Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 51124|Trả lời: 130
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Ấm Áp | Tiểu Thố (Chương 14: Nữ phụ lên sàn :)))))))

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13-9-2013 00:25:37 | Xem tất |Chế độ đọc
ẤM ÁP
& e' Z( y! S* D©2020 Kites.vn | All rights reserved
  o* X9 p( N" g& I4 K9 Y/ _©2020 Kites.vn | All rights reserved

©2020 Kites.vn | All rights reserved7 C6 w! o) L9 T4 ]+ q
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 r: J  a% R0 o- C9 w  J3 z% {6 \
Tác giả: Tiểu Thố
©2020 Kites.vn | / ~. n: j" O4 K) }1 GAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 [3 L, ]' x# Z$ ~& M2 f; I3 J2 tAll rights reserved
Nguồn raw: Sunny
©2020 Kites.vn | 2 N) N) V3 k6 K5 S  P: QAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 u2 F- X4 r  j4 V! _
Biên tập: arieshanngoc
% w( k- e/ i# }/ S- w6 b©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" z7 d  C: `1 M. t4 D0 a' ?/ H5 D
Thể loại: Hiện đại, cán bộ cao cấp, ngọt, sủng
©2020 Kites.vn | 0 H4 H5 P: h4 w4 x# o  K# N4 AAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ T9 p0 f: ^& S' i: W5 K
Tình trạng sáng tác: Hoàn
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 b2 |" }- W* a0 B
8 i( L6 {1 ]8 a, p+ B7 H' d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Độ dài: 57 chương
©2020 Kites.vn | All rights reserved, f+ e( x& K+ D2 i) A) S
©2020 Kites.vn | All rights reserved: Z' f( K8 W9 ~( b1 F
Poster: minjay1608
©2020 Kites.vn | 2 r' z, j3 Z6 fAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* B. V7 y+ ?/ h7 V4 }% S$ O
Tốc độ: 2-3 Chương/ Tuần
©2020 Kites.vn | 9 S! ~7 b* d" g7 j- ]2 P' QAll rights reserved

©2020 Kites.vn | ( `5 M* y5 _6 U; J8 T9 t# cAll rights reserved
©2020 Kites.vn | : e. Y/ I3 v/ u1 T, T* gAll rights reserved
2 M$ M% n, X+ W9 {7 }, l" J. y©2020 Kites.vn | All rights reserved
Văn án

©2020 Kites.vn | 6 E6 q/ E. H) K' H' i* nAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) `  Q# ]" z' V  m
Ngôn Tiểu Mễ là người thuộc trường phái hòa bình, vui vẻ. Với học vị Thạc sĩ, cô có nhà, có xe, có đàn ông, tạm xếp vào bậc trung ở Thành phố B.
©2020 Kites.vn | % Q' @1 d8 B. S7 X/ t7 {: V; sAll rights reserved
4 h( w4 n& F: h6 d* X. n©2020 Kites.vn | All rights reserved
Một ngày nọ, cô gặp lại mối tình đầu của mình, một tên bạn trai nghèo-rớt-mồng-tơi “đúng nghĩa”. Từ đó, cuộc sống bình thường của cô sụp đổ hoàn toàn…
©2020 Kites.vn | 7 f0 W" \) b# [% ~All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) T8 C) L6 g" L; {
Giới thiệu ngắn gọn: Mối tình đầu là một tên “lừa đảo” (Phong Du Dương: Nè, không được bôi nhọ danh dự của tôi! Mau đính chính lại xem nào!).
©2020 Kites.vn | " s+ j/ r( ^0 X( h0 l8 zAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 ~) ?; M( `0 q
Nội dung: Cán bộ cao cấp, ngọt, sủng.
©2020 Kites.vn | All rights reserved! r& J" \* C. v% q7 }
©2020 Kites.vn | - @' Q2 K5 u1 u  x5 UAll rights reserved
Diễn viên chính: Phong Phàn (Phong Du Dương), Ngôn Tiểu Mễ.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 R0 B9 ]/ T& f, j. k9 x
' G% n) g" O. _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Phối hợp diễn: Bùi Linh, Tống Hàn, Lý Phi, Quy Hoãn….và một số diễn viên khác.


+ j6 M/ j' }2 A8 [' d! V  |©2020 Kites.vn | All rights reserved
( j' o6 `$ q) O. \©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | $ ]* i5 K; b, m; S5 XAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ Y: y2 C, C* [+ U5 k
Lưu ý:
©2020 Kites.vn | " y& Z; M' P1 X; SAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 J2 t: q+ D6 u! OAll rights reserved
- Truyện được biên tập với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, xin vui lòng đừng dùng với bất kỳ mục đích thương mại nào.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: f$ v: m: a- ~( v
©2020 Kites.vn | All rights reserved  e( j1 R2 F& E  r2 M4 u2 l
- Truyện chỉ được đăng tại kites.vn, xin đừng mang sang các web và blog khác.

©2020 Kites.vn | : V* K# i# Y$ j7 f5 h8 B+ ]! T8 VAll rights reserved

©2020 Kites.vn | / m2 w* a  ?' q0 C! fAll rights reserved
! G8 ]( e; }! M' R©2020 Kites.vn | All rights reserved
" t+ o& E% y  W2 j2 I8 \: E©2020 Kites.vn | All rights reserved
Hy vọng các bạn sẽ có những giây phút thư giãn khi đọc truyện

©2020 Kites.vn |   O+ s9 B( V5 _/ }; sAll rights reserved
MỤC LỤC
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
X
X
X
Chương 57

©2020 Kites.vn | , O  f) X% e% WAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 b; E( E3 W! k& i
2 g0 m: K2 b( {) a3 g" }6 S3 ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 J: s* y% o1 J! z+ I' H0 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | * a8 \4 f/ u" r7 u! VAll rights reserved

Rate

Số người tham gia 5Sức gió +25 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 ^^
p3104 + 5 :)
lacminhvien + 5 cố nhên nhá ss :x
HappyOneday + 5 ngọt quá bạn :x
mjmk + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-9-2013 00:40:44 | Xem tất
oh tem lần đầu tiên mình giật được tem  {:295:} kekekeke vui quá
# R: T! }# K, Z  v+ g©2020 Kites.vn | All rights reserved
đọc văn án đã thấy hay rồi
) r' t% q4 G+ K6 P" z©2020 Kites.vn | All rights reserved
chuc bạn thành công với dự án này tớ sẽ theo dõi bộ này đến cùng hihihi {:306:}
4 ?' D, F5 X8 k: p- [©2020 Kites.vn | All rights reserved
thank ban nhe

Bình luận

Cảm ơn bạn :) Chúc bạn vui <3  Đăng lúc 13-9-2013 05:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-9-2013 00:47:19 | Xem tất
sao lần nào mình cũng chậm chân vậy {:430:}
©2020 Kites.vn | 5 ^6 T$ @- q/ x; F. e0 H9 yAll rights reserved
nhưng ko sao vô đã thấy cái văn án hay hay rồi,
' p4 ^, n3 ^4 S+ ]; n# q) R/ [©2020 Kites.vn | All rights reserved
nên mình nhảy hố đây
9 T- ?9 _5 ~8 L©2020 Kites.vn | All rights reserved
Các tình yêu vô nhanh nào {:313:}
: e( F! F2 X) t©2020 Kites.vn | All rights reserved

Bình luận

Cảm ơn bạn :)  Đăng lúc 13-9-2013 05:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-9-2013 00:59:08 | Xem tất
Mình cũng đặt 1 viên gạch nhá
©2020 Kites.vn | * M9 h8 S8 F+ x) IAll rights reserved
Dạo này thấy cuồng mấy truyện nhẹ nhàng quá cơ, đọc ngược nhiều đau tim quá
4 w9 W2 K' p. W' Z' G9 [& f" s©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chúc hố đông khách nhé {:290:}

Bình luận

Cảm ơn bạn :)  Đăng lúc 13-9-2013 05:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-9-2013 01:30:54 | Xem tất
[Ấm Áp - Tiểu Thố] | Chương 1

©2020 Kites.vn | 5 u+ g. L$ j7 O) b" t8 k, SAll rights reserved
; e' q- d  C+ l; H9 S  x©2020 Kites.vn | All rights reserved
% n, h$ ^3 i3 c6 d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Chương 1

©2020 Kites.vn | All rights reserved6 g0 A/ V3 ~0 l: R
2 f8 M7 w, z; z; H, |& H0 W©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 |% `( Y0 m6 Y% h! `8 u3 }
Lá số tử vi của chòm sao Thiên Yết hôm nay: Công việc gặp rắc rối, sẽ có tranh cãi xảy ra, dễ gặp rủi ro về tài chính, có thể gặp tai nạn, vì vậy không nên ra đường. Nếu ra khỏi nhà rồi quẹo phải, đi thẳng, 50% sẽ gặp được người tình trong mộng.
8 _+ A. T4 j# U$ M4 P$ p8 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 ~" Z1 v4 X" }, _# AAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved& H5 `* t, R+ E2 p* Q! U5 I
Ngôn Tiểu Mễ đứng cạnh em Cherry QQ của mình, nhìn vết lõm to tướng bên sườn xe, kính chiếu hậu rớt xuống dưới. Trong đầu cô bây giờ là lời tiên đoán lúc trước.
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 ]" v% _, N3 ?1 \7 N5 C; F1 P
©2020 Kites.vn | , j0 l. t5 k% Y% k# NAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 H0 I' c9 Y& Y$ M
Cửa hàng sửa chữa rất ít nhân công, mọi người đều bận rộn, khó khăn lắm cô mới bắt chuyện được với một người. Cô méo mó hỏi, “Anh đẹp trai ơi! Xe này phải sửa trong bao lâu ạ?”.
©2020 Kites.vn | - l- F& R2 p6 i* A' }7 L% `All rights reserved
©2020 Kites.vn | % k/ y& |9 k7 a/ O7 p! IAll rights reserved
; P% J, ], E: L1 n) S3 F# a©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Để xe ở đây đi, một tuần sau đến lấy” Anh nhân viên liếc sơ qua chiếc xe.
©2020 Kites.vn | All rights reserved: m9 l; p2 v5 G2 G/ k& l+ p- G$ Y
©2020 Kites.vn | All rights reserved; |  @: T8 X; `0 V+ V
©2020 Kites.vn |   N/ p' c- F: mAll rights reserved
“Không được rồi, có thể sửa bây giờ được không, tôi có việc gấp”. Ngôn Tiểu Mễ sốt ruột nói.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& D" v" K6 [9 l# l
©2020 Kites.vn | All rights reserved. P& u. m) \: i) e
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ P# R1 o* \. X" j) p
Anh nhân viên ném cho cô một ánh mắt đầy ẩn ý, chỉ tay về phía bãi đất trống xếp đầy BMW, cười ha ha: “Em gái nhỏ à, em nhìn xem! Như vầy đi, anh giúp em dán lại kính chiếu hậu, rồi em lấy xe đi, khi nào rảnh rỗi lại đến đây, thế nào?”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 Q( r! V& }, V' w/ j
©2020 Kites.vn | All rights reserved: _1 D# k6 Z, n3 K5 e
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 U2 I) U3 h8 Y4 f4 P
Ngôn Tiểu Mễ nổi giận: “Anh đẹp trai, không thể nói vậy được, QQ chẳng nhẽ không phải là xe? Kính chắn gió cũng là như nhau, vì tiết kiệm năng lượng nên mới hạn chế sản xuất nó thôi! Trái Đất bây giờ trở nên chật chội, nếu trên đường toàn BMW thì lấy chỗ đâu anh đi ra đường!”.
* G5 i* F% h- `! G& B0 M©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ [- ?0 I& o# i" X7 H  F
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 t4 i9 A5 l; j1 ~/ Z
Anh nhân viên lập tức giơ tay đầu hàng: “Em gái nhỏ, em đừng tức giận, dù sao thì em cũng phải biết thứ tự trước sau, người ta đến sớm hơn em, em tức giận cũng không ích gì!”.
©2020 Kites.vn | / v( r) k" |2 h; ^5 [All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved( m0 }! a  ~. D9 u
©2020 Kites.vn | ) D: k4 X% o( I7 h4 n- W: gAll rights reserved
Khuôn mặt búp bê của Ngôn Tiểu Mễ dài ra, vừa tròn trĩnh vừa mang nét trẻ con, môi vểnh lên, nhìn sơ qua rất giống nữ sinh vừa tốt nghiệp trung học. Khuôn mặt này khiến cô lúc đi học luôn bị xa lánh, cô lập. Vì vậy đời này, cô hận nhất là nghe thấy chữ “nhỏ” này.
©2020 Kites.vn | ! D9 i# ?- C) c6 C' t6 _All rights reserved
" o8 t# {, K3 C7 i©2020 Kites.vn | All rights reserved
$ f& G6 e3 j) E, {©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Chú à, tôi nhỏ lắm sao? Nói cho chú biết tôi đã ba mươi tám rồi!” Ngôn Tiểu Mễ hai tay chống nạnh, mắt trợn tròn như vẽ bằng com-pa.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ z2 P" p/ @! S) M" s+ `: o
2 p) T% S9 f& s6 J©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 g% e( M& w5 ZAll rights reserved
Anh nhân viên cười lên: “Em gái à, em lừa ai đấy? Lấy chứng minh thư ra đi, nếu em ba mươi tám, anh sẽ cúi đầu đi quanh đây một vòng!”
©2020 Kites.vn | All rights reserved& y) v9 g' a6 J# s8 J. G+ @/ G
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 \8 w# \- I, O: i1 I3 D  @
3 m; d8 v1 D6 o©2020 Kites.vn | All rights reserved
Phía xa có một người gọi lớn, anh nhân viên lên tiếng, xoay người chạy đến chiếc Porsche đang đậu trên bãi đất trống, một người chui ra từ dưới gầm xe, khắp người dính đầy dầu mỡ, bất mãn nhìn anh ta.
©2020 Kites.vn | 8 o9 v% J/ ^9 \0 VAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 p8 m% q" Y! M) R( V" y* R
2 o1 O# T6 k% U+ T2 C- r1 ?6 x©2020 Kites.vn | All rights reserved
Anh nhân viên cười hiền lành: “Đều do em gái kia làm chậm trễ, xin lỗi, tôi tới rồi này” Nói xong chui vào dưới gầm xe.
©2020 Kites.vn | - Z; d/ w2 I& H, R: {All rights reserved
©2020 Kites.vn | & v( |3 d2 f6 O" F( w$ MAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 [% a) ^$ y* a6 h$ G/ [
Ngôn Tiểu Mễ tức giận than thở: “Hừ, loại xe gì hỏng mà cần nhiều người sửa như vậy? Nè, anh đẹp trai, anh giúp tôi tính tiền đi!” Nói xong, cô lấy tay vẫy một nhân viên người đầy dầu mỡ.       
©2020 Kites.vn |   [" N% C) N' P! v* s' c$ VAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 2 r6 v: Q2 T' A- D% t5 z+ q+ KAll rights reserved
% p+ U; Y7 I7 |& h' H©2020 Kites.vn | All rights reserved
Người kia chậm rãi đi đến, vòng quanh chiếc QQ một vòng, nói: “Mạ vàng 300, kính chiếu hậu 300, tổng cộng 600 đồng. Có đi báo án không?”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 y# T0 a- C8 K) [
4 j3 h- I" I  W- U, f©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 a% b% E; h- W3 `©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Báo án gì?” Ngôn Tiểu Mễ hốt hoảng, “Tôi chỉ quẹt nhẹ cái bảng chỉ dẫn trên đường thôi, đi báo án làm gì?”.
" G/ P3 X: ]3 l* Y7 ^3 w' A6 C& C' a©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 h  J: ?$ Z& g6 g) |
©2020 Kites.vn | All rights reserved: Z8 b4 Q% X! y& u, J
“Ừ, vậy cô tự mình bỏ tiền ra đi, đúng 600 đồng. Đúng rồi, cô nên cầu nguyện trên đường không có camera, nếu không chú cảnh sát sẽ bắt cô bồi thường phí tổn làm hư phương tiện công cộng”. Anh ta vặn chiếc kính chiếu hậu, không ngờ “phịch” một tiếng, kính chiếu hậu rớt xuống.
©2020 Kites.vn | & {' m2 K- L1 s, N1 ^All rights reserved
% N8 a& ?7 Z) [* ?. `©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | * h- m9 v( S0 k. K8 u$ w4 w! ]All rights reserved
Ngôn Tiểu Mễ đau lòng, giận dữ xông lên: “Anh…anh…tại sao anh phá xe của tôi, anh tên gì? Tôi phải tìm ông chủ của các anh! Anh…..”
; \; a$ J1 }7 }, c: z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ [- W4 \& e% o! T. `6 ~. Q
©2020 Kites.vn | 8 m7 D" \7 _# a4 zAll rights reserved
Ngôn Tiểu Mễ im lặng không nói, nhìn chằm chằm anh ta: cặp mắt đào hoa, mũi thẳng, làn da màu lúa mạch, áo sơmi màu trắng… Trái tim cô bỗng đập mạnh, cô ngừng thở, một lúc sau cô chậm rãi hỏi anh, "Phong Phàn? Anh là Phong Phàn?".
©2020 Kites.vn | 5 j) d0 b# ?6 T6 P7 X4 q0 j, ?All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 a- W! u4 Y8 A: X$ l- K7 d/ n
©2020 Kites.vn | All rights reserved! W5 H% k* F9 P: G$ o, G; v- w
Đôi lông mày đẹp của người đàn ông đó chau lại, anh hoang mang nhìn cô. Lát sau, đôi mắt đào hoa của anh cong lên, anh nhếch miệng cười quyến rũ, "Tiểu Mễ?"
+ y/ b6 ^2 u, G2 F9 G©2020 Kites.vn | All rights reserved
  y* A5 ?8 k# v4 D, v©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 X1 }/ N6 X  Z( u; e& |8 z©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved" \  H" F: K! O
. h. M! t  A- ~2 _©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 7 ]  S# y, @9 d$ y: x8 e  c; AAll rights reserved
Ngôn Tiểu Mễ phiền muộn ngồi đối diện Phong Phàn trong quán cơm nhỏ cạnh cửa hàng sửa xe, nhiều năm không gặp, cô không biết nói gì cho phải.
©2020 Kites.vn | 9 @1 p. L5 @7 D; C) wAll rights reserved
8 ~3 W- j" G- J$ N9 G* d; R©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | 0 l3 ^  o8 h+ D# O! [6 HAll rights reserved
“Sao anh lại làm nhân viên sửa chữa?” Ngôn Tiểu Mễ cảm thấy bầu không khí rất kì lạ, nói một câu mở đầu không đâu vào đâu. Nói xong, cô muốn cắn lưỡi, sao lời nói nghe giống như là đang khinh khi anh nhân viên sửa xe này.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 W8 @9 A2 E1 A$ G, G0 I# t5 U# h
©2020 Kites.vn | 7 \# S8 u9 [" [" i. w3 J# E5 PAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 w. j" j0 ]- E7 S) V. u
Phong Phàn gật đầu, khóe miệng mang nét cười mỉa mai, nói: “Nhân viên sửa chữa là nghề rất tốt, tự mình kiếm tiền tự mình xài”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 f4 k# a) q/ z' {/ U& X. g
# h1 [' E8 V5 u- v0 X* h% g©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn |   M7 t' ?) b2 G1 R8 IAll rights reserved
Ngôn Tiểu Mễ gật đầu liên tục: “Đúng thế, so với lúc trước đi đòi tiền bảo kê đúng là tốt hơn nhiều” Lời vừa nói, lòng Ngôn Tiểu Mễ lập tức kêu gào, mọi chuyện hôm nay thật xui xẻo, về nhà nhất định phải cúng sao giải hạn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved% E' g( g( h; s' ?: P, o0 K. _
1 r6 a7 P7 E% l* x; c, [, V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* z0 U0 E, s1 h$ V' c
Phong Phản vui vẻ, nhìn bộ dạng xấu hổ của cô, hỏi: “Hiện tại em sao rồi? Thoạt nhìn cũng không tệ, còn học lên cao không?”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  ^) K' V4 L( d/ N9 N
©2020 Kites.vn | All rights reserved3 C* u% L* ]* Y8 ]. k; q: [+ V
©2020 Kites.vn | . g% C) T! i+ L# q) r$ g( mAll rights reserved
Ngôn Tiểu Mễ dựng thẳng sống lưng: “Còn. Nhưng sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi, mỗi tháng đều có tiền lương cố định, cũng rất tốt”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved  k) @8 ]6 r; u' y6 A
©2020 Kites.vn | All rights reserved! ?2 o/ K% P! a  D( P4 m1 ~% a
, T8 i* b3 [- R& T7 k7 \9 Y# \7 Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Nhìn ra được”, Phong Phàn có điều suy nghĩ nhìn cô, “Tôi còn nhớ lúc trước em nói phải kiếm tiền nuôi tôi, nói là đem tất cả tiền kiếm được đều cho tôi”.
, A9 j! S, w( h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | - _, Q2 ~! X% g- N, p* r$ ZAll rights reserved
) z# `5 i1 r" J" K$ _©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ngôn Tiểu Mễ vất vả thẳng sống lưng bây giờ lại xìu xuống, cẩn trọng nói: “Em có nói sao? Hình như em quên mất rồi!” Thật ra cô vẫn nhớ rõ, khi đó Phong Phàn luôn ra ngoài đánh nhau, thu phí bảo kê từ các đàn em lớp dưới. Có một lần, anh thất thủ không rõ nguyên do, bị đánh bầm dập. Cô ôm đầu anh khóc lớn, rồi nói ra những lời này.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. q5 H! I3 w! j4 r0 r# H0 S9 J6 h( g
©2020 Kites.vn | - O; r& ^6 |( r' \( M0 D  VAll rights reserved
6 P# `* n  K  }3 m©2020 Kites.vn | All rights reserved
Phong Phàn lơ đãng cười cười: “Lời hứa lúc bé, đừng để ý làm chi”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& H# M# \2 U7 I& `5 D8 {0 C* n" L* i
©2020 Kites.vn | % `2 @8 e) `8 J/ FAll rights reserved
©2020 Kites.vn | " Z9 d$ h  h* D0 EAll rights reserved
“Có phải anh sống không tốt? Người nhà anh đâu? Sao lại bỏ mặc anh?” Ngôn Tiểu Mễ nhớ mang máng, lúc ấy anh nói bà ngoại rất thương anh.
©2020 Kites.vn | All rights reserved( Q& r! \3 v- Q$ ~! ^+ M% U+ W
©2020 Kites.vn | All rights reserved9 k+ p  U6 C) ?' l7 S
©2020 Kites.vn | 4 e* {8 P4 E% ]; ?; GAll rights reserved
“Xã hội bây giờ không ai đáng tin, vẫn phải dựa vào mình thôi” Phong Phàn nhìn cô nói, “Em thì sao? Em dựa vào ai? Chắc không phải là kề cận người giàu có chứ?”.
©2020 Kites.vn | 9 N; i/ |" x# b' t' X" X) qAll rights reserved
©2020 Kites.vn | & ~. L! A" V8 XAll rights reserved
. Y/ s$ f- t& _& X( i2 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ngôn Tiểu Mễ sửng sốt, lắc đầu nói: “Em có tiền lương của nghiên cứu sinh, với lại ba có để lại cho em một công ty nhỏ, chú trông hộ em, mỗi tháng đều được chia lợi nhuận”.
©2020 Kites.vn | 1 a% Q3 S2 w8 R3 TAll rights reserved
+ V2 V8 A& e- X* f©2020 Kites.vn | All rights reserved
( m! P6 u7 H7 N" l$ X) ?©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Bà chủ giàu có à? Không giống tôi, nghèo quá!”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved. |2 G: o' ~9 p9 N* T
1 F2 R/ F+ z0 \- `+ C$ d, Z) F©2020 Kites.vn | All rights reserved
2 R/ {9 h: p$ {' M9 G# d©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ngôn Tiểu Mễ ngốc nghếch an ủi anh: “Không phải, em cũng chỉ sống nhờ lao động thôi, không phân biệt sang hèn gì đâu…” Lời này sao giống như càng bôi càng đen, khóe miệng Phong Phàn lộ ra nụ cười trào phúng, Ngôn Tiểu Mễ nhìn thấy liền chua xót, cô gục đầu xuống, nói: “Em không có ý khinh thường anh đâu!’.
©2020 Kites.vn |   j4 U# `! U# @9 C2 W/ sAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved4 M; G0 a2 |2 k  M0 T$ ?# y. `# V
©2020 Kites.vn | All rights reserved: Q7 f. ?3 V. q! M- N
“Tôi biết! Trong lòng em chắc hẳn cảm thấy rất may mắn, may mắn lúc trước chia tay với tôi?” Phong Phàn cười nói.
©2020 Kites.vn | ( @! G' Z( F+ S, z8 lAll rights reserved
( C3 @( o2 E4 ?2 @©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- d, Y* h. q5 A" G
Ngôn Tiểu Mễ vừa định nói chuyện thì người phục vụ mang đồ ăn tới, Phong Phàn đói bụng, cầm bát ăn như “chết đói”, gần như ăn sạch mấy món vừa được đem lên, Ngôn Tiểu Mễ sợ ngây người, cẩn thận hỏi: “Giữa trưa anh không ăn gì sao?”.
' ?" P/ C8 Z$ J, z" x©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved, o: k: k- O' T* |  w) g+ M3 o& q2 _# L
/ Q2 u, L& `# y3 P©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Hai ngày nay tôi chưa ăn cơm, chỉ ăn vội chút gì đó. Sao em không ăn, đồ ăn đều bị tôi ăn sạch rồi!” Phong Phàn cắn miếng thịt ba chỉ, khen ngợi nhà hàng này: “Ông chủ, thịt ba chỉ này tôi ăn sạch rồi, rất ngon!”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved- g2 y  }5 c) c8 G6 I% M3 I; H1 _
©2020 Kites.vn | All rights reserved, I' T: X1 s+ \0 @/ I
; e' x1 o. _1 [6 X4 v/ ^* @©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ngôn Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn anh, hỏi: “Ông chủ anh không phát lương sao?”.
" r( D: Q) m) P©2020 Kites.vn | All rights reserved
! D* O  k" v1 D' F6 y) C©2020 Kites.vn | All rights reserved
8 M* _. c/ @8 C- m" G1 ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Học nghề làm gì có tiền lương, có cơm ăn đã là quý lắm rồi!” Phong Phàn nhún nhún vai.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ Q9 e, b" ]; I9 V
©2020 Kites.vn | All rights reserved. {3 g6 G. W( g' d; d' k& @, E
8 A+ \# J2 i; B) s% Q/ i* ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Anh có thể tố cáo ông ta! Đây là hợp đồng lao động, ông ta làm trái pháp luật!” lòng Ngôn Tiểu Mễ căm phẫn.
. }. }: ]8 K- ^1 M©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! y! r5 |( v( r3 B! B" ~% `All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- ]! W* B5 V" b
“Đừng! Tôi còn phải trông vào việc học nghề để sau này kiếm sống nữa đấy!” Phong Phàn cười hì hì nói.
©2020 Kites.vn | 9 ~- u' \9 P) o, a  iAll rights reserved
©2020 Kites.vn | " m5 P+ [8 L. J# [6 c% q* @: jAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ u, C# t& j7 I1 O" q3 T' u. x
Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, lòng Ngôn Tiểu Mễ chua xót. Trong trí nhớ của cô, Phong Phàn bướng bỉnh, vô lễ, dù trong trường học nổi danh là học sinh cá biệt nhưng vẫn có người yêu mến, trong đó có cô, “Mấy năm nay anh làm gì? Sao lại rời khỏi trường?”.
©2020 Kites.vn | 9 K+ ]8 J: P. nAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved) t9 g: a, T% s0 ~5 n/ C8 [( H
©2020 Kites.vn | All rights reserved& N2 U6 u$ v% A4 f
Phong Phàn nhìn cô, cười mỉa: “Không phải do em sao? Ba của em đến trường mắng vốn tôi với thấy cô!”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved" @( B& N* o: n7 m2 d3 H2 D& b  S
©2020 Kites.vn | / L8 @' q+ y$ Z& s- F' K  ], r, J- KAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 R* I2 r" ~2 J6 V- D/ ^4 n* G
“Sao lại như vậy!” Ngôn Tiểu Mễ nhảy dựng, “Họ nói anh bị đuổi học, không ai biết anh ở đâu, làm em tìm rất lâu!”.
  P# f' h8 [7 X- Y©2020 Kites.vn | All rights reserved
1 e; C* ~! P2 S* ]©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ( ]2 [2 b% t$ l2 Q- H; X3 f: V# AAll rights reserved
“Có phải tôi nên cảm ơn em vì đã tìm tôi?” Phong Phàn không kiên nhẫn, đứng lên, nhìn bàn đồ ăn, nói, “Không cần tôi phải trả tiền chứ? Cám ơn cơm chiều của em”.
* e# G9 A4 _% O% h2 p' ?0 z% p, H©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# w9 k& H6 Q8 n/ ]: k
©2020 Kites.vn | All rights reserved" j! v8 w, ~) L
Ngôn Tiểu Mễ không biết nói gì, một lúc sau mới hồi phục tinh thần, nói nhanh: “Không cần không cần!”.
! d% q7 s6 S7 @5 f( p2 X©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ V* b, R. \9 ]7 H) R. c
7 _0 D$ U7 x; u©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Tôi đi làm đây, em cứ tự nhiên” Nói xong Phong Phàn ra ngoài.
4 d0 X! s" x; J3 c©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 J6 d, M/ J% D& T7 H7 [©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved1 r1 i0 j* v9 ?6 ~
“Chờ một chút!” Ngôn Tiểu Mễ tỉnh táo lại, do dự trong chốc lát, rốt cục mở miệng hỏi, “Anh có điện thoại không?”.
©2020 Kites.vn | $ a& W$ b) R  ~5 {& p. ]All rights reserved
©2020 Kites.vn | / h% m/ l. G4 L7 J* wAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ; a$ X1 B4 ^" o7 X) w2 sAll rights reserved
Phong Phàn quay đầu lại, ngả ngớn nhìn cô: “Ngại quá, không có!”.
# [' r2 O, [9 c$ l! q6 ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' M" e' \8 n4 ^( p% v$ T2 H4 f) Q# f6 r0 lAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 Z$ _% O5 n# r
Ngôn Tiểu Mễ kinh ngạc nhìn bóng lưng anh, bỗng nhiên cao giọng nói: “Phong Phàn, xe của em nhờ anh đấy! Hai ngày nữa em đến lấy!”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved* C4 G3 V' c  ]8 m
$ b0 M* ]# S  k/ v# D©2020 Kites.vn | All rights reserved
! Y3 u' g2 s" N9 }# v©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved. x2 u. M5 |* \7 B/ \
©2020 Kites.vn |   P% ^; O  y: @; z' t$ qAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: O0 z% c" _, K; Q: z4 @+ i
Bên ngoài mưa bụi dày đặc, Ngôn Tiểu Mễ lấy áo bao kín người, hai ba bước chạy nhanh đến ga tàu điện ngầm, vất vả mới qua đường được, còn phải chạy rất lâu mới đến được chỗ nhà trọ cô và bạn cùng thuê chung.
©2020 Kites.vn | / j9 B) @+ b' ^9 _All rights reserved
©2020 Kites.vn | ! v) ^( `8 Z; KAll rights reserved
# w3 p3 e7 ?, [! H1 d: ?: q) x" r4 M6 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
Đúng lúc đó, A Linh bận áo ngủ, mang cặp mắt gấu mèo từ phòng ra, nhìn cô rồi nói: “Không phải cậu đi hẹn hò sao? Tại sao lại có bộ dạng này? Chẳng lẽ là anh trai họ Tống kia làm gì cậu?”.
©2020 Kites.vn | 3 P5 Q7 H# f; i3 \All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 A; u& m" u5 I; n) U  a
& n( d& q/ W. j- S6 u- T/ Q©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ngôn Tiểu Mễ lắc đầu, “Mình bị đụng xe, không đến được!”.
: p) y' m9 o$ k" s1 `" n©2020 Kites.vn | All rights reserved
- M4 e6 p, X3 j- c* V©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ' h( \) k6 R& z* I0 I' ?/ d; h9 u! yAll rights reserved
“Cậu thoạt nhìn có điểm lạ lắm!” Bùi Linh dạo một vòng quanh cô, thẩm vấn.
3 {# m4 ]6 c) r# ~©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 P2 J) J1 G8 j+ L* A) E1 G" B
©2020 Kites.vn | All rights reserved% p/ Y6 t5 i- q4 G1 ?: h2 g6 s2 h& x$ s
Ánh mắt Ngôn Tiểu Mễ lơ đãng, một lúc sau mới khôi phục: “A Linh, mình gặp lại mối tình đầu của mình rồi!”.
0 H3 ?  {/ n" s5 j! |1 P7 N. v$ z©2020 Kites.vn | All rights reserved
9 }; B1 O1 D7 v# d4 Q! [©2020 Kites.vn | All rights reserved
' {) o; t' M. {# m% S) m©2020 Kites.vn | All rights reserved
Bùi Linh sửng sốt, cười hì hì nói: “Thật sao? Mối tình đầu của cậu có phải bước ra từ BMW, mặc áo choàng trắng, đẹp trai ngời ngời, đến trước mặt cậu, thâm tình mà nói: Tiểu Mễ, anh tìm em lâu lắm rồi!”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved0 x+ x- H2 N5 S0 w% D
©2020 Kites.vn | + o7 ^/ E! `/ K. @All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved* ~! g4 }# a0 R" Y9 ?7 ?
Ngôn Tiểu Mễ chán nản lắc đầu: “Không có, anh ấy ở tiệm sửa xe, là một nhân viên sửa xe”.
©2020 Kites.vn | 3 M- G- {0 W2 L2 [/ }1 z1 s) B7 q" _All rights reserved
. }5 Q" [3 u" K" M6 r. b! }8 M©2020 Kites.vn | All rights reserved
+ w& W6 N( s" d©2020 Kites.vn | All rights reserved
“Chà chà, vừa nhìn là biết cậu không phải là người có mệnh làm hoàng hậu rồi!” Bùi Linh khinh bỉ đánh giá cô vài lần, “Sau đó thì sao? Hai người có cùng nhau tâm sự không?”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved' @+ D- U3 V* @5 I
; ~) _4 S. i1 P0 M©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | ; }# A5 c' {6 x% @* CAll rights reserved
“Không có, anh ấy hình như không muốn nhìn thấy mình” Ngôn Tiểu Mễ uể oải.
8 o& d# S( O3 I5 l- Y+ |% A6 |! `1 ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 L- C. J9 @- w! y1 p0 U) N3 R
©2020 Kites.vn | All rights reserved7 v: f, n# q3 {) {8 ^- X. }* e0 h+ K
“Ái chà, anh ta nghèo như vậy, làm sao có thể nhìn mặt người yêu cũ chứ? Tất cả đàn ông đều có lòng tự trọng rất mạnh, muốn gặp lại cậu mới là lạ đó!” Bùi Linh là một tiểu thuyết gia, tự xưng mình chuyện gia tình yêu.
©2020 Kites.vn | 7 I3 c3 V3 g2 G; V: HAll rights reserved
©2020 Kites.vn | # L  T0 g8 C1 k9 u8 y$ TAll rights reserved
©2020 Kites.vn | . g  Y- C& H9 s" S( F; L- zAll rights reserved
“Anh ấy trước kia rất lợi hại, vì sao bây giờ lại thảm như vậy?” Ngôn Tiểu Mễ hoang mang hỏi.
©2020 Kites.vn | " m! C9 {6 \+ H" YAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  Q2 ?# ~& B% p" T4 R; U
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ f7 b' G4 q' g3 J' _
“Anh ta lợi hại ra sao? Luôn đứng nhất? Nhiều lần giành được học bổng?”.
©2020 Kites.vn | All rights reserved+ _6 j5 ^* `% v- g* ~; Y: {
©2020 Kites.vn | # z; {  `: }* D. f3 I4 P. n" f& l6 dAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ' Y( k, d. V# \! q' W) J/ `5 HAll rights reserved
Ngôn Tiểu Mễ đỏ mặt, trừng mắt nhìn bạn mình, lớn tiếng nói: “A Linh, sao cậu lại nói ác như vậy, chẳng lẽ phải thành tích tốt thì mới lợi hại sao?
©2020 Kites.vn | All rights reserved) K# q4 O0 _1 k5 |# s) W1 Y
©2020 Kites.vn | 1 J5 n% |: Q" G( @0 U; O1 VAll rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved# @, {, Q$ O' D/ {$ j' a
Bùi Linh giơ tay lên đầu hàng, “Được rồi, được rồi, vậy cậu nói xem anh ta lợi hai ra sao nào?”.
©2020 Kites.vn | / `4 i9 ^! M5 L# a$ z( FAll rights reserved
©2020 Kites.vn |   O1 S4 z; ]$ ]6 F  ?" ]All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ g3 H- p9 e, c; B
“Anh ấy……” Ngôn Tiểu Mễ không nói được gì, Phong Phàn khi đó là học sinh cá biệt, ngay cả chủ nhiệm thấy anh cũng phải đi đường vòng, đánh nhau, hút thuốc, chơi điện tử thâu đêm, trốn học như cơm bữa, “Tóm lại anh ấy rất lợi hại”. Cô biện minh hùng hồn lí lẽ.
4 |# D" j$ R+ N* T$ |. `# ^* ~) [©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | & t0 z2 s9 |4 P4 iAll rights reserved
©2020 Kites.vn | ) ]7 P) V# x6 J& o: UAll rights reserved
Ngôn Tiểu Mễ bình thường giỏi đối đáp, nhưng nếu như cô tức giận thì phải xoa dịu, Bùi Linh lập tức lấy lòng, cười nói: “Được rồi, được rồi, anh ta rất lợi hại!”.
5 X! }/ k. C3 T. L- g©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved: H0 f! }" \& n& P9 y9 w
©2020 Kites.vn | 9 W1 Q/ t  _3 m" w, T! BAll rights reserved
“A Linh, cậu giúp mình hỏi thăm, có công việc gì…không cần học vấn hay không?” Ngôn Tiểu Mễ mong chờ nhìn bạn.
©2020 Kites.vn | All rights reserved& f& H' `( W7 c; l3 g: d
& A# y5 h5 Q; s% f* f% [/ b©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved  w. \9 ]8 y' |: S6 C  h5 c) I; H
“Cậu muốn làm gì?” Bùi Linh cảnh giác nhìn cô.
©2020 Kites.vn | All rights reserved/ S( C5 d5 _7 }( a( N# f+ R; e5 k
©2020 Kites.vn | 9 A2 G, n6 V4 p! r& M2 I5 nAll rights reserved
©2020 Kites.vn | 4 J3 ?/ M! f6 X# JAll rights reserved
“Mình muốn giúp anh ấy đứng lên!” Ngôn Tiểu Mễ hớn hở nói, vì tình cảm sâu đậm của mình mà thuyết phục.
Hết chương 1

©2020 Kites.vn | All rights reserved. l. D$ o! b; A8 R. }6 h+ Q$ J
Xin chào {:290:} {:290:} {:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-9-2013 07:18:10 | Xem tất
Tem.
0 y; u6 i1 o! s  r& O5 U©2020 Kites.vn | All rights reserved
đọc một chương mà đã thấy hấp dẫn rùi, hehe nhảy hố thui.
©2020 Kites.vn | 3 `; c& m% ~3 ^# YAll rights reserved
có vẻhihi chắc anh Phong Phàn là chủ bãi sửa xe quá.
©2020 Kites.vn | 7 i; N( W& s9 F3 f# e" l# m# H  }All rights reserved
Cảm ơn bạn nhiều.
©2020 Kites.vn |   o/ P2 l2 x4 P& J5 i5 C. b; T& uAll rights reserved

Bình luận

:)  Đăng lúc 13-9-2013 05:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-9-2013 08:03:13 | Xem tất
Tình đầu khó quên, khó phai và luôn nhớ là như thế.
©2020 Kites.vn | All rights reserved$ F5 P! q7 J+ L9 s2 Z3 s# Y; L
©2020 Kites.vn | 9 A  c! P. _# v4 MAll rights reserved
Có đúng là do ba cô đã can thiệp vào cho nên anh PP mới bị buộc thôi học.
©2020 Kites.vn | All rights reserved2 i7 @* O  x; J& ]2 g# n8 |6 N
©2020 Kites.vn | * F0 g: _# |1 nAll rights reserved
Chỉ mới thoáng qua nhưng vài câu đối đáp đã chứng tỏ được PP rất lợi hại rồi.

Bình luận

:)  Đăng lúc 13-9-2013 05:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-9-2013 08:46:14 | Xem tất
"lừa đảo" ở đây có phải là nam chính che giấu thân phận thật sự không nhỉ?
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 a5 Z% [5 |1 |2 _* i6 B
3 O1 b. v+ q8 c- M, i, F' ^©2020 Kites.vn | All rights reserved
không biết 2 anh chị cuối cùng có đến được với nhau không?
" S+ S7 ~$ K8 h©2020 Kites.vn | All rights reserved
©2020 Kites.vn | All rights reserved- e  w1 P2 R8 Y8 U0 P
vì tình đầu thường không trọn vẹn mà!!
©2020 Kites.vn | All rights reserved- L) M0 h0 r. z2 |2 A
0 K  q# u# k. a. q+ _9 E+ b©2020 Kites.vn | All rights reserved
hi vọng truyện HE, chứ SE thì khổ rồi!!
©2020 Kites.vn | 4 ^( j, c$ H' g2 e1 f# ~All rights reserved
: s3 J7 V5 m" D- P0 L# \©2020 Kites.vn | All rights reserved
chúc nhà mình đông khách, lượt view tăng ồ ạt

Bình luận

:)  Đăng lúc 13-9-2013 05:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-9-2013 09:03:33 | Xem tất
"cán bộ cao cấp, ngọt, sủng" nghe là thix rồi
©2020 Kites.vn | All rights reserved  \$ ^: a6 \" @$ L) e* L
đọc chương 1 là thấy hay rồi
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 [6 s6 U/ w6 _! `
ủng hộ bạn ^^

Bình luận

:)  Đăng lúc 13-9-2013 05:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-9-2013 09:19:32 | Xem tất
Sao? Sao? Sao?
©2020 Kites.vn | All rights reserved5 U# c: J7 M2 @6 j! }- y
©2020 Kites.vn | All rights reserved8 \2 K9 q) P  M3 U2 X' k
Cao cán à? Lại lừa đảo?
3 z. v3 `) f* W* B! O©2020 Kites.vn | All rights reserved
. R/ g/ a1 P# |- N/ r* A4 H©2020 Kites.vn | All rights reserved
Ồ, vậy tức là... anh này giả nghèo giả khổ đi lừa tềnh con gái nhà người ta rồi! Chẹp chẹp chẹp... Thú vị nha, hấp dẫn, kịch tính nha.{:438:}
©2020 Kites.vn | All rights reserved6 Z8 y6 T) a+ H! y! \+ Z  k
©2020 Kites.vn | ; k) w3 ?4 ^$ o! [  I6 oAll rights reserved
Dạo này khoái đọc mấy truyện kiểu này, cho đỡ choét a. Cảm ơn chủ hố nhé! {:444:}

Bình luận

:)  Đăng lúc 13-9-2013 05:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách