tượng nhất về con người Vương Cư An khi anh chịu đựng nỗi đau mất con, những tưởng lúc ấy anh sẽ từ bỏ mọi thứ vì quá đau khổ, vì suy sụp tinh thần… Nhưng không, dù anh có đau đớn như thế nào, anh vẫn là Vương Cư An đúng nghĩa, vào thời điểm anh trải qua sự mất mát lớn nhất cuộc đời cũng là lúc anh vùng lên mạnh mẽ nhất, giành lấy chiếc ghế Chủ tịch tập đoàn An Thịnh từ bà cô Vương Á Nam. Cá nhân tôi nghĩ, có lẽ lúc đó chỉ có quyền lực và đồng tiền mới lấp liếm được nỗi đau trong lòng của anh, Vương Cư An dùng chính tham vọng trong con người của mình để vực dậy bản thân nhưng cũng chính thời điểm anh yếu đuối trơ trọi và cô đơn nhất đó, Tô Mạt đã cho anh hơi ấm. Tôi nghĩ, khoảng thời gian đó Vương Cư An đã bắt đầu cuộc sống dựa dẫm vào Tô Mạt, cô không có gì để cho anh, vì anh đã có tất cả, thứ duy nhất cô có thể cho anh là chốn về khi suy sụp, nơi ở khi cô đơn, hơi ấm khi lạnh lẽo… Chỉ cần bao nhiêu đó thôi cũng đủ lý do để một người yêu một người.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 @  b5 ?0 b% [  h2 k0 T' F* y; a
©2020 Kites.vn | All rights reserved) d1 A, F! r) u1 ^! K- }
©2020 Kites.vn | All rights reserved  T. C) Y9 q7 N$ ~4 }2 n

©2020 Kites.vn | All rights reserved7 t/ H" B3 S- r/ l/ b; x
' O2 J4 @( m3 c/ e4 ?) k©2020 Kites.vn | All rights reserved
Vương Cư An đứng một mình giữa ngôi nhà lạnh lẽo như một ngôi mộ xa hoa, trên bia mộ có khắc dòng chữ, đánh dấu nửa cuộc đời của một người đàn ông: Lúc nhỏ mẹ chết, tuổi trung niên mất con, tha hương nơi xứ người, lạc chốn phù hoa…

©2020 Kites.vn | All rights reserved  z/ l; J- H8 z0 E+ o8 h
) C2 ]+ v( `' m! O©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | " F$ O% J8 O& F) XAll rights reserved
Đọc “Lạc Chốn Phù Hoa”, thứ mà tôi thích nhất là màn đấu đá lời thoại của nam nữ chính. Những triết lý sống mà Vương Cư An dùng để dạy đời Tô Mạt, những câu trả đũa cực kì ấn tượng của Tô Mạt dành cho Vương Cư An hay những câu đá đểu nhau của Vương Cư An và Thượng Thuần đều trở thành điểm nhấn. Khi đọc, tôi vô cùng khâm phục lối xây dựng lời văn của tác giả Bất Kinh Ngữ, dù là lời dẫn, lời kể hay lời thoại, văn chương của cô cuốn hút đến lạ thường. Khi đọc xong tác phẩm “Lạc Chốn Phù Hoa”, tôi xin khẳng định rằng Bất Kinh Ngữ đã hoàn toàn thành công trong việc xây dựng đặc điểm “Thoại độc” cho nhân vật Vương Cư An, khắc họa anh thông qua lời thoại. Mỗi một câu, mỗi một lời anh nói đều vô cùng độc đáo, dù anh lên lớp dạy đời người khác hay vấn đáp bình thường với người ta.
& k( l7 M" A* H9 @. @; _' S©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn |   L5 r: {$ x  N7 I/ r2 GAll rights reserved
Tô tiểu thư, cô yên tâm, buổi tối tôi ngủ rất ngon, giống buổi tối hôm đó, xin hỏi cô ngủ có ngon không? Hay là cô ngủ ngon quá, ngon chưa từng thấy nên mới để bụng?
7 k7 m/ b& I& A3 _! u9 a; ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( c. T. o  \% Q6 _% d7 @: z9 g* ]. H
Con người sống trong xã hội, trước mặt đối tượng khác nhau đóng những vai khác nhau. Lúc cần hạ mình thì đừng tỏ ra cao ngạo quá, lúc cần cao ngạo thì đừng hạ thấp bản thân. Có lúc cần nhã nhặn, có lúc phải chơi hết mình.
; ]' @+ V3 f  t/ W) m$ g©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | : x, D% I5 N9 a# M2 zAll rights reserved
Quy tắc chỉ là thứ “chết”, con người là vật thể “sống”. Con người “sống” sao có thể bị quy tắc ngáng đường?
©2020 Kites.vn | 3 N. {# T8 Q7 p: N# pAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 v, Y) x( L1 N# A3 T5 m% X- G
Em mời tôi ăn cơm gì chứ? Bản thân em biết rõ hơn ai hết, hôm đó em đến khách sạn tìm tôi với tư cách gì, dùng thân phận gì để nhờ tôi giúp đỡ. Khỏi cần che đậy, em muốn bán, người khác chưa chắc đã bằng lòng mua.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 v' M! D4 q; O* }: y
©2020 Kites.vn | 3 X$ L1 P2 p/ b1 L/ S$ hAll rights reserved
Trên đời này chỉ có chuyện tôi uy hiếp người khác, bắt nạt người khác. Cho dù là lừa bịp, cũng là tôi lừa người khác. Không ai dám uy hiếp tôi, trước đây không có, sau này càng không.
: Y# b4 T2 q" V% a, ?6 _0 Q9 w©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - ]7 s' f2 K" [All rights reserved
Những điều muốn biết, nhất định tôi sẽ biết. Những chuyện muốn làm, chắc chắn tôi sẽ làm được. Người tôi muốn giữ, cô ấy không thể nào rời xa tôi. Người phụ nữ tôi muốn theo đuổi, đến cuối cùng, cô ấy nhất định sẽ một lòng một dạ với tôi.

©2020 Kites.vn | ( G! S7 F9 R# ]# v2 X  r( h4 MAll rights reserved
$ |+ I/ A/ _+ [" e©2020 Kites.vn | All rights reserved
Không giống với Vương Cư An, Bất Kinh Ngữ lại khắc họa Tô Mạt qua cách suy nghĩ của cô. Sự lương thiện của Tô Mạt xuất phát từ nội tâm, con người cô trong ngoài đồng nhất, vô cùng đơn giản. Bản tính kiên cường và sự thanh cao của Tô Mạt được tác giả dần dần bộc lộ theo từng chương truyện, từng sóng gió mà cô đương đầu trong cuộc đời. Sự trưởng thành trong lối suy nghĩ và cách ứng xử của cô được hình thành sau bao năm tháng cô lăn lộn trong chốn phù hoa đó.
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 k" ^; P6 n3 j. s; C
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 b3 T7 C4 G* K! L
Bảo tôi sống như cô ấy, chắc tôi chịu thôi, mệt chết đi được. Kể cả làm điếm, tôi cũng muốn được lập miếu thờ.
©2020 Kites.vn | , e- ?9 S7 I2 F2 @* |& d6 |2 ?; }# GAll rights reserved
©2020 Kites.vn | $ r  \  [+ Q, tAll rights reserved
Về cách sống của anh, tôi không muốn nói nhiều. Tôi chỉ cảm thấy… chúng ta không cùng đường. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tìm một người đàn ông có điều kiện tương đương, phẩm chất tốt, mạnh khỏe… Ý tôi là khoảng cách giữa hai chúng ta quá lớn. Cũng có lúc tôi bị anh thu hút, ví dụ như buổi tối xảy ra vụ đập phá ô tô, nhưng đó không phải vì sức hút của bản thân anh, mà do… anh có tiền, là sức hút của đồng tiền. Cho dù chỉ là vụ giao dịch, anh có thể mua nhiều người phụ nữ giống tôi. Nhưng tôi… Tôi chẳng có gì cả, tôi không bán nổi… Bất kể là quan hệ riêng tư như thế nào, giữa chúng ta cũng không có khả năng, đừng dùng bất cứ lý do gì, cũng đừng đến quấy rầy tôi…
©2020 Kites.vn | , I- B. j( G. c  I! S$ yAll rights reserved
+ l, p* o5 k9 ~4 I5 Z©2020 Kites.vn | All rights reserved
Giữa tên ngốc có tiền và tên tội phạm cưỡng dâm không có tiền, anh nghĩ tôi sẽ chọn ai? Anh muốn mua, người khác chưa chắc đã muốn bán.
' T2 \0 b% Z5 X* ]( @2 X& T©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* ]- m* M/ G6 |4 P& @. V; \
Không phải tôi dựa vào sự thù dai này nên mới có thể leo cao hay sao? Hồi còn làm ở nhà kho, thường bị người khác ức hiếp, tôi nghĩ không dưới một lần, đợi hôm nào thăng chức, tôi sẽ tống cổ hết dám người này. Sau đó thật sự được thăng chức, tôi cảm thấy nở mày nở mặt trước Tùng Dung. Tôi còn tưởng tượng sẽ bỏ thuốc Vương Tư Nguy rồi ném anh ta vào quán bar đồng tính. Chẳng phải anh ta thích bỏ thuốc người khác hay sao? Còn có cả Thượng Thuần nữa, tôi nằm mơ cũng muốn bắt anh ta lau giày cho tôi…
©2020 Kites.vn | ! i7 L8 c  P+ ]4 Y. O3 nAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 F- e0 k+ ?  a! l
Không thì làm thế nào? Con trai không còn nữa, công ty cũng rơi vào tay người khác, tôi không thể để anh ấy ngồi tù.

+ a" d2 F" W6 B) ~1 M4 U5 U% D©2020 Kites.vn | All rights reserved
) X; j9 E' b+ e9 C% K©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ngoài nam nữ chính, tất cả các nhân vật khác trong “Lạc Chốn Phù Hoa” cũng tạo nên điểm nhấn riêng biệt. Cách xây dựng nhân vật phụ của Bất Kinh Ngữ cũng vô cùng độc đáo và thực tế, từ Mạc Úy Thanh cho đến Chung Thanh, từ Thượng Thuần cho đến Vương Tư Nguy, từ Châu Viễn Sơn cho đến Lộ Chinh, hay bà cô Vương Á Nam… Mỗi một nhân vật đều là một màu sắc tô điểm cho chốn phù hoa, mỗi một nhân vật tô điểm cho cuộc đương đầu với cuộc sống của nam nữ chính, vô tình chung tất cả đã tạo thành không gian và một câu chuyện vô cùng sống động.
©2020 Kites.vn |   l6 }+ k" k$ k1 o3 uAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 g& ^! R+ G" X& _, F9 J' z
5 o6 a8 j* O; U, f0 ^4 [©2020 Kites.vn | All rights reserved

+ {# K8 `1 o- H* R: Z9 C! X" o( `©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 8 K; P- [: _/ v) D, q  @All rights reserved
Đối với nhiều người, trên đời này luôn tồn tại một đối tượng, bất kể cô ấy tốt hay xấu, bất kể cô ấy cao hay thấp, gầy hay béo, xinh đẹp hay xấu xí, lương thiện hay ác độc… Chúng ta đều không muốn đặt cô ấy ở bên cạnh người khác để so sánh.

: p& F' G9 y& J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 A3 h) z1 m* `( H
©2020 Kites.vn | . J: {9 i8 q; f1 A  [/ SAll rights reserved
Tuy “Lạc Chốn Phù Hoa” không đề cao giá trị tình yêu, nhưng thật ra thông điệp mà truyện gửi đến người đọc rất đơn giản. Tình yêu không phải là so sánh xét nét người đó như thế nào, mà là chúng ta có yêu người đó hay không? Liệu cuộc đời của chúng ta có thể sống thiếu người đó? Đọc đến cuối, tôi cảm thấy ngoài Tô Mạt ra, không ai có thể đi với Vương Cư An đến cuối cuộc đời và Vương Cư An cũng là bờ vai mà Tô Mạt cần nhất. Rất đơn giản, Tô Mạt hiểu những gì Vương Cư An đã phải trải qua, Vương Cư An hiểu cuộc sống mà Tô Mạt cần nhất. Bỏ qua yếu tố tình yêu, họ đến với nhau đơn giản chỉ vì sự ăn ý giữa cả hai, hiểu và thông cảm cho đối phương, chỉ hai yếu tố đó cũng tạo thành một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 t% g$ L# Z% y* z. R& o
©2020 Kites.vn | # E$ v! t) s# ]7 m/ R0 ~! NAll rights reserved
Cuộc đời chị là trách nhiệm và ẩn nhẫn, còn cuộc đời em là kích thích và mạo hiểm. Cả kiếp này, chị luôn phải đấu tranh với tính cách của mình, còn em đấu tranh vì dục vọng.

©2020 Kites.vn | 2 _; k; y* O7 w" ?6 K' G! @All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( U5 Z9 y6 t5 _0 D6 v0 t2 `
Đọc đến cuối truyện “Lạc Chốn Phù Hoa”, trong đầu tôi còn nhớ rõ nội dung tin nhắn mà Chung Thanh đã gửi cho Tô Mạt trước lúc cô đi. Suy cho cùng, cuộc sống của con người luôn phải theo đuổi một thứ gì đó, vì thế chúng ta mãi luôn đấu tranh không ngừng. Với Tô Mạt là đấu tranh với tính cách của mình, với Chung Thanh là đấu tranh vì dục vọng. Còn chúng ta, mỗi người chúng ta đấu tranh vì điều gì? Cho dù đó là gì đi nữa, tôi cũng mong chúng ta sẽ tìm ra được từng cái kết tiêu biểu cho dạng đấu tranh đó trong cuộc sống thông qua từng nhân vật trong “Lạc Chốn Phù Hoa”. Hãy chọn cách sống cho mình, hãy tôn trọng bản thân, lựa chọn con đường mà mình nghĩ mình sẽ hạnh phúc.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% w7 o* W3 t1 c& ?- O+ `* _
; n2 e9 V3 G6 k% s! _' ?. d9 |©2020 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

truyện này hay  Đăng lúc 2-7-2013 11:11 AM
Mấy cô viết chữ vàng vàng làm tôi chả đọc được gì cả vì có bôi đen được đâu? ^^  Đăng lúc 16-6-2013 04:32 PM
Pim
Tôi đang mải quẩy kẹo :))  Đăng lúc 16-6-2013 01:22 AM
cô ơi, cái này gọi là *đẹp rạng ngời, vì em chói quá* rất là tăng tính thâm rmix cho cái com của cô :3  Đăng lúc 16-6-2013 12:43 AM
*đạp* 2 cô, giời ơi coi cái com t nó chói mắt quá =))))  Đăng lúc 16-6-2013 12:37 AM

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
Gypsy + 5 trời ơi mềnh cũng mê Chuck :x
HappyOneday + 5 ^^
nyan_neko + 5 mừng cô đc tem ;;)

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-6-2013 00:10:30 Từ di động | Xem tất
*dụi dụi mắt*. Chị GR lại tiếp đào hố ạ. Hình như đây là lần đầu tiên em chen được một chân vô mặt tiền hố chị đào thì phải. Cảm giác rất chi là sung sướng. Hihihi. Văn án ít vậy ạ chị. Không biết như thế nào nhỉ. Thôi cứ hố của chị đào là nhảy không Cần phải nghị. Hi
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ C) ]0 S: O/ _- G' A, ]2 ?$ f; T
Chúc hố chị đông khách ạ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-6-2013 00:13:27 | Xem tất
Ôi, hố mới.
©2020 Kites.vn | $ Q% r( l! ?% t. _* p) CAll rights reserved
7 y: |  A1 O% [. n6 a©2020 Kites.vn | All rights reserved
Em lên xin page 1 đặt dép ngồi hóng truyện.
1 ~# s4 Q: T+ z) M: k8 G. f% i©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( L6 R% M/ }' F1 O1 P5 |# _+ U
Em sợ nhất truyện hiện thực, đọc vào sao thấy đời phũ phàng và buồn quá, nhưng lần này em nhất quyết phải nhảy hố, dù có phơi "xác" trong đây.
9 R! w- |4 ~( j6 n©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 3 n  V. g3 i: c+ ]+ x, C) BAll rights reserved
Túm cái váy lại em cám ơn chị và bắt đầu cuộc đời tàu ngầm từ đây!
& D- F- O: U4 W- v- t( e; K0 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | . D0 M# D0 b) _7 Q) y( iAll rights reserved
Em đi thêm tên này vào list truyện trong box ngay tức khắc luôn.
©2020 Kites.vn | 2 o6 z5 G. x' c: L% k+ ^! |/ y2 jAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ( q4 B& r* o& e" G( oAll rights reserved
PS: Cái poster đẹp quá chị ạ ^^. Bợn des poster ơi, poster của bợn đẹp quá :">

Bình luận

*chỉ lên trên* :">  Đăng lúc 16-6-2013 12:38 AM
mà h này vẫn còn thức làm việc, mod chăm chỉ quá *ngưỡng mộ*  Đăng lúc 16-6-2013 12:34 AM
t edit dồi nhóe =)))))))  Đăng lúc 16-6-2013 12:29 AM
thì bợn bảo poster đẹp, mềnh nhờ là trong cái *beep* nó có cái lựa chọn Ảnh đẹp quá ý :v  Đăng lúc 16-6-2013 12:26 AM
*chỉ chỉ xuống dưới* *cười tươi như hoa*  Đăng lúc 16-6-2013 12:21 AM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
HinaNg + 5 chăm quá =))))
nyan_neko + 5 sao lại xin rết của bạn des poster =.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-6-2013 00:17:58 | Xem tất
em hóng hố mới ạ :x em thích thể loại truyện hiện thực lắm :x
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 ?# D* I3 Q% M& a  u: b- Y5 N
# @0 ?0 ~3 V2 B8 r+ U©2020 Kites.vn | All rights reserved
đọc để có thể hiểu thêm về suy nghĩ của một phần xã hội thời đương đại. đôi khi hiện thực tàn nhẫn, nhưng đó mới là cuộc sống mà chúng ta đang phải chạy đua từng ngày :3
©2020 Kites.vn | % z( Z6 f6 i9 I, nAll rights reserved
©2020 Kites.vn | " D  K$ r& \' r" ?1 r$ KAll rights reserved
PS: nói cho nó màu mè hoa lá cành thế thôi, chứ túm cái quần lại chỉ là hố nào chị đào cũng đều hóng cả :v

Bình luận

poster ấn tượng cô ạ :x  Đăng lúc 16-6-2013 12:51 AM
chỉ chỉ lên trên, hình như còn sót ai đó...  Đăng lúc 16-6-2013 12:22 AM
Xuống rồi, mà xuống đây làm gì hở bợn mều? *ngu ngơ*  Đăng lúc 16-6-2013 12:22 AM
vừa định kêu bợn đọc là thấy ngay con rết :"> *bắn tim chíu chíu*  Đăng lúc 16-6-2013 12:21 AM
Cô mều ^^  Đăng lúc 16-6-2013 12:20 AM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
HinaNg + 5 poster đẹp =)))))))
HappyOneday + 5 Ảnh đẹp quá ý =))))))))))))))))))).

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-6-2013 00:23:55 | Xem tất
Vừa vào thớt đã thấy hố mới của ss GR
1 X6 T& C& P) u; s5 B©2020 Kites.vn | All rights reserved
Em xin tí chỗ lót dép chờ truyện , đây là lần đầu em
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 J9 z0 `, N' M+ L
chen được lên page 1 đấy
6 J0 ]; Q8 g8 o0 m9 T5 K©2020 Kites.vn | All rights reserved
Cảm ơn ss vì cứ đào hố và lấp hố năng suất như vậy.
) _; p5 G5 N. M. Q; f  W©2020 Kites.vn | All rights reserved
Văn án hơi ít nhưng cái poster rõ đẹp .
©2020 Kites.vn | All rights reserved& k$ F& ?6 `, n+ {5 G- T, f) C( A
Chúc hố ss đông khách ạ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-6-2013 00:38:38 | Xem tất
vừa vào box thì thấy ngay tên tr mới. lại do ss GR dịch nên e rất vui.{:161:}
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 v5 F8 Z+ }. Z9 |' {' U3 }
but vừa vui xong lại bùn vì lo rằng đang đọc tr của ss sẽ lại có thông báo ngừng tr {:138:}
9 W! F  d3 N/ g2 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
vì e kết tr Ốc sên, NHNA, vs Hôn nhân 0 TY lém.tối nào e cũng hóng 3 tr kia.1 buổi tối F5 hàng chục lần page để đọc tr. but lại ngừng.nên h e đang rất hoang mang {:140:}
©2020 Kites.vn | " t) H, r5 I% D+ Y4 J/ b! cAll rights reserved
thôi trk hết thì e vẫn cám ơn ss đã mang đến 1 bộ tr hấp dẫn nữa
$ W& J+ X* B# F$ }©2020 Kites.vn | All rights reserved
và e sẽ cố gắng nhảy hố.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-6-2013 00:39:14 | Xem tất
Chiếm mặt tiền phát đã rồi em edit sau :D
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ B: m; ?4 g: l4 e
©2020 Kites.vn | All rights reserved. }, y+ ?8 M5 z( b6 a( T8 x5 p
--
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ W* V2 p7 v+ Q, g9 ?3 C; f
©2020 Kites.vn | 4 A! K: }9 _! x; t" f8 f0 c. VAll rights reserved
Edit : vất vả với luật 200 ký tự ghê, luật này có từ khi nào nhỉ? Em nhớ trước đây là 100 ký tự mà :D
©2020 Kites.vn | 7 v+ G! j/ d. q& W% k+ |1 I$ A3 _All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 n7 {5 f2 V# ]4 ]  b
Thú thực với chị là tất cả các hố chị đào hố nào em cũng thò nửa chân vào, nhưng em thò 2 chân thì chỉ có các hố "quan hệ nguy hiểm, đạo tình, này chớ làm loạn, từng có 1 người yêu tôi như sinh mệnh và bến xe" (tuy hầu hết em đều chờ không nổi mà mò convert, nhưng dù sao vẫn đọc bằng hết ^^)
©2020 Kites.vn | . f' ~8 _+ S+ L* f% u/ vAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ R2 _1 T- {' C6 U3 |
Thì độ yêu thích của em xếp như sau : QNNH > NCLL > BX > TC1NYTNSM > ĐT.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( V0 R: s: P" P6 @: A8 N7 Z& Q
©2020 Kites.vn | All rights reserved* W0 c* T, H  C. t" w
Tất cả các hố khác thì đa phần đều nhảy nửa chừng rồi lại ngưng (chỉ có HNKTY là không nhảy ^^), có lẽ do em không hợp ĐM :D.
3 A; {' t' a' I) K' v2 N3 b/ F©2020 Kites.vn | All rights reserved
2 W% j' B. F" x6 L# S©2020 Kites.vn | All rights reserved
Nhưng khi đọc giới thiệu truyện này em rất thích, vì 2 lý do : tính hiện thực và cuộc sống của người phụ nữ sau ly hôn. Chả hiểu sao em lại đặc biệt thích thể loại sau ly hôn dù chưa có chồng =)). Bởi vì những truyện như vậy em mới cảm thấy hết được sự mạnh mẽ của người phụ nữ, cũng như cái nhìn của xã hội đối với phụ nữ ly hôn. Nhìn họ từ khó khăn ban đầu, dần dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống, rồi vươn lên sống cho tốt hơn, em cảm thấy rất thỏa mãn ^^.
©2020 Kites.vn | ( W$ @& m8 h& x# U7 Z7 }0 p7 ]All rights reserved
7 g; Z2 Z+ L7 M" U5 o" o0 D8 g©2020 Kites.vn | All rights reserved
Không biết truyện này như nào, nhưng em đặt 1 cục gạch cái đã. Nhưng chị biết tính em rồi, em đặt gạch chứ em chưa nhảy. Vì em mà nhảy sớm thì sẽ có 2 TH xảy ra : 1 drop,vì chờ không nổi, sau đó là quên luôn lại ngại đọc lại từ đầu. 2 nhảy theo bản tiếng Trung chứ không chờ chị dịch nổi, sau 1 thời gian nản cũng drop :-|.
©2020 Kites.vn | 3 [6 \/ `$ Y2 W* U! r$ |2 u2 z( l. vAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 `0 j, z& O+ ?
Và hy vọng sau cùng : không bị mua bản quyền trước khi chị dịch xong xuôi tất tần tật =)).
©2020 Kites.vn | # m% ~; M4 i" d2 G& g# A8 D% EAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 6 k! O% B& a/ p  LAll rights reserved
Chúc hố chị luôn đông khách :x.
©2020 Kites.vn | 8 y- g. O7 j* T5 S' x, NAll rights reserved
5 Q/ [" A0 l2 B/ q7 u8 q3 Q©2020 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

Tôi biết thói quen của cô, chờ gần hoàn cô nhảy cũng được ^^  Đăng lúc 16-6-2013 12:18 PM
các cô cứ khen làm tôi ngại :"> hình là của chị GR mà, tôi chỉ thêm text thôi =))  Đăng lúc 16-6-2013 01:03 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 16-6-2013 01:12:32 | Xem tất
Dạo gần đây em cũng chưa theo truyện nào ngoài Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ ra thì mấy truyện khác em hơi thấy nản mấy mô tuýp màu hường chói lọi.
5 k, F& i: {- Q2 P) f©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: A! W# P8 @2 o$ s% {2 @2 ~
Cộng thêm văn án ngắn tủn và thể loại này là em thích mê, lót dép hóng chương mới của chị. Ngôn tình bây giờ nên có nhiều hơn nữa những thể loại như này hiện thực để giúp người đọc có thể nắm đc 1 số chiêu trò trong hôn nhân :)).
©2020 Kites.vn | All rights reserved" c/ F3 v# S& o  C. Z  A
©2020 Kites.vn | All rights reserved( ^0 n3 N1 w$ ]2 Q  j
Cảm ơn chị :X
©2020 Kites.vn |   [  }4 m: h. }  E& e1 J" tAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ [/ g+ U, c1 r
Poster đẹp toá, cô nào xinh đẹp des vậy nhỉ nhỉ :").
©2020 Kites.vn | " j6 P% @! V, l8 w" |9 BAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 L; a$ Z3 }$ p# F! M
Gởi cô Hina ôm hôn thắm thiết. Chúc cô quẩy kẹo thành công :))).

Bình luận

Mong truyện này GR xong xuôi hết rồi mới "bị" mua bản quyền, vì mua bản quyền quá là lâu mới được XB..  Đăng lúc 17-6-2013 10:55 AM
Mới có 3 chương mà sao thấy xót xa quá cho thân phận đàn bà, trong cả đời thực và truyện tại sao phụ nữ sao ly hôn nuôi con lại thường là con gái...  Đăng lúc 17-6-2013 10:53 AM
Truyện này không nói về hôn nhân em ạ ^^  Đăng lúc 16-6-2013 12:20 PM
Mình cũng Chàng ngốc ở thôn nọ lắm, đọc giản dị, chân thực  Đăng lúc 16-6-2013 10:09 AM
Hóa TaxCuong độc gỉa. Thầm lặng của nhà tôi đay à: ))  Đăng lúc 16-6-2013 09:21 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách